Zelys

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Pimobendan
Pieejams no:
Ceva Sante Animale,, Francija
ATĶ kods:
QC01CE90
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Pimobendan
Deva:
10 mg
Zāļu forma:
košļājamās tabletes
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Ceva Sante Animale,, Francija
Ārstniecības grupa:
suņi
Autorizācija numurs:
V/DCP/18/0014

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/MRP/14/0070

BioEquin FH emulsija injekcijām zirgiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bioveta, a. s.,

Komenského 212/12,

683 23 Ivanovice na Hané,

Čehijas Republika

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BioEquin FH

emulsija injekcijām zirgiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena vakcīnas deva (1 ml) satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēta zirgu gripas vīrusa celmi:

A/Equi 2/Brno 08 (Amerikas tips) H3N8 Min. 6,0 log

A/Equi 2/ Morava 95 (Eiropas tips) H3N8 Min. 6,0 log

Inaktivēta zirgu 1.tipa herpes vīruss (EHV-1) Min. 2,1 log

Specifisko antivielu līmenis, kas noteikts jūrascūciņu asins serumā ar hemaglutinācijas aiztures

reakciju.

Vīrusa neitralizācijas indekss kāmju serumā.

Adjuvants:

Eļļas adjuvants (Montanide ISA 35 VG) 0,25 ml

Palīgviela:

Tiomersāls

0,1 mg

Vakcīna ir balts eļļains šķīdums ar viegli izšķīdināmām nogulsnēm.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Aktīvai zirgu imunizācijai, lai samazinātu respiratoro infekciju biežumu un klīniskās pazīmes, kuras

izraisa zirgu gripas vīruss un zirgu 1. tipa herpes vīruss (EHV-1).

Aktīvai imunizācijai, lai samazinātu zirgu 1. tipa herpes vīrusa (EHV-1) izraisīto abortu biežumu

grūsnām ķēvēm.

Imunitātes iestāšanās celmam Brno 08 tika noteikta ar virulenta zirgu gripas celma provokācijas testu,

un celmam Morava 95 – seroloģiski.

Imunitātes ilgums seroloģiski tika konstatēts abiem gripas vīrusa vakcīnas celmiem.

Gripa:

Aktīvās imunitātes iestāšanās: 2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas.

Aktīvās imunitātes ilgums: 6 mēneši pēc revakcinācijas.

1.tipa herpes vīruss:

Aktīvās imunitātes iestāšanās: 2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas.

Aktīvās imunitātes ilgums: 6 mēneši pēc revakcinācijas.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Saistībā ar vakcināciju var retāk novērot temperatūras paaugstināšanos (maksimāli 3 ° C temperatūrā

0,5 ° C). Vietējā reakcija (karstuma un sāpīga pietūkums injekcijas vietā maksimāli 3 dienas) ir reti.

Vakcīna var ļoti reti izraisīt anafilaktisku reakciju.Šādā gadījumā nepieciešamas veikt simptomātisku

ārstēšanu.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-

s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus

ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

Iespējams ziņot arī nacionālā ziņošanas sistēmā.

7.

MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Vakcīnas deva – 1 ml.

Vakcīnu ievadīt dziļi intramuskulāri.

Vakcinācijas shēma:

Primārā vakcinācija pret zirgu gripu un herpes vīrusu:

Pirmā vakcinācija 6 mēnešu vecumā; otrā vakcinācija- pēc 4 nedēļām.

Revakcinācija pret zirgu gripu un herpes vīrusu:

Pirmo revakcināciju (trešo devu) ievada 3 mēnešus pēc primārās vakcinācijas, un turpmāko

revakcināciju veic ik pēc 6 mēnešiem.

Grūsnu ķēvju vakcinācija:

Lai samazinātu abortu skaitu, ko izraisa zirgu herpes vīruss, grūsnām ķēvēm ievada vienu vakcīnas

devu otrajā mēnesī pēc lecināšanas vai apsēklošanas, un turpmāk 5.-6. un 9. grūsnības mēnesī.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas sasildiet vakcīnu līdz 15-25

C un kārtīgi saskaliniet.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2

C - 8

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

samazinātu

infekcijas

ietekmi,

jāvakcinē

visus

zirgus

novietnē.

Pārvedot

zirgus

citu

ganāmpulku vai stalli, kā arī pirms jāšanas vai braukšanas uz sacīkstēm vajadzētu veikt vismaz

primāro vakcināciju, ievērojot imunitātes veidošanās 14 dienu termiņu. Lai izveidotu un uzturētu

aizsardzību

pret

zirgu

herpes

vīrusa

zirgu

gripas

vīrusa

infekcijas

sekām,

visus

dzīvniekus

audzētavā nepieciešams regulāri vakcinēt, ievērojot paredzētos termiņus.

Visiem nevakcinētajiem zirgiem, lai tālāk izmantotu vaislai, karantīnas periodā ieteicams veikt vismaz

pamatvakcināciju, ievērojot imunitātes veidošanās 14 dienu termiņu.

Slimos zirgus ar respiratorās saslimšanas pazīmēm, ieteicams novietot atsevišķi un turēt izolētus no

veselajiem dzīvniekiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Lietotājam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā/pašinjicēšanas gadījumā var

rasties pietūkums un stipras sāpes, jo īpaši, ja šīs veterinārās zāles injicētas pirkstā vai locītavā; retos

gadījumos, ja atbilstoša medicīniskā palīdzība nav sniegta, persona var zaudēt skarto pirkstu.

Ja Jūs nejauši esat injicējis šīs veterinārās zāles sev, vērsieties pie ārsta pat tad, ja nejauši injicēts ļoti

mazs zāļu daudzums, un parādiet ārstam šo zāļu lietošanas instrukciju.

Ja sāpes ilgst vairāk par 12 stundām pēc ārsta apskates, vērsieties pie ārsta atkārtoti.

Ārstam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Pat tad, ja nejauši injicēts neliels šo veterināro zāļu daudzums,

var rasties stiprs pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona var zaudēt

pirkstu.

Prasmīga, TŪLĪTĒJA ķirurģiskā iejaukšanās ir vajadzīga un var būt nepieciešama savlaicīga injekcijas

vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirkstgals vai cīpsla.

Grūsnība:

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām

veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas

pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Nesaderība:

Nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm .

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

01/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Lietošanai dzīvniekiem.

Aktīvai imunizācijai pret zirgu gripu un zirgu herpes vīrusu.

Aktīvo vielu ievadīšana dzīvnieka organismā izraisa aktīvās imunitātes reakciju, kas izpaužas ar lokālu

un sistemātisku humorālo imunitāti un citotoksisko T-limfocītu aktivitāti.

Aktīva imunitāte iestājas, ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas, saskaņā ar ieteicamo

vakcinācijas shēmu.

Kumeļu un pieaugušu zirgu aizsardzība pret zirgu herpes vīrusu un zirgu gripas vīrusu ilgst vismaz 6

mēnešus pēc trešās vakcinācijas, kā arī pēc turpmākām revakcinācijām. Ilgstošai aizsardzības

uzturēšanai nepieciešams ievērot ieteicamo vakcinācijas shēmu.

Iepakojuma lielums:

2 x 1 deva, 5 x 1 deva, 10 x 1 deva

1 x 5 devas, 10 x 5 devas

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/MRP/14/0070

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BioEquin FH

emulsija injekcijām zirgiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena vakcīnas deva (1 ml) satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēta zirgu gripas vīrusa celmi:

A/Equi 2/Brno 08 (Amerikas tips) H3N8 Min. 6,0 log

A/Equi 2/ Morava 95 (Eiropas tips) H3N8 Min. 6,0 log

Inaktivēta zirgu 1. tipa herpes vīruss (EHV-1) Min. 2,1 log

Specifisko antivielu līmenis, kas noteikts jūrascūciņu asins serumā ar hemaglutinācijas

aiztures reakciju.

Vīrusa neitralizācijas indekss kāmju serumā.

Adjuvants:

Eļļas adjuvants (Montanide ISA 35 VG) 0,25 ml

Palīgviela:

Tiomersāls

0,1 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām.

Balts eļļains šķīdums ar viegli izšķīdināmām nogulsnēm.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Zirgi.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Aktīvai zirgu imunizācijai, lai samazinātu respiratoro infekciju biežumu un klīniskās pazīmes,

kuras izraisa zirgu gripas vīruss un zirgu 1.tipa herpes vīruss (EHV-1).

Aktīvai imunizācijai, lai samazinātu zirgu 1. tipa herpes vīrusa (EHV-1) izraisīto abortu

biežumu grūsnām ķēvēm.

Imunitātes iestāšanās celmam Brno 08 tika noteikta ar virulenta zirgu gripas celma provokācijas

testu, un celmam Morava 95 – seroloģiski.

Imunitātes ilgums seroloģiski tika konstatēts abiem gripas vīrusa vakcīnas celmiem.

Gripa:

Aktīvās imunitātes iestāšanās: 2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas.

Aktīvās imunitātes ilgums: 6 mēneši pēc revakcinācijas.

1. tipa herpes vīruss:

Aktīvās imunitātes iestāšanās: 2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas.

Aktīvās imunitātes ilgums: 6 mēneši pēc revakcinācijas.

4.3

Kontrindikācijas

Nav.

4.4

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Lai samazinātu infekcijas ietekmi, jāvakcinē visus zirgus novietnē. Pārvedot zirgus uz citu

ganāmpulku vai stalli, kā arī pirms jāšanas vai braukšanas uz sacīkstēm vajadzētu veikt vismaz

primāro vakcināciju, ievērojot imunitātes veidošanās 14 dienu termiņu. Lai izveidotu un

uzturētu aizsardzību pret zirgu herpes vīrusa un zirgu gripas vīrusa infekcijas sekām, visus

dzīvniekus audzētavā nepieciešams regulāri vakcinēt, ievērojot paredzētos termiņus.

Visiem nevakcinētajiem zirgiem, lai tālāk izmantotu vaislai, karantīnas periodā ieteicams veikt

vismaz primāro vakcināciju, ievērojot imunitātes veidošanās 14 dienu termiņu.

Slimos zirgus ar respiratorās saslimšanas pazīmēm, ieteicams novietot atsevišķi un turēt

izolētus no veselajiem dzīvniekiem.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt

lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Lietotājam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā/pašinjicēšanas gadījumā

var rasties pietūkums un stipras sāpes, jo īpaši, ja šīs veterinārās zāles injicētas pirkstā vai

locītavā; retos gadījumos, ja atbilstoša medicīniskā palīdzība nav sniegta, persona var zaudēt

skarto pirkstu.

Ja Jūs nejauši esat injicējis šīs veterinārās zāles sev, vērsieties pie ārsta pat tad, ja nejauši injicēts

ļoti mazs zāļu daudzums, un parādiet ārstam šo zāļu lietošanas instrukciju.

Ja sāpes ilgst vairāk par 12 stundām pēc ārsta apskates, vērsieties pie ārsta atkārtoti.

Ārstam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Pat tad, ja nejauši injicēts neliels šo veterināro zāļu

daudzums, var rasties stiprs pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona

var zaudēt pirkstu.

Prasmīga, TŪLĪTĒJA ķirurģiskā iejaukšanās ir vajadzīga un var būt nepieciešama savlaicīga

injekcijas vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirkstgals vai cīpsla.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Saistībā ar vakcināciju var retāk novērot temperatūras paaugstināšanos (maksimāli 3 ° C

temperatūrā 0,5 ° C). Vietējā reakcija (karstuma un sāpīga pietūkums injekcijas vietā

maksimāli 3 dienas) ir reti.

Vakcīna var ļoti reti izraisīt anafilaktisku reakciju. Šādā gadījumā nepieciešamas veikt

simptomātisku ārstēšanu.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s)

blakusparādība(-s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus

ziņojumus).

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums laktācijas laikā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām

veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu

lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

4.9

Devas un lietošanas veids

Vakcīnas deva – 1 ml.

Vakcīnu ievadīt dziļi intramuskulāri.

Pirms lietošanas sasildiet vakcīnu līdz 15-25

C un kārtīgi saskaliniet.

Vakcinācijas shēma:

Primārā vakcinācija pret zirgu gripu un herpes vīrusu:

Pirmā vakcinācija 6 mēnešu vecumā; otrā vakcinācija- pēc 4 nedēļām.

Revakcinācija pret zirgu gripu un herpes vīrusu:

Pirmo revakcināciju (trešo devu) ievada 3 mēnešus pēc primārās vakcinācijas, un turpmāko

revakcināciju veic ik pēc 6 mēnešiem.

Grūsnu ķēvju vakcinācija:

Lai samazinātu abortu skaitu, ko izraisa zirgu herpes vīruss, grūsnām ķēvēm ievada vienu

vakcīnas devu otrajā mēnesī pēc lecināšanas vai apsēklošanas, un turpmāk 5.-6. un 9.

grūsnības mēnesī.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav piemērojams.

4.11

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5.

IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: inaktivētu vīrusu vakcīnas zirgiem.

ATĶ vet kods: QI05AA04.

Aktīvai imunizācijai pret zirgu gripas vīrusu un zirgu herpes vīrusu.

Aktīvo vielu ievadīšana dzīvnieka organismā izraisa aktīvās imunitātes reakciju, kas izpaužas

ar lokālu un sistemātisku humorālo imunitāti un citotoksisko T-limfocītu aktivitāti.

Aktīvā imunitāte iestājas, ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas, saskaņā ar ieteicamo

vakcinācijas shēmu.

Kumeļu un pieaugušu zirgu aizsardzība pret zirgu herpes vīrusu un zirgu gripas vīrusu ilgst

vismaz 6 mēnešus pēc trešās vakcinācijas, kā arī pēc turpmākām revakcinācijām. Ilgstošai

aizsardzības uzturēšanai nepieciešams ievērot ieteicamo vakcinācijas shēmu.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Montanide ISA 35 VG

Tiomersāls

Nātrija hlorīds

Kālija hlorīds

Kālija dihidrogēnfosfāts

Dinātrija hidrogēnfosfāta dodekahidrāts

Ūdens injekcijām

Nātrija hidroksīds pH korekcijai

6.2

Būtiska nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 18 mēneši.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 - 8

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Vakcīna tiek izplatīta I hidrolītiskās klases stikla flakonos, kas hermētiski noslēgti ar

caurduramu gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Katram iepakojumam tiek pievienota apstiprināta lietošanas instrukcija.

Flakoni ar vakcīnu ir ievietoti kartona kastītēs. Vairāku flakonu iepakojumos flakoni ir

iepakoti vēl PVC iepakojumā.

Iepakojuma izmēri: 2 x 1 deva, 5 x 1 deva, 10 x 1 deva

1 x 5 devas, 10 x 5 devas

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané,

Čehijas Republika

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/MRP/14/0070

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 21/11/2014

Pēdējās pārreģistrācijas datums: /01/2018

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2018

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju