Avandia

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Avandia
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Avandia
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Cukura diabēts
 • Ārstniecības joma:
 • Cukura diabēts, 2. tips
 • Ārstēšanas norādes:
 • Rosiglitazons tiek indicēts 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai:.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Atsaukts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/000268
 • Autorizācija datums:
 • 11-07-2000
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/000268
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 26-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

+44 (0)20 7418 8416

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/230001/2010

EMEA/H/C/268

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Avandia

rosiglitazons

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Avandia. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

reģistrācijas apliecības piešķiršanas atzinumu un ieteikumus par Avandia lietošanu.

Kas ir Avandia?

Avandia ir zāles, kas satur aktīvo vielu rosiglitazonu. Tās ir pieejamas tabletēs (rozā: 2 mg; oranžas: 4

mg; sarkani brūnas: 8 mg).

Kāpēc lieto Avandia?

Avandia lieto pieauguši pacienti ar 2. tipa diabētu, īpaši tie, kam ir liekais svars. Tās lieto papildus

diētai un fiziskiem vingrinājumiem.

Avandia lieto vienas pašas pacientiem, kuriem nav piemērots metformīns (citas zāles pret diabētu).

Avandia var lietot arī kopā ar metformīnu, ārstējot pacientus, kuru stāvokli nevar pietiekami kontrolēt

tikai ar metformīnu, vai kopā ar sulfonilkarbamīdu (citu pretdiabēta līdzekli), ja metformīns nav

piemērots ("duālā terapija").

Avandia var lietot arī kopā ar metformīnu un sulfonilkarbamīdu pacientiem, kuru stāvokli nevar

pietiekami kontrolēt pat ar perorālu duālo terapiju ("trīskāršā terapija").

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Avandia?

Ieteicamā Avandia sākumdeva ir 4 mg dienā, vienreiz vai divreiz pa 2 mg dienā. Ja nepieciešams labāk

regulēt glikozes (cukura) līmeni asinīs, devu pēc astoņām nedēļām var palielināt līdz 8 mg dienā, bet

jāievēro zināma piesardzība pacientiem, kas lieto arī sulfonilkarbamīdu, jo pastāv šķidruma aiztures

risks. Tabletes ir jānorij veselas, uzdzerot ūdeni.

Zāles vairs nav reğistrētas

Avandia

EMA/230001/2010

Lappuse 2/3

Avandia darbojas?

2. tipa diabēts ir slimība, kuras gadījumā aizkuņģa dziedzeris neražo pietiekami daudz insulīna, lai

regulētu glikozes līmeni pacienta asinīs, vai arī organisms nespēj insulīnu izmantot efektīvi. Avandia

aktīvā viela rosiglitazons padara šūnas (taukaudus, muskuļaudus un aknu šūnas) jutīgākas pret

insulīnu, līdz ar to ļaujot organismam labāk izmantot paša radīto insulīnu. Tā rezultātā samazinās

glikozes līmenis asinīs, palīdzot kontrolēt 2. tipa diabētu.

Kā noritēja Avandia izpēte?

Atsevišķi lietotas Avandia salīdzināja ar placebo (fiktīvu līdzekli), metformīnu un glibenklamīdu

(sulfonilkarbamīdu). Pētīja arī Avandia ietekmi uz pacientiem, kuri lietoja metformīnu,

sufonilkarbamīdu vai abus – metformīnu un sufonilkarbamīdu. Pētījumos noteica par glikozilēto

hemoglobīnu (HbA1c) dēvētās vielas koncentrāciju asinīs, kas ļauj novērtēt, cik labi tiek regulēts

glikozes līmenis asinīs.

Kāds ir Avandia iedarbīgums šajos pētījumos?

Atsevišķi lietotas Avandia bija efektīvāks par placebo HbA1c samazināšanā. Lietošana kopā ar citām

pretdiabēta zālēm vēl straujāk samazināja HbA1c līmeni, kas norāda, ka glikozes līmenis asinīs ir kļuvis

vēl zemāks.

Kāds pastāv risks, lietojot Avandia?

Visizplatītākās Avandia blakusparādības (vienam līdz desmit pacientiem no simts) ir anēmija

(nepietiekams daudzums sarkano asinsķermenīšu) un tūska, kā arī hiperholersterēmija (augsts

holesterīna daudzums asinīs), hipertriglicerēmija (augsts triglicerīdu (tauku paveids) līmenis asinīs),

hiperlipēmija (augsts tauku līmenis asinīs), svara pieaugums, apetītes palielināšanās, miokarda išēmija

(sirds muskuļa nepietiekama apgāde ar skābekli), aizcietējumi, kaulu lūzumi un hipoglikēmija (zems

glikozes līmenis asinīs). Ja Avandia lieto kopā ar citiem pretdiabēta līdzekļiem, var rasties citas

blakusparādības. Ārstiem jānovēro pacientu šķidruma aizture, jo tā var izraisīt sirdsdarbības

traucējumus (sirds nespēju apgādāt organismu ar pietiekamu asins daudzumu). Pilns visu Avandia

izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Avandia nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret rosiglitazonu vai kādu citu šo zāļu

sastāvdaļu. Tās nedrīkst lietot pacienti, kuriem ir sirdsdarbības traucējumi, aknu problēmas, "akūts

koronārais sindroms", piemēram, nestabila stenokardija (asas, mainīgas intensitātes sāpes pakrūtē)

vai dažāda veida sirdslēkmes, vai diabēta komplikācijas (diabētiskā ketoacidoze vai diabētiskā

prekoma).

Avandia devas, iespējams, jāpielāgo, tās lietojot vienlaikus ar noteiktām citām zālēm, piemēram,

gemfibrozilu vai rifampicīnu. Pilns šo zāļu apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Kāpēc Avandia tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Avandia, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica

izsniegt Avandia reģistrācijas apliecību.

Zāles vairs nav reğistrētas

Avandia

EMA/230001/2010

Lappuse 3/3

Cita informācija par Avandia

Eiropas Komisija 2000. gada 11. jūlijā izsniedza Avandia reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas

Savienībā, uzņēmumam SmithKline Beecham. Pēc desmit gadiem reģistrācijas apliecību atjaunoja

nākamajiem pieciem gadiem.

Pilns Avandia EPAR teksts ir atrodams šeit

. Sīkākas ziņas par ārstēšanu ar Avandia pieejamas zāļu

lietošanas pamācībā (kas arī ir daļa no EPAR) vai iegūstamas, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2010. gada maijā.

Zāles vairs nav reğistrētas

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Zāles vairs nav reğistrētas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

AVANDIA 2 mg apvalkotās tabletes

AVANDIA 4 mg apvalkotās tabletes

AVANDIA 8 mg apvalkotās tabletes

rosiglitazone

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no

minētajām blakusparādībām

Jums izpaužas smagi, lūdzu, iz

stāstiet to savam ārstam vai

farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.

Kas ir Avandia un kādam nolūkam to lieto

2.

Pirms Avandia lietošanas

3.

Kā lietot Avandia

4.

Iespējamās blakusparādības

5.

Kā uzglabāt Avandia

6.

Sīkāka informācija

1.

KAS IR AVANDIA

UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Avandia lieto, lai ārstētu 2. tipa cukura diabētu.

Cilvēkiem ar 2. tipa cukura diabētu vai nu

organisms neizstrādā pietiekami daudz insulīna (hormona, kas kontrolē cukura līmeni asinīs), vai arī

viņiem nav normāla atbildes reakcija pret insulīnu, ko izstrādā organisms. Avandia palīdz samazināt

Jūsu cukura līmeni asinīs līdz normālam līmenim, palīdzot Jūsu orga

nismam labāk izmantot insulīnu,

kuru tas izstrādā.

Avandia var lietot vienu pašu vai kombinācijā ar citām zālēm, kas paredzētas diabēta arstēšanai

(tādām kā metformīns vai sulfonilurīnviela).

2.

PIRMS AVANDIA

LIETOŠANAS

Lai palīdzētu kontrolēt Jūsu diabētu, Jums ir svarīgi ievērot ārsta ieteikto diētu un dzīvesveidu, kā arī

lietot Avandia.

Nelietojiet Avandia šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija

paaugstināta jutība

) pret rosiglit

azonu vai kādu citu Avandia sastāvdaļu

norādītas 6. apakšpunktā

ja Jums ir bijusi sirdslēkme vai sm

aga stenokardijas lēkme

, kas ārstēta slimnīcā

ja Jums ir

vai ir bijusi

sirds mazspēja

ja Jums ir aknu slimība

ja Jums ir bijusi diabētiska ketoacidoze

(cukura diabēta komplikācija ar strauju ķermeņa

masas samazināšanos, sliktu dūšu vai vemšanu)

Î Pārrunājiet ar savu ārstu

, ja domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums.

Nelietojiet

Avandia.

Īpaša piesardzība, lietojot

Avandia, nepieciešama šādos gadījumos

Avandia

nav ieteicams cilvēkiem līdz 18 gadu vecumam

, jo nav zināma efektivitāte b

ērniem.

Zāles vairs nav reğistrētas

Ja Jums bijusi diagnosticēta stenokardija

(sāpes krūtīs) vai perifēro artēriju slimība (pavājināta

asinsrite kājās):

Î Pārrunājiet ar savu ārstu

, jo Avandia var nebūt Jums piemērots.

Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība

Avandia un citas zāles diabēta ārstēšanai var pasliktināt esošu stāvokli vai izraisīt nopietnas

blakusparādības. Avandia lietošanas laikā Jums jāpievērš uzmanība noteiktiem simptomiem, lai

samazinātu dažādu sarežģījumu risku. Skatīt

4. apakšpunktā

Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība’.

Var atsākties ovulācija

Sievietēm

, kas olnīcas ietekmējoša stāvokļa (piemēram

policistisku olnīcu sindroma

) dēļ ir

neauglīgas, sākot lietot Avandia, var atsākties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet atbilstošu

kontracepciju, lai izvairītos no neplānotas grūtniecības (

skatīt 2. apakšpunktā ‘Grūtniecība un

zīdīšanas periods’

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis vai ja

sākat lietot jaunas zāles. Tas attiecas arī uz augu valsts zālēm un zālēm, ko var iegādāties bez receptes.

Noteiktas zāles īpaši varētu ietekmēt cu

kura līmeni Jūsu asinīs:

gemfibrozils (lieto, lai

pazeminātu holesterīna līmeni

rifampicīns (lieto

tuberkulozes

un citu infekciju ārstēšanai

Î Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat minētās zāles.

Jūsu cukura līmenis asinīs tiks

pārbaudīts, un Jūsu Avandia deva var būt jāmaina.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Avandia nav ieteicams grūtniecības laikā.

Ja Jums ir vai varētu būt iestājusies grūtniecība,

pastāstiet to savam ārstam.

Nezīdiet bērnu

Avandia lietošanas laikā. Sastāvdaļas var nonākt mātes pienā un tā kaitēt Jūsu

bērnam

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šis medikaments neietekmēs Jūsu spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Avandia satur laktozi

Avandia tabletes satur nedaudz laktozes. Pacienti ar laktozes nepanesību vai retu iedzimtu galaktozes

nepanesību,

Lapp

laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju

nedrīkst lietot šo

medikamentu.

3.

KĀ LIETOT AVANDIA

Vienmēr lietojiet Avandia tabletes tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Nelietojiet vairāk par ieteikto devu.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceit

Cik daudz lietot

Parastā sākumdeva

ir 4 mg dienā. To var ieņemt kā vienu 4 mg tableti vienreiz dienā vai pa vienai

2 mg tabletei divreiz dienā.

Pēc apmēram 8 nedēļām ārstam var būt nepieciešams palielināt Jūsu devu. Maksimālā deva ir 8 mg

Avandia dienā.

Kā lietot

Norijiet tabletes, uzdzerot ūdeni.

Jūs varat ieņemt Avandia kopā ar ēdienu vai bez tā.

Lietojiet tabletes katru dienu vienā un tajā pašā laikā un ievērojiet ārsta ieteikto diētu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Ja esat lietojis Avandia vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis par daudz tablešu, prasiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot Avandia

Nelietojiet papildus tabletes, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Nepārtrauciet lietot Avandia

Lietojiet Avandia tik ilgi, cik ārsts Jums ieteicis. Ja Jūs pārtrauksiet lietot Avandia, cukura līmenis

Jūsu asinīs netiks kontrolēts un Jums var kļūt sliktāk. Pasakiet ārstam, ja gribat pārtraukt zāļu

lietošanu.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Avandia var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība

Alerģiskas reakcijas:

tās ir ļoti reti cilvēkiem, kuri lieto Avandia. Pie pazīmēm pieder:

niezoši izsitumi ar pacēlu

mu (

nātrene

pietūkums, dažkārt sejas vai mutes (

angioneirotiska tūska

), kas rada elpošanas grūtības,

kolapss.

Î Nekavējoties sazinieties ar ārstu

, ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem.

Pārtrauciet Avandia

lietošanu.

Šķidruma aizture un sirds mazspēja:

Avandia var aizturēt ūdeni Jūsu organismā (

šķidruma

aizture

kas rada tūsku un ķermeņa masas palielināšanos. Papildus šķidrums organismā var paasināt esošus

sirdsdarbības traucējumus vai izraisīt sirds mazspēju. Tas vairāk iespējams, ja Jūs lietojat arī citas

zāles cukura diabēta ārstēšanai (piemēram

, insulīnu), ja Ju

ms ir nieru darbības traucējumi, vai ja esat

vecāks par 65 gadiem.

Regulāri pārbaudiet savu ķermeņa masu; ja tā strauji palielinās, pastāstiet

par to savam ārstam.

Pie sirds mazspējas simptomiem pieder:

aizdusa, pamošanās naktī elpas trūkuma dēļ,

ātra nogurdināmība pēc vieglas fiziskas slodzes, piemēram, iešanas,

strauja ķermeņa masas palielināšanās,

pietūkušas potītes vai pēdas.

ÎNekavējoties pastāstiet savam ārstam,

ja Jums ir kāds no šiem simptomiem – vai nu pirmoreiz,

vai ja stāvoklis pasliktinās.

Zems cukura līmenis asinīs

hipoglikēmija

): ja Jūs lietojat Avandia kopā ar citām zālēm cukura

diabēta ārstēšanai, vairāk iespējams, ka Jūsu cukura līmenis asinīs varētu samazi

nāties zem normāla

līmeņa. Pie agrīniem zema cukura līmeņa asinīs simptomiem pieder:

trīce, svīšana, ģībonis,

nervozitāte, sirdsklauves,

izsalkums.

To smagums var pastiprināties līdz apjukumam un samaņas zudumam.

ÎNekavējoties pastāstiet savam ārstam,

ja Jums ir kāds no šiem simptomiem. Jūsu zāļu deva var

būt jāsamazina.

Aknu darbības traucējumi:

pirms sākat lietot Avandia, Jums paņems asins

analīzes, lai pārbaudītu

aknu darbību. Šo pārbaudi laiku pa laikam var atkārtot. Šīs var būt aknu darbības traucējumu pazīmes:

slikta dūša un vemšana,

sāpes vēderā,

ēstgribas zudums,

urīns tumšā krāsā.

Î Nekavējoties pastāstiet savam ārstam,

ja Jums ir kāds no šiem simptomiem.

Zāles vairs nav reğistrētas

Acu slimības:

tīklenes pietūkums acs mugurējā daļā, kas var izraisīt neskaidru redzi (

makulas tūska

var būt traucējums cilvēkiem ar cukura diabētu. Retos gadījumos cilvēkiem, kuri lieto Avandia un

līdzīgas zāles, var rasties jauni makulas tūskas gadījumi vai pasliktināties jau esošā makulas tūska.

ÎPārrunājiet ar savu ārstu

jebkurus jautājumus par savu redzi.

Kaulu lūzumi:

tie var rasties cilvēkiem, kas slimo ar cukura diabētu. To rašanās iespēja var būt

lielāka pacientiem, īpaši sievietēm, kuras lieto Avandia ilgāk par vienu gadu. Lūzumi visbiežāk ir

pēdu, plaukstu un roku kaulos.

Biežas blakusparādības

Tās var rasties

līdz

1 no 10

cilvēkiem:

sāpes kr

ūtīs (

stenokardija

kaulu lūzumi,

asins šūnu skaita samazināšanās (

anēmija

holesterīna līmeņa asinīs neliela paaugstināšanās, paaugstināts tauku līmenis asinīs,

ķermeņa masas palielināšanās, ēstgribas palielināšanās,

aizcietējums,

pietūkums (

tūska

) ūdens aiztures dēļ,.

Retas blakusparādības

Tās var rasties

līdz

1 no 1000

cilvēkiem:

šķidrum

a uzkrāšanās plaušās (

plaušu tūska

), kas izraisa elpas trūkumu,

sirds mazspēja,

tīklenes pietūkums acs mugurējā daļā (

makulas tūska

aknas nedarbojas tik labi, kā vajadzētu (

palielināts aknu enzīmu līmenis

Ļoti retas blakusparādības

Tās var rasties

līdz 1 no 10 000

cilvēkiem:

alerģiskas reakcijas,

strauja un izteikta ķermeņa masas palielināšanās šķidruma uzkrāšanās dēļ.

Ja novērojat jebkādas blakusparādība

s

Î izstāstie

t ārstam vai farmaceitam

ja kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi

vai traucējoši, vai Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas.

5.

KĀ UZGLABĀT AVANDIA

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Avandia pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Ja Jums ir nevajadzīgas tabletes, neizmetiet tās kopā ar saimniecības atkritu

miem vai kanalizācijā.

Vaicāji

et farmaceitam par nevajadzīgo tablešu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo

vidi.

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Avandia

satur

Aktīvā viela ir rosiglitazons. Avandia tabletes ir pieejamas dažādos stiprumos. Katra tablete satur

2 mg, 4 mg vai 8 mg

rosiglitazona.

Zāles vairs nav reğistrētas

Citas sastāvdaļas ir: nātrija cietes glikolāts (A tips), hipromeloze , hipromeloze 6cP, mikrokristāliskā

celuloze, laktozes monohidrāts, magnija stearāts, titāna dioksīds (E171), makrogols 3000, glicerīna

triacetāts un sarkanais dzelzs oksīds (E172). 4 mg tablete satur arī attīrītu talku un dzelteno dzelzs

oksīdu (E172).

Avandia

ārējais izskats un iepakojums:

Avandia 2 mg tabletes

ir rozā ar simbolu “GSK” vienā pusē un “2” otrā. Tabletes pieejamas

blisteriepakojumos pa 56, 112, 168 vai 180 apvalkotām tabletēm vai 56 apvalkotās tabletes

iepakojumā pa vienai devai.

Avandia 4 mg tabletes

ir oranžas ar simbolu “GSK” vienā pusē un “4” otrā. Tabletes pieejamas

blisteriepakojumos pa 7, 28, 56, 84, 90 vai 112 apvalkotām tabletēm vai 56 apvalkotās tabletes

iepakojumā pa vienai devai.

Avandia 8 mg tabletes

ir sarkanbrūnas ar simbolu “GSK” vienā pusē un “8”otrā. Tabletes pieejamas

blisteriepakojumos pa 7, 28, 84, 90 vai 112 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi vai tablešu stiprumi Jūsu vals

tī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

SmithKline Beecham Ltd, 980 Great West Road, Brentford,

Middlesex, TW8 9GS, Lielbritānija

Ražotājs:

Glaxo Wellcome Production, ZI du Terras, 53100 Mayenne, Francija.

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spānija.

Zāles vairs nav reğistrētas

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 90

2 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Simi: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Zāles vairs nav reğistrētas

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā

http://www.ema.europa.eu

Zāles vairs nav reğistrētas