Rosuchen 5 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

07-04-2016

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

07-04-2016

Aktīvā sastāvdaļa:
Rosuvastatīns
Pieejams no:
Antibiotice S.A., Romania
ATĶ kods:
C10AA07
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Rosuvastatin
Deva:
5 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Antibiotice S.A., Romania
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
25-APR-21
Autorizācija numurs:
16-0075

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Rosuchen

5 mg apvalkotās tabletes

Rosuvastatinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Šajā instrukcijā var uzzināt:

Kas ir Rosuchen un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Rosuchen lietošanas

Kā lietot Rosuchen

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Rosuchen

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Rosuchen un kādam nolūkam to lieto

Rosuchen pieder zāļu grupai, ko sauc par statīniem.

Jums ir nozīmēts Rosuchen, jo:

Jums ir augsts holesterīna līmenis. Tas nozīmē, ka Jums ir sirdslēkmes vai insulta risks.

Rosuchen

lieto pieaugušie, pusaudži un bērni no 6 gadu vecuma, lai pazeminātu augstu

holesterīna līmeni.

Jums ir ieteikts lietot statīnu, jo izmaiņas Jūsu diētā un lielāka fiziskā aktivitāte bija nepietiekama, lai

koriģētu Jūsu holesterīna līmeni. Rosuchen lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot holesterīna līmeni

pazeminoša diēta un fiziskā slodze

Jums ir citi faktori, kas paaugstina sirdslēkmes, insulta vai citu saistītu veselības traucējumu risku.

Sirdslēkmi, insultu un citus traucējumus var izraisīt slimība, ko sauc par aterosklerozi.

Ateroskleroze veidojas artērijās, uzkrājoties taukvielu nogulsnēm.

Kāpēc ir svarīgi lietot Rosuchen?

Rosuchen lieto, lai koriģētu taukvielu, ko sauc par lipīdiem, līmeni asinīs. Visizplatītākā no tām ir

holesterīns.

Asinīs ir atrodami dažādi holesterīna veidi – “sliktais” holesterīns (ZBL-H) un “labais” holesterīns (ABL-H).

Rosuchen var samazināt “slikto” holesterīnu un palielināt “labo” holesterīnu.

Tas darbojas, palīdzot Jūsu organismam bloķēt “sliktā” holesterīna ražošanu. Tas uzlabo arī Jūsu

organisma spēju izvadīt to no asinīm.

Vairumam cilvēku augsts holesterīna līmenis neietekmē pašsajūtu, jo nav nekādu simptomu. Taču, ja to

neārstē, uz asinsvadu sieniņām var sakrāties taukvielu nogulsnes, kas var izraisīt asinsvadu sašaurināšanos.

Dažreiz šie sašaurinātie asinsvadi var nosprostoties, kā rezultātā tiek pārtraukta asins piegāde sirdij vai

smadzenēm, izraisot sirdslēkmi vai insultu. Pazeminot holesterīna līmeni, Jūs varat samazināt sirdslēkmes,

insulta vai līdzīgu veselības traucējumu risku.

Jums jāturpina lietot Rosuchen pat tad, ja Jūsu holesterīna līmenis normalizējas, jo tas novērš atkārotu

holesterīna līmeņa paaugstināšanos un taukvielu nogulšņu veidošanos. Tomēr Jums ir jāpārtrauc to lietot, ja

ārsts tā ir teicis vai ja Jums ir iestājusies grūtniecība.

2.

Kas Jums jāzina pirms Rosuchen lietošanas

Nelietojiet Rosuchen:

© Antibiotice

Page 1 of 6

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

ja Jums ir bijusi alerģiska reakcija pret Rosuchen vai kādu no tā sastāvdaļām;

ja Jums ir grūtniecība vai Jūs barojat bērnu ar krūti. Ja Jums iestājas grūtniecība Rosuchen

lietošanas laikā, nekavējoties pārtrauciet to lietot un paziņojiet savam ārstam. Sievietēm ir jāizvairās no

grūtniecības Rosuchen lietošanas laikā, izmantojot piemērotu kontracepciju;

ja Jums ir aknu slimība;

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir atkārtotas vai neizskaidrojamas muskuļu sāpes;

ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par ciklosporīnu (lieto, piemēram, pēc orgānu transplantācijas).

Ja jebkas no augstākminētā attiecas uz Jums (vai, ja Jums ir šaubas), lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

Bez tam nelietojiet Rosuchen 40 mg (lielāko devu):

ja Jums ir vidēji smagi nieru darbības traucējumi (ja šaubāties, lūdzu, jautājiet savam ārstam);

ja Jums ir vairogdziedzera darbības traucējumi;

ja Jums ir bijušas atkārtotas vai neizskaidrojamas muskuļu sāpes, Jums vai kādam ģimenes loceklim ir

muskuļu slimības vai iepriekš bijuši muskuļu bojājumi, lietojot citas holesterīna līmeni pazeminošas zāles;

ja Jūs regulāri lietojat lielu alkohola daudzumu;

ja Jūs esat Āzijas izcelsmes (japānis, ķīnietis, filipīnietis, vjetnamietis, korejietis vai indietis);

ja Jūs lietojat citas zāles, ko sauc par fibrātiem, lai pazeminātu holesterīna līmeni.

Ja jebkas no augstākminētā attiecas uz Jums (vai, ja Jums ir šaubas), lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Rosuchen lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

- ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

- ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

- ja Jums ir bijušas atkārtotas vai neizskaidrojamas muskuļu sāpes, Jums vai kādam ģimenes loceklim ir

muskuļu slimības vai iepriekš bijuši muskuļu bojājumi, lietojot citas holesterīna līmeni pazeminošas zāles.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir neizskaidrojamas muskuļu sāpes, īpaši, ja Jūs nejūtaties labi

vai Jums ir drudzis. Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jums ir pastāvīgs muskuļu vājums.

Lai to diagnosticētu un ārstētu, var būt nepieciešamas papildu analīzes un zāļu lietošana;

- ja Jūs regulāri lietojat lielu alkohola daudzumu;

- ja Jums ir vairogdziedzera darbības traucējumi;

- ja Jūs lietojat citas zāles, ko sauc par fibrātiem, lai pazeminātu holesterīna līmeni. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo

instrukciju pat tad, ja agrāk esat lietojis citas zāles augsta holesterīna līmeņa ārstēšanai;

- ja Jūs lietojat zāles HIV infekcijas ārstēšanai, piemēram, ritonavīru ar lopinavīru un/vai atazanavīru, lūdzu,

skatīt “Citas zāles un Rosuchen”.

- Ja Jūs lietot antibiotikas saturošus fuzidīnskābes, lūdzu, skatīt Citas zāles un Rosuchen

Bērni un pusaudži

- Ja pacients ir jaunāks par 6 gadiem:

Rosuchen nedrīkst lietot bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem.

- Ja pacients ir jaunāks par 18 gadiem:

Rosuchen 40 mg tabletes nav piemērotas lietošanai bērniem un

pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

- Ja Jūs esat vecāks par 70 gadiem (jo ārstam ir jāizvēlas Jums piemērota Rosuchen sākuma deva.

- Ja Jums ir smaga elpošanas mazspēja.

- Ja Jūs esat Āzijas izcelsmes – tas ir, japānis, ķīnietis, filipīnietis, vjetnamietis, korejietis vai indietis. Ārstam

ir jāizvēlas Jums piemērota Rosuchen 40 sākuma deva.

Ja jebkas no augstākminētā attiecas uz Jums (vai, ja Jūs neesat pārliecināts):

Nelietojiet rosuvastatinum 40 mg (lielāko devu) un pirms jebkādas Rosuchen devas lietošanas uzsākšanas

konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Nelielam skaitam cilvēku statīni var ietekmēt aknas. Tas ir nosakāms ar vienkārša testa palīdzību, kas uzrāda

paaugstinātu aknu enzīmu līmeni asinīs. Šī iemesla dēļ Jūsu ārsts parasti veiks šo asins analīzi (aknu

funkcionālo testu) pirms ārstēšanas ar Rosuchen un tās laikā.

Ja Jums ir diabēts vai pastāv diabēta rašanās risks, kamēr lietojat šīs zāles, ārsts Jūs rūpīgi uzraudzīs. Jums

var būt diabēta rašanās risks, ja Jums ir augsts cukura un tauku līmenis asinīs, liekais svars un augsts

asinsspiediens.

Citas zāles un Rosuchen

© Antibiotice

Page 2 of 6

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles,

ko var iegādāties bez receptes.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojas kādas no šādām zālēm:

ciklosporīns (lieto, piemēram, pēc orgānu transplantācijas);

varfarīns (vai jebkuras citas zāles asins šķidrināšanai);

fibrāti (piemēram, gemfibrozils, fenofibrāts) vai jebkuras citas zāles, ko lieto holesterīna līmeņa

pazemināšanai (piemēram, ezetimibs);

līdzekļi gremošanas traucējumu ārstēšanai (lieto, lai neitralizētu skābi Jūsu kuņģī);

eritromicīns (antibiotisks līdzeklis), fuzidīnskābe (antibiotisks līdzeklis - lūdzu, skatīt

Brīdinājumi un

piesardzība lietošanā), perorālie kontracepcijas līdzekļi (tabletes);

hormonu aizstājterapija vai ritonavīrs ar lopinavīru un/vai atazanavīru vai simeprevīru (infekciju

ārstēšanai, ieskaitot HIV vai hepatīta C infekcijas – lūdzu skatīt Brīdinājumi un piesardzība lietošanā). Šo

zāļu iedarbību var izmainīt Rosuchen vai tās var izmainīt Rosuchen iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Rosuchen, ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Ja Jums iestājas grūtniecība Rosuchen

lietošanas laikā, nekavējoties pārtrauciet to lietot un paziņojiet savam ārstam. Sievietēm ir jāizvairās no

grūtniecības Rosuchen lietošanas laikā, izmantojot piemērotu kontracepciju.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vairums cilvēku, lietojot Rosuchen, var vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus – zāles neietekmēs

viņu spējas. Taču dažiem cilvēkiem Rosuchen terapijas laikā var būt reibonis. Ja Jūs jūtat reiboni, pirms

transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Rosuchen satur laktozes monohidrātu.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Rosuchen, konsultējieties ar ārstu.

Rosuchen 5 mg satur saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laku (E110), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Pilnu sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skatiet Iepakojuma saturs un cita informācija.

3.

Kā lietot Rosuchen

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Parastās devas pieaugušajiem

Ja Jūs lietojat Rosuchen paaugstināta holesterīna līmeņa ārstēšanai:

sākuma deva:

Ārstēšanu ar Rosuchen jāsāk ar 5 mg vai 10 mg devu, pat tad, ja Jūs pirms tam esat lietojis lielāku cita statīna

devu. Jūsu sākuma devas izvēle būs atkarīga no:

- Jūsu holesterīna līmeņa;

- Jūsu sirdslēkmes vai insulta riska pakāpes;

- tā, vai Jums ir faktori, kas var padarīt Jūs jutīgākus attiecībā uz iespējamām blakusparādībām.

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, kāda Rosuchen sākuma deva Jums būtu vispiemērotākā.

Ārsts var izlemt nozīmēt Jums vismazāko devu (5 mg), ja:

- Jūs esat Āzijas izcelsmes (japānis, ķīnietis, filipīnietis, vjetnamietis, korejietis vai indietis);

- Jūs esat vecāks par 70 gadiem;

- Jums ir vidēji smagi nieru darbības traucējumi;

- Jums ir muskuļu sāpju (miopātijas) risks.

Devas palielināšana un maksimālā dienas deva

Jūsu ārsts var izlemt palielināt Jūsu devu. Proti, lai Jūs lietotu tādu Rosuchen, kas Jums ir visvairāk

piemērota. Ja Jūs uzsākāt lietošanu ar 5 mg devu, ārsts var izlemt to dubultot līdz 10 mg, tad līdz 20 mg un

pēc tam līdz 40 mg, ja nepieciešams. Ja Jūs uzsākāt lietošanu ar 10 mg, ārsts var izlemt to dubultot līdz 20

mg un pēc tam līdz 40 mg, ja nepieciešams. Starplaiks starp katru devas pielāgošanu būs 4 nedēļas.

© Antibiotice

Page 3 of 6

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Maksimālā Rosuchen dienas deva ir 40 mg. Tā ir tikai pacientiem ar augstu holesterīna līmeni un augstu

sirdslēkmes vai insulta risku, kuriem nevar pietiekami pazemināt holesterīna līmeni, lietojot 20 mg.

Ja Jūs lietojat Rosuchen, lai samazinātu sirdslēkmes, insulta vai līdzīgu veselības traucējumu risku:

ieteicamā deva ir 20 mg dienā. Taču Jūsu ārsts var izlemt izmantot mazāku devu, ja Jums ir kāds no

iepriekšminētajiem faktoriem.

Parastās devas bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem

Parastā sākuma deva ir 5 mg. Jūsu ārsts var izlemt palielināt devu, lai atrastu Jums piemērotāko Rosuchen

devu. Rosuchen maksimālā dienas deva ir 10 mg 6 - 9 gadus veciem bērniem un 20 mg

10 - 17 gadus veciem bērniem. Lietojiet savu devu vienu reizi dienā.

Tablešu lietošana

Norijiet katru tableti veselu, uzdzerot ūdeni.

Lietojiet Rosuchen vienu reizi dienā. Jūs varat to lietot jebkurā dienas laikā. Cenšaties lietot tableti katru

dienu vienā un tajā pašā laikā, tas palīdzēs atcerieties, ka tas jādara.

Tabletes var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Regulāras holesterīna līmeņa pārbaudes

Svarīgi ir apmeklēt savu ārstu, lai regulāri pārbaudītu holesterīna līmeni, un pārliecināties, ka holesterīna

līmenis ir sasniedzis un saglabājas pareizā līmenī.

Ārsts var izlemt palielināt Jūsu devu, lai Jūs lietotu Jums vispiemērotāko Rosuchen devu.

Ja esat lietojis Rosuchen vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar savu ārstu vai tuvāko slimnīcu, lai saņemtu padomu.

Ja Jūs dodaties uz slimnīcu vai saņemat ārstēšanu sakarā ar citu slimību, pastāstiet medicīniskajam

personālam, ka Jūs lietojat Rosuchen.

Ja esat aizmirsusi lietot Rosuchen

Neuztraucieties, vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu

izlaisto devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Rosuchen

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jūs vēlaties pārtraukt Rosuchen lietošanu. Jūsu holesterīna līmenis var atkal

paaugstināties, ja Jūs pārtraucat Rosuchen lietošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Svarīgi, lai Jūs zinātu, kādas šīs blakusparādības var būt. Parasti tās ir vidēji smagas un pazūd pēc īsa laika.

Pārtrauciet rosuvastatīna lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja Jums rodas kāda

no šādām alerģiskām reakcijām:

apgrūtināta elpošana ar sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkumu vai bez tā;

sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkums, kas var izraisīt apgrūtinātu rīšanu;

stipra ādas nieze (ar piepaceltiem izsitumiem).

Pārtrauciet rosuvastatīna lietošanu un nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu arī tad, ja Jums ir

neparastas sāpes muskuļos, kas saglabājas ilgāk nekā varētu gaidīt.

Muskuļu simptomi bērniem un pusaudžiem ir biežāk nekā pieaugušajiem. Tāpat kā lietojot citus statīnus, ļoti

mazam skaitam cilvēku bija nepatīkama ietekme uz muskuļiem un tā reti progresēja līdz potenciāli dzīvībai

bīstamam muskuļu bojājumam, kas pazīstams kā rabdomiolīze.

Biežas iespējamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem):

- galvassāpes;

© Antibiotice

Page 4 of 6

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

- sāpes vēderā;

- aizcietējums;

- slikta dūša;

- sāpes muskuļos;

- vājuma sajūta;

- reibonis;

- diabēts. Tas drīzāk ir iespējams, ja Jums ir augsts cukura un tauku līmenis asinīs, liekais svars un augsts

asinsspiediens. Ārsts Jūs novēros šo zāļu lietošanas laikā.

Retākas iespējamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem):

- izsitumi, nieze vai citas ādas reakcijas;

- palielināts olbaltumvielu daudzums urīnā – parasti tas normalizējas pats par sevi, un nav nepieciešams

pārtraukt Rosuchen tablešu lietošanu

Retas iespējamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):

- smaga alerģiska reakcija – pazīmes ietver sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles pietūkumu,

apgrūtinātu rīšanu un elpošanu, stipru ādas niezi (ar pietūkumu).

Ja Jūs domājat, ka Jums ir alerģiska reakcija, pārtrauciet Rosuchen lietošanu un nekavējoties

meklējiet medicīnisku palīdzību;

- muskuļu bojājums pieaugušajiem – piesardzības nolūkā pārtrauciet Rosuchen lietošanu un nekavējoties

konsultējieties ar savu ārstu arī tad, ja Jums ir neparastas sāpes muskuļos, kas saglabājas ilgāk nekā

varētu gaidīt;

- stipras sāpes vēderā (iekaisis aizkuņģa dziedzeris);

- paaugstināts aknu enzīmu līmenis asinīs.

Ļoti retas iespējamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

- dzelte (dzeltenīga ādas un acu nokrāsa);

- hepatīts (iekaisušas aknas);

- asins piejaukums urīnā;

- kāju un roku nervu bojājums (piemēram, nejutīgums);

- sāpes locītavās;

- atmiņas zudums;

- krūšu dziedzeru palielināšanās vīriešiem (ginekomastija).

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) var ietvert:

- caureju (šķidru vēdera izeju);

- Stīvensa-Džonsona sindromu (smags stāvoklis ar pūšļu veidošanos uz ādas, mutē, acīs un uz

dzimumorgāniem);

- klepu;

- elpas trūkumu;

- tūsku (pietūkumu);

- miega traucējumus, tajā skaitā, bezmiegu un nakts murgus;

- seksuālus traucējumus;

- depresiju;

- elpošanas traucējumus, tajā skaitā pastāvīgu klepu un/vai elpas trūkumu vai drudzi;

- cīpslu bojājumus, kas dažreiz komplicējas ar plīsumu;

- pastāvīgu muskuļu vājumu.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv

© Antibiotice

Page 5 of 6

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Rosuchen

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „”Derīgs līdz”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet

farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Rosuchen

satur:

Aktīvā viela ir rosuvastatīns.

Katra apvalkotā tablete satur rosuvastatīna kalcija sāli, kas atbilst 5 mg

rosuvastatīna.

Citas sastāvdaļas ir: kodols - laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, kalcija karbonāts, A

tipa krospovidons, magnija stearāts; apvalks - Opadry II

Yellow 85F220102 (daļēji hidrolizēts

polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols/PEG 4000, talks, hinolīna dzeltenā alumīnija laka

(E104), saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laka (E110)).

Rosuchen

ārējais izskats un iepakojums

Dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru diametrs ir 7,0 mm.

Ārējā kastīte, kas satur 3 OPA-Al-PVH/Al blisterus pa 10 apvalkotām tabletēm.

Ārējā kastīte, kas satur 6 OPA-Al-PVH/Al blisterus pa 10 apvalkotām tabletēm.

Ārējā kastīte, kas satur 9 OPA-Al-PVH/Al blisterus pa 10 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Antibiotice S.A.

1 Valea Lupului, 707410, Iasi, Rumānija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Rumānija:

Rosuchen 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

apvalkotās tabletes

Bulgārija:

Rosuchen 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg apvalkotās tabletes

Čehija:

Rosuchen 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

Igaunija:

Rosuchen

Ungārija:

Rosuchen 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg apvalkotās tabletes

Lietuva:

Rosuchen 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg apvalkotās tabletes

Polija:

Rosuchen

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:

© Antibiotice

Page 6 of 6

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Rosuchen

5 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg rosuvastatīna (Rosuvastatinum) 5,2 mg rosuvastatīna kalcija sāls veidā.

Katra apvalkotā tablete satur 80,00 mg laktozes monohidrāta, saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laku (E110).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete

Dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kuru diametrs ir 7,0 mm.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Hiperholesterinēmijas ārstēšana

Primāras hiperholesterinēmijas (IIa tips, tajā skaitā heterozigotas ģimenes hiperholesterinēmijas) vai jauktas

dislipidēmijas (IIb tips) ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 6 gadu vecuma, kā

papildlīdzekli diētai, ja atbildes reakcija uz diētas ievērošanu un cita veida nemedikamentozo terapiju

(piemēram, fiziska aktivitāte, ķermeņa masas samazināšana) nav pietiekama.

Homozigotas ģimenes hiperholesterinēmijas ārstēšanai kā papildlīdzekli diētai un citām lipīdu līmeni

pazeminošām ārstēšanas metodēm (piemēram, ZBL aferēzei) vai, ja šādas ārstēšanas metodes nav

pietiekamas.

Kardiovaskulāro notikumu profilakse

Nozīmīgu kardiovaskulāro notikumu profilaksei pacientiem, kuriem ir augsts pirmā kardiovaskulārā

notikuma risks (skatīt 5.1. apakšpunktu), kā papildlīdzekli citu riska faktoru korekcijai.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pirms terapijas uzsākšanas, pacientam ir jānozīmē standarta holesterīnu pazeminoša diēta, kas jāturpina

ārstēšanas laikā. Deva jānosaka individuāli atbilstoši terapijas mērķim un pacienta atbildes reakcijai,

izmantojot pieņemtās vadlīnijas.

Lietošanas veids

Rosuchen var lietot jebkurā diennakts laikā, ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Hiperholesterinēmijas ārstēšana

Ieteicamā sākuma deva ir 5 mg vai 10 mg, ko lieto iekšķīgi, vienu reizi dienā gan pacientiem, kuri agrāk nav

lietojuši statīnus, gan pacientiem, kuri iepriekš lietojuši citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru. Izvēloties

© Antibiotice

Page 1 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

sākuma devu, jāņem vērā katra pacienta holesterīna līmenis un kardiovaskulārais risks nākotnē, kā arī

iespējamais blakusparādību risks (skatīt zemāk). Ja nepieciešams, pēc 4 nedēļām devu var palielināt līdz

nākamajam devas līmenim (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ņemot vērā pieaugošo ziņojumu skaitu par

blakusparādībām, lietojot 40 mg devu, salīdzinājumā ar mazākām devām (skatīt 4.8. apakšpunktu), devas

titrēšanu līdz maksimālajai devai 40 mg drīkst apsvērt vienīgi pacientiem ar smagu hiperholesterinēmiju,

kuriem ir paaugstināts kardiovaskulāro notikumu risks (it īpaši ģimenes hiperholesterinēmijas gadījumā), un

kuriem terapijas mērķi neizdodas sasniegt ar 20 mg, kā arī viņi regulāri jānovēro (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Uzsākot 40 mg devas lietošanu, ieteicama speciālista uzraudzība.

Kardiovaskulāro notikumu profilakse

Kardiovaskulāro notikumu riska samazināšanas pētījumā izmantoja 20 mg devu dienā (skatīt 5.1.

apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Bērnu ārstēšanu drīkst veikt tikai speciālists.

Bērni un pusaudži vecumā no 6 līdz 17 gadiem (Tannera skalas <II - V).

Bērniem un pusaudžiem ar heterozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju parastā sākuma deva ir 5 mg dienā.

6 - 9 gadus veciem bērniem ar heterozigotisku ģimenes hiperholesterinēmiju parastā deva ir

5-10 mg reizi dienā iekšķīgi. Šai vecuma grupai nav pētījumu par 10 mg lielāku devu lietošanas

drošumu un efektivitāti.

10 - 17 gadus veciem bērniem ar heterozigotisku ģimenes hiperholesterinēmiju parastā deva ir

5-20 mg reizi dienā iekšķīgi. Šai vecuma grupai nav pētījumu par 20 mg lielāku devu lietošanas

drošumu un efektivitāti.

Devas titrēšana bērniem jāveic saskaņā ar individuālo atbildes reakciju un panesamību, vadoties pēc

ieteikumiem par bērnu ārstēšanu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pirms rosuvastatīna terapijas uzsākšanas bērniem

un pusaudžiem jāsāk ievērot standarta diēta holesterīna līmeņa pazemināšanai; šāda diēta jāturpina ievērot

rosuvastatīna terapijas laikā.

Lietošanas pieredze ir ierobežota, jo ir neliels skaits 8 – 17 gadu vecu bērnu ar homozigotisku

ģimenes hiperholesterinēmiju.

Rosuvastatīna 40 mg deva nav piemērota lietošanai pediatriskiem pacientiem.

Bērni, kuri jaunāki par 6 gadiem

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 6 gadiem, nav pētīta. Tādēļ Rosuchen nav

ieteicams lietošanai bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem.

Lietošana gados vecākiem pacientiem

Pacientiem, kuri vecāki par 70 gadiem, ieteicamā sākuma deva ir 5 mg (skatīt 4.4. apakšpunktu). Cita devas

pielāgošana saistībā ar vecumu nav nepieciešama.

Devas pacientiem ar nieru mazspēju

Pacientiem ar viegliem un vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <60 ml/min) ieteicamā

sākuma deva ir 5 mg. Deva 40 mg ir kontrindicēta pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības

traucējumiem. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem visas Rosuchen devas ir kontrindicētas

(skatīt 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Devas pacientiem ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar novērtējumu 7 punkti vai mazāk pēc Child-Pugh klasifikācijas rosuvastatīna sistēmiskā

iedarbība nepalielinājās. Taču palielinātu sistēmisko iedarbību novēroja pacientiem ar novērtējumu 8 un 9

punkti pēc Child-Pugh klasifikācijas (skatīt 5.2. apakšpunktu). Šādiem pacientiem ir jāapsver nieru darbības

novērtēšana (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pieredzes par lietošanu pacientiem ar novērtējumu virs 9 punktiem pēc

© Antibiotice

Page 2 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Child-Pugh klasifikācijas nav. Rosuvastatīns ir kontrindicēts pacientiem ar aktīvu aknu slimību (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

Rase

Āzijas izcelsmes pacientiem novērota palielināta sistēmiskā iedarbība (skatīt 4.3., 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Āzijas izcelsmes pacientiem ieteicamā sākuma deva ir 5 mg. Šiem pacientiem 40 mg deva ir kontrindicēta.

Ģenētiskais polimorfisms

Ir zināms, ka specifiski ģenētiskā polimorfisma tipi var izraisīt pastiprinātu rosuvastatīna iedarbību (skatīt

5.2. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem zināms, ka viņiem ir šāds specifisks polimorfisma tips, ieteicama

mazāka rosuvastatīna dienas deva.

Deva pacientiem ar miopātijas predisponējošiem faktoriem

Ieteicamā sākuma deva pacientiem ar miopātijas predisponējošiem faktoriem ir 5 mg (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Dažiem no šiem pacientiem 40 mg deva ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga terapija

Rosuvastatīns ir dažādu transportolbaltumvielu (piemēram, OATP1B1 un BCRP) substrāts. Miopātijas (tajā

skaitā rabdomiolīzes risks) paaugstinās, ja rosuvastatīnu lieto vienlaicīgi ar dažām zālēm, kas var paaugstināt

rosuvastatīna koncentrāciju plazmā mijiedarbības dēļ ar šīm transportolbaltumvielām (piemēram,

ciklosporīns un noteikti proteāzes inhibitori, tajā skaitā ritonavīra kombinācijas ar atazanavīru, lopinavīru un/

vai tipranavīru; skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu). Kad vien iespējams, jāapsver alternatīvu zāļu lietošana un,

ja nepieciešams, rosuvastatīna terapijas pārtraukšana uz laiku. Gadījumos, kad nav iespējams izvairīties no

vienlaicīgas šo zāļu lietošanas kopā ar rosuvastatīnu, rūpīgi jāapsver vienlaicīgi lietoto zāļu riska un

ieguvuma attiecība, kā arī rosuvastatīna devas pielāgošana (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Rosuchen ir kontrindicēts:

- pacientiem ar paaugstinātu jutību pret rosuvastatīnu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā minētajām

palīgvielām;

- pacientiem ar aktīvu aknu slimību, tajā skaitā neizskaidrojamu, pastāvīgi paaugstinātu seruma transamināžu

līmeni un jebkuru seruma transamināžu paaugstināšanos, kas 3 reizes pārsniedz normas augšējo robežu

(NAR);

- pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <30 ml/min);

- pacientiem ar miopātiju;

- pacientiem, kas vienlaicīgi saņem ciklosporīnu;

- grūtniecības un krūts barošanas periodā un sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras neizmanto atbilstošu

kontracepciju.

Deva 40 mg ir kontrindicēta pacientiem ar miopātijas/rabdomiolīzes predisponējošiem faktoriem.

Šādi faktori ietver:

- vidēji smagus nieru darbības traucējumus (kreatinīna klīrenss <60 ml/min);

- hipotireozi;

- iedzimtus muskuļu bojājumus personīgajā anamnēzē vai ģimenes anamnēzē;

- muskuļu toksicitāti anamnēzē, lietojot citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru vai fibrātu;

- pārmērīgu alkohola lietošanu;

- situācijās, kad var rasties paaugstināts aktīvās vielas līmenis plazmā;

- Āzijas izcelsmes pacientus;

- vienlaicīgu fibrātu lietošanu.

(Skatīt 4.4.; 4.5. un 5.2. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

© Antibiotice

Page 3 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Ietekme uz nierēm

Pacientiem, kuri ārstēti ar lielākām Rosuchen devām, it īpaši 40 mg, novēroja proteinūriju, nosakot ar

teststrēmelēm, kas galvenokārt bija tubulāras izcelsmes un pārejoša vai periodiska. Proteinūrija nebija

priekšvēstnesis akūtai vai progresējošai nieru slimībai (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pēcreģistrācijas lietošanas

laikā, lietojot 40 mg devu, nopietnu nieru blakusparādību ziņošanas rādītājs bija augstāks. Pacientiem, kurus

ārstē ar 40 mg devu, standarta novērošanas laikā jāapsver nieru darbības novērtēšana.

Ietekme uz skeleta-muskuļu sistēmu

Pacientiem, kurus ārstēja ar rosuvastatīnu visu devu diapazonā, it īpaši ar devām, kas lielākas par 20 mg,

ziņots par ietekmi uz skeleta – muskuļu sistēmu, piemēram, mialģiju, miopātiju un retos gadījumos –

rabdomiolīzi. Ļoti reti ziņoja par rabdomiolīzes gadījumiem, lietojot ezetimibu kombinācijā ar HMG-CoA

reduktāzes inhibitoru. Farmakodinamisku mijiedarbību (skatīt 4.5. apakšpunktu) izslēgt nevar, un, lietojot šo

kombināciju, jāievēro piesardzība.

Tāpat kā lietojot citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, pēcreģistrācijas periodā biežāk ziņots par

rabdomiolīzes gadījumiem, lietojot rosuvastatīna devu 40 mg.

Kreatinīnkināzes noteikšana

Kreatīnkināzi (KK) nedrīkst noteikt pēc aktīvas fiziskas slodzes vai, ja pastāv cits, ticams KK

paaugstināšanās iemesls, kas var traucēt pareizu rezultāta interpretāciju. Ja sākuma stāvoklī KK līmenis ir

ievērojami paaugstināts (>5 reizes virs NAR), 5-7 dienu laikā jāveic apstiprinoša analīze. Ja atkārtota analīze

apstiprina sākuma stāvokļa KK >5 reizes virs NAR, ārstēšanu nedrīkst uzsākt.

Pirms ārstēšanas

Rosuchen, tāpat kā citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, jāordinē, ievērojot piesardzību, pacientiem ar

miopātijas/rabdomiolīzes predisponējošiem faktoriem. Šādi faktori ietver:

nieru darbības traucējumus;

hipotireozi;

iedzimtus muskuļu bojājumus personīgajā anamnēzē vai ģimenes anamnēzē;

muskuļu toksicitāti anamnēzē, lietojot citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru vai fibrātu;

pārmērīgu alkohola lietošanu;

vecumu >70 gadiem;

situācijās, kad var rasties paaugstināts līmenis plazmā;

vienlaicīgu fibrātu lietošanu.

Šiem pacientiem jāapsver ārstēšanas risks attiecībā pret iespējamo ieguvumu, un ieteicama klīniska

novērošana. Ja sākuma stāvoklī KK ir ievērojami paaugstināts (>5 reizes virs NAR), ārstēšanu uzsākt

nedrīkst.

Ārstēšanas laikā

Pacientus jālūdz nekavējoties ziņot par neizskaidrojamām muskuļu sāpēm, vājumu vai krampjiem, it īpaši, ja

šie simptomi ir saistīti ar savārgumu vai drudzi. Šiem pacientiem jānosaka KK līmenis. Terapija ir

jāpārtrauc, ja KK līmenis ir ievērojami paaugstināts (> 5 reizes virs NAR) vai ja muskuļu simptomi ir smagi

un ikdienā izraisa nepatīkamas sajūtas (pat tad, ja KK līmenis ir ≤ 5 reizēm NAR). Ja simptomi izzūd un KK

līmenis atgriežas normas robežās, tad var apsvērt terapijas ar Rosuchen vai alternatīvu HMG-CoA

reduktāzes inhibitoru atsākšanu, lietojot zemāko devu un turpinot rūpīgu kontroli. Asimptomātiskiem

pacientiem regulāra KK līmeņa kontrole nav nepieciešama. Statīnu, tajā skaitā rosuvastatīna, terapijas laikā

vai pēc tas beigām saņemti ļoti reti ziņojumi par imūnās sistēmas meditēto nekrotizējošo miopātiju (IMNM).

IMNM klīniski izpaužas kā proksimāls muskuļu vājums un paaugstināts kreatīnkināzes līmenis serumā, kas

saglabājas, neskatoties uz statīnu terapijas pārtraukšanu.

Klīniskajos pētījumos nebija pierādījumu par pastiprinātu ietekmi uz skeleta muskuļiem nelielam pacientu

skaitam, kas lietoja rosuvastatīnu un vienlaicīgu terapiju. Tomēr, pacientiem, kuri saņēma citus HMG-CoA

reduktāzes inhibitorus kopā ar fibrīnskābes atvasinājumiem, tajā skaitā gemfibrozilu, ciklosporīnu,

nikotīnskābi, azola grupas pretsēnīšu līdzekļiem, proteāzes inhibitoriem un makrolīdu grupas

antibiotiskajiem līdzekļiem, novēroja palielinātu miozīta un miopātijas sastopamību. Lietojot gemfibrozilu

vienlaicīgi ar dažiem HMG-CoA reduktāzes inhibitoriem, paaugstinās miopātijas risks. Tādēļ rosuvastatīna

© Antibiotice

Page 4 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

un gemfibrozila kombinācija nav ieteicama. Lietojot rosuvastatīnu vienlaicīgi ar fibrātiem vai nikotīnskābi,

rūpīgi jāizvērtē ieguvums no turpmākām lipīdu līmeņa izmaiņām pret iespējamo risku, lietojot šādas

kombinācijas. 40 mg devas vienlaicīga lietošana ar fibrātu ir kontrindicēta. (Skatīt 4.5. un 4.8. apakšpunktu).

Kombinācija ar rosuvastatīna un fuzidīnskābes nav ieteicama. Ir bijuši ziņojumi par rabdomiolīzi (ieskaitot

dažiem letāliem gadījumiem) pacientiem, kas saņem šo kombināciju (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Rosuchen nedrīkst lietot nevienam pacientam ar akūtu, nopietnu stāvokli, kas liecina par miopātiju vai

veicina sekundāras nieru mazspējas rašanos rabdomiolīzes dēļ (piemēram, sepse, hipotensija, liela operācija,

trauma, smagi vielmaiņas, endokrīnās sistēmas un elektrolītu līdzsvara traucējumi, vai nekontrolēti krampji).

Ietekme uz aknām

Tāpat kā citi HMG-CoA reduktāzes inhibitori, arī Rosuchen uzmanīgi jālieto pacientiem, kuri lieto alkoholu

lielā daudzumā un/vai kuriem anamnēzē ir aknu slimība.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas un 3 mēnešus pēc ārstēšanas uzsākšanas ieteicams pārbaudīt aknu funkcionālos

rādītājus. Ja transamināžu līmenis serumā vairāk kā 3 reizes pārsniedz normas augšējo robežu, Rosuchen

lietošana jāpārtrauc vai jāsamazina deva. Pēcreģistrācijas lietošanas laikā, lietojot 40 mg devu, nopietnu aknu

blakusparādību (galvenokārt paaugstināta aknu transamināžu līmeņa) ziņošanas rādītājs bija augstāks.

Pacientiem ar sekundāru hiperholesterinēmiju, ko izraisījusi hipotireoze vai nefrotiskais sindroms, pirms

Rosuchen terapijas uzsākšanas ir jāārstē pamatslimība.

Rase

Farmakokinētikas pētījumi liecina par pastiprinātu iedarbību Āzijas izcelsmes pacientiem, salīdzinot ar balto

rasi (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Proteāzes inhibitori

Vienlaicīga lietošana ar proteāzes inhibitoriem nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Indivīdiem, kuri saņēma rosuvastatīnu vienlaicīgi ar dažādiem proteāzes inhibitoriem kombinācijā ar

ritonavīru, novēroja palielinātu rosuvastatīna sistēmisko iedarbību. Jāapsver gan lipīdu līmeņa

pazemināšanas sniegtais ieguvums, lietojot rosuvastatīnu HIV pacientiem, kuri saņem proteāzes inhibitorus,

gan iespējamā rosuvastatīna koncentrācijas paaugstināšanās plazmā, uzsākot lietot un titrējot Rosuchen

devas pacientiem, kuri tiek ārstēti ar proteāzes inhibitoriem. Vienlaicīga dažādu proteāzes inhibitoru

lietošana nav ieteicama, ja vien Rosuchen deva netiek pielāgota (skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu).

Intersticiāla plaušu slimība

Lietojot dažus statīnus, ziņots par atsevišķiem intersticiālas plaušu slimības gadījumiem, it īpaši ilgstošas

terapijas gadījumā (skatīt 4.8. apakšpunktu). Iespējamās pazīmes var būt aizdusa, neproduktīvs klepus un

vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanās (nogurums, ķermeņa masas samazināšanās un drudzis). Ja ir

aizdomas, ka pacientam attīstījusies intersticiāla plaušu slimība, statīnu terapija jāpārtrauc.

Cukura diabēts

Daži pierādījumi liecina, ka statīnu grupas zāles paaugstina glikozes līmeni asinīs un dažiem pacientiem ar

paaugstinātu diabēta attīstības risku tie var izraisīt tādu hiperglikēmijas līmeni, kamjāpiemēro oficiāla

diabēta terapija. Tomēr šo risku atsver vaskulārā riska samazināšanās statīnu lietošanas gadījumā, tādēļ tas

nav iemesls statīnu terapijas pārtraukšanai. Riska grupas pacientiem (glikozes līmenis tukšā dūšā no 5,6 līdz

6,9 mm/l, ĶMI > 30 kg/m

, paaugstināts triglicerīdu līmenis, hipertensija) nepieciešama klīniska un

bioķīmiska novērošana atbilstoši nacionālajām vadlīnijām).

JUPITER pētījumā kopējais cukura diabēta biežums rosuvastatīna grupā bija 2,8 % un 2,3 % placebo grupā,

galvenokārt pacientiem ar glikozes līmeni tukšā dūšā no 5,6 līdz 5,9 mmol/l.

Pediatriskā populācija

Lineārās augšanas (auguma garuma), ķermeņa masas, ĶMI (ķermeņa masas indeksa) un

sekundāro dzimumbrieduma pazīmju pēc Tannera iedalījuma pediatriskiem pacientiem no 6 līdz 17

© Antibiotice

Page 5 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

gadu vecumam, kas lietoja rosuvastatīnu, novērtējums aprobežojas ar divu gadu periodu. Pēc

terapijas diviem gadiem netika konstatēta nekāda ietekme uz augšanu, ķermeņa masu, ĶMI un

dzimumnobriešanu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

52 nedēļu ilgā klīniskajā pētījumā ar bērniem un pusaudžiem, kas saņēma rosuvastatīnu, KK

līmeņa paaugstināšanos >10 x ANR un muskuļu simptomus pēc slodzes vai pastiprinātas fiziskās

aktivitātes novēroja biežāk salīdzinājumā ar novērojumiem, kas iegūti klīniskajos pētījumos ar

pieaugušajiem (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Svarīga informācija par kādu no Rosuchen sastāvdaļām

Laktoze

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai

glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Rosuchen 5 mg satur saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laku (E110), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Jāizvairās no pārmērīgas pārtikas lietošanas, kuras sastāvā ir krāsviela saulrieta dzeltenais FCF (E110).

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīgi lietoto zāļu ietekme uz rosuvastatīnu

Transportolbaltumvielu inhibitori: rosuvastatīns ir noteiktu transportolbaltumvielu, tajā skaitā aknās

esošās uzņemšanas transportvielas OATP1B1 un izplūdes transportvielas BCRP, substrāts. Vienlaicīga

Rosuchen lietošana ar zālēm, kas ir šo transportolbaltumvielu inhibitori, var paaugstināt rosuvastatīna

koncentrāciju plazmā un miopātijas risku (skatīt 4.2., 4.4. un 4.5. apakšpunktu - 1. tabulu).

Ciklosporīns: vienlaicīgi lietojot rosuvastatīnu un ciklosporīnu, AUC vērtības bija vidēji 7 reizes augstākas

nekā veseliem brīvprātīgajiem (skatīt 1 tabulu). Rosuchen ir kontrindicēts pacientiem, kuri vienlaicīgi saņem

ciklosporīnu (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana neietekmēja ciklosporīna koncentrāciju plazmā.

Proteāzes inhibitori: lai gan precīzs mijiedarbības mehānisms nav zināms, vienlaicīga proteāzes inhibitoru

lietošana var ļoti pastiprināt rosuvastatīna iedarbību (skatīt 1. tabulu). Piemēram, farmakokinētikas pētījumā

vienlaicīga 10 mg rosuvastatīna un divu proteāzes inhibitoru (300 mg atazanavīra/100 mg ritonavīra)

kombinēta līdzekļa lietošana veseliem brīvprātīgiem bija saistīta ar aptuveni trīs reizes paaugstinātu

rosuvastatīna AUC un septiņas reizes paaugstinātu rosuvastatīna C

. Vienlaicīgu rosuvastatīna un dažu

proteāzes inhibitoru kombināciju lietošanu var apsvērt pēc rūpīgas rosuvastatīna devas pielāgošanas,

pamatojoties uz paredzamo rosuvastatīna iedarbības pastiprināšanos (skatīt 4.2., 4.4. un 4.5. apakšpunktu - 1.

tabulu).

Gemfibrozils un citi lipīdu līmeni pazeminoši līdzekļi: Vienlaicīga rosuvastatīna un gemfibrozila lietošana

izraisīja divkāršu rosuvastatīna C

un AUC paaugstināšanos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pamatojoties uz specifisku mijiedarbības pētījumu datiem, farmakokinētiski nozīmīga mijiedarbība ar

fenofibrātu nav sagaidāma, tomēr ir iespējama farmakodinamiska mijiedarbība. Gemfibrozils, fenofibrāts,

citi fibrāti un lipīdus pazeminošās niacīna (nikotīnskābes) devas (> vai vienāda ar 1 g/dienā), lietojot

vienlaicīgi ar HMG-CoA reduktāzes inhibitoriem, paaugstina miopātijas risku, iespējams tāpēc, ka šīs zāles

var izraisīt miopātiju, lietojot tās monoterapijā. 40 mg devas vienlaicīga lietošana ar fibrātu ir kontrindicēta

(skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu). Šiem pacientiem arī sākuma deva ir 5 mg.

Ezetimibs: vienlaicīga 10 mg rosuvastatīna un 10 mg ezetimiba lietošana pacientiem ar hiperholesterinēmiju

1,2 reizes palielināja rosuvastatīna AUC (1. tabula).

Rosuvastatīna un ezetimiba farmakodinamisko

mijiedarbību attiecībā uz blakusparādībām nevar izslēgt (skatīt 4.4. apakšpunktu).

© Antibiotice

Page 6 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Antacīdi: vienlaicīga rosuvastatīna un alumīnija un magnija hidroksīdu saturošas antacīdas suspensijas

lietošana izraisīja rosuvastatīna koncentrācijas plazmā pazemināšanos par aptuveni 50%. Šī iedarbība

mazinājās, ja antacīdu lietoja 2 stundas pēc rosuvastatīna. Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav pētīta.

Eritromicīns: vienlaicīga rosuvastatīna un eritromicīna lietošana izraisīja rosuvastatīna AUC samazināšanos

par 20% un C

samazināšanos par 30%. Šo mijiedarbību var izraisīt pastiprinātā eritromicīna ietekme uz

zarnu motilitāti.

Citohroma P450 enzīmi: in vitro un in vivo pētījumu rezultāti liecina, ka rosuvastatīns nav ne citohroma

P450 izoenzīmu inhibitors, ne arī induktors. Turklāt rosuvastatīns ir vājš šo izoenzīmu substrāts. Tādēļ nav

sagaidāma citohroma P450 mediētā metabolisma izraisīta mijiedarbība. Klīniski nozīmīga rosuvastatīna

mijiedarbība ar flukonazolu (CYP2C9 un CYP3A4 inhibitors) vai ketokonazolu (CYP2A6 un CYP3A4

inhibitors) nav novērota.

Mijiedarbība, kuras dēļ jāpielāgo rosuvastatīna deva (skatīt arī 1. tabulu): ja nepieciešams vienlaicīgi

nozīmēt rosuvastatīnu ar citām zālēm, kas, kā zināms, pastiprina rosuvastatīna iedarbību, jāpielāgo

rosuvastatīna deva. Ja sagaidāmā iedarbības pastiprināšanās (AUC) ir aptuveni 2 reizes vai vairāk, ārstēšana

jāuzsāk ar Rosuchen devu 5 mg dienā. Maksimālā Rosuchen dienas deva jāpielāgo tā, lai sagaidāmā

rosuvastatīna iedarbība nepārsniegtu tādu iedarbību, ko panāk, lietojot 40 mg Rosuchen devu dienā bez citām

zālēm, kas izraisa mijiedarbību, piemēram, 20 mg Rosuchen deva ar gemfibrozilu (palielināšanās 1,9 reizes)

un 10 mg Rosuchen deva ar ritonavīra/atazanavīra kombināciju (palielināšanās 3,1 reizi).

1. tabula. Vienlaicīgi lietoto zāļu ietekme uz rosuvastatīna iedarbību (AUC, ietekmes apmēra

samazināšanās secībā) no publicētajiem klīniskajiem pētījumiem

Mijiedarbojošos zāļu devu

shēma

Rosuvastatīna devu shēma

Rosuvastatīna AUC

*

izmaiņas

Ciklosporīns no 75 mg līdz

200 mg divas reizes dienā, 6

mēnešus

10 mg vienu reizi dienā, 10

dienas

7,1 kārtīgs ↑

Atazanavīrs 300 mg/ritonavīrs

100 mg vienu reizi dienā, 8

dienas

10 mg, viena deva

3,1 kārtīgs ↑

Lopinavīrs 400 mg/ritonavīrs

100 mg divas reizes dienā, 17

dienas

20 mg vienu reizi dienā, 7

dienas

2,1 kārtīgs ↑

Klopidogrels 300 mg

piesātinošā deva, pēc 24

stundām 75 mg dienas balstdeva

20 mg, viena deva

2,0 kārtīgs ↑

Simeprevīrs 150 mg vienreiz

dienā, 7 dienas

10 mg, viena deva

2,8 kārtīgs ↑

Gemfibrozils 600 mg divas

reizes dienā, 7 dienas

80 mg, viena deva

1,9 kārtīgs ↑

Eltrombopags 75 mg vienu reizi

dienā, 10 dienas

10 mg, viena deva

1,6 kārtīgs ↑

Darunavīrs 600 mg/ritonavīrs

100 mg divas reizes dienā, 7

dienas

10 mg vienu reizi dienā, 7

dienas

1,5 kārtīgs ↑

Tipranavīrs 500 mg/ritonavīrs

10 mg, viena deva

1,4 kārtīgs ↑

© Antibiotice

Page 7 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

200 mg divas reizes dienā, 11

dienas

Dronedarons 400 mg divas

reizes dienā

Nav pieejama

1,4 kārtīgs ↑

Itrakonazols 200 mg vienu reizi

dienā, 5 dienas

10 mg, viena deva

1,4 kārtīgs ↑

Ezetimibs 10 mg vienu reizi

dienā, 14 dienas

10 mg vienu reizi dienā, 14

dienas

1,2 kārtīgs ↑

Fosamprenavīrs 700

mg/ritonavīrs 100 mg divas

reizes dienā, 8 dienas

10 mg, viena deva

Aleglitazars 0,3 mg, 7 dienas

40 mg, 7 dienas

Silimarīns 140 mg trīs reizes

dienā, 5 dienas

10 mg, viena deva

Fenofibrāts 67 mg trīs reizes

dienā, 7 dienas

10 mg, 7 dienas

Rifampīns 450 mg vienu reizi

dienā, 7 dienas

20 mg, viena deva

Ketokonazols 200 mg divas

reizes dienā, 7 dienas

80 mg, viena deva

Flukonazols 200 mg vienu reizi

dienā, 11 dienas

80 mg, viena deva

Eritromicīns 500 mg četras

reizes dienā, 7 dienas

80 mg, viena deva

20% ↓

Baikalīns 50 mg trīs reizes

dienā, 14 dienas

20 mg, viena deva

47% ↓

dati sniegti kā x-kārtīgas izmaiņas, kas norāda vienkāršu attiecību starp vienlaicīgu lietošanu un

rosuvastatīna monoterapiju. Dati sniegti kā izmaiņas procentos, kas norāda atšķirību procentos

attiecībā pret rosuvastatīna monoterapiju.

Paaugstināšanās norādīta kā “↑”, bez izmaiņām – kā ↔”, pazemināšanās - kā “↓”.

Vairāki mijiedarbības pētījumi veikti ar dažādām rosuvastatīna devām, tabulā parādītas nozīmīgākās

attiecības.

Rosuvastatīna ietekme uz vienlaicīgi lietotām zālēm

Vitamīna K antagonisti: tāpat kā lietojot citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, ārstēšanas uzsākšana ar

Rosuchen un tā devas palielināšana pacientiem, kuri vienlaicīgi tiek ārstēti ar vitamīna K antagonistiem

(piemēram, varfarīnu vai citu kumarīna grupas antikoagulantu), var izraisīt Starptautiskā standartizētā

koeficienta (INR - International Normalised Ratio) paaugstināšanos. Rosuvastatīna lietošanas pārtraukšana

vai devas samazināšana var izraisīt INR pazemināšanos. Šādos gadījumos vēlams kontrolēt INR.

Perorālie kontracepcijas līdzekļi/hormonu aizstājterapija (HAT): vienlaicīga rosuvastatīna un perorālo

kontracepcijas līdzekļu lietošana izraisīja etinilestradiola un norgestrela AUC paaugstināšanos attiecīgi par

26% un 34%. Šis paaugstinātais līmenis plazmā ir jāņem vērā, izvēloties perorālo kontracepcijas līdzekļu

devas. Farmakokinētiskie dati par personām, kas vienlaicīgi lietojušas rosuvastatīnu un HAT, nav pieejami,

© Antibiotice

Page 8 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

tādēļ nevar izslēgt līdzīgu ietekmi. Taču šī kombinācija ir plaši lietota sievietēm klīniskajos pētījumos, un

tās panesamība bija laba.

Citas zāles

Digoksīns: pamatojoties uz speciālu mijiedarbības pētījumu datiem, klīniski nozīmīga mijiedarbība ar

digoksīnu nav sagaidāma.

Fuzidīnskābe: mijiedarbības pētījumi ar rosuvastatīnu un fuzidīnskābi nav veikti. Pēcreģistrācijas periodā,

lietojot rosuvastatīnu un fuzidīnskābi vienlaicīgi, līdzīgi kā ar citiem statīniem, ir novēroti ar skeleta

muskuļiem saistīti notikumi, ieskaitot rabdomiolīzi. Pacienti rūpīgi jānovēro un var būt piemērota īslaicīga

rosuvastatīna suspensijas terapija.

Tāpēc kombinācija rosuvastatīna un fuzidīnskābe nav ieteicama. Ja iespējams, ir ieteicams pagaidu

apturēšanu rosuvastatīna ārstēšanu. Ja nevar izvairīties, pacienti rūpīgi jānovēro.

Pediatriskā populācija: mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem. Mijiedarbības apjoms pediatriskā

populācijā nav zināms.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Rosuchen ir kontrindicēts grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā.

Sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto atbilstoša kontracepcija.

Tā kā holesterīns un citi holesterīna biosintēzes produkti ir nepieciešami augļa attīstībai, potenciālais ar

HMG-CoA reduktāzes inhibīciju saistītais risks pārsniedz ārstēšanas ieguvumu grūtniecības laikā. Pētījumi

ar dzīvniekiem nodrošina ierobežotus pierādījumus par reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Ja

paciente paliek stāvoklī šo zāļu lietošanas laikā, ārstēšana nekavējoties ir jāpārtrauc.

Rosuvastatīns izdalās pienā žurkām. Datu par izdalīšanos cilvēka pienā nav. (Skatīt 4.3. apakšpunktu).

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pētījumi, lai noteiktu Rosuchen ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, nav

veikti. Taču, pamatojoties uz farmakodinamiskajām īpašībām, maz ticams, ka Rosuchen ietekmēs šīs spējas.

Vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus, jāņem vērā, ka dažreiz ārstēšanas laikā var rasties

reibonis.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Rosuvastatīna izraisītās blakusparādības parasti ir vieglas un pārejošas. Kontrolētajos klīniskajos pētījumos

mazāk nekā 4% ar rosuvastatīnu ārstēto pacientu pārtrauca dalību pētījumā nevēlamo blakusparādību dēļ.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Pamatojoties uz klīnisko pētījumu datiem un plašu pēcreģistrācijas pieredzi, tabulā turpmāk norādīts

rosuvastatīna nevēlamo blakusparādību profils. Turpmāk norādītās nevēlamās blakusparādības ir sagrupētas

pēc biežuma un orgānu sistēmu klasifikācijas (OSK).

Nevēlamo blakusparādību biežums sagrupēts pēc šādas definīcijas: bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000

līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem

datiem).

2.tabula. Nevēlamās blakusparādības, pamatojoties uz klīnisko pētījumu datiem un pēcreģistrācijas pieredzi

Orgānu

sistēmu

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nav zināmi

© Antibiotice

Page 9 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

klasifikācija

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Trombocitopēni

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Paaugstinātas

jutības

reakcijas, tai

skaitā

angioneirotiskā

tūska

Endokrīnie

traucējumi

Cukura diabēts

Psihiskie

traucējumi

Depresija

Nervu sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

reibonis

Polineiropātija

Atmiņas

zudums

Perifēra

neiropātija

Miega

traucējumi (tajā

skaitā,

bezmiegs un

nakts murgi)

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja un

videnes

slimības

Klepus

Aizdusa

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Aizcietējums,

slikta dūša,

sāpes vēderā

Pankreatīts

Caureja

Aknu un/vai

žults izvades

sistēmas

traucējumi

Paaugstināts

aknu

transamināžu

līmenis

Dzelte, hepatīts

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Nieze

Izsitumi

Nātrene

Stīvensa-

Džonsona

sindroms

Skeleta-

muskuļu un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

Mialģija

Miopātija (tajā

skaitā miozīts)

Rabdomiolīze

Artralģija

Imūnās

sistēmas

mediēta,

nekrotizējoša

miopātija

Cīpslu

bojājumi, kas

dažreiz

komplicējas ar

plīsumu

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Hematūrija

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi un

Ginekomastija

© Antibiotice

Page 10 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

krūts slimības

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Astēnija

Tūska

Biežums būs atkarīgs no riska faktoru (glikozes līmenis tukšā dūšā ≥ 5,6 mmol/l, ĶMI >30 kg/m

paaugstināts triglicerīdu līmenis, hipertensija anamnēzē) klātbūtnes vai trūkuma.

Tāpat kā citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru gadījumā, zāļu nevēlamo blakusparādību sastopamībai ir

tendence būt atkarīgai no devas.

Ietekme uz nierēm: pacientiem, kuri ārstēti ar rosuvastatīnu, novēroja proteinūriju, nosakot ar teststrēmeli, un

tā galvenokārt bija tubulāras izcelsmes. Mazāk nekā 1% pacientu, kas ārstēti ar 10 un 20 mg, un aptuveni 3%

pacientu, kas ārstēti ar 40 mg, ārstēšanas laikā novēroja olbaltumvielu klātbūtni urīnā – no 0 vai

olbaltumvielu zīmēm līdz “++” vai vairāk. Nedaudz lielākas novirzes no 0 vai olbaltumvielu zīmēm līdz “+

+” novēroja, lietojot 20 mg devu. Vairumā gadījumu proteinūrija samazinās vai izzūd, turpinot terapiju.

Datu, kas līdz šim iegūti klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas pieredzē, pārskats neliecina par cēlonisku

saistību starp proteinūriju un akūtu vai progresējošu nieru slimību.

Pacientiem, kas ārstēti ar rosuvastatīnu, novēroja hematūriju, un klīnisko pētījumu dati liecina, ka

sastopamība ir zema.

Ietekme uz skeleta-muskuļu sistēmu: pacientiem, kas ārstēti ar rosuvastatīnu visu devu diapazonā, it īpaši ar

devām, kas lielākas par 20 mg, novērota ietekme uz skeleta – muskuļu sistēmu, piemēram, mialģija,

miopātija (tajā skaitā miozīts) un retos gadījumos – rabdomiolīze ar vai bez akūtas nieru mazspējas.

Pacientiem, kuri lieto rosuvastatīnu, novēroja ar devu saistītu KK līmeņa paaugstināšanos; vairumā gadījumu

tā bija viegla, asimptomātiska un pārejoša. Ja KK līmenis ir paaugstināts (> 5 reizes virs NAR), ārstēšana ir

jāpārtrauc (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ietekme uz aknām: tāpat kā lietojot citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, nelielam pacientu skaitam, kuri

lietoja rosuvastatīnu, novēroja ar devu saistītu transamināžu paaugstināšanos; vairumā gadījumā tā bija

viegla, asimptomātiska un pārejoša.

Lietojot dažus statīnus, ziņots par šādām blakusparādībām:

seksuāla disfunkcija;

atsevišķi intersticiālas plaušu slimības gadījumi, īpaši ilgstošas terapijas gadījumā (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Ziņojumi par rabdomiolīzi, nopietniem nieru darbības traucējumiem un nopietniem aknu darbības

traucējumiem (pārsvarā paaugstināts aknu transamināžu līmenis) bija biežāk, lietojot 40 mg devu.

Pediatriskā populācija: 52 nedēļu ilgā klīniskā pētījumā bērniem un pusaudžiem, salīdzinot ar

pieaugušajiem, kreatīnkināzes paaugstināšanos >10 reizes virs NAR un muskuļu simptomus pēc fiziskas

slodzes vai pastiprinātas fiziskās aktivitātes novēroja daudz biežāk (skatīt 4.4. apakšpunktu). No citiem

aspektiem rosuvastatīna drošuma profils bērniem un pusaudžiem bija līdzīgs kā pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamajām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

© Antibiotice

Page 11 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Specifiskas ārstēšanas pārdozēšanas gadījumā nav. Pārdozēšanas gadījumā pacients jāārstē simptomātiski un,

ja nepieciešams, jānodrošina atbalstoši pasākumi. Jākontrolē aknu darbība un KK līmenis. Maz ticams, ka

hemodialīze ir lietderīga.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: HMG-CoA reduktāzes inhibitori.

ATĶ kods: C10A A07

Darbības mehānisms

Rosuvastatīns ir selektīvs un konkurējošs HMG-CoA reduktāzes, enzīma, kas ierobežo 3-hidroksi-3-

metilglutaril koenzīma A pārvēršanās ātrumu par mevalonātu – holesterīna prekursoru, inhibitors.

Rosuvastatīna primārās darbības vieta ir aknas – holesterīna pazemināšanas mērķa orgāns.

Rosuvastatīns palielina aknu ZBL receptoru skaitu uz šūnas virsmas, veicinot ZBL saistīšanos un

katabolismu, un inhibē ĻZBL sintēzi aknās, tādējādi samazinot ĻZBL un ZBL daļiņu kopējo skaitu.

Farmakodinamiskā iedarbība

Rosuvastatīns pazemina paaugstinātu ZBL holesterīna, kopējā holesterīna un triglicerīdu līmeni, kā arī

paaugstina ABL holesterīnu. Tas pazemina arī ApoB, neABL-H, ĻZBL-H, ĻZBL-TG un paaugstina ApoA-I

līmeni (skatīt 3. tabulu). Rosuvastatīns pazemina arī ZBL-H/ABL-H, kopējā H/ABL-H un neABL-H/ABL-H

un ApoB/ApoA-I attiecību.

3. tabula. No devas atkarīga atbildes reakcija pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju (IIa un IIb

tips) (pielāgota vidējā procentuālā izmaiņa no sākotnējā līmeņa)

Deva

(mg)

N

ZBL-H

Kopējais

holesterīns

HDL-C

Triglicerīdi

neABL-H

ApoB

ApoA-I

Placebo

Terapeitisku iedarbību panāk 1 nedēļas laikā pēc ārstēšanas uzsākšanas, un 90% no maksimālās atbildes

reakcijas panāk 2 nedēļu laikā. Maksimālo atbildes reakciju parasti panāk 4 nedēļu laikā un pēc tam tā

saglabājas.

Klīniskā efektivitāte

un drošums

Rosuvastatīns ir efektīvs pieaugušajiem ar hiperholesterinēmiju ar hipertrigliceridēmiju vai bez tās,

neatkarīgi no rases, dzimuma vai vecuma, kā arī tādās īpašās pacientu grupās kā diabētiķi vai pacienti ar

ģimenes hiperholesterinēmiju.

Apvienotie III fāzes pētījumu dati liecina, ka rosuvastatīns ir efektīvs ārstējot lielāko daļu pacientu ar IIa un

IIb tipa hiperholesterinēmiju (vidējais ZBL-H sākotnējā stāvoklī aptuveni 4,8 mmol/l) atbilstoši Eiropas

Aterosklerozes biedrības (EAS - European Atherosclerosis Society; 1998) vadlīniju mērķiem; aptuveni 80%

pacientu, kas ārstēti ar 10 mg devu, sasniedza EAS ZBL-H līmeņa mērķa rādītājus (< 3mmol/l).

© Antibiotice

Page 12 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Plašā pētījumā 435 pacienti ar heterozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju saņēma rosuvastatīnu no 20 mg

līdz 80 mg forsētas devas titrēšanas veidā. Visām devām bija labvēlīga ietekme uz lipīdu rādītājiem un

ārstēšanu līdz mērķa rezultātiem. Pēc titrēšanas līdz dienas devai 40 mg (12 ārstēšanas nedēļas) ZBL-H

pazeminājās par 53%. 33% pacientu sasniedza EAS vadlīniju ZBL-H līmeņa rādītājus (< 3 mmol/l).

Atklātā forsētas titrēšanas pētījumā izvērtēja 42 pacientu ar homozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju

atbildes reakciju uz 20 - 40 mg rosuvastatīna. Kopējā populācijā vidējā ZBL-H pazemināšanās bija 22%.

Ierobežota pacientu skaita klīniskajos pētījumos rosuvastatīns bija papildu efektīvs triglicerīdu līmeņa

pazemināšanā, lietojot to kombinācijā ar fenofibrātu, un ABL-H līmeņa paaugstināšanā, lietojot to

kombinācijā ar niacīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Daudzcentru, dubultaklā, placebo kontrolētā klīniskajā pētījumā (METEOR) 984 pacienti vecumā no 45 līdz

70 gadiem ar zemu koronārās sirds slimības risku (definēts kā risks pēc Framingama skalas < 10% 10 gadu

laikā), vidējo ZBL-H 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), bet ar subklīnisku aterosklerozi (noteikta pēc miega artērijas

vidējā slāņa biezuma – Carotid Intima Media Thickness) tika randomizēti ārstēšanai ar 40 mg rosuvastatīna

vienu reizi dienā vai placebo 2 gadus ilgi. Rosuvastatīns būtiski palēnināja maksimālā CIMT progresēšanas

ātrumu 12 miega artērijas vietās, salīdzinot ar placebo, par -0,0145 mm gadā [95% ticamības intervāls -

0,0196; -0,0093; p<0,0001]. Rosuvastatīna grupā izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, bija -0,0014 mm

gadā (-0,12% gadā (nav statistiski ticami)) salīdzinājumā ar progresēšanu placebo grupā +0,0131 mm gadā

(1,12% gadā (p<0,0001)). Tieša korelācija starp CIMT samazināšanos un kardiovaskulāro notikumu riska

pazemināšanos vēl nav pierādīta. METEOR pētījuma populācijai ir zems koronārās sirds slimības risks un tā

nepārstāv rosuvastatīna 40 mg mērķa populāciju. 40 mg devu jāordinē tikai pacientiem ar smagu

hiperholesterinēmiju un augstu kardiovaskulāro slimību risku (skatīti 4.2. apakšpunktu).

Statīnu lietošanas primārajai profilaksei pamatojumā: iejaukšanās pētījumā, kurā izvērtēja rosuvastatīnu

(JUPITER), rosuvastatīna ietekmi uz būtisku aterosklerotiskas kardiovaskulāras slimības notikumu rašanos

izvērtēja 17802 vīriešiem (≥ 50 gadus veciem) un sievietēm (≥ 60 gadus vecām).

Pētījuma dalībniekus randomizēti iedalīja placebo (n=8901) vai rosuvastatīna 20 mg vienu reizi dienā

(n=8901) grupās un novēroja vidēji 2 gadus.

Rosuvastatīna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, ZBL holesterīna koncentrācija samazinājās par 45%

(p<0,001).

Augsta riska pacientu apakšgrupas ar Framingema riska novērtējumu sākotnējā stāvoklī (1558 pacienti)

post-hoc analīzē konstatēja nozīmīgu kombinētā mērķa kritērija – kardiovaskulārās nāves, insulta un

miokarda infarkta – samazināšanos (p=0,028) rosuvastatīna terapijas grupā, salīdzinot ar placebo. Notikumu

rādītāja uz 1000 pacientgadiem absolūtā riska samazināšanās bija 8,8. Kopējā mirstība šajā augsta riska

grupā nemainījās (p=0,193). Augsta riska pacientu apakšgrupas (kopā 9302 pacienti) ar SCORE riska

novērtējumu sākotnējā stāvoklī ≥ 5% (ekstrapolēts, lai iekļautu pacientus, kas vecāki par 65 gadiem) post-

hoc analīzē konstatēja nozīmīgu kombinētā mērķa kritērija – kardiovaskulārās nāves, insulta un miokarda

infarkta – samazināšanos (p=0,0003) rosuvastatīna terapijas grupā, salīdzinot ar placebo. Notikumu rādītāja

absolūtā riska samazināšanās bija 5,1 uz 1000 pacientgadiem. Kopējā mirstība šajā augsta riska grupā

nemainījās (p=0,076).

JUPITER pētījumā 6,6% pacientu rosuvastatīna grupā un 6,2% pacientu placebo grupā pārtrauca pētāmo

zāļu lietošanu blakusparādību dēļ. Visbiežākās nevēlamās blakusparādības, kuru dēļ pārtrauca ārstēšanos bija

mialģija (0,3% rosuvastatīna grupā, 0,2% placebo grupā), sāpes vēderā (0,03% rosuvastatīna grupā, 0,02%

placebo grupā) un izsitumi (0,02% rosuvastatīna grupā, 0,03% placebo grupā). Visbiežākās nevēlamās

blakusparādības, kuru rādītājs bija vienāds vai lielāks nekā rādītājs placebo grupā, bija urīnceļu infekcija

(8,7% rosuvastatīna grupā, 8,6% placebo grupā), nazofaringīts (7,6% rosuvastatīna grupā, 7,2% placebo

grupā), muguras sāpes (7,6% rosuvastatīna grupā, 6,9% placebo grupā) un mialģija (7,6% rosuvastatīna

grupā, 6,6% placebo grupā).

Pediatriskā populācija

© Antibiotice

Page 13 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Dubultaklā, randomizētā, daudzcentru, placebo kontrolētā 12 nedēļu pētījumā (n=176) 97 vīrieši un 79

sievietes, kuram sekoja 40 nedēļu (n=173), 96 vīrieši un 77 sievietes, atklāta, rosuvastatīna devas titrēšanas

fāze, 10-17 gadus veci pacienti (II-V stadija pēc Tannera, sievietes vismaz 1 gadu pēc pirmajām

menstruācijām) ar heterozigotu ģimenes hiperholesterinēmiju 12 nedēļas saņēma 5, 10 vai 20 mg

rosuvastatīna vai placebo un pēc tam visi 40 nedēļas saņēma katru dienu rosuvastatīnu. Iekļaujot pētījumā,

aptuveni 30% pacientu bija 10-13 gadus veci un aptuveni 17%, 18%, 40% un 25% bija attiecīgi II, III, IV un

V stadija pēc Tannera.

ZBL holesterīns samazinājās par 38,3%, 44,6% un 50,0%, lietojot attiecīgi 5, 10 un 20 mg rosuvastatīna

salīdzinājumā ar 0,7% samazināšanos placebo grupā.

40 nedēļas beigās, atklātajā, titrēšanā līdz mērķa sasniegšanai, lietojot līdz maksimāli 20 mg vienu reizi

dienā, 70 no 173 pacientiem (40,5%) panāca ZBL-H mērķa rādītāju mazāku par 2,8 mmol/l.

Pēc 52 nedēļas ilgas pētījuma terapijas netika novērota ietekme uz augšanu, ķermeņa masu, ĶMI vai

dzimumbriedumu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Klīnisko pētījumu pieredze ar bērnu un pusaudžu vecuma

pacientiem ir ierobežota, un rosuvastatīna ietekme uz pubertāti ilgtermiņā (>1 gads) nav zināma. Šis

klīniskais pētījums (n=176) nav piemērots, lai salīdzinātu retas zāļu blakusparādības.

Dubultmaskētā, randomizētā, daudzcentru, placebo kontrolētā, 12 nedēļu pētījumā (n=176, 97

vīriešu kārtas un 79 sieviešu kārtas), kam sekoja 40 nedēļu (n=173, 96 vīriešu kārtas un

77 sieviešu kārtas), atklāta rosuvastatīna devas titrēšanas fāze, pacienti 10 – 17 gadu vecumā (IIV

stadija pēc Tannera iedalījuma, meitenes vismaz 1 gadu pēc mēnešreižu sākšanās) ar

heterozigotisku ģimenes hiperholesterinēmiju saņēma rosuvastatīnu pa 5, 10 vai 20 mg vai placebo

katru dienu 12 nedēļas un tad visi saņēma rosuvastatīnu katru dienu 40 nedēļas. Iekļaujot

pētījumā, aptuveni 30% pacientu bija 10 – 13 gadus veci un attiecīgi aptuveni 17%, 18%, 40% un

25% bija II, III, IV un V stadija pēc Tannera iedalījuma.

Rosuvastatīna grupā, lietojot 5, 10 un 20 mg, ZBL-H līmenis pazeminājās attiecīgi par 38,3%,

44,6% un 50% salīdzinot ar 0,7% placebo grupā.

40. nedēļas beigās atklātajā titrēšanā līdz mērķa sasniegšanai, lietojot devu līdz 20 mg reizi dienā,

70 no 173 pacientiem (40,5%) bija sasnieguši ZBL-H mērķi, zemāku par 2,8 mmol/l.

Pēc pētījuma 52 ārstēšanas nedēļām netika noteikta nekāda ietekme uz augšanu, ķermeņa masu,

ĶMI un dzimumnobriešanu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Šis pētījums (n=176) nav piemērots, lai

salīdzinātu retu blakusparādību gadījumu biežumu.

Rosuvastatīns pētīts arī 2 gadus ilgā, atklātā pētījumā ar devas titrēšanu līdz mērķa sasniegšanai,

kurā piedalījās 198 bērni vecumā no 6 līdz 17 gadiem ar heterozigotisku ģimenes

hiperholesterinēmiju (88 zēni un 110 meitenes, Tannera skalā <II – V pakāpe). Sākumdeva visiem

pacientiem bija 5 mg rosuvastatīna reizi dienā. 6 - 9 gadus veciem pacientiem (n=64) devu varēja

titrēt līdz maksimālai devai 10 mg reizi dienā, bet 10 - 17 gadus veciem pacientiem (n=134) – līdz

maksimālai devai 20 mg reizi dienā.

Pēc 24 mēnešu ilgas ārstēšanas ar rosuvastatīnu vidējā procentuālā vērtību samazināšanās pēc

mazāko kvadrātu metodes, salīdzinot ar sākumstāvokli, ZBL-H bija -43% (sākumā: 236 mg/dl, pēc

24 mēnešiem: 133 mg/dl). Katrā vecuma grupā vidējā procentuālā vērtību samazināšanās pēc

mazāko kvadrātu metodes, salīdzinot ar sākumstāvokli, ZBL-H bija -43% (sākumā: 234 mg/dl, pēc

24 mēnešiem: 124 mg/dl), -45% (sākumā: 234 mg/dl, 124 mg/dl) un -35% (sākumā: 241 mg/dl,

pēc 24 mēnešiem: 153 mg/dl) attiecīgi 6 līdz 10, 10 līdz 14 un 14 līdz 18 gadu vecuma grupās.

5 mg, 10 mg un 20 mg rosuvastatīna arī radīja statistiski nozīmīgas vidējās pārmaiņas, salīdzinot

ar sākumstāvokli, šādiem sekundāriem lipīdu un lipoproteīnu raksturlielumiem: ABL-H, KH, ne-ABLH,

ZBL-H/ABL-H, KH/ABL-H, TG/ABL-H, ne ABL H/ABL-H, ApoB, ApoB/ApoA-1. Visas šīs pārmaiņas

liecināja par lipīdu profila uzlabošanos un saglabājās 2 gadu laikā.

Pēc 24 mēnešus ilgas ārstēšanas nekonstatēja ietekmi uz augšanu, ķermeņa masu, ĶMI vai

dzimumnobriešanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par rosuvastatīnu par

0 – 6 gadus veciem bērniem primāras hiperholesterinēmijas (arī heterozigotiskas

hiperholesterinēmijas) ārstēšanai un 0 – 18 gadus veciem bērniem homozigotiskas ģimenes

hiperholesterinēmijas, primāras kombinētas (jauktas) dislipidēmijas ārstēšanai un kardiovaskulāru

notikumu profilaksei (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

© Antibiotice

Page 14 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās: rosuvastatīna maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta aptuveni 5 stundas pēc iekšķīgas

lietošanas. Absolūtā biopieejamība ir aptuveni 20%.

Izkliede: rosuvastatīns lielā apjomā uzsūcas aknās, kas ir primārā holesterīna sintēzes un ZBL-H klīrensa

vieta. Rosuvastatīna izkliedes tilpums ir aptuveni 134l. Aptuveni 90% rosuvastatīna saistās ar plazmas

olbaltumvielām, galvenokārt ar albumīnu.

Biotransformācija: rosuvastatīna metabolisms ir ierobežots (aptuveni 10%). In vitro metabolisma pētījumi,

izmantojot cilvēka hepatocītus, liecina, ka rosuvastatīns ir vājš metabolisma, kura pamatā ir citohroms P450,

substrāts. Galvenais iesaistītais izoenzīms bija CYP2C9, mazākā mērā bija iesaistīti 2C19, 3A4 un 2D6.

Galvenie identificētie metabolīti ir N-desmetil un laktona metabolīti. N-desmetil metabolīts ir aptuveni par

50% mazāk aktīvs nekā rosuvastatīns, turpretī laktona savienojums tiek uzskatīts par klīniski neaktīvu.

Rosuvastatīns veido vairāk nekā 90% no cirkulējošā HMG-CoA reduktāzes inhibitora aktivitātes.

Eliminācija: aptuveni 90% rosuvastatīna devas izdalās neizmainītā veidā ar izkārnījumiem (sastāv no

absorbētās un neabsorbētās aktīvās vielas) un atlikusī daļa izdalās ar urīnu. Aptuveni 5% izdalās neizmainītā

veidā ar urīnu. Eliminācijas pusperiods no plazmas ir aptuveni 19 stundas. Lietojot lielākas devas,

eliminācijas pusperiods nepagarinās. Ģeometriskais vidējais klīrenss no plazmas ir aptuveni 50 litri stundā

(mainības koeficients ir 21,7%). Tāpat kā citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru gadījumā, rosuvastatīna

uzsūkšanās aknās piedalās membrānu transportolbaltumviela OATP-C. Šai transportolbaltumvielai ir

nozīmīga loma rosuvastatīna eliminācijā no aknām.

Linearitāte: rosuvastatīna sistēmiskā iedarbība palielinās proporcionāli devai. Farmakokinētiskie rādītāji pēc

vairākām dienas devām nemainās.

Īpašās pacientu grupas

Vecums un dzimums: vecums vai dzimums klīniski nozīmīgi neietekmē rosuvastatīna farmakokinētiku

pieaugušajiem. Rosuvastatīna farmakokinētika bērniem un pusaudžiem ar heterozigotu ģimenes

hiperholesterinēmiju bija līdzīga kā pieaugušajiem brīvprātīgajiem (skatīt tālāk „Pediatriskā populācija”).

Rase: farmakokinētikas pētījumi liecina par aptuveni 2-kāršu vidējā AUC un C

paaugstināšanos Āzijas

izcelsmes personām (japāņiem, filipīniešiem, vjetnamiešiem un korejiešiem), salīdzinot ar baltās rases

personām; Āzijas-indiešu izcelsmes personām vidējā AUC un C

paaugstinājās aptuveni 1,3 reizes.

Populācijas farmakokinētikas analīzē neatklāja klīniski nozīmīgas farmakokinētikas atšķirības starp baltās un

melnās rases grupām.

Nieru mazspēja: pētījumā personām ar dažādas pakāpes nieru darbības traucējumiem viegla un vidēji smaga

nieru slimība neietekmēja rosuvastatīna vai N-desmetil metabolīta koncentrāciju plazmā. Personām ar

smagiem nieru darbības traucējumiem (kretinīna klīrenss <30 ml/min), salīdzinot ar veseliem

brīvprātīgajiem, 3 reizes paaugstinājās koncentrācija plazmā un 9 reizes paaugstinājās N-desmetil metabolīta

koncentrācija. Rosuvastatīna līdzsvara koncentrācija plazmā personām, kurām tiek veikta hemodialīze, bija

aptuveni par 50% augstāka nekā veseliem brīvprātīgajiem.

Aknu mazspēja: pētījumā personām ar dažādas pakāpes aknu darbības traucējumiem pastiprinātu

rosuvastatīna iedarbību nenovēroja personām ar novērtējumu 7 vai mazāk pēc Child-Pugh klasifikācijas.

Taču divām personām ar novērtējumu 8 un 9 pēc Child-Pugh klasifikācijas novēroja vismaz 2-kāršu

sistēmiskās iedarbības pastiprināšanos, salīdzinot ar personām, kurām novērtējuma punktu skaits pēc Child-

Pugh klasifikācijas bija zemāks. Pieredzes par lietošanu pacientiem ar novērtējumu virs 9 punktiem pēc

Child-Pugh klasifikācijas nav.

Ģenētiskais polimorfisms

HMG-CoA reduktāzes inhibitoru, tajā skaitā rosuvastatīna, izplatīšanā ir iesaistītas OATP1B1 un BCRP

transportolbaltumvielas. Pacientiem ar SLCO1B1 (OATP1B1) un/vai ABCG2 (BCRP) ģenētiski

© Antibiotice

Page 15 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

polimorfismu ir pastiprinātas rosuvastatīna iedarbības risks. Individuāls SLCO1B1 c.521CC un ABCG2

c.421AA polimorfisms ir saistīts ar augstāku rosuvastatīna iedarbību (AUC), salīdzinot ar SLCO1B1

c.521TT vai ABCG2 c.421CC genotipiem. Šī specifiskā genotipēšana nav ieviesta klīniskajā praksē, bet

pacientiem, par kuriem ir zināms, ka viņiem ir šie polimorfisma veidi, ieteicama zemāka rosuvastatīna dienas

deva.

Pediatriskā populācija:

divos farmakokinētikas pētījumos ar rosuvastatīnu (lietojot tabletes) 10 -

17 vai 6 - 17 gadus veciem pediatriskiem pacientiem (pavisam 214) ar heterozigotisku ģimenes

hiperholesterinēmiju pierādīts, ka iedarbība pediatriskiem pacientiem ir līdzīga vai vājāka nekā

pieaugušiem pacientiem. Rosuvastatīna iedarbība 2 gadu periodā bija paredzama atkarībā no devas

un lietošanas laika.

5.3

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos pētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, genotoksicitāti un kancerogenitāti

neliecina par īpašu risku cilvēkiem. Specifiski testi par ietekmi uz hERG nav izvērtēti. Nevēlamās

blakusparādības, kas netika novērotas klīniskajos pētījumos, bet novērotas dzīvniekiem tādas iedarbības

gadījumā, kas līdzīga klīniskās iedarbības līmenim, bija šādas: atkārtotu devu toksicitātes pētījumos –

histopatoloģiskas izmaiņas aknās, kas visdrīzāk saistītas ar rosuvastatīna farmakoloģisko iedarbību, novēroja

pelēm, žurkām un mazākā mērā suņiem (ar izmaiņām žultspūslī), bet ne pērtiķiem. Turklāt pērtiķiem un

suņiem, lietojot lielākas devas, novēroja toksisku ietekmi uz sēkliniekiem. Reproduktīvā toksicitāte bija

acīmredzama žurkām, kurām novēroja samazinātu metienu skaitu, samazinātu mazuļu svaru un dzīvildzi,

lietojot mātītei toksiskas devas, kuru sistēmiskā iedarbība vairākas reizes pārsniedza terapeitiskās iedarbības

līmeni.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Kodols

Laktozes monohidrāts

Mikrokristāliskā celuloze

Kalcija karbonāts

A tipa

krospovidons

Magnija stearāts

Apvalks

Opadry II

®

Yellow 85F220102

Daļēji hidrolizēts polivinilspirts

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols/PEG 4000

Talks

Hinolīna dzeltenā alumīnija laka (E104)

Saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laka (E110)

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

30 mēneši

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

© Antibiotice

Page 16 of 17

SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Ārējā kastīte ar 3 OPA-Al-PVH/Al blisteriem pa 10 apvalkotām tabletēm.

Ārējā kastīte ar 6 OPA-Al-PVH/Al blisteriem pa 10 apvalkotām tabletēm.

Ārējā kastīte ar 9 OPA-Al-PVH/Al blisteriem pa 10 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Antibiotice SA

1Valea Lupului Street

707410 Iaşi, Rumānija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: .

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

© Antibiotice

Page 17 of 17

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju