Sprycel

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

28-04-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
dasatinib
Pieejams no:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATĶ kods:
L01XE06
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
dasatinib
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Prekursoru Šūnu Limfoblastiskas Leikozes-Limfoma, Leikēmija, Mielogēnu, Hroniska, BCR-ABL Pozitīvs
Ārstēšanas norādes:
Sprycel ir indicēts, lai ārstētu pediatrijas pacientiem ar:jaunatklātiem Filadelfijas hromosomas pozitīvas hroniskās mielogēnu leikēmija hroniskā fāzē (Ph+ CML KP) vai Ph+ CML KP izturīgs vai kuri nepanes pirms terapijas, tai skaitā imatinib. no jauna diagnosticēto Ph+ akūtas limfoblastiskas leikēmija (VISI) kombinācijā ar ķīmijterapiju. Sprycel ir norādīts ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar:jaunatklātiem Filadelfijas hromosomas pozitīvas (Ph+) hronisks mielogēnu leikēmija (CML) hroniskā fāzē;hroniskas, paātrināta vai domnas posmā CML ar pretestību vai nepanesība, pirms terapijas, tai skaitā imatinib mesilate;Ph+ akūtas limfoblastiskas leikēmija (VISAS) un limfātiskās domnas CML ar pretestību vai nepanesība, pirms terapijas. Sprycel ir indicēts, lai ārstētu pediatrijas pacientiem ar:jaunatklātiem Ph+ CML hroniskā fāzē (Ph+ CML-CP) vai Ph+ CML-CP izturīgs vai kuri nepanes pirms terapijas, tai skaitā imatinib.
Produktu pārskats:
Revision: 34
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/000709
Autorizācija datums:
2006-11-20
EMEA kods:
EMEA/H/C/000709

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

28-04-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

28-04-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

28-04-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

28-04-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

29-03-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

28-04-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

28-04-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

28-04-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

28-04-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

29-03-2019

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

SPRYCEL 20 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 50 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 70 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 80 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 100 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 140 mg apvalkotās tabletes

Dasatinib

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir SPRYCEL un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms SPRYCEL lietošanas

Kā lietot SPRYCEL

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt SPRYCEL

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir SPRYCEL un kādam nolūkam tās lieto

SPRYCEL satur aktīvo vielu dasatinibu. Šīs zāles lieto hroniskas mieloleikozes (HML)ārstēšanai

pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem vismaz no 1 gada vecuma. Leikoze ir balto asinsšūnu vēzis.

Baltās šūnas parasti palīdz organismam cīnīties ar infekciju. Cilvēkiem ar HML baltās šūnas, ko sauc

par granulocītiem, sāk augt nekontrolēti. SPRYCEL kavē šo leikozes šūnu augšanu.

SPRYCEL

lieto arī Filadelfijas hromosomas pozitīvas (Ph+) akūtas limfoleikozes (ALL) ārstēšanai

pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem vismaz no viena gada vecuma, un limfoīdo blastu hroniskas

mieloleikozes (HML) ārstēšanai pieaugušajiem, kuriem nav uzlabošanās no iepriekšējās terapijas.

Cilvēkiem ar ALL baltās šūnas, ko sauc par limfocītiem, vairojas pārāk ātri un dzīvo pārāk ilgi.

SPRYCEL kavē šo leikozes šūnu augšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par SPRYCEL darbību vai kāpēc šīs zāles tika Jums parakstītas, jautājiet

savam ārstam.

2.

Kas Jums jāzina pirms SPRYCEL lietošanas

Nelietojiet SPRYCEL šādos gadījumos:

ja Jums ir

alerģija

pret dasatinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jūs varētu būt alerģisks, konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms SPRYCEL lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jūs lietojat

zāles asins šķidrināšanai

vai zāles pret asins recekļu veidošanos (skatīt „Citas

zāles un SPRYCEL”);

ja Jums ir vai kādreiz bija aknu vai sirds slimības;

ja Jums parādās

apgrūtināta elpošana, sāpes krūtīs vai klepus

SPRYCEL lietošanas laikā: tas

var liecināt par šķidruma aizturi plaušās vai krūšu kurvī (kas varētu būt biežāk pacientiem,

vecākiem par 65 gadiem) vai par izmaiņām plaušu asinsvados;

ja Jums kādreiz ir bijusi vai šobrīd varētu būt B hepatīta vīrusa infekcija. Tas ir tādēļ, ka

SPRYCEL var izraisīt B hepatīta atkārtošanos, kas dažos gadījumos var izraisīt nāvi. Pirms

ārstēšanas uzsākšanas ārsts rūpīgi izmeklēs pacientus, vai viņiem nav šīs infekcijas pazīmju.

Ja Jums, lietojot SPRYCEL, rodas zilumi, asiņošana, drudzis, nogurums un apjukums,

sazinieties ar savu ārstu. Tās var būt asinsvadu bojājumu pazīmes, ko sauc par trombotisko

mikroangiopātiju (TMA).

Ārsts regulāri sekos Jūsu stāvoklim, lai kontrolētu, vai SPRYCEL ir vēlamā iedarbība. Jums regulāri

veiks arī asins analīzes, kamēr lietojat SPRYCEL.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem, kas jaunāki par vienu gadu. SPRYCEL lietošanas pieredze šajā vecuma

grupā ir ierobežota. Bērniem, kas lieto SPRYCEL, rūpīgi uzraudzīs kaulu augšanu un attīstību.

Citas zāles un SPRYCEL

Pastāstiet ārstam

par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

SPRYCEL galvenokārt pārveidojas aknās. Noteiktas zāles var ietekmēt SPRYCEL iedarbību, ja tās

lieto vienlaicīgi.

Šīs zāles nav jālieto ar SPRYCEL:

ketokonazols, itrakonazols

– tās ir

pretsēnīšu

zāles;

eritromicīns, klaritromicīns, telitromicīns

– tās ir

antibiotikas;

ritonavīrs

- tās ir

pretvīrusu zāles;

fenitoīns, karbamazepīns, fenobarbitāls

- tās ir zāles

epilepsijas

ārstēšanai;

rifampicīns

- tās ir zāles

tuberkulozes

ārstēšanai;

famotidīns, omeprazols

- tās ir zāles, kas

bloķē kuņģa skābes sekrēciju;

asinszāle

- (zināma arī kā

Hypericum perforatum

) augu valsts līdzeklis, ko var iegādāties bez

receptes

depresijas

un citu stāvokļu ārstēšanai.

Nelietojiet

zāles, kas neitralizē kuņģa skābi (

antacīdi

, piemēram, alumīnija hidroksīds vai magnija

hidroksīds),

2 stundas pirms vai 2 stundas pēc SPRYCEL lietošanas

Pastāstiet ārstam

, ja lietojat

zāles asins šķidrināšanai

vai zāles pret asins recekļu veidošanos.

SPRYCEL kopā ar uzturu un dzērienu

Nelietojiet SPRYCEL kopā ar greipfrūtiem vai greipfrūtu sulu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece

vai Jums ir aizdomas, ka ir iestājusies grūtniecība,

pasakiet to ārstam

nekavējoties

SPRYCEL nedrīkst lietot grūtniecības laikā,

ja tikai tas nav absolūti nepieciešams.

Ārsts pārrunās ar Jums SPRYCEL lietošanas grūtniecības laikā potenciālo risku.

Gan vīrietim, gan sievietei SPRYCEL lietošanas laikā ieteiks lietot efektīvu kontracepciju.

Informējiet ārstu, ja barojat bērnu ar krūti.

Jums jāpārtrauc bērna barošana ar krūti, kamēr lietojat

SPRYCEL.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ievērojiet īpašu piesardzību, vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus, ja Jums ir

blakusparādības, piemēram, reibonis un neskaidra redze.

SPRYCEL satur laktozi.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot SPRYCEL

SPRYCEL parakstīs tikai ārsts, kuram ir pieredze leikozes ārstēšanā. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši

tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. SPRYCEL ir

paredzēts pieaugušajiem un bērniem vismaz 1 gada vecuma.

Ieteicamā sākotnējā deva pieaugušiem pacientiem ar HML hroniskajā fāzē ir 100 mg vienu reizi

dienā.

Ieteicamā sākotnējā deva pieaugušiem pacientiem ar HML akcelerācijas fāzē vai blastu krīzē vai

Ph+ ALL ir 140 mg vienu reizi dienā.

Bērniem ar HML hroniskā fāzē vai Ph+ ALL dozē, pamatojoties uz ķermeņa masu.

SPRYCEL

lieto iekšķīgi vienu reizi dienā vai nu SPRYCEL tablešu veidā, vai SPRYCEL pulvera iekšķīgi

lietojamas suspensijas pagatavošanai veidā. SPYRCEL tabletes nav ieteicamas pacientiem, kuri sver

mazāk nekā 10 kg. Pacientiem, kuri sver mazāk nekā 10 kg un kuri nevar norīt tabletes, jālieto pulveris

iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai. Pārejot no vienas zāļu formas uz otru (t.i., tabletēm un

iekšķīgi lietojamu suspensiju), var mainīties zāļu deva, tādēļ Jums nevajadzētu mainīt zāļu formu.

Jūsu ārsts izlems par pareizo zāļu formu un devu, ņemot vērā Jūsu svaru, jebkuras blakusparādības un

reakciju uz ārstēšanu. Sākotnējā SPRYCEL deva bērniem tiek aprēķināta, ņemot vērā ķermeņa masu,

kā parādīts zemāk:

Ķermeņa masa (kg)

Dienas deva (mg)

no 10 līdz mazāk nekā 20 kg

40 mg

no 20 līdz mazāk nekā 30 kg

60 mg

no 30 līdz mazāk nekā 45 kg

70 mg

vismaz 45 kg

100 mg

Tablete nav ieteicama pacientiem, kuri sver mazāk nekā 10 kg; šiem pacientiem jālieto pulveris iekšķīgi lietojamas

suspensijas pagatavošanai.

SPRYCEL nav devu ieteikumu bērniem līdz 1 gada vecumam.

Atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas uz ārstēšanu, ārsts var ieteikt lielāku vai mazāku devu, vai pat uz

neilgu laiku apturēt ārstēšanu. Lielāku vai mazāku devu iegūšanai var būt nepieciešams lietot dažāda

stipruma tablešu kombinācijas.

Tabletes var būt kalendārblisteru iepakojumā.

Tie ir blisteri, uz kuriem ir norādītas nedēļas dienas.

Ar bultām tiek apzīmētas nākošās tabletes, kas jālieto saskaņā ar Jūsu ārstēšanas grafiku.

Kā lietot SPRYCEL

Lietojiet tabletes katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Norijiet tabletes veselas. Nesasmalciniet,

nedaliet un nekošļājiet tās. Nelietojiet izšķīdušas tabletes. Jūs nevarat būt pārliecināti, ka saņemsiet

nepieciešamo devu, ja Jūs sasmalcināsiet, sadalīsiet,sakošļāsiet vai izšķīdināsiet tabletes. SPRYCEL

tabletes var lietot ēšanas laikā vai starp ēdienreizēm.

Īpaši norādījumi par rīkošanos ar SPRYCEL

Maz ticams, ka SPRYCEL tabletes sadrups. Tomēr, ja tā notiek, personām, izņemot pacientus,

rīkojoties ar SPRYCEL, jālieto cimdi.

Cik ilgi lietot SPRYCEL

Lietojiet SPRYCEL katru dienu, kamēr ārsts liks pārtraukt. Pārliecinieties, ka esat lietojis SPRYCEL

tik ilgi, cik to parakstījis ārsts.

Ja esat lietojis SPRYCEL vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis par daudz tablešu,

nekavējoties

informējiet ārstu. Jums var būt nepieciešama

ārsta uzraudzība.

Ja esat aizmirsis lietot SPRYCEL

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Lietojiet nākošo devu paredzētajā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visas turpmāk minētās var būt nopietnu blakusparādību pazīmes:

ja Jums ir

sāpes krūtīs, kļūst grūti elpot, parādās klepus

ģībonis

ja Jums parādās

negaidīta asiņošana vai zilumi,

ja nav bijuši savainojumi;

ja Jūs ievērojat

asinis vemjot, fēcēs vai urīnā,

vai ja fēces ir melnā krāsā;

ja Jums parādās

infekcijas pazīmes,

piemēram, drudzis, izteikti drebuļi;

ja Jums ir drudzis, iekaisusi mutes vai kakla gļotāda, ir ādas un/vai gļotādas pārklāšanās ar

pūslīšiem vai lobīšanās.

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu,

ja novērojat kādu no iepriekš minētajām pazīmēm.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Infekcijas

(tajā skaitā bakteriālas, vīrusu un sēnīšu).

Sirds un plaušas:

elpas trūkums.

Gremošanas traucējumi:

caureja, nelabums (slikta dūša, vemšana).

Āda, mati, acis, vispārēji:

izsitumi uz ādas, drudzis, sejas, plaukstu, pēdu pietūkums,

galvassāpes, nogurums vai nespēks, asiņošana.

Sāpes:

sāpes muskuļos (terapijas pārtraukšanas laikā vai pēc tās), sāpes vēderā.

Izmeklējumi var uzrādīt:

samazinātu trombocītu skaitu, samazinātu balto asins šūnu skaitu

(neitropēnija), anēmiju, šķidrumu ap plaušām.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 10 cilvēkiem)

Infekcijas

: pneimonija, herpes vīrusa infekcija (tai skaitā citomegalovīrusa — CMV), augšējo

elpceļu infekcija, nopietna asins vai audu infekcija (tai skaitā retāk novēroti gadījumi ar letālu

iznākumu).

Sirds un plaušas

: sirdsklauves, neregulāra sirdsdarbība, sastrēguma sirds mazspēja, sirds

muskuļa vājums, paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts asinsspiediens plaušās, klepus.

Gremošanas traucējumi:

ēstgribas traucējumi, garšas traucējumi, uzpūsts jeb izspiedies

vēders, resnās zarnas iekaisums, aizcietējums, grēmas, čūlas mutē, ķermeņa masas

palielināšanās, ķermeņa masas samazināšanās, gastrīts.

Āda, mati, acis, vispārēji:

tirpas, ādas nieze, sausa āda, pinnes, ādas iekaisums, pastāvīgs

troksnis ausīs, matu izkrišana, pastiprināta svīšana, redzes traucējumi (tai skaitā neskaidra redze

un traucēta redze), sausuma sajūta acīs, asinsizplūdums, depresija, bezmiegs, pietvīkums,

reibonis, sasitums (zilumu veidošanās), ēstgribas trūkums, miegainība, vispārēja tūska.

Sāpes:

sāpes locītavās, muskuļu vājums, sāpes krūšu kurvī, sāpes ap plaukstām un pēdām,

drebuļi, muskuļu un locītavu stīvums, muskuļu spazmas.

Izmeklējumi var uzrādīt:

šķidrumu ap sirdi, šķidrumu ap plaušām, aritmiju, neitropēniju ar

drudzi, kuņģa-zarnu trakta asiņošanu, augstu urīnskābes līmeni asinīs.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 100 cilvēkiem)

Sirds un plaušas:

miokarda infarkts (tai skaitā ar letālu iznākumu), sirds (saistaudu apvalka)

apvalka iekaisums, neregulārs sirdsdarbības ritms, sāpes krūšu kurvī, jo sirds netiek pietiekami

apgādāta ar asinīm (stenokardija), zems asinsspiediens, elpceļu sašaurināšanās, kas var izraisīt

elpošanas traucējumus, astma, paaugstināts asinsspiediens plaušu artērijās (asinsvados).

Gremošanas traucējumi:

aizkuņģa dziedzera iekaisums, peptiska čūla, barības vada iekaisums,

vēdera pietūkums, ādas ap anālo kanālu plīsumi, apgrūtināta rīšana, žultspūšļa iekaisums,

žultsvadu nosprostojums, kuņģa-barības vada atvilnis (stāvoklis, kad daļa kuņģa skābes un

pārējā satura nonāk atpakaļ rīklē).

Āda, mati, acis, vispārēji:

alerģiska reakcija, tai skaitā jutīgi, sarkani mezgli ādā (mezglainā

eritēma), trauksme, apjukums, garastāvokļa svārstības, samazināta dzimumdziņa, ģībšana, trīce,

acs iekaisums, kas izraisa apsārtumu un sāpes, ādas slimība, kurai raksturīgi sāpīgi, sarkani, labi

norobežoti plankumi, kā arī pēkšņs drudzis un palielināts leikocītu skaits (neitrofilā dermatoze),

dzirdes zudums, jutība pret gaismu, redzes traucējumi, pastiprināta acu asarošana, ādas krāsas

pārmaiņas, zemādas taukaudu iekaisums, ādas čūla, pūšļu veidošanās ādā, nagu bojājumi, matu

bojājumi, plaukstu-pēdu sindroms, nieru mazspēja, bieža urinēšana, krūšu palielināšanās

vīriešiem, menstruālā cikla traucējumi, vispārējs vājums un diskomforts, vājāka vairogdziedzera

darbība, līdzsvara traucējumi staigājot, osteonekroze (slimība, kad raksturīga vājāka kaulaudu

apasiņošana, kas savukārt var izraisīt kaulaudu zudumu un bojāeju), artrīts, visa ķermeņa ādas

tūska.

Sāpes:

vēnas iekaisums, kas var izraisīt apsārtumu, jutību un pietūkumu, cīpslas iekaisums.

Galvas smadzenes:

atmiņas zudums.

Izmeklējumi var uzrādīt:

patoloģiskus asins analīžu rezultātus un iespējamus nieru darbības

traucējumus, ko izraisa audzēja bojāejas atkritumvielas (audzēja līzes sindroms), zemu albumīna

līmeni asinīs, mazu limfocītu (balto asins šūnu veids) skaitu asinīs, augstu holesterīna līmeni

asinīs, limfmezglu tūsku, asiņošanu galvas smadzenēs, neregulāru sirds elektrisko aktivitāti,

palielinātu sirdi, aknu iekaisumu, olbaltumvielas urīnā, paaugstinātu kreatīna fosfokināzes

(enzīms, kas atrodas galvenokārt sirdī, smadzenēs un skeleta muskuļos) līmeni, paaugstināts

troponīna līmenis (troponīns ir enzīms, kas galvenokārt atrodams sirdī un skeleta muskuļos),

paaugstināts gamma-glutamiltransferāzes līmenis (gamma-glutamiltransferāze ir enzīms, kas

galvenokārt atrodams aknās).

Retas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 1000 cilvēkiem)

Sirds un plaušas:

paplašināts sirds labais kambaris, sirds muskuļa iekaisums, dažādas

izpausmes, kuras izraisa sirds muskuļa apasiņošanas traucējumi (akūts koronārs sindroms), sirds

apstāšanās (sirds sūknēto asiņu plūsmas apstāšanās), sirds koronāro artēriju slimība, sirds un

plaušu apvalku audu iekaisums, asins trombu veidošanās, asins trombu veidošanās plaušās.

Gremošanas traucējumi:

neaizstājamu uzturvielu, piemēram, olbaltumu, zudums no

gremošanas sistēmas, zarnas nosprostojums, anālās atveres fistula (patoloģisks kanāls starp

anālo atveri un ādu ap to), nieru darbības traucējumi, diabēts.

Āda, mati, acis, vispārēji:

krampji, redzes nerva iekaisums, kas var izraisīt pilnīgu vai daļēju

redzes zudumu, zilganvioleti plankumi uz ādas, patoloģiski liela vairogdziedzera aktivitāte,

vairogdziedzera iekaisums, ataksija (muskuļu koordinācijas traucējumi), iešanas traucējumi,

spontāns aborts, ādas asinsvadu iekaisums, ādas fibroze.

Galvas smadzenes:

insults, īslaicīga neiroloģisku traucējumu epizode, ko izraisa apasiņošanas

traucējumi, sejas nerva paralīze, demence.

Imūnsistēma

: smagas alerģiskas reakcijas.

Skeleta-muskuļu sistēma un saistaudi

: aizkavēta noapaļoto galu, kas veido locītavas (epifīzes)

slēgšanās; lēnāka vai kavētā augšana.

Citas blakusparādības, par kurām ziņots un kuru biežums nav zināms (nevar noteikt pēc

pieejamiem datiem):

plaušu iekaisums;

kuņģa vai zarnu asiņošana, kas var būt letāla;

B hepatīta infekcijas atkārtošanās (reaktivācija), ja iepriekš bijis B hepatīts (aknu infekcija);

drudzis, pūslīši uz ādas un gļotādu čūlas.

Nieru slimība ar tādiem simptomiem kā tūska un novirzes laboratorisko testu rezultātos,

piemēram, olbaltumvielas urīnā un zems olbaltumvielu līmenis asinīs.

Asinsvadu bojājumi, kas pazīstami kā trombotiska mikroangiopātija (TMA), tostarp samazināts

sarkano asins šūnu skaits, samazināts trombocītu skaits un asins recekļu veidošanās.

Ārstēšanas laikā ārsts pārbaudīs, vai Jums nav parādījušās kādas no šīm blakusparādībām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības,

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt SPRYCEL

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles etiķetes, blistera vai kastītes

pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko SPRYCEL satur

Aktīvā viela ir dasatinibs. Katra apvalkotā tablete satur 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg

vai 140 mg dasatiniba (monohidrāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodols

: laktozes monohidrāts (skatīt 2. sadaļu "SPRYCEL satur laktozi");

mikrokristāliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls, hidroksipropilceluloze, magnija

stearāts;

apvalks:

hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400.

SPRYCEL ārējais izskats un iepakojums

SPRYCEL 20 mg: apvalkotā tablete ir balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, apaļa tablete ar

uzrakstu “BMS” vienā pusē un "527" otrā pusē.

SPRYCEL 50 mg: apvalkotā tablete ir balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, ovāla tablete ar

uzrakstu “BMS” vienā pusē un "528" otrā pusē.

SPRYCEL 70 mg: apvalkotā tablete ir balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, apaļa tablete ar

uzrakstu “BMS” vienā pusē un "524" otrā pusē.

SPRYCEL 80 mg: apvalkotā tablete ir balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, trīsstūrveida tablete ar

uzrakstu “BMS 80” vienā pusē un "855" otrā pusē.

SPRYCEL 100 mg: apvalkotā tablete ir balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, ovāla tablete ar

uzrakstu “BMS 100” vienā pusē un "852" otrā pusē.

SPRYCEL 140 mg: apvalkotā tablete ir balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, apaļa tablete ar

uzrakstu “BMS 140” vienā pusē un "857" otrā pusē.

SPRYCEL 20 mg, 50 mg vai 70 mg apvalkotās tabletes ir pieejamas kartona kastītēs, kas satur

56 apvalkotās tabletes 4 kalendārajos blisteros ar 14 apvalkotām tabletēm katrā, un kartona kastītēs,

kas satur 60 x 1 apvalkotās tabletes perforētos dozējamu vienību blisteros. Tās ir pieejamas arī

pudelēs, kas noslēgtas ar bērniem neatveramu vāciņu un satur 60 apvalkotās tabletes. Katrā kartona

kastītē ir viena pudele.

SPRYCEL 80 mg, 100 mg vai 140 mg apvalkotās tabletes ir pieejamas kartona kastītēs, kas satur

30 x 1 apvalkotās tabletes perforētos dozējamu vienību blisteros. Tās ir pieejamas arī pudelēs, kas

noslēgtas ar bērniem neatveramu vāciņu un satur 30 apvalkotās tabletes. Katrā kartona kastītē ir viena

pudele.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Īrija

Ražotājs

Swords Laboratories T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Īrija

CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc

Strada Provinciale 12 Casilina, 41

03012 Anagni (FR)

Itālija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Kft.

Teл.: + 359 2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel.: + 36 1 9206 550

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 356 23976333

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: 0800 0752002 (+49 (0)89 121 42 350)

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Bristol-Myers Squibb, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 2606400

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: + 33 (1) 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

+385

2078

România

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

Tel: + 353 (0)1 483 3625

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 20833 600

Italia

Bristol-Myers Squibb

S.r.l.Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +371 66164750

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to

ārstēšanu.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

SPRYCEL 10 mg/ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Dasatinib

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir SPRYCEL un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms SPRYCEL lietošanas

Kā lietot SPRYCEL

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt SPRYCEL

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir SPRYCEL un kādam nolūkam tās lieto

SPRYCEL satur aktīvo vielu dasatinibu. Šīs zāles lieto, lai ārstētu hronisku mieloleikozi (HML) un

Filadelfijas hromosomas pozitīvu (Ph+) akūtu limfoleikozi (ALL) pusaudžiem un bērniem vismaz no

viena gada vecuma. Leikoze ir balto asinsšūnu vēzis. Baltās šūnas parasti palīdz organismam cīnīties

ar infekciju. Cilvēkiem ar HML baltās šūnas, ko sauc par granulocītiem, sāk augt nekontrolēti.

SPRYCEL kavē šo leikozes šūnu augšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par SPRYCEL darbību vai kāpēc šīs zāles tika Jums vai Jūsu bērnam

parakstītas, jautājiet savam ārstam.

2.

Kas Jums jāzina pirms SPRYCEL lietošanas

Nelietojiet SPRYCEL šādos gadījumos:

ja Jums ir

alerģija

pret dasatinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jūs vai Jūsu bērns varētu būt alerģisks, konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms SPRYCEL lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jūs lietojat

zāles asins šķidrināšanai

vai zāles pret asins recekļu veidošanos (skatīt „Citas

zāles un SPRYCEL”);

ja Jums ir vai kādreiz bija aknu vai sirds slimības;

ja Jums parādās

apgrūtināta elpošana, sāpes krūtīs vai klepus

SPRYCEL lietošanas laikā: tas

var liecināt par šķidruma aizturi plaušās vai krūšu kurvī (kas varētu būt biežāk pacientiem,

vecākiem par 65 gadiem) vai par izmaiņām plaušu asinsvados;

ja Jums kādreiz ir bijusi vai šobrīd varētu būt B hepatīta vīrusa infekcija. Tas ir tādēļ, ka

SPRYCEL var izraisīt B hepatīta atkārtošanos, kas dažos gadījumos var izraisīt nāvi. Pirms

ārstēšanas uzsākšanas ārsts rūpīgi izmeklēs pacientus, vai viņiem nav šīs infekcijas pazīmju.

Ja Jums, lietojot SPRYCEL, rodas zilumi, asiņošana, drudzis, nogurums un apjukums,

sazinieties ar savu ārstu. Tās var būt asinsvadu bojājumu pazīmes, ko sauc par trombotisko

mikroangiopātiju (TMA).

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

SPRYCEL 20 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 50 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 70 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 80 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 100 mg apvalkotās tabletes

SPRYCEL 140 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

SPRYCEL 20 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 20 mg dasatiniba (dasatinib) (monohidrāta veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrā apvalkotajā tabletē ir 27 mg laktozes monohidrāta.

SPRYCEL 50 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 50 mg dasatiniba (dasatinib) (monohidrāta veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrā apvalkotajā tabletē ir 67,5 mg laktozes monohidrāta.

SPRYCEL 70 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 70 mg dasatiniba (dasatinib) (monohidrāta veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrā apvalkotajā tabletē ir 94,5 mg laktozes monohidrāta.

SPRYCEL 80 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 80 mg dasatiniba (dasatinib) (monohidrāta veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrā apvalkotajā tabletē ir 108 mg laktozes monohidrāta.

SPRYCEL 100 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 100 mg dasatiniba (dasatinib) (monohidrāta veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrā apvalkotajā tabletē ir 135,0 mg laktozes monohidrāta.

SPRYCEL 140 mg apvalkotās tabletes

Katrā apvalkotajā tabletē ir 140 mg dasatiniba (dasatinib) (monohidrāta veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrā apvalkotajā tabletē ir 189 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete).

SPRYCEL 20 mg apvalkotās tabletes

Balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, apaļa apvalkotā tablete ar uzrakstu "BMS" vienā pusē un

"527" otrā pusē.

SPRYCEL 50 mg apvalkotās tabletes

Balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, ovāla apvalkotā tablete ar uzrakstu "BMS" vienā pusē un

"528" otrā pusē.

SPRYCEL 70 mg apvalkotās tabletes

Balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, apaļa apvalkotā tablete ar uzrakstu "BMS" vienā pusē un

"524" otrā pusē.

SPRYCEL 80 mg apvalkotās tabletes

Balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, trīsstūrveida apvalkotā tablete ar uzrakstu "BMS 80" vienā

pusē un "855" otrā pusē.

SPRYCEL 100 mg apvalkotās tabletes

Balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, ovāla apvalkotā tablete ar uzrakstu "BMS 100" vienā pusē un

"852" otrā pusē.

SPRYCEL 140 mg apvalkotās tabletes

Balta vai gandrīz balta, abpusēji izliekta, apaļa apvalkotā tablete ar uzrakstu "BMS 140" vienā pusē un

"857" otrā pusē.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

SPRYCEL lieto pieaugušiem pacientiem, lai ārstētu:

pirmreizēji diagnosticētu Filadelfijas hromosomas pozitīvu (Ph+) hronisku mieloleikozi (HML)

hroniskā fāzē;

HML hroniskā, akcelerācijas vai blastu fāzē ar iepriekšējas terapijas, tai skaitā imatiniba,

rezistenci vai nepanesamību;

Ph+ akūtu limfoleikozi (ALL) un limfoīdo blastu HML ar iepriekšējas terapijas rezistenci vai

nepanesamību.

SPRYCEL lieto pediatriskiem pacientiem, lai ārstētu:

pirmreizēji diagnosticētu Ph + HML hroniskā fāzē (Ph + HML-HF) vai Ph + HML hroniskā fāzē

ar iepriekšējas terapijas, tostarp imatiniba, rezistenci vai nepanesamību.

pirmreizēji diagnosticētu Ph + ALL kombinācijā ar ķīmijterapiju.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Terapija jāuzsāk ārstam, kuram ir pieredze leikozes diagnostikā un šo pacientu ārstēšanā.

Devas

Pieaugušiem pacientiem

Ieteicamā sākumdeva HML hroniskā fāzē ir 100 mg dasatiniba vienu reizi dienā.

Ieteicamā sākumdeva HML vai Ph+ ALL akcelerācijas fāzē, mieloīdo vai limfoīdo blastu fāzē

(progresējošā fāzē) ir 140 mg vienu reizi dienā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskajai populācijai (Ph+ HML-HF un Ph+ ALL)

Devas bērniem un pusaudžiem tiek aprēķinātas, pamatojoties uz ķermeņa masu (skatīt 1. tabulu).

Dasatinibu lieto iekšķīgi vienu reizi dienā vai nu SPRYCEL apvalkoto tablešu veidā, vai SPRYCEL

pulvera iekšķīgi lietojamas suspensijai pagatavošanai veidā (skatīt SPRYCEL pulveris iekšķīgi

lietojamas suspensijai pagatavošanai zāļu aprakstu). Deva jāpārrēķina ik pēc 3 mēnešiem,

pamatojoties uz ķermeņa masas izmaiņām, vai, ja nepieciešams, biežāk. Tablešu lietošana nav

ieteicama pacientiem, kuri sver mazāk nekā 10 kg; šiem pacientiem jālieto pulveris iekšķīgi lietojamas

suspensijas pagatavošanai. Devu ieteicams palielināt vai samazināt, pamatojoties uz pacienta atbildes

reakciju un zāļu panesamību. Nav pieredzes par SPRYCEL lietošanu bērniem līdz 1 gada vecumam.

SPRYCEL apvalkotās tabletes un SPRYCEL pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

nav bioekvivalenti. Pacienti, kuri var norīt tabletes un kuri vēlas pāriet no SPRYCEL pulvera iekšķīgi

lietojamas suspensijas pagatavošanai uz SPRYCEL tabletēm, vai pacienti, kuri nevar norīt tabletes un

kuri vēlas pāriet no tabletēm uz iekšķīgi lietojamu suspensiju, tā var rīkoties, ja tiek ievērotas pareizas

devas rekomendācijas šai zāļu formai.

SPRYCEL tablešu sākuma dienas deva pediatriskiem pacientiem ir attēlota 1. tabulā.

1. tabula.

SPRYCEL tablešu dozēšana pediatriskiem pacientiem ar Ph+ HML HF vai

Ph+ ALL

Ķermeņa masa (kg)

a

Dienas deva (mg)

10 līdz mazāk nekā 20 kg

40 mg

20 līdz mazāk nekā 30 kg

60 mg

30 līdz mazāk nekā 45 kg

70 mg

vismaz 45 kg

100 mg

Tabletes nav ieteicamas pacientiem, kuri sver mazāk nekā 10 kg; šiem pacientiem jālieto pulveris iekšķīgi lietojamas

suspensijas pagatavošanai.

Terapijas ilgums

Klīniskajos pētījumos pieaugušajiem ar Ph + HML-HF, HML akcelerācijas, mieloīdā vai limfoīdā

blastu fāzē (progresējošā fāze) vai Ph + ALL un pediatriskiem pacientiem ar Ph + HML- HF terapija

ar SPRYCEL tika turpināta līdz slimības progresēšanai vai līdz brīdim, kad pacients to vairs nepanes.

Terapijas pārtraukšanas ietekme uz slimības ilgtermiņa iznākumu pēc tam, kad ir bijusi sasniegta

citoģenētiska vai molekulāra atbildes reakcija [arī pilnīga citoģenētiska atbildes reakcija (

complete

cytogenetic response,

cCCyR), nozīmīga molekulāra atbildes reakcija (

major molecular response

MMR) un MR4.5], nav pētīta.

Klīniskajos pētījumos terapiju ar SPRYCEL pediatriskiem pacientiem ar Ph + ALL lietoja

nepārtraukti, pievienojot secīgiem fona ķīmijterapijas cikliem, maksimāli divus gadus. Pacientiem,

kuri saņem sekojošu cilmes šūnu transplantāciju, SPRYCEL var lietot vēl vienu gadu pēc

transplantācijas.

Ieteicamās devas iegūšanai, SPRYCEL pieejams kā 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg un 140 mg

apvalkotās tabletes un pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai (10 mg/ml suspensijas

pēc pagatavošanas). Devu ieteicams palielināt vai samazināt, pamatojoties uzpacienta atbildes reakciju

un zāļu panesamību.

Devas palielināšana

Klīniskajos pētījumos ar pieaugušajiem pacientiem ar HML un Ph+ ALL devu palielināšana līdz

140 mg vienu reizi dienā (HML hroniskajā fāzē) vai 180 mg vienu reizi dienā (HML vai Ph+ ALL

progresējošā fāzē) tika atļauta pacientiem, kuriem nepanāca hematoloģisku vai citoģenētisku atbildes

reakciju, lietojot ieteicamo sākumdevu.

Pediatriskiem pacientiem ar Ph + HML-HF, kuri nesasniedz hematoloģisko, citoģenētisko un

molekulāro atbildes reakciju ieteiktajos laika punktos un kuri panes terapiju, ieteicama 2. tabulā

attēlotā devu palielināšana, pamatojoties uz pašreizējām ārstēšanas vadlīnijām.

2. tabula:

Devas palielināšana pediatriskiem pacientiem ar Ph+ HML-hroniskā fāzē

Deva (maksimālā deva dienā)

Sākuma deva

Devas palielināšana

Tabletes

40 mg

50 mg

60 mg

70 mg

70 mg

90 mg

100 mg

120 mg

Devas palielināšana nav ieteicama pediatriskiem pacientiem ar Ph + ALL, jo šiem pacientiem

SPRYCEL tiek lietots kombinācijā ar ķīmijterapiju.

Devu pielāgošana nevēlamo blakusparādību gadījumā

Mielosupresija

Klīniskajos pētījumos mielosupresiju kontrolēja ar devu lietošanas pārtraukumiem, devu samazināšanu

vai pētījuma terapijas pārtraukšanu. Atbilstoši tika lietotas trombocītu transfūzijas un eritrocītu

transfūzijas. Hematopoētisko augšanas faktoru lietoja pacientiem ar rezistentu mielosupresiju.

Vadlīnijas par devas pielāgošanu pieaugušajiem ir apkopotas 3. tabulā un pediatrijas pacientiem ar Ph

+ HML-HF 4. tabulā. Vadlīnijas pediatriskiem pacientiem ar Ph + ALL, kas tiek ārstēti kombinācijā ar

ķīmijterapiju, ir norādītas šo tabulu atsevišķā sadaļā.

3. tabula.

Devas

pielāgošana neitropēnijas un trombocitopēnijas gadījumā pieaugušajiem

Pieaugušie ar HML

hroniskā fāzē (sākumdeva

100 mg vienu reizi dienā)

ANS < 0,5 x 10

un/vai

trombocīti < 50 x 10

Pārtrauc terapiju, kamēr ANS ≥ 1,0 x 10

un trombocīti ≥ 50 x 10

Atsāk terapiju ar sākotnējo sākumdevu.

Ja trombocīti < 25 x 10

/l un/vai atkārtojas

ANS < 0,5 x 10

/l > 7 dienas, atkārto 1.

darbību un atsāk terapiju ar samazinātu devu

80 mg vienu reizi dienā, ja ir otrā epizode.

Trešās epizodes gadījumā, devu samazina

līdz 50 mg vienu reizi dienā (pacientiem ar

pirmreizēju diagnozi) vai pārtrauc ārstēšanu

(pacientiem ar iepriekšējas terapijas, tai

skaitā imatiniba, rezistenci vai

nepanesamību).

Pieaugušajiem ar HML

akcelerācijas un blastu fāzē

un Ph+ ALL (sākumdeva

140 mg vienu reizi dienā)

ANS < 0,5 x 10

un/vai trombocīti

< 10 x 10

Pārbauda, vai citopēnija ir saistīta ar leikozi

(kaulu smadzeņu aspirāts vai biopsija).

Ja citopēnija nav saistīta ar leikozi,

pārtrauc terapiju, līdz ANS ≥ 1,0 x 10

un trombocīti ≥ 20 x 10

/l, un atsāk

terapiju ar sākotnējo sākumdevu.

Ja ir citopēnijas recidīvs, atkārto 1. darbību

un atsāk terapiju ar samazinātu devu 100 mg

vienu reizi dienā (otrā epizode) vai 80 mg

vienu reizi dienā (trešā epizode).

Ja citopēnija ir saistīta ar leikozi, jāapsver

devas palielināšana līdz 180 mg vienu reizi

dienā.

ANS: absolūtais neitrofilo leikocītu skaits

4. tabula. Devas pielāgošana neitropēnijas un trombocitopēnijas gadījumā pediatriskiem

pacientiem ar Ph+ HML hroniskā fāzē

1. Ja citopēnija turpinās

ilgāk par 3 nedēļām,

pārbauda, vai citopēnija ir

saistīta ar leikozi (kaulu

smadzeņu aspirāts vai

biopsija).

2. Ja citopēnija nav saistīta

ar leikozi, pārtrauc terapiju,

līdz ANS ≥ 1,0 x 10

/l un

trombocīti ≥ 75 x 10

/l, un

atsāk terapiju ar sākotnējo

sākumdevu vai samazinātu

devu.

3. Ja citopēnija atkārtojas,

atkārtojiet kaulu smadzeņu

aspirāciju / biopsiju un

turpināt ārstēšanu ar

samazinātu devu.

Deva (maksimālā deva dienā)

Sākotnējā

sākumdeva

Viena līmeņa

devas

samazināšana

Divu līmeņu devas

samazināšana

Tabletes

40 mg

20 mg

60 mg

40 mg

20 mg

70 mg

60 mg

50 mg

100 mg

80 mg

70 mg

ANS: absolūtais neitrofilo leikocītu skaits

*mazākas devas tablete nav pieejama

Pediatriskiem pacientiem ar Ph + HML hroniskā fāzē, ja ≥ 3. pakāpes neitropēnija vai

trombocitopēnija atkārtojas pilnīgas hematoloģiskās atbildes reakcijas laikā, SPRYCEL lietošana

jāpārtrauc un pēc tam to var atsākt ar samazinātu devu. Vidējas pakāpes citopēnijas un slimības

atbildes reakcijas gadījumā, ja nepieciešams, jāveic devas samazinājums uz laiku.

Pediatriskiem pacientiem ar Ph + ALL 1.- 4. pakāpes hematoloģiskās toksicitātes gadījumos devu

pielāgošana nav ieteicama. Ja neitropēnija un/vai trombocitopēnija izraisa nākamā ārstēšanas cikla

aizkavēšanos par vairāk nekā 14 dienām, SPRYCEL lietošana jāpārtrauc un jāatjauno tajā pašā devas

līmenī, kad tiek uzsākts nākamais ārstēšanas cikls. Ja neitropēnija un/vai trombocitopēnija saglabājas

un nākamais ārstēšanas cikls aizkavējās par nākamām 7 dienām, jāveic kaulu smadzeņu novērtējums,

lai novērtētu celularitāti un blastu procentuālo daudzumu. Ja kaulu smadzeņu celularitāte ir <10%,

ārstēšana ar SPRYCEL jāpārtrauc līdz ANS > 500/μL (0,5 x 10

/L), un pēc tam terapiju var atsākt ar

pilnu devu. Ja kaulu smadzeņu celularitāte ir >10%, var apsvērt iespēju atsākt ārstēšanu ar SPRYCEL.

Nehematoloģiskas nevēlamas blakusparādības

Ja, lietojot dasatinibu, attīstās vidēji smaga 2. pakāpes nehematoloģiska nevēlama blakusparādība,

ārstēšana jāpārtrauc, līdz blakusparādība izzūd vai normalizējas līdz sākumstāvokļa līmenim. Ja

blakusparādība tiek novērota pirmo reizi, ārstēšanu jāatsāk ar to pašu devu, bet ja blakusparādība ir

atkārtota – ar samazinātu devu. Ja sakarā ar dasatiniba lietošanu attīstās smagas 3. vai 4. pakāpes

nehematoloģiskas nevēlamas blakusparādības, no terapijas jāatturas, līdz tās izzūd. Pēc tam terapiju

var attiecīgi atsākt ar samazinātu devu, atkarībā no blakusparādības sākotnējā smaguma. Pacientiem ar

HML hroniskā fāzē, kuri saņem 100 mg vienu reizi dienā, ieteicama devas samazināšana līdz 80 mg

vienu reizi dienā un, ja nepieciešams, turpmāka devas samazināšana no 80 mg vienu reizi dienā līdz

50 mg vienu reizi dienā. Pacientiem ar HML akcelerācijas fāzē vai Ph+ ALL, kuri saņem 140 mg

vienu reizi dienā, ieteicama devas samazināšana līdz 100 mg vienu reizi dienā un, ja nepieciešams,

turpmāka devas samazināšana no 100 mg vienu reizi dienā līdz 50 mg vienu reizi dienā. Pediatriskiem

pacientiem ar HML hroniskā fāzē ar nehematoloģiskām nevēlamām blakusparādībām jāievēro iepriekš

norādītās devu samazināšanas rekomendācijas, kas attiecinātas uz hematoloģiskām blakusparādībām.

Pediatriskiem pacientiem ar Ph + ALL ar nehematoloģiskām nevēlamām blakusparādībām, ja

nepieciešams, jāveic viena līmeņa devas samazināšana atbilstoši iepriekš aprakstītajām devu

samazināšanas rekomendācijām attiecībā uz hematoloģiskām blakusparādībām.

Pleirāls izsvīdums

Ja diagnosticēts pleirāls izsvīdums, dasatiniba terapija jāpārtrauc, līdz pacients tiek izmeklēts,

simptomi izzūd vai stāvoklis normalizējas līdz sākumstāvokļa līmenim. Ja epizode neuzlabojas

aptuveni vienas nedēļas laikā, jāapsver diurētisko līdzekļu vai kortikosteroīdu kursa lietošana, vai abu

līdzekļu kombinācijas lietošana (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu). Pēc pirmās epizodes izzušanas,

jāapsver dasatiniba terapijas atsākšana, lietojot to pašu devu. Pēc nākamās epizodes izzušanas,

dasatiniba terapija jāatsāk, samazinot devu par vienu pakāpi. Pēc smagas epizodes (3. vai 4. pakāpe)

izzušanas ārstēšanu var atsākt, lietojot samazinātu devu, atkarībā no blakusparādības sākotnējā

smaguma.

Devas samazināšana vienlaicīgi ar spēcīgu CYP3A4 inhibitoru lietošanu

Jāizvairās no spēcīgu CYP3A4 inhibitoru un greipfrūtu sulas vienlaicīgas lietošanas ar SPRYCEL

(skatīt 4.5. apakšpunktu). Ja iespējams, jāizvēlas alternatīvas vienlaicīgi lietojamas zāles, kurām nav

vai ir minimāls enzīmu indukcijas potenciāls. Ja SPRYCEL jālieto kopā ar spēcīgu CYP3A4

inhibitoru, jāapsver devas samazināšana līdz:

40 mg dienā pacientiem, kas lieto SPRYCEL 140 mg tableti dienā.

20 mg dienā pacientiem, kas lieto SPRYCEL 100 mg tableti dienā.

20 mg dienā pacientiem, kas lieto SPRYCEL 70 mg tableti dienā.

Pacientiem, kas lieto SPRYCEL 60 mg vai 40 mg dienā, jāapsver SPRYCEL devas pārtraukšana, līdz

tiek pārtraukta CYP3A4 inhibitoru lietošana vai jāpāriet uz mazāku devu, lietojot pulveri iekšķīgi

lietojamās suspensijas pagatavošanai (skatīt SPRYCEL pulveris iekšķīgi lietojamās suspensijas

pagatavošanai zāļu aprakstu). Pēc tam, kad pārtraukta inhibitoru lietošana, pirms SPRYCEL devas

paaugstināšanas, jāparedz apmēram 1 nedēļu ilgs attīrīšanās periods.

Tiek prognozēts, ka šī samazinātā SPRYCEL deva pielāgos zemlīknes laukumu (AUC) līdz

diapazonam, kas novērots bez CYP3A4 inhibitoriem; tomēr klīniskie dati par šādu devu pielāgošanu

pacientiem, kas saņem spēcīgus CYP3A4 inhibitorus, nav pieejami. Ja pēc devas samazināšanas

SPRYCEL nepanes, jāpāpārtrauc vai nu spēcīgā CYP3A4 inhibitora lietošana vai SPRYCEL

lietošana, kamēr tiek lietots inhibitors. Pēc tam, kad pārtraukta inhibitoru lietošana, pirms SPRYCEL

devas paaugstināšanas, jāparedz apmēram 1 nedēļu ilgs attīrīšanās periods.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Klīniski nozīmīgas ar vecumu saistītas farmakokinētikas atšķirības šiem pacientiem nav novērotas.

Īpaši ieteikumi par devām gados vecākiem pacientiem nav nepieciešami.

Aknu darbības traucējumi

Pacienti ar viegliem, vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem var saņemt ieteicamo

sākumdevu. Tomēr pacientiem ar aknu darbības traucējumiem SPRYCEL jālieto piesardzīgi (skatīt

5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

SPRYCEL klīniskie pētījumi pacientiem ar pavājinātu nieru funkciju nav veikti (no pētījuma

pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu HML hroniskā fāzē izslēdza pacietus, kuriem kreatinīna

koncentrācija serumā > 3 reizes pārsniedza normas augšējo robežu, un no pētījumiem pacientiem ar

HML hroniskā fāzē ar iepriekšējas imatiniba terapijas rezistenci vai nepanesamību izslēdza pacientus,

kuriem kreatinīna koncentrācija serumā > 1,5 reizes pārsniedza normas augšējo robežu). Tā kā

dasatiniba un tā metabolītu renālais klīrenss ir < 4%, nav sagaidāms, ka pacientiem ar nieru mazspēju

varētu samazināties kopējais klīrenss.

Lietošanas veids

SPRYCEL jālieto iekšķīgi.

Lai saglabātu devu konsekvenci un samazinātu saskares ar ādu risku, apvalkotās tabletes nedrīkst

sasmalcināt vai dalīt, tās jānorij veselas. Apvalkotās tabletes nedrīkst sasmalcināt, jo pacientiem, kuri

lieto sasmalcinātu tableti, zāļu iedarbība ir zemāka nekā tiem, kas norij veselu tableti. SPRYCEL

pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai ir pieejams arī pediatriskiem pacientiem ar Ph +

HML-HF un Ph + ALL, kā arī pieaugušajiem pacientiem ar HML-HF, kuri nevar norīt tabletes.

SPRYCEL var lietot ēšanas laikā vai starp ēdienreizēm, un tas jālieto konsekventi vai nu no rīta, vai

vakarā (skatīt 5.2. apakšpunktu). SPRYCEL nedrīkst lietot kopā ar greipfrūtu vai greipfrūtu sulu

(skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Klīniski nozīmīga mijiedarbība

Dasatinibs ir citohroma P450 (CYP) 3A4 substrāts un tā inhibitors. Tādēļ ir iespējama mijiedarbība ar

citām vienlaicīgi lietotām zālēm, kas tiek metabolizētas galvenokārt ar CYP3A4 vai kuras modulē

CYP3A4 aktivitāti (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietojot vienlaicīgi dasatinibu un zāles vai vielas, kas var inhibēt CYP3A4 (piemēram, ketokonazols,

itrakonazols, eritromicīns, klaritromicīns, ritonavīrs, telitromicīns vai greipfrūtu sula), var palielināties

dasatiniba iedarbība. Tādēļ pacientiem, kuri saņem dasatinibu, nav ieteicams vienlaicīgi ordinēt

spēcīgu CYP3A4 inhibitoru (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietojot vienlaicīgi dasatinibu un zāles, kas inducē CYP3A4 (piemēram, deksametazons, fenitoīns,

karbamazepīns, rifampicīns, fenobarbitāls vai augu izcelsmes līdzeklļi, kas satur

Hypericum

perforatum

jeb asinszāli), var būtiski samazināties dasatiniba iedarbība, potenciāli paaugstinot

terapeitiskas neveiksmes risku. Tādēļ pacientiem, kuri saņem dasatinibu, vienlaicīgai lietošanai

jāizvēlas alternatīvas zālesar mazāku CYP3A4 indukcijas potenciālu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietojot vienlaicīgi dasatinibu un CYP3A4 substrātu, var palielināties CYP3A4 substrāta iedarbība.

Tādēļ nepieciešama piesardzība, ja dasatinibu lieto vienlaicīgi ar CYP3A4 substrātiem, kam ir šaurs

terapeitiskās darbības intervāls, piemēram, astemizolu, terfenadīnu, cisaprīdu, pimozīdu, hinidīnu,

bepridilu vai melnā rudzugrauda alkaloīdiem (ergotamīnu, dihidroergotamīnu) (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Lietojot vienlaicīgi dasatinibu un histamīna-2 (H

) antagonistus (piemēram, famotidīnu), protonu

sūkņa inhibitorus (piemēram, omeprazolu) vai alumīnija hidroksīdu /magnija hidroksīdu, var

samazināties dasatiniba iedarbība. Tādējādi H

antagonisti un protonu sūkņa inhibitori nav ieteicami,

un alumīnija hidroksīdu/magnija hidroksīdu saturoši līdzekļi jālieto vismaz 2 stundas pirms vai 2

stundas pēc dasatiniba (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Pamatojoties uz vienas devas farmakokinētikas rezultātiem, pacienti ar viegliem, vidēji smagiem vai

smagiem aknu darbības traucējumiem var saņemt ieteicamo sākumdevu (skatīt 5.2. apakšpunktu). Šī

klīniskā pētījuma ierobežojumu dēļ jāievēro piesardzība, ja lieto dasatinibu pacientiem ar aknu

darbības traucējumiem.

Svarīgas nevēlamas blakusparādības

Mielosupresija

Ārstēšana ar dasatinibu ir saistīta ar anēmiju, neitropēniju un trombocitopēniju. Tās agrāk un biežāk

rodas HML pacientiem progresējošā fāzē vai Ph+ ALL nekā HML pacientiem hroniskā fāzē.

Pieaugušiem pacientiem ar HML progresējušā fāzē vai Ph+ ALL, kas tiek ārstēti ar dasatiniba

monoterapiju, pilna asinsaina jānosaka katru nedēļu pirmajos divos mēnešos un pēc tam katru mēnesi

vai atkarībā no klīniskā stāvokļa. Pieaugušiem un pediatriskiem pacientiem ar HML hroniskā fāzē

pilna asinsaina jānosaka vienu reizi 2 nedēļās 12 nedēļu garumā, vēlāk ik pēc 3 mēnešiem vai atkarībā

no klīniskā stāvokļa. Pediatriskiem pacientiem ar Ph + ALL, kas tiek ārstēti ar dasatinibu kombinācijā

ar ķīmijterapiju, pilna asinsaina jāpārbauda pirms katra ķīmijterapijas kursa sākuma un atkarībā no

klīniskā stāvokļa. Ķīmijterapijas konsolidācijas kursa laikā pilna asins analīze jāveic ik pēc 2 dienām

līdz atveseļošanās (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Mielosupresija parasti ir atgriezeniska un

kontrolējama, dasatinibu uz laiku atceļot vai samazinot devu.

Asiņošana

No pacientiem ar HML hroniskā fāzē (n=548) 5 dasatinibu lietojošiem pacientiem (1%) novēroja

3. vai 4. pakāpes asiņošanu. Klīniskajos pētījumos pacientiem ar HML progresējošā fāzē, kuri saņēma

ieteicamo SPRYCEL devu (n=304), 1% radās stipra asiņošana centrālajā nervu sistēmā (CNS). Vienā

gadījumā iznākums bija letāls, un tas bija saistīts ar 4. pakāpes trombocitopēniju atbilstoši Vispārējiem

toksicitātes kritērijiem (

CTC - Common Toxicity Criteria

). 3. vai 4. pakāpes asiņošana kuņģa-zarnu

traktā radās 6% pacientu ar HML progresējošā fāzē, un parasti tās dēļ bija jāpārtrauc ārstēšana un

jāpārlej asinis. Citas 3. vai 4. pakāpes asiņošanas bija 2% pacientu ar HML progresējošā fāzē. Lielākā

daļa ar asiņošanu saistīto blakusparādību šiem pacientiem parasti bija saistīti ar 3. vai 4. pakāpes

trombocitopēniju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Turklāt

in vitro

in vivo

trombocītu testi liecina, ka

ārstēšana ar SPRYCEL atgriezeniski ietekmē trombocītu aktivāciju.

Ja pacientiem ir jālieto antikoagulanti vai trombocītu funkciju kavējošas zāles, ir jāievēro piesardzība.

Šķidruma aizture

Dasatiniba lietošana ir saistīta ar šķidruma aizturi. III fāzes klīniskajā pētījumā pacientiem ar

pirmreizēji diagnosticētu HML hroniskā fāzē par 3. vai 4. pakāpes šķidruma aizturi pēc vismaz

60 mēnešus ilgas novērošanas tika ziņots 13 pacientiem (5%) dasatiniba grupā un diviem pacientiem

(1%) imatiniba grupā (skatīt 4.8. apakšpunktu). No visiem 548 ar SPRYCEL ārstētajiem pacientiem,

kuriem bija HML hroniskā fāzē, 32 pacientiem (6%) pēc ieteicamo SPRYCEL devu lietošanas radās

izteikta šķidruma aizture. Klīniskajos pētījumos pacientiem ar HML progresējošā fāzē vai Ph+ ALL

(n = 304), kuri saņēma ieteicamās SPRYCEL devas, par 3. vai 4. pakāpes šķidruma aizturi tika ziņots

8% pacientu, tai skaitā 3. vai 4. pakāpes pleirāls un perikardiāls izsvīdums bija attiecīgi 7% un 1%

pacientu. No šiem pacientiem 3. vai 4. pakāpes plaušu tūska un plaušu hipertensija bija 1% pacientu.

Pacientiem, kuriem attīstās simptomi, kas liecina par pleirālu izsvīdumu, piemēram, aizdusa vai sauss

klepus, jāveic krūšu kurvja rentgenizmeklēšana. 3. vai 4. pakāpes pleirāla izsvīduma gadījumā var būt

nepieciešama torakocentēze un oksigenoterapija. Šķidruma aiztures blakusparādības parasti varēja

kontrolēt ar balstterapiju, kas ietvēra diurētiskos līdzekļus un steroīdo līdzekļu īsu kursu (skatīt 4.2. un

4.8. apakšpunktu). Vismaz 65 gadus veciem pacientiem salīdzinājumā ar gados jaunākiem pacientiem

ir augstāks pleirālas izsvīduma, elpas trūkuma, klepus, perikardiāla izsvīduma un sastrēguma sirds

mazspējas risks, tādēļ šādi pacienti rūpīgi jānovēro.

Pulmonāla arteriāla hipertensija (PAH)

Ziņots par PAH (prekapilāra pulmonāla arteriāla hipertensija, kas apstiprināta labās sirds puses

katetrizācijā), kas saistīta ar dasatiniba terapiju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šajos gadījumos par PAH

ziņots pēc dasatiniba terapijas uzsākšanas, tai skaitā vairāk nekā vienu gadu pēc terapijas uzsākšanas.

Pirms dasatiniba terapijas uzsākšanas jāpārbauda, vai pacientiem nepastāv kardiopulmonālas slimības

pazīmes vai simptomi. Katram pacientam ar sirds slimības simptomiem vai pacientiem ar sirds vai

plaušu slimības riska faktoriem ārstēšanas sākumā jāveic ehokardiogrāfija. Pacienti, kuriem pēc

terapijas uzsākšanas parādās aizdusa un nogurums, jāizmeklē attiecībā uz biežāk sastopamiem

iemesliem, tai skaitā izsvīdumu pleirā, plaušu tūsku, anēmiju vai plaušu infiltrāciju. Atbilstoši

ieteikumiem par nehematoloģisku nevēlamu blakusparādību ārstēšanu (skatīt 4.2. apakšpunktu) šīs

izmeklēšanas laikā dasatiniba deva jāsamazina vai terapija jāpārtrauc. Ja netiek atklāts iemesls vai

samazinot devu vai pārtraucot terapiju, stāvoklis neuzlabojas,- jāapsver PAH diagnoze. Diagnostikā

jāievēro standarta prakses vadlīnijas. Ja PAH diagnoze tiek apstiprināta, dasatiniba lietošana pilnībā

jāpārtrauc. Novērošanai jābūt atbilstoši standarta prakses vadlīnijām. Pacientiem ar PAH, kuri lietojuši

dasatinibu, pēc dasatiniba terapijas atcelšanas novēroja hemodinamisko un klīnisko rādītāju

uzlabošanos.

QT intervāla pagarināšanās

In vitro

dati liecina, ka dasatinibam piemīt sirds kambaru repolarizācijas (QT intervāla pagarināšanās)

potenciāls (skatīt 5.3. apakšpunktu). III fāzes pētījumā pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu HML

hroniskā fāzē, kurā piedalījās 258 pacientu, kurus ārstēja ar dasatinibu, un 258 pacientu, kurus ārstēja

ar imatinibu, pēc vismaz 60 mēnešus ilgas novērošanas 1 pacientam katrā grupā (< 1%) novēroja QTc

intervāla pagarināšanos, par ko ziņoja kā par nevēlamu blakusparādību. QTcF izmaiņas salīdzinājumā

ar sākumstāvokli mediāna bija 3,0 msek. dasatiniba terapijas grupā salīdzinājumā ar 8,2 msek.

imatiniba grupā. Vienam pacientam (< 1%) katrā grupā novēroja QTcF > 500 msek. 865 leikozes

pacientiem, kurus ārstēja ar dasatinibu II fāzes klīniskajos pētījumos, QTc intervāla vidējās izrmaiņas

no sākumstāvokļa, lietojot Federika metodi (QTcF), bija 4 - 6 msek.; 95% ticamības intervāla augšējā

robeža visām vidējām izmaiņām no sākumstāvokļa bija < 7 msek. (skatīt 4.8. apakšpunktu).

No 2182 pacientiem ar iepriekšējas imatiniba terapijas rezistenci vai nepanesamību, kuri saņēma

dasatinibu klīniskajos pētījumos, 15 (1%) pacientiem QTc intervāla pagarināšanās tika novērota kā

nevēlama blakusparādība. Divdesmit vienam no šiem pacientiem (1%) QTcF bija > 500 msek.

Dasatinibs jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem ir vai var attīstīties QTc intervāla pagarināšanās. Tie

ir pacienti ar hipokaliēmiju vai hipomagniēmiju, iedzimtu pagarināta QT intervāla sindromu, pacienti,

kuri saņem antiaritmiskos līdzekļus vai citas zāles, kas var izraisīt QT intervāla pagarināšanos, un

kumulatīvu lielu devu antraciklīnu terapiju. Hipokaliēmija vai hipomagniēmija jākoriģē pirms

dasatiniba lietošanas.

Kardiālas nevēlamas blakusparādības

Dasatinibs tika pētīts randomizētā klīniskajā pētījumā 519 pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu

HML hroniskā fāzē, kurā tika iekļauti pacienti ar sirds slimību anamnēzē. Pacientiem, kuri lietoja

dasatinibu, tika ziņots par šādām nevēlamām kardiālām blakusparādībām: sastrēguma sirds

mazspēja/kardiāla disfunkcija, perikardiāls izsvīdums, aritmija, sirdsklauves, QT intervāla

pagarināšanās un miokarda infarkts (tai skaitā letāls). Kardiālās nevēlamās blakusparādības biežāk

novēroja pacientiem ar sirds slimību riska faktoriem vai sirds slimību anamnēzē. Pacienti, kuriem

pastāv sirds slimību riska faktori (piem., hipertensija, hiperlipidēmija, diabēts) vai kuriem anamnēzē ir

sirds slimība (piem., iepriekšēja perkutāna koronārā intervence, dokumentēta koronāro artēriju

slimība), rūpīgi jākontrolē, vai neattīstās kardiālai disfunkcijai raksturīgas klīniskās pazīmes vai

simptomi, piemēram, sāpes krūtīs, elpas trūkums un diaforēze.

Ja rodas šīs klīniskās pazīmes vai simptomi, ārstiem ieteicams pārtraukt dasatiniba lietošanu un

apsvērt nepieciešamību pēc alternatīvas HML specifiskas ārstēšanas. Pēc simptomu izzušanas un

pirms dasatiniba terapijas atsākšanas jāveic funkcionāla izmeklēšana. Terapiju var atsākt, lietojot

sākotnējo dasatiniba devu, ja novērotas vieglas/vidēji smagas blakusparādības (≤ 2. pakāpe), vai deva

jāsamazina par vienu devas pakāpi, ja novērotas smagas (≥ 3. pakāpe) blakusparādības (skatīt

4.2. apakšpunktu). Turpinot ārstēšanu, pacienti periodiski jākontrolē.

Pacienti ar nekontrolētu vai nopietnu kardiovaskulāru slimību netika iekļauti klīniskajos pētījumos.

Trombotiskā mikroangiopātija (TMA)

Bcr-Abl tirozīnkināzes inhibitori saistīti ar trombotisko mikroangiopātiju (TMA), ieskaitot individuāla

gadījuma drošuma ziņojumus par SPRYCEL(skatīt 4.8. apakšpunktu). Ja pacientiem, kas saņem

SPRYCEL, rodas ar TMA saistītas laboratoriskas vai klīniskas atrades, ārstēšana ar SPRYCEL

jāpārtrauc un jāveic rūpīga TMA novērtēšana, tai skaitā ADAMTS13 aktivitātes un anti-ADAMTS13

antivielu noteikšana. Ja anti-ADAMTS13 antiviela ir paaugstināta saistībā ar zemu ADAMTS13

aktivitāti, ārstēšanu ar SPRYCEL nedrīkst atsākt.

B hepatīta reaktivizācija

Pēc tam, kad pacienti, kuri ir hroniski B hepatīta vīrusa nēsātāji, bija lietojuši Brc-Abl tirozīnkināzes

inhibitorus, novēroja šā vīrusa reaktivāciju. Dažos gadījumos iestājās akūta aknu mazspēja vai

fulminants hepatīts, kura dēļ bija jāveic aknu transplantācija, vai iznākums bija letāls.

Pirms uzsākt ārstēšanu ar SPRYCEL, pacienti jātestē uz BHV infekciju. Pacientiem ar pozitīvu B

hepatīta vīrusa seroloģiju (tajā skaitā pacientiem ar aktīvu slimību) pirms ārstēšanas uzsākšanas un

pacientiem, kuriem ārstēšanas laikā BHV infekcijas tests ir pozitīvs, jākonsultējas ar aknu slimību un

B hepatīta vīrusa ārstēšanas speciālistiem. Terapijas laikā un vairākus mēnešus pēc terapijas beigšanas

BHV nēsātāji, kuriem nepieciešama ārstēšana ar SPRYCEL, rūpīgi jānovēro, vai nerodas aktīvas BHV

infekcijas pazīmes un simptomi (skatīt 4.8. apakšpunktu).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/44944/2019

EMEA/H/C/000709

Sprycel (dasatinibs)

Sprycel pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Sprycel un kāpēc tās lieto?

Sprycel ir pretvēža zāles. Tās lieto, lai ārstētu pieaugušos ar šādiem leikozes (baltā asins šūnu vēža)

veidiem:

hroniska mieloleikoze (HML) “hroniskajā” fāzē pirmreizēji diagnosticētiem pacientiem, kuriem

Filadelfijas hromosomas statuss ir pozitīvs (Ph+). HML gadījumā sāk nekontrolēti augt granulocīti

(balto asins šūnu veids). Ph+ nozīmē, ka daži pacienta gēni ir pārgrupējušies, izveidojot īpašu

hromosomu, ko dēvē par Filadelfijas hromosomu. Tā ražo enzīmu Bcr-Abl kināzi, kas izraisa

leikozes attīstību;

HML ir “hroniskā”, “akcelerācijas” un “blastu” fāze. Sprycel lieto, ja citas zāles, tostarp imatinibs

(citas pretvēža zāles) neiedarbojas vai rada problemātiskas blakusparādības;

Ph+ akūta limfoblastiska leikoze (ALL), kuras gadījumā limfocīti (cits balto asins šūnu veids)

vairojas pārāk ātri, vai HML limfoblastu fāzē. Sprycel lieto, ja citas zāles neiedarbojas vai rada

problemātiskas blakusparādības.

Sprycel arī lieto bērniem, lai ārstētu:

pirmreizēji diagnosticētu Ph+ HML “hroniskā” fāzē vai Ph+ HML, ja citas zāles, tostarp imatinibu,

nedrīkst lietot vai tās nav iedarbojušās;

pirmreizēji diagnosticētu Ph+ ALL kombinācijā ar ķīmijterapiju (pretvēža zālēm).

Sprycel satur aktīvo vielu dasatinibu.

Kā lieto Sprycel?

Sprycel var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāsāk ārstam ar pieredzi leikozes diagnostikā

un ārstēšanā.

Sprycel ir pieejamas tabletēs (20, 50, 70, 80, 100 un 140 mg) un kā pulveris iekšķīgi lietojamas

suspensijas pagatavošanai (10 mg/ml). Šīs zāles lieto vienreiz dienā, konsekventi vai nu no rīta, vai

vakarā. Sprycel tablešu un suspensijas devas nav vienādas.

Sprycel

EMA/44944/2019

Sākumdeva ir atkarīga no ārstējamās slimības un attiecībā uz bērniem — no ķermeņa masas. Devu pēc

tam pakāpeniski palielina, līdz slimība tiek pietiekami kontrolēta. Bērniem ar ALL, kuri saņēma arī citas

pretvēža zāles, ārstēšanas laikā lieto nemainīgu Sprycel devu. Ārsts var samazināt devu vai pārtraukt

ārstēšanu, ja asins šūnu skaits ir pārāk mazs vai ja rodas noteiktas blakusparādības. Ārstēšanu aptur,

ja zāles vairs nekontrolē slimību vai ja pacients nedrīkst lietot zāles blakusparādību dēļ.

Papildu informāciju par Sprycel lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai

farmaceitam.

Sprycel darbojas?

Sprycel esošā aktīva viela dasatinibs pieder tādu zāļu grupai, kas bloķē enzīmus, ko dēvē par

proteīnkināzēm. Dasatinibs pamatā darbojas, bloķējot Bcr-Abl proteīnkināzi. Šo enzīmu ražo leikozes

šūnas, un tas izraisa šo šūnu nekontrolētu vairošanos. Bloķējot Bcr-Abl kināzi, kā arī citas kināzes,

Sprycel palīdz mazināt leikozes šūnu skaitu.

Kādi Sprycel ieguvumi atklāti pētījumos?

Piecos Sprycel pamatpētījumos iesaistīja 515 pieaugušos, no kuriem visi bija saņēmuši ārstēšanu ar

imatinibu, kas nebija iedarbojies vai bija pārtraucis iedarboties. Nevienā no šiem pētījumiem Sprycel

nesalīdzināja ar citām zālēm. Vairumā šo pētījumu vērtēja to, cik labi leikoze reaģēja uz ārstēšanu,

nosakot balto šūnu un trombocītu līmeni asinīs, lai redzētu, vai tas normalizējas, un nosakot Filadelfijas

hromosomu saturošo balto asins šūnu skaitu, lai redzētu, vai tas samazinās.

Divus pētījumus veica pacientiem ar HML hroniskajā fāzē (198 un 36 pacientiem), vienu veica

pacientiem ar HML akcelerācijas fāzē (120 pacientiem), vienu — pacientiem ar HML mieloblastu fāzē

(80 pacientiem) un vienu — pacientiem ar Ph+ ALL un HML limfoblastu fāzē (81 pacientam).

Lielākā pamatpētījumā, iesaistot pacientus ar HML hroniskajā fāzē, trombocītu un balto asins šūnu

līmenis asinīs normalizējās 90 % pacientu. Attiecībā uz pacientiem ar HML citās fāzēs (akcelerācijas,

mieloblastu un limfoblastu fāzē) un pacientiem ar ALL 25–30 % pacientu konstatēja pilnīgu atbildes

reakciju. Turklāt Filadelfijas hromosomu saturošo balto asins šūnu skaits tika samazināts aptuveni 33–

66 % ārstēto pacientu piecos pamatpētījumos.

Divos papildu pētījumos salīdzināja vienreiz vai divreiz dienā lietotu Sprycel iedarbību. Vienā no šiem

pētījumiem piedalījās 670 pacienti ar HML hroniskajā fāzē, bet otrā — 611 pacienti ar HML progresijas

fāzē vai ar Ph+ ALL. Lietojot Sprycel vienreiz un divreiz dienā, iedarbības rādītāji bija līdzīgi, bet

lietošana vienreiz dienā izraisīja mazāk blakusparādību.

Vēl vienā pētījumā, iesaistot 519 pacientus, Sprycel salīdzināja ar imatinibu, ārstējot iepriekš

neārstētus Ph+ pacientus ar pirmreizēji diagnosticētu HML hroniskajā fāzē. Sprycel bija efektīvākas

nekā imatinibs, jo viena gada laikā 77 % Sprycel lietotāju asins šūnās vairs nebija Filadelfijas

hromosomu, salīdzinot ar 66 % pacientu, kuri saņēma imatinibu.

Citā pamatpētījumā Sprycel efektivitāti pētīja 113 bērniem ar Ph+ HML hroniskajā fāzē, iekļaujot

29 pacientus, kuri nevarēja lietot imatinibu vai kuriem tas nebija iedarbojies, kā arī 84 iepriekš

neārstētus bērnus, kuriem slimība diagnosticēta pirmo reizi. Atbildes reakciju novēroja aptuveni 90 %

pacientu, kuri nevarēja lietot imatinibu vai kuriem tas nebija iedarbojies, un 94 % pirmreizēji

diagnosticētu pacientu.

Pētījumā, iesaistot 106 bērnus un pusaudžus ar pirmreizēji diagnosticētu Ph+ ALL, pacientus ārstēja ar

Sprycel un ķīmijterapiju. Galvenais efektivitātes rādītājs bija to pacientu īpatsvars, kuriem neradās

nevēlami stāvokļi trīs ārstēšanas gadu laikā. Šādi stāvokļi bija jebkādas pazīmes par slimību kaulu

smadzenēs, slimības recidīvs jebkur ķermenī, otrs vēzis vai nāve. No pacientiem, ko ārstēja ar Sprycel

Sprycel

EMA/44944/2019

un ķīmijterapiju, 66 % nebija nevēlamu stāvokļu. Salīdzinājumam ar iepriekšēju pētījumu rezultātiem

šis rādītājs bija 49 % pacientiem, kuri saņēma tikai ķīmijterapiju, un 59 % pacientiem, kuri saņēma

imatinibu kopā ar ķīmijterapiju.

Kāds risks pastāv, lietojot Sprycel?

Visbiežākās Sprycel blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir infekcija, kaulu

smadzeņu funkcijas nomākums (samazināts asins šūnu skaits), galvassāpes, asiņošana, izsvīdums

pleiras dobumā (šķidruma uzkrāšanās ap plaušām), dispneja (apgrūtināta elpošana), caureja,

vemšana, slikta dūša (nelabums), sāpes vēderā, izsitumi uz ādas, sāpes muskuļos un kaulos,

nogurums, kāju, roku un sejas pietūkums, drudzis. Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu

sarakstu, lietojot Sprycel, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Sprycel ir reģistrētas ES?

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Sprycel, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles

var reģistrēt lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Sprycel lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Sprycel lietošanu.

Tāpat kā visām zālēm, dati par Sprycel lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Sprycel lietošanu

saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai nepieciešamie

pasākumi.

Cita informācija par Sprycel

2006. gada 20. novembrī Sprycel saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par Sprycel ir atrodama aģentūras tīmekļa

vietnē: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Sprycel

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019.2.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju