Rivastigmine Sandoz

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

04-12-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
rivastigmine
Pieejams no:
Sandoz GmbH
ATĶ kods:
N06DA03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
rivastigmine
Ārstniecības grupa:
Psychoanaleptics,
Ārstniecības joma:
Demence, Alcheimera Slimība, Parkinsona Slimība
Ārstēšanas norādes:
Simptomātiska vieglas vai vidēji smaga Alcheimera demences ārstēšana. , Simptomātiska ārstēšana vieglas vai vidēji smagas demences pacientiem ar idiopātisko Parkinsona slimība.
Produktu pārskats:
Revision: 11
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/001183
Autorizācija datums:
2009-12-10
EMEA kods:
EMEA/H/C/001183

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

04-12-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

04-12-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

04-12-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

04-12-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

04-12-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

06-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

04-12-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

04-12-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

04-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

04-12-2018

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Rivastigmine Sandoz 1,5 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Sandoz 3 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Sandoz 4,5 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Sandoz 6 mg cietās kapsulas

Rivastigmine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Rivastigmine Sandoz un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Rivastigmine Sandoz lietošanas

Kā lietot Rivastigmine Sandoz

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Rivastigmine Sandoz

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Rivastigmine Sandoz un kādam nolūkam to lieto

Rivastigmine Sandoz aktīvā viela ir rivastigmīns.

Rivastigmine Sandoz pieder vielu grupai, ko sauc par holīnesterāžu inhibitoriem. Pacientiem ar

Alcheimera slimību vai Parkinsona slimības izraisītu demenci galvas smadzenēs iet bojā noteikta tipa

nervu šūnas, tādējādi pazeminās neirotransmitera acetilholīna (viela, kas ļauj nervu šūnām savstarpēji

sazināties) līmenis. Rivastigmīns darbojas, bloķējot enzīmus, kas noārda acetilholīnu:

acetilholīnesterāzi un butirilholīnesterāzi. Bloķējot šos enzīmus, Rivastigmine Sandoz ļauj galvas

smadzenēs paaugstināties acetilholīna līmenim, tādējādi palīdzot samazināt Alcheimera slimības un

Parkinsona slimības izraisītas demences simptomus.

Rivastigmine Sandoz lieto terapijai pieaugušiem pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu Alcheimera

slimību – progresējošiem galvas smadzeņu darbības traucējumiem, kas pakāpeniski ietekmē atmiņu,

prāta spējas un uzvedību. Kapsulas un šķīdumu iekšķīgai lietošanai var lietot arī demences terapijai

pieaugušiem pacientiem ar Parkinsona slimību.

2.

Kas Jums jāzina pirms Rivastigmine Sandoz lietošanas

Nelietojiet Rivastigmine Sandoz šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret rivastigmīnu (Rivastigmine Sandoz aktīvo vielu) vai kādu citu šo zāļu

sastāvdaļu, kas norādītas šīs instrukcijas 6. punktā.

ja iepriekš ir novērotas ādas reakcijas, kas liecina par rivastigmīna izraisītu alerģisku

kontaktdermatītu.

Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums nelietojiet Rivastigmine Sandoz.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Rivastigmine Sandoz lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi neregulāra vai lēna sirdsdarbība;

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi aktīva kuņģa čūla;

ja Jums ir vai jebkad ir bijuši urinēšanas traucējumi;

-

ja Jums ir vai jebkad ir bijuši krampji;

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi astma vai smaga elpošanas ceļu slimība;

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi traucēta nieru darbība;

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi traucēta aknu darbība;

ja Jums ir trīce;

ja Jums ir maza ķermeņa masa;

ja Jums attīstās kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša (slikta pašsajūta),

vemšana un caureja. Ilgstošas vemšanas vai caurejas gadījumā Jums var attīstīties dehidratācija

(liels šķidruma zudums no organisma).

Ja kaut kas no turpmāk minētā attiecas uz Jums, iespējams, ka ārstam šo zāļu lietošanas laikā vajadzēs

Jūs novērot rūpīgāk.

Ja Jūs neesat lietojis Rivastigmine Sandoz vairāk nekā trīs dienas, nelietojiet nākamo devu, pirms

neesat aprunājies ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Rivastigmine Sandoz nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā Alcheimera slimības ārstēšanai.

Citas zāles un Rivastigmine Sandoz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Rivastigmine Sandoz nav atļauts lietot vienlaicīgi ar citām zālēm, kuru iedarbība ir līdzīga

Rivastigmine Sandoz iedarbībai. Rivastigmine Sandoz var mijiedarboties ar antiholīnerģiskajiem

līdzekļiem (zālēm, ko lieto, lai atvieglotu krampjus un spazmas vēderā, ārstētu Parkinsona slimību vai

novērstu sliktu dūšu ceļojot).

Rivastigmine Sandoz nedrīkst lietot vienlaicīgi ar metoklopramīdu (lieto, lai mazinātu vai novērstu

sliktu dūšu un vemšanu). Abu zāļu vienlaicīga lietošana varētu radīt problēmas, piemēram, stīvus

locekļus un trīcošas rokas.

Ja Rivastigmine Sandoz lietošanas laikā Jums izdara ķirurģiskas operācijas, pirms tam, kad Jums dos

jebkāda veida anestēzijas līdzekļus, pastāstiet par to savam ārstam. Anestēzijas laikā Rivastigmine

Sandoz var pastiprināt dažu muskuļu relaksantu iedarbību.

Ievērojiet piesardzību, lietojot Sandoz kopā ar bēta blokatoriem (zālēm, piemēram, atenololu, ko lieto,

lai ārstētu hipertensiju, stenokardiju un citas sirds slimības). Abu zāļu vienlaicīga lietošana varētu

radīt problēmas, piemēram, palēninātu sirdsdarbību (bradikardiju), kas var izraisīt ģīboni vai samaņas

zudumu.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat grūtniece, jāizvērtē Rivastigmine Sandoz lietošanas ieguvumi un iespējamā ietekme uz Jūsu

nedzimušo bērnu. Rivastigmine Sandoz grūtniecības laikā nedrīkst lietot, ja vien nav absolūta

nepieciešamība.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti Rivastigmine Sandoz terapijas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūsu ārsts pastāstīs Jums, vai Jūsu slimības dēļ Jūs varat droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus. Rivastigmine 1 A var izraisīt reiboņus un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā vai

laikā, kad palielina preparāta devu. Ja Jums ir reibonis vai esat miegains, Jūs nedrīkstat vadīt

transportlīdzekļus, apkalpot mehānismus vai veikt citas darbības, kam nepieciešama uzmanība.

3.

Kā lietot Rivastigmine Sandoz

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Kā sākt terapiju

Jūsu ārsts Jums pateiks, kāda Rivastigmine Sandoz deva Jums jālieto.

Terapija parasti tiek sākta ar nelielu devu.

Atkarīgi no Jūsu reakcijas uz ārstēšanu, ārsts pakāpeniski palielinās devu.

Augstākā deva, kas jālieto, ir pa 6 mg divas reizes dienā.

Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs, vai zāles Jums iedarbojas. Šo zāļu lietošanas laikā Jūsu ārsts arī

kontrolēs Jūsu ķermeņa masu.

Ja Jūs neesat lietojis Rivastigmine Sandoz vairāk nekā trīs dienas, nelietojiet nākamo devu, pirms

neesat aprunājies ar savu ārstu.

Šo zāļu lietošana

Informējiet savu aprūpes speciālistu, ka lietojat Rivastigmine Sandoz.

Lai zāles būtu efektīvas, tās ir jālieto katru dienu.

Rivastigmine Sandoz jālieto divas reizes dienā, no rīta un vakarā, kopā ar pārtiku.

Kapsulas jānorij veselas kopā ar dzērienu.

Kapsulas nav atļauts atvērt vai sasmalcināt.

Ja esat lietojis Rivastigmine Sandoz vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat ieņēmis vairāk Rivastigmine Sandoz nekā teikts, pastāstiet par to savam ārstam. Jums

var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Dažiem cilvēkiem, kuri nejauši lietojuši pārāk daudz

Rivastigmine Sandoz, bija šķebinoša sajūta (slikta dūša), vemšana, caureja, augsts asinsspiediens un

halucinācijas. Iespējama arī palēnināta sirds darbība un samaņas zudums.

Ja esat aizmirsis lietot Rivastigmine Sandoz

Ja konstatējat, ka esat aizmirsis ieņemt Rivastigmine Sandoz devu, pagaidiet un parastajā laikā

ieņemiet nākamo devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nevēlamās blakusparādības Jums biežāk iespējamas šo zāļu lietošanas sākumā vai paaugstinot to

devu. Parasti Jūsu organismam pierodot pie zālēm, nevēlamās blakusparādības pakāpeniski izzūd.

Ļoti bieži

(vairāk nekā 1 no 10 pacientiem)

Reibonis

Apetītes zudums

Gremošanas traucējumi, piemēram slikta dūša vai vemšana, caureja

Bieži

(ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

Nemiers

Svīšana

Galvassāpes

Grēmas

Ķermeņa masas zudums

Sāpes kuņģī

Uzbudinājums

Vājums vai savārgums

Vispārējs savārgums

Trīce vai apjukums

Apetītes mazināšanās

Murgi

Retāk

(ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem)

Depresija

Miega traucējumi

Ģībonis vai nejauši kritieni

Jūsu aknu darbības traucējumi

Reti

(ne vairāk kā 1 no 1000 pacientiem)

Sāpes krūšu kurvī

Izsitumi, nieze

Krampji (lēkmes)

Čūlas kuņģī vai zarnās

Ļoti reti

(ne vairāk kā 1 no 10 000 pacientiem)

Augsts asinsspiediens

Urīnceļu infekcijas

Halucinācijas (redzēt nereālas lietas)

Patoloģisks sirds ritms, piemēram, palēnināta vai paātrināta sirdsdarbība

Kuņģa-zarnu trakta asiņošana – asinis izkārnījumos vai vēmekļu masā

Aizkuņģa dziedzera iekaisums — spēcīgas sāpes vēdera augšējā daļā, bieži kopā ar šķebinošu sajūtu

(sliktu dūšu) vai vemšanu

Parkinsona slimības pazīmju pasliktināšanās vai līdzīgu simptomu rašanās — muskuļu stīvums,

apgrūtinātas kustības

Nav zināmi

(blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Smaga vemšana, kas var izraisīt barības vada plīsumu (savieno mutes dobumu ar kuņģi)

Dehidratācija (liels šķidruma zudums)

Aknu darbības traucējumi (dzeltena āda, acu baltumu dzelte, urīns kļūst tumšāks vai ir slikta dūša

bez citiem iemesliem, vemšana, nogurums un apetītes/ēstgribas zudums)

Agresivitāte, nemiers

Neregulāra sirds darbība

Pacienti ar Parkinsona slimības izraisītu demenci

Šiem pacientiem dažas blakusparādības attīstās biežāk nekā pārējiem un var attīstīties arī citas

blakusparādības:

Ļoti bieži

(vairāk nekā 1 no 10 pacientiem)

Trīce

Ģībonis

Nejauši kritieni

Bieži

(ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

Trauksme

Nemiers

Palēnināts un paātrināts sirds ritms

Miega traucējumi

Pastiprināta siekalu veidošanās un dehidratācija

Neraksturīgi lēnas vai nekontrolētas kustības

Parkinsona slimības pazīmju pasliktināšanās vai līdzīgu simptomu rašanās — muskuļu stīvums,

apgrūtinātas kustības un muskuļu vājums

Retāk

(ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem)

Neregulāra sirdsdarbība un apgrūtināta kustību kontrole

Citas blakusparādības, kas novērotas, lietojot transdermālos plāksterus, un kas var rasties arī

pēc kapsulu lietošanas:

Bieži

(ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

Drudzis

Stiprs apjukums

Urīna nesaturēšana (nespēja pietiekami saturēt urīnu)

Retāk

(ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem)

Hiperaktivitāte (paaugstināta aktivitāte, nemiers)

Nav zināmi

(blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Alerģiskas reakcijas aplikācijas vietā, piemēram, čūlu veidošanās vai ādas iekaisums

Ja Jums attīstās kāda no minētajām blakusparādībām, pastāstiet par to savam ārstam, jo Jums var būt

nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

5.

Kā uzglabāt Rivastigmine Sandoz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Rivastigmine Sandoz pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Rivastigmine Sandoz satur

Aktīvā viela ir rivastigmīna hidrogēntartrāts.

Citas sastāvdaļas ir hipromeloze, magnija stearāts, mikrokristāliskā celuloze, koloidāls

bezūdens silīcija dioksīds, želatīns, dzeltenais dzelzs oksīds, sarkanais dzelzs oksīds, titāna

dioksīds un šellaka.

Katra Rivastigmine Sandoz 1,5 mg kapsula satur 1,5 mg rivastigmīna.

Katra Rivastigmine Sandoz 3 mg kapsula satur 3 mg rivastigmīna.

Katra Rivastigmine Sandoz 4,5 mg kapsula satur 4,5 mg rivastigmīna.

Katra Rivastigmine Sandoz 6 mg kapsula satur 6 mg rivastigmīna.

Rivastigmine Sandoz ārējais izskats un iepakojums

Rivastigmine Sandoz 1,5 mg cietās kapsulas, kas satur dzelteni baltu vai viegli iedzeltenu

pulveri, ir ar dzeltenu korpusu un dzeltenu vāciņu. Uz kapsulas korpusa ir apdruka sarkanā

krāsā “RIV 1,5 mg”.

Rivastigmine Sandoz 3 mg cietās kapsulas, kas satur dzelteni baltu vai viegli iedzeltenu pulveri,

ir ar oranžu korpusu un oranžu vāciņu. Uz kapsulas korpusa ir apdruka sarkanā krāsā

“RIV 3 mg”.

Rivastigmine Sandoz 4,5 mg cietās kapsulas, kas satur dzelteni baltu vai viegli iedzeltenu

pulveri, ir ar sarkanu korpusu un sarkanu vāciņu. Uz kapsulas korpusa ir apdruka baltā krāsā

“RIV 4,5 mg”.

Rivastigmine Sandoz 6 mg cietās kapsulas, kas satur dzelteni baltu vai viegli iedzeltenu pulveri,

ir ar oranžu korpusu un sarkanu vāciņu. Uz kapsulas korpusa ir apdruka sarkanā krāsā

“RIV 6 mg”.

Kapsulas ir iepakotas blisteros, kas ir pieejami trijos atšķirīga lieluma iepakojumos (pa 28, 56 vai

112 kapsulām), kā arī plastmasas pudelēs pa 250 kapsulām, tomēr Jūsu valstī visi iepakojuma veidi

var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Austrija

Ražotājs

Novartis Farmaceutica, S. A.

Planta de Produccion

Ronda de Santa Maria 158

E-08210 Barbera del Valles, Barselona

Spānija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Sandoz N.V.

Telecom Gardens, Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Tél/Tel: + 32 (0)2 722 97 97

Luxembourg/Luxemburg

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tel: +49 8024 908-0

E-mail: service@hexal.com

България

Representative office Sandoz d.d.

Business Park Sofia, buil. 7B, fl. 3

BG-1766 Sofia

Teл.: + 359 2 970 47 47

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Bartók Béla út 43-47

H-1114 Budapest

Tel.: + 36 1 430 2890

E-mail: info.hungary@sandoz.com

Česká republika

Sandoz s.r.o.

U Nákladového nádraží 10

CZ-13000 Praha 3

Tel: + 420 221 421 611

E-mail: office.cz@sandoz.com

Malta

Cherubino LTD

DELF Building

Sliema Road

Gzira

MALTA

Tel: 00356 21343270

Email: care@cherubino.com.mt

Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Nederland

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

NL-1327 AH Almere

Tel: + 31 36 5241600

E-mail: info.sandoz-nl@sandoz.com

Deutschland

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tel: + 49 8024 908 0

E-mail: service@hexal.com

Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

EE-11312 Tallinn

Tel: +372 6652400

Österreich

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Tel: + 43 (0)53382000

Ελλάδα

Sandoz Pharmaceuticals DD

Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη,

Μαρούσι

Τηλ. +30 216 600 50 00

Polska

Sandoz Polska Sp.z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

PL-02-672 Warszawa

Tel: + 48 22 549 15 00

España

Sandoz Farmacéutica, S.A. / BEXAL

FARMACÉUTICA, S.A.

Centro Empresarial Osa Mayor

Avda. Osa Mayor, nº 4

28023 (Aravaca) Madrid

España

Tel: +34 91 548 84 04

Registros.spain@sandoz.com

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E

Taguspark

P-2740-255 Porto Salvo

Tel: +351 219 241 911

France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou

F-92593 Levallois-Perret Cedex

Tél: + 33 1 4964 4800

România

SC Sandoz S.R.L.

Str Livezeni nr. 7A,

Targu Mures, 540472 - RO

Romania

Phone: +40 265 208 120

Ireland

Rowex Ltd.

Newtown

IE-Bantry Co. Cork

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovśkova 57

SI-1526 Ljubljana

Tel: +353 27 50077

Tel: + 386 1 5802111

E-mail: info.lek@sandoz.com

Ísland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Sandoz S.p.a

Largo Umberto Boccioni, 1

I-21040 Origgio / VA

Tel: + 39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Κύπρος

Π.T.Χατζηγεωργίου εταιρεία Ltd

Γιλντίζ 31-3042 Λεμεσός

Τηλέφωνο: 00357 25372425

Φαξ: 00357 25376400

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Köpenhamn S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Latvija

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

K.Valdemāra Str. 33 – 30

LV-1010 Riga

Tel: + 371 67892006

United Kingdom

Sandoz Ltd

Frimley Business Park

Frimley Camberley Surrey GU16 7SR

Tel: +44 1276 69 8020

E-mail: uk.drugsafety@sandoz.com

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Branch Office

Lithuania

Seimyniskiu Str. 3A

LT-09312 Vilnius

Tel: + 370 5 2636037

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Maksimirska 120

HR-10 000 Zagreb

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Rivastigmine Sandoz 2 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

rivastigmine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Rivastigmine Sandoz un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Rivastigmine Sandoz lietošanas

Kā lietot Rivastigmine Sandoz

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Rivastigmine Sandoz

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Rivastigmine Sandoz un kādam nolūkam to lieto

Rivastigmine Sandoz aktīvā viela ir rivastigmīns.

Rivastigmine Sandoz pieder vielu grupai, ko sauc par holīnesterāžu inhibitoriem. Pacientiem ar

Alcheimera slimību vai Parkinsona slimības izraisītu demenci galvas smadzenēs iet bojā noteikta tipa

nervu šūnas, tādējādi pazeminās neirotransmitera acetilholīna (viela, kas ļauj nervu šūnām savstarpēji

sazināties) līmenis. Rivastigmīns darbojas, bloķējot enzīmus, kas noārda acetilholīnu:

acetilholīnesterāzi un butirilholīnesterāzi. Bloķējot šos enzīmus, Rivastigmine Sandoz ļauj galvas

smadzenēs paaugstināties acetilholīna līmenim, tādējādi palīdzot samazināt Alcheimera slimības un

Parkinsona slimības izraisītas demences simptomus.

Rivastigmine Sandoz lieto terapijai pieaugušiem pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu Alcheimera

slimību – progresējošiem galvas smadzeņu darbības traucējumiem, kas pakāpeniski ietekmē atmiņu,

prāta spējas un uzvedību. Kapsulas un šķīdumu iekšķīgai lietošanai var lietot arī demences terapijai

pieaugušiem pacientiem ar Parkinsona slimību.

2.

Kas Jums jāzina pirms Rivastigmine Sandoz lietošanas

Nelietojiet Rivastigmine Sandoz šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret rivastigmīnu (Rivastigmine Sandoz aktīvo vielu) vai kādu citu šo zāļu

sastāvdaļu, kas norādītas šīs instrukcijas 6. punktā.

ja iepriekš ir novērotas ādas reakcijas kas liecina par rivastigmīna izraisītu alerģisku

kontaktdermatītu.

Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums, nelietojiet Rivastigmine Sandoz.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Rivastigmine Sandoz lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi neregulāra vai lēna sirdsdarbība;

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi aktīva kuņģa čūla;

ja Jums ir vai jebkad ir bijuši urinēšanas traucējumi;

-

ja Jums ir vai jebkad ir bijuši krampji;

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi astma vai smaga elpošanas ceļu slimība;

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi traucēta nieru darbība;

ja Jums ir vai jebkad ir bijusi traucēta aknu darbība;

ja Jums ir trīce;

ja Jums ir maza ķermeņa masa;

ja Jums ir kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša (slikta pašsajūta),

vemšana un caureja. Ilgstošas vemšanas vai caurejas gadījumā Jums var attīstīties dehidratācija

(liels šķidruma zudums no organisma).

Ja kaut kas no turpmāk minētā attiecas uz Jums, iespējams, ka ārstam šo zāļu lietošanas laikā vajadzēs

Jūs novērot rūpīgāk.

Ja Jūs neesat lietojis Rivastigmine Sandoz vairāk nekā trīs dienas, nelietojiet nākamo devu, pirms

neesat aprunājies ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Rivastigmine Sandoz nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā Alcheimera slimības ārstēšanai.

Citas zāles un Rivastigmine Sandoz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Rivastigmine Sandoz nav atļauts lietot vienlaicīgi ar citām zālēm, kuru iedarbība ir līdzīga

Rivastigmine Sandoz iedarbībai. Rivastigmine Sandoz var mijiedarboties ar antiholīnerģiskajiem

līdzekļiem (zālēm, ko lieto, lai atvieglotu krampjus un spazmas vēderā, ārstētu Parkinsona slimību vai

novērstu sliktu dūšu ceļojot).

Rivastigmine Sandoz nedrīkst lietot vienlaicīgi ar metoklopramīdu (lieto, lai mazinātu vai novērstu

sliktu dūšu un vemšanu). Abu zāļu vienlaicīga lietošana varētu radīt problēmas, piemēram, stīvus

locekļus un trīcošas rokas.

Ja Rivastigmine Sandoz lietošanas lietošanas laikā Jums izdara ķirurģiskas operācijas, pirms tam, kad

Jums dos jebkāda veida anestēzijas līdzekļus, pastāstiet par to savam ārstam. Anestēzijas laikā

Rivastigmine Sandoz var pastiprināt dažu muskuļu relaksantu iedarbību.

Ievērojiet piesardzību, lietojot Rivastigmine Sandoz kopā ar bēta blokatoriem (zālēm, piemēram,

atenololu, ko lieto, lai ārstētu hipertensiju, stenokardiju un citas sirds slimības). Abu zāļu vienlaicīga

lietošana varētu radīt problēmas, piemēram, palēninātu sirdsdarbību (bradikardiju), kas var izraisīt

ģīboni vai samaņas zudumu.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat grūtniece, jāizvērtē Rivastigmine Sandoz lietošanas ieguvumi un iespējamā ietekme uz Jūsu

nedzimušo bērnu. Rivastigmine Sandoz grūtniecības laikā nedrīkst lietot, ja vien nav absolūta

nepieciešamība.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti Rivastigmine Sandoz terapijas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūsu ārsts pastāstīs Jums, vai Jūsu slimības dēļ Jūs varat droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus. Rivastigmine Sandoz var izraisīt reiboņus un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā

vai laikā, kad palielina preparāta devu. Ja Jums ir reibonis vai esat miegains, Jūs nedrīkstat vadīt

transportlīdzekļus, apkalpot mehānismus vai veikt citas darbības, kam nepieciešama uzmanība.

Svarīga informācija par kādu no Rivastigmine Sandoz sastāvdaļām

Rivastigmine Sandoz iekšķīgi lietojamā šķīduma palīgvielām ir nātrija benzoāts. Benzoskābe ir viegls

ādas, acu un gļotādu kairinātājs.

3.

Kā lietot Rivastigmine Sandoz

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem.. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Kā sākt terapiju

Jūsu ārsts Jums pateiks, kāda Rivastigmine Sandoz deva Jums jālieto.

Terapija parasti tiek sākta ar nelielu devu.

Atkarīgi no Jūsu reakcijas uz ārstēšanu, ārsts pakāpeniski palielinās devu.

Augstākā deva, kas jālieto, ir pa 6 mg (atbilst 3 ml) divas reizes dienā.

Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs, vai zāles Jums iedarbojas. Šo zāļu lietošanas laikā Jūsu ārsts arī

kontrolēs Jūsu ķermeņa masu.

Ja Jūs neesat lietojis Rivastigmine Sandoz vairāk nekā trīs dienas, nelietojiet nākamo devu, pirms

neesat aprunājies ar savu ārstu.

Šo zāļu lietošana

Informējiet savu aprūpes speciālistu, ka lietojat Rivastigmine Sandoz.

Lai Jūsu zāles dotu labumu, tās jālieto katru dienu.

Rivastigmine Sandoz jālieto divas reizes dienā, no rīta un vakarā, kopā ar pārtiku.

Kā lietot šīs zāles

1. Pudeles un dozēšanas šļirces sagatavošana

Izņemiet pievienoto dozēšanas šļirci no

aizsargietvara.

Lai atvērtu pudeli, piespiediet uz leju un

pagrieziet bērniem neatveramo korķi.

2. Dozēšanas šļirces pievienošana pudelei

Ievietojiet šļirces sprauslu baltā aizbāžņa

atverē.

3. Dozēšanas šļirces piepildīšana

Pavelciet šļirces virzuli uz augšu līdz tā

apakšējā mala ir precīzi vienā līmenī ar

atzīmi uz šļirces korpusa, kas apzīmē

parakstīto devu.

4. Gaisa pūslīšu izvadīšana

Vairākas reizes piespiediet un pavelciet

šļirces virzuli, lai atbrīvotos no visiem

lielajiem gaisa burbuļiem.

Dažu nelielu burbuļu klātbūtne nav būtiska

un nekādā veidā neietekmē devas lielumu.

Pārbaudiet nomērītās devas atbilstību

parakstītajai devai.

Tad noņemiet dozēšanas šļirci no pudeles.

5. Zāļu lietošana

Ieņemiet zāles tieši no šļirces.

Jūs arī varat zāles nelielā glāzē sajaukt ar

ūdeni. Samaisiet un iegūto maisījumu

izdzeriet.

6. Pēc dozēšanas šļirces lietošanas

Noslaukiet šļirces ārpusi ar tīru salveti.

Tad ielieciet šļirci atpakaļ aizsargapvalkā.

Uzlieciet atpakaļ bērnu drošo vāciņu un

noslēdziet pudeli.

Ja esat lietojis Rivastigmine Sandoz vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat ieņēmis vairāk Rivastigmine Sandoz, nekā teikts, pastāstiet par to savam ārstam. Jums

var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Dažiem cilvēkiem, kuri nejauši lietojuši pārāk daudz

Rivastigmine Sandoz, radās slikta dūša, vemšana, caureja, augsts asinsspiediens un halucinācijas.

Iespējama arī palēnināta sirdsdarbība un ģībonis.

Ja esat aizmirsis lietot Rivastigmine Sandoz

Ja konstatējat, ka esat aizmirsis ieņemt Rivastigmine Sandoz devu, pagaidiet un parastajā laikā

ieņemiet nākamo devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nevēlamās blakusparādības Jums biežāk iespējamas šo zāļu lietošanas sākumā vai paaugstinot to

devu. Parasti Jūsu organismam pierodot pie zālēm, nevēlamās blakusparādības pakāpeniski izzūd.

Ļoti bieži

(vairāk nekā 1 no 10 pacientiem)

Reibonis

Apetītes zudums

Gremošanas traucējumi, piemēram slikta dūša vai vemšana, caureja

Bieži

(ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

Nemiers

Svīšana

Galvassāpes

Grēmas

Ķermeņa masas zudums

Sāpes kuņģī

Uzbudinājums

Vājums vai savārgums

Vispārējs savārgums

Trīce vai apjukums

Apetītes mazināšanās

Murgi

Retāk

(ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem)

Depresija

Miega traucējumi

Ģībonis vai nejauši kritieni

Jūsu aknu darbības traucējumi

Reti

(ne vairāk kā 1 no 1000 pacientiem)

Sāpes krūšu kurvī

Izsitumi, nieze

Krampji (lēkmes)

Čūlas kuņģī vai zarnās

Ļoti reti

(ne vairāk kā 1 no 10 000 pacientiem)

Augsts asinsspiediens

Urīnceļu infekcijas

Halucinācijas (redzēt nereālas lietas)

Patoloģisks sirds ritms, piemēram, palēnināta vai paātrināta sirdsdarbība

Kuņģa-zarnu trakta asiņošana — asinis izkārnījumos vai vēmekļu masā

Aizkuņģa dziedzera iekaisums — spēcīgas sāpes vēdera augšējā daļā, bieži kopā ar šķebinošu sajūtu

(sliktu dūšu) vai vemšanu

Parkinsona slimības pazīmju pasliktināšanās vai līdzīgu simptomu rašanās — muskuļu stīvums,

apgrūtinātas kustības

Nav zināmi

(blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Smaga vemšana, kas var izraisīt barības vada plīsumu (savieno mutes dobumu ar kuņģi)

Dehidratācija (liels šķidruma zudums)

Aknu darbības traucējumi (dzeltena āda, acu baltumu dzelte, urīns kļūst tumšāks vai ir slikta dūša

bez citiem iemesliem, vemšana, nogurums un apetītes/ēstgribas zudums)

Agresivitāte, nemiera sajūta

Neregulāra sirds darbība

Pacienti ar Parkinsona slimības izraisītu demenci

Šiem pacientiem dažas blakusparādības attīstās biežāk nekā pārējiem un var attīstīties arī citas

blakusparādības:

Ļoti bieži

(vairāk nekā 1 no 10 pacientiem)

Trīce

Ģībonis

Nejauši kritieni

Bieži

(ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

Trauksme

Nemiers

Palēnināts un paātrināts sirds ritms

Miega traucējumi

Pastiprināta siekalu veidošanās un dehidratācija

Neraksturīgi lēnas vai nekontrolētas kustības

Parkinsona slimības pazīmju pasliktināšanās vai līdzīgu simptomu rašanās — muskuļu stīvums,

apgrūtinātas kustības un muskuļu vājums

Retāk

(ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem)

Neregulāra sirdsdarbība un apgrūtināta kustību kontrole

Citas blakusparādības, kas novērotas, lietojot transdermālos plāksterus, un kas var rasties,

lietojot šķīdumu iekšķīgai lietošanai

Bieži

(ne vairāk kā 1 no 10 pacientiem)

Drudzis

Stiprs apjukums

Urīna nesaturēšana (nespēja pietiekami saturēt urīnu)

Retāk

(ne vairāk kā 1 no 100 pacientiem)

Hiperaktivitāte (paaugstināta aktivitāte, nemiers)

Nav zināmi

(blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Alerģiskas reakcijas aplikācijas vietā, piemēram, čūlu veidošanās vai ādas iekaisums

Ja Jums attīstās kāda no minētajām blakusparādībām, pastāstiet par to savam ārstam, jo Jums var būt

nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

5.

Kā uzglabāt Rivastigmine Sandoz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Rivastigmine Sandoz pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

C. Neatdzesēt un nesasaldēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Uzglabāt vertikālā stāvoklī.

Rivastigmine Sandoz šķīdums iekšķīgai lietošanai pēc pudeles atvēršanas ir jāizlieto 1 mēneša laikā.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Rivastigmine Sandoz satur

- Aktīvā viela ir rivastigmīna hidrogēntartrāts. Katrs ml šķīduma satur rivastigmīna hidrotartrāta

daudzumu, kas atbilst 2 mg rivastigmīna bāzes.

- Pārējās sastāvdaļas ir nātrija benzoāts, citronskābe, nātrija citrāts, hinolīndzeltenais WS (E104) un

attīrīts ūdens.

Rivastigmine Sandoz ārējais izskats un iepakojums

Rivastigmine Sandoz šķīdums iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, dzeltens šķīdums (2 mg/ml bāzes) 50 ml

vai 120 ml tilpuma dzintara krāsas stikla pudelē ar bērniem neatveramu vāciņu, ieliktni pret

putošanos, iegremdētu cauruli un pašcentrējošu aizbāzni. Iekšķīgi lietojamā šķīduma iepakojumam ir

pievienota dozēšanas šļirce caurules veida konteinerā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Austrija

Ražotājs

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nuremberg

Vācija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Sandoz N.V.

Telecom Gardens, Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Tél/Tel: + 32 (0)2 722 97 97

Luxembourg/Luxemburg

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tel: +49 8024 908-0

E-mail: service@hexal.com

България

Representative office Sandoz d.d.

Business Park Sofia, buil. 7B, fl. 3

BG-1766 Sofia

Teл.: + 359 2 970 47 47

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Bartók Béla út 43-47

H-1114 Budapest

Tel.: + 36 1 430 2890

E-mail: info.hungary@sandoz.com

Česká republika

Sandoz s.r.o.

U Nákladového nádraží 10

CZ-13000 Praha 3

Tel: + 420 221 421 611

E-mail: office.cz@sandoz.com

Malta

Cherubino LTD

DELF Building

Sliema Road

Gzira

MALTA

Tel: 00356 21343270

Email: care@cherubino.com.mt

Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Nederland

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

NL-1327 AH Almere

Tel: + 31 36 5241600

E-mail: info.sandoz-nl@sandoz.com

Deutschland

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tel: + 49 8024 908 0

E-mail: service@hexal.com

Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

EE-11312 Tallinn

Tel: +372 6652400

Österreich

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Tel: + 43 (0)53382000

Ελλάδα

Sandoz Pharmaceuticals DD

Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη,

Μαρούσι

Τηλ. +30 216 600 50 00

Polska

Sandoz Polska Sp.z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

PL-02-672 Warszawa

Tel: + 48 22 549 15 00

España

Sandoz Farmacéutica, S.A. / BEXAL

FARMACÉUTICA, S.A.

Centro Empresarial Osa Mayor

Avda. Osa Mayor, nº 4

28023 (Aravaca) Madrid

España

Tel: +34 91 548 84 04

Registros.spain@sandoz.com

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E

Taguspark

P-2740-255 Porto Salvo

Tel: +351 219 241 911

France

Sandoz SAS

România

SC Sandoz S.R.L.

49, avenue Georges Pompidou

F-92593 Levallois-Perret Cedex

Tél: + 33 1 4964 4800

Str Livezeni nr. 7A,

Targu Mures, 540472 - RO

Romania

Phone: +40 265 208 120

Ireland

Rowex Ltd.

Newtown

IE-Bantry Co. Cork

Tel: +353 27 50077

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovśkova 57

SI-1526 Ljubljana

Tel: + 386 1 5802111

E-mail: info.lek@sandoz.com

Ísland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Sandoz S.p.a

Largo Umberto Boccioni, 1

I-21040 Origgio / VA

Tel: + 39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Κύπρος

Π.T.Χατζηγεωργίου εταιρεία Ltd

Γιλντίζ 31-3042 Λεμεσός

Τηλέφωνο: 00357 25372425

Φαξ: 00357 25376400

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Köpenhamn S

E-mail: info.sandoz-dk@sandoz.com

Latvija

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

K.Valdemāra Str. 33 – 30

LV-1010 Riga

Tel: + 371 67892006

United Kingdom

Sandoz Ltd

Frimley Business Park

Frimley Camberley Surrey GU16 7SR

Tel: +44 1276 69 8020

E-mail: uk.drugsafety@sandoz.com

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Branch Office

Lithuania

Seimyniskiu Str. 3A

LT-09312 Vilnius

Tel: + 370 5 2636037

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Maksimirska 120

HR – 10 000 Zagreb

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Sandoz 1,5 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Sandoz 3 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Sandoz 4,5 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Sandoz 6 mg cietās kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kā daudzums atbilst 1,5 mg rivastigmīna

rivastigmine

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kā daudzums atbilst 3 mg rivastigmīna

rivastigmine

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kā daudzums atbilst 4,5 mg rivastigmīna

rivastigmine

Katra kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kā daudzums atbilst 6 mg rivastigmīna

rivastigmine

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Cietās kapsulas

Dzelteni balts vai viegli (ie)dzeltens pulveris kapsulā ar dzeltenu korpusu un dzeltenu vāciņu. Uz

kapsulas korpusa ir apdruka sarkanā krāsā “RIV 1.5 mg”.

Dzelteni balts vai viegli (ie)dzeltens pulveris kapsulā ar oranžu korpusu un oranžu vāciņu. Uz

kapsulas korpusa ir apdruka sarkanā krāsā “RIV 3 mg”.

Dzelteni balts vai viegli (ie)dzeltens pulveris kapsulā ar sarkanu korpusu un sarkanu vāciņu. Uz

kapsulas korpusa ir apdruka baltā krāsā “RIV 4,5 mg”.

Dzelteni balts vai viegli (ie)dzeltens pulveris kapsulā ar oranžu korpusu un sarkanu vāciņu. Uz

kapsulas korpusa ir apdruka sarkanā krāsā “RIV 6 mg”.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas Alcheimera slimības terapija.

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas demences terapija pacientiem ar idiopātisku Parkinsona

slimību.

4.2

Devas un lietošanas veids

Terapija jāsāk un jākontrolē ārstam ar Alcheimera demences vai ar Parkinsona slimību saistītas

demences diagnostikas un terapijas pieredzi. Slimību diagnosticē, ievērojot pašlaik spēkā esošās

vadlīnijas. Terapiju ar rivastigmīnu atļauts sākt tikai tad, ja ir pieejams aprūpes speciālists, kam ir

iespēja regulāri kontrolēt, vai pacients zāles arī lieto.

Devas

Rivastigmīns jālieto divas reizes dienā – kopā ar rīta un vakara ēdienreizi. Kapsulas ir jānorij veselas.

Sākuma deva

1,5 mg divas reizes dienā.

Devas titrēšana (pielāgošana)

Sākuma deva ir 1,5 mg divas reizes dienā. Ja šai devai ir laba panesamība vismaz divas nedēļas, to var

paaugstināt līdz 3 mg divas reizes dienā. Sekojoša devas paaugstināšana līdz 4,5 mg un pēc tam līdz

6 mg divas reizes dienā, arī pamatojas uz lietotās devas labu panesamību, un to var apsvērt vismaz pēc

divu nedēļu iepriekšējās devas lietošanas.

Ja terapijas laikā tiek novērotas blakusparādības (t.i., šķebināšana, vemšana, sāpes vēderā vai apetītes

zudums), ķermeņa masas samazināšanās vai ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanās (piemēram,

trīce) pacientiem ar Parkinsona slimības izraisītu demenci, tās var reaģēt uz vienas vai vairāku devu

izlaišanu. Ja blakusparādības pastāv, dienas deva uz laiku ir jāsamazina līdz iepriekšējai devai, kuras

panesamība ir laba, vai arī terapija jāpārtrauc.

Uzturošā deva

Efektīva ir 3–6 mg liela preparāta deva divas reizes dienā. Lai panāktu maksimālu preparāta

terapeitisko efektivitāti, pacientiem ir jādod visaugstākā maksimālā panesamā deva. Ieteicamā

maksimālā dienas deva ir 6 mg divas reizes dienā.

Uzturošo terapiju iespējams turpināt, kamēr vien pacientam saglabājas terapeitiskais efekts. Tādēļ

rivastigmīna lietošanas sniegtais klīniskais ieguvums ir regulāri jāpārvērtē, jo īpaši, ja pacients lieto

mazāk kā 3 mg preparāta divas reizes dienā. Ja 3 mēnešu laikā uzturošās devas terapija pacientam

nenodrošina pietiekamu demences simptomu samazinājumu, terapija ir jāpārtrauc. Nepieciešamība

pārtraukt terapiju ir jāapsver arī tad, kad vairs netiek saņemti tās efektivitātes pierādījumi.

Individuālu pacienta reakciju uz rivastigmīnu nav iespējams paredzēt. Tomēr lielāka ārstēšanas

efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vidēji smagas formas demenci. Līdzīgi,

lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar redzes halucinācijām

(skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ar placebo kontrolēti terapijas efektivitātes pētījumi, kuru ilgums pārsniedz 6 mēnešus, nav veikti.

Terapijas atsākšana

Ja terapijas pārtraukums ir ilgāks par trīs dienām, to atsāk, lietojot pa 1,5 mg preparāta divas reizes

dienā. Devu pielāgo, kā norādīts iepriekš.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo.

Tomēr sakarā ar to, ka šajā pacientu grupā preparāta iedarbība pastiprinās, ir rūpīgi jāievēro ieteikumi,

kas attiecas uz devas pielāgošanu un to, kā pacients individuāli panes preparātu, jo pacientiem ar

klīniski nozīmīgiem nieru vai aknu darbības traucējumiem biežāk var rasties no devas atkarīgas

blakusparādības. Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, tomēr

rivastigmīna kapsulas var lietot šajā pacientu populācijā, nodrošinot stingru uzraudzību (skatīt 4.4. un

5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Rivastigmīns nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā Alcheimera slimības terapijai.

4.3

Kontrindikācijas

Šo zāļu lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu

rivastigmīnu, citiem karbamātu atvasinājumiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

preparāta palīgvielām.

Anamnēzē reakcijas aplikācijas vietā pēc rivastigmīna plākstera lietošanas, kas liecina par alerģisku

kontaktdermatītu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nevēlamo blakusparādību gadījumu biežums un smaguma pakāpe parasti pieaug, palielinot preparāta

devas. Lai samazinātu nevēlamo blakusparādību (piemēram, vemšanas) iespēju, gadījumā, ja terapija

ir pārtraukta uz vairāk kā trīs dienām, tā ir jāatsāk ar 1,5 mg devu divas reizes dienā.

Rivastigmīna plākstera lietošana var izraisīt reakcijas aplikācijas vietā, un tās parasti ir vieglas vai

vidēji smagas. Šīs reakcijas pašas par sevi neliecina par sensitizāciju. Tomēr rivastigmīna plākstera

lietošana var izraisīt alerģisku kontaktdermatītu.

Alerģiska kontaktdermatīta iespējamība jāapsver, ja reakcijas aplikācijas vietā izplatās tālāk par

plākstera robežām, ja pazīmes liecina par vietējo reakciju pastiprināšanos (piemēram, eritēmas

pastiprināšanās, tūska, pūtītes, pūslīši) un ja 48 stundu laikā pēc plākstera noņemšanas simptomi

būtiski nesamazinās. Šajos gadījumos ārstēšanu vajadzētu pārtraukt (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pacientiem, kuriem pēc rivastigmīna plākstera lietošanas attīstās reakcijas aplikācijas vietā, kas

liecina par alerģisku kontaktdermatītu, un kuriem joprojām nepieciešama ārstēšana ar rivastigmīnu,

pēc negatīvu alerģijas pārbaužu rezultātu saņemšanas un rūpīgas medicīniskas kontroles apstākļos

jāveic terapijas maiņa uz ārstēšanu ar rivastigmīna iekšķīgi lietojamām zāļu formām. Iespējams, ka

daži pacienti, kuriem pēc rivastigmīna plākstera lietošanas ir attīstījusies paaugstināta jutība pret

rivastigmīnu, nevarēs lietot nevienu rivastigmīna zāļu formu.

Pēcreģistrācijas periodā retos gadījumos ziņots par alerģisku dermatītu (diseminētu) pacientiem,

lietojot rivastigmīnu neatkarīgi no lietošanas veida (iekšķīgi, transdermāli). Šajos gadījumos ārstēšanu

vajadzētu pārtraukt (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pacienti un viņu aprūpētāji atbilstoši jāinformē.

Devas pielāgošana: Nevēlamas blakusparādības (piemēram, hipertensija un halucinācijas pacientiem

ar Alcheimera demenci un ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanos, īpaši trīci, pacientiem ar

Parkinsona slimības saistītu demenci) tiek novērotas drīz pēc devas palielināšanas. Tās var reaģēt uz

devas samazināšanu. Citos gadījumos rivastigmīna terapija ir bijusi pārtraukta (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja, ir atkarīgi no

devas un var attīstīties, uzsākot terapiju un/vai palielinot devu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Sievietēm šīs

nevēlamās blakusparādības novēro biežāk. Pacientiem, kuriem attīstās ilgstošas vemšanas vai caurejas

izraisītas dehidratācijas pazīmes vai simptomi, ja stāvoklis savlaicīgi diagnosticēts un ārstēts, jāveic

intravenoza šķidruma ievade un devas samazināšana vai pārtraukšana. Dehidratācija var būt saistīta ar

smagām komplikācijām.

Pacientiem ar Alcheimera slimību var samazināties ķermeņa masa. Holīnesterāzes inhibitoru, tai

skaitā arī rivastigmīna, lietošana ir saistīta ar pacientu ķermeņa masas samazinājumu. Terapijas laikā

ir jākontrolē pacienta ķermeņa masa.

Gadījumā, ja attīstās spēcīga vemšana, kas saistīta ar rivastigmīna terapiju, nepieciešams veikt

attiecīgu devas korekciju, kā minēts 4.2. apakšpunktā. Dažos gadījumos smaga vemšana izraisīja

barības vada plīsumu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādi gadījumi konstatēti pārsvarā pēc devas

palielināšanas vai gadījumos, kad lietotas lielas rivastigmīna devas.

Rivastigmīns uzmanīgi jāordinē pacientiem ar sinusa mezgla vājuma sindromu vai impulsu

pārvades traucējumiem (sinoatriāla blokāde, atrioventrikulāra blokāde) (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Rivastigmīns var izraisīt bradikardiju, kas rada torsade de pointes rašanās risku, galvenokārt

pacientiem ar riska faktoriem. Piesardzība jāievēro pacientiem, kuriem ir lielāks risks saslimt ar

torsade de pointes; piemēram, tiem, kuriem ir nekompensēta sirds mazspēja, nesens miokarda infarkts,

bradiaritmija, nosliece uz hipokaliēmiju vai hipomagniēmiju, vai kuri vienlaikus lieto zāles, kas

inducē QT pagarināšanos un/vai torsade de pointes (skatīt 4.5. un 4.8. apakšpunktā).

Rivastigmīns var pastiprināt kuņģa skābes sekrēciju. Ja ar preparātu ārstē pacientus ar aktīvu kuņģa

vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, kā arī, ja tie ir tendēti uz minēto stāvokļu attīstību, ir jāievēro

piesardzība.

Holīnesterāzes inhibitori piesardzīgi jāordinē pacientiem, kam anamnēzē ir astma vai obstruktīvas

plaušu slimības.

Holinomimētiskās vielas var izraisīt vai saasināt urīnceļu aizsprostojumu un lēkmes. Ārstējot šādi

predisponētus pacientus, ir jāievēro piesardzība.

Rivastigmīna lietošana pacientiem ar smagu Alcheimera slimības izraisītu demenci vai ar Parkinsona

slimību saistītu demenci smagā formā, cita veida demenci, kā arī atmiņas traucējumiem (piemēram,

vecuma izraisītu izziņas spējas samazinājumu), nav pētīta, tādēļ to nav ieteicams lietot šai pacientu

grupā.

Tāpat kā citi holinomimētiskie līdzekļi, rivastigmīns var saasināt vai izraisīt ekstrapiramidālus

simptomus. Pacientiem ar Parkinsona slimību saistītu demenci novērota stāvokļa pasliktināšanās

(ieskaitot bradikinēziju, diskinēziju, kustību koordinācijas traucējumus) un pieaugoša trīces

intensitāte vai biežums (skatīt 4.8. apakšpunktu). Dažos gadījumos šie traucējumi noveda pie terapijas

pārtraukšanas (piemēram, trīces dēļ rivastigmīna grupā terapija tika pārtraukta 1,7% pacientu,

salīdzinot ar 0% placebo grupā). Šo blakusparādību gadījumā ieteicams veikt klīnisku novērošanu.

Īpašas pacientu grupas

Pacientiem ar klīniski nozīmīgiem nieru vai aknu darbības traucējumiem blakusparādības var

attīstīties biežāk (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu). Stingri jāievēro dozēšanas rekomendācijas devu

titrēšanai atbilstoši individuālai panesībai. Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu darbības

traucējumiem. Tomēr Rivastigmine Sandoz drīkst lietot šajā pacientu grupā un nepieciešams veikt

rūpīgu kontroli.

Pacientiem ar ķermeņa masu līdz 50 kg var rasties vairāk blakusparādību, un var būt lielāka

iespēja, ka terapija būs jāpārtrauc blakusparādību dēļ.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Kā holīnesterāzes inhibitors, anestēzijas laikā rivastigmīns var pastiprināt sukcinilholīna grupas

miorelaksantu iedarbību. Lietojot anestēzijas līdzekļus, jāievēro piesardzība. Ja nepieciešams,

jāapsver iespēja veikt devas korekciju vai pagaidu ārstēšanas pārtraukšanu.

Ievērojot rivastigmīna farmakodinamikas īpatnības un iespējamos aditīvos efektus, to nav atļauts lietot

vienlaicīgi ar citām holinomimētiskām vielām. Rivastigmīns varētu traucēt arī antiholīnerģisko zāļu

(piem., oksibutinīna, tolterodīna) iedarbību.

Kombinētas dažādu bēta blokatoru (tostarp atenolola) un rivastigmīna lietošanas gadījumā ziņots

par aditīviem efektiem, kas izraisa bradikardiju (kas var izraisīt arī ģīboni). Paredzams, ka ar

lielāku risku ir saistīti sirds un asinsvadu bēta blokatori, bet ir saņemti ziņojumi arī par

pacientiem, kuri lieto citus bēta blokatorus. Tādēļ jāievēro piesardzība, ja rivastigmīns tiek

kombinēts ar bēta blokatoriem un arī citiem bradikardiju izraisošiem līdzekļiem (piem., III klases

antiaritmiskajiem līdzekļiem, kalcija kanālu antagonistiem, uzpirkstītes glikozīdu, pilokarpīnu).

Tā kā bradikardija ir

torsades de pointes

rašanās riska faktors, kombinējot rivastigmīnu ar

torsades de

pointes

izraisošām zālēm, piemēram, antipsihotiskajiem līdzekļiem, t.i. dažiem fenotiazīniem

(hlorpromazīnu, levomepromazīnu), benzamīdiem (sulpirīdu, sultoprīdu, amisulprīdu, tiaprīdu,

veraliprīdu), pimozīdu, haloperidolu, droperidolu, cisaprīdu, citalopramu, difemanilu, eritromicīnu IV,

halofantrīnu, mizolastīnu, metadonu, pentamidīnu un moksifloksacīnu, jāievēro piesardzība un var būt

nepieciešama klīniskā novērošana (EKG).

Klīniskajos pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem farmakokinētiska mijiedarbība starp rivastigmīnu

un digoksīnu, varfarīnu, diazepāmu vai fluoksetīnu nav novērota. Varfarīna inducētā protrombīna

laika palielināšanās nav saistīta ar rivastigmīna lietošanu. Pēc vienlaicīgas digoksīna un rivastigmīna

lietošanas nevēlamu ietekmi uz sirds impulsu pārvadi nenovēro.

Ievērojot preparāta vielmaiņas procesa īpatnības, metaboliska rakstura mijiedarbība ar citām zālēm ir

maz ticama, lai gan rivastigmīns var inhibēt citu vielu vielmaiņas procesus, kuros ir iesaistīta

butirilholīnesterāze.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Grūsniem dzīvniekiem rivastigmīns un/vai tā metabolīti šķērso placentāro barjeru. Nav zināms, vai tas

notiek arī cilvēkiem. Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Peri-/postnatālos

pētījumos ar žurkām ir novērots grūsnības laika pieaugums. Rivastigmīnu grūtniecības laikā

nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Barošana ar krūti

Rivastigmīns izdalās dzīvnieku pienā. Vai rivastigmīns izdalās mātes pienā cilvēkiem, nav zināms,

tādēļ sievietēm, kuras lieto rivastigmīnu, bērnu zīdīt nav atļauts.

Fertilitāte

Žurkām netika novēroti rivastigmīna nevēlami blakusefekti, kas ietekmētu fertilitāti vai reproduktīvo

funkciju (skatīt 5.3. apakšpunktu). Rivastigmīna ietekme uz fertilitāti cilvēkiem nav zināma.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Alcheimera slimība var pakāpeniski vājināt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Turklāt, rivastigmīns var izraisīt reiboņus un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā vai laikā, kad

palielina preparāta devu. Tā rezultātā rivastigmīns lielākā vai mazākā mērā ietekmē spēju vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tādējādi pacientu ar demenci, kuri saņem rivastigmīnu,

spēja turpināt vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ir jāvērtē ārstējošajam ārstam,

izmantojot parastās metodes.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk aprakstītā preparāta lietošanas izraisītās nevēlamās blakusparādības (NB) izpaužas kuņģa-

zarnu traktā – tai skaitā nelabums (38%) un vemšana (23%). Īpaši iespējamas tās ir laikā, kad pielāgo

preparāta devu. Klīniskajos pētījumos ir konstatēts, ka attiecībā uz nevēlamām blakusparādībām

kuņģa-zarnu traktā un ķermeņa masas zudumu, sieviešu dzimuma pacientes, salīdzinot ar vīriešiem, ir

jutīgākas.

Tabulā apkopoto nevēlamo blakusparādību saraksts

1. tabulā un 2. tabulā blakusparādības norādītas pēc MedDRA orgānu sistēmu klasēm un biežuma

kategorijām. Biežuma grupu pamatā ir šāda klasifikācija: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10);

retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000); nav zināmi (nevar

noteikt pēc pieejamiem datiem).

Turpmāk nosauktās nevēlamās blakusparādības (skatīt. 1. tabulu) ir novērotas ar rivastigmīnu

ārstētiem Alcheimera demences slimniekiem.

1. tabula

Infekcijas un infestācijas

Ļoti reti

Urīnceļu infekcijas

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Nav zināmi

Anoreksija

Samazināta apetīte

Dehidratācija

Psihiskie traucējumi

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Retāk

Retāk

Ļoti reti

Nav zināmi

Uzbudinājums

Apjukums

Trauksme

Murgi

Bezmiegs

Depresija

Halucinācijas

Agresivitāte, nemiers

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Reiboņi

Galvassāpes

Miegainība

Trīce

Sinkopes

Krampji

Ekstrapiramidāli simptomi (ieskaitot Parkinsona slimības

pasliktinājumu)

Sirds funkcijas traucējumi

Reti

Ļoti reti

Nav zināmi

Stenokardija

Sirds aritmija (piemēram, bradikardija, atrioventrikulāra

blokāde, priekškambaru fibrilācija un tahikardija)

Sinusa mezgla vājuma sindroms

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Hipertensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Bieži

Reti

Ļoti reti

Ļoti reti

Nav zināmi

Slikta dūša

Vemšana

Caureja

Sāpes vēderā un dispepsija

Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā

Pankreatīts

Dažos gadījumos novēroja smagu vemšanu, kas izraisīja

barības vada plīsumu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

traucējumi

Retāk

Nav zināmi

Aknu darbības analīžu parametru palielinājums

Hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Reti

Nav zināmi

Hiperhidroze

Izsitumi

Nieze, alerģisks dermatīts (diseminēts)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Bieži

Bieži

Retāk

Vājums un astēnija

Savārgums

Kritieni

Izmeklējumi

Bieži

Ķermeņa masas zudums

Pēc rivastigmīna transdermālo plāksteru lietošanas vēl novērotas šādas blakusparādības: delīrijs,

paaugstināta ķermeņa temperatūra, apetītes mazināšanās, urīna nesaturēšana (bieži), psihomotora

hiperaktivitāte (retāk), eritēma, nātrene, pūslīši, alerģisks kontaktdermatīts (nav zināmi).

2. tabulā norādītas blakusparādības, kas novērotas klīniskajos pētījumos ar rivastigmīna kapsulām

ārstētiem pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence.

2. tabula

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Bieži

Apetītes mazināšanās

Dehidratācija

Psihiskie traucējumi

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Nav zināmi

Bezmiegs

Trauksme

Nemiers

Redzes halucinācijas

Depresija

Agresivitāte

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Retāk

Trīce

Reibonis

Miegainība

Galvassāpes

Parkinsona slimība (pasliktināšanās)

Bradikinēzija

Diskinēzija

Hipokinēzija

Muskuļu rigiditāte

Distonija

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži

Retāk

Retāk

Nav zināmi

Bradikardija

Kambaru fibrilācija

Atrioventrikulāra blokāde

Sinusa mezgla vājuma sindroms

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Retāk

Hipertensija

Hipotensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Slikta dūša

Vemšana

Caureja

Sāpes vēderā un dispepsija

Siekalu hipersekrēcija

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

traucējumi

Nav zināmi

Hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Nav zināmi

Hiperhidroze

Alerģisks dermatīts (diseminēts)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Kritieni

Vājums un astēnija

Gaitas traucējumi

Parkinsona gaita

Klīniskajā pētījumā pacientiem ar Parkinsona slimību saistītu demenci, kurus ārstēja ar rivastigmīna

transdermālajiem plāksteriem, kā nevēlamu blakusparādību novēroja uzbudinājumu (bieži).

3. tabulā norādīts pacientu skaits un procentuālais daudzums no specifiska 24 nedēļu klīniskā

pētījuma ar rivastigmīnu pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence, ar iepriekš

noteiktām blakusparādībām, kas var liecināt par Parkinsona slimības simptomu pasliktināšanos.

3. tabula

Iepriekš noteiktas blakusparādības, kas var liecināt par

Parkinsona slimības simptomu pasliktināšanos pacientiem,

kam ir ar Parkinsona slimību saistīta demence

Rivastigmīns

n (%)

Placebo

n (%)

Pētītie pacienti kopā

362 (100)

179 (100)

Pacienti ar iepriekš noteiktām blakusparādībām kopā

99 (27,3)

28 (15,6)

Trīce

37 (10,2)

7 (3,9)

Kritiens

21 (5,8)

11 (6,1)

Parkinsona slimība (pasliktināšanās)

12 (3,3)

2 (1,1)

Siekalu hipersekrēcija

5 (1,4)

Diskinēzija

5 (1,4)

1 (0,6)

Parkinsonisms

8 (2,2)

1 (0,6)

Hipokinēzija

1 (0,3)

Kustību traucējumi

1 (0,3)

Bradikinēzija

9 (2,5)

3 (1,7)

Distonija

3 (0,8)

1 (0,6)

Patoloģiska gaita

5 (1,4)

Muskuļu rigiditāte

1 (0,3)

Līdzsvara traucējumi

3 (0,8)

2 (1,1)

Skeleta muskuļu stīvums

3 (0,8)

Drebuļi

1 (0,3)

Motorā disfunkcija

1 (0,3)

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9

Pārdozēšana

Simptomi

Vairums nejaušas pārdozēšanas gadījumu nav saistīts ne ar kādām klīniskām izpausmēm un

simptomiem. Gandrīz visi pacienti terapiju ar rivastigmīnu turpināja 24 stundas pēc pārdozēšanas.

Vidēji smagas saindēšanās gadījumā ziņots par holīnerģisku toksicitāti ar muskarīna tipa simptomiem,

tādiem kā miozi, pietvīkumu, gremošanas traucējumiem, tostarp sāpēm vēderā, sliktu dūšu, vemšanu

un caureju, bradikardiju, bronhospazmām un palielinātu bronhu sekrēciju, pastiprinātu svīšanu,

patvaļīgu urināciju un/vai defekāciju, acu asarošanu, hipotensiju un pastiprinātu siekalu izdalīšanos.

Smagākos gadījumos var attīstīties nikotīna tipa efekti, tādi kā muskuļu vājums, fascikulācijas,

krampji un elpošanas apstāšanās ar iespējamu letālu iznākumu.

Papildus ir bijuši reiboņa, trīces, galvassāpju, miegainības, apjukuma, hipertensijas, halucināciju un

savārguma pēcreģistrācijas gadījumi.

Pārvaldība

Tā kā rivastigmīna plazmas pusperiods ir 1 stunda un acetilholīnesterāzes inhibīcija ilgst aptuveni

9 stundas, preparāta asimptomātiskas pārdozēšanas gadījumā ir ieteicams turpmāko 24 stundu laikā

nākamās rivastigmīna devas neieņemt. Ja pārdozēšana ir izraisījusi smagu nelabumu un vemšanu, ir

jāapsver nepieciešamība lietot antiemētiskos preparātus. Nepieciešamības gadījumā, parādoties citām

nevēlamām blakusparādībām, jāveic atbilstoša simptomātiska terapija.

Masīvas pārdozēšanas gadījumā var lietot atropīnu. Ieteicamā sākuma deva ir 0,03 mg/kg atropīna

intravenozi. Nākamo atropīna devu lielums ir atkarīgs no pacienta klīniskās reakcijas. Kā antidotu

izmantot skopolamīnu nav ieteicams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psihoanaleptiķi, antiholīnesterāzes, ATĶ kods: N06DA03

Rivastigmīns ir karbamātu grupas acetil- un butirilholīnesterāzes inhibitors. Uzskata, ka tas, palēninot

funkcionāli neskartu holīnerģisko neironu izdalītā acetilholīna noārdīšanos, atvieglo holīnerģisko

nervu impulsu pārraidi. Tādējādi rivastigmīns var uzlabot izziņas spējas, kur mediators ir acetilholīns,

deficīta stāvokli ar Alcheimera un Parkinsona slimību saistītas demences gadījumā.

Rivastigmīns mijiedarbojas ar mērķa fermentiem un veido kovalenti saistītus kompleksus, kas

fermentus uz laiku inaktivē. Jaunam, veselam cilvēkam perorāla, 3 mg liela preparāta deva pirmo

1,5 stundu laikā pēc preparāta ieņemšanas acetilholīnesterāzes (

acethylcholinesterase

- AChE)

aktivitāti CSŠ (cerobraspinālajā šķidrumā) samazina par aptuveni 40%. Sākotnējā līmenī fermenta

aktivitāte atjaunojas aptuveni 9 stundas pēc tam, kad ir bijusi sasniegta maksimālā inhibīcijas pakāpe.

Pacientiem ar Alcheimera slimību AChE inhibīcija CSŠar rivastigmīnu, ja deva ir līdz pat 6 mg divas

reizes dienā (lielākā testētā deva), ir atkarīga no tā devas lieluma. Butirilholīnesterāzes aktivitātes

inhibīcija CSŠ 14 pacientiem ar Alcheimera slimību, kurus ārstēja ar rivastigmīnu, bija līdzīga AChE

inhibīcijai.

Alcheimera demences klīniskie pētījumi

Rivastigmīna efektivitāte ir pierādīta, izmantojot trīs neatkarīgus, šajā nozarē izmantotus vērtēšanas

testus, ko periodiski veica 6 mēnešus ilgo terapijas periodu laikā. Šie testi ir ADAS-Cog (

Alzheimer’s

Disease Assessment Scale – Cognitive subscale

, Alcheimera slimības novērtējuma skala – Izziņas

apakšskala, izpildes kvalitāti balstīti izziņas spējas mērījumi), CIBIC-Plus (

Clinician’s Interview

Based Impression of Change-Plus

, Klīnicista intervijā noskaidroto pārmaiņu radītais iespaids,

vispusīgs globāls ārsta veikts pacienta novērtējums, pievienojot aprūpes speciālista aptaujas datus) un

PDS (

Progressive Deterioration Scale

, Slimības progresijas paasinājuma skala, aprūpes speciālista

veikts ikdienas aktivitāšu izpildes, tai skaitā personīgās higiēnas, ēšanas, ģērbšanās, mājsaimniecības

darbību, kā iepirkšanās, spēja orientēties apkārtējā vidē un darbību, kas saistītas ar finansēm, u.t.t.),

vērtējums.

Pētījumā iesaistītiem pacientiem MMSE (

Mini-Mental State Examination

, Mini psihiskā stāvokļa

izmeklēšanas) vērtējums bija 10–24.

Veikti trīs pivotāli 26 nedēļu, daudzcentru pētījumi vieglas vai vidēji smagas Alcheimera slimības

pacientiem, divos no tiem tika lietotas elastīgas devas. Šo pētījumu rezultāti, kas iegūti no pacientiem,

kuriem novēroja klīniski nozīmīgu uzlabošanos, ir apkopoti 4. tabulā. (turpmāk). Šajos pētījumos

klīniski atbilstošs uzlabojums tika definēts kā

a priori

ne mazāk kā 4 punktus liels ADAS-Cog

rezultātu uzlabojums, CIBIC-Plus uzlabojums vai ne mazāk kā 10% liels PDS uzlabojums.

Turklāt, tabulā ir iekļauta arī reakcijas

post-hoc

definīcija. Sekundārās definīcijas gadījumā

nepieciešams 4 vai vairāk punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, kā arī, lai nevājinātos

CIBIC-Plus un PDS rezultāti. Vidējā preparāta dienas deva pētījuma dalībniekiem, kas tika iekļauti 6

līdz 12 mg grupā, atbilstoši šai definīcijai bija 9,3 mg. Ir būtiski atzīmēt, ka šīs indikācijas gadījumā

faktori atšķiras, un tiešs atšķirīgu zāļu lietošanas rezultātu salīdzinājums šai gadījumā nav derīgs.

4. tabula

Pacienti (%), kam novērota klīniski nozīmīga reakcija

Ārstētie pacienti

Iepriekš veikta pēdējā

novērošana

Reakcijas vērtējuma

kritērijs

Rivastigmīns

6–12 mg

N=473

Placebo

N=472

Rivastigmīns

6–12 mg

N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: uzlabojums

vismaz 4 punkti

21***

25***

CIBIC-Plus: uzlabojums

29***

32***

PDS: vismaz 10% uzlabojums

26***

30***

ADAS-Cog uzlabojums

vismaz 4 punkti, nepasliktinās

CIBIC-Plus un PDS

12**

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

Ar Parkinsona slimību saistītas demences klīniskie pētījumi

Rivastigmīna efektivitāte ar Parkinsona slimību saistītas demences gadījumā ir pierādīta 24 nedēļu

daudzcentru, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pamatpētījumā un tā 24 nedēļu atklātā pagarinājuma

fāzē. Šajā pētījumā iekļautajiem pacientiem MMSE (

Mini-Mental State Examination

, Mini psihiskā

stāvokļa izmeklēšanas) vērtējums bija 10–24. Efektivitāte noteikta, lietojot divas neatkarīgas skalas,

pēc kurām veica regulāru novērtēšanu 6 mēnešus ilgā terapijas periodā, kā redzams tālāk 5. tabulā:

ADAS-Cog (izziņas spējas mērījums) un vispārējais ADCS-CGIC (

Alzheimer’s Disease Cooperative

Study-Clinician’s Global Impression of Change

) mērījums.

5. tabula

Ar Parkinsona slimību

saistīta demence

ADAS-Cog

Rivastigmīns

ADAS-Cog

Placebo

ADCS-CGIC

Rivastigmīns

ADCS-

CGIC

Placebo

ITT + RDO grupa

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Vidēji ± SN

Vidēji pēc

24 nedēļām ± SN

23,8 ± 10,2

2,1 ± 8,2

24,3 ± 10,5

-0,7 ± 7,5

3,8 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Terapijas korekcijas

izmaiņa

2,88

p vērtība, salīdzinot ar

placebo

<0,001

0,007

ITT - LOCF grupa

(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n=158)

Vidēji ± SN

Vidēji pēc

24,0 ± 10,3

24,5 ± 10,6

24 nedēļām ± SN

2,5 ± 8,4

-0,8 ± 7,5

3,7 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Terapijas korekcijas

izmaiņa

3,54

p vērtība, salīdzinot ar

placebo

<0,001

<0,001

ANCOVA, par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot

kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

Vidējie dati liecina par piemērotību, kategoriskā analīze veikta, izmantojot van Elterena testu

ITT:

Intent-To-Treat

(paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO:

Retrieved Drop Outs

(pacienti, kas

atjaunoti pēc izstāšanās); LOCF:

Last Observation Carried Forward

(iepriekš veikta pēdējā

novērošana)

Lai gan terapijas efektivitāte tika novērota visās pētījuma pacientu grupās, izvērtējot datus, novēroja,

ka lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vidēji smagas

formas demenci. Līdzīgi lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem

ar redzes halucinācijām (skatīt 6. tabulu).

6. tabula

Ar Parkinsona slimību

saistīta demence

ADAS-Cog

Rivastigmīns

ADAS-Cog

Placebo

ADCS-CGIC

Rivastigmīns

ADCS-

CGIC

Placebo

Pacienti ar redzes

halucinācijām

Pacienti bez redzes

halucinācijām

ITT + RDO grupa

(n=107)

(n=60)

(n=220)

(n=101)

Vidēji ± SN

Vidēji pēc

24 nedēļām ± SN

25,4 ± 9,9

1,0 ± 9,2

27,4 ± 10,4

-2,1 ± 8,3

23,1 ± 10,4

2,6 ± 7,6

22,5 ± 10,1

0,1 ± 6,9

Terapijas korekcijas

izmaiņa

4,27

2,09

p vērtība, salīdzinot ar

placebo

0,002

0,015

Pacienti ar vidēji smagas

formas demenci

(MMSE 10-17)

Pacienti ar vieglas formas

demenci (MMSE 18-24)

ITT + RDO grupa

(n=87)

(n=44)

(n=237)

(n=115)

Vidēji ± SN

Vidēji pēc

24 nedēļām ± SN

32,6 ± 10,4

2,6 ± 9,4

33,7 ± 10,3

-1,8 ± 7,2

20,6 ± 7,9

1,9 ± 7,7

20,7 ± 7,9

-0,2 ± 7,5

Terapijas korekcijas

izmaiņa

4,73

2,14

p vērtība, salīdzinot ar

placebo

0,002

0,010

ANCOVA, par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot

kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

ITT:

Intent-To-Treat

(paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO:

Retrieved Drop Outs

(pacienti, kas

atjaunoti pēc izstāšanās)

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt rivastigmīna pētījumu rezultātus visās

pediatriskās populācijas apakšgrupās Alcheimera demences terapijai un demences terapijai

pacientiem ar idiopātisku Parkinsona slimību (informāciju par lietošanu bērniem skatīt

4.2. apakšpunktā).

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

Rivastigmīns ātri un pilnīgi absorbējas. Tā augstākā koncentrācija iestājas aptuveni pēc 1 stundas.

Rivastigmīna un tā mērķa fermenta mijiedarbības rezultātā vielas biopieejamība ir aptuveni 1,5 reizes

lielāka, nekā gaidāms, palielinot devu. 3 mg lielas devas absolūtā biopieejamība ir aptuveni 36

13%.

Rivastigmīna ieņemšana kopā ar barību aizkavē absorbciju (t

) par 90 minūtēm, samazina C

par aptuveni 30% palielina AUC.

Izkliede

Rivastigmīna saistība ar olbaltumvielām ir aptuveni 40%. Tas viegli šķērso hematoencefālisko

barjeru. Šķietamais izkliedes tilpums ir robežās no 1,8 līdz 2,7 l/kg.

Biotransformācija

Rivastigmīns ātri un plaši metabolizējas (tā plazmas pusperiods ir aptuveni 1 stunda). Primārais

vielmaiņas process, kā rezultātā rodas dekarbamilēts metabolīts, ir hidrolīze, kur mediators ir

holīnesterāze.

In vitro

šis vielmaiņas produkts acetilholīnesterāzi inhibē minimāli (<10%).

Pamatojoties uz

in vitro

pētījumu datiem, nav sagaidāma farmakokinētiska mijiedarbība ar zālēm, ko

metabolizē šādi citohromu izoenzīmi: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, CYP2C9, CYP2C8,

CYP2C19 vai CYP2B6. Pamatojoties uz pierādījumiem, kas iegūti pētījumos ar dzīvniekiem, galvenie

citohroma P450 izofermenti rivastigmīna vielmaiņas procesos piedalās minimāli. Pēc 0,2 mg lielas

intravenozas rivastigmīna devas tā kopējais plazmas klīrenss ir aptuveni 130 l/h. Pēc 2,7 mg

intravenozas devas tas samazinās līdz 70 l/h.

Eliminācija

Urīnā neizmainītu rivastigmīnu nekonstatē. Galvenais preparāta izvades veids ir vielmaiņas produktu

ekskrēcija caur nierēm. Pēc ar

C iezīmēta rivastigmīna ievades ekskrēcija caur nierēm ir ātra un

gandrīz pilnīga (>90% 24 stundu laikā). Mazāk kā 1% ievadītās devas izdalās ar fēcēm. Pacientiem ar

Alcheimera slimību rivastigmīna vai dekarbamilētā vielmaiņas produkta kumulāciju nenovēro.

Populācijas farmakokinētikas analīze parādīja, ka nikotīna lietošana palielina perorāli lietota

rivastigmīna klīrensu par 23% pacientiem ar Alcheimera slimību (n=75 smēķētājiem un 549

nesmēķētājiem) pēc rivastigmīna perorālu kapsulu lietošanas devās līdz 12 mg/dienā.

Gados vecāki pacienti

Lai gan gados vecākiem pacientiem, salīdzinot ar jauniem, veseliem brīvprātīgajiem, rivastigmīna

biopieejamība ir augstāka, pētot pacientus ar Alcheimera slimību, kuru vecums ir no 50 līdz

92 gadiem, pierādījumi par biopieejamības izmaiņām, palielinoties pacienta vecumam, nav iegūti.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem rivastigmīna C

ir par

aptuveni 60%, bet AUC – vairāk kā divas reizes lielāks kā veseliem cilvēkiem.

Nieru darbības traucējumi

Salīdzinot ar veselu cilvēku, pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem rivastigmīna

un AUC ir aptuveni divas reizes lielāki, tomēr smagu nieru darbības traucējumu gadījumā C

un AUC izmaiņas nenovēro.

5.3

Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi ar žurkām, pelēm un suņiem uzrāda vienīgi efektus, kas saistīti ar

pastiprinātu farmakoloģisko iedarbību. Toksiska ietekme uz mērķa orgāniem nav novērota. Sakarā ar

izmantoto dzīvnieku modeļu jutību iedarbības uz cilvēku drošības robeža netika sasniegta.

Izņemot hromosomu aberācijas testu ar cilvēka perifērajiem leikocītiem, izmantojot preparāta

iedarbību, kas 10

reizes pārsniedz maksimālo klīniskajā praksē izmantojamo iedarbību, standarta

in

vivo

in vitro

testu komplektā mutagēna rivastigmīna iedarbība nav konstatēta. Arī kodoliņu testa

in

vivo

rezultāti ir negatīvi. Arī galvenais metabolīts NAP226-90 neuzrādīja genotoksisku potenciālu.

Pētījumos ar žurkām un pelēm, izmantojot maksimālās panesamās devas, pierādījumi par preparāta

karcinogenitāti nav iegūti, lai gan rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu iedarbība bija vājāka kā

cilvēkam. Standartizējot pēc ķermeņa virsmas laukuma, rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu

iedarbība bija aptuveni vienāda ar maksimālo cilvēkam ieteikto devu — 12 mg dienā. Tomēr,

salīdzinot ar maksimālo devu cilvēkam, dzīvnieki saņēma aptuveni 6 reizes lielāku devu.

Rivastigmīns šķērso dzīvnieku placentāro barjeru un izdalās mātes pienā. Pētot perorālu devu ietekmi

uz grūsnām žurkām un trušiem, preparāta teratogenitāte nav pierādīta. Perorālos pētījumos ar žurku

mātītēm un tēviņiem netika novēroti nevēlami rivastigmīna blakusefekti, kas ietekmētu fertilitāti un

reproduktīvo funkciju, gan vecāku paaudzē, gan vecāku pēcnācējiem.

Pētījumā ar trušiem rivastigmīnam bija konstatēts viegls acu/gļotādas kairinātāja potenciāls.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Rivastigmine Sandoz 1,5 mg cietās kapsulas:

Kapsulas apvalks:

Želatīns

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Kapsulas saturs:

Mikrokristāliskā celuloze

Magnija stearāts

Hipromeloze

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Iespiedkrāsa:

Šellaka

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Rivastigmine Sandoz 3 mg un 6 mg cietās kapsulas:

Kapsulas apvalks:

Želatīns

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Kapsulas saturs:

Mikrokristāliskā celuloze

Magnija stearāts

Hipromeloze

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Iespiedkrāsa:

Šellaka

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Rivastigmine Sandoz 4,5 mg cietās kapsulas:

Kapsulas apvalks:

Želatīns

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Kapsulas saturs:

Mikrokristāliskā celuloze

Magnija stearāts

Hipromeloze

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Iespiedkrāsa:

Šellaka

Titāna dioksīds (E171)

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

6.5

Iepakojuma veids un saturs

- Caurspīdīgas PVH plēves ar zilu pārklājošu foliju blisteri ar 14 kapsulām. Katrā kārbā 2, 4 vai

8 blisteri.

- ABPE pudeles ar plastmasas aizdari un iekšējo izolāciju. Katrā pudelē ir 250 kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Austrija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Rivastigmine Sandoz 1,5 mg cietās kapsulas:

EU/1/09/599/001

EU/1/09/599/002

EU/1/09/599/003

EU/1/09/599/004

Rivastigmine Sandoz 3 mg cietās kapsulas:

EU/1/09/599/005

EU/1/09/599/006

EU/1/09/599/007

EU/1/09/599/008

Rivastigmine Sandoz 4,5 mg cietās kapsulas:

EU/1/09/599/009

EU/1/09/599/010

EU/1/09/599/011

EU/1/09/599/012

Rivastigmine Sandoz 6 mg cietās kapsulas:

EU/1/09/599/013

EU/1/09/599/014

EU/1/09/599/015

EU/1/09/599/016

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 11/12/2009

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 11/07/2014

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Rivastigmine Sandoz 2 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs ml šķīduma satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kā daudzums atbilst 2 mg rivastigmīna

rivastigmine

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums iekšķīgai lietošanai

Dzidrs, dzeltens šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas Alcheimera slimības terapija.

Simptomātiska viegli vai vidēji izteiktas demences terapija pacientiem ar idiopātisku Parkinsona

slimību.

4.2

Devas un lietošanas veids

Terapija jāsāk un jākontrolē ārstam ar Alcheimera demences vai ar Parkinsona slimību saistītas

demences diagnostikas un terapijas pieredzi. Slimību diagnosticē, ievērojot pašlaik spēkā esošās

vadlīnijas. Terapiju ar rivastigmīnu atļauts sākt tikai tad, ja ir pieejams aprūpes speciālists, kam ir

iespēja regulāri kontrolēt, vai pacients zāles arī lieto.

Devas

Rivastigmīna šķīdums iekšķīgai lietošanai jālieto divas reizes dienā – kopā ar rīta un vakara

ēdienreizi. Lietošanai ordinētais šķīduma daudzuma daudzums no pudeles jāņem, izmantojot zāļu

pudelei pievienoto šļirci. Rivastigmīna šķīdumu ir atļauts ieņemt tieši no šļirces. Rivastigmīna

šķīdumu iekšķīgai lietošanai un rivastigmīna kapsulas, nodrošinot, ka tiek ieņemta vienāda devas, ir

atļauts savstarpēji mainīt.

Sākuma deva

1,5 mg divas reizes dienā.

Devas titrēšana (pielāgošana)

Sākuma deva ir 1,5 mg divas reizes dienā. Ja šai devai ir laba panesamība vismaz divas nedēļas, to var

paaugstināt līdz 3 mg divas reizes dienā. Sekojoša devas paaugstināšana līdz 4,5 mg un pēc tam līdz

6 mg divas reizes dienā, arī pamatojas uz lietotās devas labu panesamību, un to var apsvērt vismaz pēc

divu nedēļu iepriekšējās devas lietošanas.

Ja terapijas laikā tiek novērotas blakusparādības (t.i., šķebināšana, vemšana, sāpes vēderā vai apetītes

zudums), ķermeņa masas samazināšanās vai ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanās (piemēram,

trīce) pacientiem ar Parkinsona slimības izraisītu demenci, tās var reaģēt uz vienas vai vairāku devu

izlaišanu. Ja blakusparādības pastāv, dienas deva uz laiku ir jāsamazina līdz iepriekšējai devai, kuras

panesamība ir laba, vai arī terapija jāpārtrauc.

Uzturošā deva

Efektīva ir 3–6 mg liela preparāta deva divas reizes dienā. Lai panāktu maksimālu preparāta

terapeitisko efektivitāti, pacientiem ir jādod visaugstākā maksimālā panesamā deva. Ieteicamā

maksimālā dienas deva ir 6 mg divas reizes dienā.

Uzturošo terapiju iespējams turpināt, kamēr vien pacientam saglabājas terapeitiskais efekts. Tādēļ

rivastigmīna lietošanas sniegtais klīniskais ieguvums ir regulāri jāpārvērtē, jo īpaši, ja pacients lieto

mazāk kā 3 mg preparāta divas reizes dienā. Ja 3 mēnešu laikā uzturošās devas terapija pacientam

nenodrošina pietiekamu demences simptomu samazinājumu, terapija ir jāpārtrauc. Nepieciešamība

pārtraukt terapiju ir jāapsver arī tad, kad vairs netiek saņemti tās efektivitātes pierādījumi.

Individuālu pacienta reakciju uz rivastigmīnu nav iespējams paredzēt. Tomēr lielāka ārstēšanas

efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vidēji smagas formas demenci. Līdzīgi,

lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar redzes halucinācijām

(skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ar placebo kontrolēti terapijas efektivitātes pētījumi, kuru ilgums pārsniedz 6 mēnešus, nav veikti.

Terapijas atsākšana

Ja terapijas pārtraukums ir ilgāks par trīs dienām, to atsāk, lietojot pa 1,5 mg preparāta divas reizes

dienā. Devu pielāgo, kā norādīts iepriekš.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo.

Tomēr sakarā ar to, ka šajā pacientu grupā preparāta iedarbība pastiprinās, ir rūpīgi jāievēro ieteikumi,

kas attiecas uz devas pielāgošanu un to, kā pacients individuāli panes preparātu, jo pacientiem ar

klīniski nozīmīgiem nieru vai aknu darbības traucējumiem var biežāk rasties no devas atkarīgas

blakusparādības.

Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, tomēr rivastigmīna iekšķīgi

lietojamo šķīdumu var lietot šajā pacientu populācijā, ja tiek veikta stingra uzraudzība (skatīt 4.4. un

5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Rivastigmīns nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā Alcheimera slimības terapijai.

4.3

Kontrindikācijas

Šo zāļu lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu

rivastigmīnu, citiem karbamātu atvasinājumiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

preparāta palīgvielām.

Anamnēzē reakcijas aplikācijas vietā pēc rivastigmīna plākstera lietošanas, kas liecina par alerģisku

kontaktdermatītu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nevēlamo blakusparādību gadījumu biežums un smaguma pakāpe parasti pieaug, palielinot preparāta

devas. Lai samazinātu nevēlamo blakusparādību (piemēram, vemšanas) iespēju, gadījumā, ja terapija

ir pārtraukta uz vairāk kā trīs dienām, tā ir jāatsāk ar 1,5 mg devu divas reizes dienā.

Rivastigmīna plākstera lietošana var izraisīt reakcijas aplikācijas vietā, un tās parasti ir vieglas vai

vidēji smagas. Šīs reakcijas pašas par sevi neliecina par sensitizāciju. Tomēr rivastigmīna plākstera

lietošana var izraisīt alerģisku kontaktdermatītu.

Alerģiska kontaktdermatīta iespējamība jāapsver, ja reakcijas aplikācijas vietā izplatās tālāk par

plākstera robežām, ja pazīmes liecina par vietējo reakciju pastiprināšanos (piemēram, eritēmas

pastiprināšanās, tūska, pūtītes, pūslīši) un ja 48 stundu laikā pēc plākstera noņemšanas simptomi

būtiski nesamazinās. Šajos gadījumos ārstēšanu vajadzētu pārtraukt (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pacientiem, kuriem pēc rivastigmīna plākstera lietošanas attīstās reakcijas aplikācijas vietā, kas

liecina par alerģisku kontaktdermatītu, un kuriem joprojām nepieciešama ārstēšana ar rivastigmīnu,

pēc negatīvu alerģijas pārbaužu rezultātu saņemšanas un rūpīgas medicīniskas kontroles apstākļos

jāveic terapijas maiņa uz ārstēšanu ar rivastigmīna iekšķīgi lietojamām zāļu formām. Iespējams, ka

daži pacienti, kuriem pēc rivastigmīna plākstera lietošanas ir attīstījusies paaugstināta jutība pret

rivastigmīnu, nevarēs lietot nevienu rivastigmīna zāļu formu.

Pēcreģistrācijas periodā retos gadījumos ziņots par alerģisku dermatītu (diseminētu) pacientiem,

lietojot rivastigmīnu neatkarīgi no lietošanas veida (iekšķīgi, transdermāli). Šajos gadījumos ārstēšanu

vajadzētu pārtraukt (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pacienti un viņu aprūpētāji atbilstoši jāinformē.

Devas pielāgošana: Nevēlamas blakusparādības (piemēram, hipertensija un halucinācijas pacientiem

ar Alcheimera demenci un ekstrapiramidālo simptomu pasliktināšanos, īpaši trīci, pacientiem ar

Parkinsona slimības saistītu demenci) tiek novērotas drīz pēc devas palielināšanas. Tās var reaģēt uz

devas samazināšanu. Citos gadījumos rivastigmīna terapija ir bijusi pārtraukta (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja, ir atkarīgi no

devas un var attīstīties, uzsākot terapiju un/vai palielinot devu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Sievietēm šīs

nevēlamās blakusparādības novēro biežāk. Pacientiem, kuriem attīstās ilgstošas vemšanas vai caurejas

izraisītas dehidratācijas pazīmes vai simptomi, ja stāvoklis savlaicīgi diagnosticēts un ārstēts, jāveic

intravenoza šķidruma ievade un devas samazināšana vai pārtraukšana. Dehidratācija var būt saistīta ar

smagām komplikācijām.

Pacientiem ar Alcheimera slimību var samazināties ķermeņa masa. Holīnesterāzes inhibitoru, tai

skaitā arī rivastigmīna, lietošana ir saistīta ar pacientu ķermeņa masas samazinājumu. Terapijas laikā

ir jākontrolē pacienta ķermeņa masa.

Gadījumā, ja attīstās spēcīga vemšana, kas saistīta ar rivastigmīna terapiju, nepieciešams veikt

attiecīgu devas korekciju, kā minēts 4.2. apakšpunktā. Dažos gadījumos smaga vemšana izraisīja

barības vada plīsumu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādi gadījumi konstatēti pārsvarā pēc devas

palielināšanas vai gadījumos, kad lietotas lielas rivastigmīna devas.

Rivastigmīns uzmanīgi jāordinē pacientiem ar sinusa mezgla vājuma sindromu vai impulsu

pārvades traucējumiem (sinoatriāla blokāde, atrioventrikulāra blokāde) (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Rivastigmīns var izraisīt bradikardiju, kas rada torsade de pointes rašanās risku, galvenokārt

pacientiem ar riska faktoriem. Piesardzība jāievēro pacientiem, kuriem ir lielāks risks saslimt ar

torsade de pointes; piemēram, tiem, kuriem ir nekompensēta sirds mazspēja, nesens miokarda infarkts,

bradiaritmija, nosliece uz hipokaliēmiju vai hipomagniēmiju, vai kuri vienlaikus lieto zāles, kas

inducē QT pagarināšanos un/vai torsade de pointes (skatīt 4.5. un 4.8. apakšpunktā).

Rivastigmīns var pastiprināt kuņģa skābes sekrēciju. Ja ar preparātu ārstē pacientus ar aktīvu kuņģa

vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, kā arī, ja tie ir tendēti uz minēto stāvokļu attīstību, ir jāievēro

piesardzība.

Holīnesterāzes inhibitori piesardzīgi jāordinē pacientiem, kam anamnēzē ir astma vai obstruktīvas

plaušu slimības.

Holinomimētiskās vielas var izraisīt vai saasināt urīnceļu aizsprostojumu un lēkmes. Ārstējot šādi

predisponētus pacientus, ir jāievēro piesardzība.

Viena no Rivastigmine Sandoz šķīduma iekšķīgai lietošanai palīgvielām ir nātrija benzoāts.

Benzoskābe ir viegls ādas, acu un gļotādu kairinātājs.

Rivastigmīna lietošana pacientiem ar smagu Alcheimera slimības izraisītu demenci vai ar Parkinsona

slimību saistītu demenci smagā formā, cita veida demenci, kā arī atmiņas traucējumiem (piemēram,

vecuma izraisītu izziņas spējas samazinājumu), nav pētīta, un tādēļ to nav ieteicams lietot šai pacientu

grupā.

Tāpat kā citi holinomimētiskie līdzekļi, rivastigmīns var saasināt vai izraisīt ekstrapiramidālus

simptomus. Pacientiem ar Parkinsona slimību saistītu demenci novērota stāvokļa pasliktināšanās

(ieskaitot bradikinēziju, diskinēziju, kustību koordinācijas traucējumus) un pieaugoša trīces

intensitāte vai biežums (skatīt 4.8. apakšpunktu). Dažos gadījumos šie traucējumi noveda pie terapijas

pārtraukšanas (piemēram, trīces dēļ rivastigmīna grupā terapija tika pārtraukta 1,7% pacientu,

salīdzinot ar 0% placebo grupā). Šo blakusparādību gadījumā ieteicams veikt klīnisku novērošanu.

Īpašas pacientu grupas

Pacientiem ar klīniski nozīmīgiem nieru vai aknu darbības traucējumiem blakusparādības var

attīstīties biežāk (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu). Stingri jāievēro dozēšanas rekomendācijas

devu titrēšanai atbilstoši individuālai panesībai. Nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem aknu

darbības traucējumiem. Tomēr rivastigmīnu drīkst lietot šajā pacientu grupā un nepieciešams

veikt rūpīgu kontroli.

Pacientiem ar ķermeņa masu līdz 50 kg var rasties vairāk blakusparādību, un var būt lielāka

iespēja, ka terapija būs jāpārtrauc blakusparādību dēļ.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Kā holīnesterāzes inhibitors, anestēzijas laikā rivastigmīns var pastiprināt sukcinilholīna grupas

miorelaksantu iedarbību. Lietojot anestēzijas līdzekļus, jāievēro piesardzība. Ja nepieciešams,

jāapsver iespēja veikt devas korekciju vai pagaidu ārstēšanas pārtraukšanu.

Ievērojot rivastigmīna farmakodinamikas īpatnības un iespējamos aditīvos efektus, to nav atļauts lietot

vienlaicīgi ar citām holinomimētiskām vielām. Rivastigmīns varētu traucēt arī antiholīnerģisko zāļu

(piem., oksibutinīna, tolterodīna) iedarbību.

Kombinētas dažādu bēta blokatoru (tostarp atenolola) un rivastigmīna lietošanas gadījumā ziņots

par aditīviem efektiem, kas izraisa bradikardiju (kas var izraisīt arī ģīboni). Paredzams, ka ar

lielāku risku ir saistīti sirds un asinsvadu bēta blokatori, bet ir saņemti ziņojumi arī par

pacientiem, kuri lieto citus bēta blokatorus. Tādēļ jāievēro piesardzība, ja rivastigmīns tiek

kombinēts ar bēta blokatoriem un arī citiem bradikardiju izraisošiem līdzekļiem (piem., III klases

antiaritmiskajiem līdzekļiem, kalcija kanālu antagonistiem, uzpirkstītes glikozīdu, pilokarpīnu).

Tā kā bradikardija ir

torsades de pointes

rašanās riska faktors, kombinējot rivastigmīnu ar

torsades de

pointes

izraisošām zālēm, piemēram, antipsihotiskajiem līdzekļiem, t.i. dažiem fenotiazīniem

(hlorpromazīnu, levomepromazīnu), benzamīdiem (sulpirīdu, sultoprīdu, amisulprīdu, tiaprīdu,

veraliprīdu), pimozīdu, haloperidolu, droperidolu, cisaprīdu, citalopramu, difemanilu, eritromicīnu IV,

halofantrīnu, mizolastīnu, metadonu, pentamidīnu un moksifloksacīnu jāievēro piesardzība un var būt

nepieciešama klīniskā novērošana (EKG).

Klīniskajos pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem farmakokinētiska mijiedarbība starp rivastigmīnu

un digoksīnu, varfarīnu, diazepāmu vai fluoksetīnu nav novērota. Varfarīna inducētā protrombīna

laika palielināšanās nav saistīta ar rivastigmīna lietošanu. Pēc vienlaicīgas digoksīna un rivastigmīna

lietošanas nevēlamu ietekmi uz sirds impulsu pārvadi nenovēro.

Ievērojot preparāta vielmaiņas procesa īpatnības, metaboliska rakstura mijiedarbība ar citām zālēm ir

maz ticama, lai gan rivastigmīns var inhibēt citu vielu vielmaiņas procesus, kuros ir iesaistīta

butirilholīnesterāze.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Grūsniem dzīvniekiem rivastigmīns un/vai tā metabolīti šķērso placentāro barjeru. Nav zināms, vai tas

notiek arī cilvēkiem. Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Peri-/postnatālos

pētījumos ar žurkām ir novērots grūsnības laika pieaugums. Rivastigmīnu grūtniecības laikā

nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Barošana ar krūti

Rivastigmīns izdalās dzīvnieku pienā. Vai rivastigmīns izdalās mātes pienā cilvēkiem, nav zināms,

tādēļ sievietēm, kuras lieto rivastigmīnu, bērnu zīdīt nav atļauts.

Fertilitāte

Žurkām netika novēroti nevēlami rivastigmīna blakusefekti, kas ietekmētu fertilitāti vai reproduktīvo

funkciju (skatīt 5.3. apakšpunktu). Rivastigmīna ietekme uz fertilitāti cilvēkiem nav zināma.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Alcheimera slimība var pakāpeniski vājināt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Turklāt, rivastigmīns var izraisīt reiboņus un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā vai laikā, kad

palielina preparāta devu. Tā rezultātā rivastigmīns lielākā vai mazākā mērā ietekmē spēju vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tādējādi pacientu ar demenci, kuri saņem rivastigmīnu,

spēja turpināt vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ir jāvērtē ārstējošajam ārstam,

izmantojot parastās metodes.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk aprakstītā preparāta lietošanas izraisītās nevēlamās blakusparādības (NB) izpaužas kuņģa-

zarnu traktā – tai skaitā nelabums (38%) un vemšana (23%). Īpaši iespējamas tās ir laikā, kad pielāgo

preparāta devu. Klīniskajos pētījumos ir konstatēts, ka attiecībā uz nevēlamām blakusparādībām

kuņģa-zarnu traktā un ķermeņa masas zudumu, sieviešu dzimuma pacientes, salīdzinot ar vīriešiem, ir

jutīgākas.

Tabulā apkopoto nevēlamo blakusparādību saraksts

1. tabulā un 2. tabulā nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas pēc MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācijas un biežuma iedalījuma. Biežuma iedalījumam ir izmantoti šādi apzīmējumi: ļoti bieži

1/10), bieži (

1/100 līdz <1/10), retāk (

1/1 000 līdz <1/100), reti (

1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti

reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Turpmāk nosauktās nevēlamās blakusparādības (skatīt. 1. tabulu) ir novērotas ar rivastigmīnu

ārstētiem Alcheimera demences slimniekiem.

1. tabula

Infekcijas un infestācijas

Ļoti reti

Urīnceļu infekcijas

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Nav zināmi

Anoreksija

Apetītes mazināšanās

Dehidratācija

Psihiskie traucējumi

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Retāk

Retāk

Ļoti reti

Nav zināmi

Uzbudinājums

Apjukums

Trauksme

Murgi

Bezmiegs

Depresija

Halucinācijas

Agresivitāte, nemiers

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Reiboņi

Galvassāpes

Miegainība

Trīce

Sinkopes

Krampji

Ekstrapiramidāli simptomi (tostarp Parkinsona slimības

pasliktinājumu)

Sirds funkcijas traucējumi

Reti

Ļoti reti

Nav zināmi

Stenokardija

Sirds aritmija (piemēram, bradikardija, atrioventrikulāra

blokāde, priekškambaru fibrilācija un tahikardija)

Sinusa mezgla vājuma sindroms

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Hipertensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Bieži

Reti

Ļoti reti

Ļoti reti

Nav zināmi

Slikta dūša

Vemšana

Caureja

Sāpes vēderā un dispepsija

Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla

Asiņošana kuņģa-zarnu traktā

Pankreatīts

Dažos gadījumos novēroja smagu vemšanu, kas izraisīja

barības vada plīsumu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

traucējumi

Retāk

Nav zināmi

Aknu darbības analīžu parametru palielinājums

Hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Reti

Nav zināmi

Hiperhidroze

Izsitumi

Nieze, alerģisks dermatīts (diseminēts)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Bieži

Bieži

Retāk

Vājums un astēnija

Savārgums

Kritieni

Izmeklējumi

Bieži

Ķermeņa masas zudums

Pēc rivastigmīna transdermālo plāksteru lietošanas vēl novērotas šādas blakusparādības: delīrijs,

paaugstināta ķermeņa temperatūra, apetītes mazināšanās, urīna nesaturēšana (bieži), psihomotora

hiperaktivitāte (retāk), eritēma, nātrene, pūslīši, alerģisks kontaktdermatīts (nav zināmi).

2. tabulā norādītas blakusparādības, kas novērotas klīniskajos pētījumos ar rivastigmīna kapsulām

ārstētiem pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence.

2. tabula

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Bieži

Apetītes mazināšanās

Dehidratācija

Psihiskie traucējumi

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Nav zināmi

Bezmiegs

Trauksme

Nemiers

Redzes halucinācijas

Depresija

Agresivitāte

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Retāk

Trīce

Reibonis

Miegainība

Galvassāpes

Parkinsona slimība (pasliktināšanās)

Bradikinēzija

Diskinēzija

Hipokinēzija

Muskuļu rigiditāte

Distonija

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži

Retāk

Retāk

Nav zināmi

Bradikardija

Kambaru fibrilācija

Atrioventrikulāra blokāde

Sinusa mezgla vājuma sindroms

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Retāk

Hipertensija

Hipotensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Slikta dūša

Vemšana

Caureja

Sāpes vēderā un dispepsija

Siekalu hipersekrēcija

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

traucējumi

Nav zināmi

Hepatīts

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Nav zināmi

Hiperhidroze

Alerģisks dermatīts (diseminēts)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Kritieni

Vājums un astēnija

Gaitas traucējumi

Parkinsona gaita

Klīniskajā pētījumā pacientiem ar Parkinsona slimību saistītu demenci, kurus ārstēja ar rivastigmīna

transdermālajiem plāksteriem, kā nevēlamu blakusparādību novēroja uzbudinājumu (bieži).

3. tabulā norādīts pacientu skaits un procentuālais daudzums no specifiska 24 nedēļu klīniskā

pētījuma ar rivastigmīnu pacientiem, kuriem ir ar Parkinsona slimību saistīta demence, ar iepriekš

noteiktām blakusparādībām, kas var liecināt par Parkinsona slimības simptomu pasliktināšanos.

3. tabula

Iepriekš noteiktas blakusparādības, kas var liecināt par

Parkinsona slimības simptomu pasliktināšanos

pacientiem, kam ir ar Parkinsona slimību saistīta demence

Rivastigmīns

n (%)

Placebo

n (%)

Pētītie pacienti kopā

362 (100)

179 (100)

Pacienti ar iepriekš noteiktām blakusparādībām kopā

99 (27,3)

28 (15,6)

Trīce

37 (10,2)

7 (3,9)

Kritiens

21 (5,8)

11 (6,1)

Parkinsona slimība (pasliktināšanās)

12 (3,3)

2 (1,1)

Siekalu hipersekrēcija

5 (1,4)

Diskinēzija

5 (1,4)

1 (0,6)

Parkinsonisms

8 (2,2)

1 (0,6)

Hipokinēzija

1 (0,3)

Kustību traucējumi

1 (0,3)

Bradikinēzija

9 (2,5)

3 (1,7)

Distonija

3 (0,8)

1 (0,6)

Patoloģiska gaita

5 (1,4)

Muskuļu rigiditāte

1 (0,3)

Līdzsvara traucējumi

3 (0,8)

2 (1,1)

Skeleta muskuļu stīvums

3 (0,8)

Drebuļi

1 (0,3)

Motorā disfunkcija

1 (0,3)

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9

Pārdozēšana

Simptomi

Vairums nejaušas pārdozēšanas gadījumu nav saistīts ne ar kādām klīniskām izpausmēm un

simptomiem 24 stundas pēc pārdozēšanas.

Vidēji smagas saindēšanās gadījumā ziņots par holīnerģisku toksicitāti ar muskarīna tipa simptomiem,

piemēram, miozi, pietvīkumu, gremošanas traucējumiem, tostarp sāpēm vēderā, sliktu dūšu, vemšanu

un caureju, bradikardiju, bronhospazmām un palielinātu bronhu sekrēciju, pastiprinātu svīšanu,

patvaļīgu urināciju un/vai defekāciju, acu asarošanu, hipotensiju un pastiprinātu siekalu izdalīšanos.

Smagākos gadījumos var attīstīties nikotīna tipa efekti, piemēram, muskuļu vājums, fascikulācijas,

krampji un elpošanas apstāšanās ar iespējamu letālu iznākumu.

Papildus ir bijuši reiboņa, trīces, galvassāpju, miegainības, apjukuma, hipertensijas, halucināciju un

savārguma pēcreģistrācijas gadījumi.

Pārvaldība

Tā kā rivastigmīna plazmas pusperiods ir 1 stunda un acetilholīnesterāzes inhibīcija ilgst aptuveni

9 stundas, preparāta asimptomātiskas pārdozēšanas gadījumā ir ieteicams turpmāko 24 stundu laikā

nākamās rivastigmīna devas neieņemt. Ja pārdozēšana ir izraisījusi smagu nelabumu un vemšanu, ir

jāapsver nepieciešamība lietot antiemētiskos preparātus. Nepieciešamības gadījumā, parādoties citām

nevēlamām blakusparādībām, jāveic atbilstoša simptomātiska terapija.

Masīvas pārdozēšanas gadījumā var lietot atropīnu. Ieteicamā sākuma deva ir 0,03 mg/kg atropīna

intravenozi. Nākamo atropīna devu lielums ir atkarīgs no pacienta klīniskās reakcijas. Kā antidotu

izmantot skopolamīnu nav ieteicams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psihoanaleptiķi, antiholīnesterāzes, ATĶ kods: N06DA03

Rivastigmīns ir karbamātu grupas acetil- un butirilholīnesterāzes inhibitors. Uzskata, ka tas, palēninot

funkcionāli neskartu holīnerģisko neironu izdalītā acetilholīna noārdīšanos, atvieglo holīnerģisko

nervu impulsu pārraidi. Tādējādi rivastigmīns var uzlabot izziņas spējas, kur mediators ir acetilholīns,

deficīta stāvokli ar Alcheimera un Parkinsona slimību saistītas demences gadījumā.

Rivastigmīns mijiedarbojas ar mērķa fermentiem un veido kovalenti saistītus kompleksus, kas

fermentus uz laiku inaktivē. Jaunam, veselam cilvēkam perorāla, 3 mg liela preparāta deva pirmo

1,5 stundu laikā pēc preparāta ieņemšanas acetilholīnesterāzes (

acethylcholinesterase

- AChE)

aktivitāti CSŠ (cerobraspinālajā šķidrumā) samazina par aptuveni 40%. Sākotnējā līmenī fermenta

aktivitāte atjaunojas aptuveni 9 stundas pēc tam, kad ir bijusi sasniegta maksimālā inhibīcijas pakāpe.

Pacientiem ar Alcheimera slimību AChE inhibīcija CSŠ ar rivastigmīnu, ja deva ir līdz pat 6 mg divas

reizes dienā (lielākā testētā deva), ir atkarīga no tā devas lieluma. Butirilholīnesterāzes aktivitātes

inhibīcija CSŠ 14 pacientiem ar Alcheimera slimību, kurus ārstēja ar rivastigmīnu, bija līdzīga AChE

inhibīcijai.

Alcheimera demences klīniskie pētījumi

Rivastigmīna efektivitāte ir pierādīta, izmantojot trīs neatkarīgus, šajā nozarē izmantotus vērtēšanas

testus, ko periodiski veica 6 mēnešus ilgo terapijas periodu laikā. Šie testi ir ADAS-Cog (

Alzheimer’s

Disease Assessment Scale – Cognitive subscale

, Alcheimera slimības novērtējuma skala – Izziņas

apakšskala, izpildes kvalitāti balstīti izziņas spējas mērījumi), CIBIC-Plus (

Clinician’s Interview

Based Impression of Change-Plus

, Klīnicista intervijā noskaidroto pārmaiņu radītais iespaids,

vispusīgs globāls ārsta veikts pacienta novērtējums, pievienojot aprūpes speciālista aptaujas datus) un

PDS (

Progressive Deterioration Scale

, Slimības progresijas paasinājuma skala, aprūpes speciālista

veikts ikdienas aktivitāšu personīgās higiēnas, ēšanas, ģērbšanās, mājsaimniecības darbību, kā

iepirkšanās, spēja orientēties apkārtējā vidē un darbību, kas saistītas ar finansēm, u.t.t.), vērtējums.

Pētījumā iesaistītiem pacientiem MMSE (

Mini-Mental State Examination

, Mini psihiskā stāvokļa

izmeklēšanas) vērtējums bija 10–24.

Veikti trīs pivotāli 26 nedēļu, daudzcentru pētījumi vieglas vai vidēji smagas Alcheimera slimības

pacientiem, divos no tiem tika lietotas elastīgas devas. Šo pētījumu rezultāti, kas iegūti no pacientiem,

kuriem novēroja klīniski nozīmīgu uzlabošanos, ir apkopoti 4. tabulā. (turpmāk). Šajos pētījumos

klīniski atbilstošs uzlabojums tika definēts kā

a priori

ne mazāk kā 4 punktus liels ADAS-Cog

rezultātu uzlabojums, CIBIC-Plus uzlabojums vai ne mazāk kā 10% liels PDS uzlabojums.

Turklāt, tabulā ir iekļauta arī reakcijas

post-hoc

definīcija. Sekundārās definīcijas gadījumā

nepieciešams 4 vai vairāk punktus liels ADAS-Cog rezultātu uzlabojums, kā arī, lai nevājinātos

CIBIC-Plus un PDS rezultāti. Vidējā preparāta dienas deva pētījuma dalībniekiem, kas tika iekļauti 6

līdz 12 mg grupā, atbilstoši šai definīcijai bija 9,3 mg. Ir būtiski atzīmēt, ka šīs indikācijas gadījumā

faktori atšķiras, un tiešs atšķirīgu zāļu lietošanas rezultātu salīdzinājums šai gadījumā nav derīgs.

4. tabula

Pacienti (%), kam novēro klīniski nozīmīgu reakciju

Ārstētie pacienti

Pēdējās kontroles rezultāti

Reakcijas vērtējuma

kritērijs

Rivastigmīns

6–12 mg

N=473

Placebo

N=472

Rivastigmīns

6–12 mg

N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: uzlabojums ne

mazāk kā 4 punkti

21***

25***

CIBIC-Plus: uzlabojums

29***

32***

PDS: ne mazāk kā 10%

uzlabojums

26***

30***

ADAS-Cog uzlabojums ne

mazāk kā 4 punkti,

nepasliktinās CIBIC-Plus un

12**

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

Ar Parkinsona slimību saistītas demences klīniskie pētījumi

Rivastigmīna efektivitāte ar Parkinsona slimību saistītas demences gadījumā pierādīta 24 nedēļu

daudzcentru, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pamatpētījumā un tā 24 nedēļu atklātā pagarinājuma

fāzē. Šajā pētījumā iekļautajiem pacientiem MMSE (

Mini-Mental State Examination

, Mini psihiskā

stāvokļa izmeklēšanas) vērtējums bija 10–24. Efektivitāte noteikta, lietojot divas neatkarīgas skalas,

pēc kurām veica regulāru novērtēšanu 6 mēnešus ilgā terapijas periodā, kā redzams tālāk 5. tabulā:

ADAS-Cog (izziņas spējas mērījums) un vispārējais ADCS-CGIC (

Alzheimer’s Disease Cooperative

Study-Clinician’s Global Impression of Change

) mērījums.

5. tabula

Ar Parkinsona slimību

saistīta demence

ADAS-Cog

Rivastigmīns

ADAS-Cog

Placebo

ADCS-CGIC

Rivastigmīns

ADCS-

CGIC

Placebo

ITT + RDO grupa

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Vidēji ± SN

Vidēji pēc 24 nedēļām ± SN

23,8 ± 10,2

2,1 ± 8,2

24,3 ± 10,5

-0,7 ± 7,5

3,8 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Terapijas korekcijas

izmaiņa

2,88

p vērtība, salīdzinot ar

placebo

<0,001

0,007

ITT - LOCF grupa

(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n=158)

Vidēji ± SN

Vidēji pēc 24 nedēļām ± SN

24,0 ± 10,3

2,5 ± 8,4

24,5 ± 10,6

-0,8 ± 7,5

3,7 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Terapijas korekcijas

izmaiņa

3,54

p vērtība, salīdzinot ar

placebo

<0,001

<0,001

ANCOVA, par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot

kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

Vidējie dati liecina par piemērotību, kategoriskā analīze veikta, izmantojot van Elterena testu

ITT:

Intent-To-Treat

(paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO:

Retrieved Drop Outs

(pacienti, kas

atjaunoti pēc izstāšanās); LOCF:

Last Observation Carried Forward

(iepriekš veikta pēdējā

novērošana)

Lai gan terapijas efektivitāte tika novērota visās pētījuma pacientu grupās, izvērtējot datus, novēroja,

ka lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem ar vidēji smagas

formas demenci. Līdzīgi, lielāka ārstēšanas efektivitāte tika novērota Parkinsona slimības pacientiem

ar redzes halucinācijām (skatīt 6. tabulu).

6. tabula

Ar Parkinsona slimību

saistīta demence

ADAS-Cog

Rivastigmīns

ADAS-Cog

Placebo

ADCS-CGIC

Rivastigmīns

ADCS-CGIC

Placebo

Pacienti ar redzes

halucinācijām

Pacienti bez redzes

halucinācijām

ITT + RDO grupa

(n=107)

(n=60)

(n=220)

(n=101)

Vidēji ± SN

Vidēji pēc

24 nedēļām ± SN

25,4 ± 9,9

1,0 ± 9,2

27,4 ± 10,4

-2,1 ± 8,3

23,1 ± 10,4

2,6 ± 7,6

22,5 ± 10,1

0,1 ± 6,9

Terapijas korekcijas

izmaiņa

4,27

2,09

p vērtība, salīdzinot ar

placebo

0,002

0,015

Pacienti ar vidēji smagas

formas demenci

(MMSE 10-17)

Pacienti ar vieglas formas

demenci (MMSE 18-24)

ITT + RDO grupa

(n=87)

(n=44)

(n=237)

(n=115)

Vidēji ± SN

Vidēji pēc

24 nedēļām ± SN

32,6 ± 10,4

2,6 ± 9,4

33,7 ± 10,3

-1,8 ± 7,2

20,6 ± 7,9

1,9 ± 7,7

20,7 ± 7,9

-0,2 ± 7,5

Terapijas korekcijas

izmaiņa

4,73

2,14

p vērtība, salīdzinot ar

placebo

0,002

0,010

ANCOVA, par faktoriem izvirzot terapiju un valsti un sākotnējo ADAS-Cog mērījumu izmantojot

kā kovarianci. Pozitīvas izmaiņas norāda uz stāvokļa uzlabošanos.

ITT:

Intent-To-Treat

(paredzētais ārstēto pacientu skaits); RDO:

Retrieved Drop Outs

(pacienti, kas

atjaunoti pēc izstāšanās)

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt rivastigmīna pētījumu rezultātus visās

pediatriskās populācijas apakšgrupās Alcheimera demences terapijai un demences terapijai

pacientiem ar idiopātisku Parkinsona slimību (informāciju par lietošanu bērniem skatīt

4.2. apakšpunktā).

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

Rivastigmīns ātri un pilnīgi absorbējas. Tā augstākā koncentrācija iestājas aptuveni pēc 1 stundas.

Rivastigmīna un tā mērķa fermenta mijiedarbības rezultātā vielas biopieejamība ir aptuveni 1,5 reizes

lielāka, nekā gaidāms, palielinot devu. 3 mg lielas devas absolūtā biopieejamība ir aptuveni 36

13%.

Rivastigmīna orālā šķīduma ieņemšana kopā ar barību aizkavē absorbciju (t

) par 74 minūtēm,

samazina C

par 43% un par aptuveni 9% palielina AUC.

Izkliede

Rivastigmīna saistība ar olbaltumvielām ir aptuveni 40%. Tas viegli šķērso hematoencefālisko

barjeru. Šķietamais izkliedes tilpums ir robežās no 1,8 līdz 2,7 l/kg.

Biotransformācija

Rivastigmīns ātri un plaši metabolizējas (tā plazmas pusperiods ir aptuveni 1 stunda). Primārais

vielmaiņas process, kā rezultātā rodas dekarbamilēts metabolīts, ir hidrolīze, kur mediators ir

holīnesterāze.

In vitro

šis vielmaiņas produkts acetilholīnesterāzi inhibē minimāli (<10%).

Pamatojoties uz

in vitro

pētījumu datiem, nav sagaidāma farmakokinētiska mijiedarbība ar zālēm, ko

metabolizē šādi citohromu izoenzīmi: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, CYP2C9, CYP2C8,

CYP2C19 vai CYP2B6. Pamatojoties uz pierādījumiem, kas iegūti pētījumos ar dzīvniekiem, galvenie

citohroma P450 izofermenti rivastigmīna vielmaiņas procesos piedalās minimāli. Pēc 0,2 mg lielas

intravenozas rivastigmīna devas tā kopējais plazmas klīrenss ir aptuveni 130 l/h. Pēc 2,7 mg

intravenozas devas tas samazinās līdz 70 l/h.

Eliminācija

Urīnā neizmainītu rivastigmīnu nekonstatē. Galvenais preparāta izvades veids ir vielmaiņas produktu

ekskrēcija caur nierēm. Pēc ar

C iezīmēta rivastigmīna ievades ekskrēcija caur nierēm ir ātra un

gandrīz pilnīga (>90% 24 stundu laikā). Mazāk kā 1% ievadītās devas izdalās ar fēcēm. Pacientiem ar

Alcheimera slimību rivastigmīna vai dekarbamilētā vielmaiņas produkta kumulāciju nenovēro.

Populācijas farmakokinētikas analīze parādīja, ka nikotīna lietošana palielina perorāli lietota

rivastigmīna klīrensu par 23% pacientiem ar Alcheimera slimību (n=75 smēķētājiem un 549

nesmēķētājiem) pēc rivastigmīna perorālu kapsulu lietošanas devās līdz 12 mg/dienā.

Gados vecāki pacienti

Lai gan gados vecākiem pacientiem, salīdzinot ar jauniem, veseliem brīvprātīgajiem, rivastigmīna

biopieejamība ir augstāka, pētot pacientus ar Alcheimera slimību, kuru vecums ir no 50 līdz

92 gadiem, pierādījumi par biopieejamības izmaiņām, palielinoties pacienta vecumam, nav iegūti.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem rivastigmīna C

ir par

aptuveni 60%, bet AUC – vairāk kā divas reizes lielāks kā veseliem cilvēkiem.

Nieru darbības traucējumi

Salīdzinot ar veselu cilvēku, pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem rivastigmīna

un AUC ir aptuveni divas reizes lielāki, tomēr smagu nieru darbības traucējumu gadījumā C

un AUC izmaiņas nenovēro.

5.3

Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi ar žurkām, pelēm un suņiem uzrāda vienīgi efektus, kas saistīti ar

pastiprinātu farmakoloģisko iedarbību. Toksiska ietekme uz mērķa orgāniem nav novērota. Sakarā ar

izmantoto dzīvnieku modeļu jutību iedarbības uz cilvēku drošības robeža netika sasniegta.

Izņemot hromosomu aberācijas testu ar cilvēka perifērajiem leikocītiem, izmantojot preparāta

iedarbību, kas 10

reizes pārsniedz maksimālo klīniskajā praksē izmantojamo iedarbību, standarta

in

vivo

in vitro

testu komplektā mutagēna rivastigmīna iedarbība nav konstatēta. Arī kodoliņu testa

in

vivo

rezultāti ir negatīvi. Arī galvenais metabolīts NAP226-90 neuzrādīja genotoksisku potenciālu.

Pētījumos ar žurkām un pelēm, izmantojot maksimālās panesamās devas, pierādījumi par preparāta

karcinogenitāti nav iegūti, lai gan rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu iedarbība bija vājāka kā

cilvēkam. Standartizējot pēc ķermeņa virsmas laukuma, rivastigmīna un tā vielmaiņas produktu

iedarbība bija aptuveni vienāda ar maksimālo cilvēkam ieteikto devu – 12 mg dienā. Tomēr, salīdzinot

ar maksimālo devu cilvēkam, dzīvnieki saņēma aptuveni 6 reizes lielāku devu.

Rivastigmīns šķērso dzīvnieku placentāro barjeru un izdalās mātes pienā. Pētot perorālu devu ietekmi

uz grūsnām žurkām un trušiem, preparāta teratogenitāte nav pierādīta. Perorālos pētījumos ar žurku

mātītēm un tēviņiem netika novēroti nevēlami rivastigmīna blakusefekti, kas ietekmētu fertilitāti un

reproduktīvo funkciju, gan vecāku paaudzē, gan vecāku pēcnācējiem.

Pētījumā ar trušiem rivastigmīnam bija konstatēts viegls acu/gļotādas kairinātāja potenciāls.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Nātrija benzoāts

Citronskābe

Nātrija citrāts

Hinolīndzeltenais WS (E104)

Attīrīts ūdens

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Rivastigmine Sandoz šķīdums iekšķīgai lietošanai pēc pudeles atvēršanas ir jāizlieto viena mēneša

laikā.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

C. Neatdzesēt un nesasaldēt.

Uzglabāt vertikālā stāvoklī.

6.5

Iepakojuma veids un saturs

Dzintara krāsas stikla (III klase) pudele ar bērniem neatveramu vāciņu, iegremdētu cauruli un

pašcentrējošu aizbāzni. 50 vai 120 ml pudeles. Iekšķīgi lietojamā šķīduma iepakojumam ir pievienota

dozēšanas šļirce caurules veida konteinerā.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Lietošanai ordinētais šķīduma daudzums no pudeles jāņem, izmantojot pievienoto šļirci devas

paņemšanai.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Austrija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/09/599/017

EU/1/09/599/018

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 11/12/2009

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 11/07/2014

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/76538/2012

EMEA/H/C/001183

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Rivastigmine Sandoz

rivastigmīns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Rivastigmine Sandoz. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Rivastigmine Sandoz lietošanu.

Kas ir Rivastigmine Sandoz?

Rivastigmine Sandoz ir zāles, kas satur aktīvo vielu rivastigmīnu. Tās ir pieejamas kā kapsulas (1,5 mg,

3 mg, 4,5 mg un 6 mg) un kā šķīdums iekšķīgai lietošanai (2 mg/ml).

Kāpēc lieto Rivastigmine Sandoz?

Rivastigmine Sandoz lieto, lai ārstētu pacientus ar viegli izteiktu līdz vidēji smagu Alcheimera demenci,

progresējošu smadzeņu darbības traucējumu, kas pakāpeniski ietekmē atmiņu, prāta spējas un

uzvedību. Rivastigmine Sandoz var lietot arī, lai ārstētu Parkinsona slimības pacientus ar viegli izteiktu

vai vidēji smagu demenci.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Rivastigmine Sandoz?

Ārstēšana ar Rivastigmine Sandoz jāsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi Alcheimera slimības vai

Parkinsona slimības izraisītas demences pacientu diagnostikā un ārstēšanā. Ārstēšana uzsākama

vienīgi tad, ja ir aprūpētājs, kas regulāri uzrauga, kā pacients lieto Rivastigmine Sandoz. Ārstēšana

jāturpina, kamēr zāles dod ieguvumu, bet devu var samazināt vai pārtraukt ārstēšanu, ja pacientam

novēro blakusparādības.

Rivastigmine Sandoz lieto divreiz dienā, rīta un vakara ēdienreizēs. Kapsulas ir jānorij veselas.

Sākumdeva ir 1,5 mg divreiz dienā. Pacientiem, kas šo devu panes, to var palielināt pakāpeniski, ikreiz

par 1,5 mg, taču ne biežāk kā reizi divās nedēļās, līdz sasniedz regulāri lietojamo devu no 3 līdz 6 mg

Rivastigmine Sandoz

2. lappuse no 3

divreiz dienā. Lai panāktu maksimālo iedarbīgumu, jālieto augstākā panesamā deva, bet nedrīkst

pārsniegt 6 mg divreiz dienā.

Rivastigmine Sandoz darbojas?

Rivastigmine Sandoz aktīvā viela rivastigmīns ir pretdemences zāles. Alcheimera demences vai

Parkinsona slimības izraisītas demences pacientiem iet bojā noteiktas smadzeņu nervu šūnas, tādejādi

pazeminās neirotransmitera acetilholīna (ķīmiskas vielas, kas nodrošina nervu šūnām iespēju

savstarpēji sazināties) līmenis. Rivastigmīns iedarbojas, bloķējot fermentus, kas noārda acetilholīnu:

acetilholīnesterāzi un butirilholinesterāzi. Bloķējot šos fermentus, Rivastigmine Sandoz ļauj paaugstināt

acetilholīna līmeni smadzenēs, sekmējot Alcheimera demences vai Parkinsona slimības izraisītas

demences simptomu mazināšanu.

Kā noritēja Rivastigmine Sandoz izpēte?

Rivastigmine Sandoz novērtēja, trijos pamatpētījumos iekļaujot 2126 pacientus ar viegli izteiktu līdz

vidēji smagu Alcheimera slimības formu. Turklāt Rivastigmine Sandoz novērtēja arī pētījumā, kas

aptvēra 541 pacientu ar Parkinsona slimības izraisītu demenci. Visi pētījumi ilga sešus mēnešus, un

tajos salīdzināja Rivastigmine Sandoz iedarbību ar placebo (fiktīvu ārstēšanu). Galvenie iedarbīguma

rādītāji bija simptomu izmaiņas divās galvenajās jomās: kognitīvajā (spēja domāt, apgūt un iegaumēt

jauno) un vispārējā (vairāku jomu, tostarp vispārējās funkcionalitātes, izziņas simptomu, uzvedības un

spējas veikt ikdienas darbības jomu apvienojumā).

Papildus pētījums, iekļaujot 27 pacientus, tika veikts, lai pierādītu, ka ar Rivastigmine Sandoz kapsulām

un šķīdumu iekšķīgai lietošanai var nodrošināt līdzīgu aktīvās vielas līmeni asinīs.

Kādas bija Rivastigmine Sandoz priekšrocības šajos pētījumos?

Rivastigmine Sandoz bija iedarbīgākas par placebo simptomu kontrolēšanā. Trijos Rivastigmine Sandoz

novērtēšanas pamatpētījumos ar Alcheimera demences pacientiem, kuri saņēma no 6 līdz 9 mg dienā,

kognitīvo simptomu vidējais pieaugums bija 0,2 punkti pret atskaites līmeni, 22,9 punktiem pētījuma

sākumā, pie tam zemāks punktu skaits norāda uz labāku rezultātu. Rezultātu salīdzināja ar pieaugumu

par 2,6 punktiem no atskaites līmeņa 22,5 punktiem placebo grupā. Vispārējā jomā pacientiem, kas

lietoja Rivastigmine Sandoz, simptomu pieaugums bija 4,1 punkts salīdzinājumā ar 4,4 punktiem

placebo grupā.

Parkinsona slimības izraisītās demences pacientiem, kuri lietoja Rivastigmine Sandoz kapsulas, novēroja

kognitīvo simptomu uzlabojumu par 2,1 punktu salīdzinājumā ar pasliktināšanos par 0,7 punktiem

placebo grupā; atskaites līmenis abām grupām bija aptuveni 24 punkti. Arī vispārējā jomā simptomu

uzlabojums bija izteiktāks pacientiem, kuri lietoja Rivastigmine Sandoz.

Kāds risks pastāv, lietojot Rivastigmine Sandoz?

Rivastigmine Sandoz novērtēšanas laikā novērotās blakusparādības ir atkarīgas no ārstējamās

demences veida. Kopumā visbiežāk novērojamās blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) bija

slikta dūša (novērota 38 pacientiem no 100) un vemšana (novērota 23 pacientiem no 100), īpaši

Rivastigmine Sandoz devas palielināšanas posmā. Pilns visu Rivastigmine Sandoz izraisīto

blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Rivastigmine Sandoz nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret rivastigmīnu, citiem

karbamāta atvasinājumiem vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. Tās nedrīkst lietot arī pacienti, kuriem,

Rivastigmine Sandoz

3. lappuse no 3

iespējams, agrāk pret Exelon plāksteri ir bijusi smaga alerģiska reakcija, ko dēvē par „alerģisko

kontaktdermatītu”.

Kāpēc Rivastigmine Sandoz tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka Rivastigmine Sandoz iedarbīgums Alcheimera

demences ārstēšanā ir neliels, lai gan tas neatspoguļo ievērojamo uzlabojumu dažiem pacientiem.

Sākotnēji komiteja secināja, ka Parkinsona slimības izraisītās demences ārstēšanā Rivastigmine Sandoz

sniegtie ieguvumi neatsver šo zāļu radīto risku. Taču pēc šā atzinuma atkārtotas izskatīšanas komiteja

secināja, ka šo zāļu nelielais iedarbīgums var sniegt ieguvumu noteiktai šo pacientu daļai.

Tāpēc Komiteja nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Rivastigmine Sandoz, pārsniedz šo zāļu radīto

risku, un ieteica izsniegt Rivastigmine Sandoz reģistrācijas apliecību. Šīs reģistrācijas pamatā bija

Exelon reģistrācijas apliecība, ko izsniedza 1998. gadā („apzināta piekrišana”).

Cita informācija par Rivastigmine Sandoz.

Eiropas Komisija 2009. gada 11. decembrī piešķīra Rivastigmine Sandoz

reģistrācijas apliecību, kas

derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Rivastigmine Sandoz EPAR teksts pieejams aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Rivastigmine Sandoz pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir daļa no EPAR) vai, sazinoties ar

ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējoreiz atjaunināja 11.2012.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju