Revinty Ellipta

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

21-05-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
flutikazonu furoate, vilanterol trifenatate
Pieejams no:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
ATĶ kods:
R03AK10
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
fluticasone furoate / vilanterol
Ārstniecības grupa:
Adrenergics and other drugs for obstructive airway diseases
Ārstniecības joma:
Astma
Ārstēšanas norādes:
Astmas IndicationRevinty Ellipta ir norādīts regulāri astmas ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem un vecāki, ja izmantot kombinācija produktu (ilgstošas darbības beta2-agonistu un inhalējamo kortikosteroīdu) ir gadījumā:pacientiem, kas netiek pienācīgi kontrolēts ar inhalējamo kortikosteroīdu un "kā vajag" ieelpo īss darbojas beta2-agonistus. HOPS IndicationRevinty Ellipta ir norādīts simptomātiska ārstēšana pieaugušajiem ar HOPS ar FEV1.
Produktu pārskats:
Revision: 17
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/002745
Autorizācija datums:
2014-05-02
EMEA kods:
EMEA/H/C/002745

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

21-05-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

21-05-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

21-05-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

21-05-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

17-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

21-05-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

21-05-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

21-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

21-05-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

17-05-2018

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Revinty Ellipta 92 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dozēts

Revinty Ellipta 184 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dozēts

Fluticasoni furoas/vilanterolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Revinty Ellipta un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Revinty Ellipta lietošanas

Kā lietot Revinty Ellipta

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Revinty Ellipta

Iepakojuma saturs un cita informācija

Secīgi norādījumi

1.

Kas ir Revinty Ellipta un kādam nolūkam to lieto

Revinty Ellipta satur divas aktīvās vielas – flutikazona furoātu un vilanterolu. Pieejami divi Revinty Ellipta

devu stiprumi – 92 mikrogrami flutikazona furoāta/22 mikrogrami vilanterola un 184 mikrogrami

flutikazona furoāta/22 mikrogrami vilanterola.

92/22 mikrogramu devu lieto hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (

HOPS

) regulārai ārstēšanai

pieaugušajiem un

astmas

ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma.

184/22 mikrogramu devu lieto

astmas

ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma.

184/22 mikrogramu deva nav apstiprināta HOPS ārstēšanai.

Revinty Ellipta ir jālieto katru dienu, nevis tikai tad, kad parādās elpošanas traucējumi vai citi

HOPS un astmas simptomi. Šīs zāles nedrīkst lietot pēkšņa elpas trūkuma vai sēkšanas lēkmes

simptomu atvieglošanai.

Ja Jums sākas šāda veida lēkme, Jums jālieto ātras iedarbības inhalators

(piemēram, salbutamols). Ja Jums nav ātras iedarbības inhalatora, sazinieties ar ārstu.

Flutikazona furoāts pieder pie zāļu grupas, ko sauc par kortikosteroīdiem, bieži vienkārši par steroīdiem.

Kortikosteroīdi mazina iekaisumu. Tie mazina pietūkumu un kairinājumu plaušu sīkajos elpceļos un tādējādi

pakāpeniski mazina elpošanas traucējumus. Kortikosteroīdi arī palīdz profilaktiski novērst astmas lēkmes un

HOPS paasinājumus.

Vilanterols pieder pie zāļu grupas, ko sauc par ilgstošas darbības bronhodilatatoriem. Tas atslābina plaušu

sīko elpceļu muskulatūru. Tas palīdz atvērt elpceļus un atvieglo gaisa ieplūšanu un izplūšanu no plaušām.

Lietojot regulāri, tas palīdz saglabāt sīkos elpceļus atvērtus.

Lietojot šīs divas aktīvās vielas kopā regulāri, tās Jums palīdzēs labāk kontrolēt elpošanas traucējumus nekā

katras no šīm zālēm atsevišķi.

Astma

ir nopietna, ilgstoša plaušu slimība, kuras gadījumā sīkos elpceļus aptverošie muskuļi saspringst

bronhokonstrikcija

), pietūkst un tiek sakairināti (

iekaisums

). Tai raksturīgi tādi simptomi kā elpas trūkums,

sēkšana, spiediena sajūta krūtīs un klepus; tie brīžiem parādās un tad atkal izzūd. Pierādīts, ka Revinty

Ellipta mazina astmas paasinājumus un simptomus.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

ir nopietna, ilgstoša plaušu slimība, kad elpceļi iekaist un

sabiezē. Simptomi ir elpas trūkums, klepus, nepatīkama sajūta krūtīs un gļotu atklepošana. Pierādīts, ka

Revinty Ellipta mazina HOPS simptomu paasinājumus.

2.

Kas Jums jāzina pirms

Revinty Ellipta lietošanas

Nelietojiet Revinty Ellipta šādos gadījumos:

ja Jums ir

alerģija

pret flutikazona furoātu, vilanterolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu.

ja uzskatāt, ka iepriekšminētais attiecas uz Jums, nelietojiet Revinty Ellipta, kamēr neesat

konsultējies ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Revinty Ellipta lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir

aknu slimība

, jo Jums ir lielāka blakusparādību iespējamība. Ja Jums ir vidēji smaga vai

smaga aknu slimība, ārsts ierobežos zāļu devu, nosakot, ka Jūs varat lietot tikai mazāko Revinty

Ellipta stiprumu (92/22 mikrogramus vienu reizi dienā);

ja Jums ir

sirds slimības

paaugstināts asinsspiediens

ja Jums ir plaušu tuberkuloze (TB) vai jebkāda ilgstoša vai neārstēta infekcija;

ja Jums ir kādreiz ir teikts, ka Jums ir cukura diabēts vai paaugstināts glikozes līmenis asinīs;

ja Jums

vairogdziedzera darbības traucējumi

ja Jūsu asinīs ir

zems kālija līmenis

ja Jūs pamanāt neskaidru redzi vai citus redzes traucējumus.

Pirms šo zāļu lietošanas

konsultējieties ar ārstu,

ja uzskatāt, ka kaut kas no iepriekš minētā attiecas

uz Jums.

Revinity Ellipta lietošanas laikā

Sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas neskaidra redze vai citi redzes traucējumi.

Sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas pastiprinātas slāpes, bieža urinācija vai neizskaidrojams

nogurums (pazīmes, kas liecina par paaugstinātu glikozes līmeni asinīs).

Tūlītēji elpošanas traucējumi

Ja uzreiz pēc Revinty Ellipta lietošanas Jums kļūst grūtāk elpot vai pastiprinās sēkšana,

pārtrauciet šo zāļu

lietošanu

un nekavējoties

meklējiet medicīnisku palīdzību

Plaušu infekcija

Ja lietojat šīs zāles pret HOPS, Jums var būt palielināts plaušu infekcijas, ko sauc par pneimoniju, risks.

Informāciju par simptomiem, kuriem jāpievērš uzmanība šo zāļu lietošanas laikā, skatiet 4. punktā. Pēc

iespējas ātrāk informējiet ārstu, ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem.

Bērni un pusaudži

Nelietojiet šīs zāles bērniem līdz 12 gadu vecumam astmas ārstēšanai vai jebkura vecuma bērniem un

pusaudžiem HOPS ārstēšanai.

Citas zāles un Revinty Ellipta

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja nezināt, kādas zāles lietojat, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Dažas zāles var ietekmēt šo zāļu iedarbību vai palielināt blakusparādību iespējamību. Tās ir:

bēta blokatori, piemēram, metoprolols, ko lieto paaugstināta asinsspiediena vai sirds slimību

ārstēšanai;

ketokonazols, ko lieto

sēnīšinfekciju

ārstēšanai;

ritonavīrs vai kobicistats, ko lieto

HIV infekcijas

ārstēšanai.

ilgstošas darbības bēta

adrenoreceptoru agonisti, piemēram, salmeterols.

Pasakiet ārstam vai farmaceitam,

ja lietojat kādas no šīm zālēm. Ja lietojat kādas no šīm zālēm,

ārsts var vēlēties Jūs rūpīgi novērot, jo tās var pastiprināt Revinty Ellipta izraisītās blakusparādības.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā, izņemot

gadījumus, kad ārsts ir atļāvis tās lietot.

Nav zināms, vai šo zāļu sastāvdaļas var izdalīties mātes pienā. Ja barojat bērnu ar krūti, pirms Revinty

Ellipta lietošanas Jums jākonsultējas ar ārstu. Nelietojiet šīs zāles, ja barojat bērnu ar krūti, izņemot

gadījumus, kad ārsts ir atļāvis tās lietot.

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms Revinty Ellipta lietošanas

konsultējieties ar ārstu

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles nevarētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Revinty Ellipta satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura vai piena olbaltumvielu nepanesība, pirms lietojat šīs zāles,

konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Revinty Ellipta

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, medmāsai

vai farmaceitam.

Cik daudz jālieto

Astma

Ieteicamā deva

astmas ārstēšanai ir pa vienai inhalācijai (92 mikrogrami flutikazona furoāta un

22 mikrogrami vilanterola) vienreiz dienā vienā un tai pašā laikā.

Ja Jums ir smaga astma, ārsts var nolemt, ka Jums jālieto pa vienai lielākas devas inhalācijai

(184 mikrogrami flutikazona furoāta un 22 mikrogrami vilanterola). Arī šo devu lieto reizi dienā vienā un tai

pašā laikā.

HOPS

Ieteicamā deva

HOPS ārstēšanai ir pa vienai inhalācijai (92 mikrogrami flutikazona furoāta un

22 mikrogrami vilanterola) vienreiz dienā vienā un tai pašā laikā.

Lielākā Revinty Ellipta deva (184 mikrogrami flutikazona furoāta un 22 mikrogrami vilanterola) nav

piemērota HOPS ārstēšanai.

Revinty Ellipta lietojams inhalācijām.

Lietojiet Revinty Ellipta katru dienu vienā un tajā pašā laikā, jo šo zāļu iedarbība ilgst 24 stundas.

Ļoti svarīgi ir lietot šīs zāles katru dienu, kā norādījis ārsts. Tas Jums palīdzēs izvairīties no simptomiem gan

dienā, gan naktī.

Revinty Ellipta nedrīkst lietot pēkšņa elpas trūkuma vai sēkšanas lēkmes simptomu atvieglošanai

. Ja

Jums sākas šāda veida lēkme, jālieto ātras iedarbības inhalators (piemēram, salbutamols).

Ja Jums šķiet, ka elpas trūkums vai sēkšana ir biežāk kā parasti vai ka lietojat ātras iedarbības inhalatoru

biežāk kā parasti, konsultējieties ar ārstu.

Kā lietot Revinty Ellipta

Pilnu informāciju skatiet “Secīgos norādījumos” pēc šīs instrukcijas 6. punkta.

Pirms lietošanas Jums Revinty Ellipta nav īpaši jāsagatavo, pat ja lietosiet to pirmo reizi.

Ja simptomi nemazinās

Ja simptomi (elpas trūkums, sēkšana, klepus) nemazinās vai pastiprinās, vai ja biežāk lietojat ātras iedarbības

inhalatoru:

pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu.

Ja esat lietojis Revinty Ellipta vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat inhalējis vairāk Revinty Ellipta, nekā ārsts norādījis, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jūs varat pamanīt, ka sirds pukst straujāk nekā parasti, varat just trīci vai galvassāpes.

Ja esat ilgstoši lietojis vairāk, nekā norādījis ārsts, īpaši svarīgi ir lūgt padomu ārstam vai

farmaceitam. Tas ir tāpēc, ka lielākas

Revinty Ellipta

devas

var mazināt organisma dabiski izstrādāto

steroīdo hormonu daudzumu.

Ja esat aizmirsis lietot Revinty Ellipta

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja Jums sākas sēkšana vai elpas trūkums vai rodas kādi citi astmas lēkmes simptomi,

lietojiet ātras

iedarbības inhalatoru

(piemēram,

salbutamolu) un tad meklējiet medicīnisku palīdzību.

Nepārtrauciet lietot Revinty Ellipta, neprasot padomu

Lietojiet šīs zāles tik ilgi, cik iesaka ārsts. Tās darbosies tikai tikmēr, kamēr tās lietosiet. Nepārtrauciet, ja

vien ārsts to neliek darīt, pat ja jūtaties labāk.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Alerģiskas reakcijas

Alerģiskas reakcijas pret Revinty Ellipta rodas reti (tās var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem).

Ja Jums pēc Revinty Ellipta lietošanas rodas kāds no tālāk minētajiem simptomiem,

pārtrauciet šo zāļu

lietošanu un nekavējoties informējiet ārstu:

izsitumi uz ādas (

nātrene

) vai apsārtums;

pietūkums, reizēm sejas vai mutes pietūkums (

angioedēma

stipra sēkšana, klepus vai apgrūtināta elpošana;

pēkšņs vājums vai pirmsģīboņa sajūta (kas var izraisīt ģīboni vai samaņas zudumu).

Tūlītēji elpošanas traucējumi

Tūlītēji elpošanas traucējumi pēc Revinty Ellipta lietošanas ir reti.

Ja uzreiz pēc Revinty Ellipta lietošanas Jums kļūst grūtāk elpot vai pastiprinās sēkšana,

pārtrauciet šo zāļu

lietošanu

un nekavējoties

meklējiet medicīnisku palīdzību

Pneimonija (plaušu infekcija)

(bieža blakusparādība, tā var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem).

Pastāstiet ārstam,

ja Revinty Ellipta lietošanas laikā Jums rodas jebkas no tālāk minētā, jo tie var būt

plaušu infekcijas simptomi:

drudzis vai drebuļi;

pastiprināta gļotu izdalīšanās, gļotu krāsas izmaiņas;

klepus pastiprināšanās vai elpošanas grūtību pastiprināšanās.

Citas blakusparādības:

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var skart

vairāk nekā 1 no 10

cilvēkiem:

galvassāpes;

saaukstēšanās.

Biežas blakusparādības

Tās var skart

līdz 1 no 10

cilvēkiem:

sūrstoši, piepacelti plankumi mutē vai rīklē, ko izraisījusi sēnīšinfekcija (

kandidoze

). Mutes

skalošana ar ūdeni uzreiz pēc Revinty Ellipta lietošanas var palīdzēt novērst šīs blakusparādības

attīstību;

plaušu iekaisums

(bronhīts

deguna blakusdobumu vai rīkles infekcija;

gripa;

sāpes un kairinājums mutes dobuma mugurējā daļā un rīklē;

deguna blakusdobumu iekaisums;

deguna nieze, iesnas, aizlikts deguns;

klepus;

balss izmaiņas;

kaulu stiprības mazināšanās, kas izraisa lūzumus;

vēdersāpes;

muguras sāpes;

paaugstināta temperatūra (

drudzis

locītavu sāpes;

muskuļu spazmas.

Retākas blakusparādības

Tās var skart

līdz 1 no 100

cilvēkiem:

neregulāri sirdspuksti;

neskaidra redze;

paaugstināts glikozes līmenis asinīs (

hiperglikēmija

Retas blakusparādības

Tās var skart

līdz

1 no 1000

cilvēkiem:

paātrināta sirdsdarbība (

tahikardija

sajūtama sirdsdarbība (

sirdsklauves

trīce;

trauksme.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Revinty Ellipta

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un etiķetes pēc “Derīgs līdz” vai

“EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt inhalatoru noslēgtajā veidnē, lai pasargātu no mitruma, un izņemt tikai tieši pirms pirmās

lietošanas. Kad veidne ir atvērta, inhalatoru drīkst lietot ne ilgāk par 6 nedēļām, skaitot no veidnes atvēršanas

datuma. Uzrakstiet paredzētajā vietā uz uzlīmes datumu, kad inhalators ir jāizmet. Datums jāuzraksta tūlīt

pēc inhalatora izņemšanas no veidnes.

Ja glabājat zāles ledusskapī, pirms lietošanas

vismaz vienu stundu paturiet inhalatoru istabas

temperatūrā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Revinty Ellipta satur

Aktīvās vielas ir flutikazona furoāts un vilanterols.

92/22 mikrogramu deva: katrā inhalācijas izdalītajā devā (devā, kas izdalās no iemutņa) ir 92

mikrogrami flutikazona furoāta un 22 mikrogrami vilanterola (trifenatāta veidā).

184/22 mikrogramu deva: katrā inhalācijas izdalītajā devā (devā, kas izdalās no iemutņa) ir

184 mikrogrami flutikazona furoāta un 22 mikrogrami vilanterola (trifenatāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu) un magnija stearāts.

Revinty Ellipta ārējais izskats un iepakojums

Pati Ellipta ierīce ir gaiši pelēks inhalators ar dzeltenu iemutņa vāciņu un devu skaitītāju. Tas ir iepakots

folijas lamināta veidnē ar noplēšamu folijas vāciņu. Veidnē ir mitrumu saistoša paciņa, lai mazinātu mitrumu

iepakojumā. Kad esat atvēris veidnes vāciņu, izmetiet mitruma saistītāju – neēdiet un neieelpojiet to. Pēc

iepakojuma atvēršanas ierīce nav jāglabā folijas lamināta veidnē.

Inhalatorā atrodas divas alumīnija folijas lamināta plāksnītes ar 14 vai 30 devām. Vairāku kastīšu

iepakojumā ir 3 x 30 devu inhalatori.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Īrija

Ražotājs:

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations),

Priory Street,

Ware,

Hertfordshire, SG12 0DJ

Lielbritānija

Glaxo Operations UK Limited (trading as GlaxoWellcome Operations),

Harmire Road,

Barnard Castle,

County Durham DL12 8DT

Lielbritānija.

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No.2,

23 Rue Lavoisier,

27000 Evreux,

Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

BERLIN-CHEMIE AG

Tel: +49 (0) 30 67070

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Menarini Hellas Α.Ε.

Τηλ. + 30 210 8316111-13

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

FAES FARMA, S.A.

Tel: + 34 900 460 153

aweber@faes.es

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

MENARINI France

Tél: + 33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

BIAL, Portela & Ca. SA.

Tel: + 351 22 986 61 00

info@bial.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

This leaflet

Carton

Tray lid

Inhaler

Desiccant

Tray

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Tel: +39-055 56801

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <

MM/GGGG

}>

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

Secīgi norādījumi

Kas ir Ellipta inhalators?

Kad pirmo reizi lietojat Ellipta inhalatoru, Jums nav jāpārbauda, vai tas darbojas labi, un nav nekādā īpašā

veidā tas jāsagatavo lietošanai. Vienkārši ievērojiet šos secīgos norādījumus.

Jūsu Revinty Ellipta inhalatora kārbas saturs

Veidnes vāciņš

Inhalators

Mitruma saistītājs

Veidne

Kārba

Šī lietošanas

instrukcija

Desiccant

Inhalators ir iepakots veidnē.

Neatveriet veidni, kamēr neesat gatavs sākt lietot jauno inhalatoru

. Kad

Jūs esat gatavs inhalatora lietošanai, noplēsiet vāciņu, lai atvērtu veidni. Veidnē atrodas

mitrumu saistoša

paciņa

, kas mazina mitrumu. Izmetiet šo mitruma saistošo paciņu –

neatveriet, neēdiet un neieelpojiet to

Kad izņemsiet inhalatoru no veidnes, tas būs aizvērtā stāvoklī.

Neatveriet inhalatoru, kamēr neesat gatavs

inhalēt zāļu devu.

Kad veidne ir atvērta, uz inhalatora uzlīmes paredzētajā vietā uzrakstiet „Izmest līdz”

datumu. „Izmest līdz” datums ir 6 nedēļas pēc veidnes atvēršanas datuma. Pēc šī datuma inhalatoru vairs

nedrīkst lietot. Veidni var izmest tūlīt pēc tās atvēršanas.

Tālāk aprakstītie norādījumi par 30 devu Ellipta inhalatora (zāles 30 dienām) lietošanu ir attiecināmi arī uz

14 devu Ellipta inhalatoru (zāles 14 dienām).

Mitruma saistītājs

1.

Izlasiet šo, pirms sākat

Ja atvērsiet un aizvērsiet vāciņu, neinhalējot zāles, Jūs zaudēsiet devu.

Zaudētā deva tiks droši saglabāta inhalatorā, taču to vairs nevarēs inhalēt.

Nav iespējams vienā inhalācijā nejauši inhalēt pārāk daudz zāļu vai dubultu devu.

2.

Devas sagatavošana

Atveriet vāciņu, kad esat gatavs lietot devu. Inhalators nav jākrata.

Slidiniet vāciņu uz leju, līdz sadzirdat klikšķi.

Tagad zāles ir gatavas inhalēšanai.

To apstiprina devu skaitītāja rādījums, kas samazinās par

1

devu.

Ja devu skaitītāja rādījums nesamazinās, kad sadzirdat klikšķi, inhalators zāles neizdalīs.

Aiznesiet to atpakaļ farmaceitam un lūdziet padomu.

Vāciņš

Katru reizi to

atverot, tiek

sagatavota viena

zāļu deva.

Devu skaitītājs

Tas parāda, cik zāļu devu atlicis inhalatorā.

Pirms inhalatora lietošanas sākšanas tas

rāda tieši 30 devu.

Katru reizi atverot vāciņu, skaitītājs parāda

par 1 devu mazāk.

Kad atlicis mazāk par 10 devām, viena

skaitītāja puse kļūst sarkana.

Kad būsiet izlietojis pēdējo devu, viena

skaitītāja puse būs sarkana un lodziņā

būs redzams skaitlis 0. Inhalators tagad ir

tukšs.

Ja pēc tam atvērsiet vāciņu, sarkans būs

pilnīgi viss devu skaitītājs, nevis tikai puse

no tā.

Iemutnis

Gaisa atveres

Klikšķis

3.

Inhalējiet zāles

Turiet inhalatoru nost no mutes un izelpojiet tik dziļi, lai tas Jums neradītu grūtības.

Neizelpojiet

inhalatorā.

Ievietojiet iemutni starp lūpām un stingri ar lūpām to aptveriet.

Neaizklājiet

ar pirkstiem gaisa atveres.

Veiciet vienu ilgu, vienmērīgu un dziļu ieelpu. Pēc iespējas ilgāk aizturiet elpu (vismaz 3 – 4

sekundes).

Attāliniet inhalatora iemutni no mutes.

Lēnām un mierīgi izelpojiet.

Pat lietojot inhalatoru pareizi, Jūs varat nesagaršot un nesajust zāles.

Ja vēlaties iztīrīt iemutni, izmantojiet

sausu drāniņu, un tad

aizveriet vāciņu.

4.

Aizveriet inhalatoru un izskalojiet muti

Slidiniet vāciņu uz augšu līdz atdurei, pārsedzot iemutni.

Pēc inhalatora lietošanas izskalojiet muti ar ūdeni, to nenorijot.

Tā Jūs mazināsiet blakusparādību – mutes vai rīkles iekaisuma – iespējamību.

Inhalācijas brīdī Jūsu

lūpām jāaptver iemutņa

kontūra.

Neaizklājiet ar pirkstiem

gaisa atveres.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Revinty Ellipta 92 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dozēts

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katras inhalācijas izdalītajā devā (devā, kas izdalās no iemutņa) ir 92 mikrogrami flutikazona furoāta

Fluticasoni furoas)

un 22 mikrogrami vilanterola (

Vilanterolum)

(trifenatāta veidā). Tas atbilst iepriekš

nodalītajai devai - 100 mikrogramiem flutikazona furoāta un 25 mikrogramiem vilanterola (trifenatāta

veidā).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katrā izdalītajā devā ir aptuveni 25 mg laktozes (monohidrāta veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Inhalācijas pulveris, dozēts

(Inhalācijas pulveris).

Balts pulveris gaiši pelēkā inhalatorā ar dzeltenu iemutņa vāciņu un devu skaitītāju.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Bronhiālā astma

Revinty Ellipta indicēts regulārai bronhiālās astmas ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu

vecuma, kad piemērota kombinētu zāļu (ilgstošas darbības bēta

agonista un inhalējamā kortikosteroīda)

lietošana:

pacientiem, kuriem slimība nav pietiekami kontrolēta ar inhalējamiem kortikosteroīdiem un īslaicīgas

darbības bēta

agonista lietošanu “pēc vajadzības”;

pacientiem, kuriem slimība jau ir pietiekami kontrolēta, lietojot inhalējamu kortikosteroīdu un

ilgstošas darbības bēta

agonistu.

HOPS (hroniska obstruktīva plaušu slimība)

Revinty Ellipta indicēts simptomātiskai ārstēšanai pieaugušajiem ar HOPS, kuriem FEV

<70 % no

paredzētās normas (pēc bronhodilatatora lietošanas) un anamnēzē ir paasinājumi, neskatoties uz regulāru

bronhodilatatoru lietošanu.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Astma

Pacientiem ar astmu jālieto tāda stipruma Revinty Ellipta, kas satur slimības smaguma pakāpei atbilstošu

flutikazona furoāta (FF) devu. Ārstam jāzina, ka astmas slimniekiem 100 mikrogrami flutikazona furoāta

(FF) vienreiz dienā ir aptuveni ekvivalenti 250 mikrogramiem flutikazona propionāta (FP) divreiz dienā,

savukārt 200 mikrogrami FF vienreiz dienā ir aptuveni ekvivalenti 500 mikrogramiem FP divreiz dienā.

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma, kuriem nepieciešama maza vai vidēja inhalējamo

kortikosteroīdu deva kombinācijā ar ilgstošas darbības bēta

agonistu, sākumdeva ir viena Revinty Ellipta

92/22 mikrogramu inhalācija vienreiz dienā. Ja pacientiem Revinty Ellipta 92/22 mikrogrami nenodrošina

pietiekamu kontroli, devu var palielināt līdz 184/22 mikrogramiem, kas var uzlabot astmas kontroli.

Veselības aprūpes speciālistam regulāri jāpārbauda pacientu stāvoklis, lai lietotā flutikazona

furoāta/vilanterola deva būtu optimāla un tiktu mainīta tikai pēc ārsta ieteikuma. Deva jātitrē līdz mazākajai

devai, kas nodrošina efektīvu simptomu kontroli.

Revinty Ellipta 184/22 mikrogrami lietojami pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma, kuriem

nepieciešama lielāka inhalējamo kortikosteroīdu deva kombinācijā ar ilgstošas darbības bēta

agonistu.

Pacientiem plaušu funkcija parasti uzlabojas 15 minūšu laikā pēc Revinty Ellipta inhalēšanas.

Tomēr pacienti ir jāinformē, ka, lai nodrošinātu astmas simptomu kontroli, zāles jālieto regulāri katru dienu

un ārstēšana jāturpina, pat ja nav simptomu.

Ja simptomi parādās laikā starp devu lietošanām, tūlītējam atvieglojumam jālieto inhalējams ātras iedarbības

bēta

agonists.

Bērni līdz 12 gadu vecumam

Revinty Ellipta lietošanas drošums un efektivitāte astmas indikācijai bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem,

vēl nav noskaidrota.

Dati nav pieejami.

HOPS

Pieaugušie no 18 gadu vecuma

Viena Revinty Ellipta 92/22 mikrogramu inhalācija vienreiz dienā.

Revinty Ellipta 184/22 mikrogrami nav indicēts pacientiem ar HOPS. 184/22 mikrogramu deva nenodrošina

labāku iedarbību kā 92/22 mikrogramu deva, un iespējams lielāks pneimonijas un sistēmisku kortikosteroīdu

izraisītu nevēlamu blakusparādību risks (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Plaušu funkcija pacientiem parasti uzlabojas 16 – 17 minūšu laikā pēc Revinty Ellipta inhalēšanas.

Pediatriskā populācija

HOPS indikācijai pediatriskajā populācijā Revinty Ellipta nelieto.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki (>65 gadus veci)

Šajā pacientu grupā deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Šajā pacientu grupā deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pētījumi pacientiem ar viegliem, vidēji smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem parādīja

flutikazona furoāta sistēmiskās iedarbības (gan C

, gan AUC) palielināšanos (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Jāievēro piesardzība, lietojot pacientiem ar aknu darbības traucējumiem, jo viņiem var būt lielāks ar

kortikosteroīdiem saistītu sistēmisku nevēlamu blakusparādību risks.

Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem maksimālā deva ir

92/22 mikrogrami (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Revinty Ellipta lietojams tikai inhalācijām.

Tas jālieto katru dienu vienā un tai pašā laikā.

Gala lēmums par lietošanu vakarā vai no rīta jāpieņem ārstam.

Ja ir aizmirsta deva, nākamā deva jālieto nākamajā dienā parastajā laikā.

Ja inhalatoru glabā ledusskapī, tas pirms lietošanas vismaz vienu stundu jāpatur istabas temperatūrā.

Lietojot inhalatoru pirmo reizi, nav nekādas nepieciešamības pārbaudīt, vai tas darbojas labi, un kādā īpašā

veidā sagatavot to lietošanai. Jāievēro norādījumi par secīgo rīcību.

Ellipta inhalators iepakots veidnē, kurā ir desikanta paciņa, kas mazina mitrumu. Mitruma saistītāja paciņa ir

jāizmet — to nedrīkst atvērt, ēst vai ieelpot.

Pacientus jābrīdina neatvērt veidni līdz brīdim, kamēr viņi ir gatavi inhalēt zāļu devu.

Kad inhalatoru izņem no veidnes, tas ir aizvērtā stāvoklī. Uz inhalatora uzlīmes paredzētajā vietā ir

jāuzraksta „Izmest līdz” datums. „Izmest līdz” datums ir 6 nedēļas pēc veidnes atvēršanas datuma. Pēc šī

datuma inhalatoru vairs nedrīkst lietot. Veidni var izmest tūlīt pēc tās atvēršanas.

Pēc inhalācijas pacientam jāizskalo mute ar ūdeni, to nenorijot.

Turpmāk sniegtie norādījumi par secīgo rīcību ar 30 devu (zāles 30 dienām) Ellipta inhalatoru attiecas arī uz

14 devu (zāles 14 dienām) Ellipta inhalatoru.

Norādījumi par lietošanu

1.

Izlasiet šo, pirms sākat

Ja inhalatora vāciņu atver un aizver, neinhalējot zāles, deva būs zaudēta. Zaudētā deva tiks droši saglabāta

inhalatorā, taču to vairs nevarēs inhalēt.

Nav iespējams vienā inhalācijā nejauši inhalēt pārāk daudz zāļu vai dubultu devu.

2.

Kā sagatavot devu

Atveriet vāciņu, kad esat gatavs inhalēt devu.

Inhalators nav jākrata.

Slidiniet vāciņu uz leju, līdz sadzirdat

klikšķi

Tagad zāles ir gatavas inhalēšanai. To apstiprina devu skaitītāja rādījums, kas samazinās par 1 devu.

Ja devu skaitītāja rādījums nesamazinās, kad sadzirdat

klikšķi,

inhalators zāles neizdalīs. Aiznesiet to

atpakaļ farmaceitam un lūdziet padomu.

Vāciņš

Katru reizi to

atverot, tiek

sagatavota viena

zāļu deva.

Devu skaitītājs

Tas parāda, cik zāļu devu atlicis inhalatorā.

Pirms inhalatora lietošanas sākšanas tas

rāda tieši 30 devu.

Katru reizi atverot vāciņu, skaitītājs parāda

par 1 devu mazāk.

Kad atlicis mazāk par 10 devām, viena

skaitītāja puse kļūst sarkana.

Kad būsiet izlietojis pēdējo devu, viena

skaitītāja puse būs sarkana un lodziņā

būs redzams skaitlis 0. Inhalators tagad ir

tukšs.

Ja pēc tam atvērsiet vāciņu, sarkans būs

pilnīgi viss devu skaitītājs, nevis tikai puse

no tā.

3.

Kā inhalēt zāles

Turiet inhalatoru nost no mutes un izelpojiet tik dziļi, lai tas Jums neradītu grūtības.

Neizelpojiet inhalatorā.

Ievietojiet iemutni starp lūpām un stingri ar lūpām to aptveriet.

Neaizklājiet ar pirkstiem gaisa atveres.

Veiciet vienu ilgu, vienmērīgu un dziļu ieelpu. Pēc iespējas ilgāk aizturiet elpu (vismaz 3 – 4 sekundes).

Attāliniet inhalatora iemutni no mutes.

Lēnām un mierīgi izelpojiet.

Pat lietojot inhalatoru pareizi, varat nesagaršot un nesajust zāles.

Ja vēlaties iztīrīt iemutni, izmantojiet

sausu drāniņu

un tad

aizveriet vāciņu.

4.

Aizveriet inhalatoru un izskalojiet muti

Slidiniet vāciņu uz augšu līdz atdurei, pārsedzot iemutni.

Pēc inhalatora lietošanas izskalojiet muti ar ūdeni, to nenorijot.

Iemutnis

Gaisa atveres

Klikšķis

Inhalācijas brīdī Jūsu

lūpām jāaptver iemutņa

kontūra.

Neaizklājiet ar pirkstiem

gaisa atveres.

Tā Jūs mazināsiet blakusparādību – mutes vai rīkles iekaisuma – iespējamību.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Slimības pastiprināšanās

Flutikazona furoātu/vilanterolu nedrīkst lietot akūtu astmas simptomu vai akūta HOPS paasinājuma

ārstēšanai, jo tad nepieciešams īslaicīgas darbības bronhodilatators. Ja īslaicīgas darbības bronhodilatatora

lietošana simptomu mazināšanai kļūst biežāka, tas liecina par slimības kontroles pasliktināšanos, un ārstam

pacients ir jāizmeklē.

Pacienti nedrīkst pārtraukt astmas vai HOPS ārstēšanu ar flutikazona furoātu/vilanterolu bez ārsta ziņas, jo

pēc lietošanas pārtraukšanas simptomi var atjaunoties.

Ārstēšanas laikā ar flutikazona furoātu/vilanterolu iespējamas ar astmu saistītas blakusparādības un

paasinājumi. Pacientiem jānorāda turpināt ārstēšanu, bet lūgt padomu ārstam, ja pēc Revinty Ellipta

lietošanas uzsākšanas netiek panākta astmas simptomu kontrole vai simptomi pastiprinās.

Paradoksālas bronhu spazmas

Pēc devas ievadīšanas iespējamas paradoksālas bronhu spazmas ar tūlītēju sēkšanas pastiprināšanos. Tās ir

nekavējoties jāārstē ar īslaicīgas darbības bronhodilatatoru. Revinty Ellipta lietošana jāpārtrauc nekavējoties,

pacients jāizmeklē un nepieciešamības gadījumā jāsāk alternatīva terapija.

Kardiovaskulārā ietekme

Lietojot tādas simpatomimētiskas zāles kā Revinty Ellipta, iespējami kardiovaskulāri traucējumi, tai skaitā

sirds aritmijas, piemēram, supraventrikulāra tahikardija un ekstrasistoles. Placebo kontrolētā pētījumā

personām ar mērenu HOPS un kādu kardiovaskulāru slimību anamnēzē vai palielinātu kardiovaskulāru

slimību risku, pacientiem, kuri saņēma flutikazona furoātu/vilanterolu, nepalielinājās kardiovaskulāro

notikumu risks, salīdzinot ar placebo lietotājiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tomēr pacientiem ar smagu

kardiovaskulāru slimību,

sirds ritma traucējumiem, tireotoksikozi, nenovērstu hipokaliēmiju vai noslieci uz

zemu kālija līmeni serumā flutikazona furoāts/vilanterols jālieto uzmanīgi.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem jālieto 92/22 mikrogramu deva,

raugoties, vai nerodas sistēmiskas, ar kortikosteroīdu lietošanu saistītas nevēlamas blakusparādības (skatīt

5.2. apakšpunktu).

Sistēmiska kortikosteroīdu iedarbība

Sistēmiskā iedarbība iespējama visiem inhalējamajiem kortikosteroīdiem, galvenokārt lietojot lielas devas

ilgstošā laika periodā; šī iedarbība ir daudz retāka nekā lietojot perorālos kortikosteroīdus. Iespējamie

sistēmiskie efekti var būt Kušinga sindroms, kušingoīdas iezīmes, virsnieru nomākums, kaulu minerālā

blīvuma samazināšanās, augšanas aizture bērniem un pusaudžiem, katarakta un glaukoma, un vēl retāk –

virkne psihisku un uzvedības traucējumu, to vidū psihomotora hiperaktivitāte, miega traucējumi, nemiers,

depresija vai agresivitāte (īpaši bērniem).

Pacientiem ar plaušu tuberkulozi un pacientiem ar hronisku vai neārstētu infekciju flutikazona

furoāts/vilanterols jālieto piesardzīgi.

Redzes traucējumi

Lietojot kortikosteroīdus sistēmiski un vietēji, iespējami ziņojumi par redzes traucējumiem. Ja pacientam ir

tādi simptomi kā neskaidra redze vai citi redzes traucējumi, jāapsver pacienta nosūtīšana pie oftalmologa, lai

tiktu izvērtēti iespējamie cēloņi, tādi kā katarakta, glaukoma vai retas slimības, piemēram, centrāla seroza

horioretinopātija (CSHR), par kuru ir ziņots pēc kortikosteroīdu sistēmiskas un vietējas lietošanas.

Hiperglikēmija

Saņemti ziņojumi par glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs diabēta slimniekiem, kas jāņem vērā, parakstot

šīs zāles pacientiem ar cukura diabētu anamnēzē.

Pneimonija HOPS slimniekiem

Inhalējamos kortikosteroīdus lietojošiem HOPS slimniekiem novērots palielināts pneimonijas, arī tādas

pneimonijas, kuras dēļ nepieciešama hospitalizācija, biežums. Ir daži pierādījumi par pneimonijas riska

pieaugumu līdz ar steroīdu devas palielināšanos, taču tas nav viennozīmīgi pierādīts visos pētījumos.

Pārliecinošu klīnisko pierādījumu pneimonijas riska apmēra atšķirībām starp dažādiem vienas grupas

inhalējamiem kortikosteroīdiem nav.

Ārstiem jāsaglabā modrība attiecībā uz pneimonijas iespējamo rašanos HOPS pacientiem, jo šādu infekciju

klīniskās pazīmes pārklājas ar HOPS paasinājumu simptomiem.

Pneimonijas riska faktori HOPS slimniekiem ir smēķēšana, lielāks vecums, zems ķermeņa masas indekss

(ĶMI) un smaga HOPS.

Pneimonija astmas slimniekiem

Pneimonijas sastopamība astmas slimniekiem, lietojot lielāku devu, bija bieža. Pneimonijas sastopamība

astmas slimniekiem, kuri lietoja 184/22 mikrogramus flutikazona furoāta/vilanterola, skaitliski bija lielāka

nekā tiem, kuri lietoja 92/22 mikrogramus flutikazona furoāta/vilanterola vai placebo (skatīt

4.8. apakšpunktu). Nekādi riska faktori netika atklāti.

Palīgvielas

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar pilnīgu laktāzes deficītu

vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Klīniski nozīmīgu zāļu mijiedarbību, ko mediētu flutikazona furoāts/vilanterols klīniskās devās, mazās

koncentrācijas dēļ plazmā pēc devas inhalācijas uzskata par maz ticamu.

Mijiedarbība ar bēta blokatoriem

Bēta

adrenoblokatori var pavājināt vai neitralizēt bēta

adrenerģisko agonistu iedarbību. Jāvairās no

vienlaicīgas gan neselektīvo, gan selektīvo bēta

adrenoblokatoru lietošanas, ja vien tas nav noteikti

nepieciešams.

Mijiedarbība ar CYP3A4 inhibitoriem

Gan flutikazona furoāts, gan vilanterols tiek ātri izvadīts no organisma plaša pirmā loka metabolisma ceļā, ko

mediē aknu enzīms CYP3A4.

Jāievēro piesardzība, lietojot kopā ar spēcīgiem CYP 3A4 inhibitoriem (piemēram, ketokonazolu, ritonavīru

vai kobicistatu saturošām zālēm), jo iespējama gan flutikazona furoāta, gan vilanterola sistēmiskās

iedarbības palielināšanās. No vienlaicīgas lietošanas ir jāizvairās, ja vien ieguvums neatsver palielināto risku,

ka radīsies sistēmiskas kortikosteroīdu izraisītas nevēlamas blakusparādības, un šādos gadījumos pacienti

jānovēro attiecībā uz sistēmiskām kortikosteroīdu izraisītām nevēlamām blakusparādībām. Veseliem

brīvprātīgajiem tika veikts atkārtotu devu CYP3A4 zāļu mijiedarbības pētījums ar flutikazona

furoāta/vilanterola kombināciju (184/22 mikrogramiem) un spēcīgu CYP3A4 inhibitoru ketokonazolu

(400 mg). Vienlaicīgā lietošana palielināja vidējo flutikazona furoāta AUC

(0-24)

un C

par attiecīgi 36 % un

33 %. Flutikazona furoāta iedarbības palielināšanās bija saistīta ar 0-24 stundu izsvērtā vidējā kortizola

līmeņa pazemināšanos par 27 %. Vienlaicīga lietošana palielināja vidējo vilanterola AUC

(0-t)

un C

attiecīgi 65 % un 22 %. Vilanterola iedarbības palielināšanās nebija saistīta ar pastiprinātu bēta

agonista

sistēmisko ietekmi uz pulsu, kālija līmeni asinīs vai QTcF intervālu.

Mijiedarbība ar P glikoproteīna inhibitoriem

Gan flutikazona furoāts, gan vilanterols ir P glikoproteīna (P-gp) substrāti. Veselām pētāmām personām

klīniskās farmakoloģijas pētījumā ar vienlaikus lietotu vilanterolu un spēcīgu P-gp un vidēji spēcīgu

CYP3A4 inhibitoru verapamilu nekonstatēja nekādu nozīmīgu ietekmi uz vilanterola farmakokinētiku.

Klīniskās farmakoloģijas pētījumi ar specifisku P-gp inhibitoru un flutikazona furoātu nav veikti.

Simpatomimētiskas zāles

Citu simpatomimētisku zāļu vienlaicīga lietošana (atsevišķi vai kombinētas terapijas ietvaros) var pastiprināt

flutikazona furoāta/vilanterola nevēlamās blakusparādības. Revinty Ellipta nedrīkst lietot kopā ar citiem

ilgstošas darbības bēta

adrenerģiskajiem agonistiem vai zālēm, kuru sastāvā ir ilgstošas darbības bēta

adrenerģiskie agonisti.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pētījumi dzīvniekiem liecina par reproduktīvu toksicitāti koncentrācijā, kas neatbilst klīniskajai

(skatīt 5.3.

apakšpunktu).

Nav datu par flutikazona furoāta un vilanterola trifenatāta lietošanu grūtniecēm vai to ir maz.

Flutikazona furoāta/vilanterola lietošanu grūtniecēm drīkst apsvērt tikai tad, ja paredzamais ieguvums mātei

ir lielāks nekā iespējamais

risks auglim.

Barošana ar krūti

Nav pietiekami daudz informācijas par flutikazona furoāta un vilanterola trifenatāta, un/vai to metabolītu

izdalīšanos mātes pienā. Taču citi kortikosteroīdi un bēta

agonisti ir atklāti mātes pienā (skatīt 5.3.

apakšpunktu). Risku ar krūti barotam jaundzimušajam/zīdainim nevar izslēgt.

Jāpieņem lēmums, vai pārtraukt zīdīšanu vai flutikazona furoāta/vilanterola terapiju, ņemot vērā zīdīšanas

nozīmi bērnam un terapijas sniegto ieguvumu sievietei.

Fertilitāte

Fertilitātes datu cilvēkam nav. Pētījumos dzīvniekiem flutikazona furoāta/vilanterola trifenatāta ietekme uz

auglību

netika konstatēta (skatīt 5.3. apakšpunktu)

.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Flutikazona furoāts un vilanterols neietekmē vai tikai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Lietošanas drošuma raksturojuma kopsavilkums

Ar flutikazona furoāta/vilanterola lietošanu saistītu nevēlamo blakusparādību sastopamības noteikšanai tika

izmantoti lielu astmas un HOPS klīnisko pētījumu dati. Klīniskās izstrādes astmas programmā integrētajā

nevēlamo blakusparādību vērtējumā bija iekļauti kopumā 7034 pacienti. Klīniskās izstrādes HOPS

programmā integrētajā nevēlamo blakusparādību vērtējumā bija iekļauti kopumā 6237 pētāmās personas.

Biežāk ziņotās flutikazona furoāta un vilanterola lietošanas nevēlamās blakusparādības bija galvassāpes un

nazofaringīts. Lietošanas drošuma raksturojums astmas un HOPS slimniekiem bija līdzīgs, izņemot

pneimoniju un lūzumus. Klīniskajos pētījumos pneimoniju un lūzumus biežāk konstatēja HOPS pacientiem.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā

Nevēlamās blakusparādības norādītas atbilstoši orgānu sistēmu grupai un biežumam. Biežuma klasifikācijai

izmantoti šādi apzīmējumi: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti

(≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Orgānu sistēmu grupa

Nevēlamā(-ās) blakusparādība(-as)

Biežums

Infekcijas un infestācijas

Pneimonija* (HOPS slimniekiem)

Augšējo elpceļu infekcija

Bronhīts

Gripa

Mutes un rīkles kandidoze

Bieži

Psihiskie traucējumi

Trauksme

Reti

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas, tai

skaitā anafilakse, angioedēma,

izsitumi un nātrene

Reti

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Hiperglikēmija

Retāk

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Trīce

Ļoti bieži

Reti

Acu bojājumi

Neskaidra redze (skatīt 4.4

apakšpunktu)

Retāk

Sirds funkcijas traucējumi

Ekstrasistoles

Sirdsklauves

Tahikardija

Retāk

Reti

Reti

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja un

videnes slimības

Nazofaringīts

Parodoksālas bronhu spazmas

Orofaringeālas sāpes

Sinusīts

Faringīts

Rinīts

Klepus

Disfonija

Ļoti bieži

Reti

Bieži

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēderā

Bieži

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Artralģija

Muguras sāpes

Lūzumi**

Muskuļu spazmas

Bieži

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Paaugstināta ķermeņa temperatūra

Bieži

*, ** Skatīt tālāk „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts”

*Pneimonija

(skatīt 4.4. apakšpunktu)

Divu atkārtotu vienu gadu ilgu pētījumu integrētā analīzē par vidēji smagas un smagas HOPS slimniekiem

(vidējais paredzamais FEV

skrīninga brīdī pēc bronhodilatatora lietošanas – 45 %, standartnovirze (SN) –

13 %) ar slimības paasinājumu iepriekšējā gadā (n = 3255) pneimonijas gadījumu skaits 1000 pacientgados

bija 97,9 gadījumi FF/VI 184/22 grupā, 85,7 gadījumi FF/VI 92/22 grupā un 42,3 gadījumi VI 22 grupā.

Atbilstošais smagas pneimonijas gadījumu skaits 1000 pacientgados bija attiecīgi 33,6, 35,5 un 7,6 gadījumi,

savukārt atbilstošais nopietnas pneimonijas gadījumu skaits 1000 pacientgados bija 35,1 gadījumi

FF/VI 184/22 grupā, 42,9 gadījumi FF/VI 92/22 grupā un 12,1 gadījumi VI 22 grupā. Pēc ekspozīcijas

koriģētais letālu pneimonijas gadījumu skaits bija 8,8 gadījumi FF/VI 184/22 grupā, 1,5 gadījumi

FF/VI 92/22 grupā un 0 gadījumu VI 22 grupā.

Placebo kontrolētā pētījumā (SUMMIT) personām ar vidēji smagu HOPS (vidējais FEV

procentos skrīninga

brīdī pēc bronhodilatatora lietošanas – 60 %, SN 6 %) un kādu kardiovaskulāru slimību anamnēzē vai

palielinātu kardiovaskulāru slimību risku, pneimonijas sastopamība FF/VI, FF, VI un placebo grupās bija:

nevēlamas blakusparādības (6 %; 5 %; 4 % un 5 %); nopietnas nevēlamas blakusparādības (3 %; 4 %; 3 %

un 3 %); apstiprināti pneimonijas izraisīti nāves gadījumi zāļu lietošanas laikā (0,3 %; 0,2 %; 0,1 % un

0,2 %); atbilstoši kopējai iedarbībai koriģētie rādītāji (uz 1000 terapijas gadiem) bija attiecīgi: nevēlamas

blakusparādība (39,5; 42,4; 27,7 un 38,4); nopietnas nevēlamas blakusparādības (22,4; 25,1; 16,4 un 22,2);

apstiprināti pneimonijas izraisīti nāves gadījumi zāļu lietošanas laikā (1,8; 1.5; 0,9 un 1,4).

11 astmas pētījumu integrētā analīzē (7034 pacienti) pneimonijas sastopamība 1000 pacientgados bija

18,4 gadījumi FF/VI 184/22 grupā, 9,6 gadījumi FF/VI 92/22 grupā un 8,0 gadījumi placebo grupā.

**Lūzumi

Divos atkārtotos 12 mēnešu pētījumos, kur kopā bija iekļauti 3255 HOPS pacienti, kaulu lūzumu

sastopamība kopumā visās ārstēšanas grupās bija maza, un tā bija lielāka visās Revinty Ellipta grupās (2 %),

salīdzinot ar vilanterola 22 mikrogramu grupu (<1 %). Lai arī Revinty Ellipta grupās bija vairāk lūzumu

nekā vilanterola 22 mikrogramu grupā, tipiskie ar kortikosteroīdu lietošanu saistītie lūzumi (piemēram,

muguras skriemeļu kompresijas/krūšu un jostas skriemeļu lūzumi, gūžas kaula un

acetabulum

lūzumi) radās

<1 % pacientu Revinty Ellipta un vilanterola terapijas grupās.

SUMMIT pētījumā visu lūzumu sastopamība FF/VI, FF, VI un placebo grupās bija 2 % katrā no grupām; ar

IKS parasti saistītie lūzumi veidoja mazāk kā 1 % katrā no grupām. Atbilstoši kopējai iedarbībai koriģētie

rādītāji (uz 1000 terapijas gadiem) visiem lūzumiem bija attiecīgi 13,6; 12,8; 13,2 un 11,5. Ar IKS parasti

saistīto lūzumu sastopamība bija attiecīgi 3,4; 3,9; 2,4 un 2,1.

11 astmas pētījumu integrētā analīzē (7034 pacienti) lūzumu sastopamība bija <1 %, un parasti tie bija saistīti

ar traumu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas

sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi un pazīmes

Flutikazona furoāta/vilanterola pārdozēšana var izraisīt atsevišķo sastāvdaļu iedarbības izraisītus simptomus,

arī tos, kas novēroti citu bēta

agonistu pārdozēšanas gadījumā, un simptomus, kas atbilst zināmajai

inhalējamo kortikosteroīdu grupas iedarbībai (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ārstēšana

Flutikazona furoāta/vilanterola pārdozēšanai nav specifiskas ārstēšanas. Ja notikusi pārdozēšana, pacientam

jānodrošina uzturoša ārstēšana ar atbilstošu novērošanu pēc nepieciešamības.

Kardioselektīvu bēta blokādi var apsvērt tikai smagu vilanterola pārdozēšanas simptomu gadījumā, kas ir

klīniski bīstami un ko nevar novērst ar atbalsta terapiju. Kardioselektīvie bēta blokatori pacientiem ar bronhu

spazmām anamnēzē jālieto uzmanīgi.

Turpmākā ārstēšana jāveic atbilstoši klīniskām indikācijām vai nacionālā toksikoloģijas centra ieteikumiem,

ja tādi pieejami.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, adrenerģiskie līdzekļi kombinācijā

ar kortikosteroīdiem vai citiem līdzekļiem, izņemot antiholīnerģiskos līdzekļus, ATĶ kods: R03AK10.

Darbības mehānisms

Flutikazona furoāts un vilanterols ir divu zāļu grupu pārstāvji (sintētisks kortikosteroīds un selektīvs,

ilgstošas darbības bēta

receptoru agonists).

Farmakodinamiskā iedarbība

Flutikazona furoāts

Flutikazona furoāts ir sintētisks trifluorinēts kortikosteroīds, kam ir spēcīga pretiekaisuma iedarbība. Precīzs

darbības mehānisms, kā flutikazona furoāts iedarbojas uz astmas un HOPS simptomiem, nav zināms.

Pierādīts, ka kortikosteroīdiem ir dažāda ietekme uz daudziem šūnu veidiem (piemēram, eozinofīliem

leikocītiem, makrofāgiem, limfocītiem) un mediatoriem (piemēram, citokīniem un hemokīniem, kas piedalās

iekaisuma reakcijā).

Vilanterola trifenatāts

Vilanterola trifenatāts ir selektīvs, ilgstošas darbības bēta

adrenerģisks agonists (

long-acting, beta

2

-

adrenergic agonist -

LABA).

Bēta

adrenoceptoru agonistu, arī vilanterola trifenatāta, farmakoloģisko iedarbību vismaz daļēji nosaka

intracelulārās adenilāta ciklāzes – enzīma, kas katalizē adenozīntrifosfāta (ATF) pārveidošanos par ciklisko

3’,5’-adenozīnmonofosfātu (ciklisko AMF) – stimulācija. Paaugstināts cikliskā AMF līmenis izraisa bronhu

gludās muskulatūras atslābināšanos un inhibē tūlītējās hipersensitivitātes mediatoru atbrīvošanos no šūnām,

īpaši no tuklajām šūnām.

Starp kortikosteroīdiem un LABA notiek molekulāra mijiedarbība, kur steroīdi aktivē bēta

receptoru gēnu,

palielinot receptoru skaitu un jutību, un LABA sagatavo glikokortikoīdu receptorus no steroīdiem atkarīgajai

aktivācijai un veicina šūnu kodolu translokāciju. Šī sinerģiskā mijiedarbība izpaužas pastiprinātā

pretiekaisuma darbībā, kas pierādīts

in vitro

in vivo

dažādās iekaisuma šūnās, kas iesaistītas gan astmas,

gan HOPS patofizioloģijā. No pētāmajām personām ar HOPS iegūtajās perifēro asiņu mononukleārajās šūnās

lielāks pretiekaisuma efekts tika novērots flutikazona furoāta/vilanterola kombinācijas klātbūtnē, salīdzinot

ar flutikazona furoātu vienu pašu koncentrācijās, ko sasniedza, lietojot klīniskās devas. LABA sastāvdaļas

pastiprinātais pretiekaisuma efekts bija līdzīgs tam, ko sasniedza, izmantojot citas IKS/LABA kombinācijas.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Astma

Trijos 3. fāzes, randomizētos, dubultmaskētos, dažāda ilguma pētījumos (HZA106827, HZA106829 un

HZA106837) pieaugušiem un pusaudžu vecuma pacientiem ar persistējošu astmu tika vērtēts flutikazona

furoāta/vilanterola lietošanas drošums un efektivitāte. Visas pētāmās personas lietoja IKS (inhalējamu

kortikosteroīdu) ar LABA vai bez tā vismaz 12 nedēļas pirms 1. vizītes. HZA106837 pētījumā visiem

pacientiem gadā pirms 1. vizītes bija bijis vismaz viens paasinājums, kad bija nepieciešama ārstēšana ar

perorālu kortikosteroīdu. HZA106827 ilga 12 nedēļas, un tajā vērtēja flutikazona furoāta/vilanterola

92/22 mikrogramu [n = 201] un FF 92 mikrogramu [n = 205]) efektivitāti salīdzinājumā ar placebo [n =

203], visas zāles lietojot vienreiz dienā. HZA106829 ilga 24 nedēļas, un tajā vērtēja flutikazona

furoāta/vilanterola 184/22 mikrogramu [n = 197] un FF 184 mikrogramu [n = 194]) efektivitāti, abas zāles

lietojot vienreiz dienā, salīdzinājumā ar FP 500 mikrogramiem divreiz dienā [n = 195].

HZA106827/HZA106829 pētījumos vienlaikus esošie primārie efektivitātes mērķa kritēriji bija klīniskajā

vizītē noteiktas zāļu darbības laika beigu FEV

(pirms bronhodilatatora un pirms devas) izmaiņas ārstēšanas

perioda beigās, salīdzinot ar sākumstāvokli visām pētāmajām personām, un izsvērtā vidējā seriālā FEV

izmaiņas 0 – 24 stundas pēc devas, aprēķinot pētāmo personu apakšgrupā ārstēšanas perioda beigās. 24

stundu periodu bez glābšanas terapijas procentuālā daudzuma izmaiņas ārstēšanas laikā, salīdzinot ar

sākumstāvokli, bija pamatoti vērtējams sekundārais mērķa kritērijs. Primāro un galveno sekundāro mērķa

kritēriju rezultāti šajos pētījumos aprakstīti 1. tabulā.

1. tabula - Primāro un galveno sekundāro mērķa kritēriju rezultāti HZA106827 un HZA106829

Pētījuma nr.

HZA106829

HZA106827

FF/VI* terapijas deva

(mikrogrami)

FF/VI 184/22

vienreiz dienā,

salīdzinot ar FF

184 vienreiz

dienā

FF/VI 184/22

vienreiz dienā,

salīdzinot ar FP

500 divreiz

dienā

FF/VI 92/22

vienreiz dienā,

salīdzinot ar FF

92 vienreiz dienā

FF/VI-92/22

vienreiz dienā,

salīdzinot ar

placebo vienreiz

dienā

Zāļu darbības laika beigu FEV

1

izmaiņas (Last Observation Carried Forward; LOCF), salīdzinot ar

sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

193 ml

p < 0,001

(108, 277)

210 ml

p < 0,001

(127, 294)

36 ml

p = 0,405

(-48, 120)

172 ml

p < 0,001

(87, 258)

Izsvērtais vidējais seriālais FEV

1

0-24 stundās pēc devas ievadīšanas

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

136 ml

p = 0,048

(1, 270)

206 ml

p = 0,003

(73, 339)

116 ml

p = 0,06

(-5, 236)

302 ml

p < 0,001

(178, 426)

24 stundu periodu bez glābšanas terapijas procentuālā daudzuma izmaiņas, salīdzinot ar

sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

11,7 %

p < 0,001

(4,9, 18,4)

6,3 %

p = 0,067

(-0,4, 13,1)

10,6 %

p < 0,001

(4,3, 16,8)

19,3 %

p < 0,001

(13,0, 25,6)

24 stundu periodu bez simptomiem procentuālā daudzuma izmaiņas, salīdzinot ar sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

8,4 %

p = 0,010

(2,0, 14,8)

4,9 %

p = 0,137

(-1,6, 11,3)

12,1 %

p < 0,001

(6,2, 18,1)

18,0 %

p < 0,001

(12,0, 23,9)

Rīta maksimālās izelpas plūsmas izmaiņas, salīdzinot ar sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

33,5 l/min

p < 0,001

(22,3, 41,7)

32,9 l/min

p < 0,001

(24,8, 41,1)

14,6 l/min

p < 0,001

(7,9, 21,3)

33,3 l/min

p < 0,001

(26,5, 40,0)

Vakara maksimālās izelpas plūsmas izmaiņas, salīdzinot ar sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

30,7 l/min

p < 0,001

(22,5, 38,9)

26,2 l/min

p < 0,001

(18,0, 34,3)

12,3 l/min

p < 0,001

(5,8, 18,8)

28,2 l/min

p < 0,001

(21,7, 34,8)

*FF/VI = flutikazona furoāts/vilanterols

HZA106837 bija dažāds ārstēšanas ilgums (minimāli 24 nedēļas, maksimāli 76 nedēļas, vairumam pacientu

saņemot ārstēšanu vismaz 52 nedēļas). HZA106837 pacienti tika randomizēti saņemt vai nu flutikazona

furoātu/vilanterolu 92/22 mikrogramus [n = 1009], vai FF 92 mikrogramus [n = 1010], abas zāles lietojot

vienreiz dienā. HZA106837 pētījumā primārais mērķa kritērijs bija laiks līdz pirmajam smagajam astmas

paasinājumam. Smags astmas paasinājums bija definēts kā astmas pastiprināšanās, kad nepieciešama

sistēmisko kortikosteroīdu lietošana vismaz 3 dienas vai pacienta hospitalizācija, vai neatliekamās palīdzības

punkta apmeklējums astmas dēļ, kad nepieciešama sistēmisko kortikosteroīdu lietošana. Kā sekundāro mērķa

kritēriju vērtēja arī koriģētās vidējās zāļu darbības laika beigu FEV

izmaiņas, salīdzinot ar sākumstāvokli.

HZA106837 pētījumā smaga astmas paasinājuma risks pacientiem, kuri saņēma flutikazona

furoātu/vilanterolu 92/22 mikrogramus, bija par 20 % mazāks nekā pacientiem, kuri lietoja tikai FF

92 mikrogramus (riska attiecība 0,795, p = 0,036 95 % TI 0,642, 0,985). Smaga astmas paasinājuma biežums

pacientam gadā bija 0,19 FF 92 mikrogramu grupā (aptuveni 1 piecos gados) un 0,14 flutikazona

furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu grupā (aptuveni 1 septiņos gados). Paasinājumu biežuma attiecība

flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu lietotājiem pret FF 92 mikrogramu lietotājiem bija 0,755

(95 % TI 0,603, 0,945). Tas nozīmē smaga astmas paasinājuma biežuma samazinājumu par 25 % ar

flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramiem ārstētajām pētāmajām personām, salīdzinot ar FF

92 mikrogramu grupu (p = 0,014). Flutikazona furoāta/vilanterola 24 stundu bronhodilatējošā iedarbība

saglabājās viena gada ārstēšanas periodā bez jebkādām efektivitātes zudumu pazīmēm (nebija tahifilakses).

Flutikazona furoāta/vilanterola 92 /22 mikrogramu lietotājiem bija vērojama zāļu darbības laika beigu FEV

stabila uzlabošanās par 83 ml – 95 ml 12., 36., 52. nedēļā un beigās, salīdzinot ar FF 92 mikrogramu

lietotājiem (p < 0,001 95 % TI 52, 126 ml beigās). Četrdesmit četriem procentiem pacientu flutikazona

furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu grupā ārstēšanas beigās slimība bija labi kontrolēta (ACQ7 ≤ 0,75),

salīdzinot ar 36 % pētāmo personu FF 92 mikrogramu grupā (p < 0,001 95 % TI 1,23, 1,82).

Pētījumi, salīdzinot ar salmeterola/flutikazona propionāta kombinācijām

24 nedēļu pētījumā (HZA113091) pieaugušiem un pusaudžu vecuma pacientiem ar nekontrolētu persistējošu

astmu, lietojot flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramus reizi dienā vakarā un salmeterolu/FP

50/250 mikrogramus divreiz dienā, konstatēja plaušu funkcijas uzlabošanos, salīdzinot ar sākumstāvokli.

Izsvērtā vidējā 0-24 stundu FEV

koriģētais vidējais pieaugums, salīdzinot ar sākumstāvokli, ārstēšanas

grupās bija 341 ml (flutikazona furoāts/vilanterols) un 377 ml (salmeterols/FP), kas apliecināja vispārējo

plaušu funkcijas uzlabošanos 24 stundu periodā, lietojot abus ārstēšanas veidus. Koriģētā vidējā atšķirība

starp ārstēšanas grupām – 37 ml – nebija statistiski nozīmīga (p = 0,162). Attiecībā uz zāļu darbības laika

beigu FEV

pētāmās personas flutikazona furoāta/vilanterola grupā sasniedza 281 ml LS vidējās izmaiņas,

salīdzinot ar sākumstāvokli, bet pētāmās personas salmeterola/FP grupā – 300 ml (koriģētā vidējā atšķirība

19 ml (95 % TI: -0,073, 0,034) nebija statistiski nozīmīga (p = 0,485)).

Randomizēts, dubultmaskēts, paralēlu grupu, 24 nedēļu pētījums (201378) tika veikts, lai pierādītu

flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu reizi dienā līdzvērtīgumu (kā robežu izmantojot zāļu

darbības laika beigu FEV

=100 ml) salmeterolam/FP 50/250 mikrogrami divreiz dienā pieaugušajiem un

pusaudžiem, kuru astma bija labi kontrolēta pēc 4 nedēļu nemaskētas salmeterola/FP 50/250 divreiz dienā

terapijas (N=1504). Pētāmās personas, kuras bija randomizētas FF/VI lietošanai reizi dienā, saglabāja plaušu

funkciju līdzīgi kā pacienti, kuri bija randomizēti salmeterola/FP lietošanai divreiz dienā [zāļu darbības laika

beigu FEV

atšķirība +19 ml (95% TI: -11, 49)].

Salīdzinoši pētījumi ar salmeterolu/FP vai ar citām IKS/LABA kombinācijām, lai atbilstoši salīdzinātu

ietekmi uz astmas paasinājumiem, nav veikti.

Flutikazona furoāta monoterapija

24 nedēļu randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā (FFA112059) vērtēja FF

92 mikrogramu, lietotu vienreiz dienā, [n = 114] un FP 250 mikrogramu, lietotu divreiz dienā, [n = 114]

lietošanas drošumu un efektivitāti salīdzinājumā ar placebo [n = 115] pieaugušiem un pusaudžu vecuma

pacientiem ar persistējošu astmu. Visām pētāmajām personām bija jābūt lietojušām stabilu IKS devu vismaz

4 nedēļas pirms 1. vizītes (skrīninga vizītes), un LABA lietošana nebija atļauta 4 nedēļu laikā pirms 1.

vizītes. Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija klīniskajā vizītē noteiktas zāļu darbības laika beigu FEV

(pirms bronhodilatatora un pirms devas) izmaiņas ārstēšanas perioda beigās. 24 stundu periodu bez glābšanas

terapijas procentuālā daudzuma izmaiņas 24 nedēļu ārstēšanas periodā bija pamatoti vērtējams sekundārais

mērķa kritērijs. 24. nedēļā FF un FP palielināja zāļu darbības laika beigu FEV

par attiecīgi 146 ml (95 % TI

36, 257 ml, p = 0,009) un 145 ml (95 % TI 33, 257 ml, p = 0,011), salīdzinot ar placebo. Gan FF, gan FP

palielināja 24 stundu periodu bez glābšanas terapijas procentuālo daudzumu par attiecīgi 14,8 % (95 % TI

6,9, 22,7, p < 0,001) un 17,9 % (95 % TI 10,0, 25,7, p < 0,001), salīdzinot ar placebo.

Alergēna slodzes pētījums

Flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu bronhoprotektīvo iedarbību agrīnas un vēlīnas astmatiskas

reakcijas gadījumā pret inhalētu alergēnu vērtēja atkārtotu devu, placebo kontrolētā, četru virzienu

krusteniskā pētījumā (HZA113126) pacientiem ar vieglu astmu. Pacienti tika randomizēti saņemt flutikazona

furoātu/vilanterolu 92/22 mikrogramus, FF 92 mikrogramus, vilanterolu 22 mikrogramus vai placebo reizi

dienā 21 dienu, pēc tam veicot slodzes testu ar alergēnu 1 stundu pēc pēdējās devas lietošanas. Alergēns bija

mājas putekļu ērcīte, kaķa blaugznas vai bērza ziedputekšņi; izvēli noteica individuālais skrīninga tests.

Seriālo FEV

mērījumu rezultātus salīdzināja ar rezultātiem pēc fizioloģiskā šķīduma inhalācijas, kas mērīti

pirms alergēna slodzes testa (sākotnējais stāvoklis). Kopumā labāko iedarbību uz agrīno astmatisko reakciju

novēroja flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu lietošanas gadījumā, salīdzinot ar tikai FF

92 mikrogramu vai vilanterola 22 mikrogramu lietošanu. Gan flutikazona furoāts/vilanterols

92/22 mikrogrami, gan FF 92 mikrogrami praktiski pilnībā novērsa vēlīno astmatisko reakciju, salīdzinot ar

vilanterola monoterapiju. Flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogrami nodrošināja nozīmīgi labāku

aizsardzību pret alergēnu izraisīto bronhu hiperreaktivitāti, salīdzinot ar FF un vilanterola monoterapiju; tas

tika novērtēts 22. dienā ar metaholīna slodzes testu.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība

HOPS klīniskās izstrādes programma ietvēra 12 nedēļu (HZC113107), divus 6 mēnešu (HZC112206,

HZC112207), divus viena gada (HZC102970, HZC102871) un vienu > 1 gadu ilgu pētījumu (SUMMIT). Tie

bija randomizēti, kontrolēti pētījumi pacientiem ar klīnisku HOPS diagnozi. Šie pētījumi ietvēra plaušu

funkcijas, dispnojas un vidēji smagu un smagu paasinājumu raksturlielumu mērījumus.

Sešu mēnešu pētījumi

HZC112206 un HZC112207 bija 24 nedēļu, randomizēti, dubultmaskēti, placebo kontrolēti, paralēlu grupu

pētījumi, kuros veica kombinācijas efektivitātes salīdzinājumu ar tikai vilanterolu, tikai FF, un placebo.

HZC112206 vērtēja flutikazona furoāta/vilanterola 46/22 mikrogramu [n = 206] un flutikazona

furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu [n = 206] efektivitāti salīdzinājumā ar 92 mikrogramiem FF [n = 206],

22 mikrogramiem vilanterola [n = 205] un placebo [n = 207], visus lietojot vienreiz dienā. HZC112207

vērtēja flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu [n = 204] un flutikazona furoāta/vilanterola

184/22 mikrogramu [n = 205] efektivitāti salīdzinājumā ar 92 mikrogramiem FF [n = 204],

184 mikrogramiem FF [n = 203] un 22 mikrogramiem vilanterola [n = 203], un placebo [n = 205], visus

lietojot vienreiz dienā.

Visiem pacientiem bija jābūt smēķēšanas anamnēzei (vismaz 10 paciņgadi); FEV

/FVC attiecībai pēc

salbutamola lietošanas mazākai vai vienādai ar 0,70; FEV

pēc salbutamola lietošanas mazākam vai

vienādam ar 70 % no paredzētā, un Modificētajam medicīniskās izpētes padomes (

Modified Medical

Research Council; mMRC

) dispnojas punktu skaitam

2 (skala 0 – 4) skrīninga brīdī. Skrīninga laikā

vidējais FEV

pirms bronhodilatatora lietošanas HZC112206 un HZC112207 attiecīgi bija 42,6 % un 43,6 %

no paredzētā un vidējais atgriezeniskuma rādītājs bija attiecīgi 15,9 % un 12,0 %. Vienlaikus esošie primārie

mērķa kritēriji abos pētījumos bija izsvērtais vidējais FEV

no nulles līdz 4. stundai pēc devas lietošanas 168.

dienā un zāļu darbības laika beigu (pirms devas) FEV

izmaiņas 169. dienā, salīdzinot ar sākumstāvokli.

Abu pētījumu integrētajā analīzē flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogrami nodrošināja klīniski

nozīmīgu plaušu funkcijas uzlabošanos. 169. dienā flutikazona furoāts/vilanterols 92/22 mikrogrami un

vilanterols palielināja koriģēto vidējo zāļu darbības laika beigu FEV

par attiecīgi 129 ml (95 % TI: 91,

167 ml, p < 0,001) un 83 ml (95 % TI: 46, 121 ml, p < 0,001), salīdzinot ar placebo. Flutikazona

furoāts/vilanterols 92/22 mikrogrami palielināja zāļu darbības laika beigu FEV

par 46 ml, salīdzinot ar

vilanterolu (95 % TI: 8,83 ml, p = 0,017). 168. dienā flutikazona furoāts/vilanterols 92/22 mikrogrami un

vilanterols palielināja koriģēto vidējo izsvērto vidējo FEV

0 – 4 stundās par attiecīgi 193 ml (95 % TI: 156,

230 ml, p < 0,001) un 145 ml (95 % TI: 108, 181 ml, p < 0,001), salīdzinot ar placebo. Flutikazona

furoāts/vilanterols 92/22 mikrogrami palielināja koriģēto vidējo izsvērto vidējo FEV

0 – 4 stundās par

148 ml, salīdzinot tikai ar FF (95 % TI: 112, 184 ml, p < 0,001).

12 mēnešu pētījumi

HZC102970 un HZC102871 pētījumi bija 52 nedēļu, randomizēti, dubultmaskēti, paralēlu grupu pētījumi,

kuros salīdzināja flutikazona furoāta/vilanterola 184/22 mikrogramu, flutikazona furoāta/vilanterola

92/22 mikrogramu, flutikazona furoāta/vilanterola 46/22 mikrogramu ietekmi ar vilanterolu 22

mikrogramiem, visus lietojot vienreiz dienā, uz ikgadējo vidēji smagu/smagu paasinājumu biežumu pētāmām

personām ar HOPS un smēķēšanu anamnēzē vismaz 10 paciņgadus, FEV

/FVC attiecību pēc salbutamola

lietošanas mazāku vai vienādu ar 0,70, FEV

pēc salbutamola lietošanas mazāku vai vienādu ar 70 % no

paredzētā, un dokumentētu ≥ 1 HOPS paasinājumu anamnēzē, kad nepieciešama antibiotiku un/vai perorālo

kortikosteroīdu lietošana vai hospitalizācija 12 mēnešu laikā pirms 1. vizītes. Primārais mērķa kritērijs bija

ikgadējais vidēji smagu un smagu paasinājumu biežums. Vidēji smagi/smagi paasinājumi tika definēti kā

simptomu pastiprināšanās, kad nepieciešama ārstēšana ar perorāliem kortikosteroīdiem un/vai antibiotikām

vai pacienta hospitalizācija. Abos pētījumos bija 4 nedēļu ievadperiods, kad visas pētāmās personas saņēma

nemaskētu salmeterolu/FP 50/250 divreiz dienā, lai standartizētu HOPS farmakoterapiju un stabilizētu

slimību pirms randomizācijas maskēto pētāmo zāļu lietošanai 52 nedēļas. Pirms ievadperioda pētāmās

personas pārtrauca iepriekšējo HOPS zāļu, izņemot īslaicīgas darbības bronhodilatatoru, lietošanu.

Ārstēšanas periodā nebija atļauta vienlaicīga inhalējamo ilgstošas darbības bronhodilatatoru (bēta

agonistu

un antiholīnerģisku līdzekļu), ipratropija/salbutamola kombinēto zāļu, perorālo bēta

agonistu un teofilīna

lietošana. Perorālos kortikosteroīdus un antibiotikas varēja lietot akūtai HOPS paasinājumu ārstēšanai,

ievērojot īpašas vadlīnijas. Pētījumu laikā pētāmās personas pēc nepieciešamības lietoja salbutamolu.

Abu pētījumu rezultāti parādīja, ka ārstēšana ar flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramiem vienreiz

dienā samazina vidēji smagu/smagu HOPS paasinājumu biežumu gada laikā, salīdzinot ar vilanterola

lietošanu (2. tabula).

2. tabula. Paasinājumu biežuma analīze pēc 12 mēnešu ārstēšanas

Mērķa kritērijs

HZC102970

HZC102871

Integrēti HZC102970 un

HZC102871

Vilanterols

(n = 409)

flutikazona

furoāts/

vilanterols

92/22

(n = 403)

Vilanterols

(n = 409)

flutikazona

furoāts/

vilanterols

92/22

(n = 403)

Vilanterols

(n = 818)

flutikazona

furoāts/

vilanterols

92/22

(n = 806)

Vidēji smagi un smagi paasinājumi

Koriģētais

vidējais

ikgadējais

biežums

1,14

0,90

1,05

0,70

1,11

0,81

Attiecība pret VI

95 % TI

p vērtība

Samazinājums %

(95 % TI)

0,79

(0,64, 0,97)

0,024

(3, 36)

0,66

(0,54, 0,81)

<0,001

(19, 46)

0,73

(0,63, 0,84)

<0,001

(16, 37)

Absolūtā

gadījumu skaita

atšķirība gadā,

salīdzinot ar VI

(95 % TI)

0,24

(0,03, 0,41)

0,36

(0,20, 0,48)

0,30

(0,18, 0,41)

Laiks līdz

pirmajam

paasinājumam:

riska attiecība

(95 % TI)

% riska

samazinājums

p raksturlielums

0,80

(0,66, 0,99)

0,036

0,72

(0,59, 0,89)

0,002

0,76

(0,66, 0,88)

p < 0,001

Integrētā HZC102970 un HZC102871 analīzē 52. nedēļā novēroja uzlabošanos, salīdzinot flutikazona

furoātu/vilanterolu 92/22 mikrogramus ar vilanterolu 22 mikrogramiem pēc koriģētā vidējā zāļu darbības

laika beigu FEV

(42 ml 95 % TI: 19, 64 ml, p < 0,001). Flutikazona furoāta/vilanterola 24 stundu

bronhodilatējošā iedarbība saglabājās, sākot no pirmās devas, visu viena gada ārstēšanas periodu bez

efektivitātes zuduma pazīmēm (nebija tahifilakses).

Kopā abos pētījumos 2009 (62 %) pacientu bija kardiovaskulāra anamnēze/riska faktori skrīninga brīdī.

Ārstēšanas grupās kardiovaskulāras anamnēzes/riska faktoru sastopamība bija līdzīga, un pacienti visbiežāk

cieta no hipertensijas (46 %), tad no hiperholesterinēmijas (29 %) un cukura diabēta (12 %). Šajā apakšgrupā

novērotā ietekme uz vidēji smagu un smagu paasinājumu samazinājumu bija līdzīga kā kopējā populācijā.

Pacientiem ar kardiovaskulāru anamnēzi/riska faktoriem flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu

lietošanas gadījumā vidēji smagi/smagi HOPS paasinājumi gadā bija novēroti nozīmīgi retāk, salīdzinot ar

vilanterola lietotājiem (koriģētais vidējais ikgadējais biežums attiecīgi 0,83 un 1,18, 30 % samazinājums

(95 % TI 16, 42 %, p < 0,001)). Šajā apakšgrupā 52. nedēļā novēroja arī koriģētā vidējā zāļu darbības laika

beigu FEV

uzlabošanos (44 ml 95 % TI: 15, 73 ml, (p = 0,003)), salīdzinot flutikazona furoātu/vilanterolu

92/22 mikrogramus ar vilanterolu 22 mikrogramiem.

Par 1 gadu ilgāki pētījumi

SUMMIT bija daudzcentru, randomizēts, dubultmaskēts pētījums ar 16 485 pētāmām personām, kurā vērtēja

flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu ietekmi uz dzīvildzi, salīdzinot ar placebo. Primārais

mērķa kritērijs bija mirstība jebkāda cēloņa dēļ, bet sekundārais mērķa kritērijs bija kardiovaskulāro

notikumu summa (kardiovaskulāra nāve zāļu lietošanas laikā, miokarda infarkts, insults, nestabila

stenokardija un pārejoša išēmiska lēkme).

Pirms randomizācijas pētāmajām personām bija jāpārtrauc lietot līdz šim HOPS ārstēšanai izmantotās zāles -

ilgstošas darbības bronhodilatatori kombinācijā ar inhalējamiem kortikosteroīdiem (28 %), tikai ilgstošas

darbības bronhodilatatori (11 %) un tikai inhalējamie kortikosteroīdi (4 %). Tad pētāmās personas tika

randomizētas, lai saņemtu vai nu flutikazona furoātu/vilanterolu – 92/22 mikrogramus, vai flutikazona

furoātu – 92 mikrogramus, vai vilanterolu – 22 mikrogramus, vai placebo, un ārstētas vidēji 1,7 gadus (SN =

0,9 gadi).

Pētāmajām personām bija vidēji smaga HOPS (vidējais FEV

procentos skrīninga brīdī pēc bronhodilatatora

lietošanas – 60 % [SN = 6 %], un kāda kardiovaskulāra slimība anamnēzē vai palielināts to risks. 12 mēnešu

laikā pirms pētījuma 61 % pētāmo personu ziņoja, ka HOPS paasinājumu nav bijis, un 39 % pētāmo personu

ziņoja par ≥ 1vidēji smagu/smagu HOPS paasinājumu.

Mirstība jebkāda cēloņa dēļ bija: 6,0 % – flutikazona furoātam/vilanterolam; 6,7 % – placebo; 6,1 % –

flutikazona furoātam un 6,4 % –vilanterolam. Atbilstoši kopējai iedarbībai koriģēta mirstība jebkāda cēloņa

dēļ uz 100 pacientiem/gadā (%/gadā) bija: 3,1 %/gadā – flutikazona furoātam/vilanterolam; 3,5 %/gadā –

placebo; 3,2 %/gadā – flutikazona furoātam un 3,4 %/gadā – vilanterolam. Ar flutikazona furoāta/vilanterola

lietošanu saistītais mirstības risks būtiski neatšķīrās no placebo (RA 0,88; 95 % TI: 0,74 līdz 1,04; p=0,137),

flutikazona furoāta (RA 0,96; 95 % TI: 0,81 līdz 1,15; p=0,681) un vilanterola (RA 0,91; 95 % TI: 0,77 līdz

1,09; p=0,299).

Ar flutikazona furoāta/vilanterola lietošanu saistīto kardiovaskulāro notikumu saliktais risks būtiski

neatšķīrās no placebo (RA 0,93; 95 % TI: 0,75 līdz 1,14), flutikazona furoāta (RA 1,03; 95 % TI: 0,83 līdz

1,28) un vilanterola (RA 0,94; 95 % TI: 0,76 līdz 1,16).

Pētījumi, salīdzinot ar salmeterola/flutikazona propionāta kombinācijām

12 nedēļu pētījumā (HZC113107) HOPS pacientiem gan flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogrami,

lietoti vienreiz dienā no rīta, gan salmeterola/FP 50/500 mikrogrami, lietoti divreiz dienā, uzlaboja plaušu

funkciju, salīdzinot ar sākumstāvokli. Izsvērtā vidējā 0-24 stundu FEV

koriģētais vidējais pieaugums

terapijas iespaidā, salīdzinot ar sākumstāvokli, bija130 ml (flutikazona furoāts/vilanterols) un 108 ml

(salmeterols/FP), kas apliecināja vispārējo plaušu funkcijas uzlabošanos 24 stundu periodā abu terapijas

veidu gadījumā. Koriģētā vidējā atšķirība 22 ml (95 % TI: -18, 63 ml) starp terapijas grupām nebija

statistiski nozīmīga (p = 0,282). Koriģētās vidējās zāļu darbības laika beigu FEV

izmaiņas 85. dienā,

salīdzinot ar sākumstāvokli, bija 111 ml flutikazona furoāta/vilanterola grupā un 88 ml salmeterola/FP grupā;

23 ml (95 % TI: -20, 66) atšķirība starp ārstēšanas grupām nebija ne klīniski, ne statistiski nozīmīga

(p = 0,294).

Nav veikti salīdzinoši pētījumi ar salmeterolu/FP vai ar citiem reģistrētiem bronhodilatatoriem, lai atbilstoši

salīdzinātu ietekmi uz HOPS paasinājumiem.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par Revinty Ellipta visās

pediatriskās populācijas apakšgrupās HOPS indikācijai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt

4.2. apakšpunktā).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus par Revinty Ellipta vienā vai vairākās

pediatriskās populācijas apakšgrupās astmas indikācijai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt

4.2. apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Flutikazona furoāta un vilanterola, lietota inhalācijās flutikazona furoāta/vilanterola preparāta veidā, absolūtā

biopieejamība vidēji bija attiecīgi 15,2 % un 27,3 %. Gan flutikazona furoāta, gan vilanterola perorālā

biopieejamība bija zema – vidēji attiecīgi 1,26 % un <2 %. Ņemot vērā šo zemo perorālo biopieejamību,

sistēmiska flutikazona furoāta un vilanterola iedarbība pēc ievadīšanas inhalācijas veidā notiek galvenokārt

plaušās ievadītās inhalētās devas daļas uzsūkšanās dēļ.

Izkliede

Pēc ievadīšanas intravenozi gan flutikazona furoāts, gan vilanterols plaši izkliedējas – vidējais izkliedes

tilpums līdzsvara stāvoklī ir attiecīgi 661 l un 165 l.

Gan flutikazona furoāts, gan vilanterols maz saistās ar eritrocītiem

. In vitro

flutikazona furoāta un vilanterola

saistīšanās ar plazmas proteīniem cilvēka plazmā bija izteikta – vidēji attiecīgi > 99,6 % un 93,9 %.

Pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

in vitro

saistīšanās apjoms ar plazmas proteīniem

nemazinājās.

Flutikazona furoāts un vilanterols ir P glikoproteīna (P-gp) substrāti, taču uzskata, ka vienlaicīga flutikazona

furoāta/vilanterola un P-gp inhibitoru lietošana nevarētu ietekmēt flutikazona furoāta vai vilanterola

sistēmisko iedarbību, jo abas ir labi absorbētas molekulas.

Biotransformācija

Saskaņā ar

in vitro

datiem, galvenos flutikazona furoāta un vilanterola metabolisma ceļus cilvēka organismā

galvenokārt mediē enzīms CYP3A4.

Flutikazona furoāts galvenokārt tiek metabolizēts S-fluormetilkarbotioāta grupas hidrolīzes ceļā līdz

metabolītiem ar nozīmīgi mazāku kortikosteroīdo aktivitāti. Vilanterols galvenokārt tiek metabolizēts

O-dezalkilācijas ceļā līdz vairākiem metabolītiem ar nozīmīgi mazāku bēta

un bēta

agonista aktivitāti.

Eliminācija

Pēc perorālas lietošanas flutikazona furoāts no cilvēka organisma tiek izvadīts galvenokārt metabolisma ceļā,

metabolītus izvadot gandrīz tikai ar izkārnījumiem; ar urīnu izdalās <1 % konstatētās radioaktīvās devas.

Pēc perorālas lietošanas vilanterols tiek izvadīts galvenokārt metabolisma ceļā, metabolītiem izdaloties urīnā

un izkārnījumos attiecīgi aptuveni 70 % un 30 % radioaktīvās devas apmērā, kas noteikts ar cilvēkiem veiktā

radioaktīvi iezīmētas vielas iekšķīgas lietošanas pētījumā. Šķietamais vilanterola eliminācijas pusperiods no

plazmas pēc vienas flutikazona furoāta/vilanterola inhalācijas vidēji bija 2,5 stundas. Efektīvais uzkrātā

vilanterola eliminācijas pusperiods, kas noteikts atkārtotu vilanterola 25 mikrogramu devu inhalāciju

ievadīšanā, ir 16,0 stundas pētāmām personām ar astmu un 21,3 stundas pētāmām personām ar HOPS.

Pediatriskā populācija

Pusaudžiem (12 gadus veciem un vecākiem) devu neiesaka pielāgot.

Flutikazona furoāta/vilanterola farmakokinētika par 12 gadiem jaunākiem pacientiem nav pētīta. Flutikazona

furoāta/vilanterola lietošanas drošums un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu vecumam vēl nav noteikta.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki (>65 gadus veci)

Vecuma ietekmi uz flutikazona furoāta un vilanterola farmakokinētiku noteica 3. fāzes pētījumos par HOPS

un astmu. Pētāmām personām ar astmu nebija nekādu vecuma (12 – 84 gadi) ietekmes pazīmju uz

flutikazona furoāta un vilanterola farmakokinētiku.

Nebija nekādu pierādījumu, ka pētāmām personām ar HOPS vecums ietekmētu flutikazona furoāta

farmakokinētiku, taču novērotajiem pacientiem no 41 līdz 84 gadu vecumam palielinājās (37 %) vilanterola

(0-24)

. Gados vecākai pētāmai personai (84 g.v.) ar mazu ķermeņa masu (35 kg) vilanterola paredzamais

(0-24)

bija par 35 % lielāks nekā populācijā noteiktais (60 g.v. pētāmām personām ar HOPS un ķermeņa

masu 70 kg), bet C

nemainījās. Šīm atšķirībām nevarētu būt klīniskas nozīmes.

Pētāmām personām ar astmu un pētāmām personām ar HOPS neiesaka pielāgot devu.

Nieru darbības traucējumi

Flutikazona furoāta/vilanterola klīniskās farmakoloģijas pētījumā atklāts, ka smagi nieru darbības traucējumi

(kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) neizraisa nozīmīgi lielāku flutikazona furoāta vai vilanterola kopējo

iedarbību vai izteiktāku kortikosteroīdu vai bēta

agonistu sistēmisko iedarbību nekā veselām pētāmajām

personām.

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo.

Hemodialīzes ietekme nav pētīta.

Aknu darbības traucējumi

Pēc atkārtotu flutikazona furoāta/vilanterola devu lietošanas 7 dienas pētāmajām personām ar aknu darbības

traucējumiem (A, B vai C pakāpe pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) palielinājās flutikazona furoāta sistēmiskā

iedarbība (līdz trim reizēm, izsakot AUC

(0–24)

), salīdzinot ar veselām pētāmajām personām. Flutikazona

furoāta sistēmiskās iedarbības palielināšanās pētāmajām personām ar vidēji smagiem aknu darbības

traucējumiem (B pakāpe pēc

Child-Pugh

klasifikācijas; flutikazona furoāts/vilanterols 184/22 mikrogrami)

bija saistīta ar kortizola līmeņa pazemināšanos serumā par vidēji 34 %, salīdzinot ar veselām pētāmajām

personām. Pēc devas normalizēta flutikazona furoāta sistēmiskā iedarbība pētāmajām personām ar vidēji

smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem bija līdzīga (B vai C pēc

Child-Pugh

klasifikācijas).

Pēc atkārtotu flutikazona furoāta/vilanterola devu lietošanas 7 dienas pētāmajām personām ar viegliem,

vidēji smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem (A, B vai C pakāpe pēc

Child-Pugh

klasifikācijas)

vilanterola sistēmiskā iedarbība (C

and AUC) nozīmīgi nepalielinājās.

Flutikazona furoāta/vilanterola kombinācijai pētāmajām personām ar viegliem vai vidēji smagiem aknu

darbības traucējumiem (vilanterols, 22 mikrogrami) vai ar smagiem aknu darbības traucējumiem (vilanterols,

12,5 mikrogrami) nebija klīniski nozīmīgas ietekmes uz bēta adrenerģisko sistēmisko iedarbību (pulsu vai

kālija līmeni serumā), salīdzinot ar veselām pētāmajām personām.

Citas īpašas pacientu grupas

Astmas pētījumos noteiktais flutikazona furoāta AUC

(0-24)

Austrumāzijas, Japānas un Dienvidaustrumāzijas

pētāmajām personām (12 – 13 % pētāmo personu) bija vidēji par 33 % – 53 % lielāks nekā citu rasu

pārstāvju grupās. Tomēr nebija nekādu pierādījumu, ka lielākā sistēmiskā iedarbība šajā populācijā būtu

saistīta ar lielāku ietekmi uz 24 stundu kortizola izvadīšanu urīnā. Vidēji vilanterola C

aziātu izcelsmes

pētāmajām personām paredzama par 220 – 287 % lielāka un AUC

(0-24)

– līdzīgs kā pētāmajām personām no

citu rasu pārstāvju grupām. Taču nebija nekādu pierādījumu, ka šī lielākā vilanterola C

radītu klīniski

nozīmīgu ietekmi uz sirdsdarbības ātrumu.

HOPS pētījumos noteiktais flutikazona furoāta AUC

(0-24)

Austrumāzijas, Japānas un Dienvidaustrumāzijas

pētāmajām personām (13 – 14 % pētāmo personu) bija vidēji par 23 % – 30 % lielāks nekā baltās rases

pētāmajām personām. Tomēr nebija nekādu pierādījumu, ka lielākā sistēmiskā iedarbība šajā populācijā būtu

saistīta ar lielāku ietekmi uz 24 stundu kortizola izvadīšanu urīnā. Rasei nebija nekādas ietekmes uz

vilanterola farmakokinētiskajiem raksturlielumiem pētāmajām personām ar HOPS.

Dzimums, ķermeņa masa un ĶMI

Nebija nekādu pierādījumu, ka dzimums, ķermeņa masa vai ĶMI (ķermeņa masas indekss) ietekmētu

flutikazona furoāta farmakokinētiku, ņemot vērā 3. fāzes datu populācijas farmakokinētikas analīzi 1213

pētāmajām personām ar astmu (712 sievietes) un 1225 pētāmajām personām ar HOPS (392 sievietes).

Nebija nekādu pierādījumu, ka dzimums, ķermeņa masa vai ĶMI ietekmētu vilanterola farmakokinētiku,

ņemot vērā populācijas farmakokinētikas analīzi 856 pētāmajām personām ar astmu (500 sieviešu) un 1091

pētāmajai personai ar HOPS (340 sieviešu).

Deva nav jāpielāgo atkarībā no dzimuma, ķermeņa masas vai ĶMI.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos pētījumos tika konstatēta tā pati flutikazona furoāta un vilanterola farmakoloģiskā un

toksikoloģiskā iedarbība, kas parasti raksturīga vai nu glikokortikoīdiem, vai bēta

agonistiem. Flutikazona

furoāta lietošana apvienojumā ar vilanterolu neradīja nekādu nozīmīgu jaunu toksicitāti.

Genotoksicitāte un kancerogenitāte

Flutikazona furoāts

Flutikazona furoāts standarta pētījumu sērijā nebija genotoksisks, kā arī nebija kancerogēns visu dzīves laiku

veiktos inhalācijas pētījumos žurkām un pelēm līdzīgā koncentrācijā, kāda ir maksimālo ieteikto devu

lietošanas gadījumā cilvēkam, saskaņā ar AUC mērījumiem.

Vilanterola trifenatāts

Ģenētiskās toksicitātes pētījumos vilanterols (alfa-fenilcinnamāta veidā) un trifeniletiķskābe nebija

genotoksiska, kas liecina, ka vilanterols (trifenatāta veidā) nav genotoksiski bīstams cilvēkam.

Atbilstoši atradēm citu bēta

agonistu lietošanas gadījumā, visu dzīves laiku veiktos inhalācijas pētījumos

vilanterola trifenatāts izraisīja proliferatīvu ietekmi uz žurku un peļu mātīšu reproduktīvajiem orgāniem un

žurku hipofīzi. AUC mērījumos noteiktā koncentrācijā, kas attiecīgi 2 un 30 reizes pārsniedza ar maksimālo

ieteikto devu sasniegto koncentrāciju cilvēkiem, žurkām un pelēm nepalielinājās audzēju sastopamība.

Reproduktīvā toksicitāte

Flutikazona furoāts

Ietekme žurkām, kas novērota pēc flutikazona furoāta lietošanas inhalācijās kombinācijā ar vilanterolu, bija

līdzīga tai, kas novērota tikai flutikazona furoāta lietošanas gadījumā.

Flutikazona furoāts žurkām un trušiem nebija teratogēns, taču mātītei toksiskās devās aizkavēja žurku

attīstību un trušu mātītēm izraisīja abortu. AUC mērījumos noteikta koncentrācija, kas aptuveni 3 reizes

pārsniedza ar maksimālo ieteikto devu sasniegto koncentrāciju cilvēkiem, žurku attīstību neietekmēja.

Vilanterola trifenatāts

Vilanterola trifenatāts nebija teratogēns žurkām. Inhalācijas pētījumos trušiem vilanterola trifenatāts izraisīja

iedarbību, kas līdzinājās citu bēta

agonistu lietošanas gadījumā novērotajai (aukslēju šķeltne, vaļēji

plakstiņi, krūškaula saaugšana un locekļu izliekums/sagriešanās). Ievadot subkutāni, nebija nekādas

ietekmes, ja AUC mērījumos noteiktā koncentrācija 84 reizes pārsniedza ar maksimālo ieteikto devu

sasniegto koncentrāciju cilvēkiem.

Ne flutikazona furoātam, ne vilanterola trifenatātam nebija nevēlamas ietekmes uz žurku auglību un

prenatālo un postnatālo attīstību.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Magnija stearāts

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Uzglabāšanas laiks pēc veidnes atvēršanas un lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Ja uzglabā ledusskapī, inhalators pirms lietošanas vismaz vienu stundu

jāpatur istabas temperatūrā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Uzrakstīt paredzētajā vietā uz uzlīmes datumu, kad inhalators ir jāizmet. Datums jāuzraksta tūlīt pēc

inhalatora izņemšanas no veidnes.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Inhalators sastāv no gaiši pelēka korpusa, dzeltena iemutņa vāciņa un devu skaitītāja. Inhalators iepakots

folijas lamināta veidnē, kurā ir mitruma saistītāja silikagela paciņa. Veidne aizvalcēta ar noplēšanu folijas

vāciņu.

Inhalators ir ierīce no dažādiem materiāliem – polipropilēna, augsta blīvuma polietilēna, polioksimetilēna,

polibutilēna tereftalāta, akrilnitrilbutadiēna stirola, polikarbonāta un nerūsoša tērauda.

Inhalatorā ir divas alumīnija folijas lamināta plāksnītes ar 14 vai 30 devām.

Iepakojuma lielums: 14 vai 30 devu inhalators. Vairāku kastīšu iepakojums ar 3 x 30 devu inhalatoriem.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/929/001

EU/1/14/929/002

EU/1/14/929/003

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2014. gada 2. maijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2018. gada 26. jūlijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Revinty Ellipta 184 mikrogrami/22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dozēts

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katras inhalācijas izdalītajā devā (devā, kas izdalās no iemutņa) ir 184 mikrogrami flutikazona fuorāta

Fluticasoni furoas

) un 22 mikrogrami vilanterola (

Vilanterolum

) (trifenatāta veidā). Tas atbilst iepriekš

nodalītajai devai - 200 mikrogramiem flutikazona furoāta un 25 mikrogramiem vilanterola (trifenāta veidā).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katrā izdalītajā devā ir aptuveni 25 mg laktozes (monohidrāta veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Inhalācijas pulveris, dozēts

(Inhalācijas pulveris).

Balts pulveris gaiši pelēkā inhalatorā ar dzeltenu iemutņa vāciņu un devu skaitītāju.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Bronhiālā astma

Revinty Ellipta indicēts regulārai bronhiālās astmas ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu

vecuma, kad piemērota kombinētu zāļu (ilgstošas darbības bēta

agonista un inhalējamā kortikosteroīda)

lietošana:

pacientiem, kuriem slimība nav pietiekami kontrolēta ar inhalējamiem kortikosteroīdiem un īslaicīgas

darbības bēta

agonista lietošanu “pēc vajadzības”;

pacientiem, kuriem slimība jau ir pietiekami kontrolēta, lietojot inhalējamu kortikosteroīdu un

ilgstošas darbības bēta

agonistu.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Astma

Pacientiem ar astmu jālieto tāda stipruma Revinty Ellipta, kas satur slimības smaguma pakāpei atbilstošu

flutikazona furoāta (FF) devu. Ārstam jāzina, ka astmas slimniekiem 100 mikrogrami flutikazona furoāta

(FF) vienreiz dienā ir aptuveni ekvivalenti 250 mikrogramiem flutikazona propionāta (FP) divreiz dienā,

savukārt 200 mikrogrami FF vienreiz dienā ir aptuveni ekvivalenti 500 mikrogramiem FP divreiz dienā.

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma, kuriem nepieciešama maza vai vidēja inhalējamo

kortikosteroīdu deva kombinācijā ar ilgstošas darbības bēta

agonistu, sākumdeva ir viena Revinty Ellipta

92/22 mikrogramu inhalācija vienreiz dienā. Ja pacientiem Revinty Ellipta 92/22 mikrogrami nenodrošina

pietiekamu kontroli, devu var palielināt līdz 184/22 mikrogramiem, kas var uzlabot astmas kontroli.

Veselības aprūpes speciālistam regulāri jāpārbauda pacientu stāvoklis, lai lietotā flutikazona

furoāta/vilanterola deva būtu optimāla un tiktu mainīta tikai pēc ārsta ieteikuma. Deva jātitrē līdz mazākajai

devai, kas nodrošina efektīvu simptomu kontroli.

Revinty Ellipta 184/22 mikrogrami lietojami pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma, kuriem

nepieciešama lielāka inhalējamo kortikosteroīdu deva kombinācijā ar ilgstošas darbības bēta

agonistu.

Pacientiem plaušu funkcija parasti uzlabojas 15 minūšu laikā pēc Revinty Ellipta inhalēšanas.

Tomēr pacienti ir jāinformē, ka, lai nodrošinātu astmas simptomu kontroli, zāles jālieto regulāri katru dienu

un ārstēšana jāturpina, pat ja nav simptomu.

Ja simptomi parādās laikā starp devu lietošanām, tūlītējam atvieglojumam jālieto inhalējams ātras iedarbības

bēta

agonists.

Maksimālā ieteicamā Revinty Ellipta deva ir 184/22 mikrogrami vienreiz dienā.

Bērni līdz 12 gadu vecumam

Revinty Ellipta lietošanas drošums un efektivitāte astmas indikācijai bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem,

vēl nav noskaidrota.

Dati nav pieejami.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki (>65 gadus veci)

Šajā pacientu grupā deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Šajā pacientu grupā deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pētījumi pacientiem ar viegliem, vidēji smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem parādīja

flutikazona furoāta sistēmiskās iedarbības (gan C

, gan AUC) palielināšanos (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Jāievēro piesardzība, lietojot pacientiem ar aknu darbības traucējumiem, jo viņiem var būt lielāks ar

kortikosteroīdiem saistītu sistēmisku nevēlamu blakusparādību risks.

Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem maksimālā deva ir

92/22 mikrogrami (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Revinty Ellipta lietojams tikai inhalācijām.

Tas jālieto katru dienu vienā un tai pašā laikā.

Gala lēmums par lietošanu vakarā vai no rīta jāpieņem ārstam.

Ja ir aizmirsta deva, nākamā deva jālieto nākamajā dienā parastajā laikā.

Ja inhalatoru glabā ledusskapī, tas pirms lietošanas vismaz vienu stundu jāpatur istabas temperatūrā.

Lietojot inhalatoru pirmo reizi, nav nekādas nepieciešamības pārbaudīt, vai tas darbojas labi, un kādā īpašā

veidā sagatavot to lietošanai. Jāievēro norādījumi par secīgo rīcību.

Ellipta inhalators iepakots veidnē, kurā ir desikanta paciņa, kas mazina mitrumu. Mitruma saistītāja paciņa ir

jāizmet - to nedrīkst atvērt, ēst vai ieelpot.

Pacientus jābrīdina neatvērt veidni līdz brīdim, kamēr viņi ir gatavi inhalēt zāļu devu.

Kad inhalatoru izņem no veidnes, tas ir aizvērtā stāvoklī. Uz inhalatora uzlīmes paredzētajā vietā ir

jāuzraksta „Izmest līdz” datums. „Izmest līdz” datums ir 6 nedēļas pēc veidnes atvēršanas datuma. Pēc šī

datuma inhalatoru vairs nedrīkst lietot. Veidni var izmest tūlīt pēc tās atvēršanas.

Pēc inhalācijas pacientam jāizskalo mute ar ūdeni, to nenorijot.

Turpmāk sniegtie norādījumi par secīgo rīcību ar 30 devu (zāles 30 dienām) Ellipta inhalatoru attiecas arī uz

14 devu 9zāles 14 dienām) Ellipta inhalatoru.

Norādījumi par lietošanu

1.

Izlasiet šo, pirms sākat

Ja inhalatora vāciņu atver un aizver, neinhalējot zāles, deva būs zaudēta. Zaudētā deva tiks droši saglabāta

inhalatorā, taču to vairs nevarēs inhalēt.

Nav iespējams vienā inhalācijā nejauši inhalēt pārāk daudz zāļu vai dubultu devu.

2.

Kā sagatavot devu

Atveriet vāciņu, kad esat gatavs inhalēt devu.

Inhalators nav jākrata.

Slidiniet vāciņu uz leju, līdz sadzirdat

klikšķi

Tagad zāles ir gatavas inhalēšanai. To apstiprina devu skaitītāja rādījums, kas samazinās par 1 devu.

Ja devu skaitītāja rādījums nesamazinās, kad sadzirdat

klikšķi,

inhalators zāles neizdalīs. Aiznesiet to

atpakaļ farmaceitam un lūdziet padomu.

Vāciņš

Katru reizi to

atverot, tiek

sagatavota viena

zāļu deva.

Devu skaitītājs

Tas parāda, cik zāļu devu atlicis inhalatorā.

Pirms inhalatora lietošanas sākšanas tas

rāda tieši 30 devu.

Katru reizi atverot vāciņu, skaitītājs parāda

par 1 devu mazāk.

Kad atlicis mazāk par 10 devām, viena

skaitītāja puse kļūst sarkana.

Kad būsiet izlietojis pēdējo devu, viena

skaitītāja puse būs sarkana un lodziņā

būs redzams skaitlis 0. Inhalators tagad ir

tukšs.

Ja pēc tam atvērsiet vāciņu, sarkans būs

pilnīgi viss devu skaitītājs, nevis tikai puse

no tā..

3.

Kā inhalēt zāles

Turiet inhalatoru nost no mutes un izelpojiet tik dziļi, lai tas Jums neradītu grūtības.

Neizelpojiet inhalatorā.

Ievietojiet iemutni starp lūpām un stingri ar lūpām to aptveriet.

Neaizklājiet ar pirkstiem gaisa atveres.

Veiciet vienu ilgu, vienmērīgu un dziļu ieelpu. Pēc iespējas ilgāk aizturiet elpu (vismaz 3 – 4 sekundes).

Attāliniet inhalatora iemutni no mutes.

Lēnām un mierīgi izelpojiet.

Pat lietojot inhalatoru pareizi, varat nesagaršot un nesajust zāles.

Ja vēlaties iztīrīt iemutni, izmantojiet

sausu drāniņu

un tad

aizveriet vāciņu.

4.

Aizveriet inhalatoru un izskalojiet muti

Slidiniet vāciņu uz augšu līdz atdurei, pārsedzot iemutni.

Iemutnis

Gaisa atveres

Klikšķis

Inhalācijas brīdī Jūsu

lūpām jāaptver iemutņa

kontūra.

Neaizklājiet ar pirkstiem

gaisa atveres.

Pēc inhalatora lietošanas izskalojiet muti ar ūdeni, to nenorijot.

Tā Jūs mazināsiet blakusparādību – mutes vai rīkles iekaisuma – iespējamību.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Slimības pastiprināšanās

Flutikazona furoātu/vilanterolu nedrīkst lietot akūtu astmas simptomu ārstēšanai, jo tad nepieciešams

īslaicīgas darbības bronhodilatators. Ja īslaicīgas darbības bronhodilatatora lietošana simptomu mazināšanai

kļūst biežāka, tas liecina par slimības kontroles pasliktināšanos, un ārstam pacients ir jāizmeklē.

Pacienti nedrīkst pārtraukt astmas ārstēšanu ar flutikazona furoātu/vilanterolu bez ārsta ziņas, jo pēc

lietošanas pārtraukšanas simptomi var atjaunoties.

Ārstēšanas laikā ar flutikazona furoātu/vilanterolu iespējamas ar astmu saistītas blakusparādības un

paasinājumi. Pacientiem jānorāda turpināt ārstēšanu, bet lūgt padomu ārstam, ja pēc Revinty Ellipta

lietošanas uzsākšanas netiek panākta astmas simptomu kontrole vai simptomi pastiprinās.

Paradoksālas bronhu spazmas

Pēc devas ievadīšanas iespējamas paradoksālas bronhu spazmas ar tūlītēju sēkšanas pastiprināšanos. Tās ir

nekavējoties jāārstē ar īslaicīgas darbības bronhodilatatoru. Revinty Ellipta lietošana jāpārtrauc nekavējoties,

pacients jāizmeklē un nepieciešamības gadījumā jāsāk alternatīva terapija.

Kardiovaskulārā ietekme

Lietojot tādas simpatomimētiskas zāles kā Revinty Ellipta, iespējami kardiovaskulāri traucējumi, tai skaitā

sirds aritmijas, piemēram, supraventrikulāra tahikardija un ekstrasistoles. Placebo kontrolētā pētījumā

personām ar mērenu HOPS un kādu kardiovaskulāru slimību anamnēzē vai palielinātu kardiovaskulāru

slimību risku, pacientiem, kuri saņēma flutikazona furoātu/vilanterolu, nepalielinājās kardiovaskulāro

notikumu risks, salīdzinot ar placebo lietotājiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tomēr pacientiem ar smagu

kardiovaskulāru slimību, sirds ritma traucējumiem, tireotoksikozi, nenovērstu hipokaliēmiju vai noslieci uz

zemu kālija līmeni serumā flutikazona furoāts/vilanterols jālieto uzmanīgi.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem jālieto 92/22 mikrogramu deva,

raugoties, vai nerodas sistēmiskas, ar kortikosteroīdu lietošanu saistītas nevēlamas blakusparādības (skatīt

5.2. apakšpunktu).

Sistēmiska kortikosteroīdu iedarbība

Sistēmiskā iedarbība iespējama visiem inhalējamajiem kortikosteroīdiem, galvenokārt lietojot lielas devas

ilgstošā laika periodā; šī iedarbība ir daudz retāka nekā lietojot perorālos kortikosteroīdus. Iespējamie

sistēmiskie efekti var būt Kušinga sindroms, kušingoīdas iezīmes, virsnieru nomākums, kaulu minerālā

blīvuma samazināšanās, augšanas aizture bērniem un pusaudžiem, katarakta un glaukoma, un vēl retāk –

virkne psihisku un uzvedības traucējumu, to vidū psihomotora hiperaktivitāte, miega traucējumi, nemiers,

depresija vai agresivitāte (īpaši bērniem).

Pacientiem ar plaušu tuberkulozi un pacientiem ar hronisku vai neārstētu infekciju flutikazona

furoāts/vilanterols jālieto piesardzīgi.

Redzes traucējumi

Lietojot kortikosteroīdus sistēmiski un vietēji, iespējami ziņojumi par redzes traucējumiem. Ja pacientam ir

tādi simptomi kā neskaidra redze vai citi redzes traucējumi, jāapsver pacienta nosūtīšana pie oftalmologa, lai

tiktu izvērtēti iespējamie cēloņi, tādi kā katarakta, glaukoma vai retas slimības, piemēram, centrāla seroza

horioretinopātija (CSHR), par kuru ir ziņots pēc kortikosteroīdu sistēmiskas un vietējas lietošanas.

Hiperglikēmija

Saņemti ziņojumi par glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs diabēta slimniekiem, kas jāņem vērā, parakstot

šīs zāles pacientiem ar cukura diabētu anamnēzē.

Pneimonija HOPS slimniekiem

Inhalējamos kortikosteroīdus lietojošiem HOPS slimniekiem novērots palielināts pneimonijas, arī tādas

pneimonijas, kuras dēļ nepieciešama hospitalizācija, biežums. Ir daži pierādījumi par pneimonijas riska

pieaugumu līdz ar steroīdu devas palielināšanos, taču tas nav viennozīmīgi pierādīts visos pētījumos.

Pārliecinošu klīnisko pierādījumu pneimonijas riska apmēra atšķirībām starp dažādiem vienas grupas

inhalējamiem kortikosteroīdiem nav.

Ārstiem jāsaglabā modrība attiecībā uz pneimonijas iespējamo rašanos HOPS pacientiem, jo šādu infekciju

klīniskās pazīmes pārklājas ar HOPS paasinājumu simptomiem.

Pneimonijas riska faktori HOPS slimniekiem ir smēķēšana, lielāks vecums, zems ķermeņa masas indekss

(ĶMI) un smaga HOPS.

Pneimonija astmas slimniekiem

Pneimonijas sastopamība astmas slimniekiem, lietojot lielāku devu, bija bieža. Pneimonijas sastopamība

astmas slimniekiem, kuri lietoja 184/22 mikrogramus flutikazona furoāta/vilanterola, skaitliski bija lielāka

nekā tiem, kuri lietoja 92/22 mikrogramus flutikazona furoāta/vilanterola vai placebo (skatīt

4.8. apakšpunktu). Nekādi riska faktori netika atklāti.

Palīgvielas

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar pilnīgu laktāzes deficītu

vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Klīniski nozīmīgu zāļu mijiedarbību, ko mediētu flutikazona furoāts/vilanterols klīniskās devās, mazās

koncentrācijas dēļ plazmā pēc devas inhalācijas uzskata par maz ticamu.

Mijiedarbība ar bēta blokatoriem

Bēta

adrenoblokatori var pavājināt vai neitralizēt bēta

adrenerģisko agonistu iedarbību. Jāvairās no

vienlaicīgas gan neselektīvo, gan selektīvo bēta

adrenoblokatoru lietošanas, ja vien tas nav noteikti

nepieciešams.

Mijiedarbība ar CYP3A4 inhibitoriem

Gan flutikazona furoāts, gan vilanterols tiek ātri izvadīts no organisma plaša pirmā loka metabolisma ceļā, ko

mediē aknu enzīms CYP3A4.

Jāievēro piesardzība, lietojot kopā ar spēcīgiem CYP 3A4 inhibitoriem (piemēram, ketokonazolu, ritonavīru

vai kobicistatu saturošām zālēm), jo iespējama gan flutikazona furoāta, gan vilanterola sistēmiskās

iedarbības palielināšanās. No vienlaicīgas lietošanas ir jāizvairās, ja vien ieguvums neatsver palielināto risku,

ka radīsies sistēmiskas kortikosteroīdu izraisītas nevēlamas blakusparādības, un šādos gadījumos pacienti

jānovēro attiecībā uz sistēmiskām kortikosteroīdu izraisītām nevēlamām blakusparādībām. Veseliem

brīvprātīgajiem tika veikts atkārtotu devu CYP3A4 zāļu mijiedarbības pētījums ar flutikazona

furoāta/vilanterola kombināciju (184/22 mikrogramiem) un spēcīgu CYP3A4 inhibitoru ketokonazolu

(400 mg). Vienlaicīgā lietošana palielināja vidējo flutikazona furoāta AUC

(0-24)

un C

par attiecīgi 36 % un

33 %. Flutikazona furoāta iedarbības palielināšanās bija saistīta ar 0-24 stundu izsvērtā vidējā kortizola

līmeņa pazemināšanos par 27 %. Vienlaicīga lietošana palielināja vidējo vilanterola AUC

(0-t)

un C

attiecīgi 65 % un 22 %. Vilanterola iedarbības palielināšanās nebija saistīta ar pastiprinātu bēta

agonista

sistēmisko ietekmi uz pulsu, kālija līmeni asinīs vai QTcF intervālu.

Mijiedarbība ar P glikoproteīna inhibitoriem

Gan flutikazona furoāts, gan vilanterols ir P glikoproteīna (P-gp) substrāti. Veselām pētāmām personām

klīniskās farmakoloģijas pētījumā ar vienlaikus lietotu vilanterolu un spēcīgu P-gp un vidēji spēcīgu

CYP3A4 inhibitoru verapamilu nekonstatēja nekādu nozīmīgu ietekmi uz vilanterola farmakokinētiku.

Klīniskās farmakoloģijas pētījumi ar specifisku P-gp inhibitoru un flutikazona furoātu nav veikti.

Simpatomimētiskas zāles

Citu simpatomimētisku zāļu vienlaicīga lietošana (atsevišķi vai kombinētas terapijas ietvaros) var pastiprināt

flutikazona furoāta/vilanterola nevēlamās blakusparādības. Revinty Ellipta nedrīkst lietot kopā ar citiem

ilgstošas darbības bēta

adrenerģiskajiem agonistiem vai zālēm, kuru sastāvā ir ilgstošas darbības bēta

adrenerģiskie agonisti.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pētījumi dzīvniekiem liecina par reproduktīvu toksicitāti koncentrācijā, kas neatbilst klīniskajai

(skatīt 5.3.

apakšpunktu).

Nav datu par flutikazona furoāta un vilanterola trifenatāta lietošanu grūtniecēm vai to ir maz.

Flutikazona furoāta/vilanterola lietošanu grūtniecēm drīkst apsvērt tikai tad, ja paredzamais ieguvums mātei

ir lielāks nekā iespējamais

risks auglim.

Barošana ar krūti

Nav pietiekami daudz informācijas par flutikazona furoāta un vilanterola trifenatāta, un/vai to metabolītu

izdalīšanos mātes pienā. Taču citi kortikosteroīdi un bēta

agonisti ir atklāti mātes pienā (skatīt 5.3.

apakšpunktu). Risku ar krūti barotam jaundzimušajam/zīdainim nevar izslēgt.

Jāpieņem lēmums, vai pārtraukt zīdīšanu vai flutikazona furoāta/vilanterola terapiju, ņemot vērā zīdīšanas

nozīmi bērnam un terapijas sniegto ieguvumu sievietei.

Fertilitāte

Fertilitātes datu cilvēkam nav. Pētījumos dzīvniekiem flutikazona furoāta/vilanterola trifenatāta ietekme uz

auglību

netika konstatēta (skatīt 5.3. apakšpunktu)

.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Flutikazona furoāts un vilanterols neietekmē vai tikai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Lietošanas drošuma raksturojuma kopsavilkums

Ar flutikazona furoāta/vilanterola lietošanu saistītu nevēlamo blakusparādību sastopamības noteikšanai tika

izmantoti lielu astmas un HOPS klīnisko pētījumu dati. Klīniskās izstrādes astmas programmā integrētajā

nevēlamo blakusparādību vērtējumā bija iekļauti kopumā 7034 pacienti. Klīniskās izstrādes HOPS

programmā integrētajā nevēlamo blakusparādību vērtējumā bija iekļauti kopumā 6237 pētāmās personas.

Biežāk ziņotās flutikazona furoāta un vilanterola lietošanas nevēlamās blakusparādības bija galvassāpes un

nazofaringīts. Lietošanas drošuma raksturojums astmas un HOPS slimniekiem bija līdzīgs, izņemot

pneimoniju un lūzumus. Klīniskajos pētījumos pneimoniju un lūzumus biežāk konstatēja HOPS pacientiem.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā

Nevēlamās blakusparādības norādītas atbilstoši orgānu sistēmu grupai un biežumam. Biežuma klasifikācijai

izmantoti šādi apzīmējumi: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti

(≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Orgānu sistēmu grupa

Nevēlamā(-ās) blakusparādība(-as)

Biežums

Infekcijas un infestācijas

Pneimonija* (HOPS slimniekiem)

Augšējo elpceļu infekcija

Bronhīts

Gripa

Mutes un rīkles kandidoze

Bieži

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas, tai

skaitā anafilakse, angioedēma,

izsitumi un nātrene

Reti

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Hiperglikēmija

Retāk

Psihiskie traucējumi

Trauksme

Reti

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Trīce

Ļoti bieži

Reti

Acu bojājumi

Neskaidra redze (skatīt 4.4

apakšpunktu)

Retāk

Sirds funkcijas traucējumi

Ekstrasistoles

Sirdsklauves

Tahikardija

Retāk

Reti

Reti

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja un

videnes slimības

Nazofaringīts

Paradoksālas bronhu spazmas

Orofaringeālas sāpes

Sinusīts

Faringīts

Rinīts

Klepus

Disfonija

Ļoti bieži

Reti

Bieži

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēderā

Bieži

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Artralģija

Muguras sāpes

Lūzumi**

Muskuļu spazmas

Bieži

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Paaugstināta ķermeņa temperatūra

Bieži

*, ** Skatīt tālāk „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts”

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

*Pneimonija

(skatīt 4.4. apakšpunktu)

Divu atkārtotu vienu gadu ilgu pētījumu integrētā analīzē par vidēji smagas un smagas HOPS slimniekiem

(vidējais paredzamais FEV1 skrīninga brīdī pēc bronhodilatatora lietošanas – 45 %, standartnovirze (SN) –

13 %) ar slimības paasinājumu iepriekšējā gadā (n = 3255) pneimonijas gadījumu skaits 1000 pacientgados

bija 97,9 gadījumi FF/VI 184/22 grupā, 85,7 gadījumi FF/VI 92/22 grupā un 42,3 gadījumi VI 22 grupā.

Atbilstošais smagas pneimonijas gadījumu skaits 1000 pacientgados bija attiecīgi 33,6, 35,5 un 7,6 gadījumi,

savukārt atbilstošais nopietnas pneimonijas gadījumu skaits 1000 pacientgados bija 35,1 gadījumi

FF/VI 184/22 grupā, 42,9 gadījumi FF/VI 92/22 grupā un 12,1 gadījumi VI 22 grupā. Pēc ekspozīcijas

koriģētais letālu pneimonijas gadījumu skaits bija 8,8 gadījumi FF/VI 184/22 grupā, 1,5 gadījumi

FF/VI 92/22 grupā un 0 gadījumu VI 22 grupā.

Placebo kontrolētā pētījumā (SUMMIT) personām ar vidēji smagu HOPS (vidējais FEV

procentos skrīninga

brīdī pēc bronhodilatatora lietošanas – 60 %, SN 6 %) un kādu kardiovaskulāru slimību anamnēzē vai

palielinātu kardiovaskulāru slimību risku, pneimonijas sastopamība FF/VI, FF, VI un placebo grupās bija:

nevēlamas blakusparādības (6 %; 5 %; 4 % un 5 %); nopietnas nevēlamas blakusparādības (3 %; 4 %; 3 %

un 3 %); apstiprināti pneimonijas izraisīti nāves gadījumi zāļu lietošanas laikā (0,3 %; 0,2 %; 0,1 % un

0,2 %); atbilstoši kopējai iedarbībai koriģētie rādītāji (uz 1000 terapijas gadiem) bija attiecīgi: nevēlamas

blakusparādība (39,5; 42,4; 27,7 un 38,4); nopietnas nevēlamas blakusparādības (22,4; 25,1; 16,4 un 22,2);

apstiprināti pneimonijas izraisīti nāves gadījumi zāļu lietošanas laikā (1,8; 1.5; 0,9 un 1,4).

11 astmas pētījumu integrētā analīzē (7034 pacienti) pneimonijas sastopamība 1000 pacientgados bija

18,4 gadījumi FF/VI 184/22 grupā, 9,6 gadījumi FF/VI 92/22 grupā un 8,0 gadījumi placebo grupā.

**Lūzumi

Divos atkārtotos 12 mēnešu pētījumos, kur kopā bija iekļauti 3255 HOPS pacienti, kaulu lūzumu

sastopamība kopumā visās ārstēšanas grupās bija maza, un tā bija lielāka visās Revinty Ellipta grupās (2 %),

salīdzinot ar vilanterola 22 mikrogramu grupu (<1 %). Lai arī Revinty Ellipta grupās bija vairāk lūzumu nekā

vilanterola 22 mikrogramu grupā, tipiskie ar kortikosteroīdu lietošanu saistītie lūzumi (piemēram, muguras

skriemeļu kompresijas/krūšu un jostas skriemeļu lūzumi, gūžas kaula un

acetabulum

lūzumi) radās <1 %

pacientu Revinty Ellipta un vilanterola terapijas grupās.

SUMMIT pētījumā visu lūzumu sastopamība FF/VI, FF, VI un placebo grupās bija 2 % katrā no grupām; ar

IKS parasti saistītie lūzumi veidoja mazāk kā 1 % katrā no grupām. Atbilstoši kopējai iedarbībai koriģētie

rādītāji (uz 1000 terapijas gadiem) visiem lūzumiem bija attiecīgi 13,6; 12,8; 13,2 un 11,5. Ar IKS parasti

saistīto lūzumu sastopamība bija attiecīgi 3,4; 3,9; 2,4 un 2,1.

11 astmas pētījumu integrētā analīzē (7034 pacienti) lūzumu sastopamība bija <1 %, un parasti tie bija saistīti

ar traumu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas

sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi un pazīmes

Flutikazona furoāta/vilanterola pārdozēšana var izraisīt atsevišķo sastāvdaļu iedarbības izraisītus simptomus,

arī tos, kas novēroti citu bēta

agonistu pārdozēšanas gadījumā, un simptomus, kas atbilst zināmajai

inhalējamo kortikosteroīdu grupas iedarbībai (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ārstēšana

Flutikazona furoāta/vilanterola pārdozēšanai nav specifiskas ārstēšanas. Ja notikusi pārdozēšana, pacientam

jānodrošina uzturoša ārstēšana ar atbilstošu novērošanu pēc nepieciešamības.

Kardioselektīvu bēta blokādi var apsvērt tikai smagu vilanterola pārdozēšanas simptomu gadījumā, kas ir

klīniski bīstami un ko nevar novērst ar atbalsta terapiju. Kardioselektīvie bēta blokatori pacientiem ar bronhu

spazmām anamnēzē jālieto uzmanīgi.

Turpmākā ārstēšana jāveic atbilstoši klīniskām indikācijām vai nacionālā toksikoloģijas centra ieteikumiem,

ja tādi pieejami.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, adrenerģiskie līdzekļi kombinācijā

ar kortikosteroīdiem vai citiem līdzekļiem, izņemot antiholīnerģiskos līdzekļus, ATĶ kods: R03AK10.

Darbības mehānisms

Flutikazona furoāts un vilanterols ir divu zāļu grupu pārstāvji (sintētisks kortikosteroīds un selektīvs,

ilgstošas darbības bēta

receptoru agonists).

Farmakodinamiskā iedarbība

Flutikazona furoāts

Flutikazona furoāts ir sintētisks trifluorinēts kortikosteroīds, kam ir spēcīga pretiekaisuma iedarbība. Precīzs

darbības mehānisms, kā flutikazona furoāts iedarbojas uz astmas un HOPS simptomiem, nav zināms.

Pierādīts, ka kortikosteroīdiem ir dažāda ietekme uz daudziem šūnu veidiem (piemēram, eozinofīliem

leikocītiem, makrofāgiem, limfocītiem) un mediatoriem (piemēram, citokīniem un hemokīniem, kas piedalās

iekaisuma reakcijā).

Vilanterola trifenatāts

Vilanterola trifenatāts ir selektīvs, ilgstošas darbības bēta

adrenerģisks agonists (

long-acting, beta

2

-

adrenergic agonist -

LABA).

Bēta

adrenoceptoru agonistu, arī vilanterola trifenatāta, farmakoloģisko iedarbību vismaz daļēji nosaka

intracelulārās adenilāta ciklāzes – enzīma, kas katalizē adenozīntrifosfāta (ATF) pārveidošanos par ciklisko

3’,5’-adenozīnmonofosfātu (ciklisko AMF) – stimulācija. Paaugstināts cikliskā AMF līmenis izraisa bronhu

gludās muskulatūras atslābināšanos un inhibē tūlītējās hipersensitivitātes mediatoru atbrīvošanos no šūnām,

īpaši no tuklajām šūnām.

Starp kortikosteroīdiem un LABA notiek molekulāra mijiedarbība, kur steroīdi aktivē bēta

receptoru gēnu,

palielinot receptoru skaitu un jutību, un LABA sagatavo glikokortikoīdu receptorus no steroīdiem atkarīgajai

aktivācijai un veicina šūnu kodolu translokāciju. Šī sinerģiskā mijiedarbība izpaužas pastiprinātā

pretiekaisuma darbībā, kas pierādīts

in vitro

in vivo

dažādās iekaisuma šūnās, kas iesaistītas gan astmas,

gan HOPS patofizioloģijā. No pētāmajām personām ar HOPS iegūtajās perifēro asiņu mononukleārajās šūnās

lielāks pretiekaisuma efekts tika novērots flutikazona furoāta/vilanterola kombinācijas klātbūtnē, salīdzinot

ar flutikazona furoātu vienu pašu koncentrācijās, ko sasniedza, lietojot klīniskās devas. LABA sastāvdaļas

pastiprinātais pretiekaisuma efekts bija līdzīgs tam, ko sasniedza, izmantojot citas IKS/LABA kombinācijas.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Astma

Trijos 3. fāzes, randomizētos, dubultmaskētos, dažāda ilguma pētījumos (HZA106827, HZA106829 un

HZA106837) pieaugušiem un pusaudžu vecuma pacientiem ar persistējošu astmu tika vērtēts flutikazona

furoāta/vilanterola lietošanas drošums un efektivitāte. Visas pētāmās personas lietoja IKS (inhalējamu

kortikosteroīdu) ar LABA vai bez tā vismaz 12 nedēļas pirms 1. vizītes. HZA106837 pētījumā visiem

pacientiem gadā pirms 1. vizītes bija bijis vismaz viens paasinājums, kad bija nepieciešama ārstēšana ar

perorālu kortikosteroīdu. HZA106827 ilga 12 nedēļas, un tajā vērtēja flutikazona furoāta/vilanterola

92/22 mikrogramu [n = 201] un FF 92 mikrogramu [n = 205]) efektivitāti salīdzinājumā ar placebo

[n = 203], visas zāles lietojot vienreiz dienā. HZA106829 ilga 24 nedēļas, un tajā vērtēja flutikazona

furoāta/vilanterola 184/22 mikrogramu [n = 197] un FF 184 mikrogramu [n = 194]) efektivitāti, abas zāles

lietojot vienreiz dienā, salīdzinājumā ar FP 500 mikrogramiem divreiz dienā [n = 195].

HZA106827/HZA106829 pētījumos vienlaikus esošie primārie efektivitātes mērķa kritēriji bija klīniskajā

vizītē noteiktas zāļu darbības laika beigu FEV

(pirms bronhodilatatora un pirms devas) izmaiņas ārstēšanas

perioda beigās, salīdzinot ar sākumstāvokli visām pētāmajām personām, un izsvērtā vidējā seriālā FEV

izmaiņas 0 – 24 stundas pēc devas, aprēķinot pētāmo personu apakšgrupā ārstēšanas perioda beigās. 24

stundu periodu bez glābšanas terapijas procentuālā daudzuma izmaiņas ārstēšanas laikā, salīdzinot ar

sākumstāvokli, bija pamatoti vērtējams sekundārais mērķa kritērijs. Primāro un galveno sekundāro mērķa

kritēriju rezultāti šajos pētījumos aprakstīti 1. tabulā.

1. tabula - Primāro un galveno sekundāro mērķa kritēriju rezultāti HZA106827 un HZA106829

Pētījuma nr.

HZA106829

HZA106827

FF/VI* terapijas deva

(mikrogrami)

FF/VI 184/22

vienreiz dienā,

salīdzinot ar FF

184 vienreiz

dienā

FF/VI 184/22

vienreiz dienā,

salīdzinot ar FP

500 divreiz

dienā

FF/VI 92/22

vienreiz dienā,

salīdzinot ar FF

92 vienreiz dienā

FF/VI 92/22

vienreiz dienā,

salīdzinot ar

placebo vienreiz

dienā

Zāļu darbības laika beigu FEV

1

izmaiņas (Last Observation Carried Forward; LOCF), salīdzinot ar

sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

193 ml

p < 0,001

(108, 277)

210 ml

p < 0,001

(127, 294)

36 ml

p = 0,405

(-48, 120)

172 ml

p < 0,001

(87, 258)

Izsvērtais vidējais seriālais FEV

1

0-24 stundās pēc devas ievadīšanas

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

136 ml

p = 0,048

(1, 270)

206 ml

p = 0,003

(73, 339)

116 ml

p = 0,06

(-5, 236)

302 ml

p < 0,001

(178, 426)

24 stundu periodu bez glābšanas terapijas procentuālā daudzuma izmaiņas, salīdzinot ar

sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

11,7 %

p < 0,001

(4,9, 18,4)

6,3 %

p = 0,067

(-0,4, 13,1)

10,6 %

p < 0,001

(4,3, 16,8)

19,3 %

p < 0,001

(13,0, 25,6)

24 stundu periodu bez simptomiem procentuālā daudzuma izmaiņas, salīdzinot ar sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

8,4 %

p = 0,010

(2,0, 14,8)

4,9 %

p = 0,137

(-1,6, 11,3)

12,1 %

p < 0,001

(6,2, 18,1)

18,0 %

p < 0,001

(12,0, 23,9)

Rīta maksimālās izelpas plūsmas izmaiņas, salīdzinot ar sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

33,5 l/min

p < 0,001

(22,3, 41,7)

32,9 l/min

p < 0,001

(24,8, 41,1)

14,6 l/min

p < 0,001

(7,9, 21,3)

33,3 l/min

p < 0,001

(26,5, 40,0)

Vakara maksimālās izelpas plūsmas izmaiņas, salīdzinot ar sākumstāvokli

Terapijas atšķirība

P raksturlielums

(95 % TI)

30,7 l/min

p < 0,001

(22,5, 38,9)

26,2 l/min

p < 0,001

(18,0, 34,3)

12,3 l/min

p < 0,001

(5,8, 18,8)

28,2 l/min

p < 0,001

(21,7, 34,8)

*FF/VI = flutikazona furoāts/vilanterols

HZA106837 bija dažāds ārstēšanas ilgums (minimāli 24 nedēļas, maksimāli 76 nedēļas, vairumam pacientu

saņemot ārstēšanu vismaz 52 nedēļas). HZA106837 pacienti tika randomizēti saņemt vai nu flutikazona

furoātu/vilanterolu 92/22 mikrogramus [n = 1009], vai FF 92 mikrogramus [n = 1010], abas zāles lietojot

vienreiz dienā. HZA106837 pētījumā primārais mērķa kritērijs bija laiks līdz pirmajam smagajam astmas

paasinājumam. Smags astmas paasinājums bija definēts kā astmas pastiprināšanās, kad nepieciešama

sistēmisko kortikosteroīdu lietošana vismaz 3 dienas vai pacienta hospitalizācija, vai neatliekamās palīdzības

punkta apmeklējums astmas dēļ, kad nepieciešama sistēmisko kortikosteroīdu lietošana. Kā sekundāro mērķa

kritēriju vērtēja arī koriģētās vidējās zāļu darbības laika beigu FEV

izmaiņas, salīdzinot ar sākumstāvokli.

HZA106837 pētījumā smaga astmas paasinājuma risks pacientiem, kuri saņēma flutikazona

furoātu/vilanterolu 92/22 mikrogramus, bija par 20 % mazāks nekā pacientiem, kuri lietoja tikai FF

92 mikrogramus (riska attiecība 0,795, p = 0,036 95 % TI (0,642, 0,985)). Smaga astmas paasinājuma

biežums pacientam gadā bija 0,19 FF 92 mikrogramu grupā (aptuveni 1 piecos gados) un 0,14 flutikazona

furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu grupā (aptuveni 1 septiņos gados). Paasinājumu biežuma attiecība

flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu lietotājiem pret FF 92 mikrogramu lietotājiem bija 0,755

(95 % TI 0,603, 0,945). Tas nozīmē smaga astmas paasinājuma biežuma samazinājumu par 25 % ar

flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramiem ārstētajām pētāmajām personām, salīdzinot ar FF

92 mikrogramu grupu (p = 0,014). Flutikazona furoāta/vilanterola 24 stundu bronhodilatējošā iedarbība

saglabājās viena gada ārstēšanas periodā bez jebkādām efektivitātes zudumu pazīmēm (nebija tahifilakses).

Flutikazona furoāta/vilanterola 92 /22 mikrogramu lietotājiem bija vērojama zāļu darbības laika beigu FEV

stabila uzlabošanās par 83 ml – 95 ml 12., 36., 52. nedēļā un beigās, salīdzinot ar FF 92 mikrogramu

lietotājiem (p < 0,001 95 % TI 52, 126 ml beigās). Četrdesmit četriem procentiem pacientu flutikazona

furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu grupā ārstēšanas beigās slimība bija labi kontrolēta (ACQ7 ≤ 0,75),

salīdzinot ar 36 % pētāmo personu FF 92 mikrogramu grupā (p < 0,001 95 % TI 1,23, 1,82).

Pētījumi, salīdzinot ar salmeterola/flutikazona propionāta kombinācijām

24 nedēļu pētījumā (HZA113091) pieaugušiem un pusaudžu vecuma pacientiem ar nekontrolētu persistējošu

astmu, lietojot flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramus reizi dienā vakarā un salmeterolu/FP

50/250 mikrogramus divreiz dienā, konstatēja plaušu funkcijas uzlabošanos, salīdzinot ar sākumstāvokli.

Izsvērtā vidējā 0-24 stundu FEV

koriģētais vidējais pieaugums, salīdzinot ar sākumstāvokli, ārstēšanas

grupās bija 341 ml (flutikazona furoāts/vilanterols) un 377 ml (salmeterols/FP), kas apliecināja vispārējo

plaušu funkcijas uzlabošanos 24 stundu periodā, lietojot abus ārstēšanas veidus. Koriģētā vidējā atšķirība

starp ārstēšanas grupām – 37 ml – nebija statistiski nozīmīga (p = 0,162). Attiecībā uz zāļu darbības laika

beigu FEV

pētāmās personas flutikazona furoāta/vilanterola grupā sasniedza 281 ml LS vidējās izmaiņas,

salīdzinot ar sākumstāvokli, bet pētāmās personas salmeterola/FP grupā – 300 ml (koriģētā vidējā atšķirība

19 ml (95 % TI: -0,073, 0,034) nebija statistiski nozīmīga (p = 0,485)).

Randomizēts, dubultmaskēts, paralēlu grupu, 24 nedēļu pētījums (201378) tika veikts, lai pierādītu

flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu reizi dienā līdzvērtīgumu (kā robežu izmantojot zāļu

darbības laika beigu FEV

=100 ml) salmeterolam/FP 50/250 mikrogrami divreiz dienā pieaugušajiem un

pusaudžiem, kuru astma bija labi kontrolēta pēc 4 nedēļu nemaskētas salmeterola/FP 50/250 divreiz dienā

terapijas (N=1504). Pētāmās personas, kuras bija randomizētas FF/VI lietošanai reizi dienā, saglabāja plaušu

funkciju līdzīgi kā pacienti, kuri bija randomizēti salmeterola/FP lietošanai divreiz dienā [zāļu darbības laika

beigu FEV

atšķirība +19 ml (95% TI: -11, 49)].

Salīdzinoši pētījumi ar salmeterolu/FP vai ar citām IKS/LABA kombinācijām, lai atbilstoši salīdzinātu

ietekmi uz astmas paasinājumiem, nav veikti.

Flutikazona furoāta monoterapija

24 nedēļu randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā (FFA112059) vērtēja FF

92 mikrogramu, lietotu vienreiz dienā, [n = 114] un FP 250 mikrogramu, lietotu divreiz dienā, [n = 114]

lietošanas drošumu un efektivitāti salīdzinājumā ar placebo [n = 115] pieaugušiem un pusaudžu vecuma

pacientiem ar persistējošu astmu. Visām pētāmajām personām bija jābūt lietojušām stabilu IKS devu vismaz

4 nedēļas pirms 1. vizītes (skrīninga vizītes), un LABA lietošana nebija atļauta 4 nedēļu laikā pirms 1.

vizītes. Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija klīniskajā vizītē noteiktas zāļu darbības laika beigu FEV

(pirms bronhodilatatora un pirms devas) izmaiņas ārstēšanas perioda beigās. 24 stundu periodu bez glābšanas

terapijas procentuālā daudzuma izmaiņas 24 nedēļu ārstēšanas periodā bija pamatoti vērtējams sekundārais

mērķa kritērijs. 24. nedēļā FF un FP palielināja zāļu darbības laika beigu FEV

par attiecīgi 146 ml (95 % TI

36, 257 ml, p = 0,009) un 145 ml (95 % TI 33, 257 ml, p = 0,011), salīdzinot ar placebo. Gan FF, gan FP

palielināja 24 stundu periodu bez glābšanas terapijas procentuālo daudzumu par attiecīgi 14,8 % (95 % TI

6,9, 22,7, p < 0,001) un 17,9 % (95 % TI 10,0, 25,7, p < 0,001), salīdzinot ar placebo.

Alergēna slodzes pētījums

Flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu bronhoprotektīvo iedarbību agrīnas un vēlīnas astmatiskas

reakcijas gadījumā pret inhalētu alergēnu vērtēja atkārtotu devu, placebo kontrolētā, četru virzienu

krusteniskā pētījumā (HZA113126) pacientiem ar vieglu astmu. Pacienti tika randomizēti saņemt flutikazona

furoātu/vilanterolu 92/22 mikrogramus, FF 92 mikrogramus, vilanterolu 22 mikrogramus vai placebo reizi

dienā 21 dienu, pēc tam veicot slodzes testu ar alergēnu 1 stundu pēc pēdējās devas lietošanas. Alergēns bija

mājas putekļu ērcīte, kaķa blaugznas vai bērza ziedputekšņi; izvēli noteica individuālais skrīninga tests.

Seriālo FEV

mērījumu rezultātus salīdzināja ar rezultātiem pēc fizioloģiskā šķīduma inhalācijas, kas mērīti

pirms alergēna slodzes testa (sākotnējais stāvoklis). Kopumā labāko iedarbību uz agrīno astmatisko reakciju

novēroja flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogramu lietošanas gadījumā, salīdzinot ar tikai FF

92 mikrogramu vai vilanterola 22 mikrogramu lietošanu. Gan flutikazona furoāts/vilanterols

92/22 mikrogrami, gan FF 92 mikrogrami praktiski pilnībā novērsa vēlīno astmatisko reakciju, salīdzinot ar

vilanterola monoterapiju. Flutikazona furoāta/vilanterola 92/22 mikrogrami nodrošināja nozīmīgi labāku

aizsardzību pret alergēnu izraisīto bronhu hiperreaktivitāti, salīdzinot ar FF un vilanterola monoterapiju; tas

tika novērtēts 22. dienā ar metaholīna slodzes testu.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus par Revinty Ellipta vienā vai vairākās

pediatriskās populācijas apakšgrupās astmas indikācijai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2.

apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Flutikazona furoāta un vilanterola, lietota inhalācijās flutikazona furoāta/vilanterola preparāta veidā, absolūtā

biopieejamība vidēji bija attiecīgi 15,2 % un 27,3 %. Gan flutikazona furoāta, gan vilanterola perorālā

biopieejamība bija zema – vidēji attiecīgi 1,26 % un <2 %. Ņemot vērā šo zemo perorālo biopieejamību,

sistēmiska flutikazona furoāta un vilanterola iedarbība pēc ievadīšanas inhalācijas veidā notiek galvenokārt

plaušās ievadītās inhalētās devas daļas uzsūkšanās dēļ.

Izkliede

Pēc ievadīšanas intravenozi gan flutikazona furoāts, gan vilanterols plaši izkliedējas – vidējais izkliedes

tilpums līdzsvara stāvoklī ir attiecīgi 661 l un 165 l.

Gan flutikazona furoāts, gan vilanterols maz saistās ar eritrocītiem

. In vitro

flutikazona furoāta un vilanterola

saistīšanās ar plazmas proteīniem cilvēka plazmā bija izteikta – vidēji attiecīgi > 99,6 % un 93,9 %.

Pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

in vitro

saistīšanās apjoms ar plazmas proteīniem

nemazinājās.

Flutikazona furoāts un vilanterols ir P glikoproteīna (P-gp) substrāti, taču uzskata, ka vienlaicīga flutikazona

furoāta/vilanterola un P-gp inhibitoru lietošana nevarētu ietekmēt flutikazona furoāta vai vilanterola

sistēmisko iedarbību, jo abas ir labi absorbētas molekulas.

Biotransformācija

Saskaņā ar

in vitro

datiem, galvenos flutikazona furoāta un vilanterola metabolisma ceļus cilvēka organismā

galvenokārt mediē enzīms CYP3A4.

Flutikazona furoāts galvenokārt tiek metabolizēts S-fluormetilkarbotioāta grupas hidrolīzes ceļā līdz

metabolītiem ar nozīmīgi mazāku kortikosteroīdo aktivitāti. Vilanterols galvenokārt tiek metabolizēts

O-dezalkilācijas ceļā līdz vairākiem metabolītiem ar nozīmīgi mazāku bēta

un bēta

agonista aktivitāti.

Eliminācija

Pēc perorālas lietošanas flutikazona furoāts no cilvēka organisma tiek izvadīts galvenokārt metabolisma ceļā,

metabolītus izvadot gandrīz tikai ar izkārnījumiem; ar urīnu izdalās <1 % konstatētās radioaktīvās devas.

Pēc perorālas lietošanas vilanterols tiek izvadīts galvenokārt metabolisma ceļā, metabolītiem izdaloties urīnā

un izkārnījumos attiecīgi aptuveni 70 % un 30 % radioaktīvās devas apmērā, kas noteikts ar cilvēkiem veiktā

radioaktīvi iezīmētas vielas iekšķīgas lietošanas pētījumā. Šķietamais vilanterola eliminācijas pusperiods no

plazmas pēc vienas flutikazona furoāta/vilanterola inhalācijas vidēji bija 2,5 stundas. Efektīvais uzkrātā

vilanterola eliminācijas pusperiods, kas noteikts atkārtotu vilanterola 25 mikrogramu devu inhalāciju

ievadīšanā, ir 16,0 stundas pētāmām personām ar astmu un 21,3 stundas pētāmām personām ar HOPS.

Pediatriskā populācija

Pusaudžiem (12 gadus veciem un vecākiem) devu neiesaka pielāgot.

Flutikazona furoāta/vilanterola farmakokinētika par 12 gadiem jaunākiem pacientiem nav pētīta. Flutikazona

furoāta/vilanterola lietošanas drošums un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu vecumam vēl nav noteikta.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki (>65 gadus veci)

Vecuma ietekmi uz flutikazona furoāta un vilanterola farmakokinētiku noteica 3. fāzes pētījumos par HOPS

un astmu. Pētāmām personām ar astmu nebija nekādu vecuma (12 – 84 gadi) ietekmes pazīmju uz

flutikazona furoāta un vilanterola farmakokinētiku.

Pētāmām personām ar astmu un pētāmām personām ar HOPS neiesaka pielāgot devu.

Nieru darbības traucējumi

Flutikazona furoāta/vilanterola klīniskās farmakoloģijas pētījumā atklāts, ka smagi nieru darbības traucējumi

(kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) neizraisa nozīmīgi lielāku flutikazona furoāta vai vilanterola kopējo

iedarbību vai izteiktāku kortikosteroīdu vai bēta

agonistu sistēmisko iedarbību nekā veselām pētāmajām

personām.

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo.

Hemodialīzes ietekme nav pētīta.

Aknu darbības traucējumi

Pēc atkārtotu flutikazona furoāta/vilanterola devu lietošanas 7 dienas pētāmajām personām ar aknu darbības

traucējumiem (A, B vai C pakāpe pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) palielinājās flutikazona furoāta sistēmiskā

iedarbība (līdz trim reizēm, izsakot AUC

(0–24)

), salīdzinot ar veselām pētāmajām personām. Flutikazona

furoāta sistēmiskās iedarbības palielināšanās pētāmajām personām ar vidēji smagiem aknu darbības

traucējumiem (B pakāpe pēc

Child-Pugh

klasifikācijas; flutikazona furoāts/vilanterols 184/22 mikrogrami)

bija saistīta ar kortizola līmeņa pazemināšanos serumā par vidēji 34 %, salīdzinot ar veselām pētāmajām

personām. Pēc devas normalizēta flutikazona furoāta sistēmiskā iedarbība pētāmajām personām ar vidēji

smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem bija līdzīga (B vai C pēc

Child-Pugh

klasifikācijas).

Pēc atkārtotu flutikazona furoāta/vilanterola devu lietošanas 7 dienas pētāmajām personām ar viegliem,

vidēji smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem (A, B vai C pakāpe pēc

Child-Pugh

klasifikācijas)

vilanterola sistēmiskā iedarbība (C

and AUC) nozīmīgi nepalielinājās.

Flutikazona furoāta/vilanterola kombinācijai pētāmajām personām ar viegliem vai vidēji smagiem aknu

darbības traucējumiem (vilanterols, 22 mikrogrami) vai ar smagiem aknu darbības traucējumiem (vilanterols,

12,5 mikrogrami) nebija klīniski nozīmīgas ietekmes uz bēta adrenerģisko sistēmisko iedarbību (pulsu vai

kālija līmeni serumā), salīdzinot ar veselām pētāmajām personām.

Citas īpašas pacientu grupas

Astmas pētījumos noteiktais flutikazona furoāta AUC

(0-24)

Austrumāzijas, Japānas un Dienvidaustrumāzijas

pētāmajām personām (12 – 13 % pētāmo personu) bija vidēji par 33 % – 53 % lielāks nekā citu rasu

pārstāvju grupās. Tomēr nebija nekādu pierādījumu, ka lielākā sistēmiskā iedarbība šajā populācijā būtu

saistīta ar lielāku ietekmi uz 24 stundu kortizola izvadīšanu urīnā. Vidēji vilanterola C

aziātu izcelsmes

pētāmajām personām paredzama par 220 – 287 % lielāka un AUC

(0-24)

– līdzīgs kā pētāmajām personām no

citu rasu pārstāvju grupām. Taču nebija nekādu pierādījumu, ka šī lielākā vilanterola C

radītu klīniski

nozīmīgu ietekmi uz sirdsdarbības ātrumu.

Dzimums, ķermeņa masa un ĶMI

Nebija nekādu pierādījumu, ka dzimums, ķermeņa masa vai ĶMI (ķermeņa masas indekss) ietekmētu

flutikazona furoāta farmakokinētiku, ņemot vērā 3. fāzes datu populācijas farmakokinētikas analīzi 1213

pētāmajām personām ar astmu (712 sievietes).

Nebija nekādu pierādījumu, ka dzimums, ķermeņa masa vai ĶMI ietekmētu vilanterola farmakokinētiku,

ņemot vērā populācijas farmakokinētikas analīzi 856 pētāmajām personām ar astmu (500 sieviešu).

Deva nav jāpielāgo atkarībā no dzimuma, ķermeņa masas vai ĶMI.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos pētījumos tika konstatēta tā pati flutikazona furoāta un vilanterola farmakoloģiskā un

toksikoloģiskā iedarbība, kas parasti raksturīga vai nu glikokortikoīdiem, vai bēta

agonistiem. Flutikazona

furoāta lietošana apvienojumā ar vilanterolu neradīja nekādu nozīmīgu jaunu toksicitāti.

Genotoksicitāte un kancerogenitāte

Flutikazona furoāts

Flutikazona furoāts standarta pētījumu sērijā nebija genotoksisks, kā arī nebija kancerogēns visu dzīves laiku

veiktos inhalācijas pētījumos žurkām un pelēm līdzīgā koncentrācijā, kāda ir maksimālo ieteikto devu

lietošanas gadījumā cilvēkam, saskaņā ar AUC mērījumiem.

Vilanterola trifenatāts

Ģenētiskās toksicitātes pētījumos vilanterols (alfa-fenilcinnamāta veidā) un trifeniletiķskābe nebija

genotoksiska, kas liecina, ka vilanterols (trifenatāta veidā) nav genotoksiski bīstams cilvēkam.

Atbilstoši atradēm citu bēta

agonistu lietošanas gadījumā, visu dzīves laiku veiktos inhalācijas pētījumos

vilanterola trifenatāts izraisīja proliferatīvu ietekmi uz žurku un peļu mātīšu reproduktīvajiem orgāniem un

žurku hipofīzi. AUC mērījumos noteiktā koncentrācijā, kas attiecīgi 2 un 30 reizes pārsniedza ar maksimālo

ieteikto devu sasniegto koncentrāciju cilvēkiem, žurkām un pelēm nepalielinājās audzēju sastopamība.

Reproduktīvā toksicitāte

Flutikazona furoāts

Ietekme žurkām, kas novērota pēc flutikazona furoāta lietošanas inhalācijās kombinācijā ar vilanterolu, bija

līdzīga tai, kas novērota tikai flutikazona furoāta lietošanas gadījumā.

Flutikazona furoāts žurkām un trušiem nebija teratogēns, taču mātītei toksiskās devās aizkavēja žurku

attīstību un trušu mātītēm izraisīja abortu. AUC mērījumos noteikta koncentrācija, kas aptuveni 3 reizes

pārsniedza ar maksimālo ieteikto devu sasniegto koncentrāciju cilvēkiem, žurku attīstību neietekmēja.

Vilanterola trifenatāts

Vilanterola trifenatāts nebija teratogēns žurkām. Inhalācijas pētījumos trušiem vilanterola trifenatāts izraisīja

iedarbību, kas līdzinājās citu bēta

agonistu lietošanas gadījumā novērotajai (aukslēju šķeltne, vaļēji

plakstiņi, krūškaula saaugšana un locekļu izliekums/sagriešanās). Ievadot subkutāni, nebija nekādas

ietekmes, ja AUC mērījumos noteiktā koncentrācija 84 reizes pārsniedza ar maksimālo ieteikto devu

sasniegto koncentrāciju cilvēkiem.

Ne flutikazona furoātam, ne vilanterola trifenatātam nebija nevēlamas ietekmes uz žurku auglību un

prenatālo un postnatālo attīstību.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Magnija stearāts

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Uzglabāšanas laiks pēc veidnes atvēršanas un lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Ja uzglabā ledusskapī, inhalators pirms lietošanas vismaz vienu stundu

jāpatur istabas temperatūrā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Uzrakstīt paredzētajā vietā uz uzlīmes datumu, kad inhalators ir jāizmet. Datums jāuzraksta tūlīt pēc

inhalatora izņemšanas no veidnes.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Inhalators sastāv no gaiši pelēka korpusa, dzeltena iemutņa vāciņa un devu skaitītāja. Inhalators iepakots

folijas lamināta veidnē, kurā ir mitruma saistītāja silikagela paciņa. Veidne aizvalcēta ar noplēšanu folijas

vāciņu.

Inhalators ir ierīce no dažādiem materiāliem – polipropilēna, augsta blīvuma polietilēna, polioksimetilēna,

polibutilēna tereftalāta, akrilnitrilbutadiēna stirola, polikarbonāta un nerūsoša tērauda.

Inhalatorā ir divas alumīnija folijas lamināta plāksnītes ar 14 vai 30 devām.

Iepakojuma lielums: 14 vai 30 devu inhalators. Vairāku kastīšu iepakojums ar 3 x 30 devu inhalatoriem.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/929/004

EU/1/14/929/005

EU/1/14/929/006

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2014. gada 2. maijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2018. gada 26. jūlijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/120116/2018

EMEA/H/C/002745

Revinty Ellipta (flutikazona furoāts / vilanterols)

Revinty Ellipta pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Revinty Ellipta un kāpēc tās lieto?

Revinty Ellipta ir inhalators, kas paredzēts astmas un hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS)

ārstēšanai.

Astmas gadījumā to lieto regulārai terapijai pacientiem no 12 gadu vecuma:

kuriem simptomus neizdodas kontrolēt, lietojot inhalējamu kortikosteroīdu un inhalējamu īslaicīgas

darbības beta-2 agonistu;

kuriem simptomi ir atbilstoši kontrolēti, lietojot gan inhalējamus kortikosteroīdus, gan ilgstošas

darbības beta-2 agonistu.

HOPS gadījumā šīs zāles lieto pieaugušajiem, kuriem, neraugoties uz regulāru bronhodilatatora

lietošanu (elpceļu paplašināšanai), aizvien ir slimības saasinājumi.

Revinty Ellipta satur aktīvās vielas flutikazona furoātu un vilanterolu.

Šīs zāles ir tādas pašas kā Relvar Ellipta, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES). Uzņēmums, kas

ražo Relvar Ellipta, piekrita, ka tā zinātniskos datus izmanto Revinty Ellipta („informēta piekrišana”).

Kā lieto Revinty Ellipta?

Revinty Ellipta ir pieejamas kā inhalators ar diviem stiprumiem (92/22 mikrogrami un

184/22 mikrogrami). Ārsts nolems, kurš inhalators pacientam ir jālieto. Deva ir viena inhalācija

(„pūtiens”) mutē vienreiz dienā, vienā un tajā pašā laikā katru dienu.

Revinty Ellipta var iegādāties tikai pret recepti. Papildu informāciju par Revinty Ellipta lietošanu skatīt

zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai farmaceitam.

Kā Revinty Ellipta darbojas?

Revinty Ellipta satur divas aktīvās vielas, kas darbojas atšķirīgos veidos, lai uzlabotu elpošanu

pacientiem ar astmu un HOPS.

Revinty Ellipta (flutikazona furoāts / vilanterols)

EMA/120116/2018

2. lpp. no 3

Flutikazona furoāts ir kortikosteroīds. Tas iedarbojas uz dažādu veidu imūnsistēmas šūnām, bloķējot

iekaisuma norisē iesaistīto vielu izdalīšanos. Tā rezultātā mazinās iekaisums elpceļos un pacientam

uzlabojas elpošana.

Vilanterols ir ilgstošas darbības beta-2 agonists. Tas piesaistās pie beta-2 receptoriem elpceļos, liekot

elpceļu muskuļiem atslābt, tādējādi elpceļi paplašinās, atvieglojot pacientam elpošanu.

Kādi Revinty Ellipta ieguvumi atklāti pētījumos?

Astma

Trīs pētījumos ar vairāk nekā 3200 pacientiem pierādīts, ka Revinty Ellipta uzlabo elpošanu un mazina

saasinājumu biežumu pacientiem ar pastāvīgu astmu.

Divos no šiem pētījumiem Revinty Ellipta 92/22 gaisa tilpumu, ko pacients spēj izelpot vienā sekundē

(FEV

), palielināja par 36 ml vairāk nekā atsevišķi lietots flutikazona furoāts un par 172 ml vairāk nekā

placebo (zāļu imitācija). Revinty Ellipta 184/22 arī uzlaboja FEV

par 193 ml vairāk nekā flutikazona

furoāts un par 210 ml vairāk nekā cits flutikazona propionātu saturošs inhalators.

Trešajā pētījumā Revinty Ellipta 92/22 lietotāju vidū vismaz viens smags slimības saasinājums pēc

gadu ilgas ārstēšanas bija vērojams mazākam skaitam pacientu nekā grupā ar pacientiem, kuri lietoja

tikai flutikazona furoātu (13 % salīdzinājumā ar 16 %).

Ceturtajā pētījumā ar 1522 pacientiem pierādīja, ka Revinty Ellipta ir tikpat efektīvas kā citas

kortikosteroīdu (flutikazona propionātu) un ilgstošas darbības beta-2 agonistu (salmeterolu) saturošas

zāles. Šo pacientu stāvoklis jau bija labi kontrolēts ar salīdzinājuma zālēm, un ārstēšana ar Revinty

Ellipta spēja uzturēt viņu FEV

atbilstošā līmenī.

HOPS

Četros pētījumos ar vairāk nekā 5500 pacientiem pierādīts, ka Revinty Ellipta uzlabo elpošanu un

mazina saasinājumu simptomus pacientiem ar HOPS.

Pirmajā pētījumā pierādīja, ka Revinty Ellipta 92/22 uzlabo FEV

vidējo vērtību par 115 ml vairāk nekā

placebo, un otrajā pētījumā pierādīja, ka Revinty Ellipta 184/22 uzlabo FEV1 vidējo vērtību par 131 ml

vairāk nekā placebo.

Vēl divos pētījumos Revinty Ellipta samazināja saasinājumu skaitu par 13–34 % lielākā mērā nekā tikai

vilanterols.

Kāds risks pastāv, lietojot Revinty Ellipta?

Visbiežākās Revinty Ellipta blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir

galvassāpes un nazofaringīts (deguna un rīkles iekaisums). Smagākas blakusparādības ir pneimonija

(plaušu karsonis) un lūzumi (novēroti līdz 1 no 10 cilvēkiem), par ko HOPS pacientu gadījumā ziņots

biežāk nekā astmas gadījumā. Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Revinty Ellipta, skatīt

zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Revinty Ellipta ir reģistrētas ES?

Revinty Ellipta uzlabo elpošanu un mazina saasinājumu simptomus pacientiem ar astmu un HOPS.

Attiecībā uz drošumu biežākās blakusparādības, par kurām ziņots, lietojot Revinty Ellipta, bija līdzīgas

tām, kas novērotas citiem HOPS un astmas ārstēšanas līdzekļiem; pacientiem ar HOPS novērota

palielināta pneimonijas sastopamība.

Revinty Ellipta (flutikazona furoāts / vilanterols)

EMA/120116/2018

3. lpp. no 3

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Revinty Ellipta, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un

zāles var reģistrēt lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Revinty Ellipta lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Revinty Ellipta

lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Revinty Ellipta lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar

Revinty Ellipta lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu

aizsardzībai nepieciešamie pasākumi.

Cita informācija par Revinty Ellipta

2014. gada 2. maijā Revinty Ellipta saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par Revinty Ellipta ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada februārī.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju