Zinnat 500 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

08-05-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Cefuroksīms
Pieejams no:
Glaxo Wellcome UK, United Kingdom
ATĶ kods:
J01DC02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Cefuroxime
Deva:
500 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Glaxo Operations UK Ltd, T/A Glaxo Wellcome Operations, United Kingdom
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000857

Saskaņots ZVA 08.05.2019.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zinnat 250 mg apvalkotās tabletes

Zinnat 500 mg apvalkotās tabletes

Cefuroximum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Zinnat un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Zinnat lietošanas

Kā lietot Zinnat

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Zinnat

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Zinnat un kādam nolūkam to lieto

Zinnat ir antibiotisks līdzeklis, ko lieto pieaugušajiem un bērniem. Tas darbojas, nonāvējot baktērijas,

kuras izraisa infekcijas. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par cefalosporīniem.

Zinnat lieto, lai ārstētu infekcijas, kas skar:

rīkli;

deguna blakusdobumus;

vidusausi;

plaušas vai krūškurvi;

urīnceļus;

ādu un mīkstos audus.

Zinnat var lietot arī:

Laimas slimības (parazītu- ērču- pārnēsāta infekcija) ārstēšanai.

Ārsts var pārbaudīt, kāda veida mikroorganismi ir izraisījuši Jūsu infekciju, un ārstēšanas laikā

kontrolēt, vai šie mikroorganismi ir jutīgi pret Zinnat.

2.

Kas Jums jāzina pirms Zinnat lietošanas

Nelietojiet Zinnat šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret cefuroksīma aksetilu vai jebkurām cefalosporīnu grupas

antibiotikām, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums kādreiz bijusi smaga alerģiska (paaugstinātas jutības) reakcija pret jebkuru citu bēta

laktāma grupas antibiotiku (penicilīniem, monobaktāmiem un karbapenēmiem).

Ja domājat, ka to var attiecināt uz Jums, nelietojiet Zinnat, iekams neesat konsultējies par to ar

savu ārstu.

Saskaņots ZVA 08.05.2019.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zinnat lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Bērni

Zinnat nav ieteicams lietot bērniem līdz 3 mēnešu vecumam, jo nav zināms šo zāļu drošums un

efektivitāte šajā vecuma grupā.

Zinnat lietošanas laikā jāpievērš uzmanība noteiktiem simptomiem, piemēram, alerģiskām reakcijām,

sēnīšu (piemēram, piena sēnītes) infekcijām un smagai caurejai (pseidomembranozajam kolītam). Tas

mazinās jebkādu sarežģījumu risku. Skatīt "Stāvokļi, kuriem Jums jāpievērš uzmanība" 4. punktā.

Ja Jums nepieciešamas asinsanalīzes

Zinnat var ietekmēt analīžu rezultātus, nosakot cukura līmeni asinīs vai veicot asins skrīningu, ko sauc

par Kūmbsa testu. Ja Jums nepieciešamas asinsanalīzes:

pastāstiet personai, kura ņem asins paraugu, ka Jūs lietojat Zinnat.

Citas zāles un Zinnat

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai

varētu lietot.

Zinnat iedarbību var ietekmēt zāles, kuras lieto skābes daudzuma samazināšanai kuņģī (piemēram,

antacīdi, kurus izmanto grēmu ārstēšanai).

Probenecīds

Iekšķīgi lietojamie antikoagulanti

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šīm zālēm.

Pretapaugļošanās tabletes

Zinnat var mazināt pretapaugļošanās tablešu efektivitāti. Ja Jūs lietojat pretapaugļošanās tabletes,

Zinnat lietošanas laikā Jums jāizmanto arī kontracepcijas barjermetode (piemēram, prezervatīvi).

Lūdziet padomu savam ārstam.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zinnat var izraisīt reiboni un citas blakusparādības, kas mazina modrību.

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, ja nejūtaties labi.

Svarīga informācija par dažām Zinnat sastāvdaļām

Zinnat tabletes satur parabēnus, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīna tipa).

Šīs zāles satur 0,00203 mg nātrija benzoātu katrā 250 mg tabletē

Šīs zāles satur 0,00506 mg nātrija benzoātu katrā 500 mg tabletē

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) , - būtībā tās ir nātriju nesaturošas

Jautājiet savam ārstam vai Zinnat ir Jums piemērots

3.

Kā lietot Zinnat

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Saskaņots ZVA 08.05.2019.

Lietojiet Zinnat pēc ēšanas. Tas palīdzēs padarīt ārstēšanu efektīvāku.

Zinnat tabletes jānorij veselas, uzdzerot ūdeni.

Tabletes nedrīkst košļāt, sasmalcināt vai sadalīt — tas var padarīt ārstēšanu mazāk efektīvu.

Ieteicamā deva

Pieaugušie

Ieteicamā Zinnat deva ir 250 mg līdz 500 mg divreiz dienā atkarībā no infekcijas smaguma un veida.

Bērni

Ieteicamā Zinnat deva ir 10 mg/kg (maksimāli līdz 125 mg) līdz 15 mg/kg (maksimāli līdz 250 mg)

divreiz dienā atkarībā no:

infekcijas smaguma un veida.

Zinnat nav ieteicams lietot bērniem līdz 3 mēnešu vecumam, jo nav zināma šo zāļu drošība un

efektivitāte šajā vecuma grupā.

Atkarībā no slimības vai bērna reakcijas uz ārstēšanu sākumdeva var tikt mainīta vai arī var būt

nepieciešams vairāk nekā viens ārstēšanas kurss.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jūsu ārsts var mainīt Jūsu devu.

Ja tas attiecināms uz Jums, konsultējieties ar savu ārstu.

Ja esat lietojis Zinnat vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Zinnat pārāk daudz, Jums var būt neiroloģiski traucējumi; īpaši krampju lēkmju

rašanās iespējamība Jums var būt lielāka.

Nekavējieties. Tūlīt sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības

nodaļu. Ja iespējams, parādiet viņiem Zinnat iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Zinnat

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienkārši lietojiet nākamo devu ierastajā

laikā.

Ja pārtraucat lietot Zinnat

Nepārtrauciet lietot Zinnat, iepriekš nekonsultējoties

Ir svarīgi, lai Jūs veiktu pilnu ārstēšanas kursu ar Zinnat. Nepārtrauciet zāļu lietošanu, ja vien tā

rīkoties neiesaka Jūsu ārsts, — arī tad ne, ja jūtaties labāk. Ja neveicat pilnu ārstēšanas kursu, infekcija

var atjaunoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Stāvokļi, kuriem Jums jāpievērš uzmanība

Saskaņots ZVA 08.05.2019.

Nelielam skaitam cilvēku, kuri lieto Zinnat, rodas alerģiska reakcija vai potenciāli nopietna ādas

reakcija. Šo reakciju simptomi var būt šādi:

smaga alerģiska reakcija. Pie pazīmēm pieder reljefi niezoši izsitumi, pietūkums, dažkārt sejas

vai mutes rajonā, kas apgrūtina elpošanu;

izsitumi, kas var veidot pūšļus un izskatās kā mazi mērķi (centrā tumšs plankums, ko apņem

bālāka zona ar tumšu gredzenu gar malu);

plaši izplatīti izsitumi ar pūšļu veidošanos un ādas lobīšanos. (Tās var būt Stīvensa-Džonsona

sindroma vai toksiskas epidermas nekrolīzes pazīmes).

Citi traucējumi, kam jāpievērš uzmanība Zinnat lietošanas laikā:

sēnīšu infekcija. Tādas zāles kā Zinnat var izraisīt rauga sēnīšu (Candida) pārmērīgu

savairošanos organismā, kā rezultātā var rasties sēnīšu infekcijas (piemēram, piena sēnīte). Šīs

blakusparādības rašanās iespējamība ir lielāka, ja Zinnat tiek lietots ilgstoši;

smaga caureja (pseidomembranozais kolīts). Tādas zāles kā Zinnat var izraisīt resnās zarnas

iekaisumu, izraisot smagu caureju, parasti ar asinīm un gļotām, vēdersāpēm, drudzi.

Jariša-Herkshaimera reakcija. Lietojot Zinnat Laimas slimības ārstēšanai, dažiem pacientiem

var būt augsta temperatūra (drudzis), drebuļi, galvassāpes, muskuļu sāpes un izsitumi uz ādas.

Šo stāvokli pazīst ar nosaukumu Jariša-Herkshaimera reakcija. Simptomi parasti ilgst no

dažām stundām līdz vienai dienai.

Ja Jums rodas jebkurš no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai

medmāsu.

Biežas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem:

sēnīšu infekcijas (piemēram, Candida infekcijas);

galvassāpes;

reibonis;

caureja;

slikta dūša;

vēdersāpes.

Biežas blakusparādības, ko var konstatēt, veicot asinsanalīzes:

palielināts noteikta veida leikocītu skaits (eozinofilija);

palielināts aknu enzīmu daudzums.

Retākas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem:

vemšana;

izsitumi uz ādas.

Retākas blakusparādības, ko var konstatēt, veicot asinsanalīzes:

samazināts trombocītu (šūnu, kuras palīdz asinīm sarecēt) skaits;

samazināts leikocītu skaits;

pozitīvs Kūmbsa testa rezultāts.

Saskaņots ZVA 08.05.2019.

Citas blakusparādības

Ļoti nelielam skaitam pacientu ir radušās citas blakusparādības, taču precīzs to biežums nav zināms:

smaga caureja (pseidomembranozais kolīts);

alerģiskas reakcijas;

ādas reakcijas (arī smagas);

augsta temperatūra (drudzis);

acu baltumu vai ādas dzelte;

aknu iekaisums (hepatīts).

Blakusparādības, ko var konstatēt, veicot asinsanalīzes:

pārāk strauja eritrocītu sabrukšana (hemolītiskā anēmija).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Zinnat

Uzglabājiet tabletes oriģinālajā iepakojumā temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Zinnat tabletes, ja tās ir salauztas vai tām ir citi acīmredzami bojājumi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zinnat satur

Aktīvā viela ir cefuroksīms. Katra tablete satur 250 mg vai 500 mg cefuroksīma (cefuroksīma

aksetila veidā).

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, A tipa kroskarmelozes nātrija sāls, nātrija

laurilsulfāts, hidrogenēta augu eļļa, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, hipromeloze,

propilēnglikols, metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), Opaspray

White M-1-7120 (sastāvā ietilpst titāna dioksīds (E171), nātrija benzoāts (E211)).

Zinnat ārējais izskats un iepakojums

Zinnat 250 mg tabletes ir baltas, apvalkotas, kapsulas formas tabletes ar vienu gludu pusi un

gravējumu “GXES7” otrā pusē. Katrā Zinnat 250 mg apvalkoto tablešu iepakojumā ir 10 tabletes.

Zinnat 500 mg tabletes ir baltas, apvalkotas, kapsulas formas tabletes ar vienu gludu pusi un

gravējumu “GXEG2” otrā pusē. Katrā Zinnat 500 mg apvalkoto tablešu iepakojumā ir 10 tabletes.

Informācija uz primārā iepakojuma (blistera)

Zinnat 250 mg apvalkotās tabletes/

Saskaņots ZVA 08.05.2019.

Zinnat 500 mg apvalkotās tabletes

Cefuroksīms

Glaxo Wellcome UK Ltd.

Sērija (LOT), derīguma termiņš (EXP)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Glaxo Wellcome UK Ltd,

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Lielbritānija

Ražotāji:

Zinnat 250 mg apvalkotās tabletes

GlaxoSmithKline Manufacturing SpA

Via Allessandro Fleming 2, 37135, Verona, Itālija

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road, Barnard Castle, County Durham,

DL 12 8DT, Lielbritānija

Zinnat 500 mg apvalkotās tabletes

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road, Barnard Castle, County Durham,

DL 12 8DT, Lielbritānija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

250 mg apvalkotās tabletes

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Ungārija, Islande, Īrija,

Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija,

Spānija, Zviedrija, Lielbritānija – Zinnat.

Vācija – Elobact

Grieķija – Zinadol

Itālija – Oraxim

Portugāle – Zipos

Portugāle – Zoref

500 mg apvalkotās tabletes

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva,

Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Lielbritānija –

Zinnat.

Vācija – Elobact

Grieķija – Zinadol

Itālija – Oraxim

Portugāle – Zipos

Portugāle – Zoref

Lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2019

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju