Tanakan apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

31-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Divdaivu gika ekstrakts, standartizēts
Pieejams no:
Ipsen Pharma SAS, France
ATĶ kods:
N06DX02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ginkgo extract, standardised
Deva:
40 mg
Zāļu forma:
Apvalkotās tabletes
Receptes veids:
Bez receptes
Ražojis:
Beaufour Ipsen Industrie, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000565

Saskaņots ZVA 27.07.2015.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Tanakan apvalkotās tabletes

Ginkgo bilobae extractum normatum (EGb761)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts

vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Tanakan un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Tanakan lietošanas

3. Kā lietot Tanakan

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Tanakan

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR TANAKAN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Šīs zāles iesaka lietot šādos gadījumos:

- vieglu līdz vidēju neiroloģisku (atmiņas, koncentrēšanās un kognitīvo) traucējumu ārstēšanai

vecāka gadagājuma pacientiem;

- kāju artēriju slimību, kas staigājot rada sāpīgus krampjus, simptomātiskai ārstēšanai;

- ar asinsriti saistīti traucējumi: redzes traucējumi, dzirdes traucējumi, trokšņi ausīs un

reibonis;

- Reino slimība.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS TANAKAN LIETOŠANAS

Nelietojiet Tanakan šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret Ginko biloba lapu ekstraktu vai kādu citu (6.

punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Īpaša piesardzība, lietojot Tanakan, nepieciešama šādos gadījumos

Ja Jūs lietojat citas zāles, lūdzu izlasiet sadaļu „Citu zāļu lietošana”.

Tanakan apvalkotās tabletes satur laktozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru

nepanesība, sazinieties ar viņu pirms šo zāļu lietošanas.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai

varētu lietot.

Tanakan var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Tanakan var ietekmēt sekojošas zāles:

Alfentanilu un fentanilu (opioīdu pretsāpju zāles);

ciklosporīnu, sirolimus un takrolimus (imūnsupresanti);

Dihidroergotamīnu un ergotamīnu (melnā rudzu grauda alkaloīdi, ko lieto migrēnas

ārstēšanai);

pimozīdu (lieto, lai ārstētu psihiskas slimības)

1

hinidīnu (lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai).

Tomēr ņemiet vērā, ka šis saraksts nav pilnīgs.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Jums vajadzētu izvairīties no Tanakan lietošanas, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Dažiem cilvēkiem pēc Tanakan lietošanas var būt reibonis. Ja tā notiek ar Jums, nevadiet

transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Tanakan satur laktozes monohidrātu.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, sazinieties ar viņu pirms šo zāļu

lietošanas.

3. KĀ LIETOT TANAKAN

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir: Pa 1 tabletei 3 reizes dienā.

Tanakan ir paredzēts lietošanai tikai pieaugušajiem.

Ja esat aizmirsis lietot Tanakan

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

opsa

Visbiežāk sastopamās blakusparādības ir: sāpes vēderā, caureja, un reibonis.

Ja Jums rodas smaga alerģiska reakcija (angioneirotiskā tūska), kas izraisa sejas, lūpu, mēles

rīkles tūsku, nekavējoties pārtrauciet šo zāļu lietošanu un izsauciet neatliekamo

medicīnisko palīdzību.

ās b

uspa

- Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

o Alerģiska reakcija

o Apgrūtināta elpošana

o Galvassāpes

o Ģībonis

o Gremošanas traucējumi

o Slikta dūša

o Ekzēma

o Nieze

- Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

o Nātrene

o Izsitumi

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat

ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

2

5. KĀ UZGLABĀT TANAKAN

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Použitelné do:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko Tanakan satur

- Aktīvā viela ir standartizēts Ginkgo biloba ekstrakts (EGb 761), kas satur 24% ginka

flavonglikozīdu un 6% ginkolīdu-bilobalīdu.

Viena apvalkotā tablete satur 40 mg standartizētu Ginkgo biloba ekstraktu (EGb 761).

- Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, mikrokristāliska celuloze, kukurūzas ciete,

koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, magnija stearāts, hipromeloze, makrogols 400 un

6000, titāna dioksīds (E171), sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Tanakan ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes kastītēs pa 90 apvalkotām tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

IPSEN PHARMA

65, Quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt, Francija

Ražotājs

Beaufour Ipsen Industrie

17-20 rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Ipsen Pharma

Kalnciema iela 33-5, Rīga, LV-1046, Latvija

Tel.: 67622233

Fakss.: 67622191

Paralēli importēto zāļu atļaujas turētājs:

SIA Strauts Pharma, Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, t.67704165.

Pārmarķētājs un pārpakotājs: SIA Astra Logistic Ltd., Ziemeļu iela 4, Mārupes novads, LV-

2167, Latvija.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs Nr.……………

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi

pārskatījis 2015. gada martā

3

4

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju