Trombex 75 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

19-03-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

19-03-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Klopidogrels
Pieejams no:
Zentiva, k.s., Czech Republic
ATĶ kods:
B01AC04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Clopidogrel
Deva:
75 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Sanofi Winthrop Industrie, France; Zentiva, k.s., Czech Republic; S.C. Zentiva S.A., Romania
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
09-0257

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Trombex 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrelum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Trombex un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Trombex lietošanas

Kā lietot Trombex

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Trombex

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Trombex un kādam nolūkam tās lieto

Trombex satur klopidogrelu un tas pieder zāļu grupai, ko sauc par antitrombotiskiem līdzekļiem.

Trombocīti ir ļoti mazi struktūrelementi asinīs, kas salīp kopā asinsreces procesā. Novēršot šo

salipšanu, antitrombotiskie līdzekļi mazina asins recekļa veidošanās iespēju (procesu, ko sauc par

trombozi).

Trombex lieto pieaugušajiem, lai novērstu asins recekļu (trombu) veidošanos cietos asinsvados

(artērijās) – procesu, ko sauc par aterotrombozi, kas var izraisīt aterotrombotiskus notikumus

(piemēram, insultu, sirdslēkmi vai nāvi).

Trombex Jums parakstīts, lai palīdzētu novērst asins recekļu veidošanos un mazinātu šo smago

traucējumu risku, jo

Jums ir slimība, kuras gadījumā artērijas kļūst cietas (saukta arī par aterosklerozi) un

Jums agrāk ir bijusi sirdslēkme, insults vai slimība, ko sauc par perifēro artēriju slimību, vai

Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs, ko sauc par nestabilu stenokardiju vai miokarda infarktu

(sirdslēkmi). Šī traucējuma ārstēšanai ārsts var būt Jums nosprostotā vai sašaurinātajā artērijā

ievietojis stentu, lai atjaunotu efektīvu asins plūsmu. Jums jālieto arī acetilsalicilskābe (viela,

kas ir daudzu sāpju un drudzi mazinošu zāļu sastāvā, to lieto arī asins sarecēšanas

novēršanai).

Jums ir neregulāra sirdsdarbība vai stāvoklis, ko sauc par „priekškambaru mirgošanu” un Jūs

nevarat lietot zāles, ko sauc par „perorālajiem antikoagulantiem” (K vitamīna antagonistiem),

kas nepieļauj jaunu asins recekļu veidošanos un esošo asins recekļu palielināšanos. Jums ir

teikts, ka šī stāvokļa ārstēšanai „perorālie antikoagulanti” ir daudz efektīvāki par

acetilsalicilskābi vai kombinētu Trombex un acetilsalicilskābes lietošanu. Jūsu ārstam

Trombex un acetilsalicilskābe jānozīmē, ja Jūs nevarat lietot „perorālos antikoagulantus” un

neesat pakļauts masīvas asiņošanas riskam.

2.

Kas Jums jāzina pirms Trombex lietošanas

Nelietojiet Trombex šādos gadījumos:

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret klopidogrelu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu,

ja Jums ir slimība, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, kuņģa čūla vai asiņošana smadzenēs,

ja Jums ir smaga aknu slimība.

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums, vai ja Jums rodas šaubas, pirms Trombex

lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Trombex lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir asiņošanas risks, piemēram,

slimība, kas Jums rada iekšējas asiņošanas risku (piemēram, kuņģa čūla),

asins slimība, kas rada iekšējas asiņošanas iespēju (audu, orgānu vai locītavu asiņošana),

nesen bijusi nopietna trauma,

nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska),

plānota operācija (tostarp stomatoloģiska) turpmāko 7 dienu laikā;

ja Jums ir bijis asiņu receklis smadzeņu artērijā (išēmisks insults), kas radies pēdējo septiņu

dienu laikā;

ja Jums ir nieru vai aknu slimība;

ja Jums kādreiz ir bijusi alerģija vai reakcija pret jebkādām zālēm, ko lietojāt savas slimības

ārstēšanai.

Trombex lietošanas laikā:

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja tiek plānota ķirurģiska operācija (arī zobu).

Jums arī nekavējoties jāpastāsta ārstam, ja Jums rodas veselības traucējumi (kas pazīstami kā

trombotiskā trombocitopēniskā purpura vai TTP) ar drudzi un asinsizplūdumiem zem ādas,

kas var būt sīku sarkanu punktu veidā, kopā ar neizskaidrojami izteiktu nogurumu, apjukumu,

dzeltenu ādu vai acīm (dzelte) (skatīt 4. punktu “Iespējamās blakusparādības”).

Ja Jūs iegriežat sev vai savainojat sevi, var paiet ilgāks laiks nekā parasti līdz asiņošana

apstājas. Tas ir saistīts ar Jūsu zāļu darbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Sīku

iegriezumu vai ievainojumu gadījumā, piemēram, iegriežot sev, skujoties, tas parasti nav

jāņem vērā. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, Jums uzreiz jāsazinās ar savu ārstu (skatīt 4.

punktu “Iespējamās blakusparādības”).

Jūsu ārsts var Jums veikt asins analīzes.

Bērni un pusaudži

Nelietojiet šīs zāles bērniem, jo viņiem tās nedarbojas.

Citas zāles un Trombex

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot, arī par zālēm, kuras izsniedz bez receptes.

Dažas citas zāles var ietekmēt Trombex lietošanu vai otrādi.

Jums noteikti jāpasaka ārstam, ja Jūs lietojat:

zāles, kas var Jums palielināt asiņošanas risku, piemēram:

perorālos antikoagulantus - zāles, kuras lieto asins recēšanas mazināšanai,

nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, ko parasti lieto muskuļu vai locītavu sāpju un/vai

iekaisuma gadījumā,

heparīnu vai citas injicējamas zāles, ko lieto asins recēšanas mazināšanai,

tiklopidīnu, citus antitrombotiskos līdzekļus,

selektīvos serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (piemēram, bet ne tikai fluoksetīnu,

fluvoksamīnu), ko parasti lieto depresijas ārstēšanai,

omeprazolu vai esomeprazolu – zāles kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai,

flukonazolu vai vorikonazolu - zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai,

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

efavirenzu vai citas pretretrovīrusu zāles (ko lieto HIV infekcijas ārstēšanai),

karbamazepīnu - zāles, ko lieto dažu epilepsijas formu ārstēšanai,

moklobemīdu – zāles depresijas ārstēšanai,

repaglinīdu – zāles diabēta ārstēšanai,

paklitakselu – zāles vēža ārstēšanai,

opioīdus: ārstēšanas ar klopidogrelu laikā informējiet ārstu pirms Jums tiek nozīmēti jebkādi

opioīdi (lieto stipru sāpju ārstēšanai).

Ja Jums rodas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenokardija vai sirdslēkme), Jums var parakstīt Trombex

kombinācijā ar acetilsalicilskābi - vielu, kas ir daudzu sāpes un drudzi mazinošu zāļu sastāvā. Lietojot

acetilsalicilskābi atsevišķās situācijās (ne vairāk par 1000 mg 24 stundu laikā), komplikācijas parasti

nerodas, bet ilgstošas lietošanas gadījumos jākonsultējas ar ārstu.

Trombex kopā ar uzturu un dzērienu

Trombex var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Šīs zāles nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta ārstam vai farmaceitam

pirms Trombex lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība Trombex lietošanas laikā, nekavējoties

konsultējieties ar ārstu, jo grūtniecības laikā klopidogrelu nav ieteicams lietot.

Šo zāļu lietošanas laikā Jums nav atļauts barot bērnu ar krūti. Ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat

to darīt, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Trombex nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Trombex satur laktozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir dažu cukuru (piemēram, laktozes) nepanesība,

pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar ārstu.

Trombex satur arī hidrogenētu rīcineļļu. Tā var izraisīt kuņģa darbības traucējumus vai caureju.

3.

Kā lietot Trombex

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteiktā deva, arī pacientiem ar stāvokli, ko sauc par priekškambaru mirgošanu (neregulāra

sirdsdarbība), ir viena 75 mg Trombex tablete dienā, lietojot iekšķīgi ēšanas laikā vai neatkarīgi no

ēdienreizēm un vienā un tai pašā laikā katru dienu.

Ja Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenokardija vai sirdslēkme), ārsts var Jums nozīmēt

Trombex devu 300 mg (4 tabletes pa 75 mg) vienu reizi, uzsākot ārstēšanu. Pēc tam ieteicamā

Trombex deva ir viena 75 mg tablete dienā, lietojot iekšķīgi ēšanas laikā, kā norādīts iepriekš.

Jums jālieto Trombex tik ilgi, kamēr ārsts Jums to paraksta.

Ja esat lietojis Trombex vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu, jo ir palielināts asiņošanas

risks.

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

Ja esat aizmirsis lietot Trombex

Ja esat aizmirsis lietot Trombex devu, bet atceraties to 12 stundu laikā pēc parastā lietošanas laika,

nekavējoties lietojiet tableti un pēc tam lietojiet nākamo tableti parastā laikā. Ja atceraties to pēc

vairāk nekā 12 stundām, lietojiet tikai nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai

aizvietotu aizmirsto tableti.

Jūs varat pārbaudīt, kad Jūs pēdējo reizi lietojāt Trombex, 7, 14, 28 un 84 tablešu iepakojumā,

izmantojot uz blistera esošo kalendāru.

Ja Jūs pārtraucat lietot Trombex

Nepārtrauciet ārstēšanu, ja vien to nav ieteicis ārsts. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas sazinieties ar

ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas:

drudzis, infekcijas pazīmes vai stiprs nogurums. Tas var rasties dažu asinsķermenīšu skaita

samazināšanās rezultātā, kas tiek novērots reti;

aknu darbības traucējumu pazīmes, piemēram, dzeltena ādas un/vai acu krāsa (dzelte), saistīta

vai nesaistīta ar asiņošanu, kas parādās sīku sarkanu punktu veidā zem ādas, un/vai apjukumu

(skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”);

mutes pietūkums vai ādas bojājumi, piemēram, izsitumi vai nieze, pūslīši uz ādas. Tās var būt

alerģiskas reakcijas pazīmes.

Biežākā blakusparādība, par kuru ziņots, lietojot klopidogrelu (Trombex aktīvā sastāvdaļa), ir

asiņošana. Asiņošana var izpausties, kā asiņošana kuņģī vai zarnās, zilumu veidošanās, hematoma

(neparasta asiņošana vai zilumu veidošanās zemādā), deguna asiņošana, asins piejaukums urīnam.

Nelielā skaitā gadījumu ziņots arī par asiņošanu acīs, asiņošanu galvas smadzenēs, plaušās vai

locītavās.

Ja Jums Trombex lietošanas laikā rodas ilgstoša asiņošana

Ja esat sev iegriezis vai guvis traumu, līdz asiņošanas apturēšanai var paiet ilgāks laiks. Tas ir saistīts

ar zāļu iedarbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Tas parasti neattiecas uz nelieliem

iegriezumiem un traumām, piemēram, sagriešanos skujoties. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana,

nekavējoties sazinieties ar ārstu (skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Citas blakusparādības ir šādas

Biežas blakusparādības (var rasties 1 līdz 10 lietotāju): caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi

vai grēmas.

Retākas blakusparādības (var rasties 1 līdz 100 lietotāju): galvassāpes, kuņģa čūla, vemšana, slikta

dūša, aizcietējums, pārmērīga gāzu veidošanās kuņģī vai zarnās, izsitumi, nieze, reibonis, tirpšana un

nejutīgums.

Retas blakusparādības (var rasties 1 līdz 1000 lietotāju): vertigo (reibonis), krūšu palielināšanās

vīriešiem.

Ļoti retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 000 lietotāju): dzelte, stipras sāpes vēderā ar vai

bez sāpēm mugurā, drudzis, apgrūtināta elpošana, dažkārt kopā ar klepu, ģeneralizētas alerģiskas

reakcijas (piemēram, vispārēja karstuma sajūta ar pēkšņu vispārēju sliktu sajūtu līdz ģībšanai), mutes

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

pietūkums, pūslīšu veida ādas izsitumi, alerģiskas ādas reakcijas, mutes dobuma iekaisums

(stomatīts), asinsspiediena pazemināšanās, apjukums, halucinācijas, locītavu sāpes, muskuļu sāpes,

ēdiena garšas pārmaiņas vai zudums.

Blakusparādības ar nezināmu biežumu (biežumu nevar noteikt no pieejamiem datiem):

Paaugstinātas jutības reakcijas ar sāpēm krūšukurvī vai vēderā, noturīgi zema cukura līmeņa asinīs

simptomi.

Bez tam Jūsu ārsts var atklāt pārmaiņas Jūsu asins vai urīna analīzēs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Trombex

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, uz etiķetes vai blistera pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Stikla pudele

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Pēc atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un izlietot 3 mēnešu laikā.

PVH/PVDH/Alumīnija blisteris

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietojiet šīs zāles, ja ievērojat jebkādas iepakojuma bojājuma pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Trombex satur

Aktīvā viela ir klopidogrels. Katra tablete satur 75 mg klopidogrela (klopidogrela hidrogēnsulfāta

veidā).

Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), hidrogenēta rīcineļļa, mikrokristāliskā celuloze, makrogols 6000

un daļēji aizvietota hidroksipropilceluloze tabletes kodolā un laktoze (piena cukurs), hipromeloze

(E464), triacetīns (E1518), sarkanais dzelzs oksīds (E172), titāna dioksīds (E171) un karnaubas vasks

tabletes apvalkā.

Trombex ārējais izskats un iepakojums

Trombex ir apaļas, abpusēji izliektas, rozā krāsas apvalkotās tabletes ar iegravētu skaitli „75” vienā

pusē un skaitli „1171” otrā pusē.

Tās pieejamas salokāmās kartona kastītēs pa 28, 30 vai 90 tabletēm brūnās stikla pudelēs ar baltu

HDPE vāciņu un desikantu vai PVH/PVDH/ Alumīnija blisteros pa 7, 14, 28, 30, 84, 90 vai 100

tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Zentiva k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Čehija

Ražotājs

Zentiva k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Čehijas Republika

Sanofi Winthrop Industrie

1 rue de la Vierge, Ambares at Lagrave, 33565 Carbon Blanc cedex, Francija

S.C.Zentiva S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucharest, cod 032266, Rumānija

Šīs zāles ir reģistrētas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs ar šādiem nosaukumiem:

Čehijas Republikā: Trombex

Slovākijas Republikā: TROMBEX 75 mg filmom obalené tablety

Polijā: Trombex

Latvijā: Trombex 75 mg apvalkotās tabletes

Lietuvā: Trombex 75 mg plévele dengtos tabletės

Igaunijā: Trombex 75 mg

Ungārijā: Trombex 75 mg filmtabletta

Rumānijā: TROMBEX , 75 mg, comprimate filmate

Bulgārijā: Тромбекс 75 mg филмирани таблетки

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 12/2019.

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Trombex 75 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 75 mg klopidogrela (Clopidogrelum) (hidrogēnsulfāta veidā).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: katra apvalkotā tablete satur 3 mg laktozes un 3,3 mg hidrogenētas

rīcineļļas.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Rozā, apaļa, abpusēji izliekta tablete, ar iegravētu apzīmējumu „75” vienā pusē un „1171” otrā pusē.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Sekundāra aterotrombozes notikumu profilakse

Klopidogrels indicēts:

pieaugušiem pacientiem pēc pārciesta miokarda infarkta (dažas dienas vai mazāk nekā 35

dienas), išēmiska insulta (7 dienas vai mazāk nekā 6 mēnešus) vai ar pierādītu perifēro

artēriju slimību.

pieaugušiem pacientiem ar akūtu koronāro sindromu:

akūts koronārais sindroms bez ST-segmenta paaugstināšanās (nestabila stenokardija vai

miokarda infarkts bez Q zoba), tostarp pacientiem, kuriem ievietots stents pēc perkutānas

koronārās intervences, kombinācijā ar acetilsalicilskābi (ASS).

akūts miokarda infarkts ar ST segmenta pacēlumu kombinācijā ar ASS ārstētiem pacientiem,

kam piemērota trombolītiskā terapija.

Aterotrombozes un trombembolijas notikumu profilakse pacientiem ar priekškambaru mirgošanu

Pieaugušiem pacientiem ar priekškambaru mirgošanu ar vismaz vienu asinsvadu patoloģiju riska faktoru,

kas nav piemēroti ārstēšanai ar K vitamīna antagonistiem (KVA) un kam vienlaikus ir mazs asiņošanas

risks, aterotrombozes un trombembolijas notikumu, tostarp arī insulta profilaksei indicēts klopidogrels

kombinācijā ar ASS.

Sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā.

4.2.

Devas un lietošanas veids

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

Devas

Pieaugušie un gados vecāki pacienti

Klopidogrelu lieto vienu reizi dienā 75 mg.

Pacientiem ar akūtu koronāru sindromu:

Akūts koronārais sindroms bez ST segmenta pacēluma (nestabila stenokardija vai miokarda

infarkts bez Q zoba): terapiju ar klopidogrelu sāk ar vienreizēju 300 mg piesātinošo devu un

tad turpina lietot 75 mg vienu reizi dienā (kopā ar acetilsalicilskābi (ASS) 75 mg −325 mg

dienā). Ieteicams lietot ASS devu, kas nepārsniedz 100 mg, jo lielākas ASS devas bija

saistītas ar lielāku asiņošanas risku. Optimālais terapijas ilgums nav formāli noteikts.

Klīnisko pētījumu dati apstiprina lietošanas ilgumu līdz 12 mēnešiem, maksimālais

ieguvums bija novērojams pēc 3 mēnešiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Akūts miokarda infarkts ar ST segmenta pacēlumu: klopidogrelu sāk lietot ar piesātinošo

devu 300 mg, tad lieto vienreiz dienā pa 75 mg kopā ar ASS un ar trombolītiskiem

līdzekļiem vai bez tiem. Pacientiem, kuri vecāki par 75 gadiem, klopidogrelu sāk lietot bez

piesātinošās devas. Kombinētā terapija jāsāk, cik ātri vien iespējams pēc simptomu

parādīšanās, un tā jāturpina vismaz 4 nedēļas. Klopidogrela un ASS kombinācijas

ieguvums, lietojot īsāku laika periodu nekā 4 nedēļas, šai indikācijai nav pētīts (skatīt 5.1

apakšpunktu).

Pacientiem ar priekškambaru mirgošanu klopidogrels jāordinē 75 mg vienu reizi dienā.

ASS lietošana ( 75 – 100 mg dienā) jāsāk un jāturpina kombinācijā ar klopidogrelu (skatīt 5.1.

apakšpunktu).

Ja deva izlaista:

mazāk nekā 12 stundu laikā pēc parastā laika: pacientiem nekavējoties jāieņem deva un pēc

tam nākamā deva jālieto parastajā laikā;

pēc vairāk nekā 12 stundām: pacientiem nākamā deva jāieņem parastajā laikā un nav atļauts

dubultot devu.

Pediatriskā populācija

Ar efektivitāti saistītu jautājumu dēļ klopidogrelu nav atļauts lietot bērniem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Terapeitiskā pieredze pacientiem ar nieru darbības traucējumiem ir ierobežota (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Terapeitiskā pieredze pacientiem ar vidēji smagu aknu slimību, kuriem var būt hemorāģiskā diatēze, ir

ierobežota (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Zāles var lietot kopā ar uzturu vai bez tā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 2. vai 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Smagi aknu funkcijas traucējumi.

Aktīva patoloģiska asiņošana, piemēram, peptiskas čūlas vai intrakraniāla hemorāģija.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

Asiņošana un hematoloģiski traucējumi

Ņemot vērā asiņošanas un nelabvēlīgu hematoloģisko blakusparādību risku, nekavējoties jāapsver asins

šūnu skaita noteikšanu un/vai citas atbilstošas pārbaudes, ja terapijas kursa laikā rodas klīniskie

simptomi, kas var liecināt par asiņošanu (skatīt apakšpunktu 4.8). Tāpat kā citi antitrombotiskie līdzekļi,

arī klopidogrels jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem var būt palielināts asiņošanas risks traumas,

ķirurģiskas operācijas vai citu patoloģisku stāvokļu rezultātā un pacientiem, kuri ārstēšanā lieto ASS,

heparīnu, glikoproteīna IIb/IIIa inhibitorus vai nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL), tostarp Cox-2

inhibitorus vai selektīvos serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (SSAI), vai citām zālēm, kuru lietošana

saistīta ar asiņošanas risku, piemēram, pentoksifilīnu (skatīt 4.5. apakšpunktu). Rūpīgi jāvēro, vai

pacientiem nerodas asiņošanas pazīmes, tostarp slēpta asiņošana, īpaši pirmajās ārstēšanas nedēļās un/vai

pēc invazīvām sirds procedūrām vai ķirurģiskām operācijām. Nav ieteicams klopidogrelu lietot

vienlaicīgi ar iekšķīgi lietojamiem antikoagulantiem, jo tas var pastiprināt asiņošanu (skatīt 4.5.

apakšpunktu).

Ja pacientam ir plānota ķirurģiska operācija un antitrombocitārs efekts īslaicīgi nav vēlams, klopidogrela

lietošana jāpārtrauc 7 dienas pirms operācijas. Pacientam jāinformē ārsts un zobārsts par klopidogrela

lietošanu pirms operācijas plānošanas un pirms jaunu zāļu lietošanas. Klopidogrels pagarina asiņošanas

laiku, un tas jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem ir bojājumi ar asiņošanas tendenci (īpaši kuņģa-zarnu

trakta un intraokulāri).

Pacientiem jāpaskaidro, ka, lietojot klopidogrelu (vienu vai kopā ar ASS), asiņošanas apturēšanai varētu

būt nepieciešams ilgāks laiks nekā parasti, un ka par jebkuru neparastu asiņošanu (lokalizāciju vai

ilgumu) jāziņo savam ārstam.

Trombotiskā trombocitopēniskā purpura (TTP)

Ļoti reti ziņots par trombotisko trombocitopēnisko purpuru (TTP) pēc klopidogrela lietošanas, dažkārt

arī pēc īslaicīgas. Tai raksturīga trombocitopēnija un mikroangiopātiska hemolītiska anēmija vienlaikus

ar neiroloģisko atradi, nieru funkcijas traucējumiem vai drudzi. TTP ir potenciāli fatāls stāvoklis, kad

nepieciešama tūlītēja ārstēšana, tostarp plazmaferēze.

Iegūta hemofilija

Pēc klopidogrela lietošanas ziņots par iegūtu hemofiliju. Gadījumos, kad apstiprināta izolēta aktivētā

parciālā tromboplastīna laika (APTL) pagarināšanās, ar vai bez asiņošanas, jāņem vērā iegūtas

hemofīlijas iespējamība. Pacienti, kam apstiprināta iegūtas hemofīlijas diagnoze, jāuzrauga un jāārstē

speciālistiem un jāpārtrauc klopidogrela lietošana.

Nesen pārciests išēmisks insults

Tā kā dati nav pietiekami, klopidogrelu nevar ieteikt lietot pirmajās 7 dienās pēc akūta išēmiska insulta.

Citohroms P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakoģenētiskā ietekme: pacientiem, kas ir vāji CYP2C19 metabolizētāji, ieteikto klopidogrela devu

lietošanas laikā veidojas mazāk klopidogrela aktīvā metabolīta un novēro vājāku ietekmi uz trombocītu

funkciju. Ir pieejamas testu metodes pacienta CYP2C19 genotipa noteikšanai.

Tā kā klopidogrelu par tā aktīvo metabolītu daļēji metabolizē CYP2C19, šī enzīma aktivitāti inhibējošu

zāļu lietošana var samazināt klopidogrela aktīvā metabolīta līmeni. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav

skaidra. Piesardzības nolūkos jāizvairās vienlaicīgi lietot spēcīgus vai vidēji spēcīgus CYP2C19

inhibitorus (skatīt CYP2C19 inhibitoru sarakstu 4.5. apakšpunktā, skatīt arī 5.2. apakšpunktu).

CYP2C8 substrāti

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

Piesardzība jāievēro pacientiem, kas vienlaikus tiek ārstēti ar klopidogrelu un zālēm, kas ir CYP2C8

substrāti (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Krusteniskas reakcijas starp tiēnpiridīniem

Jānoskaidro pacienta anamnēze attiecībā uz paaugstinātu jutību pret citām tiēnpiridīna grupas zālēm

(piemēram, klopidogrelu, tiklopidīnu, prazugrelu), jo ziņots par krusteniskām reakcijām saistībā ar

tiēnpiridīnu lietošanu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tiēnpiridīni var izraisīt vieglas līdz smagas alerģiskas

reakcijas, piemēram, izsitumus, angioedēmu vai hematoloģiskas krusteniskās reakcijas, piemēram,

trombocitopēniju un neitropēniju. Pacientiem, kuriem iepriekš attīstījusies alerģiska un/vai

hematoloģiska reakcija pret vienu no tiēnpiridīniem, var būt paaugstināts tādas pašas vai citas reakcijas

risks pret citu tiēnpiridīnu. Jānovēro, vai pacientiem, kuriem ir diagnosticēta alerģija pret tiēnpiridīniem,

nerodas paaugstinātas jutības pazīmes.

Nieru darbības traucējumi

Terapeitiskā pieredze, lietojot klopidogrelu pacientiem ar pavājinātu nieru funkciju, ir ierobežota.

Tāpēc šiem pacientiem klopidogrelu jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Lietošanas pieredze pacientiem ar vidēji smagu aknu slimību, kuriem var būt hemorāģiska diatēze, ir

ierobežota. Tāpēc klopidogrelu jālieto piesardzīgi šajā pacientu grupā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Palīgvielas

Trombex satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību,

pilnīgu laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Šīs zāles satur hidrogenētu rīcineļļu, kas var izraisīt gremošanas traucējumus un caureju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zāles, kuru lietošana saistīta ar asiņošanas risku

Iespējamās papildinošās iedarbības dēļ ir palielināts asiņošanas risks. Zāles, kas rada asiņošanas risku,

vienlaicīgi jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Iekšķīgi lietojamie antikoagulanti

Vienlaicīga klopidogrela lietošana ar iekšķīgi lietojamiem antikoagulantiem nav ieteicamam jo tas var

pastiprināt asiņošanu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Lai gan pacientiem, kas ilgstoši ārstēti ar varfarīnu,

klopidogrela lietošana pa 75 mg dienā neizmainīja S-varfarīna farmakokinētiku vai starptautisko

normalizēto attiecību (INR), vienlaicīga klopidogrela un varfarīna lietošana neatkarīgi ietekmētas

hemostāzes dēļ palielina asiņošanas risku.

Glikoproteīna IIb/IIIa inhibitori

Klopidogrels jālieto piesardzīgi pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto glikoproteīna IIb/IIIa inhibitorus

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Acetilsalicilskābe (ASS)

ASS neizmaina klopidogrela pastarpināto darbību uz ADF inducētas trombocītu agregācijas inhibīciju,

bet klopidogrels pastiprina ASS iedarbību uz kolagēna inducētu trombocītu agregāciju. Tomēr

vienlaicīgi lietojot ASS 500 mg divas reizes dienā vienu dienu, klopidogrela inducētā asinsteces laika

pagarināšanās nozīmīgi nepalielinājās. Klopidogrela un acetilsalicilskābes farmakodinamiska

mijiedarbība ir iespējama, kā rezultātā palielinās asiņošanas risks. Tāpēc šie preparāti vienlaikus jālieto

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Tomēr klopidogrels un ASS ir lietoti kopā līdz pat 1 gadam (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Heparīns

Klīniskajos pētījumos, kas veikti veseliem cilvēkiem, klopidogrela lietošanas dēļ nebija jāmaina heparīna

deva un tā neietekmēja heparīna iedarbību uz koagulāciju. Vienlaicīga heparīna lietošana neietekmēja

klopidogrela trombocītu agregācijas inhibīciju. Klopidogrela un heparīna farmakodinamiskā mijiedarbība

ir iespējama, kā rezultātā var palielināties asiņošanas risks. Tāpēc, tos vienlaicīgi lietojot, jāievēro

piesardzība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombolītiskie līdzekļi

Klopidogrela, fibrīna vai ne-fibrīna specifisku trombolītisko līdzekļu un heparīna vienlaikus lietošanas

drošība tika vērtēta pacientiem ar akūtu miokarda infarktu. Klīniski nozīmīgas asiņošanas biežums bija

līdzīgs tam, ko novēroja, lietojot vienlaicīgi trombolītiskos līdzekļus un heparīnu ar ASS (skatīt 4.8.

apakšpunktu).

NSPL

Klīniskajos pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem, klopidogrelu lietojot vienlaikus ar naproksēnu,

palielinājās asins zudums slēptas kuņģa-zarnu trakta asiņošanas dēļ. Tomēr pašreiz nav skaidrs, vai

kuņģa-zarnu trakta asiņošanas risks palielinās, lietojot visus NSPL, jo trūkst mijiedarbības pētījumu

ar citiem NSPL. Tādēļ NSPL, tostarp Cox-2 inhibitorus un vienlaicīgi klopidogrelu jālieto ar

piesardzību (skatīt 4.4. apakšpunktu).

SSAI

Tā kā SSAI ietekmē trombocītu aktivāciju un palielina asiņošanas risku, lietojot SSAI vienlaicīgi ar

klopidogrelu, jāievēro piesardzība.

Citas vienlaicīgi lietotas zāles

Tā kā klopidogrels par tā aktīvo metabolītu tiek metabolizēts daļēji ar CYP2C19 palīdzību, sagaidāms,

ka zāles, kas kavē šā enzīma aktivitāti, samazinās klopidogrela aktīvā metabolīta līmeni. Šīs

mijiedarbības klīniskā nozīme nav skaidra. Piesardzības nolūkos jāizvairās vienlaicīgi lietot vidēji

spēcīgus vai spēcīgus CYP2C19 inhibitorus (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu ).

Zāles, kas ir stipri vai vidēji stipri CYP2C19 inhibitori, ir, piemēram, omeprazols un esomeprazols,

fluvoksamīns, fluoksetīns, moklobemīds, vorikonazols, flukonazols, tiklopidīns, karbamazepīns un

efavirenzs.

Protonu sūkņa inhibitori (PSI)

80 mg lielu omeprazola devu lietošana vienu reizi dienā vienlaikus ar klopidogrelu vai ar 12 stundas ilgu

starplaiku starp abu zāļu lietošanu par 45% (piesātinošās devas gadījumā) un 40% (balstdevas gadījumā)

samazināja aktīvā metabolīta iedarbības intensitāti. Šī samazināšanās bija saistīta ar trombocītu

agregācijas inhibīcijas samazināšanos par 39% (piesātinošās devas gadījumā) un 21% (balstdevas

gadījumā). Paredzams, ka esomeprazola mijiedarbība ar klopidogrelu ir līdzīga.

Gan novērojošā, gan klīniskā pētījumā iegūti pretrunīgi dati par šīs farmakokinētiskās

(FK)/farmakodinamiskās (FD) mijiedarbības klīnisko ietekmi uz nozīmīgiem kardiovaskulāriem

notikumiem. Piesardzības nolūkā nedrīkst vienlaicīgi lietot omeprazolu vai esomeprazolu (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Lietojot pantoprazolu vai lansoprazolu, metabolīta iedarbības intensitāte samazinās mazāk izteikti.

Vienlaikus lietojot pa 80 mg pantoprazola vienu reizi dienā, aktīvā metabolīta koncentrācija plazmā

samazinās par 20% (piesātinošās devas gadījumā) un 14% (balstdevas gadījumā). Tas bija saistīts ar

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

vidējās trombocītu agregācijas inhibīcijas samazināšanos par attiecīgi 15% un 11%. Šie rezultāti norāda,

ka klopidogrelu var lietot vienlaikus ar pantoprazolu.

Nav pierādījumu, ka citas zāles, kas samazina kuņģa skābes līmeni, piemēram, H

blokatori vai antacīdi

līdzekļi, ietekmē klopidogrela antiagreganta darbību.

Pastiprināta pretretrovīrusu terapija (

anti-retroviral therapies

, ART)

Ar HIV inficētiem pacientiem, kas tiek ārstēti ar ART, ir augsts vaskulāru notikumu risks.

Novērots, ka ar HIV inficētiem pacientiem, kas saņēma ar ritonavīru vai kobicistatu pastiprinātu ART,

nozīmīgi samazinājās trombocītu inhibīcija. Lai arī šīs atrades klīniskā nozīme nav skaidra, ir saņemti

spontānie ziņojumi par HIV inficētiem pacientiem, kuri saņēma ar ritonavīru pastiprinātu ART un kuriem

klopidogrela piesātinošās terapijas shēmas laikā pēc asinsvadu obstrukcijas novēršanas atkārtoti radās

asinsvadu nosprostojums vai trombotiski notikumi. Vidējā trombocītu inhibīcija var samazināties,

lietojot klopidogrelu un ritonavīru vienlaicīgi. Tādēļ vienlaicīgi lietot klopidogrelu ar pastiprinātu ART

nav ieteicams.

Citas zāles

Lai novērtētu farmakodinamiskas un farmakokinētiskas mijiedarbības iespējamību, veikti vairāki citi

klīniskie pētījumi, lietojot vienlaikus klopidogrelu un citas zāles. Lietojot klopidogrelu vienlaikus ar

atenololu, nifedipīnu vai ar abiem šiem līdzekļiem, klīniski nozīmīgu farmakodinamisku mijiedarbību

nenovēroja. Turklāt klopidogrela farmakodinamisko aktivitāti nozīmīgi neietekmēja lietošana vienlaikus

ar fenobarbitālu vai estrogēnu.

Lietojot vienlaikus ar klopidogrelu, digoksīna vai teofilīna farmakokinētika nemainījās. Antacīdie

līdzekļi neietekmēja klopidogrela uzsūkšanās pakāpi.

CAPRIE pētījuma dati liecina, ka fenitoīnu un tolbutamīdu, ko metabolizē CYP2C9, var droši lietot

vienlaikus ar klopidogrelu.

HIV inficētiem pacientiem, kurus ārstē ar antiretrovīrusu terapiju (ART), kas pastiprināta ar ritonavīru

vai kobicistatu, pierādīta nozīmīgi mazāka klopidogrela aktīvā metabolīta iedarbība un samazināta

trombocītu agregācijas inhibīcija. Lai gan šo datu klīniskā nozīme nav skaidra, ir bijuši spontāni

ziņojumi par HIV inficētiem pacientiem, kuri ārstēti ar pastiprinātu ART un kuriem radušies atkārtoti

okluzīvi notikumi pēc obstrukcijas novēršanas vai ir bijušas trombotiskas komplikācijas klopidogrela

piesātinošās terapijas laikā. Vienlaicīga ritonavīra lietošana var samazināt klopidogrela iedarbību un

vidējo trombocītu agregācijas inhibīciju. Tāpēc klopidogrela un pastiprinātas ART vienlaicīga lietošana

nav ieteicama.

Zāles – CYP2C8 substrāti

Konstatēts, ka klopidogrels veseliem brīvprātīgajiem pastiprina repaglinīda kopējo iedarbību. In vitro

pētījumos novērots, ka repaglinīda kopējās iedarbības pastiprināšanos nosaka klopidogrela glikuronīda

metabolīta izraisītā CYP2C8 inhibīcija. Koncentrācijas paaugstināšanās riska dēļ plazmā klopidogrels un

zāles, kas galvenokārt tiek izvadītas CYP2C8 metabolisma ceļā (piemēram, repaglinīds, paklitaksels),

vienlaicīgi jālieto uzmanīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Izņemot iepriekš sniegto specifisko informāciju par zāļu mijiedarbību, nav veikti mijiedarbības pētījumi

ar klopidogrelu un dažām zālēm, ko bieži lieto pacientiem ar aterotrombotisku slimību. Tomēr klīniskos

pētījumos ar klopidogrelu iesaistītie pacienti vienlaikus saņēma dažādas zāles, tostarp diurētiskos

līdzekļus, bēta blokatorus, AKEI (angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitorus), kalcija antagonistus,

holesterīna līmeni pazeminošus līdzekļus, koronāros vazodilatatorus, pretdiabēta līdzekļus (tostarp

insulīnu), pretepilepsijas līdzekļus un GPIIb/IIIa antagonistus, un klīniski nozīmīgu nelabvēlīgu

mijiedarbību nekonstatēja.

Tāpat kā lietojot citus perorālus P2Y12 inhibitorus, vienlaicīga opioīdu agonistu lietošana var aizkavēt un

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

mazināt klopidogrela uzsūkšanos, iespējams, tāpēc, ka palēninās kuņģa iztukšošanās. Klīniskā nozīme

nav skaidra. Apsveriet parenterāla antiagreganta lietošanu akūta koronārā sindroma gadījumā, ja

pacientam nepieciešams vienlaicīgi ievadīt morfīnu vai citus opioīdu agonistus.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Tā kā nav pieejami klīniski dati par klopidogrela lietošanu grūtniecības laikā, piesardzības nolūkā

klopidogrelu nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu nelabvēlīgu ietekmi uz grūtniecību,

embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai attīstību pēc dzemdībām (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai klopidogrels izdalās ar mātes pienu cilvēkam. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka

klopidogrels izdalās mātītes pienā. Piesardzības nolūkā ārstēšanas laikā ar Trombex barošanu ar krūti

nedrīkst turpināt.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem klopidogrelam nav konstatēta ietekme uz fertilitāti.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Klopidogrels neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums par drošuma profilu

Klopidogrela drošums novērtēts vairāk nekā 44 000 pacientiem, kas piedalījās klīniskos pētījumos,

ieskaitot vairāk nekā 12000 pacientu, kas tika ārstēti 1 gadu vai ilgāk. Kopumā 75 mg klopidogrela

dienas devas efekts bija salīdzināms ar 325 mg ASS dienas devas efektu CAPRIE pētījumā, neatkarīgi no

vecuma, dzimuma un rases. Turpmāk aplūkotas klīniski nozīmīgas blakusparādības, kas novērotas

CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT un ACTIVE-A pētījumā. Papildus klīnisko pētījumu pieredzei

par blakusparādībām tika ziņots spontāni.

Asiņošana ir biežākā blakusparādība, par kuru ziņots gan klīniskos pētījumos, gan pēcreģistrācijas

periodā, kura laikā par to ziņots galvenokārt pirmajā ārstēšanas mēnesī.

CAPRIE pētījumā ar klopidogrelu vai ar ASS ārstētiem pacientiem kopējais jebkāda veida asiņošanas

biežums bija 9,3%. Smagu gadījumu biežums klopidogrela un ASS grupā bija līdzīgs.

CURE pētījumā nenovēroja masīvas asiņošanas biežuma palielināšanos, lietojot klopidogrelu + ASS, 7

dienu laikā pēc koronārās artērijas šuntēšanas operācijas pacientiem, kas pārtrauca terapiju vairāk nekā

piecas dienas pirms operācijas. Pacientiem, kas turpināja terapiju piecas dienas pēc šuntēšanas operācijas,

notikuma sastopamības biežums bija 9,6% klopidogrela + ASS grupā un 6,3% placebo + ASS grupā.

CLARITY pētījumā vispārējais asiņošanas sastopamības biežums palielinājās klopidogrela + ASS grupā

salīdzinājumā ar placebo + ASS grupu. Masīvas asiņošanas sastopamības biežums bija līdzīgs abās

grupās. Tas saskanēja ar datiem pacientu ar noteiktu sākotnējo raksturojumu apakšgrupās un

fibrinolītiskās vai heparīna terapijas veidu.

COMMIT pētījumā stipras necerebrālas asiņošanas vai cerebrālas asiņošanas kopējais sastopamības

biežums bija neliels un līdzīgs abās grupās.

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

Pētījuma ACTIVE-A klopidogrela + ASS grupā masīvas asiņošanas sastopamība bija lielāka nekā

placebo + ASS grupā (6,7% gadījumu pret 4,3% gadījumu). Abās grupās masīvā asiņošana galvenokārt

bija ekstrakraniāla (5,3% gadījumu klopidogrela + ASS grupā un 3,5% gadījumu placebo + ASS grupā),

lielākoties kuņģa – zarnu traktā (3,5% gadījumu pret 1,8% gadījumu). Salīdzinājumā ar placebo + ASS

grupu, klopidogrela + ASS terapijas grupā intrakraniālas asiņošanas gadījumu sastopamība bija lielāka

(attiecīgi 0,8% gadījumu pret 1,4% gadījumu). Starp grupām nebija statistiski nozīmīgu letālas

asiņošanas gadījumu (1,1% gadījumu klopidogrela + ASS grupā un 0,7% gadījumu placebo + ASS

grupā) un hemorāģisku insultu gadījumu (attiecīgi 0,8% un 0,6% gadījumi) sastopamības atšķirību.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Blakusparādības, kas radās klīniskos pētījumos vai par kurām tika ziņots spontāni, norādītas turpmāk

tabulā. To biežums raksturots, izmantojot šādus apzīmējumus: bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000

līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt no

pieejamiem datiem). Katrā orgānu sistēmu grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmas

grupa

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti, nav zināms*

Asins un

limfātiskās

sistēmas traucējumi

Trombocitopēnija,

leikopēnija,

eozinofīlija

Neitropēnija,

tostarp smaga

neitropēnija

Trombotiskā

trombocitopēniskā

purpura (TTP) (skatīt

apakšpunktu 4.4),

aplastiska anēmija,

pancitopēnija,

agranulocitoze, smaga

trombocitopēnija,

iegūta A hemofīlija,

granulocitopēnija,

anēmija

Sirds funkcijas

traucējumi

Kounis sindroms

(vazospastiska

alerģiska

stenokardija/ alerģisks

miokarda infarkts)

saistībā ar

paaugstinātas jutības

reakciju pret

klopidogrelu*

Imūnās sistēmas

traucējumi

Seruma slimība,

anafilaktoīdas

reakcijas, krusteniska

zāļu paaugstinātas

jutības reakcija pret

tiēnpiridīniem

(piemēram, tiklopidīnu,

prazugrelu) (skatīt 4.4

apakšpunktu)*,

autoimūnais insulīna

sindroms, kas var

izraisīt smagu

hipoglikēmiju, it īpaši

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

pacientiem ar HLA

DRA4 apakštipu

(biežāk sastopams

japāņu populācijā)*

Psihiskie

traucējumi

Halucinācijas,

apjukums

Nervu sistēmas

traucējumi

Intrakraniāla

asiņošana (ziņots

par dažiem

gadījumiem ar

letālu iznākumu),

galvassāpes,

parestēzija, reibonis

Garšas sajūtas

pārmaiņas, ageizija

Acu bojājumi

Asiņošana acīs

(konjunktīvā,

intraokulārā,

asiņošana tīklenē)

Ausu un labirinta

bojājumi

Vertigo

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hematoma

Nopietna asiņošana,

operācijas brūces

asiņošana, vaskulīts,

hipotensija

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Deguna

asiņošana

Elpceļu asiņošana

(asiņu spļaušana,

plaušu asiņošana),

bronhu spazmas,

intersticiāls

pneimonīts, eozinofīlā

pneimonija

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Asiņošana

no kuņģa-

zarnu trakta,

caureja,

sāpes vēderā,

gremošanas

traucējumi

Kuņģa un

divpadsmitpirkstu

zarnas čūla, gastrīts,

vemšana, slikta

dūša, aizcietējums,

flatulence

Retroperitoneāla

asiņošana

Kuņģa-zarnu trakta un

retroperitoneāla

asiņošana ar letālu

iznākumu, pankreatīts,

kolīts (arī čūlains vai

limfocītisks kolīts),

stomatīts

Aknu un/vai /žults

izvades sistēmas

traucējumi

Akūta aknu mazspēja,

hepatīts, novirzes aknu

funkcijas testos

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Zilumi

Izsitumi, nieze,

ainsizplūdumi ādā

(purpura)

Bullozs dermatīts

(toksiska epidermāla

nekrolīze, Stīvensa-

Džonsona sindroms,

erythema multiforme),

akūta ģeneralizēta

eksantematoza

pustuloze (AĢEP),

angioedēma, zāļu

izraisīts paaugstinātas

jutības sindroms, zāļu

izraisīti izsitumi ar

CZ/H/0185/001/IB/034

SASKAŅOTS ZVA 19-03-2020

Papildināts/labots 21-04-2020

eozinofīliju un

sistēmiskiem

simptomiem

(DRESS), eritematozi

vai eksfoliatīvi

izsitumi, nātrene,

ekzēma, lichen planus

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Ginekomastija

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Skeleta-muskuļu

sistēmas asiņošana

(hemartroze), artrīts,

artralģija, mialģija

Nieru un

urīnizvades

sistēmas traucējumi

Hematūrija

Glomerulonefrīts,

paaugstināts kreatinīna

līmenis asinīs

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Asiņošana

dūriena vietā

Drudzis

Izmeklējumi

Pagarināts

asiņošanas laiks,

samazināts

neitrofīlo leikocītu

skaits, samazināts

trombocītu skaits

* Informācija attiecas uz klopidogrelu ar biežumu “nav zināms”.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Klopidogrela pārdozēšana var izraisīt asinsteces laika pagarināšanos un turpmāk var sākties hemorāģiskas

komplikācijas. Ja vērojama asiņošana, jāveic atbilstoša ārstēšana. Klopidogrela farmakoloģiskai

iedarbībai antidots nav atrasts. Ja nekavējoties jākoriģē pagarinātais asinsteces laiks, trombocītu

transfūzija var novērst klopidogrela iedarbību.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: trombocītu agregācijas inhibitori, izņemot heparīnu,

ATĶ kods: B01AC04.

Darbības mehānisms

Klopidogrels ir pirmszāles, un viens no tā metabolītiem inhibē trombocītu agregāciju. Lai veidotos

aktīvais metabolīts, kas inhibē trombocītu agregāciju, klopidogrelu jāmetabolizē CYP450 enzīmiem.

CZ/H/0185/001/IB/034

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju