Votubia

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

16-09-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
everolimus
Pieejams no:
Novartis Europharm Limited
ATĶ kods:
L01XE10
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
everolimus
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Tuberous Sclerosis
Ārstēšanas norādes:
Nieru angiomyolipoma, kas saistīti ar bumbuļveida skleroze komplekss (TSC)Votubia ir norādīts ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar nieru angiomyolipoma, kas saistīti ar bumbuļveida skleroze komplekss (TSC), kuri ir pakļauti komplikāciju risku (pamatojoties uz tādiem faktoriem kā audzēja lieluma klātbūtnē vai aneirisma, vai klātbūtnes vai vairākiem divpusējiem audzēju), bet kuriem nav nepieciešama tūlītēja operācija. Ir pierādījumi, pamatojoties uz analīzi par izmaiņām summa angiomyolipoma apjoms. Subependymal milzu šūnu astrocytoma (SEGA), kas saistīti ar bumbuļveida skleroze komplekss (TSC)Votubia ir indicēts, lai ārstētu pacientus ar subependymal milzu šūnu astrocytoma (SEGA), kas saistīti ar bumbuļveida skleroze komplekss (TSC), kas nepieciešama terapeitiskās iejaukšanās, bet nav pārsūdzama ķirurģija. Ir pierādījumi, pamatojoties uz analīzi par izmaiņām SEGA apjoms. Papildu klīnisko ieguvumu, piemēram, uzlabot slimību saistītu simptomu, nav pierādīts.
Produktu pārskats:
Revision: 27
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/002311
Autorizācija datums:
2011-09-02
EMEA kods:
EMEA/H/C/002311

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

16-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

16-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

16-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

16-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

15-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

16-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

16-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

16-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

16-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

15-06-2018

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Votubia 2,5 mg tabletes

Votubia 5 mg tabletes

Votubia 10 mg tabletes

everolimusum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju

.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Votubia un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Votubia lietošanas

Kā lietot Votubia

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Votubia

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Votubia un kādam nolūkam tās lieto

Votubia ir pretaudzēju līdzeklis, kas bloķē noteiktu šūnu augšanu organismā. Tā satur aktīvo vielu

everolimu, kas var samazināt nieru audzēju, ko sauc par nieru angiomiolipomām un smadzeņu

audzēju, ko sauc par subependimālām milzšūnu astrocitomām, lielumu. Šos audzējus izraisa ģenētiski

traucējumi – tuberozās sklerozes komplekss.

Votubia tabletes ir paredzētas:

nieru angiomiolipomu, kas saistīta ar tuberozās sklerozes kompleksu, ārstēšanai pieaugušajiem,

kuriem nav nepieciešama tūlītēja ķirurģiska iejaukšanās;

subependimālas milzšūnu astrocitomas, kas saistīta ar tuberozās sklerozes kompleksu, ārstēšanai

pieaugušajiem un bērniem, kuriem ķirurģiska operācija nav piemērota.

2.

Kas Jums jāzina pirms Votubia lietošanas

Ja Jums tiek ārstēta nieru angiomiolipoma, kas saistīta ar tuberozās sklerozes kompleksu, Votubia

Jums var parakstīt tikai ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar tuberozās sklerozes kompleksu ārstēšanā.

Ja Jums tiek ārstēta subependimāla milzšūnu astrocitoma, kas saistīta ar tuberozās sklerozes

kompleksu, Votubia var parakstīt tikai ārsts, kuram ir pieredze subependimālas milzšūnu astrocitomas

ārstēšanā un kuram ir iespēja veikt asins analīzes Votubia koncentrācijas asinīs noteikšanai.

Rūpīgi ievērojiet visus ārsta norādījumus. Tie var atšķirties no vispārīgās informācijas šajā lietošanas

instrukcijā. Ja Jums ir kādi jautājumi par Votubia vai to, kāpēc šīs zāles Jums parakstītas, jautājiet

savam ārstam.

Nelietojiet Votubia šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija

pret everolimu, tam radniecīgiem savienojumiem, piemēram, sirolīmu vai

temsirolīmu, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums pirms tam ir bijušas alerģiskas reakcijas, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Votubia lietošanas

konsultējieties ar

ārst

u:

ja Jums ir aknu darbības traucējumi vai kādreiz bijusi slimība, kas var būt ietekmējusi aknas.

Šādā gadījumā ārstam, iespējams, vajadzēs Jums parakstīt citu Votubia devu, īslaicīgi vai

pilnībā pārtraukt ārstēšanu;

ja Jums ir cukura diabēts (augsts cukura līmenis asinīs). Votubia var paaugstināt cukura līmeni

asinīs un izraisīt cukura diabēta paasinājumu. Tas var radīt nepieciešamību ievadīt insulīnu

un/vai lietot perorālos pretdiabēta līdzekļus. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums rodas izteiktas

slāpes vai bieža urinēšana;

ja Jums Votubia lietošanas laikā jāveic vakcinācija, jo vakcinācija var būt mazāk efektīva. Ja

bērnam ir subependimāla milzšūnu astrocitoma, ir svarīgi pirms ārstēšanas ar Votubia

konsultēties ar ārstu par bērna vakcinācijas programmu;

ja Jums ir augsts holesterīna līmenis asinīs. Votubia var paaugstināt holesterīna un/vai citu

lipīdu līmeni asinīs;

ja Jums nesen veiktas nozīmīgas ķirurģiskas manipulācijas, vai ja Jums pēc operācijas palikušas

vēl nesadzijušas brūces. Votubia var paaugstināt brūču dzīšanas traucējumu risku;

ja Jums ir infekcija. Šajā gadījumā pirms uzsākt Votubia lietošanu var būt būs nepieciešams

izārstēt šo infekciju;

ja Jums ir bijis B hepatīts, jo ārstēšanas laikā ar Votubia šī slimība var attīstīties atkārtoti (skatīt

4. punktu ‘Iespējamās blakusparādības’).

Votubia var arī:

izraisīt čūlu veidošanos mutes dobumā;

novājināt Jūsu imūno sistēmu. Tāpēc ārstēšanas laikā ar Votubia Jums pastāv infekciju risks. Ja

Jums ir drudzis vai citi infekcijas simptomi, lūdzu, konsultējieties ar ārstu. Pieaugušajiem un

bērniem dažas infekcijas var būt smagas un tām var būt letāls iznākums;

ietekmēt Jūsu nieru darbību. Tādēļ Votubia lietošanas laikā ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu nieru

darbību;

izraisīt elpas trūkumu, klepu un drudzi (skatīt 4. punktu ‘Iespējamās blakusparādības’).

Ja Jums attīstās kāds no šiem simptomiem,

nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam

Pirms ārstēšanas uzsākšanas un periodiski ārstēšanas laikā Jums tiks veiktas asins analīzes. Tajās tiks

noteikts asins šūnu (leikocītu, eritrocītu un trombocītu) skaits organismā, lai vērtētu, vai Votubia nav

nevēlamas ietekmes uz šīm šūnām. Asins analīzes veiks arī, lai pārbaudītu Jūsu nieru darbību

(kreatinīna līmeni, atlieku slāpekļa daudzums asinīs vai olbaltumvielu daudzumu urīnā), aknu darbību

(transamināžu līmeni), kā arī cukura un lipīdu līmeni asinīs. Šīs analīzes vajadzīgas, jo Votubia var

ietekmēt arī šos rādītājus.

Ja Jūs lietojat Votubia subependimālas milzšūnu astrocitomas, kas saistīta ar tuberozās sklerozes

kompleksu, ārstēšanai, regulāras asins analīzes ir nepieciešamas arī, lai noteiktu Votubia koncentrāciju

asinīs, kas palīdzēs ārstam izlemt par Jums nepieciešamo Votubia devu.

Bērni un pusaudži

Votubia drīkst lietot bērni un pusaudži, kuriem ir subependimālas milzšūnu astrocitomas, kas saistītas

ar tuberozās sklerozes kompleksu.

Votubia nedrīkst lietot bērni vai pusaudži ar tuberozās sklerozes kompleksu, kuriem ir nieru

angiomiolipoma, taču nav subependimālu milzšūnu astrocitomu, jo nav veikti pētījumi šajās pacientu

grupās.

Cit

as zāles un Votubia

Votubia var ietekmēt dažu citu zāļu darbību. Ja vienlaicīgi ar Votubia lietojat citas zāles, Jūsu ārstam,

iespējams, būs jāmaina Votubia vai citu zāļu deva.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Votubia blakusparādību attīstības risku var paaugstināt šādas zāles:

ketokonazols, itrakonazols, vorikonazols, flukonazols vai citi pretsēnīšu līdzekļi, ko lieto sēnīšu

infekciju ārstēšanai;

klaritromicīns, telitromicīns vai eritromicīns – antibiotiski līdzekļi bakteriālu infekciju

ārstēšanai;

ritonavīrs un citas zāles HIV infekcijas/AIDS ārstēšanai;

verapamils vai diltiazēms, ko lieto sirds slimību vai paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

dronedarons, ko lieto sirds ritma regulēšanai;

ciklosporīns, zāles, ko lieto, lai novērstu transplantēto orgānu atgrūšanu;

imatinibs, ko lieto patoloģisku šūnu augšanas kavēšanai.

angiotenzīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori (piemēram, ramiprils), ko lieto paaugstināta

asinsspiediena vai sirds un asinsvadu sistēmas traucējumu ārstēšanai.

Votubia efektivitāti var samazināt šādas zāles:

rifampicīns tuberkulozes (TB) ārstēšanai;

efavirenzs vai nevirapīns HIV infekcijas/AIDS ārstēšanai;

asinszāle (Hypericum perforatum) – augu valsts līdzeklis depresijas un citu slimību ārstēšanai;

deksametazons – kortikosteroīds, ko lieto dažāda veida slimību ārstēšanai, tajā skaitā, iekaisuma

procesu un imūnās sistēmas traucējumu novēršanai;

fenitoīns, karbamazepīns vai fenobarbitāls un citi līdzekļi pret epilepsiju, ko lieto krampju vai

lēkmju pārtraukšanai;

Votubia terapijas laikā jāizvairās no visu iepriekšminēto zāļu lietošanas. Ja lietojat kādas no tām, ārsts

var tās aizstāt ar citām zālēm, vai izmainīt Votubia devu.

Ja lietojat pretkrampju līdzekļus un to deva tiek koriģēta (palielināta vai samazināta), var būt

nepieciešama arī Votubia devas koriģēšana. To izlems Jūsu ārsts. Ja tiek mainīta Jūsu pretkrampju

līdzekļa deva, pastāstiet par to savam ārstam.

Votubia kopā ar uzturu

un dzērienu

Votubia lietošanas laikā nelietojiet greipfrūtus un greipfrūtu sulu. Tas var palielināt Votubia daudzumu

asinīs, iespējams līdz bīstamam līmenim.

Grūtniecība

,

barošana ar krūti

un fertilitāte

Grūtniecība

Votubia var kaitēt nedzimušajam bērnam un tās lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama. Pastāstiet

savam ārstam, ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība.

Sievietēm, kurām var iestāties grūtniecība, terapijas laikā un 8 nedēļas pēc ārstēšanas pārtraukšanas

jālieto augstas efektivitātes pretapaugļošanās līdzeklis. Ja, neskatoties uz šiem piesardzības

pasākumiem, Jūs domājat, ka Jums var būt iestājusies grūtniecība, pirms Votubia lietošanas

turpināšanas konsultējieties ar ārstu.

Barošana ar krūti

Votubia var kaitēt bērnam, kurš tiek barots ar krūti. Terapijas laikā un 2 nedēļas pēc pēdējās Votubia

devas lietošanas Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti. Pastāstiet ārstam, ja barojat bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Votubia var ietekmēt vīriešu un sieviešu auglību. Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs vēlaties radīt bērnus.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja jūtaties neparasti noguris (nogurums ir bieži sastopama blakusparādība), vadot transportlīdzekli vai

apkalpojot mehānismus, ievērojiet īpašu piesardzību.

Votubia satur laktozi

Votubia satur laktozi (piena cukuru). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms

lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Votubia

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Votubia pieejamas tablešu un

disperģējamo tablešu veidā. Vienmēr lietojiet tikai tabletes vai tikai disperģējamās tabletes, un nekad

nekombinējiet abus tablešu veidus. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz Votubia lietot

Ja Jūs saņemat Votubia ar tuberozās sklerozes kompleksu saistītās nieru angiomiolipomas ārstēšanai,

tad parastā deva ir 10 mg vienu reizi dienā.

Ārsts var ieteikt lielāku vai mazāku devu atkarībā no Jūsu individuālās ārstēšanas nepieciešamības,

piemēram, ja Jums ir aknu darbības traucējumi vai ja Jūs lietojat vēl citas zāles papildus Votubia.

Ja Jūs saņemat Votubia subependimālu milzšūnu astrocitomas, kas saistīta ar tuberozās sklerozes

kompleksu ārstēšanai, tad ārsts noteiks Jums nepieciešamo devu, ņemot vērā:

Jūsu vecumu;

Jūsu augumu;

Jūsu aknu veselību;

citas zāles, kuras lietojat.

Votubia terapijas laikā Jums veiks arī asins analīzes, lai noteiktu Votubia koncentrāciju Jūsu asinīs, kā

arī Jums piemērotāko dienas devu.

Ja Votubia lietošanas laikā Jums attīstās noteiktas blakusparādības (skatīt 4. punktu), ārsts var

samazināt Jūsu zāļu devu vai pārtraukt ārstēšanu uz laiku vai pilnīgi.

Kā lietot šīs zāles

Lietojiet Votubia tabletes vienu reizi dienā.

Lietojiet tabletes katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Tabletes iespējams lietot kopā ar ēdienu vai bez tā, tomēr katru dienu vienādi.

Norijiet tabletes veselas, uzdzerot glāzi ūdens. Nesakošļājiet un nesasmalciniet tabletes.

Ja Jūs lietojat Votubia tabletes tuberozās sklerozes kompleksa un subependimālās milzšūnu

astrocitomas ārstēšanai un Jums ir grūtības tabletes norīt, varat tās izšķīdināt ūdenī, rīkojoties šādi:

glāzē ar ūdeni (aptuveni 30 ml) iemetiet nepieciešamo tablešu skaitu;

lēnām samaisiet glāzes saturu, līdz tabletes ir sadalījušās (aptuveni 7 minūtes) un tūlīt pēc tam

izdzeriet visu saturu;

atkārtoti piepildiet glāzi, izmantojot aptuveni to pašu ūdens daudzumu (aptuveni 30 ml), lēnām

samaisiet atlikušo saturu un visu izdzeriet, lai nodrošinātu, ka visa Votubia tablešu deva ir

iedzerta;

ja nepieciešams, izdzeriet vēl papildus glāzi ūdens, lai izskalotu mutes dobumā palikušās zāles.

Svarīga informācija aprūpētājiem

Aprūpētājiem ieteicams izvairīties no saskares ar Votubia tablešu suspensiju. Pirms un pēc suspensijas

gatavošanas rūpīgi jāmazgā rokas.

Ja esat lietojis Votubia vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Votubia vai kāds cits nejauši ir lietojis Jūsu tabletes, apmeklējiet

ārstu vai nekavējoties dodieties uz slimnīcu. Var būt nepieciešama neatliekama palīdzība.

Paņemiet līdzi un tablešu iepakojumu un šo lietošanas instrukciju, lai ārsts zina, kas ir lietots.

Ja esat aizmirsis lietot Votubia

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet nākamo devu, kā paredzēts. Nelietojiet dubultu devu, lai

aizvietotu aizmirstās tabletes.

Ja pārtraucat lietot Votubia

Nepārtrauciet Votubia tablešu lietošanu, ja vien to nav norādījis Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

PĀRTRAUCIET Votubia lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja Jums vai Jūsu

bērnam rodas kāda no šādām alerģiskas reakcijas pazīmēm:

apgrūtināta elpošana vai rīšana;

sejas, lūpu, mēles vai rīkles tūska (angioedēmas pazīmes);

stipra ādas nieze ar sarkaniem izsitumiem vai pacēlumiem.

Nopietnas blakusparādības pēc Votubia lietošanas var būt šādas

.

Ļoti biežas blakusparādības (var attīstīties vairāk nekā 1

no10

cilvēkiem)

Drudzis, klepus, apgrūtināta elpošana, sēkšana (infekcijas izraisīta plaušu iekaisuma, zināma

arī kā pneimonija, pazīmes).

Biežas blakusparādības

(var attīstīties mazāk nekā 1

no 10

cilvēkiem)

Pietūkums, smaguma vai spīlēšanās sajūta, sāpes un ierobežots kustīgums atsevišķās ķermeņa

daļās (tie var rasties jebkurā ķermeņa daļā, un tās var būt patoloģiska šķidruma uzkrāšanās

mīkstajos audos pazīmes, ko izraisījuši limfātiskās sistēmas traucējumi, zināmi arī kā

limfedēma).

Izsitumi, nieze, nātrene, apgrūtināta elpošana vai rīšana, reibonis (smagas alerģiskas reakcijas,

zināma arī kā paaugstināta jutība, pazīmes).

Drudzis, klepus, apgrūtināta elpošana, sēkšana (plaušu iekaisuma, zināma arī kā pneimonīts,

pazīmes).

Retākas blakusparādības

(var attīstīties mazāk nekā 1

no 100

cilvēkiem)

Izsitumi ar nelieliem, šķidrumu pildītiem pūšļiem, kas attīstās uz apsārtušas ādas (vīrusu

infekcijas, zināmas arī kā herpes zoster, pazīmes, kas, iespējams, var būt smaga).

Drudzis, drebuļi, strauja elpošana un sirdsdarbība, izsitumi, un iespējams apjukums un

dezorientācija (nopietnas infekcijas, zināmas arī kā sepse, pazīmes).

Ja Jums rodas kāda no minētajām blakusparādībām, nekavējoties pastāstiet par to savam

ārstam, jo tām var būt dzīvībai bīstam

as sekas.

Citas iespējamās blakusparādības pēc Votubia lietošanas var būt šādas.

Ļoti biežas blakusparādības

(var attīstīties vairāk nekā 1

no 10

cilvēkiem)

Augšējo elpceļu infekcija.

Iekaisis kakls un iesnas (nazofaringīts).

Galvassāpes, spiedoša sajūta acīs, degunā vai vaigu apvidū (sinusa un deguna blakusdobumu

iekaisuma, zināma arī kā sinusīts, pazīmes).

Urīnceļu infekcija.

Augsts lipīdu (tauku) līmenis asinīs (hiperholesterīnēmija).

Samazināta ēstgriba.

Galvassāpes.

Klepus.

Čūlas mutes dobumā.

Caureja.

Vemšana.

Akne.

Izsitumi uz ādas.

Nogurums.

Drudzis.

Menstruālā cikla traucējumi, piemēram, menstruāciju neesamība (amenoreja), neregulāras

mēnešreizes.

Iekaisis kakls (faringīts).

Galvassāpes, reibonis (paaugstināta asinsspiediena (hipertensijas) pazīmes).

Biežas blakusparādības

(var attīstīties mazāk nekā 1

no 10

cilvēkiem)

Vidusauss iekaisums.

Pietūkušas, asiņojošas smaganas, smaganu iekaisuma, zināma arī ka gingivīts, pazīmes.

Ādas iekaisums (celulīts).

Augsts lipīdu (tauku) līmenis asinīs (hiperlipidēmija, paaugstināts triglicerīdu līmenis).

Zems fosfātu līmenis asinīs (hipofosfatēmija).

Augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija).

Nogurums, elpas trūkums, reibonis, bāla ādas krāsa (samazināta sarkano asins šūnu skaita,

zināma arī kā anēmija, pazīmes).

Drudzis, iekaisis kakls vai infekciju izraisītas čūlas mutes dobumā (samazināta balto asins šūnu

skaita, zināma arī kā leikopēnija, limfopēnija, neitropēnija pazīmes).

Spontāna asiņošana vai zilumu veidošanās (samazināta asinsrecei nozīmīgu šūnu skaita asinīs,

zināms arī kā trombocitopēnija, pazīmes).

Sāpes mutes dobumā.

Deguna asiņošana (epistaxis).

Kuņģa darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša.

Sāpes vēderā.

Stipras un varbūt arī asas sāpes vēdera lejasdaļā un iegurņa apvidū ar neregulārām

menstruācijām (olnīcu cistas).

Pastiprināta gāzu veidošanās vēderā (meteorisms).

Aizcietējums.

Sāpes vēderā, slikta dūša, vemšana, caureja, vēdera pietūkums un uzpūšanās (kuņģa gļotādas

iekaisuma, zināma arī kā gastrīts vai vīrusu gastroenterīts, pazīmes).

Sausa āda, nieze (prurīts).

Ādas iekaisums, kam raksturīgs apsārtums, nieze, ar izdalījumiem pildītas cistas, kas kļūst

lielākas, dziļākas vai cietākas (aknes formas dermatīts).

Matu izkrišana (alopēcija).

Olbaltumvielas urīnā.

Menstruālā cikla traucējumi, piemēram, izteikta asiņošana (menorāģija) vai asiņošana no

maksts.

Miega traucējumi (bezmiegs).

Aizkaitināmība.

Agresija.

Augsts laktātdehidrogenāzes līmenis asinīs, kas liecina par noteiktu orgānu stāvokli.

Augsts hormona, kas stimulē ovulāciju, līmenis (paaugstināts luteinizējošā hormona līmenis

asinīs).

Ķermeņa masas samazināšanās.

Retākas blakusparādības

(var attīstīties mazāk nekā 1

no 100

cilvēkiem)

Muskuļu spazmas, drudzis, sarkanīgi brūns urīns, kas var būt muskuļu bojājuma pazīmes

(rabdomiolīze).

Klepus ar gļotu izdalīšanos, sāpes krūtīs, drudzis (elpceļu iekaisuma, zināma arī kā vīrusu

izraisīts bronhīts, pazīmes).

Garšas sajūtas traucējumi (dizgeizija).

Menstruālā cikla traucējumi, piemēram, aizkavējušās mēnešreizes.

Paaugstināts sieviešu dzimumhormona līmenis (paaugstināts folikulstimulējošā hormona

līmenis asinīs).

Ja kāda no šīm blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par to izstāstīt savam ārstam

un/vai farmaceitam. Lielākā daļa no blakusparādībām ir vieglas vai vidēji smagas un izzūd, ja

ārstēšana tiek pārtraukta uz dažām dienām.

Pacientiem, kuri saņēma everolimu citu slimību, nevis tuberozās sklerozes kompleksa ārstēšanai,

novērotas šādas blakusparādības.

Nieru darbības traucējumi: izmainīts urinācijas biežums vai urīna neesamība var būt nieru

mazspējas pazīme un ir novērota dažiem pacientiem, kuri lietoja everolimu. Citas pazīmes ietver

izmainītus nieru darbības rādītājus izmeklējumos (paaugstināts kreatinīna līmenis).

Sirds mazspējas pazīmes, piemēram, elpas trūkums, apgrūtināta elpošana guļus, pēdu vai kāju

tūska.

Kāju asinsvadu (vēnu) blokāde vai nosprostojums (dziļo vēnu tromboze). Pazīmes ietver tūsku

un/vai sāpes vienā no kājām, parasti apakšstilbā, apsārtumu vai siltuma sajūtu skartajā apvidū.

Brūču dzīšanas traucējumi.

Augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija).

Dažiem pacientiem pēc everolima lietošanas novēroja B hepatīta reaktivāciju. Ja Jums ārstēšanas laikā

ar everolimu rodas B hepatīta simptomi, pastāstiet par to savam ārstam. Pirmie simptomi var būt

drudzis, izsitumi uz ādas, sāpes locītavās un to iekaisums. Citi simptomi var būt nogurums, ēstgribas

zudums, slikta dūša, dzelte (dzeltena ādas krāsa) un sāpes vēdera augšējā daļā. Hepatīta pazīmes var

būt arī gaišas fēces vai tumšs urīns.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Votubia

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai blistera folijas.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Attaisiet blisteri tieši pirms Votubia tablešu lietošanas.

Nelietot šīs zāles, ja iepakojums ir bojāts vai bijis atvērts.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Votubia tabletes satur

Aktīvā viela ir everolims.

Katra Votubia 2,5 mg tablete satur 2,5 mg everolima.

Katra Votubia 5 mg tablete satur 5 mg everolima.

Katra Votubia 10 mg tablete satur 10 mg everolima.

Citas sastāvdaļas ir butilēts hidroksitoluols (E321), magnija stearāts, laktozes monohidrāts,

hipromeloze, krospovidons (A tips) un bezūdens laktoze (skatīt 2. punktu “ Votubia satur

laktozi”).

Votubia

tablešu ārējais izskats un iepakojums

Votubia 2,5 mg tabletes ir baltas līdz nedaudz iedzeltenas, iegarenas tabletes. Vienā to pusē ir

gravējums “LCL”, bet otrā – “NVR”.

Votubia 5 mg tabletes ir baltas līdz nedaudz iedzeltenas, iegarenas tabletes. Vienā to pusē ir gravējums

“5”, bet otrā – “NVR”.

Votubia 10 mg tabletes ir baltas līdz nedaudz iedzeltenas, iegarenas tabletes. Vienā to pusē ir

gravējums “UHE”, bet otrā – “NVR”.

Votubia 2,5 mg tabletes ir pieejamas iepakojumos pa 10 x 1, 30 x 1 vai 100 x 1 tabletēm perforētos

dozējamu vienību blisteros, katrā pa 10 x 1 tabletēm.

Votubia 5 mg tabletes ir pieejamas iepakojumos pa 30 x 1 vai 100 x 1 tabletēm perforētos dozējamu

vienību blisteros, katrā pa 10 x 1 tabletēm.

Votubia 10 mg tabletes ir pieejamas iepakojumos pa 10 x 1, 30 x 1 vai 100 x 1 tabletēm perforētos

dozējamu vienību blisteros, katrā pa 10 x 1 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi un stiprumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Īrija

Ražotājs

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Spānija

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Votubia 2,5 mg tabletes

Votubia 5 mg tabletes

Votubia 10 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Votubia 2,5 mg tabletes

Katra tablete satur 2,5 mg everolima (everolimusum).

Palīgviela

ar zināmu iedarbību

Katra tablete satur 74 mg laktozes.

Votubia 5 mg tabletes

Katra tablete satur 5 mg everolima (everolimusum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katra tablete satur 149 mg laktozes.

Votubia 10 mg tabletes

Katra tablete satur 10 mg everolima (everolimusum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katra tablete satur 297 mg laktozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

Votubia 2,5 mg tabletes

Baltas līdz nedaudz iedzeltenas, aptuveni 10,1 mm garas un 4,1 mm platas iegarenas tabletes ar slīpi

nošķeltu malu un bez dalījuma līnijas, kurām vienā pusē iegravēts “LCL”, bet otrā – “NVR”.

Votubia 5 mg tabletes

Baltas līdz nedaudz iedzeltenas, aptuveni 12,1 mm garas un 4,9 mm platas iegarenas tabletes ar slīpi

nošķeltu malu un bez dalījuma līnijas, kurām vienā pusē iegravēts “5”, bet otrā – “NVR”.

Votubia 5 mg tabletes

Baltas līdz nedaudz iedzeltenas, aptuveni 15,1 mm garas un 6,0 mm platas iegarenas tabletes ar slīpi

nošķeltu malu un bez dalījuma līnijas, kurām vienā pusē iegravēts “UHE”, bet otrā – “NVR”.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀC

IJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Ar tuberozās sklerozes kompleksu (TSK) saistīta nieru angiomiolipoma

Votubia ir indicēta pieaugušu pacientu ārstēšanai, kuriem ir diagnosticēta ar TSK saistīta nieru

angiomiolipoma un kuriem ir komplikāciju risks (pamatojoties uz šādiem faktoriem: audzēja lielums

vai aneirismas esamība, vai multiplu, vai bilaterālu audzēju esamība), bet kuriem nav nepieciešama

tūlītēja operācija.

Pierādījumi pamatojas uz kopējā angiomiolipomas apjoma izmaiņu analīzi.

Ar TSK saistīta subependimāla milzšūnu astrocitoma (subependymal giant cell astrocytoma – SEGA)

Votubia ir indicēta pieaugušu un pediatrisku pacientu ar SEGA, kas saistīta ar neoperējamu TSK, un

kuras gadījumā nepieciešama terapeitiska iejaukšanās, ārstēšanai.

Pierādījumi pamatojas uz subependimālas milzšūnu astrocitomas apjoma izmaiņu analīzi. Tālāks

klīniskais ieguvums, piemēram, ar slimību saistīto simptomu uzlabošanās, nav pierādīts.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Terapiju ar Votubia drīkst uzsākt ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar TSK ārstēšanā un zāļu

terapeitiskās iedarbības kontrolēšanā.

Devas

Ar TSK saistīta nieru angiomiolipoma

Ieteicamā deva ir 10 mg everolima vienu reizi dienā. Terapija jāturpina, kamēr tā sniedz klīnisku

ieguvumu, vai līdz brīdim, kad rodas nepieņemama toksicitāte.

Ja pacients aizmirsis lietot devu, viņš nedrīkst lietot papildu devu, bet viņam jālieto parastā ordinētā

nākamā deva.

Ar TSK saistītā

su

bependimālā milzšūn

u astrocitoma

Lai sasniegtu optimālu terapeitisku iedarbību, var būt nepieciešama rūpīga devas titrēšana. Devas

panesamība un efektivitāte pacientu vidū atšķiras. Vienlaicīga pretepilepsijas terapija var ietekmēt

everolima metabolismu un var pastiprināt šīs atšķirības (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Deva tiek noteikta individuāli, pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL) un izmantojot Dibuā

formulu, kurā ķermeņa masa (M) ir kilogramos, un auguma garums (G) ir centimetros:

ĶVL = (M

0,425

0,725

) x 0,007184

Ieteicamā Votubia sākumdeva pacientiem ar SEGA ir 4,5 mg/m

. Pamatojoties uz farmakokinētikas

simulācijām (skatīt 5.2. apakšpunktu), lielāka sākumdeva 7 mg/m

ieteicama pacientiem no 1 līdz

mazāk nekā 3 gadu vecumam. Nepieciešamās devas iegūšanai var kombinēt dažāda stipruma Votubia

tabletes.

Vismaz 1 nedēļu pēc uzsāktās ārstēšanas jānosaka atlikusī everolima koncentrācija pilnasinīs. Deva

jātitrē, lai iegūtu atlikušās koncentrācijas rādītājus diapazonā no 5 līdz 15 ng/ml. Šo devu var

palielināt, lai iegūtu lielāku atlikušo koncentrāciju mērķa diapazonā un panāktu optimālu efektivitāti,

kas saistīta ar panesamību.

Lai sasniegtu optimālas terapeitiskas iedarbības mērķa atlikušās devas koncentrāciju, var būt

nepieciešama individuālas devas titrēšana, palielinot devu par 2,5 mg. Plānojot devas titrēšanu, ir

jāņem vērā efektivitāte, drošums, vienlaicīga citu zāļu lietošana un pašreizējā atlikusī koncentrācija.

Individuālu devu titrē, pamatojoties uz vienkāršu formulu:

Jaunā everolima lietošanas deva=pašreizējā deva x (mērķa koncentrācija/pašreizējā

koncentrācija)

Piemēram, pacienta pašreizējā deva, pamatojoties uz ĶVL, ir 2,5 mg ar līdzsvara stāvokļa

koncentrāciju 4 ng/ml. Lai sasniegtu mērķa koncentrāciju lielāku par C

zemāko līmeni (5 ng/ml),

piemēram, 8 ng/ml, jaunā everolima deva būtu 5 mg (pašreizējās dienas devas palielināšana par

2,5 mg). Gadījumā, ja jaunā deva nedalās ar 2,5 mg, tā jānoapaļo līdz nākamam pieejamajam tablešu

stiprumam.

Bērniem ar SEGA ieteicamās devas ir tādas pašas kā pieaugušajiem ar SEGA. Izņēmums ir pacienti,

kuru vecums ir no 1 līdz mazāk nekā 3 gadu vecumam, un tie, kuriem ir aknu darbības traucējumi

(skatīt tālāk sadaļu “Aknu darbības traucējumi”, un 5.2. apakšpunktu).

Apmēram 3 mēnešus pēc Votubia terapijas uzsākšanas ir jānovērtē subependimālas milzšūnu

astrocitomas apjoms un jākoriģē turpmāka deva, ņemot vērā subependimālas milzšūnu astrocitomas

apjoma izmaiņas, atbilstošos minimālās koncentrācijas rādītājus un panesamību.

Kad ir sasniegta stabila deva, visā terapijas laikā pacientiem ar mainīgu ĶVL minimālā koncentrācija

jākontrolē ik pēc 3-6 mēnešiem, bet pacientiem ar stabilu ĶVL – ik pēc 6-12 mēnešiem.

Terapija jāturpina, kamēr tā sniedz klīnisku ieguvumu, vai līdz brīdim, kad rodas nepieņemama

toksicitāte.

Ja pacients aizmirsis lietot devu, viņš nedrīkst lietot papildu devu, bet viņam jālieto parastā ordinētā

nākamā deva.

Devas pielāgošana nevēlamo blakusparādību gadījumā

Smagu vai nepanesamu sagaidāmo blakusparādību ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga Votubia

devas samazināšana un/vai terapijas pārtraukšana. 1. pakāpes blakusparādību gadījumā devas

pielāgošana parasti nav nepieciešama. Ja ir nepieciešama devas samazināšana, tad ieteicamā deva ir

apmēram par 50% mazāka nekā iepriekš nozīmētā dienas deva. Samazinot devu zem mazākā pieejamā

zāļu stipruma, jāapsver iespēja mainīt dienas devu.

1. tabulā apkopoti ieteikumi devas pielāgošanai atsevišķu blakusparādību gadījumos (skatīt arī

4.4. apakšpunktu).

1. tabula.

Ieteikumi par Votubia devas

pielāgošanu

Blakusparādība

Smaguma

pakāpe

1

Votubia devas pielāgošana

Neinfekciozs

pneimonīts

2. pakāpe

Apsvērt iespēju pārtraukt ārstēšanu līdz brīdim, kad

simptomi samazinās līdz

1. pakāpei.

Atsākt Votubia lietošanu aptuveni par 50% mazākā devā

nekā pirms tam lietotā dienas deva.

Pārtraukt ārstēšanu, ja 4 nedēļu laikā nenotiek atveseļošanās.

3. pakāpe

Pārtraukt ārstēšanu ar Votubia līdz brīdim, kad simptomi

samazinās līdz ≤1. pakāpei.

Apsvērt iespēju atsākt Votubia lietošanu aptuveni par 50%

mazākā devā nekā pirms tam lietotā dienas deva. Ja atkārtoti

rodas 3. pakāpes toksicitāte, apsvērt lietošanas pārtraukšanu.

4. pakāpe

Pārtraukt Votubia lietošanu.

Stomatīts

2. pakāpe

Īslaicīga ārstēšanas pārtraukšana, līdz vērojama simptomu

mazināšanās līdz

1. pakāpei.

Atsākt Votubia lietošanu tādā pašā devā.

Ja 2. pakāpes stomatīts atkārtojas, pārtraukt ārstēšanu, līdz

vērojama simptomu mazināšanās līdz

1. pakāpei. Atsākt

Votubia lietošanu aptuveni par 50% mazākā devā nekā

pirms tam lietotā dienas deva.

3. pakāpe

Īslaicīga devas lietošanas pārtraukšana, līdz vērojama

simptomu mazināšanās līdz

1. smaguma pakāpei.

Atsākt Votubia lietošanu aptuveni par 50% mazākā devā

nekā pirms tam lietotā dienas deva.

4. pakāpe

Pārtraukt Votubia lietošanu.

Citas

nehematoloģiskas

toksiskas parādības

(izņemot ar

vielmaiņu saistītās

blakusparādības)

2. pakāpe

Ja toksicitāte ir panesama, tad devas pielāgošana nav

nepieciešama.

Ja toksicitāte kļūst nepanesama, īslaicīgi pārtraukt lietošanu,

līdz vērojama simptomu mazināšanās līdz

1. smaguma

pakāpei. Atsākt Votubia lietošanu tādā pašā devā.

Ja toksicitāte atkārtojas ar 2. smaguma pakāpi, tad īslaicīgi

pārtraukt Votubia lietošanu līdz vērojama simptomu

samazināšanās līdz

1. smaguma pakāpei. Atsākt Votubia

lietošanu aptuveni par 50% mazākā devā nekā pirms tam

lietotā dienas deva.

3. pakāpe

Īslaicīga lietošanas pārtraukšana, līdz vērojama simptomu

mazināšanās līdz

1. smaguma pakāpei.

Apsvērt iespēju atsākt Votubia lietošanu aptuveni par 50%

mazākā devā nekā pirms tam lietotā dienas deva. Ja atkārtoti

rodas 3. pakāpes toksicitāte, apsvērt lietošanas pārtraukšanu.

4. pakāpe

Pārtraukt Votubia lietošanu.

Ar vielmaiņu

saistītas

blakusparādības

(piemēram,

hiperglikēmija,

dislipidēmija)

2. pakāpe

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

3. pakāpe

Īslaicīga lietošanas pārtraukšana.

Atsākt Votubia lietošanu aptuveni par 50% mazākā devā

nekā pirms tam lietotā dienas deva.

4. pakāpe

Pārtraukt Votubia lietošanu.

Trombocitopēnija

2. pakāpe

(<75, ≥50x10

Īslaicīga lietošanas pārtraukšana, līdz vērojama simptomu

mazināšanās līdz

1. smaguma pakāpei (≥75x10

/l). Atsākt

Votubia lietošanu tādā pašā devā.

3. un 4. pakāpe

(<50x10

Īslaicīga lietošanas pārtraukšana, līdz vērojama simptomu

mazināšanās līdz

1. smaguma pakāpei (≥75x10

/l). Atsākt

Votubia lietošanu aptuveni par 50% mazākā devā nekā

pirms tam lietotā dienas deva.

Neitropēnija

2. pakāpe

(≥1x10

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

3. pakāpe

(<1, ≥0,5x10

Īslaicīga lietošanas pārtraukšana, līdz vērojama simptomu

mazināšanās līdz

2. smaguma pakāpei (≥1x10

/l). Atsākt

Votubia lietošanu tādā pašā devā.

4. pakāpe

(<0,5x10

Īslaicīga lietošanas pārtraukšana, līdz vērojama simptomu

mazināšanās līdz

2. smaguma pakāpei (≥1x10

/l). Atsākt

Votubia lietošanu aptuveni par 50% mazākā devā nekā

pirms tam lietotā dienas deva.

Febrila

neitropēnija

3. pakāpe

Īslaicīga lietošanas pārtraukšana, līdz vērojama simptomu

mazināšanās līdz

2. smaguma pakāpei (≥1,25x10

/l) un nav

drudža.

Atsākt Votubia lietošanu aptuveni par 50% mazākā devā

nekā pirms tam lietotā dienas deva.

4. pakāpe

Pārtraukt Votubia lietošanu.

Pakāpes noteiktas pamatojoties uz Nacionālā Vēža institūta (National Cancer Institute - NCI)

Vispārējiem blakusparādību terminoloģijas kritērijiem (Common Terminology Criteria for

Adverse Events - CTCAE) v3.0.

Zāļu terapeitiskās iedarbības

kontrole

Zāļu terapeitisko iedarbību ir

nepieciešams

kontrolēt, izmantojot apstiprinātas analīzes, lai noteiktu

everolima koncentrāciju asinīs. Atlikušās koncentrācijas rādītājus ir jānovērtē vismaz 1 nedēļu pēc

devas lietošanas uzsākšanas, pēc jebkurām veiktajām devas vai zāļu formas izmaiņām, pēc tam, kad ir

uzsākta vai mainīta vienlaicīga CYP3A4 inhibitoru lietošana (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu), vai pēc

jebkurām aknu stāvokļa izmaiņām (pēc Child-Pugh klasifikācijas) (skatīt zemāk sadaļu „Aknu

darbības traucējumi” un 5.2. apakšpunktu). Atlikušās koncentrācijas rādītājus ir jānovērtē 2 –

4 nedēļas pēc tam, kad ir uzsākta vai mainīta vienlaicīga CYP3A4 induktoru lietošana (skatīt 4.4. un

4.5. apakšpunktu), jo jāņem vērā inducējošo enzīmu dabīgais sabrukšanas laiks.

Zāļu terapeitiskās iedarbības kontrole, izmantojot apstiprinātas analīzes, ir viena no

iespējām,

ko var

apsvērt ārstējot pacientus ar tuberozās sklerozes kompleksu saistītu nieru angiomiolipomu (skatīt

5.1. apakšpunktu) pēc tam, kad ir uzsākta vai mainīta vienlaicīga CYP3A4 induktoru vai inhibitoru

lietošana (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu), vai jebkurām aknu stāvokļa izmaiņām (pēc Child-Pugh

klasifikācijas) (skatīt zemāk sadaļu „Aknu darbības traucējumi” un 5.2. apakšpunktu).

Visā terapijas laikā terapeitiskai aktīvās vielas koncentrācijas kontrolei pēc iespējas jāizmanto viena

un tā pati metode un laboratorija.

Zāļu formas maiņa

Votubia ir pieejamas divās zāļu formās – tabletes un disperģējamās tabletes. Votubia tabletes un

Votubia disperģējamās tabletes nav savstarpēji aizvietojamas. Abas šīs zāļu formas nedrīkst kombinēt,

lai panāktu nepieciešamo devu. Pastāvīgi jālieto viena un tā pati zāļu forma atbilstoši indikācijai, kuras

ārstēšanai lieto zāles.

Vienas zāļu formas vietā sākot lietot otru, deva jāpielāgo līdz tuvākajam jaunās zāļu formas miligramu

skaitam, un vismaz 1 nedēļu jānosaka everolima atlikusī koncentrācija (skatīt iepriekš “Zāļu

terapeitiskās iedarbības kontrole”).

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Ar TSK saistītās nieru angiomiolipomas pacienti:

viegli aknu darbības traucējumi (A klase pēc Child-Pugh klasifikācijas): ieteicamā dienas deva

ir 7,5 mg;

vidēji smagi aknu darbības traucējumi (B klase pēc Child-Pugh klasifikācijas): ieteicamā dienas

deva ir 5 mg;

smagi aknu darbības traucējumi (C klase pēc Child-Pugh klasifikācijas): Votubia ieteicams

lietot vienīgi tad, ja vēlamais ieguvums atsver risku. Tādā gadījumā nav ieteicams pārsniegt

devu 2,5 mg dienā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Ja ārstēšanas laikā izmainās pacienta aknu darbības traucējumu pakāpe (pēc Child-Pugh

klasifikācijas), tad deva ir jāpielāgo.

Ar TSK saistītās subependimālās milzšūnu astrocitomas pacienti

Pacienti līdz 18 gadu vecumam:

Votubia lietošana nav ieteicama pacientiem vecumā līdz 18 gadiem ar SEGA un aknu darbības

traucējumiem.

Pacienti vecumā no ≥18 gadiem:

viegli aknu darbības traucējumi (A klase pēc Child-Pugh klasifikācijas): 75% no ieteicamās

sākumdevas, kas aprēķināta pamatojoties uz ĶVL (noapaļojot līdz tuvākajam stiprumam);

vidēji smagi aknu darbības traucējumi (B klase pēc Child-Pugh klasifikācijas): 50% no

ieteicamās sākumdevas, kas aprēķināta pamatojoties uz ĶVL (noapaļojot līdz tuvākajam

stiprumam);

smagi aknu darbības traucējumi (C klase pēc Child-Pugh klasifikācijas): Votubia ieteicama tikai

tad, ja sagaidāmais ieguvums pārsniedz risku. Šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 25% no

ieteicamās devas, kas aprēķināta, pamatojoties uz ĶVL (noapaļojot līdz tuvākajam stiprumam).

Everolima kopējā koncentrācija asinīs jānovērtē vismaz 1 nedēļu pēc jebkurām aknu stāvokļa

izmaiņām (pēc Child-Pugh klasifikācijas).

Pediatriskā populācija

Votubia drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, kuriem diagnosticēta ar

tuberozās sklerozes kompleksu saistītā nieru angiomiolipoma, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Votubia drošums, efektivitāte un farmakokinētiskais profils, lietojot bērniem vecumā līdz 1 gadam,

kuriem diagnosticēta ar TSK saistītā subependimālā milzšūnu astrocitoma, nav pierādīta. Dati nav

pieejami (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Klīnisko pētījumu rezultāti neliecināja par Votubia ietekmi uz augšanu un pubertāti/attīstību.

Lietošanas veids

Votubia jālieto iekšķīgi vienu reizi dienā noteiktā laikā katru dienu konsekventi kopā ar pārtiku vai

bez tās (skatīt 5.2. apakšpunktu). Votubia tabletes jānorij veselas, uzdzerot glāzi ūdens. Tabletes

nedrīkst sakošļāt vai sasmalcināt. Pacientiem ar TSK saistītu subependimālu milzšūnu astrocitomu,

kuri nevar tabletes norīt, Votubia tablete(-s) tieši pirms izdzeršanas, rūpīgi samaisot, līdz tablete(-s) ir

pilnībā sadalījušās (aptuveni 7 minūtes), var izšķīdināt apmēram 30 ml ūdens. Pēc dispersijas

norīšanas atlikums vēlreiz jāiejauc tādā pašā ūdens daudzumā un jānorij (skatīt 5.2. apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, citiem rapamicīna atvasinājumiem vai jebkuru no

6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Neinfekciozs pneimonīts

Neinfekciozs pneimonīts ir visu rapamicīna atvasinājumu zāļu klases, tajā skaitā everolima,

blakusparādība. Ļoti bieži tiek ziņots par neinfekcioza pneimonīta (tajā skaitā intersticiālas plaušu

slimības) gadījumiem pacientiem ar progresējošu nieru šūnu karcinomu, kuri lieto everolimu (skatīt

4.8. apakšpunktu). Daži gadījumi bija smagi, un retos gadījumos bijis letāls iznākums. Neinfekcioza

pneimonīta diagnoze jāapsver pacientiem, kuriem ir nespecifiskas elpošanas sistēmas traucējumu

pazīmes un simptomi, piemēram, hipoksija, izsvīdums pleiras dobumā, klepus vai elpas trūkums, un ar

atbilstošu izmeklējumu palīdzību izslēgta infekcijas, audzēja un citu nemedicīnisku cēloņu diagnoze.

Neinfekcioza pneimonīta diferenciāldiagnostikā jāizslēdz oportūnistiskas infekcijas, piemēram,

Pneumocystis jirovecii (carinii) pneimonija (PJP, PCP) (skatīt zemāk sadaļu „Infekcijas”). Pacientiem

jāiesaka nekavējoties ziņot par visiem elpošanas simptomiem, kas ir radušies no jauna vai

pasliktinājušies.

Pacientiem, kuriem radušās radioloģiskas izmaiņas, kas liecina par neinfekciozu pneimonītu, un ir daži

simptomi vai to vispār nav, Votubia terapiju var turpināt bez devas pielāgošanas. Ja simptomi ir vidēji

smagi, jāapsver iespēja pārtraukt terapiju, līdz simptomi uzlabojas. Var būt indicēta kortikosteroīdu

lietošana. Votubia lietošanu var atsākt, lietojot dienas devu, kas ir aptuveni par 50% mazāka nekā

iepriekš ordinētā deva.

Gadījumos, kad neinfekcioza pneimonīta simptomi ir smagi, Votubia terapija jāpārtrauc, bet

kortikosteroīdu lietošana var būt indicēta līdz klīnisko simptomu izzušanai. Votubia terapiju var atsākt,

lietojot dienas devu, kas ir aptuveni par 50% mazāka nekā iepriekš ordinētā deva, ņemot vērā

individuālos klīniskos apstākļus.

Pacientiem, kuriem neinfekcioza pneimonīta ārstēšanai nepieciešams lietot kortikosteroīdus, var

apsvērt Pneumocystis jirovecii (carinii) pneimonijas (PJP, PCP) profilaksi.

Infekcijas

Everolimam piemīt imūno sistēmu nomācošas īpašības, un tā lietošana pacientiem var radīt noslieci uz

bakteriālu, sēnīšu, vīrusu vai protozoju infekciju, tai skaitā oportūnistisku patogēnu infekciju, rašanos

(skatīt 4.8. apakšpunktu). Pacientiem, kuri lieto everolimu, novērotas vietējas un vispārējas infekcijas,

tai skaitā pneimonija, citas baktēriju infekcijas, invazīvas sēnīšu infekcijas, piemēram, aspergiloze,

kandidoze vai Pneumocystis jirovecii (carinii) pneimonija (PJP, PCP) un vīrusu infekcijas, tai skaitā

B hepatīta vīrusa reaktivācija. Dažos gadījumos šīs infekcijas bija smagas (piemēram, izraisījušas

sepsi [tajā skaitā septisku šoku], elpošanas un aknu mazspēju) un atsevišķos gadījumos pieaugušajiem

un pediatriskiem pacientiem letālas (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Lietojot Votubia, ārstiem un pacientiem jāapzinās paaugstinātais infekciju risks. Pirms uzsākt terapiju

ar Votubia, iepriekš diagnosticētu infekciju gadījumā jānozīmē atbilstoša terapija, un infekcijas pilnībā

jāizārstē. Votubia lietošanas laikā jāievēro piesardzība attiecībā uz infekcijas simptomiem un

pazīmēm: ja diagnosticēta infekcija, nekavējoties jāuzsāk atbilstoša terapija un jāapsver iespēja

pārtraukt vai atcelt ārstēšanu ar Votubia.

Ja noteikta invazīvas vispārējas sēnīšu infekcijas diagnoze, ārstēšana ar Votubia nekavējoties un pilnīgi

jāpārtrauc un pacientiem jāsāk atbilstoša pretsēnīšu terapija.

Pacientiem, kuri lietojuši everolimu, ir ziņots par Pneimocystis jirovecii (carinii) pneimonijas (PJP,

PCP) gadījumiem, dažiem ar letālu iznākumu. PJP/PCP var būt saistīta ar vienlaicīgu kortikosteroīdu

vai citu imūnsupresīvu līdzekļu lietošanu. Kortikosteroīdu vai imūnsupresīvu līdzekļu lietošanas

gadījumā ir jāapsver PJP/PCP profilakse.

Paaugstinātas jutības reakcijas

Everolima lietošanas laikā novērotas paaugstinātas jutības reakcijas, ko pavadīja simptomi, tajā skaitā,

bet ne tikai, anafilakse, aizdusa, pietvīkums, sāpes krūtīs vai angioedēma (piemēram, mēles vai elpceļu

tūska ar vai bez elpošanas traucējumiem) (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana ar angiotenzīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitoriem

Pacientiem, kuru ārstēšanā vienlaicīgi izmanto AKE inhibitoru (piemēram, ramiprilu) var būt

paaugstināts angioedēmas risks (piemēram, elpceļu vai mēles tūska ar vai bez elpošanas

traucējumiem) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Stomatīts

Ar Votubia ārstētiem pacientiem stomatīts, tajā skaitā čūlas mutes dobumā un mutes dobuma

mukozīts, ir visbiežāk ziņotā nevēlamā blakusparādība (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pārsvarā stomatīts

rodas terapijas pirmajās 8 nedēļās. Vienas grupas pētījums pacientēm pēcmenopauzes periodā ar krūts

vēzi, kuras ārstētas ar Afinitoru (everolimu) un eksemestānu, liecināja, ka kortikosteroīdu šķīdums

iekšķīgai lietošanai bez spirta, ko lietoja kā mutes skalojamo līdzekli pirmajās 8 terapijas nedēļās, var

samazināt stomatīta sastopamību un smaguma pakāpi (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tādējādi stomatīta

ārstēšana var ietvert profilaktisku (pieaugušajiem) un/vai terapeitisku lokālu līdzekļu lietošanu, kā,

piemēram, kortikosteroīdu šķīduma iekšķīgai lietošanai bez spirta lietošana mutes skalojamā līdzekļa

veidā. Tomēr jāizvairās no līdzekļiem, kas satur spirtu, ūdeņraža peroksīdu, joda un timiāna

atvasinājumus, jo tie var pastiprināt šīs blakusparādības. Ieteicams kontrolēt, vai nerodas sēnīšu

infekcija, un ieteicama tās ārstēšana, īpaši pacientiem, kurus ārstē ar steroīdus saturošām zālēm.

Pretsēnīšu līdzekļu lietošana nav ieteicama, ja vien nav noteikta sēnīšu infekcijas diagnoze (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Asiņošana

Ziņots par smagiem asiņošanas gadījumiem onkoloģiskajiem pacientiem, kuri tika ārstēti ar everolimu.

Dažos gadījumos iznākums bija letāls. TSK grupā netika ziņots par smagiem nieru asiņošanas

gadījumiem.

Pacientiem, kuri lieto Votubia, it īpaši vienlaicīgi ar aktīvām vielām, kuras ietekmē trombocītu

funkciju vai kuras var paaugstināt asiņošanas risku, kā arī pacientiem ar asiņošanu anamnēzē,

ieteicams ievērot piesardzību. Ārstēšanas laikā veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem

jākontrolē, vai neattīstās asiņošanas saistītas pazīmes un simptomi, it īpaši, ja pastāv kombinēti

asiņošanas riska faktori.

Nieru mazspējas gadījumi

Ziņots par nieru mazspējas (tai skaitā akūtas nieru mazspējas) gadījumiem pacientiem, kuri tika ārstēti

ar Votubia (skatīt 4.8. apakšpunktu). Dažos gadījumos iznākums bija letāls. Tādēļ jākontrolē pacientu

nieru darbība, it īpaši, ja pacientiem ir papildus riska faktori, kas var veicināt nieru darbības

traucējumus.

Laboratoriskie izmeklējumi un uzraudzība

Nieru darbība

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar Votubia, ziņots par parasti vieglu kreatinīna līmeņa paaugstināšanos

serumā un proteīnūriju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pirms Votubia terapijas uzsākšanas un turpmāk

periodiski ieteicama nieru darbības kontrole, tajā skaitā atlieku slāpekļa daudzuma noteikšana asinīs,

olbaltumvielu noteikšana urīnā vai kreatinīna līmeņa noteikšana serumā.

Glikozes līmenis asinīs

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar Votubia, ziņots par hiperglikēmijas gadījumiem (skatīt

4.8. apakšpunktu). Pirms Votubia terapijas uzsākšanas un turpmāk periodiski ieteicama glikozes

līmeņa kontrole serumā tukšā dūšā. Lietojot Votubia kopā ar zālēm, kas var izraisīt hiperglikēmiju,

ieteicama biežāka kontrole. Ja iespējams, pirms Votubia lietošanas uzsākšanas pacientam jāpanāk

optimāla glikēmijas kontrole.

Lipīdu līmenis asinīs

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar Votubia, ziņots par dislipidēmijas (tajā skaitā hiperholesterinēmijas un

hipertrigliceridēmijas) gadījumiem. Pirms ārstēšanas ar Votubia uzsākšanas un turpmāk periodiski

ieteicama arī holesterīna un triglicerīdu līmeņa kontrole asinīs, kā arī ārstēšana ar piemērotu

medikamentozu terapiju.

Hematoloģiskie rādītāji

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar Votubia, ziņots par pazemināta hemoglobīna līmeņa, kā arī samazināta

limfocītu, neitrofilo leikocītu un trombocītu skaita gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pirms

Votubia terapijas uzsākšanas un turpmāk periodiski ieteicama pilnas asins ainas kontrole.

Mijiedarbība

Jāizvairās no Votubia lietošanas kopā ar CYP3A4 un/vai vairāku zāļu izvadīšanas sūkņa

P-glikoproteīna (PgP) inhibitoriem un induktoriem. Ja nav iespējams izvairīties no lietošanas kopā ar

vidēji spēcīgiem

CYP3A4 un/vai PgP inhibitoriem vai induktoriem, var būt nepieciešama Votubia

devas pielāgošana (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietošana kopā ar

spēcīgiem

CYP3A4 inhibitoriem ievērojami palielina everolima koncentrāciju

plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu). Šobrīd nav pietiekami datu, lai dotu ieteikumus par devām šajā

situācijā. Tādēļ Votubia lietošana kopā ar

spēcīgiem

inhibitoriem nav ieteicama.

Ja Votubia lieto kopā ar perorāli lietojamiem CYP3A4 substrātiem ar šauru terapeitiskās darbības

platumu, jāievēro piesardzība zāļu mijiedarbību riska dēļ. Ja Votubia lieto kopā ar

CYP3A4 substrātiem ar šauru terapeitiskās darbības platumu (piemēram, pimozīds, terfenadīns,

astemizols, cisaprīds, hinidīns, melnā rudzu grauda alkaloīdu atvasinājumi vai karbamazepīns),

pacienti jākontrolē, vai nerodas nevēlamās blakusparādības, kuras ir aprakstītas perorāli lietojamo

CYP3A4 substrātu zāļu aprakstos (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Votubia nav ieteicams lietot pacientiem:

vecumā

no

≥18

gadiem, kuriem ir vienlaicīgi pastāvoši smagi aknu darbības traucējumi

(C klase pēc Child

-

Pugh klasifikācijas), ja vien sagaidāmais ieguvums nepārsniedz risku (skatīt

4.2. un 5.2. apakšpunktu);

vecumā

no <18

gadiem, kuriem ir subependimāl

a

milzšūnu astrocitoma

un vienlaicīgi

pastāvoši aknu darbības traucējumi (A, B un C klase pēc Child

-

Pugh klasifikācijas) (skatīt 4.2.

un 5.2. apakšpunktu).

Vakcinēšana

Votubia terapijas laikā jāizvairās no dzīvu vakcīnu lietošanas (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pediatriskiem

pacientiem ar subependimālu milzšūnu astrocitomu, kuriem nav vajadzīga tūlītēja terapija, ir vēlams

pirms terapijas uzsākšanas pabeigt ieteicamo vakcinācijas sēriju ar dzīvajām vakcīnām saskaņā ar

vietējām terapeitiskajām vadlīnijām.

Brūču dzīšanas komplikācijas

Brūču dzīšanas traucējumi ir rapamicīna atvasinājumu klases, tai skaitā Votubia, blakusparādība.

Lietojot Votubia perioperatīvajā periodā, jāievēro piesardzība.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/229443/2018

EMEA/H/C/002311

Votubia (everolimus)

Votubia pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Votubia un kāpēc tās lieto?

Votubia ir zāles, ko lieto, lai ārstētu šādus labdabīgus (ne ļaundabīgus) audzējus, ko izraisījusi

ģenētiska slimība tuberozā skleroze:

subependimālo milzšūnu astrocitomu (SEGA), smadzeņu labdabīgo audzēju; šīs zāles lieto

pieaugušajiem un bērniem, kuriem smadzeņu audzēju nav iespējams izņemt ķirurģiski;

nieru angiolipoleiomiomu, nieru labdabīgo audzēju; šīs zāles lieto pieaugušajiem ar komplikāciju

risku, kuriem nav nepieciešama steidzama operācija.

Zāles arī lieto kā papildterapiju pacientiem no divu gadu vecuma ar tuberozās sklerozes izraisītiem

krampjiem (lēkmēm), kuri nav reaģējuši uz citiem ārstēšanas veidiem. Votubia lieto parciālo lēkmju

gadījumā (lēkmes, kas sākas vienā smadzeņu daļā), kas var izplatīties visās smadzenēs (sekundāra

ģeneralizācija).

Votubia satur aktīvo vielu everolīmu.

Tuberozā skleroze ir reta slimība, un 2000. gada 4. augustā Votubia tika piešķirts reti sastopamu

slimību ārstēšanai paredzētu zāļu statuss.

Kā lieto Votubia?

Ārstēšanu ar Votubia drīkst sākt ārsts, kuram ir pieredze tuberozās sklerozes ārstēšanā un zāļu līmeņa

asinīs uzraudzībā. Tās ir pieejamas kā tabletes (2,5, 5 un 10 mg) un kā disperģējamas tabletes (1, 2, 3

un 5 mg); tās lieto iekšķīgi vienreiz dienā katru dienu vienā un tai pašā laikā; tās jālieto konsekventi,

ar ēdienu vai atsevišķi.

SEGA gadījumā un lietojot kā papildterapiju sākumdeva ir atkarīga no ķermeņa virsmas laukuma (ko

aprēķina pēc pacienta auguma un ķermeņa masas) un pacienta vecuma, bet ārsts pielāgo devu, ņemot

vērā zāļu līmeni pacienta asinīs un to, kā pacients panes šīs zāles.

Pacientiem ar nieru angiolipoleiomiomu ieteicamā deva ir 10 mg vienreiz dienā. Ja pacientiem rodas

smagas blakusparādības, ārstam deva var būt jāsamazina vai ārstēšana uz laiku jāpārtrauc.

Votubia (everolimus)

EMA/229443/2018

2. lpp. no 4

Sākumdeva var būt jāsamazina pacientiem ar traucētu aknu darbību, atkarībā no smaguma pakāpes,

pacienta vecuma un ārstētās slimības. Ja tās lieto kopā ar citām zālēm, piemēram, kā papildterapiju

krampju ārstēšanai, devu var ietekmēt arī citu zāļu lietošana.

Papildu informāciju par Votubia lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai

farmaceitam.

Votubia darbojas?

Votubia aktīvā viela everolīms ir pretaudzēju līdzeklis, kas darbojas, bloķējot enzīmu, ko dēvē par

“rapamicīna mērķa receptoru zīdītājiem” (mTOR), kura aktivitāte SEGA vai nieru angiolipoleiomiomas

pacientiem audzēja šūnās ir palielināta. Organismā everolīms vispirms piesaistās proteīnam FKBP-12,

kas atrodas šūnās, veidojot „kompleksu”. Šis komplekss pēc tam bloķē mTOR. Tā kā mTOR ir iesaistīts

šūnu dalīšanās kontrolē un asinsvadu augšanā, Votubia novērš vēža šūnu dalīšanos un samazina to

asinsapgādi. Tiek uzskatīts, ka mTOR arī ietekmē krampjus, kas rodas tuberozā sklerozes pacientiem,

bet vēl nav pilnībā izprasts kā zāles darbojas krampjus novēršanā.

Kādas bija Votubia priekšrocības šajos pētījumos?

Tika pierādīta Votubia efektivitāte SEGA un nieru angiolipoleiomiomas pacientu ārstēšanā, samazinot

audzēju izmērus. Tika arī pierādīta to efektivitāte tuberozās sklerozes izraisīto parciālu lēkmju

samazināšanā.

SEGA

Tuberozās sklerozes izraisīta SEGA audzēja gadījumā Votubia iedarbību noskaidroja divos

pamatpētījumos, pirmajā pētījumā iesaistot 28 pieaugušos un bērnus no trīs gadu vecuma. Galveno

efektivitātes rādītāju noteica tas, cik lielā mērā pacienta galvas smadzeņu galvenais audzējs bija

samazinājies pēc sešus mēnešus ilgas ārstēšanas. Galvenais smadzeņu audzējs samazinājās uz pusi

aptuveni 30 % pacientu un par apmēram trešdaļu aptuveni 70 % pacientu. Otrajā pētījumā tika

iesaistīti 117 pacienti (tostarp 20 bērni vecumā līdz trim gadiem) un Votubia salīdzināja ar placebo

(fiktīvu ārstēšanu). Galveno efektivitātes rādītāju noteica to cilvēku īpatsvars, kuri reaģēja uz

ārstēšanu un kuru smadzeņu audzējs bija samazinājies vismaz par pusi pēc sešus mēnešus ilgas

ārstēšanas. Tā notika ar 35% pacientu (27 no 78 pacientiem), kas lietoja Votubia, salīdzinot ar nevienu

pacientu no 39 pacientiem placebo grupā.

Nieru angiolipoleiomioma

Tuberozās sklerozes izraisītas nieru angiolipoleiomiomas gadījumā Votubia salīdzināja ar placebo, vienā

pētījumā iesaistot 118 pieaugušos. Galveno efektivitātes rādītāju noteica to cilvēku īpatsvars, kuri

reaģēja uz ārstēšanu un kuru nieru audzējs bija samazinājies vismaz par pusi. Tā notika ar 42 %

pacientu (33 no 79 pacientiem), kuri lietoja Votubia, salīdzinot ar nevienu pacientu no 39 pacientiem

placebo grupā.

Parciālās lēkmes

Lietojot Votubia kā papildterapiju tuberozās sklerozes izraisīto parciālo lēkmju ārstēšanā, kuras

pietiekami nebija iespējams kontrolēt ar citiem līdzekļiem, ieguvumi tika konstatēti vienā pētījumā.

Tajā tika iesaistīti 366 pieaugušie un bērni no divu gadu vecuma. Votubia kā papildterapijas divu veidu

dozēšana (izstrādāta tā, lai līmenis asinīs būtu zemāks vai augstāks) tika salīdzināta ar placebo. Pirms

ārstēšanas pacientiem vidēji bija 16 līdz 17 lēkmes nedēļā un tika uzskatīts, ka pacientu reakcija ir

Votubia (everolimus)

EMA/229443/2018

3. lpp. no 4

redzama, ja lēkmju skaits samazinājās par vismaz 50%. Reakcija bija redzama 28% (33 no 117

pacientiem) grupā ar zemu zāļu līmeni asinīs un 40% (52 no 130 pacientiem) grupā ar augstu zāļu

līmeni asinīs, salīdzinot ar 15% (18 no 119 pacientiem), kuri saņēma placebo. Kopumā pacientiem,

kuri saņēma Votubia, novēroja attiecīgi 29 un 40% lēkmju samazinājumu ārstēšanas laikā, salīdzinot

ar 15% placebo grupā.

Kāds risks pastāv, lietojot Votubia?

Pētījumos ar Votubia visbiežāk novērotās blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) bija akne,

stomatīts (mutes gļotādas iekaisums), augšējo elpceļu infekcijas (saaukstēšanās), nazofaringīts

(deguna un rīkles iekaisums), sinusīts (sīnusu iekaisums), klepus, pneimonija (plaušu infekcija),

urīnceļu infekcija, paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, neregulāras menstruācijas (mēnešreizes ) un

amenoreja (menstruāciju trūkums), galvassāpes, caureja, vemšana, izsitumi, nogurums, drudzis un

samazināta ēstgriba. Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Votubia, skatīt zāļu lietošanas

instrukcijā.

Votubia nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret everolīmu, citām līdzīgām zālēm,

piemēram, sirolīmu un temsirolīmu, vai arī kādu citu šo zāļu sastāvdaļu.

Kāpēc Votubia ir reģistrētas ES?

Eiropas Zāļu aģentūra atzīmēja, ka Votubia mazina galvas smadzeņu audzēju izmēru pieaugušajiem un

bērniem ar tuberozo sklerozi un sagaidāms, ka attiecīgi mazināsies SEGA pazīmes un simptomi,

piemēram, krampji, hidrocefālija (šķidruma uzkrāšanās galvas smadzenēs) un paaugstināts spiediens

galvas smadzenēs. Lai gan šīs slimības gadījumā standarta ārstēšanas veids ir operācija, paredzams,

ka Votubia sniegs ieguvumu pacientiem, kuriem audzēju nevar izņemt ķirurģiski. Tika arī pierādīts, ka

Votubia samazina nieru audzēju izmērus pacientiem ar nieru angiomiolipomu, un, ka zāles ir iedarbīgas

kā papildterapija tuberozās sklerozes izraisīto parcialo lēkmju kontrolē, kas pienācīgi nereaģē uz citiem

ārstēšanas veidiem. Tika uzskatīts, ka šo zāļu blakusiedarbības ir kontrolējamas un pārsvarā vieglas

vai mērenas. Tādēļ aģentūra nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Votubia, pārsniedz šo zāļu radīto

risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Votubia sākotnēji tika piemērota “reģistrācija ar nosacījumiem”, jo par šīm zālēm bija sagaidāmi

papildu dati, īpaši, par to ilgtermiņa iedarbību. Tā kā uzņēmums iesniedza vajadzīgo papildu

informāciju, zāļu reģistrāciju ar nosacījumiem aizstāja ar parasto reģistrāciju.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu drošu un efektīvu Votubia lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Votubia lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Votubia lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Votubia

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Votubia (everolimus)

EMA/229443/2018

4. lpp. no 4

Cita informācija par Votubia

2011. gada 2. septembrī Votubia saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES. Tā 2015. gada 16.

novembrī tika aizstāta ar parasto reģistrāciju.

Sīkāka informācija par Votubia ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Votubia ir pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai

farmaceitu.

Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas atzinuma kopsavilkums par Votubia ir atrodams

aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2018. aprīlī.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju