Zykadia

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

12-02-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
ceritinib
Pieejams no:
Novartis Europharm Limited
ATĶ kods:
L01XE
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
ceritinib
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Karcinoma, nesīkšūnu plaušas
Ārstēšanas norādes:
Zykadia apzīmē pieaugušo pacientu ārstēšanai anaplastic limfomas kinase (ALK) pozitīva papildu ne mazo šūnu plaušu vēzis (NSCLC) iepriekš ārstēti ar crizotinib.
Produktu pārskats:
Revision: 13
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/003819
Autorizācija datums:
2015-05-06
EMEA kods:
EMEA/H/C/003819

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

12-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

12-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

12-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

12-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

30-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

12-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

12-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

12-02-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

12-02-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

30-05-2018

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Zykadia 150 mg cietās kapsulas

ceritinibum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Zykadia un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Zykadia lietošanas

Kā lietot Zykadia

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Zykadia

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Zykadia un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Zykadia

Zykadia ir pretaudzēju zāles, kas satur aktīvo vielu ceritinibu. To lieto, lai pieaugušajiem ārstētu

plaušu vēža veidu, ko sauc par nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), progresējošā stadijā. Zykadia lietot

tikai tiem pacientiem, kuru slimību ir izraisījis ALK (anaplastiskas limfomas kināzes) gēna defekts.

Kā Zykadia darbojas

Pacientiem ar ALK defektu veidojas izmainīta olbaltumviela, kas veicina vēža šūnu augšanu. Zykadia

bloķē izmainītās olbaltumvielas darbību, tā palēninot NSŠPV augšanu un izplatīšanos.

Ja Jums ir kādi jautājumi par Zykadia iedarbību vai to, kādēļ Jums nozīmētas šīs zāles, vaicājiet savam

ārstam vai farmaceitam.

2.

Kas Jums jāzina pirms Zykadia lietošanas

Nelietojiet Zykadia šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ceritinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zykadia lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir plaušu darbības traucējumi vai elpošanas traucējumi;

ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi, ieskaitot palēninātu sirdsdarbību, vai ja Jūsu

elektrokardiogrammas (EKG) rezultāti uzrāda, ka Jums ir sirds elektriskās aktivitātes

traucējumi, ko sauc par „pagarinātu QT intervālu”;

ja Jums ir cukura diabēts (augsts cukura līmenis asinīs);

ja Jums ir aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi;

ja Jūs pašlaik lietojat steroīdus.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Zykadia lietošanas laikā Jums ir kāda no

tālāk minētajām pazīmēm vai simptomiem:

nogurums, ādas nieze, ādas vai acu baltumu dzelte, slikta dūša (nelabums) vai vemšana, vājāka

ēstgriba, sāpes vēdera labajā pusē, tumšs vai brūns urīns, asiņošana vai pastiprināta zilumu

rašanās. Tās var būt aknu darbības traucējumu pazīmes vai simptomi;

klepus vai tā pastiprināšanās kopā ar krēpām vai bez tām, drudzis, sāpes krūškurvī, apgrūtināta

elpošana vai elpas trūkums. Tās var būt plaušu patoloģijas pazīmes;

sāpes vai diskomforta sajūta krūškurvī, sirdsdarbības pārmaiņas (paātrināšanās vai

palēnināšanās), viegls reibonis, ģībšana, reibonis, lūpu zilganums, elpas trūkums un kāju vai

ādas tūska. Tās var būt sirdsdarbības traucējumu pazīmes vai simptomi;

smaga caureja, slikta dūša vai vemšana. Tie ir gremošanas traucējumu simptomi;

ļoti stipras slāpes vai biežāka urinēšana. Šie simptomi var norādīt uz augstu cukura līmeni

asinīs.

Jūsu ārstam var būt jāpielāgo ārstēšana vai jāpārtrauc ārstēšana ar Zykadia uz laiku vai pastāvīgi.

Asins analīzes Zykadia lietošanas laikā

Pirms ārstēšanas uzsākšanas, kā arī katras 2 nedēļas pirmajos trīs ārstēšanās mēnešos un turpmāk katru

mēnesi ārsts Jums veiks asins analīzes. Tas nepieciešams tādēļ, lai kontrolētu Jūsu aknu darbību.

Ārstam jāveic Jums asins analīzes, lai pārliecinātos par Jūsu aizkuņģa dziedzera darbību un cukura

līmeni Jūsu asinīs pirms ārstēšanas ar Zykadia uzsākšanas un regulāri ārstēšanās laikā.

Bērni un pusaudži

Zykadia lietošana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nav ieteicama.

Citas zāles un Zykadia

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, kas saņemtas bez receptes, piemēram, vitamīniem vai augu izcelsmes

uztura bagātinātājiem, jo ir iespējama to mijiedarbība ar Zykadia. Ir īpaši svarīgi pastāstīt par tālāk

minēto zāļu lietošanu.

Zāles, kas var paaugstināt Zykadia izraisītu blakusparādību risku:

zāles AIDS/HIV ārstēšanai (piemēram, ritonavirs un sakvinavirs);

zāles infekciju ārstēšanai. Tās ir zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai (piemēram, ketokonazols,

itrakonazols, vorikonazols un posakonazols) un zāles noteiktu bakteriālu infekciju veidu

ārstēšanai (antibiotiskie līdzekļi, piemēram, telitromicīns).

Zāles, kas var samazināt Zykadia efektivitāti:

asinszāles preparāti - augu valsts līdzekļi depresijas ārstēšanai;

zāles krampju vai to lēkmju novēršanai (pretepilepsijas līdzekļi, piemēram, fenitoīns,

karbamazepīns vai fenobarbitāls);

zāles tuberkulozes ārstēšanai (piemēram, rifampicīns vai rifabutīns).

Zykadia var pastiprināt blakusparādības, kuras izraisa tālāk minētās zāles:

zāles neregulāras sirdsdarbības vai citu sirds funkciju traucējumu ārstēšanai (piemēram,

amiodarons, dizopiramīds, prokaīnamīds, hinidīns, sotalols, dofetilīds, ibutilīds un digoksīns);

zāles kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai (piemēram, cisaprīds);

zāles psihisko slimību ārstēšanai (piemēram, haloperidols, droperidols vai pimozīds);

zāles depresijas ārstēšanai (piemēram, nefazodons);

midazolāms, ko lieto akūtu krampju ārstēšanai vai kā miega līdzeklis pirms ķirurģiskām

operācijām vai medicīniskām procedūrām;

varfarīns un dabigatrāns, ko lieto asins trombu profilaksei;

diklofenaks, ko lieto locītavu sāpju un iekaisumu ārstēšanai;

alfentanils un fentanils, ko lieto pret stiprām sāpēm;

ciklosporīns, sirolims un takrolims – zāles, ko pēc orgānu transplantācijas lieto transplanta

atgrūšanas profilaksei;

dihidroergotamīns un ergotamīns - zāles, ko lieto migrēnas ārstēšanai;

domperidons, ko lieto sliktas dūšas un caurejas ārstēšanai;

moksifloksacīns un klaritromicīns – zāles, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai;

metadons, ko lieto pret sāpēm un opiātu atkarības ārstēšanai;

hlorohīns un halofantrīns – zāles, ko lieto malārijas ārstēšanai;

topotekāns, ko lieto noteiktu audzēju ārstēšanai;

kolhicīns, ko lieto podagras ārstēšanai;

pravastatīns un rosuvastatīns – zāles, ko lieto holesterīna līmeņa samazināšanai;

sulfasalazīns, ko lieto iekaisīgas zarnu slimības un reimatoīdā artrīta ārstēšanai.

Ja neesat pārliecināts, vai lietojat kādas no iepriekšminētajām zālēm, jautājiet savam ārstam vai

farmaceitam.

Zykadia lietošanas laikā šīs zāles jālieto piesardzīgi vai arī no to lietošanas ir jāizvairās. Ja lietojat

jebkuras no šīm zālēm, ārstam var būt to vietā jānozīmē Jums citas zāles.

Jums jāinformē savs ārsts arī tad, ja Zykadia lietošanas laikā Jums tiek nozīmētas jaunas zāles, kuras

vēl neesat lietojis vienlaicīgi ar Zykadia.

Iekšķīgi lietojamie kontracepcijas līdzekļi

Ja Zykadia lietošanas laikā izmantojat iekšķīgi lietojamos kontracepcijas līdzekļus, tie var kļūt

neefektīvi.

Zykadia kopā ar uzturu un dzērienu

Ārstēšanas laikā Jūs nedrīkstat ēst greipfrūtus vai dzert to sulu. Zykadia līmenis Jūsu asinīs var

paaugstināties līdz kaitīgam līmenim.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Zykadia lietošanas laikā un trīs mēnešus pēc tās pārtraukšanas Jums jāizmanto ļoti efektīva

kontracepcijas metode. Par sev piemērotām kontracepcijas metodēm konsultējieties ar savu ārstu.

Grūtniecības laikā Zykadia nav ieteicams, ja vien iespējamais ieguvums neatsver iespējamo risku

bērnam. Ja esat grūtniece, domājat, ka jums var būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību,

konsultējieties ar savu ārstu. Ārsts ar Jums apspriedīs iespējamo risku, kas saistīts ar Zykadia lietošanu

grūtniecības laikā.

Bērna barošanas ar krūti laikā Zykadia lietot nedrīkst. Jums kopā ar savu ārstu jālemj, vai barosiet

bērnu ar krūti, vai lietosiet Zykadia. Zykadia lietošanas laikā barot bērnu ar krūti nedrīkst.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zykadia lietošanas laikā vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, jāievēro īpaša piesardzība,

jo Jums ir iespējami redzes traucējumi vai nogurums.

3.

Kā lietot Zykadia

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Cik daudz lietot

Ieteicamā deva ir 450 mg (trīs kapsulas), lietojot vienu reizi dienā kopā ar ēdienu, tomēr ārsts var

mainīt šos ieteikumus, ja nepieciešams. Jūsu ārsts Jums pastāstīs, tieši cik daudz kapsulu Jums jālieto.

Nemainiet zāļu devu bez konsultēšanās ar ārstu.

Zykadia jālieto vienu reizi dienā katru dienu aptuveni vienā un tajā pašā laikā kopā ar ēdienu

(piemēram, ar uzkodu vai pilnvērtīgu maltīti). Ja Jūs nevarat uzņemt ēdienu Zykadia lietošanas

laikā, konsultējieties ar ārstu.

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Tās nedrīkst sakošļāt un sasmalcināt.

Ja pēc Zykadia kapsulu lietošanas Jums ir vemšana, nelietojiet vairāk kapsulas līdz nākošās

paredzētās zāļu devas lietošanas laikam.

Cik ilgi lietot Zykadia

Turpiniet lietot Zykadia tik ilgi, cik to noteicis Jūsu ārsts.

Ārstēšana ir ilgstoša, un ir iespējams, ka tā ilgs vairākus mēnešus. Ārsts kontrolēs Jūsu stāvokli,

lai pārliecinātos, vai ārstēšanai ir vēlamā iedarbība.

Ja Jums ir jautājumi par to, cik ilgi jālieto Zykadia, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Zykadia vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz kapsulu vai ja kāds cits nejauši ir lietojis Jūsu zāles, nekavējoties

sazinieties ar ārstu vai slimnīcu, lai saņemtu padomu. Var būt nepieciešama ārstēšana.

Ja esat aizmirsis lietot Zykadia

Ja esat aizmirsis lietot devu, rīcība ir atkarīga no tā, pēc cik ilga laika jālieto nākamā deva.

Ja Jūsu nākamā deva ir jālieto pēc 12 stundām vai vēlāk, lietojiet aizmirstās kapsulas, kolīdz

atceraties. Lietojiet nākamās kapsulas paredzētajā laikā.

Ja Jūsu nākamā deva ir jālieto pēc mazāk kā 12 stundām, izlaidiet aizmirsto kapsulu lietošanu.

Lietojiet nākamās kapsulas paredzētajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Zykadia

Nepārtrauciet zāļu lietošanu bez konsultēšanās ar ārstu. Ja Jums ir kādi jautājumi, nekavējoties

sazinieties ar savu ārstu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties PĀRTRAUCIET Zykadia lietošanu un lūdziet medicīnisku palīdzību, ja Jums

rodas jebkurš no tālāk minētajiem simptomiem,

kas var būt alerģiskas reakcijas pazīme:

apgrūtināta elpošana vai rīšana;

sejas, lūpu, mēles vai rīkles tūska;

stipra ādas nieze kopā ar sarkaniem vai reljefiem izsitumiem.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas.

Nekavējoties informējiet savu ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir jebkura no tālāk minētajām

blakusparādībām:

sāpes vai diskomforta sajūta krūškurvī, sirdsdarbības pārmaiņas (paātrināšanās vai

palēnināšanās), viegls reibonis, ģībšana, reibonis, lūpu zilganums, elpas trūkums un kāju vai

ādas tūska (tās ir iespējamu sirdsdarbības traucējumu pazīmes vai simptomi);

klepus vai tā pastiprināšanās kopā ar krēpām vai bez tām, drudzis, sāpes krūškurvī, apgrūtināta

elpošana vai elpas trūkums (tās ir iespējamu plaušu darbības traucējumu pazīmes);

nogurums, ādas nieze, ādas vai acu baltumu dzelte, slikta dūša (nelabums) vai vemšana,

samazināta ēstgriba, sāpes vēdera labajā pusē, tumšs vai brūns urīns, asiņošana vai pastiprināta

zilumu rašanās (tās ir iespējamu aknu darbības traucējumu pazīmes);

ļoti stipra caureja, slikta dūša vai vemšana;

ļoti stipras slāpes un biežāka urinēšana (simptomi, kas liecina par augstu cukura līmeni asinīs);

ļoti stipras sāpes vēdera augšējā daļā (aizkuņģa dziedzera iekaisuma, ko sauc arī par pankreatītu,

pazīme).

Citas iespējamās blakusparādības

Tālāk ir aprakstītas citas blakusparādības. Ja tās kļūst smagas, lūdzu, informējiet par to savu ārstu vai

farmaceitu.

Ļoti bieži

(var rasties vairāk nekā vienam no katriem 10 cilvēkiem):

nogurums (nespēks un astēnija);

novirzes aknu darbības izmeklēšanai paredzēto asins analīžu rezultātos (augsts enzīma alanīna

aminotransferāzes un/vai aspartāta aminotransferāzes līmenis un/vai gamma

glutamiltransferāzes un/vai sārmainās fosfatāzes līmenis, augsts bilirubīna līmenis);

sāpes vēderā;

samazināta ēstgriba;

samazināta ķermeņa masa;

aizcietējums;

izsitumi;

novirzes nieru darbības izmeklēšanai paredzēto asinsanalīžu rezultātos (augsts kreatinīna

līmenis);

dedzināšana aiz krūškaula (iespējamo gremošanas traucējumu pazīme);

eritrocītu skaita samazināšanās (anēmija).

Bieži

(var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 10 cilvēkiem):

redzes traucējumi;

zems fosfātu līmenis asinīs (konstatējams asins analīžu laikā);

augsts enzīmu – lipāzes un/vai amilāzes līmenis asinīs (konstatējams asins analīžu laikā);

ievērojami vājāka urīna izdalīšanās (iespējamu nieru darbības traucējumu pazīme).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Zykadia

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera (pēc

apzīmējuma “EXP”). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles, ja ir redzami jebkādi to iepakojuma bojājumi vai tā atvēršanas pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zykadia satur

Zykadia aktīvā viela ir ceritinibs. Katra cietā kapsula satur 150 mg ceritiniba.

Citas sastāvdaļas ir:

Kapsulas saturs: koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, mazaizvietota

hidroksipropilceluloze, nātrija cietes glikolāts (A tipa), magnija stearāts, mikrokristāliska

celuloze.

Kapsulas apvalks: želatīns, indigotīns (E132) un titāna dioksīds (E171).

Apdrukas tinte: šellaka (balināta, attīrīta no vaska) glazūra (45%), melnais dzelzs oksīds

(E172), propilēnglikols un amonija hidroksīds (28%).

Zykadia ārējais izskats un iepakojums

Zykadia cietajām kapsulām ir balts necaurspīdīgs korpuss un zils necaurspīdīgs vāciņš. Uz vāciņa ir

uzdruka “LDK 150MG”, un uz korpusa ir uzdruka “NVR”. Kapsulās ir balts vai gandrīz balts pulveris.

Kapsulas ir iepakotas blisteros, un tās ir pieejamas iepakojumos pa 40, 90 vai 150 (3 kastītes pa 50)

kapsulām. Visi iepakojuma lielumi Jūsu valsts tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Īrija

Ražotājs

Novartis Farmacéutica, S.A.

Ronda de Santa María, 158

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Spānija

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nuremberg

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Zykadia 150 mg apvalkotās tabletes

ceritinibum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Zykadia un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Zykadia lietošanas

Kā lietot Zykadia

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Zykadia

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Zykadia un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Zykadia

Zykadia ir pretaudzēju zāles, kas satur aktīvo vielu ceritinibu. To lieto, lai pieaugušajiem ārstētu

plaušu vēža veidu, ko sauc par nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), progresējošā stadijā. Zykadia lietot

tikai tiem pacientiem, kuru slimību ir izraisījis ALK (anaplastiskas limfomas kināzes) gēna defekts.

Kā Zykadia darbojas

Pacientiem ar ALK defektu veidojas izmainīta olbaltumviela, kas veicina vēža šūnu augšanu. Zykadia

bloķē izmainītās olbaltumvielas darbību, tā palēninot NSŠPV augšanu un izplatīšanos.

Ja Jums ir kādi jautājumi par Zykadia iedarbību vai to, kādēļ Jums nozīmētas šīs zāles, vaicājiet savam

ārstam vai farmaceitam.

2.

Kas Jums jāzina pirms Zykadia lietošanas

Nelietojiet Zykadia šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ceritinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zykadia lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir plaušu darbības traucējumi vai elpošanas traucējumi;

ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi, ieskaitot palēninātu sirdsdarbību, vai ja Jūsu

elektrokardiogrammas (EKG) rezultāti uzrāda, ka Jums ir sirds elektriskās aktivitātes

traucējumi, ko sauc par „pagarinātu QT intervālu”;

ja Jums ir cukura diabēts (augsts cukura līmenis asinīs);

ja Jums ir aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi;

ja Jūs pašlaik lietojat steroīdus.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Zykadia lietošanas laikā Jums ir kāda no

tālāk minētajām pazīmēm vai simptomiem:

nogurums, ādas nieze, ādas vai acu baltumu dzelte, slikta dūša (nelabums) vai vemšana, vājāka

ēstgriba, sāpes vēdera labajā pusē, tumšs vai brūns urīns, asiņošana vai pastiprināta zilumu

rašanās. Tās var būt aknu darbības traucējumu pazīmes vai simptomi;

klepus vai tā pastiprināšanās kopā ar krēpām vai bez tām, drudzis, sāpes krūškurvī, apgrūtināta

elpošana vai elpas trūkums. Tās var būt plaušu patoloģijas pazīmes;

sāpes vai diskomforta sajūta krūškurvī, sirdsdarbības pārmaiņas (paātrināšanās vai

palēnināšanās), viegls reibonis, ģībšana, reibonis, lūpu zilganums, elpas trūkums un kāju vai

ādas tūska. Tās var būt sirdsdarbības traucējumu pazīmes vai simptomi;

smaga caureja, slikta dūša vai vemšana. Tie ir gremošanas traucējumu simptomi;

ļoti stipras slāpes vai biežāka urinēšana. Šie simptomi var norādīt uz augstu cukura līmeni

asinīs.

Jūsu ārstam var būt jāpielāgo ārstēšana vai jāpārtrauc ārstēšana ar Zykadia uz laiku vai pastāvīgi.

Asins analīzes Zykadia lietošanas laikā

Pirms ārstēšanas uzsākšanas, kā arī katras 2 nedēļas pirmajos trīs ārstēšanās mēnešos un turpmāk katru

mēnesi ārsts Jums veiks asins analīzes. Tas nepieciešams tādēļ, lai kontrolētu Jūsu aknu darbību.

Ārstam jāveic Jums asins analīzes, lai pārliecinātos par Jūsu aizkuņģa dziedzera darbību un cukura

līmeni Jūsu asinīs pirms ārstēšanas ar Zykadia uzsākšanas un regulāri ārstēšanās laikā.

Bērni un pusaudži

Zykadia lietošana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nav ieteicama.

Citas zāles un Zykadia

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, kas saņemtas bez receptes, piemēram, vitamīniem vai augu izcelsmes

uztura bagātinātājiem, jo ir iespējama to mijiedarbība ar Zykadia. Ir īpaši svarīgi pastāstīt par tālāk

minēto zāļu lietošanu.

Zāles, kas var paaugstināt Zykadia izraisītu blakusparādību risku:

zāles AIDS/HIV ārstēšanai (piemēram, ritonavirs un sakvinavirs);

zāles infekciju ārstēšanai. Tās ir zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai (piemēram, ketokonazols,

itrakonazols, vorikonazols un posakonazols) un zāles noteiktu bakteriālu infekciju veidu

ārstēšanai (antibiotiskie līdzekļi, piemēram, telitromicīns).

Zāles, kas var samazināt Zykadia efektivitāti:

asinszāles preparāti - augu valsts līdzekļi depresijas ārstēšanai;

zāles krampju vai to lēkmju novēršanai (pretepilepsijas līdzekļi, piemēram, fenitoīns,

karbamazepīns vai fenobarbitāls);

zāles tuberkulozes ārstēšanai (piemēram, rifampicīns vai rifabutīns).

Zykadia var pastiprināt blakusparādības, kuras izraisa tālāk minētās zāles:

zāles neregulāras sirdsdarbības vai citu sirds funkciju traucējumu ārstēšanai (piemēram,

amiodarons, dizopiramīds, prokaīnamīds, hinidīns, sotalols, dofetilīds, ibutilīds un digoksīns);

zāles kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai (piemēram, cisaprīds);

zāles psihisko slimību ārstēšanai (piemēram, haloperidols, droperidols vai pimozīds);

zāles depresijas ārstēšanai (piemēram, nefazodons);

midazolāms, ko lieto akūtu krampju ārstēšanai vai kā miega līdzeklis pirms ķirurģiskām

operācijām vai medicīniskām procedūrām;

varfarīns un dabigatrāns, ko lieto asins trombu profilaksei;

diklofenaks, ko lieto locītavu sāpju un iekaisumu ārstēšanai;

alfentanils un fentanils, ko lieto pret stiprām sāpēm;

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Zykadia 150 mg cietās kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra cietā kapsula satur 150 mg ceritiniba (

ceritinibum

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Cietā kapsula.

Kapsula ar baltu necaurspīdīgu korpusu un zilu necaurspīdīgu vāciņu. Uz vāciņa uzdruka “LDK

150MG”, uz korpusa uzdruka “NVR”. Kapsulā balts vai gandrīz balts pulveris.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Zykadia kā pirmās izvēles zāles ir paredzētas lietošanai monoterapijā pieaugušiem pacientiem ar

anaplastiskās limfomas kināzes (ALK)-pozitīvu, progresējošu nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV).

Zykadia ir paredzēts lietošanai monoterapijā pieaugušiem pacientiem ar anaplastiskās limfomas

kināzes (ALK)-pozitīvu, progresējošu nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV) pēc iepriekšējas ārstēšanas ar

krizotinibu.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar Zykadia jāuzsāk un jāuzrauga ārstam, kuram ir pieredze pretvēža līdzekļu lietošanā.

ALK testēšana

Lai atlasītu pacientus ar ALK-pozitīvu NSŠPV, ir nepieciešama precīza un apstiprināta

ALK noteikšanas metode (skatīt 5.1. apakšpunktu).

ALK-pozitīvais NSŠPV statuss jānosaka pirms Zykadia terapijas uzsākšanas. ALK-pozitīvā NSŠPV

statusa noteikšana jāveic laboratorijās, kurām ir pierādīta pieredze šīs specifiskās tehnoloģijas

izmantošanā.

Devas

Zykadia ieteicamā deva ir 450 mg iekšķīgi vienu reizi dienā kopā ar ēdienu, katru dienu vienā un tajā

pašā laikā.

Maksimālā ieteicamā deva kopā ar ēdienu ir 450 mg iekšķīgi vienu reizi dienā. Ārstēšana jāturpina tik

ilgi, kamēr tiek novērots klīnisks ieguvums.

Ja deva ir izlaista, pacientam tā jālieto, ja vien nākošā deva nav tuvāko 12 stundu laikā.

Ja ārstēšanās kursa laikā rodas vemšana, pacients nedrīkst lietot papildus devu, bet jāturpina lietot

nākamā deva ieplānotajā laikā.

Zykadia lietošana jāpārtrauc pacientiem, kuri nepanes 150 mg dienas devu, lietojot kopā ēdienu.

Devas pielāgošana nevēlamo blakusparādību dēļ

Individuālā drošuma un zāļu panesamības apsvērumu dēļ var būt uz laiku jāpārtrauc Zykadia lietošana

un/vai jāsamazina tā deva. Ja 1. tabulā neuzskaitītas nevēlamas zāļu izraisītas blakusparādības (NBP)

dēļ jāsamazina dienas deva, tas jādara ar 150 mg lielu soli. Jāapsver NBP agrīna atklāšana un

novēršana, izmantojot uzturošas aprūpes standartpasākumus.

No visiem pacientiem, kurus ārstēja ar Zykadia 450 mg kopā ar ēdienu, 10% pacientu bija nevēlams

notikums, kura dēļ bija nepieciešama vismaz viena devas samazināšana un 42% pacientu bija

nevēlams notikums, kura dēļ bija nepieciešama vismaz vienas devas lietošanas pārtraukšana..

Mediānais laiks līdz pirmajai devas pielāgošanai jebkāda iemesla dēļ bija 8 nedēļas.

1. tabulā ir apkopoti ieteikumi par Zykadia lietošanas īslaicīgu pārtraukšanu, devas samazināšanu vai

pilnīgu lietošanas pārtraukšanu atsevišķu NBP kontrolei.

1. tabula.

Zykadia devas pielāgošana un ieteikumi par NBP kontroli

Kritēriji

Zykadia lietošana

Smaga vai nepanesama slikta dūša, vemšana

vai caureja, lai gan tiek izmantota optimāla

terapijas shēma vemšanas vai caurejas

novēršanai

Zykadia lietošana uz laiku jāpārtrauc, līdz stāvoklis

uzlabojas. Pēc tam Zykadia lietošana jāatsāk,

izmantojot par 150 mg mazāku devu.

Alanīna aminotransferāzes (AlAT) vai

aspartāta aminotransferāzes (AsAT) līmenis

ir >5 reizes augstāks par normas augšējo

robežu (NAR), un vienlaicīgi kopējais

bilirubīna līmenis ir ≤2 reizes augstāks par

Zykadia lietošana jāpārtrauc, līdz atjaunojas

sākotnējais AlAT/AsAT līmenis, vai to līmenis ir

≤3 reizes augstāks par NAR. Pēc tam lietošana

jāatsāk, izmantojot par 150 mg mazāku devu

AlAT vai AsAT līmenis ir >3 reizes augstāks

par NAR, un kopējā bilirubīna līmenis

vienlaikus ir >2 reizes augstāks par NAR (ja

nav holestāzes vai hemolīzes)

Zykadia lietošana pilnībā jāpārtrauc

Ārstēšanas izraisīts jebkuras smaguma

pakāpes intersticiāla plaušu slimība

(IPS)/pneimonīts

Zykadia lietošana pilnībā jāpārtrauc

Vismaz divās dažādos laikos pierakstītās

elektrokardiogrammās (EKG) pēc

sirdsdarbības ātruma koriģētais QT intervāls

(QTc) ir >500 msek

Zykadia lietošana jāatliek, līdz atjaunojas sākotnējais

QTc vai tas ir ≤480 msek, jāpārbauda un, ja

nepieciešams, jākoriģē elektrolītu līmenis. Pēc tam

lietošana jāatsāk, lietojot par 150 mg mazāku devu

QTc ir >500 msek vai par >60 msek atšķiras

no sākotnējā kopā ar

torsades de pointes

polimorfu ventrikulāru tahikardiju vai

nopietnas aritmijas pazīmēm vai simptomiem

Zykadia lietošana pilnībā jāpārtrauc

Bradikardija

(simptomātiska, var būt gan

smaga, gan klīniski nozīmīga, indicēta

medicīniska palīdzība)

Zykadia lietošana uz laiku jāpārtrauc, līdz bradikardija

samazinās līdz asimptomātiskai (≤1 pakāpei) vai

sirdsdarbības ātrums palielinās līdz vismaz

60 sitieniem minūtē (

bpm

Jāvērtē vienlaicīgi lietotās zāles, par kurām zināms, ka

tās izraisa bradikardiju, kā arī prethipertensijas

līdzekļi.

Ja ir identificētas vienlaicīgi lietotas bradikardiju

veicinošas zāles, un to lietošana ir pārtraukta vai

pielāgota, pēc tam, kad bradikardija ir samazinājusies

līdz asimptomātiskai, vai sirdsdarbības ātrums ir

palielinājies līdz vismaz 60

bpm

, jāatsāk iepriekšējās

Zykadia devas lietošana.

Ja nav identificētas vienlaicīgi lietotas bradikardiju

veicinošas zāles vai to lietošana nav pārtraukta vai

pielāgota, pēc tam, kad bradikardija ir samazinājusies

līdz asimptomātiskai, vai sirdsdarbības ātrums ir

palielinājies līdz vismaz 60

bpm

, jāatsāk iepriekšējās

Zykadia devas lietošana, izmantojot par 150 mg

mazāku devu

Bradikardija

(dzīvībai bīstamas sekas,

indicēta neatliekama iejaukšanās)

Ja nav identificētas vienlaicīgi lietotas bradikardiju

veicinošas zāles, Zykadia lietošana pilnībā jāpārtrauc.

Ja ir identificētas vienlaicīgi lietotas bradikardiju

veicinošas zāles, un to lietošana ir pārtraukta vai

pielāgota, pēc tam, kad bradikardija ir samazinājusies

līdz asimptomātiskai, vai sirdsdarbības ātrums ir

palielinājies līdz vismaz 60

bpm

, Zykadia lietošana

jāatsāk, izmantojot par 150 mg mazāku devu un

pacientu bieži kontrolējot

Pastāvīga hiperglikēmija >250 mg/dl, lai gan

tiek izmantota optimāla hipoglikemizējošas

terapijas shēma

Zykadia lietošana uz laiku jāpārtrauc, līdz

hiperglikēmija tiek pietiekami kontrolēta. Pēc tam

Zykadia lietošana jāatsāk, izmantojot par 150 mg

mazāku devu.

Ja ar optimālas farmakoterapijas palīdzību nav

iespējams sasniegt pietiekamu glikozes līmeņa

kontroli, Zykadia lietošana pilnībā jāpārtrauc

Lipāzes vai amilāzes līmenis paaugstinājies

līdz ≥ 3. pakāpei

Zykadia lietošana uz laiku jāpārtrauc, līdz lipāzes vai

amilāzes līmenis atjaunojas līdz ≤1 pakāpei. Pēc tam

lietošana jāatsāk, izmantojot par 150 mg mazāku devu.

Sirdsdarbība lēnāka par 60 sitieniem minūtē (

bpm

Recidīva gadījumā Zykadia lietošana pilnībā jāpārtrauc.

Spēcīgi CYP3A inhibitori

Ārstēšanās ar Zykadia laikā jāizvairās no spēcīgu CYP3A inhibitoru vienlaicīgas lietošanas (skatīt

4.5. apakšpunktu). Ja nevar izvairīties no vienlaicīgas spēcīgu CYP3A inhibitora lietošanas,

jāsamazina deva par apmēram vienu trešdaļu (deva nav klīniski pārbaudīta), ko noapaļo līdz

tuvākajam 150 mg devas stiprumam. Drošuma dēļ pacienti rūpīgi jānovēro.

Ja ir nepieciešama ilgtermiņa vienlaicīga ārstēšana ar spēcīgu CYP3A inhibitoru, un pacients labi

panes samazināto devu, to var atkal palielināt, drošuma dēļ rūpīgi novērojot, lai izvairītos no

iespējamas nepietiekamas ārstēšanas.

Pēc spēcīga CYP3A inhibitora lietošanas pārtraukšanas jāatgriežas pie devas, kas tika lietota pirms

spēcīga CYP3A inhibitora lietošanas uzsākšanas.

CYP3A substrāti

Ceritinibu vienlaicīgi lietojot ar citām zālēm, jāizlasa ieteikumi citu zāļu zāļu aprakstā par vienlaicīgu

lietošanu ar CYP3A4 inhibitoriem.

Jāizvairās no ceritiniba vienlaicīgas lietošanas ar substrātiem, ko primāri metabolizē CYP3A vai

CYP3A substrāti ar zināmu šauru terapeitisko indeksu (piemēram, alfuzosīns, amiodarons, cisaprīds,

ciklosporīns, dihidroergotamīns, ergotamīns, fentanils, pimozīds, kvetiapīns, hinidīns, lovastatīns,

simvastatīns, sildenafils, midazolāms, triazolāms, takrolims, alfentanils un sirolims), un, ja iespējams,

jālieto citas zāles, kas ir mazāk jutīgas pret CYP3A4 inhibīciju. Ja nav iespējams izvairīties no

vienlaicīgas lietošanas, jāapsver devas samazināšana vienlaicīgi lietotām zālēm, kas ir CYP3A4

substrāti ar šauru terapeitisko indeksu.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Īpašs farmakokinētikas pētījums pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav veikts. Tomēr saskaņā

ar pieejamajiem datiem ceritiniba eliminācija caur nierēm ir maznozīmīga. Tādēļ pacientiem ar

viegliem un vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo. Piesardzība jāievēro

attiecībā uz pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem, jo nav pieredzes par ceritiniba

lietošanu šajā populācijā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, ceritiniba eliminācija galvenokārt notiek caur aknām. Īpaša

piesardzība jāievēro, ārstējot pacientus ar smagiem aknu darbības traucējumiem un deva jāsamazina

par aptuveni vienu trešdaļu, ko noapaļo līdz tuvākajam stiprumam, ko veido 150 mg deva (skatīt 4.4.

un 5.2. apakšpunktu). Devu pielāgošana pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības

traucējumiem nav nepieciešama.

Gados vecāki (65 gadus veci un vecāki) pacienti

Ierobežotie dati par ceritiniba drošumu un efektivitāti 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem

neliecina, ka gados vecākiem pacientiem būtu jāpielāgo zāļu deva (skatīt 5.2. apakšpunktu). Dati par

pacientiem, kuri vecāki par 85 gadiem, nav pieejami.

Pediatriskā populācija

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadu vecumam, nav

pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Zykadia paredzēts iekšķīgai lietošanai. Kapsulas jālieto iekšķīgi vienu reizi dienā kopā ar ēdienu, katru

dienu vienā un tajā pašā laikā. Svarīgi Zykadia lietot kopā ar ēdienu, lai sasniegtu vajadzīgo iedarbību.

Ēdiens var būt sākot no nelielas līdz pilnvērtīgai ēdienreizei (skatīt 5.2. apakšpunktu). Kapsulas jānorij

veselas, uzdzerot ūdeni, un kapsulas nedrīkst košļāt vai sasmalcināt.

Par pacientiem, kuriem rodas pavadoša slimība un kuri nespēj lietot Zykadia kopā ar ēdienu, lūdzu

skatīt 4.5. apakšpunktu.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Hepatotoksicitāte

Klīniskajos pētījumos hepatotoksicitātes gadījumi ir aprakstīti 1,1% ceritinibu saņēmušajiem

pacientiem. 3. vai 4. smaguma pakāpes AlAT līmeņa paaugstināšanās ir novērota 25% pacientu.

Lielākā daļa gadījumu bija kontrolējami, uz laiku pārtraucot lietošanu un/vai samazinot devu. Dažos

gadījumos lietošana bija jāpārtrauc pilnībā.

Pirms terapijas uzsākšanas, katras 2 nedēļas pirmajos trīs ārstēšanas mēnešos un turpmāk vienu reizi

mēnesī pēc ārstēšanas uzsākšanas pacienti jākontrolē ar laboratorisku aknu darbības analīžu palīdzību

(ieskaitot AlAT, AsAT un kopējā bilirubīna līmeni). Pacientiem, kam paaugstinās transamināžu

līmenis, atbilstoši klīniskajām indikācijām biežāk jākontrolē aknu transamināžu un kopējā bilirubīna

līmenis (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Īpaša piesardzība jāievēro, ārstējot pacientus ar smagiem

aknu darbības traucējumiem, un deva ir jāpielāgo (skatīt 4.2. apakšpunktu). Ierobežotā pieredze ar

šiem pacientiem liecina par pamatslimības (aknu encefalopātijas) pasliktināšanos 2 no 10 pacientiem,

kuri tukšā dūšā lietoja vienreizējas 750 mg ceritiniba devas (skatīt 4.2., 4.8. un 5.2. apakšpunktu). Arī

citiem faktoriem, neskaitot pētījuma zāles, varēja būt ietekme uz novērotajiem aknu encefalopātijas

gadījumiem, tomēr pilnībā nevar izslēgt saistību starp pētījuma zālēm un šiem notikumiem. Devu

pielāgošana pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem nav nepieciešama

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Intersticiāla plaušu slimība/pneimonīts

Klīnisko pētījumu laikā ar ceritinibu ārstētajiem pacientiem ir novērota smaga, dzīvībai bīstama vai

letāla IPS/pneimonīts. Vairumā šie smagie/dzīvību apdraudošie gadījumi pēc terapijas pārtraukšanas

kļuva vieglāki vai pārgāja.

Pacienti jānovēro, vai nerodas IPS/pneimonīta simptomi plaušās. Jāizslēdz IPS/pneimonīta

iespējamība citu iemeslu dēļ, un pacientiem, kam diagnosticēta ar Zykadia lietošanu saistīta jebkādas

pakāpes IPS/pneimonīts, tā lietošana pilnībā jāpārtrauc (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu).

QT intervāla pagarināšanās

Klīnisko pētījumu laikā ar ceritinibu ārstētajiem pacientiem ir novērota QTc intervāla pagarināšanās

(skatīt 4.8. un 5.2. apakšpunktu), kas var paaugstināt ventrikulāru tahiaritmiju (piemēram,

torsades de

pointes

) vai pēkšņas nāves risku.

Jāizvairās lietot Zykadia pacientiem ar iedzimtu pagarināta QT intervāla sindromu. Pacientiem ar

bradikardiju (sirdsdarbības ritms mazāks par 60 sitieniem minūtē [sitieni minūtē]), pacientiem, kuri ir

predisponēti pagarinātam QTc intervālam, pacientiem, kuri lieto antiaritmiskos līdzekļus vai citas

zāles, par kurām zināms, ka tās pagarina QTc intervālu un pacientiem ar nozīmīgām iepriekš esošām

sirds slimībām un/vai elektrolītu līdzsvara traucējumiem ceritiniba lietošanas ieguvumi un potenciālie

riski ir jāapsver pirms ārstēšanas uzsākšanas. Šiem pacientiem ieteicams periodiski kontrolēt EKG un

elektrolītu (piemēram, kālija jonu) līmeni. Pacientiem, kam ir vemšana, caureja, organisma

dehidratācija vai nieru darbības traucējumi, atbilstoši klīniskajām indikācijām jākoriģē elektrolītu

līmenis. Zykadia lietošana pilnībā jāpārtrauc pacientiem, kam QTc ir >500 msek vai par >60 msek

atšķiras no sākotnējā un vienlaikus ir

torsades de pointes

, polimorfa ventrikulāra tahikardija vai

nopietnas aritmijas pazīmes vai simptomi. Pacientiem, kam vismaz divos dažādos laikos pierakstītās

EKG QTc intervāls ir >500 msek, uz laiku, līdz tas saīsinās līdz sākotnējam vai ≤480 msek, Zykadia

lietošana ir jāpārtrauc. Pēc tam Zykadia lietošana jāatsāk, izmantojot par 150 mg mazāku devu (skatīt

4.2., 4.8. un 5.2. apakšpunktu).

Bradikardija

Klīnisko pētījumu laikā 21 no 925 ar ceritinibu ārstētajiem pacientiem (2,3% pacientu) ir novēroti

asimptomātiskas bradikardijas (sirdsdarbības ritms mazāks par 60 sitieniem minūtē) gadījumi.

Pēc iespējas ir jāizvairās no Zykadia lietošanas kopā ar citām zālēm (piemēram, bēta blokatoriem,

nedihidropiridīna tipa kalcija kanālu blokatoriem, klonidīnu un digoksīnu), par kurām ir zināms, ka tās

izraisa bradikardiju. Regulāri jākontrolē sirdsdarbības ātrums un asinsspiediens. Simptomātiskas,

dzīvību neapdraudošas bradikardijas gadījumos Zykadia lietošana uz laiku jāpārtrauc, līdz bradikardija

samazinās līdz asimptomātiskai, vai sirdsdarbības ātrums atjaunojas līdz vismaz 60 sitieniem minūtē,

turklāt jāizvērtē vienlaikus lietojamo zāļu nepieciešamība un jāpielāgo Zykadia deva, ja tas

nepieciešams. Dzīvībai bīstamas bradikardijas gadījumos, kad nav identificētas to veicinošas

vienlaicīgi lietotas zāles, Zykadia lietošana pilnībā jāpārtrauc. Tomēr tad, ja bradikardija ir saistīta ar

vienlaicīgi lietotām zālēm, par kurām zināms, ka tās izraisa bradikardiju vai hipotensiju, Zykadia

lietošana uz laiku jāpārtrauc, līdz bradikardija samazinās līdz asimptomātiskai, vai sirdsdarbības

ātrums atjaunojas līdz vismaz 60 sitieniem minūtē. Ja ir iespējama vienlaicīgi lietoto zāļu devas

pielāgošana vai lietošanas pārtraukšana, pēc pacienta atlabšanas līdz asimptomātiskai bradikardijai vai

sirdsdarbības ātruma atjaunošanās līdz vismaz 60 sitieniem minūtē Zykadia lietošana jāatsāk,

izmantojot par 150 mg mazāku devu (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu).

Kuņģa-zarnu trakta nevēlamas reakcijas

Devu pielāgošanas pētījumā 74,2% no 89 pacientiem, kurus ārstēja ar ieteicamo Zykadia 450 mg devu

kopā ar ēdienu, radās caureja, slikta dūša vai vemšana, kas pārsvarā bija 1. smaguma pakāpes

notikumi (49,4%). Vienam pacientam (1,1%) bija 3. smaguma pakāpes caureja. Septiņiem pacientiem

(7,9%) bija nepieciešams uz laiku pārtraukt zāļu lietošanu caurejas vai sliktas dūšas dēļ. Kuņģa-zarnu

trakta nevēlamo blakusparādību sastopamība un smaguma pakāpe bija lielāka pacientiem, kurus

ārstēja ar Zykadia 750 mg tukšā dūšā (caureja 76%, slikta dūša 50%, vemšana 56%; 12% ziņoja par

3/4. smaguma pakāpes notikumu), salīdzinot ar pacientiem, kuri lietoja 450 mg kopā ar ēdienu

(caureja 56%, slikta dūša 45%, vemšana 35%; 1,1% ziņoja par 3/4. smaguma pakāpes notikumu).

Nevienam pacientam nebija nepieciešama devas samazināšana vai pilnīga Zykadia lietošanas

pārtraukšana caurejas, sliktas dūšas vai vemšanas dēļ (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pacientu uzraudzība un ārstēšana jānodrošina saskaņā ar standartaprūpes prasībām, tai skaitā atbilstoši

klīniskajām indikācijām, izmantojot līdzekļus pret caureju un vemšanu, kā arī šķidruma aizstāšanu. Ja

nepieciešams, uz laiku jāpārtrauc zāļu lietošana vai jāsamazina to deva (skatīt 4.2. un

4.8. apakšpunktu). Ja ārstēšanās kursa laikā rodas vemšana, pacients nedrīkst lietot papildu devu, bet

jāturpina lietot nākamā paredzētā deva.

Hiperglikēmija

Ceritiniba klīniskajos pētījumos mazāk kā 10% pacientu ir aprakstīta visu smaguma pakāpju

hiperglikēmija, un 5,4% pacientu ir aprakstīta trešās un ceturtās smaguma pakāpes hiperglikēmija.

Hiperglikēmijas risks bija augstāks cukura diabēta pacientiem un/vai vienlaicīgi lietojot steroīdos

līdzekļus.

Pirms Zykadia terapijas uzsākšanas, kā arī vēlāk saskaņā ar klīniskajām indikācijām pacientiem

jākontrolē glikozes līmenis tukšā dūšā. Pēc nepieciešamības jāsāk lietot hipoglikemizējošos līdzekļus

vai jāpielāgo to deva (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu).

Lipāzes un/vai amilāzes līmeņa paaugstināšanās

Lipāzes un/vai amilāzes līmenis paaugstinājās pacientiem, kuri klīniskajos pētījumos bija ārstēti ar

ceritinibu. Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar Zykadia un periodiski pēc tam atbilstoši klīniskām

indikācijām pacienti jānovēro, vai nav lipāzes un amilāzes līmeņa paaugstināšanās (skatīt 4.2. un

4.8. apakšpunktu). Pacientiem, kuri ārstēti ar ceritinibu, ziņots par pankreatīta gadījumiem (skatīt

4.8. apakšpunktu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zāles, kas var paaugstināt ceritiniba koncentrāciju plazmā

Spēcīgi CYP3A inhibitori

Veseliem cilvēkiem vienlaicīga vienas 450 mg ceritiniba devas tukšā dūšā un spēcīgā CYP3A un P-

gp inhibitora ketokonazola (14 dienas 200 mg divas reizes dienā) lietošana salīdzinājumā ar ceritiniba

monoterapiju attiecīgi 2,9 un 1,2 reizes palielināja ceritiniba AUC

un C

. Simulācijās bija

paredzams, ka, lietojot samazinātas devas pēc vienlaicīgas lietošanas ar 200 mg ketokonazola divas

reizes dienā 14 dienas ilgi, ceritiniba AUC līdzsvara koncentrācijā būs līdzīgs kā lietojot ceritinibu

vienu pašu. Ārstēšanas laikā ar Zykadia jāizvairās no vienlaicīgas spēcīgu CYP3A inhibitoru

lietošanas. Ja nav iespējams izvairīties no vienlaicīgas spēcīgu CYP3A inhibitoru lietošanas (ieskaitot,

bet neaprobežojoties ar ritonaviru, sakvinaviru, telitromicīnu, ketokonazolu, itrakonazolu,

vorikonazolu, pozakonazolu, nefazodonu), jāsamazina deva par apmēram vienu trešdaļu, ko noapaļo

līdz tuvākajam 150 mg devas stiprumam. Pēc spēcīga CYP3A inhibitora lietošanas pārtraukšanas

jāatgriežas pie devas, kas tika lietota pirms spēcīga CYP3A inhibitora lietošanas uzsākšanas.

P-gp inhibitori

Ņemot vērā

in vitro

iegūtos datus, ceritinibs ir efluksa transportvielas P-glikoproteīna jeb P-

gp substrāts. Ja ceritinibs tiek lietots vienlaikus ar P-gp inhibitoriem, ir iespējama ceritiniba

koncentrācijas paaugstināšanās. Ja vienlaicīgi tiek lietoti P-gp inhibitori, jāievēro piesardzība un

pacienti jākontrolē, vai nerodas nevēlamas blakusparādības.

Zāles, kas var pazemināt ceritiniba koncentrāciju plazmā

Spēcīgi CYP3A un P-gp induktori

Veseliem cilvēkiem vienlaicīga vienas 750 mg ceritiniba devas tukšā dūšā un spēcīgā CYP3A un P-

gp induktora rifampicīna (14 dienas 600 mg vienu reizi dienā) lietošana salīdzinājumā ar ceritiniba

monoterapiju attiecīgi par 70% un 44% samazināja ceritiniba AUC

un C

. Ceritiniba lietošana

vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A un P-gp induktoriem pazemina ceritiniba koncentrāciju plazmā. No

vienlaicīgas spēcīgu CYP3A induktoru lietošanas ir jāizvairās. Tas attiecas uz karbamazepīnu,

fenobarbitālu, fenitoīnu, rifabutīnu, rifampicīnu, asinszāli (

Hypericum perforatum

), kā arī citām zālēm.

Piesardzība jāievēro, vienlaicīgi lietojot P-gp induktorus.

Kuņģa pH ietekmējoši līdzekļi

Ceritinibs

in vitro

uzrāda pH-atkarīgu šķīdību un kļūst vāji šķīstošs, ja pH paaugstinās. Skābi

samazinošas vielas (piemēram, protonu sūkņa inhibitori, H2-receptoru antagonisti, antacīdie līdzekļi)

var ietekmēt ceritiniba šķīdību un samazināt tā biopieejamību. Veseliem cilvēkiem vienlaicīga vienas

750 mg ceritiniba devas tukšā dūšā un 40 mg protonu sūkņa inhibitora (esomeprazola) (6 dienas)

lietošana tukšā dūšā samazināja ceritiniba AUC par 76% un C

par 79%. Zāļu mijiedarbības

pētījuma dizains bija veidots, lai novērtētu protona sūkņa inhibitoru ietekmi sliktākajā variantā, bet,

lietojot klīnikā, protonu sūkņa inhibitora ietekme uz ceritiniba iedarbību bija mazāk izteikta. Īpašs

pētījums, kurā izvērtēta kuņģa skābi samazinošu vielu ietekme uz ceritiniba biopieejamību

koncentrācijas līdzsvara stāvoklī, nav veikts. Ja vienlaicīgi tiek lietoti protonu sūkņa inhibitori,

jāievēro piesardzība, jo ceritiniba iedarbība var būt samazināta. Nav datu par vienlaicīgu H2-receptoru

blokatoru vai antacīdo līdzekļu lietošanu. Tomēr risks, ka ceritiniba samazinātā biopieejamība

izpaudīsies klīniski nozīmīgā apjomā, ir mazāks, ja, vienlaicīgas H2-receptoru blokatoru lietošanas

gadījumā, tos lietos 10 stundas pirms vai 2 stundas pēc ceritiniba devas un antacīdos līdzekļus lietos

2 stundas pirms vai 2 stundas pēc ceritiniba devas.

Zāles, kuru koncentrāciju plazmā var ietekmēt ceritinibs

CYP3A un CYP2C9 substrāti

Ņemot vērā

in vitro

iegūtos datus, ceritinibs konkurējoši inhibē CYP3A substrāta midazolāma un

CYP2C9 substrāta diklofenaka metabolismu. Ir novērota arī no laika atkarīga CYP3A inhibīcija.

Ceritinibs

in vivo

ir klasificēts kā spēcīgs CYP3A4 inhibitors un tam piemīt potenciāls mijiedarboties

ar zālēm, ko metabolizē CYP3A4, kas var izraisīt citu zāļu paaugstinātu koncentrāciju serumā.

Vienlaicīga midazolāma (jutīgs CYP3A4 substrāts) vienas devas lietošana pēc 3 nedēļu ceritiniba

lietošanas pacientiem (750 mg dienā tukšā dūšā) izraisīja midazolāma AUC

(90% TI) 5,4-kārtīgu

(4,6; 6,3) palielināšanos, salīdzinot ar viena paša midazolāma lietošanu. No vienlaicīgas ceritiniba un

substrātu, ko primāri metabolizē CYP3A4, vai CYP3A substrātu, kam raksturīgs šaurs terapeitisks

indekss, piemēram, alfuzosīna, amiodarona, cisaprīda, ciklosporīna, dihidroergotamīna, ergotamīna,

fentanila, pimozīda, kvetiapīna, hinidīna, lovastatīna, simvastatīna, sildenafila, midazolāma,

triazolāma, takrolima, alfentanila un sirolima lietošanas jāizvairās, un, ja iespējams, jālieto citas zāles,

kas ir mazāk jutīgas pret CYP3A4 inhibīciju. Ja nav iespējams izvairīties no vienlaicīgas lietošanas,

jāapsver devas samazināšana vienlaicīgi lietotām zālēm, kas ir CYP3A4 substrāti ar šauru terapeitisko

indeksu.

Ceritinibs

in vivo

ir klasificēts kā vājš CYP2C9 inhibitors. Vienlaicīga varfarīna (CYP2C9 substrāts)

vienas devas lietošana pēc 3 nedēļu ceritiniba lietošanas pacientiem (750 mg dienā tukšā dūšā)

izraisīja s-varfarīna AUC

(90% TI) palielināšanos par 54% (36%; 75%), salīdzinot ar viena paša

varfarīna lietošanu. No vienlaicīgas ceritiniba un substrātu, ko primāri metabolizē CYP2C9, vai

CYP2C9 substrātu, kam raksturīgs šaurs terapeitisks indekss, piemēram, fenitoīna un varfarīna,

lietošanas ir jāizvairās. Ja nav iespējams izvairīties no vienlaicīgas lietošanas, jāapsver devas

samazināšana vienlaicīgi lietotām zālēm, kas ir CYP2C9 substrāti ar šauru terapeitisko indeksu.

Jāapsver biežāka starptautiskā standartizētā koeficienta (INR) noteikšana, ja nevar izvairīties no

vienlaicīgas varfarīna lietošanas.

CYP2A6 un CYP2E1 substrāti

Ņemot vērā

in vitro

iegūtos datus, klīniski nozīmīgā koncentrācijā ceritinibs inhibē arī CYP2A6 un

CYP2E1. Tādēļ ceritinibs var paaugstināt vienlaicīgi lietotu zāļu, ko galvenokārt metabolizē šie

enzīmi, koncentrāciju plazmā. Ja vienlaicīgi tiek lietoti vidēji spēcīgi CYP2A6 un CYP2E1 substrāti,

jāievēro piesardzība, un pacienti jākontrolē, vai nerodas nevēlamas blakusparādības.

Ne tikai CYP3A4 indukcijas, bet arī citu PXR (pregnāna X receptoru) regulēto enzīmu indukcijas

risku pilnībā izslēgt nevar. Vienlaicīgi lietotu perorālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāte var

samazināties.

Zāles, kas ir transportsistēmu substrāti

Ņemot vērā

in vitro

iegūtos datus, ceritinibs klīniski nozīmīgā koncentrācijā neinhibē proksimālo

efluksa transportsistēmu MRP-2, aknu uzsūkšanās transportsistēmu OATP1B1 vai OATP1B3, nieru

organisko anjonu uzsūkšanās transportsistēmu OAT1 un OAT3 vai organisko katjonu uzsūkšanās

transportsistēmu OCT1 vai OCT2. Tādēļ klīniska zāļu mijiedarbība ceritiniba pastarpinātas šo

transportsistēmu substrātu inhibīcijas dēļ ir maz ticama. Ņemot vērā

in vitro

iegūtos datus, var

prognozēt, ka ceritinibs klīniski nozīmīgā koncentrācijā inhibēs zarnu P-gp un BCRP. Tādējādi

ceritinibs var paaugstināt vienlaicīgi lietotu zāļu, ko transportē šie proteīni, koncentrāciju plazmā.

Vienlaicīgi lietojot BCRP substrātus (piemēram, rosuvastatīnu, topotekānu, sulfasalazīnu) un P-gp

substrātus (digoksīnu, dabigatrānu, kolhicīnu, pravastatīnu) ir jāievēro piesardzība un jākontrolē, vai

nerodas nevēlamas zāļu izraisītas blakusparādības.

Farmakodinamiskā mijiedarbība

Ceritiniba klīniskajos pētījumos ir novērota QT intervāla pagarināšanās. Tādēļ ceritinibs piesardzīgi

jālieto pacientiem, kam ir pagarināts vai var pagarināties QT intervāls, arī tiem pacientiem, kas lieto

I klases antiaritmiskos līdzekļus (piemēram, hinidīnu, prokaīnamīdu, dizopiramīdu) vai III klases

antiaritmiskos līdzekļus (piemēram, amiodaronu, sotalolu, dofetilīdu, ibutilīdu) vai citas zāles, kas var

izraisīt QT intervāla pagarināšanos, piemēram, domperidonu, droperidolu, hlorohīnu, halofantrīnu,

klaritromicīnu, haloperidolu, metadonu, cisaprīdu vai moksifloksacīnu. Gadījumā, ja tiek lietotas šo

zāļu kombinācijas, nepieciešama QT intervāla kontrole (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Mijiedarbība ar uzturu vai dzērienu

Zykadia jālieto kopā ar ēdienu. Uzturs palielina ceritiniba biopieejamību.

Pacienti, kuriem rodas pavadoša slimība un kuri nespēj lietot Zykadia kopā ar ēdienu, Zykadia var

lietot tukšā dūšā kā alternatīvu ilgstošas terapijas režīmu, kad vismaz divas stundas pirms un vienu

stundu pēc devas lietošanas netiek lietots nekāda veida ēdiens. Pacientiem nevajadzētu aizvietot

lietošanu tukšā dūšā ar lietošanu pēc ēšanas. Deva jāpielāgo pareizi, t.i., pacientiem, kurus ārstēja ar

450 mg vai 300 mg kopa ar ēdienu, deva jāpalielina attiecīgi līdz 750 mg vai 450 mg, ko lieto tukšā

dūšā (skatīt 5.2. apakšpunktu) un pacientiem, kurus ārstēja ar 150 mg kopā ar ēdienu, ārstēšana ir

jāpārtrauc. Turpmāku devas pielāgošanu un nevēlamo blakusparādību ārstēšanu skatīt 1. tabulā (skatīt

4.2. apakšpunktu). Maksimālā pieļaujamā deva tukšā dūšā ir 750 mg (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pacienti jāinformē, ka viņiem jāizvairās no greipfrūtu un greipfrūtu sulas lietošanas, jo tā zarnu

sieniņās var inhibēt CYP3A un palielināt ceritiniba biopieejamību.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/Kontracepcija

Sievietēm reproduktīvā vecumā jāiesaka Zykadia lietošanas laikā un līdz trim mēnešiem pēc tā

lietošanas pārtraukšanas izmantot ļoti efektīvu kontracepcijas metodi (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Grūtniecība

Dati par ceritiniba lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami.

Pētījumi ar dzīvniekiem, kas pierāda reproduktīvo toksicitāti, nav pietiekami (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Zykadia grūtniecības laikā ne vajadzētu lietot, ja vien sievietes klīniskā stāvokļa dēļ nav nepieciešama

ārstēšana ar ceritinibu.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai ceritinibs/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku

jaundzimušajam/zīdainim.

Lēmums pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Zykadia, jāpieņem

izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei (skatīt

5.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Zykadia spēja izraisīt neauglību sieviešu un vīriešu dzimuma pacientiem nav noskaidrota (skatīt

5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Zykadia maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ārstēšanas laikā vadot

transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, jāievēro piesardzība, jo pacientiem ir iespējams

nogurums vai redzes traucējumi.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/216260/2018

EMEA/H/C/003819

Zykadia (ceritinibs)

Zykadia pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Zykadia un kāpēc tās lieto?

Zykadia lieto, lai ārstētu pieaugušos, kuriem ir plaušu vēža veids, ko dēvē par nesīkšūnu plaušu vēzi

(NSŠPV), ja slimība ir progresējoša. Tās lieto tikai, ja NSŠPV ir “ALK pozitīvs”. Tas nozīmē, ka vēža

šūnām ir noteikti defekti, kas ietekmē gēnus, kuri atbild par olbaltumvielu, ko dēvē par ALK

(anaplastiskās limfomas kināzi).

Zykadia satur aktīvo vielu ceritinibu.

Kā lieto Zykadia?

Zykadia var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāuzsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi

pretvēža zāļu lietošanā. Pirms terapijas uzsākšanas ar apstiprinātām noteikšanas metodēm jānosaka

ģenētisko defektu klātbūtne, kas ietekmē ALK (ALK pozitīvo statusu).

Zāles ir pieejamas kā kapsulas (150 mg). Ieteicamā deva ir 450 mg (3 kapsulas) vienreiz dienā vienā

un tajā pašā laikā kopā ar ēdienu. Ja rodas blakusparādības, ārsts var izlemt samazināt devu vai

īslaicīgi pārtraukt ārstēšanu. Noteiktos gadījumos ārstēšana jāpārtrauc pilnīgi.

Papildu informāciju par Zykadia lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai

farmaceitam.

Zykadia darbojas?

ALK pieder olbaltumvielu saimei, ko dēvē par receptoru tirozīnkināzēm, kuras piedalās šūnu augšanā

un tās apgādājošu jaunu asinsvadu attīstībā. Pacientiem ar ALK pozitīvu NSŠPV veidojas patoloģiska

ALK forma, kas stimulē vēža šūnu nekontrolētu dalīšanos un augšanu. Zykadia aktīvā viela ceritinibs

iedarbojas, bloķējot ALK aktivitāti, tādā veidā samazinot vēža augšanu un izplatību.

Kādi Zykadia ieguvumi atklāti pētījumos?

Trijos pamatpētījumos pierādīja, ka Zykadia ir efektīvas, ārstējot progresējošu, ALK pozitīvu NSŠPV

pacientiem, kuriem slimība progresējusi, kaut arī iepriekš veikta ārstēšana ar krizotinibu.

Zykadia (ceritinibs)

EMA/216260/2018

2. lpp. no 3

Divos no šiem pētījumiem, iesaistot 303 pacientus, zāles netika salīdzinātas ne ar vienām citām zālēm.

Atbildes reakciju uz ārstēšanu vērtēja, izmantojot ķermeņa skenēšanu un standartizētus kritērijus, ko

izmanto norobežotiem audzējiem, par pilnīgu atbildes reakciju uzskatot situāciju, kad pacientam vairs

nav vēža pazīmju. Vienā pētījumā ārstējošie ārsti uzskatīja, ka 56 % pacientu (92 no 163), kuri lietoja

Zykadia, bija pilnīga vai daļēja atbildes reakcija uz zālēm. Vidējais atbildes reakcijas ilgums bija

8,3 mēneši. Otrajā pētījumā kopējais atbildes reakcijas daudzums bija 41% (57 no 140 pacientiem) un

vidējais atbildes laiks bija 10,6 mēneši.

Trešajā pētījumā ar 231 pacientu salīdzināja Zykadia ar standarta ķīmijterapiju (pretvēža zālēm).

Rezultāti pierādīja, ka pacientiem, kuri lietoja Zykadia, slimība sāka progresēt (dzīvildze bez slimības

progresēšanas) vidēji pēc 5,4 mēnešiem, salīdzinot ar 1,6 mēnešiem pacientiem, kuri saņēma

standarta ķīmijterapiju.

Turklāt pētījumā ar 376 pacientiem pierādīja, ka Zykadia ir efektīvas iepriekš neārstētu pacientu

ārstēšanā. Zykadia lietojošie pacienti dzīvoja vidēji 16,6 mēnešus bez slimības progresēšanas,

salīdzinot ar 8,1 mēnesi pacientiem, kuri saņēma standarta ķīmijterapiju.

Kāds risks pastāv, lietojot Zykadia?

Visbiežākās Zykadia blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir caureja, slikta

dūša (nelabums), vemšana, nogurums, novirzes aknu analīžu rezultātos, vēdera sāpes, samazināta

apetīte, svara zudums, aizcietējums, izsitumi, paaugstināts noārdīšanās produkta, ko dēvē par

kreatinīnu, līmenis asinīs (iespējama nieru darbības traucējumu pazīme), ezofageāli traucējumi

(traucējumi, kas skar barības vadu) un anēmija (zems sarkano asins šūnu līmenis). Visbiežākās

smagās reakcijas (kas var rasties 1 vai vairāk no 20 cilvēkiem) ir novirzes aknu analīžu rezultātos,

nogurums, caureja, slikta dūša, vemšana un hiperglikēmija (augsts cukura līmenis asinīs).

Pilnu visu ziņoto blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Zykadia, skatīt zāļu lietošanas

instrukcijā.

Kāpēc Zykadia ir reģistrētas ES?

Tika pierādīts, ka Zykadia ir efektīvas, ārstējot pacientus, kuru slimība ir progresējusi ārstēšanas ar

krizotinibu laikā vai drīz pēc tās un kuriem šobrīd ir ļoti ierobežotas ārstēšanas iespējas, kā arī iepriekš

neārstētiem pacientiem. Attiecībā uz drošumu Zykadia nevēlamās blakusparādības galvenokārt bija

kontrolējamas.

Tādēļ Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Zykadia, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un

ieteica apstiprināt šīs zāles lietošanai ES.

Zykadia sākotnēji tika piemērota “reģistrācija ar nosacījumiem”, jo par šīm zālēm bija sagaidāmi

papildu dati. Tā kā uzņēmums iesniedza vajadzīgo papildu informāciju, zāļu reģistrāciju ar

nosacījumiem aizstāja ar parasto reģistrāciju.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Zykadia lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Zykadia lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Zykadia lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Zykadia

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Zykadia (ceritinibs)

EMA/216260/2018

3. lpp. no 3

Cita informācija par Zykadia

Zykadia 2015. gada 6. maijā saņēma reģistrācijas ar nosacījumiem apliecību, kas derīga visā ES. To

2017. gada 26. jūlijā aizstāja ar parasto reģistrācijas apliecību.

Sīkāka informācija par Zykadia ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2018.04.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju