Acepril Tablet

Acepril Tablet

Dipasarkan oleh: Duopharma (M) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Lisinopril

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actal Plus Tablet

Actal Plus Tablet

Dipasarkan oleh: A. Menarini Singapore Pte. Ltd.
Bahan aktif: Natrium Polyhydroxyaluminium Mono-Karbonat Hexitol Kompleks, Simethicone, Magnesium Hidroksida

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actemra for infusion

Actemra for infusion

Dipasarkan oleh: Roche
Bahan aktif: tocilizumab

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actihist Tablet

Actihist Tablet

Dipasarkan oleh: Hovid Berhad
Bahan aktif: Triprolidine Hydrochloride, Pseudoephedrine Hydrochloride

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actos

Actos

Dipasarkan oleh: Novo Nordisk Pharma (Malaysia) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: pioglitazone

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Acetec Tablet

Acetec Tablet

Dipasarkan oleh: Medispec (M) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Enalapril

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Acic Tablet

Acic Tablet

Dipasarkan oleh: Imeks Pharma Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Acyclovir

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actal Tablet

Actal Tablet

Dipasarkan oleh: A. Menarini Singapore Pte. Ltd.
Bahan aktif: Natrium Polyhydroxyaluminium Mono-Karbonat Hexitol Kompleks

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actapin Tablet

Actapin Tablet

Dipasarkan oleh: Milrin Pharmaceutical Co. (M) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Amlodipine

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actifed Expectorant

Actifed Expectorant

Dipasarkan oleh: Glaxosmithkline Pharmaceutical Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Triprolidine Hydrochloride, Pseudoephedrine Hydrochloride, Guaiphenesin

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actifed® Syrup

Actifed® Syrup

Dipasarkan oleh: Glaxosmithkline Pharmaceutical Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Pseudoephedrine Hydrochloride/Triprolidine Hydrochloride

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actimin Tablet

Actimin Tablet

Dipasarkan oleh: Duopharma (M) Sdn. Bhd
Bahan aktif: Triprolidine, Pseudoephedrine

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actonel Tablet

Actonel Tablet

Dipasarkan oleh: Sanofi-aventis (M) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Risedronate natrium

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actrapid 100IU/ml

Actrapid 100IU/ml

Dipasarkan oleh: Novo Nordisk Pharma (Malaysia) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Insulin manusia,neutral

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Actrapid Penfill

Actrapid Penfill

Dipasarkan oleh: Novo Nordisk Pharma (Malaysia) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Insulin manusia,neutral

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Acugesic

Acugesic

Dipasarkan oleh: Duopharma (M) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Tramadol Hydrochloride

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Acuvail (Ketorolac Tromethamine Ophthalmic Solution) 0.45%

Acuvail (Ketorolac Tromethamine Ophthalmic Solution) 0.45%

Dipasarkan oleh: Allergan Malaysia Sdn Bhd.
Bahan aktif: Ketorolac Tromethamine

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Adalat 5 Capsule

Adalat 5 Capsule

Dipasarkan oleh: Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Nifedipine

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Adazol Suspension

Adazol Suspension

Dipasarkan oleh: Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Albendazole

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Adezio FC Tablet/Oral Solution

Adezio FC Tablet/Oral Solution

Dipasarkan oleh: Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Cetirizine

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Acugrain Tablet

Acugrain Tablet

Dipasarkan oleh: Duopharma (M) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Pizotifen Hotel

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Acular Ophthalmic Solution 0.5%

Acular Ophthalmic Solution 0.5%

Dipasarkan oleh: Allergan Malaysia Sdn Bhd.
Bahan aktif: Ketorolac Tromethamine

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Acyclovir 200 Stada

Acyclovir 200 Stada

Dipasarkan oleh: Stadpharma
Bahan aktif: acyclovir

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Acyclovir STADA

Acyclovir STADA

Dipasarkan oleh: Stadpharma
Bahan aktif: acyclovir

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Adalat LA Tablet

Adalat LA Tablet

Dipasarkan oleh: Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Nifedipine

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Adalat Retard

Adalat Retard

Dipasarkan oleh: PRIME PHARMACEUTICAL SDN. BHD.
Bahan aktif: nifedipine

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Adazol Tablets

Adazol Tablets

Dipasarkan oleh: PRIME PHARMACEUTICAL SDN. BHD.
Bahan aktif: Albendazole

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Adecure Syrup

Adecure Syrup

Dipasarkan oleh: Malaysian Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.
Bahan aktif: Methadone Hydrochloride

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Adifen SR Capsules

Adifen SR Capsules

Dipasarkan oleh: Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn. Bhd.
Bahan aktif: nifedipine

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara

Adroten Film-coated tablet

Adroten Film-coated tablet

Dipasarkan oleh: LF Asia
Bahan aktif: bisoprolol

Terdapat dalam: Malaysia
Bahasa: Bahasa Melayu
Sumber: NPRA - National Pharmaceutical Regulatory Agency - Bahagian Regulatori Farmasi Negara