Alli (previously Orlistat GSK)

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Alli (previously Orlistat GSK)
 • SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
 • orlistat
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Alli (previously Orlistat GSK)
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Pretiekaisuma līdzekļi, izņemot diētas produkti
 • Ārstniecības joma:
 • Aptaukošanās
 • Ārstēšanas norādes:
 • Alli ir norādīta par svara zudumu pieaugušajiem ir liekais svars (ķermeņa masas indekss, BMI, ≥ 28 kg/m2) un būtu jāveic kopā ar nedaudz hypocaloric, apakšējā-tauku diētu.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Autorizēts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/000854
 • Autorizācija datums:
 • 23-07-2007
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/000854
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 26-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

+44 (0)20 7418 8613

EMA/307667/2012

EMEA/H/C/000854

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Alli

orlistats

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Alli. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Alli lietošanu.

Kas ir Alli?

Alli ir zāles, kas satur aktīvo vielu orlistatu. Tās ir pieejamas kapsulās (60 mg) un košļājamās tabletēs

(27 mg).

Kāpēc lieto Ali?

Alli lieto, lai palīdzētu pacientiem atbrīvoties no liekā svara. Tās lieto pieaugušajiem ar lieko svaru,

kuru ķermeņa masas indekss (ĶMI) pārsniedz vai ir vienāds ar 28 kg uz kvadrātmetru, zāles

kombinējot ar diētu, kas satur samazinātu kaloriju un tauku līmeni.

Šīs zāles var iegādāties bez receptes.

Kā lieto Alli?

Vienu Alli kapsulu vai košļājamo tableti ieņem tieši pirms katras pamata ēdienreizes, tās laikā vai ne

vēlāk kā vienu stundu pēc tās, trīs reizes dienā. Ja ir izlaista ēdienreize vai tās laikā netiek uzņemtas

taukvielas, Alli nav jālieto. Pacientam jāievēro diēta, kurā aptuveni 30% kaloriju uzņem ar taukiem.

Diētas laikā dienai paredzētais ēdiena daudzums jāsadala trim ēdienreizēm. Alli drīkst lietot ne ilgāk

par sešiem mēnešiem.

Pacientiem, kuri lieto Alli, diētas un fizisko nodarbību režīms jāievēro pirms terapijas sākuma. Ja

pacienti, kuri lieto Alli, pēc 12 nedēļām nav zaudējuši svaru, viņiem jākonsu

ltējas ar savu ārstu vai

farmaceitu. Iespējams, ka terapija jāpārtrauc.

Iepriekšējais nosaukums Orlistat GSK.

Alli darbojas ?

Ali aktīvā viela – orlistats – ir pretaptaukošanās zāles, kas neietekmē apetīti. Orlistats bloķē kuņģa un

zarnu trakta lipāzes (fermentus, kas veicina tauku sagremošanu). Ja šie fermenti ir bloķēti, daļa

uzņemto taukvielu netiek sagremota, tādējādi aptuveni 30% no ēdienreizē apēstajām taukvielām tiek

izvadītas nesagremotā veidā. Organisms neuzsūc šos taukus, un tas palīdz pacientam zaudēt svaru.

Kā noritēja Alli izpēte?

Tā kā Alli pamatā ir citas zāles, kas satur to pašu aktīvo vielu un kas jau ir reģistrētas ES (Xenical 120

mg kapsulas), dažos pētījumos bija iesaistīi pacienti, kuri lietoja Xenical.

Alli kapsulas tika pētītas trijos pamatpētījumos. Divi pētījumi, kuros tika iekļauti kopumā 1353 pacienti

ar lieko svaru vai aptaukošanos, kuriem ĶMI bija 28 kg/m

vai pārsniedza šo radītāju, ilga no viena līdz

diviem gadiem, un tajos salīdzināja dažādas Alli devas ar placebo (fiktīvu ārstēšanu) kombinācijā ar

diētu. Līdz pat pētījuma beigām nedz pacienti, nedz ārsti nezināja, kura ārstēšanas metode katram

pacientam bijusi. Trešajā pētījumā, kurā bija iekļauts 391 pacients ar lieko svaru un ĶMI no 25 and 28

kg/m

, Alli salīdzināja ar placebo. Šis pētījums ilga sešus mēnešus.

Visos pētījumos galvenais iedarbīguma radītājs bija svara izmaiņas.

Turklāt uzņēmums veica pētījumus, lai pierādītu, ka Alli 27 mg košļājamās tabletes ietekmē tauku

uzsūkšanos tāpat kā Alli 60 mg kapsulas.

Kādas bija Alli priekšrocības šajos pētījumos?

Alli bija iedarbīgākas par placebo, samazinot svaru pacientiem, kuriem ĶMI bija vienāds ar 28 kg/m

vai pārsniedza šo rādītāju. Divos pētījumos ar pacientiem, kuriem ĶMI bija vienāds ar 28 kg/m

pārsniedza šo rādītāju, pacientiem, kuri lietoja Alli 60 mg kapsulas, ķermeņa svars bija samazinājies

vidēji par 4,8 kg, bet placebo grupā samazinājums bija 2,3 kg.

Pētījumā ar pacientiem, kuru ĶMI bija no 25 un 28 kg/m

, svara samazinājums nebija tik liels, lai būtu

nozīmīgs pacientiem.

Pētījumi, kuros salīdzināja košļājamās tabletes ar kapsulām, parādīja, ka nesagremoto tauku

daudzums izkārnījumos bija vienāds neatkarīgi no lietoto zāļu formas.

Kāds risks pastāv, lietojot Alli?

Vairums Alli blakusparādību ietekmē gremošanas sistēmu, un to izraisīšanas iespējas ir mazākas,

ievērojot diētu ar zemu tauku saturu. Pārsvarā tās ir vāji izteiktas un rodas terapijas sākumā, ar laiku

izzūdot. Visbiežāk novērotās Alli blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir eļļaini izdalījumi,

meteorisms ar izdalīšanos, neatliekama vēdera izejas vajadzība, taukaini un eļļaini izkārnījumi, eļļaina

vēdera izeja (bez izkārnījumiem), gāzu uzkrāšanās un šķidri izkārnījumi. Pilns visu Alli lietotāju ziņoto

blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu li

etošanas instrukcijā.

Alli nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret orlistatu vai kādu citu šo zāļu

sastāvdaļu. Tās nedrīkst lietot cilvēki, kurus ārstē ar ciklosporīnu (šīs zāles izmanto orgānu tremes

reakcijas novēršanai pacientiem pēc orgānu transplantācijas) vai kopā ar zālēm, kuras lieto, lai

novērstu asins recekļu veidošanos, piemēram, varfarīnu. Tās nedrīkst lietot arī cilvēki, kuri ilgstoši cieš

no hroniska malabsorbcijas sindroma (ilgtermiņa nepietiekamas ēdiena uzturvielu uzsūkšanās

gremošanas traktā), cilvēki ar holeostāzi (aknu darbības traucējumiem) vai sievietes zīdīšanas periodā.

AlliF

2. lappuse no 3

AlliF

3. lappuse no 3

Kāpēc Alli tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Allix, pārsniedz šo zāļu izraisīto risku, un ieteica izsniegt

to reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Alli

Eiropas Komisija 2007. gada 23. jūlijā izsniedza Orlistat GSK reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Šī reģistrācija tika pamatota ar Xenical kapsulu reģistrāciju 1998. gadā. Zāļu nosaukumu 2008. gada

12. septembrī nomainīts uz Alli.

Pilns Alli EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Alli pieejama

zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir daļa no EPAR) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 05.2012.

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

alli 60 mg cietās kapsulas

Orlistat

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai

farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja Jūsu ķermeņa masa nesamazinās pēc 12 nedēļu ilgas alli lietošanas, jautājiet padomu ārstam

vai farmaceitam. Jums var būt jāpārtrauc alli lietošana.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir alli un kādam nolūkam to lieto

Liekās ķermeņa masas radītais risks

Kā alli darbojas

Kas Jums jāzina pirms alli lietošanas

Nelietojiet alli šādos gadījumos

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Citas zāles un alli

alli kopā ar uzturu un dzērienu

Grūtniecība un barošana ar krūti

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Kā lietot alli

Sagatavošanās ķermeņa masas samazināšanai

Izvēlieties sākšanas datumu

Nosakiet ķermeņa masas samazināšanas mērķi

Nosakiet vēlamo kaloriju un tauku patēriņu

alli lietošana

Pieaugušie no 18 gadu vecuma

Cik ilgi man jālieto alli?

Ja esat lietojis alli vairāk nekā noteikts

Ja esat aizmirsis lietot alli

Iespējamās blakusparādības

Nopietnas blakusparādības

Ļoti biežas blakusparādības

Biežas blakusparādības

Novērotā ietekme uz asins analīžu rezultātiem

Uzziniet, kā rīkoties ar diētu saistītas ārstēšanas ietekmes gadījumā

Kā uzglabāt alli

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko alli satur

alli ārējais izskats un iepakojums

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Cita noderīga informācija

1.

Kas ir alli un kādam nolūkam to lieto

alli lieto ķermeņa masas samazināšanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma ar lieko svaru, kuriem

ķermeņa masas indekss (ĶMI) ir 28 vai vairāk. alli jālieto kopā ar samazināta kaloriju un tauku satura

diētu.

ĶMI ir veids, kā noskaidrot, vai Jums ir veselīgs svars vai arī ir liekais svars atbilstoši Jūsu auguma

garumam. Zemāk dotā tabulā varat noskaidrot, vai Jums ir pārāk liela ķermeņa masa un vai alli ir Jums

piemērots.

Atrodiet tabulā savu auguma garumu. Ja Jūsu ķermeņa masa ir mazāka nekā masa, kas tabulā norādīta

kā atbilstoša Jūsu augumam, nelietojiet alli.

Augums

Ķermeņa masa

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

Liekās ķermeņa masas radītais risks

Palielināta ķermeņa masa paaugstina vairāku nopietnu veselības traucējumu, piemēram, cukura

diabēta un sirds slimības risku. Šie stāvokļi var neradīt Jums sliktu pašsajūtu, tādēļ Jums jāapmeklē

savs ārsts, lai pārbaudītu vispārējo veselības stāvokli.

Kā alli darbojas

alli aktīvā viela (orlistats) ir radīta, lai ietekmētu Jūsu gremošanas sistēmā esošos taukus. Tā pārtrauc

aptuveni ceturtdaļas Jūsu uzturā esošo tauku uzsūkšanos. Šie tauki tiks izvadīti no organisma ar

izkārnījumiem (skatīt 4. punktu). Tādēļ ir svarīgi ievērot diētu ar mazu tauku saturu, lai kontrolētu šo

ietekmi. Tad kapsulas darbība palīdzēs Jums vairāk samazināt ķermeņa masu, nekā to spēj tikai diētas

ievērošana. Papildu katriem tikai ar diētas palīdzību zaudētiem 2 kg, alli var palīdzēt Jums zaudēt

līdz 1 kg vairāk.

2.

Kas Jums jāzina pirms alli lietošanas

Nelietojiet alli šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret orlistatu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Ja lietojat ciklosporīnu – zāles, ko lieto pēc orgānu transplantācijas, smaga reimatoīdā artrīta

gadījumā un dažu smagu ādas slimību ārstēšanai.

Ja lietojat varfarīnu vai citas zāles, ko lieto asins sašķidrināšanai.

Ja Jums ir holestāze (stāvoklis, kad bloķēta žults attece no aknām).

Ja Jums ir uztura uzsūkšanas traucējumi (hronisks malabsorbcijas sindroms), kuru diagnozi

noteicis ārsts.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms alli lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu,

ja Jums ir cukura diabēts. Izstāstiet to savam ārstam, kuram, iespējams, būs jāpielāgo Jūsu

pretdiabēta zāļu deva.

ja Jums ir nieru slimība. Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, pirms alli lietošanas

konsultējieties ar savu ārstu. Pacientiem ar hronisku nieru slimību orlistata lietošana var būt

saistīta ar nierakmeņu veidošanos.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un alli

alli var ietekmēt dažas zāles, kuras Jūs lietojat.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Nelietojiet alli kopā ar šīm zālēm:

Ciklosporīns: ciklosporīnu lieto pēc orgānu pārstādīšanas, smaga reimatoīdā artrīta gadījumā un

dažu smagu ādas slimību ārstēšanai.

Varfarīns vai citas zāles, ko lieto asins sašķidrināšanai.

Perorālie kontracepcijas līdzekļi un alli

Ja Jums ir stipra caureja, var samazināties perorālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāte. Ja Jums

ir stipra caureja, izmantojiet papildu kontracepcijas metodi.

Ja lietojat alli, katru dienu, lietojiet multivitamīnus

alli var samazināt dažu vitamīnu uzsūkšanās apjomu Jūsu organismā. Multivitamīniem jāsatur

A, D, E un K vitamīnu. Lai nodrošinātu vitamīnu uzsūkšanos, Jums multivitamīni jālieto pirms

naktsmiera - laikā, kad Jūs nelietosiet alli.

Pirms alli lietošanas Jums ir jāpastāsta ārstam, ja lietojat:

amiodaronu – lieto sirdsdarbības ritma traucējumu ārstēšanai;

akarbozi (pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai). alli nav ieteicams

cilvēkiem, kuri lieto akarbozi;

zāles vairogdziedzera slimības ārstēšanai (levotiroksīnu), jo var būt nepieciešams pielāgot devu

un zāles lietot dažādā dienas laikā;

zāles pret epilepsiju, jo par visām krampju biežuma vai smaguma pārmaiņām jāpaziņo savam

ārstam;

zāles HIV ārstēšanai. Ir svarīgi konsultēties ar ārstu pirms alli lietošanas, ja Jūs saņemat terapiju

HIV ārstēšanai;

ja lietojat zāles depresijas, psihiatrisku slimību vai trauksmes ārstēšanai.

Ja lietojat alli, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam

ja lietojat zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, jo var būt nepieciešams pielāgot devu;

ja lietojat zāles paaugstināta holesterīna līmeņa pazemināšanai, jo var būt nepieciešams pielāgot

devu.

alli kopā ar uzturu un dzērienu

alli jālieto kopā ar samazināta kaloriju un tauku daudzuma diētu. Mēģiniet sākt šo diētu pirms

ārstēšanas sākšanas. Informāciju, kā noteikt vēlamo kaloriju un tauku daudzumu, skatīt nodaļā

Cita noderīga informācija

6. punkta zilajās lappusēs.

alli var lietot tieši pirms ēšanas, ēšanas laikā vai 1 stundas laikā pēc ēdienreizes. Kapsula jānorij,

uzdzerot ūdeni. Parasti tā ir viena kapsula brokastīs, pusdienās un vakariņās. Ja izlaižat ēdienreizi

vai Jūsu maltīte nesatur taukus, nelietojiet kapsulu. alli nedarbojas, ja ēdienā nav tauku.

Ja ēdat treknu ēdienu, nelietojiet vairāk par ieteikto devu. Kapsulas lietošana kopā ar ēdienu, kas

satur pārāk daudz tauku, var palielināt ar uzturu saistīto blakusparādību rašanās iespējamību

(skatīt 4. punktu). Dariet visu, lai izvairītos no trekniem ēdieniem, kamēr lietojat alli

.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet alli, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka alli ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

3.

Kā lietot alli

Sagatavošanās ķermeņa masas samazināšanai

1.

Izvēlieties sākuma datumu

Jau iepriekš izvēlieties dienu, kad sāksiet lietot kapsulas. Pirms kapsulu lietošanas Jums jāsāk ievērot

mazkaloriju, samazināta tauku daudzuma diēta un jāļauj organismam pāris dienas pielāgoties Jūsu

jaunajiem ēšanas paradumiem. Pierakstiet visu, ko ēdat, savā uztura dienasgrāmatā. Uztura

dienasgrāmatas ir efektīvas, jo dod iespēju Jums apzināties, ko ēdat, cik daudz ēdat, un dod Jums

pamatu, lai veiktu pārmaiņas.

2.

Nosakiet ķermeņa masas samazināšanas mērķi

Pārdomājiet, cik lielā mērā vēlaties samazināt ķermeņa masu, un tad nosakiet vēlamo ķermeņa masu.

Īstenojams mērķis ir samazināt ķermeņa masu par 5 - 10% no ķermeņa sākotnējās masas. Ķermeņa

masas samazinājums dažādās nedēļās var būt dažāds. Jūsu mērķim jābūt samazināt ķermeņa masu

pakāpeniski un līdzsvaroti par apmēram 0,5 kg nedēļā.

3.

Nosakiet vēlamo kaloriju un tauku patēriņu

Lai labāk sasniegtu savu ķermeņa masas samazināšanas mērķi, Jums jānosaka divi vēlamie patēriņa

lielumi dienā – viens kaloriju daudzumam, bet otrs – tauku daudzumam. Vairāk padomu skatiet nodaļā

Cita noderīga informācija

zilajās lappusēs 6. punktā.

alli lietošana

Pieaugušie no 18 gadu vecuma

Lietojiet pa vienai kapsulai trīsreiz dienā.

Lietojiet alli tieši pirms ēšanas, ēšanas laikā vai 1 stundas laikā pēc ēdienreizes. Tas parasti

nozīmē pa vienai kapsulai brokastīs, pusdienās un vakariņās. Pārliecinieties, ka Jūsu trīs

galvenās ēdienreizes ir labi līdzsvarotas, ar samazinātu kaloriju un tauku daudzumu.

Ja izlaižat ēdienreizi vai tā nesatur taukus, nelietojiet kapsulu. alli nedarbojas, ja ēdienreizē nav

tauku.

Norijiet kapsulu veselu un uzdzeriet ūdeni.

Dienā nelietojiet vairāk par 3 kapsulām.

Jūs varat uzglabāt savu alli dienas devu zilā futrālī (shuttle), kas ietilpst šajā iepakojumā.

Lietojiet mazāk tauku, lai samazinātu ar uzturu saistīto blakusparādību rašanās iespējamību

(skatīt 4. punktu).

Centieties jau pirms kapsulu lietošanas būt fiziski aktīvāks. Fiziskā aktivitāte ir svarīga ķermeņa

masas samazināšanas programmas daļa. Atcerieties pārbaudīties pie ārsta, ja pirms tam neesat

nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm.

Turpiniet būt fiziski aktīvs gan alli lietošanas laikā, gan pēc tā lietošanas pārtraukšanas.

Cik ilgi man jālieto alli?

alli nedrīkst lietot ilgāk par sešiem mēnešiem.

Ja pēc alli lietošanas 12 nedēļām Jūsu ķermeņa masa nesamazinās, lūdziet padomu ārstam vai

farmaceitam. Jums var būt jāpārtrauc alli lietošana.

Sekmīga ķermeņa masas samazināšana nenotiek, ja Jūs tikai īslaicīgi ēdat citādāk, pirms

atgriežaties pie vecajiem ieradumiem. Cilvēki, kas samazina ķermeņa masu un saglabā to,

maina dzīvesveidu, ieskaitot arī to, ko viņi ēd un cik aktīvi dzīvo.

Ja esat lietojis alli vairāk nekā noteikts

Nelietojiet vairāk par 3 kapsulām dienā.

Ja esat lietojis pārāk daudz kapsulu, cik ātri vien iespējams, sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot alli

Ja esat aizmirsis lietot kapsulu:

Ja pēc Jūsu pēdējās galvenās maltītes ir pagājusi mazāk nekā viena stunda, varat lietot aizmirsto

kapsulu.

Ja pēc Jūsu pēdējās galvenās maltītes ir pagājusi vairāk nekā viena stunda, nelietojiet aizmirsto

kapsulu. Pagaidiet un lietojiet nākamo kapsulu savā nākamajā ēdienreizē kā parasti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Vairumu ar

alli lietošanu saistīto biežāko blakusparādību (piemēram, gāzu uzkrāšanos zarnās ar eļļainiem

izdalījumiem vai bez tiem, pēkšņu vai biežāku vēdera izeju un mīkstus izkārnījumus) izraisa tas, kā šīs

zāles darbojas (skatīt 1. punktu). Ēdiet uzturu ar mazāku tauku saturu, lai labāk kontrolētu ar uzturu

saistītas blakusparādības.

Nopietnas blakusparādības

Nav zināms, cik bieži rodas šādas blakusparādības

Smagas alerģiskas reakcijas

Smagas alerģiskas reakcijas pazīmes ir stipri apgrūtināta elpošana, svīšana, izsitumi, nieze,

pietūkusi seja, paātrināta sirdsdarbība, ģībonis.

Pārtrauciet kapsulu lietošanu. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Citas nopietnas blakusparādības

asiņošana no taisnās zarnas.

divertikulīts (resnās zarnas iekaisums). Simptomi var būt sāpes vēdera lejasdaļā, īpaši kreisajā

pusē, iespējams, ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un aizcietējumu.

pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums). Tā simptomi var būt stipras sāpes vēderā, kas

dažkārt izstaro uz muguru, iespējams, kopā ar drudzi, sliktu dūšu un vemšanu.

pūšļu veidošanās uz ādas (arī plīstoši pūšļi).

stipras vēdera sāpes, ko izraisījuši žultsakmeņi.

hepatīts (aknu iekaisums). Simptomi var būt dzeltenīga āda un acis, nieze, tumšas krāsas urīns,

sāpes vēderā un jutīgas aknas (par ko liecina sāpes zem ribu loka priekšējā daļā labajā pusē),

dažreiz arī ēstgribas zudums.

oksalātu nefropātija (kalcija oksalāta daudzuma palielināšanās, kas var radīt nierakmeņus).

Skatīt 2. punktu

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā.

Pārtrauciet kapsulu lietošanu. Izstāstiet savam ārstam, ja Jums rodas kāds no šiem

traucējumiem.

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

gāzes vēderā (meteorisms) ar vai bez taukainiem izdalījumiem

pēkšņas zarnu kustības

taukaini vai eļļaini izkārnījumi

mīksti izkārnījumi

Pasakiet savam ārstam vai farmaceitam, ja kāda no šīm blakusparādībām kļūst izteikta vai

traucējoša.

Biežas blakusparādības

Tās var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

sāpes vēderā

nesaturēšana (izkārnījumu)

šķidri izkārnījumi

biežāka vēdera izeja

trauksme

Pasakiet savam ārstam vai farmaceitam, ja kāda no šīm blakusparādībām kļūst izteikta vai

traucējoša.

Novērotā ietekme uz asins analīžu rezultātiem

Nav zināms, cik bieži tā ir novērojama ( biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Dažu aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās;

Ietekme uz asinsreci cilvēkiem, kuri lieto asinis šķidrinošas zāles (antikoagulantus), piemēram,

varfarīnu.

Ja Jums veic asins analīzi, pasakiet savam ārstam

,

ka lietojat alli.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Uzziniet, kā novērst alli iedarbību, kas saistīta ar Jūsu diētu vai tauku uzņemšanu

Visbiežāk blakusparādības izraisa tas, kā kapsulas iedarbojas un kā daži tauki tiek izvadīti no Jūsu

organisma. Šāda ietekme parasti rodas kapsulu lietošanas pirmajās pāris nedēļās, kad vēl neesat

pieradis ierobežot tauku daudzumu uzturā. Šādas ar uzturu saistītās blakusparādības var liecināt, ka

esat apēdis vairāk tauku nekā vajadzēja.

Jūs varat iemācīties samazināt ar uzturu saistītās ārstēšanas blakusparādības, ievērojot šādus principus:

sāciet savu diētu ar samazinātu tauku daudzumu pāris dienas vai pat nedēļas pirms kapsulu

lietošanas sākšanas;

pievērsiet uzmanību tam, cik daudz tauku ir Jūsu mīļākos ēdienos, kā arī porciju lielumam.

Labāk iepazīstot porciju lielumu, samazināsies iespēja nejauši pārsniegt vēlamo tauku

daudzumu;

sadaliet uzņemamo tauku daudzumu vienmērīgi visās dienas ēdienreizēs. “Nesakrājiet”

pieļaujamos taukus un kalorijas un pēc tam nelutiniet sevi ar treknu maltīti vai desertu, kā,

iespējams, esat darījis citu ķermeņa masas samazināšanas programmu laikā;

vairums lietotāju, kuriem rodas šāda ietekme, šos simptomus uzskata par paciešamiem un

kontrolē tos, pielāgojot lietoto uzturu.

Neuztraucieties, ja Jums neradīsies neviens no šiem traucējumiem. Tas nenozīmē, ka šīs kapsulas

neiedarbojas.

5.

Kā uzglabāt alli

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes pēc

„Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Pudelītē ir divi hermētiski noslēgti konteineri ar silikagelu, lai pasargātu kapsulas no mitruma.

Uzglabājiet konteinerus pudelītē. Tos nedrīkst norīt.

Jūs varat arī uzglabāt alli dienas devu zilā futrālī (shuttle), kas pievienots šim iepakojumam.

Izmetiet kapsulas, ja tās uzglabātas futrālī ilgāk par vienu mēnesi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko alli satur

Aktīvā viela ir orlistats. Viena cietā kapsula satur 60 mg orlistata.

Citas sastāvdaļas ir:

Kapsulas pildījums: mikrokristāliskā celuloze (E460), nātrija cietes glikolāts, povidons (E1201),

nātrija laurilsulfāts, talks.

Kapsulas apvalks: želatīns, indigokarmīns (E132), titāna dioksīds (E171), nātrija laurilsulfāts,

sorbitāna monolaurāts, melnā tinte (šellaka, melnais dzelzs oksīds (E172), propilēnglikols).

Kapsulas josla: želatīns, polisorbāts 80, indigokarmīns (E132).

alli ārējais izskats un iepakojums

alli kapsulām ir tirkīza krāsas vāciņš un korpuss ar tumši zilu joslu vidū un uzdruku "alli".

alli pieejams iepakojumā pa 42, 60, 84, 90 un 120 kapsulām. Visās valstīs visi iepakojuma lielumi var

nebūt pieejami.

Zils futrālis (

shuttle

) pievienots šim iepakojumam Jūsu alli dienas devas uzglabāšanai.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Lielbritānija.

Ražotājs:

Famar S.A., 48 KM Athens-Lamia,

190 11 Avlona, Grieķija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par alli ķermeņa masas samazināšanas programmu, Jūs varat arī

apmeklēt jūsu valstij specifisku tīmekļa vietni.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

България

ГлаксоСмитКлайн Консюмър Хелткеър

Teл.: + 359 2 953 10 34

www.alli.bg

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

www.alli.lt

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

www.alli.cz

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Consumer Healthcare

Tel.: + 36 1 225 5800

www.alliprogram.hu

Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Tlf: + 45 80 25 16 27

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.dk

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

www.alli.com.mt

Deutschland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH &

Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.de

Nederland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 693 8780

info.nlch@gsk.com

www.alli.nl

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

www.alli.gsk.ee

Norge

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tlf: + 47 80 05 86 30

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι

Τηλ: + 30 210 68 82 100

www.alli.gr

Österreich

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH &

Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.at

España

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A.

Tel: + 34 900 816 705

www.alli.com.es

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 96 00

www.alli.pl

France

GlaxoSmithKline Santé Grand Public

Tél.: + 33 (0)1 39 17 80 00

www.alliprogramme.fr

Portugal

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare –

Produtos para a Saúde e Higiene, Lda.

Tel: 800 784 695

apoio.consumidor@gsk.com

www.alli.pt

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:+385 1 6051 999

www.alli.com.hr

Ireland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland)

Limited

Tel: + 353 (0)1 495 5000

www.alli.ie

România

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.

Tel: + 40 21 302 8 208

www.alli.ro

Slovenija

GSK d.o.o., Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

www.alli.si

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

www.alli.sk

Italia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.

Tel: + 39 02 38062020

www.alli.it

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Consumer Healthcare

Puh/Tel: 080 077 40 80

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.fi

Κύπρος

C. A. Papaellinas Ltd,

Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία

Tηλ. +357 22 741 741

www.alli.com.cy

Sverige

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: 020-100579

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.se

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

www.alli.com.lv

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: + 44 (0)800 171 2014 (Freephone)

customer.relations@gsk.com

www.alli.co.uk

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA

Liekās ķermeņa masas radītais risks

Palielināta ķermeņa masa ietekmēs Jūsu veselību un palielinās šādu nopietnu veselības traucējumu

risku:

paaugstināts asinsspiediens,

cukura diabēts,

sirds slimības,

insults,

daži vēža veidi,

osteoartrīts.

Pārrunājiet ar savu ārstu šo stāvokļu rašanās risku.

Ķermeņa masas samazināšanas nozīme

Ķermeņa masas samazināšana un uzturēšana, piemēram, uzlabojot diētu un palielinot fizisko aktivitāti,

var palīdzēt samazināt nopietnu veselības traucējumu risku un palīdzēt uzlabot Jūsu veselību.

Noderīgi padomi par diētu un kaloriju un tauku patēriņu alli lietošanas laikā

alli jālieto kopā ar samazinātu kaloriju un tauku diētu. Kapsulas darbojas, neļaujot apēstiem taukiem

uzsūkties, bet Jūs varat turpināt ēst ēdienu no visām galvenajām uztura grupām. Lai gan Jums

jāpievērš uzmanība apēstām kalorijām un taukiem, ir svarīgi ievērot līdzsvarotu diētu. Jums jāizvēlas

maltītes, kas satur dažādas uzturvielas, un jāmācās ēst veselīgi ilgā laikposmā.

Kaloriju un tauku ierobežota patēriņa nozīmes izprašana

Ar kalorijām mēra enerģijas daudzumu, kas nepieciešams Jūsu organismam. Dažkārt tās sauc par

kilokalorijām vai kcal. Enerģiju var mērīt arī kilodžoulos, ko Jūs arī varat redzēt uz pārtikas produktu

etiķetēm.

Kaloriju patēriņa mērķis ir maksimālais kaloriju daudzums, ko Jūs ēdat katru dienu. Skatieties

turpmāk tabulā šajā apakšpunktā.

Jūsu tauku patēriņa mērķis ir maksimālais tauku daudzums gramos, ko Jūs ēdat katrā maltītē.

Tauku patēriņa mērķis gramos norādīts tabulā pēc kaloriju patēriņa mērķa noteikšanas.

Tauku patēriņa mērķa kontrole ir būtiska kapsulas darbības veida dēļ. Lietojot alli, Jūsu

organisms neizlietos vairāk tauku un tā var censties tikt galā ar tauku daudzumu, kas iepriekš

tika apēsts. Tātad, sasniedzot tauku mērķa patēriņu, Jūs padarīsiet maksimālus ķermeņa masas

samazināšanas rezultātus, samazinot ar diētu saistītas ārstēšanas ietekmes risku.

Jums jāsamazina ķermeņa masa pakāpeniski un līdzsvaroti. Samazināšana par apmēram 0,5 kg

nedēļā ir ideāla.

Kā noteikt vēlamo kaloriju patēriņu

Zemāk esošā tabula izstrādāta, lai noteiktu vēlamo kaloriju patēriņu, kas ir par aptuveni 500 kalorijām

dienā mazāks, nekā Jūsu ķermenim nepieciešams pašreizējās ķermeņa masas uzturēšanai. Tādēļ

kopējais daudzums ir par 3 500 kalorijām nedēļā mazāk, kas ir aptuvenais kaloriju daudzums 0,5 kg

tauku.

Jūsu vēlamais kaloriju mērķis vien ļautu Jums pakāpeniski, līdzsvaroti samazināt ķermeņa masu par

aptuveni 0,5 kg nedēļā, neliekot Jums vilties vai justies nelāgi.

Nav ieteicams dienā patērēt mazāk par 1 200 kalorijām.

Lai noteiktu vēlamo kaloriju patēriņu, Jums jāzina sava aktivitātes pakāpe. Jo lielāka ir Jūsu aktivitāte,

jo lielāks būs Jūsu vēlamais kaloriju patēriņš.

Maza aktivitāte nozīmē, ka Jūs pastaigājaties, kāpjat pa kāpnēm, nodarbojaties ar dārza darbiem

vai citām ikdienas fiziskām aktivitātēm maz vai to nedarāt vispār.

Vidēja aktivitāte nozīmē, ka fiziskā aktivitātē dienā Jūs sadedzināt aptuveni 150 kalorijas,

piemēram, nostaigājat trīs kilometrus, nodarbojaties ar dārza darbiem 30 - 45 minūtes vai

noskrienat divus kilometrus 15 minūšu laikā. Izvēlieties pakāpi, kas vislabāk atbilst Jūsu

ikdienai. Ja neesat pārliecināts, kādu pakāpi izvēlēties, izvēlieties mazu aktivitāti.

Sievietes

Maza aktivitāte

Mazāk par 68,1 kg

1 200 kalorijas

68,1 kg līdz 74,7 kg

1 400 kalorijas

74,8 kg līdz 83,9 kg

1 600 kalorijas

84,0 kg un vairāk

1 800 kalorijas

Vidēja aktivitāte

Mazāk par 61,2 kg

1 400 kalorijas

61,3 kg līdz 65,7 kg

1 600 kalorijas

65,8 kg un vairāk

1 800 kalorijas

Vīrieši

Maza aktivitāte

Mazāk par 65,7 kg

1 400 kalorijas

65,8 kg līdz 70,2 kg

1 600 kalorijas

70,3 kg un vairāk

1 800 kalorijas

Vidēja aktivitāte

59,0 kg un vairāk

1 800 kalorijas

Kā noteikt vēlamo tauku patēriņu

Turpmāk tabulā parādīts, kā noteikt vēlamo tauku patēriņu, balstoties uz Jums dienā uzņemt atļauto

kaloriju daudzumu. Jums jāplāno trīs maltītes dienā. Ja Jūsu patēriņš būs, piemēram, 1 400 kalorijas

dienā, maksimālais tauku daudzums ēdienreizē būs 15 g. Lai ievērotu dienā atļauto tauku patēriņu,

uzkodas nedrīkst saturēt vairāk par 3 g tauku.

Kaloriju daudzums, kādu

Jūs drīkstat dienā uzņemt

Lielākais maltītē pieļaujamais

tauku daudzums

Lielākais vienās uzkodās

pieļaujamais tauku daudzums

1 200

12 g

1 400

15 g

1 600

17 g

1 800

19 g

Atcerieties

Izvēlēties reālu kaloriju un tauku patēriņu, jo tas ir labs veids, kā uzturēt Jūsu ķermeņa masas

samazināšanas sasniegumus ilgtermiņā.

Pierakstiet, ko apēdat, uztura dienasgrāmatā, arī kaloriju un tauku daudzumu.

Mēģiniet būt fiziski aktīvāks pirms sākat lietot kapsulas. Fiziskā aktivitāte ir svarīga ķermeņa

masas samazināšanas programmas sastāvdaļa. Neaizmirstiet vispirms pārbaudīties pie ārsta, ja

iepriekš nav bijis slodzes.

Turpiniet būt aktīvs, kamēr lietojat alli un pēc tā lietošanas.

alli ķermeņa masas samazināšanas programma apvieno kapsulas ar ēšanas plānu un dažādiem

līdzekļiem, lai palīdzētu Jums saprast, kā ievērot diētu ar samazinātu kaloriju un tauku daudzumu, kā

arī vadlīnijas aktivitātes palielināšanai.

alli mājaslapā (lūdzu, skat. Jūsu valstij specifisko mājaslapu, kas norādīta vietējo pārstāvniecību

sarakstā iepriekš) Jums sniegtas interaktīvas iespējas, receptes ar zemu taukusaturu, padomi par fizisku

aktivitāti un cita noderīga informācija, kas palīdzēs Jums sasniegt veselīgu dzīvesveidu un ķermeņa

masas samazināšanas mērķi.

Apmeklējiet www.alli.com.lv

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

alli 27 mg košļājamās tabletes

Orlistat

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai

farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja Jūsu ķermeņa masa nesamazinās pēc 12 nedēļu ilgas alli lietošanas, jautājiet padomu ārstam

vai farmaceitam. Jums var būt jāpārtrauc alli lietošana.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir alli un kādam nolūkam to lieto

Liekās ķermeņa masas radītais risks

Kā alli darbojas

Kas Jums jāzina pirms alli lietošanas

Nelietojiet alli šādos gadījumos

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Citas zāles un alli

alli kopā ar uzturu un dzērienu

Grūtniecība un barošana ar krūti

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Svarīga informācija par kādu no alli sastāvdaļām

Kā lietot alli

Sagatavošanās ķermeņa masas samazināšanai

Izvēlieties sākšanas datumu

Nosakiet ķermeņa masas samazināšanas mērķi

Nosakiet vēlamo kaloriju un tauku patēriņu

alli lietošana

Pieaugušie no 18 gadu vecuma

Cik ilgi man jālieto alli?

Ja esat lietojis alli vairāk nekā noteikts

Ja esat aizmirsis lietot alli

Iespējamās blakusparādības

Nopietnas blakusparādības

Ļoti biežas blakusparādības

Biežas blakusparādības

Novērotā ietekme uz asins analīžu rezultātiem

Uzziniet, kā rīkoties ar diētu saistītas ārstēšanas ietekmes gadījumā

Kā uzglabāt alli

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko alli satur

alli ārējais izskats un iepakojums

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Cita noderīga informācija

1.

Kas ir alli un kādam nolūkam to lieto

alli lieto ķermeņa masas samazināšanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma ar lieko svaru, kuriem

ķermeņa masas indekss (ĶMI) ir 28 vai vairāk. alli jālieto kopā ar samazināta kaloriju un tauku satura

diētu.

ĶMI ir veids, kā noskaidrot, vai Jums ir veselīgs svars vai arī ir liekais svars atbilstoši Jūsu auguma

garumam. Zemāk dotā tabulā varat noskaidrot, vai Jums ir pārāk liela ķermeņa masa un vai alli ir Jums

piemērots.

Atrodiet tabulā savu auguma garumu. Ja Jūsu ķermeņa masa ir mazāka nekā masa, kas tabulā norādīta

kā atbilstoša Jūsu augumam, nelietojiet alli.

Augums

Ķermeņa masa

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

Liekās ķermeņa masas radītais risks

Palielināta ķermeņa masa paaugstina vairāku nopietnu veselības traucējumu, piemēram, cukura

diabēta un sirds slimības risku. Šie stāvokļi var neradīt Jums sliktu pašsajūtu, tādēļ Jums jāapmeklē

savs ārsts, lai pārbaudītu vispārējo veselības stāvokli.

Kā alli darbojas

alli aktīvā viela (orlistats) ir radīta, lai ietekmētu Jūsu gremošanas sistēmā esošos taukus. Tā pārtrauc

aptuveni ceturtdaļas Jūsu uzturā esošo tauku uzsūkšanos. Šie tauki tiks izvadīti no organisma ar

izkārnījumiem (skatīt 4. punktu). Tādēļ ir svarīgi ievērot diētu ar mazu tauku saturu, lai kontrolētu šo

ietekmi. Tad tablešu darbība palīdzēs Jums vairāk samazināt ķermeņa masu, nekā to spēj tikai diētas

ievērošana.

Katra tablete satur sastāvdaļas, kas alli palīdz efektīvi darboties Jūsu gremošanas sistēmā, un,

košļājot tableti, šīs vielas ātri atbrīvojas. Papildu katriem tikai ar diētas palīdzību zaudētiem

2 kg, alli košļājamās tablets var palīdzēt Jums zaudēt 1 kg vairāk. Košļājiet pa vienai tabletei trīsreiz

dienā.

2.

Kas Jums jāzina pirms alli lietošanas

Nelietojiet alli šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret orlistatu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Ja lietojat ciklosporīnu – zāles, ko lieto pēc orgānu transplantācijas, smaga reimatoīdā artrīta

gadījumā un dažu smagu ādas slimību ārstēšanai.

Ja lietojat varfarīnu vai citas zāles, ko lieto asins sašķidrināšanai.

Ja Jums ir holestāze (stāvoklis, kad bloķēta žults attece no aknām).

Ja Jums ir uztura uzsūkšanas traucējumi (hronisks malabsorbcijas sindroms), kuru diagnozi

noteicis ārsts.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms alli lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu,

ja Jums ir cukura diabēts. Izstāstiet to savam ārstam, kuram, iespējams, būs jāpielāgo Jūsu

pretdiabēta zāļu deva.

ja Jums ir nieru slimība. Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, pirms alli lietošanas

konsultējieties ar savu ārstu. Pacientiem ar hronisku nieru slimību orlistata lietošana var būt

saistīta ar nierakmeņu veidošanos.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un alli

alli var ietekmēt dažas zāles, kuras Jūs lietojat.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Nelietojiet alli kopā ar šīm zālēm:

Ciklosporīns: ciklosporīnu lieto pēc orgānu pārstādīšanas, smaga reimatoīdā artrīta gadījumā un

dažu smagu ādas slimību ārstēšanai.

Varfarīns vai citas zāles, ko lieto asins sašķidrināšanai.

Perorālie kontracepcijas līdzekļi un alli

Ja Jums ir stipra caureja, var samazināties perorālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāte. Ja Jums

ir stipra caureja, izmantojiet papildu kontracepcijas metodi.

Ja lietojat alli, katru dienu, lietojiet multivitamīnus

alli var samazināt dažu vitamīnu uzsūkšanās apjomu jūsu organismā. Multivitamīniem jāsatur

A, D, E un K vitamīnu. Lai nodrošinātu vitamīnu uzsūkšanos, Jums multivitamīni jālieto pirms

naktsmiera - laikā, kad jūs nelietosiet alli.

Pirms alli lietošanas Jums ir jāpastāsta ārstam, ja lietojat:

amiodaronu – lieto sirdsdarbības ritma traucējumu ārstēšanai;

akarbozi (pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai. alli nav ieteicams

cilvēkiem, kuri lieto akarbozi;

zāles vairogdziedzera slimības ārstēšanai (levotiroksīnu), jo var būt nepieciešams pielāgot devu

un zāles lietot dažādā dienas laikā;

zāles pret epilepsiju, jo par visām krampju biežuma vai smaguma pārmaiņām jāpaziņo savam

ārstam;

zāles HIV ārstēšanai. Ir svarīgi konsultēties ar ārstu pirms alli lietošanas, ja Jūs saņemat terapiju

HIV ārstēšanai;

ja lietojat zāles depresijas, psihiatrisku slimību vai trauksmes ārstēšanai.

Ja lietojat alli, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam

ja lietojat zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, jo var būt nepieciešams pielāgot devu;

ja lietojat zāles paaugstināta holesterīna līmeņa pazemināšanai, jo var būt nepieciešams pielāgot

devu.

alli kopā ar uzturu un dzērienu

alli jālieto kopā ar samazināta kaloriju un tauku daudzuma diētu. Mēģiniet sākt šo diētu pirms

ārstēšanas sākšanas. Informāciju, kā noteikt vēlamo kaloriju un tauku daudzumu, skatīt nodaļā

Cita

noderīga informācija

6. punkta zilajās lappusēs.

alli var lietot tieši pirms ēšanas, ēšanas laikā vai 1 stundas laikā pēc ēdienreizes. Tablete jākošļā.

Parasti tā ir viena tablete brokastīs, pusdienās un vakariņās. Ja izlaižat ēdienreizi vai Jūsu maltīte

nesatur taukus, nelietojiet tableti. alli nedarbojas, ja ēdienā nav tauku.

Ja ēdat treknu ēdienu, nelietojiet vairāk par ieteikto devu. Tabletes lietošana kopā ar ēdienu, kas satur

pārāk daudz tauku, var palielināt ar uzturu saistīto blakusparādību rašanās iespējamību (skatīt 4.

punktu). Dariet visu, lai izvairītos no trekniem ēdieniem, kamēr lietojat alli

.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet alli, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka alli ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

alli satur laktozi un saharozi.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot alli

Sagatavošanās ķermeņa masas samazināšanai

1.

Izvēlieties sākuma datumu

Jau iepriekš izvēlieties dienu, kad sāksiet lietot tabletes. Pirms tablešu lietošanas Jums jāsāk ievērot

mazkaloriju, samazināta tauku satura diēta un jāļauj organismam pāris dienas pielāgoties Jūsu

jaunajiem ēšanas paradumiem. Pierakstiet visu, ko ēdat, savā uztura dienasgrāmatā. Uztura

dienasgrāmatas ir efektīvas, jo dod iespēju Jums apzināties, ko ēdat, cik daudz, un dod Jums pamatu,

lai veiktu pārmaiņas.

2.

Nosakiet ķermeņa masas samazināšanas mērķi

Pārdomājiet, cik lielā mērā vēlaties samazināt ķermeņa masu, un tad nosakiet vēlamo ķermeņa masu.

Īstenojams mērķis ir samazināt ķermeņa masu par 5 - 10% no ķermeņa sākotnējās masas. Ķermeņa

masas samazinājums dažādās nedēļās var būt dažāds. Jūsu mērķim jābūt samazināt ķermeņa masu

pakāpeniski un līdzsvaroti par apmēram 0,5 kg nedēļā.

3.

Nosakiet vēlamo kaloriju un tauku patēriņu

Lai labāk sasniegtu savu ķermeņa masas samazināšanas mērķi, Jums jānosaka divi vēlamie patēriņa

lielumi dienā – viens kaloriju daudzumam, bet otrs – tauku daudzumam. Vairāk padomu skatiet nodaļā

Cita noderīga informācija

zilajās lappusēs 6. punktā.

alli lietošana

Pieaugušie no 18 gadu vecuma

Sakošļājiet pa vienai tabletei trīsreiz dienā.

Lietojiet alli tieši pirms ēšanas, ēšanas laikā vai 1 stundas laikā pēc ēdienreizes. Tas parasti

nozīmē pa vienai tabletei brokastīs, pusdienās un vakariņās. Pārliecinieties, ka Jūsu trīs galvenās

ēdienreizes ir labi līdzsvarotas, ar samazinātu kaloriju un tauku daudzumu.

Ja izlaižat ēdienreizi vai tā nesatur taukus, nelietojiet tableti. alli nedarbojas, ja ēdienreizē nav

tauku.

Lietojiet tikai vienu tableti vienā reizē.

Dienā nelietojiet vairāk par 3 tabletēm.

Jūs varat uzglabāt savu alli dienas devu zilā futrālī (

shuttle

), kas ietilpst šajā iepakojumā.

Lietojiet mazāk tauku, lai samazinātu ar uzturu saistīto blakusparādību rašanās iespējamību

(skatīt 4. punktu).

Centieties jau pirms tablešu lietošanas būt fiziski aktīvāks. Fiziskā aktivitāte ir svarīga ķermeņa

masas samazināšanas programmas daļa. Atcerieties pārbaudīties pie ārsta, ja pirms tam neesat

nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm.

Turpiniet būt fiziski aktīvs gan alli lietošanas laikā, gan pēc tā lietošanas pārtraukšanas.

Cik ilgi man jālieto alli?

alli nedrīkst lietot ilgāk par sešiem mēnešiem.

Ja pēc alli lietošanas 12 nedēļām Jūsu ķermeņa masa nesamazinās, lūdziet padomu ārstam vai

farmaceitam. Jums var būt jāpārtrauc alli lietošana.

Sekmīga ķermeņa masas samazināšana nenotiek, ja Jūs tikai īslaicīgi ēdat citādāk, pirms

atgriežaties pie vecajiem ieradumiem. Cilvēki, kas samazina ķermeņa masu un saglabā to,

maina dzīvesveidu, ieskaitot arī to, ko viņi ēd un cik aktīvi dzīvo.

Ja esat lietojis alli vairāk nekā noteikts

Nelietojiet vairāk par 3 tabletēm dienā.

Ja esat lietojis pārāk daudz tablešu, cik ātri vien iespējams, sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot alli

Ja esat aizmirsis lietot tableti:

Ja pēc Jūsu pēdējās galvenās maltītes ir pagājusi mazāk nekā viena stunda, varat lietot aizmirsto

tableti.

Ja pēc Jūsu pēdējās galvenās maltītes ir pagājusi vairāk nekā viena stunda, nelietojiet aizmirsto

tableti. Pagaidiet un lietojiet nākamo tableti savā nākamajā ēdienreizē kā parasti.

Nelietojiet 2 tabletes vienlaikus, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Vairumu ar

alli lietošanu saistīto biežāko blakusparādību (piemēram, gāzu uzkrāšanos zarnās ar eļļainiem

izdalījumiem vai bez tiem, pēkšņu vai biežāku vēdera izeju un mīkstus izkārnījumus) izraisa tas, kā šīs

zāles darbojas (skatīt 1. punktu). Ēdiet uzturu ar mazu tauku saturu, lai labāk kontrolētu ar uzturu

saistītas blakusparādības.

Nopietnas blakusparādības

Nav zināms, cik bieži rodas šādas blakusparādības

Smagas alerģiskas reakcijas

Smagas alerģiskas reakcijas pazīmes ir stipri apgrūtināta elpošana, svīšana, izsitumi, nieze,

pietūkusi seja, paātrināta sirdsdarbība, ģībonis.

Pārtrauciet tablešu lietošanu. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Citas nopietnas blakusparādības

asiņošana no taisnās zarnas.

divertikulīts (resnās zarnas iekaisums). Simptomi var būt sāpes vēdera lejasdaļā, īpaši kreisajā

pusē, iespējams, ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un aizcietējumu.

pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums). Tā simptomi var būt stipras sāpes vēderā, kas

dažkārt izstaro uz muguru, iespējams, kopā ar drudzi, sliktu dūšu un vemšanu

pūšļu veidošanās uz ādas (arī plīstoši pūšļi).

stipras vēdera sāpes, ko izraisījuši žultsakmeņi.

hepatīts (aknu iekaisums). Simptomi var būt dzeltenīga āda un acis, nieze, tumšas krāsas urīns,

sāpes vēderā un jutīgas aknas (par ko liecina sāpes zem ribu loka priekšējā daļā labajā pusē),

dažreiz arī ēstgribas zudums.

oksalātu nefropātija (kalcija oksalāta daudzuma palielināšanās, kas var radīt nierakmeņus).

Skatīt 2. punktu

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā.

Pārtrauciet tablešu lietošanu. Izstāstiet savam ārstam, ja Jums rodas kāds no šiem traucējumiem.

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

gāzes

vēderā (meteorisms) ar vai bez taukainiem izdalījumiem

pēkšņas zarnu kustības

taukaini vai eļļaini izkārnījumi

mīksti izkārnījumi

Pasakiet savam ārstam vai farmaceitam, ja kāda no šīm blakusparādībām kļūst izteikta vai

traucējoša.

Biežas blakusparādības

Tās var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

sāpes vēderā

nesaturēšana (izkārnījumu)

šķidri izkārnījumi

biežāka vēdera izeja

trauksme

Pasakiet savam ārstam vai farmaceitam, ja kāda no šīm blakusparādībām kļūst izteikta vai

traucējoša.

Novērotā ietekme uz asins analīžu rezultātiem

Nav zināms, cik bieži tā ir novērojama (no pieejamajiem datiem biežumu nav iespējams aprēķināt)

Dažu aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās;

Ietekme uz asinsreci cilvēkiem, kuri lieto asinis šķidrinošas zāles (antikoagulantus), piemēram,

varfarīnu.

Ja Jums veic asins analīzi, pasakiet savam ārstam, ka lietojat alli.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Uzziniet, kā rīkoties ar uzturu vai tauku uzņemšanu saistītu ali iedarbību

Visbiežāk blakusparādības izraisa tas, kā tabletes iedarbojas un kā daži tauki tiek izvadīti no Jūsu

organisma. Šāda ietekme parasti rodas tablešu lietošanas pirmajās pāris nedēļās, kad vēl neesat

pieradis ierobežot tauku daudzumu uzturā. Šādas ar uzturu saistītās blakusparādības var liecināt, ka

esat apēdis vairāk tauku nekā vajadzēja.

Jūs varat iemācīties samazināt ar uzturu saistītās blakusparādības, ievērojot šādus principus:

sāciet savu diētu ar samazinātu tauku daudzumu pāris dienas vai pat nedēļas pirms tablešu

lietošanas sākšanas;

pievērsiet uzmanību tam, cik daudz tauku ir Jūsu mīļākos ēdienos, kā arī porcijas lielumam.

Labāk iepazīstot porcijas lielumu, samazināsies iespēja nejauši pārsniegt vēlamo tauku

daudzumu;

sadaliet uzņemamo tauku daudzumu vienmērīgi visās dienas ēdienreizēs. “Nesakrājiet” taukus

un kalorijas un pēc tam nedižojieties ar treknu maltīti vai desertu, kā, iespējams, esat darījis citu

ķermeņa masas samazināšanas programmu laikā;

vairums lietotāju, kuriem rodas šāda ietekme, šos simptomus uzskata par paciešamiem un

kontrolē tos, pielāgojot lietoto uzturu.

Neuztraucieties, ja Jums neradīsies neviens no šiem traucējumiem. Tas nenozīmē, ka šīs tabletes

neiedarbojas.

5.

Kā uzglabāt alli

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes pēc

„Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Pudelītē ir divi hermētiski noslēgti konteineri ar silikagelu, lai pasargātu tabletes no mitruma.

Uzglabājiet konteinerus pudelītē. Tos nedrīkst norīt.

Jūs varat arī uzglabāt alli dienas devu zilā futrālī (

shuttle

), kas pievienots šim iepakojumam.

Izmetiet tabletes, ja tās uzglabātas futrālī ilgāk par vienu mēnesi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko alli satur

Aktīvā viela ir orlistats. Viena košļājamā tablete satur 27 mg orlistata.

Citas sastāvdaļas ir: mannīts (E421), ksilīts (E967), bezūdens laktoze (skatīt 2. punktu “Alli

satur laktozi un saharozi”), nātrija cietes glikolāts, mikrokristāliskā celuloze (E460), povidons

(E1201), glicerīna dibehenāts (E471), saharozes monopalmitāts (E473) (skatīt 2. punktu “Alli

satur laktozi un saharozi”), nātrija stearilfumarāts, makrogola stearāts (E431).

alli ārējais izskats un iepakojums

Košļājamās tabletes ir baltas vai pelēkbaltas trīsstūrveida tabletes ar noslīpinātām malām, ar iespiestu

uzrakstu “alli”.

alli pieejams iepakojumā pa 42, 60, 84, 90 un 120 košļājamām tabletēm. Visās valstīs visi iepakojuma

lielumi var nebūt pieejami.

Zils futrālis (

shuttle

) pievienots šim iepakojumam Jūsu alli dienas devas uzglabāšanai.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Glaxo Group Limited,

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS,

Lielbritānija

Ražotājs:

Famar S.A.,

49 KM Athens-Lamia,

190 11 Avlona,

Grieķija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par alli ķermeņa masas samazināšanas programmu, Jūs varat arī

apmeklēt jūsu valstij specifisku tīmekļa vietni.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

България

ГлаксоСмитКлайн Консюмър Хелткеър

Teл.: + 359 2 953 10 34

www.alli.bg

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

www.alli.lt

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

www.alli.cz

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Consumer Healthcare

Tel.: + 36 1 225 5800

www.alliprogram.hu

Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Tlf: + 45 80 25 16 27

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.dk

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

www.alli.com.mt

Deutschland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH

& Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.de

Nederland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 693 8780

info.nlch@gsk.com

www.alli.nl

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

www.alli.gsk.ee

Norge

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tlf: + 47 80 05 86 30

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι

Τηλ: + 30 210 68 82 100

www.alli.gr

Österreich

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH &

Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.at

España

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A.

Tel: + 34 900 816 705

www.alli.com.es

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 96 00

www.alli.pl

France

GlaxoSmithKline Santé Grand Public

Tél.: + 33 (0)1 39 17 80 00

www.alliprogramme.fr

Portugal

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare – Produtos

para a Saúde e Higiene, Lda.

Tel: 800 784 695

apoio.consumidor@gsk.com

www.alli.pt

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:+385 1 6051 999

www.alli.com.hr

Ireland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 495 5000

www.alli.ie

România

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.

Tel: + 40 21 302 8 208

www.alli.ro

Slovenija

GSK d.o.o., Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

www.alli.si

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

www.alli.sk

Italia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.

Tel: + 39 02 38062020

www.alli.it

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Consumer Healthcare

Puh/Tel: 080 077 40 80

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.fi

Κύπρος

C. A. Papaellinas Ltd,

Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία

Tηλ. +357 22 741 741

www.alli.com.cy

Sverige

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: 020-100579

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.se

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

www.alli.com.lv

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: + 44 (0)800 171 2014 (Freephone)

customer.relations@gsk.com

www.alli.co.uk

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA

Liekās ķermeņa masas radītais risks

Palielināta ķermeņa masa ietekmēs Jūsu veselību un palielinās šādu nopietnu veselības traucējumu

risku:

paaugstināts asinsspiediens

cukura diabēts

sirds slimības

insults

daži vēža veidi

osteoartrīts

Pārrunājiet ar savu ārstu šo stāvokļu rašanās risku.

Ķermeņa masas samazināšanas nozīme

Ķermeņa masas samazināšana un uzturēšana, piemēram, uzlabojot diētu un palielinot fizisko aktivitāti,

var palīdzēt samazināt nopietnu veselības traucējumu risku un palīdzēt uzlabot Jūsu veselību.

Noderīgi padomi par diētu un kaloriju un tauku patēriņu alli lietošanas laikā

alli jālieto kopā ar samazinātu kaloriju un tauku diētu. Tabletes darbojas, neļaujot apēstajiem taukiem

uzsūkties, bet Jūs varat turpināt ēst ēdienu no visām galvenajām uztura grupām. Lai gan Jums

jāpievērš uzmanība apēstām kalorijām un taukiem, ir svarīgi ievērot līdzsvarotu diētu. Jums jāizvēlas

maltītes, kas satur dažādas uzturvielas, un jāmācās ēst veselīgi ilgā laikposmā.

Kaloriju un tauku ierobežota patēriņa nozīmes izprašana

Ar kalorijām mēra enerģijas daudzumu, kas nepieciešams Jūsu organismam. Dažkārt tās sauc par

kilokalorijām vai kcal. Enerģiju var mērīt arī kilodžoulos, ko Jūs arī varat redzēt uz pārtikas produktu

etiķetēm.

Kaloriju patēriņa mērķis ir maksimālais kaloriju daudzums, ko Jūs ēdat katru dienu. Skatieties

turpmāk tabulā šajā apakšpunktā.

Jūsu tauku patēriņa mērķis ir maksimālais tauku daudzums gramos, ko Jūs ēdat katrā maltītē.

Tauku patēriņa mērķis gramos norādīts tabulā pēc kaloriju patēriņa mērķa noteikšanas.

Tauku patēriņa mērķa kontrole ir būtiska tablešu darbības veida dēļ. Lietojot alli, Jūsu

organisms neizlietos vairāk tauku un tā var censties tikt galā ar tauku daudzumu, kas iepriekš

tika apēsts. Tātad, sasniedzot tauku mērķa patēriņu, Jūs padarīsiet maksimālus ķermeņa masas

samazināšanas rezultātus, samazinot ar diētu saistītas ārstēšanas ietekmes risku.

Jums jāsamazina ķermeņa masa pakāpeniski un līdzsvaroti. Samazināšana par apmēram 0,5 kg

nedēļā ir ideāla.

Kā noteikt vēlamo kaloriju patēriņu

Zemāk esošā tabula izstrādāta, lai noteiktu vēlamo kaloriju patēriņu, kas ir par aptuveni

500 kalorijām dienā mazāks, nekā Jūsu ķermenim nepieciešams pašreizējās ķermeņa masas

uzturēšanai. Tādēļ kopējais daudzums ir par 3 500 kalorijām nedēļā mazāk, kas ir aptuvenais kaloriju

daudzums 0,5 kg tauku.

Jūsu vēlamais kaloriju mērķis vien ļautu Jums pakāpeniski, līdzsvaroti samazināt ķermeņa masu par

aptuveni 0,5 kg nedēļā, neliekot Jums vilties vai justies nelāgi.

Nav ieteicams dienā patērēt mazāk par 1 200 kalorijām.

Lai noteiktu vēlamo kaloriju patēriņu, Jums jāzina sava aktivitātes pakāpe. Jo lielāka ir Jūsu aktivitāte,

jo lielāks būs Jūsu vēlamais kaloriju patēriņš.

Maza aktivitāte nozīmē, ka Jūs pastaigājaties, kāpjat pa kāpnēm, nodarbojaties ar dārza darbiem

vai citām ikdienas fiziskām aktivitātēm maz vai to nedarāt vispār.

Vidēja aktivitāte nozīmē, ka fiziskā aktivitātē dienā Jūs sadedzināt aptuveni 150 kalorijas,

piemēram, nostaigājat trīs kilometrus, nodarbojaties ar dārza darbiem 30 - 45 minūtes vai

noskrienat divus kilometrus 15 minūšu laikā. Izvēlieties pakāpi, kas vislabāk atbilst Jūsu

ikdienai. Ja neesat pārliecināts, kādu pakāpi izvēlēties, izvēlieties mazu aktivitāti.

Sievietes

Maza aktivitāte

Mazāk par 68,1 kg

1 200 kalorijas

68,1 kg līdz 74,7 kg

1 400 kalorijas

74,8 kg līdz 83,9 kg

1 600 kalorijas

84,0 kg un vairāk

1 800 kalorijas

Vidēja aktivitāte

Mazāk par 61,2 kg

1 400 kalorijas

61,3 kg līdz 65,7 kg

1 600 kalorijas

65,8 kg un vairāk

1 800 kalorijas

Vīrieši

Maza aktivitāte

Mazāk par 65,7 kg

1 400 kalorijas

65,8 kg līdz 70,2 kg

1 600 kalorijas

70,3 kg un vairāk

1 800 kalorijas

Vidēja aktivitāte

59,0 kg un vairāk

1 800 kalorijas

Kā noteikt vēlamo tauku patēriņu

Turpmāk tabulā parādīts, kā noteikt vēlamo tauku patēriņu, balstoties uz Jums dienā uzņemt atļauto

kaloriju daudzumu. Jums jāplāno trīs maltītes dienā. Ja Jūsu patēriņš būs, piemēram, 1 400 kalorijas

dienā, maksimālais tauku daudzums ēdienreizē būs 15 g. Lai ievērotu dienā atļauto tauku patēriņu,

uzkodas nedrīkst saturēt vairāk par 3 g tauku.

Kaloriju daudzums, kādu Jūs

drīkstat dienā uzņemt

Lielākais maltītē pieļaujamais

tauku daudzums

Lielākais vienās uzkodās

pieļaujamais tauku daudzums

1 200

12 g

1 400

15 g

1 600

17 g

1 800

19 g

Atcerieties

Izvēlēties reālu kaloriju un tauku patēriņu, jo tas ir labs veids, kā uzturēt Jūsu ķermeņa masas

samazināšanas sasniegumus ilgtermiņā.

Pierakstiet, ko apēdat, uztura dienasgrāmatā, arī kaloriju un tauku daudzumu.

Mēģiniet būt fiziski aktīvāks pirms sākat lietot tabletes. Fiziskā aktivitāte ir svarīga ķermeņa

masas samazināšanas programmas sastāvdaļa. Neaizmirstiet vispirms pārbaudīties pie ārsta, ja

iepriekš nav bijis slodzes.

Turpiniet būt aktīvs, kamēr lietojat alli un pēc tā lietošanas.

alli ķermeņa masas samazināšanas programma apvieno tabletes ar ēšanas plānu un dažādiem

līdzekļiem, lai palīdzētu Jums saprast, kā ievērot diētu ar samazinātu kaloriju un tauku daudzumu, kā

arī vadlīnijas aktivitātes palielināšanai.

alli mājaslapā (lūdzu, skat. jūsu valstij specifisko mājaslapu, kas norādīta vietējo pārstāvniecību

sarakstā iepriekš) Jums sniegtas interaktīvas iespējas, receptes ar zemu tauku saturu, padomi par

fizisku aktivitāti un cita noderīga informācija, kas palīdzēs Jums sasniegt veselīgu dzīvesveidu un

ķermeņa masas samazināšanas mērķi.

Apmeklējiet www.alli.com.lv

9-11-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 20 October 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 20 October 2011

In this edition of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about: Use of medicines involving a risk of serious and life-threatening skin reactions, the European Medicines Agency to investigate the possible connection between orlistat and rare cases of severe liver toxicity, and the EMA’s review of peritoneal dialysis solutions from Baxter A/S.

Danish Medicines Agency

Attiecībā uz šo produktu ziņu nav.