Rovasyn 5 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

04-07-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

12-12-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Rosuvastatīns
Pieejams no:
Medochemie Ltd., Cyprus
ATĶ kods:
C10AA07
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Rosuvastatin
Deva:
5 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Medochemie Ltd., Central Factory, Cyprus; Medochemie Ltd., Factory AZ, Cyprus
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
13-0284

SASKAŅOTS ZVA 04-07-2019

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Rovasyn 5 mg apvalkotās tabletes

Rovasyn 10 mg apvalkotās tabletes

Rovasyn 20 mg apvalkotās tabletes

Rovasyn 40 mg apvalkotās tabletes

Rosuvastatinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Rovasyn un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Rovasyn lietošanas

Kā lietot Rovasyn

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Rovasyn

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Rovasyn un kādam nolūkam to lieto

Rovasyn pieder zāļu grupai, ko sauc par statīniem. Rovasyn Jums ir nozīmēts, jo:

Jums ir augsts holesterīna līmenis. Tas nozīmē, ka Jums ir sirdslēkmes vai insulta risks.

Rovasyn lieto pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 6 gadu vecuma, lai ārstētu

paaugstinātu holesterīna līmeni.

Jums ir ieteikts lietot statīnu, jo nav izdevies pietiekami koriģēt Jūsu holesterīna līmeni ar

diētas maiņu un papildus fizisku slodzi. Rovasyn lietošanas laikā, Jums ir jāturpina ievērot

holesterīnu pazeminošo diētu un fizisko slodzi;

Jums pastāv citi faktori, kas palielina sirdslēkmes, insulta vai līdzīgu veselības traucējumu

risku.

Sirdslēkmi, insultu un citus traucējumus var izraisīt slimība, ko sauc par aterosklerozi. Ateroskleroze

veidojas, artērijās uzkrājoties taukainām nogulsnēm.

Kāpēc ir svarīgi turpināt Rovasyn lietošanu

Rovasyn lieto, lai regulētu taukvielu jeb lipīdu līmeni asinīs. Visbiežāk sastopamā šāda veida viela ir

holesterīns.

Asinīs ir dažāda veida holesterīns – „sliktais” holesterīns (ZBL-H) un „labais” holesterīns (ABL-H).

Rovasyn var samazināt „sliktā” holesterīna līmeni un paaugstināt „labā” holesterīna līmeni.

Tas palīdz Jūsu organismam samazināt „sliktā” holesterīna veidošanos. Tas uzlabo arī Jūsu

organisma spēju izvadīt to no asinīm.

Vairākumam cilvēku augsts holesterīna līmenis neietekmē pašsajūtu, jo tas nerada nekādus

simptomus. Tomēr, ja to neārstē, Jūsu asinsvadu sieniņās var uzkrāties taukainas nogulsnes, sašaurinot

tos.

Dažreiz šie sašaurinātie asinsvadi var nosprostoties un tādējādi var pārtūkt asins piegāde sirdij vai

smadzenēm, izraisot infarktu vai insultu. Samazinot Jūsu holesterīna līmeni, Jūs varat sev samazināt

infarkta, insulta risku vai līdzīgu veselības traucējumu risku.

DK/H/2231/001-004/IB/009

SASKAŅOTS ZVA 04-07-2019

Jums jāturpina lietot Rovasyn pat tad, ja Jums ir normalizējies holesterīna līmenis, jo tas novērš

atkārtotu holesterīna līmeņa paaugstināšanos un taukainu nogulšņu uzkrāšanos. Tomēr Jums ir

jāpārtrauc lietošana, ja tā ir teicis ārsts vai arī Jums iestājusies grūtniecība.

2.

Kas Jums jāzina pirms Rovasyn lietošanas

Nelietojiet Rovasyn šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret rosuvastatīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Ja Jums grūtniecība iestājas Rovasyn

lietošanas laikā, nekavējoties pārtrauciet šo zāļu lietošanu un pastāstiet par to ārstam.

Rovasyn lietošanas laikā sievietēm būtu jāizvairās no grūtniecības iestāšanās, lietojot

piemērotu kontracepcijas metodi;

ja Jums ir aknu slimība;

ja Jums ir smagi nieru bojājumi;

ja Jums ir atkārtotas vai neizskaidrojamas muskuļu sāpes;

ja Jūs lietojat zāles, kas satur ciklosporīnu (lieto, piemēram, pēc orgānu pārstādīšanas).

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai arī Jums ir šaubas par to), lūdzu, konsultējieties ar

ārstu.

Papildus iepriekšminētajam, nelietojiet 40 mg rosuvastatīna (vislielāko devu):

ja Jums ir vidēji smagi nieru darbības traucējumi (ja Jums ir šaubas par to, konsultējieties

ar ārstu);

ja Jums ir vairogdziedzera darbības traucējumi;

ja Jums ir bijis atkārtots vai neizskaidrojams muskuļu sāpīgums vai sāpes, ja Jums vai

kādam no Jūsu ģimenes locekļiem iepriekš ir bijušas muskuļu slimības vai arī, ja Jums agrāk ir

bijušas muskuļu slimības, lietojot citas holesterīna līmeni pazeminošas zāles;

ja Jūs regulāri lietojat lielu daudzumu alkohola;

ja Jūs esat aziātiskas izcelsmes (japānis, ķīnietis, filipīnietis, vjetnamietis, korejietis un

indietis);

ja Jūs lietojat citas zāles, kuras sauc par fibrātiem, lai samazinātu Jūsu holesterīna līmeni.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai arī Jums ir šaubas par to), lūdzu, konsultējieties ar

ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Rovasyn lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir bijusi atkārtota vai neizskaidrojama muskuļu smeldze vai sāpes, ja Jums vai

kādam no Jūsu ģimenes locekļiem iepriekš ir bijušas muskuļu slimības vai arī, ja Jums agrāk ir

bijušas muskuļu slimības, lietojot citas holesterīna līmeni pazeminošas zāles. Nekavējoties

pastāstiet ārstam, ja Jums ir neizskaidrojama muskuļu smeldze vai sāpes, it īpaši, ja Jūs

nejūtaties labi vai arī Jums ir drudzis. Pastāstiet arī ārstam vai farmaceitam, ja Jums ir ilgstošs

muskuļu vājums;

ja Jūs lietojat vai pēdējo 7 dienu laikā esat lietojuši (iekšķīgi vai injekciju veidā) zāles, ko sauc

par fuzidīnskābi (zāles bakteriālu infekciju ārstēšanai). Vienlaicīga fuzidīnskābes un Rovasyn

lietošana var izraisīt nopietnas muskuļu problēmas (rabdomiolīzi);

ja Jūs regulāri lietojat lielu daudzumu alkohola;

ja Jums ir vairogdziedzera darbības traucējumi;

ja Jūs lietojat citas zāles, kuras sauc pat fibrātiem, lai samazinātu holesterīna līmeni.

Lūdzu, izlasiet šo instrukciju uzmanīgi, pat ja Jūs agrāk esat lietojis citas zāles, kas paredzētas

paaugstināta holesterīna līmeņa regulēšanai;

ja Jūs lietojat zāles HIV infekcijas ārstēšanai, piemēram, ritonavīru kombinācijā ar

lopinavīru un/vai atazanavīru, lūdzu, skatīt punktu „Citas zāles un Rovasyn”.

ja Jūs esat vecāks par 70 gadiem (jo ārstam ir jāizvēlas Jums piemērotākā Rovasyn sākuma

deva);

DK/H/2231/001-004/IB/009

SASKAŅOTS ZVA 04-07-2019

ja Jums ir smaga elpošanas mazspēja;

ja Jūs esat aziātiskas izcelsmes (japānis, ķīnietis, filipīnietis, vjetnamietis, korejietis un

indietis) pacients. Ārsts izvēlēsies Jums piemērotāko Rovasyn sākuma devu.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai arī Jums ir šaubas par to):

nelietojiet 40 mg rosuvastatīna (vislielāko devu) un konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu pirms Jūs uzsākat lietot jebkuru no Rovasyn devām.

Nelielai daļai cilvēku statīni var ietekmēt aknas. Tas ir nosakāms ar vienkārša testa palīdzību, kas

uzrāda paaugstinātu aknu enzīmu līmeni asinīs. Šā iemesla dēļ, ārsts pirms ārstēšanas sākuma un

Rovasyn lietošanas laikā parasti veiks Jums asins analīzes (aknu funkcionālās analīzes).

Laikā, kad Jūs lietosiet šīs zāles, ārsts Jūs rūpīgi novēros, ja Jums ir diabēts vai arī diabēta attīstības

risks. Jums iespējams diabēta attīstības risks, ja Jums ir augsta cukura un tauku koncentrācija asinīs,

Jums ir liekais svars vai arī Jums ir paaugstināts asinsspiediens.

Bērni un pusaudži:

ja pacients ir jaunāks par 6 gadiem: Rovasyn nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem, kuri

jaunāki par 6 gadiem;

ja pacients ir jaunāks par 18 gadiem: 40 mg rosuvastatīna tabletes nav piemērotas lietošanai

bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem;

Citas zāles un Rovasyn

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu

lietot.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat kādas no sekojošām zālēm:

ciklosporīnu (lieto, piemēram, pēc orgānu pārstādīšanas);

varfarīnu (vai jebkuras citas zāles, ko izmanto asins šķidrināšanai);

fibrātus (piemēram, gemfibrozilu, fenofibrātu) vai jebkuras citas zāles, ko lieto holesterīna

līmeņa pazemināšanai (piemēram, ezetimibu);

zāles gremošanas traucējumu ārstēšanai (lieto skābes neitralizēšanai Jūsu kuņģī);

eritromicīnu (antibiotisks līdzeklis), iekšķīgi lietojamos kontracepcijas līdzekļus (tabletes);

hormonaizstājterapiju;

regorafenibu (lieto vēža ārstēšanai);

ebkuras no šādām zālēm vīrusinfekcijas, tai skaitā HIV vai C hepatīta infekcijas, ārstēšanai

vienas pašas vai kombinācijā (skatīt punktu “

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

”):

ritonavīrs, lopinavīrs

atazanavīrs, simeprevīrs, ombitasvīrs, paritaprevīrs, dasabuvīrs,

velpatasvīrs, grazoprevīrs

elbasvīrs, glekaprevīrs, pibrentasvīrs

Rovasyn varētu izmainīt šo zāļu iedarbību vai arī tās varētu ietekmēt Rovasyn iedarbību.

Ja Jums nepieciešams iekšķīgi lietot fuzidīnskābi bakteriālu infekciju ārstēšanai, Jums uz laiku būs

jāpārtrauc šo zāļu lietošana. Ārsts pastāstīs Jums, kad būs droši atsākt Rovasyn lietošanu. Rovasyn

lietošana vienlaicīgi ar fuzidīnskābi retos gadījumos var izraisīt muskuļu vājumu, jutīgumu vai sāpes

(rabdomiolīzi). Sīkāku informāciju par rabdomiolīzi skatīt 4. punktā.

Rovasyn kopā ar uzturu un dzērienu

Jūs variet lietot Rovasyn neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Nelietojiet Rovasyn, ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Ja Jums ir iestājusies grūtniecība

Rovasyn lietošanas laikā, nekavējoties pārtrauciet lietot šīs zāles un pastāstiet par to ārstam.

Rovasyn lietošanas laikā sievietēm būtu jāizvairās no grūtniecības iestāšanās, izmantojot piemērotu

kontracepcijas metodi.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

DK/H/2231/001-004/IB/009

SASKAŅOTS ZVA 04-07-2019

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vairums pacientu Rovasyn terapijas laikā var vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, jo šo

zāļu lietošana neietekmēs spēju veikt šīs darbības. Tomēr, dažiem pacientiem Rovasyn lietošanas laikā

var rasties reibonis. Ja Jūs jūtat reiboni, konsultējieties ar ārstu pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai

mehānismu apkalpošanas.

Rovasyn satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Pilnu sastāvdaļu sarakstu skatīt 6. punktā „Iepakojuma saturs un cita informācija”.

3.

Kā lietot Rovasyn

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamās devas pieaugušajiem

Ja Jūs lietojat Rovasyn paaugstināta holesterīna līmeņa ārstēšanai:

Sākuma deva

Ārstēšanu ar Rovasyn jāsāk ar 5 mg vai 10 mg devu, pat tad, ja Jūs pirms tam esat lietojis lielāku cita

statīna devu. Sākuma devas izvēle būs atkarīga no:

Jūsu holesterīna līmeņa;

sirdslēkmes vai insulta riska pakāpes Jums;

iemeslu esamības, kas varētu padarīt Jūs sevišķi jutīgus attiecībā uz blakusparādībām.

Lūdzu, jautājiet ārstam vai farmaceitam, kura no Rovasyn sākuma devām Jums būtu vispiemērotākā.

Ārsts var izlemt nozīmēt Jums vismazāko devu (5 mg), ja:

Jūs esat aziātiskas izcelsmes (japānis, ķīnietis, filipīnietis, vjetnamietis, korejietis un indietis)

pacients;

Jūs esat vecāks par 70 gadiem;

Jums ir vidēji smagi nieru darbības traucējumi;

Jums ir muskuļu sāpīguma un sāpju (miopātijas) risks.

Devas palielināšana un maksimālā dienas deva

Ārsts var izlemt palielināt Jūsu devu līdz tādai Rovasyn devai, kas Jums ir visvairāk piemērota. Ja Jūsu

sākuma deva ir 5 mg, ārsts var nolemt to dubultot līdz 10 mg, tad līdz 20 mg un pēc tam līdz 40 mg, ja

nepieciešams. Ja Jūsu sākuma deva ir 10 mg, ārsts var izlemt to dubultot līdz 20 mg un tad līdz 40 mg,

ja nepieciešams. Starplaiks starp katru devas pielāgošanas reizi būs četras nedēļas.

Maksimālā Rovasyn dienas deva ir 40 mg. Šī deva ir jāizmanto vienīgi pacientiem ar augstu

holesterīna līmeni un palielinātu sirdslēkmes vai insulta risku, kuriem holesterīna līmeni neizdodas

pietiekami pazemināt ar 20 mg devu.

Ja Jūs lietojat Rovasyn sirdslēkmes, insulta vai līdzīgu veselības traucējumu riska mazināšanai:

Ieteicamā deva ir 20 mg dienā. Tomēr, ārsts var izlemt samazināt devu, ja Jums ir kāds no iepriekš

minētajiem faktoriem.

Lietošana bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz 17 gadiem

Parastā sākuma deva ir 5 mg. Ārsts var izlemt palielināt Jūsu devu līdz tādai Rovasyn devai, kas Jums

ir visvairāk piemērota. Maksimālā Rovasyn dienas deva bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem ir 10 mg

un bērniem vecumā no 10 līdz 17 gadiem tā ir 20 mg. Šī deva jālieto vienu reizi dienā. Bērniem

nedrīkst lietot 40 mg rosuvastatīna tabletes.

Tablešu lietošana

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni.

DK/H/2231/001-004/IB/009

SASKAŅOTS ZVA 04-07-2019

Lietojiet Rovasyn vienu reizi dienā. Šīs zāles Jūs var lietot jebkurā dienas laikā.

Cenšaties tableti lietot katru dienu vienā un tajā pašā laikā, lai būtu vieglāk atcerēties, kad tas jādara.

Regulāras holesterīna līmeņa pārbaudes

Ir svarīgi apmeklēt ārstu, lai regulāri pārbaudītu holesterīna līmeni un pārliecinātos, ka ir sasniegts un

uzturēts vēlamais holesterīna līmenis.

Ārsts var izlemt palielināt Jūsu devu līdz tādai Rovasyn devai, kas Jums ir visvairāk piemērota.

Ja Jūs esat lietojis Rovasyn vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu, lai iegūtu padomu.

Ja Jūs ārstējaties slimnīcā vai arī lietojat zāles kādas citas slimības ārstēšanai, pastāstiet veselības

aprūpes speciālistiem, ka Jūs lietojat Rovasyn.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Rovasyn

Neuztraucieties, nākamo devu lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu

aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Rovasyn

Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs vēlaties pārtraukt Rovasyn lietošanu. Jūsu holesterīna līmenis var atkal

paaugstināties, ja Jūs pārtraucat Rovasyn lietošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti svarīgi, ka Jūs zināt, kādas šīs blakusparādības var būt. Parasti tās ir vieglas un tās ātri izzūd.

Pārtrauciet Rovasyn lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja Jums rodas

kāda no sekojošām alerģiskām reakcijām:

apgrūtināta elpošana ar vai bez sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkumu;

sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkums, kas var apgrūtināt rīšanu;

stipra ādas nieze (ar pietūkumu);

sarkanai vilkēdei līdzīgs sindroms (tajā skaitā, izsitumi, locītavu bojājumi un ietekme uz asins

šūnām);

muskuļu plīsums.

Rovasyn lietošana arī jāpārtrauc un nekavējoties jāsazinās ar ārstu, ja Jums ir neparasts

sāpīgums vai sāpes muskuļos, kas saglabājas ilgāk, nekā varētu sagaidīt. Muskuļu simptomi bērniem

un pusaudžiem novērojami biežāk nekā pieaugušajiem. Tāpat kā lietojot citus statīnus, nelielam

skaitam pacientu tika novērota nepatīkama ietekme uz muskuļiem un retos gadījumos tā progresēja

līdz dzīvībai bīstamam muskuļu bojājumam, ko sauc par rabdomiolīzi.

Biežas iespējamās blakusparādības (var ietekmēt mazāk kā 1 pacientu no 10):

galvassāpes;

vēdera sāpes;

aizcietējums;

slikta dūša;

muskuļu sāpes;

vājuma sajūta;

reibonis;

palielināts olbaltumvielu daudzums urīnā – parasti tas normalizējas pats par sevi, un nav

nepieciešams pārtraukt Rovasyn tablešu lietošanu (tikai 40 mg rosuvastatīna);

diabēts. Tas visdrīzāk iespējams, ja Jums ir augsta cukura un tauku koncentrācija asinīs, Jums

DK/H/2231/001-004/IB/009

SASKAŅOTS ZVA 04-07-2019

ir liekais svars vai arī Jums ir paaugstināts asinsspiediens. Šo zāļu lietošanas laikā ārsts Jūs

novēros.

Retākas iespējamās blakusparādības (var ietekmēt mazāk kā 1 pacientu no 100):

izsitumi, nieze vai citas ādas reakcijas;

palielināts olbaltumvielu daudzums urīnā – parasti tas normalizējas pats par sevi, un nav

nepieciešams pārtraukt Rovasyn tablešu lietošanu (tikai Rovasyn 5 mg, 10 mg, 20 mg).

Retas iespējamās blakusparādības (var ietekmēt mazāk kā 1 pacientu no 1000):

smaga alerģiska reakcija – pazīmes ietver sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkumu,

apgrūtinātu rīšanu un elpošanu, stipru ādas niezi (ar pietūkumu). Ja Jums ir aizdomas par

alerģisku reakciju, pārtrauciet lietot Rovasyn

un nekavējoties meklējiet medicīnisko

palīdzību;

muskuļu bojājums pieaugušajiem – piesardzības nolūkā pārtrauciet lietot Rovasyn un

nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir neparasts muskuļu sāpīgums vai sāpes,

kas saglabājas ilgāk nekā varētu sagaidīt;

stipras sāpes vēderā (aizkuņģa dziedzera iekaisums);

paaugstināts aknu enzīmu līmenis asinīs.

Ļoti retas iespējamās blakusparādības (var ietekmēt mazāk kā 1 pacientu no 10000):

dzelte (dzeltenīga ādas un acu nokrāsa);

hepatīts (aknu iekaisums);

asins piejaukums urīnā;

kāju un roku nervu bojājumi (piemēram, nejutīgums);

locītavu sāpes;

atmiņas zudums;

krūšu dziedzeru palielināšanās vīriešiem (ginekomastija).

Blakusparādības, kuru sastopamības biežums nav zināms:

caureja (šķidri izkārnījumi);

Stīvensa-Džonsona sindroms (smaga slimība ar pūšļu veidošanos uz ādas, mutē, acīs un uz

dzimumorgāniem);

klepus;

elpas trūkums;

tūska (pietūkums);

miega traucējumi, tajā skaitā bezmiegs un nakts murgi;

seksuālo funkciju traucējumi;

depresija;

elpošanas traucējumi, tajā skaitā nepārejošs klepus un/vai elpas trūkums vai drudzis;

cīpslu bojājumi;

ilgstošs muskuļu vājums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Rovasyn

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera

pēc „EXP:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi. Uzglabāt oriģinālā

iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

DK/H/2231/001-004/IB/009

SASKAŅOTS ZVA 04-07-2019

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Rovasyn satur

Aktīvā viela ir rosuvastatīns.

Katra apvalkotā tablete satur attiecīgi 5 mg, 10 mg, 20 mg vai 40 mg rosuvastatīna

(rosuvastatīna kalcija sāls veidā).

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze PH-101, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds,

krospovidons (A tips), mikrokristāliskā celuloze PH-102, laktozes monohidrāts un magnija

stearāts.

Tabletes apvalks satur:

Rovasyn 5 mg apvalkotās tabletes: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes monohidrāts,

triacetīns un dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Rovasyn 10 mg apvalkotās tabletes: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes

monohidrāts, triacetīns un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Rovasyn 20 mg apvalkotās tabletes: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes

monohidrāts, triacetīns un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Rovasyn 40 mg apvalkotās tabletes: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes

monohidrāts, triacetīns un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Rovasyn ārējais izskats un iepakojums

Rovasyn 5 mg apvalkotās tabletes: dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru

diametrs ir 7 mm, ar iespiedumu „ROS” virs „5” vienā pusē un gludas no otras puses.

Rovasyn 10 mg apvalkotās tabletes: rozā, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru diametrs

ir 7 mm, ar iespiedumu „ROS” virs „10” vienā pusē un gludas no otras puses.

Rovasyn 20 mg apvalkotās tabletes: rozā, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru diametrs

ir 9 mm, ar iespiedumu „ROS” virs „20” vienā pusē un gludas no otras puses.

Rovasyn 40 mg apvalkotās tabletes: rozā, ovālas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru izmērs ir

6,8 x11,4 mm, ar iespiedumu „ROS” virs „40” vienā pusē un gludas no otras puses.

Tabletes ir pieejamas OPA-Al-PVH/Al blisteros.

Pieejamas kartona kastītes, kas satur 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90 un 100 apvalkotās tabletes blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Ražotājs

Medochemie Ltd. - Central Factory, 1-10 Constantinoupoleos Str., Limassol, 3011, Kipra

Medochemie Ltd- Factory AZ, 2 Michael Erakleous Str., Ag. Athanassios Industrial Area, 4101 Ag.

Athanassios, Limassol, Kipra

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011, Limassol, Kipra

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dānija

CELMANTIN 5, 10, 20, 40 mg film coated tablets

Bulgārija

ROVASTA 10, 20 mg film coated tablets

Kipra

CELMANTIN 5, 10, 20, 40 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο

DK/H/2231/001-004/IB/009

SASKAŅOTS ZVA 04-07-2019

Čehija

ROVASYN 10, 20, 40 mg potahované tablety

Igaunija

ROVASYN 10, 20 mg Õhukese polümeerikattega tabletid

Grieķija

Celmantin 5, 10, 20, 40 mg film coated tablets

Latvija

Rovasyn 5, 10, 20, 40 mg apvalkotās tabletes

Rumānija

ROVASTAMED 5, 10, 20, 40 mg comprimate filmate

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019.gada aprīlī.

DK/H/2231/001-004/IB/009

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Rovasyn 5 mg apvalkotās tabletes

Rovasyn 10 mg apvalkotās tabletes

Rovasyn 20 mg apvalkotās tabletes

Rovasyn 40 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Rovasyn 5 mg apvalkotās tabletes: katra apvalkotā tablete satur 5 mg rosuvastatīna (Rosuvastatinum)

(rosuvastatīna kalcija sāls veidā).

Rovasyn 10 mg apvalkotās tabletes: katra apvalkotā tablete satur 10 mg rosuvastatīna

(Rosuvastatinum) (rosuvastatīna kalcija sāls veidā).

Rovasyn 20 mg apvalkotās tabletes: katra apvalkotā tablete satur 20 mg rosuvastatīna

(Rosuvastatinum) (rosuvastatīna kalcija sāls veidā).

Rovasyn 40 mg apvalkotās tabletes: katra apvalkotā tablete satur 40 mg rosuvastatīna

(Rosuvastatinum) (rosuvastatīna kalcija sāls veidā).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts.

Katra 5 mg apvalkotā tablete satur 101,86 mg laktozes monohidrāta.

Katra 10 mg apvalkotā tablete satur 96,79 mg laktozes monohidrāta.

Katra 20 mg apvalkotā tablete satur 193,57 mg laktozes monohidrāta.

Katra 40 mg apvalkotā tablete satur 174,98 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Rovasyn 5 mg apvalkotās tabletes: dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru

diametrs ir 7 mm, ar iespiedumu „ROS” virs „5” vienā pusē un gludas no otras puses.

Rovasyn 10 mg apvalkotās tabletes: rozā, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru diametrs

ir 7 mm, ar iespiedumu „ROS” virs „10” vienā pusē un gludas no otras puses.

Rovasyn 20 mg apvalkotās tabletes: rozā, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru diametrs

ir 9 mm, ar iespiedumu „ROS” virs „20” vienā pusē un gludas no otras puses.

Rovasyn 40 mg apvalkotās tabletes: rozā, ovālas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru izmērs ir

6,8 x11,4 mm, ar iespiedumu „ROS” virs „40” vienā pusē un gludas no otras puses.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Hiperholesterinēmijas ārstēšana

Primāras hiperholesterinēmijas (IIa tips, tajā skaitā heterozigotas ģimenes hiperholesterinēmijas) vai

jauktas dislipidēmijas (IIb tips) ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 6 gadu vecuma,

kā papildlīdzekli diētai, ja atbildes reakcija uz diētas ievērošanu un cita veida nemedikamentozo

terapiju (piemēram, fiziska aktivitāte, ķermeņa masas pazemināšana) nav pietiekama.

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Homozigotas ģimenes hiperholesterinēmijas ārstēšanai kā papildlīdzekli diētai un citām lipīdu līmeni

pazeminošām ārstēšanas metodēm (piemēram, ZBL aferēzei) vai, ja šādas ārstēšanas metodes nav

pietiekamas.

Kardiovaskulāru notikumu profilakse

Nozīmīgu kardiovaskulāru notikumu profilaksei pacientiem, kuriem ir augsts pirmā kardiovaskulārā

notikuma risks (skatīt 5.1. apakšpunktu), kā papildlīdzekli citu riska faktoru korekcijai.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Pirms terapijas uzsākšanas, pacientam ir jānozīmē standarta holesterīnu pazeminoša diēta, kas

jāturpina arī ārstēšanas laikā. Deva jānosaka individuāli atbilstoši terapijas mērķim un pacienta

atbildes reakcijai, izmantojot pieņemtās vadlīnijas.

Devas

Hiperholesterinēmijas ārstēšana

Ieteicamā sākuma deva ir 5 mg vai 10 mg, ko lieto iekšķīgi, vienu reizi dienā gan pacientiem, kuri

uzsāk statīnu terapiju, gan pacientiem, kuri iepriekš lietojuši citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru.

Izvēloties

sākuma

devu,

jāņem

vērā

katra

pacienta

holesterīna

līmenis

iespējamais

kardiovaskulārais risks, kā arī iespējamais blakusparādību risks (skatīt zemāk). Ja nepieciešams, pēc 4

nedēļām devu var palielināt līdz nākamajam devas līmenim (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ņemot vērā

pieaugošo ziņojumu skaitu par blakusparādībām 40 mg devai, salīdzinājumā ar mazākām devām

(skatīt 4.8. apakšpunktu), devas palielināšanu līdz maksimālajai devai (40 mg) drīkst apsvērt vienīgi

pacientiem ar smagu hiperholesterinēmiju, kuriem ir palielināts kardiovaskulāru notikumu risks (it

īpaši ģimenes hiperholesterinēmijas gadījumā), un kuriem terapijas mērķi neizdodas sasniegt ar 20 mg,

kā arī tiks veikta regulāra novērošana (skatīt 4.4. apakšpunktu). 40 mg devas lietošanu ir ieteicams

uzsākt speciālista uzraudzībā.

Kardiovaskulāru notikumu profilakse

Kardiovaskulāro notikumu riska samazinājuma pētījumā izmantoja 20 mg devu dienā (skatīt 5.1.

apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Bērnu ārstēšanu drīkst veikt tikai speciālists.

Bērni un pusaudži vecumā no 6 līdz 17 gadiem (pēc Tannera skalas < II – V pakāpe)

Bērniem un pusaudžiem ar heterozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju parastā sākuma deva ir 5 mg

dienā.

Bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem ar heterozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju parastā

deva ir robežās no 5 līdz 10 mg, ko lieto iekšķīgi, vienu reizi dienā. Šajā populācijā nav veikti

pētījumi par drošumu un efektivitāti, lietojot devas, kas lielākas par 10 mg.

Bērniem vecumā no 10 līdz 17 gadiem ar heterozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju parastā

deva ir robežās no 5 līdz 20 mg, ko lieto iekšķīgi, vienu reizi dienā. Šajā populācijā nav veikti

pētījumi par drošumu un efektivitāti, lietojot devas, kas lielākas par 20 mg.

Atkarībā no individuālās atbildes reakcijas un panesības bērnam, devas palielināšana jāveic, vadoties

pēc ieteikumiem par bērnu ārstēšanu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pirms rosuvastatīna terapijas

uzsākšanas bērniem un pusaudžiem jāsāk ievērot standarta diētu holesterīna līmeņa pazemināšanai;

šādu diētu jāturpina ievērot visā rosuvastatīna terapijas laikā.

Pieredze par bērniem ar homozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju ir ierobežota, aptverot tikai nelielu

skaitu bērnu vecumā no 8 līdz 17 gadiem.

40 mg tablete nav piemērota lietošanai bērniem.

Bērni, kuri jaunāki par 6 gadiem

Lietošanas drošums un efektivitāte bērniem līdz 6 gadu vecumam nav pētīta. Tāpēc Rovasyn nav

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

ieteicams lietot bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem.

Lietošana gados vecākiem pacientiem

Pacientiem, kuri vecāki par 70 gadiem, ieteicamā sākuma deva ir 5 mg (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Saistībā ar vecumu nav nepieciešama cita devas pielāgošana.

Devas pacientiem ar nieru mazspēju

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem nav nepieciešama devas

pielāgošana. Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <60

ml/min) ieteicamā sākuma deva ir 5 mg. Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem 40

mg deva ir kontrindicēta. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem visas Rovasyn devas ir

kontrindicētas (skatīt 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Devas pacientiem ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar vērtējumu 7 punkti vai mazāk pēc Child-Pugh klasifikācijas nepalielinājās rosuvastatīna

sistēmiskā iedarbība. Tomēr, palielināta sistēmiskā iedarbība tika novērota pacientiem ar vērtējumu 8

un 9 punkti pēc Child-Pugh klasifikācijas (skatīt 5.2. apakšpunktu). Šādiem pacientiem jāapsver

nepieciešamība novērtēt nieru darbību (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nav pieredzes par lietošanu

pacientiem ar vērtējumu virs 9 punktiem pēc Child-Pugh klasifikācijas. Rovasyn ir kontrindicēts

pacientiem ar aktīvu aknu slimību (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Rase

Āzijas izcelsmes pacientiem novērota palielināta sistēmiskā iedarbība (skatīt 4.3., 4.4. un 5.2.

apakšpunktu). Āzijas izcelsmes pacientiem ieteicamā sākuma deva ir 5 mg. 40 mg deva šiem

pacientiem ir kontrindicēta.

Ģenētisks polimorfisms

Ir zināms, ka specifiski ģenētiskā polimorfisma tipi izraisa pastiprinātu rosuvastatīna iedarbību (skatīt

5.2. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem zināms, ka viņiem ir šāds specifisks polimorfisma tips,

ieteicama mazāka Rovasyn sākuma deva.

Deva pacientiem ar miopātiju predisponējošiem faktoriem

Ieteicamā sākuma deva pacientiem ar miopātijas predisponējošiem faktoriem, ir 5 mg (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Dažiem no šiem pacientiem 40 mg deva ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga terapija

Rosuvastatīns ir dažādu transportieru olbaltumvielu (piemēram, OATP1B1 un BCRP) substrāts.

Miopātijas (tajā skaitā rabdomiolīzes risks) palielinās, ja Rovasyn lieto vienlaicīgi ar dažām zālēm, kas

palielināt

rosuvastatīna

koncentrāciju

plazmā

mijiedarbības

dēļ

šīm

transportieru

olbaltumvielām (piemēram, ciklosporīns un noteikti proteāzes inhibitori, tajā skaitā ritonavīra

kombinācijas ar atazanavīru, lopinavīru un/vai tipranavīru; skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu). Kad vien

iespējams, jāapsver alternatīvu zāļu lietošana un, ja nepieciešams, Rovasyn terapijas pārtraukšana uz

laiku. Gadījumos, kad nav iespējams izvairīties no vienlaicīgas šo zāļu lietošanas kopā ar Rovasyn,

rūpīgi jānovērtē vienlaicīgi lietoto zāļu riska un ieguvuma attiecība, kā arī rūpīgi jāapsver Rovasyn

devas pielāgošana (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Rovasyn var lietot jebkurā diennakts laikā, ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3.

Kontrindikācijas

Rovasyn ir kontrindicēts:

pacientiem ar paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā

uzskaitītajām palīgvielām;

pacientiem ar aktīvu aknu slimību, ieskaitot neizskaidrojamu, ilgstošu seruma transamināžu

paaugstināšanos un jebkādu seruma transamināžu paaugstināšanos, ja rādītāji pārsniedz

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

augšējo normas robežu (ANR) vairāk kā 3 reizes;

pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min);

pacientiem ar miopātiju;

pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto ciklosporīnu;

grūtniecēm un mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, kā arī sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras

neizmanto piemērotu kontracepciju.

40 mg deva ir kontrindicēta pacientiem ar noslieci uz miopātiju/rabdomiolīzi. Šie faktori ir:

vidēji smagi nieru darbības traucējumi (kreatinīna klīrenss < 60 ml/min);

hipotireoze;

iedzimtas muskuļu slimības personīgajā vai ģimenes anamnēzē;

muskuļu toksicitāte anamnēzē, lietojot kādu citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru vai fibrātu;

pārmērīga alkohola lietošana;

gadījumi, kad var palielināties aktīvas vielas koncentrācija plazmā;

Āzijas izcelsmes pacienti;

vienlaicīga fibrātu lietošana (skatīt 4.4., 4.5. un 5.2. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ietekme uz nierēm

Pacientiem, kuri lieto lielākas rosuvastatīna devas, it īpaši 40 mg, ir novērota proteīnūrija, nosakot ar

teststrēmelēm, galvenokārt tubulāras izcelsmes. Tā parasti ir pārejoša vai periodiska. Proteīnūrija nav

priekšvēstnesis akūtai vai progresējošai nieru saslimšanai (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pēcreģistrācijas

pieredzē, lietojot 40 mg devu, saņemti biežāki ziņojumi par nopietnām nieru blakusparādībām.

Pacientiem, kuri lieto 40 mg, regulāro pārbaužu laikā jāapsver nepieciešamība izvērtēt nieru darbību.

Ietekme uz skeleta-muskuļu sistēmu

Lietojot pacientiem rosuvastatīnu visu devu diapazonā, it īpaši devas, kas lielākas par 20 mg, novērota

ietekme uz skeleta – muskuļu sistēmu, piemēram, mialģija, miopātija un retos gadījumos

rabdomiolīze. Ļoti reti rabdomiolīzes gadījumi ziņoti, lietojot ezetimibu kombinācijā ar HMG-CoA

reduktāzes inhibitoru. Nevar izslēgt farmakodinamisku mijiedarbību (skatīt 4.5. apakšpunktu) un,

lietojot šo kombināciju, jāievēro piesardzība.

Tāpat kā lietojot citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, pēcreģistrācijas pieredzē ziņojumi par

rabdomiolīzes gadījumiem saistībā ar rosuvastatīna lietošanu ir biežāki ar 40 mg devu.

Rosuvastatīnu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar sistēmiski lietojamām fuzidīnskābes zāļu formām vai arī 7

dienu laikā pēc fuzidīnskābes lietošanas pārtraukšanas. Pacientiem, kuriem fuzidīnskābes lietošana

tiek uzskatīta par nepieciešamu, statīnu lietošana jāpārtrauc uz visu fuzidīnskābes terapijas laiku. Ir

saņemti ziņojumi par rabdomiolīzi (tajā skaitā ar letālu iznākumu) pacientiem, kuri lietojuši vienlaicīgi

fuzidīnskābi un statīnus (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pacientiem jāiesaka nekavējoties meklēt

medicīnisko palīdzību, ja viņiem rodas muskuļu vājuma, sāpju vai jutīguma simptomi.

Statīnu lietošanu var atsāk pēc 7 dienām kopš pēdējās fuzidīnskābes devas lietošanas.

Izņēmuma gadījumos, kad nepieciešama ilgstoša fuzidīnskābes lietošana, piemēram, ārstējot smagas

infekcijas, vienlaicīgu Rovasyn un fuzidīnskābes lietošanu var apsvērt izvērtējot katru gadījumu

atsevišķi un tikai stingrā ārstā uzraudzībā.

Kreatīnkināzes noteikšana

Kreatīnkināzes (KK) līmeni nevajadzētu noteikt pēc aktīvas fiziskās slodzes vai, ja pastāv cits KK

līmeņa paaugstināšanos veicinošs iemesls, kas varētu traucēt pareizai rezultāta izvērtēšanai. Ja pirms

terapijas uzsākšanas KK līmenis ir ievērojami paaugstināts (>5 reizes pārsniedz ANR), pārbaude

jāatkārto 5 - 7 dienu laikā, lai apstiprinātu rezultātus. Ja atkārtotās pārbaudes apstiprina, ka KK līmenis

ir >5x virs ANR, terapiju nedrīkst uzsākt.

Pirms terapijas

Tāpat kā lietojot citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, īpaša piesardzība jāievēro, nozīmējot

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

rosuvastatīnu pacientiem ar noslieci uz miopātiju/rabdomiolīzi. Šie faktori ir:

nieru darbības traucējumi;

hipotireoze;

iedzimtas muskuļu slimības personīgajā vai ģimenes anamnēzē;

muskuļu toksicitāte anamnēzē, lietojot kādu citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru vai fibrātu;

pārmērīga alkohola lietošana;

vecums >70 gadiem;

gadījumi, kad var palielināties koncentrācija plazmā (skatīt 4.2, 4.5 un 5.2. apakšpunktu);

vienlaicīga fibrātu lietošana.

Šiem pacientiem jāizvērtē terapijas riska attiecība pret iespējamo ieguvumu un ieteicama veikt

klīnisku novērošanu. Ja KK līmenis pirms terapijas sākuma ir ievērojami paaugstināts (> 5x ANR),

terapiju nedrīkst uzsākt.

Terapijas laikā

Pacientus jālūdz nekavējoties ziņot par neizskaidrojamām muskuļu sāpēm, vājumu vai krampjiem, it

īpaši, ja šos simptomus pavada savārgums vai drudzis. Šiem pacientiem jānosaka KK līmenis. Terapija

ir jāpārtrauc, ja KK koncentrācija ir ievērojami paaugstināta (> 5x ANR) vai arī, ja muskuļu simptomi

ir smagi un ikdienā izraisa nepatīkamas sajūtas (pat tad, ja KK līmenis ir ≤ 5x ANR). Ja simptomi

izzūd un KK koncentrācija atgriežas normas robežās, tad var apsvērt atsākt terapiju ar Rovasyn vai

alternatīvu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru, lietojot viszemāko ieteicamo devu un turpinot rūpīgu

pacienta

novērošanu.

Asimptomātiskiem

pacientiem

regulāra

līmeņa

novērošana

nepieciešama.

Statīnu, tajā skaitā rosuvastatīna, terapijas laikā vai pēc tas beigām saņemti ļoti reti ziņojumi par

imūnsistēmas meditēto nekrotizējošo miopātiju (IMNM). IMNM klīniski izpaužas kā proksimāls

muskuļu vājums un palielināts kreatīna kināzes līmenis serumā, kas saglabājas neskatoties uz statīnu

lietošanas pārtraukšanu.

Klīniskos pētījumos nelielam skaitam pacientu, lietojot rosuvastatīnu kopā ar kādu citu līdzekli,

nenovēroja pastiprinātu ietekmi uz skeleta muskuļiem. Tomēr, pacientiem, kuri saņēma citus HMG-

CoA reduktāzes inhibitorus kopā ar fibrīnskābes atvasinājumiem, tajā skaitā gemfibrozilu,

ciklosporīnu, nikotīnskābi, azola grupas pretsēnīšu līdzekļiem, proteāzes inhibitoriem un makrolīdu

grupas antibiotiskajiem līdzekļiem, tika novērots palielināts miozīta un miopātijas sastopamības

biežums. Lietojot gemfibrozilu vienlaicīgi ar kādu no HMG-CoA reduktāzes inhibitoriem, palielinās

miopātijas risks. Tādēļ nav ieteicams lietot rosuvastatīna vienlaicīgi ar gemfibrozilu. Lietojot

rosuvastatīnu vienlaicīgi ar fibrātiem vai nikotīnskābi, rūpīgi jāizvērtē ieguvums no lipīdu līmeņa

tālākām izmaiņām pret iespējamo risku, lietojot šādu kombināciju. 40 mg deva ir kontrindicēta ar

vienlaicīgu fibrātu lietošanu.

(Skatīt 4.5. un 4.8. apakšpunktu).

Rosuvastatīnu nedrīkst lietot pacientam ar akūtu, nopietnu slimību, kas liecina par miopātiju vai

veicina sekundāras nieru mazspējas rašanos rabdomiolīzes dēļ (piemēram, sepse, hipotensija, liela

operācija, trauma, smagi vielmaiņas, endokrīnās sistēmas un elektrolītu līdzsvara traucējumi; vai

nekontrolēti krampji).

Ietekme uz aknām

Tāpat kā citi HMG-CoA reduktāzes inhibitori, arī Rovasyn uzmanīgi jālieto pacientiem, kuri lieto lielu

daudzumu alkoholu un/vai kuriem anamnēzē ir aknu slimība. Ieteicams pirms terapijas uzsākšanas un

pēc 3 terapijas mēnešiem veikt aknu darbības pārbaudi. Ja seruma transamināžu rādītāji normas

augšējo robežu pārsniedz vairāk kā 3 reizes, Rovasyn lietošana jāpārtrauc vai jāsamazina deva.

Pēcreģistrācijas pieredzē ziņojumi par nopietnu ietekmi uz aknām (galvenokārt palielināts aknu

transamināžu līmenis) ir biežāki lietojot 40 mg devu.

Pacientiem ar sekundāru hiperholesterinēmiju, ko izraisījusi hipotireoze vai nefrotiskais sindroms,

pirms Rovasyn terapijas uzsākšanas jāārstē pamatslimība.

Rase

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Farmakokinētikas pētījumi liecina par pastiprinātu iedarbību Āzijas izcelsmes pacientiem, salīdzinot ar

balto rasi (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Proteāzes inhibitori

Indivīdiem, kuri saņēma rosuvastatīnu vienlaicīgi ar dažādiem proteāzes inhibitoriem kombinācijā ar

ritonavīru, novērota palielināta rosuvastatīna sistēmiskā iedarbība. Jāapsver gan lipīdu līmeņa

pazemināšanas sniegtais guvums, lietojot Rovasyn pacientiem ar HIV, kuri saņem proteāzes

inhibitorus, gan rosuvastatīna koncentrācijas palielināšanās iespējamība plazmā, uzsākot lietot

Rovasyn un palielinot tā devas pacientiem, kuri tiek ārstēti ar proteāzes inhibitoriem. Vienlaicīga

dažādu proteāzes inhibitoru lietošana nav ieteicama, ja vien Rovasyn deva netiek pielāgota (skatīt 4.2.

un 4.5. apakšpunktu).

Laktozes nepanesība

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību,

pilnīgu laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Intersticiāla plaušu slimība

Lietojot dažus statīnus, ziņots par atsevišķiem intersticiālas plaušu slimības gadījumiem, it īpaši

ilgstošas terapijas gadījumā (skatīt 4.8. apakšpunktu). Iespējamās pazīmes var būt elpas trūkums,

neproduktīvs klepus un vispārēja veselības stāvokļa pasliktināšanās (nogurums, ķermeņa masas

samazināšanās un drudzis). Ja ir aizdomas, ka pacientam attīstījusies intersticiāla plaušu slimība,

statīnu terapija jāpārtrauc.

Cukura diabēts

Daži pētījumi liecina, ka statīnu grupas zāles palielina glikozes līmeni asinīs un dažiem pacientiem ar

palielinātu diabēta risku, var izraisīt hiperglikēmiju, kad nepieciešama standarta diabēta aprūpe. Šo

risku tomēr atsver statīnu izraisītais asinsvadu slimības riska samazinājums, un tāpēc tas nav par

iemeslu terapijas pārtraukšanai. Riska grupas pacientiem (glikozes līmenis tukšā dūšā 5,6 līdz 6,9 mm/

l, ĶMI > 30 kg/m2, palielināts triglicerīdu līmenis, hipertensija) nepieciešama klīniska un bioķīmiska

novērošana atbilstoši nacionālajām vadlīnijām).

JUPITER pētījumā kopējais cukura diabēta sastopamības biežums rosuvastatīna grupā bija 2,8 % un

2,3 % placebo grupā, galvenokārt pacientiem ar glikozes līmeni 5,6 līdz 5,9 mmol/l tukšā dūšā.

Pediatriskā populācija

Lineārās augšanas (auguma garuma), ķermeņa masas, ĶMI (ķermeņa masas indeksa) un

dzimumbrieduma sekundāro rādītāju novērtēšana pēc Tannera skalas bērniem vecumā no 6 līdz 17

gadiem, kuri lieto rosuvastatīnu, aprobežojas ar divu gadu periodu. Pēc divus gadas ilgas ārstēšanas ar

pētāmajām zālēm netika novērota ietekme uz augšanu, ķermeņa masu, ĶMI vai dzimumbriedumu

(skatīt 5.1. apakšpunktu).

Klīniskajā pētījumā ar bērniem un pusaudžiem, kuri saņēma rosuvastatīnu 52 nedēļas ilgi, biežāk nekā

klīniskajos pētījumos ar pieaugušajiem novēroja KK līmeņa palielināšanos >10x ANR, un muskuļu

simptomātiku pēc fiziskās slodzes vai pastiprinātas fiziskās aktivitātes (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīgi lietotu zāļu ietekme uz rosuvastatīnu

Transportolbaltumvielu inhibitori: Rosuvastatīns ir noteiktu transportolbaltumvielu, tajā skaitā aknās

esošās uzņemšanas transportvielas OATP1B1 un izplūdes transportvielas BCRP, substrāts. Vienlaicīga

Rovasyn lietošana ar zālēm, kas ir šo transportolbaltumvielu inhibitori, var palielināt rosuvastatīna

koncentrāciju plazmā un miopātijas risku (skatīt 4.2., 4.4. un 4.5. apakšpunktu - 1. tabulu).

Ciklosporīns: Lietojot rosuvastatīnu vienlaicīgi ar ciklosporīnu, rosuvastatīna AUC bija vidēji 7 reizes

augstāks nekā veseliem brīvprātīgajiem (skatīt 1 tabulu). Rovasyn ir kontrindicēts pacientiem, kuri

vienlaicīgi lieto ciklosporīnu (skatīt 4.3. apakšpunktu).

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Vienlaicīga lietošana neietekmēja ciklosporīna koncentrāciju plazmā.

Proteāzes inhibitori: Lai gan nav zināms precīzs mijiedarbības mehānisms, vienlaicīga proteāzes

inhibitoru lietošana var ļoti pastiprināt rosuvasatīna iedarbību (skatīt 1. tabulu). Piemēram,

farmakokinētiskajā pētījumā vienlaicīga 10 mg rosuvastatīna un divu proteāzes inhibitoru (300 mg

atazanavīra/100 mg ritonavīra) kombinēta līdzekļa lietošana veseliem brīvprātīgiem bija saistīta ar

apmēram trīs reizes palielinātu rosuvastatīna AUC un septiņas reizes palielinātu rosuvastatīna C

Vienlaicīgu Rovasyn un dažu proteāzes inhibitoru kombināciju lietošanu var nozīmēt pēc rūpīgas

Rovasyn

devas

pielāgošanas

apsvēršanas,

ņemot

vērā

paredzamo

rosuvastatīna

iedarbības

pastiprināšanos (skatīt 4.2., 4.4. un 4.5. apakšpunktu - 1. tabulu).

Gemfibrozils un citi lipīdu līmeni pazeminoši līdzekļi:

Lietojot rosuvastatīnu vienlaicīgi ar

gemfibrozilu, 2 reizes palielinājās rosuvastatīna C

un AUC (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pamatojoties uz specifisku mijiedarbības pētījumu datiem, nav sagaidāma farmakokinētiski nozīmīga

mijiedarbība ar fenofibrātu, tomēr iespējama farmakodinamiska mijiedarbība. Gemfibrozils,

fenofibrāts, citi fibrāti un lipīdus pazeminošās niacīna (nikotīnskābes) devas (> vai vienāda ar 1

g/dienā), lietojot vienlaicīgi ar HMG-CoA reduktāzes inhibitoriem, palielina miopātijas risku,

iespējams tāpēc, ka šīs zāles var izraisīt miopātiju arī lietojot tās monoterapijā. 40 mg deva ir

kontrindicēta ar vienlaicīgu fibrātu lietošanu (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu). Arī šiem pacientiem

ieteicamā sākuma deva ir 5 mg.

Fuzidīnskābe:

Vienlaicīgas sistēmiski lietojamu fuzidīnskābes zāļu formu un statīnu lietošanas

gadījumā iespējams palielināts miopātijas (tajā skaitā rabdomiolīzes) risks. Šīs mijiedarbības

mehānisms (vai tā ir farmakodinamiska, vai farmakokinētiska mijiedarbība, vai arī abas) līdz šim nav

zināms. Saņemti ziņoju par rabdomiolīzi (tajā skaitā ar letālu iznākumu) pacientiem, kuri lietojuši šādu

kombināciju.

Ja ir nepieciešams lietot sistēmiski lietojamas fuzidīnskābes zāļu formas, rosuvastatīna lietošana

jāpārtrauc uz visu fuzidīnskābes lietošanas laiku. Skatīt 4.4. apakšpunktu.

Ezetimibs: Rosuvastatīna AUC palielinājās 1,2 reizes, kad pacientiem ar hiperholesterinēmiju lietoja

10 mg Rovasyn un 10 mg ezetimiba (skatīt 1. tabulu). Nav iespējams izslēgt farmakodinamisku

mijiedarbību attiecībā uz blakusparādībām starp Rovasyn un ezetimibu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Antacīdi:

Lietojot Rovasyn vienlaicīgi ar alumīnija un magnija hidroksīdu saturošu antacīda

suspensiju, rosuvastatīna koncentrācija plazmā samazinājās par apmēram 50 %. Šis efekts mazinājās,

lietojot antacīdu 2 stundas pēc Rovasyn lietošanas. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav pētīta.

Eritromicīns: Lietojot Rovasyn vienlaicīgi ar eritromicīnu, rosuvastatīna AUC samazinājās par 20 %

un C

samazinājās par 30 %. Šo mijiedarbība var izraisīt pastiprinātā eritromicīna ietekme uz zarnu

motilitāti.

Citohroma P450 enzīmi: In vitro un in vivo pētījumi liecina, ka rosuvastatīns nav ne citohroma P450

izoenzīmu inhibitors, ne arī induktors. Turklāt, rosuvastatīns ir vājš šo izoenzīmu substrāts. Tādēļ nav

sagaidāma zāļu mijiedarbība citohroma P450 mediētā metabolisma dēļ. Nav novērota klīniski

nozīmīga rosuvastatīna mijiedarbība ar flukonazolu (CYP2C9 un CYP3A4 inhibitors) vai

ketokonazolu (CYP2A6 un CYP3A4 inhibitors).

Mijiedarbības, kuru dēļ jāpielāgo rosuvastatīna deva (skatīt arī 1. tabulu): Ja Rovasyn jālieto

vienlaicīgi ar citām zālēm, kas, kā zināms, pastiprina rosuvastatīna iedarbību, jāpielāgo Rovasyn deva.

Ja paredzamais iedarbības (AUC) palielinājums ir aptuveni 2 reizes lielāks vai vairāk, ārstēšana

jāuzsāk ar 5 mg Rovasyn vienu reizi dienā. Maksimālā Rovasyn dienas deva jāpielāgo tā, lai

paredzamā rosuvastatīna iedarbība nepārsniegtu to, kas tiek iegūta ar 40 mg Rovasyn dienas devu,

nelietojot to vienlaicīgi ar mijiedarbību izraisošām zālēm, piemēram, 20 mg Rovasyn deva ar

gemfibrozilu (palielināšanās 1,9 reizes) un 10 mg Rovasyn deva ar ritonavīra/atazanavīra kombināciju

(palielināšanās 3,1 reizes).

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

1. tabula. Vienlaicīgi lietoto zāļu ietekme uz rosuvastatīna iedarbību (AUC; ietekmes apmēra

samazināšanās secībā) no publicētajiem klīniskajiem pētījumiem

Mijiedarbojošos zāļu dozēšanas

shēma

Rosuvastatīna dozēšanas shēma

Rosuvastatīna AUC* izmaiņas

Ciklosporīns 75 mg divas reizes

dienā līdz 200 mg divas reizes

dienā, 6 mēneši

10 mg vienu reizi dienā, 10

dienas

↑ 7,1 reizi

Atazanavīrs 300 mg/ritonavīrs

100 mg vienu reizi dienā, 8

dienas

10 mg, viena deva

↑ 3,1 reizi

Lopinavīrs

mg/ritonavīrs

100 mg divas reizes dienā, 17

dienas

20 mg vienu reizi dienā, 7

dienas

↑ 2,1 reizi

Gemfibrozils

divas

reizes dienā, 7 dienas

80 mg, viena deva

↑ 1,9 reizes

Eltrombopags 75 mg vienu reizi

dienā, 10 dienas

10 mg, viena deva

↑ 1,6 reizes

Darunavīrs 600 mg/ritonavīrs

100 mg divas reizes dienā, 7

dienas

10 mg vienu reizi dienā, 7

dienas

↑ 1,5 reizes

Tipranavīrs 500 mg/ritonavīrs

200 mg divas reizes dienā, 11

dienas

10 mg, viena deva

↑ 1,4 reizes

Dronedarons

divas

reizes dienā

Nav pieejama

↑ 1,4 reizes

Itrakonazols 200 mg vienu reizi

dienā, 5 dienas

10 mg, viena deva

↑ 1,4 reizes**

Ezetimibs 10 mg vienu reizi

dienā, 14 dienas

10 mg, vienu reizi dienā, 14

dienas

↑ 1,2 reizes**

Fosamprenavīrs

mg/ritonavīrs

divas

reizes dienā, 8 dienas

10 mg, viena deva

Aleglitazars 0,3 mg, 7 dienas

40 mg, 7 dienas

Silimarīns 140 mg trīs reizes

dienā, 5 dienas

10 mg, viena deva

Fenofibrāts 67 mg trīs reizes

dienā, 7 dienas

10 mg, 7 dienas

Rifampīns 450 mg vienu reizi

dienā, 7 dienas

20 mg, viena deva

Ketokonazols 200 mg divas

reizes dienā, 7 dienas

80 mg, viena deva

Flukonazols 200 mg vienu reizi

dienā, 11 dienas

80 mg, viena deva

Eritromicīns

četras

reizes dienā, 7 dienas

80 mg, viena deva

↓ 28 %

Baikalīns 50 mg trīs reizes

dienā, 14 dienas

20 mg, viena deva

↓47 %

Regorafenibs 160 mg, vienu

reizi dienā, 14 dienas

5 mg vienreizēja deva

3,8 reizes ↑

Velpatasvīrs 100 mg vienu reizi

dienā

10 mg, vienreizēja deva

2,7 reizes ↑

Ombitasvīrs 25 mg/paritaprevīrs

150 mg/ Ritonavīrs 100 mg

vienu reizi dienā/dasabuvīrs 400

5 mg, vienreizēja deva

2,6 reizes ↑

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

mg divas reizes dienā, 14 dienas

Grazoprevīrs 200 mg/elbasvīrs

50 mg vienu reizi dienā, 11

dienas

10 mg, vienreizēja deva

2,3 reizes ↑

Glekaprevīrs

mg/pibrentasvīrs 120 mg vienu

reizi dienā, 7 dienas

5 mg vienu reizi dienā, 7 dienas

2,2 reizes ↑

*Informācija sniegta kā pārmaiņa x reizes, kas parādīta kā vienkārša attiecība starp vienlaicīgu

lietošanu un rosuvastatīna monoterapiju. Informācija sniegta kā % pārmaiņa, kas parādīta kā %

atšķirība, salīdzinot tikai ar rosuvastatīna lietošanu.

Palielināšanās apzīmēta ar “↑”, nekādu pārmaiņu kā “↔”, samazināšanās kā “↓”.

**Ar dažādām rosuvastatīna devām veikti vairāki mijiedarbības pētījumi, tabulā parādīti nozīmīgākie

rezultāti.

Rosuvastatīna ietekme uz vienlaicīgi lietotām zālēm

Vitamīna K antagonisti: Tāpat kā lietojot citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, arī Rovasyn

lietošanas uzsākšana vai devas palielināšana pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto vitamīna K antagonistus

(piemēram, varfarīnu vai citu kumarīna antikoagulantu) var izraisīt INR (International Normalised

Ratio) paaugstināšanos. Rosuvastatīna lietošanas pārtraukšana vai devas samazināšana var izraisīt INR

pazemināšanos. Šādos gadījumos ieteicams novērot INR.

Perorālie kontracepcijas līdzekļi/hormonaizstājterapija (HAT): Lietojot rosuvastatīnu vienlaicīgi ar

iekšķīgi lietojamiem kontracepcijas līdzekļiem, etinilestradiola un norgestrela AUC līmenis

palielinājās attiecīgi par 26 % un 34 %. Šis palielinātais līmenis plazmā jāņem vērā izvēloties perorālo

kontracepcijas līdzekļu devas. Nav pieejami farmakokinētiskie dati par vienlaicīgu rosuvastatīna un

HAT lietošanu cilvēkiem, tādēļ nevar izslēgt līdzīgu efektu. Tomēr šī kombinācija tika plaši lietota

sievietēm klīniskajos pētījumos un tai bija laba panesamība.

Citas zāles: Pamatojoties uz specifisku mijiedarbības pētījumu datiem, nav sagaidāma klīniski

nozīmīga mijiedarbība ar digoksīnu.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem. Mijiedarbību apmērs pediatriskajā populācijā nav

zināms.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Rovasyn lietošana ir kontrindicēta grūtniecēm un mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Grūtniecība

Reproduktīvā vecuma sievietēm jālieto atbilstoši pretapaugļošanās līdzekļi.

Tā kā augļa attīstībai holesterīns un citi holesterīna biosintēzes produkti ir būtiski, HMG-CoA

reduktāzes inhibīcijas potenciālais risks ir lielāks nekā ieguvums no terapijas grūtniecības laikā.

Pētījumos ar dzīvniekiem iegūtie pierādījumi par reproduktīvo toksicitāti ir ierobežoti (skatīt 5.3.

apakšpunktu). Ja pacientei iestājas grūtniecība šo zāļu lietošanas laikā, terapija ir jāpārtrauc

nekavējoties.

Barošana ar krūti

Žurkām rosuvastatīns izdalās ar pienu. Nav datu par zāļu izdalīšanos mātes pienā cilvēkiem (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai noteiktu rosuvastatīna ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus. Tomēr, pamatojoties uz tā farmakodinamiskajām īpašībām, maz ticams, ka rosuvastatīns

varētu ietekmēt šo spēju. Vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus, jāņem vērā, ka

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

terapijas laikā iespējams reibonis.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Rosuvastatīna izraisītās blakusparādības parasti ir vieglas un pārejošas. Kontrolētos klīniskajos

pētījumos mazāk nekā 4 % ar rosuvastatīnu ārstēto pacientu izstājās no klīniskajiem pētījumiem

blakusparādību dēļ.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas viedā.

Pamatojoties uz klīniskajiem pētījumiem un plašu pēcreģistrācijas pieredzi, zemāk sniegtā tabula

atspoguļo rosuvastatīna blakusparādību profilu. Zemāk minētas blakusparādības ir sagrupētas

atbilstoši to sastopamības biežumam un orgānu sistēmām (OS).

Blakusparādību sastopamības biežums ir definēts sekojoši: bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000

līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc

pieejamiem datiem).

2. tabula. Blakusparādības, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta klīniskajos pētījumos, un

pēcreģistrācijas pieredzi

Orgānu sistēma

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nav zināmi

Asins

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Trombocitopēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstinātas

jutības

reakcijas,

tajā

skaitā

angioedēma

Endokrīnās

sistēmas

traucējumi

Cukura

diabēts

Psihiskie

traucējumi

Depresija

Nervu

sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Reibonis

Polineiropātija

Atmiņas

zudums

Miega

traucējumi (tajā

skaitā bezmiegs

un nakts murgi)

Elpošanas

sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja

videnes slimības

Klepus

Elpas trūkums

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Aizcietējums

Slikta dūša

Sāpes vēderā

Pankreatīts

Caureja

Aknu

un/vai

žults

izvades

sistēmas

traucējumi

Palielināts

aknu

transamināžu

līmenis

Dzelte

Hepatīts

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Nieze

Izsitumi

Nātrene

Stīvensa

Džonsona

sindroms

Skeleta-muskuļu

saistaudu

sistēmas

Mialģija

Miopātija

(tajā

skaitā miozīts)

Rabdomiolīze

Artralģija

Imūnsistēmas

mediēta

nekrotizējoša

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

bojājumi

Sarkanai

vilkēdei

līdzīgs sindroms

Muskuļu plīsums

miopātija

Nieru

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Hematūrija

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi

krūts slimības

Ginekomastija

Vispārēji

traucējumi

reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija

Tūska

Sastopamības biežums būs atkarīgs no riska faktoru esamības vai neesamības (glikozes koncentrācija

tukšā dūšā ≥ 5,6 mmol/l, ĶMI > 30 kg/m

, palielināts triglicerīdu līmenis, hipertensija anamnēzē).

Tāpat kā lietojot citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, blakusparādību sastopamības biežums ir

atkarīgs no devas.

Ietekme uz nierēm: Pacientiem, kuri tiek ārstēti ar rosuvastatīnu, ir novērota proteīnūrija, nosakot ar

teststrēmeli, galvenokārt tubulāras izcelsmes. Mazāk kā 1 % pacientu, kuri lietoja 10 vai 20 mg un

apmēram 3 % pacientu, kuri lietoja 40 mg, terapijas laikā tika novērots olbaltumvielu piejaukums

urīnā (sākot no 0 vai olbaltumvielu zīmēm līdz „++” vai vairāk). Nelielas pārmaiņas no 0 vai

olbaltumvielu zīmēm līdz "+" ir novērotas, lietojot 20 mg devu. Vairumā gadījumu proteīnūrija,

turpinot terapiju, samazinās vai izzūd spontāni. Datu, kas līdz šim iegūti klīniskajos pētījumos un

pēcreģistrācijas pieredzē, pārskats neliecina par cēlonisku saistību starp proteīnūriju un akūtu vai

progresējošu nieru slimību.

Pacientiem, kuri ārstēti ar rosuvastatīnu, ir novērota hematūrija un klīnisko pētījumu dati liecina, ka

šādu gadījumu sastopamība ir neliela.

Ietekme uz skeleta-muskuļu sistēmu: Pacientiem, kuri ārstēti ar rosuvastatīnu visu devu diapazonā, it

īpaši ar devām, kas lielākas par 20 mg, ir novērota ietekme uz skeleta-muskuļu sistēmu, piemēram,

mialģija, miopātija (ieskaitot miozītu) un retos gadījumos arī rabdomiolīze, ar un bez akūtas nieru

mazspējas.

Pacientiem, kuri lieto rosuvastatīnu, ir novērota no devas atkarīga KK līmeņa palielināšanās; vairumā

gadījumu pārmaiņas bija vieglas, asimptomātiskas un pārejošas. Ja KK koncentrācija paaugstinās (>5x

ANR), terapija jāpārtrauc (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ietekme uz aknām: Tāpat kā lietojot citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, nelielam pacientu

skaitam, kuri lietoja rosuvastatīnu, novēroja no devas atkarīgu transamināžu paaugstināšanos; vairums

gadījumu bija viegli, asimptomātiski un pārejoši.

Lietojot dažus statīnus, ziņots par sekojošām blakusparādībām:

seksuāla disfunkcija;

atsevišķi intersticiālas plaušu slimības gadījumi, it īpaši ilgstošas terapijas gadījumā (skatīt

4.4. apakšpunktu);

cīpslu bojājumu, dažkārt plīsumi.

Lietojot 40 mg devu, ir lielāks rabdomiolīzes, nopietnu nieru darbības traucējumu un nopietnu aknu

darbības traucējumu (kas galvenokārt izpaužas kā palielināts aknu transamināžu līmenis) sastopamības

biežums.

Pediatriskā populācija

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

52 nedēļu ilgā klīniskajā pētījumā bērniem un pusaudžiem, salīdzinājumā ar pieaugušajiem,

kreatinīnkināzes līmeņa paaugstināšanos >10x ANR un muskuļu simptomus pēc fiziskās slodzes vai

pastiprinātas fiziskās aktivitātes novēroja biežāk (skatīt 4.4. apakšpunktu). No citiem aspektiem,

rosuvastatīna drošības profils bērniem un pusaudžiem ir līdzīgs kā pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā nav specifiskas ārstēšanas. Pārdozēšanas gadījumā pacients jāārstē

simptomātiski un nepieciešamības gadījumā jāveic uzturoši pasākumi. Jānovēro aknu darbība un KK

līmenis. Maz ticams, ka hemodialīze būs efektīva.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: HMG–CoA reduktāzes inhibitors.

ATĶ kods: C10AA07

Darbības mehānisms

Rosuvastatīns ir selektīvs un konkurējošs HMG-CoA reduktāzes inhibitors (enzīms, kas ierobežo 3-

hidroksi-3-metilglutaril koenzīma A pārvēršanās ātrumu par mevalonātu - holesterīna prekursoru).

Rosuvastatīna primārās darbības vieta ir aknas, kas ir mērķa orgāns holesterīna līmeņa pazemināšanai.

Rosuvastatīns palielina ZBL šūnas virsmas receptoru skaitu aknās, veicinot ZBL saistīšanos un

katabolismu, un tas nomāc ĻZBL sintēzi aknās, tādējādi samazinot kopējo ĻZBL un ZBL daļiņu

skaitu.

Farmakodinamiskie efekti

Rosuvastatīns pazemina paaugstinātu ZBL-holesterīna, kopējā holesterīna un triglicerīdu līmeni un

paaugstina ABL-holesterīna līmeni, kā arī pazemina ApoB, neABL-H, ĻZBL-H, ĻZBL-TG un

palielina ApoA-I līmeni (skatīt 3.tabulu). Rosuvastatīns samazina arī ZBL-H/ABL-H, kopējā H/ABL-

H, neABL-H/ABL-H un ApoB/ApoA-I attiecību.

3. tabula. Atbildes reakcija pret devu pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju (IIa un IIb tips)

(pielāgota vidējā procentuālā novirze no sākotnējā līmeņa)

Deva

N

ZBL-H

Kopējais-H

ABL-H

TG

neABL-H

ApoB

ApoA-I

Placebo

Terapeitisko efektu novēro 1 nedēļas laikā pēc terapijas sākšanas un 90 % no maksimālās atbildes

reakcijas parasti tiek sasniegti 2 nedēļu laikā. Maksimālā atbildes reakcija parasti tiek sasniegta 4

nedēļu laikā un saglabājas pēc tam.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Rosuvastatīns

efektīvs

pieaugušo

pacientu

populācijai

hiperholesterīnēmiju,

hipertrigliceridēmiju vai bez tās, neatkarīgi no rases, dzimuma vai vecuma, kā arī īpašām pacientu

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

grupām, piemēram, diabēta pacientiem vai pacientiem ar ģimenes hiperholesterīnēmiju.

Apvienotie III fāzes pētījumu dati liecina par rosuvastatīna efektivitāti ārstējot vairumu pacientu ar IIa

un IIb hiperholesterīnēmiju (ar vidējo bāzes ZBL-H līmeni apmēram 4,8 mmol/l) atbilstoši atzītajiem

Eiropas Aterosklerozes Asociācijas (EAA, 1998) vadlīniju mērķiem; apmēram 80 % pacientu, kuri

tika ārstēti ar 10 mg, sasniedza EAA ZBL-H līmeņa (<3 mmol/l) mērķa rādītājus.

Lielā pētījumā ar 435 pacientiem, kuriem ir heterozigota ģimenes hiperholesterīnēmija, tika lietoti 20 -

80 mg rosuvastatīna forsētas devas palielināšanas veidā. Visām devām konstatēja labvēlīgu ietekmi uz

lipīdu raksturlielumiem un ārstēšanu līdz mērķa rezultātiem. Pēc dienas devas palielināšanas līdz 40

mg (12 ārstēšanas nedēļā) ZBL-H līmenis pazeminājās par 53 %. 33 % pacientu sasniedza EAA ZBL-

H līmeņa (<3 mmol/l)mērķa rādītājus.

Forsētas devas palielināšanas atklātā pētījumā izvērtēja 42 pacientu ar homozigotu ģimenes

hiperholesterīnēmiju atbildes reakciju pret 20 - 40 mg rosuvastatīna. Kopējā populācijā ZBL-H

pazeminājās vidēji par 22 %.

Klīniskajos pētījumos ar ierobežotu pacientu skaitu ir pierādīta papildus rosuvastatīna efektivitāte

triglicerīdu samazināšanai, lietojot to kombinācijā ar fenofibrātu, un ABL-H līmeņa paaugstināšanai,

lietojot to kombinācijā ar niacīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Daudzcentru, dubultmaskētā, placebo kontrolētā klīniskajā pētījumā (METEOR) 984 pacienti vecumā

no 45 līdz 70 gadiem ar zemu koronārās sirds slimības risku (definēts kā Framingama risks < 10 %

desmit gadu laikā) un vidējo ZBL-H līmeni 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), bet ar subklīnisku aterosklerozi

(kas diagnosticēta, nosakot CIMT (Carotid Intima Media Thickness — miega artērijas vidējā slāņa

biezums), tika randomizēti ārstēšanai vai nu ar 40 mg rosuvastatīna vienu reizi dienā, vai ar placebo 2

gadus ilgi. Rosuvastatīns ievērojami palēnināja maksimālā CIMT progresēšanas ātrumu 12 miega

artērijas vietās, salīdzinot ar placebo ārstētiem pacientiem, kas bija -0,0145 mm gadā (95 % ticamības

intervāls - 0,0196, - 0,0093; p<0,0001). Pārmaiņas no sākotnējā stāvokļa rosuvastatīna grupā bija -

0,0014 mm/gadā (-0,12 %/gadā (nenozīmīgi)), salīdzinot ar progresēšanu +0,0131 mm/gadā (1,12

%/gadā (p<0,0001)) placebo grupā. Nav pierādīta tieša savstarpēja saistība starp CIMT samazināšanos

un kardiovaskulāro notikumu samazināšanos. METEOR pētījumā iesaistītie pacienti bija ar zemu

kardiovaskulāras saslimšanas risku un nepārstāvēja mērķpopulāciju, kas lieto 40 mg rosuvastatīna. 40

mg deva jānozīmē tikai pacientiem ar smagu hiperholesterīnēmiju un augstu kardiovaskulāro slimību

risku (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Statīnu lietošanas pamatojumā primārajai profilaksei (Justification for the Use of Statins in Primary

Prevention): (Iejaukšanās pētījums, kas izvērtēja rosuvastatīnu - Intervention Trial Evaluating

Rosuvastatin (JUPITER)) pētījumā rosuvastatīna ietekmi uz galveno aterosklerotisko kardiovaskulāro

slimību rašanos izvērtēja 17 802 vīriešiem (≥ 50 gadus veciem) un sievietēm (≥ 60 gadus vecām).

Pētījuma dalībnieki tika randomizēti sadalīti saņemt placebo (n=8901) vai 20 mg rosuvastatīna vienu

reizi dienā (n=8901) vidēji divus gadus ilgi.

Rosuvastatīna grupā, salīdzinājumā ar placebo grupu, ZBL-H līmenis pazeminājās par 45% (p<0,001).

Post-hoc analīzē augsta riska apakšgrupas pacientiem ar Framingama risku sākuma stāvoklī > 20 %

(1558 indivīdi) rosuvastatīna terapijas grupā, salīdzinājumā ar placebo (p=0,028), novēroja kombinēta

galauzstādījuma kardiovaskulārās nāves, insulta un miokarda infarkta ievērojamu samazināšanos.

Absolūtā riska samazināšanās pret notikumu skaitu 1000 pacientiem gadā bija 8,8. Kopējā mirstība

šajā augsta riska grupā bija nemainīga (p=0,193).

Post-hoc analīzē augsta riska apakšgrupas

indivīdiem (kopā 9302 indivīdi) ar SCORE risku sākuma stāvoklī ≥ 5% (ekstrapolēti iekļaujamie

pacienti, kuri vecāki par 65 gadiem) rosuvastatīna terapijas grupā, salīdzinājumā ar placebo, novēroja

ievērojamu kardiovaskulārās nāves, insulta un miokarda infarkta kombinētā galauzstādījuma

samazināšanos (p=0,0003). Absolūtā riska samazināšanās pret notikumu skaitu 1000 pacientiem gadā

bija 5,1. Kopējā mirstība šajā augsta riska grupā bija nemainīga (p=0,076).

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

JUPITER pētījumā zāles blakusparādību dēļ pārtrauca lietot 6,6 % indivīdu rosuvastatīna grupā un 6,2

% personu placebo grupā. Ārstēšanas pārtraukšanu visbiežāk izraisīja šādas blakusparādības: mialģija

(0,3 % rosuvastatīna grupā, 0,2 % placebo grupā), sāpes vēderā (0,03 % rosuvastatīna grupā, 0,02 %

placebo grupā) un izsitumi (0,02 % rosuvastatīna grupā, 0,03 % placebo grupā). Visbiežāk sastopamās

blakusparādības, kuras novēroja biežāk vai tikpat bieži kā placebo grupā, bija šādas: urīnceļu infekcija

(8,7 % rosuvastatīna grupā, 8,6 % placebo grupā), nazofaringīts (7,6 % rosuvastatīna grupā, 7,2 %

placebo grupā), muguras sāpes (7,6 % rosuvastatīna grupā, 6,9 % placebo grupā) un mialģija (7,6 %

rosuvastatīna grupā, 6,6 % placebo grupā).

Pediatriskā populācija

Dubultmaskētā, randomizētā, daudzcentru, placebo kontrolētā, 12 nedēļu ilgā pētījumā (n=176, 97

vīriešu dzimuma un 79 sieviešu dzimuma pacienti), kam sekoja 40 nedēļu (n=173, 96 vīriešu dzimuma

un 77 sieviešu dzimuma pacienti), atklātā, rosuvastatīna devas titrēšanas fāzē, pacienti vecumā no 10

līdz 17 gadiem (II-V stadija pēc Tannera iedalījuma, meitenes vismaz 1 gadu pēc mēnešreižu

sākšanās) ar heterozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju saņēma rosuvastatīnu pa 5 mg, 10 mg un 20

mg vai placebo katru dienu 12 nedēļas ilgi un tad visi saņēma rosuvastatīnu katru dienu 40 nedēļas

ilgi. Iekļaujot pētījumā, aptuveni 30 % pacientu bija 10 – 13 gadus veci un aptuveni 17 %, 18 %, 40 %

un 25 % bija attiecīgi II, III, IV un V stadija pēc Tannera iedalījuma.

Rosuvastatīna grupā, lietojot 5 mg, 10 mg un 20 mg, ZBL-H līmenis pazeminājās attiecīgi par 38,3 %,

44,6 % un 50 % salīdzinot ar 0,7 % placebo grupā.

40 nedēļas beigās atklātajā, titrēšanā līdz mērķa sasniegšanai, lietojot devu ne lielāku par 20 mg vienu

reizi dienā, 70 no 173 pacienti (40,5 %) bija sasnieguši ZBL-H mērķi - mazāku par 2,8 mmol/l.

Pēc pētījuma 52 ārstēšanas nedēļas netika novērota nekāda ietekme uz augšanu, ķermeņa masu, ĶMI

un dzimumnobriešanu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Šis pētījums (n=176) nav piemērots, lai salīdzinātu

reti sastopamas blakusparādības.

Rosuvastatīns tika pētīts arī 2 gadus ilgā, atklātā pētījumā ar devas pielāgošanu līdz mērķa

sasniegšanai, kurā piedalījās 198 bērni vecumā no 6 līdz 17 gadiem ar heterozigotu ģimenes

hiperholesterinēmiju (88 zēni un 110 meitenes, Tannera skalā < II – V pakāpe). Sākuma deva visiem

pacientiem bija 5 mg rosuvastatīna reizi dienā. Pacientiem vecumā no 6 līdz 9 gadiem (n = 64) devu

varēja pielāgot līdz maksimālajai devai 10 mg vienu reizi dienā, bet pacientiem vecumā no 10 līdz 17

gadiem (n = 134) – līdz maksimālajai devai 20 mg vienu reizi dienā.

Pēc 24 mēnešu ilgas ārstēšanas ar rosuvastatīnu vidējā procentuālā vērtību samazināšanās pēc mazāko

kvadrātu metodes, salīdzinot ar sākuma stāvokli, ZBL-H bija –43 % (sākuma stāvoklī: 236 mg/dl, pēc

24 mēnešiem: 133 mg/dl). Katrā vecuma grupā vidējā procentuālā vērtību samazināšanās pēc mazāko

kvadrātu metodes, salīdzinot ar sākuma stāvokli, ZBL-H bija -43 % (sākuma stāvoklī: 234 mg/dl, pēc

24 mēnešiem: 124 mg/dl), -45 % (sākuma stāvoklī: 234 mg/dl, 124 mg/dl) un -35% (sākuma stāvoklī:

241 mg/dl, pēc 24 mēnešiem: 153 mg/dl) attiecīgi 6 līdz 10, no 10 līdz 14 un no 14 līdz 18 gadu

vecuma grupās.

5 mg, 10 mg un 20 mg rosuvastatīna arī uzrādīja statistiski nozīmīgas vidējās pārmaiņas, salīdzinot ar

sākuma stāvokli šādiem sekundāriem lipīdu un lipoproteīnu raksturlielumiem: ABL-H, KH, ne-ABL-

H, ZBL-H/ABL-H, KH/ABL-H, TG/ABL-H, ne ABL H/ABL-H, ApoB, ApoB/ApoA-1. Visas šīs

pārmaiņas liecināja par lipīdu profila uzlabošanos un saglabājās 2 gadu laikā.

Pēc 24 mēnešus ilgas ārstēšanas netika novērota ietekme uz augšanu, ķermeņa masu, ĶMI vai

dzimumnobriešanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Rosuvastatīns ir pētīts randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā, daudzcentru, krusteniskā

pētījumā, lietojot 20 mg vienu reizi dienā salīdzinājumā ar placebo 14 bērniem un pusaudžiem

(vecumā no 6 līdz 17 gadiem) ar homozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju. Pētījumā bija aktīva 4

nedēļu diētas ievadfāze, kad pacientus ārstēja ar 10 mg rosuvastatīna, krusteniskā fāze, kurā bija 6

nedēļu ārstēšanas periods ar 20 mg rosuvastatīna, pirms vai pēc kura bija 6 nedēļu placebo

ārstēšanas periods, un 12 nedēļu balstterapijas fāze, kad visi pacienti tika ārstēti ar 20 mg

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

rosuvastatīna. Pacienti, kuri uzsākot pētījumu lietoja ezetimibu vai saņēma aferēzes terapiju,

turpināja to visu pētījumu.

Pēc 6 ārstēšanas nedēļām ar 20 mg rosuvastatīna bērniem un pusaudžiem ar homozigotu ģimenes

hiperholesterinēmiju novēroja statistiski nozīmīgu (p=0,005) un klīniski nozīmīgu ZBL-H līmeņa

samazināšanos (22,3 %; 85,4 mg/dl jeb 2,2 mmol/l), salīdzinot ar placebo. Novēroja statistiski

nozīmīgu kopējā H (20,1 %, p=0,003), neABL-H (22,9 %, p=0,003) un ApoB (17,1 %, p=0,024)

samazināšanos. Pēc 6 ārstēšanas nedēļām ar 20 mg rosuvastatīna bērniem un pusaudžiem novēroja arī

TG, ZBL-H/ABL-H, kopējā H/ABL-H, neABL-H/ABL-H un ApoB/ApoA-1 līmeņa samazināšanos

salīdzinot ar placebo. ABL-H līmeņa samazinājums pēc 6 ārstēšanas nedēļām ar 20 mg rosuvastatīna,

kas sekoja 6 ārstēšanas nedēļām ar placebo, bērniem un pusaudžiem ar homozigotu ģimenes

hiperholesterinēmiju saglabājās 12 nedēļu nepārtrauktās terapijas laikā. Vienam pacientam novēroja

ZBL-H (8,0%), kopējā H (6,7 %) un neABL-H (7,4 %) līmeņa samazināšanos pēc 6 ārstēšanas

nedēļām, palielinot devu līdz 40 mg.

Ilgstošas atklātas terapijas laikā 9 no šiem pacientiem, kuri lietoja 20 mg rosuvastatīna devu līdz 90

nedēļām, ZBL-H samazinājums saglabājās -12,1 % līdz -21,3 % robežās.

7 novērtējamiem bērniem un pusaudžu vecuma pacientiem (vecumā no 8 līdz 17gadiem) ar

homozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju no forsētās titrēšanas atklātā pētījuma (skatīt iepriekš)

procentuālais ZBL-H (21,0%), kopējā H (18,6%) un ne ABL-H (20,2%) līmeņa pazeminājums,

salīdzinot ar sākumstāvokli, pēc 6 ārstēšanas nedēļām ar 20 mg rosuvastatīna atbilda tam, kas bija

novērots

iepriekšminētajā

pētījumā

bērniem

pusaudžiem

homozigotu

ģimenes

hiperholesterinēmiju.

Eiropas zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par rosuvastatīna

lietošanu

visa

vecuma

pediatriskās

populācijas

pacientiem

homozigotas

ģimenes

hiperholesterinēmijas, primāras kombinētas (jauktas) dislipidēmijas ārstēšanai un kardiovaskulāru

traucējumu profilaksei (informāciju par lietošanu pediatriskajā populācijā skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Maksimālā rosuvastatīna koncentrācija plazmā tiek sasniegta apmēram 5 stundu laikā pēc iekšķīgas

lietošanas. Absolūtā biopieejamība ir apmēram 20 %.

Izkliede

Rosuvastatīns lielā daudzumā uzsūcas aknās, kas ir primārā holesterīna sintēzes un ZBL-H klīrensa

vieta. Rosuvastatīna izkliedes tilpums ir apmēram 134 l. Aptuveni 90 % rosuvastatīna saistās ar

plazmas olbaltumvielām, galvenokārt ar albumīnu.

Biotransformācija

Rosuvastatīna metabolisms ir ierobežots (aptuveni 10 %). In vitro metabolisma pētījumi, izmantojot

cilvēka hepatocītus, liecina, ka rosuvastatīns ir vājš citohroma P450 metabolisma substrāts. Galvenais

iesaistītais izoenzīms bija CYP2C9, bet 2C19, 3A4 un 2D6 bija iesaistīti mazākā apmērā. Galvenie

identificētie metabolīti ir N-dezmetil un laktona metabolīti. N-dezmetilmetabolīts ir apmēram par 50

% mazāk aktīvs nekā rosuvastatīns, turpretī laktona savienojums tiek uzskatīts kā klīniski neaktīvs.

Rosuvastatīns sastāda vairāk nekā 90 % no cirkulējošā HMG-CoA reduktāzes inhibitora aktivitātes.

Eliminācija

Aptuveni 90 % rosuvastatīna devas izdalās nemainītā veidā ar izkārnījumiem (sastāv no uzsūktās un

neuzsūktās aktīvās vielas) un atlikusī daļa izdalās ar urīnu. Apmēram 5 % izdalās ar urīnu neizmainītā

veidā. Plazmas eliminācijas pusperiods ir apmēram 19 stundas. Lietojot lielākas devas, eliminācijas

pusperiods nepagarinās. Ģeometriskais vidējais plazmas klīrenss ir apmēram 50 litri stundā (variāciju

koeficients 21,7 %). Līdzīgi citiem HMG-CoA reduktāzes inhibitoriem, rosuvastatīna uzsūkšanās

aknās piedalās membrānas transportētājs OATP-C.

Transportētājam piemīt nozīmīga loma

rosuvastatīna eliminācijā no aknām.

Linearitāte/nelinearitāte

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Rosuvastatīna sistēmiskā iedarbība palielinās proporcionāli devai. Nav izmaiņas farmakokinētiskajos

parametros pēc vairākām dienas devām.

Īpašas pacientu grupas

Vecums un dzimums: Vecums vai dzimums klīniski nozīmīgi neietekmē rosuvastatīna farmakokinētiku

pieaugušajiem. Rosuvastatīna farmakokinētika bērniem un pusaudžiem ar heterozigotu ģimenes

hiperholesterinēmiju bija līdzīga kā pieaugušajiem brīvprātīgajiem (skatīt zemāk sadaļā ‘Pediatriskā

populācija”).

Rase: Farmakokinētikas pētījumi liecina par aptuveni 2-kāršu vidējā AUC un C

palielināšanos

aziātiskas izcelsmes indivīdiem (japāņi, ķīnieši, filipīnieši, vjetnamieši un korejieši), salīdzinot ar balto

rasi. Aziātiskas-indiešu izcelsmes pacientiem vidējais AUC un C

palielinās aptuveni 1,3 reizes.

Populācijas farmakokinētikas analīze neatklāja klīniski nozīmīgas atšķirības farmakokinētikā baltās

rases un tumšādaino grupās.

Nieru mazspēja: Pētījumā ar indivīdiem, kuriem bija dažādas pakāpes nieru darbības traucējumi,

viegla līdz vidēji smaga nieru slimība neietekmēja rosuvastatīna vai N-dezmetilmetabolīta

koncentrāciju plazmā. Indivīdiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (CrCl < 30 ml/min),

salīdzinājumā ar veseliem brīvprātīgajiem, koncentrācija plazmā palielinājās 3 reizes un N-

dezmetilmetabolīta koncentrācija palielinājās 9 reizes. Rosuvastatīna līdzsvara koncentrācija plazmā

pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze, bija apmēram par 50 % lielāka nekā veseliem

brīvprātīgajiem.

Aknu mazspēja: Pētījumā ar indivīdiem (vērtējums 7 vai mazāks pēc Child-Pugh klasifikācijas),

kuriem bija dažādas pakāpes aknu darbības traucējumi, nenovēroja pastiprinātu rosuvastatīna

iedarbību. Tomēr, 2 indivīdiem (vērtējums 8 un 9 pēc Child-Pugh klasifikācijas) sistēmiskā iedarbība

pastiprinājās vismaz 2 reizes, salīdzinot ar pacientiem, kuriem vērtējums pēc Child-Pugh klasifikācijas

bija zemāks. Nav pieredzes par pacientiem ar vērtējumu virs 9 pēc Child-Pugh klasifikācijas.

Ģenētiskais polimorfisms: HMG-CoA reduktāzes inhibitoru, tajā skaitā rosuvastatīna, izkliedē ir

iesaistītas OATP1B1 un BCRP transportolbaltumvielas. Pacientiem ar SLCO1B1 (OATP1B1) un/vai

ABCG2 (BCRP) ģenētisko polimorfismu ir palielinātas rosuvastatīna iedarbības risks. Individuāls

SLCO1B1 c.521CC un ABCG2 c.421AA polimorfisms ir saistīts ar attiecīgi aptuveni 1,7 reizes vai

2,4 reizes lielāku rosuvastatīna iedarbību (AUC), salīdzinot ar SLCO1B1 c.521TT vai ABCG2

c.421CC genotipiem. Šīs specifiskais genotips nav noteikts klīniskajā praksē, tomēr pacientiem, kuri

zina, ka viņiem ir šī tipa polimorfismu, ieteicams lietot mazāku Rovasyn dienas devu.

Pediatriskā populācija: Divos farmakokinētikas pētījumos ar rosuvastatīnu (lietojot tabletes) 10 - 17

vai 6 - 17 gadus veciem pediatriskiem pacientiem (pavisam 214 pacientu) ar heterozigotu ģimenes

hiperholesterinēmiju pierādīts, ka iedarbība pediatriskiem pacientiem ir līdzīga vai vājāka nekā

pieaugušiem pacientiem. Rosuvastatīna iedarbība 2 gadu periodā bija paredzama atkarībā no devas un

lietošanas laika.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti,

genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina

par īpašu risku cilvēkam. Nav izvērtēti specifiski pētījumi par ietekmi uz hERG. Pētījumos ar

dzīvniekiem, pie tādas iedarbības, kas līdzīga klīniskajai iedarbībai un iedarbības ilgumu, novērotas

šādas blakusparādības, kas nav novērotas klīniskajos pētījumos: atkārtotu devu toksicitātes pētījumos

– pelēm, žurkām un suņiem (kuriem konstatēja mazāku ietekmi uz žultspūsli) tika novērotas

histopatoloģiskas izmaiņas aknās, kas visdrīzāk saistītas ar rosuvastatīna farmakoloģisko iedarbību,

bet šādas izmaiņas netika novērotas pērtiķiem. Turklāt, lietojot lielākas devas, pērtiķiem un suņiem

tika novērota toksiska ietekme uz sēkliniekiem. Reproduktīvā toksicitāte bija acīmredzama žurkām,

kurām novēroja mazāku metienu, mazāku mazuļu svaru, kā arī samazinātu mazuļu dzīvildzi, lietojot

mātītei toksiskas devas, kuru sistēmiskā iedarbība vairākas reizes pārsniedza terapeitiskās iedarbības

līmeni.

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Mikrokristāliskā celuloze PH-101

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Krospovidons (A tips)

Mikrokristāliskā celuloze PH-102

Laktozes monohidrāts

Magnija stearāts

Apvalks

Rovasyn 5 mg apvalkotās tabletes: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes monohidrāts,

triacetīns un dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Rovasyn 10 mg apvalkotās tabletes: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes monohidrāts,

triacetīns un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Rovasyn 20 mg apvalkotās tabletes: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes monohidrāts,

triacetīns un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Rovasyn 40 mg apvalkotās tabletes: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes monohidrāts,

triacetīns un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

OPA-Al-PVH/Al blisteri.

Iepakojumi: 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90 un 100 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011, Limassol, Kipra

DK/H/2231/001-004/IB/010

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

Rovasyn 5 mg apvalkotās tabletes (13-0284)

Rovasyn 10 mg apvalkotās tabletes (13-0285)

Rovasyn 20 mg apvalkotās tabletes (13-0286)

Rovasyn 40 mg apvalkotās tabletes (13-0287)

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013.gada 20.decembris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2018.gada 2.februāris.

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019.gada novembris.

DK/H/2231/001-004/IB/010

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju