Vermox 100 mg košļājamās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

03-02-2012

Aktīvā sastāvdaļa:
Mebendazols
Pieejams no:
UAB "Johnson & Johnson", Lithuania
ATĶ kods:
P02CA01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Mebendazolum
Deva:
100 mg
Zāļu forma:
Košļājamā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Famar ABE, Greece
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000089

Saskaņots ZVA 03.02.2012.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Vermox 100 mg tabletes

Mebendazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem

ir līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Vermox un kādam nolūkam to lieto

2. Pirms Vermox lietošanas

3. Kā lietot Vermox

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Vermox

6. Sīkāka informācija

7. Sīkāka informācija par tārpiem

1. KAS IR VERMOX UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Jūsu zāļu nosaukums ir Vermox tabletes. Tās satur zāles, ko sauc par mebendazolu. Tas pieder zāļu grupai,

ko sauc par ‘prettārpu līdzekļiem’.

Vermox tabletes lieto, lai ārstētu tārpu infekcijas zarnās, piemēram:

spalīšu,

citu izplatītāko tārpu (piemēram, matgalvaino tārpu, cērmju, āķveida tārpu) infekcijas.

Jums vai Jūsu bērnam ieteikta Vermox tablešu lietošana, jo Jums ir tārpu infekcija. Inficēties ar tārpiem var

ikviens, un tas nenozīmē, ka Jums ir slikta higiēna.

2. PIRMS VERMOX LIETOŠANAS

Nelietojiet Vermox šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret jebkuru Vermox tablešu sastāvdaļu (minētas turpmāk 6. apakšpunktā).

Nelietojiet šīs zāles, ja jebkas no minētā attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam pirms Vermox tablešu lietošanas.

Īpaša piesardzība, lietojot Vermox, nepieciešama šādos gadījumos

Bērni līdz 1 gada vecumam

Bērniem līdz 1 gada vecumam Vermox drīkst dot vienīgi tad, ja to parakstījis ārsts.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles,

ko var iegādāties bez receptes, augu valsts līdzekļus, uztura bagātinātājus vai vitamīnus.

Īpaši svarīgi pastāstīt ārstam vai farmaceitam, ja lietojat:

metronidazolu – noteiktu infekciju ārstēšanai,

cimetidīnu – pārmērīga kuņģa skābuma mazināšanai.

Pirms Vermox tablešu lietošanas pārrunājiet ar ārstu, ja lietojat kādas no šīm zālēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietojiet Vermox tabletes, ja Jums iestājusies grūtniecība vai domājat, ka tā ir iestājusies vai varētu

iestāties.

Prasiet padomu savam ārstam vai farmaceitam, ja barojat bērnu ar krūti.

Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles nevarētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot ierīces vai mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Vermox sastāvdaļām

Vermox tabletes satur krāsvielu

Saulrieta dzeltenais FCF

(E110). Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. KĀ LIETOT VERMOX

Vienmēr

lietojiet Vermox

tieši

tā,

ārsts Jums

stāstījis.

Neskaidrību

gadījumā

vaicājiet

ārstam

farmaceitam.

Saskaņots ZVA 03.02.2012.

Šo zāļu lietošana

Lietojiet šīs zāles iekšķīgi.

Devas lielums atkarīgs no Jūs inficējušo tārpu veida.

Sasmalciniet tableti pirms to dodat bērnam. Vienmēr uzraugiet bērnu, kad viņš lieto šīs zāles.

Sakošļājiet tableti vai norijiet to veselu.

Jums nav jālieto caurejas līdzeklis vai jāmaina Jūsu diēta.

Cik daudz zāļu jālieto

Pieaugušie un bērni pēc 1 gada vecuma

Spalīšu gadījumā:

viena tablete

Viena Vermox tablete iznīcinās spalīšus. Atkārtotas invāzijas gadījumā Jūsu ārsts var ieteikt Jums lietot vēl

pa tabletei pēc divām un četrām nedēļām.

Citu biežāko tārpu infekciju gadījumā:

viena tablete divreiz dienā (no rīta un vakarā) trīs dienas pēc kārtas vai kā ieteicis Jūsu ārsts.

Ja e

sat lietojis Vermox vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk Vermox tablešu nekā vajadzēja, sazinieties ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz

tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Vermox

Nelietojiet izlaisto devu.

Lietojiet nākamo devu parastā laikā un tad turpiniet lietot zāles, kā ārsts Jums stāstījis.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles Vermox var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet Vermox tablešu lietošanu un uzreiz pastāstiet savam ārstam, ja pamanāt šādas nopietnas

blakusparādības

vai

Jums

ir

aizdomas

par

to

rašanos.

Jums

var

būt

nepieciešama

steidzama

medicīniska ārstēšana.

Pēkšņs sejas vai rīkles pietūkums. Nātrene, spēcīgs kairinājums, ādas apsārtums vai pūšļu veidošanās

uz ādas. Tās var būt smagas alerģiskas reakcijas pazīmes.

Pūšļu veidošanās uz ādas, mutē, acīs un uz dzimumorgāniem.

Krampji (konvulsijas) zīdaiņiem.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja pamanāt kādu no šīm blakusparādībām:

Bieži

(skar mazāk nekā 1 cilvēku no 10)

Sāpes vēderā.

Retāk (skar mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

Nepatīkama sajūta vēderā

Caureja

Vēdera uzpūšanās.

Reti

(skar mazāk nekā 1 cilvēku no 1 000)

Izsitumi

Aknu iekaisums

Aknu enzīmu pārmaiņas (redzamas asins analīzēs)

Samazināts balto asins šūnu skaits (redzams asins analīzēs). Jums biežāk var rasties infekcijas

Neparasta matu izkrišana

Reibonis.

novērojat

jebkādas

blakusparādības,

šajā

instrukcijā

minētas,

kāda

minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT VERMOX

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Vermox pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc atbilstoši „ΛHΞ”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo

zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Saskaņots ZVA 03.02.2012.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Vermox satur

Aktīvā viela ir mebendazols. Katra tablete satur 100 mg mebendazola.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliska celuloze, nātrija cietes glikolāts (A tips), talks, kukurūzas ciete,

nātrija saharināts, magnija stearāts, hidrogenēta kokvilnas sēklu eļļa, apelsīnu smaržviela, koloidāls

bezūdens silīcija dioksīds, nātrija laurilsulfāts un

Saulrieta dzeltenais FCF

(E110).

Vermox ārējais izskats un iepakojums

Vermox tabletes ir gaiši oranžas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām, dalījuma līniju un uzrakstu

„JANSSEN” vienā pusē un „Me/100” otrā pusē. Tabletes iepakotas PVH/alumīnija blisteros. Vienā kastītē ir

6 tabletes.

Prim

ā

r

ā

mar

ķē

juma tulkojums

Vermox

100 mg

Reģ. apliecības īpašnieks

JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICALS A.E.B.E.

Sērijas Nr. (Lot)

Derīguma termiņš (ΛΗΞ)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

UAB „Johnson & Johnson“

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Lietuva

Ražot

ā

js

FAMAR ABE

km National Rd Athens – Lamia, 19011 Avlona, Grieķija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo

pārstāvniecību:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

Bauskas iela 58A-3

Rīga, LV 1004

Tel: +371 678 93561.

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārmarķētājs Latvijā - SIA

ELPIS

, Ganību dambis 26, LV-1005,

t. 67381170

Reģistrācijas Nr.

Pēdējais lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums: 2012.gada janvāris.

7. SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR TĀRPIEM

Spalīši rada daudz sīku oliņu. Tās var būt mājas putekļos un pielipt pie apģērba, tepiķiem, dvieļiem un gultas

veļas. Oliņas var iegūt arī pēc saskares ar kādu, kam ir spalīši. Tā kā oliņas ir tik sīkas, tās ir ļoti vienkārši

norīt. Tad tās nokļūst zarnā, kur izaug par tārpiem. Tārpu mātītes naktī dēj oliņas ap taisnās zarnas izeju. Tas

izraisa niezi šajā apvidū un liek kasīties. Oliņas nokļūst uz pirkstiem un aiz nagiem. Oliņas viegli var nonākt

mutē, sūkājot pirkstu vai graužot nagus. Pieauguša tārpa dzīves cikls var būt sešas nedēļas ilgs.

Lai Jūs un Jūsu ģimenes locekļi neinficētu citus cilvēkus vai atkārtoti neinficētu sevi, ievērojiet turpmākos

norādījumus vismaz 6 nedēļas.

Nagiem jābūt īsi apgrieztiem.

Pārtrauciet nagu graušanu un pirkstu sūkāšanu.

Guliet pidžamā vai apakšveļā.

Katru rītu rūpīgi nomazgājiet dibenu.

Katram ģimenes loceklim jālieto atsevišķs dvielis.

Regulāri mainiet apģērbu.

Regulāri mazgājiet un gludiniet gultasveļu.

Kārtīgi nomazgājiet rokas un nagus pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēdienreizes.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju