Septolete Cherry 1,2 mg sūkājamās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-01-2016

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

21-01-2016

Aktīvā sastāvdaļa:
Cetilpiridīnija hlorīds
Pieejams no:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
ATĶ kods:
R02AA06
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Cetylpyridinium chloride
Deva:
1,2 mg
Zāļu forma:
Sūkājamā tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
05-0456

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Septolete Cherry 1,2 mg sūkājamās tabletes

Cetylpyridinii chloridum

Antiseptisks līdzeklis mutes dobumam un rīklei

ar dabisku ķiršu garšu

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

ums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Septolete Cherry un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Septolete Cherry lietošanas

Kā lietot Septolete Cherry

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Septolete Cherry

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Septolete Cherry un kādam nolūkam to lieto

Septolete Cherry sūkājamām tabletēm piemīt lokāla pretmikrobu darbība. Tās satur antiseptisku vielu

cetilpiridīnija hlorīdu, kas sagrauj daudzas baktērijas un sēnītes un zināmā mērā kavē arī vīrusu

attīstību. Sūkājamās tabletes dezinficē mutes dobumu un rīkli, līdz ar to mazinot iekaisumu mutes

dobumā un rīklē, bet galvenokārt tās novērš smagāku bakteriālu iekaisumu attīstīšanos. Pateicoties tā

labām mitrinošām īpašībām un zemam virsmas spriegumam, cetilpiridīnija hlorīds iekļūst arī grūti

pieejamās mutes dobuma un rīkles gļotādas vietās, kur tas kavē baktēriju augšanu.

Septolete Cherry sūkājamām tabletēm ir patīkama un atsvaidzinoša dabiska ķiršu garša.

Septolete Cherry sūkājamās tabletes iesaka sāpju mazināšanai un dezinfekcijai:

vieglām mutes dobuma un rīkles infekcijām (faringīts, laringīts, angīnas sākuma stadijā);

saaukstēšanās un gripas simptomu gadījumā, piemēram, ja ir sāpes, sausuma un skrāpējoša

sajūta rīklē;

smaganu un mutes dobuma gļotādas (stomatīta, gingivīta) iekaisumam;

aizsmakuma un nepatīkamas smakas no mutes gadījumā.

2.

Kas Jums jāzina pirms Septolete Cherry lietošanas

Nelietojiet Septolete Cherry šādos gadījumos:

ja Jums ir paaugstināta jutība pret cetilpiridīnija hlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Septolete Cherry lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir brūces mutes dobumā (piemēram, zoba ekstrakcija, ķirurģiska mandeļu izņemšana),

jo cetilpiridīnija hlorīds kavē brūču dzīšanu.

Ja Jums ir smaga infekcija, kas noris ar augstu ķermeņa temperatūru, galvassāpēm un

vemšanu, konsultējieties ar ārstu, īpaši, ja stāvoklis neuzlabojas trīs dienu laikā.

Ja esat cukura diabēta slimnieks, Jums jāatceras, ka katra sūkājamā tablete satur aptuveni 1 g

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

maltīta. Lēnās hidrolīzes un uzsūkšanās dēļ kuņģa un zarnu traktā maltītam ir maza ietekme uz

cukura līmeni asinīs.

Ja Jums ir hronisks klepus vai aizsmakums, konsultējieties ar ārstu.

Konsultējieties ar ārstu, ja kas no minētā ir bijis jebkad agrāk.

Nav ieteicams lietot lielākas par ārsta parakstītām devām.

Bērni un pusaudži

Sūkājamās tabletes nav ieteicams lietot bērniem līdz 6 g.v.

Citas zāles un Septolete Cherry

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Nav ziņots, ka Septolete Cherry sūkājamās tabletes ietekmētu citu zāļu iedarbību.

Virsmas anjonu (piemēram, zobu pastas) lietošana var samazināt cetilpiridīnija hlorīda efektivitāti.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tā kā nav pieejams daudz datu par šo zāļu lietošanas drošību grūtniecības un zīdīšanas laikā, tās nav

ieteicams lietot šajā laikā.

Septolete Cherry kopā ar pārtiku un dzērieniem

Sūkājamās tabletes nedrīkst lietot tieši pirms ēdienreizēm vai kopā ar pienu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav ziņots, ka Septolete Cherry sūkājamās tabletes ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

Septolete Cherry satur maltītu un maltīta šķīdumu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Sūkājamās tabletes satur dabiskas krāsvielas, tādēļ to krāsa laika gaitā var izbalēt, ja tās glabā spilgtā

gaismā, bet tas neietekmē zāļu efektivitāti.

3.

Kā lietot Septolete Cherry

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie un bērni pēc 12 gadu vecuma

Sūkājiet pa 1 sūkājamai tabletei, līdz tā izšķīst mutes dobumā, ik pēc 2 – 3 stundām. Ieteicamā deva ir

līdz 8 sūkājamām tabletēm dienā.

Bērni no 10 līdz 12 gadu vecumam

Sūkāt pa 1 sūkājamai tabletei, līdz tā izšķīst mutes dobumā, ik pēc 3 – 4 stundām. Ieteicamā deva ir

līdz 6 sūkājamām tabletēm dienā.

Bērni no 6 līdz 10 gadu vecumam

Sūkāt pa 1 sūkājamai tabletei, līdz tā izšķīst mutes dobumā, ik pēc 3 – 4 stundām. Ieteicamā deva ir

līdz 4 sūkājamām tabletēm dienā.

Sūkājamās tabletes nav ieteicams lietot bērniem jaunākiem par 6 gadiem aspirācijas riska dēļ.

Nelietojiet Septolete Cherry sūkājamās tabletes tieši pirms ēdienreizēm vai to laikā.

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

Nedzeriet vai neēdiet vismaz stundu pēc tablešu lietošanas.

Ja Jums liekas, ka Septolete Cherry iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu.

Ja esat lietojis Septolete Cherry vairāk nekā noteikts:

Ņemot vērā aktīvās vielas daudzumu sūkājamās tabletēs, pārdozēšanas iespēja ir minimāla. Liela

skaita sūkājamo tablešu lietošana var izraisīt kuņģa un zarnu trakta traucējumus, sliktu dūšu, vemšanu

un caureju. Šādā gadījumā Jums jāpārtrauc lietot zāles, jādzer daudz ūdens vai piena un jākonsultējas

ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Septolete Cherry:

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Reti (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi, īpaši jutīgiem cilvēkiem pie pārdozēšanas.

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

Paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, kairinājums un izsitumi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371

67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Septolete Cherry

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc Derīgs līdz/EXP.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Septolete Cherry satur

Aktīvā viela ir cetilpiridīnija hlorīds. Katra sūkājamā tablete satur 1,2 mg cetilpiridīnija hlorīda.

Pārējās sastāvdaļas: maltīta šķīdums, maltīts, mannīts, levomentols, citrona ēteriskā eļļa,

glicerīns, attīrīta rīcineļļa, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts, povidons, vaski

(bišu vasks, karnaubavasks, šellaka), titāna dioksīds (E171), ķiršu aromatizētājs, sarkana

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

krāsviela (karmīnskābe (E120), nātrija hidroksīds, citronskābe).

Septolete Cherry ārējais izskats un iepakojums

Sūkājamās tabletes ir violetas, apaļas un nedaudz abpusēji izliektas.

Sūkājamās tabletes pieejamas kārbiņā pa 18. Kārbiņas satur 2 blisterus pa 9 sūkājamām tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

01/2016.

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Septolete Cherry 1,2 mg sūkājamās tabletes

Septolete Lemon 1,2 mg sūkājamās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra sūkājamā tablete satur 1,2 mg cetilpiridīnija hlorīda (cetylpyridinii chloridum).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

maltīts

maltīta šķīdums

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Sūkājamās tabletes.

Septolete Cherry: violetas, apaļas, viegli abpusēji izliektas sūkājamās tabletes.

Septolete Lemon: dzeltenas, apaļas, viegli abpusēji izliektas sūkājamās tabletes.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Septolete Cherry un Septolete Lemon sūkājamās tabletes iesaka sāpju mazināšanai un dezinfekcijai:

vieglām mutes dobuma un rīkles infekcijām (faringīts, laringīts, angīnas sākuma stadijā);

saaukstēšanās un gripas simptomu gadījumā, piemēram, ja ir sāpes, sausuma un skrāpējoša

sajūta rīklē;

smaganu un mutes dobuma gļotādas (stomatīta, gingivīta) iekaisumam;

aizsmakuma un nepatīkamas smakas no mutes gadījumā.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušiem un bērniem pēc 12 g.v. ieteicamā deva ir līdz 8 sūkājamās tabletes dienā. Jānosūkā pa 1

sūkājamai tabletei līdz tā izšķīst mutes dobumā, ik pēc 2 – 3 stundām.

Bērniem līdz 6 gadiem aspirācijas riska dēļ sūkājamās tabletes nav piemērota zāļu forma. Bērniem no

6 līz 10 g.v. ieteicams lietot ne vairāk par 4 sūkājamām tabletēm dienā, bet bērniem no 10 līz 12 g.v. –

līdz 6 sūkājamām tabletēm dienā. Jānosūkā pa 1 sūkājamai tabletei, līdz tā izšķīst mutes dobumā, ik

pēc 3 – 4 stundām.

Sūkājamās tabletes nedrīkst lietot tieši pirms ēdienreizēm vai to laikā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sūkājamās tabletes nedrīkst lietot, ja mutes dobumā ir vaļējas brūces, jo cetilpiridīnija hlorīds kavē

brūču dzīšanu.

Smagu infekciju gadījumā, kas noris ar augstu ķermeņa temperatūru, galvassāpēm un vemšanu,

jākonsultējas ar ārstu, it īpaši, ja stāvoklis neuzlabojas trīs dienu laikā.

Cukura diabēta slimniekiem jāatceras, ka katra sūkājamā tablete satur aptuveni 1 g maltīta. Maltīta

metabolismam ir nepieciešams insulīns, taču lēnās hidrolīzes un uzsūkšanās dēļ kuņģa-zarnu traktā

glikēmiskais indekss ir zems. Maltīta enerģētiskā vērtība (10 kJ/g vai 2,4 kcal/g) arī tiek uzskatīta par

mazāku nekā saharozei.

Sūkājamās tabletes nav ieteicams lietot bērniem līdz 6 g.v.

Nav ieteicams pārsniegt norādīto devu.

Īpaši brīdinājumi par palīgvielām

Sūkājamās tabletes satur dabiskas krāsvielas, tādēļ to krāsa laika gaitā var izbalēt, ja tās glabā spilgtā

gaismā.

Sūkājamās tabletes satur maltītu un maltīta šķīdumu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu

iedzimtu fruktozes nepanesību.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Sūkājamās tabletes nedrīkst lietot kopā ar pienu, jo tas mazina cetilpiridīnija hlorīda pretmikrobo

iedarbību.

Virsmas anjonu (piemēram, zobu pastas) lietošana samazina cetilpiridīnija hlorīda efektivitāti.

Nav zināms par šo zāļu ietekmi uz citām zālēm.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav klīnisku datu par cetilpiridīnija hlorīda lietošanu grūtniecības laikā. Pētījumi ar dzīvniekiem

neliecina par tiešu vai netiešu ietekmi uz grūtniecības norisi, embrija un augļa attīstību vai postnatālu

attīstību (skatīt arī 5.3. apakšpunktu).

Septolete grūtniecēm un sievietēm, kas zīda bērnu, jāparaksta ievērojot piesardzību. Tas nav

ieteicamas par pašārstēšanās līdzekli grūtniecības un zīdīšanas laikā.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav ziņots, ka Septolete Cherry un Septolete Lemon ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības, kas var rasties cetilpiridīnija hlorīda terapijas laikā, norādītas turpmāk,

izmantojot šādu klasifikāciju:

Ļoti bieži (

1/10)

Bieži (

1/100 to < 1/10)

Retāk (

1/1 000 to < 1/100)

Reti (

1/10 000 to < 1/1 000)

Ļoti reti (< 1/10 000)

Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Reti

Ļoti reti

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

kuņģa un zarnu darbības

traucējumi, piemēram, slikta dūša

un caureja, kas radās īpaši tad, ja

lietoja lielākas par parakstītām

devām

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

Ādas un zemādas audu

bojājumi

palielinātas jutības

reakcijas, piemēram,

kairinājums un izsitumi

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Sakarā ar aktīvās vielas zemo koncentrāciju sūkājamās tabletēs, pārdozēšana ir gandrīz neiespējama.

Lielāku par ieteicamo devu lietošana var izraisīt kuņģa un zarnu trakta traucējumus, piemēram, sliktu

dūšu, vemšanu un caureju. Lielas polihidrātisku

spirtu devas var izraisīt caureju, īpaši bērniem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Līdzekļi rīkles un balsenes slimību ārstēšanai: Antiseptiski līdzekļi, ATĶ

kods: R02AA06.

Cetilpiridīnija hlorīds ir antiseptisks līdzeklis, kas pieder ceturtējo amonija savienojumu grupai. Tas

darbojas kā katjonu deterģents. Ceturtējie amonija savienojumi piesaistās baktērijas šūnas virsmai,

šķērso to un saistās ar mikroba

citoplazmatisko membrānu. Piesaistīšanās rezultātā, citoplazmatiskā membrāna kļūst caurlaidīga

mazmolekulāriem savienojumiem, galvenokārt kālija joniem. Ceturtējie amonija savienojumi līdz ar to

iekļūst šūnā, bojā šūnas funkcijas un līdz ar to izraisa šūnas bojāeju. Šāda mehānisma veidā izpaužas

cetilpiridīnija hlorīda baktericīdā darbība uz grampozitīvām un gramnegatīvām baktērijām. Tas ir

efektīvs arī pret dažiem lipofīliskiem vīrusiem un sēnītēm.

Pateicoties tā labajām mitrinošām spējām un zemam virsmas spriegumam, cetilpiridīnija hlorīds

iekļūst arī gļotādas ielocēs un iedobumos, kur tas inhibē un iznīcina mikroorganismus.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Literatūrā nav pieejami dati par atsevišķi cetilpiridīnija hlorīda farmakokinētiku. Vairums datu par

ceturtējo amonija savienojumu farmakokinētiku iegūti pētījumos ar dzīvniekiem. Kopumā zināms, ka

ceturtējie amonija savienojumi slikti uzsūcas, t.i. tikai 10 – 20%, un neabsorbētā daļa izdalās ar

izkārnījumiem nemainītā veidā.

5.3.

Preklīniskie dati par drošību

Preklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu toksicitāti,

genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu

risku cilvēkam.

Kopumā ceturtējiem amonija savienojumiem nav toksiskas un kairinošas ietekmes uz ādu un

gļotādām, ja tos lieto ar koncentrāciju, kas nepieciešama antiseptiskā efekta sasniegšanai.

Pēc perorālas lietošanas cetilpiridīnija hlorīda LD

žurkām bija 192 – 538 mg/kg un pelēm 108 –

195 mg/kg. Ilgstošas toksicitātes pētījumos ar trušiem netika novērotas lielas patoloģiskas pārmaiņas,

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

ko varētu saistīt ar cetilpiridīnija hlorīdu.

I un III pakāpes pētījumos ar žurkām netika novērotas skeleta deformācijas perinatālā vai postnatālā

attīstības periodā. Nebija arī auglības pārmaiņu.

Pieejamā literatūra nesatur datus par cetilpiridīnija hlorīda mutagēnisko potenciālu in vitro un in vivo.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Septolete Cherry

maltīta šķīdums,

maltīts,

mannīts,

levomentols,

citrona ēteriskā eļļa,

glicerīns,

attīrīta rīcineļļa,

koloidāls bezūdens silīcija dioksīds,

magnija stearāts,

povidons,

vaski (bišu vasks, karnaubavasks, šellaka),

titāna dioksīds (E171),

ķiršu aromatizētājs,

sarkanā krāsviela (karmīnskābe (E120), nātrija hidroksīds, citronskābe).

Septolete Lemon

maltīta šķīdums,

maltīts,

mannīts,

levomentols,

citrona eļļa,

glicerīns,

attīrīta rīcineļļa,

koloidāls bezūdens silīcija dioksīds,

magnija stearāts,

povidons,

vaski (bišu vasks, karnaubavasks, šellaka),

titāna dioksīds (E171),

citronu-laima aromatizētājs, citronu aromatizētājs, apelsīnu aromatizētājs,

dzeltenā krāsviela (kurkumīns (E100), ūdens, akācijas sveķi (E414), maltodekstrīns, citronskābe

(E330), mono un diglicerīdu taukskābju citrātu ēsteri (E472c), nātrija benzoāts (E211) un kālija sorbāts

(E202)).

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Blisteris (Al folija, PVH/PVDH folija): kastītē ir 18 sūkājamās tabletes (2 blisteri pa 9 sūkājamām

tabletēm).

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Septolete Cherry: 05-0456

Septolete Lemon: 05-0422

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: Septolete Cherry: 28.10.2005.

Septolete Lemon: 19.10.2005.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10.03.2011.

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2016.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju