Vinorelbine Ebewe 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

16-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

16-07-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Vinorelbīns
Pieejams no:
Sandoz d.d., Slovenia
ATĶ kods:
L01CA04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Vinorelbine
Deva:
10 mg/ml
Zāļu forma:
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Austria
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
06-0297

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Vinorelbine Ebewe 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

vinorelbinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecās

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Vinorelbine Ebewe un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Vinorelbine Ebewe lietošanas

Kā lietot Vinorelbine Ebewe

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Vinorelbine Ebewe

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Vinorelbine Ebewe un kādam nolūkam to lieto

Vinorelbine Ebewe ir pretvēža līdzeklis no kapmirtes alkaloīdu grupas. To lieto, lai ārstētu noteikta

veida plaušu vēzi un krūts vēzi.

2. Kas Jums jāzina pirms Vinorelbine Ebewe lietošanas

Nelietojiet Vinorelbine Ebewe šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret vinorelbīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir, vai arī nesen ir bijusi smaga infekcija, vai arī Jums ir ievērojami samazināts balto asins

šūnu skaits (neitropēnija);

- ja Jums ir ievērojami samazināts asins šūnu, ko sauc par trombocītiem, skaits asinīs;

- ja Jūs barojat bērnu ar krūti;

- vienlaicīgi ar dzeltenā drudža vakcīnu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Vinorelbine Ebewe lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu,

ja Jums agrāk ir bijusi sirds slimība, ko sauc par sirds išēmisko slimību;

ja Jums aknu rajonā tiek veikta staru terapija;

ja Jums ir pazīmes vai simptomi, kas liecina par infekciju (piemēram, drudzis, drebuļi,

iekaisis kakls), pastāstiet par to savam ārstam pēc iespējas ātrāk, lai ārsts var veikt visas

nepieciešamās pārbaudes;

ja Jūs saņemat dzīvās vakcīnas, piemēram, iekšķīgi lietojamo vakcīnu pret poliomielītu,

tuberkulozes vakcīnu;

jāizvairās no jebkāda kontakta ar acīm; ja tas notiek, pastāv nopietns iekaisuma risks vai pat

acs virsmas (radzenes) čūlošanās. Ja rodas kontakts, nepieciešama tūlītēja acs skalošana ar

fizioloģisku šķīdumu;

ja Jūs lietojat kādas citas zāles, kas ir minētas punktā „Citas zāles un Vinorelbine Ebewe”.

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

Pirms katras Vinorelbine Ebewe terapijas Jums veiks asins analīzes. Ja rādītāji būs pārāk zemi,

ārstēšanās tiks atlikta, līdz tie atgriezīsies vēlamajā normā.

Bērni un pusaudži

Vinorelbine Ebewe nerekomendē lietot bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Citas zāles un Vinorelbine Ebewe

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

It īpaši, ja Jūs esat lietojis šādas zāles:

jebkuras zāles, kas var ietekmēt kaulu smadzenes, piemēram, pretvēža zāles;

karbamazepīnu, fenitoīnu un fenobarbitālu (zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanai);

antibiotikas, piemēram, rifampicīnu, eritromicīnu, klaritromicīnu, telitromicīnu;

asinszāli (Hypericum perforatum);

ketokonazolu un itrakonazolu (pretsēnīšu zāles);

pretvīrusu zāles, ko lieto HIV ārstēšanai, piemēram, ritonavīru (HIV proteāzes inhibitorus);

nefazodonu (antidepresants);

ciklosporīnu un takrolimu (zāles, ko lieto, lai samazinātu organisma imūnsistēmas aktivitāti);

verapamilu, hinidīnu (lieto sirds slimību gadījumos);

citas pretvēža zāles, piemēram, mitomicīnu C, cisplatīnu;

asinis šķidrinošus līdzekļus, piemēram, varfarīnu;

dzeltenā drudža un citas dzīvās vakcīnas;

iekšķīgi lietojamas pretvēža zāles, ko sauc par lapatinibu (piemēram, krūts vēža ārstēšanai).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Grūtniecība

Vinorelbīns izraisa iedzimtus defektus un tāpēc to nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien ieguvums

nav lielāks par risku. Jūsu ārsts to ar Jums pārrunās. Sievietēm reproduktīvā vecumā terapijas laikā un

trīs mēnešus pēc ārstēšanas beigšanas jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi. Pastāstiet savam ārstam,

ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai Jums ir aizdomas par grūtniecību.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai vinorelbīns izdalās mātes pienā. Pirms terapijas uzsākšanas ir jāpārtrauc bērna

barošana ar krūti.

Fertilitāte

Vinorelbīnam var būt genotoksiska ietekme. Šā iemesla dēļ vīrieši nedrīkst radīt bērnus terapijas laikā

un pēc tās beigšanas vismaz 3 mēnešus. Jāapsver iespēja konsultēties par spermas konservāciju pirms

ārstēšanas uzsākšanas, jo ir iespējama neatgriezeniska neauglība, ko izraisa vinorelbīna terapija.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr Jums nevajadzētu vadīt transportlīdzekli gadījumos, ja jūtaties slikti vai ja ārsts ir ieteicis Jums

nebraukt.

3. Kā lietot Vinorelbine Ebewe

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Devu noteiks Jūsu ārsts, kas to pielāgos tieši Jums. Parastā deva pieaugušajiem ir 25 – 30 mg/m

ķermeņa virsmas nedēļā. Deva ir atkarīga no Jūsu slimības stāvokļa, vispārējā veselības stāvokļa un no

citām vienlaicīgi lietotām zālēm.

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

Pirms lietošanas šīs zāles tiks atšķaidītas ar parasto fizioloģisko šķīdumu vai 50 mg/ml glikozes

šķīdumu (5 %). Tās Jums ievadīs lēnas, 5 – 10 minūtes ilgas intravenozas infūzijas veidā vēnā vai arī

ar pilinātāju infūzijas veidā vēnā 20 – 30 minūšu laikā. Pēc lēnas injekcijas vai infūzijas pabeigšanas

vēna jāizskalo ar vismaz 250 ml izotoniska šķīduma.

Tā kā šīs zāles Jums tiks lietotas slimnīcā, maz ticams, ka Jums tiks lietota pārāk liela vai maza deva,

tomēr, ja Jums ir bažas, pastāstiet par to savam ārstam vai farmaceitam.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Vinorelbine Ebewe var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas blakusparādības – ja kāda no tām parādās, nekavējoties izstāstiet par to savam

ārstam.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem): sāpes krūškurvī, apgrūtināta elpošana, elpošanas

traucējumi.

Reti (var rasties 1 no 100 cilvēkiem): stenokardija (sāpes krūškurvī, kas izstaro uz kaklu un roku),

sirdslēkme un plaušu slimība, kas var būt letāla.

Nav zināmi (biežumu nevar novērtēt pēc pieejamiem datiem): alerģisku vai anafilaktisku reakciju

pēkšņi simptomi, piemēram, izsitumi, nieze vai nātrene uz ādas, apgrūtināta rīšana, sejas, lūpu, mēles

vai citu ķermeņa daļu pietūkums, elpas trūkums, sēkšana vai apgrūtināta elpošana, stiprs nogurums

(jums ir sajūta, ka tūlīt noģībsiet).

Šīs ir ļoti nopietnas blakusparādības. Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Citas blakusparādības – ja kāda no tām parādās, nekavējoties izstāstiet par to savam ārstam.

Ļoti bieži (var rasties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): samazināts balto asins šūnu skaits, kas var

palielināt infekciju risku. Samazināts sarkano asins šūnu skaits (anēmija), kas var radīt nogurumu.

Mutes un rīkles iekaisums. Slikta dūša un vemšana (Jūs saņemsit zāles, kas mazinās šīs izpausmes),

anoreksija (ēstgribas zudums), aizcietējums. Matu izkrišana. Pietūkums, jēlums, sāpes un/vai ādas

izsitumi injekcijas ievadīšanas vietā. Aknu pārbaužu rezultātu novirzes no normas bez simptomiem.

Dziļo cīpslu refleksu zudums un kāju vājums (īpaši pēc ilgāka ārstēšanas perioda).

Bieži (var rasties 1 no 10 cilvēkiem): locītavu sāpes, kas ietver žokļa un muskuļu sāpes. Paaugstināts

kreatinīna līmenis (nieru darbības traucējumi). Infekciju simptomi, kas var ietvert drudzi, sāpes un var

skart plaušas, urīnpūsli, nieres vai kuņģi un zarnas. Alerģiskas reakcijas, piemēram, ādas izsitumi un

elpošanas traucējumi. Īpašu balto asins šūnu skaita samazināšanās, kas var izraisīt drudzi un retos

gadījumos nāvi. Zems asins šūnu, kas palīdz asinīm recēt (trombocītu), līmenis. Caureja. Nogurums,

drudzis un sāpes.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem): patoloģiska pieskārienu jušana, kas parasti pāriet pēc

ārstēšanas beigšanas. Pārāk augsts vai pārāk zems asinsspiediens, ietverot pietvīkumu un aukstas

plaukstas vai pēdas. Elpošanas grūtības un sēkšana. Smaga infekcijas, kas var skart zarnas,

asinssaindēšanās.

Reti (var rasties 1 no 1000 cilvēkiem): izteikts aizcietējums, kas var radīt zarnas nosprostojumu,

aizkuņģa dziedzera iekaisums, zems nātrija līmenis asinīs. EKG pārmaiņas (pārmaiņas sirdsdarbības

pierakstā), ādas bojājums ap injekcijas vietu (pareiza infūzijas adatas ievadīšana un skalošana pēc zāļu

ievadīšanas mazina šo ietekmi). Ļoti zems asinsspiediens, kolapss. Ādas reakcijas, piemēram,

izsitumi, nieze, nātrene.

Ļoti reti (var rasties 1 no 10000 cilvēkiem): smaga asinssaindēšanās, kas var būt letāla. Gijēna-Barē

slimība (perifēro nervu iekaisums, kas var izraisīt ievērojamu vājumu), antidiurētiskā hormona

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

neatbilstošas sekrēcijas sindroms (ADH). Šie simptomi ietver svara pieaugumu, sliktu dūšu, vemšanu,

muskuļu krampjus, apmulsumu un krampjus (lēkmes). Ātra sirdsdarbība, patoloģisks sirdsdarbības

ritms.

Nav zināmi (biežumu nevar novērtēt pēc pieejamiem datiem): drudzis un infekcija, ko izraisa ļoti mazs

asins šūnu skaits, balto un sarkano asins šūnu un trombocītu skaita samazināšanās. Ēstgribas zudums.

Plaukstu-pēdu sindroms, kas ietver apsārtumu (līdzīgu saules apdegumam), pietūkumu, tirpšanas vai

dedzinošu sajūtu, sāpīgumu (jutība uz pieskārienu), ādas saspringumu, biezas tulznas un bullas uz

plaukstām un pēdām.

Var novērot arī asins sastāva izmaiņas, Jūsu ārsts Jums norīkos asins analīzes, lai to kontrolētu

(samazināts balto asins šūnu skaits, anēmija un/vai samazināts trombocītu skaits. Aknu darbība, nieru

darbība un dažu sāļu izmaiņas Jūsu organismā).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Vinorelbine Ebewe

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc “EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās atvēršanas:

Pēc atvēršanas saturs jālieto nekavējoties un pāri palikušais neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas

Pēc atšķaidīšanas 0,9 % NaCl vai 5 % glikozes šķīdumā sagatavotā šķīduma ķīmiskā un fizikālā

stabilitāte koncentrācijās 0,5 mg/ml un 3 mg/ml ir 28 dienas 2°C – 8°C temperatūrā, sargājot no

gaismas. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles vajadzētu izlietot nekavējoties. Ja netiek izlietots uzreiz,

par sagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs, un parasti

atšķaidīto zāļu stabilitāte ir 24 stundas, uzglabājot 2°C – 8°C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana notiek

kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Vinorelbine Ebewe satur

Aktīvā viela ir vinorelbīns. 1 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 10 mg

vinorelbīna (tartrāta veidā).

Pārējās sastāvdaļas ir ūdens injekcijām.

Vinorelbine Ebewe ārējais izskats un iepakojums

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

Vinorelbine Ebewe koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts) ir dzidrs,

bezkrāsains līdz bāli dzeltens šķīdums.

Šīs zāles ir pieejamas stikla iepakojumos, kurus sauc par flakoniem.

Katrs 1 ml flakons satur 10 mg vinorelbīna.

Katrs 5 ml flakons satur 50 mg vinorelbīna.

Iepakojuma lielumi:

1 x 1 ml, 5 x 1 ml un 10 x 1 ml

1 x 5 ml, 5 x 5 ml un 10 x 5 ml

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotājs

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

A-4866 Unterach

Austrija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Beļģija

Vinorelbine Sandoz 10 mg/ml, Concentraat voor oplossing voor infusie

Dānija

Vinorelbin ”Ebewe”

Igaunija

Vinorelbine “Ebewe” 10 mg/ml

Itālija

Vinorelbina Sandoz 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione

Latvija

Vinorelbine Ebewe 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Lietuva

Vinorelbin EBEWE 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Norvēģija

Vinorelbin Ebewe 10mg/ml, konsentrat til infusjonsvæske

Vācija

Vinorelbin “NC” 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Somija

Vinorelbin "Ebewe" 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Slovākija

Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát

Slovēnija

Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Ungārija

Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2020

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Vinorelbine Ebewe 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Drošības pasākumi

Jāievēro vadlīnijas par pareizu rīkošanos ar citostatiskiem līdzekļiem un to iznīcināšanu.

Jālieto piemēroti drošības līdzekļi, vienreizējās lietošanas cimdi, sejas maska un vienreizējās

lietošanas priekšauts.

Jāuzslauka viss, kas nolijis vai izšļakstījies.

Jāizvairās no jebkāda kontakta ar acīm. Ja rodas kontakts, nepieciešama tūlītēja acs skalošana ar

fizioloģisku šķīdumu. Ja rodas iekaisums, jāsazinās ar acu ārstu. Gadījumā, ja tiek apšļakstīta āda, tā

rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.

Beidzot darbības, rūpīgi jānomazgā visas virsmas, kas bijušas saskarē, jānomazgā arī rokas un seja.

Neizlietās zāles un izlietotais materiāls jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

TIKAI INTRAVENOZAI LIETOŠANAI. PIRMS LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪT.

Nesaderība

Vinorelbine Ebewe nedrīkst šķīdināt ar sārmainiem šķīdumiem (nogulsnēšanās risks). Vinorelbine

Ebewe nedrīkst sajaukt ar citām zālēm izņemot standarta fizioloģisko šķīdumu vai 50 mg/ml glikozes

šķīduma (5 %).

Nepastāv nesaderība starp Vinorelbine Ebewe un bezkrāsainiem stikla flakoniem, PVH vai ar PVH

izklātiem infūziju aprīkojumiem.

Lietošana

Vinorelbine Ebewe drīkst ievadīt tikai intravenozi. Vinorelbine Ebewe var ievadīt lēnas (5 – 10

minūtes) bolus injekcijas veidā, atšķaidot ar 20 - 50 ml fizioloģiskā šķīduma vai 50 mg/ml (5 %)

glikozes šķīduma, vai īsas (20-30 minūtes) infūzijas veidā, atšķaidot ar 125 ml fizioloģiskā nātrija

hlorīda šķīduma vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīduma. Lai izskalotu vēnu, pēc zāļu lietošanas

pabeigšanas vienmēr jāievada vismaz 250 ml izotoniska šķīduma.

Ļoti svarīgi pirms infūzijas uzsākšanas pārliecināties, ka kanula ir ievadīta tieši vēnā. Ja intravenozās

ievadīšanas laikā Vinorelbine Ebewe iekļūst apkārtējos audos, var rasties izteikts kairinājums. Šādā

gadījumā injekcija ir jāpārtrauc, vēna ir jāizskalo ar fizioloģisko nātrija hlorīda šķīdumu, bet atlikusī

deva jāievada citā vēnā. Ekstravazācijas gadījumā, lai mazinātu flebīta risku, intravenozi var ievadīt

glikokortikoīdus.

Uzglabāšanas laiks un nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2

C – 8

C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot Vinorelbine Ebewe pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un marķējuma pēc

“EXP”.

Neatvērts iepakojums:

3 gadi

Atvērts iepakojums:

Iepakojumu atverot, tas jāizlieto nekavējoties un pāri palikušais neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Zāļu stabilitāte pēc atšķaidīšanas:

Pēc atšķaidīšanas 0,9 % NaCl vai 5 % glikozes šķīdumā sagatavotā šķīduma ķīmiskā un fizikālā

stabilitāte koncentrācijās 0,5 mg/ml un 3 mg/ml ir 28 dienas 2°C – 8°C temperatūrā, sargājot no

gaismas. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties. Ja netiek izlietots uzreiz, par

sagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs, un parasti

atšķaidīto zāļu stabilitāte ir 24 stundas, uzglabājot 2°C – 8°C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana notiek

kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

Sīkāku informāciju skatīt zāļu aprakstā.

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Vinorelbine Ebewe 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Vinorelbīns 10 mg/ml (tartrāta veidā) (vinorelbinum).

Katrs flakons ar 1 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 10 mg vinorelbīna (tartrāta

veidā).

Katrs flakons ar 5 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 50 mg vinorelbīna (tartrāta

veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Dzidrs, bezkrāsains līdz bāli dzeltens šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Vinorelbīns indicēts sekojošu stāvokļu ārstēšanai:

nesīkšūnu plaušu vēzis (3. vai 4. stadija),

kā monoterapijas līdzeklis pacientiem ar metastātisku krūts vēzi (4. stadija), kuriem ārstēšana ar

antraciklīnus un taksānus saturošu ķīmijterapiju bija neveiksmīga vai nav piemērota.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Tikai intravenozai ievadīšanai pēc atbilstošas atšķaidīšanas.

Vinorelbine Ebewe jānozīmē sadarbībā ar ārstu, kuram ir plaša pieredze terapijā ar citostatiskiem

līdzekļiem.

Vinorelbīna intratekāla ievadīšana var būt letāla.

Norādījumus par šo zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

Vinorelbine Ebewe var ievadīt lēnas (5 – 10 minūtes) bolus injekcijas veidā, atšķaidot ar 20 - 50 ml

fizioloģiskā šķīduma vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīduma, vai īsas (20 -30 minūtes) infūzijas veidā,

atšķaidot ar 125 ml fizioloģiskā šķīduma vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīduma. Lai izskalotu vēnu,

pēc zāļu lietošanas vienmēr jāievada infūzija ar vismaz 250 ml izotoniska šķīduma.

Nesīkšūnu plaušu vēzis: monoterapijas gadījumā parastā deva ir 25 – 30 mg/m

vienu reizi nedēļā.

Poliķīmijterapijas gadījumā ievadīšanas režīms ir atbilstošs ārstēšanas protokolam. Var lietot parasto

devu (25 – 30 mg/m

), bet ir jāsamazina ievadīšanas biežums, piemēram, ievada katru trešo nedēļu 1.

un 5. dienā vai katru trešo nedēļu 1. un 8. dienā atbilstoši režīmam.

Progresējošs vai metastātisks krūts vēzis: parastā deva ir 25 – 30 mg/m

, ievadīta vienu reizi nedēļā.

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

Maksimālā panesamā deva ievadīšanas reizē: 35,4 mg/m

ķermeņa virsmas laukuma.

Lietošana gados vecākiem cilvēkiem

Klīniskā pieredze neliecina par nozīmīgām atšķirībām gados vecākiem pacientiem attiecībā uz atbildes

reakciju, lai gan dažiem pacientiem nav iespējams izslēgt palielinātas jutības risku. Vecums neietekmē

vinorelbīna farmakokinētiku.

Pediatriskā populācija

Zāļu drošums un efektivitāte bērniem nav pierādīta, un tāpēc ievadīšana nav ieteicama.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem vinorelbīna farmakokinētika

nav izmainīta. Tomēr piesardzības nolūkā pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem

ieteicams ievadīt samazinātu devu (20 mg/m

) un rūpīgi kontrolēt hematoloģiskos rādītājus (skatīt 4.4.

un 5.2. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Tā kā caur nierēm tiek izvadīts neliels daudzums zāļu, nav farmakokinētiskas nepieciešamības

pielāgot vinorelbīna devu pacientiem ar nieru mazspēju (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret vinorelbīnu vai citiem Vinca alkaloīdiem vai jebkuru no 6.1.

apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Neitrofīlo leikocītu skaits < 1500/mm

vai smaga, pašreiz esoša vai nesen pārciesta infekcija

(2 nedēļu laikā).

Trombocītu skaits

100 000/ mm

Vinorelbīna terapijas laikā bērna barošana ar krūti ir jāpārtrauc (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Kombinācijā ar vakcīnu pret dzelteno drudzi (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaši brīdinājumi

Vinorelbīns jāievada ārsta, kuram ir pieredze ķīmijterapijā, uzraudzībā.

Tikai un vienīgi intravenozai lietošanai.

Terapijas laikā jāveic rūpīga hematoloģiskā kontrole (pirms katras jaunas ievadīšanas jānosaka

hemoglobīna līmenis un leikocītu, neitrofīlo leikocītu un trombocītu skaits), jo hematopoētiskās

sistēmas nomākums ir galvenais risks vinorelbīna terapijas laikā.

Deva jānosaka atbilstoši hematoloģiskajam statusam.

Neitropēnija, kas nav kumulatīva un visizteiktākā ir no 7. līdz 14. dienai pēc zāļu ievadīšanas,

un ātri atgriežas iepriekšējā līmenī 5 – 7 dienu laikā, ir galvenā devu ierobežojošā

blakusiedarbība. Ja neitrofilo leikocītu skaits ir mazāks par 1500/mm

un/vai trombocītu skaits

mazāks par 100 000/mm

, ārstēšana jāatceļ, līdz asinsaina normalizējas.

Ja pacientam ir pazīmes vai simptomi, kas liecina par infekciju, jāveic tūlītēja izmeklēšana.

Ziņots, ka japāņu izcelsmes pacientiem biežāk rodas intersticiāla plaušu slimība. Šiem

specifiskajiem pacientiem jāievēro īpaša piesardzība.

Īpaša piesardzība lietošanā

Īpaša piesardzība ieteicama pacientiem ar sirds išēmisko slimību anamnēzē (skatīt 4.8.

apakšpunktu).

Vineralbīna farmakokinētika nemainās pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu

darbības traucējumiem. Par devu pielāgošanu šai specifisku pacientu grupai skatīt 4.2.

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

apakšpunktu.

Tā kā izdalīšanās caur nierēm ir neliela, nav farmakokinētiska pamatojuma devas samazināšanai

pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Vinorelbine Ebewe nedrīkst ievadīt staru terapijas laikā, ja apstarojamais lauks ietver aknas.

Vinorelbine Ebewe nedrīkst nonākt kontaktā ar acīm; ja zāles tiek iešļāktas acī ar spiedienu,

pastāv izteikta kairinājuma un pat radzenes čūlas veidošanās risks. Ja tas ir noticis, acis

nekavējoties jāskalo ar fizioloģisko šķīdumu un jāsazinās ar oftalmologu.

Izteikti CYP3A4 inhibitori vai induktori var ietekmēt vinorelbīna koncentrāciju un tādēļ

jāievēro piesardzība (skatīt 4.5. apakšpunktā

Mijiedarbība, kas raksturīga vinorelbīnam).

Vinorelbīnam raksturīga mijiedarbība, un tā kombinācija ar fenitoīnu (tāpat kā ar visiem

citotoksiskiem līdzekļiem) un ar itrakonazolu (tāpat kā ar visiem kapmirtes alkaloīdiem) nav

ieteicama.

Šīs zāles parasti nav ieteicams kombinēt ar dzīvām novājinātām vakcīnām un ir viennozīmīgi

kontrindicētas vienlaicīgi ar dzeltenā drudža vakcīnu.

Sievietēm reproduktīvajā vecumā ārstēšanas laikā un 3 mēnešus pēc ārstēšanas jālieto efektīva

kontracepcija (skatīt 4.6. apakšpunktu). Informāciju par lietošanu grūtniecības, bērna barošanas

ar krūti un fertilitātes periodā, lūdzu skatīt 4.6. apakšpunktā.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība, kas raksturīga visiem citotoksiskiem līdzekļiem

Sakarā ar paaugstinātu trombozes risku, bieži nepieciešama antikoagulantu terapija. Tā kā slimību

gadījumā dažādiem cilvēkiem ir ļoti atšķirīga koagulācijas spēja, un iespējama mijiedarbība starp

perorāliem antikoagulantiem un pretvēža ķīmijterapiju, būs nepieciešams biežāk kontrolēt INR

(Starptautiskais standartizētais koeficients).

Vienlaicīga lietošana kontrindicēta

Vakcīna pret dzelteno drudzi ir kontrindicēta letālas sistēmiskas vakcīnas izraisītas slimības riska dēļ

(skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

Dzīvas novājinātas vakcīnas vienlaicīga lietošana (vakcīna pret dzelteno drudzi, skatīt vienlaicīga

lietošana ir kontrindicēta) nav ieteicama, jo pastāv sistēmiskas, iespējams letālas, vakcīnas izraisītas

saslimšanas risks. Šis risks ir lielāks pacientiem, kuriem ir jau pamatslimības izraisīts imūnās sistēmas

nomākums. Jālieto inaktivētas vakcīnas, ja tas iespējams (piemēram, poliomielīts) (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Vienlaicīgi lietojot fenitoīnu, ir krampju paasinājuma risks fenitoīna vājākas uzsūkšanās dēļ, un

citostatisko zāļu efektivitātes samazināšanās risks, jo fenitoīns izraisa šo zāļu metabolisma

pastiprināšanos aknās. Šāda kombinācija nav ieteicama.

Vienlaicīga lietošana, kam jāpievērš uzmanība

Ciklosporīns, takrolims: izteikts imūnsistēmas nomākums kopā ar limfoproliferācijas risku.

Kapmirtes alkaloīdiem specifiska mijiedarbība

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

Itrakonazols: palielinās kapmirtes alkaloīdu neirotoksicitāte, jo samazinās to metabolisms aknās.

Vienlaicīga lietošana, kam jāpievērš uzmanība

Kapmirtes alkaloīdu un C mitomicīna vienlaicīga lietošana palielina bronhospazmu un aizdusas risku,

retos gadījumos novērots intersticiāls pneimonīts.

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

Tā kā zināms, ka kapmirtes alkaloīdi ir P-glikoproteīna substrāti, un tā kā nav veikti specifiski

pētījumi, lietojot vinorelbīnu kombinācijā ar spēcīgiem šīs membrānas transporta mediatoriem,

jāievēro piesardzība.

Mijiedarbība, kas raksturīga vinorelbīnam

Kombinējot vinorelbīnu ar citām zālēm, kas izraisa zināmu toksicitāti uz kaulu smadzenēm, iespējams,

ka pastiprināsies mielosupresīvā blakus iedarbība.

CYP3A4 ir galvenais enzīms, kas iesaistīts vinorelbīna metabolismā, tādēļ kombinācija ar zālēm, kas

inducē (piemēram, fenitoīns, fenobarbitāls, rifampicīns, karbamazepīns, asinszāle (Hypericum

perforatum)) vai inhibē (piemēram, itrakonazols, ketokonazols, HIV proteāzes inhibitori, eritromicīns,

klaritromicīns, telitromicīns, nefazodons) šo izoenzīmu, var pazemināt vai paaugstināt vinorelbīna

koncentrāciju asinīs.

Vinorelbīna un cisplastīna kombinācija (ļoti bieži izmantota kombinācija) vairākos ārstēšanas ciklos

nedemonstrē mijiedarbību attiecībā uz vinorelbīna farmakoloģiskajiem parametriem. Tomēr

pacientiem, kuri saņēma kombinētu terapiju ar vinorelbīnu un cisplatīnu, tika ziņots par augstāku

granulocitopēnijas sastopamību nekā pacientiem, kuri saņēma vinorelbīnu vienu pašu.

Ziņots par palielinātu 3/4 pakāpes neitropēnijas sastopamību, kad vienā I fāzes klīniskajā pētījumā

vienlaicīgi tika lietots intravenozi ievadāms vinorelbīns un lapatinibs. Šajā pētījumā ieteicamā

intravenozi ievadāmā vinorelbīna deva 3 nedēļu dozēšanas shēmas ietvaros 1.dienā un 8.dienā bija

22,5 mg/m

, kad to lietoja vienlaicīgi ar 1000 mg lapatiniba. Šāda veida kombinācija jāievada

piesardzīgi.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamas informācijas par vinorelbīna lietošanu grūtniecēm. Reprodukcijas pētījumi ar

dzīvniekiem liecina, ka vinorelbīns ir embriotoksisks, rada letālu iznākumu auglim un ir teratogēnisks

(skatīt 5.3. apakšpunktu). Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti pētījumos ar dzīvniekiem, un šo zāļu

farmakoloģisko darbību, iespējams embrija un augļa patoloģiju risks.

Grūtniecības laikā šīs zāles nelieto, izņemot gadījumus, kad sagaidāmais individuālais ieguvums

noteikti ir lielāks par iespējamo risku.

Ja grūtniecība iestājas terapijas laikā, paciente jāinformē par iespējamo risku vēl nedzimušajam

bērnam, un viņa rūpīgi jākontrolē. Jāapsver ģenētiskās konsultācijas iespējamība.

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto efektīva kontracepcija terapijas ar Vinorelbine Ebewe laikā un

trīs mēnešus pēc terapijas beigām un jāinformē ārsts, ja viņām iestājusies grūtniecība.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai vinorelbīns izdalās ar mātes pienu. Vinorelbīna izdalīšanās mātes pienā nav pētīta

pētījumos ar dzīvniekiem. Nevar būt izslēgts risks zīdainim, tāpēc pirms uzsākt terapiju ar Vinorelbine

Ebewe, bērna barošana ar krūti ir jāpārtrauc (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Vinorelbīnam var būt genotoksiska iedarbība. Tādēļ vīriešiem, kuri tiek ārstēti ar vinorelbīnu,

ārstēšanās laikā un vismaz 3 mēnešus pēc tās pārtraukšanas iesaka neradīt bērnus. Pirms ārstēšanas

būtu jāsaņem konsultācija par spermas uzglabāšanu sakarā ar iespējamo neatgriezenisko neauglību, ko

izraisa vinorelbīna terapija.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, taču, ņemot

vērā farmakodinamiskās īpašības, vinorelbīns neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

mehānismus. Tomēr jāievēro piesardzība pacientiem, kas tiek ārstēti ar vinorelbīnu, ņemot vērā dažas

nevēlamas zāļu blakusparādības.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības, par kurām tika ziņots vairāk nekā atsevišķā gadījumā, ir sarindotas zemāk

pēc orgānu sistēmām un sastopamības biežuma. Sastopamības biežums ir izteikts, lietojot sekojošu

iedalījumu: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100, <1/10); retāk (≥1/1000, <1/100); reti (≥1/10 000,

<1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Visbiežāk ziņots par šādām blakusparādībām: kaulu smadzeņu nomākums ar neitropēniju, anēmija,

neiroloģiski traucējumi, kuņģa – zarnu trakta traucējumi ar sliktu dūšu, vemšanu, stomatītu un

aizcietējumu, pārejoši paaugstināti aknu funkcionālo testu rezultāti, alopēcija un lokāls flebīts.

Papildus pēcreģistrācijas periodā novērotās blakusparādības ir pievienotas atbilstoši MedDRA

klasifikācijai ar sastopamības biežumu – Nav zināmi.

Reakcijas aprakstītas, izmantojot PVO toksicitātes kritēriju klasifikāciju (G)

Infekcijas un infestācijas

Bieži:

Vieglas līdz vidēji smagas dažādas lokalizācijas bakteriālas, vīrusu vai sēnīšu

infekcijas (elpošanas, urīnceļu, kuņģa – zarnu trakta), kas parasti izzūd veicot

atbilstošu ārstēšanu

Retāk:

Smaga sepse ar citu iekšējo orgānu mazspēju

Septicēmija

Ļoti reti:

Komplicēta septicēmija, kas dažkārt var būt letāla

Nav zināmi:

Neitropēniska sepse

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

Kaulu smadzeņu nomākums, kura dēļ rodas galvenokārt neitropēnija (G3: 24,3%; G4:

27,8%), kas ir atgriezeniska 5 – 7 dienu laikā un tā nav kumulatīva ilgstošā periodā.

Anēmija (G3-4: 7,4%)

Bieži:

Trombocitopēnija (G3-4: 2,5%) reti ir smagā formā, neitropēniska

sepse, kas dažos gadījumos (1,2%) ir letāla

Nav zināmi:

Febrila neitropēnija, pancitopēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži:

Alerģiskas reakcijas (ādas reakcijas, elpošanas sistēmas reakcijas).

Nav zināmi:

Sistēmiskas alerģiskas reakcijas, piemēram, anafilakse, anafilaktisks šoks vai

anafilaktoīda tipa reakcijas

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

Antidiurētiskā hormona neatbilstoša sekrēcija (ADHNS)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti:

Smaga hiponatriēmija

Nav zināmi: Anoreksija

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

Aizcietējums (skatīt arī „Kuņģa-zarnu trakta traucējumi”), neiroloģiski traucējumi (G

3-4: 2,7%), tai skaitā dziļo cīpslu refleksu zudums. Ilgstošas terapijas gadījumā -

apakšējo ekstremitāšu vājums

Retāk:

Smaga parestēzija ar jušanas un kustību simptomiem (G3-4: < 3%). Šīs parādības

parasti ir atgriezeniskas pēc ārstēšanas pārtraukšanas

Reti:

Ietekme uz veģetatīvo nervu sistēmu, kas izraisa zarnu parēzi un aizcietējumu. Reti

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

tas progresē līdz paralītiskam ileusam (< 3%). (skatīt arī “Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi”)

Ļoti reti:

Gijēna-Barē (Guillain-Barré) sindroms

Sirds funkcijas traucējumi

Reti:

Sirds išēmiskā slimība stenokardijas veidā, izmaiņas elektrokardiogrammā, miokarda

infarkts, dažkārt ar letālu iznākumu

Ļoti reti:

Tahikardija, sirdsklauves un sirds ritma traucējumi

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk

Hipotensija, hipertensija, pietvīkums un perifēro ķermeņa daļu vēsums

Reti:

Smaga hipotensija, kolapss

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Retāk:

Elpas trūkums, bronhospazmas (tāpat kā ar citiem kapmirtes alkaloīdiem)

Reti:

Intersticiāla plaušu slimība, dažkārt ar letālu iznākumu, īpaši pacientiem, kas ārstēti ar

vinorelbīna un mitomicīna kombināciju

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži:

Aizcietējums (skatīt arī „Nervu sistēmas traucējumi”) (G3-4: 2,7%) (retos gadījumos

progresē līdz paralītiskam ileusam), lietojot vinorelbīnu monoterapijā un (G3-4: 4,1%)

un kombinācijā ar citiem ķīmijterapeitiskajiem līdzekļiem;

slikta dūša, vemšana (G1-2: 30,4% un G3-4: 2,2%). Antiemētiska terapija var

samazināt šo blakusparādību rašanās biežumu;

stomatīts (G1-4: 15%, lietojot vinorelbīnu monoterapijā);

ezofagīts, anoreksija (G1-2:14%, G3:1%)

Bieži:

Caureja (parasti viegla līdz vidēji smaga)

Reti:

Pankreatīts, paralītisks ileuss (skatīt arī „Nervu sistēmas traucējumi”) - terapiju drīkst

atsākt, kad normalizējas kuņģa un zarnu trakta darbība

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

Izmainīti aknu funkcionālie rādītāji (paaugstināts kopējā bilirubīna, sārmainās

fosfotāzes, AsAT, AlAT daudzums) (G 1-2) bez ziņojumiem par klīniskiem

simptomiem (bilirubīns, sārmainā fosfatāze, ASAT 27,6% un ALAT 29,3%)

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži:

Alopēcija, parasti viegla (G3-4: 4,1%, lietojot vinorelbīnu kā vienīgo līdzekli

ķīmijterapijā)

Reti:

Ādas reakcijas (ģeneralizētas ādas reakcijas), piemēram, izsitumi, nieze, nātrene

Nav zināms:

Palmārs – plantārs eritrodizestēzijas sindroms

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži:

Mialģija, artralģija (tai skaitā žokļa sāpes)

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži:

Paaugstināts kreatinīna līmenis

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

Reakcijas injekcijas vietā var ietvert eritēmu, dedzinošas sāpes, injekcijas vietas krāsas

maiņu un flebītu injekcijas vietā (G3-4: 3,7%, lietojot vinorelbīnu kā vienīgo līdzekli

ķīmijterapijā)

Bieži:

Nogurums, drudzis, sāpes dažādās vietās, tai skaitā sāpes krūškurvī un sāpes audzēja

vietā, astēnija

Reti:

Nekroze injekcijas vietā. Šo ietekmi var ierobežot, pareizi ievietojot intravenozo

kanulu vai katetru un vēnu kārtīgi izskalojot

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV

1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi

Vinorelbīna pārdozēšana var izraisīt kaulu smadzeņu nomākumu, dažreiz saistītu ar infekciju, drudzi

un paralītisku ileusu.

Ārstēšana

Atkarībā no ārsta lēmuma jāsāk vispārēji atbalstoši pasākumi vienlaikus ar asins pārliešanu, augšanas

faktoriem un plaša spektra antibiotikām.

Antidots

Specifisks antidots pret vinorelbīna pārdozēšanu nav zināms.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzeklis (Vinca alkaloīdi), ATĶ kods: L01CA04

Vinorelbīns ir citostatisks Vinca alkaloīdu grupas līdzeklis.

Vinorelbīns inhibē tubulīna polimerizāciju un atviegloti saistās pie mitotiskiem mikrotubuliem;

aksonālos mikrotubuļus bojā tikai pie augstām koncentrācijām. Tubulīna spiralizācijas indukcija ir

mazāka nekā vinkristīnam. Vinorelbīns bloķē mitozi G2-M fāzē, izsaucot šūnas bojāeju interfāzē vai

nākošā mitozē.

Vinorelbīna drošums un efektivitāte bērniem nav noteikta. Klīniskie dati, kas iegūti divos vienas

grupas II fāzes pētījumos ar intravenozi ievadītu vinorelbīnu 33 un 46 bērniem ar recidivējošiem

norobežotiem audzējiem, to vidū rabdomiosarkomu, citu mīksto audu sarkomu, Jūinga sarkomu,

liposarkomu, sinoviālu sarkomu, fibrosarkomu, centrālās nervu sistēmas vēzi, osteosarkomu,

neiroblastomu, lietojot 30 – 33,75 mg/m2 1. un 8. dienā ik pēc trīs nedēļām vai vienreiz nedēļā sešas

nedēļas ik pēc astoņām nedēļām, neliecināja par nozīmīgu klīnisko aktivitāti. Toksicitāte bija līdzīga

kā pieaugušiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas ievadīšanas asins koncentrācijas – laika profilam ir raksturīga trīsfāziska

eksponenciālā eliminācijas līkne. Terminālais eliminācijas pusperiods ir vidēji apmēram 40 stundas.

Klīrenss asinīs ir augsts, cieši saistīts ar asins plūsmu aknās un ir aptuveni 0,72 l/h/kg (diapazons: 0,32

– 1,26 l/h/kg), kamēr izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā ir liels, aptuveni 21,2 l/kg, liecinot par

plašu izkliedi audos.

Vinorelbīna saistība ar plazmas proteīniem ir vāja (13,5 %), bet izteikta ar asins šūnām, īpaši

trombocītiem (78 %).

Vinorelbīnu ievadot intravenozi, tā farmakokinētikās īpašības ir lineāras devās līdz 45 mg/m

Vinorelbīns galvenokārt metabolizējas ar CYP3A4 enzīmu un tā nozīmīgākais metabolīts ir 4-O-

deacetilvinorelbīns.

Izdalīšanās caur nierēm ir neliela (<20 % no devas) un galvenokārt pamatvielas veidā. Izdalīšanās caur

žultsceļiem ir visnozīmīgākais eliminācijas veids, gan metabolītiem, gan neizmainītajam

vinorelbīnam.

Samazinātas nieru funkcijas ietekme uz vinorelbīna sadalījumu nav izvērtēta, tomēr sakarā ar nelielo

izdalīšanos caur nierēm devas samazināšana nav nepieciešama.

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

Pacientiem ar metastāzēm aknās, ja ir skarts vairāk par 75 % no aknas, izmainās tikai vinorelbīna

vidējais klīrenss. 6 pacientiem ar audzēju, kuriem bija vidēji smagi aknu darbības traucējumi

(bilirubīns ≤ 2x NAR (normas augšējā robeža) un aminotransferāzes ≤ 5x NAR), ārstētiem ar

vinorelbīnu līdz 25 mg/m

, un 8 pacientiem ar audzēju, kuriem bija smagi aknu darbības traucējumi

(bilirubīns > 2x NAR un aminotransferāzes > 5x NAR), ārstētiem ar vinorelbīnu līdz 20 mg/m

vidējais kopējais klīrenss (abās grupās) bija līdzīgs kā pacientiem ar normālu aknu funkciju. Šie dati

tomēr varētu nebūt raksturīgi pacientiem ar samazinātu zāļu eliminācijas kapacitāti aknās, tādēļ

pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem ieteicams ievērot piesardzību un rūpīgi jākontrolē

hematoloģiskie rādītāji (skatīt 4.2 un 4.4apakšpunktu).

Vielmaiņas traucējumu iespējamā ietekme nav noskaidrota, un tādēļ precīzus ieteikumus par devām

nevar sniegt.

Ir pierādīta cieša saistība starp iedarbību uz asinīm un leikocītu vai polinukleāro leikocītu skaita

samazināšanos.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Mutagēnais un kancerogēnais potenciāls

Pētījumos ar dzīvniekiem vinorelbīns izraisīja aneiploīdas un poliploīdas izmaiņas. Var pieņemt, ka

vinorelbīns var arī izraisīt genotoksisku iedarbību cilvēkiem (aneiploīdas un poliploīdas izmaiņas).

Rezultāti par kancerogēno potenciālu pelēm un žurkām bija negatīvi, bet testētas tikai tika mazas

devas.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumi

Reproduktivitātes pētījumos ar dzīvniekiem iedarbība tika novērota pie subterapeitiskām devām. Tika

konstatēta embrio- un fetotoksicitāte, piemēram, intrauterīnās augšanas aizture un aizkavēta

osifikācija.

Teratogenitāte (saplūduši skriemeļi, iztrūkstošas ribas) tika novērota pie mātei toksiskām devām.

Papildus tam vēl bija pazemināta spermatoģenēze, kā arī prostatas un sēklas pūslīšu sekrēcija, bet

žurku vaislība nepazeminājās.

Drošības farmakoloģija

Drošības farmakoloģijas pētījumi, kas tika veikti suņiem un pērtiķiem, neatklāja nekādu nevēlamu

blakusiedarbību uz sirds un asinsvadu sistēmu.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Ūdens injekcijām.

6.2.

Nesaderība

Vinorelbine Ebewe nevajadzētu atšķaidīt ar sārmainiem šķīdumiem (precipitācijas risks).

Vinorelbine Ebewe ar nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6.

apakšpunktā minētās).

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērts iepakojums:

3 gadi

Atvērts iepakojums:

Iepakojumu atverot, tas jāizlieto nekavējoties un pāri palikušais neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas:

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

Pēc atšķaidīšanas 0,9 % NaCl vai 5 % glikozes šķīdumā sagatavotā šķīduma ķīmiskā un fizikālā

stabilitāte koncentrācijās 0,5 mg/ml un 3 mg/ml ir 28 dienas 2°C – 8°C temperatūrā, sargājot no

gaismas. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles vajadzētu izlietot nekavējoties. Ja netiek izlietots uzreiz,

par sagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs, un parasti

atšķaidīto zāļu stabilitāte ir 24 stundas, uzglabājot 2°C – 8°C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana notiek

kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no

gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Bezkrāsains I tipa stikla flakons ar gumijas aizbāzni, kuram ir fluoropolimēra pārklājums.

Flakoni ir noslēgti ar aizvalcētiem alumīnija vāciņiem.

Flakoni ar 1 ml (10 mg vinorelbīna) un 5 ml (50 mg vinorelbīna).

Iepakojuma lielumi:

1 x 1 ml, 5 x 1 ml un 10 x 1 ml

1 x 5 ml, 5 x 5 ml un 10 x 5 ml

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Vinorelbine Ebewe sagatavošanu un ievadīšanu jāveic tikai apmācītam personālam. Jālieto atbilstoši

aizsardzības piederumi, vienreizējās lietošanas cimdi, sejas maska un vienreizējās lietošanas

priekšauts.

Izlijušais un iztecējušais šķidrums ir jāsaslauka.

Stingri jāizvairās no jebkāda kontakta ar acīm. Ja ir noticis kontakts ar acīm, nekavējoties tās jāskalo

ar fizioloģisko šķīdumu.

Nobeigumā visas atklātās virsmas ir rūpīgi jānotīra, bet rokas un seja jānomazgā.

Nesaderības starp Vinorelbine Ebewe un caurspīdīgo stikla flakonu, PVH vai infūzijas sistēmu ar PVH

caurulītēm nav.

Vinorelbine Ebewe var ievadīt lēnas (5 – 10 minūtes) bolus injekcijas veidā pēc atšķaidīšanas ar 20 -

50 ml fizioloģiskā šķīduma vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīduma vai īsas (20 - 30 minūtes) infūzijas

veidā pēc atšķaidīšanas ar 125 ml fizioloģiskā šķīduma vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīduma. Lai

izskalotu vēnu, pēc zāļu lietošanas vienmēr jāievada vismaz 250 ml izotoniska šķīduma.

Vinorelbine Ebewe jāievada tikai intravenozi. Ļoti svarīgi pirms infūzijas uzsākšanas pārliecināties, ka

kanula ir ievadīta tieši vēnā. Ja intravenozās ievadīšanas laikā Vinorelbine Ebewe iekļūst apkārtējos

audos, var rasties izteikts kairinājums. Šādā gadījumā injekcija ir jāpārtrauc, vēna ir jāizskalo ar

fizioloģisko šķīdumu, bet atlikusī deva jāievada citā vēnā. Ekstravazācijas gadījumā, lai mazinātu

flebīta risku, intravenozi var ievadīt glikokortikoīdus.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovēnija

SASKAŅOTS ZVA 16-07-2020

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

06-0297

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2006. gada 19. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2012. gada 27. februāris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2020

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju