Simvacor 20 mg apvalkotās tabletes Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

simvacor 20 mg apvalkotās tabletes

hexal ag, germany - simvastatīns - apvalkotā tablete - 20 mg

Daklinza Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

daklinza

bristol-myers squibb pharma eeig - daklatasvir dihidrohlorīds - c hepatīts, hronisks - pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, - daklinza indicēts kombinācijā ar citām zālēm pieaugušo hroniskā c hepatīta vīrusa (hcv) infekcijas ārstēšanai (skatīt apakšpunktus 4. 2, 4. 4 un 5. hcv genotipa konkrētu darbību, skatīt 4. 4 un 5.

Keytruda Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

keytruda

merck sharp & dohme b.v. - pembrolizumabs - melanoma; hodgkin disease; carcinoma, renal cell; carcinoma, non-small-cell lung; carcinoma, transitional cell; squamous cell carcinoma of head and neck; urologic neoplasms; endometrial neoplasms - antineoplastiski līdzekļi - melanomakeytruda as monotherapy is indicated for the treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults. keytruda as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of adults with stage iii melanoma and lymph node involvement who have undergone complete resection (see section 5. non‑small cell lung carcinoma (nsclc)keytruda as monotherapy is indicated for the first‑line treatment of metastatic non‑small cell lung carcinoma in adults whose tumours express pd‑l1 with a ≥ 50% tumour proportion score (tps) with no egfr or alk positive tumour mutations. keytruda, in combination with pemetrexed and platinum chemotherapy, is indicated for the first‑line treatment of metastatic non‑squamous non‑small cell lung carcinoma in adults whose tumours have no egfr or alk positive mutations. keytruda, in combination with carboplatin and either paclitaxel or nab‑paclitaxel, is indicated for the first‑line treatment of metastatic squamous non‑small cell lung carcinoma in adults. keytruda as monotherapy is

Incivo Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

incivo

janssen-cilag international n.v. - telaprevir - c hepatīts, hronisks - pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, - incivo, kopā ar peginterferon alfa un ribavirin, ir indicēts, lai ārstētu genotipa-1 hronisks c hepatīts pieaugušajiem pacientiem ar kompensēta aknu slimības, ieskaitot cirozi):kas ir ārstniecības naivs;kas jau iepriekš ir bijuši ārstēti ar interferonu alfa (pegylated vai ne-pegylated), atsevišķi vai kopā ar ribavirin, tostarp relapsers, daļēja glābējus un null glābējus.

Olysio Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

olysio

janssen-cilag international nv - simeprevir - c hepatīts, hronisks - pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, - olysio ir indicēts kombinācijā ar citām zālēm pieaugušiem pacientiem hroniska c hepatīta (chc) ārstēšanai. hepatīta c vīrusa (hcv) genotipa specifiska aktivitāte.