Symtuza

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

11-10-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
darunavir, cobicistat, emtricitabine, tenofovir alafenamide
Pieejams no:
Janssen-Cilag International N.V.
ATĶ kods:
J05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
darunavir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide
Ārstniecības grupa:
Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, , Pretvīrusu ārstēšana, HIV infekcijas, to kombinācijas
Ārstniecības joma:
HIV infekcijas
Ārstēšanas norādes:
Symtuza indicēts cilvēka imūndeficīta vīrusa 1. tipa (HIV-1) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 gadu vecuma un vecākiem ar ķermeņa svaru vismaz 40 kg). Genotypic testēšana būtu ceļvedis, lietošanas Symtuza (skatīt 4. 2 un 5.
Produktu pārskats:
Revision: 7
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/004391
Autorizācija datums:
2017-09-21
EMEA kods:
EMEA/H/C/004391

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

11-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

11-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

11-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

11-10-2019

B.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Symtuza 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg apvalkotās tabletes

darunavirum / cobicistatum / emtricitabinum / tenofovirum alafenamidum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Symtuza un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Symtuza lietošanas

Kā lietot Symtuza

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Symtuza

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Symtuza un kādam nolūkam to lieto

Symtuza ir pretretrovīrusu zāles, ko lieto cilvēka imūndeficīta 1. tipa vīrusa (HIV-1) infekcijas

ārstēšanai. To lieto pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem, kuru ķermeņa masa ir vismaz

40 kg. Symtuza satur četras aktīvās vielas:

darunavīru, zāles HIV infekcijas ārstēšanai, kas zināmas kā proteāzes inhibitors;

kobicistatu, kas ir darunavīra pastiprinātājs (darbības uzlabotājs);

emtricitabīnu, zāles HIV infekcijas ārstēšanai, kas zināmas kā nukleozīdu reversās

transkriptāzes inhibitors;

tenofovīra alafenamīdu, zāles HIV infekcijas ārstēšanai, kas zināmas kā nukleotīdu reversās

transkriptāzes inhibitors.

Symtuza samazina HIV-1 Jūsu organismā, un tas uzlabos Jūsu imūnsistēmu (organisma dabiskās

aizsargspējas) un mazinās ar HIV infekciju saistītu slimību rašanās risku, taču ar Symtuza nav

iespējams izārstēt HIV infekciju.

2.

Kas Jums jāzina pirms Symtuza lietošanas

Nelietojiet Symtuza šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret darunavīru, kobicistatu, emtricitabīnu, tenofovīra

alafenamīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) Symtuza sastāvdaļu;

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi. Ja šaubāties par Jums esošās aknu slimības

smagumu, vaicājiet ārstam. Var būt nepieciešamas dažas papildu pārbaudes.

Nelietojiet Symtuza kopā ar šādām zālēm

Ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, lūdziet ārstam nomainīt tās uz citām zālēm.

Zāles

Zāļu lietošanas mērķis

Alfuzosīns

palielinātas prostatas ārstēšanai

Amiodarons, dronedarons, ivabradīns, hinidīns

vai ranolazīns

noteiktu sirds ritma traucējumu (piemēram, sirds

ritma traucējumu) ārstēšanai

Karbamazepīns, fenobarbitāls un fenitoīns

krampju profilaksei

Kolhicīns (ja Jums ir nieru un/vai aknu darbības

traucējumi)

podagras ārstēšanai

Lopinavīra/ritonavīra kombinētais preparāts

zāles HIV infekcijas ārstēšanai

Rifampicīns

dažu infekciju, piemēram, tuberkulozes,

ārstēšanai

Pimozīds, lurazidons, kvetiapīns vai sertindols

psihisku traucējumu ārstēšanai

Melnā rudzu grauda alkaloīdi, piemēram,

ergotamīns, dihidroergotamīns, ergometrīns un

metilergonovīns

migrēnas galvassāpju ārstēšanai

Divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum)

augu izcelsmes zāles, ko izmanto depresijas

ārstēšanai

Lovastatīns, simvastatīns un lomitapīds

holesterīna līmeņa pazemināšanai

Triazolāms vai midazolāms (iekšķīgi)

lai palīdzētu Jums gulēt un/vai mazināt trauksmi

Sildenafils

sirds un plaušu darbības traucējumu, ko sauc par

pulmonālu arteriālu hipertensiju, ārstēšanai.

Sildenafilu lieto arī citiem nolūkiem. Lūdzam

skatīt punktu "Citas zāles un Symtuza".

Avanafils

erektilās disfunkcijas ārstēšanai

Dabigatrāns, tikagrelors

lai palīdzētu apturēt trombocītu salipšanu,

ārstējot pacientus, kuriem anamnēzē ir

sirdslēkme

Naloksegols

opioīdu izraisīta aizcietējuma ārstēšanai

Dapoksetīns

priekšlaicīgas ejakulācijas ārstēšanai

Domperidons

sliktas dūšas un vemšanas ārstēšanai

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Symtuza lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Lietojot šīs zāles, Jūs joprojām varat pārnest HIV, lai gan efektīvas pretretrovīrusu terapijas gadījumā

šis risks ir samazināts. Pārrunājiet ar ārstu nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai netiktu inficēti

citi cilvēki.

Cilvēkiem, kas lieto Symtuza, joprojām var rasties infekcijas vai citas ar HIV infekciju saistītas

slimības. Jums jāturpina regulāri sazināties ar ārstu.

Cilvēkiem, kas lieto Symtuza, var rasties izsitumi uz ādas. Dažkārt izsitumi var kļūt smagi vai,

iespējams, dzīvībai bīstami. Lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas izsitumi.

Pirms Symtuza lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja kaut kas no minētā ir attiecināms uz Jums,

nekavējoties informējiet par to ārstu.

Ja Jums ir bijušas problēmas ar aknām, tai skaitā B vai C hepatīta infekcija. Jūsu ārsts var

novērtēt, cik smaga ir Jums esošā aknu slimība, pirms pieņemt lēmumu, vai varat lietot Symtuza.

Ja Jums ir B hepatīts, aknu darbības traucējumi pēc Symtuza lietošanas pārtraukšanas var kļūt

spēcīgāki. Svarīgi nepārtraukt lietot Symtuza, iepriekš nekonsultējoties par to ar ārstu.

Ja Jums ir bijušas problēmas ar nierēm. Jūsu ārsts izvērtēs, vai Symtuza ir Jums piemērotas

zāles.

Ja Jums ir cukura diabēts. Symtuza var paaugstināt cukura līmenis asinīs.

Ja pamanāt jebkādus infekcijas simptomus (piem., pietūkušus limfmezglus un drudzi). Dažiem

pacientiem ar progresējošu HIV infekciju, kuriem ir bijušas neparastas infekcijas novājinātas

imūnsistēmas dēļ (oportūnistiskas infekcijas), neilgi pēc tam, kad Jūs sāksit HIV terapiju, var

parādīties ar iepriekšējām infekcijām saistīta iekaisuma pazīmes un simptomi. Uzskata, ka šo

simptomu cēlonis ir organisma imūnreakcijas uzlabošanās, kas ļauj organismam cīnīties ar

infekcijām, kas varētu būt bijušas organismā bez redzamiem simptomiem.

Ja pamanāt tādus simptomus kā, piemēram, muskuļu vājums, vājums, kas sākas plaukstās un

pēdās un virzās uz augšu virzienā uz ķermeņa vidusdaļu, sirdsklauves, trīci vai hiperaktivitāti,

nekavējoties izstāstiet ārstam. Papildus oportūnistiskām infekcijām, sākot lietot zāles HIV

infekcijas ārstēšanai, var rasties arī autoimūni traucējumi (kad imūnsistēma vēršas pret

organisma veselajiem audiem), jo uzlabojas organisma imūnreakcija. Autoimūnie traucējumi

var rasties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas.

Ja Jums ir hemofīlija. Symtuza var palielināt asiņošanas risku.

Ja Jums ir alerģija pret sulfonamīdiem (piemēram, tos lieto noteiktu infekciju ārstēšanai).

Ja Jūs pamanāt jebkādas muskuļu vai kaulu problēmas. Dažiem pacientiem, kuri lieto zāles

HIV infekcijas ārstēšanai, var rasties kaulu slimība, ko sauc par osteonekrozi (kaula bojājums,

ko izraisa kaula asinsapgādes zudums). Lielāka tās iespējamība ir ilgstošas HIV infekcijas

ārstēšanas gadījumā, ja ir smagāki imūnsistēmas bojājumi, liekais svars vai ja tiek lietots

alkohols vai zāles, ko sauc par kortikosteroīdiem. Osteonekrozes pazīmes ir locītavu stīvums un

sāpes locītavās (it īpaši gūžas, ceļa un pleca locītavā) un apgrūtinātas kustības. Ja pamanāt

jebkuru no šiem simptomiem, lūdzam izstāstīt ārstam.

Gados vecāki cilvēki

Symtuza lietots tikai ierobežotam skaitam pacientu vecumā no 65 gadiem. Ja Jūs piederat šai vecuma

grupai, lūdzam pārrunāt ar ārstu, vai Jūs varat lietot Symtuza.

Bērni un pusaudži

Symtuza nav paredzēts lietošanai bērniem vecumā līdz 12 gadiem vai bērniem ar ķermeņa masu

līdz 40 kg, jo tas nav pētīts bērniem vecumā līdz 12 gadiem.

Citas zāles un Symtuza

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis.

Ir dažas zāles, kuras nedrīkst kombinēt ar Symtuza. Tās minētas iepriekš zem virsraksta "Nelietojiet

Symtuza kopā ar šādām zālēm".

Symtuza nedrīkst lietot kopā ar citām pretvīrusu zālēm, kuras satur darbības pastiprinātāju, vai ar

citiem pretvīrusu līdzekļiem, kuriem nepieciešama darbības pastiprināšana. Dažos gadījumos var būt

nepieciešams mainīt citu zāļu devu. Tāpēc vienmēr informējiet ārstu, ja lietojat citas zāles HIV

infekcijas ārstēšanai, un rūpīgi ievērojiet ārsta norādījumus par to, kuras zāles var kombinēt.

Symtuza nedrīkst lietot arī kopā ar zālēm, kuras satur tenofovīra dizoproksilu (piemēram, fumarāta,

fosfāzes vai sukcināta veidā), lamivudīnu vai adefovīra dipivoksilu, vai ar zālēm, kuras nepieciešams

pastiprināt ar ritonavīru vai kobicistatu.

Symtuza iedarbība var būt samazināta, ja Jūs lietojat jebkuras no šādām zālēm. Informējiet ārstu, ja

lietojat:

bosentānu (augsta asinsspiediena plaušu asinsritē ārstēšanai);

deksametazonu (injekcijās) (kortikosteroīds);

boceprevīru (C vīrushepatīta ārstēšanai);

rifapentīnu, rifabutīnu (izmanto bakteriālu infekciju ārstēšanai);

okskarbazepīnu (krampju profilaksei).

Lietojot Symtuza, var būt ietekmēta citu zāļu iedarbība. Informējiet ārstu, ja:

lietojat:

amlodipīnu, diltiazemu, dizopiramīdu, felodipīnu, flekainīdu, meksiletīnu, nikardipīnu,

nifedipīnu, propafenonu, lidokaīnu, verapamilu (sirds slimību ārstēšanai), jo var būt pastiprināta

šo zāļu terapeitiskā iedarbība vai blakusparādības;

bosentānu (augsta asinsspiediena plaušu asinsritē ārstēšanai);

apiksabānu, edoksabānu, rivaroksabānu (asiņu recēšanas samazināšanai), jo var būt izmainīta

šo zāļu terapeitiskā iedarbība vai blakusparādības;

klonazepānu (krampju lēkmju novēršanai);

estrogēnu bāzes hormonālās kontracepcijas līdzekļus un hormonu aizstājterapiju. Symtuza var

samazināt tādu zāļu efektivitāti. Ja tās izmanto kontracepcijai, ieteicams izvēlēties

nehormonālas kontracepcijas metodes;

etinilestradiolu/drospirenonu. Symtuza var palielināt drospirenona izraisīta paaugstināta kālija

līmeņa risku.

budezonīdu, flutikazonu (astmas kontrolei). Šīs zāles drīkst lietot tikai pēc medicīniskas

izvērtēšanas un tad, ja ārsts rūpīgi vēro, vai nerodas kortikosteroīdu blakusparādības;

buprenorfīnu/naloksonu, metadonu (zāles atkarības no opioīdiem ārstēšanai);

salmeterolu (zāles astmas ārstēšanai);

artemeteru/lumefantrīnu (kombinētās zāles malārijas ārstēšanai);

dazatinibu,irinorekānu, nilotinibu, vinblastīnu, vinkristīnu (zāles vēža ārstēšanai);

prednizonu (kortikosteroīds);

sildenafilu, tadalafilu, vardenafilu (erektilās disfunkcijas vai plaušu darbības traucējuma, ko

sauc par pulmonālu arteriālu hipertensiju, ārstēšanai);

glekaprevīru/pibrentasvīru, simeprevīru, boceprevīru (C vīrushepatīta ārstēšanai);

fentanilu, oksikodonu, tramadolu (sāpju ārstēšanai);

fezoterodīnu, solifenacīnu (uroloģisku traucējumu ārstēšanai).

Var būt nepieciešams mainīt citu zāļu devu, jo kombinējot var tikt ietekmēta to vai Symtuza

terapeitiskā iedarbība vai blakusparādības.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat:

alfentanilu (injicējams spēcīgas un īsas darbības pretsāpju līdzeklis, ko izmanto ķirurģiskām

procedūrām);

karvedilolu, metoprololu, timololu (sirds slimības ārstēšanai);

varfarīnu (asiņu recēšanas samazināšanai), jo var būt izmainīta šo zāļu terapeitiskā iedarbība vai

blakusparādības; ārstam var būt nepieciešams veikt Jums asinsanalīzes;

digoksīnu (noteiktu sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai);

klaritromicīnu (antibiotika);

klotrimazolu, flukonazolu, izavukonazolu, itrakonazolu, posakonazolu (sēnīšu infekciju

ārstēšanai). Vorikonazolu drīkst lietot tikai pēc medicīniskas izvērtēšanas;

atorvastatīnu, fluvastatīnu, pitavastatīnu, pravastatīnu, rosuvastatīnu (holesterīna līmeņa

pazemināšanai). Var būt palielināts muskuļu bojājumu risks. Ārsts novērtēs, kura shēma

holesterīna līmeņa pazemināšanai ir labākā Jūsu konkrētajā situācijā;

rifabutīnu (pret bakteriālām infekcijām);

tadalafilu, sildenafilu, vardenafilu (erektilās disfunkcijas vai augsta asinsspiediena plaušu

asinsritē ārstēšanai);

amitriptilīnu, dezipramīnu, imipramīnu, nortriptilīnu, paroksetīnu, sertralīnu, trazodonu

(depresijas un trauksmes ārstēšanai);

perfenazīnu, risperidonu, tioridazīnu (psihiatrijā izmantotas zāles);

ciklosporīnu, everolimu, takrolimu, sirolimu (imūnsistēmas nomākšanai), jo var būt pastiprināta

šo zāļu terapeitiskā iedarbība vai blakusparādības. Ārsts var vēlēties veikt dažas papildu

pārbaudes;

kolhicīnu (pretpodagras līdzeklis). Ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi, skatiet punktu

"Nelietojiet Symtuza kopā ar šādām zālēm";

buspironu, klorazepātu, diazepāmu, estazolāmu, flurazepāmu, zolpidēmu, midazolāmu, lietojot

injekciju veidā (zāles miega traucējumu vai trauksmes ārstēšanai);

metformīnu (2. tipa cukura diabēta ārstēšanai).

Šis zāļu saraksts nav pilnīgs. Informējiet veselības aprūpes speciālistu par visām Jūsu lietotajām zālēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti.

Grūtnieces un mātes, kuras baro bērnu ar krūti, nedrīkst lietot Symtuza.

Sievietēm, kas inficētas ar HIV, ieteicams nebarot bērnu ar krūti gan tāpēc, ka ar mātes piena

starpniecību iespējama bērna inficēšanās ar HIV, gan tāpēc, ka šīs zāles var ietekmēt bērnu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Symtuza var izraisīt reiboni. Ja pēc Symtuza lietošanas jūtams reibonis, neapkalpojiet mehānismus un

nevadiet transportlīdzekļus.

3.

Kā lietot Symtuza

Vienmēr lietojiet Symtuza tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem un ar ķermeņa masu

vismaz 40 kg ir viena tablete katru dienu kopā ar uzturu.

Symtuza jālieto katru dienu un vienmēr kopā ar uzturu. Jums jāietur ēdienreize vai jāapēd uzkoda ne

vairāk kā 30 minūtes pirms Symtuza lietošanas. Ēdiena veidam nav nozīmes.

Tableti nedrīkst sasmalcināt, tā jānorij vesela. Tableti var lietot kopā ar dzērienu, piemēram,

ūdeni, pienu vai jebkādu uzturvielu dzērienu. Lietojiet Symtuza katru dienu aptuveni vienā un

tajā pašā laikā.

Pret bērniem nodrošinātā vāciņa noņemšana

Plastmasas pudelei ir bērniem neatverams vāciņš, un tā atverama šādi.

Piespiediet skrūvējamo plastmasas vāciņu uz leju, vienlaicīgi griežot to

pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

Noņemiet atskrūvēto vāciņu.

Ja esat lietojis Symtuza vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu, lai saņemtu

padomu. Turiet pie sevis tablešu pudeli, lai varat parādīt, ko esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Symtuza

Ir svarīgi, lai Symtuza devas netiktu aizmirstas.

Ja aizmirstat zāļu devu:

Ja pamanāt to 12 stundu laikā kopš brīža, kad parasti lietojat Symtuza, Jums jālieto tablete

nekavējoties, kopā ar uzturu. Pēc tam lietojiet nākamo devu ierastajā laikā.

Ja pamanāt to 12 vai vairāk stundas kopš brīža, kad parasti lietojat Symtuza, nelietojiet

aizmirsto devu un lietojiet nākamo devu ierastajā laikā kopā ar uzturu. Nelietojiet dubultu devu,

lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja vienas stundas laikā pēc šo zāļu lietošanas Jums ir bijusi vemšana, pēc iespējas drīzāk kopā ar

ēdienu jāieņem vēl viena Symtuza deva. Ja vemšana Jums ir bijusi vairāk nekā vienu stundu pēc šo

zāļu lietošanas, vēl viena Symtuza deva nav jāieņem, kamēr nav pienācis plānotais nākamās devas

lietošanas laiks.

Ja īsti nezināt, kā rīkoties, ja ir izlaista deva vai ir bijusi vemšana, sazinieties ar savu ārstu.

Nepārtrauciet lietot Symtuza, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu

Zāles HIV ārstēšanai var likt Jums justies labāk. Nepārtrauciet lietot Symtuza, pat ja jūtaties labāk.

Vispirms konsultējieties ar ārstu.

Kad sāk beigties Symtuza krājumi, saņemiet papildu zāles no ārsta vai farmaceita. Tas ir ļoti svarīgi,

jo, pat uz neilgu laiku pārtraucot lietot zāles, vīrusa daudzums var sākt palielināties. Tādā gadījumā

slimība var kļūt grūtāk ārstējama.

Ja Jums ir gan HIV infekcija, gan B hepatīts, ir ļoti svarīgi nepārtraukt lietot Symtuza, iepriekš

nekonsultējoties ar ārstu. Vairāku mēnešu garumā pēc Symtuza lietošanas pārtraukšanas Jums var būt

jāveic asinsanalīzes. Dažiem pacientiem ar progresējošu aknu slimību vai cirozi ārstēšanas

pārtraukšana var izraisīt hepatīta paasinājumu, kas var būt bīstams dzīvībai.

Nekavējoties informējiet ārstu par jauniem vai neparastiem simptomiem pēc ārstēšanas

pārtraukšanas, it īpaši par simptomiem, ko saistāt ar B hepatīta infekciju.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja novērojat jebkuru no tālāk minētajām blakusparādībām, pastāstiet par to ārstam.

Ir ziņots par aknu darbības traucējumiem, kas dažkārt var būt smagi. Jūsu ārstam, pirms Jūs sāksit

lietot Symtuza, jāveic Jums asinsanalīzes. Ja Jums ir hroniska B vai C hepatīta infekcija, ārstam biežāk

jāveic Jums asinsanalīzes, jo Jums ir palielināta aknu darbības traucējumu rašanās iespējamība.

Konsultējieties ar ārstu par aknu darbības traucējumu pazīmēm un simptomiem. Tie var ietvert ādas

vai acu baltumu dzelti, tumšu (tējas krāsas) urīnu, gaišus izkārnījumus, sliktu dūšu, vemšanu, ēstgribas

zudumu vai sāpes vai sāpes un nepatīkamas sajūtas labajā pusē zem ribām.

Vairāk kā 1 no 10 pacientiem, kuri lieto Symtuza, var būt ādas izsitumi. Lai gan lielākoties izsitumi ir

viegli un, turpinot ārstēšanu, pēc neilga laika izzūd, dažkārt izsitumi var būt smagi vai, iespējams,

dzīvībai bīstami. Ja rodas izsitumi, ir svarīgi aprunāties ar ārstu. Jūsu ārsts ieteiks, kā tikt galā ar

simptomiem un vai jāpārtrauc lietot Symtuza.

Citas smagas blakusparādības, kas novērotas līdz 1 no 10 pacientiem, bija diabēts, paaugstināts

taukvielu līmenis asinīs un infekcijas simptomi. Līdz 1 no 100 pacientiem novērots aizkuņģa dziedzera

iekaisums (pankreatīts).

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes;

caureja;

izsitumi.

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

mazs eritrocītu skaits (anēmija);

alerģiskas reakcijas, piemēram, nātrene, nieze, samazināta ēstgriba (anoreksija);

neparasti sapņi;

vemšana, sāpes vai vēdera pietūkums, gremošanas traucējumi, vēdera pūšanās (gāzes);

normai neatbilstoši asinsanalīžu rezultāti, piemēram, dažu nieru darbības rādītāju izmaiņas.

Ārsts Jums tās izskaidros;

reibonis;

locītavu sāpes;

muskuļu sāpes, muskuļu krampji vai vājums;

vājums;

nogurums (nespēks)

slikta dūša.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

stiprs ādas un citu audu (visbiežāk lūpu vai acu) pietūkums;

infekcijas vai autoimūnu traucējumu simptomi (imūnsistēmas reaktivācijas iekaisuma

sindroms);

krūšu palielināšanās;

osteonekroze (kaula bojājums, ko izraisa kaula asinsapgādes zudums);

asinsanalīžu rezultātu novirzes, kas liecina, piemēram, par aizkuņģa dziedzera darbības

traucējumiem. To Jums izskaidros ārsts.

Retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

reakcija, ko sauc par DRESS [smagi izsitumi, ko var pavadīt drudzis, nogurums, sejas vai

limfmezglu pietūkums, palielināts eozinofīlo leikocītu (leikocītu veids) skaits, ietekme uz

aknām, nierēm vai plaušām].

Dažas blakusparādības ir raksturīgas zālēm pret HIV infekciju, kuras ir līdzīgas Symtuza. Tās ir šādas:

paaugstināts cukura līmenis asinīs un diabēta gaitas pasliktināšanās;

muskuļu sāpes, jutīgums vai vājums. Retos gadījumos šie muskuļu darbības traucējumi ir bijuši

nopietni;

imūnsistēmas reaktivācijas iekaisuma sindroms. Dažiem pacientiem ar progresējošu HIV

infekciju (AIDS) un oportūnistisku infekciju (neparastas infekcijas novājinātas imūnsistēmas

dēļ) anamnēzē neilgi pēc pret-HIV terapijas, arī pēc Symtuza lietošanas, uzsākšanas var

parādīties ar iepriekšējām infekcijām saistīta iekaisuma pazīmes un simptomi. Sākot lietot zāles

HIV infekcijas ārstēšanai, bez oportūnistiskām infekcijām var rasties arī autoimūni traucējumi

(stāvoklis, kas rodas, kad imūnsistēma vēršas pret organisma veselajiem audiem). Autoimūnie

traucējumi var rasties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas.

Ja pamanāt jebkuru no šiem simptomiem, informējiet ārstu.

HIV infekcijas ārstēšanas laikā iespējama ķermeņa masas palielināšanās un lipīdu un glikozes līmeņa

asinīs paaugstināšanās. Daļēji tas saistīts ar veselības atjaunošanos un dzīvesveidu, bet dažkārt —

attiecībā uz lipīdiem asinīs — ar HIV infekcijas ārstēšanā izmantotajām zālēm. Jūsu ārsts veiks

pārbaudes, lai konstatētu šādas izmaiņas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Symtuza

Uzglabāt Symtuza bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc ”Derīgs

līdz”/”EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot pēc tam, kad pagājušas 6 nedēļas kopš pudeles pirmās atvēršanas.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Glabāt pudelīti cieši aizvērtu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Symtuza satur

Aktīvās vielas ir darunavīrs, kobicistats, emtricitabīns un tenofovīra alafenamīds. Katra apvalkotā

tablete satur 800 mg darunavīra (etanolāta veidā), 150 mg kobicistata, 200 mg emtricitabīna un 10 mg

tenofovīra alafenamīda (fumarāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols:

Tabletes kodols satur kroskarmelozes nātrija sāli, magnija stearātu, mikrokristālisko celulozi un

koloidālu silīcija dioksīdu.

Apvalks:

Apvalks satur polietilēnglikolu (makrogolu), polivinilspirtu (daļēji hidrolizētu), talku, titāna dioksīdu

un dzelteno dzelzs oksīdu.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devas vienībā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

Symtuza ārējais izskats un iepakojums

Dzeltena līdz dzeltenbrūna kapsulas formas apvalkotā tablete ar uzrakstu “8121” vienā pusē un “ JG”

otrā pusē.

Symtuza pieejams pudelēs pa 30 tabletēm (ar silikagela desikantu, kas jātur pudelē, lai palīdzētu

aizsargāt tabletes). Silikagela desikants atrodas atsevišķā paciņā vai trauciņā, un to nedrīkst norīt.

Symtuza tabletes ir pieejamas iepakojumos pa vienai vai trim pudelēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Beļģija

Ražotājs

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Itālija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

infojaces@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Symtuza 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 800 mg darunavīra (etanolāta veidā) (darunavirum), 150 mg kobicistata

(cobicistatum), 200 mg emtricitabīna (emtricitabinum) un 10 mg tenofovīra alafenamīda (fumarāta

veidā) (tenofovirum alafenamidum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Dzeltena līdz dzeltenbrūna kapsulas formas tablete, izmērs 22 mm x 11 mm, ar iespiedumu “8121”

vienā pusē un “JG” otrā pusē.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Symtuza indicēts 1. tipa cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV-1) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem un

pusaudžiem (vecumā no 12 gadiem un ar ķermeņa masu vismaz 40 kg).

Symtuza jālieto saskaņā ar genotipa pārbaudes rezultātiem (skatīt 4.2., 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Ārstēšana jāsāk ārstam, kuram ir pieredze HIV-1 infekcijas ārstēšanā.

Devas

Ieteicamā devu shēma pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem un ar ķermeņa masu

vismaz 40 kg ir viena tablete vienreiz dienā ēdienreizes laikā.

Pacienti bez ART lietošanas pieredzes

Ieteicamā devu shēma ir viena Symtuza apvalkotā tablete vienreiz dienā ēdienreizes laikā.

Pacienti ar ART lietošanas pieredzi

Vienu Symtuza apvalkoto tableti vienreiz dienā ēdienreizes laikā var izmantot pacientiem, kas iepriekš

ir lietojuši pretretrovīrusu zāles, bet kuriem nav ar rezistenci pret darunavīru saistītu mutāciju (DRV-

RAM)* un kuru HIV-1 RNS daudzums plazmā ir < 100 000 kopiju/ml, bet CD4+ šūnu skaits ir

≥ 100 šūnas x 10

/l (skatīt 5.1. apakšpunktu).

* DRV-RAM: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V, L89V.

Ieteikums gadījumā, ja aizmirsta deva

Ja Symtuza deva nav lietota 12 stundu laikā pēc ierastā lietošanas laika, pacientiem jānorāda lietot

parakstīto Symtuza devu kopā ar uzturu, cik drīz vien iespējams. Ja faktu par to, ka aizmirsta deva,

pamana vēlāk nekā 12 stundas pēc ierastā lietošanas laika, to nedrīkst lietot, un pacientam jāturpina

ievērot parastais zāļu lietošanas grafiks.

Ja pacientam vienas stundas laikā pēc šo zāļu lietošanas ir bijusi vemšana, pēc iespējas drīzāk kopā ar

ēdienu jālieto vēl viena Symtuza deva. Ja pacientam vemšana ir bijusi vairāk nekā vienu stundu pēc šo

zāļu lietošanas, viņam nav jālieto vēl viena Symtuza deva, kamēr nav pienācis plānotais nākamais

devas saņemšanas laiks.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Par šo populāciju pieejamā informācija ir ierobežota, tāpēc Symtuza pacientiem vecumā pēc

65 gadiem jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (A pakāpe pēc Child-Pugh klasifikācijas) vai

vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (B pakāpe pēc Child-Pugh klasifikācijas) Symtuza deva

nav jāpielāgo, taču šādiem pacientiem Symtuza lietojams piesardzīgi, jo Symtuza sastāvdaļas

darunavīrs un kobicistats tiek metabolizētas ar aknu sistēmas starpniecību.

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C pakāpe pēc Child-Pugh klasifikācijas)

Symtuza nav pētīts, tāpēc Symtuza nedrīkst lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem

(skatīt 4.3., 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem, kuriem pēc Cockroft-Gault formulas aprēķinātais glomerulārās filtrācijas ātrums

(eGFR

) ir ≥ 30 ml/min, Symtuza deva nav jāpielāgo.

Symtuza nedrīkst sākt lietot pacientiem, kuriem eGFR

ir < 30 ml/min, jo dati par Symtuza lietošanu

šajā pacientu populācijā nav pieejami (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Pacientiem, kuriem Symtuza lietošanas laikā eGFR

vērtība kļūst mazāka par 30 ml/min, šo zāļu

lietošana jāpārtrauc (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Symtuza drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 3 līdz 11 gadiem vai bērniem, kuru

ķermeņa masa ir mazāka par 40 kg, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Drošuma apsvērumu dēļ Symtuza nedrīkst lietot bērniem vecumā līdz 3 gadiem (skatīt 4.4. un 5.3.

apakšpunktu).

Grūtniecība un pēcdzemdību periods

Darunavīru/kobicistatu (divas no Symtuza sastāvdaļām) lietojot grūtniecības laikā, darunavīra kopējā

iedarbība ir zema (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Tādēļ Symtuza terapiju grūtniecības laikā sākt nav

atļauts, un sievietēm, kurām Symtuza lietošanas laikā iestājas grūtniecība, terapijas shēma jāmaina

pret alternatīvu shēmu (skatīt 4.4. un 4.6. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Symtuza jālieto iekšķīgi vienreiz dienā ēdienreizes laikā (skatīt 5.2. apakšpunktu). Tableti nedrīkst

sasmalcināt.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C pakāpe pēc Child--Pugh klasifikācijas).

Lietošana vienlaicīgi ar šādām zālēm terapeitiskās iedarbības iespējama zuduma dēļ

(skatīt 4.5. apakšpunktu):

karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns;

rifampicīns;

lopinavīrs/ritonavīrs;

divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum).

Būtisku un/vai dzīvībai bīstamu nevēlamo blakusparādību iespējamības dēļ lietošana vienlaicīgi ar

šādām zālēm (skatīt 4.5. apakšpunktu):

alfuzosīns;

amiodarons, dronedarons, ivabradīns, hinidīns, ranolazīns;

kolhicīns pacientiem ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.5. apakšpunktu);

rifampicīns;

melnā rudzu grauda atvasinājumi (piem., dihidroergotamīns, ergometrīns, ergotamīns,

metilergonovīns);

dapoksetīns;

domperidons;

naloksegols;

pimozīds, kvetiapīns, sertindols, lurazidons (skatīt 4.5. apakšpunktu);

triazolāms, midazolāms iekšķīgi (informāciju par piesardzības pasākumiem attiecībā uz

parenterāli ievadītu midazolāmu skatīt 4.5. apakšpunktā);

sildenafils, lietojot to pulmonālas arteriālas hipertensijas ārstēšanai, avanafils;

simvastatīns lovastatīns un lomitapīds (skatīt 4.5. apakšpunktu);

dabigatrāns, tikagrelors.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lai gan pierādīts, ka efektīvs vīrusu nomākums ar antiretrovīrusu terapiju (ART) būtiski samazina

infekcijas seksuālas transmisijas risku, nelielu atlikušo risku nevar izslēgt. Infekcijas transmisijas

novēršanai jāveic nacionālajām vadlīnijām atbilstoši piesardzības pasākumi.

Pacienti ar ART lietošanas pieredzi

Symtuza nedrīkst lietot iepriekš ārstētiem pacientiem ar vienu vai vairākām DRV-RAM vai K65R

mutāciju (skatīt 5.1. apakšpunktu), vai ja HIV-1 RNS daudzums ir ≥ 100 000 kopiju/ml vai CD4+

šūnu skaits ir < 100 šūnu x 10

Grūtniecība

Ir pierādīts, ka grūtniecības otrajā un trešajā trimestrī darunavīra/kobicistata lietošana pa 800/150 mg

vienreiz dienā panāk zemu darunavīra kopējo iedarbību un ka darunavīra C

līmenis samazinās par

aptuveni 90% (skatīt 5.2. apakšpunktu). Pazeminās kobicistata līmenis, un darunavīra iedarbības

farmakokinētiskais pastiprinājums var nebūt pietiekams. Darunavīra kopējās iedarbības būtisks

samazinājums var izraisīt virusoloģisku neveiksmi un palielināt risku, ka māte nodos HIV infekciju

bērnam. Tādēļ grūtniecības laikā nedrīkst sākt terapiju ar Symtuza, un sievietēm, kurām Symtuza

lietošanas laikā iestājas grūtniecība, terapijas shēma jāmaina pret alternatīvu terapijas shēmu (skatīt

4.2. un 4.6. apakšpunktu).

Pacienti ar HIV un B vai C hepatīta vīrusa koinfekciju

Antiretrovīrusu terapiju saņemošiem pacientiem ar hronisku B vai C hepatīta vīrusa infekciju ir lielāks

smagu un, iespējams, letālu aknu blakusparādību rašanās risks.

Symtuza drošums un efektivitāte pacientiem ar HIV-1 un C hepatīta vīrusa (CHV) koinfekciju nav

pierādīti. Tenofovīra alafenamīds ir aktīvs pret B hepatīta vīrusu (BHV).

Ja vienlaicīgi tiek veikta pretvīrusu terapija C hepatīta ārstēšanai, izlasiet arī attiecīgo zāļu aprakstu.

Symtuza terapijas pārtraukšana pacientiem ar HIV un BHV koinfekciju var būt saistīta ar smagu akūtu

hepatīta paasinājumu. Pacienti ar HIV un BHV koinfekciju, kuri pārtrauc lietot Symtuza, vismaz

vairākus mēnešus pēc ārstēšanas pārtraukšanas rūpīgi jānovēro, izmantojot gan klīniskas, gan

laboratoriskas pārbaudes. Nepieciešamības gadījumā var būt jāuzsāk B hepatīta ārstēšana. Pacientiem

ar progresējošu aknu slimību vai cirozi terapijas pārtraukšana nav ieteicama, jo hepatīta paasinājums

pēc terapijas var izraisīt aknu dekompensāciju.

Symtuza nedrīkst lietot vienlaicīgi ar zālēm, kuru sastāvā ir tenofovīra dizoproksils (piem., fumarāts,

fosfāts vai sukcināts), lamivudīns vai adefovīra dipivoksils, ko izmanto BHV infekcijas ārstēšanā.

Mitohondriju disfunkcija

In vitro un in vivo pierādīts, ka nukleozīdu un nukleotīdu analogi izraisa dažādas pakāpes mitohondriju

bojājumu. Ir bijuši ziņojumi par mitohondriju disfunkciju HIV-negatīviem zīdaiņiem, kuri bijuši

pakļauti nukleozīdu analogu iedarbībai in utero un/vai postnatāli. Nozīmīgākās nevēlamās

blakusparādības, par kurām ziņots, ir hematoloģiski traucējumi (anēmija, neitropēnija) un vielmaiņas

traucējumi (hiperlaktātēmija, hiperlipazēmija). Šie traucējumi bieži ir pārejoši. Ir ziņots par dažiem

vēlīniem neiroloģiskiem traucējumiem (hipertoniju, krampjiem, savādu uzvedību). Pašlaik nav zināms,

vai šādi neiroloģiskie traucējumi ir pārejoši vai paliekoši. Visiem bērniem, kuri in utero bijuši pakļauti

nukleozīdu un nukleotīdu analogu iedarbībai, arī HIV-negatīviem bērniem, jāveic klīniskas un

laboratoriskas pārbaudes, un attiecīgu pazīmju vai simptomu gadījumā viņiem jāveic pilna

izmeklēšana attiecībā uz iespējamu mitohondriju disfunkciju. Šīs atrades neietekmē pašreizējos

nacionālos ieteikumus par antiretrovīrusu terapijas lietošanu grūtniecēm, lai novērstu HIV vertikālu

transmisiju.

Gados vecāki cilvēki

Tā kā pieejamā informācija par Symtuza lietošanu pacientiem vecumā no 65 gadiem ir ierobežota,

jāievēro piesardzība, ņemot vērā lielāku pavājinātas aknu darbības gadījumu un blakusslimību vai citu

terapiju lietošanas biežumu (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Hepatotoksicitāte

Saistībā ar darunavīru/ ritonavīru ir ziņots par zāļu ierosinātu hepatītu (piem., akūtu hepatītu,

citolītisku hepatītu). Darunavīra/ ritonavīra klīniskās izstrādes programmas laikā (N = 3063) hepatīts

novērots 0,5% pacientu, kuri saņēma antiretrovīrusu kombinēto terapiju ar darunavīru/ ritonavīru.

Pacientiem ar esošu aknu disfunkciju, arī hronisku B vai C hepatītu, ir palielināts aknu darbības

traucējumu, tai skaitā smagu un iespējami letālu aknas skarošu blakusparādību, risks. Ja vienlaicīgi

tiek lietota pretvīrusu terapija B vai C hepatīta ārstēšanai, lūdzam skatīt attiecīgo zāļu informāciju.

Pirms Symtuza terapijas uzsākšanas jāveic atbilstoši laboratoriskie izmeklējumi, un ārstēšanas laikā

pacienti jāuzrauga. Pacientiem ar hronisku hepatītu vai cirozi vai pacientiem, kuriem pirms ārstēšanas

ir bijis paaugstināts transamināžu līmenis, jāapsver iespēja kontrolēt AsAT/AlAT, it īpaši vairākos

pirmajos Symtuza lietošanas mēnešos.

Ja pacientiem, kuri lieto Symtuza, ir pazīmes, kas liecina par radušos vai pastiprinājušos aknu

disfunkciju (arī klīniski nozīmīgi paaugstināts aknu enzīmu līmenis un/vai tādi simptomi kā nogurums,

anoreksija, slikta dūša, dzelte, tumšs urīns, aknu jutīgums, hepatomegālija), nekavējoties jāapsver

iespēja pārtraukt vai izbeigt šo zāļu lietošanu (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Nefrotoksicitāte

Tenofovīra alafenamīda lietošanas dēļ nevar izslēgt iespējamu nefrotoksicitātes risku, ko rada nelielas

tenofovīra koncentrācijas ilgstoša iedarbība (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pierādīts, ka kreatinīna tubulārās sekrēcijas inhibīcijas dēļ kobicistats samazina prognozējamo

kreatinīna klīrensu. Šāda ietekme uz kreatinīna koncentrāciju serumā, kas izraisa prognozējamā

kreatinīna klīrensa samazinājumu, jāņem vērā, lietojot Symtuza pacientiem, kuriem prognozējamo

kreatinīna klīrensu izmanto, lai virzītu klīniskās aprūpes aspektus, arī lai pielāgotu vienlaicīgi lietoto

zāļu devas. Vairāk informācijas skatīt kobicistata zāļu aprakstā.

Pacienti ar blakusslimībām

Aknu darbības traucējumi

Symtuza vai tā sastāvdaļu drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem

nav pierādīta. Tāpēc Symtuza ir kontrindicēts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Nesaistīta darunavīra koncentrācijas plazmā paaugstināšanās dēļ Symtuza piesardzīgi jālieto

pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2.

apakšpunktu).

Pacienti, kuriem ir hemofīlija

Ir bijuši ziņojumi par pastiprinātu asiņošanu, arī spontānām ādas hematomām un hemartrozi,

pacientiem ar A vai B tipa hemofīliju, kuri ārstēti ar HIV proteāzes inhibitoriem. Dažiem pacientiem

papildus lietots VIII faktors. Vairāk nekā pusē gadījumu, par kuriem ziņots, ārstēšana ar HIV

proteāzes inhibitoriem tika turpināta vai atsākta pēc pārtraukuma. Ir minēta iespējama cēloņsakarība,

lai gan darbības mehānisks nav noskaidrots. Tāpēc pacienti, kuriem ir hemofīlija, jāinformē par

pastiprinātas asiņošanas iespējamību.

Smagas ādas reakcijas

Darunavīra/ ritonavīra klīniskās izstrādes programmas laikā (N = 3063) 0,4% pacientu novērotas

smagas ādas reakcijas, kas var būt kopā ar drudzi un/vai transamināžu līmeņa paaugstināšanos. Retos

gadījumos (< 0,1%) ziņots par zāļu izraisītiem izsitumiem ar eozinofīliju un sistēmiskie simptomiem

(DRESS, Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) un Stīvensa-Džonsona sindromu, un

pēc zāļu reģistrācijas ir ziņots par toksisku epidermas nekrolīzi un akūtu ģeneralizētu ekzantematozu

pustulozi. Ja rodas smagu ādas reakciju simptomi, Symtuza lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Tādi

simptomi var būt, piemēram, smagi izsitumi vai izsitumi kopā ar drudzi, sliktu vispārējo pašsajūtu,

nespēku, muskuļu vai locītavu sāpēm, pūšļiem, bojājumiem mutes dobumā, konjunktivītu, hepatītu

un/vai eozinofīliju, bet ne tikai.

Alerģija pret sulfonamīdiem

Darunavīrs satur sulfonamīda daļu. Symtuza piesardzīgi jālieto pacientiem ar zināmu alerģiju pret

sulfonamīdiem.

Ķermeņa masa un vielmaiņu raksturojošie parametri

Antiretrovīrusu terapijas laikā var palielināties ķermeņa masa un lipīdu un glikozes koncentrācija

asinīs. Šādas pārmaiņas daļēji var būt saistītas ar slimības kontroli un dzīvesveidu. Attiecībā uz

lipīdiem dažos gadījumos ir pierādīta ārstēšanas ietekme, turpretī attiecībā uz ķermeņa masas

palielināšanos nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka tā būtu saistīta ar jebkādu noteiktu terapiju.

Jautājumā par lipīdu un glikozes koncentrācijas asinīs monitorēšanu jāņem vērā apstiprinātās HIV

infekcijas ārstēšanas vadlīnijas. Lipīdu līmeņa novirzes jāārstē atbilstoši klīniskajai nepieciešamībai.

Osteonekroze

Lai gan etioloģiju uzskata par multifaktoriālu (ietverot kortikosteroīdu lietošanu, alkohola lietošanu,

smagu imūnsupresiju, palielinātu ķermeņa masas indeksu), ir ziņots par osteonekrozes gadījumiem,

īpaši pacientiem, kuriem ir progresējoša HIV slimība un/vai kuri ilgstoši saņēmuši kombinēto

pretretrovīrusu terapiju (CART, combination antiretroviral therapy). Pacienti jāinformē, ka gadījumā,

ja rodas sāpes locītavās, locītavu stīvums vai apgrūtinātas kustības, viņiem jāmeklē medicīniska

palīdzība.

Imūnsistēmas reaktivācijas sindroms

Ir ziņots par imūnsistēmas reaktivācijas sindromu pacientiem ar HIV infekciju, kuri ārstēti ar CART.

Ar HIV inficētiem pacientiem, kuriem CART terapijas uzsākšanas brīdī ir bijis izteikts imūndeficīts,

var rasties iekaisuma reakcija pret asimptomātiskiem vai reziduāliem oportūnistiskiem patogēniem,

kas var izraisīt nopietnus klīniskus stāvokļus vai simptomu saasinājumu. Visbiežāk šādas reakcijas

novērotas pirmajās nedēļās vai mēnešos pēc CART uzsākšanas. Piemēri ir citomegalovīrusa izraisīts

retinīts, ģeneralizēta un/vai perēkļveida mikobaktēriju infekcija un Pneumocystis jirovecii (iepriekš

zināms kā Pneumocystis carinii) izraisīta pneimonija. Jebkādi iekaisumi simptomi jānovērtē un, ja

nepieciešams, jāsāk ārstēšana. Turklāt klīniskajos pētījumos, kuros darunavīrs lietots kopā ar nelielām

ritonavīra devām, novērota Herpes simplex un Herpes zoster reaktivācija.

Ir ziņots arī par autoimūnu traucējumu (tādiem kā Graves slimība un autoimūns hepatīts) rašanos

imūnsistēmas reaktivācijas gadījumā, tomēr ziņojumos minētais laiks līdz to sākumam ir mainīgāks,

un tādi notikumi var rasties arī daudzus mēnešus pēc ārstēšanas sākuma (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Oportūnistiskas infekcijas

Pacientiem, kuri saņem Symtuza vai jebkādu citu antiretrovīrusu terapiju, var turpināt rasties

oportūnistiskas infekcijas un citas HIV infekcijas komplikācijas, tāpēc viņiem jāturpina būt tādu ārstu

stingrā klīniskā uzraudzībā, kuriem ir pieredze ar HIV saistītu slimību ārstēšanā.

Mijiedarbība ar zālēm

Citu zāļu vienlaicīga lietošana

Symtuza indicēts lietošanai kā pilnīga shēma HIV-1 infekcijas ārstēšanai, un to nedrīkst lietot kopā ar

citām antiretrovīrusu zālēm (skatīt 4.5. apakšpunktu). Symtuza nedrīkst lietot vienlaicīgi ar zālēm,

kurām nepieciešama farmakokinētiska pastiprināšana ar ritonavīru vai kobicistatu. Symtuza nedrīkst

lietot vienlaicīgi ar zālēm, kuru sastāvā ir tenofovīra dizoproksils (fumarāta, fosfāta vai sukcināta

veidā), lamivudīns vai adefovīra dipivoksils, ko izmanto BHV infekcijas ārstēšanā.

Pediatriskā populācija

Symtuza nedrīkst lietot pediatriskajiem pacientiem vecumā līdz 3 gadiem (skatīt 4.2. un

5.3. apakšpunktu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zāļu mijiedarbības pētījumi, lietojot Symtuza, nav veikti. Symtuza lietošanas gadījumā iespējamo

mijiedarbību nosaka pēc mijiedarbības, kas novērota pētījumos ar Symtuza sastāvdaļām, t.i.,

darunavīru (kombinācijā ar nelielā devā lietotu ritonavīru), kobicistatu, emtricitabīnu vai tenofovīra

alafenamīdu.

Darunavīrs un kobicistats

Darunavīrs ir CYP3A inhibitors, vājš CYP2D6 inhibitors un P-gp inhibitors. Kobicistats mehānisma

dēļ ir CYP3A inhibitors un vājš CYP2D6 inhibitors. Kobicistats inhibē p-glikoproteīna (P-gp)

transportētājus, BCRP, MATE1, OATP1B1 un OATP1B3. Ja kobicistatu lieto vienlaicīgi ar zālēm,

kuras ir šo transportētāju substrāti, var būt paaugstināta šo vienlaicīgi lietoto zāļu koncentrācija plazmā.

Nav paredzams, ka kobicistats inhibētu CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 vai CYP2C19. Nav

paredzams, ka kobicistats inducētu CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, UGT1A1 vai P-gp

(MDR1).

Symtuza lietojot vienlaicīgi ar zālēm, ko pamatā metabolizē CYP3A, var būt palielināta šo zāļu kopējā

sistēmiskā iedarbība, kas var pastiprināt vai paildzināt to terapeitisko iedarbību un blakusparādības.

Tāpēc Symtuza nedrīkst kombinēt ar zālēm, kuru klīrenss izteikti atkarīgs no CYP3A un kuru

palielināta kopējā sistēmiskā iedarbība ir saistīta ar būtiskām un/vai dzīvībai bīstamām

blakusparādībām (zāles ar šauru terapeitisko indeksu) (skatīt 4.3. apakšpunktu vai tālāk esošo tabulu).

Darunavīru un kobicistatu metabolizē CYP3A. Var paredzēt, ka zāles, kas inducē CYP3A aktivitāti,

palielina darunavīra un kobicistata klīrensu, kā rezultātā rodas pazemināta darunavīra un kobicistata

koncentrācija plazmā (tādas zāles ir, piemēram, efavirenzs, karbamazepīns, fenitoīns, fenobarbitāls,

rifampicīns, rifapentīns, rifabutīns, divšķautņu asinszāle) (skatīt 4.3. apakšpunktu un tālāk esošo

mijiedarbības tabulu).

Vienlaicīgi lietojot Symtuza un citas zāles, kas inhibē CYP3A, var samazināties darunavīra un

kobicistata klīrenss, kā rezultātā iespējama paaugstināta darunavīra un kobicistata koncentrācija

plazmā (tādu zāļu piemēri ir azolu grupas pretsēnīšu līdzekļi, piemēram, klotrimazols). Šī mijiedarbība

ir aprakstīta tālāk esošajā mijiedarbības tabulā.

Atšķirībā no ritonavīra, kobicistats nav CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 vai

UGT1A1 induktors. Ja notiek pāreja no terapijas, kurā kā farmakokinētikas pastiprinātājs izmantots

ritonavīrs, uz šo shēmu ar kobicistatu, pirmo divu Symtuza lietošanas nedēļu laikā jāievēro piesardzība,

it īpaši, ja ritonavīra lietošanas laikā ir titrētas vai pielāgotas jebkuru vienlaicīgi lietotu zāļu devas.

Emtricitabīns

In vitro un klīniskās farmakokinētiskās zāļu mijiedarbības pētījumos pierādīts, ka CYP mediētas

mijiedarbības iespējamība starp emtricitamīnu un citām zālēm ir maza.

Emtricitabīns neinhibēja nespecifiska UGT substrāta glikuronizāciju in vitro. Lietojot emtricitabīnu

vienlaicīgi ar zālēm, kas tiek izvadītas aktīvas tubulārās sekrēcijas ceļā, var būt paaugstināta

emtricitabīna un/vai vienlaicīgi lietoto zāļu koncentrācija. Zāles, kas pavājina nieru darbību, var

paaugstināt emtricitabīna koncentrāciju.

Tenofovīra alafenamīds

Tenofovīra alafenamīdu transportē P-glikoproteīns (P-gp) un krūts vēža rezistences proteīns (BCRP;

breast cancer resistance protein). Zāles, kas spēcīgi ietekmē P-gp aktivitāti vai BCRP, var izmainīt

tenofovīra alafenamīda uzsūkšanos. Paredzams, ka zāles, kas inducē P-gp aktivitāti (piem., rifampicīns,

rifabutīns, karbamazepīns, fenobarbitāls), samazina tenofovīra alafenamīda uzsūkšanos, izraisot

zemāku tenofovīra alafenamīda koncentrāciju plazmā, kas var būt par iemeslu tenofovīra alafenamīda

terapeitiskās iedarbības zudumam un rezistences attīstībai. Paredzams, ka, lietojot tenofovīra

alafenamīdu kopā ar citām zālēm, kas inhibē P-gp (piem., kobicistatu, ritonavīru, ciklosporīnu),

palielinās tenofovīra alafenamīda uzsūkšanās un koncentrācija plazmā. Nav zināms, vai tenofovīra

alafenamīda un ksantīna oksidāzes inhibitoru (piem., febuksostata) vienlaicīgas lietošanas gadījumā

varētu palielināties tenofovīra kopējā sistēmiskā iedarbība.

In vitro tenofovīra alafenamīds nav CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 vai CYP2D6

inhibitors. In vivo tas nav CYP3A4 inhibitors. In vitro tenofovīra alafenamīds ir OATP1B1 un

OATP1B3 substrāts. Tenofovīra alafenamīda izkliedi organismā var ietekmēt OATP1B1 un

OATP1B3 darbība.

Mijiedarbības tabula

Tālāk esošajā 1. tabulā aprakstīta paredzamā mijiedarbība starp Symtuza un iespējami vienlaicīgi

lietotām zālēm; informācija balstīta uz pētījumiem, kas veikti ar Symtuza sastāvdaļām, lietojot tos kā

atsevišķus līdzekļus vai kombināciju veidā, vai arī iespējamā zāļu mijiedarbība, kas var rasties.

Mijiedarbības pētījumos ar Symtuza sastāvdaļām piedalījušies tikai pieaugušie.

Darunavīra mijiedarbība atkarīga no tā, vai par farmakokinētikas pastiprinātāju izmantots ritonavīrs

vai kobicistats, tāpēc ieteikumi par darunavīra lietošanu kopā ar citām vienlaicīgi lietotām zālēm var

būt atšķirīgi. Papildu informāciju skatīt darunavīra zāļu aprakstā.

Zāļu mijiedarbības piemēru saraksts zemāk nav izsmeļošs, tāpēc jāizmanto katra medikamenta, kuru

lieto vienlaicīgi ar Symtuza, informācija, lai uzzinātu par metabolisma ceļu, mijiedarbības ceļiem,

iespējamo risku un specifiskiem pasākumiem, kuri jāveic vienlaicīgas lietošanas gadījumā.

1. tabula.

Symtuza sastāvdaļu mijiedarbība ar citām zālēm

MIJIEDARBĪBA UN IETEIKUMI PAR DEVĀM, LIETOJOT KOPĀ AR CITĀM ZĀLĒM

Zāles pa terapeitiskajām

kategorijām

Mijiedarbība

Ieteikumi par vienlaicīgu

lietošanu

ALFA ADRENORECEPTORU ANTAGONISTI

Alfuzosīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina alfuzosīna

koncentrāciju (CYP3A4

inhibīcija)

Symtuza lietošana vienlaicīgi ar

alfuzosīnu ir kontrindicēta (skatīt

4.3. apakšpunktu).

ANESTĒZIJAS LĪDZEKĻI

Alfentanils

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina alfentanila

koncentrāciju plazmā.

Lietojot vienlaicīgi ar Symtuza,

var būt nepieciešama alfentanila

devas samazināšana, un

jāmonitorē ilgstoša vai vēlīna

elpošanas nomākuma risks.

ANTACĪDI

Alumīnija/ magnija hidroksīds

Kalcija karbonāts

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, mehānistiska

mijiedarbība nav paredzama.

Symtuza un antacīdus var lietot

vienlaicīgi, nepielāgojot devas.

ANTIANGINĀLIE / ANTIARITMISKIE LĪDZEKĻI

Dizopiramīds

Flekainīds

Meksiletīns

Propafenons

Lidokaīns (sistēmiski)

Amiodarons

Dronedarons

Ivabradīns

Hinidīns

Ranolazīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI palielina šo

antiaritmisko līdzekļu

koncentrāciju plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Šo antiaritmisko līdzekļu un

Symtuza vienlaicīgas lietošanas

gadījumā jāievēro piesardzība

un, ja iespējams, ieteicams veikt

terapeitiskās koncentrācijas

monitoringu.

Amiodarona, dronedarona,

ivabradīna, hinidīna vai

ranolazīna lietošana vienlaicīgi

ar Symtuza ir kontrindicēta

(skatīt 4.3. apakšpunktu).

Digoksīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina digoksīna

koncentrāciju plazmā.

(P-glikoproteīna inhibīcija)

Sākotnēji pacientiem, kuri lieto

Symtuza, ieteicams lietot mazāko

iespējamo digoksīna devu.

Digoksīna deva uzmanīgi jātitrē,

lai panāktu vēlamo klīnisko

efektu, vienlaicīgi vērtējot

pacienta vispārējo klīnisko

stāvokli.

ANTIBIOTIKAS

Klaritromicīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

klaritromicīns paaugstina

darunavīra un/vai kobicistata

koncentrāciju plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Lietojot vienlaicīgi ar DRV/COBI,

var paaugstināties klaritromicīna

koncentrācija.

(CYP3A inhibīcija)

Klaritromicīnu kombinējot ar

Symtuza, jāievēro piesardzība.

Informācija par ieteicamo devu

pacientiem ar nieru darbības

traucējumiem jāskata

klaritromicīna zāļu aprakstā.

ANTIKOAGULANTI/ANTIAGREGANTI

Apiksabāns

Edoksabāns

Rivaroksabāns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, DRV/COBI

lietošana vienlaicīgi ar šiem

antikoagulantiem varētu

paaugstināt antikoagulanta

koncentrāciju, kas var palielināt

asiņošanas risku.

(CYP3A un/vai P-glikoproteīna

inhibīcija)

Symtuza un šo antikoagulantu

vienlaicīga lietošana nav

ieteicama.

Dabigatrāns

Tikagrelors

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, DRV/COBI

lietošana vienlaicīgi ar dabigatrānu

vai tikagreloru varētu paaugstināt

antikoagulanta koncentrāciju.

(CYP3A un/vai P-glikoproteīna

inhibīcija)

Symtuza un dabigatrāna vai

tikagrelora vienlaicīga lietošana

ir kontrindicēta (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

Ieteicams lietot citus

antiagregantus, ko neietekmē

CYP inhibīcija vai indukcija

(piem., prazugrelu).

Varfarīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, DRV/COBI ietekmē

var mainīties varfarīna

koncentrācija plazmā.

Ja varfarīnu lieto vienlaicīgi ar

Symtuza, ieteicams kontrolēt

starptautisko standartizēto

koeficientu (INR).

PRETKRAMPJU LĪDZEKĻI

Karbamazepīns

Fenobarbitāls

Fenitoīns

Okskarbazepīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka šie

pretkrampju līdzekļi pazemina

darunavīra un/vai kobicistata,

un/vai tenofovīra alafenamīda

koncentrāciju plazmā.

(CYP3A un/vai P-gp indukcija)

Symtuza un šo pretkrampju

līdzekļu vienlaicīga lietošana ir

kontrindicēta (skatīt

4.3 apakšpunktu).

Symtuza un okskarbazepīna

vienlaicīga lietošana nav

ieteicama. Jāapsver iespēja lietot

citus pretkrampju līdzekļus.

Klonazepāms

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

Symtuza var paaugstināt

klonazepāma koncentrāciju.

(CYP3A inhibīcija)

Symtuza un klonazepāma

vienlaicīgas lietošanas gadījumā

ieteicama klīniska uzraudzība.

ANTIDEPRESANTI

Augu izcelsmes uztura

bagātinātāji

Divšķautņu asinszāle

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

divšķautņu asinszāle pazemina

darunavīra un/vai kobicistata,

un/vai tenofovīra alafenamīda

koncentrāciju plazmā.

(CYP3A un/vai P-gp indukcija)

Divšķautņu asinszāles un

Symtuza vienlaicīga lietošana ir

kontrindicēta (skatīt

4.3 apakšpunktu).

Paroksetīns

Sertralīns

Amitriptilīns

Dezipramīns

Imipramīns

Nortriptilīns

Trazodons

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo

antidepresantu koncentrāciju

plazmā.

(CYP2D6 un/vai CYP3A

inhibīcija)

Iepriekš iegūti dati par darunavīru,

kas pastiprināts ar ritonavīru,

liecināja par šo antidepresantu

koncentrācijas plazmā

pazemināšanos (nezināms

mehānisms); iespējams, ka šī

iedarbība ir specifiska ritonavīram.

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo

antidepresantu koncentrāciju

plazmā.

(CYP2D6 un/vai CYP3A

inhibīcija)

Ja vienlaicīgi ar Symtuza ir

nepieciešams lietot šos

antidepresantus, ieteicama

klīniska uzraudzība, un var būt

nepieciešama antidepresantu

devas pielāgošana.

PRETDIABĒTA LĪDZEKĻI

Metformīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina

metformīna koncentrāciju plazmā.

(MATE1 inhibīcija)

Pacientus, kuri lieto Symtuza,

ieteicams rūpīgi uzraudzīt, un

viņiem ieteicama metformīna

devas pielāgošana.

PRETVEMŠANAS LĪDZEKĻI

Domperidons

Nav pētīta.

Domperidona vienlaicīga

lietošana ar Symtuza ir

kontrindicēta.

PRETSĒNĪŠU LĪDZEKĻI

Klotrimazols

Flukonazols

Itrakonazols

Izavukonazols

Posakonazols

Vorikonazols

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo

pretsēnīšu līdzekļu koncentrāciju

plazmā, un šie pretsēnīšu līdzekļi

var paaugstināt darunavīra,

kobicistata un/vai tenofovīra

alafenamīda koncentrāciju plazmā.

(CYP3A un/vai P-gp inhibīcija)

DRV/COBI vienlaicīgas lietošanas

gadījumā var paaugstināties vai

pazemināties vorikonazola

koncentrācija.

Jāievēro piesardzība un ieteicams

klīniskais monitorings.

Ieteicama vorikonazola,

posakonazola vai itrakonazola

terapeitiskā monitorēšana.

Ja nepieciešama vienlaicīga

lietošana, itrakonazola dienas

deva nedrīkst pārsniegt 200 mg.

Vorikonazolu nedrīkst kombinēt

ar Symtuza, ja vien vorikonazola

lietošana nav pamatota ar

ieguvuma un riska izvērtējumu.

PRETPODAGRAS LĪDZEKĻI

Kolhicīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina kolhicīna

koncentrāciju plazmā.

(CYP3A un/vai P-glikoproteīna

inhibīcija)

Pacientiem ar normāliem nieru

un aknu darbības rādītājiem

ieteicams samazināt kolhicīna

devu vai pārtraukt tā lietošanu, ja

nepieciešama ārstēšana ar

Symtuza.

Pacientiem ar nieru vai aknu

darbības traucējumiem kolhicīna

un Symtuza kombinācija ir

kontrindicēta (skatīt

4.3. apakšpunktu).

PRETMALĀRIJAS LĪDZEKĻI

Artemeters/ lumefantrīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina

lumefantrīna koncentrāciju

plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Symtuza un artemeteru

/lumefantrīnu var lietot,

nekoriģējot devu, taču

lumefantrīna kopējās iedarbības

palielināšanās dēļ šāda

kombinācija jālieto piesardzīgi.

ANTIMIKOBAKTERIĀLIE LĪDZEKĻI

Rifampicīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

rifampicīns pazemina darunavīra

un/vai kobicistata, un/vai

tenofovīra alafenamīda

koncentrāciju plazmā.

(CYP3A un/vai P-gp inhibīcija)

Rifampicīna un Symtuza

vienlaicīga lietošana ir

kontrindicēta (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

Rifabutīns

Rifapentīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka šie

antimikobakteriālie līdzekļi

pazemina darunavīra un/vai

kobicistata, un/vai tenofovīra

alafenamīda koncentrāciju plazmā.

(CYP3A un/vai P-gp inhibīcija)

Symtuza un rifabutīna, un

rifapentīna vienlaicīga lietošana

nav ieteicama. Ja šāda

kombinācija ir nepieciešama,

rifabutīna ieteicamā deva ir

150 mg 3 reizes nedēļā noteiktās

dienās (piemēram, pirmdien,

trešdien un piektdien). Tā kā ir

paredzama rifabutīna iedarbības

pastiprināšanās, nepieciešams

pastiprināti vērot, vai nerodas ar

rifabutīnu saistītās

blakusparādības, tai skaitā

neitropēnija un uveīts. Tālāka

rifabutīna devas samazināšana

nav pētīta. Jāņem vērā, ka deva

150 mg divas reizes nedēļā var

nenodrošināt optimālu rifabutīna

kopējo iedarbību, tādējādi radot

rifampicīna rezistences un

ārstēšanas neveiksmes risku.

Jāņem vērā oficiālās vadlīnijas

par pacientu, kuriem ir

tuberkuloze un HIV infekcija,

ārstēšanu.

Šis ieteikums ir atšķirīgs kā

gadījumā, ja lieto ar ritonavīru

pastiprinātu darunavīru. Papildu

informāciju skatīt darunavīra

zāļu aprakstā.

PRETAUDZĒJU LĪDZEKĻI

Dazatinibs

Nilotinibs

Vinblastīns

Vinkristīns

Everolims

Irinotekāns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo

pretaudzēju līdzekļu koncentrāciju

plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Lietojot šīs zāles vienlaicīgi ar

Symtuza, var būt augstāka šo

zāļu koncentrācija, kā rezultātā

var būt pastiprinātas ar šādu zāļu

lietošanu parasti saistītās

nevēlamās blakusparādības.

Kombinējot jebkuru no šiem

pretaudzēju līdzekļiem ar

Symtuza, jāievēro piesardzība.

Everolima vai irinotekāna un

Symtuza vienlaicīga lietošana

nav ieteicama

ANTIPSIHOTISKIE/ NEIROLEPTISKIE LĪDZEKĻI

Perfenazīns

Risperidons

Tioridazīns

Lurazidons

Pimozīds

Kvetiapīns

Sertindols

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo

neiroleptisko līdzekļu

koncentrāciju plazmā.

(CYP3A, CYP2D6 un/vai P-gp

inhibīcija)

Lietojot Symtuza vienlaicīgi ar

perfenazīnu, risperidonu vai

tioridazīnu, ieteicama klīniska

monitorēšana. Ja vienlaicīgi tiek

lietots Symtuza, jāapsver šo

neiroleptisko līdzekļu devas

samazināšana.

Lurazidona, pimozīda, kvetiapīna

vai sertindola un Symtuza

vienlaicīga lietošana ir

kontrindicēta (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

BĒTA BLOKATORI

Karvedilols

Metoprolols

Timolols

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo bēta

blokatoru koncentrāciju plazmā.

(CYP2D6 inhibīcija)

Lietojot Symtuza vienlaicīgi ar

bēta blokatoriem, ieteicama

klīniska monitorēšana, un

jāapsver iespēja lietot mazāku

bēta blokatoru devu.

KALCIJA KANĀLU BLOKATORI

Amlodipīns

Diltiazems

Felodipīns

Nikardipīns

Nifedipīns

Verapamils

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo kalcija

kanālu blokatoru koncentrāciju

plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Ja vienlaicīgi ar Symtuza lieto šīs

zāles, ieteicams klīniski

uzraudzīt terapeitisko iedarbību

un blakusparādības.

KORTIKOSTEROĪDI

Budezonīds

Flutikazons

Prednizons

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo

kortikosteroīdu koncentrāciju

plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Symtuza un flutikazona vai

budezonīda vienlaicīga lietošana

nav ieteicama, ja vien

iespējamais ieguvums no

ārstēšanas nepārsniedz

kortikosteroīdu sistēmisko

blakusparādību risku.

Symtuza vienlaicīga lietošana

var palielināt kortikosteroīdu

sistēmiskas iedarbības rašanās,

tai skaitā Kušinga sindroma un

virsnieru nomākuma, risku.

Lietojot Symtuza vienlaicīgi ar

kortikosteroīdiem, ieteicama

klīniska monitorēšana.

Deksametazons (sistēmiski)

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

deksametazons (lietots sistēmiski)

pazemina darunavīra un/vai

kobicistata koncentrāciju plazmā.

(CYP3A indukcija)

Kombinācijā ar Symtuza

deksametazons sistēmiski jālieto

piesardzīgi.

ENDOTELĪNA RECEPTORU ANTAGONISTI

Bosentāns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

bosentāns pazemina darunavīra

un/vai kobicistata koncentrāciju

plazmā.

(CYP3A indukcija)

Domājams, ka Symtuza paaugstina

bosentāna koncentrāciju plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Symtuza un bosentāna

vienlaicīga lietošana nav

ieteicama.

MELNĀ RUDZU GRAUDA ATVASINĀJUMI

Piem.:

Dihidroergotamīns

Ergometrīns

Ergotamīns

Metilergonovīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, DRV/COBI var

palielināt melnā rudzu grauda

atvasinājumu kopējo iedarbību.

Symtuza un melnā rudzu grauda

atvasinājumu vienlaicīga

lietošana ir kontrindicēta (skatīt

4.3 apakšpunktu).

TIEŠAS DARBĪBAS PRETVĪRUSU LĪDZEKĻI C VĪRUSHEPATĪTA (CVH) ĀRSTĒŠANAI

NS3-4A inhibitori

Boceprevīrs

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, boceprevīrs var

pazemināt darunavīra un/vai

kobicistata koncentrāciju plazmā

un negatīvi ietekmēt tenofovīra

alafenamīda aktivēšanu šūnā un

klīnisko pretvīrusu iedarbību.

Symtuza var pazemināt

boceprevīra koncentrāciju plazmā.

Nav ieteicams lietot Symtuza

kopā ar boceprevīru.

Glekaprevīrs/pibrentasvīrs

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI var pastiprināt

glekaprevīra un pibrentasvīra

iedarbību.

(P-gp, BCRP un/vai OATP1B1/3

inhibīcija).

Nav ieteicams lietot Symtuza

kopā ar

glekaprevīru/pibrentasvīru.

Simeprevīrs

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina

simeprevīra koncentrāciju plazmā.

Simeprevīrs var paaugstināt

darunavīra un/vai kobicistata

koncentrāciju plazmā.

Nav ieteicams lietot Symtuza

kopā ar simeprevīru.

Daklatazvīrs

Ledipazvīrs

Sofosbuvīrs

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, klīniski nozīmīga

mijiedarbība nav paredzama.

Symtuza un sofosbuvīru,

sofosbuvīru/ledipazvīru vai

daklatazvīru var lietot vienlaicīgi

bez devu pielāgošanas.

Augu izcelsmes līdzekļi

Divšķautņu asinszāle (Hypericum

Perforatum)

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, divšķautņu asinszāle

var būtiski samazināt DRV/COBI

(CYP3A4 indukcija) un TAF

kopējo iedarbību.

(P-gp indukcija)

Symtuza lietošana vienlaicīgi ar

šīm zālēm ir kontrindicēta (skatīt

4.3. apakšpunktu).

HMG Co-A REDUKTĀZES INHIBITORI

Atorvastatīns

Fluvastatīns

Pitavastatīns

Pravastatīns

Rosuvastatīns

Lovastatīns

Simvastatīns

Atorvastatīns (10 mg reizi dienā):

atorvastatīna AUC ↑ 290%

atorvastatīna C

↑ 319%

atorvastatīna C

Rosuvastatīns (10 mg reizi dienā):

rosuvastatīna AUC ↑ 93%

rosuvastatīna C

↑ 277%

rosuvastatīna C

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI var paaugstināt

fluvastatīna, pitavastatīna,

pravastatīna, lovastatīna un

simvastatīna koncentrāciju plazmā.

(CYP3A inhibīcija un/vai

transports)

HMG CoA reduktāzes inhibitoru

un Symtuza vienlaicīga lietošana

var paaugstināt lipīdu līmeni

pazeminošā līdzekļa

koncentrāciju plazmā, kā

rezultātā var rasties nevēlamās

blakusparādības, piemēram,

miopātija.

Ja vēlams lietot HMG CoA

reduktāzes inhibitorus un

Symtuza, ieteicams sākt ar

mazāko devu un titrēt to uz

augšu, līdz panākta vēlamā

klīniskā iedarbība, vienlaicīgi

uzraugot drošumu.

Symtuza un lovastatīna vai

simvastatīna vienlaicīga lietošana

ir kontrindicēta (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

CITI LIPĪDUS MODIFICĒJOŠIE LĪDZEKĻI

Lomitapīds

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, sagaidāms, ka

vienlaicīgas lietošanas gadījumā

Symtuza varētu paaugstināt

lomitapīda koncentrāciju plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Vienlaicīga lietošana ir

kontrindicēta (skatīt 4.3.

apakšpunktu)

H

2

RECEPTORU ANTAGONISTI

Cimetidīns

Famotidīns

Nizatidīns

Ranitidīns

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, mehānistiska

mijiedarbība nav paredzama.

Symtuza var lietot kopā ar H

receptoru antagonistiem bez

devu pielāgošanas.

IMŪNSUPRESANTI

Ciklosporīns

Sirolims

Takrolims

Everolims

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo

imūnsupresantu koncentrāciju

plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Paredzams, ka ciklosporīna

vienlaicīga lietošana paaugstina

tenofovīra alafenamīda

koncentrāciju plazmā.

(P-gp inhibīcija)

Lietojot vienlaicīgi ar Symtuza,

nepieciešama imūnsupresanta

terapeitiskā monitorēšana.

Everolima un Symtuza

vienlaicīga lietošana nav

ieteicama.

INHALĒJAMIE BĒTA AGONISTI

Salmeterols

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina salmeterola

koncentrāciju plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Salmeterola un Symtuza

vienlaicīga lietošana nav

ieteicama. Šāda kombinācija var

palielināt ar salmeterolu saistīto

kardiovaskulāro blakusparādību

risku — pie tām pieder QT

pagarinājums, sirdsklauves un

sinusa tahikardija.

NARKOTISKIE PRETSĀPJU LĪDZEKĻI/ OPIĀTU ATKARĪBAS ĀRSTĒŠANA

Buprenorfīns/ naloksons

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, DRV/COBI var

paaugstināt buprenorfīna un/vai

norbuprenorfīna koncentrāciju

plazmā.

Lietojot vienlaicīgi ar Symtuza,

buprenorfīna devas pielāgošana

var nebūt nepieciešama, taču

ieteicams rūpīgi vērot, vai

nerodas opiātu izraisītas

toksicitātes pazīmes.

Metadons

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, DRV/COBI var

paaugstināt metadona

koncentrāciju plazmā.

Lietojot ar ritonavīru pastiprinātu

darunavīru, novērota metadona

koncentrācijas plazmā neliela

pazemināšanās. Papildu

informāciju skatīt darunavīra zāļu

aprakstā.

Uzsākot vienlaicīgu Symtuza

lietošanu, metadona devas

pielāgošana nav paredzama.

Ieteicama klīniskā monitorēšana,

jo dažiem pacientiem var būt

nepieciešama uzturošās terapijas

pielāgošana.

Fentanils

Oksikodons

Tramadols

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, DRV/COBI var

paaugstina šo pretsāpju līdzekļu

koncentrāciju plazmā.

(CYP2D6 un/vai CYP3A

inhibīcija)

Lietojot Symtuza vienlaicīgi ar

šiem pretsāpju līdzekļiem,

ieteicama klīniska monitorēšana.

KONTRACEPCIJAS LĪDZEKĻI UZ ESTROGĒNU BĀZES

Drospirenons Etinilestradiols

(3 mg/0,02 mg reizi dienā)

Etinilestradiols

Noretindrons

drospirenona AUC ↑ 58%

drospirenona C

↑ 15%

drospirenona C

etinilestradiola AUC

etinilestradiola C

etinilestradiola C

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, DRV/COBI var

izmainīt noretindrona

koncentrāciju plazmā.

Estrogēnus saturošus

kontracepcijas līdzekļus lietojot

vienlaicīgi ar Symtuza, jāiesaka

izmantot alternatīvu

pretapaugļošanās metodi vai

papildu pretapaugļošanās

līdzekļus.

Pacientēm, kuras estrogēnus lieto

hormonaizstājterapijā, klīniski

jāuzrauga, lai noteiktu estrogēnu

deficīta izpausmes.

Ja Symtuza tiek lietots

vienlaicīgi ar drospiredonu

saturošiem preparātiem,

ieteicama klīniska uzraudzība, jo

iespējama hiperkaliēmija.

OPIOĪDU ANTAGONISTI

Naloksegols

Nav pētīta.

Symtuza lietošana kopā ar

naloksegolu ir kontrindicēta.

FOSFODIESTERĀZES-5 (PDE-5) INHIBITORI

Erektilās disfunkcijas ārstēšanai

Sildenafils

Tadalafils

Vardenafils

Avanafils

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo PDE-5

inhibitoru koncentrāciju plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Ja vienlaicīgi ar Symtuza lieto

PDE-5 inhibitorus erektilās

disfunkcijas ārstēšanai, jāievēro

piesardzība. Ja indicēta Symtuza

lietošana vienlaicīgi ar

sildenafilu, vardenafilu vai

tadalafilu, ieteicams, lai

sildenafila deva, lietojot

vienreizējas devas veidā,

nepārsniegtu 25 mg 48 stundu

laikā, vardenafila deva, lietojot

vienreizējas devas veidā,

nepārsniegtu 2,5 mg 72 stundu

laikā un tadalafila deva, lietojot

vienreizējas devas veidā,

nepārsniegtu 10 mg 72 stundu

laikā.

Avanafila un Symtuza

vienlaicīga lietošana ir

kontrindicēta (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

Pulmonālas arteriālas hipertensijas

ārstēšanai

Sildenafils

Tadalafils

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo PDE-5

inhibitoru koncentrāciju plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Sildenafila droša un efektīva

deva pulmonālas arteriālās

hipertensijas ārstēšanai, lietojot

vienlaicīgi ar Symtuza, nav

noteikta. Ir palielināta

iespējamība, ka varētu rasties ar

sildenafilu saistītās nevēlamās

blakusparādības (tai skaitā redzes

traucējumi, hipotensija,

paildzināta erekcija un samaņas

zudums). Tāpēc Symtuza

lietošana vienlaicīgi ar

sildenafilu, ja to izmanto

pulmonālas arteriālās

hipertensijas ārstēšanai, ir

kontrindicēta (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Symtuza lietošana vienlaicīgi ar

tadalafilu, ja to izmanto

pulmonālas arteriālās

hipertensijas ārstēšanai, nav

ieteicama.

PROTONU SŪKŅA INHIBITORI

Dekslansoprazols

Esomeprazols

Lansoprazols

Omeprazols

Pantoprazols

Rabeprazols

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, mehānistiska

mijiedarbība nav paredzama.

Symtuza var lietot kopā ar

protonu sūkņa inhibitoriem bez

devu pielāgošanas.

SEDATĪVIE/ MIEGA LĪDZEKĻI

Buspirons

Klorazepāts

Diazepāms

Estazolāms

Flurazepāms

Midazolāms (parenterāli)

Zolpidēms

Midazolāms (perorāli)

Triazolāms

Pamatojoties uz teorētiskiem

apsvērumiem, paredzams, ka

DRV/COBI paaugstina šo

sedatīvo/ miega līdzekļu

koncentrāciju plazmā.

(CYP3A inhibīcija)

Lietojot Symtuza vienlaicīgi ar

šiem sedatīvajiem/ miega

līdzekļiem, ieteicama klīniska

monitorēšana, un jāapsver

iespēja lietot mazāku sedatīvā/

miega līdzekļa devu.

Vienlaicīgi lietojot Symtuza un

parenterāli ievadītu midazolāmu,

jāievēro piesardzība.

Ja Symtuza lieto vienlaicīgi ar

parenterāli ievadītu midazolāmu,

ārstēšanai jānotiek intensīvās

terapijas nodaļā vai līdzvērtīgos

apstākļos, kur tiek nodrošināta

rūpīga klīniska uzraudzība un

atbilstīga medicīniskā aprūpe

elpošanas nomākuma un/vai

paildzinātas sedācijas gadījumā.

Jāapsver iespēja pielāgot

midazolāma devu, it īpaši, ja

lieto vairāk nekā vienu

midazolāma devu.

Symtuza un perorāla midazolāma

vienlaicīga lietošana ir

kontrindicēta (skatīt

4.3 apakšpunktu).

PRIEKŠLAICĪGAS EJAKULĀCIJAS ĀRSTĒŠANA

Dapoksetīns

Nav pētīta.

Symtuza lietošana kopā ar

dapoksetīnu ir kontrindicēta.

UROLOĢISKĀS ZĀLES

Fezoterodīns

Solifenacīns

Nav pētīta.

Lietot piesardzīgi. Kontrolēt, vai

nerodas fezoterodīna vai

solifenacīna blakusparādības.

Var būt nepieciešams samazināt

fezoterodīna vai solifenacīna

devas.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Atbilstošu un labi kontrolētu pētījumu par darunavīra, kobicistata, emtricitabīna vai tenofovīra

alafenamīda lietošanu (atsevišķi vai kombinācijā) sievietēm grūtniecības laikā nav. Pētījumi ar

dzīvniekiem neuzrāda tiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo un augļa attīstību, dzemdībām

vai attīstību pēc dzemdībām (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Darunavīru/kobicistatu (divas no Symtuza sastāvdaļām) lietojot grūtniecības laikā, darunavīra kopējā

iedarbība ir zema (skatīt 5.2. apakšpunktu), kas būt saistīts ar palielinātu risku, ka terapija būs

neveiksmīga un ka HIV tiks nodots bērnam. Tādēļ terapiju ar Symtuza grūtniecības laikā sākt nav

atļauts, un sievietēm, kurām Symtuza lietošanas laikā iestājas grūtniecība, terapijas shēma jāmaina

pret alternatīvu shēmu (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Emtricitabīns izdalās cilvēka pienā. Nav zināms, vai darunavīrs, kobicistats vai tenofovīra alafenamīds

izdalās cilvēka pienā. Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēts, ka darunavīrs, kobicistats un tenofovīrs

izdalās pienā.

Ņemot vērā gan iespējamo HIV transmisiju, gan iespējamās nevēlamās blakusparādības ar krūti

barotiem zīdaiņiem, mātēm jānorāda, ka nedrīkst barot ar krūti, ja tiek lietots Symtuza.

Fertilitāte

Dati par darunavīra, kobicistata, emtricitabīna vai tenofovīra alafenamīda ietekmi uz cilvēka fertilitāti

nav pieejami. Dzīvniekiem nekonstatēja ietekmi uz pārošanos vai fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Pamatojoties uz pētījumiem ar dzīvniekiem, Symtuza nav paredzama ietekme uz reprodukcijas spēju

vai fertilitāti.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pacienti jāinformē, ka Symtuza lietošanas laikā iespējams reibonis (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Vispārējā informācija par Symtuza drošumu ir balstīta uz datiem no randomizēta, dubultmaskēta

salīdzinoša 2. fāzes pētījuma GS-US-299-0102 (darunavīra/kobicistata/emtricitabīna/tenofovīra

alafenamīda [D/C/F/TAF] grupā N= 103), datiem no diviem 3. fāzes pētījumiem

TMC114FD2HTX3001 (AMBER, D/C/F/TAF grupā N= 362) un TMC114IFD3013 (EMERALD,

D/C/F/TAF grupā N= 763) un visiem pieejamajiem klīnisko pētījumu un pēcreģistrācijas datiem par

šo zāļu sastāvdaļām. Tā kā Symtuza sastāvā ietilpst darunavīrs, kobicistats, emtricitabīns un tenofovīra

alafenamīds, ir paredzamas ar katru atsevišķo sastāvdaļu saistītās blakusparādības.

Visbiežākās nevēlamās blakusparādības (> 5% gadījumu) 2. fāzes pētījumā (GS-US-299-0102) un

3. fāzes pētījumā (AMBER, TMC114FD2HTX3001, analīze 96. nedēļā), kas tika novērotas iepriekš

neārstētiem pacientiem, bija caureja (22,6% pacientu), galvassāpes (13,1%), izsitumi (12,7%), slikta

dūša (9,7%), nespēks (8,0%) un sāpes vēderā (5,8%).

Visbiežākās nevēlamās blakusparādības (> 5% gadījumu) vīrusus nomācošu terapiju saņēmušiem

pacientiem (EMERALD, TMC114IFD3013, analīze 96. nedēļā) bija caureja (10,5% pacientu),

galvassāpes (10,4%), locītavu sāpes (7,7%), sāpes vēderā (7,5%), nespēks (5,9%) un izsitumi (5,1%).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

2. tabulā blakusparādības ir sakārtotas atbilstoši sistēmas orgānu klasifikācijai (SOK) un biežumam.

Biežuma kategorijas ir šādas: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz

< 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

2. tabula.

Orgānu sistēma pēc MedDRA klasifikācijas

Biežuma kategorija

Blakusparādība

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

bieži

anēmija

Imūnās sistēmas traucējumi

bieži

paaugstināta jutība (pret zālēm)

retāk

imūnsistēmas reaktivācijas iekaisuma sindroms

Vielmaiņas un uztures traucējumi

bieži

cukura diabēts, anoreksija, hiperholesterinēmija,

paaugstināts zema blīvuma lipoproteīnu līmenis,

hipertrigliceridēmija, hiperlipidēmija,

dislipidēmija

retāk

hiperglikēmija

Psihiskie traucējumi

bieži

neparasti sapņi

Nervu sistēmas traucējumi

ļoti bieži

galvassāpes

bieži

reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

ļoti bieži

caureja

bieži

vemšana, slikta dūša, sāpes vēderā, piepūsts

vēders, dispepsija, meteorisms

retāk

akūts pankreatīts, paaugstināts aizkuņģa

dziedzera enzīmu līmenis

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

bieži

paaugstināts aknu enzīmu līmenis

retāk

akūts hepatīts

, citolītisks hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

ļoti bieži

izsitumi (tai skaitā makulāri, makulopapulāri,

papulāri, eritematozi, niezoši izsitumi,

ģeneralizēti izsitumi un alerģisks dermatīts)

bieži

nieze, nātrene

retāk

angioedēma

reti

zāļu izraisīta reakcija ar eozinofīliju un

sistēmiskiem simptomiem

, Stīvensa-Džonsona

sindroms

nav zināmi

toksiska epidermas nekrolīze

, akūta ģeneralizēta

ekzantematoza pustuloze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

bieži

artralģija, mialģija

retāk

osteonekroze

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

retāk

ginekomastija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

bieži

astēnija, nespēks

Izmeklējumi

bieži

paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs

Papildu blakusparādības, kas novērotas tikai ar darunavīru/ritonavīru citos pētījumos vai pēc zāļu reģistrācijas.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Izsitumi

Izsitumi ir bieža zāļu blakusparādība ar darunavīru ārstētiem pacientiem. Izsitumi lielākoties bija

viegli līdz vidēji smagi, un bieži tie radās pirmo četru ārstēšanas nedēļu laikā, bet, turpinot zāļu

lietošanu, izzuda (skatīt 4.4. apakšpunktu). 2./3. fāzes pētījumos, kuros piedalījās iepriekš neārstēti

pacienti, 12,7% pacientu (59/465), kuri saņēma Symtuza, radās izsitumi (lielākoties 1. pakāpes), 1,5%

pacientu (7/465) izsitumu dēļ tika pārtraukta ārstēšana, un vienam no šiem pacientiem iemesls tam bija

izsitumi un paaugstināta jutība. 3. fāzes pētījumā, kurā piedalījās iepriekš ārstēti pacienti ar vīrusu

nomākumu (EMERALD pētījums TMC114IFD3013), 5,1% pacientu (39/763), kuri lietoja Symtuza,

radās izsitumi (lielākoties 1. pakāpes), un ārstēšana izsitumu dēļ nevienam pacientam netika pārtraukta.

Vielmaiņas raksturlielumi

Antiretrovīrusu terapijas laikā var palielināties ķermeņa masa un lipīdu un glikozes līmenis asinīs

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Symtuza 3. fāzes pētījumā iepriekš neārstētiem pacientiem 48. un 96. (skatīt 3.tabulu) nedēļā novēroja

tukšā dūšā noteiktu lipīdu raksturlielumu kopējā holesterīna līmeņa, tiešā ZBL un ABL holesterīna un

triglicerīdu līmeņa paaugstinājumu salīdzinājumā ar sākumstāvokli (skatīt 3. tabulu). Paaugstinājuma

mediāna salīdzinājumā ar sākumstāvokli 48. nedēļā D/C/F/TAF grupā bija lielāka nekā

DRV/kobicistata (COBI) + F/tenofovīra dizoproksila fumarāta (TDF) grupā.

3. tabula.

Lipīdu rādītāji

Mediāna pētījuma

sākumā

Sākotnējā mediānas palielināšanās

48. nedēļa

D/C/F/TAF

48. nedēļa

D/C + F/TDF

96. nedēļa*

D/C/F/TAF

Kopējais

holesterīns

(mmol/l)

4,22

0,74

0,27

0,88

ZBL holesterīns

(mmol/l)

2,49

0,45

0,13

0,56

ABL holesterīns

(mmol/l)

1,08

0,12

0,04

0,13

Triglicerīdi

(mmol/l)

1,09

0,28

0,16

0,33

p < 0,001 attiecībā uz četriem lipīdu rādītājiem, 48. nedēļā salīdzinot D/C/F/TAF un D/C + F/TDF grupas

Dati par salīdzināmo zāļu lietošanu pēc 48. nedēļas nav pieejami.

Skeleta-muskuļu bojājumi

Saistībā ar HIV proteāzes inhibitoriem, it īpaši, ja tie lietoti kombinācijā ar NRTI, ziņots par

paaugstinātu kreatīna fosfokināzes (KFK) līmeni, mialģiju, miozītu un, retos gadījumos, rabdomiolīzi.

Osteonekroze

Ziņots par osteonekrozes gadījumiem, it īpaši pacientiem ar vispārzināmiem riska faktoriem,

progresējošu HIV slimību vai pēc ilgstošas CART lietošanas. Biežums nav zināms (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Imūnsistēmas reaktivācijas iekaisuma sindroms

Ar HIV inficētiem pacientiem, kuriem CART laikā ir smags imūndeficīts, var rasties iekaisuma

reakcija uz asimptomātiskām vai reziduālām oportūnistiskām infekcijām. Ir ziņots arī par autoimūniem

traucējumiem (tādiem kā Graves slimība un autoimūns hepatīts), tomēr paziņotais sākuma laiks ir

mainīgāks, un šie notikumi var rasties daudzus mēnešus pēc ārstēšanas sākuma (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Asiņošana pacientiem ar hemofīliju

Ir bijuši ziņojumi par spontānu asiņošanu pacientiem ar hemofīliju, kuri lietojuši antiretrovīrusu

proteāzes inhibitorus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Prognozējamā kreatinīna klīrensa samazinājums

Kobicistats paaugstina kreatinīna koncentrāciju serumā, jo kavē kreatinīna tubulāro sekrēciju, taču tas

neietekmē nieru glomerulāro funkciju, ja to vērtē, par filtrācijas marķieri izmantojot, piemēram,

cistatīnu C (Cyst C).

Symtuza 3. fāzes pētījumā iepriekš neārstētiem pacientiem pirmajā novērtējumā ārstēšanas periodā (2.

nedēļā) bija vērojama paaugstināta kreatinīna koncentrācija serumā un eGFR

samazinājums, un šie

rādītāji saglabājās stabili līdz 96. nedēļai. 48. nedēļā izmaiņas salīdzinājumā ar sākumstāvokli

D/C/F/TAF grupā bija mazākas nekā D+C+F/TDF grupā. eGFR

izmaiņu mediāna bija -5,5 ml/min

D/C/F/TAF grupā un -12,0 ml/min D/C+F/TDF grupā (p =< 0,001). Par filtrācijas marķieri izmantojot

Cyst C, prognozējamā glomerulārās filtrācijas ātruma izmaiņu mediāna, aprēķinot pēc formulas

CKD-EPI (eGFR

CKD-EPI CystC

), bija attiecīgi 4,0 ml/min/1,73 m² un 1,6 ml/min/1,73 m² (p < 0,001).

96. nedēļā eGFR

izmaiņu mediāna D/C/F/TAF grupā bija –5,2 ml/min. Par filtrācijas marķieri

izmantojot Cyst C, prognozējamā glomerulārās filtrācijas ātruma izmaiņu mediāna, aprēķinot pēc

formulas CKD EPI (eGFRCKD EPI CystC) (N=22), D/C/F/TAF grupā bija +4,4 ml/min/1,73 m².

Pediatriskā populācija

Pētījumi par Symtuza drošumu pediatriskajiem pacientiem nav veikti. Tomēr Symtuza sastāvdaļas

darunavīra, kas tika lietots kopā ar ritonavīru, drošums tika vērtēts klīniskajā pētījumā TMC114-C230

(N = 12), bet pētījumā GS-US-292-0106 (N = 50) tika vērtēts fiksētu devu kombinācijas, kuras sastāvā

ietilpa elvitegravīrs, kobicistats, emtricitabīns un tenofovīra alafenamīds, drošums. Šajos pētījumos

iegūtie dati liecināja, ka Symtuza sastāvdaļu vispārējais drošuma profils pediatriskajiem pacientiem

vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuru ķermeņa masa bija vismaz 40 kg, bija līdzīgs pieaugušo populācijā

novērotajam (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Citas īpašas pacientu grupas

Pacienti, kuriem vienlaicīgi ir B un/vai C hepatīta vīrusa infekcija

Pieejama ierobežota informācija par Symtuza sastāvdaļu lietošanu pacientiem, kuriem vienlaicīgi ir B

un/vai C hepatīta vīrusa infekcija.

No 1968 iepriekš ārstētiem pacientiem, kuri saņēma darunavīru kopā ar ritonavīru devās 600/100 mg

divreiz dienā, 236 pacientiem vienlaicīgi bija B vai C hepatīta infekcija. Pacientiem ar vienlaicīgi

esošu tādu infekciju bija lielāka iespējamība, ka varētu būt sākotnēji vai ārstēšanas rezultātā radies

paaugstināts aknu transamināžu līmenis, nekā pacientiem, kuriem nebija hroniska vīrushepatīta.

Emtricitabīna un tenofovīra alafenamīda drošums, lietojot kombinācijā ar elvitegravīru un kobicistatu

fiksētu devu kombinācijas tablešu veidā, vērtēts aptuveni 70 pacientiem ar vienlaicīgu HIV un BHV

infekciju, kuri pašlaik saņem terapiju HIV infekcijas ārstēšanai nemaskētā klīniskajā pētījumā

(GS-US-292-1249). Pamatojoties uz šo ierobežoto pieredzi, domājams, ka emtricitabīna/ tenofovīra

alafenamīda drošuma raksturlielumi pacientiem ar vienlaicīgu HIV un BHV infekciju ir līdzīgi kā

pacientiem ar HIV-1 monoinfekciju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Pieredze ar akūtu Symtuza pārdozēšanu cilvēkiem ir ierobežota.

Pārdozēšanas gadījumā jāvēro, vai pacientam nerodas toksicitāte (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Symtuza pārdozēšanas gadījumā nav specifiska antidota. Ārstēšana Symtuza pārdozēšanas gadījumā

ietver vispārējus atbalstošus pasākumus, tai skaitā organisma stāvokļa svarīgāko rādītāju uzraudzīšanu

un pacienta klīniskā stāvokļa novērošanu.

Tā kā darunavīrs un kobicistats izteikti saistās ar plazmas proteīniem, nav pamata uzskatīt, ka tos

varētu būtiskā apjomā izvadīt hemodialīzes vai peritoneālās dialīzes ceļā. Emtricitabīnu var izvadīt no

organisma hemodialīzes ceļā; 3 stundas ilgā dialīzē, kas sākas 1,5 stundu laikā pēc emtricitabīna

lietošanas, var izvadīt aptuveni 30% no emtricitabīna devas. Tenofovīru var efektīvi izvadīt no

organisma hemodialīzes ceļā, un ekstrakcijas koeficients ir aptuveni 54%. Nav zināms, vai

emtricitabīnu vai tenofovīru var izvadīt peritoneālās dialīzes ceļā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: sistēmiski lietojamie pretvīrusu līdzekļi, pretvīrusu līdzekļi HIV infekcijas

ārstēšanai, kombinācijas, ATĶ kods: J05AR22.

Darbības mehānisms

Darunavīrs ir HIV-1 proteāzes dimerizācijas un katalītiskās aktivitātes inhibitors (K

4,5 x 10

Tas selektīvi inhibē HIV kodēto Gag-Pol poliproteīnu atšķelšanos ar vīrusu inficētajās šūnās, tādējādi

kavējot nobriedušu infekciozu vīrusu daļiņu veidošanos.

Kobicistats ir uz mehānismu balstīts CYP3A apakšgrupas citohroma P450 inhibitors. CYP3A mediētā

metabolisma inhibīcija kobicistata ietekmē palielina CYP3A substrātu, piemēram, darunavīra, kopējo

sistēmisko iedarbību, jo tā biopieejamību ierobežo un pusperiodu saīsina no CYP3A atkarīgais

metabolisms.

Emtricitabīns ir nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors (NRTI) un 2’-dezoksicitidīna nukleozīdu

analogs. Šūnu enzīmu ietekmē notiek emtricitabīna fosforilācija, veidojoties emtricitabīna trifosfātam.

Emtricitabīna trifosfāts inhibē HIV replikāciju, ar HIV reversās transkriptāzes (RT) starpniecību

iekļaujoties vīrusa DNS, izraisot DNS ķēdes pārrāvumu.

Tenofovīra alafenamīds ir nukleotīdu reversās transkriptāzes inhibitors (NtRTI) un tenofovīra

(2’-dezoksiadenozīna monofosfāta analoga) fosfonamidāta priekšzāles. Tenofovīra alafenamīds spēj

iekļūt šūnās un, tā kā tam raksturīga lielāka stabilitāte plazmā un intracelulāra aktivācija,

hidrolizējoties A katepsīna ietekmē, tas efektīvāk nekā tenofovīra dizoproksils spēj koncentrēt

tenofovīru perifēro asiņu mononukleārās šūnās (PAM) (tai skaitā limfocītos un citās HIV mērķšūnās)

un makrofāgos. Pēc tam šūnā esošais tenofovīrs tiek fosforilēts līdz farmakoloģiski aktīvajam

metabolītam tenofovīra difosfātam. Tenofovīra difosfāts inhibē HIV replikāciju, ar HIV RT

starpniecību iekļaujoties vīrusa DNS, izraisot DNS ķēdes pārrāvumu.

Pretvīrusu darbība in vitro

Darunavīram, emtricitabīnam un tenofovīra alafenamīdam pierādīta savstarpēji papildinoša vai

sinerģistiska pretvīrusu darbība divu zāļu kombināciju pētījumos ar šūnu kultūrām.

Darunavīrs ir aktīvs pret laboratorijās izmantotiem HIV-1 celmiem un klīniskajiem izolātiem, kā arī

pret laboratorijās izmantotiem HIV-2 celmiem akūti inficētu T šūnu līnijās, cilvēka PAM un cilvēka

monocītos/ makrofāgos; EC

mediāna ir no 1,2 līdz 8,5 nM (no 0,7 līdz 5,0 ng/ml). Darunavīrs in

vitro uzrāda pretvīrusu darbību pret plašu HIV-1 M grupas paneli (A, B, C, D, E, F, G) un pret O

grupas primārajiem izolātiem; EC

vērtību diapazons ir no < 0,1 līdz 4,3 nM. Šīs EC

vērtības bija

ievērojami zemākas par koncentrācijas diapazonu, kādā 50% šūnu uzrāda toksicitāti (no 87 µM līdz

> 100 µM).

Kobicistatam nav konstatējama pretvīrusu darbība pret HIV-1, un tas nedarbojas kā darunavīra,

emtricitabīna vai tenofovīra pretvīrusu darbības antagonists.

Emtricitabīna pretvīrusu darbība pret laboratoriskajiem un klīniskajiem HIV-1 izolātiem novērtēta

limfoblastoīdu šūnu līnijās, MAGI CCR5 šūnu līnijā un PAM. Emtricitabīna EC

bija robežās no

0,0013 līdz 0,64 μM. Šūnu kultūrā emtricitabīns uzrādīja pretvīrusu efektu pret HIV-1 A, B, C, D, E, F

un G tipu (EC

vērtības robežās no 0,007 līdz 0,075 μM), un tas uzrādīja celmam specifisku aktivitāti

pret HIV-2 (EC

vērtības robežās no 0,007 līdz 1,5 μM).

Tenofovīra alafenamīda pretvīrusu darbība pret laboratoriskiem un klīniskiem HIV-1 B apakštipa

izolātiem vērtēta limfoblastoīdu šūnu līnijās, PAM, primārās monocītu/ makrofāgu šūnās un CD4+ T

limfocītos. Tenofovīra alafenamīda EC

vērtības bija robežās no 2,0 līdz 14,7 nM. Šūnu kultūrā

tenofovīra alafenamīds uzrādīja pretvīrusu efektu pret HIV-1 grupām (M, N un O), arī pret A, B, C, D,

E, F un G apakštipu (EC

vērtības robežās no 0,10 līdz 12,0 nM), un tas uzrādīja celmam specifisku

aktivitāti pret HIV-2 (EC

vērtības robežās no 0,91 līdz 2,63 nM).

Rezistence

In vitro pret darunavīru rezistenta vīrusa selekcija no savvaļas tipa HIV-1 bija ilgstoša (> 3 gadi).

Selekcionētie vīrusi nespēja augt darunavīra klātbūtnē, ja tā koncentrācija pārsniedza 400 nM. Šādos

apstākļos selekcionētajiem vīrusiem, kuri uzrādīja samazinātu jutību pret darunavīru (diapazons: 23–

50 reižu) bija 2 līdz 4 aminoskābju substitūcijas proteāzes gēnā. Selekcijas eksperimentā iegūto vīrusu

samazinātā jutība nebija skaidrojama ar šo proteāzes mutāciju rašanos.

In vivo no klīnisko pētījumu datiem par pacientiem, kuriem bija ART lietošanas pieredze, no kuriem

visiem bija proteāzes inhibitoru lietošanas pieredze, iegūta informācija par HIV-1 proteāzes mutācijām,

kas saistītas ar rezistenci pret darunavīru (V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L vai M, T74P, L76V,

I84V un L89V).

Samazināta jutība pret emtricitabīnu ir saistīta ar HIV-1 RT M184V/I mutācijām.

HIV-1 izolātiem ar samazinātu jutību pret tenofovīra alafenamīdu ir vērojama HIV-1 RT K65R

mutācijas ekspresija; turklāt pārejoši novērota HIV-1 RT K70E mutācija. HIV-1 izolātiem ar K65R

mutāciju ir zema līmeņa samazināta jutība pret abakavīru, emtricitabīnu, tenofovīru un lamivudīnu.

Rezistences rašanās HIV-1 inficētiem iepriekš neārstētiem pacientiem un pacientiem ar viroloģisku

nomākumu

Vairāk nekā 96 nedēļu laikā 3. fāzes pētījumā TMC114FD2HTX3001 (AMBER), kurā piedalījās

iepriekš neārstēti pacienti, un 3. fāzes pētījumā TMC114IFD3013 (EMERALD), kurā piedalījās jau

ārstēti pacienti ar viroloģisku nomākumu, attiecībā uz rezistenci tika pārbaudīti paraugi, kas iegūti no

pacientiem, kam bija protokolā definētā viroloģiskā neveiksme (PDVF) un kam neveiksmes brīdī vai

vēlāk asinīs HIV-1 RNS līmenis bija ≥400 kopiju/ml. Rezistences rašanās Symtuza grupās ir parādīta

4. tabulā. Nav novērota ar DRV, primāru PI vai TDF/TAF mutācijām saistīta rezistence.

4. tabula.

Rezistences rašanās līdz pētījumu AMBER un EMERALD 96. nedēļai

Pētījums

Terapijas

grupa

Dalībniek

i,

n

Dalībnie

ki

ar PDV

F,

n (%)

Attiecībā uz

rezistenci

vērtētie

dalībnieki

ar PDVF,

n (%)

Dalībnieki ar ≥ 1 radušos RAM, n (%)

Proteāze

Reversā transkriptāze

Primāra

PI/DRV

TDF/

TAF

FTC

TMC114FD2HTX3001

Symtuza

362

15 (4,1)

9 (2,5)

0

0

1

(M184I/V)

a

TMC114IFD3013

Symtuza

763

24 (3,1)

4 (0,5)

0

0

0

Kopā 3. fāzē

Symtuza

1125

39 (3,5)

13 (1,2)

0

0

1 (0,1)

36. nedēļā tika novērota ar rezistenci pret FTC saistīta M184M/I/V mutācija. Šim dalībniekam skrīninga laikā bija

K103N mutācija, kas liecināja par pārnestu rezistenci pret NNRTI.

DRV – darunavīrs; FTC – emtricitabīns; PDVF – protokolā definētā viroloģiskā neveiksme; PI – proteāzes inhibitori; RAM – ar

rezistenci saistīta mutācija; TDF – tenofovīra dizoproksils; TAF – tenofovīra alafenamīds

Krusteniskā rezistence ar HIV-1 inficētiem iepriekš neārstētiem pacientiem un pacientiem ar vīrusu

nomākumu

Pret emtricitabīnu rezistents vīruss ar M184M/I/V mutāciju bija krusteniski rezistents pret lamivudīnu,

bet saglabāja jutību pret abakavīru, stavudīnu, tenofovīru un zidovudīnu.

Klīniskie dati

Pacienti, kuriem iepriekš nav ārstēta HIV-1 infekcija

Dubultmaskētā 3. fāzes pētījumā TMC114FD2HTX3001 (AMBER) iepriekš neārstēti pacienti tika

randomizēti, lai vienreiz dienā saņemtu vai nu Symtuza (N = 362), vai kombinētu terapiju ar

darunavīra un kobicistata fiksētu devu kombināciju un emtricitabīna un tenofovīra dizoproksila

fumarāta (F/TDF) fiksētu devu kombināciju (N = 363). Viroloģisku atbildes reakciju definēja kā

< 50 kopiju/ml, izmantojot snapshot pieeju (skatīt 5. tabulu).

725 pacientu vecuma mediāna bija 34 gadi (diapazons 18-71 gads), 88,3% bija vīrieši, 83,2% bija

baltādainie, 11,1% bija tumšādainie, bet 1,5% bija aziāti. Vidējais sākotnējais HIV-1 RNS līmenis

plazmā un sākotnējā CD4+ šūnu skaita mediāna bija attiecīgi 4,48 log

kopijas/ml (SN = 0,61) un

453 x 10

šūnas/l (diapazons 38 – 1456 x 10

šūnas/l).

5. tabula.

Viroloģiskie rezultāti pētījumā AMBER 48. un 96. nedēļā (FDA Snapshot analīze)

48. nedēļa

96. nedēļa

Symtuza

N = 362

DRV/COBI

+F/TDF

N = 363

Symtuza

N = 362

Viroloģiskā atbildes reakcija, %

HIV-1 RNS <50 kopiju/ml

91,4%

88,4%

85,1%

Atšķirība starp ārstēšanas grupām

2,7 (95% TI: -1,6; 7,1)

Viroloģiska neveiksme

b

4,4%

3,3%

5,5%

HIV-1 RNS ≥50 kopiju/ml

2,5%

2,5%

1,7%

Viroloģiska neveiksme, kuras dēļ tiek pārtraukta

pētījuma zāļu lietošana

0,3%

1,4%

Citu iemeslu dēļ pārtraukta pētījuma zāļu lietošana un

pēdējais pieejamais HIV-1 RNS līmeņa rādītājs

≥50 kopiju/ml

1,7%

0,8%

2,5%

Nav viroloģisko datu

c

4,1%

8,3%

9,4%

Iemesli

Pārtraukta dalība pētījumā nevēlamo blakusparādību

vai nāves dēļ

2,2%

4,4%

2,2%

Citu iemeslu dēļ pārtraukta pētījuma zāļu lietošana un

pēdējais pieejamais HIV

1 RNS līmeņa rādītājs

<50 kopiju/ml

1,1%

2,5%

5,8%

Trūkst datu par "loga" periodu, taču ir pētījumā

0,8%

1,4%

1,4%

Viroloģiska atbildes reakcija (HIV-1-RNS <50

kopiju/ml; Snapshot analīze) pa apakšgrupām, n/N

(%)

Vecums

<50 gadu

≥50 gadu

299/326 (91,7%)

32/36 (88,9%)

293/331 (88,5%)

28/32 (87,5%)

276/326 (84,7%)

32/36 (88,9%)

Dzimums

Vīrieši

Sievietes

292/318 (91,8%)

39/44 (88,6%)

289/322 (89,8%)

32/41 (78,0%)

270/318 (84,9%)

38/44 (86,4%)

Rase

Tumšādainie

Citi

34/40 (85,0%)

281/305 (92,1%)

34/40 (85,0%)

275/309 (89,0%)

28/40 (70,0%)

266/305 (87,2%)

Sākotnējā vīrusu slodze

≤100 000 kopiju/ml

>100 000 kopiju/ml

278/303 (91,7%)

53/59 (89,8%)

265/293 (90,4%)

56/70 (80,0%)

260/303 (85,8%)

48/59 (81,4%)

Sākotnējais CD4+ šūnu skaits

<200 šūnu/mm

≥200 šūnu/mm

16/22 (72,7%)

315/340 (92,6%)

25/29 (86,2%)

296/334 (88,6%)

16/22 (72,7%)

292/340 (85,9%)

CD4+ šūnu skaits nozīmē izmaiņas salīdzinājumā ar

sākumstāvokli

188,7

173,8

228,8

Pamatojoties uz atbilstoši apakšgrupai pielāgoto MH testu, kur stratifikācijas faktori ir HIV-1 RNS līmenis (≤100 000 vai

> 100 000 kopiju/ml) un CD4+ šūnu skaits (< 200 vai ≥200 šūnu/µl).

Iekļautas pētāmās personas, kurām HIV-1 RNS līmenis 48./96. nedēļas "logā" bija ≥50 kopiju/ml; pētāmās personas, kurām

priekšlaicīgi pārtraukta zāļu lietošana efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ saskaņā ar pētnieka novērtējumu; pētāmās personas,

kurām pārtraukta zāļu lietošana citu iemeslu, nevis nevēlamo blakusparādību (NB), nāves vai efektivitātes trūkuma dēļ un kurām

HIV-1 RNS līmenis pārtraukšanas laikā bija ≥ 50 kopiju/ml.

48. nedēļas “logā”: 295. diena – 378. diena; 96. nedēļas “logā”: 631. diena – 714. diena.

Pieci dalībnieki pēc pētnieka izdarītas izmeklēšanas saskaņā ar ārsta lēmumu no pētījuma tika izslēgti ar efektivitāti saistītu iemeslu

dēļ, trijiem pacientiem pēdējais ārstēšanas laikā noteiktais HIV-1 RNS līmenis asinīs bija < 50 kopiju/ml.

Dati par salīdzināmo zāļu lietošanu pēc 48. nedēļas nav pieejami.

Kaulu minerālā blīvuma izmaiņas

3. fāzes pētījumā TMC114FD2HTX3001, kurā piedalījās iepriekš neārstēti pacienti, Symtuza pēc 48

nedēļu ilgas ārstēšanas nebija saistīts ar kaulu minerālā blīvuma (KMB) samazināšanos, vai arī tā bija

mazāka, salīdzinot ar DRV/COBI+F/TDF grupā novēroto, ko ar DXA analīzes metodi noteica gūžas

kaulā (LS vidējās procentuālās izmaiņas: 0,17% un -2,69%, p < 0,001) un mugurkaula jostas daļā (LS

vidējās procentuālās izmaiņas: -0,68% un -2,38%, p =0,004). Pēc 96 nedēļu ilgas ārstēšanas ar

Symtuza gūžu un mugurkaula rajonā sākotnējā KMB procentuālās pārmaiņas (95% TI) bija attiecīgi –

0,26 (–0.96; 0,45) % un –0,93 (–1,82; –0,05) %.

Nieru darbības rādītāju izmaiņas

Pētījumos, kuros piedalījās iepriekš neārstēti pacienti,salīdzinot ar kontroles grupu

(DRV/COBI+F/TDF), Symtuza bija saistīts ar mazāku ietekmi uz glomerulārās filtrācijas ātrumu, ko

noteica pēc Cockcroft-Gault metodes.

Pacienti, kuriem iepriekš ir ārstēta HIV-1 infekcija

3. fāzes pētījumā TMC114IFD3013 (EMERALD) vērtēja Symtuza efektivitāti ar HIV-1 inficētiem

pacientiem ar viroloģisku nomākumu (HIV-1 RNS mazāk nekā 50 kopiju/ml). Pacientiem bija

viroloģisks nomākums vismaz 2 mēnešus, un vīrusu slodze virs 50 HIV-1 RNS kopijām/ml viena gada

laikā pirms iesaistīšanas pētījumā bija palielinājusies ne vairāk kā vienu reizi. Pacienti varēja

piedalīties pētījumā, ja viņiem iepriekš bija pieredzēta neveiksme, lietojot jebkādu ARV shēmu bez

darunavīra. Pacientiem anamnēzē nebija viroloģiskas neveiksmes, lietojot shēmas uz darunavīra bāzes,

un, ja bija pieejamas vēsturiskās genotipēšanas analīzes, viņiem nebija ar rezistenci pret darunavīru

saistītu mutāciju. Pacienti saņēma stabilu ARV shēmu (vismaz 6 mēnešus), ko veidoja proteāzes

inhibitors kopā ar pastiprinātāju [vai nu darunavīrs reizi dienā, vai atazanavīrs (abi pastiprināti ar

ritonavīru vai kobicistatu), vai lopinavīrs kopā ar ritonavīru] kombinācijā ar emtricitabīnu un TDF.

Viņiem vai nu tika mainīta terapija uz Symtuza (N = 763), vai arī tika turpināta iepriekšējā ārstēšanas

shēma (N = 378) (randomizācija 2:1).

Pacientu vecuma mediāna bija 46 gadi (diapazons 19-78 gadi), 82% bija vīrieši, 75,5% bija baltādainie,

20,9% bija tumšādainie, bet 2,3% bija aziāti. Sākotnējā CD4+ šūnu skaita mediāna bija 628 x 10

šūnu/mm

(diapazons 111-1921 x 10

šūnu/mm

). Pētījuma EMERALD 48. un 96. nedēļā novērotie

viroloģiskie iznākumi ir parādīti 6. tabulā.

6. tabula.

Viroloģiskie rezultāti 48. un 96. nedēļā nedēļā pētījumā EMERALD

48. nedēļa

96. nedēļa*

Symtuza

N = 763

bPI+F/TDF

N = 378

Symtuza

N = 763

Kumulatīvā protokolā definētā virēmijas atjaunošanās

a

Protokolā definētas atjaunošanās biežums

2,5%

2,1%

3,1%

(95% TI)

(1,5; 3,9)

(0,9; 4,1)

(2,0 ; 4,6)

Proporciju atšķirība

0,4 (95% TI: -1,5; 2,2)

FDA Snapshot analīzes rezultāti

HIV-1 RNS <50 kopiju/ml

94,9%

93,7%

90,7%

Viroloģiska neveiksme

c

0,8%

0,5%

1,2%

Atšķirība starp ārstēšanas grupām

0,3 (95% TI: -0,7; 1,2)

1 RNS ≥50 kopiju/ml

0,5%

0,5%

0,7%

Viroloģiska neveiksme, kuras dēļ tiek pārtraukta pētījuma zāļu

lietošana

Viroloģiska neveiksme - citu iemeslu dēļ pārtraukta pētījuma zāļu

lietošana un pēdējais pieejamais HIV

1 RNS līmeņa rādītājs

≥50 kopiju/ml

0,3%

0,5%

Nav viroloģisku datu

e

4,3%

5,8%

8,1%

Iemesli

Pārtraukta dalība pētījumā nevēlamo blakusparādību vai nāves dēļ

1,4%

1,1%

2,4%

Pārtraukta dalība pētījumā citu iemeslu dēļ

2,5%

4,2%

5,0%

Trūkst datu par "loga" periodu, taču ir pētījumā

0,4%

0,5%

0,8%

Kumulatīvā protokolā definētā virēmijas atjaunošanās pa apakšgrupām, %

Vecums

<50 gadu

≥50 gadu

13/507 (2,6%)

6/256 (2,3%)

7/252 (2,8%)

1/126 (0,8%)

18/507 (3,6%)

6/256 (2,3%)

Dzimums

Vīrieši

Sievietes

14/623 (2,2%)

5/140 (3,6%)

7/313 (2,2%)

1/65 (1,5%)

20/623 (3,2%)

4/140 (2,9%)

Rase

Tumšādainie

Citi

6/155 (3,9%)

13/597 (2,2%)

1/82 (1,2%)

7/293 (2,4%)

7/155 (4,5%)

17/597 (2,8%)

Iepriekš bijusi neveiksme ARV lietošanas laikā

≥1

16/647 (2,5%)

3/116 (2,6%)

8/325 (2,5%)

0/53 (0%)

19/647 (2,9%)

5/116 (4,3%)

Divos secīgos mērījumos HIV-1 RNS ≥ 50 kopiju/ml vai - pārtraukšanas gadījumā vai 48./96. nedēļā jebkāda

iemesla dēļ (vienā mērījumā) HIV-1 RNS ≥ 50 kopiju/ml salīdzinājumā ar sākotnējo rādītāju (ieskaitot)

Precīzā Clopper-Pearson testa divpusējais 95% TI

Iekļautas pētāmās personas, kurām 48./96. nedēļas "logā" bija ≥50 kopiju/ml; pētāmās personas, kurām priekšlaicīgi

pārtraukta zāļu lietošana efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ saskaņā ar pētnieka novērtējumu; pētāmās personas,

kurām pārtraukta zāļu lietošana citu iemeslu, nevis nevēlamo blakusparādību (NB), nāves vai efektivitātes trūkuma

dēļ un kurām HIV-1 RNS līmenis pārtraukšanas laikā bija ≥ 50 kopiju/ml.

Pamatojoties uz MH testu, kurā veiktas korekcijas atbilstoši bPI atlases laikā (ATV ar rtv vai COBI, DRV ar rtv, vai

COBI, LPV ar rtv)

48. nedēļas “logā”: 295. diena – 378. diena; 96. nedēļas “logā”: 631. diena – 714. diena

Šiem dalībniekiem 96. nedēļā novērotā vīrusu slodze bija 54 kopijas/ml, 78 kopijas/ml, 111 kopiju/ml,

152 kopijas/ml un 210 kopiju/ml.

Dati par salīdzināmo zāļu lietošanu pēc 48. nedēļas nav pieejami.

Pediatriskā populācija

Symtuza lietošana ART iepriekš nesaņēmušiem pusaudžiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem un ar

ķermeņa masu vismaz 40 kg ir apstiprināta divos pētījumos ar pediatriskajiem pacientiem, kuriem bija

HIV-1 infekcija (TMC114-C230 un GS-US-292-0106). Vairāk informācijas skatīt darunavīra un

emtricitabīna/ tenofovīra alafenamīda zāļu informācijā.

Tika veikts nemaskēts 2. fāzes pētījums (TMC114-C230), lai novērtētu kopā ar nelielām ritonavīra

devām lietota darunavīra farmakokinētiku, drošumu, panesamību un efektivitāti 12 pediatriskajiem

pacientiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem un ar ķermeņa masu vismaz 40 kg, kuriem bija HIV-1

infekcija un kuri iepriekš nebija saņēmuši ART. Šie pacienti saņēma darunavīru/ritonavīru

800/100 mg vienreiz dienā kombinācijā ar citiem antiretrovīrusu līdzekļiem. Viroloģiskā atbildes

reakcija tika definēta kā HIV-1 RNS vīrusu slodzes samazinājums plazmā par vismaz 1,0 log

salīdzinājumā ar sākumstāvokli (skatīt 7. tabulu).

7. tabula. Viroloģiskie rezultāti ART iepriekš nelietojušiem pusaudžiem 48. nedēļā (TLOVR

algoritms)

TMC114-C230

Rezultāts 48. nedēļā

Darunavīrs/ ritonavīrs

(N = 12)

HIV-1 RNS < 50 kopiju/ml

83,3% (10)

CD4+ procentuālā daudzuma izmaiņu mediāna

salīdzinājumā ar sākumstāvokli

CD4+ šūnu skaita vidējās izmaiņas salīdzinājumā ar

sākumstāvokli

Vīrusu slodzes samazinājums plazmā par ≥ 1,0 log

100%

Ievade saskaņā ar TLOVR algoritmu.

Datu ievade par pētījumu nebeigušiem pacientiem: pētījumu priekšlaikus pārtraukušajiem pacientiem ievadītā izmaiņu

vērtība atbilst 0.

Pētījumā GS-US-292-0106 emtricitabīna un tenofovīra alafenamīda efektivitāti, drošumu un

farmakokinētiku vērtēja nemaskētā pētījumā, kurā 50 iepriekš neārstēti pusaudži ar HIV-1 infekciju

saņēma emtricitabīnu un tenofovīra alafenamīdu (10 mg), ko lietoja kopā ar elvitegravīra un

kobicistata fiksētu devu kombināciju tablešu zāļu formā. Pacientu vecuma mediāna bija 15 gadi

(diapazons: 12–17 gadi), un 56% bija sieviešu dzimuma, 12% bija aziāti, bet 88% bija tumšādainie.

Pētījuma sākumā HIV-1 RNS koncentrācijas plazmā mediāna bija 4,7 log

kopijas/ml, bet CD4+ šūnu

skaita mediāna bija 456 šūnas/mm

(diapazons: 95–1110), un CD4+ procentuālā daudzuma mediāna

bija 23% (diapazons: 7-45%). Kopumā 22% pacientu HIV-1 RNS koncentrācija plazmā sākuma

stāvoklī bija > 100 000 kopiju/ml. Pēc 48 nedēļām 92% pacientu (46/50) HIV-1 RNS līmenis bija

< 50 kopiju/ml; tas līdzinājās atbildes reakcijas rādītājam pētījumos ar iepriekš neārstētiem

pieaugušajiem, kuriem bija HIV-1 infekcija. CD4+ šūnu skaita vidējais pieaugums 48. nedēļā

salīdzinājumā ar sākuma stāvokli bija 224 šūnas/mm

. Laikā līdz 48. nedēļai netika konstatēta

ārstēšanas izraisīta rezistence pret E/C/F/TAF (elvitegravīru /kobicistatu/ emtricitabīnu/ tenofovīra

alafenamīdu).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus par Symtuza HIV-1 infekcijas

ārstēšanai vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās (informāciju par lietošanu bērniem

skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Visu Symtuza sastāvdaļu biopieejamība bija līdzīga kā gadījumā, kad 800 mg darunavīra, 150 mg

kobicistata un 200/10 mg emtricitabīna/ tenofovīra alafenamīda tika vienlaicīgi lietoti atsevišķu

preparātu veidā; bioekvivalence tika pierādīta pēc vienreizējas devas lietošanas veselām pētāmajām

personām pēc ēdienreizes (N = 96).

Uzsūkšanās

Atsevišķi lietotas vienreizējas darunavīra 600 mg devas absolūtā biopieejamība bija aptuveni 37%, un

divreiz dienā lietotas 100 mg ritonavīra devas klātbūtnē tā palielinājās līdz aptuveni 82%.

Emtricitabīna 200 mg kapsulas absolūtā biopieejamība bija 93%.

Pēc Symtuza perorālas lietošanas veselām pētāmajām personām visas sastāvdaļas ātri uzsūcās.

Darunavīra, kobicistata, emtricitabīna un tenofovīra alafenamīda maksimālā koncentrācija plazmā tika

sasniegta attiecīgi 4,00, 4,00, 2,00 un 1,50 stundas pēc lietošanas. Lietojot Symtuza perorāli kā

sadalītu tableti, sastāvdaļu biopieejamība netika ietekmēta, salīdzinot ar lietošanu, tableti norijot

veselu.

Lietojot darunavīru un kobicistatu kā Symtuza, to kopējā iedarbība pēc lietošanas tukšā dūšā bija

attiecīgi par 30–45% mazāka un par 16–29% mazāka nekā tad, ja šīs zāles lietoja pēc ēdienreizes.

Emtricitabīna C

bija 1,26 reizes augstāka, ja zāles lietoja tukšā dūšā, turpretī zemlīknes laukums

(AUC), lietojot zāles pēc ēdienreizes un tukšā dūšā, bija līdzīgs. Tenofovīra alafenamīda C

bija

1,82 reizes augstāka, ja zāles lietoja tukšā dūšā, savukārt AUC bija par 20% mazāks līdz līdzīgs,

lietojot zāles tukšā dūšā un pēc ēdienreizes. Symtuza tabletes jālieto ēdienreizes laikā. Barības veids

neietekmē Symtuza kopējo iedarbību.

Izkliede

Darunavīrs

Ar plazmas olbaltumvielām darunavīrs saistās aptuveni 95% apmērā. Darunavīrs galvenokārt saistās

pie plazmas α

-skābā glikoproteīna.

Pēc intravenozas ievadīšanas atsevišķi lietota darunavīra izkliedes tilpums bija 88,1 ± 59,0 l (vidējā

vērtība ± standartnovirze), bet, lietojot arī 100 mg ritonavīra divreiz dienā, tas palielinājās līdz

131 ± 49,9 l (vidējā vērtība ± standartnovirze).

Kobicistats

97 - 98% kobicistata saistās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām, un vidējā attiecība starp zāļu

koncentrāciju plazmā un asinīs ir aptuveni 2.

Emtricitabīns

In vitro ar cilvēka plazmas olbaltumvielām saistījās < 4% emtricitabīna, un robežās no 0,02 līdz

200 μg/ml saistīšanās nebija atkarīga no koncentrācijas. Maksimālās koncentrācijas plazmā apstākļos

vidējā attiecība starp zāļu koncentrāciju plazmā un asinīs bija aptuveni 1,0, un vidējā attiecība starp

zāļu koncentrāciju spermā un plazmā bija aptuveni 4,0.

Tenofovīra alafenamīds

In vitro ar cilvēka plazmas olbaltumvielām saistās < 0,7% tenofovīra, un robežās no 0,01 līdz 25 μg/ml

saistīšanās nav atkarīga no koncentrācijas. Ex vivo tenofovīra alafenamīda saistīšanās ar cilvēka

plazmas olbaltumvielām klīniskajos pētījumos paņemtajos paraugos bija aptuveni 80%.

Biotransformācija

Darunavīrs

In vitro eksperimenti ar cilvēka aknu mikrosomām (CAM) liecina, ka darunavīram galvenokārt

raksturīgs oksidatīvs metabolisms. Darunavīru apjomīgi metabolizē aknu CYP sistēma un gandrīz tikai

un vienīgi izoenzīms CYP3A4. Ar [

C] iezīmēta darunavīra pētījumā, kurā piedalījās veseli

brīvprātīgie, pierādīts, ka lielākā daļa radioaktivitātes plazmā pēc vienreizējas 400/100 mg darunavīra

un ritonavīra devas lietošanas bija atkarīga no sākotnējā aktīvā savienojuma. Cilvēka organismā

konstatēti vismaz 3 darunavīra oksidatīvie metabolīti; tiem visiem aktivitāte pret savvaļas tipa HIV

bija vismaz 10 reižu mazāka par darunavīra aktivitāti.

Kobicistats

Kobicistats tiek metabolizēts CYP3A (galvenokārt) un CYP2D6 (mazākā mērā) mediētas oksidācijas

ceļā, un tas netiek pakļauts glikuronizācijai. Pēc [

C]-kobicistata perorālas lietošanas 99%

cirkulējošās radioaktivitātes plazmā noteica neizmainīts kobicistats. Urīnā un fēcēs novērots zems

metabolītu līmenis, un tas nav saistīts ar kobicistata CYP3A inhibējošo aktivitāti.

Emtricitabīns

In vitro pētījumi liecina, ka emtricitabīns nav cilvēka CYP enzīmu inhibitors. Pēc [

C]-emtricitabīna

lietošanas pilnīga emtricitabīna devas atgūšana tika panākta urīnā (aptuveni 86%) un fēcēs (aptuveni

14%). Trīspadsmit procenti devas tika konstatēti urīnā trīs pamata metabolītu veidā. Emtricitabīna

biotransformācija ietver tiola daļas oksidāciju, veidojoties 3’-sulfoksīda diastereomēriem (aptuveni 9%

no devas), un konjugāciju ar glikuronskābi, veidojoties 2’-O-glikuronīdam (aptuveni 4% no devas).

Citi metabolīti nebija konstatējami.

Tenofovīra alafenamīds

Metabolisms ir galvenais tenofovīra alafenamīda eliminācijas ceļš cilvēka organismā; tādā veidā

eliminējas > 80% no perorāli lietotas devas. In vitro pētījumos pierādīts, ka tenofovīra alafenamīds A

katepsīna ietekmē PAM (tai skaitā limfocītos un citās HIV mērķšūnās) un makrofāgos un

karboksilesterāzes-1 ietekmē hepatocītos tiek metabolizēts līdz tenofovīram (galvenais metabolīts).

In vivo šūnās notiek tenofovīra alafenamīda hidrolīze, veidojoties tenofovīram (galvenais metabolīts),

kura fosforilācijas rezultātā veidojas aktīvais metabolīts tenofovīra difosfāts.

In vitro tenofovīra alafenamīdu nemetabolizē CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 vai CYP2D6.

Tenofovīra alafenamīdu minimāli metabolizē CYP3A4. Lietošana vienlaicīgi ar vidēji spēcīgu CYP3A

inducētāju efavirenzu būtiski neietekmēja tenofovīra alafenamīda iedarbību. Pēc tenofovīra

alafenamīda lietošanas [

C] radioaktivitāte plazmā uzrādīja no laika atkarīgu profilu, un pirmajās

stundās visplašāk pārstāvētais savienojums bija tenofovīra alafenamīds, bet pārējā laikā — urīnskābe.

Eliminācija

Darunavīrs

Pēc 400/100 mg [

C]-darunavīra un ritonavīra devas lietošanas fēcēs un urīnā var konstatēt attiecīgi

aptuveni 79,5% un 13,9% no lietotās [

C]-darunavīra devas. Neizmainītā veidā ar fēcēm un urīnu

izdalījās attiecīgi aptuveni 41,2% un 7,7% no ievadītās darunavīra devas.

Ievadot intravenozi, atsevišķi lietota darunavīra (150 mg) un kopā ar nelielām ritonavīra devām

(100 mg) lietota darunavīra klīrenss bija attiecīgi 32,8 l/h un 5,9 l/h. Darunavīra terminālā plazmas

pusperioda mediāna pēc Symtuza lietošanas ir 5,5 stundas.

Kobicistats

Pēc [

C]-kobicistata perorālas lietošanas fēcēs un urīnā tika konstatēti attiecīgi 86% un 8,2% no

lietotās devas. Kobicistata terminālā plazmas pusperioda mediāna pēc Symtuza lietošanas ir

3,6 stundas.

Emtricitabīns

Emtricitabīns galvenokārt tiek izvadīts caur nierēm, un visa lietotā deva ir konstatējama urīnā

(aptuveni 86%) un fēcēs (aptuveni 14%). Trīspadsmit procenti emtricitabīna devas tika konstatēti

urīnā trīs metabolītu veidā. Emtricitabīna sistēmiskais klīrenss bija vidēji 307 ml/min. Pēc Symtuza

perorālas lietošanas emtricitabīna terminālā eliminācijas pusperioda mediāna ir 17,2 stundas.

Tenofovīra alafenamīds

Tenofovīra alafenamīds galvenokārt tiek izvadīts pēc metabolizēšanas līdz tenofovīram. Lietojot

Symtuza, tenofovīra alafenamīda terminālā eliminācijas pusperioda mediāna bija 0,3 stundas.

Tenofovīrs tiek izvadīts no organisma caur nierēm gan ar glomerulārās filtrācijas, gan aktīvas

tubulārās sekrēcijas starpniecību. Tenofovīra plazmas pusperioda mediāna ir aptuveni 32 stundas.

Neizmainīta tenofovīra alafenamīda izvadīšana caur nierēm ir mazāk nozīmīgais ceļš — ar urīnu

izvadās mazāk nekā 1% no devas. Farmakoloģiski aktīvā metabolīta tenofovīra difosfāta pusperiods

PAM ir 150–180 stundu.

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

Pētījumi par Symtuza farmakokinētiku pediatriskajiem pacientiem nav veikti. Tomēr ir dati par dažādu

Symtuza sastāvdaļu farmakokinētiku, kas liecina, ka 800 mg darunavīra, 150 mg kobicistata, 200 mg

emtricitabīna un 10 mg tenofovīra alafenamīda devas pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no

12 gadiem un ar ķermeņa masu vismaz 40 kg rada līdzīgu kopējo iedarbību.

Gados vecāki cilvēki

Pieejamā informācija par Symtuza un tās atsevišķo sastāvdaļu farmakokinētiku gados vecākiem

cilvēkiem (vecums ≥65 gadi) ir ierobežota.

Populācijas farmakokinētikas analīzes ar HIV inficētiem pacientiem liecināja, ka darunavīra

farmakokinētika būtiski neatšķiras atkarībā no tā, kāds bija ar HIV inficēto pacientu vecums (no

18 līdz 75 gadiem; N = 12, vecums ≥ 65 gadi; skatīt 4.4. apakšpunktu).

Klīniski nozīmīgas kobicistata, emtricitabīna vai tenofovīra alafenamīda farmakokinētikas atšķirības

atkarībā no vecuma nav konstatētas ≤ 65 gadu vecumgrupā.

Dzimums

Populācijas farmakokinētikas analīzē konstatēta nedaudz lielāka darunavīra kopējā iedarbība (16,8%)

ar HIV-1 inficētām sievietēm, salīdzinot ar vīriešiem. Šāda atšķirība nav klīniski nozīmīga.

Klīniski nozīmīgas kobicistata, emtricitabīna vai tenofovīra alafenamīda farmakokinētikas atšķirības

atkarībā no dzimuma nav konstatētas.

Nieru darbības traucējumi

Symtuza nav pētīts pacientiem ar nieru darbības traucējumiem. Ir dati par (atsevišķi lietotu) Symtuza

sastāvdaļu farmakokinētiku.

Darunavīrs

Masas līdzsvara pētījumā ar [

C]-darunavīru un ritonavīru iegūtie rezultāti liecina, ka ar urīnu

neizmainītā veidā izdalās aptuveni 7,7% no lietotās darunavīra devas.

Lai gan darunavīrs nav pētīts pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, populācijas farmakokinētikas

analīze liecina, ka darunavīra farmakokinētika pacientiem, kuriem bija HIV infekcija un vidēji smagi

nieru darbības traucējumi (eGFĀ

30–60 ml/min, N = 20), būtiski neatšķīrās (skatīt 4.2. un

4.4. apakšpunktu).

Kobicistats

Ir veikts pētījums par kobicistata farmakokinētiku personām ar smagiem nieru darbības traucējumiem,

bet bez HIV-1 infekcijas (eGFR

< 30 ml/min). Starp personām ar smagiem nieru darbības

traucējumiem un veseliem indivīdiem nenovēroja nozīmīgas kobicistata farmakokinētikas atšķirības,

kas atbilst kobicistata mazajam renālajam klīrensam.

Emtricitabīns

Emtricitabīna vidējā kopējā sistēmiskā iedarbība pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem

(eGFR

< 30 ml/min) (33,7 μgh/ml) bija izteiktāka nekā pacientiem ar normāliem nieru darbības

rādītājiem (11,8 μgh/ml).

Tenofovīra alafenamīds

Starp veseliem indivīdiem un pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (eGFR

> 15, bet

< 30 ml/min) tenofovīra alafenamīda pētījumos nenovēroja klīniski nozīmīgas tenofovīra alafenamīda

vai tenofovīra farmakokinētikas atšķirības. Datu par tenofovīra alafenamīda farmakokinētiku

pacientiem, kuriem eGFR

ir < 15 ml/min, nav.

Aknu darbības traucējumi

Symtuza nav pētīts pacientiem ar aknu darbības traucējumiem. Ir dati par (atsevišķi lietotu) Symtuza

sastāvdaļu farmakokinētiku.

Darunavīrs

Darunavīra metabolismu un elimināciju nodrošina galvenokārt aknas. Vairāku devu pētījumā, kurā

darunavīru/ritonavīru (600/100 mg) lietoja divreiz dienā, pierādīts, ka darunavīra kopējā koncentrācija

plazmā pētāmajām personām ar viegliem (A pakāpe pēc Child-Pugh klasifikācijas, N = 8) vai vidēji

smagiem aknu darbības traucējumiem (B pakāpe pēc Child-Pugh klasifikācijas, N = 8) ir līdzīga kā

veseliem cilvēkiem. Tomēr nesaistīta darunavīra koncentrācija bija attiecīgi par 55% (A pakāpe pēc

Child-Pugh klasifikācijas) un 100% (B pakāpe pēc Child-Pugh klasifikācijas) augstāka. Šāda

pieauguma klīniskais nozīmīgums nav zināms. Smagu aknu darbības traucējumu ietekme uz

darunavīra farmakokinētiku nav pētīta (skatīt 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Kobicistats

Kobicistata metabolismu un elimināciju nodrošina galvenokārt aknas. Ir veikts pētījums par

kobicistata farmakokinētiku personām ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem, bet bez HIV-

1 infekcijas (B pakāpe pēc Child-Pugh klasifikācijas). Starp pētāmajām personām ar vidēji smagiem

aknu darbības traucējumiem un veseliem indivīdiem nenovēroja klīniski nozīmīgas kobicistata

farmakokinētikas atšķirības. Smagu aknu darbības traucējumu (C pakāpe pēc Child-Pugh

klasifikācijas) ietekme uz kobicistata farmakokinētiku nav pētīta.

Emtricitabīns

Emtricitabīna farmakokinētika pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav pētīta, taču

emtricitabīnu būtiski nemetabolizē aknu enzīmi, tāpēc aknu darbības traucējumu ietekmei vajadzētu

būt ierobežotai.

Tenofovīra alafenamīds

Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem nav novērotas klīniski

nozīmīgas tenofovīra farmakokinētikas izmaiņas. Smagu aknu darbības traucējumu (C pakāpe pēc

Child-Pugh klasifikācijas) ietekme uz tenofovīra alafenamīda farmakokinētiku nav pētīta.

Vienlaicīga B un/vai C hepatīta infekcija

Klīniskajos pētījumos nebija pietiekams farmakokinētikas datu daudzums, lai noteiktu B un/vai

C hepatīta vīrusa infekcijas ietekmi uz darunavīra, kobicistata, emtricitabīna vai tenofovīra

alafenamīda farmakokinētiku (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Grūtniecība un pēcdzemdību periods

Darunavīru/kobicistatu 800/150 mg lietojot grūtniecības laikā, darunavīra kopējā iedarbība ir zema

(skatīt 8. tabulu). Sievietēm, kas darunavīru/kobicistatu lietoja grūtniecības otrajā trimestrī, vidējās

kopējā darunavīra C

, AUC

un C

vērtības vienam pētījuma dalībniekam bija par attiecīgi 49%,

56% un 92% mazākas nekā pēcdzemdību periodā; grūtniecības trešajā trimestrī kopējā darunavīra C

un C

vērtības bija par attiecīgi 37%, 50% un 89% mazākas nekā pēc dzemdībām. Būtiski

samazinājās arī nesaistītā zāļvielas frakcija, tostarp C

līmenis bija samazinājies par aptuveni 90%.

Galvenais šādas zemas kopējās iedarbības cēlonis ir izteikta kobicistata kopējās iedarbības

samazināšanās, ko ierosina ar grūtniecību saistīta enzīmu inducēšana (skatīt turpmāk).

8. tabula.

Kopējā darunavīra farmakokinētiskie rezultāti pēc darunavīra/kobicistata lietošanas pa

800/150 mg vienu reizi dienā pretretrovīrusu terapijas shēmas ietvaros grūtniecības otrajā

trimestrī, trešajā trimestrī un pēcdzemdību periodā

Kopējā darunavīra

farmakokinētika

(vidējā vērtība ± SN)

Grūtniecības otrais

trimestris

(n=7)

Grūtniecības trešais

trimestris

(n=6)

Pēcdzemdību periods

(6-12 nedēļas)

(n=6)

, ng/ml

4 340 ± 1 616

4 910 ± 970

7 918 ± 2 199

, ng.h/ml

47 293 ± 19 058

47 991 ± 9 879

99 613 ± 34 862

, ng/ml

168 ± 149

184 ± 99

1 538 ± 1 344

Grūtniecības laikā kobicistata kopējā iedarbība bija mazāka, un, iespējams, tādēļ pastiprinošā ietekme

uz darunavīra iedarbību bija vājāka par optimālo. Grūtniecības otrajā trimestrī kobicistata C

un C

bija par attiecīgi 50%, 63% un 83% mazāka nekā pēc dzemdībām. Grūtniecības trešajā

trimestrī kobicistata C

, AUC

un C

bija par attiecīgi 27%, 49% un 83% mazāka nekā pēc

dzemdībām.

Dati par emtricitabīna un tenefovīra alefanamīda farmakokinētiku grūtniecības laikā nav pieejami.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Darunavīrs

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par darunavīra farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu

toksicitāti, genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Darunavīrs

neietekmē fertilitāti vai agrīnu embrionālo attīstību, un DRV nav konstatēts teratogenitātes potenciāls,

ja iedarbības intensitāte bija vājāka par ieteicamo klīnisko devu cilvēkiem.

Jaunām žurkām, kuras saņēma darunavīru līdz 23.–26. dienai (kas atbilst līdz mazāk nekā 2 gadu

vecumam cilvēkiem) novērota palielināta mirstība, un dažiem dzīvniekiem bija krampji. Šīs atrades

bija saistāmas ar nenobriedušiem aknu enzīmiem un hematoencefālisko barjeru. Tā kā pastāv

neskaidrības par cilvēka hematoencefāliskās barjeras un aknu enzīmu attīstības ātrumu, Symtuza

nedrīkst lietot pediatriskajiem pacientiem vecumā līdz 3 gadiem.

Kobicistats

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un toksisku

ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam. Attīstības toksicitātes

pētījumos ar žurkām un trušiem nav konstatēta teratogēna iedarbība. Žurkām lietojot devu, kas

izraisīja būtisku toksicitāti mātītes organismā, augļiem novērotas mugurkaula un ribāja pārkaulošanās

izmaiņas.

Ex vivo pētījumi ar trušiem un in vivo pētījumi ar suņiem liecina, ka kobicistatam ir neliels QT

intervāla pagarināšanas potenciāls un ka tas var nedaudz pagarināt PR intervālu un pavājināt kreisā

kambara funkciju, kad vidējā koncentrācija vismaz desmitkārtīgi pārsniedz kopējo iedarbību cilvēkam,

kāda vērojama, lietojot ieteikto dienas devu 150 mg.

Kobicistata ilgtermiņa kancerogenitātes pētījumā ar žurkām tika konstatēts šai sugai specifisks

tumorigenitātes potenciāls, ko attiecībā uz cilvēkiem uzskata par nenozīmīgu. Ilgtermiņa

kancerogenitātes pētījumā ar pelēm nekonstatēja nekādu kancerogenitātes potenciālu.

Emtricitabīns

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par emtricitabīna farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu

toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un

attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Emtricitabīnam konstatēts zems kancerogenitātes potenciāls pelēm un žurkām.

Tenofovīra alafenamīds

Tenofovīra alafenamīda preklīniskajos pētījumos ar žurkām un suņiem atklāts, ka primārie toksicitātes

mērķorgāni ir kauli un nieres. Toksisku iedarbību uz kauliem novēroja kā samazinātu kaulu minerālo

blīvumu žurkām un suņiem, kad tenofovīra kopējā iedarbība vismaz četras reizes pārsniedza to, kāda

paredzama pēc Symtuza lietošanas. Suņu acīs bija konstatējama minimāla histiocītu infiltrācija, kad

tenofovīra alafenamīda un tenofovīra kopējā iedarbība attiecīgi aptuveni 15 un 40 reižu pārsniedza to,

kāda paredzama pēc Symtuza lietošanas.

Konvencionālajos genotoksicitātes testos tenofovīra alafenamīdam netika konstatēta mutagenitāte vai

klastogenitāte.

Tā kā pēc tenofovīra alafenamīda lietošanas tenofovīra kopējā iedarbība ir mazāka nekā pēc tenofovīra

dizoproksila lietošanas, kancerogenitātes pētījumi un perinatālais un postnatālais pētījums ar žurkām

veikts tikai ar tenofovīra dizoproksilu. Standartpētījumos iegūtie dati par iespējamu kancerogenitāti un

toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkiem. Reproduktīvās

toksicitātes pētījumos ar žurkām un trušiem nav konstatēta ietekme uz pārošanos, fertilitāti, grūsnību

vai augļa raksturlielumiem. Tomēr peri- un postnatālās toksicitātes pētījumā tenofovīra dizoproksils

mātītei toksiskās devās samazināja pēcnācēju dzīvotspējas indeksu un svaru.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Kroskarmelozes nātrija sāls

Magnija stearāts

Mikrokristāliskā celuloze

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Tabletes apvalks

Makrogols 4000

Daļēji hidrolizēts polivinilspirts

Talks

Titāna dioksīds

Dzeltenais dzelzs oksīds

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojams.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Pēc pirmās atvēršanas: 6 nedēļas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā ar desikantu pudelē, lai tabletes pasargātu no mitruma. Uzglabāt cieši

noslēgtā pudelē.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Balta augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudele ar silikagela desikantu (ievietots atsevišķā paciņā vai

trauciņā) ar bērniem neatveramu polipropilēna (PP) vāciņu, kuram ir indukcijas blīvējums.

Vienā pudelē ir 30 tablešu.

Iepakojuma lielums: kastītes pa vienai vai trim pudelēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/17/1225/001 – 30 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1225/002 – 90 apvalkotās tabletes (3 x 30)

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2017. gada 21. septembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/353154/2018

EMEA/H/C/004391

Symtuza (darunavīrs/kobicistats/emtricitabīns/tenofovīra

alafenamīds)

Symtuza pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Symtuza un kāpēc tās lieto?

Symtuza ir pretvīrusu zāles, ko lieto, lai ārstētu 1. tipa cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV-1) infekciju

pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma (ar ķermeņa masu vismaz 40 kg). HIV-1 ir vīruss,

kas izraisa iegūto imūndeficīta sindromu (AIDS).

Symtuza satur aktīvās vielas darunavīru, kobicistatu, emtricitabīnu un tenofovīra alafenamīdu.

Kā lieto Symtuza?

Symtuza var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāuzsāk ārstam ar pieredzi HIV infekcijas

ārstēšanā.

Symtuza ir pieejamas tablešu formā. Katra tablete satur 800 mg darunavīra, 150 mg kobicistata,

200 mg emtricitabīna un 10 mg tenofovīra alafenamīda. Ieteicamā deva ir viena tablete dienā

ēdienreizes laikā.

Papildu informāciju par Symtuza lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai

farmaceitam.

Symtuza darbojas?

Symtuza satur četras aktīvās vielas, kas atšķirīgi iedarbojas pret HIV.

Darunavīrs ir pretvīrusu līdzeklis, ko sauc par “proteāzes inhibitoru”. Tas bloķē proteāzi, vīrusa

enzīmu, kas ļauj vīrusam vairoties tā inficētajās šūnās. Bloķējot proteāzi, Symtuza mazina HIV-1

daudzumu asinīs un uztur to zemā līmenī.

Kobicistats darbojas kā “pastiprinātājs”, kas vairo darunavīra iedarbību, palēninot darunavīra

noārdīšanos un tādējādi paildzinot darunavīra pretvīrusu iedarbību organismā.

Symtuza (darunavīrs/kobicistats/emtricitabīns/tenofovīra alafenamīds)

EMA/353154/2018

2. lpp. no 3

Tenofovīra alafenamīds ir tenofovīra “priekšzāles”, kas organismā tiek pārvērstas par aktīvo vielu

tenofovīru. Tenofovīrs ir reversās transkriptāzes inhibitors, kas nozīmē, ka tas bloķē reverso

transkriptāzi — citu vīrusa enzīmu, kas ļauj vīrusam vairoties.

Emtricitabīns arī ir reversās transkriptāzes inhibitors, un tas darbojas tāpat kā tenofovīrs.

Symtuza neizārstē ne HIV-1 infekciju, ne AIDS, bet tās var palēnināt imūnsistēmas bojājumus un

samazināt ar AIDS saistītu infekciju un slimību attīstību.

Kādi Symtuza ieguvumi atklāti pētījumos?

Tā kā iepriekš ir pierādīta katras Symtuza aktīvās vielas efektivitāte un tās ir apstiprinātas lietošanai

HIV infekcijas ārstēšanā, pētījumi galvenokārt tika veikti ar mērķi pierādīt, ka Symtuza nodrošina

līdzīgu aktīvo vielu daudzumu asinīs kā aktīvo vielu lietošana atsevišķi.

Papildus tika veikts viens pamatpētījums, lai 153 pieaugušiem iepriekš neārstētiem HIV pacientiem

salīdzinātu Symtuza ar citām pretvīrusu zālēm, kas satur darunavīru, kobicistatu, emtricitabīnu un

tenofovīra dizoproksilu. Efektivitātes rādītājs bija vīrusu slodzes (HIV-1 daudzuma asinīs)

samazinājums līdz mazāk nekā 50 kopijām/ml. Kopumā šāds samazinājums pēc 24 nedēļu ilgas

ārstēšanas tika panākts 75 % pacientu (77 pacientiem no 103), kuri lietoja Symtuza, salīdzinot ar

74 % pacientu (37 pacientiem no 50), kuri lietoja salīdzinājuma zāles.

Kāds risks pastāv, lietojot Symtuza?

Visbiežākās Symtuza blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir caureja,

galvassāpes un izsitumi. Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Symtuza, skatīt zāļu

lietošanas instrukcijā.

Symtuza nedrīkst lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem. Tās arī nedrīkst lietot

kopā ar noteiktām citām zālēm, kas var mazināt Symtuza efektivitāti, kā arī ar zālēm, kas var

paaugstināt nopietnu blakusparādību risku. Sīkāka informācija par zālēm, ko nedrīkst lietot kopā ar

Symtuza, ir atrodama zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Symtuza ir reģistrētas ES?

Symtuza aktīvo vielu efektivitāte, lietojot tās atsevišķi, jau ir pierādīta, un to apvienošana vienā tabletē

padara ārstēšanu vienkāršāku. Symtuza bija tikpat efektīvas kā līdzīgas kombinētās zāles, kas

tenofovīra alafenamīda vietā satur tenofovīra dizoproksilu. Tā kā tenofovīra alafenamīds ir efektīvs

zemākā devā nekā tenofovīra dizoproksils, Symtuza sniedz iespēju mazināt blakusparādības.

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Symtuza, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles

var reģistrēt lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Symtuza lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Symtuza lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Symtuza lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Symtuza

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Symtuza (darunavīrs/kobicistats/emtricitabīns/tenofovīra alafenamīds)

EMA/353154/2018

3. lpp. no 3

Cita informācija par Symtuza

2017. gada 21. septembrī Symtuza saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par Symtuza ir atrodama aģentūras tīmekļa

vietnē: ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/symtuza

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada jūlijā.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju