DaTSCAN

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • DaTSCAN
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • DaTSCAN
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Diagnostikas radiofarmaceitiskie preparāti
 • Ārstniecības joma:
 • Tomogrāfija, izmešu daudzums, vienfotons
 • Ārstēšanas norādes:
 • Šīs zāles ir paredzētas tikai diagnostikas vajadzībām.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Autorizēts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/000266
 • Autorizācija datums:
 • 27-07-2000
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/000266
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 27-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

+44 (0)20 7418 8416

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/369830/2010

EMEA/H/C/000236

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

DaTSCAN

joflupāns (

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par DaTSCAN. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

reģistrācijas apliecības piešķiršanas atzinumu un ieteikumus par DaTSCAN lietošanu.

Kas ir DaTSCAN?

DaTSCAN ir injekciju šķīdums, kas satur aktīvo vielu joflupānu (

Kāpēc lieto DaTSCAN?

DaTSCAN lieto tikai diagnostikas vajadzībām. To lieto, lai noteiktu nervu šūnu zaudējumu smadzeņu

daļa, ko dēvē par striatum, īpaši to šūnu, kuras izdala ķīmisku signālvielu dopamīnu.

Šo līdzekli lieto, lai palīdzētu diagnosticēt šādas slimības pieaugušajiem (no 18 gadu vecuma):

kustību traucējumus, kurus novēro Parkinsona slimības un līdzīgu slimību gadījumā, kad nervu

šūnu zaudējums izraisa tremoru (trīci), gaitas traucējumus (grūtības, pacientam ejot) un muskuļu

stīvumu. Tā kā tremors var izpausties arī kā „esenciālais tremors” (tremors, kura cēlonis nav

zināms), ar DaTSCAN var atšķirt esenciālo tremoru no slimībām, kas līdzīgas Parkinsona slimībai;

demence (prāta spēju zudums). DaTSCAN lieto, lai atšķirtu demenci, ko dēvē par “demenci ar Levi

ķermenīšiem” no Alcheimera slimības.

Šo līdzekli var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto DaTSCAN?

DaTSCAN drīkst lietot tikai tiem pacientiem, kurus nosūtījis ārsts ar pieredzi kustību traucējumu vai

demences ārstēšanā. Ar DaTSCAN drīkst rīkoties un to ievadīt vienīgi personas, kurām ir pieredze

darbā ar radioaktīvām vielām, ievērojot drošības noteikumus.

DaTSCAN ievada lēnas (ne īsākas par 15 – 20 sekundēm) injekcijas veidā rokas vēnā. Skenēšanu veic,

kad pēc injekcijas pagājušas trīs līdz sešas stundas. Pacientiem, kuriem ievada DaTSCAN, jālieto arī

citas zāles, piemēram, joda tabletes, lai

novērstu

DaTSCAN sastāvā esošā joda uzkrāšanos

vairogdziedzerī

Tās jāieņem no vienas līdz četrām stundām pirms DaTSCAN ievadīšanas un atkārtoti –

no 12 līdz 24 stundām pēc tam.

Pirms DaTSCAN ievadīšanas jābūt pieejamai reanimācijas iekārtai gadījumā, ja pacientiem rodas

alerģiska reakcija.

DaTSCAN darbojas?

DaTSCAN aktīvā viela joflupāns (

I) ir radiofarmaceitisks līdzeklis. Tas satur vielu joflupānu, kas

iezīmēta ar

I (jodu-123), ķīmiskā elementa joda radioaktīvo formu. Joflupāns specifiski piesaistās

struktūrām uz to striatum nervu šūnu galu virsmas, kuras nodrošina dopamīna pārnesi.

Pēc DaTSCAN injicēšanas joflupāns (

I) ar asinīm izplatās visā organismā un uzkrājas striatum , kur

piesaistās struktūrām, kuras pārnēsā dopamīnu. To var novērot ar īpašu attēlveidošanas metodi, ko

dēvē par vienfotona emisijas datortomogrāfiju (SPECT), ar kuru var noteikt radioaktīvo jodu-123.

Pacientiem ar Parkinsona slimību un līdzīgām slimībām, kā arī pacientiem ar demenci ar Levi

ķermenīšiem parasti iet bojā striatum nervu šūnas, kas satur dopamīnu. Tādā gadījumā šīm nervu

šūnām piesaistītā DaTSCAN daudzums ievērojami samazinās, un tas ir redzams skenējumā. Tādējādi

Parkinsona slimībai līdzīgas slimības var atšķirt no esenciālā tremora, bet demenci ar Levi ķermenīšiem

– no Alcheimera slimības.

Kā noritēja DaTSCAN izpēte?

Kustību traucējumu gadījumā DaTSCAN novērtēja divos pamatpētījumos, iekļaujot tajos 254

pieaugušos. Šajos pētījumos salīdzināja attēlus, kurus ieguva no 45 veseliem brīvprātīgajiem, ar

attēliem, kurus ieguva no 180 pacientiem ar Parkinsona slimību vai tai līdzīgām slimībām, un no 29

esenciālā tremora pacientiem.

Demences gadījumā DaTSCAN novērtēja vienā pamatpētījumā, tajā iekļaujot 288 pieaugušos, kuriem

bija diagnosticēta demence ar Levi ķermenīšiem vai Alcheimera slimība, vai arī cita demences forma.

Visos pētījumos galvenais efektivitātes rādītājs bija diagnozes precizitāte pēc attēlveidošanā iegūtā

attēla, salīdzinot ar specializēta ārsta noteikto diagnozi.

Kāds ir DaTSCAN iedarbīgums šajos pētījumos?

Kustību traucējumu gadījumā DaTSCAN efektīvi nodrošināja Parkinsona slimības un tai līdzīgo slimību

izraisīto izmaiņu noteikšanu smadzenēs. Plašākajā pētījumā DaTSCAN jutība bija 97%. Tas nozīmē, ka

diagnoze, ko ārsts uzstādīja, apskatot ar DaTSCAN izveidotos attēlus, 97% gadījumu saskanēja ar

esošo diagnozi.

DaTSCAN jutība, atšķirot Levi ķermenīšu izraisīto demenci no citiem demences veidiem, bija robežās

no 75 līdz 80%.

Kāds pastāv risks, lietojot DaTSCAN?

Visbiežāk novērotās DaTSCAN blakusparādības (vienam līdz desmit pacientiem no simts) ir palielināta

apetīte, galvassāpes, skudriņas (sajūta, it kā kaut kas rāpotu pa ādu vai zem tās) un reibonis.

DaTSCAN

EMA/369830/2010

2. lappuse no3

DaTSCAN

EMA/369830/2010

3. lappuse no3

Radioaktivitātes izraisītais risks uzskatāms par ļoti zemu. Pilns visu DaTSCAN izraisīto blakusparādību

apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

DaTSCAN nedrīkst lietot cilvēkiem ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret joflupānu vai kādu citu šo zāļu

sastāvdaļu. Tās nedrīkst lietot sievietes, kurām ir iestājusies grūtniecība.

Kāpēc DaTSCAN tika apstiprināts?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot DaTSCAN, pārsniedz tā radīto risku, un ieteica izsniegt

DaTSCAN reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par DaTSCAN.

Eiropas Komisija 2000. gada 27. jūlijā izsniedza DaTSCAN reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā, uzņēmumam GE Healthcare Limited. Reģistrācijas apliecības derīguma termiņš nav

ierobežots.

Pilns DaTSCAN EPAR teksts ir atrodams šeit

. Plašāka informācija par DaTSCAN lietošanu pieejama zāļu

lietošanas pamācībā (kas arī ir daļa no EPAR) vai iegūstama, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 07/2010.

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ietošanas instrukcija: informācija lietotājam

DaTSCAN 74 MBq/ml šķīdums injekcijām

Ioflupane (

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam-radiologam, kurš uzraudzīs procedūru.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu-radiologu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir DaTSCAN un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms DaTSCAN lietošanas

Kā lietot DaTSCAN

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt DaTSCAN

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir DaTSCAN un kādam nolūkam to lieto

DaTSCAN satur aktīvo vielu joflupānu (

I), ko lieto smadzeņu slimību izmeklēšanai

(diagnosticēšanai). Tas pieder radiofarmaceitisko preparātu zāļu grupai, un tam piemīt neliela

radioaktivitāte.

Pēc radiofarmaceitiskā preparāta injicēšanas tas neilgu laiku uzkrājas noteiktā ķermeņa daļā vai

orgānā.

Tā kā šis preparāts satur nelielu radioaktivitātes daudzumu, to ar speciālas aparatūras (gamma

kameras) palīdzību var konstatēt ārpus ķermeņa.

Var iegūt attēlu jeb skenējumu. Skenējums precīzi parāda, tieši kurā ķermeņa daļā un kurā

orgānā ir radioaktivitāte. Tas sniedz ārstam vērtīgu informāciju par to, kā orgāns darbojas.

Kad DaTSCAN tiek injicēts pieaugušajam, tas ar asinīm tiek iznēsāts pa visu ķermeni. Tas uzkrājas

nelielā smadzeņu daļā. Pārmaiņas šajā smadzeņu daļā tiek novērotas pie:

parkinsonisma (ieskaitot Parkinsona slimību) un

demences ar Lewy ķermenīšiem.

Izmeklējuma laikā iegūtais attēls sniegs Jūsu ārstam informāciju par jebkurām izmaiņām šajā

smadzeņu rajonā. Šī informācija var tikt izmantota, lai palīdzētu izvērtēt Jūsu stāvokli un lemtu par

turpmāko ārstēšanu.

DaTSCAN lietošanas laikā Jūs esat pakļauts nelielai radioaktivitātes iedarbībai. Šī radiācijas deva ir

mazāka nekā dažiem rentgenizmeklējumiem. Jūsu ārsts un ārsts-radiologs ir nolēmuši, ka klīniskais

ieguvums no šīs procedūras ar radiofarmaceitisko līdzekli ir lielāks par risku, ko rada šī nelielās

radiācijas devas iedarbība.

Zāles lieto tikai diagnostikas vajadzībām. Tās lieto vienīgi, lai atklātu slimību.

2.

Kas Jums jāzina pirms DaTSCAN lietošanas

Nelietojiet DaTSCAN šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret joflupānu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs esat grūtniece.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms DaTSCAN lietošanas konsultējieties ar ārstu-radiologu, ja Jums ir

vidēji smagi vai smagi nieru

vai aknu darbības traucējumi.

Bērni un pusaudži

DaTSCAN nav ieteicams bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem.

Citas zāles un DaTSCAN

Pastāstiet ārstam-radiologam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis.Dažas zāles

un ķīmiskas vielas var ietekmēt DaTSCAN darbību.

Tās ir:

buproprions (lieto depresijas (grūtsirdības) ārstēšanai),

benzatropīns (lieto Parkinsona slimības ārstēšanai),

mazindols (samazina apetīti, līdzeklis aptaukošanās ārstēšanai),

sertralīns (lieto depresijas (grūtsirdības) ārstēšanai),

metilfenidāts

(lieto

bērniem

hiperaktivitātes

ārstēšanai

narkolepsijas

(pārmērīgas

miegainības) ārstēšanai),

fentermīns (samazina apetīti, zāles aptaukošanās ārstēšanai),

amfetamīns (lieto bērniem hiperaktivitātes ārstēšanai un narkolepsijas (pārmērīgas miegainības)

ārstēšanai; arī narkotiska viela),

kokaīns (dažreiz lieto kā anestezējošu līdzekli deguna ķirurģijā; arī narkotiska viela).

Dažas zāles var negatīvi ietekmēt iegūtā diagnostiskā attēla kvalitāti. Ārsts Jums var lūgt īslaicīgi

pārtraukt lietot kādas zāles pirms DaTSCAN ievadīšanas.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja esat grūtniece vai pastāv kaut vismazākā iespēja, ka esat, DaTSCAN lietot nedrīkst. Tas ir tāpēc, ka

arī auglis saņem nelielu radioaktivitātes devu. Ja domājat, ka iestājusies grūtniecība, pastāstiet par to

ārstam-radiologam. Jāapsver citas, ar radioaktivitāti nesaistītas metodes.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti bērnu, ārsts-radiologs var atlikt izmeklējumu uz vēlāku laiku vai palūgt

Jūs pārtraukt zīdīšanu. Nav datu par to, vai joflupāns (

I) izdalās pienā.

Pēc tam, kad saņēmāt DaTSCAN, barošana ar krūti jāpārtrauc uz 3 dienām.

Tā vietā bērns jābaro ar piena maisījumu. Jums šajā laikā piens regulāri jāatslauc un atslauktais

piens jāizlej.

Tā ir jāturpina 3 dienas, līdz Jūsu ķermenī vairs nebūs radioaktivitātes.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināms, vai DaTSCAN ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

DaTSCAN

satur

5 tilpuma % alkohola (etilspirta). Katra deva satur līdz 197 mg alkohola. Tas ir

ekvivalents daudzums 5 ml alus vai 2 ml vīna. Tas ir kaitīgi personām, kas cieš no alkoholisma, un tas

ir jāņem vērā grūtniecēm vai sievietēm zīdīšanas periodā, bērniem un augsta riska grupām, piemēram,

pacientiem ar aknu darbības traucējumiem vai epilepsijas slimniekiem. Pastāstiet ārstam, ja uz Jums

attiecas kaut kas no iepriekš minētā.

3.

Kā lietot DaTSCAN

Radioaktīvo preparātu lietošanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu reglamentē stingri noteikumi.

DaTSCAN vienmēr lieto tikai slimnīcās vai līdzīgās iestādēs. To Jums dos tikai cilvēki, kas ir apmācīti

par drošu tā lietošanu. Viņi pastāstīs Jums visu, kas jāzina par šo zāļu drošu lietošanu. Jūsu ārsts-

radiologs noteiks devu, kas Jums ir vispiemērotākā.

Pirms DaTSCAN ievadīšanas ārsts- radiologs lūgs Jums iedzert dažas tabletes vai šķidrumu, kas satur

jodu. Tas novērsīs radioaktivitātes palielināšanos vairogdziedzerī. Ir svarīgi, lai Jūs tabletes vai

šķidrumu lietotu tā, kā noteicis ārsts.

DaTSCAN tiek ievadīts intravenozā injekcijā, parasti rokā. Ieteiktā radioaktivitāte, ko ievada

intravenozi, ir no 111 līdz 185 MBq (megabekerels vai MBq ir radioaktivitātes mērvienība). Ar vienu

injekciju pietiek. Uzņēmumus parasti izdara 3-6 stundas pēc DaTSCAN ievadīšanas.

Ja esat saņēmis DaTSCAN vairāk nekā noteikts

Tā kā

DaTSCAN izsniedz ārsts kontrolētos apstākļos, ir maz ticams, ka saņemsiet lielāku devu, nekā

noteikts. Ārsts-radiologs ieteiks Jums dzert daudz šķidruma, lai palīdzētu izvadīt zāles no ķermeņa.

Jums jābūt īpaši piesardzīgam ar izvadīto šķidrumu (urīnu) no Jūsu organisma – ārsts pateiks Jums,

kas darāms. Tā tas ir parasti ar zālēm, kas līdzīgas DaTSCAN. Joflupāns (

I), kas paliek Jūsu

ķermenī, zaudēs savu radioaktivitāti dabiskā ceļā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam-radiologam, kurš uzrauga procedūru.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, arī DaTSCAN var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādību biežums ir norādīts tālāk.

Bieži: var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 10 lietotājiem

- galvassāpes,

Retāk: var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 100 lietotājiem

- pastiprināta apetīte,

- reibonis,

- garšas sajūtas traucējumi,

- slikta dūša,

- sausa mute,

- vertigo,

- īslaicīga kairinājuma sajūta, kas atgādina skudriņu skraidīšanu pa ādu (tirpas),

- stipras sāpes injekcijas vietā, veicot injekciju. Par tādām ir ziņojuši pacienti, kuriem

DaTSCAN injicēts kādā no sīkajām vēnām.

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

- paaugstināta jutība (alerģiska reakcija).

Radioaktivitātes daudzums ķermenī no DaTSCAN injekcijas ir niecīgs. Tas tiek izvadīts no ķermeņa

dažu dienu laikā bez vajadzības pēc īpašiem piesardzības pasākumiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu-radiologu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt DaTSCAN

Jūs neuzglabāsiet šī zāles. Par šo zāļu uzglabāšanu atbild speciālists, un tam nepieciešamas piemērotas

telpas. Radiofarmaceitiskās zāles tiek uzglabātas saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem

aktiem par radioaktīviem materiāliem.

Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai speciālistam:

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Nesasaldēt.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona pēc „Der. līdz:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Slimnīcas darbiniekiem jānodrošina, lai

preparāts tiktu pareizi uzglabāts un izmests, un netiktu lietots pēc derīguma termiņa beigām, kas

norādīts uz iepakojuma.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko DaTSCAN satur

Aktīvā viela ir joflupāns (

I). Katrs ml šķīduma satur joflupānu (

I) 74 MBq kalibrācijas laikā

(no 0,07 līdz 0,13 μg/ml joflupāna).

Citas sastāvdaļas ir: etiķskābe, nātrija acetāts, etilspirts un ūdens injekcijām.

DaTSCAN ārējais izskats un iepakojums

DaTSCAN ir 2,5 vai 5 ml bezkrāsains šķīdums injekcijām, iepakots atsevišķā bezkrāsainā 10 ml stikla

flakonā, ar gumijas vāciņu, virs kura ir metāla pārklājums.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

Bucks HP7 9NA

Lielbritānija

Ražotājs:

GE Healthcare B.V.

De Rondom 8

5612 AP, Eindhoven

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

GE Healthcare BVBA

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7410

Lietuva

General Electric International Inc.

Tel.: +370 68 726 753

България

GE Healthcare Bulgaria EOOD

Teл/Fax: + 359 2 9712561

Luxembourg/Luxemburg

GE Healthcare BVBA

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7410

Česká republika

M.G.P. spol. s r.o.

Tel.: +420 577 212 140

Magyarország

Radizone Diagnost-X Kft.

Tel: +36 1 787-5720

Danmark

GE Healthcare A/S

Tlf: +45 70 2222 03

Malta

Pharma-Cos Ltd.

Tel: +356 21441 870

Deutschland

GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 5 307 93 00

Nederland

GE Healthcare B.V.

Tel: +31 (0) 40 299 10 00

Eesti

GE Healthcare Estonia OÜ

Tel: +372 6260 061

Norge

GE Healthcare AS

Tlf: + 47 23 18 50 50

Ελλάδα

GE Healthcare A.E.

Τηλ: +30 210 8930600

Österreich

GE Healthcare Handels GmbH

Tel: +43 (0) 1 97272-0

España

GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U

Tel: +34 91 663 25 00

Polska

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Tel: + 4822 330 83 00

France

GE Healthcare SAS

Tél: +33 1 34 49 54 54

Portugal

Satis – GE Healthcare

Tel: + 351 214251352

Hrvatska

GE Healthcare d.o.o.

Tel: +385 (0)1 61 70 280

România

S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL

SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

Tel. + 40 37 2074527

Ireland

GE Healthcare Limited

Tel: +44 (0) 1494 54 40 00

Slovenija

Biomedis M.B. trgovina d.o.o.

Tel: + 386 2 4716300

Ísland

Icepharma

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

MGP, spol. s r. o.

Tel: +421 2 5465 4841

Italia

GE Healthcare S.r.l.

Tel: +39 02 26001 111

Suomi/Finland

Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab

Puh/Tel: +358 10 39411

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

GE Healthcare AB

Tel: + 46 (0) 8 559 504 00

Latvija

General Electric International Inc.

Tel: +371 6780 7086

GE Healthcare Limited

Tel: +44 (0) 1494 54 40 00

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē;

http://www.ema.europa.eu

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

Attiecībā uz šo produktu ziņu nav.