Solpadeine 500 mg/8 mg/30 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

26-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Paracetamolum, Codeini phosphas hemihydricus, Kofeīns
Pieejams no:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Poland
ATĶ kods:
N02AA59
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Paracetamolum, Codeini phosphas hemihydricus, Caffeine
Deva:
500 mg/8 mg/30 mg
Zāļu forma:
Tabletes
Receptes veids:
Bez receptes
Ražojis:
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Ireland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000130

Saskaņots ZVA 31.03.2017.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

SOLPADEINE 500 mg/ 8 mg/ 30 mg tabletes

Paracetamolum, Codeini phosphas hemihydricus, Coffeinum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums

teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Solpadeine un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Solpadeine lietošanas

Kā lietot Solpadeine

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Solpadeine

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR SOLPADEINE UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO

Solpadeine ieteicamas sāpju atvieglošanai reimatisku sāpju un muguras sāpju ārstēšanā. Tās tiek ieteiktas

arī galvassāpju, migrēnas, menstruālo sāpju, izmežģījumu, zobu sāpju, neiralģijas, deguna blakusdobumu

iekaisuma, kakla sāpju un drudža ārstēšanai, kā arī saaukstēšanās un gripas simptomātiskai ārstēšanai.

Par 12 gadiem vecāki bērni kodeīnu var lietot īslaicīgai vidēji stipru sāpju atvieglošanai, ko nevar mazināt

ar citiem pretsāpju līdzekļiem, piemēram, tikai ar paracetamolu vai ibuprofēnu.

Šīs zāles satur kodeīnu. Kodeīns pieder pie zāļu grupas, ko sauc par opioīdu pretsāpju līdzekļiem un kas

mazina sāpes. To var lietot vienu pašu vai apvienojumā ar citiem pretsāpju līdzekļiem, piemēram,

paracetamolu.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS SOLPADEINE LIETOŠANAS

Nelietojiet Solpadeine šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret paracetamolu, kofeīnu, kodeīnu, kādu citu opioīdu grupas pretsāpju līdzekli

vai pret kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs vienlaikus lietojat citas paracetamolu/kodeīnu saturošas zāles;

sāpju atvieglošanai bērniem un pusaudžiem (0-18 gadus veciem) pēc mandeļu vai aizdeguna

mandeļu izgriešanas, obstruktīva miega apnojas sindroma dēļ;

ja zināt, ka Jūsu organismā kodeīns ļoti strauji pārveidojas par morfīnu;

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti;

ja Jūs esat bērns, kas jaunāks par 12 gadiem;

ja Jums ir astmas lēkme vai elpošanas nomākums;

ja Jums ir hroniski aizcietējumi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Solpadeine lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot Solpadeine nepieciešama šādos gadījumos:

ja Jums ir nieru vai aknu slimība (ieskaitot Žilbēra sindromu), tai skaitā alkohola izraisīta aknu

slimība;

ja Jums ir astma un Jums ir jutība pret acetilsalicilskābi;

ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, glikozes 6-fosfātdehidrogenāzes deficīts;

ja Jums ir hemolītiskā anēmija, hroniski nepietiekams uzturs vai dehidratācija;

ja Jums ir zarnu darbības traucējumi, tai skaitā zarnu nosprostojums;

ja Jums ir izoperēts žultspūslis;

ja Jums ir hipotensija;

Saskaņots ZVA 31.03.2017.

ja Jums ir hipotireoze;

ja Jums ir galvas trauma vai paaugstināts intrakraniālais spiediens.

Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās, konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles satur kodeīnu, kas var izraisīt atkarību, ja Jūs to nepārtraukti lietojat ilgāk nekā 3 dienas. Jums

var rasties zāļu pārtraukšanas simptomi, ja Jūs pārtraucat tās lietot.

Šīs zāles jālieto pēc iespējas mazākā devā un visīsāko laiku, kas nepieciešams, lai mazinātu simptomus.

Regulāri un ilgstoši lietojot šīs zāles, var attīstīties atkarība.

Lietojot pretsāpju zāles ilgstoši, lielās devās vai neatbilstoši norādījumiem, var rasties galvassāpes, ko

nedrīkst ārstēt, izmantojot šo zāļu palielinātas devas.

Izvairieties pārmērīgi lietot kofeīnu saturošus produktus (piemēram, kafiju, tēju un dažus gāzētos

dzērienus).

Kodeīnu enzīms aknās pārveido par morfīnu. Morfīns ir viela, kas mazina sāpes. Dažiem cilvēkiem ir šī

enzīma paveids, kam iespējama dažāda ietekme. Dažiem cilvēkiem morfīns neveidojas vai veidojas ļoti

maz, tāpēc sāpes netiks pietiekami mazinātas. Citiem ir lielāka smagu blakusparādību iespējamība, jo

veidojas ļoti daudz morfīna. Ja ievērojat kādas no tālāk minētajām blakusparādībām, Jums ir jāpārtrauc šo

zāļu lietošana un nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības: lēna vai sekla elpošana, apjukums,

miegainība, šauras zīlītes, slikta dūša vai vemšana, aizcietējums, ēstgribas zudums.

Paracetamola lietošanas laikā alkoholu lietot nedrīkst.

Bērni un pusaudži

Lietošana bērniem un pusaudžiem pēc operācijas

Kodeīnu nedrīkst lietot sāpju mazināšanai bērniem un pusaudžiem pēc mandeļu vai aizdeguna mandeļu

izgriešanas obstruktīvas miega apnojas sindroma dēļ.

Lietošana bērniem ar elpošanas traucējumiem

Kodeīnu neiesaka bērniem ar elpošanas traucējumiem, jo viņiem var būt izteiktāki morfīna toksicitātes

simptomi.

Citas zāles un Solpadeine

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Informējiet ārstu, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

metoklopramīdu vai domperidonu: zāles, ko lieto pret sliktu dūšu vai vemšanu;

zāles, kas padara Jūs miegainu, piemēram, miega zāles, sedatīvus, tricikliskos antidepresantus,

fenotiazīna grupas trankvilizatorus vai alkoholu;

zāles, ko sauc par MAOI (monoaminooksidāzes inhibitoriem);

zāles, ko lieto asins šķidrināšanai, piemēram, varfarīnu;

probenecīdu, ko lieto podagras ārstēšanai;

holestiramīnu, ko lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai;

tūsku mazinošus līdzekļus, kas var izsaukt tahikardiju.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet šīs zāles, ja esat grūtniece, ja vien tās lietot nav ieteicis ārsts.

Nelietojiet kodeīnu bērna barošanas ar krūti laikā. Kodeīns un morfīns izdalās mātes pienā. Kodeīnu

saturošu zāļu lietošana barošanas ar krūti laikā var kaitēt Jūsu bērnam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Solpadeine var izraisīt miegainību. Ja rodas miegainība, nedrīkst vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot

mehānismus.

Solpadeine satur karmozīnu (E122), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas, un nelielu etilspirta

(alkohola) daudzumu, kas ir mazāks par 100 mg.

Saskaņots ZVA 31.03.2017.

3. KĀ LIETOT SOLPADEINE

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Pieaugušie

un pusaudži no 16

gadu vecuma

Pa 2 tabletēm līdz 3-4 reizēm dienā pēc nepieciešamības. Nelietot biežāk, kā ik pēc sešām stundām.

Nelietot vairāk par 8 tabletēm 24 stundu laikā.

Pusaudži no 12

gadu vecuma

1 līdz 2 tabletes līdz 3-4 reizēm dienā pēc nepieciešamības. Nelietot biežāk, kā ik pēc sešām stundām.

Nelietot vairāk par 6 tabletēm 24 stundu laikā.

Nepārsniegt norādīto devu.

Šīs zāles bez konsultācijas ar ārstu nedrīkst lietot ilgāk par 3 dienām. Ja pēc 3 dienām sāpes nepāriet,

konsultējieties ar ārstu.

Nelietot kopā ar citām paracetamolu un/vai kodeīnu saturošām zālēm.

Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu.

Pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem, kā arī pacientiem ar hronisko alkoholismu jāsamazina

deva vai jāpalielina intervāls starp lietošanas reizēm. Vaicājiet padomu ārstam.

Bērni vecumā līdz 12

gadiem

Solpadeine nedrīkst lietot par 12 gadiem jaunāki bērni, jo iespējami smagi elpošanas traucējumi.

Ja esat lietojis Solpadeine vairāk nekā noteikts

Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, jo pastāv aknu mazspējas un elpošanas traucējumu risks.

Ja esat lietojis vairāk Solpadeine nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu pat tad, ja nejūtaties

slikti.

Ja esat aizmirsis lietot Solpadeine

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Solpadeine

Ja Jums ir kādi jautājumi par Solpadeine lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot šīs zāles, Jums var rasties:

aizcietējums;

leikocītu skaita samazināšanās (neitropēnija, leikopēnija un agranulocitoze).

Pārtrauciet lietot šīs zāles un nekavējoties informējiet ārstu, ja:

Jums agrāk ir izoperēts žultspūslis un ir radušās stipras sāpes vēderā, slikta dūša un vemšana;

Jums rodas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, izsitumi vai nieze, kam dažreiz pievienojas

elpošanas traucējumi, vai lūpu, mēles, rīkles vai sejas tūska;

Jums rodas paaugstinātas jutības ādas reakcijas, tai skaitā izsitumi, nieze, svīšana, purpura, nātrene,

angioedēma, ādas lobīšanās vai mutes gļotādas čūlas;

Jums agrāk ir bijuši elpošanas traucējumi, lietojot aspirīnu vai nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus,

un līdzīgas reakcijas Jums rodas, lietojot šīs zāles;

Jums rodas neizskaidrojamas izcelsmes zilumi vai asiņošana;

Jums ir grūtības urinēt vai Jūsu urīns kļūst duļķains.

Šīs reakcijas ir ļoti retas.

Pārmērīga tējas vai kafijas dzeršana Solpadeine lietošanas laikā var izraisīt nervozitāti un spriedzi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr.: +371 67078400; fakss: +371 67078428.

Saskaņots ZVA 31.03.2017.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT SOLPADEINE

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt šīs zāles temperatūrā līdz 25 ºC.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera vai kastītes pēc „EXP” un

„Termin ważności:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko SOLPADEINE satur

- Aktīvās vielas ir: katra tablete satur 500 mg paracetamola (Paracetamolum), 8 mg kodeīna fosfāta

hemihidrāta (Codeini phosphas hemihydricus) un 30 mg kofeīna (Coffeinum).

- Citas sastāvdaļas ir: preželatinizēta ciete, kukurūzas ciete, kālija sorbāts, povidons, mikrokristāliskā

celuloze, talks, stearīnskābe un magnija stearāts. Uzdrukas tinte satur hipromelozi, karmozīnu

(E122), etilspirtu, demineralizētu ūdeni.

Solpadeine ārējais izskats un iepakojums

Iepakojums satur 12 baltas, kapsulas formas tabletes ar sarkanu uzdruku "Solpadeine" vienā pusē.

Primārā iepakojuma tulkojums

Pretsāpju zāles. Devas un lietošanas informācija norādītas uz paciņas.

Solpadeine

(Paracetamols + kodeīna fosfāts + kofeīns)

(500 mg + 8 mg + 30 mg)

Sērijas Nr. un Derīgs līdz (EXP) skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z.o.o.

Al. Armii Ludowej 26, 00-609, Varšava, Polija

Ražotājs: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd, Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Īrija

Izplatīšanas atļaujas Nr. I000130

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs: SIA "Jelgavfarm",

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001

, tel.63022249.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2017. gada martā

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju