Troxevasin 300 mg cietās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

16-07-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Trokserutīns
Pieejams no:
Actavis EAD, Bulgaria
ATĶ kods:
C05CA04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Troxerutin
Deva:
300 mg
Zāļu forma:
Kapsula, cietā
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Balkanpharma-Razgrad AD, Bulgaria; Balkanpharma-Troyan AD, Bulgaria
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000069

SASKAŅOTS ZVA 16.07.2018.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

TROXEVASIN 300 mg cietās kapsulas

Troxerutinum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 6 - 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Troxevasin un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Troxevasin lietošanas

Kā lietot Troxevasin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Troxevasin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Troxevasin un kādam nolūkam to lieto

Troxevasin kapsulu aktīvā viela ir trokserutīns. Trokserutīns nostiprina asinsvadu sieniņas un samazina to

palielināto caurlaidību. Trokserutīnam piemīt pretiekaisuma iedarbība uz audiem ap asinsvadiem.

Tādejādi šīs zāles samazina tūsku un uzlabo barības vielu uzsūkšanos asinsvados dažādu patoloģisku

izmaiņu gadījumā, kas saistīti ar vēnu mazspēju.

Troxevasin kapsulas lieto tūskas un simptomu, kas saistīti ar hronisku vēnu mazspēju (nogurums,

smaguma sajūta, tūska un sāpes kājās, parestēzija (tirpšanas sajūta) un “nemierīgas kājas”), atvieglošanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Troxevasin lietošanas

Nelietojiet Troxevasin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Troxevasin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Troxevasin piesardzīgi jālieto pacientiem ar smagām aknu un/vai žultsceļu slimībām.

Šīs zāles nav efektīvas tūskas ārstēšanā, ja vienlaicīgi ir arī aknu, nieru vai sirds – asinsvadu slimības.

Citas zāles un Troxevasin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Nav pieejama informācija par mijiedarbību ar citām zālēm.

Troxevasin kopā ar uzturu un dzērienu

Troxevasin jālieto ēdienreižu laikā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības un barošanas ar krūti periodā šīs zāles drīkst lietot ar piesardzību un tikai ārsta uzraudzībā.

Šo zāļu lietošanas laikā ieteicams pārtraukt bērna barošanu ar krūti.

SASKAŅOTS ZVA 16.07.2018.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Troxevasin neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Troxevasin satur laktozi un krāsvielu E110

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējaties ar ārstu.

Sastāvā esošā krāsviela saulrieta dzeltenais (E110) var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. Kā lietot Troxevasin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts, vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva terapijas sākumā ir 1 kapsula 2 reizes dienā (600 mg) ar vienādiem starplaikiem starp

devu lietošanas reizēm. Terapija ar šo devu jāturpina līdz pilnībā izzūd simptomi un tūska, parasti tas

notiek 2 nedēļu laikā.

Uzturošā dienas deva ir 1 kapsula (300 mg) dienā: 2 – 4 nedēļas.

Maksimālā dienas deva ir 1500 mg.

Tā kā kapsulu lietošana var izraisīt dispeptiskus simptomus (nepatīkamas sajūtas vēderā, slikta dūša,

vemšana un caureja), tās jālieto ēdienreižu laikā.

Ja Jums liekas, ka Troxevasin iedarbība ir par stipru vai par vāju, lūdzu, konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu.

Ja esat lietojis Troxevasin vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem. Pārāk lielu devu lietošanas gadījumā vai arī gadījumā, ja

novērojamas nopietnas blakusparādības, jāpārtrauc Troxevasin lietošana un nekavējoties jāsazinās ar

ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Troxevasin

Ja Jūs esat aizmirsis lietot vienu devu, lietojiet zāles nākamajā plānotajā lietošanas reizē, nepalielinot

devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Troxevasin

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem) iespējami simptomi, kas saistīti ar kuņģa – zarnu traktu: slikta

dūša, vemšana, caureja, gremošanas traucējumi un gāzu uzkrāšanās.

Iespējamas arī alerģiskas ādas reakcijas – izsitumi un nieze.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem) iespējamas galvassāpes un miega traucējumi.

Šīs blakusparādības parasti ir pārejošas un izzūd, pārtraucot šo zāļu lietošanu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003.Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5. Kā uzglabāt Troxevasin

SASKAŅOTS ZVA 16.07.2018.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes pēc (Гоgен до:) un

blistera pēc (EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka kapsulas ir mainījušas krāsu vai arī ir redzamas jebkādas bojājuma

pazīmes. Atgrieziet šīs zāles farmaceitam un vaicājiet pēc padoma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Troxevasin satur

Aktīvā viela ir trokserutīns. Viena kapsula satur 300 mg trokserutīna.

Citas sastāvdaļas ir magnija stearāts, laktozes monohidrāts, krāsvielas (saulrieta dzeltenais

(E110), hinolīna dzeltenais (E104) un titāna dioksīds (E171)) un želatīns.

Troxevasin ārējais izskats un iepakojums

Dzeltenas cietās kapsulas.

PVH/alumīnija folijas blisteri pa 10 kapsulām. Kartona kastītē 5 blisteri.

Primārā iepakojuma tulkojums:

ACTAVIS

Troksevasin 300 mg cietās kapsulas

Troxerutinum

Sērijas Nr. (Lot), derīgs līdz (EXP)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis EAD, ul. Atanas Dukov Nr. 29

1407 Sofija, Bulgārija

Ražotāji

Balkanpharma-Razgrad AD, 68 Aprilsko vastanie Blvd., 7200 Razgrad, Bulgārija

Balkanpharma -Troyan AD, ul. Krairečna 1, 5600 Troyan, Bulgārija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs: SIA "Jelgavfarm",

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tel. 63022249.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs Nr. I000069.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis

2018.gada jūlijā.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju