Hefrotrim

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Hefrotrim šķīdums injekcijām
 • Deva:
 • 200,0 mg + 40,0 mg
 • Zāļu forma:
 • šķīdums injekcijām
 • Izmantot priekš:
 • Dzīvnieki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Hefrotrim šķīdums injekcijām
  Latvija
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem
 • Ārstēšanas norādes:
 • Pret sulfadimidīnu un trimetoprimu jutīgu baktēriju izraisītu infekcijas slimību ārstēšanai : elpceļu un plaušu infekcijas, gremošanas, uroģenitālo orgānu infekcijas. Sekundārās bakteriālās infekcijas vīrusu slimību laikā un pēc tām, īpaši elpošanas un gremošanas orgānos, brūču un nabas infekcijas, nagu infekcijas (piemēram, panarīcijs). Hefrotrim jālieto saskaņā ar infekcijas ierosinātāju jutības testa rezultātiem.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • myHealthbox
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 09-08-2016

Pacienta informācijas brošūra

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/95/0251 

Hefrotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem 

1.  REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 

DAŽĀDI 

BREMER PHARMA GMBH 

Werkstrasse 42 

34414 Warburg 

Vācija 

2.  VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

Hefrotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem 

Sulfadimidinum, Trimetoprim 

3.  AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   

1 ml šķīduma satur - 

Aktīvās vielas: 

Sulfadimidīns                             200,0 mg 

(kas atbilst 215,8 mg sufadimidīna nātrija sāls) 

Trimetoprims        40,0 mg 

Palīgvielas: 

N-Metilpirrolidon, benzilspirts, ūdens injekcijām. 

4.  INDIKĀCIJAS 

Pret sulfadimidīnu un trimetoprimu jutīgu baktēriju izraisītu infekcijas slimību ārstēšanai : elpceļu  un  

plaušu infekcijas, gremošanas, uroģenitālo orgānu infekcijas. 

Sekundārās bakteriālās infekcijas vīrusu slimību laikā un pēc tām, īpaši elpošanas un gremošanas 

orgānos, brūču un nabas infekcijas, nagu infekcijas (piemēram, panarīcijs). Hefrotrim jālieto saskaņā  

ar infekcijas ierosinātāju jutības testa rezultātiem. 

5.  KONTRINDIKĀCIJAS 

Nelietot dzīvniekiem ar pastiprinātu jutību pret trimetoprimu un/vai sulfonamīdiem ; dzīvniekiem, kuri 

slimo ar nieru un aknu slimībām; ja tiem konstatēti hemopoēzes traucējumi; dehidrētiem dzīvniekiem 

un dzīvniekiem ar traucētu ūdens uzņemšanu.   

Neievadīt intravenozi zirgiem. 

6.  IESPĒJAMĀS  BLAKUSPARĀDĪBAS 

Lai izvairītos no nieru bojājumiem kristalūrijas rezultātā, terapijas laikā dzīvniekam jānodrošina  

atbilstoša ūdens uzņemšana. Ja nepieciešams, urīnu alkalizē. Grūsnu dzīvnieku un jaundzimušo 

dzīvnieku  

ārstēšanai jābūt pamatotām indikācijām. 

Kontrindicēta  Hefrotrim intravenoza ievadīšana zirgiem, jo  dažos gadījumos tā var izraisīt šoka  

reakciju. Letālu reakciju zirgiem var izraisīt vienlaicīga sedācija ar detomidīnu. 

Cūkām (sevišķi jaundzīvniekiem) ilgstošas lietošanas rezultātā (pat devā zem 50 mg/kg ķermeņa 

svara) var attīstīties hemorāģiskais sindroms ar nobeigšanās gadījumiem. Tādēļ ir 

rekomendētsārstēšanas ilgumu stingri ierobežot. Saskaņā ar pašreizējo pieredzi, K vitamīna lietošana 

samazina hematotoksiskā sindroma gadījumu biežumu cūkām.  

Injekcijas vietā var rasties audu iekaisums un pat nekroze. Dažos gadījumos govīm pēc 

intravenozas injekcijas var novērot elpas trūkumu un pastiprinātu uzbudinājumu. 

Dažos gadījumos aknu un nieru bojājumiem var pievienoties hematūrijas, kristalūrijas, koliku  

klīniskie simptomi, anoreksija, alerģiskas reakcijas un/vai izmaiņas asins ainā. Ja tādas rodas,  

 Hefrotrim lietošana jāpartrauc.   

Cūkām (sevišķi jaundzīvniekiem) ilgstošas lietošanas rezultātā (pat devā zem 50 mg/kg ķermeņa  

svara) var attīstīties hemorāģiskais sindroms ar nobeigšanās gadījumiem 

Grūsniem dzīvniekiem un jaundzīvniekiem sistēmiskas darbības sulfonamīdu lietošanas 

nepieciešamība ir  rūpīgi 

jāizvērtē, jo ar plazmas proteīnu saistītā bilirubīna atbrīvošanās var provocēt ikterusu vai dzelteno  

kaiti. 

Ja  novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas  

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

7.  MĒRĶA SUGAS 

Zirgi, liellopi, cūkas, suņi, kaķi 

8.  DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

Dziļām intramuskulārām vai lēnām intravenozām injekcijām. 

Nelietot intravenozi zirgiem. 

Liellopiem, zirgiem, cūkām     1 ml / 10 – 15 kg ķermeņa svara 

Suņiem, kaķiem       0,1 – 0,2 ml / kg ķermeņa svara 

Ārstēšanas ilgums no 3 līdz 5 dienām, atkarībā no infekcijas smaguma. Ievadīšanu atkārto ar 24  

stundu intervālu. Lokāla audu iekaisuma iespējamības dēļ vienā injekcijas vietā ievadīt ne vairāk kā 20 

ml.  

Ja pēc trīs dienu ārstēšanas nav vizuāli redzami klīniskā stāvokļa uzlabojumi, jāpārskata diagnoze un  

ārstēšana. 

Ārstēšanu vēlams veikt saskaņā ar infekcijas ierosinātāju jutības testa rezultātiem.  

9.  IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

Nav. 

10.  IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

Gaļai un blakusproduktiem (liellopi, zirgi):  

12 dienas 

Gaļai un blakusproduktiem (cūkām):       10 dienas 

Pienam (govīm):          5 dienas 

Aizliegts lietot ķēvēm, no kurām iegūst pienu lietošanai cilvēku uzturā. 

11.  ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

Uzglabāt  bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā 15 - 25 

C. 

Sargāt no gaismas. 

12.  ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

Izvairīties no šķīduma tiešas saskares ar ādu vai gļotādām, jo  

zāles var izraisīt alerģiju. 

13.  ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM  

VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.  

14.  DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

10/2015 

15.  CITA INFORMĀCIJA 

Iepakojuma izmēri: 50 ml, 10x50 ml, 100 ml. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.