Topotecan Actavis

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

02-03-2015

Aktīvā sastāvdaļa:
topotecan
Pieejams no:
Actavis Group PTC ehf
ATĶ kods:
L01XX17
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
topotecan
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Dzemdes Kakla Audzēji, Maza Šūnu Plaušu Vēzis
Ārstēšanas norādes:
Topotekāna monoterapija ir indicēta pacientu ar recidivējošu sīkšūnu plaušu vēzi ārstēšanai [SCLC], kuriem atkārtotu ārstēšanu ar pirmās rindas režīmu neuzskata par atbilstošu. Topotecan kopā ar cisplatin ir indicēts pacientiem ar karcinomu dzemdes kakla periodiskās pēc staru terapijas un pacientiem ar Skatuves IVB slimības. Pacientiem ar iepriekšēju iedarbības cisplatin nepieciešama ilgstoša ārstēšana, bezmaksas intervālu, lai pamatotu ārstēšanu ar kombināciju.
Produktu pārskats:
Revision: 6
Autorizācija statuss:
Atsaukts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/001031
Autorizācija datums:
2009-07-24
EMEA kods:
EMEA/H/C/001031

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

02-03-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

02-03-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

02-03-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

02-03-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

02-03-2015

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

26-08-2009

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

02-03-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

02-03-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

02-03-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

02-03-2015

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Topotecan Actavis 1 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Topotecan Actavis 4 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Topotecanum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uz

zināt

Kas ir Topotecan Actavis un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Topotecan Actavis lietošanas

Kā lietot Topotecan Actavis

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Topotecan Actavis

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Topotecan Actavis un kādam nolūkam to lieto

Topotecan Actavis satur aktīvo vielu topotekānu, kas palīdz iznīcināt audzēju šūnas.

Topotecan Actavis lieto, lai ārstētu:

sīkšūnu plaušu vēzi, kas atkārtojas pēc ķīmijterapijas; vai

progresējošu dzemdes kakla vēzi, ja ķirurģiska vai staru terapija nav iespējama. Šajā gadījumā

Topotecan Actavis lieto kombinācijā ar zālēm

, kas satur cisplatīnu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Topotecan Actavis lietošanas

Nelietojiet Topotecan Actavis šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret topotekānu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti. Pirms uzsākt terapiju ar Topotecan Actavis Jums jāpārtrauc bērna

barošana ar krūti;

ja Jūsu asins šūnu skaits ir pārāk mazs.

Pastāstiet savam ārstam,

ja Jūs domājat, ka jebkas no minētā attiecas uz Jums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Topotecan Actavis lietošanas konsultējieties ar savu ārstu:

ja Jums ir jebkādas nieru saslimšanas. Jums paredzēto Topotecan Actavis devu var būt

nepieciešams pielāgot. Topotecan Actavis nav ieteicams lietot smagu nieru darbības traucējum

gadījumā;

ja Jums ir jebkādas aknu saslimšanas. Topotecan Actavis nav ieteicams lietot smagu aknu

darbības traucējumu gadījumā;

ja Jums ir plaušu iekaisums ar tādām pazīmēm, kā klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana,

skatīt arī 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”.

Topotecan Actavis var samazināt asins šūnu skaitu, kas nepieciešamas asins recēšanai (trombocīti).

Tas var izraisīt smagu asiņošana no relatīvi nelielām traumām, piemēram, neliela iegriezuma. Retākos

gadījumos tas var izraisīt daudz smagāku asiņošanu. Pārrunājiet ar savu ārstu kā samazināt asiņošanas

risku.

Blakusparādību sastopamības biežums ir lielāks pacientiem ar sliktu vispārējo veselības stāvokli. Ārsts

novērtēs Jūsu vispārējo veselības stāvokli terapijas laikā, un Jums jāpastāsta viņam/viņai, ja Jums

novērojams drudzis, infekcija vai arī Jūs jūtaties slikti citu iemeslu dēļ.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Pieejama ierobežota pieredze par lietošanu bērniem un pusaudžiem, un tāpēc ārstēšana nav ieteicama.

Citas zāles un Topotecan Actavis

Pastāstiet savam ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Topotecan Actavis nedrīkst lietot grūtniecēm,

izņemot absolūtas nepieciešamības gadījumus. Ja Jūs

esat grūtniece vai arī Jums ir aizdomas par grūtniecību, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam.

Ārstēšanas laikā jālieto efektīva pretapaugļošanās metode, lai neiestātos grūtniecība/nekļūtu par tēvu.

Vērsieties pie sava ārsta pēc padoma.

Pacientiem, kas ir noraizējušies par savu auglību, pirms terapijas uzsākšanas jākonsultējas ar savu

ārstu par auglību un ģimenes plānošanas iespējām.

Topotecan Actavis terapijas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti.

Transportlīdz

ekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Topotecan Actavis var izraisīt Jums nogurumu vai vājumu. Ja Jums tas novērojams, nevadiet

transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Topotecan Actavis satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) flakonā, būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.

Kā lietot Topotecan Actavis

Jūsu Topotecan Actavis deva būs atkarīga no:

slimības, kas tiek ārstēta,

Jūsu ķermeņa virsmas laukuma (m

asins analīžu rezultātiem, kas izdarīti pirms terapijas sākuma un tās laikā,

tā cik labi Jūs panesat terapiju.

Pieaugušie

Sīkšūnu plaušu vēzis

Parastā deva ir 1,5 mg uz m

(ķermeņa virsmas laukuma) vienu reizi dienā 5 dienas ilgi. Šo terapijas

ciklu parasti atkārtos ik pēc trīs nedēļām.

Dzemdes kakla vēzis

Parastā deva ir 0,75 mg uz m

(ķermeņa virsmas laukuma) vienu reizi dienā 5 dienas ilgi. Šo terapijas

ciklu parasti atkārtos ik pēc trīs nedēļām.

Dzemdes kakla vēža ārstēšanā šīs zāles lietos kopā ar citām pretvēža zālēm, kas satur cisplatīnu.

Sīkākai informācijai par cisplatīnu, lūdzu skatīt atbilstošo lietošanas instrukciju.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ārstam var būt nepieciešams samazināt devu atbilstoši Jūsu nieru darbībai.

Kā pagatavot Topotecan Actavis

Topotekāns ir pieejams kā pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai. Pirms lietošanas

pulveris ir jāizšķīdina un iegūtais koncentrāts pēc tam ir jāatšķaida.

Kā ievadīt Topotecan Actavis

Ārsts vai medmāsa Jums ievadīts izšķīdinātu un atšķaidītu Topotecan Actavis šķīdumu infūzijas veidā

(caur pilinātāju), parasti to ievadīs Jūsu rokā apmēram 30 minūtes ilgi.

Ja esat lietojis Tropotecan Actavis vairāk nekā noteikts

Šīs zāles Jums ievadīs ārsts vai medmāsa, tāpēc maz ticams, ka Jūs zāles saņemsiet vairāk nekā

noteikts. Ja notikusi pārdozēšana, ārsts novēros, vai Jum

s nerodas blakusparādības. Pastāstiet

savam ārstam vai medmāsai, ja Jums ir kādas šaubas par saņemto šo zāļu devu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas blakusparādības

Jums

nekavējoties

jāpastāsta savam ārstam, ja Jums novērojamas jebkuras no sekojošām nopietnajām

blakusparādībām. Šo blakusparādību gadījumā Jums var būt nepieciešama hospitalizācija un tās var

būt arī dzīvībai bīstam

Infekcijas

(ļoti bieži; var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10), ar tādām pazīmēm, kā:

drudzis,

nopietns Jūsu vispārējā veselības stāvokļa pasliktinājums,

lokāli simptomi, piemēram, kakla iekaisums vai dedzinoša sajūta urinācijas laikā

stipras vēdera sāpes, drudzis un iespējams arī caureja (retākos gadījumos ar asinīm) var

būt zarnu iekaisuma pazīmes (neitropēnisks kolīts).

Topotecan Actavis var samazināt Jūsu spējas pretoties infekcijām.

Plaušu iekaisums

(reti; var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 1000),

ar tādām p

azīmēm, kā:

apgrūtināta elpošana,

klepus,

drudzis.

Šī smagā stāvokļa attīstības risks (intersticiāla plaušu slimība) ir lielāks, ja Jums jau pašlaik ir

problēmas ar plaušām vai arī Jums iepriekš ir veikta staru terapija vai arī Jūs esat lietojis zāles, kas

ietekmē Jūsu plaušas, skatīt arī 2. punktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”. Šis stāvoklis var būt

ar letālu iznākumu.

Nopietnas alerģiskas (anafilaktiskas) reakcijas

(reti; var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no

1000) ar tādām p

azīmēm kā:

sejas, lūpu, mēles vai kakla pietūkums, apgrūtināta elpošana, pazemināts asinsspiediens,

reibonis un niezoši izsitumi.

Citas iespējamās Topotecan Actavis blakusparādības ir šādas.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10)

Vispārējs vājums un nogurums, kas var liecināt par samzinātu sarkano asins šūnu skaitu

(anēmija). Dažos gadījumos Jums var būt nepieciešama asins pārliešana.

Samazināts cirkulējošo balto asins šūnu (leikocīti) skaits asinīs. Neparasti mazs neitrofilo

granulocītu (balto asins šūnu veids) skaits asinīs ar vai bez drudža.

Neparasta zilumu veidošanās vai asiņošana, kas dažkārt var būt smaga, ko izraisa asinsreci

nodrošinošo šūnu (trombocīti) skaita sam

azināšanās.

Ķermeņa masas samazināšanās un apetītes zudums (anoreksija); nogurums; vājums.

Slikta dūša, vemšana; caureja; sāpes vēderā; aizcietējums.

Mutes dobuma un gremošanas trakta iekaisums.

Drudzis.

Infekcijas.

Matu izkrišana.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10)

Alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas (tai skaitā izsitumi).

Neparasti augsts bilirubīna līmenis, atliekas, ko veido aknas noārdot sarkanās asins šūnas.

Iespējamie simptomi ir dzeltena āda (dzelte).

Samazināts visu asins šūnu skaits (pancitopēnija).

Slikta pašsajūta.

Nopietnas asins infekcijas, kas var būt ar letālu iznākumu.

Nieze (izteikta nieze).

Retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 1000)

Tūska, ko izraisa šķidruma uzkrāšanās (angioneirotiskā tūska), piemēram, ap acīm un

lūpām, kā arī roku, pēdu un rīkles pietūkums. Smagos gadījum

os tas var izraisīt apgrūtinātu

elpošanu.

Niezoši izsitumi (vai nātrene).

Ļoti retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10000)

Vieglas sāpes un iekaisums injekcijas vietā, ko izraisa nejauša zāļu ievadīšana apkārtējos audos

(ekstravazācija), piemēram, noplūde.

Ja Jums tiek ārstēts dzemdes kakla vēzis, Jums var rasties blakusparādības, ko izraisījušas citas zāles

(cisplatīns), kuras Jums ievadīs vienlaicīgi ar Topotecan Actavis.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām

, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Topotecan Actavis

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona un kartona kastītes.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Šķīdinātam un atšķaidītam šķīdumam

Koncentrāta ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta 24 stundas, uzglabājot tem

peratūrā 25 ± 2°C,

normālos gaismas apstākļos un 24 stundas temperatūrā no 2°C līdz 8°C, sargājot no gaismas.

Šķīduma, kas iegūts pēc atšķaidīšanas

ar infūziju šķīdumiem (0,9 % NaCl un 5 % glikoze), ķīmiskā un

fizikālā stabilitāte ir pierādīta 4 stundas, uzglabājot istabas temperatūrā normālos gaismas apstākļos

izmantojot paraugus, kas uzglabāti temperatūrā 25 ± 2°C attiecīgi 12 stundas un 24 stundas pēc

šķīdināšanas un pēc tam atšķaidīti.

No mikrobioloģiskā viedokļa šīs zāles jālieto nekavējoties. Ja tās netiek lietotas nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem

pirms lietošanas ir atbildīgs zāļu lietotājs. Parasti uzglabāšanas laiks

nedrīkst pārsniegt 24 stundas, uzglabājot temperatūrā 2

līdz 8°C, ja vien izšķīdināšana/atšķaidīšana

veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Topotecan Actavis satur

Aktīvā viela ir topotekāns. Katrs flakons satur 1 mg vai 4 mg topotekāna (hidrohlorīda veidā).

Pēc atšķaidīšanas 1 ml koncentrāta satur 1 mg topotekāna.

Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), vīnskābe (E334), sālsskābe (E507) un nātrija hidroksīds.

Topotecan Actavis ārējais izskats un iepakojums

Topotecan Actavis ir pieejams I klases bezkrāsainos stikla flakonos ar pelēku brombutilgumijas

aizbāzni un alumīnija vāciņu ar noņemamu plastmasas vāciņu. Katrs flakons ir pārklāts ar

aizsargpārklājumu.

Iepakojumi:

1 x 1 mg flakons; 5 x 1 mg flakons

1 x 4 mg flakons; 5 x 4 mg flakons

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

Hafnarfjörður

Īslande

Raž

otājs

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd

Bucharest

Rumānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

ALL-in-1 bvba

Tél/Tel: +32 3 451 26 88

Lietuva

UAB “Actavis Baltics”

Tel: +370 5 260 9615

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 9321 680

Luxembourg/Luxemburg

ALL-in-1 bvba

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 451 26 88

Česká republika

Actavis CZ a.s.

Tel: +420 251 113 002

Magyarország

Actavis Hungary Kft.

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Actavis A/S

Tlf: +45 72 22 30 00

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +35621693533

Deutschland

Actavis Deutschland GmbH & Co. KG

Telefon: +49 (0)89 558909 0

Nederland

Actavis B.V.

Tel: +31 35 54 299 33

Eesti

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Tel: +372 6100 565

Norge

Actavis Norway AS

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Österreich

Actavis GmbH

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Actavis Spain, S.A.

Tfno.: +34 91 630 86 45

Polska

Actavis Export Int. Ltd., Malta.

Kontakt w Polsce:

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Actavis France

Tél: +33 4 72 72 60 72

Portugal

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

Agmar d.o.o.

Tel: +385(1)6610-333

România

Actavis SRL

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Actavis Ireland Limited

Tel: +353 (0)21 4619040

Slovenija

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Actavis Group PTC ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

Actavis s.r.o.

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Tel: +39 0296392601

Suomi/Finland

Actavis Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

Sverige

Actavis AB

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

Actavis Baltics pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67067873

United Kingdom

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271 385257

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

{MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par š

īm zālēm

ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Topotecan Actavis

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Vadlīnijas par drošu rīcību ar pretaudzēju līdzekļiem un to iznīcināšanu

Zāļu izšķīdināšana un atšķaidīšana jāveic apmācītam personālam.

Zāļu pagatavošana jāveic tam paredzētās telpās aseptiskos apstākļos.

Jāizmanto atbilstoši vienreizējās lietošanas aizsargcimdi, aizsargbrilles, aizsargtērps un

aizsargmaska.

Jāievēro piesardzības pasākumi, lai izvairītos no nejaušas zāļu nonākšanas saskarē ar acīm.

Gadījumā, ja notikusi saskare ar acīm, tās jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam jāgriežas

pie ārsta, lai veiktu izmeklējumu.

Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu, skartais ādas apvidus rūpīgi jānomazgā ar lielu daudzum

ūdens. Pēc aizsargcimdu novilkšanas vienmēr nomazgājiet rokas.

Grūtnieces nedrīkst rīkoties ar citotoksiskiem līdzekļiem.

Iznīcinot līdzekļus (šļirces, adatas u.c.), kas izmantoti citotoksisku līdzekļu izšķīdināšanai un/vai

atšķaidīšanai jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi. Neizlietotās zāles vai izlietotos

materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Šķīdināšana un atšķaidīšana pirms lietošanas

Pirms infūzijas, Topotecan Actavis pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai jāšķīdina ar

atbilstošu daudzumu injekciju ūdens sekojošā attiecībā:

Topotecan Actavis 1 mg ar 1.1 ml injekciju ūdens (jo tas satur 10 % virstilpumu);

Topotecan Actavis 4 mg ar 4 ml injekciju ūdens.

Pēc šķīdināšanas tiks iegūts koncentrāts, kas saturēs 1 mg topotekāna vienā ml.

Šīs koncentrāts (1 mg/ml) pirms lietošanas jāatšķaida.

Izšķīdinātā koncentrāta tilpums, kas atbilst aprēķinātajai individuālajai devai, tālāk jāatšķaida ar

9 mg/ml (0.9 %) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdumu

intravenozām infūzijām, lai iegūtu infūziju šķīduma beigu koncentrāciju no 25 līdz 50 mikrogramiem

uz ml, piemēram:

Tilpums

25 mikrogrami/ml

šķīdumam

Tilpums

50 mikrogrami/ml

šķīdumam

1 ml 1 mg/ml topotekāna šķīdums

Pievienojiet 39 ml, lai

iegūtu 40 ml

Pievienojiet 19 ml, lai

iegūtu 20 ml

4 ml 1 mg/ml topotekāna šķīdums

Pievienojiet 156 ml, lai

iegūtu 160 ml

Pievienojiet 76 ml, lai

iegūtu 80 ml

Uzglabāšana pēc šķīdināšanas un atšķaidīšanas

Koncentrāta ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta 24 stundas, uzglabājot temperatūrā 25 ± 2°C,

normālos gaismas apstākļos un 24 stundas temperatūrā no 2°C līdz 8°C, sargājot no gaismas.

Šķīduma, kas iegūts pēc koncentrāta

atšķaidīšanas

ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu

injekcijām vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīduma infūzijām, ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta

4 stundas temperatūrā 25 ±

2°C, normālos gaismas apstākļos. Pārbaudītie koncentrāti tika uzglabāti

temperatūrā 25 ± 2°C attiecīgi 12 stundas un 24 stundas pēc šķīdināšanas un pēc tam atšķaidīti.

No mikrobioloģiskā viedokļa šīs zāles jālieto nekavējoties. Ja tās netiek lietotas nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs zāļu lietotājs. Parasti uzglabāšanas laiks

nedrīkst pārsniegt 24 stundas, uzglabājot temperatūrā 2

līdz 8°C, ja vien izšķīdināšana/atšķaidīšana

veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Iznīcināšana

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Visi priekšmeti, kas

izmantoti ievadīšanai vai tīrīšanai, tai skaitā aizsargcimdi, jāievieto paaugstināta riska atkritumu

maisos iznīcināšanai augstā temperatūrā. Šķidruma atlikumu skalo ar lielu daudzumu ūdens.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Topotecan Actavis 1 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 1 mg topotekāna (

Topotecanum

) (hidrohlorīda veidā).

Pēc atšķaidīšanas 1 ml koncentrāta satur 1 mg topotekāna.

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Viens flakons satur 0,52 mg (0,0225 mmol) nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Dzeltens liofilizāts.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Topotekāns monoterapijā ir indicēts pacientiem ar sīkšūnu plaušu vēža recidīvu (SPV), kuriem

atkārtota ārstēšana ar pirmās rindas līdzekļiem nav uzskatāma par lietderīgu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Topotekāns kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts pacientēm ar dzemdes kakla vēža recidīvu pēc staru

terapijas un pacientēm ar slimības IVB stadiju. Pacientēm

, kuras iepriekš ārstētas ar cisplatīnu,

nepieciešams ilgstošs ārstēšanas pārtraukums, lai pamatotu kombinētās terapijas lietošanu (skatīt 5.1.

apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Topotekānu jālieto nodaļās, kuras ir specializējušās citotoksiskajā ķīmijterapijā, un tā lietošana

jāuzrauga ārstam ar pieredzi ķīmijterapijas izmantošanā (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Devas

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu, jāiepazīstas ar pilnu cisplatīna zāļu aprakstu.

Pirms pirmā topotekāna kursa uzsākšanas pacienta neitrofīlo leikocītu skaitam sākumstāvoklī jābūt

≥ 1,5 x 10

/l un trombocītu skaitam ≥ 100 x 10

/l un hemoglobīna līmenim ≥ 9 g/dl (pēc transfūzijas,

ja nepieciešams).

Sīkšūnu plaušu vēzis

Sākuma deva

Ieteicamā topotekāna deva ir 1,5 mg/m

ķermeņa virsmas laukuma/dienā, ko ievada intravenozas

infūzijas veidā katru dienu 30 minūšu laikā piecas dienas pēc kārtas, ievērojot trīs nedēļu intervālu

starp katra kursa sākumu. Ja terapijas panesamība ir laba, to var turpināt līdz slimības progresēšanai

(skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Turpmākās devas

Topotekānu nedrīkst ievadīt atkārtoti, ja vien neitrofīlo leikocītu skaits nav ≥ 1 x 10

/l, trombocītu

skaits ≥ 100 x 10

/l un hemoglobīna līmenis ≥9 g/dl (pēc transfūzijas, ja nepieciešams).

Vispārpieņemtā onkoloģijas praksē, lai ārstētu neitropēniju, vai nu nozīmē topotekānu kopā ar citām

zālēm (piemēram, G-CSF), vai arī samazina topotekāna devu, lai saglabātu neitrofilo leikocītu skaitu.

Ja izvēlas devas samazināšanu pacientiem ar smagu, septiņas dienas vai ilgāku neitropēniju (neitrofilo

leikocītu skaits < 0,5 x 10

/l) vai smagu neitropēniju, ko pavada drudzis vai infekcija, vai pacientiem,

kuriem ārstēšana bija atlikta sakarā ar neitropēniju, deva ir jāsamazina par 0,25 mg/m

/ dienā līdz

1,25 mg/m

/dienā (vai turpmāk līdz 1,0 mg/m

/dienā, ja nepieciešams).

Līdzīgi devas jāsamazina, ja trombocītu skaits ir zem 25 x 10

/l. Klīniskos pētījumos topotekāna

lietošana tika pārtraukta, ja tā deva bija samazināta līdz 1,0 mg/m

un bija nepieciešama arī turpmāka

devas samazināšana, lai mazinātu blakusparādības.

Dzemdes kakla vēzis

Sākuma deva

Ieteicamā topotekāna deva ir 0,75 mg/m

dienā, ko ievada 1., 2. un 3. dienā intravenozas infūzijas

veidā 30 minūšu laikā. 50 mg/m

dienā cisplatīna intravenozas infūzijas veidā ievada 1. dienā pēc

topotekāna devas ievadīšanas. Šo ārstēšanas shēmu atkārto ik pēc 21 dienas, līdz veikti seši kursi vai

arī slimība progresē.

Turpmākās devas

Topotekānu nedrīkst ievadīt atkārtoti, ja vien neitrofīlo leikocītu skaits nav lielāks vai vienāds ar

1,5 x 10

/l, trombocītu skaits nav lielāks vai vienāds 100 x 10

/l un hemoglobīna līmenis nav lielāks

vai vienāds 9 g/dl (pēc transfūzijas, ja nepieciešams).

Vispārpieņemtā onkoloģijas praksē, lai ārstētu neitropēniju, vai nu nozīmē topotekānu kopā ar citām

zālēm (piemēram, G-CSF), vai arī samazina topotekāna devu, lai saglabātu neitrofilo leikocītu skaitu.

Ja izvēlas devas samazināšanu pacientiem ar smagu, septiņas dienas vai ilgāku neitropēniju (neitrofilo

leikocītu skaits mazāks par 0,5 x 10

/l) vai smagu neitropēniju, ko pavada drudzis vai infekcija, vai

pacientiem, kuriem ārstēšana bija atlikta sakarā ar neitropēniju, deva turpmākajos ārstēšanas kursos ir

jāsamazina par 20 % līdz 0,60 mg/m

dienā (vai turpmāk līdz 0,45 mg/m

/dienā, ja nepieciešams).

Līdzīgi devas jāsamazina, ja trombocītu skaits ir zem 25 x 10

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Monoterapija (sīkšūnu plaušu vēzis)

Nav pietiekoši daudz datu, lai ieteiktu zāļu lietošanu pacientiem ar kreatinīna klīrensu < 20ml/min.

Ierobežoti dati liecina, ka pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devas ir

jāsamazina. Ieteicamā topotekāna deva monoterapijā pacientiem ar sīkšūnu plaušu vēzi un kreatinīna

klīrensu starp 20 un 39 ml/minūtē ir 0,75 mg/m

/dienā piecas dienas pēc kārtas.

Kombinētā terapija (dzemdes kakla vēzis)

Klīniskajos pētījumos, lietojot topotekānu kombinācijā ar cisplatīnu dzemdes kakla vēža ārstēšanai,

terapija tika uzsākta tikai pacientēm, kurām kreatinīna līmenis serumā bija mazāks vai vienāds ar

1,5 mg/dl. Ja topotekāna/cisplatīna kombinētās terapijas laikā kreatinīna līmenis serumā pārsniedz

1,5 mg/dl, ieteicams iepazīties ar pilnu zāļu aprakstu, lai saņemtu ieteikumus par cisplatīna devas

samazināšanu/lietošanas turpināšanu.

Ja cisplatīna lietošana tiek pārtraukta, nav pietiekamas informācijas par topotekāna monoterapijas

turpināšanu pacientēm ar dzemdes kakla vēzi.

Pediatriskā populācija

Pieredze par topotekāna lietošanu bērniem ir ierobežota, tādēļ ieteikumi pediatrisku pacientu

ārstēšanai ar Topotecan Actavis netiek sniegti (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Topotecan Actavis ir paredzēts intravenozām infūzijām pēc izšķīdināšanas un atšķaidīšanas. Pirms

lietošanas tas no sākuma jāizšķīdina un pēc tam jāatšķaida (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro, rīkojoties ar šīm zālēm vai ievadot šīs zāles

Šo zāļu šķīdināšana un atšķaidīšana jāveic apmācītam personālam. Šīs zāles jāpagatavo aseptiskos

apstākļos tam speciāli paredzētā vietā. Jāizmanto atbilstoši vienreizējās lietošanas cimdi, brilles, halāts

un maska. Jāievēro piesardzība, lai šīs zāles nejauši nenonāktu saskarē ar acīm.

Gadījumā, ja notikusi

saskare ar acīm, tās jāskalo ar lielu daudzumu ūdens, pēc tam jādodas pie ārsta veikt medicīnisko

izmeklēšanu. Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu, rūpīgi nomazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu

ūdens. Pēc cimdu novilkšanas vienmēr nomazgājiet rokas (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Grūtnieces nedrīkst apieties ar citotoksiskiem līdzekļiem.

4.3.

Kontrindikācijas

Topotekāna lietošana ir kontrindicēta:

pacientiem ar izteiktu paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā

uzskaitītajām palīgvielām anamnēzē;

mātēm

, kuras baro bērnu ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu);

pacientiem ar jau esošu smagu kaulu smadzeņu nomākumu pirms pirmā terapijas kursa

uzsākšanas, ko apliecina neitrofīlo leikocītu skaits < 1,5 x 10

/l un/vai trombocītu

skaits < 100 x 10

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Hematoloģiskā toksicitāte ir atkarīga no devas, un regulāri jāveic pilna asins analīze, ieskaitot

trombocītu skaita noteikšanu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Tāpat kā citi citotoksiski līdzekļi, topotekāns var izraisīt smagu mielosupresiju. Saņemti ziņojumi par

sepsi un letālu iznākumu izraisījušas mielosupresijas rašanos pacientiem, kuri lietojuši topotekānu

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Topotekāna inducēta neitropēnija var izraisīt neitropēnisku kolītu. Topotekāna klīniskajos pētījumos ir

ziņots par neitropēniskā kolīta izraisītiem letāliem gadījumiem. Pacientiem, kuriem ir drudzis,

neitropēnija un līdzīga veida sāpes vēderā, ir jāapsver neitropēniskā kolīta iespēja.

Topotekāns ir saistīts ar ziņojum

iem par intersticiālu plaušu slimību (IPL) (skatīt 4.8. apakšpunktu),

kas dažkārt bijusi letāla. Pamatā esošie riska faktori IPL anamnēzē, plaušu fibrozi, plaušu vēzi,

krūškurvja apstarošanu un pneimotoksisku zāļu un/vai koloniju stimulējošu faktoru lietošanu. Pacienti

ir jānovēro attiecībā uz plaušu simptomiem, kas var liecināt par IPL (piemēram, klepus, drudzis, elpas

trūkums un/vai hipoksija), un topotekāna lietošana jāpārtrauc, ja tiek apstiprināta intersticiālas plaušu

slimības diagnoze.

Topotekāna monoterapija un topotekāna kombinācija ar cisplatīnu bieži ir saistīta ar klīniski nozīmīgu

trombocitopēniju. Tas ir jāņem

vērā, nozīmējot topotekānu, piemēram, gadījumos, kad tiek apsvērta

terapija pacientiem ar paaugstinātu audzēja asiņošanas risku.

Kā paredzēts, pacientiem ar sliktu vispārējo stāvokli (PS>1) ir vājāka reakcija uz terapiju un palielināts

komplikāciju biežums, piemēram, drudzis, infekcijas un sepse (skatīt 4.8. apakšpunktu). Terapijas

laikā ir svarīgi rūpīgi novērtēt vispārējo stāvokli, lai pārliecinātos, ka pacienta vispārējais stāvoklis

nepasliktinās līdz PS 3.

Nav pietiekamas pieredzes par topotekāna lietošanu smagu nieru darbības traucējumu (kreatinīna

klīrenss < 20 ml/min) vai cirozes izraisītu smagu aknu funkciju traucējumu (seruma

bilirubīns ≥ 10 mg/dl) gadījumos. Šīm pacientu grupām topotekānu lietot neiesaka.

Nelielam skaitam pacientu ar aknu darbības traucējumiem (bilirubīna līmenis serumā no

1,5 līdz 10 mg/dl) topotekāns tika ievadīts intravenozi pa 1,5 mg/m

piecas dienas katru trešo nedēļu.

Tika novērota topotekāna klīrensa samazināšanās. Tomēr, nav pietiekami daudz datu, lai sniegtu

rekomendācijas par devām šai pacientu grupai.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakokinētiskās mijiedarbības pētījumi cilvēkiem

in vivo

nav veikti.

Topotekāns nenomāc cilvēku P450 enzīmus (skatīt 5.2. apakšpunktu). Populācijas pētījumā

granisetrona, ondansetrona, morfija vai kortikosteroīdu lietošana vienlaicīgi ar topotekānu intravenozi

neietekmēja nozīmīgi kopējā topotekāna (aktīvās un neaktīvās form

as) farmakokinētiku.

Kombinējot topotekānu ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem, lai uzlabotu panesamību, var būt

nepieciešams samazināt visu šo zāļu devas. Tomēr, kombinējot ar platīnu saturošiem līdzekļiem,

pastāv noteikta, no secības atkarīga mijiedarbība, kas atšķiras, ordinējot platīnu saturošas

zāles 1. vai 5. topotekāna lietošanas dienā. Ja cisplatīns vai karboplatīns tiek ordinēts 1. topotekāna

lietošanas dienā, lai uzlabotu panesamību, nepieciešams ordinēt mazāku zāļu devu nekā tad, ja platīnu

saturošu zāļu lietošanu uzsāk 5. topotekāna lietošanas dienā.

13 pacientēm a

r olnīcu vēzi, kurām ievadīja topotekānu (0,7 mg/m

dienā 5 dienas pēc kārtas) un

cisplatīnu (60 mg/m

dienā 1.dienā), 5. dienā novēroja nelielu AUC (12 %, n=9) un C

(23 %, n=11)

paaugstināšanos. Šī paaugstināšanās netiek uzskatīta par klīniski nozīmīgu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Tāpat kā visos citotoksiskas ķīmijterapijas gadījumos, kādu no dzimupartneriem ārstējot ar

topotekānu, jāiesaka efektīvas pretapaugļošanās metodes lietošana.

Reproduktīvā vecuma sievietes

Preklīniskie pētījumi parādīja, ka topotekāns izraisa embriofetālu letalitāti un anomālijas (skatīt 5.3.

apakšpunktu). Tāpat kā citi citotoksiski līdzekļi, topotekāns var kaitēt auglim, tādēļ sievietēm fertilā

vecumā jāiesaka izvairīties no grūtniecības topotekāna terapijas laikā.

Grūtniecība

Ja topotekāns tiek lietots grūtniecības laikā, vai topotekāna terapijas laikā iestājas grūtniecība, paciente

jābrīdina par iespējamo kaitējumu auglim.

Barošana ar krūti

Topotekāna lietošana ir kontrindicēta bērna zīdīšanas laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu). Lai gan nav

zināms, vai topotekāns izdalās mātes pienā cilvēkiem, uzsākot terapiju, barošana ar krūti jāpārtrauc.

Fertilitāte

Reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar žurkām nav konstatēta topotekāna ietekme uz tēviņu vai

mātīšu auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Taču, tāpat kā citas citotoksiskas zāles, topotekāns ir

genotoksisks, tādēļ nevar izslēgt tā ietekmi uz auglību, tai skaitā vīriešu auglību.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr, ja ir nespēks un astēnija, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, jāievēro

piesardzība.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Devu noteikšanas pētījumos, kas aptvēra 523 pacientes ar olnīcu vēža recidīvu un 631 pacientu ar

sīkšūnu plaušu vēža recidīvu, devu limitējošais faktors topotekāna monoterapijā bija hematoloģiskā

toksicitāte. Toksicitāte bija paredzama un atgriezeniska. Nenovēroja nekādas kumulatīvas

hematoloģiskās vai nehematoloģiskās toksicitātes pazīmes.

Topotekāna blakusparādību profils, lietojot to kombinācijā ar cisplatīnu dzemdes kakla vēža

klīniskajos pētījumos, atbilst tam, ko novēroja, lietojot topotekānu monoterapijā. Kopējā

hematoloģiskā toksicitāte pacientēm, kuras ārstēja ar topotekānu kom

binācijā ar cisplatīnu, bija

mazāka, salīdzinot ar topotekāna monoterapiju, bet lielāka nekā lietojot cisplatīnu vienu pašu.

Lietojot topotekānu kombinācijā ar cisplatīnu, novēroja papildus blakusparādības, taču šīs

blakusparādības bija novērotas cisplatīna monoterapijas gadījumā un nebija saistītas ar topotekānu. Lai

iegūtu informāciju par visām blakusparādībām, kas saistītas ar cisplatīna lietošanu, jāiepazīstas ar

cisplatīna zāļu aprakstu.

Apvienotie drošības dati par topotekānu monoterapijā sniegti zemāk.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Blakusparādības ir uzskaitītas, klasificējot pa orgānu sistēmām un pēc absolūtā biežuma (visi ziņotie

gadījumi). Biežuma klasifikācijai izmantoti šādi rādītāji: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10),

retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), ieskaitot atsevišķus

ziņojumus un nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Infekcijas un infestācijas

Ļoti bieži:

infekcija

Bieži:

Sepse

Ar topotekānu ārstētiem pacientiem ziņots par sepses

izraisītiem nāves gadījumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

febrila neitropēnija

neitropēnija (skatīt zemāk Kuņģa – zarnu trakta traucējumi)

trombocitopēnija

anēmija

leikopēnija

Bieži:

pancitopēnija

Nav zināmi:

smaga asiņošana (saistībā ar trombocitopēniju)

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži:

paaugstinātas jutības reakcija, ieskaitot izsitumus

Reti:

anafilaktiska reakcija

angioedēma

nātrene

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži:

anoreksija (kas var būt smaga)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti:

intersticiāla plaušu slimība (dažos gadījumos ar letālu

iznākumu)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži:

slikta dūša, vemšana un caureja (visas šīs izpausmes var būt

smagas)

aizcietējums

vēdera sāpes

mukozīts

Saņemti ziņojumi, ka topotekāna ierosinātas neitropēnijas

komplikācija bija neitropēnisks kolīts, tajā skaitā letāls

neitropēnisks kolīts (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži:

hiperbilirubinēmija

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži:

alopēcija

Bieži:

nieze

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

drudzis

astēnija

nespēks

Bieži:

savārgums

Ļoti reti:

ekstravazācija

Ļoti retos gadījumos ziņots par ekstravazāciju. Reakcijas

bija vieglas, un parasti nebija nepieciešama specifiska

ārstēšana

Iepriekš minēto blakusparādību sastopamības biežums ir potenciāli augstāks pacientiem ar sliktu

vispārējo stāvokli (PS) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Tālāk minētais hematoloģisko un nehematoloģisko blakusparādību biežums atspoguļo ziņojumus par

tām blakusparādībām, kas uzskatītas par saistītām/iespējami saistītām ar topotekāna terapiju.

Atsevišķu blakusparādību raksturojums

Hematoloģiskās

Neitropēnija

: smaga (neitrofīlu skaits < 0,5 x 10

/l), pirmā kursa laikā novērota 55 % pacientu, ar

ilgumu ≥ septiņas dienas – 20 % pacientu un kopumā 77 % pacientu (39 % ārstēšanas kursu). Saistībā

ar smagu neitropēniju drudzis un infekcijas attīstījās 16 % pacientu pirmā kursa laikā un kopumā 23 %

pacientu (6 % no ārstēšanas kursiem). Vidējais laiks līdz smagas neitropēnijas sākumam bija deviņas

dienas un vidējais ilgums - septiņas dienas. Smaga neitropēnija, kas ilga vairāk kā septiņas dienas,

novērota kopumā 11 % ārstēšanas kursu. No visiem klīniskajos pētījumos ārstētajiem pacientiem

(ieskaitot gan ar smagu neitropēniju, gan tos, kuriem neradās smaga neitropēnija) 11 % (4 % kursu)

attīstījās drudzis un 26 % (9 % kursu) pievienojās infekcija. Bez tam 5 % no visiem ārstētajiem

pacientiem (1 % kursu) attīstījās sepse (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombocitopēnija:

smaga (trombocītu skaits mazāk par 25 x 10

/l) 25 % pacientu (8 % kursu); vidēji

smaga (trombocītu skaits no 25,0 līdz 50,0 x 10

/l) 25 % pacientu (15 % kursu). Vidējais laiks līdz

smagas trombocitopēnijas sākumam bija 15 dienas un vidējais ilgums bija piecas dienas. Trombocītu

masas pārliešanas izdarītas 4 % kursu. Ziņojumi par nopietnām sekām saistībā ar trombocitopēniju,

tostarp letāliem iznākumiem audzēja asiņošanas rezultātā, ir saņemti reti.

Anēmija

: vidēji smaga līdz smaga (Hb ≤ 8,0 g/dl) 37 % pacientu (14 % kursu). Eritrocītu masas

transfūzijas izdarītas 52 % slimnieku (21 % kursu).

Nehematoloģiskās

Biežāk ziņotās nehematoloģiskās blakusparādības bija kuņģa – zarnu trakta traucējumi, piemēram,

slikta dūša (52 %), vemšana (32 %) un caureja (18 %), aizcietējums (9 %) un mukozīts (14 %).

Smagas ( 3. un 4. pakāpes) sliktas dūšas, vemšanas, caurejas un mukozīta biežums bija attiecīgi

4, 3, 2 un 1 % pacientu.

4 % pacientu tika ziņots par vieglām sāpēm vēderā.

Nespēks topotekāna terapijas laikā bija aptuveni 25 % un astēnija 16 % pacientu. Izteikts

(3. vai 4. pakāpes) nespēks un astēnija bija attiecīgi 3 un 3 % slimnieku.

Pilnīgu vai izteiktu alopēciju novēroja 30 % pacientu, daļēju alopēciju 15 % pacientu.

Citas smagas blakusparādības, kas saistītas vai, iespējams, saistītas ar topotekāna lietošanu, un

parādījās pacientiem, bija anoreksija (12 %), nespēks (3 %) un hiperbilirubinēm

ija (1 %).

Retos gadījumos ziņots par hipersensitivitātes reakcijām, ieskaitot izsitumus, nātreni, angioneirotisko

tūsku un anafilaktiskas reakcijas. Klīniskajos pētījumos ziņots par izsitumiem 4 % pacientu un niezi

1,5 % pacientu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Pacientiem, kuri ārstēti ar intravenozu topotekānu (līdz 10 reizēm pārsniedzot ieteikto devu) un

topotekāna kapsulām (līdz 5 reizēm pārsniedzot ieteikto devu), ir ziņots par pārdozēšanu. Novērotās

pārdozēšanas pazīmes un simptomi saskanēja ar zināmajām nevēlamajām blakusparādībām, kas

saistītas ar topotekānu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Galvenās pārdozēšanas komplikācijas ir kaulu

smadzeņu nomākums un mukozīts. Turklāt ir ziņots par paaugstinātu aknu enzīmu līm

eni intravenozas

topotekāna pārdozēšanas gadījumā.

Nav zināms antidots topotekāna pārdozēšanas gadījumā. Turpmākai ārstēšanai jāatbilst klīniskajām

indikācijām vai nacionālā toksikoloģijas centra ieteikumiem, ja tādi pieejami.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi pretvēža līdzekļi, ATĶ kods: L01XX17.

Topotekāna pretvēža iedarbība ietver topoizomerāzes-I (enzīms, kas cieši saistīts ar DNS replikāciju,

jo tas atslābina torsijas (sagriešanās) spriegumu, kas rodas pirms kustīgā replikācijas atzarojuma)

inhibēšanu. Topotekāns inhibē topoizomerāzi-I, stabilizējot kovalento kompleksu, kas veidojas starp

enzīmu un DNS šķelto virkni, kura ir starpprodukts katalīzē. Celulārā līmenī topoizomerāzes-I

inhibīcijas sekas topotekāna ietekmē ir proteīnasociētās DNS monovirknes pārtraukšana.

Recidivējošs sīkšūnu plaušu vēzis

III fāzes klīniskajā pētījumā (pētījumā 478) tika salīdzināts iekšķīgi lietojam

ais topotekāns kopā ar

labāko uzturošo aprūpi (Best Supportive Care - BSC) (n = 71) un BSC viena pati (n = 70) pacientiem,

kuriem pēc pirmās rindas terapijas saņemšanas attīstījās recidīvs (vidējais progresēšanas laiks [TTP]

kopš pirmās rindas terapijas: 84 dienas iekšķīgi lietojama topotekāna + BSC saņēmējiem, 90 dienas -

BSC saņēmējiem), un kuriem atkārtota intravenoza ķīmijterapija netika uzskatīta par lietderīgu.

Pacientiem iekšķīgi lietojamā topotekāna un BSC grupā statistiski nozīmīgi uzlabojās kopējā

dzīvildze, salīdzinot ar pacientiem, kuri saņēma tikai BSC (

Log-rank

testa p = 0,0104). Nestandartizētā

riska attiecība iekšķīgi lietojamā topotekāna un BSC grupā, salīdzinot ar grupu, kurā tika lietota tikai

BSC, bija 0,64 (95 %

TI: 0,45, 0,90). Vidējā dzīvildze pacientiem, kuri tika ārstēti ar

topotekānu + BSC bija 25,9 nedēļas (95 % TI 18,3; 31,6), salīdzinot ar 13,9 nedēļām (95 % TI 11,1;

18,6) pacientiem, kuri saņēma tikai BSC (p = 0,0104).

Pacientu pašu ziņojumi par simptomiem, izmantojot nemaskētu vērtējumu, liecināja par pastāvīgu

simptomu uzlabošanās tendenci iekšķīgi lietojamā topotekāna + BSC grupā.

Lai salīdzinātu iekšķīgi lietojama un intravenozi ievadīta topotekāna efektivitāti pacientiem, kuriem

radies recidīvs ≥ 90 dienu pēc viena iepriekšēja ķīmijterapijas kursa, tika veikts viens 2. fāzes pētījums

(Pētījums 065) un viens 3. fāzes pētījums (Pētījums 396) (skatīt 1. tabulu). Pacientu pašu ziņojumos

pēc nem

askētu simptomu skalas vērtējuma abos šajos pētījumos gan iekšķīgi lietojamais, gan

intravenozi ievadāmais topotekāns tika saistīts ar līdzīgu simptomu mazināšanos pacientiem ar

recidivējošu jutīgu sīkšūnu plaušu vēzi.

1. tabula. Kopsavilkums par dzīvildzi, atbildes reakcijas rādītāju un laiku līdz progresēšanai

SŠPV slimniekiem, kuri saņēmuši iekšķīgi lietojamu vai intravenozi ievadāmu topotekānu

Pētījums 065

Pētījums 396

Iekšķīgi

lietots

topotekāns

Intravenozi

ievadīts

topotekāns

Iekšķīgi lietots

topotekāns

Intravenozi

ievadīts

topotekāns

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Vidējā dzīvildze (nedēļas)

32,3

25,1

33,0

35,0

(95 % TI)

(26,3, 40,9)

(21,1, 33,0)

(29,1, 42,4)

(31,0, 37,1)

Riska attiecība (95 %

0,88 (0,59, 1,31)

0,88 (0,7, 1,11)

Atbildes reakcijas rādītājs

(%)

23,1

14,8

18,3

21,9

(95 % TI)

(11,6, 34,5)

(5,3, 24,3)

(12,2, 24,4)

(15,3, 28,5)

Atbildes reakcijas rādītāja

starpība (95 % TI)

8,3 (-6,6, 23,1)

-3,6 (-12,6, 5,5)

Vidējais laiks līdz

progresēšanai (nedēļas)

14,9

13,1

11,9

14,6

(95 % TI)

(8,3, 21,3)

(11,6, 18,3)

(9,7, 14,1)

(13,3, 18,9)

Riska attiecība (95 % TI)

0,90 (0,60, 1,35)

1,21 (0,96, 1,53)

N = kopējais ārstēto pacientu skaits.

TI = ticamības intervāls.

Citā randomizētā III fāzes pētījumā, kur salīdzināja i/v topotekānu ar ciklofosfamīdu, doksorubicīnu

un vinkristīnu (CAV) pacientiem, kam bija pret ķīmijterapiju jutīga sīkšūnu plaušu vēža recidīvs,

kopējais atbildes reakcijas rādītājs topotekānam bija 24,3 %, salīdzinot ar 18,3 % CAV grupā. Vidējais

laiks līdz progresēšanai bija līdzīgs abās grupās (attiecīgi 13,3 nedēļas un 12,3 nedēļas). Vidējā

dzīvildze abās grupās bija attiecīgi 25,0 un 24,7 nedēļas. Dzīvildzes riska attiecība i/v topotekānam

pret CAV bija 1,04 (95 % TI 0,78-1,40).

Atbildes reakcijas rādītājs uz topotekānu kombinētajā sīkšūnu plaušu vēža programmā (n = 480)

pacientiem, kam bija pret pirmās rindas ķīmijterapiju jutīgas slimības formas recidīvs, bija 20,2 %.

Vidējā dzīvildze bija 30,3 nedēļas (95 % TI: 27,6; 33,4).

Refraktāra (pret pamatterapiju nejutīga) sīkšūnu plaušu vēža pacientu populācijā atbildes reakcija pret

topotekānu bija 4,0 %

Dzemdes kakla vēzis

Randomizētā, salīdzinošā III fāzes pētījumā, ko veica

Gynaecological Oncology Group

(GOG 0179),

topotekāns ar cisplatīnu (n = 147) tika salīdzināts ar cisplatīnu vienu pašu (n = 146) histoloģiski

apstiprinātas persistējošas, recidivējošas vai IVB stadijas dzemdes kakla vēža ārstēšanā, kur ķirurģiska

ārstēšana un/vai staru terapija netika uzskatīta par lietderīgu. Topotekāns ar cisplatīnu, salīdzinot ar

cisplatīna monoterapiju, uzrādīja statistiski nozīmīgu ieguvumu attiecībā uz kopējo dzīvildzi pēc

korekcijas starpposm

u analīzei (

Log-rank

testa p = 0,033).

2. tabula. Pētījuma GOG-0179 rezultāti

TP populācija

Cisplatīns 50 mg/ m2 1.dienā

ik pēc 21 dienas

Cisplatīns 50 mg/ m

2

1.dienā +

topotekāns 0,75 mg/ m

2

pirmās

3 dienas ik pēc 21 dienas

Dzīvildze (mēneši)

(n = 146)

(n = 147)

Vidējā (95 % TI)

6,5 (5,8, 8,8)

9,4 (7,9, 11,9)

Riska attiecība (95 % TI)

0,76 (0,59-0,98)

Log rank

testa p-vērtība

0,033

Pacienti bez iepriekšējas ķīmijterapijas ar cisplatīnu un staru terapijas

Cisplatīns

Topotekāns/cisplatīns

Dzīvildze (mēneši)

(n = 46)

(n = 44)

Vidējā (95 % TI)

8,8 (6,4, 11,5)

15,7 (11,9, 17,7)

Riska attiecība (95 % TI)

0,51 (0,31, 0,82)

Pacienti pēc ķīmijterapijas ar cisplatīnu un staru terapijas

Cisplatīns

Topotekāns/cisplatīns

Dzīvildze (mēneši)

(n = 72)

(n = 69)

Vidējā (95 % TI)

5,9 (4,7, 8,8)

7,9 (5,5, 10,9)

Riska attiecība (95 % TI)

0,85 (0,59, 1,21)

Pacientiem (n = 39) ar audzēja recidīvu 180 dienu laikā pēc ķīmijterapijas ar cisplatīnu un staru

terapijas vidējā dzīvildze topotekāna un cisplatīna grupā bija 4,6 mēneši (95 % TI: 2,6, 6,1), salīdzinot

ar 4,5 mēnešiem (95 % TI: 2,9, 9,6) cisplatīna grupā, ar riska attiecību 1,15 (0,59, 2,23). Pacientiem

(n = 102) ar audzēja recidīvu pēc 180 dienām vidējā dzīvildze topotekāna un cisplatīna grupā bija

9,9 mēneši (95 % TI: 7, 12,6), salīdzinot ar 6,3 mēnešiem (95 %TI: 4,9, 9,5) cisplatīna grupā, ar riska

attiecību 0,75 (0,49, 1,16).

Pediatriskā populācija

Topotekāns tika novērtēts arī bērnu populācijā, tomēr ir pieejami tikai ierobežoti dati par efektivitāti

un drošību.

Atklātā pētījumā, kur piedalījās bērni (n = 108, vecum

a robežās no zīdaiņa līdz 16 gadu vecumam) ar

recidivējošiem vai progresējošiem audzējiem, topotekāns tika ievadīts sākumdevā 2,0 mg/ m

30 minūšu ilgā intravenozā infūzijā 5 dienas pēc kārtas, atkārtojot kursu ik pēc 3 nedēļām, ilgums līdz

vienam gadam atkarībā no atbildes reakcijas uz terapiju. Tika ietverti šādi audzēju veidi: Jūinga

sarkoma/nediferencēts neiroektodermāls audzējs, neiroblastoma, osteoblastoma un rabdomiosarkoma.

Pretvēža iedarbību novēroja galvenokārt pacientiem ar neiroblastomu. Topotekāna toksicitātes

izpausmes pediatriskajiem pacientiem ar recidivējošiem un refraktāriem norobežotiem audzējiem bija

līdzīgas kā iepriekš novērotas pieaugušajiem pacientiem. Šajā pētījumā četrdesmit seši pacienti (43 %)

saņēma G-CSF 192 (42,1 %) kursu veidā, sešdesmit pieci (60 %) saņēma eritrocītu masas pārliešanu

un piecdesmit (46 %) – trombocītu masas pārliešanu, attiecīgi 139 un 159 (30,5 % un 34,9 %) kursu

veidā. Pamatojoties uz devu ierobežojošu toksicitāti, kas izpaudās kā kaulu sm

adzeņu nomākums,

farmakokinētiskā pētījumā pediatriskiem pacientiem ar refraktāriem norobežotiem audzējiem tika

noteikta maksimālā panesamā deva (MTD) 2,0 mg/m

/dienā ar G-CSF un 1,4 mg/m

/dienā bez G-CSF

(skatīt 5.2. apakšpunktu).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas topotekāna ievadīšanas devās no 0,5 līdz 1,5 mg/ m

30 minūtes ilgā infūzijā piecas

dienas katru dienu, konstatēja augstu plazmas klīrensu 62 l/stundā (SD 22), kas atbilst apmēram 2/3

aknu asins plūsmas. Topotekānam ir arī liels izkliedes tilpums, apmēram 132 litri (SD 57) un relatīvi

īss eliminācijas pusperiods (2-3 stundas). Farmakokinētikas parametru salīdzināšana 5 dienu terapijas

kursā neuzrādīja pārmaiņas. Zemlīknes laukums palielinājās aptuveni proporcionāli devas

palielinājumam. Pēc atkārtotas devas ievadīšanas ik dienas novērota niecīga topotekāna uzkrāšanās vai

tās nav bijis vispār, un nav pierādījumu par FK pārmaiņām pēc daudzām topotekāna devām.

Preklīniskie pētījum

i liecina, ka topotekāna piesaistīšanās pie plazmas proteīniem ir zema (35 %) un

sadalījums starp asins šūnām un plazmu gandrīz vienāds.

Topotekāna eliminācija cilvēkiem ir izpētīta tikai daļēji. Galvenais topotekāna klīrensa ceļš bija

laktona gredzena hidrolīze par atvērta gredzena karboksilātu.

Metabolisma ceļā notiek < 10 % no topotekāna eliminācijas. N-desmetilmetabolīts, kurš šūnu

pārbaudē uzrādījis vienādu vai mazāku aktivitāti nekā sākotnējā viela, ir atrasts urīnā, plazmā un fēcēs.

Galvenā metabolīta un sākotnējās vielas AUC attiecība bija m

azāka nekā 10 % gan kopējam

topotekānam, gan topotekāna laktonam. Urīnā atklāja topotekāna O-glikuronidācijas metabolītu un

N-desmetiltopotekānu.

Kopējā atbrīvošanās no ar zālēm saistītām vielām pēc piecu topotekāna dienas devu lietošanas bija no

71 % līdz 76 % no i/v ievadītās devas. Apmēram 51 % izdalījās urīnā kā kopējais topotekāns un 3 %

izdalījās kā N-desmetiltopotekāns. Kopējā topotekāna izdalīšanās ar fēcēm bija 18 %, bet

N-desmetiltopotekāna izdalīšanās ar fēcēm

– 1,7 %. Kopumā N-desmetilmetabolīts vidēji aizņēma

mazāk nekā 7 % (robežās no 4-9 %) no kopējā ar zālēm saistītā materiāla urīnā un fēcēs.

Topotekāna-O-glikuronīds un N-desmetiltopotekāna-O-glikuronīds urīnā bija mazāk nekā 2,0 %.

In vitro

pētījumu dati, izmantojot cilvēka aknu mikrosomas, norāda, ka veidojas neliels daudzums

N-demetilēta topotekāna.

In vitro

topotekāns neinhibē ne cilvēka P450 enzīmus CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A vai CYP4A, ne arī cilvēka citosola enzīmus

dihidropirimidīna vai ksantīna oksidāzi.

Lietojot kom

binācijā ar cisplatīnu (cisplatīns 1. dienā, topotekāns no 1. līdz 5. dienai), topotekāna

klīrenss 5. dienā bija samazinājies, salīdzinot ar 1. dienu (19,1 l/stundā/m

, salīdzinot ar 21,3 l/stundā/

[n = 9]) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Plazmas klīrenss pacientiem ar aknu darbības traucējumiem (seruma bilirubīns no 1,5 līdz 10 mg/dl)

samazinājās par apmēram 67 %, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem. Topotekāna eliminācijas

pusperiods palielinājās par 30 %, bet nebija redzamu izkliedes tilpuma pārmaiņu. Topotekāna (aktīvā

un neaktīvā forma) kopējais plazmas klīrenss slimniekiem ar aknu darbības traucējumiem samazinājās

tikai apmēram par 10 %, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem.

Plazmas klīrenss pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss 41-60 ml/min.)

samazinājās par apmēram 67 %, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem. Izkliedes tilpums bija

nedaudz samazināts un tādējādi eliminācijas pusperiods palielinājās tikai par 14 %. Slimniekiem ar

vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem topotekāna plazmas klīrenss samazinājās par 34 %,

salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem. Vidējais eliminācijas pusperiods palielinājās no 1,9 stundām

līdz 4,9 stundām.

Populāciju pētījumā vairākiem faktoriem, tai skaitā vecumam, ķermeņa masai un ascītam, nebija

nozīmīgas ietekmes uz kopējo topotekāna (aktīvās un neaktīvās form

as) klīrensu.

Pediatriskā populācija

Topotekāna farmakokinētika, lietojot zāles 5 dienas 30-minūšu ilgas infūzijas veidā, tika izvērtēta

divos pētījumos. Viens pētījums ietvēra devas robežās no 1,4 mg/m

līdz 2,4 mg/m

bērniem (no 2 līdz

12 gadu vecumam, n = 18), pusaudžiem (no 12 līdz 16 gadu vecumam, n = 9), un jauniem

pieaugušajiem (no 16 līdz 21 gadu vecumam, n = 9) ar refraktāriem norobežotiem audzējiem. Otrs

pētījums ietvēra devas robežās no 2,0 mg/m

līdz 5,2 mg/m

bērniem (n = 8), pusaudžiem (n = 3) un

jauniem pieaugušajiem (n = 3) ar leikozi. Šajos pētījumos nebija būtiskas atšķirības topotekāna

farmakokinētikā bērniem, pusaudžiem un jauniem pieaugušiem pacientiem ar norobežotiem audzējiem

un leikozi, bet dati ir pārāk ierobežoti, lai varētu izdarīt noteiktus secinājumus.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

No darbības mehānisma izriet, ka topotekāns ir genotoksisks zīdītāju šūnām (peļu limfomas šūnas un

cilvēka limfocīti)

in vitro

un peļu kaulu smadzeņu šūnām

in vivo

. Parādīts, ka topotekāns izraisa

embriofetālu letalitāti žurkām un trušiem.

Reproduktīvās toksicitātes pētījum

os ar žurkām topotekānam nebija ietekmes uz tēviņu vai mātīšu

auglību, taču mātītēm tika novērota pārmērīga ovulācija un nedaudz pastiprināta augļu bojāeja pirms

implantācijas.

Topotekāna kancerogenitāte nav pētīta.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mannīts (E421)

Vīnskābe (E334)

Nātrija hidroksīds

Sālsskābe (E507)

6.2.

Nesaderība

Zāles ar citām zālēm (Izņem

ot 6.6. apakšpunktā minētos) sajaukt (lietot maisījumā) nedrīkst.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Flakoniem

3 gadi.

Šķīdinātam un atšķaidītam šķīdumam

Koncentrāta ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta 24 stundas, uzglabājot temperatūrā 25 ± 2°C,

normālos gaismas apstākļos un 24 stundas temperatūrā no 2°C līdz 8°C, sargājot no gaismas.

Šķīduma, kas iegūts pēc koncentrāta

atšķaidīšanas

ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu

injekcijām vai 50 mg/ml (5%) glikozes šķīduma infūzijām, ķīmi

skā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta

4 stundas temperatūrā 25 ± 2°C, normālos gaismas apstākļos. Pārbaudītie koncentrāti tika uzglabāti

temperatūrā 25 ± 2°C attiecīgi 12 stundas un 24 stundas pēc šķīdināšanas un pēc tam atšķaidīti.

No mikrobioloģiskā viedokļa šīs zāles jālieto nekavējoties. Ja tās netiek lietotas nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs zāļu lietotājs. Parasti uzglabāšanas laiks

nedrīkst pārsniegt 24 stundas, uzglabājot temperatūrā 2

līdz 8°C, ja vien izšķīdināšana/atšķaidīšana

veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izšķīdināto un atšķaidīto zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

I klases bezkrāsaina stikla flakons (5 ml) ar pelēku brombutila aizbāzni un alumīnija vāciņu ar

noņemamu plastmasas vāciņu, kas satur 1 mg topotekāna. Katrs flakons ir pārklāts ar

aizsargpārklājumu.

Topotecan Actavis ir pieejams kartona kastītēs pa 1 flakonam

un 5 flakoniem. Visi iepakojuma lielumi

tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Topotecan Actavis 1 mg flakona saturs jāšķīdina 1,1 ml ūdens injekcijām. Caurspīdīgais koncentrāts ir

bālgani dzeltenā krāsā un satur 1 mg/ml topotekāna, jo Topotecan Actavis 1 mg satur 10%

virspildījumu. Lai iegūtu beigu koncentrāciju no 25 līdz 50 mikrogrami/ml, nepieciešama tālāka

pagatavotā šķīduma atbilstoša tilpuma atšķaidīšana ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu

injekcijām vai 50 mg/ml (5%) glikozes šķīdumu infūzijām.

Jāievēro parastās prasības par pareizu rīcību ar pretaudzēju zālēm

un to iznīcināšanu, proti:

Zāļu izšķīdināšana un atšķaidīšana jāveic apmācītam personālam.

Zāļu pagatavošana jāveic tam paredzētās telpās aseptiskos apstākļos.

Jāizmanto atbilstoši vienreizējās lietošanas aizsargcimdi, aizsargbrilles, aizsargtērps un

aizsargmaska.

Jāievēro piesardzības pasākumi, lai izvairītos no nejaušas zāļu nonākšanas saskarē ar acīm.

Gadījumā, ja notikusi saskare ar acīm, tās jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam jāgriežas

pie ārsta, lai veiktu izmeklējumu.

Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu, skartais ādas apvidus rūpīgi jānom

azgā ar lielu daudzumu

ūdens. Pēc aizsargcimdu novilkšanas vienmēr nomazgājiet rokas.

Grūtnieces nedrīkst rīkoties ar citotoksiskiem līdzekļiem.

Iznīcinot līdzekļus (šļirces, adatas u.c.), kas izmantoti citotoksisku līdzekļu izšķīdināšanai un/vai

atšķaidīšanai, jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli

jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Visi priekšmeti, kas izmantoti ievadīšanai vai tīrīšanai,

tai skaitā aizsargcimdi, jāievieto paaugstināta riska atkritumu maisos iznīcināšanai augstā

temperatūrā. Šķidrum

a atlikumu skalo ar lielu daudzumu ūdens.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Īslande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/536/001

EU/1/09/536/003

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. gada 24. jūlijs.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 6. jūnijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Topotecan Actavis 4 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 4 mg topotekāna (

Topotecanum

) (hidrohlorīda veidā).

Pēc atšķaidīšanas 1 ml koncentrāta satur 1 mg topotekāna.

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Viens flakons satur 2,07 mg (0,09 mmol) nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Dzeltens liofilizāts.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Topotekāns monoterapijā ir indicēts pacientiem ar sīkšūnu plaušu vēža recidīvu (SPV), kuriem

atkārtota ārstēšana ar pirmās rindas līdzekļiem nav uzskatāma par lietderīgu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Topotekāns kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts pacientēm ar dzemdes kakla vēža recidīvu pēc staru

terapijas un pacientēm ar slimības IVB stadiju. Pacientēm

, kuras iepriekš ārstētas ar cisplatīnu,

nepieciešams ilgstošs ārstēšanas pārtraukums, lai pamatotu kombinētās terapijas lietošanu (skatīt 5.1.

apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Topotekānu jālieto nodaļās, kuras ir specializējušās citotoksiskajā ķīmijterapijā, un tā lietošana

jāuzrauga ārstam ar pieredzi ķīmijterapijas izmantošanā (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Devas

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu, jāiepazīstas ar pilnu cisplatīna zāļu aprakstu.

Pirms pirmā topotekāna kursa uzsākšanas pacienta neitrofīlo leikocītu skaitam sākumstāvoklī jābūt

≥ 1,5 x 10

/l un trombocītu skaitam ≥ 100 x 10

/l un hemoglobīna līmenim ≥ 9 g/dl (pēc transfūzijas,

ja nepieciešams).

Sīkšūnu plaušu vēzis

Sākuma deva

Ieteicamā topotekāna deva ir 1,5 mg/m

ķermeņa virsmas laukuma/dienā, ko ievada intravenozas

infūzijas veidā katru dienu 30 minūšu laikā piecas dienas pēc kārtas, ievērojot trīs nedēļu intervālu

starp katra kursa sākumu. Ja terapijas panesamība ir laba, to var turpināt līdz slimības progresēšanai

(skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Turpmākās devas

Topotekānu nedrīkst ievadīt atkārtoti, ja vien neitrofīlo leikocītu skaits nav ≥ 1 x 10

/l, trombocītu

skaits ≥ 100 x 10

/l un hemoglobīna līmenis ≥9 g/dl (pēc transfūzijas, ja nepieciešams).

Vispārpieņemtā onkoloģijas praksē, lai ārstētu neitropēniju, vai nu nozīmē topotekānu kopā ar citām

zālēm (piemēram, G-CSF), vai arī samazina topotekāna devu, lai saglabātu neitrofilo leikocītu skaitu.

Ja izvēlas devas samazināšanu pacientiem ar smagu, septiņas dienas vai ilgāku neitropēniju (neitrofilo

leikocītu skaits < 0,5 x 10

/l) vai smagu neitropēniju, ko pavada drudzis vai infekcija, vai pacientiem,

kuriem ārstēšana bija atlikta sakarā ar neitropēniju, deva ir jāsamazina par 0,25 mg/m

/ dienā līdz

1,25 mg/m

/dienā (vai turpmāk līdz 1,0 mg/m

/dienā, ja nepieciešams).

Līdzīgi devas jāsamazina, ja trombocītu skaits ir zem 25 x 10

/l. Klīniskos pētījumos topotekāna

lietošana tika pārtraukta, ja tā deva bija samazināta līdz 1,0 mg/m

un bija nepieciešama arī turpmāka

devas samazināšana, lai mazinātu blakusparādības.

Dzemdes kakla vēzis

Sākuma deva

Ieteicamā topotekāna deva ir 0,75 mg/m

dienā, ko ievada 1., 2. un 3. dienā intravenozas infūzijas

veidā 30 minūšu laikā. 50 mg/m

dienā cisplatīna intravenozas infūzijas veidā ievada 1. dienā pēc

topotekāna devas ievadīšanas. Šo ārstēšanas shēmu atkārto ik pēc 21 dienas, līdz veikti seši kursi vai

arī slimība progresē.

Turpmākās devas

Topotekānu nedrīkst ievadīt atkārtoti, ja vien neitrofīlo leikocītu skaits nav lielāks vai vienāds ar

1,5 x 10

/l, trombocītu skaits nav lielāks vai vienāds 100 x 10

/l un hemoglobīna līmenis nav lielāks

vai vienāds 9 g/dl (pēc transfūzijas, ja nepieciešams).

Vispārpieņemtā onkoloģijas praksē, lai ārstētu neitropēniju, vai nu nozīmē topotekānu kopā ar citām

zālēm (piemēram, G-CSF), vai arī samazina topotekāna devu, lai saglabātu neitrofilo leikocītu skaitu.

Ja izvēlas devas samazināšanu pacientiem ar smagu, septiņas dienas vai ilgāku neitropēniju (neitrofilo

leikocītu skaits mazāks par 0,5 x 10

/l) vai smagu neitropēniju, ko pavada drudzis vai infekcija, vai

pacientiem, kuriem ārstēšana bija atlikta sakarā ar neitropēniju, deva turpmākajos ārstēšanas kursos ir

jāsamazina par 20 % līdz 0,60 mg/m

dienā (vai turpmāk līdz 0,45 mg/m

/dienā, ja nepieciešams).

Līdzīgi devas jāsamazina, ja trombocītu skaits ir zem 25 x 10

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Monoterapija (sīkšūnu plaušu vēzis)

Nav pietiekoši daudz datu, lai ieteiktu zāļu lietošanu pacientiem ar kreatinīna klīrensu < 20ml/min.

Ierobežoti dati liecina, ka pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devas ir

jāsamazina. Ieteicamā topotekāna deva monoterapijā pacientiem ar sīkšūnu plaušu vēzi un kreatinīna

klīrensu starp 20 un 39 ml/minūtē ir 0,75 mg/m

/dienā piecas dienas pēc kārtas.

Kombinētā terapija (dzemdes kakla vēzis)

Klīniskajos pētījumos, lietojot topotekānu kombinācijā ar cisplatīnu dzemdes kakla vēža ārstēšanai,

terapija tika uzsākta tikai pacientēm, kurām kreatinīna līmenis serumā bija mazāks vai vienāds ar

1,5 mg/dl. Ja topotekāna/cisplatīna kombinētās terapijas laikā kreatinīna līmenis serumā pārsniedz

1,5 mg/dl, ieteicams iepazīties ar pilnu zāļu aprakstu, lai saņemtu ieteikumus par cisplatīna devas

samazināšanu/lietošanas turpināšanu.

Ja cisplatīna lietošana tiek pārtraukta, nav pietiekamas informācijas par topotekāna monoterapijas

turpināšanu pacientēm ar dzemdes kakla vēzi.

Pediatriskā populācija

Pieredze par topotekāna lietošanu bērniem ir ierobežota, tādēļ ieteikumi pediatrisku pacientu

ārstēšanai ar Topotecan Actavis netiek sniegti (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Topotecan Actavis ir paredzēts intravenozām infūzijām pēc izšķīdināšanas un atšķaidīšanas. Pirms

lietošanas tas no sākuma jāizšķīdina un pēc tam jāatšķaida (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro, rīkojoties ar šīm zālēm vai ievadot šīs zāles

Šo zāļu šķīdināšana un atšķaidīšana jāveic apmācītam personālam. Šīs zāles jāpagatavo aseptiskos

apstākļos tam speciāli paredzētā vietā. Jāizmanto atbilstoši vienreizējās lietošanas cimdi, brilles, halāts

un maska. Jāievēro piesardzība, lai šīs zāles nejauši nenonāktu saskarē ar acīm.

Gadījumā, ja notikusi

saskare ar acīm, tās jāskalo ar lielu daudzumu ūdens, pēc tam jādodas pie ārsta veikt medicīnisko

izmeklēšanu. Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu, rūpīgi nomazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu

ūdens. Pēc cimdu novilkšanas vienmēr nomazgājiet rokas (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Grūtnieces nedrīkst apieties ar citotoksiskiem līdzekļiem.

4.3.

Kontrindikācijas

Topotekāna lietošana ir kontrindicēta:

pacientiem ar izteiktu paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā

uzskaitītajām palīgvielām anamnēzē;

mātēm

, kuras baro bērnu ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu);

pacientiem ar jau esošu smagu kaulu smadzeņu nomākumu pirms pirmā terapijas kursa

uzsākšanas, ko apliecina neitrofīlo leikocītu skaits < 1,5 x 10

/l un/vai trombocītu

skaits < 100 x 10

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Hematoloģiskā toksicitāte ir atkarīga no devas, un regulāri jāveic pilna asins analīze, ieskaitot

trombocītu skaita noteikšanu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Tāpat kā citi citotoksiski līdzekļi, topotekāns var izraisīt smagu mielosupresiju. Saņemti ziņojumi par

sepsi un letālu iznākumu izraisījušas mielosupresijas rašanos pacientiem, kuri lietojuši topotekānu

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Topotekāna inducēta neitropēnija var izraisīt neitropēnisku kolītu. Topotekāna klīniskajos pētījumos ir

ziņots par neitropēniskā kolīta izraisītiem letāliem gadījumiem. Pacientiem, kuriem ir drudzis,

neitropēnija un līdzīga veida sāpes vēderā, ir jāapsver neitropēniskā kolīta iespēja.

Topotekāns ir saistīts ar ziņojum

iem par intersticiālu plaušu slimību (IPL) (skatīt 4.8. apakšpunktu),

kas dažkārt bijusi letāla. Pamatā esošie riska faktori IPL anamnēzē, plaušu fibrozi, plaušu vēzi,

krūškurvja apstarošanu un pneimotoksisku zāļu un/vai koloniju stimulējošu faktoru lietošanu. Pacienti

ir jānovēro attiecībā uz plaušu simptomiem, kas var liecināt par IPL (piemēram, klepus, drudzis, elpas

trūkums un/vai hipoksija), un topotekāna lietošana jāpārtrauc, ja tiek apstiprināta intersticiālas plaušu

slimības diagnoze.

Topotekāna monoterapija un topotekāna kombinācija ar cisplatīnu bieži ir saistīta ar klīniski nozīmīgu

trombocitopēniju. Tas ir jāņem

vērā, nozīmējot topotekānu, piemēram, gadījumos, kad tiek apsvērta

terapija pacientiem ar paaugstinātu audzēja asiņošanas risku.

Kā paredzēts, pacientiem ar sliktu vispārējo stāvokli (PS>1) ir vājāka reakcija uz terapiju un palielināts

komplikāciju biežums, piemēram, drudzis, infekcijas un sepse (skatīt 4.8. apakšpunktu). Terapijas

laikā ir svarīgi rūpīgi novērtēt vispārējo stāvokli, lai pārliecinātos, ka pacienta vispārējais stāvoklis

nepasliktinās līdz PS 3.

Nav pietiekamas pieredzes par topotekāna lietošanu smagu nieru darbības traucējumu (kreatinīna

klīrenss < 20 ml/min) vai cirozes izraisītu smagu aknu funkciju traucējumu (seruma

bilirubīns ≥ 10 mg/dl) gadījumos. Šīm pacientu grupām topotekānu lietot neiesaka.

Nelielam skaitam pacientu ar aknu darbības traucējumiem (bilirubīna līmenis serumā no

1,5 līdz 10 mg/dl) topotekāns tika ievadīts intravenozi pa 1,5 mg/m

piecas dienas katru trešo nedēļu.

Tika novērota topotekāna klīrensa samazināšanās. Tomēr, nav pietiekami daudz datu, lai sniegtu

rekomendācijas par devām šai pacientu grupai.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakokinētiskās mijiedarbības pētījumi cilvēkiem

in vivo

nav veikti.

Topotekāns nenomāc cilvēku P450 enzīmus (skatīt 5.2. apakšpunktu). Populācijas pētījumā

granisetrona, ondansetrona, morfija vai kortikosteroīdu lietošana vienlaicīgi ar topotekānu intravenozi

neietekmēja nozīmīgi kopējā topotekāna (aktīvās un neaktīvās form

as) farmakokinētiku.

Kombinējot topotekānu ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem, lai uzlabotu panesamību, var būt

nepieciešams samazināt visu šo zāļu devas. Tomēr, kombinējot ar platīnu saturošiem līdzekļiem,

pastāv noteikta, no secības atkarīga mijiedarbība, kas atšķiras, ordinējot platīnu saturošas

zāles 1. vai 5. topotekāna lietošanas dienā. Ja cisplatīns vai karboplatīns tiek ordinēts 1. topotekāna

lietošanas dienā, lai uzlabotu panesamību, nepieciešams ordinēt mazāku zāļu devu nekā tad, ja platīnu

saturošu zāļu lietošanu uzsāk 5. topotekāna lietošanas dienā.

13 pacientēm a

r olnīcu vēzi, kurām ievadīja topotekānu (0,7 mg/m

dienā 5 dienas pēc kārtas) un

cisplatīnu (60 mg/m

dienā 1.dienā), 5. dienā novēroja nelielu AUC (12 %, n=9) un C

(23 %, n=11)

paaugstināšanos. Šī paaugstināšanās netiek uzskatīta par klīniski nozīmīgu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Tāpat kā visos citotoksiskas ķīmijterapijas gadījumos, kādu no dzimupartneriem ārstējot ar

topotekānu, jāiesaka efektīvas pretapaugļošanās metodes lietošana.

Reproduktīvā vecuma sievietes

Preklīniskie pētījumi parādīja, ka topotekāns izraisa embriofetālu letalitāti un anomālijas (skatīt 5.3.

apakšpunktu). Tāpat kā citi citotoksiski līdzekļi, topotekāns var kaitēt auglim, tādēļ sievietēm fertilā

vecumā jāiesaka izvairīties no grūtniecības topotekāna terapijas laikā.

Grūtniecība

Ja topotekāns tiek lietots grūtniecības laikā, vai topotekāna terapijas laikā iestājas grūtniecība, paciente

jābrīdina par iespējamo kaitējumu auglim.

Barošana ar krūti

Topotekāna lietošana ir kontrindicēta bērna zīdīšanas laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu). Lai gan nav

zināms, vai topotekāns izdalās mātes pienā cilvēkiem, uzsākot terapiju, barošana ar krūti jāpārtrauc.

Fertilitāte

Reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar žurkām nav konstatēta topotekāna ietekme uz tēviņu vai

mātīšu auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Taču, tāpat kā citas citotoksiskas zāles, topotekāns ir

genotoksisks, tādēļ nevar izslēgt tā ietekmi uz auglību, tai skaitā vīriešu auglību.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr, ja ir nespēks un astēnija, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, jāievēro

piesardzība.

4.9.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Devu noteikšanas pētījumos, kas aptvēra 523 pacientes ar olnīcu vēža recidīvu un 631 pacientu ar

sīkšūnu plaušu vēža recidīvu, devu limitējošais faktors topotekāna monoterapijā bija hematoloģiskā

toksicitāte. Toksicitāte bija paredzama un atgriezeniska. Nenovēroja nekādas kumulatīvas

hematoloģiskās vai nehematoloģiskās toksicitātes pazīmes.

Topotekāna blakusparādību profils, lietojot to kombinācijā ar cisplatīnu dzemdes kakla vēža

klīniskajos pētījumos, atbilst tam, ko novēroja, lietojot topotekānu monoterapijā. Kopējā

hematoloģiskā toksicitāte pacientēm, kuras ārstēja ar topotekānu kom

binācijā ar cisplatīnu, bija

mazāka, salīdzinot ar topotekāna monoterapiju, bet lielāka nekā lietojot cisplatīnu vienu pašu.

Lietojot topotekānu kombinācijā ar cisplatīnu, novēroja papildus blakusparādības, taču šīs

blakusparādības bija novērotas cisplatīna monoterapijas gadījumā un nebija saistītas ar topotekānu. Lai

iegūtu informāciju par visām blakusparādībām, kas saistītas ar cisplatīna lietošanu, jāiepazīstas ar

cisplatīna zāļu aprakstu.

Apvienotie drošības dati par topotekānu monoterapijā sniegti zemāk.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Blakusparādības ir uzskaitītas, klasificējot pa orgānu sistēmām un pēc absolūtā biežuma (visi ziņotie

gadījumi). Biežuma klasifikācijai izmantoti šādi rādītāji: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10),

retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), ieskaitot atsevišķus

ziņojumus un nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Infekcijas un infestācijas

Ļoti bieži:

infekcija

Bieži:

Sepse

Ar topotekānu ārstētiem pacientiem ziņots par sepses

izraisītiem nāves gadījumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

febrila neitropēnija

neitropēnija (skatīt zemāk Kuņģa – zarnu trakta traucējumi)

trombocitopēnija

anēmija

leikopēnija

Bieži:

pancitopēnija

Nav zināmi:

smaga asiņošana (saistībā ar trombocitopēniju)

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži:

paaugstinātas jutības reakcija, ieskaitot izsitumus

Reti:

anafilaktiska reakcija

angioedēma

nātrene

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži:

anoreksija (kas var būt smaga)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti:

intersticiāla plaušu slimība (dažos gadījumos ar letālu

iznākumu)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži:

slikta dūša, vemšana un caureja (visas šīs izpausmes var būt

smagas)

aizcietējums

vēdera sāpes

mukozīts

Saņemti ziņojumi, ka topotekāna ierosinātas neitropēnijas

komplikācija bija neitropēnisks kolīts, tajā skaitā letāls

neitropēnisks kolīts (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži:

hiperbilirubinēmija

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži:

alopēcija

Bieži:

nieze

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

drudzis

astēnija

nespēks

Bieži:

savārgums

Ļoti reti:

ekstravazācija

Ļoti retos gadījumos ziņots par ekstravazāciju. Reakcijas

bija vieglas, un parasti nebija nepieciešama specifiska

ārstēšana

Iepriekš minēto blakusparādību sastopamības biežums ir potenciāli augstāks pacientiem ar sliktu

vispārējo stāvokli (PS) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Tālāk minētais hematoloģisko un nehematoloģisko blakusparādību biežums atspoguļo ziņojumus par

tām blakusparādībām, kas uzskatītas par saistītām/iespējami saistītām ar topotekāna terapiju.

Atsevišķu blakusparādību raksturojums

Hematoloģiskās

Neitropēnija

: smaga (neitrofīlu skaits < 0,5 x 10

/l), pirmā kursa laikā novērota 55 % pacientu, ar

ilgumu ≥ septiņas dienas – 20 % pacientu un kopumā 77 % pacientu (39 % ārstēšanas kursu). Saistībā

ar smagu neitropēniju drudzis un infekcijas attīstījās 16 % pacientu pirmā kursa laikā un kopumā 23 %

pacientu (6 % no ārstēšanas kursiem). Vidējais laiks līdz smagas neitropēnijas sākumam bija deviņas

dienas un vidējais ilgums - septiņas dienas. Smaga neitropēnija, kas ilga vairāk kā septiņas dienas,

novērota kopumā 11 % ārstēšanas kursu. No visiem klīniskajos pētījumos ārstētajiem pacientiem

(ieskaitot gan ar smagu neitropēniju, gan tos, kuriem neradās smaga neitropēnija) 11 % (4 % kursu)

attīstījās drudzis un 26 % (9 % kursu) pievienojās infekcija. Bez tam 5 % no visiem ārstētajiem

pacientiem (1 % kursu) attīstījās sepse (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombocitopēnija:

smaga (trombocītu skaits mazāk par 25 x 10

/l) 25 % pacientu (8 % kursu); vidēji

smaga (trombocītu skaits no 25,0 līdz 50,0 x 10

/l) 25 % pacientu (15 % kursu). Vidējais laiks līdz

smagas trombocitopēnijas sākumam bija 15 dienas un vidējais ilgums bija piecas dienas. Trombocītu

masas pārliešanas izdarītas 4 % kursu. Ziņojumi par nopietnām sekām saistībā ar trombocitopēniju,

tostarp letāliem iznākumiem audzēja asiņošanas rezultātā, ir saņemti reti.

Anēmija

: vidēji smaga līdz smaga (Hb ≤ 8,0 g/dl) 37 % pacientu (14 % kursu). Eritrocītu masas

transfūzijas izdarītas 52 % slimnieku (21 % kursu).

Nehematoloģiskās

Biežāk ziņotās nehematoloģiskās blakusparādības bija kuņģa – zarnu trakta traucējumi, piemēram,

slikta dūša (52 %), vemšana (32 %) un caureja (18 %), aizcietējums (9 %) un mukozīts (14 %).

Smagas ( 3. un 4. pakāpes) sliktas dūšas, vemšanas, caurejas un mukozīta biežums bija attiecīgi

4, 3, 2 un 1 % pacientu.

4 % pacientu tika ziņots par vieglām sāpēm vēderā.

Nespēks topotekāna terapijas laikā bija aptuveni 25 % un astēnija 16 % pacientu. Izteikts

(3. vai 4. pakāpes) nespēks un astēnija bija attiecīgi 3 un 3 % slimnieku.

Pilnīgu vai izteiktu alopēciju novēroja 30 % pacientu, daļēju alopēciju 15 % pacientu.

Citas smagas blakusparādības, kas saistītas vai, iespējams, saistītas ar topotekāna lietošanu, un

parādījās pacientiem, bija anoreksija (12 %), nespēks (3 %) un hiperbilirubinēm

ija (1 %).

Retos gadījumos ziņots par hipersensitivitātes reakcijām, ieskaitot izsitumus, nātreni, angioneirotisko

tūsku un anafilaktiskas reakcijas. Klīniskajos pētījumos ziņots par izsitumiem 4 % pacientu un niezi

1,5 % pacientu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Pacientiem, kuri ārstēti ar intravenozu topotekānu (līdz 10 reizēm pārsniedzot ieteikto devu) un

topotekāna kapsulām (līdz 5 reizēm pārsniedzot ieteikto devu), ir ziņots par pārdozēšanu. Novērotās

pārdozēšanas pazīmes un simptomi saskanēja ar zināmajām nevēlamajām blakusparādībām, kas

saistītas ar topotekānu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Galvenās pārdozēšanas komplikācijas ir kaulu

smadzeņu nomākums un mukozīts. Turklāt ir ziņots par paaugstinātu aknu enzīmu līm

eni intravenozas

topotekāna pārdozēšanas gadījumā.

Nav zināms antidots topotekāna pārdozēšanas gadījumā. Turpmākai ārstēšanai jāatbilst klīniskajām

indikācijām vai nacionālā toksikoloģijas centra ieteikumiem, ja tādi pieejami.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi pretvēža līdzekļi, ATĶ kods: L01XX17.

Topotekāna pretvēža iedarbība ietver topoizomerāzes-I (enzīms, kas cieši saistīts ar DNS replikāciju,

jo tas atslābina torsijas (sagriešanās) spriegumu, kas rodas pirms kustīgā replikācijas atzarojuma)

inhibēšanu. Topotekāns inhibē topoizomerāzi-I, stabilizējot kovalento kompleksu, kas veidojas starp

enzīmu un DNS šķelto virkni, kura ir starpprodukts katalīzē. Celulārā līmenī topoizomerāzes-I

inhibīcijas sekas topotekāna ietekmē ir proteīnasociētās DNS monovirknes pārtraukšana.

Recidivējošs sīkšūnu plaušu vēzis

III fāzes klīniskajā pētījumā (pētījumā 478) tika salīdzināts iekšķīgi lietojam

ais topotekāns kopā ar

labāko uzturošo aprūpi (Best Supportive Care - BSC) (n = 71) un BSC viena pati (n = 70) pacientiem,

kuriem pēc pirmās rindas terapijas saņemšanas attīstījās recidīvs (vidējais progresēšanas laiks [TTP]

kopš pirmās rindas terapijas: 84 dienas iekšķīgi lietojama topotekāna + BSC saņēmējiem, 90 dienas -

BSC saņēmējiem), un kuriem atkārtota intravenoza ķīmijterapija netika uzskatīta par lietderīgu.

Pacientiem iekšķīgi lietojamā topotekāna un BSC grupā statistiski nozīmīgi uzlabojās kopējā

dzīvildze, salīdzinot ar pacientiem, kuri saņēma tikai BSC (

Log-rank

testa p = 0,0104). Nestandartizētā

riska attiecība iekšķīgi lietojamā topotekāna un BSC grupā, salīdzinot ar grupu, kurā tika lietota tikai

BSC, bija 0,64 (95 %

TI: 0,45, 0,90). Vidējā dzīvildze pacientiem, kuri tika ārstēti ar

topotekānu + BSC bija 25,9 nedēļas (95 % TI 18,3; 31,6), salīdzinot ar 13,9 nedēļām (95 % TI 11,1;

18,6) pacientiem, kuri saņēma tikai BSC (p = 0,0104).

Pacientu pašu ziņojumi par simptomiem, izmantojot nemaskētu vērtējumu, liecināja par pastāvīgu

simptomu uzlabošanās tendenci iekšķīgi lietojamā topotekāna + BSC grupā.

Lai salīdzinātu iekšķīgi lietojama un intravenozi ievadīta topotekāna efektivitāti pacientiem, kuriem

radies recidīvs ≥ 90 dienu pēc viena iepriekšēja ķīmijterapijas kursa, tika veikts viens 2. fāzes pētījums

(Pētījums 065) un viens 3. fāzes pētījums (Pētījums 396) (skatīt 1. tabulu). Pacientu pašu ziņojumos

pēc nem

askētu simptomu skalas vērtējuma abos šajos pētījumos gan iekšķīgi lietojamais, gan

intravenozi ievadāmais topotekāns tika saistīts ar līdzīgu simptomu mazināšanos pacientiem ar

recidivējošu jutīgu sīkšūnu plaušu vēzi.

1. tabula. Kopsavilkums par dzīvildzi, atbildes reakcijas rādītāju un laiku līdz progresēšanai

SŠPV slimniekiem, kuri saņēmuši iekšķīgi lietojamu vai intravenozi ievadāmu topotekānu

Pētījums 065

Pētījums 396

Iekšķīgi

lietots

topotekāns

Intravenozi

ievadīts

topotekāns

Iekšķīgi lietots

topotekāns

Intravenozi

ievadīts

topotekāns

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Vidējā dzīvildze (nedēļas)

32,3

25,1

33,0

35,0

(95 % TI)

(26,3, 40,9)

(21,1, 33,0)

(29,1, 42,4)

(31,0, 37,1)

Riska attiecība (95 %

0,88 (0,59, 1,31)

0,88 (0,7, 1,11)

Atbildes reakcijas rādītājs

(%)

23,1

14,8

18,3

21,9

(95 % TI)

(11,6, 34,5)

(5,3, 24,3)

(12,2, 24,4)

(15,3, 28,5)

Atbildes reakcijas rādītāja

starpība (95 % TI)

8,3 (-6,6, 23,1)

-3,6 (-12,6, 5,5)

Vidējais laiks līdz

progresēšanai (nedēļas)

14,9

13,1

11,9

14,6

(95 % TI)

(8,3, 21,3)

(11,6, 18,3)

(9,7, 14,1)

(13,3, 18,9)

Riska attiecība (95 % TI)

0,90 (0,60, 1,35)

1,21 (0,96, 1,53)

N = kopējais ārstēto pacientu skaits.

TI = ticamības intervāls.

Citā randomizētā III fāzes pētījumā, kur salīdzināja i/v topotekānu ar ciklofosfamīdu, doksorubicīnu

un vinkristīnu (CAV) pacientiem, kam bija pret ķīmijterapiju jutīga sīkšūnu plaušu vēža recidīvs,

kopējais atbildes reakcijas rādītājs topotekānam bija 24,3 %, salīdzinot ar 18,3 % CAV grupā. Vidējais

laiks līdz progresēšanai bija līdzīgs abās grupās (attiecīgi 13,3 nedēļas un 12,3 nedēļas). Vidējā

dzīvildze abās grupās bija attiecīgi 25,0 un 24,7 nedēļas. Dzīvildzes riska attiecība i/v topotekānam

pret CAV bija 1,04 (95 % TI 0,78-1,40).

Atbildes reakcijas rādītājs uz topotekānu kombinētajā sīkšūnu plaušu vēža programmā (n = 480)

pacientiem, kam bija pret pirmās rindas ķīmijterapiju jutīgas slimības formas recidīvs, bija 20,2 %.

Vidējā dzīvildze bija 30,3 nedēļas (95 % TI: 27,6; 33,4).

Refraktāra (pret pamatterapiju nejutīga) sīkšūnu plaušu vēža pacientu populācijā atbildes reakcija pret

topotekānu bija 4,0 %.

Dzemdes kakla vēzis

Random

izētā, salīdzinošā III fāzes pētījumā, ko veica

Gynaecological Oncology Group

(GOG 0179),

topotekāns ar cisplatīnu (n = 147) tika salīdzināts ar cisplatīnu vienu pašu (n = 146) histoloģiski

apstiprinātas persistējošas, recidivējošas vai IVB stadijas dzemdes kakla vēža ārstēšanā, kur ķirurģiska

ārstēšana un/vai staru terapija netika uzskatīta par lietderīgu. Topotekāns ar cisplatīnu, salīdzinot ar

cisplatīna monoterapiju, uzrādīja statistiski nozīmīgu ieguvumu attiecībā uz kopējo dzīvildzi pēc

korekcijas starpposmu analīzei (

Log-rank

testa p = 0,033).

2. tabula. Pētījuma GOG-0179 rezultāti

TP populācija

Cisplatīns 50 mg/ m2 1.dienā

ik pēc 21 dienas

Cisplatīns 50 mg/ m

2

1.dienā +

topotekāns 0,75 mg/ m

2

pirmās

3 dienas ik pēc 21 dienas

Dzīvildze (mēneši)

(n = 146)

(n = 147)

Vidējā (95 % TI)

6,5 (5,8, 8,8)

9,4 (7,9, 11,9)

Riska attiecība (95 % TI)

0,76 (0,59-0,98)

Log rank

testa p-vērtība

0,033

Pacienti bez iepriekšējas ķīmijterapijas ar cisplatīnu un staru terapijas

Cisplatīns

Topotekāns/cisplatīns

Dzīvildze (mēneši)

(n = 46)

(n = 44)

Vidējā (95 % TI)

8,8 (6,4, 11,5)

15,7 (11,9, 17,7)

Riska attiecība (95 % TI)

0,51 (0,31, 0,82)

Pacienti pēc ķīmijterapijas ar cisplatīnu un staru terapijas

Cisplatīns

Topotekāns/cisplatīns

Dzīvildze (mēneši)

(n = 72)

(n = 69)

Vidējā (95 % TI)

5,9 (4,7, 8,8)

7,9 (5,5, 10,9)

Riska attiecība (95 % TI)

0,85 (0,59, 1,21)

Pacientiem (n = 39) ar audzēja recidīvu 180 dienu laikā pēc ķīmijterapijas ar cisplatīnu un staru

terapijas vidējā dzīvildze topotekāna un cisplatīna grupā bija 4,6 mēneši (95 % TI: 2,6, 6,1), salīdzinot

ar 4,5 mēnešiem (95 % TI: 2,9, 9,6) cisplatīna grupā, ar riska attiecību 1,15 (0,59, 2,23). Pacientiem

(n = 102) ar audzēja recidīvu pēc 180 dienām vidējā dzīvildze topotekāna un cisplatīna grupā bija

9,9 mēneši (95 % TI: 7, 12,6), salīdzinot ar 6,3 mēnešiem (95 %TI: 4,9, 9,5) cisplatīna grupā, ar riska

attiecību 0,75 (0,49, 1,16).

Pediatriskā populācija

Topotekāns tika novērtēts arī bērnu populācijā, tomēr ir pieejami tikai ierobežoti dati par efektivitāti

un drošību.

Atklātā pētījumā, kur piedalījās bērni (n = 108, vecum

a robežās no zīdaiņa līdz 16 gadu vecumam) ar

recidivējošiem vai progresējošiem audzējiem, topotekāns tika ievadīts sākumdevā 2,0 mg/ m

30 minūšu ilgā intravenozā infūzijā 5 dienas pēc kārtas, atkārtojot kursu ik pēc 3 nedēļām, ilgums līdz

vienam gadam atkarībā no atbildes reakcijas uz terapiju. Tika ietverti šādi audzēju veidi: Jūinga

sarkoma/nediferencēts neiroektodermāls audzējs, neiroblastoma, osteoblastoma un rabdomiosarkoma.

Pretvēža iedarbību novēroja galvenokārt pacientiem ar neiroblastomu. Topotekāna toksicitātes

izpausmes pediatriskajiem pacientiem ar recidivējošiem un refraktāriem norobežotiem audzējiem bija

līdzīgas kā iepriekš novērotas pieaugušajiem pacientiem. Šajā pētījumā četrdesmit seši pacienti (43 %)

saņēma G-CSF 192 (42,1 %) kursu veidā, sešdesmit pieci (60 %) saņēma eritrocītu masas pārliešanu

un piecdesmit (46 %) – trombocītu masas pārliešanu, attiecīgi 139 un 159 (30,5 % un 34,9 %) kursu

veidā. Pamatojoties uz devu ierobežojošu toksicitāti, kas izpaudās kā kaulu smadzeņu nomākums,

farmakokinētiskā pētījumā pediatriskiem pacientiem ar refraktāriem norobežotiem audzējiem

tika

noteikta maksimālā panesamā deva (MTD) 2,0 mg/m

/dienā ar G-CSF un 1,4 mg/m

/dienā bez G-CSF

(skatīt 5.2. apakšpunktu).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas topotekāna ievadīšanas devās no 0,5 līdz 1,5 mg/ m

30 minūtes ilgā infūzijā piecas

dienas katru dienu, konstatēja augstu plazmas klīrensu 62 l/stundā (SD 22), kas atbilst apmēram 2/3

aknu asins plūsmas. Topotekānam ir arī liels izkliedes tilpums, apmēram 132 litri (SD 57) un relatīvi

īss eliminācijas pusperiods (2-3 stundas). Farmakokinētikas parametru salīdzināšana 5 dienu terapijas

kursā neuzrādīja pārmaiņas. Zemlīknes laukums palielinājās aptuveni proporcionāli devas

palielinājumam. Pēc atkārtotas devas ievadīšanas ik dienas novērota niecīga topotekāna uzkrāšanās vai

tās nav bijis vispār, un nav pierādījumu par FK pārmaiņām pēc daudzām topotekāna devām.

Preklīniskie pētījum

i liecina, ka topotekāna piesaistīšanās pie plazmas proteīniem ir zema (35 %) un

sadalījums starp asins šūnām un plazmu gandrīz vienāds.

Topotekāna eliminācija cilvēkiem ir izpētīta tikai daļēji. Galvenais topotekāna klīrensa ceļš bija

laktona gredzena hidrolīze par atvērta gredzena karboksilātu.

Metabolisma ceļā notiek < 10 % no topotekāna eliminācijas. N-desmetilmetabolīts, kurš šūnu

pārbaudē uzrādījis vienādu vai mazāku aktivitāti nekā sākotnējā viela, ir atrasts urīnā, plazmā un fēcēs.

Galvenā metabolīta un sākotnējās vielas AUC attiecība bija m

azāka nekā 10 % gan kopējam

topotekānam, gan topotekāna laktonam. Urīnā atklāja topotekāna O-glikuronidācijas metabolītu un

N-desmetiltopotekānu.

Kopējā atbrīvošanās no ar zālēm saistītām vielām pēc piecu topotekāna dienas devu lietošanas bija no

71 % līdz 76 % no i/v ievadītās devas. Apmēram 51 % izdalījās urīnā kā kopējais topotekāns un 3 %

izdalījās kā N-desmetiltopotekāns. Kopējā topotekāna izdalīšanās ar fēcēm bija 18 %, bet

N-desmetiltopotekāna izdalīšanās ar fēcēm

– 1,7 %. Kopumā N-desmetilmetabolīts vidēji aizņēma

mazāk nekā 7 % (robežās no 4-9 %) no kopējā ar zālēm saistītā materiāla urīnā un fēcēs.

Topotekāna-O-glikuronīds un N-desmetiltopotekāna-O-glikuronīds urīnā bija mazāk nekā 2,0 %.

In vitro

pētījumu dati, izmantojot cilvēka aknu mikrosomas, norāda, ka veidojas neliels daudzums

N-demetilēta topotekāna.

In vitro

topotekāns neinhibē ne cilvēka P450 enzīmus CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A vai CYP4A, ne arī cilvēka citosola enzīmus

dihidropirimidīna vai ksantīna oksidāzi.

Lietojot kom

binācijā ar cisplatīnu (cisplatīns 1. dienā, topotekāns no 1. līdz 5. dienai), topotekāna

klīrenss 5. dienā bija samazinājies, salīdzinot ar 1. dienu (19,1 l/stundā/m

, salīdzinot ar 21,3 l/stundā/

[n = 9]) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Plazmas klīrenss pacientiem ar aknu darbības traucējumiem (seruma bilirubīns no 1,5 līdz 10 mg/dl)

samazinājās par apmēram 67 %, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem. Topotekāna eliminācijas

pusperiods palielinājās par 30 %, bet nebija redzamu izkliedes tilpuma pārmaiņu. Topotekāna (aktīvā

un neaktīvā forma) kopējais plazmas klīrenss slimniekiem ar aknu darbības traucējumiem samazinājās

tikai apmēram par 10 %, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem.

Plazmas klīrenss pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss 41-60 ml/min.)

samazinājās par apmēram 67 %, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem. Izkliedes tilpums bija

nedaudz samazināts un tādējādi eliminācijas pusperiods palielinājās tikai par 14 %. Slimniekiem ar

vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem topotekāna plazmas klīrenss samazinājās par 34 %,

salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem. Vidējais eliminācijas pusperiods palielinājās no 1,9 stundām

līdz 4,9 stundām.

Populāciju pētījumā vairākiem faktoriem, tai skaitā vecumam, ķermeņa masai un ascītam, nebija

nozīmīgas ietekmes uz kopējo topotekāna (aktīvās un neaktīvās formas) klīrensu.

Pediatriskā populācija

Topotekāna farmakokinētika, lietojot zāles 5 dienas 30-minūšu ilgas infūzijas veidā, tika izvērtēta

divos pētījum

os. Viens pētījums ietvēra devas robežās no 1,4 mg/m

līdz 2,4 mg/m

bērniem (no 2 līdz

12 gadu vecumam, n = 18), pusaudžiem (no 12 līdz 16 gadu vecumam, n = 9), un jauniem

pieaugušajiem (no 16 līdz 21 gadu vecumam, n = 9) ar refraktāriem norobežotiem audzējiem. Otrs

pētījums ietvēra devas robežās no 2,0 mg/m

līdz 5,2 mg/m

bērniem (n = 8), pusaudžiem (n = 3) un

jauniem pieaugušajiem (n = 3) ar leikozi. Šajos pētījumos nebija būtiskas atšķirības topotekāna

farmakokinētikā bērniem, pusaudžiem un jauniem pieaugušiem pacientiem ar norobežotiem audzējiem

un leikozi, bet dati ir pārāk ierobežoti, lai varētu izdarīt noteiktus secinājumus.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

No darbības mehānisma izriet, ka topotekāns ir genotoksisks zīdītāju šūnām (peļu limfomas šūnas un

cilvēka limfocīti)

in vitro

un peļu kaulu smadzeņu šūnām

in vivo

. Parādīts, ka topotekāns izraisa

embriofetālu letalitāti žurkām un trušiem.

Reproduktīvās toksicitātes pētījum

os ar žurkām topotekānam nebija ietekmes uz tēviņu vai mātīšu

auglību, taču mātītēm tika novērota pārmērīga ovulācija un nedaudz pastiprināta augļu bojāeja pirms

implantācijas.

Topotekāna kancerogenitāte nav pētīta.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mannīts (E421)

Vīnskābe (E334)

Nātrija hidroksīds

Sālsskābe (E507)

6.2.

Nesaderība

Zāles ar citām zālēm (Izņem

ot 6.6. apakšpunktā minētos) sajaukt (lietot maisījumā) nedrīkst.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Flakoniem

3 gadi.

Šķīdinātam un atšķaidītam šķīdumam

Koncentrāta ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta 24 stundas, uzglabājot temperatūrā 25 ± 2°C,

normālos gaismas apstākļos un 24 stundas temperatūrā no 2°C līdz 8°C, sargājot no gaismas.

Šķīduma, kas iegūts pēc koncentrāta

atšķaidīšanas

ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu

injekcijām vai 50 mg/ml (5%) glikozes šķīduma infūzijām, ķīmi

skā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta

4 stundas temperatūrā 25 ± 2°C, normālos gaismas apstākļos. Pārbaudītie koncentrāti tika uzglabāti

temperatūrā 25 ± 2°C attiecīgi 12 stundas un 24 stundas pēc šķīdināšanas un pēc tam atšķaidīti.

No mikrobioloģiskā viedokļa šīs zāles jālieto nekavējoties. Ja tās netiek lietotas nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs zāļu lietotājs. Parasti uzglabāšanas laiks

nedrīkst pārsniegt 24 stundas, uzglabājot temperatūrā 2

līdz 8°C, ja vien izšķīdināšana/atšķaidīšana

veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Izšķīdināto un atšķaidīto zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

I klases bezkrāsaina stikla flakons (4 ml) ar pelēku brombutila aizbāzni un alumīnija vāciņu ar

noņemamu plastmasas vāciņu, kas satur 1 mg topotekāna. Katrs flakons ir pārklāts ar

aizsargpārklājumu.

Topotecan Actavis ir pieejams kartona kastītēs pa 4 flakonam

un 5 flakoniem. Visi iepakojuma lielumi

tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Topotecan Actavis 4 mg flakona saturs jāšķīdina 4 ml ūdens injekcijām. Caurspīdīgais koncentrāts ir

bālgani dzeltenā krāsā un satur 1 mg/ml topotekāna. Lai iegūtu beigu koncentrāciju no 25 līdz

50 mikrogrami/ml, nepieciešama tālāka pagatavotā šķīduma atbilstoša tilpuma atšķaidīšana ar

9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām vai 50 mg/ml (5%) glikozes šķīdumu infūzijām.

Jāievēro parastās prasības par pareizu rīcību ar pretaudzēju zālēm un to iznīcināšanu, proti:

Zāļu izšķīdināšana un atšķaidīšana jāveic apmācītam

personālam.

Zāļu pagatavošana jāveic tam paredzētās telpās aseptiskos apstākļos.

Jāizmanto atbilstoši vienreizējās lietošanas aizsargcimdi, aizsargbrilles, aizsargtērps un

aizsargmaska.

Jāievēro piesardzības pasākumi, lai izvairītos no nejaušas zāļu nonākšanas saskarē ar acīm.

Gadījumā, ja notikusi saskare ar acīm, tās jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam jāgriežas

pie ārsta, lai veiktu izmeklējumu.

Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu, skartais ādas apvidus rūpīgi jānom

azgā ar lielu daudzumu

ūdens. Pēc aizsargcimdu novilkšanas vienmēr nomazgājiet rokas.

Grūtnieces nedrīkst rīkoties ar citotoksiskiem līdzekļiem.

Iznīcinot līdzekļus (šļirces, adatas u.c.), kas izmantoti citotoksisku līdzekļu izšķīdināšanai un/vai

atšķaidīšanai, jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli

jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Visi priekšmeti, kas izmantoti ievadīšanai vai tīrīšanai,

tai skaitā aizsargcimdi, jāievieto paaugstināta riska atkritumu maisos iznīcināšanai augstā

temperatūrā. Šķidruma atlikumu skalo ar lielu daudzumu ūdens.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Actavis Group PTC ehf.

kjavíkurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Īslande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/536/002

EU/1/09/536/004

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. gada 24. jūlijs.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 6. jūnijs.

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Atsauces dok.: EMEA/484298/2009

EMEA/H/C/1031

Topotecan Actavis

topotekāns

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms

sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par savu veselības stāvokli vai ārstēšanu, izlasiet zāļu

lietošanas pamācību (kas arī ir daļa no EPAR) vai sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Ja

Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CHMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu

(kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Topotecan Actavis?

Topotecan Actavis

ir pulveris, no kura gatavo šķīdumu infūzijai (ievadīšanai vēnā pa pilienam). Tas

satur aktīvo vielu topotekānu.

Topotecan Actavis

ir „ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka

Topotecan Actavis

ir līdzīgas „atsauces

zālēm”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu

Hycamtin

. Sīkāka informācija par

ģenēriskām zālēm ir atrodama jautājumu un atbilžu dokumentā šeit

Kāpēc lieto Topotecan Actavis?

Topotecan Actavis

ir pretvēža zāles.

Tās lieto vienas pašas, lai ārstētu pacientes ar sīkšūnu plaušu vēzi pēc recidīva (slimības atjaunošanās).

Tās lieto, kad nav ieteicams atkārtot sākotnējo ārstēšanu.

Tās lieto arī kopā ar cisplatīnu (citām pretvēža zālēm), lai ārstētu sievietes ar dzemdes kakla vēzi, kas

recidivējis pēc radioterapijas, kā arī gadījumos, kad slimība ir progresējusi (IVB stadijā: vēzis ir

izplatījies ārpus dzemdes kakla).

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Topotecan Actavis?

Ārestēšanu ar

Topotecan Actavis

drīkst veikt tikai tāda ārsta uzraudzībā, kam ir pieredze ķīmijterapijā.

Infūzijas drīkst veikt specializētā vēža nodaļā. Pirms ārstēšanas jāpārbauda pacientes leikocītu skaits,

trombocītu skaits un hemoglobīna līmenis, lai pārliecinātos, ka šie rādītāji ir virs noteiktā minimālā

līmeņa. Ja leikocītu skaits saglabājas sevišķi zems, var būt nepieciešams pielāgot devas vai dot

pacientei citas zāles.

Lietojamā

Topotecan Actavis

deva ir atkarīga no ārstējamā vēža veida un pacientes svara un garuma.

Plaušu vēža gadījumā

Topotecan Actavis

indicē piecas dienas pēc kārtas ar triju nedēļu intervālu starp

katra nākamā kursa sākumu. Ārstēšanu var turpināt, līdz slimība atsāk progresēt.

Kombinācijā ar cisplatīnu dzemdes kakla vēža terapijai

Topotecan Actavis

ievada infūzijas veidā 1., 2.

un 3. dienā (cisplatīnu ievada 1. dienā). Šo ārstēšanas shēmu atkārto ik pēc 21 dienas, līdz veikti seši

kursi vai arī kamēr slimība atsāk progresēt.

Sīkāka informācija atrodama zāļu aprakstā, kas arī ir daļa no

EPAR

Topotecan Actavis darbojas?

Topotecan Actavis

aktīvā viela topotekāns ir pretvēža zāles, kas pieder topoizomerāzes inhibitoru

grupai. Tā bloķē fermentu - topoizomerāzi I, kas ir iesaistīts DNS dalīšanās procesā. Kad ferments ir

bloķēts, DNS virknes pārtrūkst. Tādējādi tiek novērsta vēža šūnu dalīšanās, un tās galu galā iet bojā.

Topotecan Actavis

ietekmē ne tikai audzēja šūnas, un tas izraisa blakusparādības.

Kā noritēja Topotecan Actavis izpēte?

Tā kā

Topotecan Actavis

ir ģenēriskas zāles, uzņēmums iesniedza publikāciju datus par topotekānu. Tā

Topotecan Actavis

ir ģenēriskas zāles, ko ievada infūzijas veidā un kas satur to pašu aktīvo vielu ko

Hycamtin

, papildpētījumi nebija nepieciešami.

Kāda ir ieguvumu/riska attiecība, lietojot Topotecan Actavis?

Tā kā

Topotecan Actavis

ir ģenēriskas zāles, tad šo zāļu ieguvumu/riska attiecību uzskata par

līdzvērtīgu atsauces zāļu ieguvumu/riska attiecībai.

Kāpēc Topotecan Actavis tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (

CHMP

) secināja, ka saskaņā ar ES prasībām ir pierādīta

Topotecan Actavis

Hycamtin

līdzvērtība. Tāpēc

CHMP

uzskatīja, ka, tāpat kā

Hycamtin

gadījumā,

ieguvumi pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica izsniegt

Topotecan Actavis

reģistrācijas

apliecību.

Cita informācija par Topotecan Actavis.

Eiropas Komisija 2009. gada 24 jūlijā izsniedza

Topotecan Actavis

reģistrācijas apliecību, kas derīga

visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam

Actavis Group PTC ehf

Pilns

Topotecan Actavis

EPAR

teksts ir atrodams šeit

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 06./2009.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju