Viracept

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

10-06-2014

Aktīvā sastāvdaļa:
nelfinavir
Pieejams no:
Roche Registration Ltd.
ATĶ kods:
J05AE04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
nelfinavir
Ārstniecības grupa:
Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai,
Ārstniecības joma:
HIV infekcijas
Ārstēšanas norādes:
Viracept ir indicēts antiretrovīrusu zāļu kombinētajai ārstēšanai ar cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV-1) inficētiem pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 3 gadu vecuma. Jo proteāze-inhibitori (PI)-pieredzējuši pacientiem, izvēle nelfinavir būtu balstīta uz individuāliem vīrusu rezistences pārbaudes un apstrādes vēsture.
Produktu pārskats:
Revision: 25
Autorizācija statuss:
Atsaukts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/000164
Autorizācija datums:
1998-01-22
EMEA kods:
EMEA/H/C/000164

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

10-06-2014

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

10-06-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

10-06-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

10-06-2014

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Zāles vairs nav reğistrētas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

VIRACEPT 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai

Nelfinavir

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabā

jiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs z

āles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi vai kļūst traucējoša, lūdzu, izstāstiet to savam

ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Viracept un kā

dam nolūkam to lieto

Pirms Viracept lietošanas

Kā lietot Viracept

Iespē

jamās blakusparādības

Kā uzglabāt Viracept

Sīkāka informācija

1.

KAS IR VIRACEPT UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Kas ir Viracept

Viracept satur zā

les, ko sauc par nelfinaviru un kas ir 'proteāzes inhibitors'. Tas pieder pie

medikamentu grupas, kurus sauc par 'pretretrovīrusu līdzekļiem'.

Kādam nolūkam Viracept lieto

Viracept lieto kopā

ar citiem 'pretretrovīrusu' līdzekļiem, lai

cīnītos pret cilvē

ka imūndeficīta vīrusu (HIV). Tas palīdz mazināt HIV daļiņu skaitu asinīs;

palielinā

tu dažu šūnu skaitu asinīs, kas palīdz apkarot infekciju. Tās sauc par CD4 baltajām

asins šūnām, un HIV infekcijas gadījumā to skaits ir būtiski samazināts. Tas var palielināt

daudzu veidu infekcijas risku.

Ar Viracept nevar izā

rstēt HIV infekciju. HIV infekcijas ietekmē Jums arī turpmāk var rasties

infekcijas vai citas slimības. Ārstēšana ar Viracept nepārtrauc HIV nodošanu citiem cilvēkiem ar asins

starpniecību vai dzimumattiecību laikā. Tādēļ Viracept lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot

atbilstoša piesardzība, lai izvairītos no vīrusa nodošanas citiem cilvēkiem.

2.

PIRMS VIRACEPT LIETOŠANAS

Nelietojiet Viracept šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret nelfinaviru vai jebkuru citu sastāvdaļu (norādītas apakšpunktā 6. ‘Sīkāka

informācija’);

ja Jūs pašlaik lietojat kā

das no zālēm, kas norādītas apakšpunkta 2. pirmajā daļā 'Citu zāļu

lietošana', 'Nelietojiet Viracept šādos gadījumos'.

Nelietojiet Viracept, ja kāds no augstāk minētajiem apgalvojumiem attiecas uz Jums.

Zāles vairs nav reğistrētas

Īpaša piesardzība, lietojot Viracept, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms Viracept lietošanas konsultē

jieties ar ārstu vai farmaceitu šādos gadījumos:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi,

ja Jums ir paaugstinā

ts cukura līmenis asinīs (cukura diabēts),

ja Jums ir reta asins kaite, kas parasti sastopama ģim

enē un tiek saukta par 'hemofiliju',

ja Jums ir B vai C hepatīta izraisīta aknu slimība. Ārsts var Jums regulāri veikt asins analīzes.

Ja kāds no augstāk minētajiem apgalvojumiem attiecas uz Jums vai ir radušās neskaidrības, pirms

Viracept lietošanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.

Pacienti ar aknu slimību

Pacientiem, kam ir hronisks B vai C hepatīts un kas tiek ārstēti ar pretretrovīrusu līdzekļiem, ir

palielināts smagu un potenciāli letālu aknu blakusparādību risks, un viņiem var būt nepieciešams veikt

asins analīzes, lai pārbaudītu aknu funkcijas. Izstāstiet ārstam, ja Jums iepriekš ir bijusi aknu slimība.

Ķer

meņa taukaudi

Kombinē

tā pretretrovīrusu terapija var izraisīt ķermeņa formas pārmaiņas, jo mainās taukaudu

sadalījums. Šīs pārmaiņas var ietvert taukaudu zudumu kājās, rokās un sejā, bet palielinātu taukaudu

daudzumu uz vēdera un ap iekšējiem orgāniem, krūšu palielināšanos un taukaudu uzkrāšanos kakla

mugurpusē ('vērša skausts'). Šo pārmaiņu cēloņi un ilgstoša ietekme uz veselību pašlaik nav zināma.

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir mainījies ķermeņa tauku sadalījums.

Iepriekšēju infekcijas slimību i

zpausmes

Dažiem pacientiem ar progresē

jušu HIV infekciju un oportūnisku infekciju anamnēzē drīz pēc HIV

terapijas sākšanas var rasties iepriekšējo infekcijas slimību iekaisuma izpausmes un simptomi.

Uzskata, ka šos simptomus izraisa imūnās reakcijas uzlabošanās, ļaujot organismam apkarot infekciju,

kas līdz šim pastāvējusi bez acīmredzamiem simptomiem. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja Jums

rodas kāds infekcijas simptoms.

Kaulu slimīb

a (osteonekroze)

Dažiem pacientiem, kas lieto kombinē

to pretretrovīrusu terapiju, var rasties kaulu slimība

osteonekroze (kaulaudu bojāeja, ko izraisa kaula apasiņošanas zudums). Daži no daudzajiem šīs

slimības riska faktoriem var būt kombinētās pretretrovīrusu terapijas ilgums, kortikosteroīdu lietošana,

alkoholisku dzērienu patēriņš, smags imūnās sistēmas nomākums, liels ķermeņa masas indekss.

Osteonekrozes izpausmes ir locītavu stīvums, smeldze un sāpes (īpaši gūžas, ceļa un pleca locītavā),

kā arī apgrūtināta kustība. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja Jums rodas kāds no šiem

simptomiem.

Citu zāļu lietošana

Pastā

stiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes, un augu valsts līdzekļiem. Tas nepieciešams, jo Viracept var

ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību. Tāpat arī citas zāles var ietekmēt Viracept iedarbību.

Nelietojiet Viracept

un past

āstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šādām zālēm:

les, kas iegūtas no melnā rudzu grauda, piemēram, kabergolīnu, ergotamīnu vai lizurīdu

(Parkinsona slimības vai migrēnas ārstēšanai);

asinszāli saturošus augu valsts līdzekļus (depresijas ārstēšanai vai garastāvokļa uzlabošanai),

rifampicīnu (tuberkulozes jeb TB ā

rstēšanai);

terfenadīnu v

ai astemizolu (alerģijas ārstēšanai);

pimozīdu (lieto psihisku traucējumu gadījumā);

amiodaronu vai hinidīnu (si

rds ritma traucējumu ārstēšanai);

fenobarbitālu vai karbamazepīnu (krampju vai epilepsijas ārstēšanai);

triazolām

u vai iekšķīgi lietojamu midazolāmu (trauksmes mazināšanai vai par miega līdzekli);

cisaprīdu (dedzinā

šanas aiz krūšu kaula ārstēšanai vai gremošanas traucējumu gadījumā);

Zāles vairs nav reğistrētas

omeprazolu (kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas ārstēšanai);

alfuzosīnu (labdabīgas pros

tatas hiperplāzijas jeb LPH ārstēšanai);

sildenafilu (pulmonālas arteriālas hipertensijas jeb PAH ārstēšanai);

simvastatīnu vai lovastatīnu (lai asinīs paze

minātu holesterīna līmeni).

Ja kā

ds no augstāk minētajiem gadījumiem attiecas uz Jums, nelietojiet Viracept un pastāstiet par to

savam ārstam vai farmaceitam. Neskaidrību gadījumā pirms Viracept lietošanas konsultējieties ar ārstu

vai farmaceitu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam

, ja lietojat kā

das no šādām zālēm:

citas zā

les HIV infekcijas ārstēšanai, piemēram, ritonaviru, indinaviru, sakvinaviru un

delavirdīnu, amprenaviru, efavirenzu vai nevirapīnu;

perorā

los kontraceptīvos līdzekļus. Viracept ietekmē kontraceptīvais līdzeklis var nedarboties,

tādēļ Viracept lietošanas laikā Jums jālieto cita pretapaugļošanās metode (piemēram,

prezervatīvi);

kalcija kanāla blokatorus, piemēram, bepridilu (sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai);

imūnsupresantus, piemē

ram, takrolīmu vai ciklosporīnu;

zāles, kas mazina kuņģa skābes izdalīšanos, piemēram, lansoprazolu;

flutikazonu (siena drudža ā

rstēšanai);

fenitoīnu (krampju vai epilepsijas ārstēšanai);

metadonu (lieto, ā

rstējot atkarību no narkotikām);

sildenafilu (erekcijas panākšanai vai saglabāšanai);

tadalafilu (pulmonā

las arteriālas hipertensijas jeb PAH ārstēšanai, kā arī erekcijas panākšanai

vai saglabāšanai);

vardenafilu (pulmonālas arteriā

las hipertensijas jeb PAH ārstēšanai, kā arī erekcijas panākšanai

vai saglabāšanai);

ketokonazolu, itrakonazolu vai flukonazolu (sēnīšinfekcijas ārstēšanai);

rifabutīnu, eri

tromicīnu vai klaritromicīnu (bakteriālu infekciju ārstēšanai);

ar injekciju ievadāmu midazolāmu vai diazepāmu (trauksmes mazināšanai vai par miega

līdzekli);

fluoksetīnu, p

aroksetīnu, imipramīnu, amitriptilīnu vai trazodonu (depresijas ārstēšanai);

atorvastatīnu vai citus statīnus (holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs);

salmeterolu (astmas vai hroniskas obstruktīvas plauš

u slimības jeb HOPS ārstēšanai);

varfarīnu (lai Jūsu organismā mazinātu asins trombu veidošanās iespēju);

kolhicīnu (podagras saa

sinājumu vai Vidusjūras drudža ārstēšanai);

bosentānu (pulmonā

las arteriālas hipertensijas jeb PAH ārstēšanai).

Ja kā

ds no augstāk minētajiem gadījumiem attiecas uz Jums, kā arī neskaidrību gadījumā pirms

Viracept lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Viracept lietošana kopā ar u

zturu

Lietojiet Viracept kopā

ar uzturu. Tas palīdzēs no šīm zālēm gūt pēc iespējas lielāku labvēlīgu ietekmi.

Grūtniecība, kontracepcija un zīdīšana

Pirms Viracept lietošanas konsultē

jieties ar ārstu, ja Jums iestājusies grūtniecība vai to plānojat.

Viracept lietošanas laikā nebarojiet bērnu ar krūti, jo šādi HIV var tikt nodots bērnam.

Viracept ietekmē

iekšķīgi lietotais kontraceptīvais līdzeklis var nedarboties, tādēļ Viracept

lietošanas laikā Jums jālieto cita pretapaugļošanās metode (piemēram, prezervatīvi).

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vad

īšana un mehānismu apkalpošana

Uzskata, ka Viracept neietekmē

spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot instrumentus vai

mehānismus.

Zāles vairs nav reğistrētas

Svarīga informācija par kādu no Viracept sastāvdaļām

Šīs zāles satur saharozi, kas ir viena veida cukurs. Ja ārsts Jums teicis, ka nepanesat vai nespējat

sagremot kādus cukurus (Jums ir noteiktu cukuru nepanesība), pirms šo zāļu lietošanas

konsultējieties ar ārstu. Vienā devā ir līdz 5,9 miligramiem saharozes, kas jāņem vērā

pacientiem ar cukura diabētu.

Šīs zāles satur aspartāmu, kas ir fenilalanīna avots. Tas var būt kaitīgs pacientiem ar

fenilketonūriju.

Šīs zāles praktiski 'nesatur kāliju', jo vienā devā ir mazāk nekā 1 mmol (39 miligrami) kālija.

Ja kāds no augstāk minētajiem gadījumiem attiecas uz Jums vai neesat par to pārliecināts, pirms

Viracept lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

3.

KĀ LIETOT VIRACEPT

Vienmē

r lietojiet Viracept tieši tā, ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam. Parasti lietotās devas aprakstītas turpmāk. Rūpīgi ievērojiet norādījumus, lai no Viracept

iedarbības iegūtu pēc iespējas vairāk.

Viracept pulveris paredzē

ts cilvēkiem, kas nevar lietot tabletes. Viracept tabletes parasti ieteicamas

pieaugušajiem un vecākiem bērniem. Jaunāki bērni, kas spēj lietot tabletes, iekšķīgi lietojamo pulveri

var aizstāt ar Viracept tabletēm. Ja vēlaties lietot tabletes, sīkāku informāciju meklējiet Viracept

250 mg tablešu lietošanas instrukcijā.

Kā pagata

vot Viracept

Zāļu kārbā ir divas mērkarotes:

balta 1 grama (1 g) mē

rkarote,

zila 5 gramu (5 g) mē

rkarote.

Nomē

riet pulvera līmeni. Jūs varat izmantot otras mērkarotes rokturi liekā pulvera noņemšanai un

nepieciešamā pulvera līmeņa iegūšanai (skat. attēlu zemāk).

Pulveri Jūs varat saj

aukt ar nelielu daudzumu ūdens, piena, piena maisījuma, sojas maisījuma,

sojas piena, šķidrā barošanas maisījuma vai pudiņa.

Ja esat izšķīdinā

jis pulveri, bet to nelietojat uzreiz, varat to uzglabāt ledusskapī līdz 6 stundas

ilgi.

Nesajauciet pulveri ar apelsīnu sulu, ābolu sulu vai citiem skābiem šķidrumiem vai

uzturproduktiem. Tas maisījumam var piešķirt rūgtu garšu.

Škidrumu pulverim nepievienojiet tā

oriģinālajā iepakojumā.

Šo zāļu lietošana

Lietojiet Viracept maltītes laikā. Tas Jums ļaus no šīm zālēm iegūt lielāko labumu.

Katru reizi izlietojiet visu pagatavoto maisījum

u. Tas nodrošinās, ka lietojat nepieciešamo šo

zāļu daudzumu.

Lietojiet devas katru dienu pareizajā

laikā. Tas ļaus zālēm iedarboties pēc iespējas labāk.

Nepā

rtrauciet šo zāļu lietošanu, pirms tam to nepārrunājot ar savu ārstu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Cik daudz zāļu lietot

Pieaugušie un bē

rni no 13 gadu vecuma

Viracept pulveri var lietot divas vai trīs reizes dienā maltītes laikā. 1. tabulā tālāk norādītas

parastās devas.

1. tabula

Pieaugušajiem un par 13 gadiem vecākiem bērniem lietojamā deva

Cik bieži

zāles jālieto

Mērkarošu skaits

Zilā mērkarote Baltā mērkarote

(5 g) (1 g)

Cik daudz pulvera

vienā

reizē lietojat

(gramos)

Divas reizes

dienā

25 g

Trīs reizes

dienā

15 g

Bērni no 3 līdz 13 gadu vecumam

Bērniem 3 - 13 gadu vecumā

ieteicamā Viracept pulvera deva ir atkarīga no viņu ķermeņa

masas. Šīs zāles bērnam jādod lietot divas vai trīs reizes dienā maltītes laikā.

Atšķirīgie lietošanas veidi tā

lāk raksturoti atsevišķās tabulās.

2. tabula:

ja b

ērns zāles lieto

divas reizes dienā

, katru reizi viņam jādod 50 - 55 mg

nelfinavira uz katru kg ķermeņa masas.

3. tabula:

ja b

ērns zāles lieto

trīs reizes dienā

, katru reizi viņam jādod 25 - 35 mg

nelfinavira uz katru kg ķermeņa masas.

2. tabula

Deva, kas jā

lieto

divreiz dienā

3 – 13 gadus veciem bērniem

Jūsu bērna

ķermeņa masa

Mērkarošu skaits

Zilā mērkarote Baltā mērkarote

(5 g) (1 g)

daudz

zāļu

lieto

vienā

reizē

(gramos)

7,5 – 8,5 kg

1 plus 3

8,5 – 10,5 kg

2 -

10 g

10,5 – 12 kg

2 plus 2

12 g

12 - 14 kg

2 plus 4

14 g

14 – 16 kg

3 plus 1

16 g

16 – 18 kg

3 plus 3

18 g

18 – 22 kg

4 plus 1

21 g

virs 22 kg

5 -

25 g

Zāles vairs nav reğistrētas

3. tabula

Deva, kas jā

lieto

trīs reizes dienā

3 – 13 gadus veciem bērniem

Jūsu bērna

ķermeņa masa

Mērkarošu skaits

Zilā mērkarote Baltā mērkarote

(5 g) (1 g)

daudz

zāļu

lieto

vienā

reizē

(gramos)

7,5 – 8,5 kg

8,5 – 10,5 kg

1 plus 1

10,5 – 12 kg

1 plus 2

12 – 14 kg

1 plus 3

14 – 16 kg

10 g

16 – 18 kg

2 plus 1

11 g

18 – 22 kg

2 plus 3

13 g

virs 22 kg

15 g

Ja esat lietojis Viracept

va

irāk nekā noteikts

Ja esat ieņēmis vair

āk Viracept, nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu vai nekavējoties

dodieties uz tuvāko slimnīcu. Paņemiet sev līdzi zāļu iepakojumu. Ļoti lielas Viracept devas bez

citiem simptomiem var izraisīt sirdsdarbības ritma traucējumus.

Ja esat aizmirsis lietot Viracept

Ja esat aizmirsis lietot devu, iedzeriet to uzreiz, kad esat par to atcerējies.

Tač

u, ja tas gandrīz sakrīt ar nākamās devas lietošanas laiku, izlaidiet aizmirsto devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtr

aucat lietot Viracept

Nepā

rtrauciet šo zāļu lietošanu, pirms tam to nepārrunājot ar savu ārstu. Lietojiet visas devas katru

dienu pareizajā laikā. Tas ļaus zālēm darboties pēc iespējas labāk.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

pat kā citas zāles, arī Viracept var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Šo zāļu

lietošanas laikā var rasties šādas blakusparādības.

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas kāda no sekojošām blakusparādībām:

Alerģiskas reakcijas

. To izpausmes var būt apgrūtināta elpošana, drudzis, nieze, sejas tūska un

izsitumi, kas dažreiz var veidot pūslīšus.

Pastiprināta asiņošana, ja Jums ir hemofilija.

Ja Jums ir A vai B tipa hemofilija, retos

gadījumos asiņošana var pastiprināties.

Kaulu slimīb

a (osteonekroze).

Tās pazīmes var būt locītavu stīvums, smeldze un sāpes (īpaši

gūžas, ceļa un pleca locītavā), kā arī apgrūtinātas kustības. Dažiem pacientiem, kas lieto

kombinēto pretretrovīrusu terapiju, var rasties kaulu slimība, ko sauc par osteonekrozi

(kaulaudu bojāeja, ko izraisa kaula apasiņošanas zudums).

Infekcija.

žiem pacientiem ar progresējušu HIV infekciju un oportūnisku infekciju

anamnēzē, drīz pēc HIV terapijas sākšanas var rasties iepriekšējo infekcijas slimību iekaisuma

izpausmes un simptomi. Uzskata, ka šos simptomus izraisa organisma imūnās reakcijas

uzlabošanās, kas ļauj organismam apkarot infekciju, kas līdz šim pastāvējusi bez

acīmredzamiem simptomiem.

Ja Jums rodas kā

da no augstāk aprakstītajām parādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Citas iespējamās blakusparādības, kuru gadījumā Jums jākonsultējas ar savu ārstu

Ja novē

rojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam.

Ļoti bieži (rodas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

Caureja.

Bieži (rodas mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

Izsitumi.

Meteorisms.

Slikta dūša.

Mazs infekciju apkarojošo balto asins šūnu (neitrofil

u) skaits.

Patoloģiski re

zultāti asins izmeklējumos, lai noteiktu, cik labi darbojas aknas vai muskuļi.

Retāk (rodas mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

Vemšana.

Pankreatīts. T

ā pazīmes ir stipras sāpes vēderā, kas staro uz muguru.

Kombinē

ta pretretrovīrusu terapija var izraisīt ķermeņa formas pārmaiņas tauku sadalījuma

maiņas dēļ. Var būt samazināts tauku daudzums uz kājām, rokām un sejas, palielināts tauku

daudzums vēderā un iekšējos orgānos, palielinātas krūtis, tauku pauguri uz kakla mugurējās

virsmas (bifeļa kupris). Patlaban nav zināms šo pārmaiņu cēlonis un ietekme uz veselību

ilgstošā laika posmā.

Reti (rodas mazāk nek

ā 1 no 1000 cilvēkiem):

Dzeltena ā

da vai acis. Tās var būt aknu darbības traucējumu, piemēram, hepatīta vai dzeltes,

izpausmes.

Smagi izsitumi (

erythema multiforme

dera apjoma palielināšanās.

Augsts cukura līme

nis asinīs (cukura diabēts) vai cukura diabēta pasliktināšanās.

Pacientiem, kuri vienlaicīgi

saņēmuši antiretrovirālu ārstēšanu, kas ietver proteāzes inhibitorus

un nukleozīdu analogus, reti konstatētas sāpes muskuļos, nogurums vai vājums. Retos

gadījumos šīs problēmas var kļūt izteiktas un izraisīt muskuļu deģenerāciju (rabdomiolīze).

Citas blakusparādības, p

ar kurām saņemti ziņojumi:

Kombinē

tā pretretrovīrusu terapija var izraisīt arī pienskābes un cukura līmeņa paaugstināšanos

asinīs, hiperlipēmiju (paaugstinātu taukvielu līmeni asinīs) un nejutību (rezistenci) pret insulīnu.

Samazinā

ts eritrocītu skaits (anēmija).

Plaušu slimība (pneim

onija).

Pacientiem, kas lietojuši šīs z

āles vai citu proteāzes inhibitoru, ziņots par cukura diabēta rašanās

vai paaugstināta cukura līmeņa gadījumiem asinīs.

Blakusparādības bē

rniem

Apmē

ram 400 bērnu (0 – 13 gadu vecumā) klīniskos pētījumos saņēma VIRACEPT. Blakusparādības,

kas novērotas bērniem, ir līdzīgas pieaugušiem novērotām. Biežākā novērotā blakusparādība bērniem

ir caureja. Tikai retos gadījumos blakusparādību dēļ jāpārtrauc VIRACEPT lietošanu.

5.

KĀ UZ

GLABĀT VIRACEPT

Uzglabā

t zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Nelietot pē

c derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

Uzglabā

t oriģināliepakojumā.

Pagatavotu šķīdumu ledusskapī var uzglabāt līdz 6 stundas ilgi.

Zāles vairs nav reğistrētas

6.

SĪKĀKA I

NFORMĀCIJA

Ko Viracept satur

Viracept aktīvā

viela ir nelfinavirs. Katrs grams pulvera iekšķīgai lietošanai satur nelfinavira

mesilātu daudzumā, kas atbilst 50 mg nelfinavira.

rējās sastāvdaļas ir

mikrokristāliska celuloze, maltodekstrīns, divvērtīgs kālija fosfāts,

krospovidons, hidroksipropilmetilceluloze, aspartāms (E951), saharozes palmitāts un dabiski un

mākslīgi aromatizatori.

Viracept ārējais iz

skats un iepakojums:

Viracept 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai ir balts līdz pelē

cīgs pulveris. Tas pieejams plastmasas

pudelēs, kas noslēgtas ar bērniem neatveramu plastmasas vāciņu. Katra pudele satur 144 gramus

pulvera, un tai ir pievienota 1 grama mērkarote (balta) un 5 gramu mērkarote (zila).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Lielbritā

nija

Ražotājs

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1,

D-79639 Grenzach-Wyhlen

cija

Lai iegūtu pa

pildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Česká repub

lika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Malta

(See United Kingdom)

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Zāles vairs nav reğistrētas

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 77 380

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 2

10 61 66 100

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +

+

357 –

22 25 72 00

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7 039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

Šī lietošanas

instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkā

ka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu/

, kur ir arī saites uz citām mājas lapām par retām slimībām un to ārstēšanu.

Zāles vairs nav reğistrētas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

VIRACEPT 250 mg apvalkotās tabletes

Nelfinavir

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabā

jiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs z

āles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi vai kļūst traucējoša, lūdzu, izstāstiet to savam

ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Viracept un kā

dam nolūkam to lieto

Pirms Viracept T lietošanas

Kā lietot Viracept

Iespē

jamās blakusparādības

Kā uzglabāt Viracept

Sīkāka informācija

1.

KAS IR VIRACEPT UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Kas ir Viracept

Viracept satur zāles, ko sauc par nelfinaviru un kas ir 'proteāzes inhibitors'. Tas pieder pie

medikamentu grupas, kurus sauc par 'pretretrovīrusu līdzekļiem'.

Kādam nolūkam Viracep

t lieto

Viracept lieto kopā

ar citiem 'pretretrovīrusu' līdzekļiem, lai

cīnītos pret cilvē

ka imūndeficīta vīrusu (HIV). Tas palīdz mazināt HIV daļiņu skaitu asinīs;

palielinā

tu dažu šūnu skaitu asinīs, kas palīdz apkarot infekciju. Tās sauc par CD4 baltajām

asins šūnām. HIV infekcijas gadījumā to skaits ir būtiski samazināts. Tas var palielināt daudzu

veidu infekcijas risku.

Ar Viracept nevar izā

rstēt HIV infekciju. HIV infekcijas ietekmē Jums arī turpmāk var rasties

infekcijas vai citas slimības. Ārstēšana ar Viracept nepārtrauc HIV nodošanu citiem cilvēkiem ar asins

starpniecību vai dzimumattiecību laikā. Tādēļ Viracept lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot

atbilstoša piesardzība, lai izvairītos no vīrusa nodošanas citiem cilvēkiem.

2.

PIRMS VIRACEPT LIETOŠANAS

Nelietojiet Viracept šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret nelfinaviru vai jebkuru citu sastāvdaļu (norādītas apakšpunktā 6. ‘Sīkāka

informācija’);

ja Jūs pašlaik lietojat kā

das no zālēm, kas norādītas apakšpunkta 2. pirmajā daļā 'Citu zāļu

lietošana', 'Nelietojiet Viracept šādos gadījumos'.

Nelietojiet Viracept, ja kā

ds no augstāk minētajiem apgalvojumiem attiecas uz Jums.

Zāles vairs nav reğistrētas

Īpaša piesardzība, lietojot Viracept, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms Viracept lietošanas konsultē

jieties ar ārstu vai farmaceitu šādos gadījumos:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi,

ja Jums ir paaugstinā

ts cukura līmenis asinīs (cukura diabēts),

ja Jums ir reta asins kaite, kas parasti sastopama ģim

enē un tiek saukta par 'hemofiliju',

ja Jums ir B vai C hepatīta izraisīta aknu slimība. Ārsts var Jums regulāri veikt asins analīzes.

Ja kāds no augstāk minētajiem apgalvojumiem attiecas uz Jums vai ir radušās neskaidrības, pirms

Viracept lietošanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.

Pacienti ar aknu slimību

Pacientiem, kam ir hronisks B vai C hepatīts un kas tiek ārstēti ar pretretrovīrusu līdzekļiem, ir

palielināts smagu un potenciāli letālu aknu blakusparādību risks, un viņiem var būt nepieciešams veikt

asins analīzes, lai pārbaudītu aknu funkcijas. Izstāstiet ārstam, ja Jums iepriekš ir bijusi aknu slimība.

Ķer

meņa taukaudi

Kombinē

tā pretretrovīrusu terapija var izraisīt ķermeņa formas pārmaiņas, jo mainās taukaudu

sadalījums. Šīs pārmaiņas var ietvert taukaudu zudumu kājās, rokās un sejā, bet palielinātu taukaudu

daudzumu uz vēdera un ap iekšējiem orgāniem, krūšu palielināšanos un taukaudu uzkrāšanos kakla

mugurpusē ('vērša skausts'). Šo pārmaiņu cēloņi un ilgstoša ietekme uz veselību pašlaik nav zināma.

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir mainījies ķermeņa tauku sadalījums.

Iepriekšēju infekcijas slimību i

zpausmes

Dažiem pacientiem ar progresē

jušu HIV infekciju un oportūnisku infekciju anamnēzē drīz pēc HIV

terapijas sākšanas var rasties iepriekšējo infekcijas slimību iekaisuma izpausmes un simptomi.

Uzskata, ka šos simptomus izraisa imūnās reakcijas uzlabošanās, ļaujot organismam apkarot infekciju,

kas līdz šim pastāvējusi bez acīmredzamiem simptomiem. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja Jums

rodas kāds infekcijas simptoms.

Kaulu slimīb

a (osteonekroze)

Dažiem pacientiem, kas lieto kombinē

to pretretrovīrusu terapiju, var rasties kaulu slimība

osteonekroze (kaulaudu bojāeja, ko izraisa kaula apasiņošanas zudums). Daži no daudzajiem šīs

slimības riska faktoriem var būt kombinētās pretretrovīrusu terapijas ilgums, kortikosteroīdu lietošana,

alkoholisku dzērienu patēriņš, smags imūnās sistēmas nomākums, liels ķermeņa masas indekss.

Osteonekrozes izpausmes ir locītavu stīvums, smeldze un sāpes (īpaši gūžas, ceļa un pleca locītavā),

kā arī apgrūtināta kustība. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja Jums rodas kāds no šiem

simptomiem.

Citu zāļu lietošana

Pastā

stiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes, un augu valsts līdzekļiem. Tas nepieciešams, jo Viracept var

ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību. Tāpat arī citas zāles var ietekmēt Viracept iedarbību.

Nelietojiet Viracept

un past

āstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šādām zālēm:

les, kas iegūtas no melnā rudzu grauda, piemēram, kabergolīnu, ergotamīnu vai lizurīdu

(Parkinsona slimības vai migrēnas ārstēšanai);

asinszāli saturošus augu valsts līdzekļus (depresijas ārstēšanai vai garastāvokļa uzlabošanai),

rifampicīnu (tuberkulozes jeb TB ā

rstēšanai);

terfenadīnu v

ai astemizolu (alerģijas ārstēšanai);

pimozīdu (lieto psihisku traucējumu gadījumā);

amiodaronu vai hinidīnu (si

rds ritma traucējumu ārstēšanai);

fenobarbitālu vai karbamazepīnu (krampju vai epilepsijas ārstēšanai);

triazolām

u vai iekšķīgi lietojamu midazolāmu (trauksmes mazināšanai vai par miega līdzekli);

cisaprīdu (dedzinā

šanas aiz krūšu kaula ārstēšanai vai gremošanas traucējumu gadījumā);

omeprazolu (kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas ārstēšanai);

Zāles vairs nav reğistrētas

alfuzosīnu (labdabīgas prostatas hiperplāzijas jeb LPH ārstēšanai);

sildenafilu (pulmonālas arteriālas hipertensijas jeb PAH ā

rstēšanai);

simvastatīnu vai lovastatīnu (lai asinīs pazeminātu holesterīna līmeni).

Ja kāds no augstāk minētajiem gadījumiem attiecas uz Jums, nelietojiet Viracept un pastāstiet par to

savam ārstam vai farmaceitam. Neskaidrību gadījumā pirms Viracept lietošanas konsultējieties ar ārstu

vai farmaceitu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam

, ja lietojat kā

das no šādām zālēm:

citas zā

les HIV infekcijas ārstēšanai, piemēram, ritonaviru, indinaviru, sakvinaviru un

delavirdīnu, amprenaviru, efavirenzu vai nevirapīnu;

perorālos kontraceptīvos līdzekļus. Viracept ietekmē iekšķīgi lietotais kontraceptīvais līdzeklis

var nedarboties, tādēļ Viracept lietošanas laikā Jums jālieto cita pretapaugļošanās metode

(piemēram, prezervatīvi);

kalcija kanāla blokatorus, piemē

ram, bepridilu (sirds traucējumu ārstēšanai);

imūnsupresantus, piemē

ram, takrolīmu vai ciklosporīnu;

les, kas mazina kuņģa skābes izdalīšanos, piemēram, lansoprazolu;

flutikazonu (siena drudža ārstēšanai);

fenitoīnu (

krampju vai epilepsijas ārstēšanai);

metadonu (lieto, ārstējot atkarību no narkotikām);

sildenafilu (erekcijas panākšanai vai saglabāšanai);

tadalafilu (pulmonā

las arteriālas hipertensijas jeb PAH ārstēšanai, kā arī erekcijas panākšanai

vai saglabāšanai);

vardenafilu (pulmonālas arteriā

las hipertensijas jeb PAH ārstēšanai, kā arī erekcijas panākšanai

vai saglabāšanai);

ketokonazolu, itrakonazolu vai flukonazolu (sēnīšinfekcijas ārstēšanai);

rifabutīnu, eri

tromicīnu vai klaritromicīnu (bakteriālu infekciju ārstēšanai);

ar injekciju ievadāmu

midazolāmu vai diazepāmu (trauksmes mazināšanai vai par miega

līdzekli);

fluoksetīnu, paroksetīnu, imipramīnu, amitriptilīnu vai trazodonu (depresijas ārstēšanai),

atorvastatīnu vai citus stat

īnus (holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs);

salmeterolu (astmas vai hroniskas obstruktīvas plaušu slimības jeb HOPS ārstēšanai);

varfarīnu (lai Jūsu organismā

mazinātu asins trombu veidošanās iespēju);

kolhicīnu (podagras saasinājumu vai Vidusjūras drudža ārstēšanai);

bosentānu (pulmonā

las arteriālas hipertensijas jeb PAH ārstēšanai).

Ja kā

ds no augstāk minētajiem gadījumiem attiecas uz Jums, kā arī neskaidrību gadījumā pirms

Viracept lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Viracept lietošana kopā ar u

zturu

Lietojiet Viracept kopā

ar uzturu. Tas palīdzēs no šīm zālēm gūt pēc iespējas lielāku labvēlīgu ietekmi.

Grūtniecība, kontracepcija un zīdīšana

Pirms Viracept lietošanas konsultējieties ar ārstu,

ja Jums iestājusies grūtniecība vai to plānojat..

Viracept lietošanas laikā

nebarojiet bērnu ar krūti, jo šādi HIV var tikt nodots bērnam.

Viracept ietekmē iekšķīgi lietotais kontraceptīvais līdzeklis var nedarboties, tādēļ Viracept

lietošanas laikā Jums jālieto cita pretapaugļošanās metode (piemēram, prezervatīvi).

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultē

jieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vad

īšana un mehānismu apkalpošana

Uzskata, ka Viracept neietekmē

spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot instrumentus vai

mehānismus.

Zāles vairs nav reğistrētas

3.

KĀ LIETOT VIRACEPT

Vienmē

r lietojiet Viracept tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam. Parasti lietotās devas aprakstītas turpmāk. Rūpīgi ievērojiet norādījumus, lai no Viracept

iedarbības iegūtu pēc iespējas vairāk.

Viracept tabletes jā

lieto iekšķīgi. Tās jānorij nesasmalcinātā veidā, lietojot maltītes laikā.

Pieaugušajiem var bērniem, kas nespēj lietot tabletes, Viracept tabletes var izšķīdināt ūdenī, rīkojoties

šādi:

jāieliek tabletes ūdenī (1/2 glāze) un ar karoti jāizmaisa;

kad tabletes ir izšķīdušas, du

ļķaini zilganais šķidrums rūpīgi jāsajauc un nekavējoties jāizdzer;

glā

ze jāizskalo ar ūdeni (1/2 glāze), kas pēc tam jāizdzer, nodrošinot visas devas saņemšanu.

Kombinācijā ar Viracept nav ieteicams izmantot skābas uzturvielas vai sulas (piemēram, apelsīnu sulu,

ābolu sulu vai ābolu biezeni), jo šādam maisījumam var būt rūgta garša.

Pastāv iespēja tās aizstāt ar Viracept 50 mg/g pulveri iekšķīgai lietošanai. Ja vēlaties lietot pulveri,

sīkāku informāciju meklējiet Viracept 50 mg/g pulvera iekšķīgai lietošanai lietošanas instrukcijā.

Šo zāļu lietošana

Lietojiet Viracept maltītes laikā. Tas Jums ļaus no š

īm zālēm iegūt lielāko labumu.

Lietojiet devas katru dienu pareizajā

laikā. Tas ļaus zālēm iedarboties pēc iespējas labāk.

Nepā

rtrauciet šo zāļu lietošanu, pirms tam to nepārrunājot ar savu ārstu.

Cik daudz zāļu lietot

Pieaugušie un par 13 gadiem vecākiem b

ērni

Viracept tabletes var lietot divas vai trīs reizes dienā

maltītes laikā. 1. tabulā tālāk norādītas parastās

devas.

1. tabula

Deva, kas jālieto pieaugušajiem un bērniem pēc 13 gadu vecuma

Cik bieži zāles jālieto

Tablešu skaits

Cik daudz zāļu

lietojat vienā reizē

(miligramos)

Divas reizes dienā

1250 mg

Trīs reizes dienā

750 mg

Bērni no 3 līdz

13 gadu vecumam

Bērniem 3-13 gadu vecumā ieteicamā

Viracept tablešu deva ir atkarīga no ķermeņa masas..Rūpīgi

kontrolējiet sava bērna ķermeņa masas palielināšanos, lai nodrošinātu atbilstošas kopējās dienas devas

lietošanu.

Ja Jūsu bērna ķermeņa masa ir lielāka par 18 kg, varat dot tabletes lietot divas vai trīs reizes

dienā.

Ja Jūsu bē

rna ķermeņa masa ir mazāka par 18 kg, dodiet tabletes lietot trīs reizes dienā.

Atšķirīgie lietošanas veidi tā

lāk raksturoti atsevišķās tabulās.

2. tabula:

ja b

ērns zāles lieto

divas reizes dienā

(bērniem ar ķermeņa masu lielāku par 18 kg),

katru reizi viņam jādod 50 - 55 mg nelfinavira uz katru kg ķermeņa masas.

Zāles vairs nav reğistrētas

3. tabula:

ja bērns zāles lieto

trīs reizes dienā

, katru reizi viņam jādod 25 - 35 mg nelfinavira

uz katru kg ķermeņa masas,

izņemot bērnus, kuru ķermeņa masa ir no 10,5 līdz 12 kg, no

12 līdz 14 kg un no 18 līdz 22 kg.

Šiem bērniem ir jādod lietot atšķirīgs tablešu skaits katrā

maltītē. Tabulā ir arī atspoguļots ieteiktais kopējais Viracept tablešu skaits, kas bērniem jādod

lietot katru dienu, ņemot vērā to ķermeņa masu.

2. tabula

Deva, kas jā

lieto

divreiz dienā

3–13 gadus veciem bērniem,

kuru ķermeņa masa ir lielāka par 18 kg*

Jūsu bērna ķermeņa masa

Tablešu skaits

18 līdz 22 kg

vairāk nekā 22 kg

3. tabula

Deva, kas bērniem 3-13 gadu veciem un kuru ķermeņa masa ir lielāka par

7,5 kg, jālieto trīs reizes dienā

Ieteicamais tablešu skaits katras maltītes

laikā

Pacienta ķermeņa

masa kg

Tablešu

skaits

brokastīs

Tablešu skaits

pusdienā

Tablešu skaits

vakariņās

Kopējais

tablešu skaits

dienā

7,5 līdz 8,5 kg

3

8,5 līdz 10,5 kg

3

10,5 līdz 12 kg*

2

1

1

4

12 līdz 14 kg*

2

1

2

5

14 līdz 16 kg

6

16 līdz 18 kg

6

18 līdz 22 kg*

3

2

2

7

vairāk nekā 22 kg

9

* Bērniem ar šādu ķermeņa masu dienā jālieto nevienmērīgs tablešu skaits. Jūsu ārstam ir

jāveic pārbaudes, lai kontrolētu HIV daļiņu un CD4 balto asins ķermenīšu skaitu Jūsu bērna

asinīs, nodrošinot maksimālo zāļu iedarbību.

Ir ļoti svarīgi

ar katru devu lietot pareizo tablešu skaitu. Jums ir jākontrolē savs bērns, nodrošinot, ka

katrā maltītē ar devu tiek lietots atbilstošajai ķermeņa masas grupai ieteiktais tablešu skaits.

Ja esat lietojis Viracept vairāk nek

ā noteikts

Ja atklā

jat, ka esat ieņēmis vairāk Viracept nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu vai

dodieties uz tuvāko slimnīcu. Paņemiet sev līdzi zāļu iepakojumu. Ļoti lielas Viracept devas bez

citiem simptomiem var izraisīt sirdsdarbības ritma traucējumus.

Ja esat aizmirsis lietot Viracept

Ja esat aizmirsis lietot devu, iedzeriet to uzreiz, kad esat par to atcerējies.

Tač

u, ja tas gandrīz sakrīt ar nākamās devas lietošanas laiku, izlaidiet aizmirsto devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtr

aucat lietot Viracept

Nepā

rtrauciet šo zāļu lietošanu, pirms tam to nepārrunājot ar savu ārstu. Lietojiet visas devas katru

dienu pareizajā laikā. Tas ļaus zālēm darboties pēc iespējas labāk.

Zāles vairs nav reğistrētas

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

pat kā citas zāles, arī Viracept var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Šo zāļu

lietošanas laikā var rasties šādas blakusparādības.

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas kāda no sekojošām blakusparādībām:

Aler

ģiskas reakcijas.

To izpausmes var būt apgrūtināta elpošana, drudzis, nieze, sejas tūska un

izsitumi, kas dažreiz var veidot pūslīšus.

Pastiprināta asiņošana, ja Jums ir hemofilija.

Ja Jums ir A vai B tipa hem

ofilija, retos

gadījumos asiņošana var pastiprināties.

Kaulu slimīb

a (osteonekroze).

Tās pazīmes var būt locītavu stīvums, smeldze un sāpes (īpaši

gūžas, ceļa un pleca locītavā), kā arī apgrūtinātas kustības. Dažiem pacientiem, kas lieto

kombinēto pretretrovīrusu terapiju, var rasties kaulu slimība, ko sauc par osteonekrozi

(kaulaudu bojāeja, ko izraisa kaula apasiņošanas zudums).

Infekcija.

Dažiem pacientiem ar progresējušu HIV infekciju un oportūnisku infekciju

anamnēzē, drīz pēc HIV terapijas sākšanas var rasties iepriekšējo infekcijas slimību iekaisuma

izpausmes un simptomi. Uzskata, ka šos simptomus izraisa organisma imūnās reakcijas

uzlabošanās, kas ļauj organismam apkarot infekciju, kas līdz šim pastāvējusi bez

acīmredzamiem simptomiem.

Ja Jums rodas kāda no augstāk aprakstītajām parādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Citas iespē

jamās blakusparādības, kuru gadījumā Jums jākonsultējas ar savu ārstu

Ja novē

rojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam.

Ļoti bieži (rodas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

Caureja.

Bieži (rodas mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

Izsitumi.

Meteorisms.

Slikta dūša.

Mazs infekciju apkarojošo balto asins šūnu (neitrofil

u) skaits.

Patoloģiski re

zultāti asins izmeklējumos, lai noteiktu, cik labi darbojas aknas vai muskuļi.

Retāk (rodas mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

Vemšana.

Pankreatīts. T

ā pazīmes ir stipras sāpes vēderā, kas staro uz muguru.

Kombinē

ta pretretrovīrusu terapija var izraisīt ķermeņa formas pārmaiņas tauku sadalījuma

maiņas dēļ. Var būt samazināts tauku daudzums uz kājām, rokām un sejas, palielināts tauku

daudzums vēderā un iekšējos orgānos, palielinātas krūtis, tauku pauguri uz kakla mugurējās

virsmas (bifeļa kupris). Patlaban nav zināms šo pārmaiņu cēlonis un ietekme uz veselību

ilgstošā laika posmā.

Reti (rodas mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

Dzeltena āda vai acis. Tā

s var būt aknu darbības traucējumu, piemēram, hepatīta vai dzeltes,

izpausmes.

Smagi izsitumi (

erythema

multiforme

Vēdera apjoma palielināšanās.

Augsts cukura līme

nis asinīs (cukura diabēts) vai cukura diabēta pasliktināšanās.

Pacientiem, kuri vienlaicīgi

saņēmuši antiretrovirālu ārstēšanu, kas ietver proteāzes inhibitorus

un nukleozīdu analogus reti konstatētas sāpes muskuļos, nogurums vai vājums. Retos gadījumos

šīs problēmas var kļūt izteiktas un izraisīt muskuļu deģenerāciju (rabdomiolīze).

Zāles vairs nav reğistrētas

Citas blakusparādības, par kurām saņemti ziņojumi:

Kombinē

tā pretretrovīrusu terapija var izraisīt arī pienskābes un cukura līmeņa paaugstināšanos

asinīs, hiperlipēmiju (paaugstinātu taukvielu līmeni asinīs) un nejutību (rezistenci) pret insulīnu.

Samazinā

ts eritrocītu skaits (anēmija).

Plaušu slimība (pneim

onija).

Pacientiem, kas lietojuši šīs z

āles vai citu proteāzes inhibitoru, ziņots par cukura diabēta rašanās

vai paaugstināta cukura līmeņa gadījumiem asinīs.

Blakusparādības bērniem

Apmē

ram 400 bērnu (0 – 13 gadu vecumā) klīniskos pētījumos saņēma Viracept. Blakusparādības, kas

novērotas bērniem, ir līdzīgas pieaugušiem novērotām. Biežākā novērotā blakusparādība bērniem ir

caureja. Tikai retos gadījumos blakusparādību dēļ jāpārtrauc Viracept lietošanu.

5.

KĀ UZ

GLABĀT VIRACEPT

Uzglabā

t zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes.

Uzglabā

t temperatūrā līdz 30

Uzglabā

t oriģināliepakojumā.

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Viracept satur:

Viracept aktīvā

viela ir nelfinavirs. Katra tablete satur 250 mg nelfinavira.

Citas sastā

vdaļas ir kalcija silikāts, krospovidons, magnija stearāts, indigokarmīns (E132)

pulvera veidā, hipromeloze un glicerīna triacetāts.

Viracept ārējais izskats un iepakojums:

Viracept apvalkotā

s tabletes pieejamas plastmasas pudelēs ar bērniem neatveramu plastmasas vāciņu.

Viena pudele satur 270 vai 300 tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Lielbritā

nija

Ražotājs

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach/Wyhlen

cija

Zāles vairs nav reğistrētas

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Česká repub

lika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Malta

(See United Kingdom)

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 77380

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 2

10 61 66 100

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: ++357 –

22 25 72 00

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Zāles vairs nav reğistrētas

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 -6 7 039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

Šī lietošanas

instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkā

ka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu/

, kur ir arī saites uz citām mājas lapām par retām slimībām un to ārstēšanu.

Zāles vairs nav reğistrētas

PIELIKUMS I

ZĀĻU APR

AKSTS

Zāles vairs nav reğistrētas

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Viracept 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai.

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pudele satur 144 g pulvera iekšķīgai lietošanai. Katrs

grams pulvera iekšķīgai lietošanai satur

nelfinavira mesilātu, kas atbilst 50 mg nelfinavira (

nelfinavir

Palīgvielas:

Satur saharozes palmitā

tu: 10,0 mg uz 1 gramu pulvera iekšķīgai lietošanai. 10,0 mg saharozes

palmitāta, kas ir ēsteris, teorētiski atbilst maksimāli 5,9 mg saharozes pēc pilnīgas

hidrolizēšanas.

Satur aspartāmu (E951): 20,0 mg aspartāma uz 1 gramu pulvera iekšķīgai lietošanai.

Satur kā

liju: 50,0 mg kālija dihidrogēnfosfāta, kas atbilst 22,5 mg kālija uz 1 gramu pulvera

iekšķīgai lietošanai.

Skatīt apakšpunktu 4.4

Pilnu palīgvielu sarakstu s

katīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgai lietošanai.

Balts vai bālgans amorfs pulveris.

4.

KLĪNIS

KĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

VIRACEPT indicē

ts pretretrovīrusu kombinētā terapijā ar HIV-1 (cilvēka imūndeficīta vīruss) inficētu

pieaugušo, pusaudžu un bērnu, vecāku par 3 gadiem, ārstēšanai.

Pacientiem, kas iepriekš saņēmuši terapiju ar proteāzes inhibitoriem, nelfinaviru jānozīmē, ņemot vērā

individuālo vīrusu jutību un iepriekšējo terapiju.

Skatīt apakšpunktu

5.1.

4.2

Devas un lietošanas veids

Ārstē

šana ar VIRACEPT jāsāk ārstam, kam ir pieredze HIV infekcijas ārstēšanā.

VIRACEPT tiek lietots iekšķīgi un

vienmēr jāieņem ēšanas laikā (skatīt apakšpunktu 5.2).

Pacientiem pē

c 13 gadu vecuma:

VIRACEPT 250 mg tabletes ieteicams lietot pieaugušiem un

vecākiem bērniem (sk. VIRACEPT 250 mg tablešu zāļu aprakstu). Pacientiem, kas nevar lietot

tabletes, VIRACEPT 50 mg/g pulvera iekšķīgai lietošanai ieteicamā deva ir

1250 mg divas reizes

dienā

vai 750 mg trīs reizes dienā

. Pacientiem, kas vecāki par 13 gadiem, jālieto

vai nu

5 zilie

kausiņi pa 5 g divas reizes dienā

vai

3 zilie kausiņi pa 5 g trīs reizes dienā.

Efektivitāti, lietojot divas reizes dienā, salīdzināja ar lietošanas režīmu trīs reizes dienā pacientiem, kas

agrāk nebija lietojuši proteāzes inhibitorus (sk. 5.1 Farmakodinamiskās īpašības)

.

Zāles vairs nav reğistrētas

Pacientiem 3 – 13 gadu vecumā:

bērniem ieteicamā sākumdeva ir pa

50-55 mg/kg divas reizes dienā

pa 25–35 mg/kg trīs reizes dienā

. Bērniem, kas spēj ieņemt tabletes, VIRACEPT iekšķīgi

lietojamā pulvera vietā var lietot tabletes (sk. VIRACEPT tablešu zāļu aprakstu).

Ieteicamā

VIRACEPT iekšķīgi lietojamā pulvera devas, kas jālieto

divas reizes dienā bērniem 3-13

gadu vecumā, lietojot abas: 1 g balto un 5 g zilo mērkaroti

, parādītas tabulā.

Liekais pulvera daudzums, kas ir virs karotītes līme

ņa, jānoņem ar otras karotītes kātiņu.

Deva, kas jālieto divreiz

dienā 3 – 13 gadus veciem bērniem

Pacienta

ķermeņa masa,

kg

Zilā mē

rkarote Baltā mērkarote

5 grami 1 grams

Kopē

jais

pulvera

gramu

skaits devā

7,5 – 8,5 kg

1 plus 3

8,5 – 10,5 kg

2 -

10 g

10,5 – 12 kg

2 plus 2

12 g

12 - 14 kg

2 plus 4

14 g

14 – 16 kg

3 plus 1

16 g

16 – 18 kg

3 plus 3

18 g

18 – 22 kg

4 plus 1

21 g

virs 22 kg

5 -

25 g

Ieteicamā

VIRACEPT iekšķīgi lietojamā pulvera devas, kas jālieto

trīs reizes dienā bērniem 3-13

gadu vecumā, lietojot abas: 1 g balto un 5 g zilo mērkaroti

, parādītas tabulā.

Liekais pulvera daudzums, kas ir virs karotītes līme

ņa, jānoņem ar otras karotītes kātiņu.

Deva, kas jāli

eto trīs reizes dienā 3 – 13 gadus veciem bērniem

Pacienta

ķermeņa masa,

kg

Zilā mē

rkarote Baltā mērkarote

5 grami 1 grams

Kopē

jais

pulvera

gramu

skaits devā

7,5 – 8,5 kg

8,5 – 10,5 kg

1 plus 1

10,5 – 12 kg

1 plus 2

12 – 14 kg

1 plus 3

14 – 16 kg

10 g

16 – 18 kg

2 plus 1

11 g

18 – 22 kg

2 plus 3

13 g

virs 22 kg

15 g

Pulveri iekšķīgai lietošanai var sajaukt ar nelielu daud

zumu ūdens, piena, piena maisījuma, sojas piena

maisījuma, sojas piena, diētiska papildinājuma vai pudiņa. Pēc sajaukšanas jāizlieto viss daudzums, lai

tiktu uzņemta pilna deva. Ja maisījums netiek izlietots nekavējoties, tas jāuzglabā ledusskapī, taču

glabāšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 6 stundas. Kombinācijā ar VIRACEPT nav ieteicams izmantot

skābas uzturvielas vai sulas (piemēram, apelsīnu sulu, ābolu sulu vai ābolu biezeni), jo šādam

maisījumam var būt rūgta garša. VIRACEPT pulveri iekšķīgai lietošanai nedrīkst šķīdināt ūdenī tā

oriģinālajā iepakojumā.

Nieru un aknu darbības trauc

ējumi:

pašlaik nav konkrētu ziņu par pacientiem ar HIV infekciju un

nieru darbības traucējumiem, tādēļ nav īpašu lietošanas ieteikumu (skatīt apakšpunktu 4.4).

Nelfinavirs galvenokārt metabolizējas un tiek izvadīts caur aknām. Nav pietiekošu ziņu par pacientiem

Zāles vairs nav reğistrētas

ar aknu darbības traucējumiem, tādēļ nav īpašu lietošanas ieteikumu (skatīt apakšpunktu 5.2). Tādēļ

jāievēro piesardzība, ja VIRACEPT lieto pacienti ar traucētām nieru vai aknu funkcijām.

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstinā

ta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

Lietošana vienlaikus ar medikamentiem

, kam ir šaurs terapeitiskās darbības diapazons un kas ir

CYP3A4 substrāti [(piemēram, terfenadīns, astemizols, cisaprīds, amiodarons, hinidīns, pimozīds,

triazolāms, iekšķīgi lietojams midazolāms (par piesardzību, midazolāmu lietojot parenterāli, skatīt

apakšpunktu 4.5), melnā rudzu grauda alkaloīdi, lovastatīns un simvastatīns, alfuzosīns un sildenafils,

tos lietojot pulmonālas arteriālas hipertensijas terapijai (informāciju par sildenafila un citu PDE-5

inhibitoru lietošanu pacientiem ar erektilo disfunkciju skatīt apakšpunktā 4.5)].

Spē

cīgi CYP3A induktori (piemēram, fenobarbitāls un karbamazepīns) samazina nelfinavīra

koncentrāciju plazmā.

Lietošana vienlaikus ar rifampicīnu ir kontrindicēta, jo mazinās nelfinavira iedarbība. Ārsts nedrīkst

lietot spēcīgus CYP 3A4 induktorus kombinācijā ar Viracept, un ja pacients lieto VIRACEPT, ārstam

jāapsver alternatīva līdzekļa izmantošana (skatīt apakšpunktu 4.5).

Nelfinaviru nedrīkst lietot

vienlaikus ar medikamentiem, kas satur asinszāli

(Hypericum perforatum)

jo šī kombinācija var samazināt nelfinavira koncentrāciju plazmā un terapeitisko efektivitāti (skatīt

apakšpunktu 4.5).

VIRACEPT nedrīkst lietot

vienlaikus ar omeprazolu, jo samazinās nelfinavira un tā metabolīta M8

(tertbutilhidroksinelfinavira) kopējā iedarbība. Tas var izraisīt viroloģiskās atbildes reakcijas

zaudēšanu un iespējamu rezistenci pret VIRACEPT (skatīt apakšpunktu 4.5).

4.4

Īpaši brīdin

ājumi un piesardzība lietošanā

Pacientam jāpaskaidro, ka

VIRACEPT neizārstē HIV infekciju, un, ka pacientam arī turpmāk var

attīstīties infekcijas vai citas slimības, kas saistītas ar HIV slimību, un ka nav novērots, ka VIRACEPT

samazinātu HIV pārnešanas risku dzimumsakaru veidā vai ar inficētām asinīm.

Imūnsistē

mas reaktivācijas sindroms:

HIV inficētiem pacientiem, kuriem, uzsākot kombinēto

pretretrovīrusu terapiju (

combination antiretroviral therapy

- CART), ir smags imūndeficīts, var

parādīties iekaisuma reakcija uz asimptomātiskiem vai esošiem oportūnistiskajiem patogēnajiem

mikroorganismiem. Iekaisuma reakcija var novest pie smaga klīniskā stāvokļa vai pasliktināt

simptomu izpausmes. Parasti šādas reakcijas ir novērotas dažu pirmo nedēļu vai mēnešu laikā pēc

CART uzsākšanas. Nozīmīgākie šādu reakciju piemēri ir citomegalovīrusu izraisīts tīklenes iekaisums,

ģeneralizētas un/vai vietējas mikobaktēriju izraisītas infekcijas un

Pneumocystis carinii

pneimonija.

Visas iekaisuma reakciju pazīmes ir jāizvērtē, un nepieciešamības gadījumā jāordinē ārstēšana.

Aknu slimība:

Nav pierādīta nelfinavira lietošanas drošība un efektivitāte pacientiem ar nozīmīgiem

aknu funkciju traucējumiem. Pacientiem, kam ir hronisks B vai C hepatīts un kam tiek veikta

kombinēta pretretrovīrusu terapija, ir palielināts smagu un potenciāli letālu aknu blakusparādību risks.

Gadījumos, kad nepieciešams vienlaikus veikt B vai C hepatīta pretvīrusu terapiju, lūdzu, sk. arī šo

preparātu zāļu aprakstus.

Pacientiem, kam anamnē

zē ir aknu funkciju traucējumi, tostarp hronisks aktīvs hepatīts, kombinētās

pretretrovīrusu terapijas laikā biežāk rodas aknu funkciju traucējumi, un tādēļ šie pacienti jākontrolē

atbilstoši standarta praksei. Ja šiem pacientiem tiek pierādīta aknu slimības pastiprināšanās, jānovērtē

ārstēšanas pārtraukšanas iespējas. Nelfinavira lietošana pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības

traucējumiem nav pētīta. Tā kā trūkst šādu pētījumu, jāievēro piesardzība, jo var palielināties

nelfinavira koncentrācija un/vai aknu fermentu līmenis.

Pacientiem ar aknu darbības trauc

ējumiem nav atļauts vienlaikus ordinēt kolhicīnu un VIRACEPT.

Zāles vairs nav reğistrētas

Osteonekroze:

Tiek ziņots par osteonekrozes gadījumiem, īpaši pacientiem ar progresējošu HIV-

slimību un/vai pacientiem, kuri ilgstoši saņēmuši kombinēto pretretrovīrusu terapiju (

combination

antiretroviral therapy - CART

), lai gan tiek uzskatīts, ka etioloģiju nosaka vairāki faktori (tai skaitā

kortikosteroīdu lietošana, alkohola lietošana, smaga imūnsupresija, palielināts ķermeņa masas

indekss). Ja rodas locītavu smeldze un sāpes, locītavu stīvums vai kļūst apgrūtinātas kustības,

pacientam jāiesaka konsultēties ar ārstu.

Nieru darbīb

as traucējumi:

Tā kā nelfinavirs izteikti saistās ar plazmas olbaltumiem, maz ticams, ka

tas tiks nozīmīgi izvadīts ar hemodialīzi vai peritoneālu dialīzi. Tādēļ šiem pacientiem nav

nepieciešama īpaša piesardzība vai devas pielāgošana.

Pacientiem ar nieru darbība

s traucējumiem nav atļauts vienlaikus ordinēt kolhicīnu un VIRACEPT.

Cukura diabēts un hipergli

kēmija:

ar proteāzes inhibitoriem ārstētiem pacientiem novēroti pirmreizēji

cukura diabēta gadījumi, hiperglikēmija vai cukura diabēta kompensācijas pasliktināšanās. Dažos

gadījumos hiperglikēmija bija smaga, reizēm saistīta ar ketoacidozi. Daudziem pacientiem bija

neskaidra medicīniska diagnoze, dažos gadījumos bija nepieciešama ārstēšana ar līdzekļiem, kuru

lietošana bijusi saistīta ar cukura diabēta vai hiperglikēmijas attīstību.

Pacienti ar hemofīliju:

Ir ziņojumi par asiņošanas, tostarp spontānu zemādas hematomu un hemartrožu

pastiprināšanos A un B tipa hemofīlijas slimniekiem, kas tika ārstēti ar proteāzes inhibitoriem. Dažiem

pacientiem papildus tika ievadīts VIII faktors. Vairāk par pusi aprakstīto gadījumu terapija ar

proteāzes inhibitoriem tika turpināta vai atsākta pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Noskaidrota

cēloņsakarība, lai gan darbības mehānisms netika atklāts. Hemofīlijas slimniekiem būtu jādara zināms,

ka iespējama pastiprināta asiņošana.

Lipodistrofija:

Ar HIV inficētiem pacientiem kombinēta pretretrovīrusu terapija izraisa organisma

taukaudu pārsadali (iegūtu lipodistrofiju). Patlaban nav zināmas šī procesa sekas ilgstošā laika periodā.

Lipodistrofijas mehānisms nav pilnīgi zināms. Ir hipotēze par saistību starp viscerālu lipomatozi un

proteāzes inhibitoriem (PI) un lipoatrofiju un nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem (NATI).

Augstāks lipodistrofijas risks tiek saistīts ar tādiem individuāliem faktoriem, kā lielāks vecums, un ar

medikamentu saistītiem faktoriem, piemēram, ilgāku pretretrovīrusu terapiju un saistītiem

metabolisma traucējumiem. Veicot klīnisku izmeklēšanu, jānovērtē tauku pārsadales fizikālās

pazīmes. Jāapsver seruma lipīdu un glikozes līmeņa noteikšana asinīs tukšā dūšā. Lipīdu traucējumi

jāārstē atbilstoši klīniskajai situācijai (skatīt apakšpunktu 4.8).

PDE-5 inhibitori:

nozīmējot sildenafilu, tadalafilu vai vardenafilu erektilās disfunkcijas ārstēšanai

pacientiem, kuri saņem VIRACEPT, jāievēro īpaša piesardzība. Paredzams, ka vienlaicīga

VIRACEPT un šo zāļu lietošana var paaugstināt to koncentrāciju un izraisīt ar to saistītas nevēlamas

blakusparādības, piemēram, hipotensiju, ģīboni, redzes pārmaiņas un ilgstošu erekciju (skatīt

apakšpunktu 4.5) Pulmonālas arteriālas hipertensijas ārstēšanai ordinēta sildenafila lietošana

vienlaikus ar VIRACEPT ir kontrindicēta (skatīt apakšpunktu 4.3).

HMG-CoA reduktāzes inhibitori (statīni):

HMG-CoA reduktāzes inhibitori var mijiedarboties ar

proteāzes inhibitoriem un palielināt miopātijas, tostarp rabdomiolīzes, risku. Vienlaicīga proteāzes

inhibitoru un lovastatīna vai simvastatīna lietošana ir kontrindicēta. Ar proteāzes inhibitoriem var

mijiedarboties arī citi HMG-CoA reduktāzes inhibitori, tādēļ tie jālieto piesardzīgi.

Palīgvielas:

Viracept pulveris iekšķīgai lietošanai satur aspartāmu (E951) par saldinātāju. Aspartāms

ir fenilalanīna avots un tādējādi var nebūt piemērots personām ar fenilketonūriju.

Viracept pulveris iekšķīgai lietošanai satur kāliju.

Viracept pulveris iekšķīgai lietošanai satur arī saharozi. Pacienti ar retām pārmantotām patoloģijām

fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharāzes-izomaltāzes deficītu nedrīkst

lietot šīs zāles.

Sīkā

ku informāciju par palīgvielām skatīt apakšpunktā 2 un 6.1.

Zāles vairs nav reğistrētas

Nav ieteicama vienlaicīga salmeterola un VIRACEPT lietošana. Šī kombinācija var palielināt

salmeterola izraisīto ar sirds – asinsvadu sistēmu saistīto blakusparādību, tostarp arī QT intervāla

pagarināšanās, sirdsklauvju un sinusa tahikardijas risku.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelfinaviru metabolizē

galvenokārt citohroma P450 izoenzīmi CYP3A4 un CYP2C19 (skatīt

apakšpunktu 5.2). Nelfinavirs ir arī CYP 3A4 inhibitors. Pamatojoties uz

in vitro

pētījumiem, maz

iespējams, ka terapeitiskā koncentrāciju intervālā nelfinavirs inhibēs citas citohroma P450 izoformas.

Kombinācija ar

citām zālēm:

Jāievēro piesardzība, ja VIRACEPT lieto vienlaikus ar līdzekļiem, kas ir

CYP3A4 induktori vai inhibitori, un/vai substrāti. Šādu kombināciju lietošanas gadījumā jāpielāgo

deva (skatīt arī apakšpunktu 4.3 un 4.8).

CYP3A4 substrāti

: Lietošana vienlaikus ir kontrindicēta ar turpmāk minētiem līdzekļiem, kas ir

CYP3A4 substrāti un kam ir šaurs terapeitiskās darbības spektrs:

terfenadīns, aste

mizols, cisaprīds, amiodarons, hinidīns, melnā rudzu grauda alkaloīdi, pimozīds,

midazolāms iekšķīgi, triazolāms, alfuzosīns un sildenafils gadījumos, kad to lieto pulmonālas

arteriālas hipertensijas terapijai (skatīt apakšpunktu 4.3).

Sagaidām

s, ka PI un sildenafila lietošana vienlaikus būtiski palielinās sildenafila koncentrāciju un var

palielināt sildenafila blakusparādību, tai skaitā hipotensijas, redzes pārmaiņu un priapisma, biežumu.

Var būt jāmazina citu CYP3A4 substrātu deva vai jāapsver cita līdzekļa lietošana (1. tabula).

Nelfinavira lietošana vienlaikus ar flutikazona propionā

tu var palielināt flutikazona propionāta

koncentrāciju plazmā. Jāapsver alternatīvi līdzekļi, kuru metabolismā nav iesaistīts CYP3A4,

piemēram, beklometazons.

Trazodona lietošana vienlaikus ar nelfinaviru var palielinā

t trazodona koncentrāciju plazmā, un

jāapsver trazodona devas mazināšana.

Nelfinavira lietošana vienlaikus ar simvastatīnu vai lovastatīnu var izraisīt nozīmīgu simvastatīna un

lovastatīna koncentrācijas plazmā līmeņa paaugstināšanos, tādēļ nav ieteicama (skatīt apakšpunktu

4.3). Jāapsver alternatīvi līdzekļi, kas nav CYP3A4 substrāti, piemēram, pravastatīns vai fluvastatīns.

Ar proteāzes inhibitoriem var mijiedarboties arī citi HMG-CoA reduktāzes inhibitori, tādēļ tie jālieto

piesardzīgi.

Nav ieteicama vienlaicīga sal

meterola un VIRACEPT lietošana. Šī kombinācija var palielināt

salmeterola izraisīto ar sirds – asinsvadu sistēmu saistīto blakusparādību, tostarp arī QT intervāla

pagarināšanās, sirdsklauvju un sinusa tahikardijas risku.

Vienlaicīga varfarīna un VIRACEPT lietošana var ietek

mēt varfarīna koncentrāciju. VIRACEPT

lietošanas laikā ieteicams rūpīgi kontrolēt starptautisko normalizēto attiecību (INR) (īpaši terapijas

sākumā).

Metabolisma enzīmu indukt

ori:

Spēcīgu CYP3A4 induktoru (piemēram, rifampicīna, fenobarbitāla un

karbamazepīna) lietošana var mazināt nelfinavira kocentrāciju plazmā, tādēļ šādu līdzekļu lietošana

vienlaikus ir kontrindicēta (skatīt apakšpunktu 4.3). Piesardzība jāievēro, vienlaikus lietojot citus

līdzekļus, kas inducē CYP3A4. . Sagaidāms, ka, midazolāmu lietojot iekšķīgi, tā koncentrācija

plazmā būs nozīmīgi lielāka, tādēļ to nedrīkst lietot vienlaikus ar nelfinaviru. Parenterāli midazolāms

jāievada vienlaikus ar nelfinaviru intensīvās terapijas nodaļā, lai nodrošinātu ciešu klīnisko

uzraudzību. Ja jāievada vairāk nekā viena deva, jāapsver midazolāma devas pielāgošana (1. tabula).

Metabolisma enzīmu inhibitori:

Nelfinavira lietošana vienlaicīgi ar CYP2C19 inhibitoriem (piemēram,

flukonazolu, fluoksetīnu, paroksetīnu, lansoprazolu, imipramīnu, amitriptilīnu un diazepāmu) var

samazināt nelfinavira pārveidošanos par tā galveno aktīvo metabolītu M8

tertbutil

hidroksinelfinaviru), izraisot vienlaicīgu nelfinavira līmeņa palielināšanos plazmā (skatīt

apakšpunktu 5.2). Nepietiekami klīnisko pētījumi dati par pacientiem, kas saņem vienu vai vairākas no

Zāles vairs nav reğistrētas

šīm zālēm kopā ar nelfinaviru, liecina, ka klīniski nozīmīga ietekme uz drošību un efektivitāti nav

gaidāma. Tomēr šādu ietekmi nevar izslēgt.

1. tabulā norādīta nelfinavira mijiedarbība ar atsevišķiem savienojumiem, kas raksturo nelfinavira

ietekmi uz vienlaikus lietotā savienojuma farmakokinētiku un citu zāļu ietekmi uz nelfinavira

farmakokinētiku.

1. tabula.

Mijiedarbība ar citām zālē

m un ieteikumi par devu

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pē

tījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārm

aiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

NRTI

Klīniski nozīmīga mijiedarbība

starp nelfinaviru un nukleozīdu

analogiem nav

novērota. Pašlaik

nav pierādījumu par zidovudīna

nepietiekamu iedarbību uz CNS,

kas varētu būt saistīta ar

zidovudīna plazmas līmeņa

nelielu pazemināšanos, lietojot

vienlaikus ar nelfinaviru. Tā kā

didanozīnu iesaka lietot tukšā

dūšā, VIRACEPT jālieto (kopā ar

ēdienu) vienu stundu pēc vai

vairāk par 2 stundām pirms

didanozīna lietošanas.

Proteāzes inhibitori

Ritonavirs 500 mg viena deva

(nelfinavirs 750 mg 3 reizes dienā

6 dienas)

Ritonavira AUC ↔

Ritonavira Cmax ↔

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Nav nepieciešama devas

elāgošana nevienam līdzeklim

Ritonavirs 500 mg 2 reizes dienā,

3 devas

(nelfinavirs 750 mg viena deva)

Ritonavira koncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 152

Nav nepieciešama devas

elāgošana nevienam līdzeklim

Ritonavirs 100 mg vai 200 mg 2

reizes dienā

(nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā, no rīta)

Ritonavira koncentrā

cija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 20

M8 metabolīta AUC ↑ 74

Ritonavirs 100 mg vai 200 mg 2

reizes dienā

(nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā, vakarā)

Ritonavira koncentrā

cija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 39

M8 metabolīta AUC ↑ 86

Nebija nozīmīgas at

šķirības starp

mazām ritonavira devām (100 vai

200 mg divreiz dienā) attiecībā uz

ietekmi uz nelfinavira un M8

AUC. Šo atklājumu klīniskā

nozīme nav noteikta.

Indinavirs 800 mg viena deva

(nelfinavirs 750 mg 3 reizes dienā

7 dienas)

Indinavira AUC ↑ 51

Indinavira Cmax ↔

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Indinavirs 800 mg reizi 8 stundās

7 dienas

(nelfinavirs 750 mg viena deva)

Indinavira koncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 83

Indinavira + nelfinavira

kombinācijas drošība nav

noteikta.

Sakvinavirs 1200 mg viena deva

(nelfinavirs 750 mg 3 reizes dienā

4 dienas)

Sakvinavira AUC ↑ 392

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Sakvinavirs 1200 mg 3 reizes

dienā

(nelfinavirs 750 mg viena deva)

Sakvinavira koncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 30

Amprenavirs 800 mg 3 reizes

dienā

(nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā)

Amprenavira AUC ↔

Amprenavira Cmin ↑ 18

Nelfinavira AUC ↔

Nav nepieciešama devas

elāgošana nevienam līdzeklim

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Nenukleozīdu analogu reversās transkriptāzes inhibitori (NNRTI)

Efavirenzs 600 mg dienā

(Nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā)

Efavirenza AUC ↔

Nelfinavira AUC ↓ 20

Nav nepieciešama devas

elāgošana nevienam līdzeklim

Delavirdīns 400 mg 3 reizes

dienā

(Nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā )

Delavirdīna

AUC ↓ 31 %

Nelfinavira AUC ↑ 107

Kombinā

cijas drošums nav

noskaidrots; kombinācija nav

ieteicama

Nevirapīns

Nevirapīnu lietojot kopā ar

nelfinaviru, devas pielāgošana

nav nepieciešama.

Pretinfekcijas līdzekļi

Rifabutīns 300 mg dienā

(Nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā)

Rifabutīn

a AUC ↑ 207 %

Nelfinavira AUC ↓ 32

Rifabutīna

devas samazināšana

līdz 150 mg dienā nepieciešama,

ja 750 mg nelfinavira 3 reizes

dienā vai 1250 mg 2 reizes dienā

un rifabutīnu lieto vienlaikus.

Rifabutīns 150 mg dienā

(Nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā)

Rifabutīn

a AUC ↑ 83 %

Nelfinavira AUC ↓ 23

Rifabutīna

devas samazināšana

līdz 150 mg QD mg dienā

nepieciešama, ja 750 mg

nelfinavira 3 reizes dienā vai

1250 mg 2 reizes dienā un

rifabutīnu lieto vienlaikus.

Rifampicīns 600 mg dienā 7

dienas

(Nelfinavirs 750 mg reizi 8

stundā

s 5 - 6 dienas)

Rifampicīna k

oncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira

AUC ↓82 %

Kontrindicēta rifampicīna

vienlaicīga lietošana ar

nelfinaviru

Ketokonazols

Ketokonazola koncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑35

Nelfinavira un spē

cīga CYP3A

inhibitora, ketokonazola,

vienlaicīga lietošana par 35 %

palielināja nelfinavira AUC

plazmā

elfinavira

koncentrācijas pārmaiņas nav

uzskatāmas par klīniski

nozīmīgām un devas pielāgošana

nav nepieciešama, ketokonazolu

un nelfinaviru lietojot vienlaikus.

Perorālie kontracepcijas līdzekļi

etinilestradiols 35

g dienā

15 dienas

(Nelfinavirs 750 mg reizi 8

stundās 7 dienas)

Etinilestradiola AUC ↓47

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Etinilestradiolu saturošus

ntracepcijas līdzekļus nedrīkst

lietot vienlaikus ar nelfinaviru.

Jāapsver citu kontracepcijas

līdzekļu lietošanas

nepieciešamība.

Noretindrons 0,4 mg dienā 15

dienas

(Nelfinavirs 750 mg reizi 8

stundā

s 7 dienas)

Noretindrona AUC

18 %

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Noretindronu saturošus

ntracepcijas līdzekļus nedrīkst

lietot vienlaikus ar nelfinaviru.

Jāapsver citu kontracepcijas

līdzekļu lietošanas

nepieciešamība.

HMG-CoA reduktāzes inhibitori (statīni)

Tā kā palielināta HMG-CoA

reduktāzes inhibitoru

koncentrācija var izraisīt

miopātiju, arī rabdomiolīzi, šo

zāļu kombinācija ar nelfinaviru

nav ieteicama.

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Simvastatīns vai lovastatīns

(Nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā)

Simvastatīna A

UC ↑ 505%

Nelfinavira AUC ↔

koncentrā

cija nav mērīta

Simvastatīna v

ai lovastatīna un

nelfinavira kombinācija ir

kontrindicēta (skatīt

kontrindikācijas).

Atorvastatīns 10 mg dienā

(Nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā)

Atorvastatīna

AUC ↑ 74 %

Nelfinavira AUC koncentrā

cija

nav mērīta

Atorvastatīn

a metabolisms ir

mazāk atkarīgs no CYP3A4.

Lietojot kopā ar nelfinaviru, būtu

jālieto mazāko iespējamo

atorvastatīna devu.

Pravastatīns, fluvastatīns,

rosuvastatīns

Pravastatīna un fluvastatīna

metabolisms nav atkarīgs no

CYP3A4, un nav gaidāma

mijiedarbība ar nelfinaviru. Ja

ārstēšana ar HMG-CoA

reduktāzes inhibitoriem indicēta

kombinācijā ar nelfinaviru,

ieteicams pravastatīns vai

fluvastatīns. Rosuvastatīnu var

lietot vienlaikus ar nelfinaviru,

bet pacienti ir jāuzrauga.

Pretkrampju līdzekļi

Fenitoīns 300 mg dienā 7 dienas

(Nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā x 14 dienas)

Fenitoīna

29 %

Brīvs fenitoīns

28 %

Nav nepieciešama nelfinavira

devas pielāgošana. Nelfinavirs

var samazināt fenitoīna AUC;

tādēļ jākontrolē fenitoīna

koncentrācija, lietojot to

vienlaikus ar nelfinaviru.

Protonu sūkņa inhibitori

Omeprazols 20 mg 2 reizes dienā

4 dienas, lietojot 30 minūtes

pirms nelfinavira

(Nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā 4 dienas)

Omeprazola koncentrā

cija nav

mērīta Nelfinavira AUC

36 %

Nelfinavira Cmax

Nelfinavira Cmin

M8 metabolīta AUC

M8 metabolīta C

↓ 89 %

M8 metabolīta C

↓ 75 %

Omeprazolu nedrīk

st lietot kopā

ar nelfinaviru. Nelfinavira

uzsūkšanās var samazināties, ja

kuņģa sulas pH ir palielināts

neatkarīgi no cēloņa. Nelfinavira

vienlaicīga lietošana ar

omeprazolu var izraisīt

viroloģiskas atbildes reakcijas

zudumu un tādēļ vienlaicīga

lietošana ir kontrindicēta.

Ieteicama piesardzība, nelfinaviru

lietojot kopā ar citiem protonu

sūkņa inhibitoriem

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Sedatīvi/anksiolītiski līdzekļi

Midazolāms

Nav veikts zāļu mijiedarbības

pētījums par nelfinavira lietošanu

kopā ar benzodiazepīniem.

Midazolāmu plaši metabolizē

CYP3A4. Midazolāma

vienlaicīga lietošana ar

nelfinaviru var izraisīt lielu šā

benzodiazepīna koncentrācijas

palielināšanos. Balstoties uz

datiem par citiem CYP3A4

inhibitoriem, paredzams, ka

midazolāma koncentrācija plazmā

būs nozīmīgi lielāka, ja

midazolāms tiek lietots perorāli.

Tādēļ nelfinaviru nedrīkst lietot

vienlaikus ar perorāli lietotu

midazolāmu.

nelfinaviru lieto

vienlaikus ar parenterāli ievadītu

midazolāmu, to jāveic intensīvās

terapijas nodaļā (ITN) vai vietā ar

līdzīgu aprīkojumu, kas nodrošina

stingru klīnisku uzraudzību un

atbilstošu medicīnisku ārstēšanu

elpošanas nomākuma un/vai

ilgstošas sedācijas gadījumā.

Jāapsver midazolāma devas

pielāgošanas nepieciešamība,

īpaši ja tiek lietots vairāk par

vienu midazolāma devu.

H1 receptoru antagonisti, 5-HT agonisti

Terfenadīns, astemizols, cisaprīds

Nelfinavirs palielina terfenadīna

koncentrāciju plazmā. Līdzīga

mijiedarbība iespējama ar

astemizolu un cisaprīdu.

Nelfinaviru nedrīkst lietot

vienlaikus ar terfenadīnu,

astemizolu vai cisaprīdu, jo var

rasties nopietna un/vai dzīvību

apdraudoša aritmija.

Endotelīna receptoru antagonisti

Bosentāns

Nav pētīts. Vienlaicīga bosentāna

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt bosentāna

koncentrāciju plazmā.

Kad ordinēts vienlaikus ar

nelfinaviru, jākontrolē, kā

pacients panes bosentānu.

Pretsāpju līdzekļi

Metadons 80 mg + 21 mg dienā >

1 mēnesi

(Nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā 8 dienas

Metadona AUC

47 %

Nevienam no pacientiem šajā

pētījumā nekonstatēja

atcelšanas simptomus; kaut

gan, ņemot vērā

farmakokinētikas pārmaiņas,

jāparedz, ka dažiem

pacientiem, kas saņēma šo

medikamentu kombināciju,

varētu būt atcelšanas simptomi

un var būt nepieciešama

turpmāka metadona devas

pielāgošana.

Metadona AUC var samazināties,

lietojot kopā ar nelfinaviru; tādēļ

var būt nepieciešama turpmāka

metadona devas pielāgošana

vienlaicīgas lietošanas laikā ar

nelfinaviru.

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Inhalējamie/nazāli lietojamie steroīdi

Flutikazons

↑ Flutikazona koncentrācija

Flutikazona propionāta lietošana

vienlaikus ar VIRACEPT var

palielināt flutikazona propionāta

koncentrāciju plazmā. Lietot

piesardzīgi. Apsvērt citu,

flutikazona propionātam

alternatīvu līdzekļu, piemēram,

beklometazona, lietošanu, ko

nemetabolizē CYP3A4, sevišķi

ilgstošas lietošanas gadījumā.

Antidepresanti

Trazodons

↑ Trazodona koncentrācija

Trazodona lietošana vienlaikus ar

VIRACEPT var palielināt

trazodona koncentrāciju plazmā.

Tādēļ kombinācija jālieto

piesardzīgi, un jāapsver mazākās

trazodona devas lietošana.

PDE-5 inhibitori pulmonālas arteriālas hipertensijas jeb PAH terapijai

Tadalafils

Nav pētīts. Vienlaicīga tadalafila

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt tadalafila

koncentrāciju plazmā.

Pulmonālas arteriālas

hipertensijas ārstēšanai paredzēta

tadalafila lietošana vienlaikus ar

VIRACEPT nav ieteicama.

Sildenafils

Nav pētīts. Vienlaicīga sildenafila

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt sildenafila

koncentrāciju plazmā.

Vienlaicīga sildenafila un

VIRACEPT lietošana ir

kontrindicēta (skatīt

„Kontrindikācijas”).

PDE-5 inhibitori erektilās disfunkcijas jeb ED terapijai

Tadalafils

Nav pētīts. Vienlaicīga tadalafila

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt tadalafila

koncentrāciju plazmā.

Jālieto, nodrošinot pastiprinātu

kontroli attiecībā uz nevēlamajām

blakusparādībām, kas saistītas ar

pastiprinātu tadalafila iedarbību.

Sildenafils

Nav pētīts. Vienlaicīga sildenafila

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt sildenafila

koncentrāciju plazmā.

Sildenafila sākumdeva nedrīkst

būt lielāka par 25 mg 48 stundu

laikā. Jālieto, nodrošinot

pastiprinātu kontroli attiecībā uz

nevēlamajām blakusparādībām,

kas saistītas ar pastiprinātu

sildenafila iedarbību.

Vardenafils

Nav pētīts. Vienlaicīga

vardenafila un nelfinavira

lietošana var paaugstināt

vardenafila koncentrāciju plazmā.

Jālieto, nodrošinot pastiprinātu

kontroli attiecībā uz nevēlamajām

blakusparādībām, kas saistītas ar

pastiprinātu vardenafila

iedarbību.

Līdzekļi pret podagru

Kolhicīns

Nav pētīts. Vienlaicīga kolhicīna

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt kolhicīna

koncentrāciju plazmā.

Ja pacienti ar normālu nieru vai

aknu darbību jāārstē ar

nelfinaviru, ieteicams samazināt

kolhicīna devu vai pārtraukt

ārstēšanu ar kolhicīnu.

Pacientiem ar nieru vai aknu

darbības traucējumiem vienlaikus

ordinēt kolhicīnu un nelfinaviru

nav atļauts (skatīt apakšpunktu

4.4).

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Augu valsts līdzekļi

Asinszāle

Lietojot vienlaikus ar augu

preparātiem, kas satur asinszāli

Hypericum perforatum),

samazināties nelfinavira

koncentrācja asins plazmā. Šo

efektu var radīt asinszāles

medikamentu metabolizējošo

enzīmu un/vai transporta proteīnu

indukcija.

Augu preparātus, kas satur

asinszāli, nedrīkst lietot

vienlaikus ar nelfinaviru. Ja

pacients jau saņem asinszāli

saturošu preparātu, jāpārtrauc tā

lietošana, jāpārbauda vīrusu

līmenis un, ja iespējams,

nelfinavira līmenis. Pārtraucot

asinszāles lietošanu, nelfinavira

līmenis var paaugstināties un

varbūt būs jāpielāgo nelfinavira

deva. Asinszāles izraisītais efekts

var saglabāties līdz 2 nedēļām

pēc terapijas pārtraukšanas

↑ liecina par palielināšanos, ↓ liecina par pazemināšanos, ↔ liecina par minimālām pārmaiņām (< 10 %).

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas p

eriods

Dzīvnieku reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar žurkām, lietojot devas, kas nodrošina tādu pašu

sistēmisku ietekmi, kā lietojot klīniskas devas, netika novērotas ar ārstēšanu saistītas nevēlamas

reakcijas. Klīniskā pieredzes par lietošanu grūtniecēm ir nepilnīga. VIRACEPT

grūtniecības laikā

drīkst lietot tikai ja sagaidāmais ieguvums no zāļu lietošanas ir lielāks par iespējamo risku negatīvi

ietekmēt augli.

Lai izvairītos no HIV pā

rnešanas, ar HIV inficētām sievietēm nekādā gadījumā nav ieteicams zīdīt

bērnu. Pētījumi ar žurkām laktācijas laikā parādīja, ka nelfinavirs nokļūst mātes pienā. Nav ziņu par

nelfinavira ekskrēciju mātes pienā cilvēkam. Mātēm jādod norādījums pārtraukt bērna zīdīšanu, ja tiek

lietots VIRACEPT.

4.7

Ietekme uz spē

ju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

VIRACEPT neietekmē

spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus vai šī ietekme iz

nenozīmīga.

4.8

Nevē

lamās blakusparādības

VIRACEPT 250 mg tablešu drošība tika pē

tīta kontrolētos klīniskos pētījumos vairāk nekā

1300 pacientiem.Vairums pacientu saņēma 750 mg devu 3 reizes dienā vai nu monoterapijā, vai

kombinācijā ar nukleozīdu analogiem, vai 1250 mg divas reizes dienā kombinācijā ar nukleozīdu

analogiem. Biežāk sastopamās blakusparādības, kas bija vismaz iespējami saistītas ar nelfinaviru (t.i.,

nevēlamās blakusparādības), ir caureja, slikta dūša un izsitumi. Katrā sastopamības biežuma grupā

nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Klīniskos pē

tījumos ar nelfinaviru novērotās nevēlamās blakusparādības

Klīniskos pē

tījumos novērotās blakusparādības ir apkopotas 2. tabulā. Saraksts ietver arī izteiktas

laboratoriskās novirzes, kas novērotas, lietojot nelfinaviru (pēc 48 nedēļām).

Zāles vairs nav reğistrētas

2. tabula:

Blakusparādību un izteiktu laboratorisko noviržu sastopamība II un III fāzes

pētījumos (ļoti bieži (

10 %); bieži (

1 % un < 10 %))

Organisma sistē

ma

Blakusparādības biežums

Blakusparādības

3. un 4. pakāpe

Visas pakāpes

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Caureja

Bieži

Slikta dūša, vēdera pūšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Izsitumi

Izmeklējumi

Bieži

Palielināts alanīnaminotransferāzes

līmenis, palielināts

aspartātaminotransferāzes līmenis,

neitropēnija, paaugstināts kreatīna

fosfokināzes līmenis asinīs, samazināts

neitrofīlu skaits

Bērni un jaundzimušie:

Pavisam apmē

ram 400 pacientu saņēma nelfinaviru pētījumos par bērnu ārstēšanu (524, 556, PATCG

377/725 un PENTA-7 pētījums) līdz 96 nedēļām. Klīniskos pētījumos ar bērniem novērotās

blakusparādības bija līdzīgas kā pieaugušiem. Caureja bija blakusparādība, kas bērniem novērota

visbiežāk. Neitropēnija/leikopēnija bija biežākā novērotā laboratoriskā novirze. Šo klīnisko pētījumu

laikā kopējais pacientu daudzums, kam terapija tika pārtraukta sakarā ar nevēlamām blakusparādībām,

bija mazāk nekā 13 %.

creģistrācijas pieredze ar nelfinaviru

Turpmā

k apkopotas būtiskas un nebūtiskas blakusparādības no spontāniem pēcreģistrācijas

ziņojumiem (kad nelfinavirs tika lietots kā vienīgais proteāzes inhibitors vai kombinācijā ar citu

pretretrovīrusu terapiju), kas nav minētas apakšpunktā 4.8 un kuru gadījumā nevar izslēgt cēlonisku

saistību ar nelfinaviru. Tā kā šie dati iegūti no spontānu pēcreģistrācijas ziņojumu sistēmas,

blakusparādību biežums nav apstiprināts.

Imūnās sistēmas traucē

jumi:

Retāk

(

≥ 0,1% - ≤ 1%)

: paaugstinātas jutības reakcijas, kas ietver bronhu spazmas, drudzi, niezi, sejas

tūsku un makulopapulārus izsitumus vai bullozu dermatītu.

Vielmaiņas un uztures traucējumi:

Reti (≥ 0,01

% - ≤ 0,1 %)

: pirmreizējs cukura diabēts vai esoša cukura diabēta paasinājums.

Retāk-reti(≥ 0,01 % - ≤ 1 %)

: kombinēta pretretrovīrusu terapija ar HIV inficētiem pacientiem izraisa

organisma taukaudu pārsadali (iegūtu lipodistrofiju), tostarp perifērisko un sejas zemādas taukaudu

zudumu, palielinātu tauku daudzumu vēdera dobumā un ap iekšējiem orgāniem, krūšu hipertrofiju un

tauku uzkrāšanos kakla mugurpusē (lipohipertrofija jeb bifeļa kupris).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:

Reti (≥ 0,01

% - ≤ 0,1 %)

: vēdera pūšanās,

Retāk (≥ 0,1 % - ≤ 1 %)

vemšana, pankreatīts / amilāzes līmeņa paaugstināšanās asinīs.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi:

Reti (≥ 0.01

% - ≤ 0.1 %)

: hepatīts, aknu enzīmu līmeņa palielināšanās un dzelte, lietojot nelfinaviru

kombinācijā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem.

Skeleta-muskuļu u

n saistaudu sistēmas bojājumi:

Reti (≥ 0,01

% - ≤ 0, 1 %):

ziņots ar PIs par paaugstinātu kreatīna fosfokināzes līmeni, mialģiju,

miozītu un rabdomiolīzi, īpaši lietojot kombinācijā ar nukleozīdu analogiem.

Zāles vairs nav reğistrētas

Asinsvadu sistē

mas traucējumi

Reti(≥ 0,01 % - ≤ 0,1 %)

: spontānas asiņošanas pastiprināšanās hemofīlijas slimniekiem.

Ādas un zemādas audu bojājumi:

Ļoti reti (≤ 0,01

%), ieskaitot atsevišķus gadījumus

erythema multiforme

rni:

creģistrācijas periodā ziņots par papildu blakusparādībām un tās minētas turpmāk. Tā kā šie dati

iegūti spontānu ziņojumu sistēmā, blakusparādību biežums ir nezināms: hipertrigliceridēmija, anēmija,

paaugstināts pienskābes līmenis asinīs un pneimonija.

Ziņots par osteonekrozes gadījum

iem, īpaši pacientiem ar vispārzināmiem riska faktoriem,

progresējošu HIV slimību vai ilgstošas kombinētas pretretrovīrusu terapijas (CART) gadījumā. Tās

rašanās biežums nav zināms (skatīt apakšpunktu 4.4).

Kombinē

ta pretretrovīrusu terapija izraisa patoloģiskas metaboliskas novirzes, piemēram, triglicerīdu

līmeņa palielināšanos asinīs, holesterīna līmeņa palielināšanos asinīs, rezistenci pret insulīnu,

hiperglikēmiju un hiperlaktēmiju. To rašanās biežums nav zināms (skatīt apakšpunktu 4.4).

HIV inficētiem pacientiem, kuriem, uzsā

kot kombinēto pretretrovīrusu terapiju (CART), ir smags

imūndeficīts, var parādīties iekaisuma reakcija uz asimptomātiskām vai atlikušām oportūniskām

infekcijām. To rašanās biežums nav zināms (skatīt apakšpunktu 4.4).

4.9

Pārdozēšana

Pieredze par akūtu VIRACEPT pā

rdozēšanu cilvēkiem ir ierobežota. Specifiska antidota nelfinavira

pārdozēšanas gadījumā nav. Ja nepieciešams, neabsorbēto nelfinaviru var izvadīt, izraisot vemšanu vai

skalojot kuņģi. Aktivētās ogles lietošana arī var palīdzēt izvadīt neabsorbēto nelfinaviru. Tā kā

nelfinavirs labi saistās ar proteīniem, nav iespējama nozīmīga zāļu izvadīšana no asinīm ar dialīzi.

Nelfinavira pā

rdozēšana var būt teorētiski saistīta ar QT intervāla pagarināšanos EKG (skatīt arī

apakšpunktu 5.3), un tādēļ ir nepieciešams veikt monitorēšanu.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBA

S

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā

grupa: tiešas darbības pretvīrusu līdzekļi, ATĶ kods: J05A E04.

Darbības mehānisms:

HIV proteāze ir ferments, kas nepieciešams vīrusa poliproteīna priekšteču

proteolītiskai šķelšanai par atsevišķiem infekciozo HIV veidojošiem proteīniem. Šo vīrusu

poliproteīnu šķelšana ir būtiska infekciozā vīrusa attīstībā. Nelfinavirs atgriezeniski saistās pie HIV

proteāzes aktīvās daļas un aizkavē poliproteīnu šķelšanu, tā veidojot neattīstītas, neinfekciozas vīrusa

daļiņas.

Pretvīrusu aktivitāte in vitro:

nelfinavira pretvīrusu aktivitāte

in vitro

tika pierādīta gan akūtas, gan

hroniskas HIV infekcijas gadījumā limfoblastoīdo šūnu rindās, perifērisko asiņu limfocītos un

monocītos/makrofāgos. Nelfinaviram tika atklāta plaša spektra aktivitāte pret laboratoriski iegūtiem

celmiem un klīnikā izolētiem HIV-1 un HIV-2 ROD celmu. Nelfinavira EK

(efektīvā koncentrācija

95 %) svārstās no 7 līdz 111 nM (vidēji 58 nM). Nelfinaviram pierādīta kombinācijas ar reversās

transkriptāzes inhibitoriem zidovudīnu (ZDV), lamivudīnu (3TC), didanozīnu (ddI), zalcitabīnu (ddC)

un stavudīnu (d4T) sinerģismu papildinoša darbība pret HIV, nepalielinoties citotoksicitātei.

Zāles vairs nav reğistrētas

Rezistence:

Vīrusu rezistence pret nelfinaviru var rasties vīrusu proteāzes mutāciju dēļ aminoskābes

30., 88. un 90. pozīcijā.

In vitro: In vitro

ir atlasīti HIV izolāti ar pazeminātu jutību pret nelfinaviru. Klīniskos pētījumos, kas

ilga 2-82 nedēļas, tika monitorēti atlasītu, ar nelfinaviru vai nelfinaviru kombinācijā ar reversās

transkriptāzes inhibitoriem ārstētu pacientu HIV izolāti, lai noteiktu to fenotipiskās (n=19) vai

genotipiskās (n=195, no kuriem 157 bija novērtējami) pārmaiņas. Vairāk nekā 10 % pacientu, kam

bija novērtējami izolāti, tika konstatēta viena vai vairākas vīrusa proteāzes mutācijas 30., 35., 36., 46.,

71., 77. un 88. aminoskābes pozīcijā. No 19 pacientiem, kam tika veiktas klīnisko izolātu fenotipiskās

un genotipiskās analīzes, 9 pacientu izolātiem bija pazemināta (5-93 reizes) jutība pret nelfinaviru

in

vitro

. Visu 9 pacientu izolātiem bija viena vai vairākas vīrusa proteāzes gēna mutācijas. Visbiežākā

mutācijas vieta bija 30. aminoskābes pozīcija.

Krustotā rezi

stence in vitro:

HIV izolāti, kas tika iegūti 5 pacientiem nelfinavira terapijas laikā,

demonstrēja nelfinavira jutības pazemināšanos (5-93 reizes)

in vitro

, salīdzinot ar līdzīgiem

sākotnējiem izolātiem, taču nepierādīja atbilstošu jutības pazemināšanos pret indinaviru, ritonaviru,

sakvinaviru vai amprenaviru

in vitro

. Pretēji tam, pēc ritonavira terapijas 6 no 7 klīniskajiem izolātiem

ar pazeminātu (8-113 reizes) jutību pret ritonaviru

in vitro

, salīdzinot ar sākotnējo, bija arī pazemināta

(5-40 reizes) jutība pret nelfinaviru

in vitro

. HIV izolāts, kas tika iegūts pacientam, kam tika veikta

sakvinavira terapija, demonstrēja pazeminātu (7 reizes) jutību pret sakvinaviru, bet nepierādīja

atbilstošu jutības pazemināšanos pret nelfinaviru. Krustotā rezistence starp nelfinaviru un reversās

transkriptāzes inhibitoriem nav ticama, jo tiem ir atšķirīgi mērķenzīmi. Klīniskie izolāti (n=5), kam ir

pazemināta jutība pret zidovudīnu, lamivudīnu vai nevirapīnu, saglabā pilnīgu jutību pret nelfinaviru

in vitro

In vivo

:

D30N mutācijas kopējais biežums vērtējamo izolātu (n=157) vīrusa proteāzē pacientiem, kas

lietoja nelfinaviru monoterapijā vai nelfinaviru kombinācijā ar zidovudīnu un lamivudīnu vai

stavudīnu bija 54,8 %. Citu mutāciju, kas saistītas ar primāru rezistenci pret PI, kopējais biežums bija

9,6 % L90M substitūcijai, bet substitūcija 48., 82. un 84. pozīcijā netika novērota.

Klīniskie farmakodinamikas dati:

nelfinavira monoterapija vai kombinācija ar citiem pretretrovīrusu

līdzekļiem samazina vīrusa daudzumu plazmā un palielina CD4 šūnu skaitu asinīs HIV-1

seropozitīviem pacientiem. HIV RNS samazināšanās, lietojot nefinavira monorterapiju, bija mazāk

izteikta un īslaicīgāka. Nelfinavira (monoterapijā vai kombinācijā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem)

ietekme uz slimības aktivitātes bioloģiskiem marķeriem, CD4 šūnu skaitu un vīrusu RNS tika vērtēta

vairākos pētījumos ar HIV-1 inficētiem pacientiem.

Lietošanas divas reizes dienā

un lietošanas trīs reizes dienā efektivitāte pirmkārt tika novērtēta,

ordinējot VIRACEPT 250 mg tabletes pacientiem, kas iepriekš nebija lietojuši PI. Nejaušinātā, atklātā

pētījumā salīdzināja HIV RNS supresiju, panāktu ar nelfinaviru 1250 mg 2 reizes dienā, salīdzinot ar

750 mg 3 reizes dienā ar PI iepriekš neārstētiem pacientiem, kas saņēma arī stavudīnu (30-40 mg 2

reizes dienā) un lamivudīnu (150 mg 2 reizes dienā).

HIV RNS pacientu attiecība, salīdzinot LOQ (jutīgi un ļoti juīgi testi) 48. terapijas nedēļā

Testi

Analīzes

VIRACEPT

2 reizes dienā

(%

)

VIRACEPT

3 reizes dienā

(%)

95 % ticamības

intervāls

Apkopotie dati

135/164 (82 %)

146/169 (86 %)

(-12, +4)

145/200 (73 %)

161/206 (78 %)

(-14, +3)

Jutīgi

PA (NT)

135/200 (68 %)

146/206 (71 %)

(-12, +6)

Ļoti jutīgi

Apkopotie dati

114/164 (70 %)

125/169 (74 %)

(-14, +5)

121/200 (61 %)

136/206 (66 %)

(-15, +4)

PA (NT)

114/200 (57 %)

125/206 (61 %)

(-13, +6)

PVP-pēdējā veiktā apskate

PA-paredzē

ts ārstēt

NT-pacienti, kas nav pabeiguši terapiju/neveiksmīga

terapija

Zāles vairs nav reğistrētas

Lietojot divas reizes dienā

tika sasniegts statistiski ievērojami augstāks nelfinavira koncentrācijas

līmenis asins plazmā, salīdzinot ar lietošanu trīs reizes dienā. Novēroja nelielas, statistiski

nenozīmīgas citu farmakokinētikas rādītāju atšķirības. Neviena no shēmām nebija pārāka par otru. Lai

gan 542. pētījumā nenovēroja statistiski nozīmīgas abu shēmu efektivitātes atšķirības pārsvarā

pretretrovīrusu līdzekļus agrāk nelietojušu pacientu grupā, šo rezultātu nozīme pretretrovīrusu

līdzekļus agrāk lietojušiem pacientiem nav zināma.

Pētījumā ar 297 HIV-1 seropozitīviem pacientiem, kas saņēma zidovudīnu un lamivudīnu kopā ar

nelfinaviru (2 dažādas devas) vai tikai zidovudīnu un lamivudīnu, vidējais plazmas CD4 šūnu skaits

bija 288 šūnas/mm

un plazmas HIV RNS bija 5,21 log

kopijas/mL (160,394 kopijas/ml). Vidējā

plazmas HIV RNS līmeņa pazemināšanās, lietojot PCR metodi (<400 kopijām/ml) 24 nedēļās bija

2,33 log

pacientiem, kas saņēma kombinētu terapiju ar nelfinaviru 750 mg 3 reizes dienā, salīdzinot

ar 1,34 log

pacientiem, kas saņēma tikai zidovudīnu un lamivudīnu. Pēc 24 nedēļām to pacientu

procentuālais daudzums, kam HIV RNS līmenis plazmā samazinājās zem noteikšanas robežas

(<400 kopijas/ml), bija attiecīgi 81 % un 8 % grupās, kas tika ārstētas ar nelfinaviru 750 mg 3 reizes

dienā kopā ar zidovudīnu un lamivudīnu vai zidovudīnu un lamivudīnu. Vidējais CD4 šūnu skaits pēc

24 nedēļām grupās, kas tika ārstētas ar nelfinaviru 750 mg 3 reizes dienā kopā ar zidovudīnu un

lamivudīnu vai zidovudīnu un lamivudīnu, palielinājās attiecīgi par 150 un 95 šūnām/mm

. Pēc

48 nedēļām aptuveni 75 % pacientu, kas tika ārstēti ar VIRACEPT 750 mg 3 reizes dienā kopā ar

zidovudīnu un lamivudīnu, līmenis saglabājās zem noteikšanas robežas (<400 kopijas/ml); pēc

48 nedēļām šajā grupā CD4 šūnu skaits bija 198 šūnas/mm

Nenovēroja būtiskas atš

ķirības drošības un panesības ziņā starp dozēšanas režīmiem divas un trīs

reizes dienā, novērojot jebkuras intensitātes blakusparādības, ar vienādu pacientu attiecību abās

grupās, neatkarīgi no pētījumā lietotajiem medikamentiem.

Lietojot vienlaikus ar mazu ritonavira (šī metabolisma inhibitora) mazu devu, var palielināties

atsevišķu HIV-1 proteāzes inhibitoru, kurus metabolizē galvenokārt CYP3A4, līmenis plazmā.

Terapijas paradigmas vairākiem proteāzes inhibitoriem, kas ir pakļauti šādai mijiedarbībai, nosaka

vienlaikus mazas devas ritonavira lietošanas (kombinēšanas) nepieciešamību, lai uzlabotu līmeni

plazmā un optimizētu pretvīrusu efektivitāti. Nelfinavira, ko metabolizē galvenokārt CYP2C19 un

tikai daļēji CYP3A4, līmenis plazmā, lietojot vienlaikus ar ritonaviru, būtiski nepalielinās un tādēļ nav

nepieciešama nelfinavira lietošana vienlaikus ar mazu ritonavīra devu. Divos pētījumos salīdzināja

nelfinavira (monoterapijā) drošību un efektivitāti, lietojot kopā ar proteāzes inhibitoriem kombinācijā

ar ritonaviru, katru līdzekli kombinējot ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem.

M98-863 pētījums ir randomizēts, dubultmaskēts pētījums ar 653 ar pretretrovīrusu terapiju iepriekš

neārstētiem pacientiem, kurā salīdzina lopinaviru/ritonaviru (400/100 mg divreiz dienā, n = 326) un

nelfinaviru (750 mg trīsreiz dienā, n = 327) katru kombinācijā ar lamivudīnu (150 mg divreiz dienā)

un stavudīnu (40 mg divreiz dienā). Vidējais sākotnējais HIV-1 RNS līmenis bija 4,98 log

kopijas/ml

un 5,01 log

kopijas/ml attiecīgi nelfinavira un lopinavira/ritonavira terapijas grupās. Vidējais

sākotnējais CD4+ šūnu skaits abās grupās bija 232 šūnas/mm

. 48. nedēļā 63 % ar nelfinaviru ārstēto

pacientu un 75 % ar lopinaviru/ritonaviru ārstēto pacientu HIV-1 RNS līmenis bija < 400 kopijas/ml,

bet 52 % ar nelfinaviru ārstēto pacientu un 67 % ar lopinaviru/ritonaviru ārstēto pacientu HIV-1 RNS

līmenis bija < 50 kopijas/ml (nepieciešamā ārstēto pacientu grupa, nozudušie = neveiksmīga terapija).

Vidējais CD4+ šūnu skaita pieaugums, salīdzinot ar sākotnējo līmeni, 48. nedēļā bija 195 šūnas/mm

un 207 šūnas/mm

attiecīgi nelfinavira un lopinavira/ritonavira grupās. 48 terapijas nedēļu laikā

statistiski nozīmīgi lielākai pacientu daļai lopinavira/ritonavira grupā HIV-1 RNS bija < 50 kopijas/ml,

salīdzinot ar nelfinavira grupu.

APV30002 ir randomizē

ts, atklāts pētījums ar 649 ar pretretrovīrusu terapiju iepriekš neārstētiem

pacientiem ar progresējošu HIV slimību, kurā salīdzināja fosamprenaviru/ritonaviru (1400 mg/200 mg

dienā, n = 322) un nelfinaviru (1250 mg divreiz dienā, n = 327) katru kombinācijā ar lamivudīnu

(150 mg divreiz dienā) un abakaviru (300 mg divreiz dienā). Vidējais sākotnējais HIV-1 RNS līmenis

bija 4,8 log

kopijas/ml abās terapijas grupās. Vidējais sākotnējais CD4+ šūnu skaits bija 177 un 166

Zāles vairs nav reğistrētas

x 10

šūnas/l attiecīgi nelfinavira un fosamprenavira/ritonavira grupās. 48. nedēļā ne sliktāku

efektivitāti pierādīja 68 % pacientu ar nelfinaviru ārstētā grupā un 69 % ar fosmaprenaviru/ritonaviru

ārstētā grupā, kam plazmas HIV-1 RNS līmenis bija < 400 kopijas/ml, bet 53 % nelfinavira grupā un

55 % fosamprenavira/ritonavira grupā HIV-1 RNS līmenis bija < 50 kopijas/ml (nepieciešamā ārstēto

pacientu grupa, recidīvs/lietošanas pārtraukšana = neveiksmīga terapija). Vidējais CD4+ šūnu skaita

pieaugums 48 nedēļu laikā bija 207 šūnas/mm

nelfinavira grupā un 203 šūnas/mm

fosamprenavira/ritonavira grupā. Viroloģiskā neveiksme izteiktāka bija nelfinavira grupā (17 %) nekā

fosamprenavira/ritonavira grupā (7 %). Rezistence pret NRTI ārstēšanas āikā, lietojot

fosamprenaviru/ritonaviru, radās nozīmīgi retāk nekā lietojot nelfinaviru (13 % pret 57 %; p<0,001).

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Nelfinavira farmakokinē

tiskās īpašības tika novērtētas veseliem brīvprātīgiem un ar HIV inficētiem

pacientiem. Būtiskas atšķirības starp brīvprātīgiem un ar HIV inficētiem pacientiem netika novērotas.

Uzsūkšanās:

pēc vienas vai vairāku 500-750 mg (divas vai trīs 250 mg tabletes) perorālu devu

lietošanas kopā ar uzturu nelfinavira maksimālā koncentrācija plazmā parasti tika sasniegta

2-4 stundās.

c vairākkārtējas 750 mg lietošanas ik pēc 8 stundām 28 dienas (līdzsvara stāvoklis) maksimālā

koncentrācija plazmā (C

) caurmērā bija 3–4

g/ml un koncentrācija plazmā pirms nākamās devas

(vidēji) bija 1–3

g/ml. Pēc vienreizējas devas novēroja nelfinavira koncentrācijas plazmā

paaugstināšanos, kas pārsniedza devai proporcionālu palielināšanos; tomēr to nenovēroja pēc

vairākkārtējām devām.

Farmakokinētisks pētījums tika veikts HIV pozitīviem pacientiem, salīdzinot daudzkārtīgu devu

1250 mg divas reizes dienā ar 750 mg 3 reizes dienā 28 dienas. Pacienti, kas saņēma VIRACEPT

divas reizes dienā (n=10) nelfinavira Cmax sasniedza 4,0

g/ml un attiecīgi rīta un vakara

minimālā koncentrācija bija 2,2

g/ml un 0,7

g/ml. Pacienti, kas saņēma VIRACEPT trīs

reizes dienā (n=11), nelfinavira Cmax sasniedza 3,0

g/ml un attiecīgi rīta un vakara minimālā

koncentrācija bija 1.4

g/ml un 1,0

g/ml. Atšķirību starp rīta un vakara minimālo

koncentrāciju, lietojot divas un trīs reizes dienā, novēroja arī veseliem brīvprātīgajiem, kas lietoja

devas ar precīzu 8 vai 12 stundu intervālu.

Nelfinavira farmakokinē

tika, lietojot divreiz un trīsreiz dienā, ir līdzīga. Pacientiem, lietojot 1250 mg

divas reizes dienā, nelfinavira AUC

0-24

bija 52,8

15,7

h/ml (n=10), savukārt, lietojot 750 mg trīs

reizes dienā, AUC

0-24

bija 43,6

17,8 µg

h/ml (n=11). Abu dozēšanas shēmu lietošanas gadījumā

vidējā kopējā zāļu iedarbība devu ievadīšanas starplaikā saglabājas vismaz 20 reižu lielāka nekā vidējā

*. Attiecīgo

in vitro

raksturlielumu klīniskā sakarība ar zāļu iedarbību un klīnisko iznākumu nav

noskaidrota. Lielāku nekā proporcionālu devai nelfinavira koncentrācijas palielināšanos plazmā

novēroja pēc vienreizējas devas lietošanas; taču to nenovēroja pēc vairāku devu lietošanas.

VIRACEPT absolūtā

biopieejamība nav noteikta.

Uztura ietekme uz uzsūkšanos kuņģa u

n zarnu traktā

Zāļu lietošana kop

ā ar uzturu palielina nelfinavira kopējo iedarbību un mazina nelfinavira

farmakokinētisko mainību, salīdzinot ar tā lietošanu tukšā dūša. Vienā pētījumā veseli brīvprātīgie

lietoja vienu VIRACEPT 1250 mg devu (5x 250 mg tabletes) tukšā dūšā vai pēc maltītes (trīs maltītes

ar dažādu kaloriju un taukvielu daudzumu). Otrā pētījumā veseli brīvprātīgie lietoja vienu VIRACEPT

1250 mg devu (5 x 250 mg tabletes) tukšā dūšā vai pēc maltītes (divas maltītes ar dažādu taukvielu

daudzumu). Abu pētījumu rezultāti apkopoti tālāk.

Zāles vairs nav reğistrētas

Nelfinavira AUC, C

max

un T

max

palielināšanās pēc paēšanas, salīdzinot ar tā lietošanu tukšā dūšā,

pēc 1250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg tabletes) lietošanas

Kcal

daudzums

tauku

daudzums

Dalībnieku

skaits

palielinājums,

reizes

palielinājums,

reizes

(h) palielinājums

n=21

1,00

n=22

2,00

1000

n=23

2,00

Nelfinavira AUC, C

max

un T

max

palielināšanās pēc maza tauku daudzuma (20%) patēriņa,

salīdzinot ar liela tauku daudzuma patēriņu (50%) un lietošanu tukšā dūšā, pēc 1250 mg

VIRACEPT (5 x 250 mg tabletes) lietošanas

Kcal

daudzum

% tauku

daudzums

Dalībnieku

skaits

palielinājums,

reizes

palielinājums,

reizes

(h) palielinājums

n=22

n=22

Nelfinvira kopē

jā iedarbība palielinās, palielinoties kaloriju vai tauku daudzumam maltītē, kas tiek

lietots kopā ar VIRACEPT.

Sadale:

Nelfinavirs serumā plaši saistās ar olbaltumiem (

98 %). Konstatētais sadales tilpums gan

dzīvniekiem, gan cilvēkiem ir 2 – 7 l/kg, kas pārsniedza kopējo ķermeņa šķidruma daudzumu, un liek

domāt par nelfinavira plašu penetrāciju audos.

Metabolisms:

In vitro

pētījumos novērots, ka daudzas citohroma P-450 izoformas, arī CYP3A,

CYP2C19/C9 un CYP2D6 nosaka nelfinavira metabolismu. Plazmā tika atrasti viens nozīmīgs un

vairāki mazāk nozīmīgi oksidēti metabolīti.

Nozīmīgākā oksidētā metabolīta M8 (

tertbutil

hidroksinelfinavira)

in vitro

pretvīrusu aktivitāte ir

līdzīga nemainītām zālēm, un tā veidošanos katalizē polimorfiskais citohroms CYP2C19. Turpmāku

M8 sadalīšanos katalizē CYP3A4. Cilvēkiem ar normālu CYP2C19 aktivitāti šā metabolīta līmenis

plazmā ir aptuveni 25 % no kopējās nelfinavira koncentrācijas plazmā. Paredzams, ka vājiem

CYP2C19 metabolizētājiem vai pacientiem, kas vienlaikus saņem spēcīgus CYP2C19 inhibitorus

(skatīt apakšpunktu 4.5), nelfinavira līmenis plazmā būs palielināts, bet tertbutilhidroksinelfinavira

līmenis būs neliels vai nenosakāms.

Eliminācija:

klīrensa vērtējumi pēc vienreizējas (24-33 l/h) un vairākkārtējām perorālām devām

(26-61 l/h) parādīja, ka nelfinavirs ir medikaments ar vidēju vai lielu bioloģisko pieejamību aknās.

Eliminācijas pusperiods plazmā parasti bija 3,5-5 h. Lielākā daļa (87 %) no perorālas

750 mg

C-nelfinavira saturošas devas izdalījās izkārnījumos; radioaktivitāti izkārnījumos veidoja

nelfinavirs (22 %) un daudzi oksidētie metabolīti (78 %). Urīnā izdalījās tikai 1 2 % devas, no kā

lielāko daļu veidoja nemainīts nelfinavirs.

Farmakokinē

tika īpašās pacientu grupās:

rni:

2-13 gadus veciem bērniem iekšķīgi lietota nelfinavira klīrenss ir aptuveni 2-3 reizes lielāks

nekā pieaugušiem, un ar lielākām individuālām atšķirībām. Lietojot VIRACEPT pulveri iekšķīgai

lietošanai vai tabletes aptuveni 25-30 mg/kg devā trīs reizes dienā kopā ar uzturu, plazmā sasniegtā

līdzsvara koncentrācija līdzinās līdzsvara koncentrācijai plazmā pieaugušiem, kas zāles lietojuši pa

750 mg trīs reizes dienā.

Nelfinavira farmakokinē

tika pētīta 5 pētījumos, kuros piedalījušies bērni no dzimšanas līdz 13 gadu

vecumam. Pacienti lietoja VIRACEPT trīs reizes vai divas reizes dienā ar uzturu vai maltīšu laikā.

Dozēšanas shēmas un ar tām saistītās AUC

vērtības apkopotas tālāk.

Zāles vairs nav reğistrētas

Apkopojums par nelfinavira līdzsvara stāvokļa AUC

24

pediatriskos pētījumos

Protokola Nr.

Dozēšanas shēma

1

N

2

Vecums

Ar Viracept

lietotais uz

turs

AUC24 (mg.h/l)

Aritmē

tiskais

vidējais ± SN

AG1343-524

pa 20

(19-28) m

g/kg trīs

reizes dienā

14

2-13 gadi

Pulveris ar pienu,

piena maisījumu,

pudiņu vai ūdeni kā

vieglas maltītes

sastāvdaļu, vai tablete

lietota vieglas maltītes

laikā

56,1 ± 29,8

PACTG-725

pa 55 (48-60)

mg

/kg

6

3-11 gadi

Kopā ar uzturu

101,8 ± 56,1

divas reizes dienā

PENTA 7

pa 40 (34-

43) m

g/kg

4

2-9 mē

neši

Kopā ar pienu

33,8 ± 8,9

trīs reizes dienā

PENTA 7

pa 75 (55-

83) m

g/kg

12

2-9 mē

neši

Kopā ar pienu

37,2 ± 19,2

divas reizes dienā

PACTG-353

pa 40 (14-

56) mg/kg

divas reizes dienā

10

6 nedēļas

Pulveris ar ūdeni,

pienu, piena

maisījumu, sojas piena

maisījumu, sojas pienu

vai piebarošanas

līdzekļiem

44,1 ± 27,4

1 nedēļa

45,8 ± 32,1

1 Protokolā norādītā deva (pētījumā lietoto devu intervāls)

2 N: to pē

tījuma dalībnieku skaits, par kuriem iegūti analizējami farmakokinētiskie rezultāti

pirms nākamās devas

vērtības tabulā nav norādītas, jo tās nav pieejamas no visiem pētījumiem

Pieejami arī farmakokinētiskie dati par 86 pacientiem (no 2 līdz 12 gadu vecumā), kas pētījumā

AG1343-556 VIRACEPT lietoja par 25 - 35 mg/kg trīs reizes dienā. Pētījumā AG1343-556 iegūtie

farmakokinētiskie dati bija mainīgāki nekā dati no citiem pediatriskajiem pētījumiem; AUC

ticamības intervāls bija no 9 līdz 121 mg.h/l.

Kopumā

VIRACEPT lietošana bērniem ir saistīta ar stipri mainīgu līdzekļa kopējo iedarbību. Šīs lielās

mainības cēloņi nav zināmi, taču bērniem tā var būt saistīta ar nevienmērīgu uztura patēriņu.

Gados vecāki pacienti:

Nav datu par veciem cilvē

kiem.

Aknu darbība

s traucējumi:

Pacientiem ar HIV infekciju un aknu mazspē

ju nelfinavira vairāku devu farmakokinētika nav pētīta.

Nelfinavira vienas 750 mg devas farmakokinē

tiku pētīja pacientiem ar aknu darbības traucējumiem un

veseliem brīvprātīgajiem. Pacientu grupā ar aknu darbības traucējumiem (Child-Turcotte A līdz C

klases) novēroja nelfinavira AUC palielināšanos par 49-69 %, salīdzinot ar veselo cilvēku grupu.

Pamatojoties uz šo pētījumu datiem, netika veiktas speciālas nelfinavira devas rekomendācijas.

Otrā pē

tījumā nelfinavira (pa 1250 mg divas reizes dienā 2 nedēļas) līdzsvara stāvokļa

farmakokinētika tika vērtēta pieaugušiem HIV-seronegatīviem pētījuma dalībniekiem ar viegliem

(A klase pēc

Child-Pugh

; n=6) vai mēreniem (B klase pēc

Child-Pugh

; n=6) aknu darbības

traucējumiem. Salīdzinot ar kontroles pacientiem, kuriem bija normāla aknu darbība, pacientiem ar

Zāles vairs nav reğistrētas

viegliem traucējumiem nelfinavira AUC un C

nozīmīgi neatšķirās, bet pētījuma dalībniekiem ar

mēreniem aknu darbības traucējumiem – bija palielināta par attiecīgi 62% un 22%.

5.3

Preklīniskie

dati par drošību

In vitro

tījumos nelfinavira un tā aktīvā metabolīta M8 liela koncentrācija bloķēja klonētus cilvēka

sirds kālija kanālus. Lietojot apmēram 4-5-kārtēju un 70-kārtēju nelfinavira un M8 koncentrāciju, t.i,

lielāku par vidējo brīvo terapeitisko līmeni cilvēkiem, klonēti cilvēka sirds kālija kanāli tika bloķēti

par 20 %. Pretēji tam, lietojot līdzīgas devas suņiem vai izolētos sirds audos, netika novērota ietekme,

kas liecinātu par QT intervāla pagarināšanos EKG.

In vitro

pētījumos iegūto datu klīniskā nozīme nav

zināma. Tomēr, balstoties uz datiem par preparātiem, kas pagarina QT intervālu, klonētu cilvēka sirds

kālija kanālu bloķēšana par >20 % var būt klīniski nozīmīga. Tādēļ pārdozēšanas gadījumos jāņem

vērā QT intervāla pagarināšanās iespēja (skatīt apakšpunktu 4.9).

Akūtā un

hroniskā toksicitāte:

akūtās un hroniskās toksicitātes pētījumi tika veikti pelēm (500 mg/kg

dienā), žurkām (līdz 1000 mg/kg dienā) un pērtiķiem (līdz 800 mg/kg dienā). Žurkām novēroja aknu

masas palielināšanos un no devas atkarīgu vairogdziedzera folikulāro šūnu hipertrofiju. Pērtiķiem

novēroja ķermeņa masas samazināšanos un vispārējā fiziskā stāvokļa pasliktināšanos kopā ar

gastrointestinālas toksicitātes vispārīgām pazīmēm.

Mutagenitāte:

in vitro

in vivo

pētījumi ar vielmaiņas aktivāciju un bez tās rāda, ka nelfinaviram nav

mutagēniskas vai genotoksiskas iedarbības.

Kancerogenitāte:

tika veikti divus gadus ilgi kancerogenitātes pētījumi ar pelēm un žurkām, lietojot

nelfinavira mesilātu perorāli. Pelēm, lietojot līdz 1000 mg/kg/dienā, onkogēniska iedarbība netika

pierādīta. Žurkām, lietojot 1000 mg/kg/dienā, palielinājās vairogdziedzera folikulāro šūnu adenomas

un vēža risks, salīdzinot ar kontroles grupu. Sistēmiskā ietekme 3-4 reizes pārsniedza ietekmi

cilvēkiem, kam tiek lietotas terapeitiskas devas. Lietojot 300 mg/kg/dienā, palielinājās vairogdziedzera

folikulāro šūnu adenomas biežums. Ir pierādīts, ka nelfinavira ilgstoša lietošana žurkām izraisa

iedarbību, kas līdzinās enzīmu inducēšanai, kas žurkām (bet ne cilvēkiem) rada noslieci uz

vairogdziedzera audzēju veidošanos. Būtiski pierādījumi liecina, ka nav ticams, ka nelfinavirs būtu

kancerogēns cilvēkiem.

6.

FARMACEITISKĀ INF

ORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Pulveris iekšķīgai lietošanai satur:

mikrokristā

lisku celulozi

maltodekstrīnu

divvē

rtīgu kālija fosfātu

krospovidonu

hidroksipropilmetilcelulozi

aspartāmu (E951)

saharozes palmitā

dabiskus un mā

kslīgus aromatizatorus

6.2

Nesaderība

Šīs z

āles nedrīkst samaisīt ar skābām vielām nepatīkamās garšas dēļ (skatīt apakšpunktu 4.2).

6.3

Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Zāles vairs nav reğistrētas

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabā

t oriģinālā iepakojumā, temperatūrā līdz 30

6.5

Iepakojuma veids un saturs

VIRACEPT 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai ir ABPE plast

masas pudelēs, kas noslēgtas ar

bērniem neatveramu polipropilēna aizbāzni ar polietilēna ieliktni. Katra pudele satur 144 gramus

pulvera iekšķīgai lietošanai, un tai ir pievienoti 1 grama (balts) un 5 gramu (zils) polipropilēna kausiņi.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Kastītē

atrodas divas mērkarotes, balta 1 grama mērkarote un zila 5 gramu mērkarote.

Nomē

riet pilnas mērkarotes līmeni, izmantojot otras mērkarotes kātiņu, lai noslaucītu nost

pulvera atlikumu.

Sajauciet pulveri ar ūdeni, pienu,

piena maisījumu, sojas pienu, uztura bagātinātājiem vai

pudiņu.

Nesajauciet pulveri ar skābas garšas ēdienu vai sulu.

Pulveri, kas iejaukts ē

dienā kā tas izklāstīts 2. punktā, ieteicams izlietot 6 stundu laikā.

7.

REĢISTRĀCIJAS APL

IECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Lielbritānija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/054/001

9.

REĢISTRĀCIJAS /P

ĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrā

cijas datums: 1998. gada 22. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2008. gada 23. janvāris

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Zāles vairs nav reğistrētas

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

VIRACEPT 250 mg apvalkotā

s tabletes.

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā

tablete satur nelfinavira mesilātu, kas atbilst 250 mg nelfinavira (

nelfinavir

Palīgvielas:

Pilnu palīgvieli sarakstu s

katīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU F

ORMA

Zilas, iegarenas, abpusē

ji izliektas tabletes.

4.

KLĪNIS

KĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

VIRACEPT indicē

ts pretretrovīrusu kombinētā terapijā ar HIV-1 (cilvēka imūndeficīta vīruss) inficētu

pieaugušo, pusaudžu un bērnu, vecāku par 3 gadiem, ārstēšanai.

Pacientiem, kas iepriekš saņēmuši terapiju ar proteāzes inhibitoriem, nelfinaviru jānozīmē, ņemot vērā

individuālo vīrusu jutību un iepriekšējo terapiju.

Skatīt apakšpunktu

5.1.

4.2

Devas un lietošanas veids

Ārstē

šana ar VIRACEPT jāsāk ārstam, kam ir pieredze HIV infekcijas ārstēšanā.

VIRACEPT vienmē

r jālieto iekšķīgi ēšanas laikā (skatīt apakšpunktu 5.2).

Pacientiem pē

c 13 gadu vecuma

VIRACEPT 250 mg apvalkoto tablešu ieteicamā deva ir

1250 mg

(piecas tabletes) divas reizes dienā vai 750 mg (trīs tabletes) trīs reizes dienā

iekšķīgi.

Efektivitā

ti, lietojot divas reizes dienā, salīdzināja ar lietošanas režīmu trīs reizes dienā pacientiem, kas

agrāk nebija lietojuši proteāzes inhibitorus (skatīt apakšpunktu 5.1).

Pacientiem 3-13 gadu vecumā:

bērniem ieteicamā sākumdeva ir pa

50-55 mg/kg

divas reizes dienā

vai pa

25-35 mg/kg trīs reizes dienā

Ieteicamā VIRACEPT apvalkoto tablešu deva, kas jālieto

2 reizes dienā bērniem 3-13 gadu vecumā

ir šāda:

Deva, kas bē

rniem 3-13 gadu vecumā jālieto divas reizes dienā

Pacienta ķermeņa masa,

VIRACEPT 250 mg apvalkoto

kg

tablešu* skaits vienā devā

18 līdz 22 kg

vairāk nekā 22 kg

Ieteicamā

VIRACEPT apvalkoto tablešu deva, kas jālieto

3 reizes dienā bērniem 3-13 gadu vecumā

ir attēlota tabulā tālāk.

Bērniem ar ķermeņa masu robežās no 10,5 līdz 12 kg un no 18 līdz 22 kg

Zāles vairs nav reğistrētas

katras maltītes laikā ir jālieto atšķirīgs tablešu skaits.

Tabulā ir atspoguļots režīms, kas nodrošina

atbilstošas kopējās Viracept dienas devas lietošanu katru dienu, ņemot vērā bērna ķermeņa masu.

Ārstam ir jāinformē bērna aprūpētājs rūpīgi kontrolēt bērna svara pieaugumu, lai nodrošinātu

atbilstošas kopējās dienas devas saņemšanu. Ārstam arī jāinformē bērna aprūpētājs, ka svarīgi ir

ievērot devas lietošanas norādījumus un ka ar katru devu maltītes laikā ir jālieto atbilstošais tablešu

daudzums.

Deva, kas bē

rniem 3-13 gadu vecumā jālieto trīs reizes dienā

Ieteicamais tablešu skaits katras

maltītes laikā

Pacienta

ķermeņa masa

kg

Tablešu

skaits

brokast

īs

Tablešu skaits

pusdienās

Tablešu skaits

vakariņās

Kopē

jais

tablešu skaits

dienā

7,5 līdz 8,5 kg

8,5 līdz 10,5 kg

10

,5 līdz

12 kg*

2

1

1

4

12 līdz 14 kg*

2

1

2

5

14 līdz 16 kg

16 līdz 18 kg

18 līdz 22 kg*

3

2

2

7

vairāk nekā 22 kg

* Bērniem ar šādu ķermeņa masu dienā jālieto nevienmērīgs tablešu skaits. Ir jākontrolē

virusoloģiskās un imunoloģiskās atbildes reakcija, lai šiem bērniem nodrošinātu atbildes

reakcijas uz ārstēšanu iegūšanu.

Pacientiem, kuri nevar tabletes norīt, VIRACEPT tab

letes, rūpīgi izmaisot ar karoti, var izšķīdināt

ūdenī (½ glāze). Pēc izšķīdināšanas duļķaini zilganais šķidrums ir rūpīgi jāsamaisa un nekavējoties

jāizdzer. Glāze jāizskalo ar ūdeni (½ glāze), kas pēc tam jāizdzer, nodrošinot visas devas saņemšanu.

Kombinā

cijā ar VIRACEPT nav ieteicams izmantot skābas uzturvielas vai sulas (piemēram, apelsīnu

sulu, ābolu sulu vai ābolu biezeni), jo šādam maisījumam var būt rūgta garša,

Ārstam, ir jānodrošina, ka bērna aprūpētājs saprot zāļu lietošanas kontroles un atbilstošās Viracept

sagatavošanas un lietošanas bērniem attiecīgajā svara grupā metodes svarīgumu.

Nieru un aknu funkciju traucē

jumi

Pašlaik nav konkrētu ziņu par pacientiem ar HIV infekciju un

nieru darbības traucējumiem, tādēļ nav īpašu lietošanas ieteikumu (skatīt apakšpunktu 4.4).

Nelfinavirs galvenokārt metabolizējas un tiek izvadīts caur aknām. Nav pietiekošu ziņu par pacientiem

ar aknu darbības traucējumiem, tādēļ nav īpašu lietošanas ieteikumu (skatīt apakšpunktu 5.2). Tādēļ

jāievēro piesardzība, ja VIRACEPT lieto pacienti ar traucētām nieru vai aknu funkcijām.

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstinā

ta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

Lietošana vienlaikus ar medikamentiem

, kam ir šaurs terapeitiskās darbības diapazons un kas ir

CYP3A4 substrāti [(piemēram, terfenadīns, astemizols, cisaprīds, amiodarons, hinidīns, pimozīds,

triazolāms, iekšķīgi lietojams midazolāms (par piesardzību, midazolāmu lietojot parenterāli, skatīt

apakšpunktu 4.5), melnā rudzu grauda alkaloīdi, lovastatīns un simvastatīns, alfuzosīns un sildenafils,

lietojot pulmonālas arteriālas hipertensijas terapijai (informāciju par sildenafila un citu PDE-5

inhibitoru lietošanu pacientiem ar erektilo disfunkciju skatīt apakšpunktā 4.5)].

Spē

cīgi CYP3A induktori (piemēram, rifampicīns, fenobarbitāls un karbamazepīns) samazina

nelfinavīra koncentrāciju plazmā.

Zāles vairs nav reğistrētas

Lietošana vienlaikus ar rifampicīnu ir kontrindicēta, jo mazinās nelfinavira iedarbība. Ārsts nedrīkst

lietot spēcīgus CYP 3A4 induktorus kombinācijā ar Viracept, un ja pacients lieto VIRACEPT, ārstam

jāapsver alternatīva līdzekļa izmantošana (skatīt apakšpunktu 4.5).

Nelfinaviru nedrīkst lietot

vienlaikus ar medikamentiem, kas satur asinszāli

(Hypericum perforatum)

jo šī kombinācija, var samazināt nelfinavira koncentrāciju plazmā un terapeitisko efektivitāti (skatīt

apakšpunktu 4.5).

VIRACEPT nedrīkst lietot

vienlaikus ar omeprazolu, jo samazinās nelfinavira un tā metabolīta M8

(tertbutilhidroksinelfinavira) kopējā iedarbība. Tas var izraisīt viroloģiskās atbildes reakcijas

zaudēšanu un iespējamu rezistenci pret VIRACEPT (skatīt apakšpunktu 4.5).

4.4

Īpaši brīdin

ājumi un piesardzība lietošanā

Pacientam jāpaskaidro, ka VIRACEPT neizārstē HIV infekciju, un, ka pacientam arī turpmāk var

attīstīties infekcijas vai citas slimības, kas saistītas ar HIV slimību, un ka nav novērots, ka VIRACEPT

samazinātu HIV pārnešanas risku dzimumsakaru veidā vai ar inficētām asinīm.

Imūnsistē

mas reaktivācijas sindroms:

HIV inficētiem pacientiem, kuriem, uzsā

kot kombinēto pretretrovīrusu terapiju (

combination

antiretroviral therapy

- CART), ir smags imūndeficīts, var parādīties iekaisuma reakcija uz

asimptomātiskiem vai esošiem oportūnistiskajiem patogēnajiem mikroorganismiem. Iekaisuma

reakcija var novest pie smaga klīniskā stāvokļa vai pasliktināt simptomu izpausmes. Parasti šādas

reakcijas ir novērotas dažu pirmo nedēļu vai mēnešu laikā pēc CART uzsākšanas. Nozīmīgākie šādu

reakciju piemēri ir citomegalovīrusu izraisīts tīklenes iekaisums, ģeneralizētas un/vai vietējas

mikobaktēriju izraisītas infekcijas un

Pneumocystis carinii

pneimonija. Visas iekaisuma reakciju

pazīmes ir jāizvērtē, un nepieciešamības gadījumā jāordinē ārstēšana.

Aknu slimība:

Nav pierā

dīta nelfinavira lietošanas drošība un efektivitāte pacientiem ar nozīmīgiem aknu funkciju

traucējumiem. Pacientiem, kam ir hronisks B vai C hepatīts un kam tiek veikta kombinēta

pretretrovīrusu terapija, ir palielināts smagu un potenciāli letālu aknu blakusparādību risks.

Gadījumos, kad nepieciešams vienlaikus veikt B vai C hepatīta pretvīrusu terapiju, lūdzu, sk. arī šo

preparātu zāļu aprakstus.

Pacientiem, kam anamnēzē ir aknu funkciju traucējumi, tostarp hronisks aktīvs hepatīts, kombinētās

pretretrovīrusu terapijas laikā biežāk rodas aknu funkciju traucējumi, un tādēļ šie pacienti jākontrolē

atbilstoši standarta praksei. Ja šiem pacientiem tiek pierādīta aknu slimības pastiprināšanās, jānovērtē

ārstēšanas pārtraukšanas iespējas. Nelfinavira lietošana pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības

traucējumiem nav pētīta. Tā kā trūkst šādu pētījumu, jāievēro piesardzība, jo var palielināties

nelfinavira koncentrācija un/vai aknu fermentu līmenis.

Pacientiem ar aknu darbības trauc

ējumiem nav atļauts vienlaikus ordinēt kolhicīnu un VIRACEPT.

Osteonekroze:

Tiek ziņots par osteonekrozes gadīju

miem, īpaši pacientiem ar progresējošu HIV-slimību un/vai

pacientiem, kuri ilgstoši saņēmuši kombinēto pretretrovīrusu terapiju (

combination antiretroviral

therapy - CART

), lai gan tiek uzskatīts, ka etioloģiju nosaka vairāki faktori (tai skaitā kortikosteroīdu

lietošana, alkohola lietošana, smaga imūnsupresija, palielināts ķermeņa masas indekss). Ja rodas

locītavu smeldze un sāpes, locītavu stīvums vai kļūst apgrūtinātas kustības, pacientam jāiesaka

konsultēties ar ārstu.

Nieru darbības traucējumi:

kā nelfinavirs izteikti saistās ar plazmas olbaltumiem, maz ticams, ka tas tiks nozīmīgi izvadīts ar

hemodialīzi vai peritoneālu dialīzi. Tādēļ šiem pacientiem nav nepieciešama īpaša piesardzība vai

devas pielāgošana.

Pacientiem ar nieru darbība

s traucējumiem nav atļauts vienlaikus ordinēt kolhicīnu un VIRACEPT.

Zāles vairs nav reğistrētas

Cukura diabēts un hipergli

kēmija:

Ar proteāzes inhibitoriem ārstētiem pacientiem novēroti pirmreizēji

cukura diabēta gadījumi, hiperglikēmija vai cukura diabēta kompensācijas pasliktināšanās. Dažos

gadījumos hiperglikēmija bija smaga, reizēm saistīta ar ketoacidozi. Daudziem pacientiem bija

neskaidra medicīniska diagnoze, dažos gadījumos bija nepieciešama ārstēšana ar līdzekļiem, kuru

lietošana bijusi saistīta ar cukura diabēta vai hiperglikēmijas attīstību.

Pacienti ar hemofīliju:

Ir ziņojumi par asiņošanas, tostarp spontānu zemādas hematomu un hemartrožu

pastiprināšanos A un B tipa hemofīlijas slimniekiem, kas tika ārstēti ar proteāzes inhibitoriem. Dažiem

pacientiem papildus tika ievadīts VIII faktors. Vairāk par pusi aprakstīto gadījumu terapija ar

proteāzes inhibitoriem tika turpināta vai atsākta pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Noskaidrota

cēloņsakarība, lai gan darbības mehānisms netika atklāts. Hemofīlijas slimniekiem būtu jādara zināms,

ka iespējama pastiprināta asiņošana.

Lipodistrofija:

Ar HIV inficētiem pacientiem kombinēta pretretrovīrusu terapija izraisa organisma

taukaudu pārsadali (iegūtu lipodistrofiju). Patlaban nav zināmas šī procesa sekas ilgstošā laika periodā.

Lipodistrofijas mehānisms nav pilnīgi zināms. Ir hipotēze par saistību starp viscerālu lipomatozi un

proteāzes inhibitoriem (PI) un lipoatrofiju un nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoriem (NRTI).

Augstāks lipodistrofijas risks tiek saistīts ar tādiem individuāliem faktoriem, kā lielāks vecums, un ar

medikamentu saistītiem faktoriem, piemēram, ilgāku pretretrovīrusu terapiju un saistītiem

metabolisma traucējumiem. Veicot klīnisku izmeklēšanu, jānovērtē tauku pārsadales fizikālās

pazīmes. Jāapsver seruma lipīdu un glikozes līmeņa noteikšana asinīs tukšā dūšā. Lipīdu traucējumi

jāārstē atbilstoši klīniskajai situācijai (skatīt apakšpunktu 4.8).

PDE-5 inhibitori:

nozīmējot sildenafilu, tadalafilu vai vardenafilu erektilās disfunkcijas ārstēšanai

pacientiem, kuri saņem VIRACEPT, jāievēro īpaša piesardzība. Paredzams, ka vienlaicīga

VIRACEPT un šo zāļu lietošana var paaugstināt to koncentrāciju un izraisīt ar to saistītas nevēlamas

blakusparādības, piemēram, hipotensiju, ģīboni, redzes pārmaiņas un ilgstošu erekciju (skatīt

apakšpunktu 4.5) Pulmonālas arteriālas hipertensijas ārstēšanai ordinēta sildenafila lietošana

vienlaikus ar VIRACEPT ir kontrindicēta (skatīt apakšpunktu 4.3).

HMG-CoA reduktāzes inhibitori (statīni):

HMG-CoA reduktāzes inhibitori var mijiedarboties ar

proteāzes inhibitoriem un palielināt miopātijas, tostarp rabdomiolīzes, risku. Vienlaicīga proteāzes

inhibitoru un lovastatīna vai simvastatīna lietošana ir kontrindicēta. Ar proteāzes inhibitoriem var

mijiedarboties arī citi HMG-CoA reduktāzes inhibitori, tādēļ tie jālieto piesardzīgi.

Nav ieteicama vienlaicīga sal

meterola un VIRACEPT lietošana. Šī kombinācija var palielināt

salmeterola izraisīto ar sirds – asinsvadu sistēmu saistīto blakusparādību, tostarp arī QT intervāla

pagarināšanās, sirdsklauvju un sinusa tahikardijas risku.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālē

m un citi mijiedarbības veidi

Nelfinaviru metabolizē

galvenokārt citohroma P450 izoenzīmi CYP3A4 un CYP2C19 (skatīt

apakšpunktu 5.2). Nelfinavirs ir arī CYP 3A4 inhibitors. Pamatojoties uz

in vitro

pētījumiem, maz

iespējams, ka terapeitiskā koncentrāciju intervālā nelfinavirs inhibēs citas citohroma P450 izoformas.

Kombinācija ar citām zālēm:

Jāievēro piesardzība, ja VIRACEPT lieto vienlaikus ar līdzekļiem, kas ir

CYP3A4 induktori vai inhibitori, un/vai substrāti. Šādu kombināciju lietošanas gadījumā jāpielāgo

deva (skatīt arī apakšpunktu 4.3 un 4.8).

CYP3A4 substrāti

: Lietošana vienlaikus ir kontrindicēta ar turpmāk minētiem līdzekļiem, kas ir

CYP3A4 substrāti un kam ir šaurs terapeitiskās darbības spektrs:

terfenadīns, astemizols, cisaprīds, amiodarons, hinidīns, melnā rudzu grauda alkaloīdi, pimozīds,

midazolāms iekšķīgi, triazolāms, alfuzosīns un sildenafils gadījumos, kad to lieto pulmonālas

arteriālas hipertensijas terapijai (skatīt apakšpunktu 4.3).

Zāles vairs nav reğistrētas

Sagaidāms, ka PI un sildenafila lietošana vienlaikus būtiski palielinās sildenafila koncentrāciju un var

palielināt sildenafila blakusparādību, tai skaitā hipotensijas, redzes pārmaiņu un priapisma, biežumu.

Var būt jāmazina citu CYP3A4 substrātu deva vai jāapsver cita līdzekļa lietošana (1. tabula).

Nelfinavira lietošana vienlaikus ar flutikazona propionā

tu var palielināt flutikazona propionāta

koncentrāciju plazmā. Jāapsver alternatīvi līdzekļi, kuru metabolismā nav iesaistīts CYP3A4,

piemēram, beklometazons.

Trazodona lietošana vienlaikus ar nelfinaviru var palielināt trazodona koncentrāciju plazmā, un

jāapsver trazodona devas mazināšana.

Nelfinavira lietošana vienlaikus ar simvastatīnu vai lovastatīnu var izraisīt nozīmīgu simvastatīna un

lovastatīna koncentrācijas plazmā līmeņa paaugstināšanos, tādēļ nav ieteicama (skatīt apakšpunktu

4.3). Jāapsver alternatīvi līdzekļi, kas nav CYP3A4 substrāti, piemēram, pravastatīns vai fluvastatīns.

Ar proteāzes inhibitoriem var mijiedarboties arī citi HMG-CoA reduktāzes inhibitori, tādēļ tie jālieto

piesardzīgi.

Nav ieteicama vienlaicīga salmeterola un VIRACEPT lietošana. Šī kombinācija var palielināt

salmeterola izraisīto ar sirds – asinsvadu sistēmu saistīto blakusparādību, tostarp arī QT intervāla

pagarināšanās, sirdsklauvju un sinusa tahikardijas risku.

Vienlaicīga varfarīna un VIRACEPT lietošana var ietek

mēt varfarīna koncentrāciju. VIRACEPT

lietošanas laikā ieteicams rūpīgi kontrolēt starptautisko normalizēto attiecību (INR) (īpaši terapijas

sākumā).

Metabolisma enzīmu indukt

ori:

Spēcīgu CYP3A4 induktoru (piemēram, rifampicīna, fenobarbitāla un

karbamazepīna) lietošana var mazināt nelfinavira kocentrāciju plazmā, tādēļ šādu līdzekļu lietošana

vienlaikus ir kontrindicēta (skatīt apakšpunktu 4.3). Piesardzība jāievēro, vienlaikus lietojot citus

līdzekļus, kas inducē CYP3A4.

Sagaidām

s, ka, midazolāmu lietojot iekšķīgi, tā koncentrācija plazmā būs nozīmīgi lielāka, tādēļ to

nedrīkst lietot vienlaikus ar nelfinaviru. Parenterāli midazolāms jāievada vienlaikus ar nelfinaviru

intensīvās terapijas nodaļā, lai nodrošinātu ciešu klīnisko uzraudzību. Ja jāievada vairāk nekā viena

deva, jāapsver midazolāma devas pielāgošana (1. tabula).

Metabolisma enzīmu inhibi

tori:

Nelfinavira lietošana vienlaicīgi ar CYP2C19 inhibitoriem (piemēram,

flukonazolu, fluoksetīnu, paroksetīnu, lansoprazolu, imipramīnu, amitriptilīnu un diazepāmu) var

samazināt nelfinavira pārveidošanos par tā galveno aktīvo metabolītu M8

tertbutil

hidroksinelfinaviru), izraisot vienlaicīgu nelfinavira līmeņa palielināšanos plazmā (skatīt

apakšpunktu 5.2). Nepietiekami klīnisko pētījumi dati par pacientiem, kas saņem vienu vai vairākas no

šīm zālēm kopā ar nelfinaviru, liecina, ka klīniski nozīmīga ietekme uz drošību un efektivitāti nav

gaidāma. Tomēr šādu ietekmi nevar izslēgt.

1. tabulā

norādīta nelfinavira mijiedarbība ar atsevišķiem savienojumiem, kas raksturo nelfinavira

ietekmi uz vienlaikus lietotā savienojuma farmakokinētiku un citu zāļu ietekmi uz nelfinavira

farmakokinētiku.

Zāles vairs nav reğistrētas

1. tabula.

Mijiedarbība ar citām zālēm un ieteikumi par devu

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pē

tījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārm

aiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

NRTI

Klīniski nozīmīga mijiedarbība

starp nelfinaviru un nukleozīdu

analogiem nav

novērota. Pašlaik

nav pierādījumu par zidovudīna

nepietiekamu iedarbību uz CNS,

kas varētu būt saistīta ar

zidovudīna plazmas līmeņa

nelielu pazemināšanos, lietojot

vienlaikus ar nelfinaviru. Tā kā

didanozīnu iesaka lietot tukšā

dūšā, VIRACEPT jālieto (kopā ar

ēdienu) vienu stundu pēc vai

vairāk par 2 stundām pirms

didanozīna lietošanas.

Proteāzes inhibitori

Ritonavirs 500 mg viena deva

(nelfinavirs 750 mg 3 reizes dienā

6 dienas)

Ritonavira AUC ↔

Ritonavira Cmax ↔

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Nav nepieciešama devas

elāgošana nevienam līdzeklim

Ritonavirs 500 mg 2 reizes dienā,

3 devas

(nelfinavirs 750 mg viena deva)

Ritonavira koncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 152

Nav nepieciešama devas

elāgošana nevienam līdzeklim

Ritonavirs 100 mg vai 200 mg 2

reizes dienā

(nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā, no rīta)

Ritonavira koncentrā

cija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 20

M8 metabolīta AUC ↑ 74

Ritonavirs 100 mg vai 200 mg 2

reizes dienā

(nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā, vakarā)

Ritonavira koncentrā

cija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 39

M8 metabolīta AUC ↑ 86

Nebija nozīmīgas at

šķirības starp

mazām ritonavira devām (100 vai

200 mg divreiz dienā) attiecībā uz

ietekmi uz nelfinavira un M8

AUC. Šo atklājumu klīniskā

nozīme nav noteikta.

Indinavirs 800 mg viena deva

(nelfinavirs 750 mg 3 reizes dienā

X 7 dienas)

Indinavira AUC ↑ 51

Indinavira Cmax ↔

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Indinavirs 800 mg reizi 8 stundās

X 7 dienas

(nelfinavirs 750 mg viena deva)

Indinavira koncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 83

Indinavira + nelfinavira

binācijas drošība nav

noteikta.

Sakvinavirs 1200 mg viena deva

(nelfinavirs 750 mg 3 reizes dienā

X 4 dienas)

Sakvinavira AUC ↑ 392

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Sakvinavirs 1200 mg 3 reizes

dienā

(nelfinavirs 750 mg viena deva)

Sakvinavira koncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑ 30

Amprenavirs 800 mg 3 reizes

dienā

(nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā)

Amprenavira AUC ↔

Amprenavira Cmin ↑ 18

Nelfinavira AUC ↔

Nav nepieciešama devas

elāgošana nevienam līdzeklim

Nenukleozīdu analogu reversās transkriptāzes inhibitori (NNRTI)

Efavirenzs 600 mg dienā

(Nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā)

Efavirenza AUC ↔

Nelfinavira AUC ↓ 20

Nav nepieciešama devas

elāgošana nevienam līdzeklim

Delavirdīns 400 mg 3 reizes

dienā

(Nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā )

Delavirdīna

AUC ↓ 31 %

Nelfinavira AUC ↑ 107

Kombinā

cijas drošums nav

noskaidrots; kombinācija nav

ieteicama

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Nevirapīns

Nevirapīnu lietojot kopā ar

nelfinaviru, devas pielāgošana

nav nepieciešama.

Pretinfekcijas līdzekļi

Rifabutīns 300 mg dienā

(Nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā)

Rifabutīn

a AUC ↑ 207 %

Nelfinavira AUC ↓ 32

Rifabutīna

devas samazināšana

līdz 150 mg dienā nepieciešama,

ja 750 mg nelfinavira 3 reizes

dienā vai 1250 mg 2 reizes dienā

un rifabutīnu lieto vienlaikus.

Rifabutīns 150 mg dienā

(Nelfinavirs 750 mg 3 reizes

enā)

Rifabutīn

a AUC ↑ 83 %

Nelfinavira AUC ↓ 23

Rifabutīna

devas samazināšana

līdz 150 mg QD mg dienā

nepieciešama, ja 750 mg

nelfinavira 3 reizes dienā vai

1250 mg 2 reizes dienā un

rifabutīnu lieto vienlaikus.

Rifampicīns 600 mg dienā x 7

dienas

(Nelfinavirs 750 mg reizi 8

stundā

s x 5 - 6 dienas)

Rifampicīna k

oncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira

AUC ↓82 %

Kontrindicēta rifampicīna

vienlaicīga lietošana ar

nelfinaviru

Ketokonazols

Ketokonazola koncentrācija nav

mērīta

Nelfinavira AUC ↑35

Nelfinavira un spē

cīga CYP3A

inhibitora, ketokonazola,

vienlaicīga lietošana par 35 %

palielināja nelfinavira AUC

plazmā

elfinavira

koncentrācijas pārmaiņas nav

uzskatāmas par klīniski

nozīmīgām un devas pielāgošana

nav nepieciešama, ketokonazolu

un nelfinaviru lietojot vienlaikus.

Perorālie kontracepcijas līdzekļi

etinilestradiols 35

g dienā

x 15 dienas

(Nelfinavirs 750 mg reizi

8 stundās x 7 dienas)

Etinilestradiola AUC ↓47

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Etinilestradiolu saturošus

ntracepcijas līdzekļus nedrīkst

lietot vienlaikus ar nelfinaviru.

Jāapsver citu kontracepcijas

līdzekļu lietošanas

nepieciešamība.

Noretindrons 0,4 mg dienā x 15

dienas

(Nelfinavirs 750 mg reizi 8

stundā

s x 7 dienas)

Noretindrona AUC

18 %

Nelfinavira koncentrā

cija nav

mērīta

Noretindronu saturošus

ntracepcijas līdzekļus nedrīkst

lietot vienlaikus ar nelfinaviru.

Jāapsver citu kontracepcijas

līdzekļu lietošanas

nepieciešamība.

HMG-CoA reduktāzes inhibitori (statīni)

Tā kā palielināta HMG-CoA

reduktāzes inhibitoru

koncentrācija var izraisīt

miopātiju, arī rabdomiolīzi, šo

zāļu kombinācija ar nelfinaviru

nav ieteicama.

Simvastatīns vai

lovastatīns(Nelfinavirs 1250 mg 2

reizes dienā)

Simvastatīna AUC ↑ 506 %

Nelfinavira AUC ↔

koncentrā

cija nav mērīta

Simvastatīna v

ai lovastatīna un

nelfinavira kombinācija ir

kontrindicēta (skatīt

kontrindikācijas).

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Atorvastatīns 10 mg dienā

(Nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā)

Atorvastatīna

AUC ↑ 74 %

Nelfinavira AUC koncentrā

cija

nav mērīta

Atorvastatīn

a metabolisms ir

mazāk atkarīgs no CYP3A4.

Lietojot kopā ar nelfinaviru, būtu

jālieto mazāko iespējamo

atorvastatīna devu.

Pravastatīns, fluvastatīns,

rosuvastatīns

Pravastatīna un fluvastatīna

metabolisms nav atkarīgs no

CYP3A4, un nav gaidāma

mijiedarbība ar nelfinaviru. Ja

ārstēšana ar HMG-CoA

reduktāzes inhibitoriem indicēta

kombinācijā ar nelfinaviru,

ieteicams pravastatīns vai

fluvastatīns. Rosuvastatīnu var

lietot vienlaikus ar nelfinaviru,

bet pacienti ir jāuzrauga.

Pretkrampju līdzekļi

Fenitoīns 300 mg dienā x 7

dienas

(Nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā x 14 dienas)

Fenitoīna AUC

29 %

Brīvs fenitoīns

28 %

Nav nepieciešama nelfinavira

devas pielāgošana. Nelfinavirs

var samazināt fenitoīna AUC;

tādēļ jākontrolē fenitoīna

koncentrācija, lietojot to

vienlaikus ar nelfinaviru.

Protonu sūkņa inhibitori

Omeprazols 20 mg 2 reizes dienā

x 4 dienas, lietojot 30 minūtes

pirms nelfinavira

(Nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā x 4 dienas)

Omeprazola koncentrā

cija nav

mērīta Nelfinavira AUC

36 %

Nelfinavira Cmax

Nelfinavira Cmin

M8 metabolīta AUC

M8 metabolīta C

↓ 89 %

M8 metabolīta C

↓ 75 %

Omeprazolu nedrīk

st lietot kopā

ar nelfinaviru. Nelfinavira

uzsūkšanās var samazināties, ja

kuņģa sulas pH ir palielināts

neatkarīgi no cēloņa. Nelfinavira

vienlaicīga lietošana ar

omeprazolu var izraisīt

viroloģiskas atbildes reakcijas

zudumu un tādēļ vienlaicīga

lietošana ir kontrindicēta.

Ieteicama piesardzība, nelfinaviru

lietojot kopā ar citiem protonu

sūkņa inhibitoriem

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Sedatīvi/anksiolītiski līdzekļi

Midazolāms

Nav veikts zāļu mijiedarbības

pētījums par nelfinavira lietošanu

kopā ar benzodiazepīniem.

Midazolāmu plaši metabolizē

CYP3A4. Midazolāma

vienlaicīga lietošana ar

nelfinaviru var izraisīt lielu šā

benzodiazepīna koncentrācijas

palielināšanos. Balstoties uz

datiem par citiem CYP3A4

inhibitoriem, paredzams, ka

midazolāma koncentrācija plazmā

būs nozīmīgi lielāka, ja

midazolāms tiek lietots perorāli.

Tādēļ nelfinaviru nedrīkst lietot

vienlaikus ar perorāli lietotu

midazolāmu.

nelfinaviru lieto

vienlaikus ar parenterāli ievadītu

midazolāmu, to jāveic intensīvās

terapijas nodaļā (ITN) vai vietā ar

līdzīgu aprīkojumu, kas nodrošina

stingru klīnisku uzraudzību un

atbilstošu medicīnisku ārstēšanu

elpošanas nomākuma un/vai

ilgstošas sedācijas gadījumā.

Jāapsver midazolāma devas

pielāgošanas nepieciešamība,

īpaši ja tiek lietots vairāk par

vienu midazolāma devu.

H1 receptora antagonisti, 5-HT agonisti

Terfenadīns, astemizols, cisaprīds

Nelfinavirs palielina terfenadīna

koncentrāciju plazmā. Līdzīga

mijiedarbība iespējama ar

astemizolu un cisaprīdu.

Nelfinaviru nedrīkst lietot

vienlaikus ar terfenadīnu,

astemizolu vai cisaprīdu, jo var

rasties nopietna un/vai dzīvību

apdraudoša aritmija.

Endotelīna receptoru antagonisti

Bosentāns

Nav pētīts. Vienlaicīga bosentāna

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt bosentāna

koncentrāciju plazmā.

Kad ordinēts vienlaikus ar

nelfinaviru, jākontrolē, kā

pacients panes bosentānu.

Pretsāpju līdzekļi

Metadons 80 mg + 21 mg dienā >

1 mēnesi

(Nelfinavirs 1250 mg 2 reizes

enā x 8 dienas

Metadona AUC

47 %

Nevienam no pacientiem šajā

pētījumā nekonstatēja

atcelšanas simptomus; kaut

gan, ņemot vērā

farmakokinētikas pārmaiņas,

jāparedz, ka dažiem

pacientiem, kas saņēma šo

medikamentu kombināciju,

varētu būt atcelšanas simptomi

un var būt nepieciešama

turpmāka metadona devas

pielāgošana.

Metadona AUC var samazināties,

lietojot kopā ar nelfinaviru; tādēļ

var būt nepieciešama turpmāka

metadona devas pielāgošana

vienlaicīgas lietošanas laikā ar

nelfinaviru.

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Inhalējamie/nazāli lietojamie steroīdi

Flutikazons

↑ Flutikazona koncentrācija

Flutikazona propionāta lietošana

vienlaikus ar VIRACEPT var

palielināt flutikazona propionāta

koncentrāciju plazmā. Lietot

piesardzīgi. Apsvērt citu,

flutikazona propionātam

alternatīvu līdzekļu, piemēram,

beklometazona, lietošanu, ko

nemetabolizē CYP3A4, sevišķi

ilgstošas lietošanas gadījumā.

Antidepresanti

Trazodons

↑ Trazodona koncentrācija

Trazodona lietošana vienlaikus ar

VIRACEPT var palielināt

trazodona koncentrāciju plazmā.

Tādēļ kombinācija jālieto

piesardzīgi, un jāapsver mazākās

trazodona devas lietošana.

PDE-5 inhibitori pulmonālas arteriālas hipertensijas jeb PAH terapijai

Tadalafils

Nav pētīts. Vienlaicīga tadalafila

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt tadalafila

koncentrāciju plazmā.

Pulmonāras arteriālas

hipertensijas ārstēšanai paredzēta

tadalafila lietošana vienlaikus ar

Viracept nav ieteicama.

Sildenafils

Nav pētīts. Vienlaicīga sildenafila

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt sildenafila

koncentrāciju plazmā.

Vienlaicīga sildenafila un

VIRACEPT lietošana ir

kontrindicēta (skatīt

„Kontrindikācijas”).

PDE-5 inhibitori erektilās disfunkcijas jeb ED terapijai

Tadalafils

Nav pētīts. Vienlaicīga tadalafila

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt tadalafila

koncentrāciju plazmā.

Jālieto, nodrošinot pastiprinātu

kontroli attiecībā uz nevēlamajām

blakusparādībām, kas saistītas ar

pastiprinātu tadalafila iedarbību.

Sildenafils

Nav pētīts. Vienlaicīga sildenafila

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt sildenafila

koncentrāciju plazmā.

Sildenafila sākumdeva nedrīkst

būt lielāka par 25 mg 48 stundu

laikā. Jālieto, nodrošinot

pastiprinātu kontroli attiecībā uz

nevēlamajām blakusparādībām,

kas saistītas ar pastiprinātu

sildenafila iedarbību.

Vardenafils

Nav pētīts. Vienlaicīga

vardenafila un nelfinavira

lietošana var paaugstināt

vardenafila koncentrāciju plazmā.

Jālieto, nodrošinot pastiprinātu

kontroli attiecībā uz nevēlamajām

blakusparādībām, kas saistītas ar

pastiprinātu vardenafila

iedarbību.

Līdzekļi pret podagru

Kolhicīns

Nav pētīts. Vienlaicīga kolhicīna

un nelfinavira lietošana var

paaugstināt kolhicīna

koncentrāciju plazmā.

Ja pacienti ar normālu nieru vai

aknu darbību jāārstē ar

nelfinaviru, ieteicams samazināt

kolhicīna devu vai pārtraukt

ārstēšanu ar kolhicīnu.

Pacientiem ar nieru vai aknu

darbības traucējumiem vienlaikus

ordinēt kolhicīnu un nelfinaviru

nav atļauts (skatīt apakšpunktu

4.4).

Zāles vairs nav reğistrētas

Zāles pēc terapeitiskās grupas

(pētījumā lietotā nelfinavira

deva)

Ietekme uz zāļu koncentrāciju

Pārmaiņa %

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

Augu valsts līdzekļi

Asinszāle

Lietojot vienlaikus ar augu

preparātiem, kas satur asinszāli

Hypericum perforatum),

samazināties nelfinavira

koncentrācja asins plazmā. Šo

efektu var radīt asinszāles

medikamentu metabolizējošo

enzīmu un/vai transporta proteīnu

indukcija.

Augu preparātus, kas satur

asinszāli, nedrīkst lietot

vienlaikus ar nelfinaviru. Ja

pacients jau saņem asinszāli

saturošu preparātu, jāpārtrauc tā

lietošana, jāpārbauda vīrusu

līmenis un, ja iespējams,

nelfinavira līmenis. Pārtraucot

asinszāles lietošanu, nelfinavira

līmenis var paaugstināties un

varbūt būs jāpielāgo nelfinavira

deva. Asinszāles izraisītais efekts

var saglabāties līdz 2 nedēļām

pēc terapijas pārtraukšanas

↑ liecina par palielināšanos, ↓ liecina par pazemināšanos, ↔ liecina par minimālām pārmaiņām (< 10 %).

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas p

eriods

Dzīvnieku reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar žurkām, lietojot devas, kas nodrošina tādu pašu

sistēmisku ietekmi, kā lietojot klīniskas devas, netika novērotas ar ārstēšanu saistītas nevēlamas

reakcijas. Klīniskā pieredzes par lietošanu grūtniecēm ir nepilnīga. VIRACEPT

grūtniecības laikā

drīkst lietot tikai, ja sagaidāmais ieguvums no zāļu lietošanas ir lielāks par iespējamo risku auglim.

Lai izvairītos no HIV pārnešanas, ar HIV inficētām sievietēm nekādā gadījumā nav ieteicams zīdīt

bērnu. Pētījumi ar žurkām laktācijas laikā parādīja, ka nelfinavirs nokļūst mātes pienā. Nav ziņu par

nelfinavira ekskrēciju mātes pienā cilvēkam. Mātēm jādod norādījums pārtraukt bērna zīdīšanu, ja tiek

lietots VIRACEPT.

4.7

Ietekme uz spē

ju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

VIRACEPT neietekmē

spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus vai ietekmē to nedaudz.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

VIRACEPT 250 mg tablešu drošība tika pē

tīta kontrolētos klīniskos pētījumos vairāk nekā

1300 pacientiem.Vairums pacientu saņēma 750 mg devu 3 reizes dienā vai nu monoterapijā, vai

kombinācijā ar nukleozīdu analogiem, vai 1250 mg divas reizes dienā kombinācijā ar nukleozīdu

analogiem. Biežāk sastopamās blakusparādības, kas bija vismaz iespējami saistītas ar nelfinaviru (t.i.,

nevēlamās blakusparādības) ir caureja, slikta dūša un izsitumi. Katrā sastopamības biežuma grupā

nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Klīniskos pē

tījumos ar nelfinaviru novērotās nevēlamās blakusparādības

Klīniskos pē

tījumos novērotās blakusparādības ir apkopotas 2. tabulā. Saraksts ietver arī izteiktas

laboratoriskās novirzes, kas novērotas, lietojot nelfinaviru (pēc 48 nedēļām).

Zāles vairs nav reğistrētas

2. tabula:

Blakusparādību un izteiktu laboratorisko noviržu sastopamība II un III fāzes

pētījumos (ļoti bieži (

10 %); bieži (

1 % un < 10 %))

Organisma sistē

ma

Blakusparādības biežums

Blakusparādības

3. un 4. pakāpe

Visas pakāpes

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Caureja

Bieži

Slikta dūša, vēdera pūšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Izsitumi

Izmeklējumi

Bieži

Palielināts alanīnaminotransferāzes

līmenis, palielināts

aspartātaminotransferāzes līmenis,

neitropēnija, paaugstināts kreatīna

fosfokināzes līmenis asinīs, samazināts

neitrofīlu skaits

Bērni un jaundzimušie:

Pavisam apmē

ram 400 pacientu saņēma nelfinaviru pētījumos par bērnu ārstēšanu (524, 556, PATCG

377/725 un PENTA-7 pētījums) līdz 96 nedēļām. Klīniskos pētījumos ar bērniem novērotās

blakusparādības bija līdzīgas kā pieaugušiem. Caureja bija blakusparādība, kas bērniem novērota

visbiežāk. Neitropēnija/leikopēnija bija biežākā novērotā laboratoriskā novirze. Šo klīnisko pētījumu

laikā kopējais pacientu daudzums, kam terapija tika pārtraukta sakarā ar nevēlamām blakusparādībām,

bija mazāk nekā 13 %.

creģistrācijas pieredze ar nelfinaviru

Turpmā

k apkopotas būtiskas un nebūtiskas blakusparādības no spontāniem pēcreģistrācijas

ziņojumiem (kad nelfinavirs tika lietots kā vienīgais proteāzes inhibitors vai kombinācijā ar citu

pretretrovīrusu terapiju), kas nav minētas apakšpunktā 4.8 un kuru gadījumā nevar izslēgt cēlonisku

saistību ar nelfinaviru. Tā kā šie dati iegūti no spontānu pēcreģistrācijas ziņojumu sistēmas,

blakusparādību biežums nav apstiprināts.

Imūnās sistēmas traucē

jumi:

Retāk

(

≥ 0,1 % - ≤ 1%)

: paaugstinātas jutības reakcijas, kas ietver bronhu spazmas, drudzi, niezi, sejas

tūsku un makulopapulārus izsitumus vai bullozu dermatītu.

Vielmaiņas un uztures traucē

jumi

Reti (≥ 0,01 % - ≤ 0,1 %)

: pirmreizējs cukura diabēts vai esoša cukura diabēta paasinājums.

Retāk-reti(≥ 0,01 % - ≤ 1 %):

kombinēta pretretrovīrusu terapija ar HIV inficētiem pacientiem izraisa

organisma taukaudu pārsadali (iegūtu lipodistrofiju), tostarp perifērisko un sejas zemādas taukaudu

zudumu, palielinātu tauku daudzumu vēdera dobumā un ap iekšējiem orgāniem, krūšu hipertrofiju un

tauku uzkrāšanos kakla mugurpusē (lipohipertrofija jeb bifeļa kupris).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:

Reti (≥ 0,01

% - ≤ 0,1 %)

: vēdera pūšanās,

Retāk (≥ 0,1 % - ≤ 1 %)

vemšana, pankreatīts / amilāzes līmeņa paaugstināšanās asinīs.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi:

Reti (≥ 0.01

% - ≤ 0.1 %)

: hepatīts, aknu enzīmu līmeņa palielināšanās un dzelte, lietojot nelfinaviru

kombinācijā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi:

Reti (≥ 0,01

% - ≤ 0, 1 %):

ziņots ar PIs par paaugstinātu kreatīna fosfokināzes līmeni, mialģiju,

miozītu un rabdomiolīzi, īpaši lietojot kombinācijā ar nukleozīdu analogiem.

Zāles vairs nav reğistrētas

Asinsvadu sistē

mas traucējumi

Reti(≥ 0,01 % - ≤ 0,1 %)

: spontānas hemorāģijas pastiprināšanās hemofīlijas slimniekiem.

Ādas un zemādas audu bojājumi:

Ļoti reti (≤ 0,01

%), ieskaitot atsevišķus gadījumus

erythema multiforme

rni:

creģistrācijas periodā ziņots par papildu blakusparādībām un tās minētas turpmāk. Tā kā šie dati

iegūti spontānu ziņojumu sistēmā, blakusparādību biežums ir nezināms: hipertrigliceridēmija, anēmija,

paaugstināts pienskābes līmenis asinīs un pneimonija.

Ziņots par osteonekrozes gadījum

iem, īpaši pacientiem ar vispārzināmiem riska faktoriem,

progresējošu HIV slimību vai ilgstošas kombinētas pretretrovīrusu terapijas (CART) gadījumā. Tās

rašanās biežums nav zināms (skatīt apakšpunktu 4.4).

Kombinē

ta pretretrovīrusu terapija izraisa patoloģiskas metaboliskas novirzes, piemēram, triglicerīdu

līmeņa palielināšanos asinīs, holesterīna līmeņa palielināšanos asinīs , rezistenci pret insulīnu,

hiperglikēmiju un hiperlaktēmiju. To rašanās biežums nav zināms (skatīt apakšpunktu 4.4).

HIV inficētiem pacientiem, kuriem, uzsā

kot kombinēto pretretrovīrusu terapiju (CART), ir smags

imūndeficīts, var parādīties iekaisuma reakcija uz asimptomātiskām vai atlikušām oportūniskām

infekcijām. To rašanās biežums nav zināms (skatīt apakšpunktu 4.4).

4.9

Pārdozēšana

Pieredze par akūtu VIRACEPT pā

rdozēšanu cilvēkiem ir ierobežota. Specifiska antidota nelfinavira

pārdozēšanas gadījumā nav. Ja nepieciešams, neabsorbēto nelfinaviru var izvadīt, izraisot vemšanu vai

skalojot kuņģi. Aktivētās ogles lietošana arī var palīdzēt izvadīt neabsorbēto nelfinaviru. Tā kā

nelfinavirs labi saistās ar proteīniem, nav iespējama nozīmīga zāļu izvadīšana no asinīm ar dialīzi.

Nelfinavira pārdozēšana var būt teorētiski saistīta ar QT intervāla pagarināšanos EKG (skatīt arī

apakšpunktu 5.3), un tādēļ ir nepieciešams veikt monitorēšanu.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBA

S

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā

grupa: tiešie pretvīrusu līdzekļi, ATĶ kods: J05A E04.

Darbības mehānisms:

HIV proteāze ir ferments, kas nepieciešams vīrusa poliproteīna priekšteču

proteolītiskai šķelšanai par atsevišķiem infekciozo HIV veidojošiem proteīniem. Šo vīrusu

poliproteīnu šķelšana ir būtiska infekciozā vīrusa attīstībā. Nelfinavirs atgriezeniski saistās pie HIV

proteāzes aktīvās daļas un aizkavē poliproteīnu šķelšanu, tā veidojot neattīstītas, neinfekciozas vīrusa

daļiņas.

Pretvīrusu aktivitāte in vitro:

Nelfinavira pretvīrusu aktivitāte

in vitro

tika pierādīta gan akūtas, gan

hroniskas HIV infekcijas gadījumā limfoblastoīdo šūnu rindās, perifērisko asiņu limfocītos un

monocītos/makrofāgos. Nelfinaviram tika atklāta plaša spektra aktivitāte pret laboratoriski iegūtiem

celmiem un klīnikā izolētiem HIV-1 un HIV-2

ROD

celmu. Nelfinavira EK

(efektīvā koncentrācija

95 %) svārstās no 7 līdz 111 nM (vidēji 58 nM). Nelfinaviram pierādīta kombinācijas ar reversās

transkriptāzes inhibitoriem zidovudīnu (ZDV), lamivudīnu (3TC), didanozīnu (ddI), zalcitabīnu (ddC)

un stavudīnu (d4T) sinerģismu papildinoša darbība pret HIV, nepalielinoties citotoksicitātei.

Zāles vairs nav reğistrētas

Rezistence:

Vīrusu rezistence pret nelfinaviru var rasties vīrusu proteāzes mutāciju dēļ aminoskābes

30., 88. un 90. pozīcijā.

In vitro: In vitro

ir atlasīti HIV izolāti ar pazeminātu jutību pret nelfinaviru. Klīniskos pētījumos, kas

ilga 2-82 nedēļas, tika monitorēti atlasītu, ar nelfinaviru vai nelfinaviru kombinācijā ar reversās

transkriptāzes inhibitoriem ārstētu pacientu HIV izolāti, lai noteiktu to fenotipiskās (n=19) vai

genotipiskās (n=195, no kuriem 157 bija novērtējami) pārmaiņas. Vairāk nekā 10 % pacientu, kam

bija novērtējami izolāti, tika konstatēta viena vai vairākas vīrusa proteāzes mutācijas 30., 35., 36., 46.,

71., 77. un 88. aminoskābes pozīcijā. No 19 pacientiem, kam tika veiktas klīnisko izolātu fenotipiskās

un genotipiskās analīzes, 9 pacientu izolātiem bija pazemināta (5-93 reizes) jutība pret nelfinaviru

in

vitro

. Visu 9 pacientu izolātiem bija viena vai vairākas vīrusa proteāzes gēna mutācijas. Visbiežākā

mutācijas vieta bija 30. aminoskābes pozīcija.

Krustotā rezistence in vitro:

HIV izolāti, kas tika iegūti 5 pacientiem nelfinavira terapijas laikā,

demonstrēja nelfinavira jutības pazemināšanos (5-93 reizes)

in vitro

, salīdzinot ar līdzīgiem

sākotnējiem izolātiem, taču nepierādīja atbilstošu jutības pazemināšanos pret indinaviru, ritonaviru,

sakvinaviru vai amprenaviru

in vitro

. Pretēji tam, pēc ritonavira terapijas 6 no 7 klīniskajiem izolātiem

ar pazeminātu (8-113 reizes) jutību pret ritonaviru

in vitro

, salīdzinot ar sākotnējo, bija arī pazemināta

(5-40 reizes) jutība pret nelfinaviru

in vitro

. HIV izolāts, kas tika iegūts pacientam, kam tika veikta

sakvinavira terapija, demonstrēja pazeminātu (7 reizes) jutību pret sakvinaviru, bet nepierādīja

atbilstošu jutības pazemināšanos pret nelfinaviru. Krustotā rezistence starp nelfinaviru un reversās

transkriptāzes inhibitoriem nav ticama, jo tiem ir atšķirīgi mērķenzīmi. Klīniskie izolāti (n=5), kam ir

pazemināta jutība pret zidovudīnu, lamivudīnu vai nevirapīnu, saglabā pilnīgu jutību pret nelfinaviru

in vitro

In vivo

:

D30N mutācijas kopējais biežums vērtējamo izolātu (n=157) vīrusa proteāzē pacientiem, kas

lietoja nelfinaviru monoterapijā vai nelfinaviru kombinācijā ar zidovudīnu un lamivudīnu vai

stavudīnu bija 54,8 %. Citu mutāciju, kas saistītas ar primāru rezistenci pret PI, kopējais biežums bija

9,6 % L90M substitūcijai, bet substitūcija 48., 82. un 84. pozīcijā netika novērota.

Klīniskie farmakodinamikas dati

:

nelfinavira monoterapija vai kombinācija ar citiem pretretrovīrusu

līdzekļiem samazina vīrusa daudzumu plazmā un palielina CD4 šūnu skaitu asinīs HIV-1

seropozitīviem pacientiem. HIV RNS samazināšanās, lietojot nefinavira monoterapiju, bija mazāk

izteikta un īslaicīgāka. Nelfinavira (monoterapijā vai kombinācijā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem)

ietekme uz slimības aktivitātes bioloģiskiem marķeriem, CD4 šūnu skaitu un vīrusu RNS tika vērtēta

vairākos pētījumos ar HIV-1 inficētiem pacientiem.

Lietošanas divas reizes dienā

un lietošanas trīs reizes dienā efektivitāte pirmkārt tika novērtēta,

ordinējot VIRACEPT 250 mg tabletes pacientiem, kas iepriekš nebija lietojuši PI. Nejaušinātā, atklātā

pētījumā, salīdzināja HIV RNS supresiju, panāktu ar nelfinaviru 1250 mg 2 reizes dienā, salīdzinot ar

750 mg 3 reizes dienā ar PI iepriekš neārstētiem pacientiem, kas saņēma arī stavudīnu (30-40 mg

2 reizes dienā) un lamivudīnu (150 mg 2 reizes dienā).

HIV RNS pacientu attiecība, salīdzinot LOQ (jutīgi un ļoti jutīgi testi) 48. terapijas nedēļā

Testi

Analīzes

VIRACEPT

2 reizes dienā

(%

)

VIRACEPT

3 reizes dienā

(%)

95 % ticamības

intervāls

Apkopotie dati

135/164 (82 %)

146/169 (86 %)

(-12, +4)

145/200 (73 %)

161/206 (78 %)

(-14, +3)

Jutīgi

PA (NT)

135/200 (68 %)

146/206 (71 %)

(-12, +6)

Apkopotie dati

114/164 (70 %)

125/169 (74 %)

(-14, +5)

121/200 (61 %)

136/206 (66 %)

(-15, +4)

Ļoti jutīgi

PA (NT)

114/200 (57 %)

125/206 (61 %)

(-13, +6)

PVP-pēdējā veiktā apskate

PA-paredzē

ts ārstēt

NT-pacienti, kas nav pabeiguši terapiju/neveiksmīga

terapija

Zāles vairs nav reğistrētas

Lietojot divas reizes dienā

, tika sasniegts statistiski ievērojami augstāks nelfinavira koncentrācijas

līmenis asins plazmā, salīdzinot ar lietošanu trīs reizes dienā. Novēroja nelielas, statistiski

nenozīmīgas citu farmakokinētikas rādītāju atšķirības. Neviena no shēmām nebija pārāka par otru. Lai

gan 542. pētījumā nenovēroja statistiski nozīmīgas abu shēmu efektivitātes atšķirības pārsvarā

pretretrovīrusu līdzekļus agrāk nelietojušu pacientu grupā, šo rezultātu nozīme pretretrovīrusu

līdzekļus agrāk lietojušiem pacientiem nav zināma.

Pētījumā ar 297 HIV-1 seropozitīviem pacientiem, kas saņēma zidovudīnu un lamivudīnu kopā ar

nelfinaviru (2 dažādas devas) vai tikai zidovudīnu un lamivudīnu, vidējais plazmas CD4 šūnu skaits

bija 288 šūnas/mm

un plazmas HIV RNS bija 5,21 log

kopijas/ml (160,394 kopijas/ml). Vidējā

plazmas HIV RNS līmeņa pazemināšanās, lietojot PCR metodi (<400 kopijām/ml) 24 nedēļās bija

2,33 log

pacientiem, kas saņēma kombinētu terapiju ar nelfinaviru 750 mg 3 reizes dienā, salīdzinot

ar 1,34 log

pacientiem, kas saņēma tikai zidovudīnu un lamivudīnu. Pēc 24 nedēļām to pacientu

procentuālais daudzums, kam HIV RNS līmenis plazmā samazinājās zem noteikšanas robežas

(<400 kopijas/ml), bija attiecīgi 81 % un 8 % grupās, kas tika ārstētas ar nelfinaviru 750 mg 3 reizes

dienā kopā ar zidovudīnu un lamivudīnu vai zidovudīnu un lamivudīnu. Vidējais CD4 šūnu skaits pēc

24 nedēļām grupās, kas tika ārstētas ar nelfinaviru 750 mg 3 reizes dienā kopā ar zidovudīnu un

lamivudīnu vai zidovudīnu un lamivudīnu, palielinājās attiecīgi par 150 un 95 šūnām/mm

. Pēc

48 nedēļām aptuveni 75 % pacientu, kas tika ārstēti ar VIRACEPT 750 mg 3 reizes dienā kopā ar

zidovudīnu un lamivudīnu, līmenis saglabājās zem noteikšanas robežas (<400 kopijas/ml); pēc

48 nedēļām šai grupā CD4 šūnu skaits bija 198 šūnas/mm

Nenovēroja būtiskas atš

ķirības drošības un panesamības ziņā starp dozēšanas režīmiem divas un trīs

reizes dienā, novērojot jebkuras intensitātes blakusparādības, ar vienādu pacientu attiecību abās

grupās, neatkarīgi no pētījumā lietotajiem medikamentiem.

Lietojot vienlaikus ar mazu ritonavira (šī metabolisma inhibit

ora) mazu devu, var palielināties

atsevišķu HIV-1 proteāzes inhibitoru, kurus metabolizē galvenokārt CYP3A4, līmenis plazmā.

Terapijas paradigmas vairākiem proteāzes inhibitoriem, kas ir pakļauti šādai mijiedarbībai, nosaka

vienlaikus mazas devas ritonavira lietošanas (kombinēšanas) nepieciešamību, lai uzlabotu līmeni

plazmā un optimizētu pretvīrusu efektivitāti. Nelfinavira, ko metabolizē galvenokārt CYP2C19 un

tikai daļēji CYP3A4, līmenis plazmā, lietojot vienlaikus ar ritonaviru, būtiski nepalielinās un tādēļ nav

nepieciešama nelfinavira lietošana vienlaikus ar mazu ritonavīra devu. Divos pētījumos salīdzināja

nelfinavira (monoterapijā) drošību un efektivitāti, lietojot kopā ar proteāzes inhibitoriem kombinācijā

ar ritonaviru, katru līdzekli kombinējot ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem.

M98-863 pē

tījums ir randomizēts, dubultmaskēts pētījums ar 653 ar pretretrovīrusu terapiju iepriekš

neārstētiem pacientiem, kurā salīdzina lopinaviru/ritonaviru (400/100 mg divreiz dienā, n = 326) un

nelfinaviru (750 mg trīsreiz dienā, n = 327) katru kombinācijā ar lamivudīnu (150 mg divreiz dienā)

un stavudīnu (40 mg divreiz dienā). Vidējais sākotnējais HIV-1 RNS līmenis bija 4,98 log

kopijas/ml

un 5,01 log

kopijas/ml attiecīgi nelfinavira un lopinavira/ritonavira terapijas grupās. Vidējais

sākotnējais CD4+ šūnu skaits abās grupās bija 232 šūnas/mm

. 48. nedēļā 63 % ar nelfinaviru ārstēto

pacientu un 75 % ar lopinaviru/ritonaviru ārstēto pacientu HIV-1 RNS līmenis bija < 400 kopijas/ml,

bet 52 % ar nelfinaviru ārstēto pacientu un 67 % ar lopinaviru/ritonaviru ārstēto pacientu HIV-1 RNS

līmenis bija < 50 kopijas/ml (nepieciešamā ārstēto pacientu grupa, nozudušie = neveiksmīga terapija).

Vidējais CD4+ šūnu skaita pieaugums, salīdzinot ar sākotnējo līmeni, 48. nedēļā bija 195 šūnas/mm

un 207 šūnas/mm

attiecīgi nelfinavira un lopinavira/ritonavira grupās. 48 terapijas nedēļu laikā

statistiski nozīmīgi lielākai pacientu daļai lopinavira/ritonavira grupā HIV-1 RNS bija < 50 kopijas/ml,

salīdzinot ar nelfinavira grupu.

APV30002 ir randomizē

ts, atklāts pētījums ar 649 ar pretretrovīrusu terapiju iepriekš neārstētiem

pacientiem ar progresējošu HIV slimību, kurā salīdzināja fosamprenaviru/ritonaviru (1400 mg/200 mg

dienā, n = 322) un nelfinaviru (1250 mg divreiz dienā, n = 327) katru kombinācijā ar lamivudīnu

(150 mg divreiz dienā) un abakaviru (300 mg divreiz dienā). Vidējais sākotnējais HIV-1 RNS līmenis

bija 4,8 log

kopijas/ml abās terapijas grupās. Vidējais sākotnējais CD4+ šūnu skaits bija 177 un 166

Zāles vairs nav reğistrētas

x 10

šūnas/l attiecīgi nelfinavira un fosamprenavira/ritonavira grupās. 48. nedēļā ne sliktāku

efektivitāti pierādīja 68 % pacientu ar nelfinaviru ārstētā grupā un 69 % ar fosmaprenaviru/ritonaviru

ārstētā grupā, kam plazmas HIV-1 RNS līmenis bija < 400 kopijas/ml, bet 53 % nelfinavira grupā un

55 % fosamprenavira/ritonavira grupā HIV-1 RNS līmenis bija < 50 kopijas/ml (nepieciešamā ārstēto

pacientu grupa, recidīvs/lietošanas pārtraukšana = neveiksmīga terapija). Vidējais CD4+ šūnu skaita

pieaugums 48 nedēļu laikā bija 207 šūnas/mm

nelfinavira grupā un 203 šūnas/mm

fosamprenavira/ritonavira grupā. Viroloģiskā neveiksme izteiktāka bija nelfinavira grupā (17 %) nekā

fosamprenavira/ritonavira grupā (7 %). Rezistence pret NRTI ārstēšanas āikā, lietojot

fosamprenaviru/ritonaviru, radās nozīmīgi retāk nekā lietojot nelfinaviru (13 % pret 57 %; p<0,001).

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Nelfinavira farmakokinē

tiskās īpašības tika novērtētas veseliem brīvprātīgiem un ar HIV inficētiem

pacientiem. Būtiskas atšķirības starp brīvprātīgiem un ar HIV inficētiem pacientiem netika novērotas.

Uzsūkšanās:

pēc vienas vai vairāku 500-750 mg (divas vai trīs 250 mg tabletes) perorālu devu

lietošanas kopā ar uzturu nelfinavira maksimālā koncentrācija plazmā parasti tika sasniegta

2-4 stundās.

c vairākkārtējas 750 mg lietošanas ik pēc 8 stundām 28 dienas (līdzsvara stāvoklis) maksimālā

koncentrācija plazmā (C

) caurmērā bija 3-4

g/ml un koncentrācija plazmā pirms nākamās devas

(vidēji) bija 1-3

g/ml. Pēc vienreizējas devas novēroja nelfinavira koncentrācijas plazmā

paaugstināšanos, kas pārsniedza devai proporcionālu palielināšanos; tomēr to nenovēroja pēc

vairākkārtējām devām.

Farmakokinētisks pētījums tika veikts HIV pozitīviem pacientiem, salīdzinot daudzkārtīgu devu

1250 mg divas reizes dienā ar 750 mg 3 reizes dienā 28 dienas. Pacienti, kas saņēma VIRACEPT

divas reizes dienā (n=10), nelfinavira Cmax sasniedza 4,0

g/ml un attiecīgi rīta un vakara

minimālā koncentrācija bija 2,2

g/ml un 0,7

g/ml. Pacienti, kas saņēma VIRACEPT trīs

reizes dienā (n=11), nelfinavira Cmax sasniedza 3.0

g/ml un attiecīgi rīta un vakara minimālā

koncentrācija bija 1,4

g/ml un 1,0

g/ml. Atšķirību starp rīta un vakara minimālo

koncentrāciju, lietojot divas un trīs reizes dienā, novēroja arī veseliem brīvprātīgajiem, kas lietoja

devas ar precīzu 8 vai 12 stundu intervālu.

Nelfinavira farmakokinē

tika, lietojot divreiz un trīsreiz dienā, ir līdzīga. Pacientiem, lietojot 1250 mg

divas reizes dienā, nelfinavira AUC

0-24

bija 52,8

15,7

h/ml (n=10), savukārt, lietojot 750 mg trīs

reizes dienā, AUC

0-24

bija 43,6

17,8 µg

h/ml (n=11). Abu dozēšanas shēmu lietošanas gadījumā vidējā

kopējā zāļu iedarbība devu ievadīšanas starplaikā saglabājas vismaz 20 reižu lielāka nekā vidējā IK

Attiecīgo

in vitro

raksturlielumu klīniskā sakarība ar zāļu iedarbību un klīnisko iznākumu nav

noskaidrota. Lielāku nekā proporcionālu devai nelfinavira koncentrācijas palielināšanos plazmā

novēroja pēc vienreizējas devas lietošanas; taču to nenovēroja pēc vairāku devu lietošanas.* 95 %

inhibējošā koncentrācija

VIRACEPT absolūtā

biopieejamība nav noteikta.

Uztura ietekme uz uzsūkšanos kuņģa u

n zarnu traktā

Zāļu lietošana kop

ā ar uzturu palielina nelfinavira kopējo iedarbību un mazina nelfinavira

farmakokinētisko mainību, salīdzinot ar tā lietošanu tukšā dūša. Vienā pētījumā veseli brīvprātīgie

lietoja vienu VIRACEPT 1250 mg devu (5x 250 mg tabletes) tukšā dūšā vai pēc maltītes (trīs maltītes

ar dažādu kaloriju un taukvielu daudzumu). Otrā pētījumā veseli brīvprātīgie lietoja vienu VIRACEPT

1250 mg devu (5 x 250 mg tabletes) tukšā dūšā vai pēc maltītes (divas maltītes ar dažādu taukvielu

daudzumu). Abu pētījumu rezultāti apkopoti tālāk.

Zāles vairs nav reğistrētas

Nelfinavira AUC, C

max

un T

max

palielināšanās pēc paēšanas, salīdzinot ar tā lietošanu tukšā dūšā,

pēc 1250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg tabletes) lietošanas

Kcal

daudzums

tauku

daudzums

Dalībnieku

skaits

palielinājums,

reizes

palielinājums,

reizes

(h) palielinājums

n=21

1,00

n=22

2,00

1000

n=23

2,00

Nelfinavira AUC, C

max

un T

max

palielināšanās pēc maza tauku daudzuma (20%) patēriņa,

salīdzinot ar liela tauku daudzuma patēriņu (50%) un lietošanu tukšā dūšā, pēc 1250 mg

VIRACEPT (5 x 250 mg tabletes) lietošanas

Kcal

daudzum

% tauku

daudzums

Dalībnieku

skaits

palielinājums,

reizes

palielinājums,

reizes

(h) palielinājums

n=22

n=22

Nelfinvira kopē

jā iedarbība palielinās, palielinoties kaloriju vai tauku daudzumam maltītē, kas tiek

lietots kopā ar VIRACEPT.

Sadale:

Nelfinavirs serumā plaši saistās ar olbaltumiem (

98 %). Konstatētais sadales tilpums

dzīvniekiem, gan cilvēkiem ir 2 – 7 l/kg, kas pārsniedza kopējo ķermeņa šķidruma daudzumu, un liek

domāt par nelfinavira plašu penetrāciju audos.

Metabolisms:

In vitro

pētījumos novērots, ka daudzas citohroma P-450 izoformas, arī CYP3A,

CYP2C19/C9 un CYP2D6 nosaka nelfinavira metabolismu.

Plazmā tika atrasti viens nozīmīgs un

vairāki mazāk nozīmīgi oksidēti metabolīti.

Nozīmīgā

kā oksidētā metabolīta M8 (

tertbutil

hidroksinelfinavira)

in vitro

pretvīrusu aktivitāte bija

līdzīga nemainītām zālēm, un tā veidošanos katalizē polimorfiskais citohroms CYP2C19. Turpmāku

M8 sadalīšanos katalizē CYP3A4. Cilvēkiem ar normālu CYP2C19 aktivitāti šā metabolīta līmenis

plazmā ir aptuveni 25 % no kopējās nelfinavira koncentrācijas plazmā. Paredzams, ka vājiem

CYP2C19 metabolizētājiem vai pacientiem, kas vienlaikus saņem spēcīgus CYP2C19 inhibitorus

(skatīt apakšpunktu 4.5), nelfinavira līmenis plazmā būs palielināts, bet

tertbutil

hidroksinelfinavira

līmenis būs neliels vai nenosakāms.

Eliminācija:

klīrensa vērtējumi pēc vienreizējas (24-33 l/h) un vairākkārtējām perorālām devām

(26-61 l/h) parādīja, ka nelfinavirs ir medikaments ar vidēju vai lielu bioloģisko pieejamību aknās.

Eliminācijas pusperiods plazmā parasti bija 3,5-5 h. Lielākā daļa (87 %) no perorālas

750 mg

C-nelfinavira saturošas devas izdalījās izkārnījumos; radioaktivitāti izkārnījumos veidoja

nelfinavirs (22 %) un daudzi oksidētie metabolīti (78 %). Urīnā izdalījās tikai 1-2 % devas, no kā

lielāko daļu veidoja nemainīts nelfinavirs.

Farmakokinē

tika īpašās pacientu grupās:

rni:

2-13 gadus veciem bērniem iekšķīgi lietota nelfinavira klīrenss ir aptuveni 2-3 reizes lielāks

nekā pieaugušiem, un ar lielākām individuālām atšķirībām. Lietojot VIRACEPT pulveri iekšķīgai

lietošanai vai tabletes aptuveni 25-30 mg/kg devā trīs reizes dienā kopā ar uzturu, plazmā sasniegtā

līdzsvara koncentrācija līdzinās līdzsvara koncentrācijai plazmā pieaugušiem, kas zāles lietojuši pa

750 mg trīs reizes dienā.

Nelfinavira farmakokinē

tika pētīta 5 pētījumos, kuros piedalījušies bērni no dzimšanas līdz 13 gadu

vecumam. Pacienti lietoja VIRACEPT trīs reizes vai divas reizes dienā ar uzturu vai maltīšu laikā.

Dozēšanas shēmas un ar tām saistītās AUC

vērtības apkopotas tālāk.

Zāles vairs nav reğistrētas

Apkopojums par nelfinavira līdzsvara stāvokļa AUC

24

pediatriskos pētījumos

Protokola Nr.

Dozēšanas shēma

1

N

2

Vecums

Ar Viracept

lietotais uz

turs

AUC24 (mg.h/l)

Aritmē

tiskais

vidējais ± SN

AG1343-524

pa 20

(19-28) m

g/kg trīs

reizes dienā

14

2-13 gadi

Pulveris ar pienu,

piena maisījumu,

pudiņu vai ūdeni kā

vieglas maltītes

sastāvdaļu, vai tablete

lietota vieglas maltītes

laikā

56,1 ± 29,8

PACTG-725

pa 55 (48-

60) m

g/kg

6

3-11 gadi

Kopā ar uzturu

101,8 ± 56,1

divas reizes dienā

PENTA 7

pa 40 (34-

43) m

g/kg

4

2-9 mē

neši

Kopā ar pienu

33,8 ± 8,9

trīs reizes dienā

PENTA 7

pa 75 (55-

83) m

g/kg

12

2-9 mē

neši

Kopā ar pienu

37,2 ± 19,2

divas reizes dienā

PACTG-353

pa 40 (14-

56) mg/kg

divas reizes dienā

10

6 nedēļas

Pulveris ar ūdeni,

pienu, piena

maisījumu, sojas piena

maisījumu, sojas pienu

vai piebarošanas

līdzekļiem

44,1 ± 27,4

1 nedēļa

45,8 ± 32,1

1 Protokolā norādītā deva (pētījumā lietoto devu intervāls)

2 N: to pē

tījuma dalībnieku skaits, par kuriem iegūti analizējami farmakokinētiskie rezultāti

pirms nākamās devas

vērtības tabulā nav norādītas, jo tās nav pieejamas no visiem pētījumiem

Pieejami arī farmakokinētiskie dati par 86 pacientiem (no 2 līdz 12 gadu vecumā), kas pētījumā

AG1343-556 VIRACEPT lietoja par 25-35 mg/kg trīs reizes dienā. Pētījumā AG1343-556 iegūtie

farmakokinētiskie dati bija mainīgāki nekā dati no citiem pediatriskajiem pētījumiem; AUC

ticamības intervāls bija no 9 līdz 121 mg.h/l.

Kopumā

VIRACEPT lietošana bērniem ir saistīta ar stipri mainīgu līdzekļa kopējo iedarbību. Šīs lielās

mainības cēloņi nav zināmi, taču bērniem tā var būt saistīta ar nepastāvīgu uztura patēriņu.

Gados vecāki pacienti:

Nav datu par veciem cilvē

kiem.

Aknu darbība

s traucējumi:

Pacientiem ar HIV infekciju un aknu mazspē

ju nelfinavira daudzdevu farmakokinētika nav pētīta.

Nelfinavira vienas 750 mg devas farmakokinē

tiku pētīja pacientiem ar aknu darbības traucējumiem un

veseliem brīvprātīgajiem. Pacientu grupā ar aknu darbības traucējumiem (Child-Turcotte A līdz C

klases) novēroja nelfinavira AUC palielināšanos par 49-69 %, salīdzinot ar veselo cilvēku grupu.

Pamatojoties uz šo pētījumu datiem, netika veiktas speciālas nelfinavira devas rekomendācijas.

Otrā pē

tījumā nelfinavira (pa 1250 mg divas reizes dienā 2 nedēļas) līdzsvara stāvokļa

farmakokinētika tika vērtēta pieaugušiem HIV-seronegatīviem pētījuma dalībniekiem ar viegliem

(A klase pēc

Child-Pugh

; n=6) vai mēreniem (B klase pēc

Child-Pugh

; n=6) aknu darbības

traucējumiem. Salīdzinot ar kontroles pacientiem, kuriem bija normāla aknu darbība, pacientiem ar

Zāles vairs nav reğistrētas

viegliem traucējumiem nelfinavira AUC un C

nozīmīgi neatšķirās, bet pētījuma dalībniekiem ar

mēreniem aknu darbības traucējumiem – bija palielināta par attiecīgi 62% un 22%.

5.3

Preklīniskie

dati par drošību

In vitro

tījumos nelfinavira un tā aktīvā metabolīta M8 liela koncentrācija bloķēja klonētus cilvēka

sirds kālija kanālus. Lietojot apmēram 4-5-kārtēju un 70-kārtēju nelfinavira un M8 koncentrāciju, t.i,

lielāku par vidējo brīvo terapeitisko līmeni cilvēkiem, klonēti cilvēka sirds kālija kanāli tika bloķēti

par 20 %. Pretēji tam, lietojot līdzīgas devas suņiem vai izolētos sirds audos, netika novērota ietekme,

kas liecinātu par QT intervāla pagarināšanos EKG.

In vitro

pētījumos iegūto datu klīniskā nozīme nav

zināma. Tomēr, balstoties uz datiem par preparātiem, kas pagarina QT intervālu, klonētu cilvēka sirds

kālija kanālu bloķēšana par >20 % var būt klīniski nozīmīga. Tādēļ pārdozēšanas gadījumos jāņem

vērā QT intervāla pagarināšanās iespēja.

Akūtā un

hroniskā toksicitāte:

akūtās un hroniskās toksicitātes pētījumi tika veikti pelēm

(500 mg/kg/dienā), žurkām (līdz 1000 mg/kg/dienā) un pērtiķiem (līdz 800 mg/kg/dienā). Žurkām

novēroja aknu masas palielināšanos un no devas atkarīgu vairogdziedzera folikulāro šūnu hipertrofiju.

Pērtiķiem novēroja ķermeņa masas samazināšanos un vispārējā fiziskā stāvokļa pasliktināšanos kopā

ar gastrointestinālas toksicitātes vispārīgām pazīmēm.

Mutagenitāte:

in vitro

in vivo

pētījumi ar vielmaiņas aktivāciju un bez tās rāda, ka nelfinaviram nav

mutagēniskas vai genotoksiskas iedarbības.

Kancerogenitāte:

tika veikti divus gadus ilgi kancerogenitātes pētījumi ar pelēm un žurkām, lietojot

nelfinavira mesilātu perorāli. Pelēm, lietojot līdz 1000 mg/kg/dienā, onkogēniska iedarbība netika

pierādīta. Žurkām, lietojot 1000 mg/kg/dienā, palielinājās vairogdziedzera folikulāro šūnu adenomas

un vēža risks, salīdzinot ar kontroles grupu. Sistēmiskā ietekme 3-4 reizes pārsniedza ietekmi

cilvēkiem, kam tiek lietotas terapeitiskas devas. Lietojot 300 mg/kg/dienā, palielinājās vairogdziedzera

folikulāro šūnu adenomas biežums. Ir pierādīts, ka nelfinavira ilgstoša lietošana žurkām izraisa

iedarbību, kas līdzinās enzīmu inducēšanai, kas žurkām (bet ne cilvēkiem) rada noslieci uz

vairogdziedzera audzēju veidošanos. Būtiski pierādījumi liecina, ka nav ticams, ka nelfinavirs būtu

kancerogēns cilvēkiem.

6.

FARMACEITISKĀ INF

ORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Katra tablete satur šā

das palīgvielas:

Tabletes kodols:

kalcija silikātu,

krospovidonu,

magnija stearā

indigokarmīn

u (E132) pulvera veidā;

tabletes apvalks:

hipromelozi,

glicerīna triacetā

6.2

Nesaderība

Nav piemē

rojama.

Zāles vairs nav reğistrētas

6.3

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4

Īpaši uz

glabāšanas nosacījumi

Uzglabā

t oriģinālā iepakojumā temperatūrā līdz 30

6.5

Iepakojuma veids un saturs

VIRACEPT apvalkotā

s tabletes ir ABPE plastmasas pudelēs, kas satur 270 vai 300 tabletes un ir

noslēgtas ar ABPE bērniem neatveramu aizbāzni un polietilēna ieliktni. Visi iepakojuma lielumi tirgū

var nebūt pieejami.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APL

IECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Lielbritānija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/054/004 - EU/1/97/054/005

9.

REĢISTRĀCIJAS /P

ĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrā

cijas datums: 1998. gada 22. janvāris

Pārreģistrācijas datums: 2008. gada 23.janvāris

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Zāles vairs nav reğistrētas

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/708116/2011

EMEA/H/C/000164

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Viracept

nelfinavirs

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Viracept. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

reģistrācijas apliecības piešķiršanas atzinumu un ieteikumus par Viracept lietošanu.

Kas ir Viracept?

Viracept ir zāles, kas satur aktīvo vielu nelfinaviru. Tās ir pieejamas kā pulveris iekšķīgai lietošanai

(50 mg/g) un tabletes (250 mg).

Kāpēc lieto Viracept?

Viracept ir pretvīrusu zāles. Tās lieto kombinācijā ar citām pretvīrusu zālēm, lai ārstētu pieaugušos,

pusaudžus un bērnus, kas vecāki par trim gadiem, kuri ir inficēti ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV1)

– vīrusu, kas izraisa iegūtā imūndeficīta sindromu (AIDS).

Pacientiem, kas jau ir lietojuši tās pašas klases zāles kā Viracept (proteāzes inhibitorus), ārsti drīkst

parakstīt Viracept tikai tad, kad ir iepazinušies ar pretvīrusu zālēm, ko pacients ir lietojis agrāk, un

apsvēruši iespējamo vīrusa reakciju uz šīm zālēm.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Viracept?

Ārstēšana ar Viracept ir jāuzsāk ārstam ar pieredzi HIV infekcijas ārstēšanā. Pacientiem, kas vecāki par

13 gadiem, ieteicamā Viracept deva ir 1250 mg divreiz dienā vai 750 mg trīsreiz dienā, ieņemot to ar

ēdienu. Bērniem vecumā no trīs līdz 13 gadiem deva ir atkarīga no ķermeņa svara. Pacienti, kas

tabletes nespēj norīt, Viracept tabletes var izšķīdināt ūdenī vai to vietā lietot pulveri iekšķīgai

lietošanai. Jāievēro piesardzība, Viracept lietojot pacientiem, kam ir aknu vai nieru darbības

traucējumi. Plašāka informācija atrodama zāļu lietošanas pamācībā.

Zāles vairs nav reğistrētas

Viracept darbojas?

Viracept aktīvā viela nelfinavirs ir proteāzes inhibitors. Tas bloķē fermentu, ko sauc par proteāzi un kas

ir iesaistīts HIV replikācijā. Kad šis ferments ir bloķēts, vīruss nespēj normāli vairoties, tādējādi

palēninās infekcijas izplatīšanās. Viracept, lietotas kombinācijā ar citām pretvīrusu zālēm, samazina

HIV daudzumu asinīs un uztur to zemā līmenī. Viracept neizārstē ne HIV infekciju, nedz arī AIDS, bet

tās var palēnināt bojājumus imūnsistēmā un samazināt ar AIDS saistītu infekciju un slimību attīstību.

Kā noritēja Viracept izpēte?

Viracept tika pētītas kombinācijā ar citām pretvīrusu zālēm divos pamatpētījumos, iesaistot

605 pacientus vecumā no 13 gadiem, kas bija inficēti ar HIV. Pirmajā pētījumā Viracept kombinācijā ar

stavudīnu (citām pretvīrusu zālēm) tika salīdzinātas ar stavudīnu vienu pašu, iesaistot 308 pacientus,

kas pirms tam nebija lietojuši stavudīnu vai proteāzes inhibitoru. Otrajā pētījumā Viracept kombinācijā

ar zidovudīnu un lamivudīnu (citām pretvīrusu zālēm) tika salīdzinātas ar zidovudīna un lamivudīna

kombināciju, iesaistot 297 neārstētus paci

entus (kas pirms tam nebija lietojuši pretvīrusu zāles HIV

infekcijas ārstēšanai). Galvenie efektivitātes kritēriji bija izmaiņas HIV līmenī asinīs (vīrusu slodze) un

CD4 T-šūnu skaitā asinīs (CD4 šūnu skaits). CD4 T-šūnas ir baltie asinsķermenīši, kam ir svarīga loma

cīņā ar infekcijām, bet kurus HIV iznīcina.

Trijos pētījumos ar 635 pacientiem salīdzināja Viracept devas efektivitāti kombinācijā ar stavudīnu un

lamivudīnu, ievadot devas divreiz vai trīsreiz dienā. Vairums šo pacientu pirms tam nebija lietojuši

proteāzes inhibitorus. Viracept pētījumos bija iekļauti arī 37 bērni.

Kāds ir Viracept iedarbīgums šajos pētījumos?

Abos pamatpētījumos Viracept, lietojot kombinācijā ar citām pretvīrusu zālēm, bija efektīvākas par

salīdzinājumam lietotajām zālēm. Pēc 24 nedēļām Viracept izraisīja izteiktāku vīrusu slodzes

samazināšanos un CD4 šūnu skaita pieaugumu nekā salīdzinājumam lietotās zāles. Starp abām

Viracept devām nebija atšķirību. Otrajā pētījumā pacientiem, kuri lietoja augstāko Viracept devu,

vīrusu slodze bija samazinājusies vairāk nekā par 99 %, kamēr salīdzinājumam lietoto zāļu grupā

samazi

nāšanās bija 95 %. CD4 šūnu skaits pieauga attiecīgi par 150 un 95 šūnām/mm3.

Viracept izraisīja līdzīgu vīrusu slodzes samazināšanos neatkarīgi no tā, vai tās lietoja divas vai trīs

reizes dienā. Pētījumi ar bērniem parādīja, ka šīs zāles radīja līdzīgu aktīvās vielas līmeni bērnu un

pieaugušo asinīs, ar līdzīgām blakusparādībām un efektivitāti.

Kāds pastāv risks, lietojot Viracept?

Visbiežāk novērotā Viracept blakusparādība (vairāk nekā vienam pacientam no desmit) ir caureja. Pilns

visu Viracept izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Viracept nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret nelfinaviru vai kādu citu šo zāļu

sastāvdaļu. Viracept nedrīkst lietot pacienti, kas lieto kādu no šīm zālēm:

rifampicīnu (lieto tuberkulozes ārstēšanai);

asinszāli (ārstniecības augu preparātu depresijas ārstēšanai);

omeprazolu (lieto, lai pazeminātu skābes līmeni kuņģī);

zāl

s, kas noārdās tādā pat veidā kā Viracept un augstā koncentrācijā asinīs ir kaitīgas. Pilns šo

zāļu apraksts atrodamas zāļu lietošanas instrukcijā.

Viracept

2. lappuse no 3

Zāles vairs nav reğistrētas

Viracept

3. lappuse no 3

Ārstiem ir jāapsver iespēja aizstāt zāles, kas paātrina Viracept noārdīšanos, piemēram, fenobarbitālu

un karbamazepīnu (ko lieto epilepsijas ārstēšanai) ar citām zālēm pacientiem, kas lieto Viracept.

Jāievēro piesardzība, lietojot Viracept vienlaikus ar citām zālēm. Pilnīga informācija atrodama zāļu

lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Viracept tika apstiprinātas?

CHMP secināja, ka pacienta ieguvums, lietojot Viracept kombinētā pretvīrusu terapijā, lai ārstētu ar

HIV1 inficētus pieaugušos, pusaudžus un bērnus no triju gadu vecuma, pārsniedz šo zāļu radīto risku.

Komiteja ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Viracept.

Eiropas Komisija 1998. gada 22. janvārī izsniedza Viracept reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Pilns Viracept EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Viracept

pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir daļa no EPAR) vai iegūstama, sazinoties ar ārstu vai

farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 08./2011.

Zāles vairs nav reğistrētas

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju