Zinbryta

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

28-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
daclizumab
Pieejams no:
Biogen Idec Ltd
ATĶ kods:
L04AC01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
daclizumab
Ārstniecības grupa:
Imūnsupresanti
Ārstniecības joma:
Multiplā skleroze
Ārstēšanas norādes:
Zinbrita ir indicēta pieaugušiem pacientiem recidivējošu multiplās sklerozes formu (RMS) ārstēšanai.
Produktu pārskats:
Revision: 8
Autorizācija statuss:
Atsaukts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/003862
Autorizācija datums:
2016-07-01
EMEA kods:
EMEA/H/C/003862

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

28-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

28-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

28-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

28-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

02-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

28-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

28-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

28-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

28-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

02-05-2018

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Zāles vairs nav reğistrētas

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zinbryta 150 mg

šķīdums injekcijām pilnšļircē

Zinbryta 150 mg

šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

daclizumabum beta

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Papildus šai instrukcijai ārsts Jums izsniegs pacienta karti. Šī ir svarīga informācija par

drošumu, kas Jums jāzina pirms Zinbryta lietošanas un ārstēšanas ar to laikā.

Saglabājiet šo instrukciju un pacienta karti! Iespējams, ka vēlāk tās vajadzēs pārlasīt. Saglabājiet

šo instrukciju un karti ārstēšanas laikā un 6 mēnešus pēc pēdējās Zinbryta devas ievadīšanas, jo

blakusparādības var rasties arī pēc terapijas beigām.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Zinbryta un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Zinbryta lietošanas

Kā lietot Zinbryta

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Zinbryta

Iepakojuma saturs un cita informācija

Norādījumi par Zinbryta injicēšanu

1.

Kas ir Zinbryta un kādam nolūkam to lieto

Zinbryta aktīvā viela ir bēta daklizumabs. Šī veida zāles sauc par monoklonālām antivielām.

Kādam nolūkam Zinbryta lieto

Zinbryta lieto multiplās sklerozes (MS) recidivējošu formu ārstēšanai pieaugušajiem, kuriem nav

radusies atbildes reakcija, neraugoties uz ārstēšanu ar vismaz diviem MS ārstēšanas līdzekļiem, un

kuriem nevar dot citus ārstēšanas līdzekļus.

MS gadījumā organisma imūnā sistēma izraisa iekaisumu, kas bojā centrālo nervu sistēmu (tajā skaitā

galvas un muguras smadzeņu) aptverošo nervu aizsargapvalku (mielīnu). Šo mielīna zudumu sauc par

demielinizāciju. Demielinizācija izraisa nervu darbības traucējumus.

Personām ar recidivējošu MS ir atkārtotas simptomu lēkmes (recidīvi), ko izraisa nervu darbības

traucējumi. Šie simptomi katram pacientam var atšķirties, bet parasti tie ir, piemēram, apgrūtināta

pārvietošanās, redzes un līdzsvara sajūtas traucējumi.

Kad recidīvs ir beidzies, simptomi var pilnībā izzust, bet laika gaitā daži veselības traucējumi recidīvu

starplaikā var saglabāties un nelabvēlīgi ietekmēt ikdienas aktivitātes.

Zāles vairs nav reğistrētas

Kā Zinbryta darbojas

Zinbryta iedarbojas, pārtraucot organisma imūnās sistēmas izraisītos procesus, kas bojā galvas

un muguras smadzenes.

Tas var palīdzēt samazināt Jums esošo recidīvu skaitu un palēnināt MS

izraisītās invaliditātes attīstību. Ārstēšana ar Zinbryta var palīdzēt novērst slimības saasināšanos, lai

gan tas neārstē multiplo sklerozi. Ārsts izlems, vai Zinbryta ir pareizās zāles Jums.

2.

Kas Jums jāzina pirms Zinbryta lietošanas

Nelietojiet Zinbryta šādos gadījumos:

ja Jums iepriekš ir bijusi smaga alerģiska reakcija pret jebkura veida daklizumabu vai kādu citu

6. punktā minēto šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zinbryta lietošanas konsultējieties ar ārstu šādos gadījumos:

ja Jums papildus MS ir kādi citi autoimūni traucējumi;

ja Jūs lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot jebkādas citas zāles un augu izcelsmes

uztura bagātinātājus. Ārsts novērtēs, vai kādām Jūsu lietotajām zālēm vai uztura bagātinātājiem

ir ar aknām saistītas blakusparādības un vai Zinbryta lietošanas laikā Jums jāturpina šo zāļu

lietošana;

ja Jums ir vai kādreiz ir bijusi

depresija

ja Jums ir

nopietna infekcija

, piemēram, pneimonija;

ja Jums bijusi

tuberkuloze

(sauc arī par TB) vai dzīvojat apvidū, kur TB infekcijas ir bieži

sastopamas, Jums varētu būt lielāks TB risks. Pirms Zinbryta lietošanas uzsākšanas Jums var

veikt pārbaudes, lai noskaidrotu, vai neslimojat ar TB, kā arī Jūs var kontrolēt ārstēšanas laikā.

Iespējamie aknu darbības traucējumi

Zinbryta var izraisīt nopietnus aknu darbības traucējumus, kas var būt dzīvībai bīstami vai izraisīt

nāvi. Nopietni aknu darbības traucējumi var rasties drīz pēc ārstēšanas ar Zinbryta sākuma, jebkurā

terapijas brīdī, kā arī vairākus mēnešus pēc terapijas pārtraukšanas. Arī tad, ja Jums iepriekš nav bijuši

aknu darbības traucējumi, ārsts nozīmēs asins analīzes, lai pārbaudītu Jūsu aknu darbības rādītājus.

Jums būs jāveic šādi izmeklējumi:

asins analīzes pirms

terapijas

uzsākšanas

, lai pārbaudītu Jūsu aknu darbību un noteiktu, vai

Jums ir B un C hepatīts. Ja Jūsu asins analīžu rezultāti liecinās, ka Jums ir kādi aknu darbības

traucējumi, ārsts lems, vai sākt Zinbryta lietošanu;

asins analīzes

vismaz

vienu reizi mēnesī

terapijas laikā, iespējami tuvāk brīdim pirms katras

Zinbryta ievadīšanas reizes un biežāk, ja ārsts izlems, ka tas ir nepieciešams;

analīzes

līdz pat 6 mēnešus pēc terapijas pārtraukšanas

. Blakusparādības var rasties arī pēc

terapijas pārtraukšanas (skatīt informāciju par nopietnām blakusparādībām 4. punktā).

Ļoti svarīgi ir regulāri nodot asins analīzes. Ja Jūs neveiksiet ieplānotās asins analīzes, ārsts var

lemt par ārstēšanas ar Zinbryta pārtraukšanu.

Jums izsniegs pacienta karti, kurā papildu informācija izskaidro pazīmes, kas jāņem vērā, lietojot

Zinbryta. Nēsājiet šo karti sev līdzi ārstēšanas laikā un 6 mēnešus pēc tās. Ja Jums tiek veiktas

jebkādas medicīniskas procedūras, arī tādas, kas nav saistītas ar multiplās sklerozes ārstēšanu, parādiet

pacienta karti ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja novērojat kādu no šādiem simptomiem:

neizskaidrojama slikta dūša;

vemšana;

sāpes vēderā;

pastiprināts nogurums;

ēstgribas zudums;

dzeltenīga āda vai acu baltumi;

Zāles vairs nav reğistrētas

tumšs (tējas krāsas) urīns.

Šie simptomi var liecināt par aknu darbības traucējumiem. Ja Jums rodas aknu darbības traucējumi,

multiplo sklerozi ārstējošais ārsts var pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar Zinbryta un nosūtīt Jūs uz

konsultāciju pie aknu slimību speciālista (skatīt 4. punktu

Iespējamās blakusparādības

Bērni un pusaudži

Zinbryta

nedrīkst lietot

bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Dati par Zinbryta lietošanas

drošumu un efektivitāti šajā vecuma grupā nav pieejami.

Gados vecāki cilvēki

Zinbryta ir maz pārbaudīta cilvēkiem, kas vecāki par 55 gadiem. Ja esat vecāks par 55 gadiem, ārsts

vēl aizvien var Jums izrakstīt Zinbryta.

Citas zāles un Zinbryta

Pastāstiet ārstam par visām zālēm un augu izcelsmes uztura bagātinātājiem, kurus lietojat, pēdējā laikā

esat lietojis vai varētu lietot. Ārsts novērtēs, vai kādām Jūsu lietotajām zālēm vai uztura bagātinātājiem

ir ar aknām saistītas blakusparādības un vai Zinbryta saņemšanas laikā Jums jāturpina šo zāļu

lietošana.

Vakcinācija

Ja Jums jāveic vakcinācija, vispirms konsultējieties ar ārstu, jo Zinbryta var ietekmēt vakcīnas

iedarbību. Ir pierādīta sezonālās gripas vakcīnas (inaktivētas vakcīnas) efektivitāte, ja tā tiek ievadīta

pacientiem, kas lieto Zinbryta. Tomēr Zinbryta ietekme uz citām vakcīnām (dzīvām vakcīnām) nav

zināma.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Tā kā dati par Zinbryta lietošanu grūtniecēm ir ierobežoti, jāņem vērā risks bērnam un ieguvums

mātei. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nav zināms, vai Zinbryta izdalās mātes pienā. Ārsts palīdzēs Jums izlemt, vai Jums vajadzētu

pārtraukt bērna barošanu ar krūti, vai arī pārtraukt Zinbryta lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav paredzams, ka Zinbryta var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Ārsts paskaidros, vai Jūsu veselības stāvoklis ļauj Jums droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

Zinbryta satur nelielu daudzumu nātrija

Katra Zinbryta deva satur 0,14 mmol nātrija. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas, un tās var lietot cilvēki,

kas ievēro zema nātrija satura diētu.

3.

Kā lietot Zinbryta

Zinbryta Jums parakstīs MS ārstēšanā pieredzējis ārsts.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Ieteicamā devas

Zinbryta deva ir 150 mg vienu reizi mēnesī.

Lai to vieglāk atcerētos, mēģiniet veikt injekciju katru mēnesi vienā un tajā pašā dienā. Piemēram,

veiciet injekciju katra mēneša pirmajā dienā.

Vienu reizi mēnesī, iespējami tuvāk brīdim pirms katras Zinbryta ievadīšanas reizes, un biežāk, ja

ārsts izlems, ka tas ir nepieciešams, Jums vajadzēs nodot asins analīzes, lai pārbaudītu aknu darbības

Zāles vairs nav reğistrētas

rādītājus. Svarīgi ir neizlaist šīs asins analīzes. Mēģiniet katru mēnesi ieplānot šai procedūrai konkrētu

dienu. Ja domājat, ka esat izlaidis asins analīžu nodošanu, sazinieties ar ārstu.

Patstāvīga injicēšana

Zinbryta injicē zem ādas (subkutāni) augšstilba, vēdera vai augšdelma aizmugures apvidū. Sīkāki

norādījumi par Zinbryta injicēšanu ir sniegti 7. punktā

Norādījumi par Zinbryta injicēšanu

Ārsts vai medmāsa Jūs apmācīs, kā pastāvīgi ievadīt injekciju. Izlasiet un ievērojiet 7. punktā sniegtos

norādījumus.

Ja Jums rodas grūtības lietot pilnšļirci/pildspalvveida pilnšļirci, lūdziet padomu ārstam vai medmāsai,

kas varēs Jums palīdzēt.

Cik ilgi lietot Zinbryta

Ārsts Jums pastāstīs, cik ilgi jāturpina lietot Zinbryta. Nemainiet nozīmēto lietošanas kārtību, izņemot

gadījumus, kad to ir ieteicis ārsts.

Ja ārsts Jums ir lūdzis pārtraukt zāļu lietošanu, neatsāciet to lietošanu, ja ārsts to nelūdz darīt. Ja Jums

nav MS atbildes reakcijas uz Zinbryta, ārsts var lemt par terapijas ar Zinbryta pārtraukšanu.

Ja esat lietojis Zinbryta vairāk nekā noteikts

Ja esat injicējis vairāk nekā parasto deva un Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, vai Jums rodas

jautājumi, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Pacientiem, kuri saņēma dubultu ieteicamo Zinbryta

devu, nav novērotas papildu nopietnas blakusparādības.

Ja esat aizmirsis lietot Zinbryta

Zinbryta injicē reizi mēnesī. Lai atcerētos, ka jāveic injekcija, mēģiniet to veikt katru mēnesi vienā un

tajā pašā dienā.

Ja esat aizmirsis ievadīt devu un to konstatējat 2 nedēļu laikā kopš izlaistās devas, veiciet

injekciju, tiklīdz tas ir iespējams. Pēc tam turpiniet zāļu lietošanu ierastajā režīmā, ievadot tās

ierastajā injekcijas dienā.

Ja tomēr ir pagājušas vairāk nekā 2 nedēļas kopš izlaistās devas, izlaidiet aizmirsto devu un

lietojiet nākamo devu ierastajā dienā.

Jebkurā gadījumā neievadiet divas injekcijas, lai aizvietotu izlaisto devu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nemēģiniet

patstāvīgi ārstēt jebkādas blakusparādības

, bet nekavējoties sazinieties ar ārstu vai medmāsu.

Iespējams, ka dažu blakusparādību dēļ ārstam ir uz laiku jāpārtrauc Jūsu ārstēšana un jālūdz Jūs

konsultēties ar speciālistu.

Nopietnas blakusparādības

Aknu darbības traucējumi

(bieži -

var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

neizskaidrojama slikta dūša;

vemšana;

sāpes vēderā;

pastiprināts nogurums;

ēstgribas zudums (anoreksija);

dzeltenīga āda vai acu baltumi;

tumšs (tējas krāsas) urīns.

Zāles vairs nav reğistrētas

(retāk

var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

smags aknu iekaisums, kas var būt dzīvībai bīstams vai izraisīt nāvi.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu. Šie simptomi var liecināt par nopietniem aknu darbības

traucējumiem.

Pacienta kartē ir pieejama sīkāka informācija par šīm blakusparādībām.

Ādas reakcijas

(bieži

var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

smagi, plaši izplatīti izsitumi.

Depresija

(retāk

var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

neparasta skumju, bezcerības un mazvērtības sajūta;

ātri radies aizkaitinājums un sarūgtinājums;

nervozitāte, nemiers;

domas par pašnāvību vai pašsavainošanos.

Plaušu infekcijas

(bieži

var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

plaušu infekcija (piemēram, pneimonija, bronhīts).

Mazs sarkano asins šūnu skaits (autoimūna hemolītiska anēmija)

(retāk – var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

bālums;

pastiprināts nogurums;

tumšs urīns;

elpas trūkums;

ādas vai acu baltumu dzelte.

Pastiprināts nogurums, tumšs urīns un ādas vai acu baltumu dzelte var liecināt par aknu darbības

traucējumiem; skatīt iepriekš sadaļu par aknu darbības traucējumiem.

Resnās zarnas iekaisums (kolīts)

(bieži – var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

caureja, kas nepāriet;

sāpes vēderā;

drudzis;

asinis izkārnījumos.

Sāpes vēderā var liecināt par aknu darbības traucējumiem; skatīt iepriekš sadaļu par aknu darbības

traucējumiem.

Zems noteiktu balto asins šūnu (sauktu par limfocītiem) līmenis:

Zinbryta var samazināt šo balto asins šūnu skaitu, tāpēc Jums reizi 3 mēnešos veiks asins analīzes.

Ja Jums rodas nopietnas blakusparādības,

nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Citas blakusparādības

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības

(var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

elpceļu

infekcijas,

piemēram,

klepus

saaukstēšanās

(nazofaringīts,

augšējo

elpceļu

infekcijas);

aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās asinīs (nosaka asins analīzēs).

Zāles vairs nav reğistrētas

Bieži sastopamas blakusparādības

(var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

gripa;

kakla iekaisums, tonsilīts (faringīts, laringīts);

iesnas (rinīts);

ādas izsitumi, tajā skaitā, ādas iekaisums, kairinājums, nieze vai lobīšanās, sausa āda (dermatīts,

ekzēma, psoriāze);

ādas infekcija (folikulīts, pinnes);

samazināts balto asins šūnu skaits (nosaka asins analīzēs);

paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis);

iekaisuši vai palielināti limfmezgli (limfadenopātija, limfadenīts);

caureja;

asins ainas rādītāju izmaiņas (anēmija), kuru dēļ varat just nespēku.

Retāk sastopamas blakusparādības

(var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

imūnās sistēmas traucējums, kas var ietekmēt plaušas, ādu un limfmezglus (sarkoidoze).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu.

Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Nemēģiniet patstāvīgi ārstēt jebkādas

blakusparādības. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto

nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt

nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Zinbryta

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc

Der. līdz

un marķējuma

pēc

. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt Zinbryta pilnšļirci/pildspalvveida pilnšļirci oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no

gaismas. Atveriet iepakojumu tikai tad, kad Jums nepieciešama jauna pilnšļirce/pildspalvveida

pilnšļirce.

Uzglabāt ledusskapī (2

C – 8

Nesasaldēt. Izmetiet visus nejauši sasaldētos Zinbryta.

Ja ledusskapis nav pieejams, Zinbryta pilnšļirces/pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt istabas

temperatūrā (līdz 30°C) oriģinālajā iepakojumā līdz pat 30 dienām.

Nodrošiniet, ka Zinbryta atrodas ārpus ledusskapja ne ilgāk par 30 dienām.

Ja Zinbryta atrodas ārpus ledusskapja ilgāk par kopumā 30 dienām vai ja Jums nav

precīzas informācijas, cik ilgi Zinbryta atrodas istabas temperatūrā, izmetiet

pilnšļirci/pildspalvveida pilnšļirci (skatīt 7. punktu

Norādījumi par Zinbryta injicēšanu

Pēc sasildīšanas līdz istabas temperatūrai nelieciet Zinbryta atpakaļ ledusskapī.

Papildu informācija

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt šādas izmaiņas:

pilnšļirce/pildspalvveida pilnšļirce ir ieplaisājusi vai bojāta;

šķīdums ir duļķains vai tajā redzamas sīkas daļiņas;

šķīdums nav bezkrāsains vai gaiši dzeltens, bet citā krāsā;

pildspalvveida pilnšļirce ir nokritusi vai ir acīmredzami bojāta.

Iznīcināšana

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Zāles vairs nav reğistrētas

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zinbryta satur

Aktīvā viela ir bēta daklizumabs.

Katra pilnšļirce satur 150 mg bēta daklizumaba 1 ml šķīduma injekcijām.

Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 150 mg bēta daklizumaba 1 ml šķīduma injekcijām.

Citas sastāvdaļas ir nātrija sukcināts, dzintarskābe, nātrija hlorīds, polisorbāts 80, ūdens injekcijām

(skatīt 2. punktu

Zinbryta satur nelielu daudzumu nātrija

Zinbryta ārējais izskats un iepakojums

Zinbryta

bezkrāsains

līdz

gaiši

dzeltens,

dzidrs

opalescējošs

šķidrums,

iepildīts

pilnšļircē/pildspalvveida pilnšļircē.

Iepakojuma lielumi: katrs iepakojums satur vienu stikla pilnšļirci/pildspalvveida pilnšļirci ar

pievienotu adatu, kas ir sagatavota injicēšanai. Pieejams ir arī vairāku kastīšu iepakojums ar vienu

pilnšļirci/pildspalvveida pilnšļirci katrā kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Lielbritānija

Ražotājs

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS

Biogen Allé 1

Hillerød

DK-3400

Dānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium N. V./S. A.

+32 2 219 12 18

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

+370 5 278 68 88

България

ТП ЕВОФАРМА

+359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium N. V./S. A.

+32 2 219 12 18

Česká republika

Biogen (Czech Republic) s. r. o.

+420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

+36 (1) 899 9883

Zāles vairs nav reğistrētas

Danmark

Biogen (Dānija) A/S

+45 77 41 57 57

Malta

Pharma MT limited

+356 213 37008/9

Deutschland

Biogen GmbH

+49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B. V.

+31 20 542 2000

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

+372 617 7410

Norge

Biogen Norway AS

+47 23 40 01 00

Ελλάδα

Genesis Pharma SA

+30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

+43 1 484 46 13

España

Biogen Spānija SL

+34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o. o.

+48 22 351 51 00

France

Biogen France SAS

+33 (0)1 41 37 95 95

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica

Unipessoal, Lda

+351 21 318 8450

Hrvatska

Medis Adria d. o. o.

+385 (0) 1 230 34 46

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

+353 (0)1 463 7799

România

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

+40 21 207 18 00

Slovenija

Biogen Pharma d. o. o.

+386 1 511 02 90

Ísland

Icepharma hf

+354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s. r. o.

+421 2 323 340 08

Italia

Biogen Italia s. r. l.

+39 02 584 9901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

+358 207 401 200

Κύπρος

Genesis Pharma Cyprus Ltd

+357 22 769946

Sverige

Biogen Sweden AB

+46 8 594 113 60

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

+371 678 93561

United Kingdom

Biogen Idec Limited

+44 (0) 1628 50 1000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Norādījumi nākamajā lappusē

7.

Norādījumi par Zinbryta injicēšanu

Kā injicēt Zinbryta

Pirms uzsākat lietot Zinbryta un katru reizi, saņemot jaunu iepakojumu, izlasiet šos norādījumus.

Iespējams, ka tajos ir pieejama jauna informācija. Šī informācija neaizstāj konsultācijas ar ārstu vai

medmāsu par Jūsu veselības stāvokli vai ārstēšanu.

Piezīme:

pirms pirmās Zinbryta pilnšļirces izmantošanas

ārstam vai medmāsai jāparāda Jums vai Jūsu

aprūpētājam, kā sagatavot Zinbryta pilnšļirci un veikt ar to injekciju.

Neizmantojiet

vairāk nekā vienu pilnšļirci mēnesī.

Zinbryta pilnšļirce ir paredzēta zāļu injicēšanai tikai zem ādas (subkutāni).

Katru Zinbryta pilnšļirci var izmantot tikai vienu reizi. Nedodiet

savu Zinbryta pilnšļirci

citiem.

Zinbryta injekcijai nepieciešamie piederumi

Zinbryta pilnšļirce

Papildu piederumi, kas nav iekļauti iepakojumā (skatīt B attēlu):

spirta salvete;

marles tampons;

adhezīvs pārsējs vai plāksteris.

Norādījumus par izlietoto šļirču iznīcināšanu vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

150 mg pilnšļirce

A attēls

B attēls

Spirta

salvete

Marles

tampons

Adhezīvs

pārsējs

Zāles vairs nav reğistrētas

Zinbryta pilnšļirces daļas (skatīt C attēlu)

Adatas

uzgalis

Zāles

Virzulis

Korpusa

atloks

Stikla

cilindrs

C attēls

Zāles vairs nav reğistrētas

Sagatavošanās injekcijas veikšanai

Piezīme:

sagatavojoties injekcijas veikšanai, izņemiet šļirci no ledusskapja un ļaujiet tai sasilt līdz

istabas temperatūrai. Tas ilgst aptuveni 30 minūtes.

Neizmantojiet

ārējus siltuma avotus, piemēram, karstu ūdeni, lai sasildītu Zinbryta

pilnšļirci.

Korpusa atloks ļauj labāk satvert šļirci, tāpēc to nedrīkst atvienot.

1. darbība. Sagatavojiet piederumus un nomazgājiet rokas.

Procedūrai izmantojiet labi apgaismotu, tīru, līdzenu virsmu, piemēram, galdu. Sagatavojiet visus

piederumus, kas Jums būs nepieciešami, lai ievadītu injekciju patstāvīgi vai arī lai to saņemtu.

Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

2. darbība. Pārbaudiet Zinbryta pilnšļirci.

Pārbaudiet uz Zinbryta pilnšļirces norādīto

derīguma termiņu (skatīt D attēlu).

Nelietojiet

Zinbryta pilnšļirci pēc

derīguma termiņa beigām.

Pārbaudiet, vai Zinbryta šķīdums ir

bezkrāsains vai gaiši iedzeltens (skatīt

E attēlu.)

Nelietojiet

Zinbryta pilnšļirci, ja

šķidrums ir duļķains vai tajā ir

redzamas peldošas daļiņas.

Iespējams, ka Zinbryta šķīdumā ir

redzami gaisa burbuļi. Tas ir normāli,

un burbuļi pirms injicēšanas nav

jāizvada.

D attēls

E attēls

Zāles

Derīgu

termiņš

Zāles vairs nav reğistrētas

Injicēšana

3. darbība. Izvēlieties injekcijas vietu un notīriet to.

Zinbryta pilnšļirce ir paredzēta tikai

subkutānai injekcijai (injicēšanai zem ādas).

Injekcija, izmantojot Zinbryta pilnšļirci,

jāveic vēdera, augšstilba vai augšdelma

aizmugures apvidū (skatīt F attēlu).

Injekciju

nedrīkst

veikt tiešā nabas

tuvumā.

Injekciju

nedrīkst

veikt ķermeņa

vietās, kur ir ādas kairinājums,

jutīgums, apsārtums, zilums,

tetovējums, infekcija vai kur ir

rētaudi.

Izvēlieties injekcijas vietu un noslaukiet

ādu ar spirta salveti.

Pirms devas injicēšanas ļaujiet, lai

injekcijas vieta nožūst gaisā

.

Pirms injekcijas veikšanas šai vietai

nedrīkst

pieskarties vai uzpūst elpu.

4. darbība. Stingri satverot, noņemiet adatas uzgali.

Ar vienu roku satveriet šļirces stikla

cilindru. Pārliecinieties, vai roka

neatspiežas uz korpusa atloka. Ar otru roku

stingri satveriet adatas uzgali un noņemiet

to no adatas (skatīt G attēlu).

Lai nepieļautu adatas radītas traumas,

noņemot adatas uzgali,

ievērojiet

piesardzību

Nepieskarieties

adatai.

Uzmanību! Nelieciet

uzgali atpakaļ uz

Zinbryta pilnšļirces. Pastāv iespējamība

savainoties ar adatu.

Adatas

uzgalis

Adata

G attēls

F attēls

Augšstilbs

Vēders

Augšdelma

aizmugure

Zāles vairs nav reğistrētas

5. darbība. Viegli saspiediet ādu injekcijas vietā.

Ar īkšķi un rādītājpirkstu viegli saspiediet

ādu ap notīrīto injekcijas vietu, izveidojot

nelielu izliekumu (skatīt H attēlu).

6. darbība. Injicējiet zāles.

Turiet Zinbryta pilnšļirci 45

90° leņķī pret

injekcijas vietu (skatīt I attēlu). Ātri ieduriet

adatu taisnā virzienā visā tās garumā zem

ādas (skatīt I attēlu).

Kad adata ir iedurta, atlaidiet ādu.

Nevelciet

virzuli atpakaļ.

Lēnām spiediet virzuli līdz galam, līdz

šļirce ir tukša (skatīt J attēlu).

Neizvelciet

Zinbryta pilnšļirci no injekcijas

vietas, līdz virzulis nav nospiests līdz

galam.

H attēls

I attēls

J attēls

Zāles vairs nav reğistrētas

7. darbība. Izvelciet pilnšļirci no injekcijas vietas.

Izvelciet adatu taisnā virzienā no injekcijas

vietas (skatīt K attēlu).

Uzmanību! Nelieciet

uzgali atpakaļ uz

Zinbryta pilnšļirces. Pastāv iespējamība

savainoties ar adatu.

Neizmantojiet

Zinbryta pilnšļirci atkārtoti.

Pēc injekcijas

8. darbība. Izmantotās Zinbryta pilnšļirces iznīcināšana

Konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, kā pareizi iznīcināt izlietoto šļirci.

9. darbība. Injekcijas vietas aprūpe

Ja nepieciešams, uzklājiet uz injekcijas vietas marles tamponu, adhezīvu pārsēju vai plāksteri.

Vispārīgi brīdinājumi

Neizmantojiet

Zinbryta pilnšļirci atkārtoti.

Nedodiet

savu Zinbryta pilnšļirci citiem.

Glabājiet Zinbryta pilnšļirci un citas zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāšana

Zāles ieteicams uzglabāt ledusskapī kontrolētā 2° C

8° C temperatūrā aizvērtā oriģinālā

iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Ja nepieciešams, Zinbryta slēgtā oriģinālajā kartona kastītē var uzglabāt ārpus ledusskapja līdz

pat 30° C temperatūrā ne ilgāk kā 30 dienas.

Ja Zinbryta pilnšļirce sasilst līdz istabas temperatūrai, to

nedrīkst

atkal ievietot ledusskapī.

Nedrīkst

sasaldēt vai pakļaut augstas temperatūras iedarbībai.

K attēls

Zāles vairs nav reğistrētas

7.

Norādījumi par Zinbryta injicēšanu

Uzmanību! Noņemiet

uzgali tikai tad, kad esat sagatavojies veikt injekciju.

Pirms sākat lietot Zinbryta un katru reizi, saņemot jaunu iepakojumu, izlasiet šos norādījumus.

Iespējams, ka tajos ir pieejama jauna informācija. Šī informācija neaizstāj konsultācijas ar ārstu vai

medmāsu par Jūsu veselības stāvokli vai ārstēšanu.

Piezīme:

pirms pirmās pildspalvveida pilnšļirces izmantošanas

ārstam vai medmāsai jāparāda Jums

vai Jūsu aprūpētājam, kā sagatavot pildspalvveida pilnšļirci un veikt ar to injekciju.

Pildspalvveida pilnšļirci ir paredzēts izmantot tikai zāļu injicēšanai zem ādas (subkutāni).

Katru pildspalvveida pilnšļirci drīkst izmantot tikai vienu reizi.

Nedodiet

savu pildspalvveida pilnšļirci citiem, lai izvairītos no infekcijas nodošanas viņiem vai

infekcijas iegūšanas no viņiem.

Neizmantojiet

vairāk par vienu 1 pildspalvveida pilnšļirci mēnesī.

Neizmantojiet

pildspalvveida pilnšļirci, ja tā ir nokritusi vai tai ir acīmredzami bojājumi.

Piederumi, kas nepieciešami, lai veiktu injekciju, izmantojot Zinbryta pildspalvveida pilnšļirci.

1 Zinbryta 150 mg pildspalvveida pilnšļirce (skatīt A attēlu)

Pirms lietošanas — Zinbryta pildspalvveida pilnšļirces daļas (skatīt A attēlu).

Figure A

A attēls

Uzmanību! Noņemiet uzgali tikai tad

, kad esat sagatavojies veikt injekciju. Ja uzgali noņemat,

nelieciet to atpakaļ uz pildspalvveida pilnšļirces. Ja uzgali uzliek atpakaļ, pilnšļirce var

nobloķēties.

Papildu piederumi, kas nav iekļauti iepakojumā (skatīt B attēlu):

Figure B

B attēls

Redzamas zaļas svītras

Injekcijas

statusa lodziņš

Korpuss

Zāļu lodziņš

Redzamas zāles

Uzgalis

Spirta salvete

Marles

tampons

Līpošs pārsējs

Zāles vairs nav reğistrētas

Sagatavošanās injekcijas veikšanai

1. darbība. Izņemiet pildspalvveida pilnšļirci no ledusskapja

Pildspalvveida pilnšļirci izņemiet no ledusskapī esošās kastītes 30 minūtes pirms injicēšanas, lai tā

sasiltu līdz istabas temperatūrai.

Neizmantojiet

ārējus siltuma avotus, piemēram, karstu ūdeni, lai sasildītu pildspalvveida pilnšļirci.

2. darbība. Sagatavojiet piederumus un nomazgājiet rokas

Atrodiet labi apgaismotu vietu un tīru, līdzenu virsmu, piemēram, galdu, un sagatavojiet visus

piederumus, kas būs nepieciešami, lai ievadītu injekciju patstāvīgi, vai arī lai to saņemtu.

Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

3. darbība. Pārbaudiet Zinbryta pildspalvveida pilnšļirci (C attēls)

Apskatiet injekcijas statusa lodziņu. Jābūt

redzamām svītrām zaļā krāsā.

Pārbaudiet derīguma termiņu.

Apskatiet zāļu lodziņu un pārliecinieties, vai

Zinbryta šķīdums ir bezkrāsains vai gaiši

dzeltens.

Nelietojiet

pildspalvveida pilnšļirci, ja:

injekcijas statusa lodziņā

nav redzamas

svītras zaļā krāsā

ir beidzies tās derīguma termiņš

šķidrums ir duļķains, vai tajā peld sīkas

daļiņas

Piezīme

: iespējams, ka zāļu lodziņā ir redzami

gaisa burbuļi. Tas ir normāli, un tie neietekmē Jums

nepieciešamo devu.

Neizmantojiet

pildspalvveida pilnšļirci, ja

tā ir

nokritusi vai tai ir acīmredzami

bojājumi.

C attēls

4. darbība. Izvēlieties injekcijas vietu un notīriet to

Izvēlieties injekcijas vietu augšstilbā, vēderā

vai augšdelma aizmugurē (skatīt iekrāsotās

vietas D attēlā).

Ja dažām injekcijas vietām ir grūti piekļūt,

lūdziet palīdzību aprūpētājam, kas ir tam

apmācīts.

Injekciju

nedrīkst

veikt ķermeņa vietās, kur

ir ādas kairinājums, apsārtums, zilums,

tetovējums, infekcija vai rētaudi

Injekciju

nedrīkst

veikt

tiešā nabas

tuvumā

Noslaukiet ādu ar spirta salveti.

Piezīme

: pirms injekcijas veikšanas šai vietai

nedrīkst

pieskarties vai uzpūst elpu

Pirms Jums nepieciešamās devas injicēšanas

ļaujiet, lai injekcijas vieta nožūst.

D attēls

Derīgum

a termiņš

Injekcijas statusa

lodziņš

Zāļu lodziņš

Zāles vairs nav reğistrētas

Injicēšana

5. darbība. Noņemiet Zinbryta pildspalvveida pilnšļirces uzgali

Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces uzgali

un nolieciet to malā (skatīt E attēlu). Tagad

pildspalvveida pilnšļirce ir sagatavota

injekcijas veikšanai.

Brīdinājums! Nepieskarieties

adatas

uzgalim, netīriet to un nedarbojieties ar to.

Pastāv iespējamība savainoties ar adatu, vai

pildspalvveida pilnšļirce var nobloķēties.

Nelieciet

uzgali atpakaļ uz pildspalvveida

pilnšļirces. Tādējādi pildspalvveida pilnšļirce

var nobloķēties.

E attēls

6. darbība. Injicējiet zāles

Turiet pildspalvveida pilnšļirci virs injekcijas

vietas. Pārliecinieties, ka injekcijas statusa

lodziņā ir redzamas zaļās svītras (skatīt

F attēlu).

Pildspalvveida pilnšļirce virs injekcijas

vietas jātur 90

leņķī.

Piezīme

: pildspalvveida pilnšļirci neatbalstiet pret

injekcijas vietu, kamēr neesat sagatavojies veikt

injekciju. Tādējādi pildspalvveida pilnšļirce var

nejauši nobloķēties.

F attēls

Stingri iespiediet un turiet pildspalvveida

pilnšļirci piespiestu injekcijas vietai.

Dzirdēsit, kā sāk atskanēt klikšķi.

Tas nozīmē, ka zāles tiek injicētas (skatīt

G attēlu).

G attēls

Turpiniet turēt pildspalvveida pilnšļirci

stingri piespiestu injekcijas vietā, līdz klikšķi

vairs nav dzirdami (skatīt H attēlu).

Nenoņemiet

pildspalvveida pilnšļirci no

injekcijas vietas, ja vēl ir dzirdami klikšķi un

injekcijas statusa lodziņā nav redzamas

atzīmes zaļā krāsā.

H attēls

Atskan

klikšķi

Klikšķ

Klikšķi nav

dzirdami

Turēt

Zāles vairs nav reğistrētas

Brīdinājums! Ja

pēc injicēšanas mēģinājuma

klikšķi nav dzirdami vai

injekcijas statusa lodziņā

nav redzamas atzīmes zaļā krāsā,

pildspalvveida pilnšļirce, iespējams, ir nobloķējusies,

un Jūs neesat saņēmis injekciju. Tādā gadījumā Jums

jāsazinās ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

7. darbība. Izvelciet Zinbryta pildspalvveida pilnšļirci no injekcijas vietas

Kad klikšķēšana beigusies, atvirziet

pildspalvveida pilnšļirci no injekcijas vietas.

Adatas uzgalis izbīdīsies, lai nosegtu adatu,

un nobloķēsies (skatīt I attēlu).

Ja injekcijas vietā ir redzamas asinis,

noslaukiet tās ar marles tamponu un

uzklājiet līpošu pārsēju vai plāksteri.

I attēls

8. darbība. Pārbaudiet, lai pārliecinātos, vai ir ievadīta visa Zinbryta deva (skatīt J attēlu)

Apskatiet injekcijas statusa lodziņu. Jābūt

redzamām atzīmēm zaļā krāsā.

Apskatiet zāļu lodziņu. Jābūt redzamam

virzulim dzeltenā krāsā.

J attēls

Injekcijas statusa

lodziņš

Zāļu lodziņš

Zāles vairs nav reğistrētas

Pēc injekcijas

Pēc lietošanas — Zinbryta pildspalvveida pilnšļirces daļas (skatīt K attēlu).

K attēls

Piezīme

: pēc pildspalvveida pilnšļirces noņemšanas no injekcijas vietas adatas uzgalis nobloķēsies, lai

pasargātu no savainošanās ar adatu.

Nelieciet uzgali atpakaļ uz pildspalvveida pilnšļirces.

9. darbība. Izlietoto Zinbryta pildspalvveida pilnšļirču iznīcināšana

Konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, kā pareizi iznīcināt izlietoto pildspalvveida

pilnšļirci.

Nelieciet uzgali atpakaļ uz pildspalvveida pilnšļirces.

10. darbība. Injekcijas vietas aprūpe

Ja nepieciešams, uzklājiet uz injekcijas vietas marles tamponu, adhezīvu pārsēju vai plāksteri.

Uzglabāšana

Zāles ieteicams uzglabāt ledusskapī kontrolētā 2° C

8° C temperatūrā aizvērtā oriģinālā

iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Ja nepieciešams, Zinbryta slēgtā oriģinālajā kartona kastītē var uzglabāt ārpus ledusskapja līdz

pat 30°C temperatūrā ne ilgāk kā 30 dienas.

Ja Zinbryta pildspalvveida pilnšļirce sasilst līdz istabas temperatūrai, to

nedrīkst

atkal ievietot

ledusskapī.

Nedrīkst

sasaldēt vai pakļaut augstas temperatūras iedarbībai.

Glabājiet Zinbryta pildspalvveida pilnšļirci un citas zāles bērniem neredzamā un

nepieejamā vietā.

Redzama zaļa atzīme

Zāļu lodziņš

Adatas uzgalis

Adata

Redzams dzeltens virzulis

Korpuss

Injekcijas statusa

lodziņš

Zāles vairs nav reğistrētas

IV PIELIKUMS

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMU IZMAIŅU

PAMATOJUMS

Zāles vairs nav reğistrētas

Zinātniskie secinājumi

Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (

Pharmacovigilance Risk Assessment

Committee — PRAC

) novērtējuma ziņojumu par bēta daklizumaba PADZ, Cilvēkiem paredzēto zāļu

komitejas (

Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP

) zinātniskie secinājumi ir

šādi:

Sarkoidoze

Kopumā klīniskajos pētījumos ziņots par divpadsmit sarkoidozes gadījumiem, ko apstiprinājuši

veselības aprūpes speciālisti. Nevienā no šiem gadījumiem nav ziņots par riska faktoriem vai

alternatīvu etioloģiju. Ir arī ticams darbības mehānisms, lai attīstītos sarkoidoze, ko izraisa bēta

daklizumaba imūnmodulējošā iedarbība un bēta daklizumaba līdzdalība citu imūnsistēmas traucējumu

mediētu epizožu izcelsmē. Cēloņsakarība starp bēta daklizumabu un sarkoidozi uzskatāma par

iespējamu.

Kolīts

Šajā laika posmā saņemti ziņojumi par četriem jauniem, būtiskiem kolīta gadījumiem, ko

apstiprinājuši veselības aprūpes speciālisti. Kopumā klīniskajos pētījumos novēroti 24 kolīta gadījumi.

Ir ticams darbības mehānisms, lai attīstītos šāds kolīts, ko izraisa bēta daklizumaba imūnmodulējošās

īpašības un bēta daklizumaba līdzdalība citu imūnsistēmas traucējumu mediētu epizožu izcelsmē.

Cēloņsakarība starp bēta daklizumabu un kolītu ir iespējama.

Zāļu apraksta 4.8. apakšpunkts ir pārskatīts, to papildinot ar nevēlamu blakusparādību —

sarkoidozi —, kuras biežums ir “retāk”, un nevēlamu blakusparādību — kolītu —, kuras biežums ir

“bieži”.

CHMP

piekrīt

PRAC

sagatavotajiem zinātniskajiem secinājumiem.

Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums

Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par bēta daklizumabu,

CHMP

uzskata, ka ieguvuma un

riska līdzsvars zālēm, kas satur aktīvo vielu bēta daklizumabu, ir nemainīgs, ja tiek veiktas ieteiktās

izmaiņas zāļu informācijā.

CHMP

iesaka mainīt reģistrācijas nosacījumus.

Zāles vairs nav reğistrētas

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Zāles vairs nav reğistrētas

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Zinbryta 150 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē

Zinbryta 150 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra pilnšļirce satur 150 mg bēta daklizumaba (

daclizumabum beta

) 1 ml šķīduma injekcijām.

Katra pildspalvveida pilnšļirce satur pilnšļirci, kas satur 150 mg bēta daklizumaba (

daclizumabum

beta

) 1 ml šķīduma injekcijām.

Bēta daklizumabu iegūst ar DNS rekombinantās tehnoloģijas palīdzību, izmantojot zīdītāja šūnu

kultūru (NS0).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām (injekcija).

Bezkrāsains līdz gaiši dzeltens, dzidrs līdz viegli opalescējošs šķidrums ar pH 6.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Zinbryta ir paredzēts tādu pieaugušu pacientu ar multiplās sklerozes (RMS) recidivējošām formām

ārstēšanai, kuriem bijusi nepietiekama atbildes reakcija uz vismaz diviem slimību modificējošiem

terapijas līdzekļiem (SMTL) un kuriem ārstēšana ar jebkuru citu SMTL ir kontrindicēta vai citādi

nepiemērota (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Terapija jāuzsāk ārstam, kuram ir pieredze multiplās sklerozes ārstēšanā.

Devas

Ieteicamā Zinbryta deva ir 150 mg, ko injicē subkutāni vienu reizi mēnesī.

Ja deva ir izlaista un tas tiek konstatēts 2 nedēļu laikā kopš izlaistās devas, pacientiem jādod

norādījumi nekavējoties ievadīt izlaisto devu, un pēc tam jāievēro plānotais devas ievadīšanas grafiks

vienu reizi mēnesī.

Ja deva ir izlaista un tas tiek konstatēts vairāk nekā 2 nedēļu laikā kopš izlaistās devas, pacientiem

aizmirstā deva jāizlaiž, jānogaida līdz nākamajai plānotajai devai un pēc tam jāievēro plānotais devas

ievadīšanas grafiks vienu reizi mēnesī.

Zāles vairs nav reğistrētas

Lai aizvietotu izlaisto devu, vienā reizē var ievadīt tikai vienu devu.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Bēta daklizumaba klīniskos pētījumos piedalījās ierobežots tādu pacientu skaits, kas vecāki par

55 gadiem. Nav noteikts, vai šo pacientu atbildes reakcija atšķiras, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem.

Nieru darbības traucējumi

Bēta daklizumaba lietošana nav pētīta pacientiem ar nieru darbības traucējumiem. Tā kā nieru

ekskrēcija nav galvenais eliminācijas ceļš, devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt

5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Bēta daklizumaba lietošana nav pētīta pacientiem ar aknu darbības traucējumiem. Zinbryta ir

kontrindicēts pacientiem ar jau esošiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Zinbryta drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, nav

pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Zinbryta ir paredzēts subkutānai lietošanai.

Ieteicams iemācīt pacientiem, kā pareizi patstāvīgi veikt subkutānu injekciju, izmantojot

pilnšļirci/pildspalvveida pilnšļirci. Parasti subkutāna injekcija tiek ievadīta augšstilba, vēdera vai

augšdelma aizmugures apvidū.

Zinbryta tiek piegādāts ar jau piestiprinātu adatu. Pilnšļirces/pildspalvveida pilnšļirces satur tikai vienu

devu, un pēc lietošanas tās ir jāizmet.

Piesardzības pasākumi pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām

Pēc izņemšanas no ledusskapja Zinbryta pirms injicēšanas ir jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai (20

30°C) (aptuveni 30 minūtes). Lai sasildītu Zinbryta, nedrīkst izmantot ārējus siltuma avotus,

piemēram, karstu ūdeni.

Zāles nedrīkst lietot, ja:

pilnšļirce/pildspalvveida pilnšļirce ir ieplaisājusi vai bojāta;

šķīdums ir duļķains, vai tajā redzamas sīkas daļiņas;

šķīdums nav bezkrāsains vai gaiši dzeltens, bet citā krāsā;

pildspalvveida pilnšļirce ir nokritusi vai ir acīmredzami bojāta.

4.3.

Kontrindikācijas

Zinbryta ir kontrindicēta pacientiem, kuriem anamnēzē ir bijusi smaga paaugstināta jutība (piemēram,

anafilakse vai anafilaktoīdas reakcijas) pret visām daklizumab a formām vai jebkuru Zinbryta no

palīgvielām (skatīt 6.1. apakšpunktu).

Jau esoša aknu slimība vai aknu darbības traucējumi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Zāles vairs nav reğistrētas

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Aknu bojājums

Aknu bojājuma riska dēļ Zinbryta lietošana ir ierobežota (skatīt 4.1. apakšpunktu).

Ar Zinbryta ārstētiem pacientiem ir novēroti nopietni aknu bojājumi, tai skaitā seruma transamināžu

līmeņa paaugstināšanās un letāli autoimūnā hepatīta un fulminantas aknu mazspējas gadījumi (skatīt

4.8. apakšpunktu). Gadījumi bija drīz pēc ārstēšanas sākuma, pacientiem, kuriem bijuši atkārtoti

ārstēšanas kursi, un vairākus mēnešus pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Pirms ārstēšanas ar Zinbryta uzsākšanas jānosaka seruma transamināžu (ALAT un ASAT) un kopējā

bilirubīna līmenis, kā arī pacientiem jāveic pārbaudes, lai noteiktu B hepatītu (HBV) un C hepatītu

(HCV). Ārstēšanu nav ieteicams uzsākt pacientiem, kuriem ALAT vai ASAT ≥ 2 reizes pārsniedz

normas augšējo robežu (NAR), un ārstēšana ir kontrindicēta pacientiem ar jau esošiem aknu darbības

traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem ir pozitīvs HBV vai HCV infekcijas testa

rezultāts, ieteicams konsultēties ar ārstu, kuram ir pieredze HBV vai HCV ārstēšanā. Ārstēšanu nav

ieteicams uzsākt pacientiem, kuriem agrāk bijuši vienlaicīgi autoimūni traucējumi, izņemot multiplo

sklerozi.

Terapijas laikā un līdz pat 6 mēnešus pēc pēdējās Zinbryta devas ievadīšanas vismaz vienu reizi

mēnesī un iespējami tuvāk brīdim pirms katras ievadīšanas reizes, un biežāk, ja tas ir klīniski indicēts,

jākontrolē pacientu seruma transamināžu un kopējā bilirubīna līmenis. Terapijas pilnīga pārtraukšana

ir ieteicama pacientiem, kuriem ALAT vai ASAT > 3 reizes pārsniedz NAR neatkarīgi no bilirubīna

līmeņa.

Pacienti jāinformē par aknu bojājuma risku un periodiskas kontroles nepieciešamību un jābrīdina par

pazīmēm vai simptomiem, kas liecina par aknu darbības traucējumiem. Ja pacientam attīstās klīniskas

pazīmes vai simptomi, kas liecina par aknu darbības traucējumiem (piemēram, neizskaidrojama slikta

dūša, vemšana, sāpes vēderā, nogurums, anoreksija, dzelte un/vai tumšs urīns), ieteicams nekavējoties

noteikt transamināžu līmeni serumā, pilnībā pārtraukt ārstēšanu ar Zinbryta un pacientu nekavējoties

nosūtīt pie hepatologa.

Terapijas pilnīga pārtraukšana jāapsver, ja nav panākta atbilstoša atbildes reakcija vai ja pacients

neievēro prasību par ieplānotu aknu darbības testu kontroli.

Jāievēro piesardzība, ja vienlaicīgi ar Zinbryta lieto zāles ar zināmu hepatotoksisku iedarbību, ieskaitot

bezrecepšu zāles un augu izcelsmes uztura bagātinātājus (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par norādījumiem ārstiem par aknu riska pārvaldību un pacienta karti,

ko ieteicams izmantot, lietojot šīs zāles, skatīt tālāk sadaļu

Izglītojoši norādījumi

Izglītojoši norādījumi

Visiem ārstiem, kuri plāno parakstīt Zinbryta, jāiepazīstas ar norādījumiem ārstiem par aknu riska

pārvaldību šīm zālēm.

Ārstam jāpārrunā ar pacientiem aknu bojājuma risks un jāizsniedz viņiem pacienta karte.

Kartē pacientiem ir pieejama informācija par nopietnu aknu bojājuma risku un tā iespējamiem

simptomiem, lai viņi zinātu situācijas, kurās savlaicīgi ir jāsazinās ar veselības aprūpes speciālistu.

Turklāt kartē sniegtā informācija izskaidro, kāpēc nepieciešama aknu darbības kontrole, kā arī asins

analīžu veikšanas reizi mēnesī nozīmīgumu.

Ādas reakcijas

Saistībā ar Zinbryta lietošanu ir saņemti ziņojumi par ādas reakcijām, no kurām dažas ir bijušas

smagas (piemēram, eksfoliatīvi izsitumi vai dermatīts, toksiski ādas izsitumi). Ādas reakcijas parasti

izzuda, veicot standarta aprūpi, tajā skaitā ārstēšanu ar lokāliem vai sistēmiskiem steroīdiem. Ja

Zāles vairs nav reğistrētas

pacientam attīstās difūzi vai īpaši iekaisīgi izsitumi, var būt nepieciešama konsultēšanās ar

dermatologu un Zinbryta terapijas pilnīga pārtraukšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Depresija

Lietojot Zinbryta pacientiem ar iepriekš bijušiem vai esošiem depresīviem traucējumiem, jāievēro

piesardzība. Ar Zinbryta ārstēti pacienti jāinformē, ka nekavējoties jāziņo ārstējošajam ārstam par

jebkādiem depresijas simptomiem vai tās saasināšanās simptomiem un/vai domām par pašnāvību. Ja

pacientam attīstās smaga depresija un/vai domas par pašnāvību, jāapsver Zinbryta terapijas pilnīga

pārtraukšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Infekcijas

Saistībā ar Zinbryta lietošanu ir saņemti ziņojumi par infekcijas gadījumiem, no kuriem daži ir bijuši

smagi (piemēram, pneimonija un bronhīts). Ja attīstās nopietna infekcija, var būt nepieciešams

pārtraukt ārstēšanu ar Zinbryta uz laiku, līdz infekcija ir izārstēta.

Ar Zinbryta ārstētiem pacientiem ziņots par tuberkulozes infekcijām. Pacientiem, kuriem bijusi

tuberkuloze vai kas dzīvo slimības endēmiskos apvidos, pirms ārstēšanas uzsākšanas jāveic aktīvas

tuberkulozes skrīnings un pacienti ārstēšanas laikā jākontrolē.

Pacientiem ar smagu aktīvu infekciju jāapsver Zinbryta terapijas uzsākšanas atlikšana (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Pētījumi par Zinbryta lietošanu pacientiem ar imūndeficīta sindromu nav veikti.

Autoimūna hemolītiska anēmija

Ar Zinbryta ārstētiem pacientiem ziņots par autoimūnu hemolītisku anēmiju, kas izzuda, izmantojot

standarta ārstēšanu un pārtraucot Zinbryta lietošanu.

Ja pacientam attīstās autoimūnas hemolītiskas anēmijas pazīmes vai simptomi (piemēram, bālums,

nogurums, tumšs urīns, dzelte, elpas trūkums), jāapsver konsultēšanās ar speciālistu un Zinbryta

lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Saistībā ar Zinbryta lietošanu ir saņemti ziņojumi par kolīta gadījumiem. Pārtraucot Zinbryta lietošanu

un izmantojot standarta terapiju, kolīta simptomi mazinājās. Ja pacientiem attīstās kolīta simptomi

(piemēram, sāpes vēderā, drudzis, ilgstoša caureja), ieteicams konsultēties ar speciālistu (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Limfopēnija

Ja klīniskajos pētījumos ar Zinbryta novēroja limfopēniju, tā galvenokārt bija viegla vai vidēji smaga

500/mm

). Klīniskajos pētījumos ar Zinbryta ilgstošu smagu limfopēniju (<500/mm

) nenovēroja.

Tomēr piesardzības nolūkā ik pēc 3 mēnešiem ir ieteicams veikts pilnas asins ainas analīzes.

Progresējošas multifokālas leikoencefalopātijas (PML) risks saistībā ar Zinbryta terapiju nav pierādīts.

Ar palīgvielām saistīti apsvērumi

Zāles satur 0,14 mmol nātrija katrā devā. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas, un tās var lietot pacienti,

kuri ievēro diētu ar samazinātu nātrija daudzumu.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav paredzams, ka Zinbryta metabolizēs aknu enzīmi, vai tas eliminēsies caur nierēm. Dati par

Zinbryta lietošanu vienlaicīgi ar simptomātiskām MS terapijām nav pietiekami.

Aknu bojājums

Aknu bojājuma gadījumi ir bijuši pacientiem, kuri Zinbryta lietoja kopā ar citām hepatotoksiskām

zālēm, lai gan šo zāļu nozīme ir neskaidra. Ieteicams ievērot piesardzību, ja vienlaicīgi ar Zinbryta

Zāles vairs nav reğistrētas

lieto zāles ar zināmu hepatotoksisku iedarbību, ieskaitot bezrecepšu zāles un augu izcelsmes uztura

bagātinātājus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Imunizācija

Imunizācijas drošums, ievadot dzīvu vīrusu vakcīnas ārstēšanas laikā ar Zinbryta, nav pētīts.

Vakcinācija ar dzīvu vīrusu vakcīnām ārstēšanas laikā un līdz pat 4 mēnešus pēc lietošanas

pārtraukšanas nav ieteicama.

Klīniska pētījumā pacientiem (n=90), kuri saņēma ilgtermiņa ārstēšanu ar Zinbryta, radās atbilstoša

imūna atbildes reakcija uz inaktivētu trivalento sezonālās gripas vakcīnu. Imūnās atbildes reakcijas

apjoms uz sezonālās gripas vakcīnu un pacientu ar serokonversiju un seroprotekciju īpatsvars bija

atbilstošs veselo brīvprātīgo populācijā novērotajam. Pacienti, kuri lieto Zinbryta, var saņemt

inaktivētas vakcīnas.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par Zinbryta lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai

netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Zinbryta grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja iespējamais ieguvums attaisno iespējamo risku

auglim.

Barošana ar krūti

Pieejamie toksikoloģiskie dati makakas sugas pērtiķiem liecina par bēta daklizumaba izdalīšanos pienā

(sīkāku informāciju skatīt 5.3. apakšpunktā). Nav zināms, vai Zinbryta izdalās cilvēka pienā. Lai gan

cilvēka IgG izdalās mātes pienā, publicētie dati liecina, ka mātes pienā esošās antivielas nenonāk

jaundzimušo un zīdaiņu asinsritē nozīmīgā apjomā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem.

Ja sieviete ārstēšanas laikā ar Zinbryta vēlas barot bērnu ar krūti, jāapsver krūts barošanas ieguvums

bērnam un ieguvums no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem netika konstatēta ietekme uz tēviņu vai mātīšu fertilitāti, vērtēšanai

izmantojot fertilitātes rādītājus (skatīt 5.3. apakšpunktu). Datu par Zinbryta ietekmi uz cilvēku

fertilitāti nav.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Zinbryta neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Placebo kontrolētā pētījumā (SELECT pētījums) 417 pacienti saņēma Zinbryta (150 mg, n=208;

300 mg, n=209 ik pēc 4 nedēļām) līdz pat 1 gadam. Aktīvi kontrolētā pētījumā (DECIDE pētījums)

919 pacienti saņēma Zinbryta (150 mg ik pēc 4 nedēļām) un 922 pacienti saņēma intramuskulāri bēta-

1a interferonu (30 mikrogrami nedēļā) vismaz 2 gadus un līdz pat 3 gadus.

Ar Zinbryta ārstētiem pacientiem visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības, kuru dēļ terapiju

pilnīgi pārtrauca, bija aknu reakcijas, tajā skaitā transamināžu līmeņa serumā paaugstināšanās (5 %)

un ādas reakcijas (4 %) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Saistībā ar Zinbryta lietošanu visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija izsitumi, paaugstināts

alanīna aminotransferāzes (ALAT) līmenis, depresija, nazofaringīts, augšējo elpceļu infekcija, gripa,

orofaringeālas sāpes un limfadenopātija.

Zāles vairs nav reğistrētas

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas saskaņā ar MedDRA ieteiktajiem terminiem pēc MedDRA

orgānu sistēmu klasifikācijas un sastopamības. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās

blakusparādības ir sakārtotas nopietnības samazināšanās secībā. Nevēlamo blakusparādību

sastopamība izteikta atbilstoši šādām kategorijām:

ļoti bieži (

1/10);

bieži (

1/100 līdz <1/10);

retāk (

1/1000 līdz <1/100);

reti (

1/10 000 līdz <1/1000);

ļoti reti (<1/10 000);

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

1. tabula. Saistībā ar Zinbryta 150 mg devas lietošanu ziņotās nevēlamās blakusparādības

Orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamā blakusparādība

Biežums

Infekcijas un infestācijas

Augšējo elpceļu infekcija†

Ļoti bieži

Nazofaringīts†

Ļoti bieži

Pneimonija

Bieži

Elpceļu infekcijas

Bieži

Bronhīts

Bieži

Vīrusu infekcija

Bieži

Gripa†

Bieži

Laringīts

Bieži

Tonsilīts†

Bieži

Faringīts

Bieži

Folikulīts

Bieži

Rinīts*

Bieži

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Limfadenopātija†

Bieži

Limfadenīts

Bieži

Anēmija*

Bieži

Autoimūna hemolītiska anēmija

Retāk

Imūnās sistēmas traucējumi

Sarkoidoze

Retāk

Psihiskie traucējumi

Depresija*

Bieži

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un

videnes slimības

Orofaringeālas sāpes†

Bieži

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Bieži

Kolīts

Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Dermatīts

Bieži

Alerģisks dermatīts

Bieži

Ekzēma†

Bieži

Psoriāze

Bieži

Seborejiskais dermatīts†

Bieži

Ādas eksfoliācija

Bieži

Izsitumi*†

Bieži

Makulopapulāri izsitumi

Bieži

Pinnes†

Bieži

Eritēma

Bieži

Nieze

Bieži

Sausa āda

Bieži

Eksfoliatīvi izsitumi

Retāk

Toksiski ādas izsitumi

Retāk

Numulārā ekzēma

Retāk

Zāles vairs nav reğistrētas

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Pireksija*

Bieži

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Transamināžu līmeņa

paaugstināšanās

Ļoti bieži

Autoimūns hepatīts

Retāk

Fulminants hepatīts

Nav zināmi

Izmeklējumi

Izmainīti aknu funkcionālo testu

rādītāji

Ļoti bieži

Samazināts limfocītu skaits

Bieži

*Novēroto gadījumu skaits par ≥2 % lielāks nekā placebo grupā.

†Novēroto gadījumu skaits par ≥2 % lielāks nekā bēta-1a interferona (intramuskulāri) grupā.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Aknu bojājums

Ar Zinbryta ārstētiem pacientiem bija būtiski aknu bojājumi, tajā skaitā letāli autoimūnā hepatīta un

fulminantas aknu mazspējas gadījumi. Nopietnas reakcijas, tajā skaitā autoimūnu hepatītu, hepatītu un

dzelti, klīniskajos pētījumos novēroja 1,7 % pacientu.

Klīniskos pētījumos jebkurā brīdī terapijas laikā un līdz pat 6 mēnešus pēc pēdējās Zinbryta devas

ievadīšanas novēroja transamināžu līmeņa serumā paaugstināšanos. Vairumam pacientu līmeņa

paaugstināšanās bija neliela, nepārsniedzot 3 x NAR, un izzuda bez ārstēšanas. Klīniskajos pētījumos

ar Zinbryta ārstētiem pacientiem par ALAT vai ASAT radītāja paaugstināšanos ziņoja biežāk,

salīdzinot ar placebo grupas vai bēta-1a interferona (intramuskulāri) grupas rādītājiem. Terapijas

pārtraukšanas sastopamība ar zāļu lietošanu saistītu aknu darbības traucējumu dēļ bija 5 % ar Zinbryta

ārstētu pacientu un 4 % ar bēta-1a interferonu (intramuskulāri) ārstētu pacientu.

2. tabula. Klīniskajos pētījumos novērotā maksimālās ALAT vai ASAT līmeņa paaugstināšanās

(pamatojoties uz laboratoriskajiem datiem) kumulatīvā sastopamība

Ādas reakcijas

Klīniskos pētījumos Zinbryta lietošana palielināja ādas reakciju [18 %, salīdzinot ar 13 % (placebo

grupa); 37 %, salīdzinot ar 19 % (bēta-1a interferona (intramuskulāri) grupa))] un nopietnu ādas

reakciju sastopamību [<1 %, salīdzinot ar 0 % (placebo grupa); 2 %, salīdzinot ar <1 % (bēta-1a

interferona (intramuskulāri) grupa))], salīdzinot ar placebo un bēta-1a interferonu (intramuskulāri).

Visbiežākās ādas reakcijas bija ādas izsitumi, dermatīts un ekzēma. Vairumam pacientu radās ādas

reakcijas, kas bija vieglas vai vidēji smagas. Terapiju ādas reakciju dēļ pilnībā pārtrauca 4 % ar

Zinbryta ārstētu pacientu.

Depresija

Klīniskos pētījumos Zinbryta lietošana palielināja depresijas sastopamību [5 %, salīdzinot ar 1 %

(placebo grupa); 8 %, salīdzinot ar 6 % (bēta-1a interferona (intramuskulāri) grupa))]; smagas

depresijas sastopamība bija <1 % ar Zinbryta ārstēto pacientu grupā.

Daklizumabs 150 mg

(N = 1943)

Bēta-1a interferons

(N = 922)

Placebo

(N = 204)

Kopējā iedarbība (pacientgadi)

7011

1884

≥ 3 x NAR

13,6 %

8,5 %

3,4 %

> 5 x NAR

9,0 %

3,4 %

0,5 %

> 10 x NAR

4,3 %

1,3 %

0,0 %

> 20 x NAR

1,4 %

0,4 %

0,0 %

ASAT

ALAT

≥ 3 x NAR

kopējais bilirubīns ≥ x 2 NAR

0,77 %

0,1 %

0,5 %

Zāles vairs nav reğistrētas

Infekcijas

Klīniskos pētījumos Zinbryta lietošana palielināja infekciju [(50 %, salīdzinot ar 44 % (placebo grupa)

un 65 %, salīdzinot ar 57 % (bēta-1a interferona (intramuskulāri) grupa))] un nopietnu infekciju

sastopamību [<3 %, salīdzinot ar 0 % (placebo grupa); 4 %, salīdzinot ar 2 % (bēta-1a interferona

(intramuskulāri) grupa))], salīdzinot ar placebo un bēta-1a interferonu (intramuskulāri). Visbiežākie

infekcijas veidi bija augšējo elpceļu infekcijas un vīrusu infekcijas. Ilguma mediāna terapijas grupās

bija līdzīga. Infekciju un nopietnu infekciju rādītājs laika gaitā nepalielinājās. Vairums pacientu,

kuriem bija infekcija, turpināja ārstēšanu ar Zinbryta. Terapiju infekciju dēļ pilnībā pārtrauca <1 % ar

Zinbryta ārstētu pacientu.

Autoimūna hemolītiska anēmija

Klīniskajos pētījumos par autoimūnu hemolītisku anēmiju ziņots < 1 % ar Zinbryta ārstēto pacientu.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Klīniskos pētījumos ar Zinbryta ārstētiem pacientiem ziņoja par smaga kolīta sastopamības

palielināšanos (<1 %).

Limfadenopātija

Klīniskajos pētījumos Zinbryta lietošana palielināja limfadenopātijas sastopamību, kas radās visā

ārstēšanas periodā. Terapiju limfadenopātijas dēļ pilnībā pārtrauca <1 % ar Zinbryta ārstētu pacientu.

Vairums pacientu ar limfadenopātiju turpināja ārstēšanu ar Zinbryta, un vairums gadījumu izārstēja

3 mēnešu laikā.

Imūngenitāte

Pētījumā DECIDE (skatīt 5.1. apakšpunktu) pacientiem noteica antivielas pret zālēm (bēta

daklizumabu) 4. nedēļā un pēc tam aptuveni ik pēc 3 mēnešiem. Ar terapiju saistītu antivielu pret

zālēm un neitralizējošu antivielu rašanos novēroja attiecīgi 19 % (175/913) un 8 % (71/913) pētījuma

pacientu. Vairumam ar terapiju saistīto antivielu pret zālēm atbildes reakcija bija pārejoša (12 %

(110/913)), un pārējai mazākai daļai (7 % (65/913)) atbildes reakcija bija pastāvīga. No izvērtētajiem

pacientiem ar ārstēšanu saistīto neitralizējošo antivielu atbildes reakcija bija pārejoša (6 % (56 no

913)), un 2 % pacientu (15 no 913) atbildes reakcija bija pastāvīga. Ar terapiju saistītu antivielu pret

zālēm un neitralizējošu antivielu atbildes reakcija radās galvenokārt pirmajā terapijas gadā, un to

biežums Zinbryta terapijas gaitā samazinājās.

Pacientiem ar neitralizējošām antivielām bēta daklizumaba klīrenss palielinājās vidēji par 19 % (skatīt

5.2. apakšpunktu). Acīmredzamas korelācijas starp antivielu pret zālēm vai neitralizējošo antivielu

veidošanos un klīnisko atbildes reakciju, nevēlamām blakusparādībām vai bēta daklizumaba

farmakodinamikas profilu nebija.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Ziņojumi par pārdozēšanas gadījumiem nav pietiekami. Subkutāni ievadītas devas, kas pārsniedz

300 mg, un intravenozi ievadītas 400 mg devas drošums nav novērtēts. Devām, kas nepārsniedza šo

līmeni, bija laba panesamība bez akūtas toksicitātes pazīmes. Paredzams, ka iespējamās nevēlamās

blakusparādības, kas saistītas ar šī līmeņa pārsniegšanu, atbilst MS pacientiem novērotajam bēta

daklizumaba drošuma profilam.

Ārstēšana

Pārdozēšanas gadījumā pacientiem var būt nepieciešama hospitalizācija un atbilstoša atbalstoša

ārstēšana.

Zāles vairs nav reğistrētas

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: imūnsupresanti, interleikīna inhibitori, ATĶ kods: L04AC01

Darbības mehānisms

Bēta daklizumabs ir humanizēta IgG1 monoklonāla antiviela, kas saistās ar CD25 (IL-2Rα) un kavē

IL2 saistīšanos ar CD25. Bēta daklizumabs modulē IL-2 signālu, bloķējot no CD25 atkarīga, augstas

afinitātes IL-2 receptora signālu un radot augstāku IL-2 līmeni signāla pārraidīšanai caur vidējas

afinitātes IL-2 receptoriem. Galvenā šīs IL-2 signālceļu modulācijas ietekme, kas, iespējams, ir saistīta

ar bēta daklizumaba terapeitisko darbību MS gadījumā, iekļauj aktivēto T šūnu atbildes reakcijas

selektīvu antagonismu un imūnregulējošo CD56

bright

dabisko galētājšūnu (

natural killer

vairošanos, kas pierāda aktivizēto T šūnu skaita selektīvu samazināšanos.

Līdz ar to tiek uzskatīts, ka

šī bēta daklizumaba imūnomodulējošā iedarbība samazina CNS patoloģiju MS gadījumā un tādējādi

samazina recidīvu rašanos un invaliditātes progresēšanu.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klīniskos pētījumos ik pēc 4 nedēļām subkutāni ievadītu 150 mg Zinbryta farmakodinamiskā

iedarbība atbilda IL-2 signālu modulācijai, ko apliecināja straujš un ilgstošs mērķa CD25 receptoru

piesātinājums cirkulējošās T šūnās un aptuveni 2 reizes augstāka ilgstoša IL-2 koncentrācija serumā.

Turklāt 2 nedēļu laikā pēc pirmās devas ievadīšanas novēroja CD56

bright

NK šūnu skaita palielināšanos

un regulējošo T šūnu skaita samazināšanos (definēta kā CD4

CD127

FoxP3

T šūnas), CD56

bright

NK šūnu skaitam pastāvīgi palielinoties 5 reizes, salīdzinot ar sākuma stāvokli, un regulējošo T šūnu

skaitam samazinoties ārstēšanas fāzē par aptuveni 60 %, sasniedzot sākuma stāvokļa līmeni aptuveni

20-24 nedēļas pēc pēdējās devas ievadīšanas. Zinbryta terapijas laikā galveno imūnās sistēmas šūnu

apakšgrupu (T, B un NK šūnu) vidējais šūnu skaits saglabājās normāla diapazona robežās; pirmajā

terapijas gadā kopējais limfocītu, T un B šūnu skaits samazinājās vidēji par

10 %, salīdzinot ar

sākuma stāvokli. Kopējais limfocītu skaits atgriezās sākuma stāvoklī aptuveni 8

12 nedēļas pēc

pēdējās Zinbryta (150 mg) devas ievadīšanas. Pētījumā SELECT kopējais limfocītu skaits

<0,8x10

šūnas/l (2. pakāpe ([Vispārējie blakusparādību terminoloģijas kritēriji (CTCAE)]; vismaz

viens mērījums) bija 4 % pacientu placebo grupā un 5 % ar Zinbryta ārstēto pacientu, 9 % ar bēta-1a

interferonu (intramuskulāri) ārstēto pacientu un 8 % ar Zinbryta ārstēto pacientu pētījumā DECIDE.

Mainoties CD56

bright

NK šūnu skaitam, kopējais NK šūnu skaits palielinājās aptuveni 1,5 reizes.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Zinbryta efektivitāti pierādīja divos pētījumos (SELECT un DECIDE) pacientiem ar RMS. SELECT

pētījums bija dubultmaskēts, randomizēts, placebo kontrolēts pētījums, kurā lietoja vai nu Zinbryta

150 mg (n=208), vai 300 mg (n=209) devu, salīdzinot ar placebo (n=204), ik pēc 4 nedēļām

52 nedēļas. DECIDE pētījums bija dubultmaskēts, randomizēts, aktīvi kontrolēts, paralēlu grupu

pētījums, kurā lietoja Zinbryta 150 mg ik pēc 4 nedēļām (n=919), salīdzinot ar bēta-1a interferona

(intramuskulāri) 30 mikrogramu lietošanu vienu reizi nedēļā (n=922), vismaz 2 un līdz pat 3 gadus

(96-144 nedēļas). Pētījuma plānojums un sākuma stāvokļa raksturlielumi ir norādīti 3. tabulā.

3. tabula. Pētījuma SELECT un DECIDE plānojums un sākuma stāvokļa raksturlielumi

Pētījuma nosaukums

SELECT

DECIDE

Pētījuma plānojums

Terapija

52 nedēļas

144 nedēļas

Slimības anamnēze

Pacienti ar RMS, kuriem ir bijis vismaz 1 recidīvs (klīnisks

un/vai MR izmeklējumā apstiprināts) vienu gadu pirms

randomizācijas un kuriem EDSS novērtējuma punktu skaits ir

5,0 robežās. Pētījuma DECIDE papildus kritērijs bija vismaz

2 recidīvi (no tiem viens klīniskais recidīvs) iepriekšējo 3 gadu

laikā

Zāles vairs nav reğistrētas

Sākuma stāvokļa raksturlielumi

Vidējais vecums (gadi)

35,7

36,3

Vidējais slimības ilgums (gadi)

Vidējais recidīvu skaits

12 mēnešu laikā pirms

iesaistīšanās pētījumā

EDSS novērtējuma punktu skaita

mediāna

Pacientu ar EDSS

procentuālais īpatsvars

36 %

30 %

Pacientu ar

1 Gd uzkrājošo

bojājumu (vidēji) procentuālais

īpatsvars

44 % (1,8)

46 % (2,1)

Pacientu ar

2 recidīviem vienu

gadu pirms iesaistīšanās pētījumā

procentuālais īpatsvars

31 %

46 %

Pacientu pirms DMT lietošanas

procentuālais īpatsvars (

%

20 %

41 %

Pētījuma SELECT rezultāti norādīti 4. tabulā. Ārstēšana ar Zinbryta 150 mg ik pēc 4 nedēļām,

salīdzinot ar placebo, ievērojami samazināja ikgadējo recidīvu rādītāju (

annualised relapse rate

ARR) un recidīva risku, salīdzinot ar placebo. Turklāt ar Zinbryta ārstētiem pacientiem bija statistiski

ticama ietekme uz 24. nedēļā apstiprinātas invaliditātes progresēšanu (riska attiecība 0,24 [95 % TI:

0,09, 0,63]). Salīdzinot ar 150 mg devas lietošanu, 300 mg devas lietošana nenodrošināja papildu

ieguvumu.

4. tabula. Pētījuma SELECT klīniskie un MR izmeklējuma rezultāti (pēc 52 nedēļām)

Placebo

Zinbryta 150 mg

p vērtība

Klīniskie mērķa kritēriji

Pacientu skaits

Recidīvu skaits gadā

Rādītāju attiecība (95 % TI)

0,458

0,211

0,461

[0,318, 0,668]

p<0,0001

Pacientu bez recidīva procentuālais

īpatsvars

Riska attiecība*

(95 % TI)

64 %

81 %

0,45

[0,30, 0,67]

p<0,0001

Pacientu ar apstiprinātu invaliditātes

progresēšanu 24 nedēļu laikā

procentuālais īpatsvars

Riska attiecība

(95 % TI)

11 %

2,6 %

0,24

[0,09, 0,63]

p=0,0037

Pacientu ar apstiprinātu invaliditātes

progresēšanu 12 nedēļu laikā

procentuālais īpatsvars

Riska attiecība (95 % TI)

13 %

0,43

[0,21, 0,88]

p=0,0211

Zāles vairs nav reğistrētas

MSIS-29 aptaujas fiziskā

novērtējuma punktu skaita vidējās

izmaiņas

Stāvokļa

pasliktināšanās par

3,0 punktiem

Stāvokļa uzlabošanās

par 1,0 punktu

p=0,0008

MR izmeklējuma mērķa kritēriji

#

Jaunu vai nesen palielinātu

T2 hiperintensitātes bojājumu

vidējais skaits

Bojājumu vidējā attiecība

(95 % TI)

8,13

0,30

[0,22, 0,40]

p<0,0001

Jaunu T1 Gd uzkrājošo bojājumu

vidējais skaits 8

24 nedēļu laikā

(MR skenēšanas izmeklējumos vienu

reizi mēnesī)

Bojājumu vidējā attiecība (95 % TI)

4,79

1,46

0,31

[0,20, 0,48]

p<0,0001

*Recidīva riska attiecība.

MR izmeklējumu analīzēs izmantoja pieejamās datu kopas par katru mērķa kritēriju; T1 Gd-

uzkrāšanās: MRA intensīvā populācija.

Pētījuma DECIDE rezultāti ir norādīti 5. tabulā un 1.

2. attēlā. Zinbryta lietošana nozīmīgi samazināja

ARR un recidīva risku salīdzinājumā ar bēta-1a interferonu (intramuskulāri). Turklāt ar Zinbryta

ārstētiem pacientiem bija statistiski ticama ietekme uz 24. nedēļā apstiprinātas invaliditātes

progresēšanu (riska attiecība 0,73 [95 % TI: 0,55, 0,98]). Zinbryta grupā 96. nedēļā bija statistiski

nozīmīgi jaunu vai nesen palielinātu T2 hiperintensitātes bojājumu un jaunu T1 Gd uzkrājošo

bojājumu skaita, kā arī jaunu T1 hipointensitātes bojājumu vidējā skaita samazināšanās. Turklāt

Zinbryta mazināja klīniski nozīmīgu pasliktināšanos pacientu ziņotajā MS ietekmē uz fizisko stāvokli

(pasliktināšanās

7,5 punktiem no sākuma stāvokļa līdz 96 nedēļai MSIS-29 fiziskā stāvokļa

novērtējuma punktu skaitā), salīdzinot ar bēta-1a interferona (intramuskulāri) lietošanu.

5. tabula. Pētījuma DECIDE klīniskie un MR izmeklējumu rezultāti (96

144 nedēļas)

(vērtības

attiecas uz rezultātiem 96. nedēļā, ja vien nav norādīts citādi

Bēta-1a

interferons

(intramuskulāri)

30 mikrogrami

Zinbryta 150 mg

p vērtība

Klīniskie mērķa kritēriji

Pacientu skaits

Ikgadējo recidīvu rādītājs*

Rādītāju attiecība*

(95 % TI)

0,393

0,216

0,550

[0,469, 0,645]

p<0,0001

Pacientu bez recidīva procentuālais

īpatsvars

Riska attiecība # *

(95 % TI)

59 %

73 %

0,59

[0,50, 0,69]

p<0,0001

Pacientu ar apstiprinātu invaliditātes

progresēšanu 24 nedēļu laikā

procentuālais īpatsvars

Riska attiecība *

(95 % TI)

12 %

0,73

[0,55, 0,98]

p=0,03

Zāles vairs nav reğistrētas

Pacientu ar apstiprinātu invaliditātes

progresēšanu 12 nedēļu laikā

procentuālais īpatsvars

Riska attiecība *

(95 % TI)

14 %

12 %

0,84

[0,66, 1,07]

p=0,16

Pacientu ar klīniski nozīmīgu MSIS-

29 fiziskā stāvokļa novērtējuma

punktu skaita pasliktināšanos

7,5 punkti) procentuālais īpatsvars

Izredžu attiecība

(TI 95 % TI)

23 %

19 %

0,76

[0,60, 0,95]

p=0,018

MR izmeklējuma mērķa kritēriji†

Jaunu vai nesen palielinātu

T2 hiperintensitātes bojājumu

vidējais skaits

Bojājumu vidējā attiecība (95 % TI)

9,44

4,31

0,46

[0,39, 0,53]

p<0,0001

Jaunu T1 Gd uzkrājošo bojājumu

vidējais skaits

Izredžu attiecība (TI 95 % TI)

0,25

[0,20, 0,32]

p<0,0001

Jaunu T1 hipointensitātes bojājumu

vidējais skaits

Bojājumu vidējā attiecība (TI 95 %)

4,43

2,13

0,48

[0,42, 0,55]

p<0,0001

*Rādītāji un riska samazināšanās/mērķa kritēriji ir aprēķināti, ņemot vērā ārstēšanas periodu līdz pat

144 nedēļas.

# Recidīvu riska attiecība.

† MRI analīzēs izmantoja vērtējamās datu kopas par katru MRA mērķa kritēriju.

Pētījuma SELECT un DECIDE apakšgrupu datu analīze liecina par konsekventu Zinbryta iedarbību,

salīdzinot ar placebo un bēta-1a interferonu (intramuskulāri) visās apakšgrupās, ko definēja pēc

demogrāfiskajām un MS slimības pazīmēm. Pētījuma DECIDE apakšgrupu datu analīze liecina, ka

visās apakšgrupās (dzimums, vecums, pirms MS DMT terapijas un slimības aktivitātes līmenis)

novēroja statistiski nozīmīgu ARR un jaunu vai nesen palielinātu T2 hiperintensīvu bojājumu skaita

samazināšanos, salīdzinot ar bēta-1a interferonu (intramuskulāri).

Lai gan ietekmi uz invaliditātes progresēšanu novēroja galvenokārt tiem pacientiem, kuriem EDSS

sākotnējā stāvoklī bija < 3,5, efektivitāti pierādīja pacientiem ar recidivējošu sekundāri progresējošu

MS (SPMS), kas definēta kā EDSS sākotnējā stāvoklī ≥ 3,5 un vismaz viens no šiem trim faktoriem:

apstiprināta EDSS pasliktināšanās pēc 24 nedēļām vai 25 soļu noiešanas laika (

Timed 25-foot Walk

T25FW) samazināšanās par ≥ 20 %, vai ≥ 20 % samazināšanās

9-Hole Peg

testā

(9-HPT).

Efektivitāte pacientiem ar ļoti aktīvu slimību

Ļoti aktīva slimība tika definēta šādi:

pacienti ar 2 vai vairākiem slimības recidīviem 1 gada laikā un ar 1 vai vairākiem Gd

uzkrājošiem bojājumiem smadzeņu MR izmeklējumā, vai

Zāles vairs nav reğistrētas

pacienti, kuriem nebija atbildes reakcijas uz pilnīgas un adekvātas iepriekšējas DMT terapijas

kursu (vismaz 1 gadu), kuriem ir bijis vismaz 1 recidīvs iepriekšējā terapijas gada laikā un

vismaz 9 T2 hiperintensitātes bojājumi galvaskausa MR izmeklējumā, vai vismaz 1 Gd

uzkrājošs bojājums, vai nemainīgs vai palielināts recidīvu skaits pagājušajā gadā, salīdzinot ar

iepriekšējiem 2 gadiem.

Klīniskā pētījuma DECIDE dati liecina par konsekventu terapijas iedarbību pacientu ar ļoti aktīvu

slimību apakšgrupā. Salīdzinot ar intramuskulāri ievadītu bēta-1a interferonu (n=440), Zinbryta

(n=404) izraisīja ARR samazināšanos (rādītāju attiecība 0,52 [95 % TI: 0,42, 0,64], p<0,0001), jaunu

vai nesen palielinātu T2 hiperintensīvu bojājumu skaita samazināšanos (bojājumu vidējā attiecība 0,46

[TI 95 %: 0,37, 0,57], p<0,0001) un apstiprinātas invaliditātes progresēšanas 24 nedēļu laikā

samazināšanos (riska attiecība 0,60 [TI 95 %; 0,40, 0,89], p=0,012).

1. attēls. Pacientu bez recidīva procentuālais īpatsvars (pētījums DECIDE)

2. attēls. Pacientu ar apstiprinātu invaliditāti 24 nedēļu laikā procentuālais īpatsvars (pētījums

DECIDE)

(9,2%)

Pacientu bez recidīva

procentuālais īpatsvars

Dalības pētījumā ilgums (nedēļas

Riskam pakļauto pacientu skaits

Sākumstadija

IFN bēta-1a

IFN bēta-1a

67,3 %

72,9 %

12,1 %

12,7 %

9,2 %

58,5 %

50,8 %

18,3 %

Pacientu ar apstiprinātu invaliditāti

24 nedēļu laikā procentuālais īpatsvars

Dalības pētījumā ilgums (nedēļas)

Riskam pakļauto pacientu skaits

Sākumstadija

IFN bēta-1a

IFN bēta-1a

9,2 %)

(12,1 %)

(12,7 %)

(18,3 %)

Zāles vairs nav reğistrētas

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Zinbryta vienā vai vairākās

pediatriskās populācijas apakšgrupās multiplās sklerozes ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem

skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Bēta daklizumaba farmakokinētiskās īpašības labi raksturo divu nodalījumu modelis ar pirmās kārtas

uzsūkšanos un elimināciju.

Uzsūkšanās

Pēc bēta daklizumaba subkutānas ievadīšanas maksimālās koncentrācijas serumā (T

) sasniegšanas

laika mediāna bija 5 – 7 dienas. Pamatojoties uz subkutāni un intravenozi ievadītas devas visu

pētījumu populācijas farmakokinētikas analīzi, bēta daklizumaba 150 mg devas absolūtā

biopieejamība pēc subkutānas ievadīšanas bija aptuveni 90 %.

Izkliede

Pēc bēta daklizumaba 150 mg devas subkutānas ievadīšanas ik pēc 4 nedēļām bēta daklizumaba

līdzsvara koncentrāciju serumā sasniedza pēc 4. devas ievadīšanas, un bēta daklizumaba uzkrāšanās

sasniedza līmeni, kas aptuveni 2,5 reizes pārsniedza pēc vienas devas ievadīšanas sasniegto līmeni.

Līdzsvara stāvoklī bēta daklizumaba vidējās maksimālās koncentrācijas serumā (C

), minimālās

koncentrācijas serumā (C

min.

) un laukuma zem koncentrācijas serumā -laika līknes devas ievadīšanas

intervālā (AUC

) vērtības bija attiecīgi aptuveni 30 mikrogrami/ml, 15 mikrogrami/ml un

640 dienas*mikrogrami/ml ar 40 % mainību pacientu vidū (% CV).

Pamatojoties uz visu pētījumu populācijas farmakokinētikas analīzi, bēta daklizumaba līdzsvara

stāvokļa izkliedes tilpums pacientam ar ķermeņa masu 68 kg (novērtēto pacientu aptuvenā masas

mediāna) ir 6,34 l. Šis mazais izkliedes tilpums norāda, ka bēta daklizumaba saistīšanās notiek

galvenokārt asinsvadu un starpaudu telpā.

Biotransformācija

Bēta daklizumaba metabolisma precīzs ceļš nav raksturots. Paredzams, ka bēta daklizumabs, kā IgG1

monoklonāla antiviela, tiek sašķelts līdz peptīdiem un aminoskābēm tādā pašā veidā kā endogēns IgG.

Bēta daklizumaba metabolisms ar aknu enzīmiem, piemēram, CYP izoenzīmiem (skatīt

4.5. apakšpunktu), nav sagaidāms.

Eliminācija

Bēta daklizumaba, kā IgG1 monoklonālas antivielas, eliminācija caur nierēm nav sagaidāma.

Pamatojoties uz visu pētījumu populācijas farmakokinētikas analīzi, bēta daklizumaba klīrenss ir

0,212 l/dienā un terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 21 diena. Bēta daklizumaba klīrenss

pacientiem, kuriem attīstījās neitralizējošas antivielas, bija vidēji par 19 % augstāks (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Linearitāte/nelinearitāte

Atbilstoši atsevišķos pētījumos iegūtiem rezultātiem visu pētījumu populācijas farmakokinētikas

analīzes dati liecināja, ka bēta daklizumaba iedarbība ir vairāk nekā proporcionāla devai 50

100 mg

subkutānas devas diapazonā un proporcionāla devai 100

300 mg subkutānas devas diapazonā.

Farmakokinētiskā(-s)/farmakodinamiskā(-s) attiecība(-s)

Bēta daklizumaba 150 mg un 300 mg devas subkutānas ievadīšanas MS pacientiem ik pēc 4 nedēļām

shēmu pētījumos nebija skaidri izteiktas saistības starp bēta daklizumaba iedarbību un klīniskās

efektivitātes mērķa kritērijiem (ARR, T2 bojājumi un Gd uzkrājoši bojājumi) vai interesējošajiem

drošuma mērķa kritērijiem (nopietna infekcija, vidēji smaga vai smaga nevēlama ādas reakcija un

ASAT/ALAT līmenis >5 reizes virs NAR).

Zāles vairs nav reğistrētas

Īpašas pacientu grupas

Nieru vai aknu darbības traucējumi

Pētījumi, lai novērtētu bēta daklizumaba farmakokinētiku pacientiem ar nieru vai aknu darbības

traucējumiem, nav veikti. Bēta daklizumaba eliminācija caur nierēm vai metabolisms ar aknu

enzīmiem nav sagaidāms (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ķermeņa masa

Pamatojoties uz visu pētījumu populācijas farmakokinētikas analīzi, ķermeņa masa nosaka mazāk

nekā 40 % no bēta daklizumaba klīrensa mainīguma pacientu vidū. Pētījumā DECIDE MS pacientu

apakšgrupās nenovēroja būtiskas klīniskās efektivitātes un drošuma atšķirības pēc ķermeņa masas

kvartiles.

Vecums un dzimums

Pamatojoties uz visu pētījumu populācijas farmakokinētikas analīzi, pacienta vecums (18

66 gadu

robežās, n=1670) vai dzimums (n=567 vīrieši un 1103 sievietes) neietekmēja bēta daklizumaba

farmakokinētiku.

Rase

Farmakokinētikas atšķirības starp japāņiem un baltās rases veseliem brīvprātīgajiem nenovēroja.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskie drošuma pētījumi tika veikti ar makaka sugas pērtiķiem, jo bēta daklizumabam ir sugām

specifiska spēja saistīties tikai ar cilvēka vai primāta CD25.

Kanceroģenēze

Kancerogenitātes pētījumi ar bēta daklizumabu nav veikti. Divos 9 mēnešu ilgos pētījumos ar

pērtiķiem nenovēroja pirmsaudzēja vai neoplastisku audu veidošanos.

Mutaģenēze

Genotoksicitātes pētījumi nav veikti.

Reproduktīvā toksicitāte

Bēta daklizumabs neieietekmēja makakas sugas pērtiķu mātīšu un tēviņu reproduktīvās spējas (AUC

mātītēm un tēviņiem līdz pat attiecīgi 85 un 100

reizes pārsniedza iedarbību, lietojot klīniskās devas).

Ietekmes uz augļa attīstību un pierādījumu par teratogenitāti nebija. Bēta daklizumabs neietekmēja

pēcnācēju perinatālo un postnatālo attīstību no dzimšanas līdz pat 6 mēnešu vecumam. Šajos

pētījumos iedarbība (AUC) 55 līdz 140 reizes pārsniedza rādītājus, kas novēroti, lietojot klīnisko devu.

Bēta daklizumabu konstatēja 11/14 pērtiķu mātīšu pienā līmenī, kas bija <0,122 % no mātītes serumā

noteiktā līmeņa, nenovērojot blakusparādības pēcnācējiem.

Toksikoloģija

Divos 9 mēnešu ilgos pētījumos ar makaka sugas pērtiķiem bēta daklizumumabu ievadīja subkutāni ik

pēc divām nedēļām 10-200 mg/kg devā.

Hroniska visu bēta daklizumaba devu ievadīšana palielināja ādas reakciju atradņu sastopamību

(salīdzinot ar kontroles grupas dzīvniekiem novērotajiem rādītājiem). Šīs atradnes (sausa āda, sarkani

pietūkuši ādas apgabali, salīdzinot ar kontroles grupas dzīvniekiem, kas mikroskopiski korelēja ar

akantozi/hiperkeratozi un no subakūta līdz pat hroniskam iekaisumam) pārsvarā izpaudās ar vieglām

vai vidēji smagām pazīmēm, vienu gadījumu novērtējot kā smagu.

Pērtiķiem, kurus ārstēja ar ≥35 mg/kg devu (AUC 27 reizes pārsniedza klīnisko devu), novēroja no

devas atkarīgu mikroglijas šūnu agregācijas muguras un galvas smadzenēs virs fona līmeņa

sastopamības palielināšanos. Pēc 12 nedēļu atlabšanas perioda bija pierādījumi par atgriezeniskumu.

Palielinot devas lietošanas ilgumu, mikroglija šūnu agregācijas sastopamība vai smaguma pakāpe

pērtiķiem nepaaugstinājās, un nebija saistīta ar neironu bojājumiem vai dzīvnieku uzvedību. Neliela

Zāles vairs nav reğistrētas

mikroglija šūnu agregācijas apakškopa bija saistīta ar mikroasiņošanu, bet bez acīmredzamām

funkcionālām sekām pērtiķiem.

In vitro

izmeklējumu pētījumu dati liecina, ka mikroglijas šūnu agregāciju neizraisa bēta daklizumaba

tieša ietekme uz mikroglijas šūnām, bet, iespējams, ir saistīta ar palielinātu lokālu IL-2

biopieejamību.

Mikroglijas šūnu agregācijas klīniskā nozīme nav zināma, tomēr pērtiķiem nenovēroja ar

mikroskopiskām izmaiņām saistītu kaitīgu neiroloģiska ietekmi.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija sukcināts

Dzintarskābe

Nātrija hlorīds

Polisorbāts 80

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Zinbryta var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30°C) oriģinālajā iepakojumā 30 dienas.

Ja Zinbryta sasilst līdz istabas temperatūrai, to nedrīkst atkal ievietot ledusskapī.

Ja Zinbryta atrodas ārpus ledusskapja ilgāk par kopumā 30 dienām vai ja nav precīzas informācijas,

cik ilgi Zinbryta atrodas istabas temperatūrā, zāles ir jāizmet.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2

C – 8

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Lai iegūtu papildu informāciju par uzglabāšanu istabas temperatūrā, skatīt 6.3. apakšpunktu.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

No stikla (1. hidrolītiskā klase) izgatavota pilnšļirce ar gumijas aizbāzni un termoplastisku cietu adatas

uzgali satur 1 ml šķīduma. Šļircei ir piestiprināta 29. izmēra 0,5 collu adata.

Iepakojuma lielumi:

- iepakojums, kurā ir viena 150 mg pilnšļirce;

- 3 mēnešiem paredzēts vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir trīs 150 mg pilnšļirces (3 kastītes, katrā pa

1 pilnšļircei).

Zinbryta pilnšļirce ir iestrādāta ar atsperi darbināmā pildspalvveida injektorā, ko sauc par Zinbryta

pildspalvveida pilnšļirci. No stikla (1. hidrolītiskā klase) izgatavotā šļirce ar gumijas aizbāzni un

termoplastisku cietu adatas uzgali pildspalvveida pilnšļircē satur 1 ml šķīduma. Šļircei ir piestiprināta

29. izmēra 0,5 collu adata.

Zāles vairs nav reğistrētas

Iepakojuma lielumi:

- iepakojums, kurā ir viena 150 mg pildspalvveida pilnšļirce;

- 3 mēnešiem paredzēts vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir trīs 150 mg pildspalvveida pilnšļirces

(3 kastītes, katrā pa 1 pildspalvveida pilnšļircei).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BIOGEN IDEC Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Lielbritānija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1107/001

EU/1/16/1107/002

EU/1/16/1107/003

EU/1/16/1107/004

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2016. gada 01. jūlijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Zāles vairs nav reğistrētas

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/416444/2016

EMEA/H/C/003862

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Zinbryta

daklizumabs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Zinbryta. Tajā ir paskaidrots,

kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Zinbryta lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Zinbryta lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Zinbryta un kāpēc tās lieto?

Zinbryta ir zāles, ko lieto pieaugušiem pacientiem multiplās sklerozes recidivējošu formu ārstēšanai.

Multiplā skleroze ir slimība, kuras gadījumā iekaisums iznīcina ap nervu šūnām esošo aizsargapvalku

galvas un muguras smadzenēs. “Recidivējošs” nozīmē, ka pacientam ir simptomu uzliesmojumi.

Zinbryta satur aktīvo vielu daklizumabu.

Kā lieto Zinbryta?

Zinbryta var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jānozīmē ārstam ar pieredzi multiplās

sklerozes ārstēšanā. Ieteicamā deva ir 150 mg reizi mēnesī, injicējot zem ādas. Pacientiem jābūt

apmācītiem, lai veiktu sev injekciju, izmantojot pilnšļirci vai pildspalvveida inžektoru. Plašāka

informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Zinbryta darbojas?

Multiplās sklerozes gadījumā organisma imūnās aizsardzības sistēma uzbrūk veselajām šūnām un

iznīcina ap nervu šūnām esošo aizsargapvalku centrālajā nervu sistēmā (galvas un muguras

smadzenēs). Zinbryta aktīvā viela daklizumabs ir monoklonāla antiviela, kas piesaistās pie T šūnām. Šīs

šūnas ir organisma imūnsistēmas daļa, ko aktivizē organisma signālproteīns interleikīns-2. Piesaistoties

T šūnām, daklizumabs bloķē interleikīnu-2, tādējādi neļaujot T šunām piesaistīties pie nervu šūnām un

Zāles vairs nav reğistrētas

Zinbryta

EMA/416444/2016

2. lappuse no 2

tās iznīcināt. Daklizumabam var būt arī cita iedarbība, kas samazina imūnsistēmas kaitīgo ietekmi uz

nervu šūnām.

Kādas bija Zinbryta priekšrocības šajos pētījumos?

Zinbryta efektivitāti recidivējošas multiplās sklerozes ārstēšanā pierādīja divos pamatpētījumos,

iesaistot vairāk nekā 2400 pacientu.

Vienā pētījumā, iesaistot 600 pacientu, Zinbryta izrādījās efektīvākas nekā placebo (fiktīva ārstēšana)

slimības recidīvu skaita samazināšanā. Pacientiem, kuri saņēma Zinbryta 150 mg ik pēc

četrām nedēļām, vidēji bija 0,21 recidīvs viena gada laikā, salīdzinot ar 0,46 recidīvu gadījumiem

pacientiem, kuri saņēma placebo.

Kādā citā pētījumā, iesaistot 1841 pacientu un nozīmējot Zinbryta 150 mg ik pēc četrām nedēļām,

viena gada laikā bija 0,22 recidīvi, salīdzinot ar 0,39 recidīvu gadījumiem pacientiem, kuri saņēma citas

zāles multiplās sklerozes ārstēšanai, t. i., interferonu-beta-1a.

Kāds risks pastāv, lietojot Zinbryta?

Visbiežāk novērotās Zinbryta blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 100) ir izsitumi,

paaugstināts aknu enzīmu līmenis asinīs, depresija, deguna un rīkles iekaisums, gripa un augšējo

elpceļu infekcija, piemēram, saaukstēšanās, un limfadenopātija (pietūkuši dziedzeri). Visbiežāk

novērotās nopietnās Zinbryta blakusparādības ir aknu bojājums un smagas ādas reakcijas. Pilns visu

Zinbryta ierobežojumu un nevēlamo blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Zinbryta tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Zinbryta, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica

apstiprināt šīs zāles lietošanai ES. Zinbryta efektivitāti pierādīja vairāk nekā trīs gadu ilgos pētījumos.

Salīdzinot ar esošajām terapijām, Zinbryta darbojas atšķirīgā veidā un kā priekšrocība jāvērtē to

lietošana tikai reizi mēnesī. Ārstēšana ir saistīta ar nelabvēlīgu ietekmi uz aknām un paaugstinātu

infekciju risku, tomēr CHMP uzskatīja, ka šīs blakusparādības var pārvaldīt, veicot regulāru uzraudzību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Zinbryta lietošanu?

Uzņēmums, kas tirgo Zinbryta, izsniegs veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem izglītojošus

materiālus par aknu bojājumiem, kā arī to profilaksi vai samazināšanu.

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā ir iekļauti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem par drošu un efektīvu Zinbryta lietošanu.

Cita informācija par Zinbryta

Pilns Zinbryta EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Zinbryta

pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju