Qarziba (previously Dinutuximab beta EUSA and Dinutuximab beta Apeiron)

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

28-01-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
dinutuksimaba beta
Pieejams no:
EUSA Pharma (Netherlands) BV
ATĶ kods:
L01XC
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
dinutuximab beta
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Neiroblastoma
Ārstēšanas norādes:
Qarziba ir indicēts, lai ārstētu augsta riska neiroblastoma pacientiem vecumā no 12 mēnešiem un vairāk, kuri ir saņēmuši indukcijas ķīmijterapija un panākt vismaz daļēju atbildi, seko myeloablative terapijas un cilmes šūnu transplantāciju, kā arī pacientiem ar vēsturi relapsed vai ugunsizturīgs neiroblastoma, ar vai bez atlikuma slimības. Pirms recidivējošas neiroblastomas ārstēšanas jebkuras aktīvi progresējošas slimības stabilizē ar citiem piemērotiem pasākumiem. Pacientiem, kam anamnēzē ir relapsed/ugunsizturīgi slimību un pacientiem, kas nav sasniegušas pilnīgu atbildi pēc pirmās līnijas terapija, Qarziba būtu jāapvieno ar interleikīna 2 (IL 2).
Produktu pārskats:
Revision: 8
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/003918
Autorizācija datums:
2017-05-08
EMEA kods:
EMEA/H/C/003918

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

28-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

28-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

28-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

28-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

31-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

28-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

28-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

28-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

28-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

31-07-2018

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Qarziba 4,5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Bēta-dinutuksimabs

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Qarziba un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Qarziba lietošanas

Kā lietot Qarziba

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Qarziba

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Qarziba un kādam nolūkam tās lieto

Qarziba satur bēta-dinutuksimabu, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par “monoklonālajām

antivielām”. Tās ir olbaltumvielas, kas specifiski atpazīst un saistās ar citiem unikāliem olbaltumiem

organismā. Bēta-dinutuksimabs saistās pie molekulas, kas zināma kā dizialogangliozīds 2 (GD2) un

kas atrodas uz vēža šūnām, tādējādi tiek aktivizēta organisma imūnā sistēma, lai uzbruktu vēža šūnām.

Qarziba lieto neiroblastomas ārstēšanai, ja pēc vairākām terapijām, kas ietver cilmes šūnu

transplantāciju imūnās sistēmas atjaunošanai, ir paaugstināts recidīva risks. Šīs zāles lieto arī

atkārtotas (recividējošas) neiroblastomas ārstēšanai vai neiroblastomas ārstēšanai, kuru nav bijis

iespējams izārstēt pilnībā ar iepriekšējo terapiju.

Pirms recidivējošas neiroblastomas terapijas uzsākšanas Jūsu ārstējošais ārsts stabilizēs jebkuru aktīvi

progresējošu slimību ar citiem atbilstošiem pasākumiem.

Ārsts izlems, vai vēža ārstēšanai ir nepieciešama zāļu lietošana kombinācijā ar otrām zālēm —

interleikīnu-2.

Neiroblastoma ir vēža veids, kas organismā veidojas no patoloģiskām nervu šūnām jo īpaši

dziedzeros, kas atrodas virs nierēm. Tas ir viens no visizplatītākajiem vēžiem, kas rodas agrīnā

bērnībā.

Zāles lieto pacientiem no 12 gadu vecuma.

2.

Kas Jums jāzina pirms Qarziba lietošanas

Nelietojiet Qarziba šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret bēta-dinutuksimabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir akūta 3. vai 4. pakāpes vai ekstensīva hroniska transplantāta reakcijas pret saimnieku

slimība.

Šī slimība ir reakcija, kurā transplantēto audu šūnas uzbrūk recipienta šūnām.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Qarziba ievadīšanas Jums veiks asins analīzes, lai pārbaudītu aknu, plaušu, nieru un kaulu

smadzeņu darbību.

Pirmo reizi ievadot Qarziba, kā arī terapijas kursa laikā Jums var parādīties šādas blakusparādības:

sāpes

Sāpes ir vienas no biežākajām Qarziba blakusparādībām . Parasti tās parādās infūzijas sākumā.

Tāpēc ārsts Jums nodrošinās atbilstošu pretsāpju terapiju 3 dienas pirms Qarziba lietošanas, kā

arī šo zāļu nepārtrauktas lietošanas laikā;

alerģiskas reakcijas vai citas reakcijas uz infūziju

Pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja Jums parādās jebkādas reakcijas infūzijas laikā vai pēc tās,

piemēram:

drudzis, drebuļi un/vai pazemināts asinsspiediens;

apgrūtināta elpošana;

izsitumi, nieze.

Jūs saņemsiet atbilstošu terapiju, lai novērstu šīs reakcijas, un Jūs rūpīgi novēros, vai nerodas

šie simptomi Qarziba infūzijas laikā;

noplūde audos no mazajiem asinsvadiem (kapilāru caurlaidības sindroms)

Asins komponentu izplūšana caur mazo asinsvadu sienām var izraisīt strauju roku, kāju un citu

ķermeņa daļu pietūkumu. Citas pazīmes ir strauja asinsspiediena pazemināšanās, neskaidra

sajūta galvā un apgrūtināta elpošana.

acu bojājumi

Jūs varat pamanīt redzes izmaiņas;

nervu darbības traucējumi

Jums var parādīties nejutīguma, kņudēšanas vai dedzināšanas sajūta plaukstās, pēdās, kājās vai

rokās, pavājināta jušana vai nespēks veikt kustības.

Ja Jums parādās jebkuri no šiem traucējumiem, nekavējoties pastāstiet to savam ārstam.

Šo zāļu lietošanas laikā ārsts ordinē asins analīzes un var ordinēt acu pārbaudes.

Bērni

Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem, kuri jaunāki par 12 mēnešiem, jo šo zāļu lietošanas pieredze šajā

vecuma grupā nav pietiekama.

Citas zāles un Qarziba

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet zāles, kas nomāc imūnās sistēmas darbību 2 nedēļas pirms pirmās Qarziba devas līdz

1 nedēļai pēc pēdējā terapijas kursa, Ja vien ārsts nav norādījis citādi. Zāles, kas nomāc imūnsistēmas

darbību, piemēram, ir kortikosteroīdi, ko lieto iekaisuma mazināšanai vai transplantēto orgānu

atgrūšanas reakcijas novēršanai.

Qarziba ievadīšanas laikā un 10 nedēļas pēc pēdējā terapijas kursa beigām nevakcinējieties.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Konsultējieties ar ārstu pirms Qarziba ievadīšanas, ja esat reproduktīvā vecumā. Sievietēm ieteicams

lietot kontracepciju 6 mēnešus pēc terapijas ar Qarziba pārtraukšanas. Jūs drīkstat lietot Qarziba tikai

tad, ja ārsts ir izvērtējis, ka ieguvums atsver risku auglim.

Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti. Terapijas laikā ar Qarziba un 6 mēnešus pēc pēdējās

devas ievadīšanas barošanu ar krūti ir jāpārtrauc. Nav zināms, vai šīs zāles var izdalīties cilvēka pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Qarziba izraisa daudzas nevēlamas blakusparādības, un tas var ietekmēt Jūsu spēju vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Neveiciet šīs darbības, ja ir ietekmēta Jūsu koncentrēšanās

un reaģēšanās spēja.

3.

Kā lietot Qarziba

Jūsu ārstēšanu uzraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pretvēža zāļu lietošanā. Tās Jums ievadīs ārsts vai

medmāsa slimnīcā. Zāles ievada vēnā (intravenozas infūzijas veidā), parasti izmantojot speciālas

caurulītes (katetrus) un sūkni. Infūzijas laikā un pēc tās Jums regulāri pārbaudīts, vai nav vērojamas ar

infūziju saistītas blakusparādības.

Qarziba ievadīs piecu terapijas kursu laikā, kuri ilgst 35 dienas, un katra kursa sākumā infūzija ilgs 5

vai 10 dienas. Ieteicamā deva ir 100 mg bēta-dinutuksimaba uz ķermeņa virsmas laukuma

kvadrātmetru viena terapijas kursa laikā. Ārsts aprēķinās Jūsu ķermeņa virsmas laukumu,

izmantojot Jūsu augumu un ķermeņa svaru.

Ja ārsts uzskatīs, ka zāles jāievada kombinācijā ar interleikīnu-2, Jūs tās saņemsiet divas reizes

zemādas injekcijas veidā, katru reizi 5 dienas pēc kārtas (ārstēšanas laikā ar Qarziba un pirms).

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums parādās kaut kas no turpmāk minētā.

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

straujš roku, kāju un citu ķermeņa daļu pietūkums, strauja asinsspiediena pazemināšanās,

neskaidra sajūta galvā un apgrūtināta elpošana (kapilāru caurlaidības sindroms);

sāpes kuņģī, rīklē, krūtīs, sejas sāpes, sāpes plaukstās, pēdās, kājās, rokās, mugurā, kaklā,

locītavās vai muskuļos;

alerģiskas reakcijas un citokīnu atbrīvošanās sindroms ar tādiem simptomiem kā sejas vai rīkles

pietūkums, apgrūtināta elpošana, reibonis, nātrene, ātra vai pamanāma sirdsdarbība, pazemināts

asinsspiediens, izsitumi, drudzis vai slikta dūša.

Citas blakusparādības un to biežums.

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

drudzis, drebuļi;

vemšana, caureja, aizcietējums;

mutes dobuma gļotādas un lūpu iekaisums (stomatīts);

klepus;

nieze, izsitumi;

pazemināts asinsspiediens, paātrināta sirdsdarbība;

skābekļa deficīts;

audu tūska (uz sejas, lūpām, ap acīm, apakšējās ekstremitātēs);

ķermeņa masas palielināšanās;

infekcija, jo īpaši ar katetru saistīta infekcija, caur kuru ievada zāles;

galvassāpes;

paplašinātas zīlītes vai patoloģiskas zīlīšu reakcijas;

novirzes asins un urīna analīzēs (asins šūnas un citi elementi, aknu darbība, nieru darbība).

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

dzīvībai bīstama infekcija (sepse);

krampji;

uzbudinājums, nemiers;

nervu darbības traucējumi rokās un/vai kājās (patoloģiskas sajūtas vai vājums), neskaidra sajūta

galvā, trīce, muskuļu spazmas;

acu muskuļu paralīze, neskaidra redze, jutība pret gaismu, tīklenes tūska;

paaugstināts asinsspiediens;

sirds mazspēja, šķidruma uzkrāšanās ap sirdi;

elpošanas mazspēja, šķidrums plaušās;

pēkšņa elpceļu sašaurināšanās (bronhu spazmas, balsenes spazmas), paātrināta elpošana;

samazināta ēstgriba, slikta dūša, vēdera uzpūšanās, šķidruma uzkrāšanās vēdera dobumā;

reakcijas zāļu ievadīšanas vietā, ādas bojājumi, piemēram, apsārtums, sausa āda, ekzēma,

pārmērīga svīšana, reakcija uz gaismu;

nespēja urinēt vai samazināts urīna daudzums;

samazināta ķermeņa masa, šķidruma zudums (dehidratācija).

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

šoks saistībā ar samazinātu ķermeņa šķidruma daudzumu;

asins recekļu veidošanās mazajos asinsvados (diseminēta intravaskulāra koagulācija);

alerģijas veids (seruma slimība) ar drudzi, izsitumiem, iekaisumu locītavās;

smadzeņu darbības traucējumi, kas raksturojas ar galvassāpēm, apjukumu, krampjiem un redzes

zudumu (atgriezeniskas mugurējās encefalopātijas sindroms);

zarnu iekaisums, aknu bojājums;

nieru mazspēja;

stāvoklis, kad aknās nosprostojas dažas sīkās vēnas (vēnu oklūzija).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Qarziba

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc “DERĪGS

LĪDZ” datuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C—8 °C). Flakonu uzglabāt ārējā kārbā, lai pasargātu no gaismas.

Pēc atvēršanas Qarziba ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Qarziba satur

Aktīvā viela ir bēta-dinutuksimabs.

1 ml koncentrāta satur 4,5 mg bēta-dinutuksimaba. Viens flakons ar 4,5 ml koncentrāta satur

20 mg bēta-dinutuksimaba.

Citas sastāvdaļas ir histidīns, saharoze, polisorbāts 20, ūdens injekcijām, sālsskābe (pH

regulēšanai).

Qarziba ārējais izskats un iepakojums

Qarziba ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums, kas iepildīts caurspīdīgā stikla flakonā ar gumijas aizbāzni un

alumīnija pārklājumu.

Katrā kastītē ir viens flakons.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

EUSA Pharma

(Netherlands) B.V.

Johannes Vermeerplein 11

1071 DV

Amsterdam

Nīderlande

Ražotājs

Millmount Healthcare Ltd

Block 7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath

K32 YD60

Īrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē:

http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to

ārstēšanu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Qarziba ir paredzētas lietošanai tikai slimnīcās, un tas ir jāievada ārsta, kuram ir pieredze onkoloģisko

pacientu ārstēšanā, uzraudzībā. Zāles jāievada veselības aprūpes speciālistam, kurš ir gatavs smagu

alerģisku reakciju, tai skaitā anafilakses, ārstēšanai vietā, kur nekavējoties ir pieejami visi līdzekļi

reanimācijas veikšanai.

Devas

Ārstēšana ar bēta-dinutuksimabu sastāv no 5 secīgiem kursiem, katrs no kuriem ilgst 35 dienas.

Individuālo devu nosaka, pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu, un kopējai devai viena kursa

laikā jābūt 100 mg/m

Devu var ievadīt divos veidos:

nepārtrauktas infūzijas veidā katra terapijas kursa pirmo 10 dienu laikā (kopā 240 stundas),

ievadot dienas devu 10 mg/m

vai piecu dienu ilgas infūzijas veidā katra terapijas kursa pirmo 5 dienu laikā, ievadot dienas

devu 20 mg/m

8 stundu laikā.

Ja IL-2 lieto kombinācijā ar bēta-dinutuksimabu, to ievada subkutānu injekciju veidā pa divām reizēm

5 dienas pēc kārtas katrā kursā. Pirmo 5-dienu terapiju uzsāk 7 dienas pirms pirmās bēta-

dinutuksimaba infūzijas. Otro 5-dienu terapiju ar IL-2 jāsāk vienlaikus ar bēta-dinutuksimaba infūziju

(katra kursa 1. līdz 5. diena). IL-2 ievada 6×10

SV/m

/dienā, iegūstot kopējo devu

60×10

SV/m

/kursā.

Infūzijas pagatavošana

Infūzijas šķīduma pagatavošana jāveic aseptiskos apstākļos. Šķīdumu nedrīkst atstāt tiešu saulstaru

gaismā vai siltumā.

Qarziba dienas devu pacientam aprēķina, pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu. Qarziba atšķaida

aseptiski pacientam aprēķinātajā koncentrācijā/devā ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu

infūziju pagatavošanai, kas satur 1 % cilvēka albumīna (piemēram, 5 ml 20 % cilvēka albumīna uz

100 ml nātrija hlorīda šķīduma).

Nepārtrauktu infūziju ievadīšanai šķīdumu var pagatavot katru dienu tieši pirms ievadīšanas, vai

arī tik daudz, lai pietiktu 5 dienām ievadīšanai nepārtrauktas infūzijas veidā. Dienas deva ir 10

mg/m

. Šķīduma daudzumam, ko ievada reizi dienā (10 dienas pēc kārtas vienā kursā), jābūt

48 ml, 5 dienu devā — 240 ml. Lai ņemtu vērā nelietojamo šķidruma atlieku tilpumu infūzijas

sistēmā, 50 ml šļircē ieteicams pagatavot 50 ml šķīduma vai izmantotajam infūzijas sūknim

piemērotā infūziju maisā 250 ml, t. i., nodrošinot 2 ml (šļircei) vai 10 ml (infūzijas maisam)

papildu tilpumu.

Atkārtoto infūziju dienas deva ir 20 mg/m

reizi dienā un aprēķinātā deva ir jāatšķaida 100 ml

9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma, kas satur 1 % cilvēka albumīna.

Infūzijas ievadīšana

Šķīdumu infūzijām ievada perifērā vai centrālā vēnā, izmantojot intravenozo sistēmu. Citu intravenozi

ievadāmo līdzekļu ievadīšanai jāizmanto atsevišķa infūzijas sistēma. Pirms ievadīšanas jāpārbauda

iepakojums, vai tajā nav redzamu daļiņu. Infūzijas laikā ieteicams izmantot 0,22 mikrometru iekšējo

sistēmas filtru.

Nepārtrauktām infūzijām var izmantot jebkuru medicīnas ierīci, kas piemērota infūzijas ātrumam

2 ml/h, piemēram, šļirču infūzijas sūkņus/infuzorus, elektroniskos infūzijas sūkņus šķīduma

ievadīšanai ambulatoros apstākļos. Ņemiet vērā, ka elastomēriskie sūkņi netiek uzskatīti par

piemērotiem lietošanai kopā ar iekšējiem sistēmas filtriem.

Atšķaidīta šķīduma uzglabāšana

Pierādīts, ka šķīdums ir ķīmiski un fizikāli stabils līdz 48 stundām 25 ºC temperatūrā (50 ml šļirce) un

līdz 7 dienām 37 ºC temperatūrā (250 ml infūzijas maiss) pēc uzglabāšanas ledusskapī (2 °C—8 °C)

72 stundu periodā..

No mikrobioloģiskā viedokļa preparāts jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek izlietotas nekavējoties,

tad par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms ievadīšanas atbild lietotājs, un parasti sagatavota

šķīduma uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas 2 °–8 °C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana

nav notikusi kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Atkritumu likvidēšana

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Qarziba 4,5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml koncentrāta satur 4,5 mg bēta

dinutuksimaba

Viens flakons ar 4,5 ml koncentrāta satur 20 mg bēta-dinutuksimaba.

Bēta-dinutuksimabs ir himēriska peles/cilvēka monoklonāla IgG1 klases antiviela, kas sintezēta

zīdītāju (ĶKO) šūnu līnijā ar rekombinanto DNS tehnoloģijas palīdzību.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Qarziba ir indicētas augsta riska neiroblastomas ārstēšanai pacientiem vecumā no 12 mēnešiem, kuri

iepriekš saņēmuši indukcijas ķīmijterapiju un sasnieguši vismaz daļēju atbildes reakciju, pēc kuras

veikta mieloablatīvā terapija un cilmes šūnu transplantācija, kā arī pacientiem ar recidivējošu vai

refraktāru neiroblastomu anamnēzē, ar vai bez paliekošām slimības sekām. Jebkura aktīvi progresējoša

slimība pirms recidivējošas neiroblastomas terapijas jāstabilizē ar citiem piemērotiem pasākumiem.

Pacientiem ar recidivējošu/refraktāru slimību anamnēzē un pacientiem, kuri nav sasnieguši pilnu

atbildes reakciju pēc pirmās izvēles terapijas, Qarziba jālieto kombinācijā ar interleikīnu-2 (IL-2).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Qarziba ir paredzētas lietošanai tikai slimnīcās, un tās ievada tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze

onkoloģisko terapiju lietošanā. Zāles ir jāievada veselības aprūpes speciālistam, kurš ir gatavs smagu

alerģisku reakciju, tai skaitā anafilakses, ārstēšanai vietā, kur nekavējoties ir pieejami visi līdzekļi

reanimācijai.

Devas

Terapija ar Qarziba sastāv no 5 secīgiem kursiem, no kuriem katrs ilgst 35 dienas. Individuālo devu

nosaka, pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu, un kopējai devai viena kursa laikā jābūt

100 mg/m

Devu var ievadīt divos veidos:

nepārtrauktas infūzijas veidā katra terapijas kursa pirmo 10 dienu laikā (kopā 240 stundas),

ievadot dienas devu 10 mg/m

vai piecu dienu ilgas infūzijas veidā katra terapijas kursa pirmajās 5 dienās, ievadot dienas

devu 20 mg/m

8 stundu laikā.

Ja IL-2 kombinē ar Qarziba, deva jāievada 2 periodos 5 dienas pēc kārtas 6×10

SV/m

/dienā

subkutānas injekcijas veidā, viena terapijas kursa laikā ievadot kopējo devu 60×10

SV/m

. Pirmo

5 dienu terapijas kursu uzsāk 7 dienas pirms pirmās bēta-dinutuksimaba infūzijas, un otro 5 dienu

terapijas kursu uzsāk vienlaikus ar bēta-dinutuksimaba infūziju (no bēta-dinutuksimaba terapijas kursa

1. dienas līdz 5. dienai).

Pirms katra terapijas kursa uzsākšanas jāizvērtē šādi klīniskie rādītāji un ārstēšana jāatliek līdz brīdim,

kamēr netiek sasniegtas šādas vērtības:

pulsa oksimetrija > 94 % telpas gaisā;

adekvāta kaulu smadzeņu darbība: absolūtais neitrofilo leikocītu skaits ≥ 500/µl, trombocītu

skaits ≥ 20 000/µl, hemoglobīns > 8,0 g/dl;

atbilstoša aknu darbība: alanīnaminotransferāze (ALAT)/aspartātaminotransferāze (ASAT)

< 5 reizes virs normas augšējās robežas (NAR);

atbilstoša nieru darbība: kreatinīna klīrenss vai glomerulu filtrācijas ātrums (GFĀ) >

60 ml/min/1,73 m

Bēta-dinutuksimaba devas mainīšana

Atkarībā no bēta-dinutuksimaba izraisīto blakusparādību smaguma pakāpes, ko izvērtē ārsts, pacienta

devu var samazināt par 50 % vai īslaicīgi pārtraukt infūziju. Līdz ar to, lai ievadītu kopējo devu, tiek

pagarināts infūzijas ilgums vai, ja pacientam ir panesība, palielināts infūzijas ātrums līdz 3 ml/h

(nepārtrauktas infūzijas veidā).

Ieteicamās bēta-dinutuksimaba devas modifikācijas

Nevēlamā

blakusparādība

Smagums

Terapijas mainīšana

Jebkura

1.—2. pakāpe

Samazināt infūzijas ātrumu par 50 %

Pēc simptomu izzušanas atsākt

infūziju ar sākotnējo ātrumu

Paaugstinātas jutības

reakcija

piemēram, hipotensija

Pārtraukt infūziju, veikt uzturošos

pasākumus

Pēc simptomu izzušanas atsākt

infūziju ar sākotnējo ātrumu

Zīlītes paplašināšanās ar pavājinātu gaismas refleksu ±+/–

fotofobija

Pārtraukt infūziju

Pēc simptomu izzušanas atsākt

infūziju ar 50 % ātrumu

Jebkura

≥ 3 pakāpe

Pārtraukt infūziju, veikt uzturošos

pasākumus

Ja NBP pāriet vai smaguma pakāpe

samazinās līdz 1.—2., atsākt infūziju

ar 50 % ātrumu

Pēc simptomu izzušanas atsākt

infūziju ar sākotnējo ātrumu

Simptomu atkārtošanās

Pārtraukt infūziju

Ja NBP pāriet, atsākt nākošajā dienā

Paaugstinātas jutības

reakcija

piemēram, bronhu spazmas,

angioedēma

Pārtraukt infūziju nekavējoties un

uzsākt attiecīgu terapiju (skatīt

4.4. apakšpunktu)

Atsākt terapiju turpmākajos kursos

Kapilāru caurlaidības

sindroms

Pārtraukt infūziju, veikt uzturošus

pasākumus

Ja NBP pāriet vai smaguma pakāpe

samazinās līdz 1.—2., atsākt infūziju

ar 50 % ātrumu

Ja rodas šādi toksicitātes simptomi, ārstēšana ar bēta-dinutuksimabu pilnībā jāpārtrauc:

3. vai 4. pakāpes anafilakse;

ieilgusi 2. pakāpes perifērā motora neiropātija;

3. pakāpes perifērā neiropātija;

3. pakāpes acu toksicitāte;

4. pakāpes hiponatriēmija (<120 mEq/l), neskatoties uz pietiekamu šķidruma ievadīšanu;

simptomu atkārtošanās vai 4. pakāpes kapilāru caurlaidības sindroms (nepieciešama mākslīgā

plaušu ventilācija).

Nieru un aknu darbības traucējumi

Datu par pacientiem ar nieru un aknu darbības traucējumiem nav (skatīt 5.2. apakšpunktu)

Pediatriskā populācija

Qarziba drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 12 mēnešiem, līdz šim nav pierādīti.

Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Qarziba ievada intravenozas infūzijas veidā. Šķīdums ir jāievada perifērā vai centrālā vēnā, izmantojot

intravenozo sistēmu. Citu intravenozi vienlaicīgi ievadāmo aģentu ievadīšanai jāizmanto atsevišķa

infūzijas sistēma (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Šķīdumu nepārtrauktas infūzijas veidā ievada ar ātrumu 2 ml stundā (48 ml dienā) ar infūzijas sūkni.

Šķīdumu vienu reizi dienā 8 stundu infūzijas veidā ievada ar ātrumu aptuveni 13 ml stundā.

Pirms katras infūzijas vienmēr jāapsver premedikācijas lietošana (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ieteikumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Akūta 3. vai 4. pakāpes vai ekstensīva hroniska transplantāta reakcija pret saimnieku (GvHD).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Izsekojamība

Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ir skaidri jāreģistrē lietoto zāļu nosaukums un sērijas

numurs.

Sāpes

Parasti neiropātiskas sāpes parādās terapijas sākumā, un pirms katras bēta-dinutuksimaba infūzijas

nepieciešama premedikācija ar pretsāpju līdzekļiem, tai skaitā opioīdu intravenoza ievadīšana. Sāpju

ārstēšanai tiek ieteikta trīskāršā terapija, tai skaitā opioīdus nesaturošu pretsāpju līdzekļu (saskaņā ar

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vadlīnijām), gabapentīna un opioīdu lietošana. Individuālā

deva var ievērojami atšķirties.

Opioīdus nesaturoši pretsāpju līdzekļi

Terapijas laikā pastāvīgi jālieto opioīdus nesaturoši pretsāpju līdzekļi, piemēram, paracetamols vai

ibuprofēns.

Gabapentīns

Pacientam 3 dienas pirms bēta-dinutuksimaba infūzijas jāievada 10 mg/kg/dienā. Dienu pirms un pēc

bēta-dinutuksimaba infūzijas sākuma gabapentīna perorālo dienas devu palielina līdz

2×10 mg/kg/dienā un nākošajā dienā— līdz 3×10 mg/kg/dienā. Maksimālā vienreizējā gabapentīna

deva ir 300 mg. Šī devu shēma ir jāturpina tik ilgi, cik nepieciešams pacientam.

Pēc atradināšanas no morfīna intravenozas infūzijas, vēlākais pēc bēta-dinutuksimaba infūzijas

terapijas pārtraukšanas, pakāpeniski jāsamazina perorāli lietojamā gabapentīna deva.

Opioīdi

Ārstēšana ar opioīdiem ir standarta ārstēšana, lietojot bēta-dinutuksimabu. Infūzijas pirmajā dienā un

kursā parasti ir nepieciešama lielāka deva nekā turpmākajās dienās un kursos.

Pirms nepārtrauktas intravenozās morfīna infūzijas ievadīšanas jāuzsāk 0,02–0,05 mg/kg/h

morfīna bolus infūzija, ko ievada 2 stundas pirms bēta-dinutuksimaba infūzijas.

Pēc tam vienlaicīgi ar bēta-dinutuksimaba infūziju ieteicams ievadīt 0,03 mg/kg/h dienas devu.

Morfīna infūziju ar samazinātu ātrumu (piemēram, 0,01 mg/kg/h) turpina ievadīt 4 stundas pēc

bēta-dinutuksimaba infūzijas beigām, ko ievada vienu reizi dienā.

Reaģējot uz pacienta sāpju sajūtām, 5 dienu laikā nepārtrauktas infūzijas veidā pacientus

iespējams atradināt no morfīna, pakāpeniski samazinot morfīna dienas devu (piemēram, līdz

0,02 mg/kg/h, 0,01 mg/kg/h, 0,005 mg/kg/h).

Ja nepārtraukta morfīna infūzija jāievada ilgāk par 5 dienām, terapija pēc pēdējās bēta-

dinutuksimaba infūzijas dienas pakāpeniski jāsamazina par 20 % dienā.

Stipru neiropātisko sāpju gadījumā pēc pacienta atradināšanas no intravenozās morfīna infūzijas var

ordinēt perorāli morfīna sulfātu (0,2–0,4 mg/kg ik pēc 4–6 stundām). Vidēji stipru neiropātisko sāpju

gadījumā var ordinēt perorāli tramadolu.

Paaugstinātas jutības reakcijas

Neskatoties uz premedikāciju, pacientiem var attīstīties smagas ar infūziju saistītas reakcijas, tai skaitā

citokīnu atbrīvošanās sindroms (CAS), anafilaktiskas un paaugstinātas jutības reakcijas. Ja attīstās

smagas ar infūziju saistītas reakcijas (tai skaitā CAS), nekavējoties jāpārtrauc bēta-

dinutuksimabaterapija un nepieciešamības gadījumā jāsniedz neatliekamā palīdzība.

Citokīnu atbrīvošanās sindroms bieži parādās minūšu vai stundu laikā pēc pirmās infūzijas sākuma, un

šim sindromam raksturīgi sistēmiski simptomi, piemēram, drudzis, hipotensija un nātrene.

Anafilaktiskas reakcijas var sākties dažu minūšu laikā pēc pirmās bēta-dinutuksimaba infūzijas un

bieži izpaužas kā bronhu spazmas un nātrene.

Premedikācija

Antihistamīna līdzekļu premedikācija (piemēram, difenhidramīns) jāievada intravenozas injekcijas

veidā apmēram 20 minūtes pirms katras bēta-dinutuksimaba infūzijas sākuma. Bēta-dinutuksimaba

infūzijas laikā pēc vajadzības ieteicama atkārtota antihistamīna līdzekļu ievadīšana ik pēc 4–

6 stundām.

Pacienti rūpīgi jānovēro, vai nerodas anafilakse un alerģiskas reakcijas, īpaši pirmā un otrā terapijas

kursa laikā.

Paaugstinātas jutības reakciju ārstēšana

Bēta-dinutuksimaba ievadīšanas laikā dzīvībai bīstamu alerģisku reakciju ārstēšanai pie pacienta

gultas jānodrošina tūlītēja intravenoza antihistamīna līdzekļu, epinefrīna (adrenalīna) un prednizolona

ievadīšana. Šādu reakciju ārstēšanā ieteicams iekļaut prednizolona ievadīšanu intravenozas bolus

injekcijas veidā un epinefrīna ievadīšanu intravenozas bolus injekcijas veidā, ko vajadzības gadījumā

atkārto ik pēc 3–5 minūtēm atkarībā no klīniskās atbildes reakcijas. Bronhu un/vai plaušu

paaugstinātas jutības reakciju gadījumā ieteicama epinefrīna (adrenalīna) inhalācija, ko atkārto ik pēc

2 stundām atkarībā no klīniskās atbildes reakcijas.

Kapilāru paaugstinātas caurlaidības sindroms (KCS)

KCS raksturīgās pazīmes ir asinsvadu tonusa zudums un plazmas olbaltumvielu un šķidruma

izplatīšanās ekstravaskulārajā telpā. Parasti CLS attīstās dažu stundu laikā pēc terapijas uzsākšanas,

bet par klīniskajiem simptomiem (piemēram, hipotensiju, tahikardiju) tiek ziņots pēc 2—12 stundām.

Nepieciešama rūpīga asinsrites orgānu sistēmas un elpošanas orgānu sistēmas darbības kontrole.

Neiroloģiski acu bojājumi

Tā kā bēta-dinutuksimabs saistās pie redzes nervu šūnām, var rasties acu bojājumi. Traucētas acs

akomodācijas gadījumā, ko var koriģēt ar brillēm, deva nav jāmaina, kamēr vien to uzskata par

panesamu.

Terapija ir jāpārtrauc pacientiem, kuriem novēro 3. pakāpes redzes toksicitāti (t. i., subtotālu redzes

zudumu, pamatojoties uz toksicitātes skalu). Ja rodas jebkādi acu bojājumi, pacienti nekavējoties

jānosūta pie oftalmologa.

Perifēra neiropātija

Lietojot Qarziba, dažreiz ir ziņots par perifēras neiropātijas rašanos. Motorās vai sensorās neiropātijas

gadījumi, kas ilgst vairāk nekā 4 dienas, ir jāizvērtē un jāizslēdz neiekaisīgas dabas cēloņi, piemēram,

slimības progresēšana, infekcija, metaboliskais sindroms un vienlaicīga citu zāļu lietošana.

Terapija pilnībā jāpārtrauc pacientiem ar ilgstošu objektīvu vājumu, kas saistīts ar bēta-dinutuksimaba

ievadīšanu. Pacientiem ar vidēji izteiktu (2. pakāpes) neiropātiju (motoro ar vai bez sensorās) terapija

ir jāpārtrauc, un to var atsākt, tiklīdz izzuduši neiroloģiskie simptomi.

Sistēmiskas infekcijas

Pacientiem iepriekšējo terapiju dēļ visticamāk ir novājināta imūnā sistēma. Parasti pacientiem terapijas

laikā ir centrālais venozais katetrs in situ, tāpēc pastāv sistēmisku infekciju attīstības risks. Pirms

terapijas uzsākšanas pacientiem nedrīkst būt sistēmiskas infekcijas pazīmju un ir jāveic jebkuras

konstatētās infekcijas kontrole.

Hematoloģiska toksicitāte

Lietojot Qarziba, ir ziņots par hematoloģiskas toksicitātes, piemēram, eritropēnijas, trombocitopēnijas

vai neitropēnijas rašanos. Deva nav jāmaina 4. pakāpes hematoloģiskas toksicitātes gadījumā, kas,

uzsākot nākamo ārstēšanas kursu, samazinās vismaz līdz 2. pakāpei vai sākotnējā stāvokļa rādītājiem,.

Laboratorisko izmeklējumu rezultātu novirzes

Ieteicama regulāra aknu darbības un elektrolītu rādītāju kontrole.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti. Netiešas CYP aktivitātes pavājināšanās risku paaugstinātu TNF-α

un IL-6 līmeņu dēļ un līdz ar to arī mijiedarbību ar citām zālēm nevar izslēgt.

Kortikosteroīdi

Sakarā ar kortikosteroīdu imunosupresīvo aktivitāti vienlaicīga kortikosteroīdu terapija nav ieteicama

2 nedēļas pirms pirmā terapijas kursa līdz 1 nedēļai pēc pēdējā terapijas kursa ar bēta-dinutuksimabu,

izņemot dzīvībai bīstamās situācijās.

Vakcinācijas

Sakarā ar imūnās sistēmas stimulāciju ar bēta-dinutuksimabu un iespējamu retas neiroloģiskas

toksicitātes risku, bēta-dinutuksimaba ievadīšanas laikā un 10 nedēļas pēc pēdējā terapijas kursa

beigām nav jāveic vakcinācijas.

Intravenoza imūnglobulīna ievadīšana

Vienlaicīga intravenoza imūnglobulīna ievadīšana nav ieteicama, jo imūnglobulīni var ietekmēt no

bēta-dinutuksimaba atkarīgo šūnu citotoksicitāti.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par lietošanu grūtniecības laikā nav. Datu par teratogenitāti vai embriotoksicitāti dzīvniekiem

nav. Bēta-dinutuksimaba mērķa receptors (GD2) ir ekspresēts neironu audos, jo īpaši embrija attīstības

laikā, un tas var šķērsot placentu. Tāpēc, ievadot bēta-dinutuksimabu grūtniecēm, tas var kaitēt

auglim.

Qarziba nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Datu par sievietēm zīdīšanas periodā nav. Nav zināms, vai bēta-dinutuksimabs izdalās cilvēka pienā.

Terapijas laikā ar Qarziba un 6 mēnešus pēc pēdējās devas ievadīšanas barošanu ar krūti ir jāpārtrauc.

Fertilitāte

Bēta-dinutuksimaba ietekme uz cilvēku fertilitāti nav zināma. Fertilitātes pētījumi ar dzīvniekiem nav

veikti, tomēr toksicitātes pētījumos ar jūrascūciņām un Cynomolgus pērtiķiem netika konstatēta

nevēlama ietekme uz reproduktīvās sistēmas orgāniem.

Qarziba nedrīkst lietot sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras nelieto kontracepciju. Sievietēm

reproduktīvā vecumā ieteicams lietot kontracepciju 6 mēnešus pēc terapijas ar bēta-dinutuksimabu

pārtraukšanas.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Bēta-dinutuksimabs būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Terapijas

laikā ar bēta-dinutuksimabu pacienti nedrīkst vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Bēta-dinutuksimaba lietošanas drošums tika pētīts 514 pacientiem ar augstu neiroblastomas risku un

recidivējošu/refraktāru neiroblastomu, kuriem ievadīja zāles nepārtrauktas infūzijas veidā (98) vai

atkārtotas infūzijas veidā (416) vienu reizi dienā. Lielākajai daļai pacientu zāles ievadīja kombinācijā

ar 13-cis-retīnskābi un 307 pacientiem — ar IL-2.

Visbiežākās nevēlamās blakusparādības bija drudzis (88 %) un sāpes (77 %), kas attīstījās, neraugoties

uz terapiju ar pretsāpju līdzekļiem. Citas biežas nevēlamās blakusparādības bija paaugstināta jutība

(63 %), vemšana (57 %), caureja (51 %), kapilāru caurlaidības sindroms (40 %) un hipotensija (39 %).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības ir apkopotas tabulā turpmāk. Šīs nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas

atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai un sastopamības biežumam. Biežuma kategorijas ir

definētas šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10) un retāk (≥ 1/1 000 līdz <1/100). Katrā

sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības norādītas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Orgānu sistēmas

klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Infekcijas un

infestācijas

infekcijas (tai skaitā,

pneimonija, ādas

infekcijas, herpes

vīrusa infekcijas,

mielīts un

encefalomielīts), ar

ierīci saistītas

infekcijas

Sepse

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

anēmija, leikopēnija,

neitropēnija,

trombocitopēnija

limfopēnija

diseminēta intravazāla

koagulācija,

eozinofīlija

Imūnās sistēmas

traucējumi

paaugstināta jutība,

citokīnu atbrīvošanās

sindroms

anafilaktiska reakcija

seruma slimība

Vielmaiņas un

uztures traucējumi

šķidruma aizture

samazināta ēstgriba,

hipoalbuminēmija,

hiponatriēmija,

hipokaliēmija,

hipofosfatēmija,

hipomagnēmija,

hipokalcēmija,

dehidratācija

Psihiskie traucējumi

uzbudinājums, nemiers

Nervu sistēmas

traucējumi

galvassāpes

perifēra neiropātija,

krampji, parestēzija,

reibonis, trīce

paaugstināts

intrakraniālais

spiediens,

atgriezeniskas

mugurējās

encefalopātijas

sindroms

Acu bojājumi

midriāze, pupilotonija,

acu tūska (plakstiņu,

periorbitāla tūska)

oftalmoplēģija,

papilledēma, acs

akomodācijas

traucējumi, neskaidra

redze, fotofobija

Sirds funkcijas

traucējumi

tahikardija

sirds mazspēja, kreisā

kambara disfunkcija,

izsvīdums perikardā

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

hipotensija, kapilāru

caurlaidības sindroms

hipertensija

hipovolēmisks šoks,

venookluzīva slimība

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

hipoksija, klepus

bronhu spazmas,

aizdusa, elpošanas

mazspēja, plaušu

infiltrācija, plaušu tūska,

izsvīdums pleiras

dobumā, tahipnoja,

laringospazmas

Kuņģa un zarnu

trakta traucējumi

vemšana, caureja,

aizcietējums, stomatīts

slikta dūša, lūpu

pietūkums, ascīts, vēdera

uzpūšanās, ileuss, sausas

lūpas

enterokolīts

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

aknu šūnu bojājumi

Ādas un zemādas

audu bojājumi

nieze, izsitumi, nātrene

dermatīts (tai skaitā

eksfoliatīvs), eritēma,

sausa āda, hiperhidroze,

petehijas,

fotosensitivitātes

reakcija

Skeleta muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

muskuļu spazmas

Nieru un urīnizvades

sistēmas traucējumi

oligūrija, urīna aizture,

hiperfosfatūrija,

hematūrija, proteinūrija

nieru mazspēja

Vispārēji traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas vietā

drudzis, drebuļi,

sāpes*, perifēra tūska,

sejas tūska

reakcija injekcijas vietā

Izmeklējumi

ķermeņa masas

palielināšanās,

paaugstināts

transamināžu līmenis,

paaugstināta gamma-

glutamiltransferāze,

paaugstināts bilirubīna

līmenis asinīs,

paaugstināts kreatinīna

līmenis asinīs

ķermeņa masas

samazināšanās,

pazemināts glomerulārās

filtrācijas ātrums,

hipertrigliceridēmija,

pagarināts aktivētā

parciālā tromboplastīna

laiks, pagarināts

protrombīna laiks,

pagarināts trombīna laiks

*tai skaitā vēdera sāpes, sāpes ekstremitātēs, muskuļu un skeleta sāpes, sāpes krūtīs, artralģija.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Paaugstināta jutība

Visbiežākās paaugstinātas jutības reakcijas bija hipotensija (39 %), nātrene (18 %) un bronhu spazmas

(4 %). Par citokīnu atbrīvošanās sindromu ziņots 32 % pacientu. Nopietnas anafilaktiskas reakcijas

radās 3,5 % pacientu.

Sāpes

Sāpes parasti rodas pirmās bēta-dinutuksimaba infūzijas laikā un terapijas kursu gaitā samazinās.

Visbiežāk pacienti ziņoja par sāpēm vēderā, sāpēm ekstremitātēs, muguras sāpēm, sāpēm krūtīs vai

artralģiju.

Kapilāru caurlaidības sindroms (KCS)

Kopumā 10 % KCS bija smags (3.–4. pakāpes), un terapijas kursu gaitā tā biežums samazinājās.

Acu bojājumi

Tie bija acs akomodācijas traucējumi, ko var koriģēt ar brillēm, kā arī midriāze (13 %), neskaidra

redze (3 %) vai fotofobija (3 %), kas parasti bija atgriezeniski pēc terapijas pārtraukšanas. Tika ziņots

arī par smagiem acu bojājumiem, tai skaitā oftalmoplēģiju (2 %) un redzes nerva atrofiju.

Perifēra neiropātija

Kopumā 9 % pacientu tika ziņots par motoro un sensoro perifēro neiropātiju. Lielākā daļa gadījumu

bija 1.–2. pakāpes un tie izzuda.

Drošuma profils ar un bez IL-2

Qarziba kombinācija ar IL-2 paaugstina nevēlamo blakusparādību risku salīdzinājumā ar Qarziba

lietošanu bez IL-2, īpaši attiecībā uz pireksiju (92 %, salīdzinot ar 79 %), KCS (50 %, salīdzinot ar

25 %), sāpēm, kas saistītas ar bēta-dinutuksimaba lietošanu (75 %, salīdzinot ar 63 %), hipotensiju

(43 %, salīdzinot ar 26 %) un perifēro neiropātiju (14 %, salīdzinot ar 7 %).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par bēta-dinutuksimaba pārdozēšanas gadījumiem.

Pārdozēšanas gadījumā pacienti rūpīgi jānovēro, vai nerodas nevēlamo blakusparādību pazīmes vai

simptomi un vajadzības gadījumā jānozīmē atbalstoša terapija.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, monoklonālās antivielas, ATĶ kods: L01XC

Darbības mehānisms

Bēta-dinutuksimabs ir monoklonāla himēriska IgG1 antiviela, kas specifiski iedarbojas pret

dizialogangliozīda 2 (GD2) ogļhidrātu daļu, kas ir pārmērīgi ekspresēta uz neiroblastomas šūnu

virsmām.

Farmakodinamiskā iedarbība

Konstatēts, ka bēta-dinutuksimabs in vitro saistās ar neiroblastomas šūnu līnijām, uz kuru virsmas ir

ekspresēta GD2, un ierosina gan no komplementa atkarīgo citotoksicitāti (complement dependent

cytotoxicity, CDC), gan no antivielām atkarīgo šūnu mediēto citotoksicitāti (antibody dependent cell-

mediated cytotoxicity, ADCC). Cilvēka efektoro šūnu, tai skaitā no veseliem donoriem iegūtu perifēro

asins mononukleāro šūnu un granulocītu klātbūtnē bēta-dinutuksimabs nodrošina no devas atkarīgu

cilvēka neiroblastomas un melanomas šūnu līniju lizēšanos. Turklāt in vivo pētījumos konstatēts, ka

bēta-dinutuksimabs var nomākt metastāzes aknās peļu singēniskā aknu metastāžu modelī.

Ar bēta-dinutuksimabu saistīto neirotoksicitāti visticamāk ierosina mehāniska allodīnija, ko varētu

mediēt bēta-dinutuksimaba reakcija ar GD2 antigēnu, kas atrodas uz perifēro nervu šķiedru un mielīna

virsmas.

Klīniskā efektivitāte

Bēta-dinutuksimaba efektivitāti novērtēja randomizētā, kontrolētā pētījumā, kurā izvērtēja bēta-

dinutuksimaba lietošanu ar vai bez IL-2 pirmās izvēles terapijā pacientiem ar augsta riska

neiroblastomu un divos vienas grupas pētījumos pacientiem ar recidivējošu/refraktāru neiroblastomu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/816327/2017

EMEA/H/C/003918

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Qarziba

beta–dinutuksimabs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Qarziba. Tajā ir paskaidrots, kā

aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Qarzibalietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Qarziba lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Qarziba un kāpēc tās lieto?

Qarziba ir pretvēža zāles neiroblastomas, kas ir nervu šūnu vēzis, ārstēšanai pacientiem, kas ir vecāki

par 1 gadu.

Tās izmanto divām pacientu grupām, kam ir augsts neiroblastomas risks (ar lielu recidīva iespēju):

pacientiem, kuriem novērojams zināms uzlabojums ar iepriekšēju ārstēšanu, kas ietvēra asins

cilmes šūnu transplantāciju (asinsrades šūnu pārstādīšanu);

pacientiem, kuriem nav novērojams neiroblastomas uzlabojums, izmantojot citu pretvēža

ārstēšanu, vai kuriem iestājies recidīvs.

Ja pēc iepriekšējas ārstēšanas novērojams neiroblastomas recidīvs, tā ir jāstabilizē (jāaptur tālāks

progress), pirms uzsākt ārstēšanu ar Qarziba . Dažos gadījumos, kad iepriekšēja ārstēšana nav bijusi

pietiekami efektīva, Qarziba lieto kopā ar citām zālēm, ko sauc par interleikīnu 2 (aldesleikīnu).

Tā kā neiroblastomas slimnieku skaits ir mazs, šo slimību uzskata par retu un 2012. gada 8. novembrī

Qarziba tika piešķirts reti sastopamu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu statuss.

Šīs zāles satur aktīvo vielu beta-dinutuksimabu.

Iepriekš sauktas par Dinutuximab beta Apeiron un Dinutuximab beta EUSA.

Qarziba

EMA/816327/2017

2. lpp. no 4

Kā lieto Qarziba?

Qarziba ievada infūzijas veidā vēnā (pa pilienam). Katrs ārstēšanas kurss ar šīm zālēm ilgst 5 līdz

10 dienas, un tiek atkārtots ik pēc 35 dienām. Kopā paredzēti 5 kursi. Ieteicamā deva ir atkarīga no

pacienta svara un auguma garuma.

Ja novēro noteiktas blakusparādības, ārsts var samazināt devas vai atlikt devu ievadi, vai, ja

blakusparādības ir smagas, pilnībā pārtraukt ārstēšanu.

Ārstēšanu ar Qarziba nedrīkst uzsākt, ja pacientam(-ei) nav apmierinoši noteiktu aknu, plaušu, nieru

un kaulu smadzeņu darbības asins analīžu rezultāti.

Ārstēšana ar Qarziba ir jāuzrauga ārstam, kuram ir pieredze vēža ārstēšanā. Zāles jāievada slimnīcā,

un tas jāveic tādam ārstam vai medmāsai, kas var novērst smagas alerģiskas reakcijas un kam ir

nekavējoties pieejami pilnīgi atdzīvināšanas pasākumi, ja tas ir nepieciešams. Šīs zāles var iegādāties

tikai pret recepti.

Sīkāku informāciju skatīt zāļu aprakstā (kas arī ir EPAR daļa).

Qarziba darbojas?

Qarziba ir monoklonāla antiviela (olbaltumvielu veids), kas izstrādāta, lai atpazītu un sasaistītos ar

struktūru, ko sauc par GD2 un kas lielā daudzumā atrodas uz neiroblastomas šūnu virsmas, bet nav

sastopama uz normālu šūnu virsmas.

Kad Qarzibapiesaistās neiroblastomas šūnām, tas padara šīs šūnas par ķermeņa imūnsistēmas

(dabiskās ķermeņa aizsardzības), kas nogalina vēža šūnas, mērķi.

Kādas bija Qarziba priekšrocības šajos pētījumos?

Pētījumos pierādīts, ka Qarziba efektīvi pagarina pacientu ar neiroblastomu dzīvildzi.

Divos pētījumos analizēja datus par 88 bērniem un pieaugušajiem ar neiroblastomu, kuriem nebija

panākts uzlabojums ar citu pretvēža terapiju vai kuriem slimība bija recidivējusi. Pacientus ārstēja ar

Qarziba kombinācijā ar interleikīnu 2 un citām zālēm, ko sauc par izotretinoīnu. Šajos pētījumos 70 %

un 78 % pacientu, kuriem nebija panākta neiroblastomas samazināšanās ar citu ārstēšanu, joprojām

bija dzīvi 2 gadus pēc ārstēšanas. Pacientiem ar neiroblastomas recidīvu 42 % un 69 % pacientu

joprojām bija dzīvi 2 gadus pēc ārstēšanas.

Trešajā pētījumā 370 bērni ar augsta riska neiroblastomu, kuriem bija panākts uzlabojums ar citu

ārstēšanu, saņēma Qarziba un izotretinoīnu kombinācijā ar interleikīnu 2 vai bez tā. Ārstēšanas

sākumā dažiem pacientiem nebija neiroblastomas pazīmju, bet citiem pacientiem joprojām šādas

pazīmes bija. No pacientiem, kuriem nebija neiroblastomas pazīmju, 71 % joprojām bija dzīvi 3 gadus

pēc ārstēšanas, un rezultāti bija līdzīgi neatkarīgi no tā, vai ārstēšanā bija iekļauts interleikīns 2. No

pacientiem ar neiroblastomas pazīmēm, kuri saņēma interleikīnu 2, 63 % joprojām bija dzīvi 3 gadus

pēc ārstēšanas salīdzinājumā ar 54 % pacientu, kuri nesaņēma interleikīnu 2.

Šajos pētījumos ārstēšanas ar Qarzibaiznākums bija labāks nekā iepriekš novērots pacientiem, kuriem

ārstēja neiroblastomu bez Qarziba.

Kāds risks pastāv, lietojot Qarziba?

Visbiežākās Qarziba blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 7 no 10 cilvēkiem) ir pireksija

(drudzis) un sāpes. Citas blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 3 no 10 cilvēkiem) ir

Qarziba

EMA/816327/2017

3. lpp. no 4

paaugstināta jutība (alerģija), vemšana, caureja, kapilāru noplūdes sindroms (šķidrumu noplūde no

asinsvadiem, kas var izraisīt pietūkumu un asinsspiediena pazemināšanos) un hipotensija (zems

asinsspiediens).

Qarziba nedrīkst lietot pacientiem ar smagu vai plašu transplantāta atgrūšanas slimību (kad

transplantētās šūnas uzbrūk organismam).

Pilnu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Qarziba, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Qarziba tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) atzīmēja, ka nav pieejamas ārstēšanas iespējas

augsta riska neiroblastomas recidīva novēršanai.

Kopumā informācija par ārstēšanas ar Qarzibaiznākumu liecina, ka zāles ir efektīvas. Tomēr nepieciešams

vairāk informācijas, lai pilnībā izprastu zāļu efektivitāti.

Lai gan ārstēšana ar Qarzibavar izraisīt smagas blakusparādības, zāļu drošuma līmeni uzskata par

pieņemamu.

Tādēļ CHMP nolēma, ka ieguvums, lietojot Qarziba, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica apstiprināt

šīs zāles lietošanai ES.

Qarzibatika reģistrētas “izņēmuma kārtā”. Tas nozīmē, ka ētisku iemeslu dēļ nav bijis iespējams iegūt

pilnīgu informāciju par Qarziba. Tā kā dinutuksimabu iesaka lietot augsta riska neiroblastomas

ārstēšanai, nebūtu ētiski veikt pētījumu, kura laikā dažiem pacientiem dotu placebo (neīstas zāles).

Eiropas Zāļu aģentūra katru gadu pārbaudīs visu pieejamo jauno informāciju un vajadzības gadījumā

atjauninās šo kopsavilkumu.

Kāda informācija par Qarzibavēl ir sagaidāma?

Tā kā Qarzibair reģistrētas izņēmuma kārtā, uzņēmums, kas piedāvā tirgū Qarziba, uzraudzīs šo zāļu

drošumu, izmantojot pacientu reģistru, un katru gadu sniegs jaunāko informāciju. Uzņēmums arī veiks

pārbaudes, lai iegūtu vairāk informācijas par zāļu pārstrādi organismā un imūnsistēmas reakciju uz šīm

zālēm. Uzņēmums informēs par pētījumu, kura gaitā tiks izvērtēti Qarziba lietošanas rezultāti

kombinācijā ar interleikīnu 2. Uzņēmums arī informēs par piecu gadu dzīvildzes rādītājiem pacientiem,

kuri piedalījās pētījumos.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Qarzibalietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Qarzibalietošanu.

Cita informācija par Qarziba

Eiropas Komisijas 2017. gada 8. maijā piešķīra Dinutuximab beta Apeiron reģistrācijas apliecību, kas

derīga visā Eiropas Savienībā. Zāļu nosaukums tika mainīts uz Dinutuximab beta EUSA 2017. gada

4. augustā un uz Qarziba 2017. gada 27. novembrī. Pilns QarzibaEPAR teksts ir atrodams aģentūras

tīmekļa vietnē ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar Qarziba, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir

EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas atzinuma kopsavilkums par Qarzibair atrodams

aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Qarziba

EMA/816327/2017

4. lpp. no 4

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2017. gada decembrī.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju