Avastin

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Avastin
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Avastin
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Antineoplastiski līdzekļi
 • Ārstniecības joma:
 • Karcinoma, nesīkšūnu plaušas
 • Ārstēšanas norādes:
 • Bevacizumabs kombinācijā ar fluorpirimidīnu saturošu ķīmijterapiju ir indicēts pieaugušiem pacientiem ar metastātisku kakla vai taisnās zarnas vēzi. ; Bevacizumabs kombinācijā ar paklitakselu ir indicēts pirmās līnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar metastātisku krūts vēzi. Plašāku informāciju par cilvēka epidermas augšanas faktora receptora 2 (HER2) statuss. ; Uz bevacizumab kopā ar capecitabine ir norādīts uz pirmās līnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar metastātisku krūts vēzi, kuriem ārstēšana ar citiem ķīmijterapijas iespējas, ieskaitot taxanes vai anthracyclines netiek uzskatīta par piemērotu,. Pacienti, kas pēdējo 12 mēnešu laikā saņēmuši taksānu un antraciklīnu saturošu terapiju adjuvanta veidā, jāizslēdz no ārstēšanas ar Avastin kombinācijā ar kapecitabīnu. Plašāku informāciju, kā, lai HER2 stāvoklis. ; Uz bevacizumab, papildus platīna ķīmijterapiju, ir norādīts uz pirmās līnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar unresectable papildu metastāžu vai atkārtotu nav maza šūnu plaušu vēzis,

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Autorizēts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/000582
 • Autorizācija datums:
 • 12-01-2005
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/000582
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 15-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

EMA/302947/2017

EMEA/H/C/000582

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Avastin

bevacizumabs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Avastin. Tajā ir paskaidrots, kā

aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Avastin lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Avastin lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Avastin un kāpēc tās lieto?

Avastin ir pretvēža zāles, ko lieto kopā ar citām pretvēža zālēm, lai ārstētu pieaugušus pacientus ar

šādiem vēža veidiem:

metastātisku (kas ir izplatījies uz citām organisma daļām) resnās vai taisnās zarnas vēzi, lietojot

kombinācijā ar ķīmijterapijas zālēm, tostarp fluorpirimidīnu;

metastātisku krūts vēzi, lietojot kombinācijā ar paklitakselu vai kapecitabīnu;

nesīkšūnu plaušu vēzi vēlīnā stadijā pacientiem, kuru vēža šūnas pārsvarā nav zvīņveida, ja šīs

zāles lieto kopā ar platīnu saturošu ķīmijterapiju;

nesīkšūnu plaušu vēzi vēlīnā stadijā pacientiem, kuru vēža šūnām ir noteiktas mutācijas (aktivētas

mutācijas) gēnā, kas atbild par olbaltumvielu, kuru dēvē par EGFR, ja tās lieto kopā ar erlotinibu;

nieru vēzi vēlīnā stadijā vai metastātisku nieru vēzi kombinācijā ar alfa-2a interferonu;

olnīcu epitēlija vēzi, olvadu (kas savieno olnīcas ar dzemdi) vai vēderplēves (membrānas, kas sedz

vēdera dobuma sienu) vēzi. Avastin lieto kombinācijā ar noteiktām ķīmijterapijas zālēm

pacientiem, kuriem tikko diagnosticētais vēzis ir vēlīnā stadijā, vai iepriekš ārstētiem pacientiem,

kuriem ir vēža recidīvs;

dzemdes kakla vēzi, kas ir ilgstošs, recidivējošs vai metastātisks. Avastin tiek indicētas

kombinācijā ar paklitakselu un vai nu kopā ar platīnu saturošām zālēm cisplatīnu, vai, ja tās nevar

lietot, ar citām ķīmijterapijas zālēm topotekānu.

Avastin

EMA/302947/2017

2. lpp. no 4

Avastin satur aktīvo vielu bevacizumabu.

Kā lieto Avastin?

Avastin var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana jāuzrauga ārstam, kuram ir pieredze vēža

ārstēšanā.

Avastin ir pieejamas kā koncentrāts, ko izmanto, lai sagatavotu šķīdumu infūzijai (ievadīšanai vēnā pa

pilienam). Pirmā Avastin infūzija ilgst 90 minūtes, bet turpmākās infūzijas var ievadīt ātrāk, ja pirmās

infūzijas panesamība ir laba. Deva ir no 5 līdz 15 mg uz ķermeņa masas kilogramu reizi divās vai trīs

nedēļās atkarībā no ārstējamā vēža veida. Ārstēšanu turpina tikmēr, kamēr pacients no tās gūst

labumu. Ārsts var lemt par ārstēšanas pārtraukšanu vai apturēšanu, ja pacientam novēro noteiktas

blakusparādības.

Avastin darbojas?

Avastin aktīvā viela bevacizumabs ir monoklonāla antiviela (olbaltumvielas veids), kas izstrādāta, lai

atpazītu un saistītos ar vaskulārā endotēlija augšanas faktoru (VEGF) — proteīnu, kas cirkulē asinīs un

stimulē asinsvadu attīstību. Piesaistoties VEGF, Avastin aptur tā iedarbību. Tā rezultātā vēža šūnas

nevar izveidot savu asinsapgādes sistēmu un nesaņem skābekli un barības vielas, kas palīdz palēnināt

audzēju augšanu.

Kādas bija Avastin priekšrocības šajos pētījumos?

Vairākos pētījumos tika pierādīts, ka Avastin ir efektīvas tādu vēža veidu ārstēšanai, kam tās ir

apstiprinātas. Visos pētījumos galvenais iedarbīguma rādītājs bija kopējā dzīvildze (pacientu dzīves

ilgums) vai dzīvildze bez slimības progresijas (laiks līdz slimības saasinājumam).

Resnās vai taisnās zarnas vēzis

Trīs pamatpētījumos, ārstējot pacientus ar metastātisku resnās vai taisnās zarnas vēzi, tika pierādīts,

ka, lietojot Avastin kopā ar ķīmijterapijas zālēm, tostarp fluorpirimidīnu, palielinās kopējā dzīvildze un

dzīvildze bez slimības progresijas. Pirmajos divos pētījumos piedalījās pacienti, kuru metastātisko

slimību ārstē pirmo reizi (pirmās rindas ārstēšana): pirmajā pētījumā (923 pacienti) vidējā kopējā

dzīvildze bija 20,3 mēneši pacientiem, kuri papildus saņēma Avastin, un 15,6 mēneši pacientiem, kuri

saņēma tikai ķīmijterapiju; otrajā pētījumā piedalījās 1401 pacients, un dzīvildze bez slimības

progresijas bija 9,4 mēneši pacientiem, kuri papildus saņēma Avastin, un 8,0 mēneši pacientiem, kuri

saņēma tikai ķīmijterapiju. Trešajā pētījumā piedalījās 829 pacienti, kuriem iepriekšēja ārstēšana,

tostarp ar fluorpirimidīnu un irinotekānu, nebija sekmīga. Kopējā dzīvildze pacientiem, kas papildus

saņēma Avastin, bija 12,9 mēneši, bet pacientiem, kas saņēma tikai ķīmijterapiju, tā bija 10,8 mēneši.

Krūts vēzis

Divos pamatpētījumos, ārstējot metastātiska krūts vēža pacientus, tika pierādīts, ka Avastin pagarina

dzīvildzi bez slimības progresijas. Pirmajā pētījumā (722 pacienti) dzīvildze bez slimības progresijas

bija 11,4 mēneši pacientiem, kuri saņēma Avastin un paklitakselu, salīdzinājumā ar 5,8 mēnešiem

pacientiem, kuri saņēma tikai paklitakselu. Otrajā pētījumā (1237 pacienti), kad Avastin pievienoja

kapecitabīnam, vidējā dzīvildze bez slimības progresijas bija 8,6 mēneši salīdzinājumā ar

5,7 mēnešiem pacientiem, kuri saņēma kapecitabīnu kopā ar placebo.

Avastin

EMA/302947/2017

3. lpp. no 4

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Vienā pētījumā metastātiska vai recidivējoša plaušu vēža vēlīnā stadijā ārstēšanai, kurā piedalījās

878 pacienti, tika pierādīts, ka Avastin lietošana kopā ar platīnu saturošu ķīmijterapiju palielina

kopējo dzīvildzi: vidējā kopējā dzīvildze pacientiem, kas saņēma Avastin kopā ar platīnu saturošu

ķīmijterapiju, bija 12,3 mēneši, bet pacientiem, kas saņēma tikai ķīmijterapiju, tā bija

10,3 mēneši.

Vienā pētījumā, kurā piedalījās 152 pacienti ar noteiktu nesīkšūnu plaušu vēža apakštipu ar

aktivētām mutācijām EGFR gēnā, tika pierādīts, ka Avastin lietošana kopā ar erlotinibu palielina

dzīvildzi bez slimības progresijas: pacientiem, kas saņēma Avastin un erlotinibu, vidējā dzīvildze

bez slimības progresijas bija 16,0 mēneši salīdzinājumā ar 9,7 mēnešiem pacientiem, kas saņēma

tikai erlotinibu.

Nieru vēzis

Vienā pētījumā metastātiska nieru vēža vai nieru vēža vēlīnā stadijā ārstēšanai, kurā piedalījās

649 pacienti, tika pierādīts, ka Avastin lietošana kopā ar alfa-2a interferonu palielina dzīvildzi bez

slimības progresijas. Vidējā dzīvildze bez slimības progresijas pacientiem, kuri saņēma Avastin un alfa-

2a interferonu, bija 10,2 mēneši, bet pacientiem, kuri saņēma tikai alfa-2a interferonu, tā bija

5,4 mēneši.

Olnīcu, olvadu vai vēderplēves vēzis

Tikko diagnosticēta slimība (tostarp vēlīnā stadijā, pirmās rindas ārstēšana) — divos pamata

pētījumos tikko atklāta olnīcu, olvadu vai vēderplēves vēža ārstēšanai, kuros piedalījās

3401 pacients, tika pierādīts, ka Avastin lietošana kombinācijā ar karboplatīnu un paklitakselu

palielina dzīvildzi bez slimības progresijas. Vienā pētījumā vidējā dzīvildze bez slimības progresijas

pacientiem, kuri papildus saņēma Avastin, bija 19,3 mēneši salīdzinājumā ar 16,9 mēnešiem

pacientiem, kuri saņēma tikai karboplatīnu un paklitakselu, un otrā pētījumā šie rādītāji attiecīgi

bija 14,7 un 10,6 mēneši.

Recidivējoša slimība: trīs pētījumos ar Avastin recidivējoša olnīcu, olvadu vai vēderplēves vēža

ārstēšanai piedalījās 1518 pacienti. Pirmajos divos pētījumos bija iekļauti pacienti, kuriem vēzis

bija atgriezies sešus vai vairāk mēnešus pēc iepriekšējās ārstēšanas (“pret platīna preparātiem

jutīga slimība”), bet trešo pētījumu veica pacientiem ar agresīvāku vēzi, kas bija atgriezies sešu

mēnešu laikā pēc iepriekšējās ārstēšanas (“pret platīna preparātiem rezistenta slimība”). Pirmajā

pētījumā vidējā dzīvildze bez slimības progresijas bija 12,4 mēneši, lietojot Avastin kopā ar

karboplatīnu un gemcitabīnu, salīdzinājumā ar 8,4 mēnešiem, lietojot kopā ar placebo. Otrajā

pētījumā kopējā dzīvildze pacientiem, kuri saņēma Avastin kombinācijā ar karboplatīnu un

paklitakselu, bija 42,6 mēneši salīdzinājumā ar 37,3 mēnešiem pacientiem, kuri tika ārstēti tikai ar

karboplatīnu un paklitakselu. Trešajā pētījumā pacientiem ar agresīvāku vēzi dzīvildze bez slimības

progresijas, pievienojot Avastin paklitakselam, topotekānam vai pegilētam liposomu

doksorubicīnam, bija 6,7 mēneši, salīdzinot ar 3,4 mēnešiem, lietojot šīs ķīmijterapijas zāles

atsevišķi.

Dzemdes kakla vēzis

Vienā pamata pētījumā, kurā piedalījās 452 pacientes ar ilgstošu, recidivējošu vai metastātisku

dzemdes kakla vēzi vēlīnā stadijā, tika pierādīts, ka Avastin pagarina kopējo dzīvildzi. Pētījumā tika

salīdzināta iedarbība, ko nodrošināja Avastin pievienošana ķīmijterapijai, izmantojot paklitakselu kopā

ar cisplatīnu vai topotekānu, ar rezultātiem pacientēm, kuras tika ārstētas tikai ar ķīmijterapiju.

Avastin

EMA/302947/2017

4. lpp. no 4

Rezultāti liecināja, ka kopējā vidējā dzīvildze bija 16,8 mēneši, lietojot ķīmijterapiju un Avastin,

salīdzinājumā ar 12,9 mēnešiem, ārstējot tikai ar ķīmijterapiju. Ņemot vērā ķīmijterapijas veidu,

pacientes, kas saņēma cisplatīnu saturošu terapiju, nodzīvoja vidēji par diviem mēnešiem ilgāk nekā

tās pacientes, kuras saņēma topotekānu saturošu terapiju, neatkarīgi no tā, vai ārstēšanas režīmā tika

iekļautas Avastin.

Kāds risks pastāv, lietojot Avastin?

Visbiežāk novērotās Avastin blakusparādības ir hipertensija (augsts asinsspiediens), nogurums vai

astēnija (vājums), caureja un sāpes vēderā. Visnopietnākās blakusparādības ir kuņģa un zarnu trakta

perforācija (caurums zarnu sieniņā), hemorāģija (asiņošana) un artēriju tromboembolija (asins recekļi

artērijās). Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Avastin, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Avastin nedrīkst lietot personas ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret bevacizumabu vai kādu citu šo

zāļu sastāvdaļu, vai pret Ķīnas kāmju olnīcu šūnu preparātiem vai citām rekombinantām antivielām.

Šīs zāles nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Kāpēc Avastin tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka ieguvums, lietojot Avastin, pārsniedz

šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Avastin lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Avastin lietošanu.

Cita informācija par Avastin

Eiropas Komisija 2005. gada 12. janvārī izsniedza Avastin reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Pilns Avastin EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar

Avastin, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 6.2017.

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Avastin 25 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Bevacizumab

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Avastin un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Avastin lietošanas

Kā lietot Avastin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Avastin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Avastin un kādam nolūkam tās lieto

Avastin satur aktīvo vielu bevacizumabu, kas ir humanizēta monoklonālā antiviela (olbaltumvielas

veids, ko normāli ražo organisma imūnā sistēma, lai palīdzētu organismam aizsargāties pret infekcijām

un vēzi). Bevacizumabs selektīvi saistās ar olbaltumvielu, ko sauc par cilvēka asinsvadu endotēlija

augšanas faktoru (VEGF) un kas atrodas asinsvadu un limfvadu iekšējā slānī. Olbaltumviela VEGF

izraisa asinsvadu ieaugšanu audzējā, nodrošinot audzēju ar barības vielām un skābekli. Tiklīdz

bevacizumabs ir saistījies ar VEGF, tiek novērsta audzēja augšana, bloķējot asinsvadu veidošanos, kas

nodrošina barības vielu un skābekļa piegādi audzējam.

Avastin ir zāles, ko lieto progresējoša resnās vai taisnās zarnas vēža ārstēšanai pieaugušiem

pacientiem. Avastin tiks nozīmēts kombinācijā ar ķīmijterapiju, kuras sastāvā ir fluorpirimidīna

preparāts.

Avastin lieto arī metastatiska krūts vēža ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Pacientiem ar krūts vēzi

to lieto kopā ar ķīmijterapijas zālēm, ko sauc par paklitakselu vai kapecitabīnu.

Avastin lieto arī progresējoša nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanā pieaugušiem pacientiem. Avastin lietos

kopā ar platīnu saturošas ķīmijterapijas shēmu.

Avastin lieto arī progresējuša nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, ja vēža šūnās

ir specifiskas mutācijas proteīnā, ko sauc par epidermālā augšanas faktora receptoru (

epidermal

growth factor receptor

, EGFR). Avastin tiks lietots kombinacijā ar erlotinibu.

Avastin lieto arī progresējoša nieru vēža ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Pacientiem ar nieru vēzi

to lieto kopā ar cita veida zālēm, ko sauc par interferonu.

Avastin tiek lietots arī progresējoša epiteliāla olnīcu vēža, olvadu vēža vai primāra peritoneāla vēža

ārstēšanai pieaugušiem pacientiem. Lietojot pacientiem ar epiteliālu olnīcu vēzi, olvadu vēzi vai

primāru peritoneālu vēzi, Avastin tiks nozīmēts kombinācijā ar karboplatīnu un paklitakselu.

Lietojot Avastin pieaugušiem pacientiem ar progresējošu epiteliālu olnīcu, olvadu vai primāru

peritoneālu vēzi, kuriem slimība atkārtojusies ne mazāk kā 6 mēnešus pēc pēdējās reizes, kad viņi

ārstēti ar platīnu saturošu ķīmijterapiju, to lietos kombinācijā ar karboplatīnu un gemcitabīnu vai

karboplatīnu un paklitakselu.

Lietojot pieaugušiem pacientiem ar progresējošu epiteliālu olnīcu, olvadu vai primāru peritoneālu vēzi,

ja slimība atkārtojas 6 mēnešu laikā pēc pēdējā ķīmijterapijas kursa, kurā ietverts platīnu saturošs

līdzeklis, Avastin tiks lietots kombinācijā ar paklitakselu vai topotekānu, vai pegilētu liposomālu

doksorubicīnu.

Avastin lieto arī persistējoša, recidivējoša vai metastātiska dzemdes kakla vēža ārstēšanai pieaugušiem

pacientiem. Avastin lietos kombinācijā ar paklitakselu un cisplatīnu vai arī ar paklitakselu un

topotekānu, pacientiem, kuri nevar saņemt platīna terapiju.

2.

Kas Jums jāzina pirms Avastin lietošanas

Nelietojiet Avastin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret bevacizumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret Ķīnas kāmju olnīcu šūnu produktiem vai citām

rekombinantām cilvēka vai humanizētām antivielām;

ja Jūs esat grūtniece.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Avastin lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

Avastin var paaugstināt atveru veidošanās risku zarnu sieniņās. Ja Jums ir traucējumi, kas

izraisa iekaisumu vēdera dobumā (piemēram, divertikulīts, kuņģa čūla, kolīts, kas saistīts ar

ķīmijterapiju), lūdzu, pārrunājiet to ar savu ārstu;

Avastin var paaugstināt patoloģiska savienojuma veidošanos starp diviem orgāniem vai

asinsvadiem. Savienojuma veidošanās risks starp maksti un kādu zarnu daļu var palielināties, ja

Jums ir persistējošs, recidivējošs vai metastātisks dzemdes kakla vēzis;

šīs zāles var paaugstināt asiņošanas risku vai paaugstināt brūču dzīšanas traucējumu risku pēc

ķirurģiskām operācijām. Ja Jums tiek plānota ķirurģiska operācija vai ja Jums bijusi liela

apjoma ķirurģiska operācija pēdējo 28 dienu laikā, vai ja Jums vēl nav sadzijusi operācijas

brūce, Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles;

Avastin var palielināt smagu ādas vai dziļāku zemādas slāņu infekciju rašanās risku, jo īpaši, ja

Jums ir atveres zarnu sieniņā vai brūču dzīšanas traucējumi;

Avastin var paaugstināt augsta asinsspiediena sastopamību. Ja Jums ir augsts asinsspiediens, kas

netiek labi kontrolēts, lietojot zāles pret augstu asinsspiedienu, lūdzu, konsultējieties ar ārstu, jo

pirms Avastin terapijas sākšanas ir svarīgi pārliecināties, ka Jūsu asinsspiediens tiek kontrolēts;

šīs zāles paaugstina risku, ka urīnā varētu nonākt olbaltumvielas, jo īpaši, ja Jums jau ir augsts

asinsspiediens;

ja esat vecāks par 65 gadiem, ja Jums ir cukura diabēts vai Jums jau iepriekš ir bijuši trombi

artērijās, Jums var paaugstināties trombu veidošanās risks artērijās (noteikta veida asinsvadi).

Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, jo trombi var izraisīt sirdslēkmi un insultu;

Avastin var paaugstināt arī trombu veidošanās risku vēnās (noteikta veida asinsvadi);

šīs zāles var izraisīt asiņošanu, jo īpaši ar audzēju saistītu asiņošanu. Lūdzu, konsultējieties ar

ārstu, ja Jums vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem ir nosliece uz asinsreces traucējumiem vai

ja Jūs jebkāda iemesla dēļ lietojat zāles, kas šķidrina asinis;

Avastin var izraisīt asiņošanu galvas smadzenēs vai to apvidū. Lūdzu, pārrunājiet to ar ārstu, ja

Jums ir metastātisks vēzis, kas skar galvas smadzenes;

Avastin var paaugstināt plaušu asiņošanas risku, kas ietver asiņu atklepošanu vai spļaušanu.

Lūdzu, pārrunājiet to ar ārstu, ja agrāk esat novērojis šādas pazīmes;

Avastin var paaugstināt sirds vājuma risku. Ir svarīgi, lai Jūsu ārsts zinātu, ja Jūs kādreiz esat

lietojis antraciklīnus (piemēram, doksorubicīnu, īpašu ķīmijterapijas veidu, ko lieto dažu vēža

veidu ārstēšanai) vai Jums veikta staru terapija krūšu kurvja apvidū, vai Jums ir sirds slimība;

šīs zāles var izraisīt infekciju un samazinātu neitrofilo leikocītu (asins šūnu veids, kam ir svarīga

loma organisma aizsardzībā pret baktērijām) skaitu;

Avastin var izraisīt paaugstinātas jutības un/vai ar infūziju saistītas reakcijas (reakcijas, kas

saistītas ar šo zāļu injicēšanu). Lūdzu, pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja Jums

iepriekš ir bijušas problēmas pēc injekcijām, piemēram, reibonis/ģībšanas sajūta, elpas trūkums,

pietūkums vai ādas izsitumi;

Avastin terapija ir bijusi saistīta ar reti sastopamu neiroloģisku blakusparādību — atgriezeniskas

mugurējās encefalopātijas sindromu (PRES). Ja Jums ir galvassāpes, redzes izmaiņas, apjukums

vai krampji kopā ar augstu asinsspiedienu vai bez tā, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Lūdzu, konsultējieties ar ārstu pat tad, ja iepriekš minētie apgalvojumi attiecas tikai uz Jūsu pagātni.

Pirms Jums ievada Avastin vai laikā, kad Jūs ārstē ar Avastin:

ja Jums ir sāpes mutē vai zobu un/vai žokļa sāpes, mutes dobuma tūska vai iekaisums, žokļa

nejutīgums vai smaguma sajūta, kā arī tad, ja Jums kustas zobi, nekavējoties pastāstiet par to

savam ārstam un zobārstam;

ja Jums nepieciešama invazīva zobu ārstēšana vai stomatoloģiska operācija, pastāstiet savam

zobārstam, ka Jūs ārstē ar Avastin, īpaši tad, ja Jūs esat intravenozi saņēmis vai saņemat

bifosfonātu injekcijas vēnā.

Jums var ieteikt pirms Avastin lietošanas sākuma pārbaudīt zobus.

Bērni un pusaudži

Avastin nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pierādīts

drošums un ieguvums šajās pacientu populācijās.

Pacientiem, vecumā līdz 18 gadiem, kuri ārstēti ar Avastin, novērota kaulaudu bojāeja (osteonekroze)

kaulos, kas nav žokļa kauli.

Citas zāles un Avastin

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis

vai varētu lietot.

Avastin kombinēšana ar citām zālēm, ko sauc par sunitiniba malātu (ko nozīmē nieru un kuņģa-zarnu

trakta vēža ārstēšanai), var izraisīt smagas blakusparādības. Konsultējieties ar ārstu, lai pārliecinātos,

ka nekombinējat šīs zāles.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat platīnu vai taksānus saturošu terapiju plaušu vai metastātiska krūts vēža

ārstēšanai. Šāda terapija kombinācijā ar Avastin var paaugstināt smagu blakusparādību risku.

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam, ja nesen esat saņēmis vai pašlaik saņemat staru terapiju.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles, ja esat grūtniece. Avastin var kaitēt Jūsu vēl nedzimušajam bērnam, jo

tas var apturēt jaunu asinsvadu veidošanos. Jūsu ārstam jāinformē Jūs par nepieciešamību lietot

kontracepcijas līdzekļus Avastin terapijas laikā un vēl vismaz sešus mēnešus pēc Avastin pēdējās

devas lietošanas.

Nekavējoties paziņojiet ārstam, ja esat grūtniece vai ja Jums iestājusies grūtniecība terapijas laikā, vai

ja plānojat grūtniecību tuvākajā laikā.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti Avastin terapijas laikā un vēl vismaz sešus mēnešus pēc Avastin

pēdējās devas lietošanas, jo Avastin var kavēt Jūsu bērna augšanu un attīstību.

Avastin var negatīvi ietekmēt sievietes fertilitāti. Lai saņemtu vairāk informāciju, konsultējieties ar

ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pierādīts, ka Avastin mazinātu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot ierīces vai mehānismus.

Tomēr saistībā ar Avastin lietošanu ir ziņots par miegainību un reiboni. Ja Jums rodas simptomi, kuri

ietekmē redzi vai koncentrēšanos, vai reakcijas spēju, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet

mehānismus, kamēr simptomi nav izzuduši.

3.

Kā lietot Avastin

Devas un lietošanas biežums

Nepieciešamā Avastin deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas un ārstējamā vēža veida. Ieteicamā

deva ir 5 mg, 7,5 mg, 10 mg vai 15 mg uz kilogramu Jūsu ķermeņa masas. Jūsu ārsts izrakstīs Jums

atbilstošu Avastin devu. Jūs ārstēs ar Avastin reizi divās vai trīs nedēļās. Infūziju skaits, ko Jūs

saņemsiet, būs atkarīgs no tā, kāda būs Jūsu atbildes reakcija uz terapiju, - Jums būs jālieto Avastin tik

ilgi, kamēr tas spēs apturēt audzēja augšanu. Jūsu ārsts apspriedīs to ar Jums.

Lietošanas metode un veids

Avastin ir koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai. Atkarībā no Jums ordinētās devas viss Avastin

flakona saturs vai daļa no tā pirms lietošanas tiks atšķaidīts ar nātrija hlorīda šķīdumu. Ārsts vai

medmāsa ievadīs Jums šo atšķaidīto Avastin šķīdumu intravenozas infūzijas veidā (pilinot vēnā).

Pirmā infūzija tiks veikta 90 minūšu laikā. Ja pirmās infūzijas panesība ir laba, otro infūziju var veikt

60 minūšu laikā. Nākamās infūzijas var veikt 30 minūšu laikā.

Avastin lietošana īslaicīgi jāpārtrauc:

ja Jums stipri paaugstinās asinsspiediens un ir nepieciešama ārstēšana ar zālēm pret augstu

asinsspiedienu;

ja Jums ir brūces dzīšanas sarežģījumi pēc ķirurģiskas operācijas;

ja Jums tiek veikta ķirurģiska operācija.

Avastin lietošana jāpārtrauc, ja Jums rodas:

ļoti augsts asinsspiediens, ko nevar kontrolēt, lietojot asinsspiedienu pazeminošas zāles, vai

pēkšņi un ļoti izteikti paaugstinās asinsspiediens;

parādās olbaltums urīnā un ķermeņa tūska;

zarnu sienas plīsums;

patoloģisks elpceļu un barības vada, iekšējo orgānu un ādas, maksts un kādas zarnu daļas vai

citu, normāli savstarpēji nesavienotu audu cauruļveida savienojums vai kanāls (fistula), kuru

Jūsu ārsts atzinis par smagu komplikāciju;

smagas ādas vai dziļāku zemādas slāņu infekcijas;

trombs (asins receklis) artērijās;

trombs plaušu asinsvados;

jebkura smaga asiņošana.

Ja esat lietojis Avastin vairāk nekā noteikts

Jums var rasties smaga migrēna. Ja tas notiek, tad Jums nekavējoties jārunā ar savu ārstu,

farmaceitu vai medmāsu.

Ja esat aizmirsis lietot Avastin

Jūsu ārsts izlems, kad Jums tiks ievadīta nākamā Avastin deva. Jums tas jāapspriež ar savu

ārstu.

Ja pārtraucat lietot Avastin

Avastin terapijas pārtraukšana var apturēt iedarbību uz audzēja augšanu. Nepārtrauciet Avastin

terapiju, ja vien neesat apspriedis to ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Turpmāk minētās blakusparādības tika novērotas, ja Avastin lietoja vienlaicīgi ar ķīmijterapiju. Tas

noteikti nenozīmē, ka šīs blakusparādības ir izraisījis tieši Avastin.

Alerģiskas reakcijas

Ja Jums ir alerģiska reakcija, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam vai medicīniskajam

personālam. Pazīmes var būt apgrūtināta elpošana vai sāpes krūtīs. Jums iespējams arī ādas apsārtums,

pietvīkums vai izsitumi, drebuļi un trīce, slikta dūša vai vemšana.

Ja Jums rodas kāda no zemāk minētajām blakusparādībām, Jums pēc iespējas ātrāk jālūdz

ārsta palīdzība.

Smagas blakusparādības, kas var būt

ļoti biežas

(skar vairāk nekā vienu no katriem 10 lietotājiem), ir:

augsts asinsspiediens;

plaukstu un pēdu tirpšana un nejutīgums;

asins šūnu, arī balto asins šūnu, kas palīdz cīnīties pret infekcijām (tam var pievienoties

drudzis), un šūnu, kas palīdz asinīm sarecēt, skaita samazināšanās;

vājuma sajūta un enerģijas trūkums;

nogurums;

caureja, slikta dūša, vemšana un sāpes vēderā.

Smagas blakusparādības, kas var būt

biežas

(skar 1 līdz 10 no katriem 100 lietotājiem), ir:

zarnu perforācija;

asiņošana, ieskaitot asiņošanu plaušās pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi;

artēriju nosprostošanās ar trombu;

vēnu nosprostošanās ar trombu;

plaušu asinsvadu nosprostošanās ar trombu;

kāju vēnu nosprostošanās ar trombu;

sirds mazspēja;

brūču dzīšanas komplikācijas pēc ķirurģijas;

apsārtums, ādas lobīšanās, pirkstu vai pēdu jutīgums, sāpes vai čūlošanās;

samazināts sarkano asins šūnu skaits;

enerģijas trūkums;

kuņģa un zarnu trakta traucējumi;

muskuļu un locītavu sāpes, muskuļu vājums;

sausa mute kopā ar slāpēm un/vai samazinātu urīna daudzumu vai tumšu urīnu;

mutes dobuma un zarnu, plaušu un elpceļu, reproduktīvo un urīnceļu gļotādas iekaisums;

mutes dobuma un barības vada čūlas, kas var būt sāpīgas un izraisīt rīšanas traucējumus;

sāpes, arī galvassāpes, muguras sāpes un sāpes iegurnī un anālajā apvidū;

lokalizēta strutu uzkrāšanās;

infekcija, un īpaši infekcija asinīs vai urīnpūslī;

galvas smadzeņu apasiņošanas pavājināšanās vai insults;

miegainība;

deguna asiņošana;

paātrināta sirdsdarbība (pulss);

tievo vai resno zarnu nosprostojums;

novirzes urīna analīzēs (olbaltums urīnā);

aizdusa vai zems skābekļa līmenis asinīs;

ādas vai dziļāku zemādas slāņu infekcijas;

fistula: patoloģisks cauruļveida savienojums starp iekšējiem orgāniem un ādu vai citiem parasti

nesavienotiem audiem, ieskaitot maksts un zarnu savienojums pacientiem ar dzemdes kakla

vēzi.

Smagas blakusparādības, kuru biežums

nav zināms

(biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem),

nopietnas ādas vai dziļāko zemādas audu infekcijas, īpaši tad, ja Jums ir zarnu sienas plīsums

vai traucēta brūču dzīšana;

alerģiskas reakcijas (pazīmes var būt apgrūtināta elpošana, sejas apsārtums, izsitumi,

pazemināts asinsspiediens vai paaugstināts asinsspiediens, pazemināts skābekļa daudzums

asinīs, sāpes krūtīs, vai slikta dūša/vemšana);

negatīva ietekme uz sievietes reproduktīvām spējām (turpmākos ieteikumus skatīt rindkopās pēc

nevēlamo blakusparādību saraksta);

galvas smadzeņu patoloģija (atgriezeniskas mugurējas encefalopātijas sindroms PRES) ar

tādiem simptomiem kā krampji (lēkmes), galvassāpes, apjukums un redzes izmaiņas;

simptomi, kas liecina par izmaiņām smadzeņu darbībā (galvassāpes, redzes izmaiņas, apjukums,

vai lēkmes), un paaugstināts asinsspiediens;

ļoti sīka asinsvada(-u) nosprostošanās nierēs;

pataloģiski paaugstināts asinsspiediens plaušu asinsvados, kas liek sirds labajai pusei

pastiprināti darboties;

atvere deguna skrimšļa starpsienā;

kuņģa vai zarnu plīsums;

kuņģa vai tievo zarnu gļotādas čūla vai plīsums (iespējamās pazīmes ir sāpes vēderā, vēdera

pūšanās sajūta, melni, darvai līdzīgi izkārnījumi vai asinis izkārnījumos (fēcēs) vai atvemtajās

masās);

asiņošana resnās zarnas lejasdaļā;

smaganu bojājums ar atvērtu žokļa kaulu, kas nedzīst un var būt saistīts ar blakus esošo audu

sāpēm un iekaisumu (turpmākos ieteikumus skatīt rindkopās pēc nevēlamo blakusparādību

saraksta);

žultspūšļa plīsums (iespējamie simptomi un pazīmes ir sāpes vēderā, drudzis un slikta

dūša/vemšana).

Ja Jums rodas kāda no zemāk minētajām blakusparādībām, Jums pēc iespējas ātrāk jālūdz

ārsta palīdzība.

Ļoti

biežas

(skar vairāk nekā vienu no katriem 10 lietotājiem)

,

bet ne nopietnas blakusparādības ir:

aizcietējums;

ēstgribas zudums;

drudzis;

acu bojājumi (arī pastiprināta asarošana);

runas traucējumi, garšas sajūtas pārmaiņas;

iesnas;

sausa āda, ādas zvīņošanās un iekaisums, ādas krāsas pārmaiņas;

ķermeņa masas samazināšanās;

deguna asiņošana.

Biežas

(skar 1 līdz 10 no katriem 100 lietotājiem), bet ne nopietnas blakusparādības ir:

balss pārmaiņas un aizsmakums.

Par 65 gadiem vecākiem pacientiem ir paaugstināts šādu blakusparādību risks:

asins recekļu veidošanās artērijās, kas var izraisīt insultu vai sirdslēkmi;

balto asins šūnu un šūnu, kas palīdz asinīm sarecēt, skaita samazināšanās;

caureja;

slikta dūša;

galvassāpes;

nogurums;

paaugstināts asinsspiediens.

Avastin var izraisīt arī šādas laboratorisko analīžu, ko veic Jūsu ārsts, pārmaiņas. Tās ietver

samazinātu balto asins šūnu, it īpaši neitrofilo leikocītu (viens no balto asins šūnu veidiem, kas palīdz

aizsargāties no infekcijas) skaitu, olbaltumu urīnā, pazeminātu kālija, nātrija vai fosfora (minerāls)

līmeni asinīs; paaugstinātu cukura līmeni asinīs, paaugstinātu sārmainās fosfatāzes (enzīms) līmeni

asinīs; palielinātu kreatinīna (olbaltumviela, ko nosaka asinsanalīzēs, lai redzētu, cik laba ir nieru

darbība) koncentrāciju serumā; pazeminātu hemoglobīna (atrodams sarkanajās asins šūnās, tas pārnes

skābekli) līmeni, kas var būt smagā pakāpē.

Sāpes mutē, zobu un/vai žokļa sāpes, mutes dobuma tūska vai iekaisums, žokļa nejutīgums vai

smaguma sajūta vai zobu kustēšanās. Tās var būt žokļa kaula bojājuma (osteonekrozes) pazīmes un

simptomi. Ja Jums ir kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pastāstiet par tiem savam ārstam un

zobārstam.

Sievietes pirms menopauzes (sievietes, kurām ir menstruālais cikls) var ievērot, ka viņu mēnešreizes

kļūst neregulāras vai izpaliek, turklāt viņām ir iespējami fertilitātes traucējumi. Ja plānojat bērnu,

pirms ārstēšanas sākuma Jums par to jākonsultējas ar ārstu.

Avastin ir pētīts un izstrādāts, lai, injicējot to asinsplūsmā, ārstētu vēzi. Tas nav pētīts vai izstrādāts

injicēšanai acī. Tādēļ tas nav reģistrēts šāda veida lietošanai. Kad Avastin injicē tieši acī

(neapstiprināta lietošana), iespējamas šādas nevēlamās blakusparādības:

acs ābola infekcija vai iekaisums;

acs apsārtums, nelielas daļiņas vai plankumi redzes laukā (“ peldošās mušiņas”), acu sāpes;

gaismas uzplaiksnījumi ar “peldošajām mušiņām” redzes laukā, kas var progresēt līdz daļējam

redzes zudumam;

paaugstināts spiediens acīs;

asiņošana acī.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Avastin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un flakona etiķetes

pēc „Derīgs līdz” un „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2

C–8

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Šķīdums infūzijai jālieto tūlīt pēc atšķaidīšanas. Nelietojiet Avastin, ja pirms ievadīšanas pamanāt

kādas daļiņas vai krāsas pārmaiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Avastin satur

Aktīvā viela ir bevacizumabs. Katrs ml koncentrāta satur 25 mg bevacizumaba, kas pēc ieteiktās

atšķaidīšanas atbilst 1,4–16,5 mg/ml.

Katrs 4 ml flakons satur 100 mg bevacizumaba, kas pēc ieteiktās atšķaidīšanas atbilst

1,4 mg/ml.

Katrs 16 ml flakons satur 400 mg bevacizumaba, kas pēc ieteiktās atšķaidīšanas atbilst

16,5 mg/ml.

Citas sastāvdaļas ir trehalozes dihidrāts, nātrija fosfāts, polisorbāts 20 un ūdens injekcijām.

Avastin ārējais izskats un iepakojums

Avastin ir koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai. Koncentrāts ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši

brūns šķidrums stikla flakonā ar gumijas aizbāzni. Katrā flakonā ir 100 mg bevacizumaba 4 ml

šķīduma vai 400 mg bevacizumaba 16 ml šķīduma. Katrā Avastin iepakojumā ir viens flakons.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Vācija

Ražotājs

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See United Kingdom)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími:+354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 6 7039831

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

17-6-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 23 May 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 23 May 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cases of necrotising fasciitis associated with the use of bevacizumab (Avastin®).

Danish Medicines Agency

28-5-2018

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Active substance: bevacizumab) - Corrigendum - Commission Decision (2018)1752 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety