EndolucinBeta

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • EndolucinBeta
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • EndolucinBeta
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Terapeitiskie radiofarmaceitiskie preparāti
 • Ārstniecības joma:
 • Radionuklīdu attēlveidošana
 • Ārstēšanas norādes:
 • EndolucinBeta ir radiofarmaceitisko prekursoru, un tas nav paredzēts tiešai izmantošanai pacientiem. To lieto tikai tādu pārvadātāja molekulu radioaktīvai iezīmēšanai, kas ir īpaši izstrādātas un atļautas radioaktīvai marķēšanai ar luteciu (177Lu) hlorīdu.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Autorizēts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/003999
 • Autorizācija datums:
 • 06-07-2016
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/003999
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 27-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/114222/2018

EMEA/H/C/003999

EndolucinBeta (lutēcija (

177

Lu) hlorīds)

EndolucinBeta pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir EndolucinBeta un kāpēc tās lieto?

EndolucinBeta satur radioaktīvo savienojumu lutēcija (

Lu) hlorīdu, un tās tiek lietotas citu zāļu

radioaktīvai iezīmēšanai. Radioaktīvā iezīmēšana ir metode, kad zāles iezīmē ar radioaktīviem

savienojumiem, lai tās varētu pārnest radioaktivitāti uz nepieciešamo vietu organismā, piemēram,

audzēja atrašanās vietu.

EndolucinBeta tiek lietotas tikai to zāļu radioaktīvai iezīmēšanai, kas speciāli izstrādātas lietošanai ar

lutēcija (

Lu) hlorīdu.

Kā lieto EndolucinBeta?

EndolucinBeta drīkst lietot tikai speciālisti ar pieredzi radioaktīvajā iezīmēšanā.

EndolucinBeta nekad netiek ievadītas pacientam vienas pašas. Radioaktīvā iezīmēšana ar

EndolucinBeta tiek veikta laboratorijas apstākļos. Radioaktīvi iezīmētās zāles tiek ievadītas pacientam

atbilstoši šī zāļu apraksta norādījumiem.

EndolucinBeta darbojas?

EndolucinBeta aktīvā viela lutēcija (

Lu) hlorīds ir radioaktīvs savienojums, kas galvenokārt izstaro

starojuma veidu, ko dēvē par beta starojumu, kā arī nelielu daudzumu gamma starojuma. Ja zāles tiek

iezīmētas ar EndolucinBeta, zāles aiznes starojumu uz nepieciešamo organisma vietu, lai nogalinātu

vēža šūnas (ja tās lieto ārstēšanai), vai lai ekrānā iegūtu attēlu (ja tās lieto diagnostikai).

Kādi EndolucinBeta ieguvumi atklāti pētījumos?

Vairākos publicētos pētījumos ir konstatēta lutēcija (

Lu) lietderība zāļu radioaktīvajā iezīmēšanā

neiroendokrīno audzēju diagnostikā un ārstēšanā. Tā ir audzēju grupa, kas ietekmē hormonus

EndolucinBeta (lutēcija (177Lu) hlorīds)

EMA/114222/2018

2. lpp. no 2

sekretējošās šūnas daudzās ķermeņa daļās, tostarp aizkuņģa dziedzerī, zarnās, kuņģī un plaušās.

EndolucinBeta ieguvumi galvenokārt ir atkarīgi no zālēm, ko lieto radioaktīvajai iezīmēšanai

Kāds risks pastāv, lietojot EndolucinBeta?

EndolucinBeta nevēlamās blakusparādības galvenokārt ir atkarīgas no zālēm, ar kurām tās tiek

lietotas, un ir aprakstītas konkrēto zāļu lietošanas instrukcijā. EndolucinBeta pašas par sevi ir

radioaktīvas, un, tāpat kā visām radioaktīvajām zālēm, tām var būt vēža attīstības un pārmantotu

defektu risks. Tomēr izmantotais EndolucinBeta daudzums ir ļoti mazs, tādēļ uzskata, ka šie riski ir

mazi. Ārstam ir jānodrošina, ka pacientiem paredzētais ieguvums no EndolucinBeta lietošanas ir lielāks

par riskiem saistībā ar radioaktivitāti.

Visbiežākās EndolucinBeta blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir anēmija

(mazs sarkano asins šūnu skaits), trombocitopēnija (mazs trombocītu skaits), leikopēnija (mazs balto

asins šūnu skaits), limfopēnija (mazs limfocītu — balto asins šūnu paveida — skaits) un neliela un

īslaicīga matu izkrišana.

Ar EndolucinBeta radioaktīvi iezīmētās zāles nedrīkst lietot grūtniecēm vai sievietēm, kurām iespējama

grūtniecība. Visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot EndolucinBeta, skatīt zāļu lietošanas

instrukcijā. Informācija par ierobežojumiem, kas attiecas tieši uz zālēm, kas tiek radioaktīvi iezīmētas

ar EndolucinBeta, atrodama šo zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc EndolucinBeta ir reģistrētas ES?

Eiropas Zāļu Aģentūra nolēma, ka lutēcija (

Lu) lietošana radioaktīvajā iezīmēšanā ir labi

dokumentēta zinātniskajā literatūrā. Tāpat kā visām vielām, ar kurām radioaktīvi iezīmē zāles, pastāv

risks saistībā ar EndolucinBeta starojuma iedarbību. Informācija par risku mazināšanu ir iekļauta

EndolucinBeta zāļu aprakstā.

Aģentūra nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot EndolucinBeta, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un

ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu EndolucinBeta lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā iekļauti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem attiecībā uz drošu un efektīvu EndolucinBeta lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par EndolucinBeta lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar

EndolucinBeta lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu

aizsardzībai nepieciešamie pasākumi.

Cita informācija par EndolucinBeta

2016. gada 6. jūlijā EndolucinBeta saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par EndolucinBeta ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada martā.

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

EndolucinBeta 40 GBq/ml radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums

Lutetium (

Lu) chloride

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas kombinācijā ar EndolucinBeta uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur

Jums svarīgu informāciju

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, radiologam, kas pārraudzīs procedūru.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar radiologu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir

EndolucinBeta

un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms zāļu lietošanas, kas radioaktīvi iezīmētas ar

EndolucinBeta

Kā lietot zāles, kas radioaktīvi iezīmētas ar

EndolucinBeta

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt

EndolucinBeta

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir EndolucinBeta un kādam nolūkam tās lieto?

EndolucinBeta

nav zāles, un tās nav paredzētas lietošanai vienas pašas.

EndolucinBeta

jālieto

kombinācijā ar citām zālēm (nesējzālēm).

EndolucinBeta

ir preparātu veids, ko dēvē par radiofarmaceitisko prekursoru. Tā sastāvā ir aktīvā viela

lutēcija (

Lu) hlorīds, kas izdala bēta starojumu, lai nogādātu radioaktivitāti tur, kur nepieciešams. Šo

starojumu izmanto noteiktu slimību ārstēšanai.

Pirms preparāta ievadīšanas

EndolucinBeta

jākombinē ar nesējzālēm, un šo procesu dēvē par

radioaktīvo iezīmēšanu. Pēc tam nesējzāles nogādā

EndolucinBeta

uz slimības lokalizāciju organismā.

Šīs nesējzāles ir īpaši izveidotas lietošanai ar lutēcija (

Lu) hlorīdu, un var būt paredzētas noteikta

veida šūnu atpazīšanai organismā.

Zāļu lietošana, kas radioaktīvi iezīmētas ar

EndolucinBeta

, ir saistīta ar radioaktivitātes iedarbību.

Jūsu ārsts un ārsts radiologs būs apsvēruši, ka no procedūras ar radiofarmācijas līdzekli iegūtais

klīniskais labums ir lielāks par iespējamo starojuma izraisīto risku.

Izlasiet ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmējamo zāļu lietošanas instrukciju.

2.

Kas Jums jāzina pirms zāļu lietošanas, kas radioaktīvi iezīmētas ar EndolucinBeta

Nelietojiet ar EndolucinBeta radioaktīvi iezīmētās zāles šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret lutēcija (

Lu) hlorīdu vai kādu citu (6. punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība.

Izlasiet ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmējamo zāļu lietošanas instrukciju.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

EndolucinBeta

nedrīkst ievadīt tieši pacientiem.

Ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmētās zāles:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi vai kaulu smadzeņu slimība.

Ārstēšanā izmantojot lutēcija (

Lu) radioligandu terapiju, ir iespējamas šādas blakusparādības:

samazināts sarkano asins šūnu daudzums (anēmija);

samazināts asiņošanas apturēšanai svarīgo trombocītu daudzums asinīs (trombocitopēnija);

samazināts organisma aizsardzībai pret infekcijām svarīgo balto asins šūnu daudzums

(leikopēnija, limfopēnija vai neitropēnija).

Lielākā daļa šo blakusparādību ir vieglā formā un pārejošas. Tā kā lutēcijs (

Lu) dažreiz var

ietekmēt asins šūnas, Jūsu ārsts terapijas sākumā un regulāri tās laikā veiks asins analīzes.

Pēc lutēcija (

Lu) lietošanas neiroendokrīno audzēju ārstēšanā nelielam daudzumam pacientu ir

konstatēts kaulu smadzeņu vēzis (mielodisplastiskais sindroms) un asins vēzis (leikoze). Nav

zināms, vai šo vēža veidu izraisītājs ir bijis lutēcijs (

Lu).

Ārstējot neiroendokrīnos audzējus, peptīdu receptoru radionuklīdu terapijas laikā radioaktīvi

iezīmētos somatostatīnu analogus izvada nieres. Šī iemesla dēļ Jūsu ārsts pirms terapijas un tās laikā

veiks asins analīzi, lai pārbaudītu Jūsu nieru darbību.

Lūdzu, izlasiet ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmējamo zāļu lietošanas instrukcijā informāciju par

brīdinājumiem un piesardzību lietošanā.

Bērni un pusaudži

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmētās zāles nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu

vecumam.

Citas zāles un ar EndolucinBeta radioaktīvi iezīmētās zāles

Pastāstiet radiologam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, jo

tās varētu traucēt procedūru.

Nav zināms, vai lutēcija (

Lu) hlorīds varētu mijiedarboties ar citām zālēm, jo specifiski pētījumi nav

veikti.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja ir iespēja, ka Jums varētu būt grūtniecība vai ja Jums ir aizkavējušās mēnešreizes, vai ja barojat

bērnu ar krūti, pirms pirms

EndolucinBeta

ievadīšanas informējiet radiologu.

Ja šaubāties, ir svarīgi konsultēties ar radiologu, kurš uzraudzīs procedūru.

Ja Jūs esat grūtniece

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmētās zāles nedrīkst ievadīt, ja Jūs esat grūtniece.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti

Jums lūgs pārtraukt barošanu ar krūti.

Lūdzu, vaicājiet ārstam radiologam, kad varat atsākt barošanu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Kombinācijā ar

EndolucinBeta

lietotās zāles var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo zāļu lietošanas instrukciju.

3.

Kā lietot zāles, kas radioaktīvi iezīmētas ar EndolucinBeta

Ir stingri noteikumi par radiofarmaceitisko līdzekļu lietošanu, rīkošanos ar tiem un likvidēšanu. Ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmētās zāles tiks lietotas tikai īpašās, kontrolētās telpās. Ar šo

preparātu rīkosies un Jums to ievadīs tikai kvalificēti cilvēki, kuri ir apmācīti tās droši lietot. Šie

cilvēki pievērsīs īpašu uzmanību šī preparāta drošai lietošanai un informēs par savām darbībām.

Radiologs, kurš uzrauga procedūru, noteiks Jūsu gadījumā nepieciešamo ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmēto zāļu daudzumu. Tas būs vismazākais daudzums, kas nepieciešams atbilstoša

rezultāta sasniegšanai, atkarīgs no vienlaikus ievadītajām zālēm ar

EndolucinBeta

un to paredzētās

lietošanas.

Ar EndolucinBeta radioaktīvi iezīmēto zāļu ievadīšana un procedūras veikšana EndolucinBeta

jālieto tikai kombinācijā ar citām zālēm (nesējzālēm), kas ir specifiski izveidotas un reģistrētas

kombinēšanai ar lutēcija (

Lu) hlorīdu. Preparāta ievadīšana ir atkarīga no nesējzāļu veida. Lūdzu,

izlasiet šo zāļu lietošanas instrukciju.

Procedūras ilgums

Radiologs informēs Jūs par procedūras parasto ilgumu.

Pēc tam, kad ir ievadītas ar EndolucinBeta radioaktīvi iezīmētās zāles

Radiologs informēs, ja Jums būs nepieciešama īpaša piesardzība pēc tam, kad būs ievadītas ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmētās zāles. Neskaidrību gadījumā vaicājiet radiologam.

Ja ir ievadīts vairāk ar EndolucinBeta radioaktīvi iezīmēto zāļu nekā noteikts

Tā kā ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmētām zālēm rīkojas radiologs stingri kontrolētos apstākļos,

pastāv tikai ļoti maza pārdozēšanas iespējamība. Tomēr pārdozēšanas vai nejaušas neiezīmēta

preparāta intravenozas ievadīšanas gadījumā Jūs saņemsiet atbilstošu ārstēšanu, kas izvadīs

radionuklīdu no organisma.

Ja Jums ir kādi jautājumi par zāļu lietošanu, kas radioaktīvi iezīmētas ar

EndolucinBeta

, jautājiet

radiologam, kurš uzrauga procedūru.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmētās zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī

ne visiem tās izpaužas.

Ir ziņots par pārejošu sausumu mutē pacientiem ar prostatas vēzi, kuru ārstēšanai ir lietots

lutēcijs (

Lu).

Ļoti biežas blakusparādības (iespējamas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

asins šūnu (trombocītu, sarkano vai balto asins šūnu) daudzuma samazināšanās;

viegla, pārejoša matu izkrišana.

Pēc tam, kad ir ievadītas ar

EndolucinBeta

radioaktīvi iezīmētās zāles, tās atbrīvos noteiktu daudzumu

jonizējošās radiācijas (radioaktivitāti), kas var radīt zināmu vēža un iedzimtu defektu attīstības risku.

Visos gadījumos riskam, ko rada radiācija, vajadzētu būt mazākam nekā tam, ko rada pati slimība.

Sīkāku informāciju skatīt konkrēto radioaktīvi iezīmējamo zāļu lietošanas instrukcijā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu radiologu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot

V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām,

Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt EndolucinBeta?

Jums nebūs jāuzglabā šis preparāts. Šis preparāts tiek uzglabāts atbilstošās telpās, un par to ir atbildīgs

speciālists. Radiofarmaceitisku līdzekļu uzglabāšanai jāatbilst vietējiem noteikumiem par radioaktīviem

materiāliem.

Turpmāk norādītā informācija ir paredzēta tikai speciālistam. Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā

un nepieejamā vietā.

Nelietot

EndolucinBeta

pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma pēc „DERĪGS

LĪDZ”.

EndolucinBeta

tiks uzglabātas oriģinālajā iepakojumā, kas nodrošina aizsardzību pret

radiāciju.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko EndolucinBeta satur

Aktīvā viela ir lutēcija (

Lu) hlorīds.

Aktivitātes references laikā (

ART

) viens ml šķīduma satur 40 GBq lutēcija (

Lu) hlorīda (atbilst 10

mikrogramiem lutēcija (

Lu) kā lutēcija (

Lu) hlorīds). (GBq: gigabekerels ir radioaktivitātes

mērvienība).

Otra sastāvdaļa ir sālsskābes šķīdums.

EndolucinBeta ārējais izskats un iepakojums

EndolucinBeta

ir radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums. Dzidrs un bezkrāsains šķīdums, kas iepakots

bezkrāsainā I klases stikla 2 ml vai

10 ml flakonā attiecīgi ar ar V-veida un plakanu dibenu, ar brombutila gumijas aizbāzni un alumīnija

pārklājumu.

Katrā iepakojumā ir 1 flakons, kas ievietots svina aizsargkonteinerā un iepakots metāla traukā un

kartona kārbiņā.

Katrs flakons satur tilpumu no 0,075 līdz 3,75 ml šķīduma (kas aktivitātes references laikā atbilst

aktivitātei diapazonā no 3 līdz 150 GBq). Šis tilpums ir atkarīgs no nepieciešamā ar

EndolucinBeta

kombinējamo zāļu daudzuma, ko ievadīs radiologs.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

Lichtenbergstrasse 1

D-85748 Garching

Vācija

Tel: + 49-89-289 139-08

info@itg-garching.de

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {GGGG. mēnesis}.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē:

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

EndolucinBeta

pilns zāļu apraksts (ZA) iepakojumam ir pievienots kā atsevišķs dokuments, un tā

nolūks ir sniegt veselības aprūpes speciālistiem zinātnisku un praktisku informāciju par šī preparāta

ievadīšanu un lietošanu.

Lūdzu skatīt šo zāļu aprakstu.

IV PIELIKUMS

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMU IZMAIŅU

PAMATOJUMS

Zinātniskie secinājumi

Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (

Pharmacovigilance Risk Assessment

Committee — PRAC

) novērtējuma ziņojumu par lutēcija (

Lu) hlorīda

PADZ

, Cilvēkiem paredzēto

zāļu komitejas (

Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP

) zinātniskie secinājumi

ir šādi:

Randomizētā, kontrolētā klīniskā pētījumā NETTER-1 iegūtie starpposma rezultāti liecina par lielāku

jebkādas pakāpes alopēcijas sastopamības biežumu pacientiem, kuri saņem

Lu peptīdu receptoru

radionuklīdu terapiju. Papildus šim klīniskajam pētījumam arī vairākos prospektīvos vienas grupas

pētījumos par matu izkrišanu ziņots vairāk nekā 50% pacientu, kuri saņem

Lu neiroendokrīno

audzēju gadījumos.

Lai gan šiem identificētajiem pētījumiem ir ierobežojumi,

PRAC

ir ievērojusi, ka par matu izkrišanu ir

ziņots pastāvīgi. Turklāt saistība ar matu izkrišanu ir bioloģiski ticama. Matu izkrišana var būtiski

ietekmēt dzīves kvalitāti, tādēļ

PRAC

uzskata, ka ir svarīgi informēt pacientus par iespējamu matu

izkrišanu, kas pārsvarā ir viegla un pārejoša. Tāpēc ieteicama zāļu informācijas atjaunināšana.

CHMP

piekrīt

PRAC

sagatavotajiem zinātniskajiem secinājumiem.

Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums

Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par lutēcija (

Lu) hlorīdu,

CHMP

uzskata, ka

ieguvuma un riska līdzsvars zālēm, kas satur aktīvo vielu lutēcija (

Lu) hlorīdu, ir nemainīgs, ja tiek

veiktas ieteiktās izmaiņas zāļu informācijā.

CHMP

iesaka mainīt reģistrācijas nosacījumus.

18-6-2018

Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas eksports gada laikā audzis par 21,3 procentiem – lielākais kāpums ES

Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas eksports gada laikā audzis par 21,3 procentiem – lielākais kāpums ES

Latvijas kopējais lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu eksports 2017. gadā, salīdzinājumā ar 2016. gadu, ir palielinājies par 465 miljoniem eiro jeb 21,3% (attiecīgi no 2,177 miljardiem eiro uz 2,642 miljardiem eiro).   ES dalībvalstu starpā tieši Latvijai 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu ir bijis lielākais eksporta kāpums – par 21%. 2017. gadā Latvija lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktus eksportēja uz 153 pasaules valstīm.  

Zemkopības ministrijas - Ministry of Agriculture Republic of Latvia

24-9-2018

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (Active substance: Lutetium (177 Lu) chloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6236 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3999/PSUSA/10391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (Active substance: lutetium, isotope of mass 177) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6212 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00010391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2010 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/071/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (177 Lu) chloride (Active substance: Lutetium (177Lu) chloride) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1902 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10391/201706

Europe -DG Health and Food Safety