Fentastad 25 micrograms/h transdermal pateches

Country: Bulgaria

Bahasa: Bulgaria

Sumber: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
14-09-2016
Download Ciri produk (SPC)
07-09-2016

Boleh didapati daripada:

Stada Arzneimittel AG

Kod ATC:

N02AB3

Dos:

25 micrograms/h transdermal pateches

Ringkasan produk:

Fentastad, 25 micrograms/h transdermal patches x 5,

Tarikh kebenaran:

2015-08-06

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini