Tagrisso

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

31-07-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
osimertinib mezilāts
Pieejams no:
AstraZeneca AB
ATĶ kods:
L01XE
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
osimertinib
Ārstniecības grupa:
Citi antineoplastiskie līdzekļi pārstāvji, proteīnkināzes inhibitori
Ārstniecības joma:
Karcinoma, nesīkšūnu plaušas
Ārstēšanas norādes:
Tagrisso ir indicēts ārstēšana pieaugušiem pacientiem ar lokāli papildu vai metastātisku Epidermas augšanas faktora receptoru (EGFR) T790M mazo šūnu mutācijas pozitīviem plaušu vēzi (NSCLC).
Produktu pārskats:
Revision: 11
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/004124
Autorizācija datums:
2016-02-01
EMEA kods:
EMEA/H/C/004124

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

31-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

31-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

31-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

31-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

07-09-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

31-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

31-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

31-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

31-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

07-09-2018

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

TAGRISSO 40 mg apvalkotās tabletes

TAGRISSO 80 mg apvalkotās tabletes

osimertinib

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir TAGRISSO un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms TAGRISSO lietošanas

Kā lietot TAGRISSO

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt TAGRISSO

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir TAGRISSO un kādam nolūkam to lieto

TAGRISSO satur aktīvo vielu osimertinibu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par proteīnkināzes

inhibitoriem, kurus izmanto vēža ārstēšanai. TAGRISSO lieto, lai ārstētu pieaugušos, kuriem ir plaušu

vēža veids, ko sauc par “nesīkšūnu plaušu vēzi”. Ja pārbaudē konstatēts, ka vēzim ir noteiktas

izmaiņas (mutācijas) gēnā, ko sauc par "EGFR" (epidermālā augšanas faktora receptors), un ja tas ir

izplatījies uz otru plaušu vai citiem orgāniem, iespējams, vēzis varētu reaģēt uz ārstēšanu ar

TAGRISSO. TAGRISSO Jums var parakstīt šādos gadījumos:

kā pirmās Jūsu saņemtās zāles vēža ārstēšanai

noteiktos apstākļos, ja Jūs esat saņēmis pretvēža terapiju ar citām proteīnkināzes inhibitoru grupas

zālēm.

Kā TAGRISSO darbojas

TAGRISSO darbojas, bloķējot EGFR, un tas var palīdzēt palēnināt vai apturēt vēža šūnu augšanu. Tas

arī var palīdzēt samazināt audzēja lielumu.

Ja TAGRISSO ir pirmais proteīnkināžu inhibitors, kuru Jūs saņemat, tas nozīmē, ka vēzim ir

defekti EGFR gēnā, kurus sauc par "delēciju 19. eksonā" vai "substitūcijas mutācijām 21. eksonā".

Ja vēzis Jums ir progresējis, kamēr saņēmāt ārstēšanu ar citu proteīnkināžu inhibitoru, tas nozīmē,

ka vēzim ir ģenētisks defekts, kura nosaukums ir "T790M". Šī defekta dēļ citi proteīnkināžu

inhibitori var vairs nedarboties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par to, kā šīs zāles darbojas vai kādēļ Jums ir parakstītas šīs zāles, jautājiet

savam ārstam.

2.

Kas Jums jāzina pirms TAGRISSO lietošanas

Nelietojiet TAGRISSO šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret osimertinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) zāļu

sastāvdaļu;

ja Jūs lietojat divšķautņu asinszāli (Hypericum perforatum).

Ja šaubāties, pirms TAGRISSO lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms TAGRISSO lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir bijis plaušu iekaisums (stāvoklis, ko sauc par "intersticiālu plaušu slimību");

ja Jums jebkad ir bijuši sirdsdarbības traucējumi

ārsts var vēlēties Jūs rūpīgi uzraudzīt;

ja Jums ir bijušas acu patoloģijas.

Ja kaut kas no iepriekš minētā ir attiecas uz Jums (vai ja neesat par to pārliecināts), pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Šo zāļu lietošanas laikā nekavējoties informējiet ārstu:

ja Jums pēkšņi rodas apgrūtināta elpošana kopā ar klepu vai drudzi;

ja Jums ir smaga ādas lobīšanās.

Vairāk informācijas skatīt 4. punktā, sadaļā ”Nopietnas blakusparādības”.

Bērni un pusaudži

TAGRISSO lietošana nav pētīta bērniem vai pusaudžiem. Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem vai

pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un TAGRISSO

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot. Tas attiecas arī uz augu izcelsmes un bezrecepšu zālēm. Tas ir tādēļ, ka TAGRISSO var

ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību. Tāpat dažas citas zāles var ietekmēt TAGRISSO iedarbību.

Pirms TAGRISSO lietošanas informējiet ārstu, ja Jūs lietojat jebkuras no tālāk minētajām

zālēm.

Šīs zāles var pavājināt TAGRISSO iedarbību:

fenitoīns, karbamazepīns vai fenobarbitāls -lieto krampju vai krampju lēkmju ārstēšanai;

rifabutīns vai rifampicīns — lieto tuberkulozes (TB) ārstēšanai;

divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum) — augu izcelsmes līdzeklis, ko lieto depresijas

ārstēšanai.

TAGRISSO var ietekmēt šādu zāļu iedarbību un/vai veicināt šo zāļu blakusparādības:

rosuvastatīns - lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai,

perorālie kontracepcijas līdzekļi - lieto, lai novērstu grūtniecību,

bosentans - lieto, lai novērstu augstu asinsspiedienu plaušās,

efavirenzs un etravirīns- lieto, lai ārstētu HIV infekciju/AIDS,

modafinils - lieto, lai ārstētu miega traucējumus,

dabigatrans - lieto, lai novērstu trombu veidošanos,

digoksīns - lieto, lai ārstētu neregulāru sirds ritmu vai citus sirdsdarbības traucējumus,

aliskirēns - lieto, lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu.

Ja Jūs lietojat jebkuras no iepriekš minētajām zālēm, pirms TAGRISSO lietošanas informējiet

ārstu. Ārsts ar Jums pārrunās atbilstošas ārstēšanas iespējas.

Grūtniecība — informācija sievietēm

Ja Jūs esat grūtniece, domājiet, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo

zāļu lietošanas konsultējaties ar ārstu. Ja Jums iestājas grūtniecība terapijas laikā, nekavējoties

paziņojiet to savam ārstam. Ārsts izlems, vai Jums jāturpina ārstēšanās ar TAGRISSO.

Šo zāļu lietošanas laikā Jums nedrīkst iestāties grūtniecība. Ja Jums var iestāties grūtniecība, Jums

jāizmanto efektīvi kontracepcijas līdzekļi. Skatīt tālāk sadaļu ”Kontracepcija — informācija

sievietēm un vīriešiem“.

Ja plānojat grūtniecību pēc pēdējās šo zāļu devas lietošanas, konsultējieties ar ārstu. Tas

nepieciešams tāpēc, ka nedaudz zāļu var saglabāties Jūsu organismā (skatīt tālāk ieteikumus par

kontracepciju).

Grūtniecība — informācija vīriešiem

Ja Jūsu partnerei iestājas grūtniecība laikā, kamēr Jūs lietojat TAGRISSO, nekavējoties informējiet

par to ārstu.

Kontracepcija — informācija sievietēm un vīriešiem

Ārstēšanas laikā Jums jāizmanto efektīva kontracepcija.

TAGRISSO var ietekmēt perorālo kontracepcijas līdzekļu iedarbību. Pārrunājiet ar ārstu

piemērotākās kontracepcijas metodes.

TAGRISSO var nonākt cilvēka spermā. Tāpēc svarīgi, lai efektīvu kontracepciju lietotu arī vīrieši.

Tas ir jādara arī pēc ārstēšanās ar TAGRISSO pabeigšanas:

sievietēm — jāturpina lietot kontracepciju vēl 2 mēnešus.

vīriešiem — jāturpina lietot kontracepciju 4 mēnešus.

Barošana ar krūti

Šo zāļu lietošanas laikā nedrīkst barot bērnu ar krūti. Tas ir tāpēc, ka nav zināms, vai pastāv risks

bērnam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

TAGRISSO neietekmē vai izteikti neietekmē spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Informācija par šo zāļu sastāvdaļām

Šīs zāles satur mazāk kā 1 mmol nātrija (23 mg) 40 mg vai 80 mg tabletē, proti, tās praktiski nesatur

nātriju.

3.

Kā lietot TAGRISSO

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz jālieto

Ieteicamā deva ir viena 80 mg tablete katru dienu.

Ja nepieciešams, ārsts var samazināt devu līdz vienai 40 mg tabletei katru dienu.

Kā lietot

TAGRISSO lieto iekšķīgi. Tablete jānorij vesela kopā ar ūdeni. Tableti nedrīkst sasmalcināt, dalīt

vai košļāt.

TAGRISSO jālieto katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Šīs zāles var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no tām.

Ja Jums ir grūti norīt tableti, to var izšķīdināt ūdenī.

Ievietojiet tableti glāzē.

Pievienojiet 50 ml negāzēta ūdens — neizmantojiet nekādus citus šķidrumus.

Maisiet ūdeni, kamēr tablete ir sadalījusies ļoti mazos gabaliņos — pilnībā tā neizšķīdīs.

Nekavējoties iedzeriet šķidrumu.

Lai būtu drošs, ka esat izdzēris visas zāles, ļoti rūpīgi izskalojiet glāzi vēl ar 50 ml ūdens un

izdzeriet to.

Ja esat lietojis TAGRISSO vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis vairāk nekā parastā deva, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu.

Ja esat aizmirsis lietot TAGRISSO

Ja esat aizmirsis vienu devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Savukārt, ja līdz nākamās devas lietošanas

laikam palicis mazāk par 12 stundām, izlaidiet aizmirsto devu. Lietojiet nākamo parasto devu

paredzētajā laikā.

Ja pārtraucat lietot TAGRISSO

Nepārtrauciet lietot šīs zāles — vispirms konsultējieties ar ārstu. Ir svarīgi lietot šīs zāles katru dienu

un tik ilgi, cik noteicis Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas blakusparādības

Nekavējoties ziņojiet ārstam, ja pamanāt kādu no tālāk minētajām būtiskajām blakusparādībām:

pēkšņa apgrūtināta elpošana kopā ar klepu vai drudzi — tā var būt plaušu iekaisuma (stāvokļa, ko

sauc par "intersticiālu plaušu slimību") pazīme. Lielākā daļa tādu gadījumu ir ārstējami, taču dažos

gadījumos iznākums ir bijis letāls. Ja Jums rodas šī blakusparādība, ārsts var vēlēties, lai Jūs

pārtraucat lietot TAGRISSO. Šī blakusparādība ir bieža: tā var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem.

ja Jums rodas acu asarošana, jutība pret gaismu, acu sāpes, acu apsarkums vai redzes pārmaiņas.

Šīs blakusparādības ir retākas: var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem.

Stīvensa-Džonsona sindroms, kas izpaužas kā sarkanīgi, mērķim līdzīgi plankumi vai apaļi pleķi,

bieži ar centrālu pūslīti, kas parādās uz ķermeņa, ādas lobīšanās, čūlas mutē, rīklē, degunā, uz

dzimumorgāniem un acīs, un pirms šo simptomu parādīšanās var būt drudzis un gripai līdzīgi

simptomi. Šī blakusparādība ir reta: var rasties ne vairāk kā 1 no 1000 cilvēkiem. Skatīt arī

2.punktu.

Mērķim līdzīgi bojājumi, kas ir ādas reakcijas un izskatās kā gredzeni (liecina par daudzformu

eritēmu). Šī blakusparādība ir retāka: var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem.

Ja pamanāt iepriekš minēto nopietno blakusparādību, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Caureja - tā var rasties un izzust ārstēšanas laikā. Ja caureja neizzūd vai kļūst smagāka, informējiet

par to savu ārstu.

Ādas un nagu bojājumi — pazīmes var būt sāpes, nieze, sausa āda, izsitumi, apsārtums ap nagiem.

Drīzāk tās var rasties saules iedarbībai pakļautās ķermeņa daļās. Šajā gadījumā var palīdzēt

mitrinošo līdzekļu regulāra lietošana uz ādas un nagiem. Ja ādas vai nagu bojājumi kļūst smagāki,

informējiet par to savu ārstu.

Stomatīts - mutes gļotādas iekaisums

Balto asins šūnu (leikocītu, limfocītu vai neitrofilo leikocītu) skaita samazināšanās.

Trombocītu skaita samazināšanās asinīs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt TAGRISSO

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām (“EXP”), kas norādīts uz kastītes un blistera.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts vai izskatās lietots.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko TAGRISSO satur

Aktīvā viela ir osimertinibs (mesilāta veidā). Katra 40 mg apvalkotā tablete satur 40 mg

osimertiniba. Katra 80 mg apvalkotā tablete satur 80 mg osimertiniba.

Citas sastāvdaļas ir mannīts, mikrokristāliskā celuloze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze,

nātrija stearilfumarāts, polivinilspirts, titāna dioksīds, makrogols 3350, talks, dzeltenais dzelzs

oksīds, sarkanais dzelzs oksīds, melnais dzelzs oksīds. Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija

(23 mg) katrā 40 mg vai 80 mg tabletē, tas ir, būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

TAGRISSO ārējais izskats un iepakojums

TAGRISSO 40 mg ir smilškrāsas, apvalkotas, apaļas un abpusēji izliektas tabletes, vienā pusē ar

iespiedumu “AZ” un “40”, bet no otras puses gludas.

TAGRISSO 80 mg ir smilškrāsas, apvalkotas, ovālas un abpusēji izliektas tabletes, vienā pusē ar

iespiedumu “AZ” un “80”, bet no otras puses gludas.

TAGRISSO ir pieejams blisteros 30x1 apvalkotās tabletēs, iepakotas kartona kastītē- 3 blisteru

plāksnītes katrā pa 10 tabletēm.

TAGRISSO ir pieejams blisteros 28x1 apvalkotās tabletēs, iepakotas kartona kastītē- 4 blisteru

plāksnītes katrā pa 7 tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland)

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē:

http://www.ema.europa.eu

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

TAGRISSO 40 mg apvalkotās tabletes

TAGRISSO 80 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

TAGRISSO 40 mg tabletes

Katra tablete satur 40 mg osimertiniba (osimertinibum) (mesilāta veidā).

TAGRISSO 80 mg tabletes

Katra tablete satur 80 mg osimertiniba (osimertinibum) (mesilāta veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Šīs zāles satur 0,3 mg nātrija 40 mg tabletē un 0,6 mg nātrija 80 mg tabletē.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes (tabletes).

TAGRISSO 40 mg tabletes

Smilškrāsas, 9 mm, apaļa, abpusēji izliekta tablete, vienā pusē ar iespiedumu “AZ” un “40”, bet no

otras puses gluda.

TAGRISSO 80 mg tabletes

Smilškrāsas, 7,25 x 14,5 mm, ovāla, abpusēji izliekta tablete, vienā pusē ar iespiedumu “AZ” un “80”,

bet no otras puses gluda.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

TAGRISSO monoterapijas veidā indicēts:

kā pirmās izvēles terapija pieaugušiem pacientiem ar lokāli progresējošu vai metastātisku

nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), ja audzējam ir noteiktas epidermālā augšanas faktora receptora

(epidermal growth factor receptor, EGFR) mutācijas.

lai ārstētu pieaugušos pacientus ar lokāli progresējošu vai metastātisku NSŠPV ar EGFR

pozitīvu T790M mutāciju.

4.2

Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar TAGRISSO jāuzsāk un jāuzrauga ārstam, kuram ir pieredze pretvēža terapijas lietošanā.

Apsverot iespēju lietot TAGRISSO, jānosaka šādu EGFR mutāciju statuss audzēja vai plazmas

paraugā, izmantojot validētu testēšanas metodi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Devas

Ieteicamā deva ir 80 mg osimertiniba vienu reizi dienā līdz slimības progresēšanai vai līdz brīdim, kad

rodas nepieņemama toksicitāte.

Ja osimertiniba deva tiek izlaista, tā jāizlieto, ja vien 12 stundu laikā nav jālieto nākamā deva.

TAGRISSO var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm, un tas jālieto katru dienu vienā

un tajā pašā laikā.

Devas pielāgošana

Atkarībā no individuālā drošuma un panesamības var būt nepieciešams pārtraukt zāļu lietošanu un/vai

samazināt devu. Ja nepieciešams samazināt devu, deva jāsamazina līdz 40 mg dienā, ko lieto vienu

reizi dienā.

1. tabulā sniegti norādījumi par devas samazināšanu, ja rodas nevēlamas blakusparādības (toksicitāte).

1. tabula. Ieteikumi par TAGRISSO devas pielāgošanu

Mērķorgāni

Nevēlamā blakusparādība

a

Devas mainīšana

Plaušas

IPS/pneimonīts

Jāpārtrauc TAGRISSO lietošana (skatīt 4.4

apakšpunktu)

Sirds

QTc intervāls garāks par 500 ms

vismaz divās atsevišķās EKG

TAGRISSO lietošana jāatliek, līdz QTc

intervāls ir īsāks par 481 ms vai līdz

atjaunojušās sākotnējās vērtības, ja QTc

sākumstāvoklī bija garāks par vai vienāds ar

481 ms; pēc tam zāļu lietošana jāatsāk, lietojot

mazāku devu (40 mg)

QTc intervāla pagarināšanās ar

nopietnas aritmijas

pazīmēm/simptomiem

Pilnībā jāpārtrauc TAGRISSO lietošana

Citi

3. vai augstākas pakāpes nevēlama

blakusparādība

TAGRISSO lietošana jāatliek uz laiku līdz

3 nedēļām

Ja pēc TAGRISSO lietošanas

pārtraukšanas uz laiku līdz

trim nedēļām 3. vai augstākas

pakāpes nevēlamā blakusparādība

mazinās līdz 0.–2. pakāpei

TAGRISSO lietošanu var atsākt, lietojot tādu

pašu (80 mg) vai mazāku devu (40 mg)

Ja pēc zāļu lietošanas

pārtraukšanas uz laiku līdz

trim nedēļām 3. vai augstākas

pakāpes nevēlamās

blakusparādība nemazinās līdz 0.–

2. pakāpei

Pilnībā jāpārtrauc TAGRISSO lietošana

Piezīme. Klīnisko blakusparādību intensitāte klasificēta pēc Nacionālā Vēža institūta (National Cancer Institute, NCI)

Vispārējiem nevēlamo blakusparādību terminoloģijas kritērijiem (Common Terminology Criteria for Adverse Events,

CTCAE), 4.0 red.

EKG:elektrokardiogrammas; QTc: pēc sirdsdarbības ātruma koriģēts QT intervāls

Īpašas pacientu grupas

Atkarībā no pacienta vecuma, ķermeņa masas, dzimuma, etniskās piederības un smēķēšanas statusa

deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pamatojoties uz klīnisko pētījumu datiem, nav nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar

viegliem (A klase pēc Child Pugh klasifikācijas) vai vidēji smagiem (B klase pēc Child Pugh

klasifikācijas) aknu darbības traucējumiem. Līdzīgi, pamatojoties uz farmakokinētikas populācijas

analīzi, pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (kopējais bilirubīna līmenis ≤ normas

augšējo robežu (NAR) un aspartāta aminotransferāze (AsAT) ≥NAR, vai kopējais bilirubīna līmenis

no 1,0 līdz 1,5x NAR un jebkāda AsAT vērtība) vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem

(kopējais bilirubīna līmenis no 1,5 līdz 3 x NAR un jebkāds AsAT līmenis) devas pielāgošana nav

ieteicama. Zāļu drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav

pierādīta. Kamēr vēl nav pieejami papildu dati, šīs zāles nav ieteicams lietot pacientiem ar smagiem

aknu darbības traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Balstoties uz klīniskajiem pētījumiem un populācijas FK analīzi, pacientiem ar viegliem, vidēji

smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošanas nav nepieciešamas. Zāļu

drošums un efektivitāte pacientiem ar nieru slimību terminālā stadijā [kreatinīna klīrenss (CLcr)

mazāk kā 15 ml/min, aprēķinot pēc Kokrofta un Golta formulas] vai pacientiem, kuriem veic dialīzi,

nav pierādīti. Ārstējot pacientus ar smagiem vai terminālās stadijas nieru darbības traucējumiem,

jāievēro piesardzība (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

TAGRISSO drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, nav

pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Šīs zāles paredzētas iekšķīgai lietošanai. Tablete jānorij vesela kopā ar ūdeni un to nedrīkst

sasmalcināt, dalīt vai košļāt.

Ja pacients nespēj norīt tableti, tablete vispirms jāizšķīdina 50 ml negāzēta ūdens. Tā nesadalīta

jāiemet ūdenī un ūdens jāmaisa, līdz tablete izšķīdusi, un tad nekavējoties jāiedzer. Lai nepaliktu

nosēdumi, jāpielej vēl viena pusglāze ūdens, un šķīdums nekavējoties jāiedzer. Nekādi citi šķidrumi

nav jāpievieno.

Ja nepieciešama ievadīšana caur nazogastrālo zondi, procedūra ir tāda pati, kā aprakstīts iepriekš, tikai

sākotnējai izšķīdināšanai izmantojamais tilpums ir 15 ml, un atlikumu izskalošanai izmantojamais

tilpums arī ir 15 ml. Iegūtie 30 ml šķidruma jāievada caur nazogastrālo zondi saskaņā ar ražotāja

norādījumiem, atbilstoši skalojot ar ūdeni. Dispersija un atlikušais daudzums jālieto 30 minūšu laikā

pēc tabletes ievietošanas ūdenī.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Daudzšķautņu asinszāli nedrīkst lietot kopā ar TAGRISSO (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

EGFR mutāciju statusa novērtēšana

Apsverot iespēju lietot TAGRISSO lokāli progresējoša vai metastātiska NSŠPV ārstēšanai, ir svarīgi,

lai būtu noteikts pozitīvs EGFR mutāciju statuss. Jāveic validēts tests klīniskajā laboratorijā,

izmantojot vai nu no audu parauga iegūtu audzēja DNS, vai no plazmas parauga iegūtu cirkulējošo

audzēja DNS (caDNS).

Jāizmanto tikai droši, uzticami un jutīgi testi ar pierādītu lietderību EGFR mutāciju statusa

noteikšanai audzēja DNS (no audu vai plazmas parauga).

Pozitīvs EGFR mutāciju statuss izmantojot vai nu audu, vai plazmas testu, norāda uz to, ka pacientam

ir piemērota ārstēšana ar TAGRISSO. Taču, ja izmanto plazmas caDNS testu un rezultāts ir negatīvs,

ieteicams veikt arī audu testu, ja tas ir iespējams, jo, izmantojot plazmas testu, var iegūt kļūdaini

negatīvu rezultātu.

Intersticiālā plaušu slimība (IPS)

Klīniskajos pētījumos ar TAGRISSO ārstētiem pacientiem novēroja dzīvībai bīstamu vai letālu

intersticiālo plaušu slimību (IPS) vai IPS līdzīgas blakusparādības (piemēram, pneimonīts).

Lielākajā

daļā gadījumu stāvoklis uzlabojās vai traucējumi izzuda, pārtraucot ārstēšanu. Pacientus, kuriem

anamnēzē bija IPS, zāļu izraisīta IPS, starojuma izraisīts pneimonīts, kura dēļ bija nepieciešama

ārstēšana ar steroīdiem, vai jebkādi pierādījumi par klīniski aktīvu IPS, izslēdza no klīniskajiem

pētījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Par intersticiālo plaušu slimību (IPS) vai IPS līdzīgām blakusparādībām (piemēram, pneimonītu)

ziņoja 3,9%, un tās bija letālas 0,4% no 1142 pacientiem, kas saņēma TAGRISSO FLAURA un

AURA pētījumos. IPS sastopamība Japānas izcelsmes pacientiem bija 10,4%, Āzijas izcelsmes

pacientiem – 1,8%, un tādiem pacientiem, kuri nebija Āzijas izcelsmes – 2,8% (skatīt 4.8.

apakšpunktu).

Visi pacienti ar respiratoro simptomu (aizdusas, klepus un drudža) akūtu sākumu vai pastiprināšanos

ir rūpīgi jāizmeklē, lai izslēgtu IPS. Gaidot simptomu izmeklējumu rezultātus, ārstēšana ar šīm zālēm

ir jāpārtrauc. Ja diagnosticē IPS, TAGRISSO lietošana jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša ārstēšana.

TAGRISSO lietošanas atsākšana jāapsver rūpīgi izvērtējot individuāla pacienta ieguvuma un riska

attiecību.

Stīvensa-Džonsona sindroms

Saistībā ar TAGRISSO lietošanu, reti ir ziņots par Stīvensa-Džonsona sindromu (SJS). Pirms uzsākt

ārstēšanu, pacienti jāinformē par SJS pazīmēm un simptomiem. Ja rodas pazīmes un simptomi, kas

liecina par SJS, TAGRISSO lietošana nekavējoties jāpārtrauc uz laiku vai pavisam.

QT intervāla pagarināšanās

Ar TAGRISSO ārstētiem pacientiem pagarinājās QTc intervāls. QTc intervāla pagarināšanās var

izraisīt paaugstinātu ventrikulāras tahiaritmijas (piemēram, torsade de pointes) vai pēkšņas nāves

risku. Pētījumos FLAURA vai AURA netika ziņots par aritmiju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pacienti ar

klīniski nozīmīgiem sirds ritma un vadīšanas traucējumiem, par ko liecina elektrokardiogramma

(EKG) miera stāvoklī (piemēram, QTc intervāls garāks par 470 ms) no šiem pētījumiem tika izslēgti

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Kad vien iespējams, jāizvairās no osimertiniba lietošanas pacientiem ar iedzimtu gara QT intervāla

sindromu. Pacientam ar sastrēguma sirds mazspēju vai elektrolītu līdzsvara traucējumiem vai ja

pacients lieto zāles, par kurām ir zināms, ka tās pagarina QTc intervālu, periodiski jāapsver

nepieciešamība kontrolēt elektrokardiogrammu (EKG) un elektrolītu līmeni. Pacientiem, kuru QTc

intervāls vismaz divās atsevišķās EKG ir garāks par 500 ms, ārstēšana jāatliek līdz brīdim, kad QTc

intervāls atkal ir kļuvis īsāks par 481 ms, vai līdz brīdim, kad atjaunojusies sākotnējā vērtība, ja QTc

intervāls ir bijis lielāks par vai vienāds ar 481 msec; pēc tam jāatsāk TAGRISSO lietošana, mazākā

devā, kā aprakstīts 1. tabulā. Osimertiniba lietošana pilnībā jāpārtrauc pacientiem, kuriem QTc

intervāla pagarināšanās rodas kombinācijā ar jebkuru no tālāk minētajiem traucējumiem: torsade de

pointes, polimorfa ventrikulāra tahikardija, nopietnas aritmijas pazīmes/simptomi.

Sirds kontraktilitātes pārmaiņas

Visos klīniskajos pētījumos ar TAGRISSO ārstētajiem pacientiem, kam pētījumā sākumā un

novērošanas laikā vismaz vienu reizi bija noteikta sirds kreisā kambara izsviedes frakcija (LVEF), tā

samazinājās par ≥ 10 %, un 3,9 % pacientu (35 no 908) tā samazinājās līdz < 50 %. Pacientiem ar

sirds riska faktoriem un patoloģijām, kas var ietekmēt LVEF, jāapsver nepieciešamība kontrolēt

sirdsdarbību, arī noteikt LVEF pirms terapijas uzsākšanas un terapijas laikā. Pacientiem, kam terapijas

laikā attīstās atbilstīgas ar sirdi saistītas pazīmes un simptomi, jāapsver nepieciešamība kontrolēt

sirdsdarbību un arī LVEF.

Keratīts

Ziņots, ka pētījumos FLAURA un AURA 0,7 % (8 no 1142) ar TAGRISSO ārstēto pacientu ir bijis

keratīts. Pacienti, kam ir tādas pazīmes un simptomi, kas liecina par keratītu, piemēram, akūts vai

saasinājies acu iekaisums, acu asarošana, jutība pret gaismu, redzes miglošanās, acu sāpes un vai acu

apsārtums, nekavējoties jānosūta pie oftalmoloģijas speciālista (skatīt 1. tabulu 4.2. apakšpunktā).

Vecums un ķermeņa svars

Gados vecākiem pacientiem (> 65 gadiem) vai pacientiem ar mazu ķermeņa masu (<50 kg) var būt

paaugstināts risks, ka attīstīsies 3. vai augstākas pakāpes blakusparādības. Šos pacientus ieteicams

īpaši uzraudzīt (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Nātrijs

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā 40 mg vai 80 mg tabletē, tas ir, būtībā tās ir

“nātriju nesaturošas”.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakokinētiskā mijiedarbība

Spēcīgi CYP3A4 inducētāji var samazināt osimertiniba iedarbību. Osimertinibs var pastiprināt krūts

vēža rezistences proteīna (breast cancer resistant protein, BCRP) substrātu un P-glikoproteīna (P-gp)

substrāta iedarbību.

Aktīvās vielas, kas var paaugstināt osimertiniba koncentrāciju plazmā

In vitro pētījumos pierādīts, ka osimertiniba I fāzes metabolismā dominējošā nozīme ir CYP3A4 un

CYP3A5. Klīniskās farmakokinētikas pētījumā lietošana kopā ar 200 mg itrakonazola divas reizes

dienā (spēcīgs CYP3A4 inhibitors), klīniski nozīmīgi neietekmēja osimertiniba iedarbību pacientiem

(zemlīknes laukums (AUC) palielinājās par 24 %, un C

pazeminājās par 20 % . Tāpēc maz ticams,

ka CYP3A4 inhibitori varētu ietekmēt osimertiniba iedarbību. Citi katalizējošie enzīmi nav atklāti.

Aktīvās vielas, kas var pazemināt osimertiniba koncentrāciju plazmā

Klīniskās farmakokinētikas pētījumā pacientiem, lietojot kopā ar rifampicīnu (600 mg dienā 21 dienu),

osimertiniba AUC līdzsvara koncentrācijā samazinājās par 78 % mazāks. Līdzīgi ar metabolīta

AZ5104 iedarbība samazinājās par 82% AUC un 78% C

. Ieteicams izvairīties no spēcīgu CYP3A

inducētāju (piemēram, fenitoīna, rifampicīna, karbamazepīna, divšķautņu asinszāles) lietošanas

vienlaicīgi ar TAGRISSO. Vidēji spēcīgi CYP3A4 inducētāji (piem., bosentāns, efavirenzs, etravirīns,

modafinils) arī var samazināt osimertiniba iedarbību un tos jālieto piesardzīgi, vai, ja iespējams, no to

lietošanas ir jāizvairās. Klīniskie dati, lai ieteiktu TAGRISSO devas pielāgošanu, nav pieejami.

Vienlaicīga lietošana ar divšķautņu asinszāli ir kontrindicēta (skatīti 4.3. apakšpunktu).

Kuņģa skābumu samazinošu aktīvo vielu ietekme uz osimertinibu

Klīniskās farmakokinētikas pētījumā lietošana kopā ar omeprazolu neizraisīja klīniski nozīmīgas

osimertiniba iedarbības izmaiņas. Kuņģa pH vērtību mainošus līdzekļus var lietot vienlaicīgi ar

TAGRISSO bez jebkādiem ierobežojumiem.

Aktīvās vielas, kuru koncentrāciju plazmā var mainīt TAGRISSO

Pamatojoties uz in vitro pētījumiem, osimertinibs ir konkurējošs BCRP transporta olbaltumvielu

inhibitors.

Klīniskās FK pētījumā, TAGRISSO lietojot kopā ar rosuvastatīnu (jutīgs BCRP substrāts)

rosuvastatīna AUC un C

palielinājās attiecīgi par 35 % un 72 %. Pacienti, kas TAGRISSO

lietošanas laikā vienlaicīgi lieto zāles, kuru izkliede ir atkarīga no BCRP un kurām ir šaurs

terapeitiskais indekss, rūpīgi jānovēro, vai nerodas vienlaicīgi lietotu zāļu panesamības izmaiņu

pazīmes pastiprinātas iedarbības rezultātā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Klīniskās FK pētījumā, TAGRISSO lietojot kopā ar simvastatīnu (jutīgs CYP3A4 substrāts),

simvastatīna AUC un C

samazinājās attiecīgi par 9 % un par 23 % Šīs pārmaiņas bija nelielas un

maz ticams, ka tās varētu būt klīniski nozīmīgas. Klīniska FK mijiedarbība ar CYP3A4 substrātiem ir

maz ticama. Nevar izslēgt hormonālo kontracepcijas līdzekļu iedarbības samazināšanās risku.

Klīniskā pregnāna X receptora (PXR) mijiedarbības pētījumā, TAGRISSO lietojot kopā ar

feksofenadīnu (P-gp substrāts), feksofenadīna AUC un Cmax palielinājās attiecīgi par 56% (90% TI

35, 79) un 76% (90% TI 49, 108) pēc vienreizējas devas un 27% (90% TI 11, 46) un 25% (90% TI 6,

48) līdzsvara koncentrācijā. Pacienti, kuri vienlaicīgi lieto zāles, kuru izplatīšanās ir atkarīga no P-gp

un ir ar šauru terapeitisko indeksu (piemēram, digoksīns, dabigatrāns, aliskirēns), ir rūpīgi jānovēro,

vai nerodas izmainītas panesamības pazīmes kā ar TAGRISSO vienlaicīgi lietoto zāļu pastiprinātas

iedarbības rezultāts (skatīt 5.2. apakšpunktu).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Reproduktīvā vecuma sievietes jāinformē, ka TAGRISSO lietošanas laikā nav pieļaujama

grūtniecības iestāšanās. Pacienti arī jāinformē, ka efektīva kontracepcija jālieto vēl šādu laika posmu

pēc tam, kad ārstēšana ar šīm zālēm ir pabeigta: vismaz 2 mēnešus sievietēm un 4 mēnešus vīriešiem.

Nevar izslēgt hormonālo kontracepcijas līdzekļu iedarbības samazināšanās risku.

Grūtniecība

Dati par osimertiniba lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami vai ir ierobežoti. Pētījumi ar

dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (embrioletalitāte, palēnināta augļa augšana un neonatālā

nāve, skatīt 5.3. apakšpunktu). Pamatojoties uz osimertiniba darbības mehānismu un preklīniskajiem

datiem, tas var radīt kaitējumu auglim, ja to lieto grūtniecības laikā. TAGRISSO nedrīkst lietot

grūtniecības laikā, ja vien sievietes klīniskā stāvokļa dēļ nav nepieciešama ārstēšanu ar osimertinibu.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai osimertinibs vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā. Informācija par osimertiniba vai

tā metabolītu izdalīšanos dzīvnieku pienā nav pietiekama. Tomēr, osimertinibu un tā metabolītus

noteica zīdītiem kucēniem, un bija nevēlama ietekme uz kucēnu augšanu un izdzīvošanu (skatīt 5.3.

apakšpunktu). Nevar izslēgt risku zīdainim. TAGRISSO terapijas laikā barošana ar krūti jāpārtrauc.

Fertilitāte

Datu par TAGRISSO ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav. Pētījumu ar dzīvniekiem rezultāti liecina, ka

osimertinibs ietekmē vīriešu un sieviešu reproduktīvos orgānus un var negatīvi ietekmēt fertilitāti

(skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

TAGRISSO neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pētījumi par NSŠPV slimniekiem ar pozitīvu EGFR mutāciju

Tālāk aprakstītie dati attiecas TAGRISSO iedarbību 1142 pacientiem, kam bija attiecībā uz EGFR

mutāciju pozitīvs nesīkšūnu plaušu vēzis. Šie pacienti 80 mg lielas TAGRISSO dienas devas saņēma

divos randomizētos 3. fāzes pētījumā (FLAURA, pirmās līnijas un AURA3, tikai otrās līnijas

terapijai), divos pētījumos ar vienu grupu (AURAex un AURA2 – otrās vai vēlākas līnijas terapijai)

un vienā 1. fāzes pētījumā (AURA1, pirmās vai vēlākās līnijas terapijai) ( skatīt 5.1. apakšpunktu).

Lielākā daļa nevēlamo blakusparādību bija 1. vai 2. smaguma pakāpes blakusparādības. Visbiežāk

novērotās nevēlamās blakusparādības (NB) bija caureja (49 %) un izsitumi (47 %). 3. un 4. pakāpes

nevēlamās blakusparādības abos pētījumos bija attiecīgi 9,7 % un 0,9 %. Pacientiem, kurus ārstēja ar

TAGRISSO 80 mg vienu reizi dienā, devu nevēlamo blakusparādību dēļ samazināja 2,1 %. Nevēlamo

blakusparādību dēļ zāļu lietošanu pārtrauca 4,3 % pacientu.

No klīniskajiem pētījumiem tika izslēgti pacienti, kam anamnēzē bija IPS, zāļu izraisīta IPS,

radiācijas izraisīts pneimonīts, kas bijis jāārstē ar steroīdiem, vai jebkādi klīniski aktīvas IPS simptomi.

No šiem pētījumiem tika izslēgti pacienti ar klīniski nozīmīgām sirds ritma un impulsu pārvades

anomālijām, kas atklātas ar elektrokardiogrammu (EKG) miera stāvoklī (piemēram, pacienti, kam

QTc intervāls ir ilgāks par 470 ms). Skrīninga laikā un vēlāk ik pēc 12 nedēļām tika vērtēta

pacientu LVEF.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

2. tabulā nevēlamajām blakusparādībām piešķirtās sastopamības kategorijas vienmēr, kad tas bijis

iespējams, ir pamatotas ar ziņojumiem par līdzīgu blakusparādību sastopamību atbilstoši datu kopai

par 1142 pacientiem ar EGFR mutāciju pozitīvu nesīkšūnu plaušu vēzi, kuri pētījumos

FLAURA, AURA3, AURAex, AURA2 un AURA1 bija saņēmuši 80 mg lielas TAGRISSO dienas

devas.

Nevēlamās blakusparādības uzskaitītas pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas (OSK). Katrā

orgānu sistēmu klasē nevēlamās blakusparādības grupētas pēc biežuma; vispirms norādot visbiežākās.

Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības minētas to nopietnības samazinājuma secībā. Turklāt

katras nevēlamās blakusparādības attiecīgā biežuma kategorija pamatojas uz CIOMS III klasifikāciju,

un ir definēta šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti

(≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

2. tabula. Pētījumos FLAURA un AURA novērotās nevēlamās blakusparādības

a

MedDRA OSK

MedDRA termins

CIOMS aprakstošais

termins/ vispārējais

biežums (jebkura

CTCAE pakāpe)

b

Vismaz 3. pakāpes

blakusparādību

biežums pēc CTCAE

kritērijiem

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Intersticiālā plaušu

slimība

Bieži (3,9 %)

1,5 %

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Caureja

Ļoti bieži (49 %)

1,2 %

Stomatīts

Ļoti bieži (20 %)

0,2 %

Acu bojājumi

Keratīts

Retāk (0,7 %)

0,1 %

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Izsitumi

Ļoti bieži (47 %)

0,9 %

Sausa āda

Ļoti bieži (33 %)

0,1 %

Paronīhija

Ļoti bieži (31 %)

0,3 %

Nieze

Ļoti bieži (17 %)

0,1 %

Daudzformu eritēma

Retāk (0,35%)

Stīvensa-Džonsona

sindroms

Reti (0,02%)

Izmeklējumi

QTc intervāla

pagarināšanās

Retāk (0,9%)

(Atrades pamatojas

uz izmeklējumu

rezultātiem, kas

raksturoti kā CTCAE

pakāpes izmaiņas)

Samazināts trombocītu

skaits

Ļoti bieži (54 %)

1,6 %

Samazināts leikocītu

skaits

Ļoti bieži (68 %)

1,5 %

Samazināts limfocītu

skaits

Ļoti biezi (67 %)

7,2%

Samazināts neitrofilo

leikocītu skaits

Ļoti bieži (35 %)

4,1 %

FLAURA un AURA (AURA3, AURAex un AURA2 un AURA1) pētījumos iegūtie kopējie dati; Ir apkopoti tikai tie

gadījumi, kas novēroti pacientiem, kuri bija saņēmuši vismaz vienu TAGRISSO devu atbilstoši randomizācijas terapijai.

Nacionālā Vēža institūta Vispārējie nevēlamo blakusparādību terminoloģijas kritēriji, 4.0 redakcija.

Ietver gadījumus, par kuriem ziņots kopējo terminu ietvaros: intersticiāla plaušu slimība un pneimonīts.

Ziņots par piecām 5. pakāpes blakusparādībām pēc (ar letālu iznākumi) CTCAE kritērijiem (ar letālu iznākumu).

Ietver gadījumus, par kuriem ziņots kopējo terminu ietvaros: keratīts, punktveida keratīts, radzenes erozija, radzenes

epitēlija bojājumi, radzenes bojājumi.

Ietver gadījumus, par kuriem ziņots kopējā termina "Izsitumi" ietvaros: izsitumi, ģeneralizēti izsitumi, eritematozi

izsitumi, makulāri izsitumi, makulopapulozi izsitumi, papulozi izsitumi, pustulozi izsitumi, niezoši izsitumi, vezikulāri

izsitumi, folikulāri izsitumi, eritēma, folikulīts, akne, dermatīts, aknes tipa dermatīts, zāļu izraisīti izsitumi un ādas

erozija.

Ietver gadījumus, par kuriem ziņots kopējo terminu ietvaros: sausa āda, ādas plīsumi, kseroze, ekzēma, kseroderma.

Ietver gadījumus, par kuriem ziņots kopējo terminu ietvaros: nagu bojājumi, naga pamatnes bojājumi, naga pamatnes

iekaisums, naga pamatnes infekcija, naga krāsas izmaiņas, nagu pigmentācija, nagu bojājumi, toksiska ietekme uz

nagiem, nagu distrofija, nagu infekcija, grubuļaini nagi, nagu sāpīgums, onihoklāze, oniholīze, onihomadēze,

onihomalācija paronīhija.

Ietver gadījumus, par kuriem ziņots kopējo terminu ietvaros: nieze, ģeneralizēta nieze, plakstiņu nieze.

Četriem no 1142 pacientiem AURA un FLAURA pētījumos novēroja daudzformu eritēmu. Pēcreģistrācijas ziņojumos

arī ziņots par daudzformu eritēmu, tai skaitā 7 ziņojumi bija pēcreģitrācijas uzraudzības pētījumā (N=3578).

Ziņots viens gadījums pēcreģistrācijas pētījumā, un biežums iegūts no FLAURA un AURA pētījuma un pēc-reģistrācijas

pētījuma (N=4720).

Attiecas uz sastopamību pacientiem, kam QTc intervāls ir pagarinājies līdz > 500 ms.

Atspoguļo laboratoriskās atrades sastopamību, nevis ziņoto nevēlamo blakusparādību sastopamību.

Drošumu raksturojošās parādības 2. fāzes pētījumos AURAex un AURA2 kopumā atbilda tām, kas

pētījumā AURA3 tika novērotas TAGRISSO grupā. Negaidīta papildu toksicitāte nav novērota, un

nevēlamo blakusparādību veids, smaguma pakāpe un sastopamība bija līdzīgas.

Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts

Intersticiālā plaušu slimība (IPS)

FLAURA un AURA pētījumos IPS sastopamība bija 10,4 % Japānas izcelsmes pacientu vidū, 1,8 %

citu Āzijas, bet ne Japānas, izcelsmes pacientu vidū un 2,8 % tādu pacientu vidū, kas nebija aziāti.

Laika mediāna līdz IPS vai IPS līdzīgas nevēlamās blakusparādības sākumam bija 85 dienas (skatīt

4.4. apakšpunktu).

QTc intervāla pagarināšanās

No 1142 pacientiem, kas FLAURA un AURA pētījumos tika ārstēti ar 80 mg lielām TAGRISSO

devām, 0,9 %

pacientu (n = 10)

QTc bija ilgāks par 500 ms, un 3,6 % pacientu (n = 41) QTc

salīdzinājumā ar sākumstāvokli pagarinājās par vairāk nekā 60 ms. TAGRISSO

farmakokinētikas/farmakodinamikas analīzē tika prognozēta no koncentrācijas atkarīga QTc intervāla

pagarinājuma pastiprināšanās. FLAURA vai AURA pētījumos nav ziņots par QTc intervāla izraisītām

aritmijām (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

FLAURA un AURA pētījumos par caureju tika ziņots 49 % pacientu, no kuriem 39 % bija 1. pakāpes

nevēlamās blakusparādības, 8,0 % bija 2. pakāpes un 1,2 % bija 3. pakāpes nevēlamās

blakusparādības, netika ziņots par 4. un 5. pakāpes nevēlamajām blakusparādībām. Devas

samazināšana bija nepieciešama 0,2% pacientu un zāļu devas pārtraukšana – 1,4% pacientu. Vienā

gadījumā (0,1 %) bija nepieciešama zāļu lietošanas pārtraukšana. Laika mediāna līdz nevēlamās

blakusparādības sākumam bija 19 un 22 dienas un laika mediāna 2. pakāpes nevēlamajām

blakusparādībām bija 19 un 6 dienas attiecīgi FLAURA un AURA pētījumos.

Hematoloģiskie notikumi

Pacientiem, kas ārstēti ar TAGRISSO, novērota leikocītu, limfocītu, neitrofilu un trombocītu mediānā

skaita samazināšanās, kas laika gaitā stabilizējās un pēc tam palika virs normas zemākās robežas. Ir

ziņots par leikopēnijas, limfopēnijas, neitropēnijas un trombocitopēnijas blakusparādībām, no kuriem

lielākā daļa bija vieglas vai vidēji smagas pakāpes un neizraisīja devu pārtraukumus.

Gados vecāki cilvēki

Pētījumā FLAURA un AURA3 (n = 1142) 43 % pacientu bija 65 gadus veci vai vecāki, un 13% bija

75 gadus veci vai vecāki. Salīdzinot ar jaunākām pētāmām personām (<65), lielākam skaitam pētāmo

personu, kuru vecums bija ≥65 gadi, bija tādas nevēlamās blakusparādības, kuru rezultātā vajadzēja

mainīt pētījuma zāļu lietošanu (pārtraukt zāļu lietošanu vai samazināt to devu (13,4 pret 7,6 %).

Nevēlamo blakusparādību veidi bija līdzīgi neatkarīgi no vecuma. Gados vecākiem pacientiem,

salīdzinot ar jaunākiem pacientiem, bija vairāk 3. vai augstākas pakāpes nevēlamo blakusparādību

(13,4 pret 9,3 %). Efektivitātes atšķirības starp šiem indivīdiem un gados jaunākiem indivīdiem

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/393112/2018

EMEA/H/C/004124

Tagrisso (osimertinibs)

Tagrisso pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Tagrisso un kāpēc tās lieto?

Tagrisso ir zāles, ar kurām ārstē plaušu vēzi, ko sauc par nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), kad šis vēzis

ir progresējis vai izplatījies.

Šīs zāles lieto pacientiem, kuriem ir mutācijas (izmaiņas) EGFR proteīna gēnā. Ja pacientam ir

mutācijas, ko sauc par “aktivējošām mutācijām”, Tagrisso lieto kā pirmo terapiju. Pacientiem ar T790

mutāciju šīs zāles var lietot pēc citām terapijām.

Tas satur aktīvo vielu osimertinibu.

Kā lieto Tagrisso?

Pirms uzsākt ārstēšanu, ārstiem jāizmanto ģenētisks tests, lai apstiprinātu, ka pacientam ir EGFR

mutācija.

Tagrisso ir pieejamas 40 un 80 mg tablešu veidā. Pacientam 80 mg deva jālieto vienreiz dienā, kamēr

veselības stāvoklis uzlabojas vai saglabājas stabils un blakusparādības ir panesamas. Ja atsevišķas

blakusparādības progresē, ārsts var izlemt devu samazināt vai ārstēšanu pārtraukt. Papildu informāciju

par Tagrisso lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai farmaceitam.

Ārstēšanu ar Tagrisso drīkst sākt un uzraudzīt ārsts, kuram ir pieredze pretvēža zāļu lietošanā.

Tagrisso darbojas?

Tagrisso aktīvā viela osimertinibs ir pretvēža zāļu veids, ko sauc par tirozīnkināzes inhibitoru. Tas bloķē

EGFR aktivitāti, kas parasti kontrolē šūnu augšanu un dalīšanos. Plaušu vēža šūnās EGFR bieži ir

pārlieku aktīvs, izraisot nekontrolētu vēža šūnu augšanu. Bloķējot EGFR, osimertinibs palīdz mazināt

vēža attīstību un izplatīšanos.

Tagrisso (osimertinibs)

EMA/393112/2018

2. lpp. no 3

Kādi Tagrisso ieguvumi atklāti pētījumos?

Tika pierādīta Tagrisso efektivitāte pacientiem ar NSŠPV audzēju izmēra samazināšanā un vēža

attīstības palēnināšanā.

Divos pētījumos, kuros piedalījās 411 iepriekš ārstēti pacienti ar T790 mutācijām, kopējais atbildes

reakcijas rādītājs (procentuālais pacientu skaits, kuriem audzēji samazinājās), lietojot Tagrisso, bija

66 % un vidējais atbildes reakcijas ilgums bija 12,5 mēneši. Šajos pētījumos Tagrisso netika

salīdzinātas ar citiem ārstēšanas līdzekļiem.

Trešajā pētījumā, kurā piedalījās 419 iepriekš ārstēti pacienti ar T790 mutācijām, galvenokārt vērtēja

Tagrisso efektivitāti vēža progresēšanas novēršanā, salīdzinot tās ar platīnu saturošu ķīmijterapiju

(NSŠPV standarta ārstēšanu). Pacientiem, kuri lietoja Tagrisso, vēzis neprogresēja aptuveni

10,1 mēnesi salīdzinājumā ar 4,4 mēnešiem pacientiem, kuri saņēma ķīmijterapiju.

Visbeidzot pētījumā, kurā piedalījās 556 pacienti ar aktivējošām mutācijām, pacienti, kuri lietoja

Tagrisso kā pirmo terapiju, bez slimības progresēšanas nodzīvoja 18,9 mēnešus, salīdzinot ar

10,2 mēnešiem pacientiem, kuri saņēma ārstēšanu ar citām zālēm (erlotinibu vai gefitinibu).

Kāds risks pastāv, lietojot Tagrisso?

Visbiežākās Tagrisso blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 pacientiem) ir caureja,

izsitumi, sausa āda, paronīhija (nagu pamatnes infekcija), nieze, stomatīts (mutes gļotādas iekaisums)

un balto asins šūnu un trombocītu skaita samazināšanās.

Tagrisso nedrīkst lietot kopā ar daudzšķautņu asinszāli (augu izcelsmes preparātu depresijas

ārstēšanai). Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Tagrisso, skatīt zāļu

lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Tagrisso ir reģistrētas ES?

Pacientiem ar EGFR mutācijām ir nelabvēlīga prognoze un ierobežotas ārstēšanas iespējas, tāpēc ir

būtiska neapmierināta medicīniskā vajadzība. Pētījumos tika pierādīta Tagrisso efektivitāte pacientiem

ar šīm mutācijām audzēju izmēra samazināšanā un vēža attīstības palēnināšanā. Attiecībā uz drošumu

Tagrisso blakusparādības ir līdzīgas kā citām šīs klases zālēm un ir uzskatāmas par pieņemamām.

Tādēļ Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Tagrisso, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un

zāles var reģistrēt lietošanai ES.

Tagrisso sākotnēji tika reģistrētas “ar nosacījumiem”, jo par šīm zālēm bija sagaidāmi papildu

pierādījumi. Tā kā uzņēmums iesniedza vajadzīgo papildu informāciju, zāļu reģistrāciju ar

nosacījumiem aizstāja ar parasto reģistrāciju.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Tagrisso lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Tagrisso lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Tagrisso lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Tagrisso

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Tagrisso (osimertinibs)

EMA/393112/2018

3. lpp. no 3

Cita informācija par Tagrisso

2016. gada 2. februārī Tagrisso saņēma reģistrācijas ar nosacījumiem apliecību, kas derīga visā ES.

2017. gada 24. aprīlī tā tika aizstāta ar parasto reģistrācijas apliecību.

Sīkāka informācija par Tagrisso ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2018.06.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju