Vermox 100 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

27-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Mebendazols
Pieejams no:
Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium
ATĶ kods:
P02CA01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Mebendazolum
Deva:
100 mg
Zāļu forma:
Tabletes
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Janssen Cilag S.p.A., Italy
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000603

Saskaņots ZVA 01.10.2015.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Vermox 100 mg tabletes

Mebendazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju,

jo tā satur Jums svarīgu informāciju

.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citam. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem

ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Vermox un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Vermox lietošanas

Kā lietot Vermox

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Vermox

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Vermox un kādam nolūkam to lieto

Vermox ir indicēts vienas vai jauktas kuņģa-zarnu trakta invāzijas ar Enterobius vermicularis (cilvēka

spalīšiem), Trichuris trichiura (matgalvjiem), Ascaris lumbricoides (cērmēm), Ancylostoma duodenale vai

Necator americanus (āķtārpiem) un

Strongyloides stercoralis; Taenia spp. (lenteņiem) ārstēšanai.

Vermox ir indicēts lietošanai pieaugušiem un bērniem.

2.

Kas Jums jāzina pirms Vermox lietošanas

Nelietojiet Vermox šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Bērni vecumā līdz 1 gadam nedrīkst tikt ārstēti ar Vermox tabletēm, vienīgi, ja tas ir īpašs ārsta

norādījums.

Svarīga informācija par kādu no Vermox sastāvdaļām:

Vermox tabletes satur krāsvielu Saulrieta dzeltenais FCF (E110), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Vermox lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Vienmēr lietojiet Vermox tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis, un līdz simptomu izzušanai nepieciešama

nepārtraukta medicīniska uzraudzība (piemēram, lai veiktu izkārnījumu izmeklēšanu).

Bērni un pusaudži

Bērni vecumā līdz 1 gadam nedrīkst tikt ārstēti ar Vermox tabletēm, vienīgi, ja tas ir īpašs ārsta norādījums.

Citas zāles un Vermox

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Vienlaikus lietošana ar citām zālēm (piemēram, cimetidīnu un metronidazolu) var ietekmēt Vermox

iedarbību, tādēļ šādos gadījumos konsultējieties ar ārstu.

Vermox kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Vermox ir ieteicams lietot vakaros pēc maltītes.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt

Saskaņots ZVA 01.10.2015.

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, jo

grūtniecības un barošanas ar krūti laikā Vermox var lietot tikai izņēmuma gadījumā, pēc ārsta norādījuma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vermox nav ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Vermox satur laktozes monohidrātu

Laktozes nepanesības gadījumā jāievēro, ka zāles satur laktozes monohidrātu.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējaties ar ārstu.

3.

Kā lietot Vermox

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Zāļu devu un ārstēšanas ilgumu noteiks ārsts, pamatojoties uz slimību izraisījušā tārpa veidu.

Ieteicamā deva ir sekojoša:

Spalīšu gadījumā

Gan pieaugušiem, gan bērniem no 1 gada vecuma reizes deva ir 100 mg (1 tablete).

Ja nepieciešams, pēc ārsta norādījuma ārstēšanu var atkārtot pēc 2 – 4 nedēļām.

Cērmju, matgalvju, āķtārpu un jauktu infekciju gadījumā

Gan pieaugušiem, gan bērniem no 1 gada vecuma deva ir 200 mg dienā (1 tablete no rīta un 1 tablete vakarā)

3 dienas pēc kārtas.

Lenteņu gadījumā

Pieaugušajiem – 2 tabletes no rīta un 2 tabletes vakarā 3 dienas pēc kārtas.

Bērniem - 1 tablete no rīta un 1 tablete vakarā 3 dienas pēc kārtas.

Tablete jānorij vesela, pēc ēšanas, uzdzerot nedaudz ūdens.

Ārstēšanas laikā nav nepieciešama caurejas līdzekļu lietošana vai īpaša diēta.

Ja esat lietojis Vermox vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz tablešu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Ja nejauši esat ieņēmis vairāk tablešu nekā Jums parakstīts, var rasties vēdergraizes, slikta dūša, vemšana un

caureja.

Nav specifiska antidota. Pirmās stundas laikā pēc norīšanas var veikt kuņģa skalošanu. Ja nepieciešams,

Jums var ordinēt aktivēto ogli.

Ja esat aizmirsis lietot Vermox

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Lietojiet nākamo devu parastajā laikā, un turpiniet zāļu lietošanu pēc ārsta norādījumiem.

Ja pārtraucat lietot Vermox

Nepārtrauciet Vermox lietošanu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot ieteicamā devā, Vermox nekādas sūdzības parasti nerada.

Masīvas tārpu invāzijas gadījumā reti var rasties sāpes vēdera apakšējā daļā un caureja.

Saskaņots ZVA 01.10.2015.

Pārtrauciet Vermox tablešu lietošanu un nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja Jūs novērojat vai Jums ir

aizdomas par sekojošām nopietnām blakusparādībām. Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska

palīdzība: pēkšņs sejas vai rīkles pietūkums. Nātrene (zināms arī ar nosaukumu nātru drudzis), izteikts ādas

kairinājums, apsarkums vai čūlas. Tās var būt smagas alerģijas pazīmes. Čūlas uz Jūsu ādas, mutē, acīs un uz

dzimumorgāniem. Lēkmes (konvulsijas).

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs ievērojiet kādu no sekojošām blakusparādībām

Bieži (ietekmē mazāk nekā 1 cilvēku no 10)

Sāpes vēderā

Retāk (ietekmē mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

Diskomforta sajūta kuņģī

Caureja

Meteorisms

Reti (ietekmē mazāk nekā 1 cilvēku no 1000)

Izsitumi

Aknu iekaisums

Izmaiņas aknu enzīmos (novēro asins ainā)

Balto asins šūnu skaita samazinājums (novēro asins ainā). Jums biežāk novēro infekcijas

Neparasta matu izkrišana

Reibonis

Papildus blakusparādības bērniem

Pēcreģistrācijas pieredzes laikā ļoti reti ir ziņots par konvulsijām (krampjiem) bērniem, tai skaitā zīdaiņiem

līdz viena gada vecumam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Vermox

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz

norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Vermox satur

Aktīvā viela ir mebendazols. Katra tablete satur 100 mg mebendazola.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliska celuloze, nātrija cietes glikolāts (A tips), talks, kukurūzas ciete,

nātrija saharināts, magnija stearāts, hidrogenēta kokvilnas sēklu eļļa, apelsīnu smaržviela, koloidāls

bezūdens silīcija dioksīds, nātrija laurilsulfāts un Saulrieta dzeltenais FCF (E110).

Vermox ārējais izskats un iepakojums

Saskaņots ZVA 01.10.2015.

Primārā iepakojuma tulkojums

Vermox 100 mg

mebendazols, 100 mg

tabletes JPH 2011

Janssen Pharmaceutica NV

Sērijas Nr (Seria de fabricaţie)

Derīgs līdz (Data expirării)

Vermox tabletes ir gaiši oranžas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām, dalījuma līniju un uzrakstu

„JANSSEN” vienā pusē un „Me/100” otrā pusē. Tabletes iepakotas PVH/alumīnija blisteros. Vienā kastītē ir

6 tabletes.

Ražotājs un reģistrācijas apliecības īpašnieks

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

Ražotājs:

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C Janssen, Borgo San Michele

Latina, Itālija

Paralēli importēto zāļu atļaujas turētājs: SIA Strauts Pharma, Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, t.67704165.

Pārmarķētājs un pārpakotājs: SIA “Astra Logistic Ltd”, Ziemeļu iela 4, Mārupes novads, LV-2167, Rīga,

t.67969360;

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs Nr. I000603

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 2015. gada

septembrī.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju