Busilvex

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Busilvex
 • SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
 • busulfan
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Busilvex
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Antineoplastiski līdzekļi
 • Ārstniecības joma:
 • Hematopoētiskā cilmes šūnu transplantācija
 • Ārstēšanas norādes:
 • Busilvex seko ciklofosfamīds (BuCy2), kas norādīts kā pieaugušiem pacientiem kondicionēšana ārstēšanu, pirms parasto hematopoētiskās progenitoru šūnu transplantācija (HPCT), kad kopā tiek uzskatīts par labāko pieejamo opciju.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Autorizēts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/000472
 • Autorizācija datums:
 • 09-07-2003
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/000472
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 26-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

EMA/500878/2014

EMEA/H/C/000472

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Busilvex

busulfāns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Busilvex. Tajā ir paskaidrots, kā

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par

reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Busilvex lietošanu.

Kas ir Busilvex?

Busilvex ir koncentrāts, no kura pagatavo infūziju šķīdumu (ievadīšanai vēnā pa pilienam). Tas satur

aktīvo vielu busulfānu.

Kāpēc lieto Busilvex?

Busilvex lieto pieaugušajiem un bērniem kā daļu no kondicionējošas (sagatavojošas) terapijas pirms

asinsrades cilmes šūnu (šūnu, kas veido asinsķermenīšus) transplantācijas. Šādu transplantāciju veic

pacientiem, kuriem jāaizvieto asinsrades šūnas, jo viņiem ir asinsrades traucējumi (piemēram, rets

anēmijas paveids) vai asins vēzis.

Izvēloties tradicionālu kondicionējošu terapiju, Busilvex tiek lietotas pirms ārstēšanas ar otrām zālēm,

ciklofosfamīdu, pieaugušajiem, un ar ciklofosfamīdu vai alternatīvām zālēm, melfalānu, bērniem.

Pieaugušajiem pacientiem, kuri drīkst izmantot “samazinātas intensitātes” kondicionējošu režīmu,

Busilvex tiek lietotas tūlīt pēc citu zāļu, fludarabīna, lietošanas.

Šis zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Busilvex?

Ārstēšana ar Busilvex ir jāveic ārstam, kuram ir pieredze pirmstransplantācijas terapijā.

Ieteicamā Busilvex deva pieaugušajiem, lietojot šīs zāles kombinācijā ar ciklofosfamīdu vai melfalānu,

ir 0,8 mg uz kilogramu ķermeņa masas. Bērniem līdz 17 gadu vecumam ieteicamā Busilvex deva ir

robežās no 0,8 līdz 1,2 mg uz kilogramu ķermeņa masas atkarībā no bērna svara. Busilvex ievada kā

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

centrālu intravenozu infūziju (pilina centrālajā vēnā krūškurvī). Katra infūzija ilgst divas stundas, un to

pacientam ievada ik pēc sešām stundām četras dienas pēc kārtas pirms ciklofosfamīda vai melfalāna

terapijas un transplantācijas.

Lietojot kombinācijā ar fludarabīnu, ieteicamā Busilvex deva ir 3,2 mg/kg vienreiz dienā kā trīs stundu

infūzija tūlīt pēc fludarabīna divas vai trīs dienas pēc kārtas.

Pirms Busilvex saņemšanas slimniekiem dod pretkramplu zāles (kas novērš lēkmes), kā arī zāles pret

vemšanu.

Busilvex darbojas?

Busilvex aktīvā viela busulfāns ir tā saukto “alkilējošo aģentu” grupas pretvēža zāles. Šīs vielas ir

“citotoksiskas”. Tās iznīcina šūnas, jo īpaši tādas šūnas, kas strauji attīstās, piemēram, vēža vai cilmes

šūnas (šūnas, kas ražo cita veida šūnas). Busulfānu lieto pirms transplantācijas, lai iznīcinātu

anormālas šūnas un pacienta asinsrades cilmes šūnas. To sauc par “mieloablāciju”. Pēc tam lieto

ciklofosfamīdu, melfalānu vai fludarabīnu, kas izraisa imūnsupresiju, šādi mazinot organisma dabīgās

aizsargspējas. Tas palīdz transplantējamām šūnām “iedzīvoties” (kad šūnas sāk augt un ražot

normālus asinsķermenīšus).

Kā noritēja Busilvex izpēte?

Busilvex iedarbību kombinācijā ar ciklofosfamīdu vai melfalānu pētīja pacientiem, galvenokārt asins

vēža slimniekiem, kuriem bija jāveic asinsrades cilmes šūnu transplantācija. Divos pamatpētījumos bija

iesaistīti 103 pieaugušie, un vienā citā pētījumā – 55 bērni. Galvenie iedarbīguma rādītāji bija pacienti

ar mieloablāciju un transplantāta pieņemšanu (laiku, kādā transplantējamās zāles “iedzīvojas” un balto

asinsķermenīšu skaits atjaunojas iepriekšējā augstākā līmenī).

Tā kā Busilvex kombinācijā ar fludarabīnu klīniskajā praksē ir lietotas jau daudzus gadus, tika piedāvāti

dati par septiņiem pētījumiem, kuros piedalījās 731 pacients un kuros pētīja Busilvex un fludarabīna

efektivitāti kā “samazinātas intensitātes” kondicionēšanas režīmu.

Kādas bija Busilvex priekšrocības šajos pētījumos?

Kad Busilvex tika lietotas kombinācijā ar ciklofosfamīdu vai melfalānu, visiem pieaugušajiem un

bērniem novēroja mieloablāciju. Transplantāta pieņemšana tika panākta vidēji 10 dienās

pieaugušajiem vai 11 dienās bērniem autotransplantācijas gadījumā (kad pacients saņem pats savas

šūnas, kas paņemtas un saglabātas pirms pārstādīšanas). Transplantāta pieņemšana tika panākta

vidēji 13 dienās pieaugušajiem un 21 dienā bērniem alotransplantācijas gadījumā (kad pacients saņem

šūnas no donora).

Dati no publicētajiem pētījumiem liecināja, ka Busilvex kombinācijā ar fludarabīnu bija efektīvas kā

“samazinātas intensitātes” kondicionējoša shēma, pilnīgu transplantāta pieņemšanu panākot 80–

100 % pacientu.

Kāds risks pastāv, lietojot Busilvex?

Bez asinsķermenīšu skaita samazināšanās, kas ir sagaidāma zāļu ietekmē, Busilvex smagākās

blakusparādības ir infekcija, aknu darbības traucējumi, arī aknu vēnas nosprostošanās, slimība

“transplantāts pret saimnieku” (transplantētās šūnas uzbrūk organismam) un elpošanas ceļu (plaušu)

darbības traucējumi.

Busilvex nedrīkst lietot sievietēm, kurām jau ir iestājusies grūtniecība. Zīdīšana Busilvex lietošanas

laikā ir jāpārtrauc. Busilvex var ietekmēt gan sieviešu, gan vīriešu auglību. Tādēļ sievietēm ārstēšanas

laikā un līdz sešiem mēnešiem pēc ārstēšanas jāizvairās no grūtniecības, un arī vīriešiem līdz sešiem

mēnešiem pēc ārstēšanas ar Busilvex ir ieteicams nekļūt par tēviem.

Pilns visu Busilvex izraisīto blakusparādību un ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas

instrukcijā.

Kāpēc Busilvex tika apstiprinātas?

CHMP secināja, ka Busilvex efektivitāte ir parādīta kombinācijā ar ciklofosfamīdu un melfalānu

tradicionālā kondicionēšanā un kombinācijā ar fludarabīnu “samazinātas intensitātes” kondicionēšanā.

Busilvex ir arī alternatīva busulfāna tabletēm, kuru trūkums ir, piemēram, liels ieņemamo tablešu

skaits.

Komiteja nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Busilvex, pārsniedz šo zāļu radīto risku šajos

apstākļos, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Busilvex

Eiropas Komisija 2003. gada 9. jūlijā izsniedza Busilvex reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas

Savienībā

Pilns Busilvex EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Busilvex ir

pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 09.2014.

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Busilvex 6 mg/ml

koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

busulfan

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Busilvex un kādam nolūkam tās lieto

Kas jāzina pirms Busilvex lietošanas

Kā lietot Busilvex

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Busilvex

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Busilvex un kādam nolūkam tās lieto

Busilvex satur aktīvo vielu busulfānu, kas pieder medikamentu grupai, ko sauc par alkilējošiem

līdzekļiem. Pirms transplantācijas Busilvex iznīcina oriģinālās kaulu smadzenes.

Busilvex lieto pieaugušajiem, jaundzimušajiem zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem

ārstēšanā

pirms

transplantācijas.

Pieaugušajiem Busilvex lieto

kombinācijā ar ciklofosfamīdu vai fludarabīnu.

Jaundzimušajiem zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem Busilvex lieto kombinācijā ar ciklofosfamīdu vai

mefalānu.

Jums ievadīs šo terapijai sagatavojošo preparātu pirms kaulu smadzeņu vai asinsrades cilmes šūnu

transplantācijas.

2.

Kas jāzina pirms Busilvex lietošanas

Nelietojiet

Busilvex

šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret busulfānu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka esat stāvoklī.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Busilvex ir iedarbīgas citotoksiskas zāles, kas izraisa pilnīgu asinsķermenīšu skaita samazināšanos.

Vēlamais efekts tiek panākts, ievadot ieteicamo devu. Šajā gadījumā nepieciešama rūpīga pacienta

stāvokļa kontrole. Iespējams, ka Busilvex lietošana var paaugstināt citu ļaundabīgu audzēju rašanās

risku nākotnē.

Jums jāinformē ārsts:

ja Jums ir aknu, nieru, sirds vai plaušu problēmas;

ja Jums ir bijušas krampju lēkmes anamnēzē;

ja Jūs pašreiz lietojat citas zāles.

Pēc asinsrades šūnu transplantācijas, ja ārstēšana tiek veikta, izmantojot lielas devas un

kombinācijā ar citām zālēm, var rasties asins recekļu veidošanās gadījumi mazajos asinsvados.

Citas zāles un Busilvex

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis, vai varētu lietot. Iespējama

Busilvex mijiedarbība ar citām zālēm.

Īpaša

piesardzība

jāievēro,

Jūs

lietojat

itrakonazolu

metronidazolu

(lieto

dažu

infekciju

gadījumā)

ketobemidonu

(lieto

sāpju

ārstēšanai),

paaugstināt

blakusparādību

iespējamību.

Paracetamolu jālieto piesardzīgi ārstēšanas laikā ar Busilvex vai 72 stundas pirms tās.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ārstēšanas laikā

ar Busilvex un aptuveni 6 mēnešus pēc tās sievietēm nedrīkst iestatāties grūtniecība.

Sievietēm pirms ārstēšanas ar Busilvex jāpārtrauc barot bērnu ar krūti.

Ja viens no partneriem lieto Busilvex, jālieto efektīvas kontracepcijas metodes.

Pēc ārstēšanas ar busulfānu Jums var būt neiespējami plānot grūtniecību (neauglība).

Ja Jūs domājat, ka vēlētos bērnus, Jums to vajadzētu apspriest ar ārstu pirms ārstēšanas.

Busilvex var izraisīt arī menopauzes simptomus un meitenēm pirmspubertātes vecumā aizkavēt

pubertātes sākumu.

Vīriešiem, kam ordinēts Busilvex, rekomendē neradīt bērnu terapijas laikā vai līdz 6 mēnešiem pēc

tās.

3.

Kā lietot Busilvex

Devas un lietošana

Busilvex deva tiks aprēķināta atbilstoši jūsu ķermeņa svaram.

Pieaugušajiem

Busilvex kombinācijā ar ciklofosfamīdu

Ieteicamā Busilvex deva ir 0,8 mg/kg.

Katras infūzijas ilgums ir 2 stundas.

Busilvex ievada pirms transplantācijas ar 6 stundu intervālu 4 dienas pēc kārtas.

Busilvex kombinācijā ar fludarabīnu

Ieteicamā Busilvex deva ir 3,2 mg/kg

Katras infūzijas ilgums ir 3 stundas.

Busilvex ievada pirms transplantācijas vienu reizi dienā 2 vai 3 dienas pēc kārtas.

Jaundzimušiem zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem (0-17 gadi)

Ieteicamā Busilvex deva kombinācijā ar ciklofosfamīdu vai melfalānu ir atkarīga no Jūsu ķermeņa

masas, tas ir 0,8-1,2 mg/kg ķermeņa masas.

Busilvex ievada pirms transplantācijas ar 6 stundu intervālu 4 dienas pēc kārtas.

Terapija pirms Busilvex ievadīšanas

Pirms Busilvex lietošanas Jums tiks ievadīti

pretepilepsijas līdzekļi, lai novērstu krampju lēkmes (fenitoīns un benzodiazepīni) un

pretvemšanas līdzekļi, lai novērstu vemšanu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Smagas blakusparādības

Visizteiktākās Busilvex terapijas vai transplantācijas procedūras izraisītās blakusparādības var ietvert

cirkulējošo asinsķermenīšu skaita samazināšanos (paredzamā zāļu iedarbība, lai Jūs sagatavotu

transplantāta infūzijai), infekciju, aknu darbības traucējumus, t.sk., aknu vēnu nosprostojumu,

transplantāta atgrūšanas slimību (Jūsu organisms atgrūž transplantātu) un plaušu komplikācijas. Ārsts

regulāri kontrolēs Jūsu asinsainu un aknu enzīmus, lai atklātu un ārstētu minētos gadījumus.

Citas blakusparādības var būt šādas

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

Asinis:

cirkulējošo asinsķermenīšu (sarkano un balto) un trombocītu skaita samazināšanās.

Infekcijas.

Nervu sistēma:

bezmiegs, nemiers, reibonis un depresija.

Uzturs:

ēstgribas zudums, magnija, kalcija,

kālija, fosfātu, albumīnu līmeņa asinīs pazemināšanās un cukura līmeņa asinīs paaugstināšanās.

Sirds-

asinsvadu sistēma:

sirdsdarbības paātrināšanās, asinsspiediena paaugstināšanās vai pazemināšanās,

vazodilatācija (stāvoklis, kad paplašinās asinsvadu lūmens) un asins trombu veidošanās.

Elpošanas

sistēma:

elpas trūkums, deguna tecēšana (rinīts), rīkles iekaisums, klepus, žagas, deguna asiņošana,

patoloģiski trokšņi elpojot.

Kuņģa-zarnu trakts:

slikta dūša, mutes gļotādas iekaisums, vemšana,

sāpes vēderā, caureja, aizcietējumi, grēmas, diskomforts anālās atveres apvidū, šķidrums vēdera

dobumā (ascīts).

Aknas:

aknu palielināšanās, dzelte, aknu vēnu nosprostošanās.

Āda:

izsitumi, nieze,

matu izkrišana.

Muskuļi un kauli:

muguras, muskuļu un locītavu sāpes.

Nieres:

kreatinīna līmeņa

paaugstināšanās, diskomforts urinācijas laikā, samazināta urīna izdale un asins piejaukums urīnā.

Vispārīgie traucējumi:

drudzis, galvassāpes, nespēks, drebuļi, sāpes, alerģiskas reakcijas, tūska,

sāpes vai iekaisums injekcijas vietā, sāpes krūtīs, gļotādu iekaisums.

Izmeklējumi:

aknu enzīmu

līmeņa paaugstināšanās un ķermeņa masas pieaugums.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

Nervu sistēma:

apmulsums, nervu sistēmas darbības traucējumi.

Uzturs:

zems nātrija līmenis asinīs.

Sirds-asinsvadu sistēma:

sirds ritma izmaiņas un traucējumi, šķidruma aizture vai sirds somiņas

iekaisums, samazināts sirds izsviedes tilpums.

Elpošanas sistēma:

elpošanas ritma pieaugums,

elpošanas mazspēja, asinsizplūdums alveolās, astma, vissīkāko plaušu daļu kolapss, šķidruma

uzkrāšanās pleiras dobumā.

Kuņģa-zarnu trakts:

barības vada gļotādas iekaisums, zarnu nosprostojums, vemšana ar asinīm.

Āda:

ādas krāsas traucējumi, ādas apsārtums, ādas lobīšanās.

Nieres:

slāpekļa komponentu daudzuma

palielināšanās asinsritē, mērena nieru mazspēja, nieru darbības traucējumi.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

Nervu sistēma:

delīrijs, nervozitāte, halucinācijas, uzbudinājums, smadzeņu da

rbības traucējumi,

asinsizplūdums smadzenēs un krampju lēkmes.

Sirds-asinsvadu sistēma:

augšstilba artērijas

tromboze, sirds pārsitieni, sirdsdarbības pavājināšanās, kapilāru (sīko asinsvadu) caurlaidības

sindroms.

Elpošanas sistēma:

skābekļa koncentrācijas asinīs samazināšanās.

Kuņģa-zarnu trakts:

kuņģa un/vai zarnu asiņošana.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Dzimumdziedzeru disfunkcija.

Lēcas slimības, tostarp acs lēcas apduļķošanās (katarakta) un neskaidra redze (keratokonuss).

Menopauzes simptomi un sieviešu neauglība.

Smadzeņu abscess, ādas iekaisums, ģeneralizēta infekcija.

Aknu darbības traucējumi.

Paaugstināts laktāta dehidrogenāzes līmenis asinīs.

Paaugstināts urīnskābes un urīnvielas līmenis asinīs.

Nepilna zobu attīstība.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Busilvex

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona marķējuma un kastītes Derīgs

līdz.

Neatvērti flakoni

Uzglabāt ledusskapī (2

C – 8

Atšķaidīts šķīdums

Ķīmiska un fizikāla stabilitāte pēc atšķaidīšanas ar 5% glikozes šķīdumu vai nātrija hlorīdu 9 mg/ml

(0,9%) saglabājas 8 stundas (ieskaitot infūzijas laiku), uzglabājot 20 °C

5 °C vai 12 stundas,

uzglabājot 2 °C-8 °C, kam seko 3 stundu uzglabāšana 20 °C

5 °C (ieskaitot infūzijas laiku).

Nesasaldēt!

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Busilvex satur

Aktīvā viela ir busulfāns (

busulfan

). 1 ml koncentrāta satur 6 mg busulfāna (60 mg/ flakonā).

Pēc atšķaidīšanas: viens ml šķīduma satur aptuveni 0,5 mg busulfāna.

Citas sastāvdaļas ir dimetilacetamīds un makrogols 400.

Busilvex ārējais izskats un iepakojums

Busilvex ir koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, un tas iepildīts bezkrāsainos flakonos; katrs

flakons satur 60 mg busulfāna.

Busilvex ir pieejams apvienotā iepakojumā, kas satur 2 iepakojumus, katrā pa 4 flakoniem.

Atšķaidīts Busilvex šķīdums ir caurspīdīgs un bezkrāsains.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pierre Fabre Medicament

45, place Abel Gance

F-92654 Boulogne-Billancourt cedex

Francija

Ražotājs

Pierre Fabre Medicament Production, site Aquitaine Pharm International,

Avenue du bearn

F-64320 Idron

Francija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

MM/GGGG

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

NORĀDĪJUMI PAR SAGATAVOŠANU LIETOŠANAI.

Busilvex 6

mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Busulfan

Izlasiet šos norādījumus pirms Busilvex sagatavošanas lietošanai un ievadīšanas.

1.

IEPAKOJUMS

Busilvex pieejams caurspīdīga, bezkrāsaina šķīduma veidā pa 10 ml caurspīdīga stikla (tips I)

flakonos. Pirms lietošanas Busilvex šķīdums jāatšķaida.

2.

REKOMENDĀCIJAS DROŠAI PREPARĀTA SAGATAVOŠANAI

Nepieciešams ievērot procedūras, kas paredzētas atbilstošai pretvēža zāļu sagatavošanai un

iznīcināšanai.

Visu šķīdumu pārvietošanas procedūru gadījumā nepieciešams stingri ievērot aseptiskus apstākļus,

galvenokārt izmantojot vertikālās laminārās gaisa plūsmas vilkmes skapi.

Tāpat kā lietojot citus citotoksiskus savienojumus, lietojot un sagatavojot Busilvex šķīdumu, jāievēro

piesardzība:

ieteicams lietot cimdus un aizsargtērpu,

ja Busilvex vai atšķaidītais Busilvex šķīdums nokļūst uz ādas vai gļotādām, tās nekavējoties

pilnībā jānomazgā ar ūdeni.

Atšķaidīšanai nepieciešamā Busilvex un šķīdinātāja daudzuma aprēķināšana

Pirms lietošanas Busilvex jāatšķaida vai nu ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām, vai

5% glikozes šķīdumu injekcijām.

Šķīdinātāja daudzumam jābūt 10 reižu lielākam par Busilvex tilpumu, lai Busilvex galīgā

koncentrācija būtu aptuveni 0,5 mg/ml.

Ievadīšanai nepieciešamā Busilvex un šķīdinātāja daudzumu var aprēķināt sekojoši:

pacientam ar ķermeņa masu Y kg:

Busilvex daudzums:

Y (kg) x D (mg/kg) = atšķaidīšanai nepieciešamais Busilvex (A ml)

6 (mg/ml)

Y: Pacienta kermena masas kategorija (kg)

D: Busilvex deva (skatīt ZA 4.2. nodaļu)

Šķīdinātāja daudzums

(A ml Busilvex) x (10) = šķīdinātājs (B ml)

Lai pagatavotu galīgās koncentrācijas šķīdumu infūzijai, (A) ml Busilvex jāpievieno (B) ml

šķīdinātāja (9 mg/ml (0,9%) - nātrija hlorīda šķīduma injekcijām vai 5% glikozes šķīduma

injekcijām).

Šķīduma sagatavošana infūzijai

Busilvex jāpagatavo veselības aprūpes speciālistam, lietojot sterilu infūzijas sistēmu.

Izmantojot šļirci, kas nav izgatavota no polikarbonāta, ar adatu:

no ampulas šļircē jāievelk aprēķinātais Busilvex daudzums,

šļirces saturs jāievada infūzijas maisā (vai šļircē), kas jau satur izvēlētā šķīdinātāja aprēķināto

daudzumu. Busilvex vienmēr jāpievieno šķīdinātājam, nevis šķīdinātāju pie Busilvex.

Busilvex nedrīkst ievadīt infūzijas maisā, kas nesatur 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīduma

injekcijām vai 5% glikozes šķīduma injekcijām

Atšķaidītais šķīdums pilnīgi jāsamaisa, apgriežot maisu vairākas reizes.

Pēc atšķaidīšanas 1 ml šķīduma infūzijām satur 0,5 mg busulfāna.

Atšķaidītais Busilvex ir caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums.

Norādījumi lietošanai

Pirms un pēc infūzijas izskalojiet paredzēto infūzijas sistēmu ar apmēram 5 ml 9 mg/ml (0,9%) nātrija

hlorīda šķīduma injekcijām vai 5% glikozes šķīduma injekcijām.

Tā kā ātra Busilvex infūzija nav pārbaudīta un netiek rekomendēta, atlikušās zāles nedrīkst ievadīt

infūzijas caurulītē.

Visa ordinētā Busilvex deva jāievada divu vai trīs stundu laikā atkarībā no sagatavojošās terapijas.

Nelielus tilpumus var ievadīt 2 stundu laikā, izmantojot elektriskās šļirces. Šajā gadījumā jāizmanto

infūzijas ierīces ar minimālu priekštelpu (tas ir, 0,3-0,6 ml), ko uzpilda ar zāļu šķīdumu pirms pašas

Busilvex infūzijas, tad izskalo ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām vai glikozes

šķīdumu (5%) injekcijām.

Busilvex nedrīkst ievadīt infūzijas veidā vienlaicīgi ar citiem intravenoziem šķīdumiem.

Ievadot Busilvex, nedrīkst izmantot polikarbonāta šļirces.

Vienreizējai lietošanai. Lietot drīkst tikai caurspīdīgu šķīdumu bez jebkādām saredzamām daļiņām.

Uzglabāšanas nosacījumi

Neatvērti flakoni

Uzglabāt ledusskapī (2

C – 8

Atšķaidīts šķīdums

Ķīmiska un fizikāla stabilitāte pēc atšķaidīšanas ar 5% glikozes šķīdumu vai nātrija hlorīda šķīdumu

injekcijām 9 mg/ml (0,9%) saglabājas 8 stundas (ieskaitot infūzijas laiku), uzglabājot 20 °C

5 °C vai

12 stundas, uzglabājot 2 °C-8 °C, kam seko 3 stundu uzglabāšana 20 °C

5 °C (ieskaitot infūzijas

laiku).

No mikrobioloģiskā viedokļa atšķaidītais šķīdums jāizlieto tūlīt pēc atšķaidīšanas.

3.

ATBILSTOŠAS IZNĪCINĀŠANAS PROCEDŪRA

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši ar vietējām prasībām citotoksiskām

zālēm.

IV pielikums

Zinātniskie secinājumi un reģistrācijas apliecības nosacījumu izmaiņu pamatojums

Zinātniskie secinājumi

Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (

Pharmacovigilance Risk Assessment

Committee — PRAC

) novērtējuma ziņojumu par busulfāna PADZ, Cilvēkiem paredzēto zāļu

komitejas (

Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP

) zinātniskie secinājumi ir

šādi:

Ņemot vērā pārskatītajā PADZ norādītos datus,

PRAC

nonāca pie secinājuma, ka zāļu, kas satur

busulfānu, aprakstos veiktās izmaiņas bija pamatotas.

Tika publicēti septiņi kumulatīvi pārskati par traucējumiem zobu attīstībā. Vienā rakstā tika pētīta

busulfāna loma jaunām žurkām, kas izraisīja patoloģisku zobu sakņu attīstību; ir pārskats par diviem

imūndeficīta traucējumu gadījumiem, ko ārstēja ar busulfānu un ciklofosfamīdu, nodrošinot zobu

ortodontisku ārstēšanu; aprakstīti 2 papildu ziņojumi par zobu aizmetņu hipoplāziju; vienā pārskatā

novērtēta citotoksiskas terapijas ilgtermiņa iedarbība, kur secināts, ka zobu aģenēze tika pārsvarā

novērota pacientiem, kuri tika ārstēti ar busulfānu un ciklofosfamīdu; 81 pacienta pētījumā tika

secināts, ka busulfāns ir tikpat toksisks kā visa ķermeņa apstarošana un izraisa traucējumus zobu

attīstībā; visbeidzot, pētījumā par zobu veidošanas anomāliju riska faktoriem bērniem ar vēzi tika

secināts, ka zobu aģenēzes augsta riska grupa saņēma lielas ķīmijterapijas devas vecumā līdz 4

gadiem. Izvērtējot šos rakstus, tika apstiprināta busulfāna cēloņsakarība zobu hipoplāzijas attīstībā.

Tādēļ, „zobu hipoplāzija” jāpievieno zāļu informācijai abām zāļu formām.

Par busulfāna un metronidazola mijiedarbību tika ziņots literatūras pārskatos un pēcreģistrācijas

aprakstos. Šīs mijiedarbības pētījums ir īpaši interesants trīs pacientu grupās, kur augstāka busulfāna

koncentrācija

plazmā

tika

novērota

grupā,

saņēma

metronidazolu

profilaktiskos

nolūkos

busulfāna

terapijas

laikā,

nevis

grupās,

nesaņēma

metronidazolu.

Tādēļ,

šī

mijiedarbība

jāpievieno zāļu informācijai abām zāļu formām.

Signāls par mijiedarbību ar deferaziroksu netika apstiprināts un tas var tikt slēgts. Šis signāls bija

balstīts uz atsevišķu literatūras gadījumu un ziņojumi par citiem gadījumiem netika saņemti. Šai

mijiedarbībai nav farmakokinētiska paskaidrojuma. Signāls par busulfāna perorālām formām un aknu

vēnu oklūzijas slimības risku pacientiem, kas iepriekš saņēma staru terapiju / ķīmijterapiju / HSCT,

sterilitātes terapiju, ārstēšanu pēc pārdozēšanas, var tikt slēgts. Šie riski tiek novērtēti attiecīgo

nacionālo procedūru ietvaros.

Busilvex

reģistrācijas

apliecības

īpašnieks

atbildēja

jautājumu

„Trombotisku

mikroangiopātiju” (TMA) pēc asinsrades šūnu transplantācijas (HCT), kas tika pieprasīts kā papildu

informācija. Tika veikta kumulatīva literatūras un drošuma datubāzes pārskatīšana. TMA rašanās ir

atkarīga no daudziem faktoriem un tieši intravenozo busulfānu nevar atsevišķi uzskatīt par šīs

reakcijas galveno attīstības faktoru. Par to, ka augstas busulfāna intravenozas devas kombinācijā ar

citām zālēm iepriekšējā HCT simptomātiskā ārstēšanā var spēlēt svarīgu lomu TMA attīstībā ziņots

galvenokārt literatūrā. Var secināt, ka busulfāns var būt viens no riska faktoriem TMA attīstībā un

brīdinājumu Busilvex

zāļu apraksta 4.4. apakšpunktā var uzskatīt par pamatotu.

Brīdinājums par TMA pēc HCT attiecas tikai uz vienu zāļu formu: intravenozo. TMA gadījumi pēc

augstām intravenozām busulfāna devām kombinācijā ar citām zālēm iepriekšējā HCT simptomātiskā

ārstēšanā tika atklāti pēc literatūras avotu pārskatīšanas un gadījumu atrašanas uzņēmuma drošuma

datubāzē. Ar iekšķīgu busulfāna lietošanu nav saistīts neviens gadījums.

Zāļu ieguvuma un riska līdzsvars joprojām ir labvēlīgs apstiprinātās indikācijās.

CHMP

piekrīt

PRAC

sagatavotajiem zinātniskajiem secinājumiem.

Reģistrācijas apliecības nosacījumu izmaiņu pamatojums

Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par busulfānu,

CHMP

uzskata, ka ieguvumu un riska

līdzsvars zālēm, kas satur aktīvo vielu busulfānu, ir nemainīgs, ja tiek veiktas ieteiktās izmaiņas

zāļu informācijā.

CHMP

iesaka mainīt reģistrācijas apliecības nosacījumus.

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety