Rasagiline Accord 1 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

25-04-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

25-04-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Rasagilīns
Pieejams no:
Accord Healthcare B.V., Netherlands
ATĶ kods:
N04BD02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Rasagiline
Deva:
1 mg
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Delorbis Pharmaceuticals Ltd, Cyprus; Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica SA, Portugal; Iberfar Industria Farmaceutica S.
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
21-DEC-20
Autorizācija numurs:
15-0346

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Rasagiline Accord 1 mg tabletes

Rasagilinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Rasagiline Accord un kādam nolūkam tās/to lieto

Kas Jums jāzina pirms Rasagiline Accord lietošanas

Kā lietot Rasagiline Accord

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Rasagiline Accord

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Rasagiline Accord un kādam nolūkam tās/to lieto

Rasagiline Accord satur aktīvo vielu rasagilīnu un to lieto, lai ārstētu Parkinsona slimību

pieaugušajiem. To var lietot gan monoterapijā, gan papildterapijā ar levodopu (citas zāles, ko lieto

Parkinsona slimības ārstēšanai).

Parkinsona slimībai raksturīga to šūnu, kas smadzenēs ražo dopamīnu , bojāeja. Dopamīns ir ķīmiska

viela smadzenēs, kas iesaistīta ķermeņa kustību kontrolē. Rasagiline Accord palīdz paaugstināt

un uzturēt dopamīna līmeni smadzenēs.

2.

Kas Jums jāzina pirms Rasagiline Accord lietošanas

Nelietojiet Rasagiline Accord šādos gadījumos<:>

ja Jums ir alerģija pret rasagilīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

- ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi.

Rasagiline Accord lietošanas laikā nelietojiet sekojošas zāles:

- monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitorus (piem., depresijas ārstēšanai vai Parkinsona slimības

terapijai, vai arī jebkādu citu indikāciju dēļ), ieskaitot zāles un augu izcelsmes līdzekļus, ko var

iegadāties bez receptes, piem., asinszāli saturošus līdzekļus.

- petidīnu (spēcīgas pretsāpju zāles).

Pirms uzsākat ārstēšanos ar MAO inhibitoriem vai petidīnu, Jums jānogaida vismaz 14 dienas pēc

pēdējās Rasagiline Accord lietošanas dienas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Rasagiline Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

- ja Jums ir jebkādas aknu problēmas,

- vaicājiet padomu ārstam, ja novērojat jebkādas aizdomīgas ādas izmaiņas.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamanāt, ka Jums rodas neparasta uzvedība, kad

nespējat apvaldīt impulsus, vajadzības vai vēlēšanos darīt dažādas sev vai citiem kaitīgas vai ar

zaudējumiem saistītas darbības. Tos sauc par impulsu kontroles traucējumiem. Pacientiem, kuri lieto

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Rasagiline Accord un/vai citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai, var novērot tādu uzvedību kā

apmātību, uzmācīgas domas, patoloģisku aizraušanos ar azartspēlēm, pārmērīgu tērēšanos, impulsīvu

uzvedību un neparasti augstu seksuālo aktivitāti vai pastiprinātas seksuālās domas un jūtas. Ārstam,

iespējams, būs nepieciešams samazināt Jūsu devu vai atcelt zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu).

Rasagiline Accord var izraisīt miegainību un pēkšņu aizmigšanu ikdienišķu darbību laikā, it īpaši, ja

Jūs lietojat citus dopamīnerģiskus līdzekļus (izmanto Parkinsona slimības ārstēšanai). Sīkāku

informāciju, lūdzu, skatīt punktā par transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Bērni un pusaudži

Rasagiline Accord nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem. Tāpēc Rasagiline Accord nav

ieteicams lietot pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Citas zāles un Rasagiline Accord

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

It īpaši pastāstiet ārstam, ja Jūslietojat kādas no sekojošām zālēm:

atsevišķi antidepresanti (selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori, selektīvie serotonīna –

norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitori, tricikliskie vai tetracikliskie antidepresanti),

antibiotika ciprofloksacīns, ko lieto infekciju ārstēšanai,

klepu mazinošās zāles dekstrometorfāns,

simpatomimētiskie līdzekļi, piemēram, tie, kas ir acu pilienos, intranazāli un iekšķīgi

lietojamo deguna gļotādas tūskas mazinošo līdzekļu sastāvā un pretsaaukstēšanās zāles, kas

satur efedrīnu vai pseidoefedrīnu.

Jāizvairās no Rasagiline Accord lietošanas vienlaicīgi ar antidepresantiem, kas satur fluoksetīnu vai

fluvoksamīnu.

Ja Jūs uzsākat Rasagiline Accord lietošanu, Jums jānogaida vismaz piecas nedēļas pēc fluoksetīna

terapijas pārtraukšanas.

Ja Jūs uzsākat fluoksetīna vai fluvoksamīna lietošanu, Jums jānogaida vismaz 14 dienas pēc

Rasagiline Accord terapijas pārtraukšanas.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs smēķējat vai esat nolēmis atmest smēķēšanu. Smēķēšana var

samazināt Rasagiline Accord daudzumu asinīs.

Grūtniecība,barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums ir jāizvairās no Rasagiline Accord lietošanas, ja Jūs esat grūtniece, jo Rasagiline Accord

iedarbība uz grūtniecību un nedzimušo bērnu nav zināma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pirms transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas konsultējieties ar ārstu, jo vadīšanas

spēju var ietekmēt gan Parkinsona slimība, gan Rasagiline Accord lietošana. Rasagiline Accord var

radīt reiboni vai miegainību, tas var radīt arī pēkšņas miega epizodes. Šīs blakusparādības var

pastiprināties, ja Parkinsona slimības simptomu ārstēšanai kopā ar Rasagiline Accord Jūs lietojat citas

zāles, ja lietojat zāles, kas var izraisīt miegainību, vai ja lietojat alkoholu. Ja miegainība vai pēkšņas

miega epizodes Jums bijušas jau iepriekš vai arī tās rodas Rasagiline Accord lietošanas laikā, nevadiet

transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus (skatīt 2. punktu).

3.

Kā lietot Rasagiline Accord

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Rasagiline Accord ieteicamā deva ir viena 1 mg tablete, ko lieto iekšķīgi vienu reizi dienā.

Rasagiline Accord var lietot kopā ar ēdienu vai neatkarīgi no tā.

Ja esat lietojis Rasagiline Accord vairāk nekā noteikts

Ja domājat, ka esat lietojis pārlieku daudz Rasagiline Accord tablešu, nekavējoties vērsieties pie sava

ārsta vai farmaceita. Paņemiet līdzi arī Rasagiline Accord kastīti/blisteri vai pudeli, lai varētu parādīt

savam ārstam vai farmaceitam.

Ziņotie Rasagiline Accord pārdozēšanas simptomi bija nedaudz eiforisks garastāvoklis (viegla mānijas

forma), ļoti augsts asinsspiediens un serotonīna sindroms (skatīt 4. punktu).

Ja esat aizmirsis lietot Rasagiline Accord

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nākamo devu lietojiet kā parasti, kad

pienācis tās lietošanas laiks.

Ja pārtraucat lietot Rasagiline Accord

Nepārtrauciet Rasagiline Accord lietošanu iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja pamanāt kādu no turpmāk minētajiem simptomiem. Jums,

iespējams, nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība:

ja Jums parādās neparasta uzvedība, piemēram, apmātība, uzmācīgas domas, patoloģiska

aizraušanās ar azartspēlēm, pārmērīga iepirkšanās vai tērēšanās, impulsīva uzvedība un

neparasti augsta seksuālā aktivitāte vai pastiprinātas seksuālās domas (impulsu kontroles

traucējumi (skatīt 2. punktu);

ja Jūs redzat vai dzirdat lietas, kas neeksistē (halucinācijas);

ja Jums ir jebkāda šādu pazīmju kombinācija: halucinācijas, drudzis, nemiers, trīce un svīšana

(serotonīna sindroms);

ja pamanāt neparastas ādas izmaiņas, jo pacientiem ar Parkinsona slimību pastāv lielāks ādas

vēža (ne tikai melanomas) veidošanās risks (skatīt 2. punktu).

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

- patvaļīgas kustības (diskinēzija),

- galvassāpes

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

- sāpes vēderā,

- kritieni,

- alerģija

- drudzis,

- gripai līdzīgs sindroms (influenza),

- vispārēji slikta pašsajūta (savārgums),

- sāpes kaklā,

- sāpes krūškurvī (stenokardija),

- zems asinsspiediens, ceļoties stāvus, ar tādiem simptomiem kā reibonis/apreibums (ortostatiska

hipotensija),

- samazināta ēstgriba,

- aizcietējums,

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

- sausa mute,

- slikta dūša un vemšana,

- flatulence,

- patoloģiskas izmaiņas asins analīzē (leikopēnija),

- locītavu sāpes (artralģija),

- muskuļu-skeleta sāpes,

- saistaudu iekaisums (artrīts),

- roku nejutīgums un muskuļu vājums (tenosinovīts),

- ķermeņa masas zudums,

- neparasti sapņi,

- muskuļu koordinācijas traucējumi (līdzsvara traucējumi),

- depresija,

- reibonis (vertigo),

- ilgstošas muskuļu kontrakcijas (distonija),

- iesnas (rinīts),

- ādas iekaisums (dermatīts),

- izsitumi,

- acu apsarkums (konjunktivīts),

- neatliekama vajadzība urinēt.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

- trieka (insults),

- sirdslēkme (miokarda infarkts)

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

- paaugstināts asinsspiediens

- pārmērīga miegainība

- pēkšņa aizmigšana

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar <ārstu> <vai> <,> <farmaceitu> <vai

medmāsu>. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs

varat ziņot par blakusparādībām arī tieši:

Zāļu valsts aģentūrai,

Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Rasagiline Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, pudeles vai blistera pēc “Derī

līdz/ EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas nosacījumi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Rasagiline Accord satur

Aktīvā viela ir rasagilīns. Katra tablete satur 1 mg rasagilīna (rasagilīna tartrāta veidā).

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, kukurūzas ciete, preželatinizēta kukurūzas ciete,

talks, nātrija stearilfumarāts.

Rasagiline Accord ārējais izskats un iepakojums

Rasagiline Accord tabletes ir baltas vai gandrīz baltas apaļas, plakanas tabletes ar noslīpinātām malām

(6,5mm).

Tabletes ir pieejamas blisteros pa 7, 10, 28, 30, 60,100 un 112 tabletēm.

Tabletes ir pieejamas trauciņos pa 30 tabletēm ar bērniem grūti atveramu skrūvējamu vāciņu, kas satur

desikantu (silikagelu). Desikants paredzēts, lai pasargātu tabletes no mitruma, to nedrīkst norīt.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nīderlande

Ražotājs

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Lielbritānija

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17 Athinon Street, Ergates Industrial Area,

2643 Ergates Lefkosia,

Kipra

Iberfar – Indústria Farmaĉeutica, S.A.

Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123

Queluz de Baixo, Barcarena,

Portugāle

Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A.

Av. das Indústrias – Alto do Colaride, Cacém ,

Portugāle

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEA) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts

Zāļu nosaukums

Vācija

Rasagilin Accord 1mg Tabletten

Austrija

Rasagilin Accord 1mg Tabletten

Bulgārija

Rasagiline Accord 1mg таблетки

Dānija

Rasagilin Accord

Igaunija

Rasagiline Accord

Somija

Rasagiline Accord 1mg Tabletti

Francija

Rasagiline Accord 1mg comprimé

Īrija

Rasagiline Accord 1mg tablets

Itālija

Rasagilina Accord

Lietuva

Rasagiline Accord 1mg tabletės

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Latvija

Rasagiline Accord 1mg tabletes

Norvēģija

Rasagilin Accord 1mg tabletter

Polija

Rasagiline Accord

Zviedrija

Rasagiline Accord 1mg tabletter

Slovākija

Rasagiline Accord 1mg tablety

Lielbritānija

Rasagiline Accord 1mg tablets

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2018.

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Rasagiline Accord 1 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 1 mg rasagilīna (Rasagilinum) (rasagilīna tartrāta veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar noslīpinātām malām (6,5mm).

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Rasagiline Accord ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem idiopātiskas Parkinsona slimības ārstēšanai kā

monoterapija (bez levodopas) vai arī kā palīgterapija (ar levodopu) pacientiem, kam deva vairs

nemainās.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā rasagilīna deva ir 1 mg (viena Rasagiline Accord tablete) vienu reizi dienā ar vai bez

levodopas, lietot

kopā ar uzturu

vai neatkarīgi no tā.

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem devas maiņa nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu). .

Aknu darbības traucējumi

Rasagilīns ir kontrindicēts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3.

apakšpunktu). Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem rasagilīnu nevajadzētu lietot.

Sākot rasagilīna terapiju pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem, jāievēro piesardzība. Ja

rasagilīna lietošanas laikā pacientam viegli aknu darbības traucējumi pāriet vidēji smagos traucējumos,

tad rasagilīna lietošana jāpārtrauc (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešamai.

Pediatriskā populācija

Rasagiline Accord drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem, nav pierādīts. Rasagiline

Accord nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā Parkinsona slimības indikācijas gadījumā.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Rasagiline Accord var lietot kopā ar uzturu vai neatkarīgi no tā.

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Vienlaicīga ārstēšana ar citiem monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitoriem (ieskaitot zāles un augu

izcelsmes līdzekļus, ko var iegadāties bez receptes, piem., asinszāli saturoši līdzekļi) vai petidīnu

(skatīt 4.5. apakšpunktu). Starp rasagilīna ārstēšanas pārtraukšanas dienu un dienu, kad tiek uzsākta

ārstēšana ar MAO inhibitoriem vai petidīnu, ir jāpaiet vismaz 14 dienām.

Smagi aknu darbības traucējumi

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vienlaicīga rasagilīna lietošana ar citām zālēm

Ir jāizvairās no vienlaicīgas rasagilīna un fluoksetīna vai fluvoksamīna lietošanas (skatīt 4.5.

apakšpunktu). Starp fluoksetīna terapijas pārtraukšanas dienu un dienu, kad tiek uzsākta ārstēšana ar

rasagilīnu, ir jāpaiet vismaz piecām nedēļām. Starp rasagilīna terapijas pārtraukšanas dienu un dienu,

kad tiek uzsākta ārstēšana ar fluoksetīnu vai fluvoksamīnu, ir jāpaiet vismaz 14 dienām.

Vienlaicīga rasagilīna lietošana ar dekstrometorfānu vai simpatomimētiskiem līdzekļiem, piemēram,

tiem, kas sastopami intranazāli un perorāli lietojamu dekongestantu sastāvā, vai pretsaaukstēšanās

līdzekļiem, kas satur efedrīnu vai pseidoefedrīnu, nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Vienlaicīga rasagilīna un levodopas lietošana

Tā kā rasagilīns potencē levodopas iedarbību, var pastiprināties levodopas nevēlamās blakusparādības

un paasināties iepriekš pastāvējusī diskinēzija. Levodopas devas samazināšana var mazināt šo

nevēlamo blakusparādību.

Ir saņemti ziņojumi par hipotensīvu iedarbību, lietojot rasagilīnu vienlaicīgi ar levodopu. Pacienti ar

Parkinsona slimību ir īpaši jutīgi uz nevēlamo blakusparādību, hipotensiju, gaitas traucējumu dēļ.

Dopamīnerģiskā iedarbība

Pārmērīga miegainība dienas laikā un pēkšņas miega epizodes

Rasagilīns var izraisīt miegainību dienas laikā un reizēm, it īpaši, ja to lieto kopā ar citām

dopamīnerģiskām zālēm – aizmigšanu ikdienas aktivitāšu laikā. Pacienti jāinformē par šo

blakusparādību, un viņiem jāiesaka rasagilīna terapijas laikā ievērot piesardzību, vadot

transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus. Pacienti, kuri ir saskārušies ar miegainību un/vai

pēkšņu miega epizodi, nedrīkst vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus (skatīt 4.7.

apakšpunktu).

Impulsu kontroles traucējumi (IKT)

Pacientiem, kas tiek ārstēti ar dopamīna agonistiem un/vai saņem dopamīnerģisku terapiju, var novērot

impulsu kontroles traucējumus (IKT). Līdzīgi ziņojumi par IKT pēcreģistrācijas periodā saņemti par

rasagilīna lietošanu. Pacienti regulāri jānovēro, vai nerodas impulsu kontroles traucējumi. Pacienti un

veselības aprūpes speciālisti jāinformē par uzvedības izmaiņām, kas norāda uz impulsu kontroles

traucējumiem, kas novēroti pacientiem, lietojot rasagilīnu, ieskaitot apmātību, uzmācīgas idejas,

patoloģisku aizraušanos ar azartspēlēm, paaugstinātu libido, hiperseksualitāti, impulsīvu uzvedību un

nepārvaramu vēlmi tērēt un pirkt.

Melanoma

Klīniskajā preparāta attīstīšanas posmā novērotie melanomas gadījumi lika domāt par tās iespējamo

saistību ar rasagilīnu. Apkopotie dati liecina, ka ar paaugstinātu ādas vēža (ne tikai melanomas) risku

ir saistīta pati Parkinsona slimība, nevis kādas no zālēm. Jebkuru aizdomīgu ādas bojājumu jānovērtē

speciālistam.

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Aknu funkcijas traucējumi

Sākot ārstēšanu ar rasagilīnu pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem, jāievēro

piesardzība. Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem ir jāizvairās no rasagilīna

lietošanas. Ja pacientu stāvoklis progresē no viegliem aknu darbības traucējumiem uz vidēji smagiem

aknu darbības traucējumiem, tad rasagilīna lietošana ir jāpārtrauc (skatīt 5.2. apakšpunktu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

MAO inhibitori

Rasagilīns ir kontrindicēts kopā ar citiem MAO inhibitoriem (ieskaitot zāles un augu izcelsmes

līdzekļus, ko var iegadāties bez receptes, piem., asinszāli saturošiem līdzekļiem), jo iespējams

neselektīvas MAO kavēšanas risks, kas var izraisīt hipertensīvo krīzi (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Petidīns

Ir ziņots par smagām nevēlamām reakcijām, vienlaicīgi lietojot petidīnu un MAO inhibitorus, ieskaitot

citu selektīvo MAO-B inhibitoru. Vienlaicīga rasagilīna un petidīna lietošana ir kontrindicēta (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Simpatomimētiski līdzekļi

Lietojot MAO inhibitorus vienlaicīgi ar simpatomimētiķiem, saņemti ziņojumi par zāļu mijiedarbību.

Tādēļ, ņemot vērā rasagilīna MAO kavējošo darbību, vienlaicīga rasagilīna lietošana kopā ar

simpatomimētiķiem, piemēram, tiem, kas sastopami intranazāli un iekšķīgi lietojamo prettūskas

līdzekļu sastāvā, vai ar pretsaaukstēšanās zāles, kas satur efedrīnu vai pseidoefedrīnu, nav ieteicama

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Dekstrometorfāns

Vienlaikus lietojot neselektīvus MAO inhibitorus un dekstrometorfānu, saņemti ziņojumi par zāļu

mijiedarbību. Tādēļ, ņemot vērā rasagilīna MAO kavējošo darbību, rasagilīna vienlaicīga lietošana ar

dekstrometorfānu nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu).

SNAI/SSAI/tricikliskie un tetracikliskie antidepresanti

Jāizvairās no rasagilīna un fluoksetīna vai fluvoksamīna vienlaicīgas lietošanas (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Par rasagilīna lietošanu vienlaicīgi ar selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem

(SSAI)/selektīviem serotonīna – norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SNAI) klīniskajos

pētījumos, skatīt 4.8. apakšpunktā.

Lietojot vienlaikus ar SSAI/SNAI, tricikliskiem/ tetracikliskiem antidepresantiem un MAO

inhibitoriem, ziņots par būtiskām blakusparādībām. Tādēļ, ņemot vērā rasagilīna MAO inhibējošo

iedarbību, antidepresanti jālieto uzmanīgi.

Zāles, kas ietekmē CYP1A2 aktivitāti

In vitro metabolisma pētījumi liecina, ka citohroms P450 1A2 (CYP1A2) ir galvenais enzīms, kas

atbildīgs par rasagilīna metabolismu.

CYP1A2 inhibitori

Vienlaicīga rasagilīna un ciprofloksacīna (CYP1A2 inhibitora) lietošana palielināja rasagilīna AUC

par 83%. Vienlaicīga rasagilīna un teofilīna (CYP1A2 substrāta) lietošana neietekmēja ne viena, ne

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

otra produkta farmakokinētiku. Tātad jāņem vērā, ka spēcīgi CYP1A2 inhibitori var izmainīt

rasagilīna līmeni plazmā, un tādēļ tos jālieto piesardzīgi.

CYP1A2 induktori

Pastāv risks, ka smēķējošiem pacientiem rasagilīna līmenis plazmā var būt samazināts smēķēšanas

izraisītās metabolizējošā enzīma CYP1A2 indukcijas dēļ.

Citi citohroma P450 izoenzīmi

In vitro pētījumi uzrāda, ka rasagilīns koncentrācijā 1 μg/ml (kas ir ekvivalents rasagilīna līmenim

asinīs, kas 160 reizes pārsniedz vidējo C

~ 5,9 - 8,5 ng/ml līmeni Parkinsona slimības pacientiem

pēc vairāku atkārtotu rasagilīna 1 mg devu lietošanas), neinihibēja citohroma P450 izoenzīmus,

CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 un CYP4A. Šie rezultāti

norāda uz to, ka rasagilīna terapeitiskās devas radītajai koncentrācijai asinīs nevajadzētu radīt nekādu

klīniski nozīmīgu mijiedarbību ar šo enzīmu substrātiem (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Levodopa un citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai

Pacientiem ar Parkinsona slimību, kuri kā papildterapiju hroniskai terapijai ar levodopu saņēma

rasagilīnu, nekonstatēja klīniski būtisku levodopas ietekmi uz rasagilīna klīrensu.

Vienlaicīga rasagilīna un entakapona lietošana palielināja rasagilīna perorālo klīrensu par 28%.

Tiramīna/rasagilīna mijiedarbība

Piecu tiramīna stresa testa pētījumu rezultāti (ar brīvprātīgajiem un Parkinsona slimības pacientiem),

kopā ar mājās veiktiem asinsspiediena kontroles mērījumiem pēc ēšanas (no 464 pacientiem, kurus

ārstēja ar rasagilīnu devās pa 0,5 vai 1 mg dienā vai arī ar placebo kā levodopas papildterapiju sešus

mēnešus bez tiramīna ierobežojumiem), kā arī fakts, ka klīniskajos pētījumos, ko veica bez tiramīna

ierobežojumiem diētā, nebija neviena ziņojuma par tiramīna/rasagilīna mijiedarbību, norāda uz to, ka

rasagilīnu var droši lietot bez tiramīna ierobežojumiem diētā.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Par rasagilīna lietošanu grūtniecības laikā datu nav. Pētījumi ar dzīvniekiem nenorāda uz tiešu vai

netiešu rasagilīna nelabvēlīgu ietekmi uz reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no rasagilīna lietošanas grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati liecina, ka rasagilīns kavē prolaktīna sekrēciju, un

tādējādi var kavēt laktāciju.

Nav zināms, vai rasagilīns izdalās cilvēka mātes pienā. Lietojot rasagilīnu mātei, kura baro bērnu ar

krūti, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

Dati par rasagilīna ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav pieejami. Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie

dati liecina, ka rasagilīns neietekmē cilvēka fertilitāti.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pacientiem, kuriem rodas miegainība/pēkšņas miega epizodes, rasagilīns var būtiski ietekmēt spēju

vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Pacienti ir jābrīdina, lai viņi ievēro piesardzību, apkalpojot mehānismus, ieskaitot transportlīdzekļu

vadīšanu, iekams viņi nav pilnīgi pārliecināti, ka Rasagiline Accord lietošana viņus nav nelabvēlīgi

ietekmējusi.

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Pacienti, kuri ārstēšanā lieto rasagilīnu un kuriem parādās miegainība un/vai pēkšņas miega epizodes,

jāinformē, ka viņiem vajadzētu atturēties no transportlīdzekļu vadīšanas vai iesaistīšanās aktivitātēs,

kuru gadījumā nepietiekama uzmanība var radīt nopietnas traumas vai nāves risku pašam pacientam

vai apkārtējiem (piem., mehānismu apkalpošana), līdz viņi ir ieguvuši pietiekamu pieredzi par

rasagilīna un citu dopamīnerģisku līdzekļu lietošanu, lai varētu novērtēt, vai tie nerada nevēlamu

ietekmi uz viņu psihisko un/vai motoro darbību.

Ja jebkurā ārstēšanas laikā pieaug miegainība vai parādās jaunas pēkšņas miega epizodes ikdienas

darbību laikā (piem., skatoties televizoru, braucot automašīnā kā pasažierim u.c.), pacients nedrīkst

vadīt transportlīdzekļus vai iesaistīties iespējami bīstamās aktivitātēs. Ja pacientam pirms rasagilīna

lietošanas bijusi miegainība un/vai miega epizodes bez iepriekšējiem brīdinošiem simptomiem, viņš

ārstēšanas laikā nedrīkst vadīt transportlīdzekļus, apkalpot mehānismus vai strādāt augstumā.

Pacienti ir jābrīdina, ka iespējama papildu iedarbība, ja rasagilīnu lieto kombinācijā ar nomierinošām

zālēm, alkoholu vai citiem centrālo nervu sistēmu nomācošiem līdzekļiem (piem., benzodiazepīni,

antipsihotiskie līdzekļi, antidepresanti), vai vienlaicīgi ar zālēm, kas palielina rasagilīna koncentrāciju

plazmā (piem., ciprofloksacīns) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos ar Parkinsona slimības pacientiem visbiežāk ziņoja par šādām nevēlamām

blakusparādībām: lietojot zāles monoterapijā – galvassāpēm, depresiju, vertigo un saaukstēšanos

(gripu un rinītu); lietojot kā papildterapiju levodopai – diskinēziju, ortostatisko hipotensiju, krišanu,

sāpēm vēderā, sliktu dūšu un vemšanu, kā arī sausu muti; abu ārstēšanas režīmu grupās – skeleta-

muskuļu sāpēm, piemēram, muguras un kakla sāpēm un artralģiju. Šīs nevēlamās blakusparādības

nebija saistītas ar zāļu lietošanas pārtraukšanas skaita pieaugumu.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas tālāk 1. un 2. tabulā atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai

un biežumam:ļoti bieži (≥1/10) bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000

līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Monoterapija

Zemāk lasāmajā tabulveida sarakstā iekļautas nevēlamas blakusparādības, par kurām placebo

kontrolētos pētījumos ar lielāku biežumu ziņoja pacientiem, kuri saņēma rasagilīnu 1 mg dienā.

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Nav zināmi

Infekcijas un

infestācijas

Gripa

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Labdabīgi,

ļaundabīgi un

neprecizēti

audzēji

(ieskaitot cistas

un polipus)

Ādas karcinoma

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Leikopēnija

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Alerģiska reakcija

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Samazināta ēstgriba

Psihiskie

traucējumi

Depresija,

halucinācijas*

Impulsu kontroles

traucējumi*

Nervu sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Cerebrovaskulāri

traucējumi

Serotonīna

sindroms*, pārmērīga

miegainība dienas

laikā un pēkšņas

miega epizodes*

Acu bojājumi

Konjunktivīts

Ausu un

labirinta

bojājumi

Vertigo

Sirds funkcijas

traucējumi

Stenokardija

Miokarda infarkts

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Hipertensija*

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja un

videnes slimības

Rinīts

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Flatulence

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Dermatīts

Vezikobullozi

izsitumi

Skeleta-muskuļu

un saistaudu

sistēmas

bojājumi

Muskuļu-skeleta

sāpes, sāpes kaklā,

artrīts

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Neatliekama

vajadzība urinēt

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Drudzis, savārgums

*Skatīt apakšpunktu „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts”

Papildus terapija

Zemāk lasāmajā

tabulveida

sarakstā iekļautas nevēlamas reakcijas, par kurām placebo kontrolētos

pētījumos ar lielāku biežumu ziņoja pacientiem, kuri saņēma rasagilīnu 1 mg dienā

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Nav zināmi

Labdabīgi,

ļaundabīgi un

neprecizēti

audzēji

Ādas melanoma*

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Samazināta ēstgriba

Psihiskie

traucējumi

Halucinācijas*,

patoloģiski sapņi

Apmulsums

Impulsu

kontroles

traucējumi*

Nervu sistēmas

traucējumi

Diskinēzija

Distonija, karpālā

kanāla sindroms,

līdzsvara traucējumi

Cerebrovaskulāri

traucējumi

Serotonīna

sindroms*,

pārmērīga

miegainība dienas

laikā un pēkšņas

miega epizodes*

Sirds funkcijas

traucējumi

Stenokardija

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Ortostatiska

hipotensija*

Hipertensija*

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Sāpes vēderā,

aizcietējums, slikta

dūša un vemšana,

sausa mute

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Izsitumi

Skeleta-muskuļu

un saistaudu

sistēmas bojājumi

Artralģija, kakla

sāpes

Izmeklējumi

Ķermeņa masas

samazināšanās

Traumas,

saindēšanās un ar

manipulācijām

saistītas

komplikācijas

Kritieni

*Skatīt apakšpunktu „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts”

Description of selected adverse reactions

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Ortostatiskā hipotensija Maskētos, placebo kontrolētos pētījumos par smagu ortostatisko hipotensiju

ziņoja vienai personai (0,3%) rasagilīna grupā (papildterapijas pētījumi), bet placebo grupā šādu

ziņojumu nebija. Klīniskajos pētījumos iegūtie dati liecina, ka ortostatiskā hipotensija visbiežāk rodas

pirmajos divos rasagilīna terapijas mēnešos un tai ir tendence laika gaitā samazināties.

Hipertensija

Rasagilīns selektīvi inhibē MAO-B, un, lietojot norādītajā devā (1 mg/dienā), tā iedarbība nav saistīta

ar paaugstinātu jutību pret tiramīnu. Maskētos, placebo kontrolētos pētījumos (monoterapijas un

papildterapijas) nevienai personai rasagilīna grupā netika ziņots par smagu hipertensiju.

Pēcreģistrācijas periodā pacientiem, kas lietoja rasagilīnu, tika novēroti paaugstināta asinsspiediena

gadījumi, ieskaitot dažus hipertensijas krīzes gadījumus, kad zāles lietotas vienlaicīgi ar nezināmu

daudzumu tiramīniem bagātu pārtiku.

Pēcreģistrācijas periodā ir bijis viens ziņojums par paaugstinātu asinsspiedienu pacientam, kas

oftalmoloģisku vazokonstriktora tetrahidrozolīna hidrohlorīdu lietoja vienlaicīgi ar rasagilīnu.

Impulsu kontroles traucējumi

Placebo kontrolētā monoterapijas pētījumā tika ziņots par vienu hiperseksualitātes gadījumu. Par

turpmāk minētajām blakusparādībām ar nezināmu sastopamības biežumu ziņoja pēcreģistrācijas

periodā: kompulsīvi traucējumi, kompulsīva iepirkšanās, dermatilomānija, dopamīna disregulācijas

sindroms, impulsu kontroles traucējumi, impulsīva uzvedība, kleptomānija, zagšana, uzmācīgas

domas, obsesīvi kompulsīvi traucējumi, stereotipija, azartspēļu spēlēšana, patoloģiska nosliece uz

azartspēlēm, paaugstināts libido, hiperseksualitāte, psihoseksuāli traucējumi, neatbilstoša seksuāla

uzvedība. Puse no ziņotajiem IKT tika novērtēti kā nopietni. Laikā, kad ziņoja par šīm

blakusparādībām, tikai dažos gadījumos blakusparādības nebija izzudušas.

Pārmērīga miegainība dienas laikā un pēkšņas miega epizodes

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Pacientiem, kas tiek ārstēti ar dopamīna agonistiem un/ vai citiem dopamīnerģiskiem līdzekļiem, var

novērot pārmērīgu miegainību dienas laikā (hipersomnija, letarģija, sedācija, miega lēkmes,

miegainība, pēkšņa aizmigšana). Līdzīgu pārmērīgu miegainību dienas laikā varēja novērot

pēcreģistrācijas periodā ar rasagilīnu. Pacientiem, kuri ārstēti ar rasagilīnu un citām dopamīnerģiskām

zālēm, ziņots par aizmigšanas gadījumiem ikdienišķu darbību laikā. Lai gan daudzi no šiem

pacientiem ziņoja par miegainību, lietojot rasagilīnu kopā ar citām dopamīnerģiskām zālēm, daži

atzīmēja, ka pirms miega epizodes nav bijuši nekādi brīdinājuma simptomi, piemēram, izteikta

miegainība, un uzskatīja, ka tieši pirms notikuma bijuši mundri. Par dažiem no šiem gadījumiem

ziņots vairāk nekā 1 gadu pēc ārstēšanas uzsākšanas.

Halucinācijas

Apmulsums un halucinācijas ir Parkinsona slimības simptomi. Pēcreģistrācijas periodā šie simptomi

tika novēroti arī Parkinsona slimības pacientiem, kuri tika ārstēti ar rasagilīnu.

Serotonīna sindroms

Rasagilīna klīniskajos pētījumos netika pieļauta fluoksetīna vai fluvoksamīna un rasagilīna vienlaicīga

lietošana, bet tika pieļauta sekojošu antidepresantu un devu vienlaicīga lietošana ar rasagilīnu:

amitriptilīns ≤ 50 mg dienā, trazodons ≤ 100 mg dienā, citaloprāms ≤ 20 mg dienā, sertralīns ≤ 100 mg

dienā un paroksetīns ≤ 30 mg dienā (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pēcreģistrācijas periodā pacientiem, kuri lietoja antidepresantus, meperidīnu, tramadolu, metadonu vai

propoksifēnu vienlaicīgi ar rasagilīnu, tika novērots iespējami dzīvībai bīstams serotonīna sindroms,

kas izpaudās kā uzbudinājums, apjukums, stīvums, pireksija un mioklonuss.

Ļaundabīgā melanoma

Ādas melanomas sastopamības biežums placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos bija 2/380 (0,5%)

pacientiem grupā, kurā 1 mg rasagilīna lietoja kā papildterapiju levodopai, salīdzinājumā ar 1/388

(0,3%) pacientiem placebo grupā. Pēcreģistrācijas periodā ziņots par citiem ļaundabīgās melanomas

gadījumiem. Šie gadījumi visos ziņojumos tika klasificēti kā nopietni.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām:

Zāļu valsts aģentūrai,

Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi

Pārdozēšana: pēc rasagilīna pārdozēšanas, lietojot devas robežās no 3 mg līdz 100 mg, tika ziņots par

tādiem simptomiem kā hipomānija, hipertensīvā krīze un serotonīna sindroms.

Pārdozēšana var izpausties kā ievērojama MAO-A un MAO-B darbības kavēšanās. Vienas devas

pētījumos veseli brīvprātīgie saņēma devu 20 mg dienā, bet desmit dienu pētījumā veseli brīvprātīgie

saņēma devu 10 mg dienā. Nevēlamās blakusparādības bija vieglas vai mērenas un nebija saistāmas ar

rasagilīna lietošanu. Devas palielināšanas pētījumā pacientiem, kas saņēma hronisku terapiju ar

levodopu un tika ārstēti ar 10 mg rasagilīna dienā, saņemti ziņojumi par nevēlamām kardiovaskulārām

blakusparādībām (ieskaitot hipertensiju un ortostatisko hipotensiju), kas izzuda pēc terapijas

pārtraukšanas. Šie simptomi var atgādināt simptomus, kas rodas lietojot neselektīvus MAO

inhibitorus.

Terapijas taktika

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Rasagilīnam nav specifiska antidota. Pārdozēšanas gadījumā pacientus nepieciešams novērot, kā arī

nodrošināt viņiem piemērotu simptomātisko un atbalsta terapiju.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretparkinsonisma zāles, monoamīnoksidāzes–B inhibitori, ATĶ kods:

N04BD02

Darbības mehānisms:

Ir pierādīts, ka rasagilīns ir spēcīgs, neatgriezenisks MAO-B selektīvs inhibitors, kas var radīt

ekstracelulārās dopamīna koncentrācijas pieaugumu striatum rajonā. Paaugstinātais dopamīna līmenis

un tam sekojošā paaugstinātā dopamīnerģiskā aktivitāte visticamāk ir faktors, kas ir rasagilīna

labvēlīgās ietekmes pamatā, ko konstatē dopamīnerģiskās motorās disfunkcijas modeļos.

1-Aminoindāns ir aktīvs galvenais metabolīts, un tas nav MAO-B inhibitors.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Rasagilīna efektivitāti apliecināja trīs pētījumi: par rasagilīna monoterapijas efektivitāti pārliecinājās

pirmajā pētījumā, un par tā efektivitāti papildterapijā levodopai – otrajā un trešajā pētījumā.

Monoterapija

Pirmajā pētījumā 404 pacientus pēc nejaušības principa sadalīja trijās grupās: pirmā saņēma placebo

(138 pacienti), otrā rasagilīnu 1 mg dienā (134 pacienti), un trešā grupa (132 pacienti) saņēma

rasagilīnu 2 mg dienā. Ārstēšanas ilgums visos gadījumos bija 26 nedēļas. Pētījumā netika izmantota

aktīva salīdzināmā zāļu viela.

Šai pētījumā par primāro efektivitātes rādītāju izmantoja kopējā rezultāta pamatrādītāju izmaiņu

Unificētās Parkinsona slimības vērtēšanas skalā (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale - UPDRS,

I - III daļa). Atšķirība vidējā izmaiņā no sākuma rezultāta līdz 26. nedēļas/beigu rezultātam (LOCF,

Last Observation Carried Forward; pēdējais novērojums turpināts) bija statistiski nozīmīga (UPDRS,

I – III daļa: 1 mg rasagilīna, salīdzinot ar placebo –4,2, 95% TI [-5,7, -2,7]; p<0,0001; 2 mg rasagilīna,

salīdzinot ar placebo -3,6, 95% TI [-5,0, -2,1]; p<0,0001, UPDRS Motor, II daļa: 1 mg rasagilīna,

salīdzinot ar placebo (-2,7, 95% TI [-3,87, -1,55], p<0,0001; 2 mg rasagilīna, salīdzinot ar placebo –

1,68, 95% TI [-2,85, -0,51], p = 0,0050). Šai pacientu grupai ar vieglu slimību efekts bija redzams, bet

vidēji izteikts. Konstatēja nozīmīgu un labvēlīgu ietekmi (vērtējot pēc PD-QUALIF skalas) uz dzīves

kvalitāti.

Papildterapija

Otrajā pētījumā pacientus pēc nejaušības principa sadalīja pa grupām, kas saņēma placebo (229

pacienti), 1 mg rasagilīna dienā (231 pacients) vai 200 mg katehol-O-metil transferāzes (COMT)

inhibitora entakapona, ko lietoja kopā ar plānotām levodopas (LD)/dekarboksilāzes inhibitora devām

(227 pacienti), un ārstēšanu veica 18 nedēļas. Trešajā pētījumā pacientus pēc nejaušības principa

sadalīja pa grupām, kas saņēma placebo (159 pacienti), 0,5 mg rasagilīna dienā (164 pacienti) vai arī 1

mg rasagilīna dienā (149 pacienti), un ārstēšanu turpināja 26 nedēļas.

Abos pētījumos par primāro efektivitātes rādītāju izmantoja izmaiņu attiecībā pret sākuma vidējo

stundu skaitu, kas tika pavadītas “NEAKTĪVĀ” stāvoklī diennakts laikā (saskaņā ar “24 stundu”

mājas dienasgrāmatām, kuras aizpildīja 3 dienas pirms katras no izvērtēšanas vizītēm).

Otrajā pētījumā vidējais stundu skaits, kas tika pavadīts “NEAKTĪVĀ” stāvoklī, salīdzinot ar placebo,

bija –0,78 st., 95% TI [-1,18, -0,39], p=0.0001. Vidējais kopējais ikdienas “NEAKTĪVĀ” stāvokļa

laika samazinājums bija līdzīgs arī entakapona grupā (-0,80 st., 95% TI [-1,20, -0,41], p<0,0001),

salīdzinot ar 1 mg rasagilīnu grupā novērotiem rādītājiem. Trešajā pētījumā vidējā starpība, salīdzinot

ar placebo, bija -0.94 st., 95% TI [-1,36, -0,51], p<0,0001. Bija arī statistiski ticams uzlabojums,

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

salīdzinot ar placebo, 0,5 mg rasagilīna grupā, tomēr uzlabojuma apjoms bija mazāks. Primārās

efektivitātes galarezultātu noturīgumu apliecināja papildus statistisko modeļu analīze, ko

nodemonstrēja trijās kohortās (ITT, pēc protokola un pacienti, kas beiguši pētījumu).

Sekundārie efektivitātes rādītāji ietvēra vispārējos uzlabojumu novērtējumus no ārsta viedokļa,

ikdienas aktivitāšu skalas (Activities of Daily Living - ADL) rezultātus “NEAKTĪVĀ” stāvoklī un

UPDRS motoro komponentu “AKTĪVĀ” stāvoklī. Rasagilīns sniedza statistiski ticamu uzlabojumu

salīdzinājumā ar placebo.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Rasagilīns uzsūcas strauji, sasniedzot maksimālo plazmas koncentrāciju (C

) aptuveni 0,5 stundās.

Rasagilīna vienas devas absolūtā biopieejamība ir aptuveni 36%.

Pārtika neietekmē rasagilīna T

, lai gan C

un ekspozīcija (AUC) samazinās attiecīgi par aptuveni

60% un 20%, kad zāles lieto kopā ar augsta tauku satura maltīti. Tā kā AUC netiek būtiski ietekmēts,

rasagilīnu drīkst lietot gan kopā ar pārtiku, gan arī bez tās.

Izkliede: vidējais izkliedes tilpums pēc vienas intravenozas rasagilīna devas ir 243 l. Plazmas proteīnu

piesaiste pēc vienas iekšķīgas ar

C iezīmētas rasagilīna devas ir aptuveni 60 - 70%.

Biotransformācija

Rasagilīns pirms ekskrēcijas iziet gandrīz pilnīgu biotransformāciju aknās. Rasagilīna metabolisms

noris pa diviem galvenajiem ceļiem: N-dealkilēšanu un/vai hidroksilēšanu, kā rezultātā rodas: 1-

aminoindāns, 3-hidroksi-N-propargil-1 aminoindāns un 3-hidroksi-1-aminoindāns. In vitro

eksperimenti norāda, ka abi rasagilīna metabolisma ceļi ir atkarīgi no citohroma P450 sistēmas, kur

CYP1A2 ir rasagilīna metabolismam svarīgākais izo-enzīms. Konstatēja, ka rasagilīna un tā

metabolītu konjugācija, kā rezultātā rodas glikuronīdi, ir galvenais eliminācijas ceļš. Ex vivo un

in vitro pētījumos konstatēts, ka rasagilīnam nepiemīt galveno CYP450 enzīmu inhibējošas vai

inducējošas īpašības (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Eliminācija

Pēc iekšķīgas ar

C-iezīmēta rasagilīna lietošanas eliminācija notika galvenokārt ar urīnu (62,6%) un

sekundāri ar izkārnījumiem (21,8%), un kopējais devas daudzums, ko izdevās atgūt 38 dienu periodā,

bija 84,4%. Mazāk nekā 1% rasagilīna tiek izvadīts neizmainītā veidā urīnā.

Linearitāte/nelinearitāte

Rasagilīna farmakokinētika pacientiem ar Parkinsona slimību ir lineāra pie devām virs 0,5 - 2 mg. Tā

terminālais pusperiods ir 0,6 - 2 stundas.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem AUC un C

pieauga attiecīgi par 80% un 38%.

Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem AUC un C

pieauga attiecīgi par 568% un

83% (skatīt 4.4.apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Rasagilīna farmakokinētiskās īpatnības vieglu (CLcr 50 - 80 ml/min) un vidēji smagu (CLcr 30 - 49

ml/min) traucējumu gadījumos neatšķīrās no veseliem cilvēkiem.

Gados vecāki cilvēki

Vecumam ir neliela ietekme uz rasagilīna farmakokinētiku gados vecākiem cilvēkiem (skatīt 4.2.

apakšpunktu).

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti,

genotoksicitāti, kancerogenitāti, ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku

cilvēkam.

Rasagilīnam nekonstatēja genotoksiskas īpašības in vivo un vairākās in vitro sistēmās, izmantojot

baktērijas vai hepatocītus. Metabolīta aktivācijas apstākļos rasagilīns inducēja hromosomu aberāciju

skaita palielināšanos koncentrācijā, kas rada pārmērīgu citotoksicitāti un kas nav sasniedzama, lietojot

preparātu klīniskos apstākļos.

Rasagilīns nebija kancerogēns žurkām, ja sistēmiskā iedarbība 84 – 339 reizes pārsniedza paredzamo

koncentrāciju plazmā cilvēkam, lietojot 1 mg dienā. Pelēm novēroja palielinātu kombinētas

bronhiolāras/alveolāras adenomas un/vai karcinomas sastopamību, ja sistēmiskā iedarbība 144 – 213

reizes pārsniedza paredzamo koncentrāciju plazmā cilvēkam, lietojot 1 mg dienā

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mikrokristāliskā celuloze

Kukurūzas ciete

Preželatinēta kukurūzas ciete

Talks

Nātrija stearilfumarāts

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Alumīnija/alumīnija blisteri, caurspīdīgi PVH/PE/PVdH-alumīnija blisteri pa 7, 10, 28, 30, 60,100 vai

112 tabletēm.

Augsta blīvuma polietilēna (ABPE) tablešu trauciņš ar bērniem grūti atveramu skrūvējamu

vāciņu no polipropilēna (PP), kurā ir desikants (silikagels). Trauciņā ir 30 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

SASKAŅOTS ZVA 25-04-2019

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

15-0346.

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 22.12.2015

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

30/01/2018

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju