Ucedane

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

10-10-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
carglumic acid
Pieejams no:
Eurocept International BV
ATĶ kods:
A16AA05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
carglumic acid
Ārstniecības grupa:
Citas gremošanas trakta un metabolisma produkti,
Ārstniecības joma:
Hyperammonemia, Aminoskābju Vielmaiņas, Iedzimts Kļūdas
Ārstēšanas norādes:
N-acetilglutamāta sintāzes primārā deficīta izraisīta hiperamonēmijas ārstēšana.
Produktu pārskats:
Revision: 5
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/004019
Autorizācija datums:
2017-06-23
EMEA kods:
EMEA/H/C/004019

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

10-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

10-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

10-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

10-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

30-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

10-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

10-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

10-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

30-06-2017

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ucedane 200 mg disperģējamās tabletes

Carglumic acid

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir

Ucedane

un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms

Ucedane

lietošanas

Kā lietot

Ucedane

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt

Ucedane

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Ucedane

un kādam nolūkam to lieto

Ucedane

var palīdzēt novērst pārāk augstu amonjaka līmeni plazmā (paaugstināts amonjaka līmenis

asinīs). Amonjaks ir īpaši toksisks galvas smadzenēm, un smagos gadījumos tas izraisa samaņas

traucējumus un komu.

Pārāk augsts amonjaka līmenis plazmā (hiperamonēmija) var rasties, ja organismā netiek sintezēts

īpašais aknu enzīms N-acetilglutamāta sintāze. Pacientiem ar šo reto slimību nenotiek liekā slāpekļa,

kas rodas organismā pēc proteīnu lietošanas uzturā, izvadīšana.

Ar šo slimību pacients slimo visu mūžu, tādēļ šī ārstēšana ir nepieciešama visu mūžu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Ucedane lietošanas

Nelietojiet Ucedane šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret karglumīnskābi vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

bērna krūts barošanas laikā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms

Ucedane

lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ucedane

drīkst lietot tikai tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze metabolisma traucējumu ārstēšanā.

Uzsākot ilglaicīgu ārstēšanu, ārsts novērtēs Jūsu individuālo jutību uz karglumīnskābi.

Devu nosaka individuāli, lai saglabātu normālu amonjaka līmeni plazmā.

Ārsts var parakstīt Jums lietot papildu arginīnu vai noteikt ierobežotu proteīnu lietošanu uzturā.

Lai novērotu Jūsu stāvokli un ārstēšanas rezultātus, ārsts var nozīmēt regulārus aknu, nieru, sirds un

asins izmeklējumus.

Citu zāļu lietošana un Ucedane

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Ucedane lietošana ar ēdieniem un dzērieniem

Ucedane

jālieto pirms ēdienreizēm vai barošanas.

Tabletes jādisperģē vismaz 5 līdz 10 ml ūdens un uzreiz jāizlieto.

Grūtniecība un krūts barošana

Ucedane

ietekme uz grūtniecību un nedzimušu bērnu nav zināma. Ja iestājusies grūtniecība vai ja

plānojat grūtniecību, konsultējieties ar ārstu.

veikti

pētījumi

karglumīnskābes

izdalīšanos

mātes

pienā

sievietēm.

Tomēr,

karglumīnskābe tika konstatēta pienā pētījumos ar žurkām, ar potenciālu toksisku ietekmi uz to

zīdītajiem mazuļiem, Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti, kamēr ārstējaties ar

Ucedane

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināma ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.

Kā lietot Ucedane

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā noteicis ārsts. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Sākuma diennakts deva parasti ir 100 mg uz kilogramu ķermeņa masas līdz maksimāli 250 mg uz

kilogramu ķermeņa masas (piemēram, ja Jūsu ķermeņa masa ir 10 kg, Jums jālieto 1 grams jeb piecas

200 mg tabletes dienā). Lietojot zāles ilglaicīgi, diennakts deva parasti svārstās no 10 mg līdz 100 mg

uz kilogramu ķermeņa masas.

Ārsts noteiks Jums piemērotu devu, lai saglabātu normālu amonjaka līmeni asinīs.

Ucedane

drīkst ievadīt TIKAI caur muti vai caur barošanas zondi kuņģī (izmantojot šļirci,

ja nepieciešams).

Ja pacientam iestājusies hiperamonēmiskā koma,

Ucedane

strauji jāievada ar šļirci caur zondi, kas

ievadīta pacienta barošanai.

Ja esat lietojis Ucedane vairāk, nekā noteikts

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Ucedane

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Ucedane

Nepārtrauciet

Ucedane

lietošanu, neinformējot par to ārstu.

Ja Jums ir jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Biežas blakusparādības

(var rasties 1 no 10 cilvēkiem):

pastiprināta svīšana.

Retākas blakusparādības

(var rasties 1 no 100 cilvēkiem):

bradikardija (palēnināta sirdsdarbība)

caureja

drudzis

palielināts transamināžu līmenis (aknu enzīmi)

vemšana.

Nezināmas blakusparādības

(no pieejamajiem datiem nav iespējams noteikt biežumu):

izsitumi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Ucedane

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kartona kārbas. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ucedane satur

Aktīvā viela ir karglumīnskābe.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, nātrija

stearilfumarāts, mannīts, kopovidons K28, b tipa krospovidons.

Ucedane ārējais izskats un iepakojums

Ucedane

disperģējamās tabletes ir stieņveida, baltas un abpusēji izliektas ar trim dalījuma līnijām abās

pusēs un iegravētu „L/L/L/L” vienā pusē.

Tableti var sadalīt četrās vienādās devās.

Tabletes ir pieejamas alumīnija/alumīnija blisteros, kas iepakoti kartona kārbās.

Iepakojumā ir 12 vai 60 tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nīderlande

Ražotājs

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francija

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Lietuva

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Česká republika

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Danmark

FrostPharma AB

Tlf: +45 808 20 101

info@frostpharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Nederland

Eurocept International BV

Tel: +31 35 528 39 57

info@eurocept.nl

Eesti

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Norge

FrostPharma AB

Tlf: +47 815 03 175

info@frostpharma.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ísland

Lucane Pharma

Sími: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

FrostPharma AB

Puh/Tel: +35 875 32 51 209

info@frostpharma.com

Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Sverige

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@medicalneed.com

Latvija

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Ucedane 200 mg disperģējamās tabletes.

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 200 mg karglumīnskābes (carglumic acid).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā

3.

ZĀĻU FORMA

Disperģējamā tablete.

Tabletes ir stieņveida, baltas un abpusēji izliektas ar trim dalījuma līnijām abās pusēs un iegravētu

„L/L/L/L” vienā pusē.

Tableti var sadalīt četrās vienādās devās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Ucedane

ir indicēts, lai ārstētu primāra N-acetilglutamāta sintāzes deficīta izraisītu hiperamonēmiju.

4.2. Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar

Ucedane

ir jāuzsāk ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze metabolisma traucējumu

ārstēšanā.

Devas

Pamatojoties uz klīnisko pieredzi, ārstēšanu drīkst sākt jau pirmajā dzīves dienā. Sākuma dienas devai

jābūt 100 mg/kg, nepieciešamības gadījumā līdz 250 mg/kg.

Turpmāk deva jānosaka individuāli, lai saglabātu normālu amonjaka līmeni plazmā (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Ja, lietojot zāles ilglaicīgi, izdodas panākt adekvātu vielmaiņas korekciju, devu palielināšana atbilstoši

ķermeņa masas izmaiņām nav nepieciešama; diennakts deva svārstās no 10 mg/kg līdz 100 mg/kg.

Karglumīnskābes jutības (atbildreakcijas) pārbaude

Pirms ilglaicīgas ārstēšanas uzsākšanas ieteicams noteikt individuālo jutību uz karglumīnskābi.

Piemēram:

komatozam bērnam sāk ar devu 100 līdz 250 mg/kg/dienā, pārbaudot amonjaka līmeni plazmā

vismaz pirms katras ievadīšanas reizes; tam vajadzētu normalizēties dažu stundu laikā pēc

Ucedane

lietošanas uzsākšanas;

pacientam ar vidēji smagu hiperamonēmiju, lieto pārbaudes devu no 100 līdz 200 mg/kg/dienā

3 dienas pēc kārtas, vienlaicīgi nodrošinot nemainīgu proteīnu uzņemšanu un pārbaudot

amonjaka līmeni plazmā (pirms un vienu stundu pēc maltītes); jāizvēlas deva, kuru lietojot

saglabājas normāls amonjaka līmenis plazmā.

Lietošanas veids

Šīs zāles ir paredzētas TIKAI perorālai lietošanai (norīšanai vai ievadīšanai ar nazogastrālo zondi,

izmantojot šļirci, ja nepieciešams).

Farmakokinētiskie dati un klīniskā pieredze liecina, ka diennakts devu ieteicams sadalīt divās līdz

četrās daļās un lietot pirms maltītes vai barošanas. Tabletes dalījums uz pusēm pieļauj ieteiktās devas

piemērošanu. Atsevišķos gadījumos, pēc ārsta ieteikuma, var lietot arī ceturto daļu tabletes.

Tabletes jāizšķīdina vismaz 5–10 ml ūdens un jāizdzer uzreiz vai strauji jāievada ar šļirci caur

nazogastrālo zondi.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai kādu no palīgvielām, kas uzskaitītas apakšpunktā 6.1.

Karglumīnskābes lietošana krūts barošanas periodā ir kontrindicēta (skatīt 4.6. un 5.3. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Terapijas pārraudzība

Jāseko, lai plazmas amonjaka un aminoskābju līmenis atbilstu normas parametriem.

Tā kā datu daudzums par karglumīnskābes drošumu ir ļoti ierobežots, ieteicams regulāri pārbaudīt

aknu, nieru, sirds funkcionālo stāvokli un hematoloģiskos parametrus.

Uztura režīms

Pacientiem ar zemu proteīna panesamību ieteicams uzturs ar ierobežotu proteīna saturu un arginīnu

saturošiem uztura bagātinātājiem.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti īpaši mijiedarbības pētījumi.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskie dati par karglumīnskābes lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami.

Pētījumi ar dzīvniekiem pierādījuši minimālu toksicitāti uz mazuļu attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Lietojot sievietēm grūtniecības laikā, jāievēro piesardzība.

Barošana ar krūti

Kaut gan nav zināms, vai karglumīnskābe izdalās mātes pienā, pētījumos ar žurkām tika konstatēta tās

klātbūtne pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tāpēc karglumīnskābes lietošana krūts barošanas laikā ir

kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Zemāk ir uzskaitītas ziņotās nevēlamās blakusparādības, atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un pēc

sastopamības biežuma. Biežums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz

<

1/10) un retāk

(≥ 1/1 000 līdz

<

1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar

noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā biežuma grupā blakusparādības ir nosauktas smaguma pakāpes samazināšanās secībā.

Orgānu sistēmu klase

Biežums

Blakusparādība

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk

bradikardija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk

caureja, vemšana

Ādas un zemādas audu

traucējumi

Bieži

pastiprināta svīšana

Nav zināmi

izsitumi

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk

paaugstināta ķermeņa

temperatūra

Izmeklējumi

Retāk

palielināts transamināžu

līmenis

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Vienam pacientam, karglumīnskābes ārstēšanas devu paaugstinot līdz 750 mg/kg/dienā, novēroja

intoksikācijas simptomus, kurus var raksturot kā simpatomimētisku reakciju: tahikardiju, profūzu

svīšanu, pastiprinātu bronhu sekrēciju, paaugstinātu ķermeņa temperatūru, nemieru. Samazinot devu,

simptomi izzuda.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: aminoskābes un to atvasinājumi; ATĶ kods: A16AA05.

Darbības mehānisms

Karglumīnskābe ir N-acetilglutamāta, karbamilfosfāta sintetāzes dabiskā aktivētāja, strukturāls

analogs. Karbamilfosfāta sintetāze ir urīnvielas cikla pirmais ferments.

In vitro

karglumīnskābe aktivē aknu karbamilfosfāta sintetāzi. Neskatoties uz to, ka karbamilfosfāta

sintetāzei ir mazāka saistība ar karglumīnskābi kā ar N-acetilglutamātu,

in vivo

karglumīnskābe

stimulē karbamilfosfāta sintetāzi un pētījumos ar žurkām daudz efektīgāk kā N-acetilglutamāts

aizsargā pret amonjaka intoksikāciju. To var skaidrot šādi:

mitohondriju membrānu karglumīnskābes caurlaidība ir daudz augstāka nekā

N-acetilglutamāta caurlaidība;

karglumīnskābei ir augstāka rezistence pret citosolā esošās aminoacilāzes hidrolīzi nekā N-

acetilglutamātam.

Farmakodinamiskā ietekme

Ir veikti pētījumi ar žurkām, eksperimentāli radot apstākļus, kas paaugstina amonjaka līmeni

(badošanās, bezproteīna vai augsta proteīnu satura barība). Izrādījās, ka karglumīnskābe samazināja

amonjaka līmeni asinīs un paaugstināja urīnvielas līmeni asinīs un urīnā, turpretim karbamilfosfāta

sintetāzes aktivētāju daudzums aknās ievērojami paaugstinājās.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Pacientiem ar N-acetilglutamāta sintāzes deficītu, karglumīnskābe ātri normalizēja amonjaka līmeni

plazmā, parasti 24 stundu laikā. Ja ārstēšanu uzsāka pirms neatgriezenisku smadzeņu bojājumu

izveidošanās, pacientu augšanas process un psihomotorā attīstība noritēja pilnīgi normāli.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Karglumīnskābes farmakokinētiskā iedarbība tika pētīta veseliem brīvprātīgiem vīriešiem, izmantojot

radioaktīvi iezīmētu produktu un neiezīmētas produktu.

Uzsūkšanās

Uzskata, ka, saņemot perorāli vienreizēju karglumīnskābes devu 100 mg/kg ķermeņa masas, uzsūcas

apmēram 30 % karglumīnskābes. 12 brīvprātīgajiem, saņemot šādas devas karglumīnskābes tabletes,

maksimālā plazmas koncentrācija 2,6 µg/ml (vidēji; robežās no 1,8 līdz 4,8) tika sasniegta pēc

3 stundām (vidēji; robežās no 2 līdz 4 stundām).

Izplatīšanās

Karglumīnskābes plazmas eliminācijas līknei ir divas fāzes – ātrai fāzei, kas ir 12 pirmās stundas pēc

zāļu devas ieņemšanas, seko lēnā fāze (beigu pusperiods līdz 28 stundām).

Difūzija eritrocītos nenotiek. Karglumīnskābes saistīšanās ar proteīniem nav noteikta.

Metabolisms

Daļa karglumīnskābes metabolizējas. Domājams, ka atkarībā no aktivitātes, tās sadalīšanās procesā

sākotnēji piedalās zarnu baktēriju flora, tādējādi veicinot dažāda līmeņa metabolismu molekulās.

Viens no identificētajiem metabolītiem fekālijās ir glutamīnskābe. Metabolītu maksimālo

koncentrāciju plazmā noteica pēc 36–48 stundām, ar ļoti lēnu tās samazināšanos (pusperiods ap

100 stundām).

Karglumīnskābes metabolisma galaprodukts ir oglekļa dioksīds, kas eliminējas caur plaušām.

Eliminācija

Saņemot perorāli vienreizēju karglumīnskābes devu 100 mg/kg ķermeņa masas, 9 % devas

neizmainītā veidā izdalījās ar urīnu un līdz 60 % ar fekālijām.

Visu vecuma grupu pacientiem, no jaundzimušiem līdz pusaudžiem, kurus ārstēja ar dažādām

diennakts devām (7–122 mg/kg/dienā), noteica karglumīnskābes līmeni plazmā. Pat jaundzimušiem

bērniem tas atbilda veselu pieaugušu cilvēku rādītājiem. Neatkarīgi no diennakts devas rādītāji lēni

samazinājās 15 stundu laikā līdz apmēram 100 ng/ml līmenim.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Drošuma farmakoloģiskie pētījumi parāda, ka karglumīnskābes 250, 500, 1000 mg/kg perorāla

lietošana statistiski ticami neietekmē elpošanas sistēmu, centrālo nervu sistēmu un sirdsasinsvadu

sistēmu.

Genotoksicitātes testi

in vitro

(Ames tests, cilvēka limfocītu metafāzes analīze) un

in vivo

(mikronukleārie testi žurkām) neliecina par ievērojamu karglumīnskābes mutagenitāti.

Vienreizēja karglumīnskābes deva perorāli līdz 2800 mg/kg un intravenozi līdz 239 mg/kg žurkām

neizraisīja nāvi vai citu patoloģisku klīnisku simptomātiku. Ievadot karglumīnskābi 18 dienas perorāli

jaundzimušām žurkām un 26 dienas žurku mazuļiem, lietojot devu 500 mg/kg/dienā, nekādu ietekmi

nenovēroja –

No Observed Effect Level (NOEL)

, un, lietojot devu 1000 mg/kg/dienā, nekādu nevēlamu

ietekmi nenovēroja –

No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)

Netika novērota nelabvēlīga ietekme uz vīriešu vai sieviešu fertilitāti. Pētījumos ar žurkām un trušiem

netika gūti pierādījumi par embriotoksicitāti, fetotoksicitāti vai teratogenitāti līdz mātītei toksiskām

devām, kas salīdzinājumā ar cilvēkiem žurkām ir piecdesmit reižu augstāka un trušiem septiņas reizes

augstāka iedarbība. Pētījumi ar žurkām parādīja, ka karglumīnskābe izdalās pienā un, kaut arī mazuļu

attīstības parametrus tas neietekmēja, bija vērojama ietekme uz mazuļu ķermeņa masu/ķermeņa masas

pieaugumu zīdītiem mazuļiem no mātītes, kas saņēma devu 500 mg/kg/dienā, un lielāka mirstība

zīdītiem mazuļiem no mātītes, kas saņēma 2000 mg/kg/dienā – devu, kas bija mātītei toksiska.

Sistēmiskā iedarbība uz dzīvnieku reproduktīvās sistēmu, saņemot devu 500 un 2000 mg/kg/dienā,

bija divdesmit piecas reizes un septiņdesmit reižu lielāka salīdzinājumā ar paredzamo iedarbību uz

cilvēkiem.

Nav veikti pētījumi par karglumīnskābes kancerogenitāti.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mikrokristāliskā celuloze

Mannīts

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīdss

Nātrija stearilfumarāts

B tipa krospovidons

Kopovidons K 28

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

36 mēneši.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Nav piemērojams.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Blisters (ALU/ALU), kas ievietots kartona kārbās.

Iepakojumā 12 vai 60 disperģējamās tabletes.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/17/1202/001

EU/1/17/1202/002

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2017. 23. jūnijā

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē:

http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/275686/2017

EMEA/H/C/004019

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Ucedane

karglumīnskābe

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Ucedane. Tajā ir paskaidrots,

kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Ucedane lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Ucedane lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Ucedane un kāpēc tās lieto?

Ucedane ir zāles, ko izmanto hiperamonēmijas (augsta amonjaka līmeņa asinīs) ārstēšanai pacientiem

ar N-acetilglutamāta sintāzes (NAGS) deficītu. Pacientiem ar šo mūžilgo slimību trūkst aknu enzīma

NAGS, kas parasti palīdz sašķelt amonjaku. Ja organismā trūkst šī enzīma, amonjaku nevar sašķelt, un

tas uzkrājas asinīs.

Ucedane satur aktīvo vielu karglumīnskābi un ir „ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Ucedane sastāvā ir

tā pati aktīvā viela un tās ir līdzīgas „atsauces zālēm”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar

nosaukumu Carbaglu. Sīkāku informāciju par ģenēriskām zālēm skatīt jautājumu un atbilžu

dokumentā šeit.

Kā lieto Ucedane?

Ucedane ir pieejamas kā disperģējamās tabletes (200 mg), kas ir jāizšķīdina (jāiemaisa) nelielā ūdens

daudzumā. Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana jāsāk ārstam, kam ir pieredze tādu

pacientu ārstēšanā, kas sirgst ar metabolisku slimību, piemēram, NAGS deficītu.

Terapiju var sākt jau ar pirmo dzīves dienu, un zāles pacientiem jālieto visu mūžu.

Ucedane dienas sākumdeva ir 100 mg uz vienu kilogramu ķermeņa masas, bet, ja nepieciešams, devu

var palielināt līdz 250 mg/kg. Pēc tam deva ir jāpielāgo, lai uzturētu normālu amonjaka līmeni asinīs.

Ucedane

EMA/275686/2017

Page 2/2

Ucedane darbojas?

Kad amonjaks uzkrājas asinīs, tas ir kaitīgs organismam, it īpaši smadzenēm. Ucedane aktīvā viela

karglumīnskābe pēc struktūras ir ļoti līdzīga N-acetilglutamātam, kas aktivizē amonjaku sašķeļošo

enzīmu. Tādējādi Ucedane palīdz sašķelt amonjaku, samazinot tā līmeni asinīs un tā toksisko iedarbību.

Kā noritēja Ucedane izpēte?

Pētījumi par aktīvās vielas ieguvumiem un risku apstiprinātai lietošanai jau ir veikti atsauces zālēm

Carbaglu, un tie nav jāatkārto ar zālēm Ucedane.

Kā visām zālēm, uzņēmums nodrošināja pētījumus par Ucedane kvalitāti. Uzņēmums arī veica

pētījumu, lai pierādītu, ka šīs zāles ir „bioekvivalentas” atsauces zālēm. Divas zāles ir bioekvivalentas,

ja tās organismā nodrošina vienādu aktīvās vielas līmeni, un tādēļ ir sagaidāms, ka tām būs vienāda

iedarbība.

Kāda ir Ucedane ieguvumu un riska attiecība?

Tā kā Ucedane ir ģenēriskas zāles un ir bioekvivalentas atsauces zālēm, to ieguvumu un riska attiecību

uzskata par līdzvērtīgu atsauces zāļu ieguvumu un riska attiecībai.

Kāpēc Ucedane tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka saskaņā ar ES prasībām Ucedane ir

pierādīta ar Carbaglu salīdzināma kvalitāte un bioekvivalence. Tāpēc CHMP uzskatīja, ka, tāpat kā

Carbaglu gadījumā, ieguvums pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica apstiprināt Ucedane

lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Ucedane lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Ucedane lietošanu.

Cita informācija par Ucedane

Pilns Ucedane EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar

Ucedane, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai

farmaceitu.

Pilns atsauces zāļu EPAR teksts arī pieejams aģentūras tīmekļa vietnē.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju