Ezaprev 0,7 mg tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

ezaprev 0,7 mg tabletes

norameda uab, lithuania - pramipeksols - tablete - 0,7 mg

Pramithon 0,7 mg tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

pramithon 0,7 mg tabletes

synthon bv, netherlands - pramipeksols - tabletes - 0,7 mg

Pramithon 0,18 mg tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

pramithon 0,18 mg tabletes

synthon bv, netherlands - pramipeksols - tabletes - 0,18 mg

Ezaprev 0,18 mg tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

ezaprev 0,18 mg tabletes

norameda uab, lithuania - pramipeksols - tablete - 0,18 mg

Ezaprev 0,088 mg tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

ezaprev 0,088 mg tabletes

norameda uab, lithuania - pramipeksols - tablete - 0,088 mg

Medopexol 0,7 mg tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

medopexol 0,7 mg tabletes

medochemie ltd., cyprus - pramipeksols - tablete - 0,7 mg

Medopexol 0,18 mg tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

medopexol 0,18 mg tabletes

medochemie ltd., cyprus - pramipeksols - tablete - 0,18 mg

Mirapexin Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

mirapexin

boehringer ingelheim international gmbh - pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāts - restless legs syndrome; parkinson disease - anti-parkinsona zāles - mirapeksīns ir indicēts idiopātiskas parkinsona slimības pazīmju un simptomu ārstēšanai atsevišķi (bez levodopas) vai kombinācijā ar levodopu i. slimības gaitā, caur nobeiguma posmā levodopa iedarbību pagaist vai kļūst par nekonsekventu un terapeitisko efektu svārstības notiek (beigu devu vai "on-off" svārstības). mirapexin ir norādīts simptomātiska ārstēšana vidēji smagas idiopātiska nemierīgs-kājiņas sindroms devas līdz 0. 54 mg, parastā (0. 75 mg sāls).

Pramipexole Teva Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

pramipexole teva

teva pharma b.v. - pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāts - parkinsona slimība - anti-parkinsona zāles - pramipexole teva ir indicēts idiopātiskas parkinsona slimības pazīmju un simptomu ārstēšanai atsevišķi (bez levodopas) vai kombinācijā ar levodopu i. slimības gaitā, caur nobeiguma posmā levodopa iedarbību pagaist vai kļūst par nekonsekventu un terapeitisko efektu svārstības notiek (beigu devu vai "on-off" svārstības). pramipexole teva ir norādīts pieaugušajiem simptomātiska ārstēšana vidēji smagas idiopātiska nemierīgo kāju sindromu, lietojot devas līdz 0. 54 mg, parastā (0. 75 mg sāls) (skatīt 4. iedaļu.