S.O.S. Flea & Tick Collar 4.205 g kaklasiksna

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Tetrachlorvinphos
Pieejams no:
Beaphar B.V., Nīderlande
ATĶ kods:
QP53AF14
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Tetrachlorvinphos
Deva:
4.205 g
Zāļu forma:
kaklasiksna
Receptes veids:
Bezrecepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Beaphar B.V., Nīderlande
Ārstniecības grupa:
suņi
Produktu pārskats:
V/NRP/05/1647-01 - 4,205 g - Blisteris, 1 deva - Ir pieejams; V/NRP/05/1647-02 - 4,205 g - Paciņa, 1 deva - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/05/1647
Autorizācija datums:
2009-12-03

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/05/1647

S.O.S. Flea & Tick Collar 4,205 g kakla siksna suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

The Netherlands

tālr.: 0031 (0)572 348 834

fakss: 0031 (0)572 348 835

e-pasts: hqb@beaphar.nl

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

S.O.S. Flea & Tick Collar

4,205 g kakla siksna suņiem

Tetrachlorvinphos

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viena 29 g kakla siksna satur -

Aktīvā viela:

tetrahlorvinilfosfāts 4,205 g

Palīgvielas:

polivinilhlorīds, di-isononīla adipāts, kalcija karbonāts, sojas eļļa, titāna dioksīds,

kalcija stearāts, cinka stearāts, stearīnskābe

4.

INDIKĀCIJA(AS)

Ārīgai lietošanai suņiem blusu un ērču invāzijas gadījumā.

Iedarbības laiks pret blusām – 8 mēneši, pret ērcēm – 4 mēneši

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot

vājiem,

slimiem

atveseļošanās

periodā

esošiem

dzīvniekiem,

arī

dzīvniekiem ar aknu darbības traucējumiiem, dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret

fosfora organiskiem savienojumiem, dzīvniekiem grūsnības periodā, kucēniem, kas ir

jaunāki par 2 mēnešiem.

6.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ādas alerģiska reakcija sastopama ļoti reti. Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus

parādības

citu

iedarbību,

minētas

šajā

lietošanas

instrukcijā,

lūdzu,

informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Attaisiet iepakojumu tieši pirms lietošanas. Atritiniet kakla siksnu un aktivizējiet

izstiepjot to aiz abiem galiem. Aplieciet to brīvi ap dzīvnieka kaklu. Pārliecinieties vai

starp siksnu un kaklu ir divu pirkstu platuma brīva atstarpe. Nogrieziet lieko kakla

siksnas daļu. Nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm pēc lietošanas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Dzīvnieku kakla siksnas lietošanas ilgums ir 8 mēneši. Stipras invāzijas gadījumā jauna

kakla siksna jāsāk lietot ātrāk. Kakla siksnas iedarbība palielinās, ja pirms lietošanas tā

tiek sildīta ar dzīvnieka ķermeni un labi izstiepta. Atkārtojiet kakla siksnas izstiepšanu

katras četras nedēļas. Aplieciet to brīvī ap dzīvnieka kaklu. Nogrieziet lieko kakla

siksnas daļu, ņemot vērā dzīvnieka augšanu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā, labi aiztaisītā iepakojumā. Uzglabāt bērniem nepieejamā un

neredzamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku

barību. Uzglabāt temperatūrā līdz 25º C.

Neatdzesēt vai nesasaldēt. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Pārdozēšanas gadījumā antidots – atropīns. Toksisks pēc norīšanas. Dzīvnieki, kuri

valkā kakla siksnu, nedrīkst atrasties kopā ar maziem bērniem un zīdaiņiem. Pēc

saskarsmes ar ādu, skalot ar lielu ūdens daudzumu.Aizliegts lietot dzīvniekiem, no

kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot

kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

072012

15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajāām zālēm, lūdzam sazināties ar

reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/05/1647

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

S.O.S. Flea & Tick Collar 4,205 g kakla siksna suņiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena 29 g kakla siksna satur :

Aktīvā viela:

Tetrahlorvinilfosfāts 4,205 g

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Kakla siksna

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Suņi

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Ārīgai lietošanai suņiem blusu un ērču invāzijas gadījumā.

Iedarbības laiks pret blusām – 8 mēneši, pret ērcēm – 4 mēneši.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot vājiem, slimiem un atveseļošanās periodā esošiem dzīvniekiem, kā arī

dzīvniekiem ar aknu darbības traucējumiiem, dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret

fosfora organiskiem savienojumiem, grūsniem dzīvniekiemperiod un kucēniem, kas ir

jaunāki par 2 mēnešiem.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Kakla siksna, kura ir uzlikta parāk cieši uz dzīvnieka kakla, var izraisīt ādas iekaisumu.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Pārdozēšanas gadījumā antidots – atropīns.

Piesardzības

pasākumi,

kas

jāievēro

personai,

kura

lieto

veterinārās

zāles

dzīvnieku ārstēšanai

Toksisks pēc norīšanas. Dzīvnieki, kuri valkā kakla siksnu, nedrīkst atrasties kopā ar

maziem bērniem un zīdaiņiem. Pēc saskares ar ādu, skalot ar lielu ūdens

daudzumu.Aizliegts lietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Ādas alerģiska reakcija sastopama ļoti reti. Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus

parādības

citu

iedarbību,

minētas

šajā

lietošanas

instrukcijā,

lūdzu,

informējiet par tām savu veterinārārstu.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pietiekošu pētījumu par tetrahlorvinilfosfāta ietekmi uz dzīvniekiem grūsnības vai

laktācijas laikā, tāpēc kakla siksnu nedrīkst lietot dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas

laikā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot kopā ar citiem fosfora organiskiem savienojumiem vai citām zālēm, kuras nav

saderīgas ar fosfora organiskiem savienojumiem.

4.9

Devas un lietošanas veids

Attaisiet iepakojumu tieši pirms lietošanas. Atritiniet kakla siksnu un aktivizējiet

izstiepjot to aiz abiem galiem. Aplieciet to brīvi ap dzīvnieka kaklu. Pārliecinieties vai

starp siksnu un kaklu ir divu pirkstu platuma brīva atstarpe. Nogrieziet lieko kakla

siksnas daļu. Nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm pēc lietošanas.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Simptomi:

bieža urinēšana, caureja, iesnas, asaru izdalīšanās,

siekalošanās, pārmērīga bronhu sekrēcija, muskuļu trīce,

vemšana, refleksu zudums, krampji, koma un cianoze

Neatliekamā rīcība:

noņemiet kakla siksnu

Antidots:

atropīns

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams

5.

FARMAKOLOĢISKĀS IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretektoparazītu līdzekļi lokālai lietošanai.

ATĶ vet kods: QP53AF14

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Apliekot kakla siksnu dzīvniekam ap kaklu, tetrahlorvinilfosfāts izplatās pa ādās virsmu.

Nonākot kontaktā ar TCVP, blusas tiek nogalinātas.

5.2

Farmakokinētiskie dati

TCVP satur fosfora organisko savienojumu, kas darbojas kā insektu enzīmsistēmu, piemēram,

acetilholīna (AChE) inhibitors, pārtraucot neirotransmitera AChE holīnerģisko impulsu

pārvadi veģetatīvās nervu sistēmas sinapsēs un centrālajā nervu sistēmā, kā rezultātā iestājas

parazīta paralīze un bojā eja.

Ietekme uz vidi

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Polivinilhlorīds, di-isononīla adipāts, kalcija karbonāts, sojas eļļa, titāna dioksīds,

kalcija stearāts, cinka stearāts, stearīnskābe

6.2

Nesaderība

Fosfora organiskie savienojumi, morfijs un citi opiāti, teofilīns, aminofilīns, liels

intravenozo šķidrumu daudzums, ksantīna blakusprodukti, inhalācijas anestēzijas

līdzekļi, magnija joni, antibiotikas (aminoglikozīdi, polimiksīns B un citi),

depolarizējošie un nedepolarizējošie neiromuskulāri blokatori, sukcinilholīns,

fenotiazīns, prokaīns, fenobarbitāls, hlorētie ogļūdeņražu pesticīdi, daudzkārtīgi hlorēts

bifenils.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barību.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25º C.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Paciņa vai blisters satur 1 kaklasiksnu. Paciņa ir izgatavota no balta papīra un pārklāta ar

alumīniju un polietilēnu. Blisters ir no vairākām kārtām izveidots alumīnija kartons, kas

pārklāts ar polietilēna foliju. Paciņa vai blisteris ir ievietots kartona kastītē.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar

nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

The Netherlands

tālr.: 0031 (0)572 348 834

fakss: 0031 (0)572 348 835

e-pasts: hqb@beaphar.nl

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/05/1647

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

21/06/2005

23/11/2009

10

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07/2012

IZPLATĪŠANAS UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju