Clopidogrel BMS

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Clopidogrel BMS
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Clopidogrel BMS
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Antitrombotiskie līdzekļi
 • Ārstniecības joma:
 • Perifēriskās asinsvadu slimības
 • Ārstēšanas norādes:
 • Klopidogrels ir indicēts pieaugušajiem, lai novērstu aterotrombotiskos gadījumus:.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Atsaukts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/000974
 • Autorizācija datums:
 • 16-07-2008
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/000974
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 26-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

Zāles vairs nav reğistrētas

European Medicines Agency

Atsauces dok.: EMEA/632126/2009

EMEA/H/C/974

Clopidogrel BMS

klopidogrels

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms

sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par savu veselības stāvokli vai ārstēšanu, izlasiet zāļu

lietošanas pamācību (kas arī ir daļa no EPAR) vai sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Ja

Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CHMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu

(kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Clopidogrel BMS?

Clopidogrel BMS

ir zāles, kas satur aktīvo vielu klopidogrelu. Tās ir pieejamas kā sārtas tabletes

(apaļas: 75 mg; iegarenas: 300 mg).

Kāpēc lieto Clopidogrel BMS?

Clopidogrel BMS

lieto pieauguši pacienti aterotrombotisku traucējumu (problēmu, ko rada trombi un

artēriju sacietēšana) profilaksei.

Clopidogrel BMS

var indicēt šādām pacientu grupām:

pacientiem pēc nesena miokarda infarkta (sirdslēkmes);

Clopidogrel BMS

terapiju var uzsākt

dažas dienas pēc lēkmes un līdz 35 dienām pēc tās;

pacientiem pēc nesena išēmiska insulta (insulta, ko radījusi traucēta kādas smadzeņu daļas

asinsapgāde);

Clopidogrel BMS

terapiju var uzsākt septiņas dienas līdz sešus mēnešus pēc insulta;

pacientiem ar perifēro artēriju slimību (asinsrites traucējumiem artērijās);

pacientiem ar slimību, ko sauc par „akūtu koronāro sindromu”, kad šīs zāles jālieto kopā ar

aspirīnu (citām zālēm, kas novērš trombu veidošanos), tostarp pacientiem ar ievietotu stentu (īsu

cauruli, kas ievietota artērijā, lai novērstu tās nosprostošanos);

Clopidogrel BMS

var lietot pacienti,

kuriem ir bijusi sirdslēkme ar „ST segmenta pacēlumu” (neregulāras elektrokardiogrammas vai

EKG vērtības) un ja ārsts paredz, ka viņi no ārstēšanas varētu gūt uzlabojumu; tās var lietot arī

pacienti, kuriem nav neregulāras EKG vērtības, ja tiem ir nestabila stenokardija (stipras sāpes

krūtīs) vai ir bijis miokarda infarkts bez Q-zoba.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Clopidogrel BMS?

Clopidogrel BMS

standartdeva ir viena 75 mg tablete vienreiz dienā ēdienreizēs vai to starplaikā.

Pacientiem ar akūtu koronāro sindromu

Clopidogrel BMS

jālieto kopā ar aspirīnu, un ārstēšana parasti

jāsāk ar vienas 300 mg tabletes vai četru 75 mg tablešu piesātinošo devu. Tai seko 75 mg standartdeva

vienreiz dienā vismaz četras nedēļas (miokarda infarkta ar ST pacēlumu pacientiem) vai līdz

12 mēnešiem (pacientiem bez ST segmenta pacēluma sindroma).

Organismā

Clopidogrel BMS

tiek pārvērstas aktīvajā formā. Ģenētisku faktoru ietekmē dažiem

pacientiem nav spēju pārveidot

Clopidogrel BMS

tikpat sekmīgi kā pārējiem, tādējādi viņu reakcija uz

zālēm var būt mazāk izteikta. Šādiem pacientiem piemērotākā deva pagaidām nav noteikta.

Zāles vairs nav reğistrētas

Clopidogrel BMS darbojas?

Clopidogrel BMS

aktīvā viela klopidogrels ir trombocītu agregācijas inhibitors. Tas nozīmē, ka šīs

zāles novērš asins recekļu veidošanos. Asinis sarec, pateicoties tam, ka notiek īpašu asinsšūnu –

trombocītu – agregācija (salipšana). Klopidogrels aptur trombocītu agregāciju, bloķējot vielas, ko dēvē

par ADF, saistīšanos ar īpašu receptoru uz to virsmas. Tas novērš trombocītu „lipīgumu”, samazina

asins recekļu veidošanās risku un palīdz novērst atkārtotu sirdslēkmi vai insultu.

Kā noritēja Clopidogrel BMS izpēte?

CAPRIE

pētījumā, kurā iesaistīja aptuveni 19 tūkstošus pacientu, kuri nesen pārcietuši sirdslēkmi vai

išēmisku insultu, vai kuriem bija perifēro artēriju slimība,

Clopidogrel BMS

salīdzināja ar aspirīnu.

Galvenais efektivitātes rādītājs bija pacientu īpatsvars, kuri piedzīvoja jaunu „išēmisku epizodi”

(sirdslēkmi, išēmisko insultu vai nāvi) gada līdz trīs gadu laikā.

Akūtā koronārā sindroma gadījumā

Clopidogrel BMS

salīdzināja ar placebo (fiktīvu ārstēšanu) vienā

pētījumā, iesaistot tajā vairāk nekā 12 tūkstošus pacientu bez ST segmenta pacēluma, turklāt 2172 no

viņiem pētījuma gaitā ievietoja stentu (

CURE

pētījums, kas ilga līdz gadam). Turklāt

Clopidogrel BMS

salīdzināja ar placebo divos pētījumos, iesaistot tajos pacientus ar ST segmenta

pacēlumu:

CLARITY

pētījums

,

iesaistot vairāk nekā 3 tūkstošus pacientu, ilga līdz astoņām dienām, un

COMMIT

pētījums

,

iesaistot gandrīz 46 tūkstošus pacientu, kuri saņēma

Clopidogrel BMS

kopā ar

metroprololu (citām zālēm sirdsdarbības traucējumu un augsta asinsspiediena ārstēšanai) un atsevišķi

ilga līdz četrām nedēļām. Akūta koronārā sindroma pētījumos visi pacienti lietoja arī aspirīnu, un

galvenais efektivitātes rādītājs bija to pacientu skaits, kuri pētījuma gaitā piedzīvoja kādu „epizodi”,

piemēram, artēriju nosprostošanos, sirdslēkmi, vai kuriem iestājās nāve.

Kāds ir Clopidogrel BMS iedarbīgums šajos pētījumos?

Jaunu išēmisko traucējumu profilaksē

Clopidogrel BMS

bija efektīvākas par aspirīnu.

CAPRIE

pētījumā

Clopidogrel BMS

grupā bija 939 epizodes, aspirīna grupā - 1020. Tas atbilst relatīvam riska

samazinājumam par 9% salīdzinājumā ar aspirīnu. Tas nozīmē, ka jaunas išēmiskas epizodes būs

mazākam pacientu skaitam, ja viņi lietos

Clopidogrel BMS

, nevis aspirīnu. Citiem vārdiem sakot,

divu gadu laikā pēc tam, kad aspirīna vietā sāktas lietot

Clopidogrel BMS

, aptuveni 10 pacienti no

1000 izvairīsies no jauna išēmiska traucējuma.

Akūto koronāro sindromu bez ST segmenta pacēluma gadījumos vispārējais epizožu risks, salīdzinot

ar placebo, bija samazināts par 20%. Turklāt mazāks bija to pacientu skaits, kuriem ievietoja stentu.

Kas attiecas uz miokarda infarkta ar ST segmenta pacēlumu, pacientiem, kas lietoja

Clopidogrel BMS,

bija mazāk slimības epizožu nekā tiem, kas lietoja placebo (262 pret 377 pētījumā

CLARITY

un 2121

pret 2310 pētījumā

COMMIT

). Tas parāda, ka

Clopidogrel BMS

samazina slimības epizodes risku.

Kāds pastāv risks, lietojot Clopidogrel BMS?

Visbiežāk novērotās

Clopidogrel BMS

blakusparādības (vienam līdz desmit pacientiem no simts) ir

hematoma (asinsizplūdums zem ādas), epistakse (deguna asiņošana), gastrointestināla hemorāģija

(kuņģa vai zarnu asiņošana), caureja, sāpes

Clopidogrel BMS

izraisīto blakusparādību apraksts ir

atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Clopidogrel BMS

nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret klopidogrelu vai kādu

citu šo zāļu sastāvdaļu. Tās nedrīkst lietot pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem vai

slimību, kas var izraisīt asiņošanu. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Kāpēc Clopidogrel BMS tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (

CHMP

) secināja, ka pacienta ieguvums, lietojot

Clopidogrel BMS

aterotrombotisko traucējumu profilaksei, pārsniedz šo zāļu radīto risku.

Komiteja ieteica izsniegt

Clopidogrel BMS

reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Clopidogrel BMS.

Eiropas Komisija 2008. gada 16. jūlijā piešķīra

Clopidogrel BMS

reģistrācijas apliecību, kas derīga

visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG.

Šīs reģistrācijas pamatā

bija

Iscover

reģistrācijas apliecība, ko izsniedza 1998. gadā („apzināta piekrišana”).

Pilns

Clopidogrel BMS

EPAR

teksts ir atrodams šeit

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 09./2009.

Pacienta informācijas brošūra

Zāles vairs nav reğistrētas

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Zāles vairs nav reğistrētas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Clopidogrel BMS 75 mg apvalkotās tabletes

clopidogrelum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībā

m Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam

ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Clopidogrel BMS un kādam nolūkam to lieto

Pirms Clopidogrel BMS lietošanas

Kā lietot Clopidogrel BMS

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Clopidogrel BMS

Sīkāka informācija

1.

KAS IR CLOPIDOGREL BMS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Clopidogrel BMS pieder pie zāļu grupas, ko sauc par antitrombocitāriem līdzekļiem. Trombocīti ir ļoti

mazi struktūrelementi asinīs, mazāki nekā sarkanie vai baltie asinsķermenīši, kas salīp kopā asinsreces

procesā. Novēršot šo salipšanu, prettrombocītu līdzekļi mazina asins recekļa veidošanās iespēju (procesu,

ko sauc par trombozi).

Clopidogrel BMS lieto, lai novērstu asins recekļu (trom

bu) veidošanos cietos asinsvados (artērijās) –

procesu, ko sauc par aterotrombozi, kas var izraisīt aterotrombotiskus notikumus (piemēram, insultu,

sirdslēkmi vai nāvi).

Clopidogrel BMS Jums parakstīts, lai palīdzētu novērst asins recekļu veidošanos un mazinātu šo smago

traucējumu risku, jo

Jums ir slimība, kuras gadījumā artērijas kļūst cietas (saukta arī par aterosklerozi) un

Jums agrāk ir bijusi sirdslēkme, insults vai slimība, ko sauc par perifērisko artēriju slimību, vai

Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs, ko sauc par nestabilu stenokardiju vai miokarda infarktu

(sirdslēkmi). Šī traucējuma ārstēšanai ārsts var būt Jums nosprostotā vai sašaurinātajā artērijā

ievietojis stentu, lai atjaunotu efektīvu asins plūsmu. Jums jālieto arī acetilsalicilskābe (viela, kas ir

daudzu sāpju

un drudzi mazinošu zāļu sastāvā, to lieto arī asins sarecēšanas novēršanai).

2.

PIRMS CLOPIDOGREL BMS LIETOŠANAS

Nelietojiet Clopidogrel BMS šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret klopidogrelu vai kādu citu Clopidogrel BMS

sastāvdaļu.

Ja Jums ir slimība, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, kuņģa čūla

vai asiņošana smadzenēs

Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Zāles vairs nav reğistrētas

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums, vai ja Jums rodas šaubas, pirms klopidogrela

lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel BMS, nepieciešama šādos gadījumos

Ja kāds no tālāk minētiem stāvokļiem attiecas uz Jums, Jums par to jāpastāsta ārstam pirms klopidogrela

lietošanas.

Ja Jums ir asiņošanas risks, piemēram,

slimība, kas Jums rada iekšējas asiņošanas risku (piemēram, kuņģa čūla):

asins slimība, kas rada iekšējas asiņošanas iespēju (audu, orgānu vai locītvu asiņošana);

nesen bijusi nopietna trauma,

nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska),

plānota operācija (tostarp stomatoloģiska) turpmāko 7 dienu laikā.

Ja Jums ir bijis asiņu recek

lis smadzeņu artērijā (išēmisks insults), kas radies pēdējo septiņu dienu

laikā.

Ja Jūs lietojat cita veida zāles (sk. Citu zāļu lietošana).

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība.

Kamēr lietojat klopidogrelu:

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja tiek plānota ķirurģiska operācija (arī zobu).

Jums arī nekavējoties jāpastāsta ārstam, ja Jums attīstās medicīnisks stāvoklis ar drudzi un

asinsizplūdumiem zem ādas, kas var būt sīku sarkanu punktu veidā, kopā ar neizskaidrojami stipru

nogurumu, apjukumu, dzeltenu ādu vai acīm (dzelte) (skatīt apakšpunktu 4. IESPĒJAMĀS

BLAKUSPARĀDĪBAS

Jūs iegriežat sev vai savainojat sevi, var paiet ilgāks laiks nekā parasti līdz asiņošana apstājas.

Tas ir saistīts ar Jūsu zāļu darbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Sīku iegriezumu vai

ievainojumu gadījumā, piemēram, iegriežot sev skujoties, tas parasti nav jāņem vērā. Tomēr, ja Jūs

uztrauc Jūsu asiņošana, Jums uzreiz jāsazinās ar savu ārstu (skatīt apakšpunktu 4. IESPĒJAMĀS

BLAKUSPARĀDĪBAS).

Jūsu ārsts var Jums veikt asins analīzes.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas nav minētas apakšpunktā 4. IESPĒJAMĀS

BLAKUSPARĀDĪBAS vai kāda no m

inētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par

tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Klopidogrels nav paredzēts lietošanai bērniem vai pusaudžiem.

Citu zāļu lietošana:

Dažas citas zāles var ietekmēt klopidogrela lietošanu vai otrādi. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par

visām zālēm , kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Nav ieteicams lietot perorālus antikoagulantus

(zāles, ko lieto asinsreces mazināšanai) kopā ar

klopidogrelu.

Jums noteikti jāpasaka ārstam, ja Jūs lietojat nesteroidālu pretiekaisuma līdzekli, ko parasti izmanto ar

sāpēm un/vai iekaisumu noritošu muskuļu vai locītavu slimību ārstēšanai, vai ja Jūs lietojat heparīnu vai

citas zāles, ko lieto asins recēšanas mazināšanai, vai ja lietojat protonu sūkņa inhibitoru (piemēram,

omeprazolu) kuņģa darbības traucējumu gadījumā.

Ja Jums rodas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenokardija vai sirdslēkme), Jums var parakstīt Clopidogrel

BMS kombinācijā ar acetilsalicilskābi - vielu, kas ir daudzu sāpes un drudzi mazinošu zāļu sastāvā.

Dažkārt lietojot acetilsalicilskābi (ne vairāk par 1000 mg 24 stundu laikā), komplikācijas parasti nerodas,

bet ilgstoša lietošana citos apstā

kļos jāa

pspriež ar ārstu.

Clopidogrel BMS lietošana kopā ar uzturu

Zāles vairs nav reğistrētas

Klopidogrelu var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Preparātu grūtniecības un zīdīšanas laikā labāk nelietot..

Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta ārstam vai farmaceitam pirms

klopidogrela lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība Clopidogrel BMS lietošanas laikā, nekavējoties

konsultējieties ar ārstu

jo nav ieteicams lietot klopidogrelu grūtniecības laikā.

Par bērna barošanu ar krūti Clopidogrel BMS lietošanas laikā konsultējieties ar ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Klopidogrelam nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Clopidogrel BMS sastāvdaļām

Clopidogrel BMS satur laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jūs nepanesat dažus cukurus (piemēram, laktozi),

pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar ārstu.

Clopidogrel BMS satur arī hidrogenētu rīcineļļu, kas var izraisīt kuņģa darbības traucējumus vai caureju.

3.

KĀ LIETOT CLOPIDOGREL BMS

Vienmēr lietojiet Clopidogrel BMS tieši tā

, kā ārsts Jums stāstīji

s. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Ja Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenokardija vai sirdslēkme), ārstēšanas sākumā ārsts var

Jums dot 300 mg Clopidogrel BMS (viena tablete pa 300 mg vai 4 tabletes pa 75 mg). Pēc tam parastā

deva ir viena 75 mg Clopidogrel BMS tablete dienā, lietojot iekšķīgi ēšanas laikā vai neatkarīgi no

ēdienreizēm un vienā un tai pašā laikā katru dienu.

Jums jālieto klopidogrels, kamēr ārsts Jums to paraksta.

Ja esat lietojis vairāk Clopidogrel BMS nekā noteikts

Palielināta asiņošanas riska dēļ sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aiz

mirsis lietot Clopidogrel BMS

Ja esat aizmirsis ieņemt Clopidogrel BMS devu, bet atceraties to 12 stundu laikā pēc parastā lietošanas

laika, nekavējoties ieņemiet tableti un pēc tam lietojiet nākamo tableti parastā laikā.

Ja atceraties to pēc vairāk nekā 12 stundām, lietojiet tikai nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet dubultu

devu, lai aizvietotu aizmirstās

atsevišķās devas.

Jūs varat pārbaudīt, kad Jūs pēdējo reizi lietojāt klopidogrela tableti, 7, 14, 28 un 84 tablešu iepakojumā

izmantojot uz blistera esošo kalendāru.

Ja Jūs pārtraucat lietot Clopidogrel BMS

Nepārtrauciet ārstēšanu. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Zāles vairs nav reğistrētas

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Clopidogrel BMS var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas

drudzis, infekcijas pazīmes vai stiprs nogurums. Šie simptomi var rasties reti sastopamas dažu

asinsķermenīšu skaita mazināšanās dēļ;

aknu darbības traucējumu pazīmes, piemēram, dzeltena ādas un/vai acu krāsa (dzelte), saistīta vai

nesaistīta ar asiņošanu, kas rodas zem ādas sīku sarkanu punktu veidā, un/vai apjukumu (skatīt

apakšpunktu 2. “Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel BMS, nepieciešama šādos gadījumos”).

mutes pietūkums vai ādas bojājumi, piemēram, izsitumi vai nieze, ādas bullas. Tās var būt

alerģ

iskas reakcijas pazīme

Biežākā blakusparādība (rodas 1 – 10 pacientiem no 100), par kuru ziņots, lietojot klopidogrelu, ir

asiņošana. Asiņot var kuņģis vai zarnas, var rasties zilumi, hematoma (neparasta asiņošana vai zilumu

veidošanās zemādā), deguna asiņošana, asins piejaukums urīnam. Nelielā skaitā gadījumu ziņots par

asiņošanu acīs, asiņošanu galvas smadzenēs, plaušās vai locītavās.

Ja Jums Clopidogrel BMS lietošanas laikā rodas ilgstoša asiņošana

Ja esat sev iegriezis vai guvis traumu, līdz asiņošanas apturēšanai var paiet ilgāks laiks. Tas ir saistīts ar

zāļu iedarbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Tas parasti neattiecas uz nelieliem iegriezumiem un

traumām, piemēram, sagriešanos skujoties. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņ

ošana, nekavējoties jāsazinās ar

ārstu (skatīt apakšpunkt

u 2. “Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel BMS, nepieciešama šādos

gadījumos”).

Citas blakusparādības, par kurām ziņots, lietojot klopidogrelu:

Biežas blakusparādības (rodas 1 – 10 pacientiem no 100): caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi

vai grēmas.

Retākas blakusparādības (rodas 1 – 10 pacientiem no 1000): galvassāpes, kuņģa čūla, vemšana, slikta

dūša, aizcietējums, pārmērīga gāzu veidošanās kuņģī vai zarnās, izsitumi, nieze, reibonis, tirpšana un

nejutīgums.

Retas blakusparādības (rodas 1 – 10 pacientiem no 10 000): vertigo.

Ļoti retas blakusparādības (rodas mazāk nekā 1 pacientam no 10 000): dzelte; stipras vēdera sā

pes ar

uguras sāpēm vai bez tām; drudzis; apgrūtināta elpošana, dažkārt kopā ar klepu; vispārējas alerģiskas

reakcijas; mutes pietūkums; bulozi ādas izsitumi; alerģiskas ādas reakcijas; mutes dobuma iekaisums

(stomatīts); asinsspiediena pazemināšanās; apjukums; halucinācijas; locītavu sāpes; muskuļu sāpes; garšas

sajūtas pārmaiņas.

Bez tam Jūsu ārsts var atklāt pārmaiņas Jūsu asins vai urīna analīzēs.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādīb

Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.

KĀ UZGLABĀT CLOPIDOGREL BMS

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietojiet klopidogrelu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Zāles vairs nav reğistrētas

Ievērojiet uz kastītes norādītos uzglabāšanas apstākļus.

Ja Clopidogrel BMS iepakots PVH/PVDH/alumīnija blisteros, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Ja Clopidogrel BMS iepakots tīra alumīnija blisteros, tam nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet Clopidogrel BMS, ja ievērojat jebkādas bojājuma pazīmes.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Clopidogrel BMS satur

Aktīvā viela ir klopidogrels. Katra tablete satur 75 mg klopidogrela

hidrogēnsulfāta veidā

Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), hidrogenēta rīcineļļa, mikrokristāliska celuloze, makrogols 6000 un

daļēji aizvietota hidroksipropilceluloze tabletes kodolā, kā arī laktoze (piena cukurs), hipromeloze (E464),

triacetīns (E1518), sarkanais dzelzs oksīds (E172), titāna dioksīds (E171) un karnaubas vasks tabletes

apvalkā.

Clopidogrel BMS ārējais izskats un iepakojums:

Clopidogrel BMS 75 mg apvalkotās tabletes ir apaļas, abpusēji izliektas, rozā tabletes ar iegravētu skaitli

”75” vienā pusē un ”1171” otrā pusē. Clopidogrel BMS pieejams kartona kārbās pa 7, 14, 28, 30, 84, 90

un 100 tabletēm PVH/PVDH/alumīnija blisteros vai tīra alumīnija blisteros, kā arī pa 50x1 tabletei

PVH/PVDH/alumīnija vai tīra alumīnija perforētās vienas devas blisteros. Tirgū var nebūt pieejami visi

iepakojuma lielumi.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UB8 1DH, Lielbritānija

Ražotājs:

Sanofi Winthrop Industrie

1, Rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, , Francija

un/vai

Sanofi-Synthelabo Limited,

Edgafield Avenue, Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT – UK, Lielbritānija

un/vai

Sanofi Winthrop Industrie

6, Boulevard de l`Europe, F-21800 Quétigny, Francija

Zāles vairs nav reğistrētas

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YOGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: +420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

ENMARK

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: +372 6827 400

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 260 10 46

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Zāles vairs nav reğistrētas

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 750 21 85

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: +370 5 2790 762

Šī lietošanas instrukcija akceptēta MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā

http://www.emea.europa.eu/

Zāles vairs nav reğistrētas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Clopidogrel BMS 300 mg apvalkotās tabletes

clopidogrelum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem

ir līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uz

zināt:

Kas ir Clopidogrel BMS un kādam nolūkam to lieto

Pirms Clopidogrel BMS lietošanas

Kā lietot Clopidogrel BMS

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Clopidogrel BMS

Sīkāka informācija

1.

KAS IR CLOPIDOGREL BMS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Clopidogrel BMS pieder pie zāļu grupas, ko sauc par antitrombocitāriem līdzekļiem. Trombocīti ir ļoti

mazi struktūrelementi asinīs, mazāki nekā sarkanie vai baltie asinsķermenīši, kas salīp kopā asinsreces

procesā. Novēršot šo salipšanu, prettrombocītu līdzekļi mazina asins recekļa veidošanās iespēju (procesu,

ko sauc par trombozi).

Clopidogrel BMS lieto, lai novērstu asins recekļu (trombu) veidošanos cietos asinsvados (artērijās) –

procesu, ko sauc par aterotrombozi, kas var izrais

īt aterotrom

botiskus notikumus (piemēram, insultu,

sirdslēkmi vai nāvi).

Clopidogrel BMS Jums parakstīts, lai palīdzētu novērst asins recekļu veidošanos un mazinātu šo smago

traucējumu risku, jo

Jums ir slimība, kuras gadījumā artērijas kļūst cietas (saukta arī par aterosklerozi) un

Jums agrāk ir bijusi sirdslēkme, insults vai slimība, ko sauc par perifērisko artēriju slimību, vai

Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs, ko sauc par nestabilu stenokardiju vai miokarda infarktu

(sirdslēkmi). Šī traucējuma ārstēšanai ārsts var būt Jums nosprostotā vai sašaurinātajā artērijā

ievietojis stentu, lai atjaunotu efektīvu asins plūsmu. Jums jālieto arī acetilsalicilskābe (viela, kas ir

daudzu sāpju un drudzi mazinošu zāļu sastāv

ā, to lieto arī asins sar

ecēšanas novēršanai).

2.

PIRMS CLOPIDOGREL BMS LIETOŠANAS

Nelietojiet Clopidogrel BMS šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret klopidogrelu vai kādu citu Clopidogrel BMS

sastāvdaļu.

Ja Jums ir slimība, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, kuņģa čūla vai asiņošana smadzenēs.

Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Zāles vairs nav reğistrētas

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums, vai ja Jums rodas šaubas, pirms klopidogrela

lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel BMS, nepieciešama šādos gadījumos

Ja kāds no tālāk minētiem stāvokļiem attiecas uz Jums, Jums par to jāpastāsta ārstam pirms klopidogrela

lietošanas.

Ja Jums ir asiņošanas risks, piemēram,

slimība, kas Jums rada iekšējas asiņošanas risku (piemēram, kuņģa čūla):

asins slimība, kas rada iekšējas asiņošanas iespēju (audu, orgānu vai locītvu asiņošana);

nesen bijusi nopietna trauma,

nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska),

plānota operācija (tostarp stomatoloģiska) turpmāko 7 dienu laikā.

Ja Jums ir bijis asiņu receklis smadzeņu artērijā (išēmisks insults), kas radies pēdējo septiņu dienu

laikā.

Ja Jūs lietojat cita veida zāles (sk. Citu zāļu lietošana).

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība.

Kamēr lietojat Clopidogrel BMS:

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja tiek plānota ķirurģiska operācija (arī zobu).

Jums arī nekavējoties jāpastāsta ārstam, ja Jums attīstās medicīnisks stāvoklis ar drudzi un

asinsizplūdumiem zem ādas, kas var būt sīku sarkanu punktu veidā, kopā ar neizskaidrojami stipru

nogurumu, apjukumu, dzeltenu ādu vai acīm (dzelte) (skatīt apakšpunktu 4. IESPĒJAMĀS

BLAKUSPARĀD

ĪBAS).

Jūs iegriežat sev vai savainojat sevi, var paiet ilgāks laiks nekā parasti līdz asiņošana apstājas.

Tas ir saistīts ar Jūsu zāļu darbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Sīku iegriezumu vai

ievainojumu gadījumā, piemēram, iegriežot sev skujoties, tas parasti nav jāņem vērā. Tomēr, ja Jūs

uztrauc Jūsu asiņošana, Jums uzreiz jāsazinās ar savu ārstu (skatīt apakšpunktu 4. IESPĒJAMĀS

BLAKUSPARĀDĪBAS).

Jūsu ārsts var Jums veikt asins analīzes.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas nav minētas apakšpunktā 4. IESPĒJAMĀS

BLAKUSPARĀ

DĪBAS vai kāda no m

inētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par

tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Klopidogrels nav paredzēts lietošanai bērniem vai pusaudžiem.

Citu zāļu lietošana:

Dažas citas zāles var ietekmēt klopidogrela lietošanu vai otrādi.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm , kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Nav ieteicams lietot perorālus antikoagulantus (zāles, ko lieto asinsreces mazināšanai) kopā ar

klopidogrelu.

Jums noteikti jāpasaka ārstam, ja Jūs lietojat nesteroidālu pretiekaisuma līdzekli, ko parasti izmanto ar

sāpēm un/vai iekaisumu noritošu muskuļu vai locītavu slimību ārstēšanai, vai ja Jūs lietojat heparīnu –

citas zāles, ko lieto asins recēšanas mazināšanai, vai ja lietojat protonu sūkņa inhibitoru (piemēram,

omeprazolu) kuņģa darbības traucējumu gadījumā.

Ja Jums rodas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenokardija vai sirdslēkme), Jums var parakstīt Clopidogrel

BMS kombinācijā ar acetilsalicilskābi - vielu, kas ir daudzu sāpes un drudzi mazinošu zāļu sastāvā.

Dažkārt lietojot acetilsalicilskābi (ne vairāk par 1000 mg 24 stundu laikā), komplikācijas parasti nerodas,

bet ilgstoša lietošana citos apstākļos jāapspriež ar ārstu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Clopidogrel BMS lietošana kopā ar uzturu

Klopidogrelu var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Preparātu grūtniecības un zīdīšanas laikā labāk nelietot.

Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta ārstam vai farmaceitam pirms

klopidogrela lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība klopidogrela lietošanas laikā, nekavējoties

konsultējieties ar ārstu, jo nav ieteicams lietot klopidogrelu grūtniecības laikā.

Par bērna barošanu ar krūti Clopidogrel BMS lietošanas laikā konsultējieties ar ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:

Klopidogrela

m nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Clopidogrel BMS sastāvdaļām:

Clopidogrel BMS satur laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jūs nepanesat dažus cukurus (piemēram, laktozi),

pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar ārstu.

Clopidogrel BMS satur arī hidrogenētu rīcineļļu, kas var izraisīt kuņģa darbības traucējumus vai caureju.

3.

KĀ LIETOT CLOPIDOGREL BMS

Vienmēr lietojiet Clopidogrel BMS tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Ja Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenokardija vai sirdslēkme), ārstēšanas sākumā ārs

ts var

Jums dot 300 mg Clopidogrel BMS (1 tablete pa 300 mg vai 4 tabletes pa 75 mg). Pēc tam parastā deva ir

viena 75 mg Clopidogrel BMS tablete dienā, lietojot iekšķīgi ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm

un vienā un tai pašā laikā katru dienu.

Jums jālieto klopidogrels, kamēr ārsts Jums to paraksta.

Ja esat lietojis vairāk Clopidogrel BMS nekā noteikts

Palielināta asiņošanas riska dēļ sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Clopidogrel BMS var izraisīt blakusparād

ības, kaut arī ne vi

siem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas

drudzis, infekcijas pazīmes vai stiprs nogurums. Šie simptomi var rasties reti sastopamas dažu

asinsķermenīšu skaita mazināšanās dēļ;

aknu darbības traucējumu pazīmes, piemēram, dzeltena ādas un/vai acu krāsa (dzelte), saistīta vai

nesaistīta ar asiņošanu, kas rodas zem ādas sīku sarkanu punktu veidā, un/vai apjukumu (skatīt

apakšpunktu 2. “Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel BMS, nepieciešama šādos gadījumos”).

Zāles vairs nav reğistrētas

mutes pietūkums vai ādas bojājumi, piemēram, izsitumi vai nieze, ādas bullas. Tās var būt

alerģiskas reakcijas pazīmes.

Biežākā blakusparādība (rodas 1 – 10 pacientiem no 100), par kuru ziņots, lietojot klopidogrelu, ir

asiņošana. Asiņot var kuņģis vai zarnas, var rasties zilumi, hematoma (neparasta asiņošana vai zilumu

veidošanās zemādā), deguna asiņošana, asins piejaukums urīnam. Nelielā skaitā gadījumu ziņots par

asiņošanu acīs, asiņošanu galvas smadzenēs, plaušās vai locītavās.

Ja Jums Clopidogrel BMS lietošanas laikā rodas ilgstoša asiņošana

Ja esat sev iegriezis vai guvis traumu, līdz asiņošanas apturēšanai var paiet ilgāks laiks. Tas ir saistīts ar

zāļu iedarbību, jo tās kavē asins

recekļa veidošanos. Tas parasti neattiecas uz nelieliem iegriezumiem un

traumām, piemēram, sagriešanos skujoties. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, nekavējoties jāsazinās ar

ārstu (skatīt apakšpunktu 2. “Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel BMS, nepieciešama šādos

gadījumos”).

Citas blakusparādības, par kurām ziņots, lietojot klopidogrelu:

Biežas blakusparādības (rodas 1 – 10 pacientiem no 100): caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi

vai grēmas.

Retākas blakusparādības (rodas 1 – 10 pacientiem no 1000): galvassāpes, kuņģa čūla, vemšana, slikta

dūša, aizcietējums, pārmērīga gāzu veidošanās kuņģī vai zarnās, izsitumi, nieze, reibonis, tirpšana un

nejutīgums.

Retas blakusparādības (rodas 1 – 10

pacientiem no 10 000): vertigo.

Ļoti retas blakusparādības (rodas mazāk nekā 1 pacientam no 10 000): dzelte; stipras vēdera sāpes ar

muguras sāpēm vai bez tām; drudzis; apgrūtināta elpošana, dažkārt kopā ar klepu; vispārējas alerģiskas

reakcijas; mutes pietūkums; bulozi ādas izsitumi; alerģiskas ādas reakcijas; mutes dobuma iekaisums

(stomatīts); asinsspiediena pazemināšanās; apjukums; halucinācijas; locītavu sāpes; muskuļu sāpes; garšas

sajūtas pārmaiņas.

Bez tam Jūsu ārsts var atklāt pārmaiņas Jūsu asiņu vai urīna analīzēs.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav m

inētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.

KĀ UZGLABĀT CLOPIDOGREL BMS

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietojiet klopidogrelu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet klopidogrelu, ja ievērojat jebkādas bojājuma pazīmes.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicāji

et farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Clopidogrel BMS satur

Aktīvā viela ir klopidogrels. Katra tablete satur 300 mg klopidogrela hidrogēnsulfāta veidā.

Zāles vairs nav reğistrētas

Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), hidrogenēta rīcineļļa, mikrokristāliska celuloze, makrogols 6000 un

daļēji aizvietota hidroksipropilceluloze tabletes kodolā, kā arī laktoze (piena cukurs), hipromeloze (E464),

triacetīns (E1518), sarkanais dzelzs oksīds (E172), titāna dioksīds (E171) un karnaubas vasks tabletes

apvalkā.

Clopidogrel BMS ārējais izskats un iepakojums:

Clopidogrel BMS 300 mg apvalkotās tabletes ir iegarenas, rozā tabletes ar iegravētu skaitli ”300” vienā

pusē un ”1332” otrā pusē. Clopidogrel BMS pieejams kartona kārbās pa 4x1, 30x1 un 100x1 tabletēm

alumīnija perforētos vienas devas blisteros. Tirgū var nebūt pieejami visi iepakojuma lielumi.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park,

Sanderson Road,

Uxbridge UB8 1DH,

Lielbritānija

Ražotājs:

Sanofi Winth

rop Industrie

1, rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Francija

Zāles vairs nav reğistrētas

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YOGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: +420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

ENMARK

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: +372 6827 400

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 260 10 46

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Zāles vairs nav reğistrētas

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 750 21 85

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: +370 5 2790 762

Šī lietošanas instrukcija akceptēta MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā

http://www.emea.europa.eu/

23-10-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cases of acquired haemophilia following treatment with clopidogrel (Plavix® etc.)

Danish Medicines Agency

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3888 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3470 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2776 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/975/T/60

Europe -DG Health and Food Safety