Rhinocort Aqua 64 µg deguna aerosols, suspensija

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

16-08-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Budezonīds
Pieejams no:
AstraZeneca UK Limited, United Kingdom
ATĶ kods:
R01AD05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Budesonidum
Deva:
64 µg/devā
Zāļu forma:
Deguna aerosols, suspensija
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
AstraZeneca AB, Sweden
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000642

SASKAŅOTS ZVA 16.08.2017.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Rhinocort Aqua 64 µg deguna aerosols, suspensija

budezonīds (budesonidum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem

ir līdzīgi simptomi.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Rhinocort Aqua un kādam nolūkam to lieto

Pirms Rhinocort Aqua lietošanas

Kā lietot Rhinocort Aqua

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Rhinocort Aqua

Sīkāka informācija

1.

Kas ir Rhinocort Aqua un kādam nolūkam to lieto

Rhinocort Aqua satur zāles ko sauc par budezonīdu. Tas pieder zāļu grupai - kortikosteroīdiem. Kotikosteroīdus

lieto iekaisuma samazināšanai.

Rhinocort Aqua lieto, lai ārstētu alerģijas, tādas kā sezonas alerģisko rinītu (“siena drudzi”) un pastāvīgu

deguna gļotādas iekaisumu (rinītu). Tas var arī aizkavēt un novērst šos efektus.

Rhinocort Aqua lieto arī profilaktiski pret deguna polipiem (gļotādas izaugumiem) pēc polipektomijas

(izņemšanas) un deguna polipozes ārstēšanai.

2.

Pirms Rhinocort Aqua lietošanas

Nelietojiet Rhinocort Aqua šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret budezonīdu vai kādu citu (6. punktā minēto)

šo zāļu sastāvdaļu (Skatīt nodaļu 6: Sīkāka informācija).

Ja Jums ir šaubas par to vai tas attiecas uz Jums, pirms Rhinocort Aqua lietošanas uzsākšanas dariet to zināmu

savam ārstam.

Īpaša piesardzība, lietojot Rhinocort Aqua, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms Rhinocort Aqua lietošanas, informējiet savu ārstu vai farmaceitu, ja

Jums ir tuberkuloze.

Jums ir elpceļu infekcija.

Ja Jums ir šaubas par to vai augstāk minētais attiecas uz Jums, pirms Rhinocort Aqua lietošanas uzsākšanas,

konsultējieties ar savu ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja Jums rodas neskaidra redze vai citi redzes traucējumi, sazinieties ar ārstu.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras pēdējā laikā esat lietojis, arī par tādām, ko izsniedz

bez receptes vai homeopātiskām zālēm.

Īpaši pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojiet kortikosteroīdu tabletes. Uzsākot lietot Rhinocort Aqua, ārsts Jums

var ieteikt lietot tās mazāk. Ja Jūs novērojiet kādus neparastus efektus, pastāstiet par to savam ārstam.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no zemāk minētajām zālēm: ketokonazols,

itrakonazols un cimetidīns.

SASKAŅOTS ZVA 16.08.2017.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jums ir grūtniecība vai Jūs to plānojat, pirms sākat lietot Rhinocort Aqua, izstāstiet to savam ārstam

vai farmaceitam.

Ja Jums iestājas grūtniecība Rhinocort Aqua lietošanas laikā, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Ja Jūs zīdāt bērnu, pirms Rhinocort Aqua lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Rhinocort Aqua neietekmē spēju vadīt autotransportu vai apkalpot iekārtas.

3.

Kā lietot Rhinocort aqua

Vienmēr lietojiet Rhinocort Aqua tieši tā, kā noteicis ārsts. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam. Izlasiet šo lietošanas instrukciju, lai atgādinātu sev ārsta vai farmaceita teikto.

Bērniem jālieto Rhinocort Aqua tikai vecāku uzraudzībā, lai pārliecinātos par pareizas devas lietošanu, kas atbilst

ārsta norādījumiem.

Cik daudz ir jālieto Rhinocort Aqua

Alerģijas tādas kā “siena drudzis” un pastāvīgs rinīts

Parastās devas pieaugušajiem un bērniem vecākiem par 6 gadiem:

Sākuma deva parasti ir 256 mikrogrami dienā. To var lietot vienu reizi dienā no rīta vai sadalīt divās

reizēs - no rīta un vakarā.

Vienu reizi dienā - 2 pūtieni (2 x 64 mikrogrami) katrā nāsī no rīta.

Divas reizes dienā - 1 pūtiens (1 x 64 mikrogrami) katrā nāsī no rīta un vakarā.

Ārsts var samazināt devas, ja Jūsu simptomi uzlabojas.

Ja Jums ir sezonas alerģisks rinīts (“siena drudzis”), mēģiniet uzsākt ārstēšanu ar Rhinocort Aqua dažas dienas

pirms alerģijas sezonas sākuma.

Deguna polipu ārstēšana un profilakse

Parastā deva: 256 mikrogrami dienā. To var lietot vienu reizi dienā no rīta vai sadalīt divās reizēs – no

rīta un vakarā.

Vienu reizi dienā - 2 pūtieni (2 x 64 mikrogrami) katrā nāsī no rīta.

Divas reizes dienā - 1 pūtiens (1 x 64 mikrogrami) katrā nāsī no rīta un vakarā.

Piezīme: Jūs varat nesajust nekādus efektus pirmajās dienās. Nepārtrauciet lietot Rhinocort Aqua. Turpiniet

lietot zāles, kā ārsts to ir noteicis. Ja Jūs nejūtiet nekādu atšķirību vēl pēc dažām dienām, konsultējieties ar savu

ārstu. Pilnīga Rhinocort Aqua iedarbība tiek sasniegta pēc dažām dienām. Alerģiju un deguna polipu ārstēšana

var turpināties līdz 3 mēnešiem.

Kā pareizi lietot Rhinocort Aqua deguna aerosolu?

1.

Deguna aerosola sagatavošana

Pirms Rhinocort

Aqua deguna aerosola lietošanas pirmo reizi, Jums tas ir jāsagatavo (jāpiepilda ar zālēm).

To dariet šādi:

Šis sagatavošanas efekts saglabājas aptuveni 24 stundas. Ja aerosols netiek lietots katru dienu, tad Jums tas

būs jāsagatavo atkal. Šoreiz gaisā jāizpūš tikai vienu reizi.

2.

Rhinocort

Aqua lietošana

Izšņauciet degunu. Sakratiet pudelīti.

Pudelīti

sakratiet

noņemiet aizsargvāciņu.

Turiet pudelīti uz augšu kā

parādīts zīmējumā.

Izpūtiet gaisā vairākas (5-10)

reizes tā, lai veidotos viendabīgs

smidzinājums.

SASKAŅOTS ZVA 16.08.2017.

Noņemiet brūno aizsargvāciņu.

Turiet pudelīti kā norādīts attēlā.

Ievietojiet uzgali deguna nāsī un

iepūtiet norādīto devu skaitu (kā noteicis

ārsts). Izdariet to pašu arī otrajā nāsī.

Piezīme. Jums nav nepieciešams ievilkt

gaisu degunā vienlaicīgi ar pūtienu.

Noslaukiet uzgali ar tīru lupatiņu un

uzlieciet

brūno

aizsargvāciņu.

Uzglabājiet pudelīti stāvus.

3.

Uzgaļa tīrīšana

Regulāri tīriet augšējās plastmasas daļas. Notīriet arī, ja Jūs pamaniet, ka aerosols nenāk ārā, kā tas būtu

vajadzīgs. Ja tas tā ir, vispirms pārbaudiet vai aerosola uzgalis ir piepildīts ar zālēm (skatīt augstāk “Deguna

aerosola sagatavošana”). Ja pēc uzgaļa piepildīšanas, tas atkal nedarbojas, tīriet uzgali sekojoši:

Noņemiet brūno aizsargvāciņu un balto deguna uzgali. Plastmasas daļas mazgājiet siltā ūdenī.

Pirms atpakaļ atlikšanas ļaujiet plastmasas daļām pilnīgi nožūt. Nemēģiniet izmantot adatu vai citu asu

priekšmetu uzgaļa caurduršanai.

Pirms lietošanas sagatavojiet uzgali vēlreiz (piepildot ar zālēm).

Papildus informācija par Rhinocort Aqua lietošanu

Ja Jums ir paredzēta operācija vai Jums ir nopietns stress, pasakiet ārstam, ka Jūs lietojat Rhinocort

Aqua. Ārsts var nozīmēt Jums kortikosteroīdu tabletes, it īpaši, ja Jūs lietojiet lielas devas Rhinocort

Aqua vai līdzīgas zāles ilgāku laiku.

Acu bojājumi: Rhinocort Aqua nesamazina acu simptomus alerģijas gadījumā. Ja Jums ir acu

bojājumi, ārsts var nozīmēt papildus ārstēšanu.

Ilgstoša ārstēšanās: Ja Jūs lietojiet Rhinocort Aqua katru dienu ilgāku laiku, Jūsu ārsts regulāri

pārbaudīs Jūsu degunu (deguna gļotādu)

Bērni un pusaudži: Ja bērniem vai pusaudžiem ir nozīmēts Rhinocort Aqua lielas devas ilgāku laiku,

ārsts veiks augšanas kontroli.

Ja esat lietojis Rhinocort Aqua vairāk nekā noteikts

Svarīgi lietot zāles devā, kas noteikta lietošanas instrukcijā vai kuru noteicis Jūsu ārsts. Zāles jālieto tieši tā, kā

noteicis ārsts, jo lietojot lielāku vai mazāku devu, Jūsu veselība var pasliktināties.

Ja esat aizmirsis lietot devu

Ja esat aizmirsis inhalēt devu, izdariet to, tiklīdz par to atceraties. Tomēr tad, ja jau gandrīz ir pienācis laiks

nākamajai devai, aizmirsto devu izlaidiet. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Rhinocort Aqua var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Sekojošas

blakusparādības var būt, lietojot šīs zāles:

Bieži novērojamas blakusparādības (iespējamas mazāk nekā 1 no 10 pacientiem):

deguna asiņošana

kairinājuma sajūta degunā

Retāk novērojamas blakusparādības (iespējamas mazāk nekā 1 no 100 pacientiem):

izsitumi uz ādas

nieze, dermatīts

sejas tūska

muskuļu spazmas

Reti novērojamas blakusparādības (iespējamas mazāk nekā 1 no 1000 pacientiem):

SASKAŅOTS ZVA 16.08.2017.

augšanas ātruma samazināšanās bērniem, ietekme uz virsnierēm

čūlas deguna gļotādā, deguna starpsienas perforācija

smaga anafilaktiska reakcija

disfonija

kontūzija

neskaidra redze

Vēl retāk var būt dažādi psihiski un uzvedības traucējumi, to vidū psihomotora hiperaktivitāte, miega traucējumi,

nemiers, depresija vai agresivitāte (īpaši bērniem), katarakta, glaukoma.

Blakusparādības parasti ir vieglas un ilgst tikai īsu brīdi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Rhinocort aqua

Uzglabāt Rhinocort Aqua bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

Nesasaldēt.

Uzglabāt pudelīti stāvus.

Pēc lietošanas vienmēr uzlieciet atpakaļ brūno vāciņu.

Izlietot 2 mēnešu laikā pēc pudelītes atvēršanas.

Nelietojiet Rhinocort Aqua pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uzlīmē uz pudelītes vai uz ārējā

iepakojuma pēc “Použitelné do”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo

zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Rhinocort Aqua satur

Rhinocort Aqua ir dozēts deguna aerosols.

Aktīvā viela ir budezonīds. Katra deva (1 pūtiens) satur 64 mikrogramus budezonīda.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze (E460), nātrija karboksimetilceluloze (E466), bezūdens

glikoze, polisorbāts 80 (E433), dinātrija edetāts, kālija sorbāts (E202), sālsskābe un attīrīts ūdens.

Katra pudelīte Rhinocort Aqua satur 120 devas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AstraZeneca UK Limited

2 Kingdom Street,W2 6BD, London, Lielbritānija

Ražotājs

AstraZeneca AB

15185, Södertälje, Zviedrija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs Latvijā: SIA ELPIS, Rāmuļu iela 15, Rīga,

Latvija, LV-1005, t. 67381170.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas Nr.I000642.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju