Metoject Pen 22,5 mg solution for injection in pre-filled Pen

Country: Bulgaria

Bahasa: Bulgaria

Sumber: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
13-04-2020
Download Ciri produk (SPC)
13-04-2020

Boleh didapati daripada:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH

Kod ATC:

L01BA1

Dos:

22,5 mg solution for injection in pre-filled Pen

Ringkasan produk:

Metoject PEN, 22,5 mg solution for injection in pre-filled pen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 24

Tarikh kebenaran:

2015-03-21

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini