Sermion 10 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

19-10-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

19-10-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Nicergolīns
Pieejams no:
Pfizer Italia s.r.l., Italy
ATĶ kods:
C04AE02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Nicergoline
Deva:
10 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Pfizer Italia s.r.l., Italy
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
99-0125

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

SERMION 5 mg apvalkotās tabletes

SERMION 10 mg apvalkotās tabletes

SERMION 30 mg apvalkotās tabletes

(Nicergolinum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad,

ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir SERMION un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms SERMION lietošanas

Kā lietot SERMION

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt SERMION

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir SERMION un kādam nolūkam to lieto

Sermion lieto domāšanas un uzvedības traucējumu, kas radušies organiskas vai funkcionālas

izcelsmes vieglu vai vidēji smagu garīgu traucējumu (demences) dēļ, simptomātiskai ārstēšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms SERMION lietošanas

Nelietojiet SERMION šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret nicergolīnu,

citiem melnā rudzu grauda alkaloīdiem vai kādu citu

(6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir nesen bijis

miokarda infarkts, akūta asiņošana, smaga bradikardija (palēnināta

sirdsdarbība), ortostatiska hipotensija;

ja Jūs lietojat tādas zāles, kas stimulē simpātiskās nervu sistēmas darbību (alfa vai bēta

receptorus stimulējoši līdzekļi).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaša piesardzība, lietojot Sermion, nepieciešama šādos gadījumos:

Sermion pēc vienas vai vairākām devām var pazemināt asinsspiedienu;

ja Jūs lietojat zāles, kas stimulē simpātiskās nervu sistēmas darbību (alfa un bēta

simpatomimētiķus);

ja Jums ir hiperurikēmija (paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs) vai ir bijusi podagra

un/vai Jūs lietojat zāles šīs slimības ārstēšanai;

ja Jūs lietojat tādas zāles kā acetilsalicilskābe;

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

daži melnā rudzu grauda alkaloīdi (zāļu grupa, pie kuras pieder arī Sermion) var radīt

sarētošanos (fibrozi) plaušās, sirdī, sirds vārstulēs vai ap dažiem vēdera dobuma

orgāniem (retroperitoneālajā telpā);

daži melnā rudzu grauda alkaloīdi un to atvasinājumi var radīt tādu simptomu kopumu,

ko sauc par ergotismu (slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes vēderā, asinsvadu

sašaurināšanās).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pastāstiet ārstam, ja esat grūtniece vai ir aizdomas par grūtniecības iestāšanos. Sermion

nevajadzētu lietot grūtniecēm, ja vien ārsts nav nozīmējis.

Sermion nav ieteicams lietot sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, jo nav zināms, vai nicergolīns

izdalās mātes pienā.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus jāņem vērā, ka reizēm var rasties reiboņi vai

miegainība, īpaši ārstēšanas kursa sākumā.

Citas zāles un SERMION

Nicergolīns var pastiprināt antihipertensīvo līdzekļu – zāļu, kuras lieto paaugstināta

asinsspiediena ārstēšanai - darbību.

Nicergolīns var pavājināt alfa un bēta simpatomimētiķu vazokonstriktīvo iedarbību, jo tam

piemīt alfa adrenoreceptorus bloķējoša iedarbība.

Nicergolīns ietekmē asinsriti, mazinot trombocītu agregāciju un asins viskozitāti, tāpēc lietojot

zāles vienlaicīgi ar acetilsalicilskābi var pagarināties asins teces laiks.

Nicergolīns var veicināt asimptomātisku urīnskābes līmeņa paaugstināšanos serumā, ja to lieto

vienlaikus ar zālēm, kas ietekmē urīnskābes vielmaiņu.

Nicergolīns var pastiprināt simpātisko nervu sistēmu bloķējošo zāļu (bēta blokatoru) iedarbību uz

sirdi, ja šīs zāles tiek lietotas vienlaikus.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai

varētu lietot.

Sermion apvalkotās tabletes satur saharozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas, konsultējieties ar

ārstu.

Sermion 5 mg apvalkotās tabletes satur krāsvielu - saulrieta dzelteno (E110)

Tā var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3.

Kā lietot SERMION

Zāļu deva, ārstēšanas ilgums un ievadīšanas veids ir atkarīgs no Jūsu slimības smaguma pakāpes.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā dienas deva ir 30 mg līdz 60 mg nicergolīna dalītās devās.

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

Sermion tabletes jālieto ilgstoši.

Sermion nav paredzēts lietošanai bērniem.

4.

Iespējamās blakusparādības.

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pilns blakusparādību saraksts:

Bieži (skar 1 līdz 10 lietotājus no 100):

diskomforta sajūta vēderā

Retāk (skar 1 līdz 10 lietotājus no 1000)

uztraukums, apjukums, nemiers

miegainība, reibonis, galvassāpes

pazemināts asinsspiediens, piesarkums

caureja, nelabums, aizcietējums

nieze

urīnskābes līmeņa paaugstināšanās asinīs

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

karstuma sajūta

izsitumi

fibroze (pastiprināta saistaudu veidošanās)

Retos gadījumos novērotas klīniski nenozīmīgas blakusparādības: pazemināts asinsspiediens un

reiboņi, kuņģa darbības traucējumi, karstuma sajūta, izsitumi uz ādas, miegainība, bezmiegs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt

daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt SERMION

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 º C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma pēc Derīgs līdz:.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

Ko SERMION satur

Aktīvā viela ir nicergolīns.

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg, 10 mg vai 30 mg nicergolīna.

Citas sastāvdaļas:

5 mg un 10 mg apvalkotās tabletes – mikrokristāliska celuloze, kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts,

nātrija karboksimetilceluloze, magnija stearāts, akācijas sveķi, tetraklīnas sveķi, kolofonijs, talks,

magnija karbonāts, titāna dioksīds (E171), karnauba vasks, saharoze, saulrieta dzeltenais (E110)

(tikai Sermion 5 mg apvalkotās tabletes).

30 mg apvalkotās tabletes - kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts, mikrokristāliskā celuloze, magnija

stearāts, nātrija karboksimetilceluloze, Opadry dzeltenais OY-S-22915

(hidroksipropilmetilceluloze, titāna dioksīds (E171), polietilēna glikols 6000, dzeltenais dzelzs

oksīds (E172)), silikons.

Sermion ārējais izskats un iepakojums

Sermion 5 mg ir apaļas, izliektas, oranžas apvalkotās tabletes. Tabletes iepakotas blisteros pa 30

tabletēm.

Sermion 10 mg ir apaļas, izliektas, baltas apvalkotās tabletes. Tabletes iepakotas blisteros pa 30

vai 50 tabletēm.

Sermion 30 mg ir iepakotas pa 30, 60, 100 vai 120 apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Italia S.r.l.

Via Isonzo, 71

04100 Latina

Itālija

Ražotājs

Pfizer Italia S.r.l.

Ascoli Piceno Plant

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

Itālija

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama ZVA tīmekļa vietnē.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2017

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

SERMION 5 mg apvalkotās tabletes

SERMION 10 mg apvalkotās tabletes

SERMION 30 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 5 mg apvalkotā tablete satur 5 mg nicergolīna (Nicergolinum).

Katra 10 mg apvalkotā tablete satur 10 mg nicergolīna (Nicergolinum).

Katra 30 mg apvalkotā tablete satur 30 mg nicergolīna (Nicergolinum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

SERMION indicēts vieglas vai vidēji smagas demences radītu kognitīvu un uzvedības traucējumu

simptomātiskai ārstēšanai.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Terapiju vajadzētu uzsākt un turpināt tāda ārsta uzraudzībā, kurš ir specializējies demences

diagnosticēšanā un ārstēšanā. Diagnoze jānosaka, par pamatu ņemot apstiprinātās vadlīnijas.

Terapiju var uzsākt tikai tad, kad pacientam ir pieejams aprūpētājs, kurš nodrošinās regulāru zāļu

lietošanu.

Deva, terapijas ilgums un lietošanas veids ir atkarīgi no slimības smaguma pakāpes.

Ieteicamā dienas deva ir 30 mg līdz 60 mg nicergolīna dalītās devās.

Tabletes jālieto pirms ēšanas. Sermion tablete jānorij vesela, uzdzerot pietiekami daudz šķidruma.

Pieaugušie un gados vecāki pacienti

Ņemot vērā farmakokinētikas un panesamības pētījumus, pieaugušajiem un gados vecākiem

cilvēkiem nav nepieciešama devu pielāgošana.

Bērni

Sermion nav paredzēts lietošanai bērniem.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

Aptuveni 80% nicergolīna metabolītu tiek izvadīts caur nierēm, tādēļ pacientiem ar nieru

mazspēju (seruma kreatinīnu ≥ 2 mg %) ieteicams samazināt nicergolīna devu (skatīt 5.2.

apakšpunktu Farmakokinētiskās īpašības). Terapijas efekts rodas pamazām, tādēļ nicergolīns

jālieto ilgstoši. Periodiski, taču ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem ārstam jānovērtē, vai turpināt

ārstēšanu.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret nicergolīnu, citiem melnā rudzu grauda alkaloīdiem un/vai jebkuru no

palīgvielām.

Nesens miokarda infarkts, akūta asiņošana, ortostatiska hipotensija vai smaga bradikardija.

Vienlaicīga simpatomimētiķu (alfa vai bēta receptorus stimulējošo līdzekļu) lietošana.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pētījumos, kuros lietoja nicergolīnu vienā vai vairākās devās, novēroja, ka pacientiem gan ar

normālu, gan paaugstinātu asinsspiedienu nicergolīns var pazemināt sistolisko asinsspiedienu un

daudz mazākā mērā arī diastolisko spiedienu. Šī iedarbība var variēt, jo citos pētījumos izmaiņas

sistoliskajā vai diastoliskajā asinsspiedienā netika novērotas.

Pacientiem, kuri saņem nicergolīnu, alfa un bēta simpatomimētiķi lietojami ar piesardzību (skatīt

4.5. apakšpunktu Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi).

Pacientiem ar hiperurikēmiju vai anamnēzē podagru un/vai terapiju ar jebkurām zālēm, kas var

ietekmēt urīnskābes metabolismu un ekskrēciju, zāles būtu jālieto piesardzīgi (skatīt 4.8.

apakšpunktu Nevēlamās blakusparādības).

Fibroze (piemēram, plaušu, sirds, sirds vārstuļu vai retroperitoneālā fibroze) bija saistīta ar

dažiem melnā rudzu grauda alkaloīdiem ar agonista aktivitāti uz serotonīna 5HT 2β receptoriem.

Saistībā ar melnā rudzu grauda alkaloīdu un to derivātu lietošanu tika ziņots par ergotisma

simptomiem (ieskaitot sliktu dūšu, vemšanu, caureju, sāpēm vēderā un perifēru vazokonstrikciju).

Klīnicistiem un tiem, kuri zāles izraksta, pirms šo zāļu lietošanas jābūt informētiem par melnā

rudzu grauda zāļu pārdozēšanas simptomiem.

Sermion 5 mg un 10 mg apvalkotās tabletes satur saharozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem

ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharozes-

izomaltāzes nepietiekamību.

Sermion 5 mg apvalkotās tabletes satur krāsvielu- saulrieta dzelteno (E110), var izraisīt alerģiskas

reakcijas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Jāievēro piesardzība, nicergolīnu lietojot vienlaicīgi ar:

antihipertensīvām zālēm. Nicergolīns var pastiprināt antihipertensīvo līdzekļu iedarbību.

Nicergolīns var pastiprināt bēta blokatoru iedarbību uz sirdi;

alfa un bēta simpatomimētiķiem. Nicergolīns var pavājināt simpatomimētiķu

vazokonstriktīvo iedarbību, jo tam piemīt alfa adrenoreceptorus bloķējoša iedarbība.

(skatīt 4.4. apakšpunktu Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā);

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

zālēm, kuras metabolizē CYP2D6 enzīms. Nicergolīns tiek metabolizēts ar CYP 2D6

enzīma palīdzību, tādēļ nevar izslēgt mijiedarbību ar zālēm, kurām ir tāds pats

metabolisma ceļš;

antiagregantiem un antikoagulantiem (piemēram, acetilsalicilskābi). Pastiprinot

antiagregantu un antikoagulantu hemostatisko iedarbību, var pagarināties asins teces

laiks;

zālēm, kas ietekmē urīnskābes metabolismu (skat. 4.8. apakšpunktu). Nicergolīns var

veicināt asimptomātisku urīnskābes līmeņa paaugstināšanos serumā.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nicergolīns neradīja reproduktīvo toksicitāti grūsnām žurkām un trušiem. Pētījumi sievietēm

grūtniecības laikā nav veikti. Ņemot vērā apstiprinātās indikācijas, ir maz ticams, ka nicergolīns

būs jānozīmē grūtniecei vai sievietei, kura baro ar krūti. Nicergolīna lietošana grūtniecības laikā

pieļaujama, ja iespējamais ieguvums atsver potenciālo risku auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai nicergolīns izdalās mātes pienā, tāpēc sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav

ieteicams lietot nicergolīnu.

Fertilitāte

Pētījumā ar žurku tēviņiem nicergolīns neietekmēja fertilitāti. Taču žurku mātītēm, kuras saņēma

50 mg/kg/dienā (8 reizes lielāka deva nekā maksimālā ieteicamā deva cilvēkam, kas ir 60 mg/m

dienā), nicergolīns samazināja fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Nav zināmu pētījumu ar dzīvniekiem (pie supraterapeitiskām devām) rezultātu klīniskā nozīmība

cilvēkiem.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Lai gan Sermion klīniskā iedarbība liecina par reakcijas un koncentrēšanās spēju uzlabošanos, tā

iedarbība uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav pētīta. Jebkurā gadījumā

jāievēro piesardzība, ņemot vērā pamata saslimšanu. Vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot

mehānismus, jāņem vērā, ka reizēm var rasties reiboņi vai miegainība, īpaši ārstēšanās kursa

sākumā (skatīt 4.8. apakšpunktā).

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādību biežuma iedalījums ir sekojošs: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk

(≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10000); nav zināms (nevar

noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Nevēlamo blakusparādību tabula

Orgānu

sistēmas klase

Ļoti

bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti

reti

Nav zināms*

Psihiskie

traucējumi

uztraukums,

apjukums,

bezmiegs

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

Nevēlamo blakusparādību tabula

Orgānu

sistēmas klase

Ļoti

bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti

reti

Nav zināms*

Nervu sistēmas

traucējumi

miegainība,

reibonis,

galvassāpes

karstuma

sajūta

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

hipotensija,

piesarkums

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

diskomforta

sajūta

vēderā

caureja,

nelabums,

aizcietējums

Ādas un zemādas

audu bojājumi

nieze

izsitumi

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

fibroze

Izmeklējumi

urīnskābes

līmeņa

paaugstināšanās

asinīs

Nevēlamo blakusparādību biežuma novērtējums ir balstīts uz integrētā drošuma

kopsavilkumā (Integrated Summary of Safety — ISS) ietvertajiem pētījumiem

(jebkāda cēloņa blakusparādības, kas saistītas ar ārstēšanu). Šī integrētā drošuma

analīze satur datus no 8 (astoņiem) dubultmaskētiem, kontrolētiem pētījumiem

pacientiem ar vieglu līdz vidēji izteiktu demenci. Šajos pētījumos nicergolīnu lietoja

1246 pacienti. Netika piemērots 3 ciparu likums, jo ISS nicergolīna datu kopas

saucējs bija mazāks nekā 3000 pētāmās personas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamajām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamajām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi

zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti

ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas

ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Lietojot nicergolīnu lielās devās, ir iespējams īslaicīgs asinsspiediena pazeminājums. Parasti nav

nepieciešama īpaša ārstēšana. Ja tas ir noticis, pacientam jāapguļas uz dažām minūtēm. Ārkārtas

gadījumos pie smagiem cerebrovaskulāriem un kardiovaskulāriem notikumiem tiek rekomendēts

lietot simpatomimētiskos līdzekļus, kontrolējot pacienta asinsspiedienu.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

Farmakoterapeitiskā grupa: perifērs vazodilatators, melnā rudzu grauda alkoloīdi; ATĶ kods:

C04AE02.

Nicergolīns ir ergolīna derivāts, kam, to ievadot parenterāli, piemīt alfa-1 adrenerģisko receptoru

bloķējoša darbība. Pēc lietošanas per os produkts strauji un ekstensīvi metabolizējas, radot virkni

metabolītu, kas dažādos līmeņos iedarbojas uz CNS.

Ievadot perorāli, nicergolīnam piemīt daudzveidīga neirofarmakoloģiskā darbība, proti, tas ne

vien veicina glikozes iekļūšanu un izmantošanu galvas smadzeņu šūnās, pastiprina olbaltumvielu

un nukleīnskābju biosintēzi, bet, cik zināms, iedarbojas arī uz dažādām neirotransmiteru

sistēmām.

Nicergolīns novecojušiem dzīvniekiem uzlabo cerebrālās holīnerģiskās funkcijas. Ilgstoša

nicergolīna ievadīšana vecām žurkām novērsa ar vecumu saistīto acetilholīna līmeņa

pazemināšanos (smadzeņu garozā un corpus striatum) un tā atbrīvošanos (hippocampus) in vivo.

Pēc ilglaicīgas perorālas nicergolīna ievadīšanas novērota arī holinacetiltransferāzes aktivitātes un

muskarīnjutīgo receptoru skaita pieaugums. Turklāt kā in vitro, tā in vivo eksperimentos

nicergolīns ievērojami paaugstināja acetilholīnesterāzes aktivitāti. Šajos eksperimentos iegūtie

neiroķīmiskie efekti saistījās ar atbilstošām pārmaiņām dzīvnieku uzvedībā, piemēram, labirinta

testā ar nicergolīnu ārstētie vecie dzīvnieki parādīja tādus pašus rezultātus kā par viņiem jaunākie

dzīvnieki.

Bez tam Sermion samazināja dzīvniekiem dažādu aģentu (hipoksijas, EKT, skopolamīna)

ierosināto kognitīvo deficītu. Mazas nicergolīna devas, ievadītas per os, veciem dzīvniekiem

pastiprina dopamīna apriti, īpaši mezolimbiskajā apvidū, domājams, modulējot dopamīnerģiskos

receptorus. Nicergolīns veciem dzīvniekiem uzlabo celulāros impulsu pārvades mehānismus.

Novērots, ka gan atsevišķas perorālas devas, gan ilgstoša nicergolīna ievadīšana pastiprina bazālo

un pret agonistiem jutīgo fosfoinozitīdu apriti. Nicergolīns pastiprina arī no kalcija atkarīgo

proteīnkināzes C izoformu aktivitāti un translokāciju uz membrānas daļas Šie enzīmi piedalās

šķīstošā APP (amiloīda prekursora proteīna) sekrēcijas mehānismā, kura rezultātā pieaug šķīstošā

APP izdale un samazinās anomālā bēta amiloīda produkcija, kā tas pierādīts cilvēka

neiroblastomas kultūrās.

Izraisot antioksidantu efektus un aktivējot detoksikācijas enzīmus, nicergolīns pasargā nervu

šūnas no oksidatīvā stresa izraisītas bojāejas un apoptozes kā in vivo, tā in vitro eksperimentālos

modeļos.

Nicergolīns aizkavē ar vecumu saistīto neironālās slāpekļa oksīda sintāzes (nNOS) mRNS

ekspresijas mazināšanos, kas varētu būt viens no kognitīvās funkcijas uzlabojuma iemesliem.

Pētījumi ar cilvēkiem

Farmakodinamikas pētījumi, izmantojot datorizētu EEG metodiku, veikti ar gados jauniem un

vecākiem brīvprātīgajiem, kā arī ar gados vecākiem pacientiem ar kognitīviem traucējumiem.

Sermion bija EEG normalizējošs efekts gados vecākiem un jaunākiem pacientiem hipoksijas

apstākļos: tas paaugstināja

aktivitāti, bet samazināja

aktivitāti. Pacientiem ar

dažādas izcelsmes demenci (Alcheimera tipa senila demence un multiinfarktu demence) pēc

ilgstošas Sermion lietošanas (no 2 līdz 6 mēnešiem) novērota pozitīva dinamika EEG, kas

korelēja ar klīnisko simptomu uzlabošanos. Minētie novērojumi liecina, ka nicergolīns darbojas,

modulējot plašu demences patofizioloģijā iesaistīto celulāro un molekulāro mehānismu spektru.

Dubultmaskētos, placebo kontrolētos pētījumos iesaistīts vairāk nekā 1500 pacientu ar demenci

(Alcheimera tipa, vaskulāra un jaukta tipa), kuri saņēma vai nu 60 mg nicergolīna dienā, vai

placebo. Pastāvīgas nicergolīna terapijas laikā novērota pakāpeniska ar demenci saistīto kognitīvo

un uzvedības traucējumu mazināšanās. Pozitīvās pārmaiņas bija konstatējamas pēc 2 mēnešu

ilgas ārstēšanās un stabili saglabājās vienu gadu, turpinot ārstēšanos.

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

Pierādīts, ka nicergolīns uzlabo galvas smadzeņu metaboliski hemodinamisko stāvokli.

Nicergolīnam piemīt arī trombocītu agregāciju kavējoša darbība, tam ir labvēlīga hemoreoloģiska

ietekme.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Nicergolīns, lietots iekšķīgi, ātri un gandrīz pilnībā absorbējas. Ievadot mazas devas (4

5 mg)

radioaktīvi iezīmēta nicergolīna veseliem brīvprātīgajiem, maksimālā radioaktivitāte serumā

parādās 1,5 stundas pēc lietošanas. Tomēr ar C

iezīmēta nicergolīna terapeitiskas perorālas

devas (30 mg) maksimālo radioaktivitāti serumā uzrādīja pēc 3 stundām.

Žurkām 1 stundu pēc tam, kad per os ievadīts ar

C iezīmēts nicergolīns (5 mg/kg), galvas

smadzenēs bija konstatējams nicergolīns un tā galvenais metabolīts (1-metil-10-

metoksihidrolizergols (MMDL)) 50% kopējās radioaktivitātes).

Pēc nicergolīna terapeitisku devu (15 mg) lietošanas veseliem brīvprātīgiem divu galveno

nicergolīna metabolītu (metoksidihidrolisergols (MDL) un 1-metil-10-metoksihidrolisergols)

seruma radioaktivitātes zemlīknes laukums (AUC) bija attiecīgi 81% un 6% no kopējās

radioaktivitātes. MDL maksimālā koncentrācija plazmā tika sasniegta aptuveni 3 – 5 h pēc vienas

30 mg tabletes lietošanas. MMDL maksimālā koncentrācija plazmā tika sasniegta aptuveni 0,5 –

1 h pēc vienas 30 mg tabletes lietošanas.

Per os lietota nicergolīna absolūtā biopieejamība ir ap 5%, jo tam ir augsts hepatiskais klīrenss un

pirmā loka metabolisms.

Pēc vienas 30 mg – 60 mg perorāli lietotas devas veseliem brīvprātīgajiem nicergolīna

farmakokinētika bija lineāra, ko apstiprināja tā galvenā metabolīta – MDL – mērījumu rezultāti.

Lietojot nicergolīnu perorāli vienā 30 mg devā, ar ēdienu saistīta iedarbība uz MDL un MMDL

farmakokinētiku netika novērota.

Izkliede

Nicergolīna izplatīšanās audos ir ātra un ekstensīva, kā to rāda īsā seruma radioaktivitātes

izplatības fāze. Nicergolīna izkliedes tilpums centrālajā rajonā (noteikts aptuveni, dalot devu ar

nicergolīna koncentrāciju plazmā pirmajā PK noteikšanas reizē pēc intravenozas 2 mg devas

ievades) ir diezgan liels (224 l), kas, iespējams, atspoguļo tā metabolismu asinīs un izplatību asins

šūnās un/vai audos.

Nicergolīns intensīvi saistās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām, pie tam ar lielāku afinitāti

saistoties ar

skābo glikoproteīnu nekā ar seruma albumīnu. Nicergolīna koncentrāciju palielinot

no 1 µg/mL līdz 500 µg/ mL, saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām procentuāli ir relatīvi

konstanta. Abiem nicergolīna metabolītiem MDL un MMDL ir zema saistīšanās spēja; 50-200

ng/mL koncentrācijas diapazonā tā ir attiecīgi 14,7% un 34,7%.

Biotransformācija un eliminācija

120 stundu laikā pēc devas ievadīšanas vidēji 82% no kopējās radioaktīvi marķētā nicergolīna

devas tika izdalīta caur nierēm un 10% ar fēcēm. Nicergolīna farmakokinētika pēc datiem, kas

iegūti pētījumos ar veseliem brīvprātīgiem, kuri lietoja 30

60mg lielas perorālas devas, ir lineāra.

Liela daļa nicergolīna tiek metabolizēta pirms izvadīšanas no organisma. Tā galvenais

metabolisma ceļš ir estera saites hidrolizēšana ar MMDL veidošanos, no kura savukārt

demetilācijas ceļā veidojas MDL. Demetilācijas procesu katalizē izoenzīms CYP2D6. Tādēļ

nicergolīna un tā metabolītu farmakokinētika ir traucēta cilvēkiem ar iedzimtu CYP2D6 deficītu.

Izveidojušies aktīvie metabolīti (MMDL un MDL) tiek konjugēti ar glikuronskābi. Pēc perorāli

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

lietotas 15 mg devas, cilvēkam galvenokārt veidojas MDL, kurš veido 51% no kopējās devas

urīnā un 76% no urīnā konstatējamās radioaktivitātes. MDL terminālā eliminācijas pusperioda

galvenā vērtība variē aptuveni 11 – 20 h robežās.

Īpašas populācijas

Nieru darbības traucējumu iedarbība uz nicergolīna farmakokinētiku tika izvērtēta pacientiem ar

viegli izteiktiem (Clcr 60-80 ml/min), mēreni izteiktiem (Clcr 30-50 ml/min) un smagiem (Clcr

10-14 ml/min) nieru darbības traucējumiem. 120 minūtes pēc 30 mg perorālas nicergolīna

lietošanas pacientiem ar viegli izteiktiem (n=5), mēreni izteiktiem (n=5) un smagiem (n=4) nieru

darbības traucējumiem tika novērotas būtiskas atšķirības ar urīnu ekskretētajā MDL daudzumā

(attiecīgi 38,1%, 42,6% un 25,7% no devas). Attiecībā uz MMDL, šīs vērtības bija atbilstoši

1,7%, 0,6% un 0,2%. Pacientiem ar smagas pakāpes nieru mazspēju ir ievērojami samazināta

MDL ekskrēcija urīnā, salīdzinot ar pārējām 2 grupām. Turklāt pacientiem ar viegli izteiktiem,

vidēji izteiktiem un smagiem nieru darbības traucējumiem novēroja vidējo MDL ekskrēcijas

samazināšanos urīnā (0 līdz 72 stundas) par attiecīgi 32%, 32% un 59%, salīdzinot ar cilvēkiem

ar normālu nieru funkciju no cita pētījuma, kuri saņēma 30 mg tabletes.

Nicergolīna farmakokinētika nav pētīta pacientiem ar aknu darbības traucējumiem.

Nicergolīna farmakokinētika nav pētīta bērniem.

Vecuma (geriatriskā) ietekme uz nicergolīna farmakokinētiku nav pilnībā izpētīta.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Pētījumi par kancerogenitāti nav veikti. Pamatojoties uz drošuma farmakoloģiskajiem

pētījumiem, atkārtotas devas toksicitātes, genotoksicitātes un embrionālās/augļa, perinatālās un

postnatālās attīstības pētījumiem, neklīniskie dati neatklāj bīstamību cilvēkam. Pēc toksicitātes

testu datiem, perorāli lietotam nicergolīnam ir liels terapeitiskās darbības platums. Atsevišķa

letāla perorālā deva žurkām pārsniedz 2800 mg/kg, bet pelēm – 860 mg/kg. Subakūtas un

hroniskas toksicitātes pētījumos novērots, ka multiplas perorālas nicergolīna devas nerada

mērķorgānos smagus audu bojājumus. Devas, kas bija vismaz 10 reizes lielākas par klīniskus

efektus izraisošām devām, radīja vieglus un pārejošus toksiskus simptomus. Nicergolīns izraisa

daudz mazāk perifērisku blakusparādību nekā tīri holinomimētiski produkti. Kā rāda pētījumi,

kuros pelēm, žurkām un suņiem ievadītas attiecīgi 100 mg/kg, 790 mg/kg un 1500 mg/kg lielas

nicergolīna devas, tam nav būtiskas ietekmes uz kardiovaskulāro un nieru funkciju.

Pēc pētījumu datiem tas neietekmē embrionālo attīstību vai postnatālo augšanu. Antigenitātes un

mutagenitātes pētījumos nav novērota nekāda nelabvēlīga iedarbība.

Fertilitātes pētījumā nicergolīns devās līdz 50 mg/kg/dienā (8 reizes lielāka deva, nekā ieteicamā

maksimālā deva cilvēkiem, kas ir 60 mg/m

dienā) neietekmēja tēviņu fertilitāti. Žurku mātītēm,

kurām tika ievadīti 50 mg/kg/dienā, ievērojami samazinājās grūtniecības biežums un,

13. gestācijas dienā veiktajā ķeizargrieziena operācijā, tika konstatēts ievērojami zemāks corpora

lutea skaits un apaugļotu olšūnu, un embriju skaits. Taču uz ārstēto mātīšu pēcnācējiem, kuri tika

iznēsāti pētījuma laikā, netika novērota nekāda ietekme.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

5 un 10 mg apvalkotās tabletes: mikrokristāliska celuloze, kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts,

nātrija karboksimetilceluloze, magnija stearāts, akācijas sveķi, tetraklīnas sveķi, kolofonijs, talks,

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

magnija karbonāts, titāna dioksīds (E171), karnauba vasks, saharoze, saulrieta dzeltenais (E110)

(tikai Sermion 5 mg apvalkotās tabletes).

30 mg apvalkotās tabletes: kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts, mikrokristāliskā celuloze, magnija

stearāts, nātrija karboksimetilceluloze, Opadry dzeltenais OY-S-22915

(hidroksipropilmetilceluloze, titāna dioksīds (E171), polietilēna glikols 6000, dzeltenais dzelzs

oksīds (E172)), silikons.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

5 mg un 10 mg apvalkotās tabletes:

Tabletes iepakotas caurspīdīgos PVH/PVDH alumīnija blisteros. Sermion 5 mg iepakotas pa 30

apvalkotām tabletēm, Sermion 10 mg iepakotas pa 30 un 50 apvalkotām tabletēm.

30 mg apvalkotās tabletes:

Tabletes iepakotas PVH/PVDH alumīnija vai PVDH blisteros pa 30; 60; 100 vai 120

apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Italia S.r.l.

Via Isonzo, 71

04100 Latina

Itālija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Sermion 5 mg apvalkotās tabletes: 99-0124

Sermion 10 mg apvalkotās tabletes: 99-0125

Sermion 30 mg apvalkotās tabletes: 99-0846

SASKAŅOTS ZVA 19-10-2017

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums

Sermion 5 mg apvalkotās tabletes: 1999. gada 17. februāris

Sermion 10 mg apvalkotās tabletes: 1999. gada 17. februāris

Sermion 30 mg apvalkotās tabletes: 1999. gada 24. novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums

Sermion 5 mg apvalkotās tabletes: 2009. gada 28. maijs

Sermion 10 mg apvalkotās tabletes: 2009. gada 28. maijs

Sermion 30 mg apvalkotās tabletes: 2009. gada 27. novembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2017

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju