Procamidor

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Prokaīna hidrohlorīds
Pieejams no:
Richter Pharma AG, Austrija
ATĶ kods:
QN01BA02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Procaine hydrochloride
Deva:
20 mg/ml
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Richter Pharma AG, Austrija
Ārstniecības grupa:
aitas; cūkas; kaķi; liellopi; suņi; zirgi
Autorizācija numurs:
V/MRP/13/0042

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/16/0026

Marbogen Complex ausu pilieni, šķīdums suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

ALPHA-VET. Állatgyógyászati Kft., Hoffher A. u. 38-40., Budapest, H-1194, Ungārija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

ALPHA-VET. Állatgyógyászati Kft., Köves János út 13., Bábolna, H-2943, Ungārija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbogen Complex ausu pilieni, šķīdums suņiem

Ketoconazole, Gentamicin sulphate, Marbofloxacin, Prednisolonum

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Marbofloksacīns

2,041 mg

Gentamicīna sulfāts

2,044 mg

Ketokonazols

4,081 mg

Prednizolons

1,850 mg

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Akūta

vidusauss

iekaisuma

ārstēšanai

suņiem,

mikrobioloģiskie

testi

apstiprina

vienlaicīgu

Staphylococcus

pseudintermedius

Pseudomonas

aeruginosa

pret

ketokonazolu

jutīgu

Malassezia pachydermatis infekciju, kā arī, ja, pamatojoties uz jutīguma testiem, iepriekš minētajām

baktērijām

nepieciešamu

uzskata

marbofloksacīna,

gentamicīna

lietošanu

atšķirīgo

rezistences mehānismu dēļ.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. Nelietot

suņiem, ja tiem ir bojāta bungādiņa. Skatīt arī 12. punktu.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc lietošanas novēroti viegli, eritēmai līdzīgi ādas izmaiņas. Blakusparādības novērotas ļoti reti

(mazāk nekā 1 no 10 000 dzīvniekiem, tostarp atsevišķos ziņojumos).

Pēc ieteicamās devas lietošanas netika novērotas blakusparādības. Ja rodas paaugstināta jutība pret

kādu no sastāvdaļām, jāpārtrauc ārstēšana un jāuzsāk atbilstoša terapija.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai ausī. Tikai ārīgai lietošanai. Ieteicamā zāļu deva suņiem ir 5 pilieni (apm. 0,1 ml) auss ārējā

kanālā

divas

reizes

dienā

14 dienas.

Pirms

zāļu

lietošanas

apstrādājamās

virsmas

nogriež

apmatojumu un atbrīvo to no netīrumiem. Auss pamatni pamasēt un vismaz 5 minūtes censties

nepieļaut, lai suns purinātu galvu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pipeti pēc lietošanas tīra ar tīru papīra dvieli vai salveti, pudelītei cieši uzskrūvē vāciņu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā un uz kartona

kastītes pēc EXP.

Derīguma termiņš pēc pirmās konteinera atvēršanas: 28 dienas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Jāizvairās no nepamatotas zāļu lietošanas attiecībā uz jebkuru aktīvo vielu. Ārstēšana ir indicēta tikai

tādā

gadījumā,

apliecināta

jauktā

infekcija

Pseudomonas

aeruginosa,

Staphylococcus

pseudintermedius un Malassezia pachydermatis. Ja kāda no aktīvajām vielām vairs nav indicēta

atšķirīgu antibakteriālo un pretsēnīšu īpašību dēļ, zāļu lietošana ir jāpārtrauc un zāles ir jāaizstāj ar

atbilstošu terapiju. Baktēriju vai sēnīšu izraisīts vidusauss iekaisums bieži vien ir sekundārs. Jānosaka

un jāārstē primārais cēlonis.

Zāļu lietošanas laikā jārīkojas uzmanīgi, lai zāles nenonāktu saskarē ar acīm. Ja zāles tomēr nokļūst

acīs, tās nekavējoties jāskalo ar lielu daudzumu ūdens.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Šo veterināro zāļu lietošanai ir jābūt pamatotai ar infekciju izraisošo organismu noteikšanu un

jutīguma

testiem,

jāņem

vērā

vispārpieņemtie

antibakteriālo

zāļu

lietošanas

pamatprincipi.

Jānodrošina, lai antibakteriālo sastāvdaļu plašā spektra dēļ netiktu ignorētas diagnostikas procedūras.

Diagnostikas procedūras ietvaros jāveic vispārējā veselības stāvokļa pārbaude, citoloģijas izmeklējumi

un uztriepju paņemšana. Paraugus uzsēj, nosakot patogēnos mikroorganismus un to rezistenci.

Lietojot tikai vienas grupas antibiotikas, var veidoties baktēriju rezistence. Fluorhinoloni jāizvēlas

tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kad bijusi vai paredzama vāja organisma reakcija pret citu

grupu pretmikrobiem līdzekļiem.

Ir zināms, ka lokāli lietojamu kortikosteroīdu ilgstoša un intensīva lietošana iedarbojas uz organismu

gan lokāli, gan sistēmiski , tostarp nomācot virsnieru funkciju, padarot plānāku epidermu un palēninot

atveseļošanos.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Cilvēkiem, kam ir zināma paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām, jāizvairās no saskares ar

zālēm.

Strādājot ar šīm zālēm, izmantojiet individuālos aizsarglīdzekļus, arī necaurlaidīgus cimdus.

Neēst, nedzert un nesmēķēt, lietojot zāles.

Ja preparāts nokļuvis uz ādas, to rūpīgi mazgā ar ūdens un ziepju šķīdumu.

Ja zāles nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Ja pēc saskares ar zālēm rodas rodas tādas pazīmes kā ādas apsārtums, izsitumi vai nepārejošs acu

kairinājums, meklējiet medicīnisko palīdzību. Smagākas pazīmes, kas prasa tūlītēju medicīnisko

palīdzību, ir sejas, lūpu un acu tūska vai apgrūtināta elpošana.

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā:

Nav noteikts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā. Nav ieteicams lietot grūsnības

un laktācijas periodā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejami dati.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Nav novērotas lokālas vai vispārējas blakusparādības, 5 reizes pārsniedzot devu. Ja rodas paaugstināta

jutība pret kādu no sastāvdaļām, jāpārtrauc ārstēšana un jāuzsāk atbilstoša terapija.

Nesaderība:

Fluorohinolonu un aminoglikozīdu baktericīdā iedarbība samazinās skābu ausu tīrīšanas līdzekļu

klātbūtnē. Jāizvairās no skābu ausu tīrīšanas līdzekļu izmantošanas.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

07/2016

15.

CITA INFORMĀCIJA

iegūtu

papildu

informāciju

šīm

veterinārajām

zālēm,

lūdzam

sazināties ar

reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

Pieejamie iepakojumi: 10 ml.

Recepšu veterinārās zāles.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/16/0026

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbogen Complex ausu pilieni, šķīdums suņiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Marbofloksacīns

2,041 mg

Gentamicīna sulfāts

2,044 mg

Ketokonazols

4,081 mg

Prednizolons

1,850 mg

Palīgviela(s):

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Ausu pilieni, šķīdums.

Dzeltenīgs, caurspīdīgs līdz gandrīz caurspīdīgs šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Suņi.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Akūta vidusauss iekaisuma ārstēšanai suņiem, ja mikrobioloģiskie testi apstiprina vienlaicīgu

Staphylococcus pseudintermedius un Pseudomonas aeruginosa un pret ketokonazolu jutīgu

Malassezia pachydermatis infekciju, kā arī, ja, pamatojoties uz jutīguma testiem, iepriekš

minētajām

baktērijām

nepieciešamu

uzskata

marbofloksacīna,

gentamicīna

lietošanu atšķirīgo rezistences mehānismu dēļ.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot suņiem, ja tiem ir bojāta bungādiņa. Skatīt arī 4.7. apakšpunktu.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Jāizvairās no nepamatotas zāļu lietošanas attiecībā uz jebkuru aktīvo vielu. Ārstēšana ir

indicēta tikai tādā gadījumā, ja ir apstiprināta jaukta infekcija ar Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus pseudintermedius un Malassezia pachydermatis. Ja kāda no aktīvajām vielām

vairs

indicēta

atšķirīgu

antibakteriālo

pretsēnīšu

īpašību

dēļ,

zāļu

lietošana

jāpārtrauc un zāles ir jāaizstāj ar atbilstošu terapiju. Baktēriju vai sēnīšu izraisīts vidusauss

iekaisums bieži vien ir sekundārs. Jānosaka un jāārstē primārais cēlonis.

Zāļu lietošanas laikā jārīkojas uzmanīgi, lai zāles nenonāktu saskarē ar acīm. Ja zāles tomēr

nokļūst acīs, tās nekavējoties jāskalo ar lielu daudzumu ūdens.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Šo veterināro zāļu lietošanai ir jābūt pamatotai ar infekciju izraisošo organismu noteikšanu un

jutīguma testiem, un jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Jānodrošina, lai antibakteriālo sastāvdaļu plašā spektra dēļ netiktu ignorētas diagnostikas

procedūras.

Diagnostikas procedūras ietvaros jāveic vispārējā veselības stāvokļa pārbaude, citoloģijas

izmeklējumi un uztriepju paņemšana. Paraugus uzsēj, nosakot patogēnos mikroorganismus un

to rezistenci.

Lietojot tikai vienas grupas antibiotikas, var veidoties baktēriju rezistence. Fluorhinoloni

jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kad bijusi vai paredzama vāja organisma

reakcija pret citu grupu pretmikrobiem līdzekļiem.

Ir zināms, ka lokāli lietojamu kortikosteroīdu ilgstoša un intensīva lietošana iedarbojas uz

organismu gan lokāli, gan sistēmiski, tostarp nomācot virsnieru funkciju, padarot plānāku

epidermu un palēninot atveseļošanos.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Cilvēkiem, kam ir zināma paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām, jāizvairās no saskares

ar zālēm.

Strādājot ar šīm zālēm, izmantojiet individuālos aizsarglīdzekļus, arī necaurlaidīgus cimdus.

Neēst, nedzert un nesmēķēt, lietojot zāles.

Ja zāles nonāk saskarē ar ādu, to rūpīgi mazgā ar ūdens un ziepju šķīdumu.

Ja zāles nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Ja pēc saskares ar zālēm rodas tādas pazīmes kā ādas apsārtums, izsitumi vai nepārejošs acu

kairinājums,

meklējiet

medicīnisko

palīdzību.

Smagākas

pazīmes,

prasa

tūlītēju

medicīnisko palīdzību, ir sejas, lūpu un acu tūska vai apgrūtināta elpošana.

4.6.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Pēc lietošanas novēroti viegli, eritēmai līdzīgi ādas bojājumi. Blakusparādības novērotas ļoti

reti (mazāk nekā 1 no 10 000 dzīvniekiem, tostarp atsevišķos ziņojumos).

Pēc ieteicamās devas lietošanas netika novērotas blakusparādības. Ja rodas paaugstināta jutība

pret kādu no sastāvdaļām, jāpārtrauc ārstēšana un jāuzsāk atbilstoša terapija.

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav noteikts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā. Nav ieteicams lietot

grūsnības un laktācijas periodā.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejami dati.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Lietošanai ausī. Tikai ārīgai lietošanai.

Ieteicamā zāļu deva suņiem ir 5 pilieni (apm. 0,1 ml) auss ārējā kanālā divas reizes dienā

14 dienas. Pirms zāļu lietošanas no apstrādājamās virsmas nogriež apmatojumu un atbrīvo to

no netīrumiem. Auss pamatni pamasēt un vismaz 5 minūtes censties nepieļaut, lai suns

purinātu galvu.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav novērotas lokālas vai vispārējas blakusparādības, 5 reizes pārsniedzot devu. Ja rodas

paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām, jāpārtrauc ārstēšana un jāuzsāk atbilstoša

terapija.

4.11.

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: otoloģiski līdzekļi, kas satur kortikosteroīdu un pretinfekciju

līdzekļu kombinācijas.

ATĶvet kods: QS02AA30.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Marbofloksacīns ir sintētiska plaša spektra antibakteriāla viela. To klasificē kā otrās (agrāk

trešās) paaudzes fluorohinolonu. Tas ir efektīvs pret plašu grampozitīvu un gramnegatīvu

mikroorganismu klāstu, kā arī pret mikoplazmām. Marbofloksacīna baktericīdā iedarbība

rodas no mijiedarbības ar DNS topoizomerāzes II (DNS girāze) enzīmiem gramnegatīvajos

organismos,

arī

topoizomerāzes IV

enzīmiem

grampozitīvajos

organismos,

nepieciešami

bakteriālās

DNS sintēzei

saglabāšanai.

Šādi

bojājumi

kavē

baktēriju

vairošanos,

izraisot

strauju

šūnu

bojāeju.

Iznīcināšanas

ātrums

apjoms

tieši

proporcionāls zāļu koncentrācijai. Tas iekļauj nozīmīgu efektivitāti pēc antibiotiku lietošanas.

Gentamicīns ir aminoglikozīdu grupas antibiotika, kas ir antibiotisko vielu maisījums, kuru

sintezē

Micromonospora

purpurea.

ietekmē

plazmas

membrānu

integritāti

RNS metabolismu, bet tā visnozīmīgākā ietekme ir proteīnu sintēzes inhibīcija 30 ribosomu

apakšvienības līmenī. Tam piemīt laikatkarīga baktericīda iedarbība. Gentamicīns bieži ir ļoti

efektīvs

pret

plašu

aerobo

baktēriju

spektru,

tostarp

pret

Pseudomonas

aeruginosa

un

Staphylococcus spp.

Marbofloksacīna

gentamicīna

kombinācijai

raksturīga

in

vitro

iedarbība

pret

grampozitīvo un gramnegatīvo baktēriju plašu spektru, kas izolētas no mājdzīvniekiem,

tostarp sekojošiem organismiem, kas izolēti no inficētām ausīm suņiem: Staphylococcus spp.

(tostarp S. pseudintermedius) un Pseudomonas aeruginosa.

Rezistence pret fluorohinoloniem attīstās hromosomu mutācijas rezultātā. Fluorohinolonu

primārais mērķis, iedarbojoties uz S. aureus, ir tā DNS topoizomerāze IV, kas kodēta ar

grlA gēnu, tāpēc sākotnējo rezistenci saista ar šī gēna mutācijām. Stafilokoku rezistencei

piedēvē arī noplūdes sūkni (norA norfloksacīna rezistencē). Nesen ziņots arī par plazmīdu

pārnestu

rezistences

mehānismu

(qnr-gēns).

S.

pseudintermedius

rezistences

mehānisms vēl nav zināms, dati liecina, ka tas ir līdzīgs S. aureus rezistences mehānismam.

Klīniski visnozīmīgāko rezistenci pret aminoglikozīdiem izraisa plazmīdu pārnestie enzīmi,

vairumā

gadījumu

tiek

klasificēti

fosfotransferāzes,

acetiltransferāzes

adeniltransferāzes. Izšķir vairākus citus rezistences mehānismus:

1) palielinot divalento katjonu koncentrāciju (jo īpaši, Ca

un Mg

), palielinās Pseudomonas

aeruginosa rezistence;

2) Pseudomonas aeruginosa mutanti ražo lieku šūnas ārējās membrānas proteīnu, ko dēvē par

H1 un kas ir atbildīgs par rezistenci pret gentamicīnu.

Ketokonazols ir plaša spektra imidazolu grupas pretsēnīšu līdzeklis. Tas kavē jutīgo sēnīšu

celmu ergosterola biosintēzi. Ketokonazola zemāka koncentrācija ir fungistatiska, tomēr

lielāka koncentrācija ir fungicīda. Ketokonazols nodrošina plaša spektra in vitro pretsēnīšu

iedarbību, tostarp pret rauga Malassezia pachydermatis, ko bieži izolē suņiem ar vidusauss

iekaisumu.

Prednizolons ir sintētisks kortikosteroīds. Tas kavē eikosanoīdo molekulu sintēzi iekaisuma

procesu laikā fosfolipāzes A2 enzīma inhibīcijas rezultātā. Tas demonstrē izteiktas vietējas un

sistēmiskas pretiekaisuma īpašības. Kortikosteroīdu terapija ir nepieciešama, lai samazinātu

kairinājumu un traumu risku, kas rodas akūtu iekaisaisuma bojājumu rezultātā.

5.6.

Farmakokinētiskie dati

Lietojot zāles ieteicamā devā 14 dienas vienā auss ārējā kanālā, tika atklāta ļoti zema aktīvo

vielu koncentrācija asins plazmā. Šī koncentrācija visa pētījuma laikā saglabājās ļoti zema.

Visaugstākais marbofloksacīna, gentamicīna, ketokonazola un prednizolona līmenis plazmā

bija 2,7 ng/ml, 4,8 ng/ml, 1,6 ng/ml un 3,0 ng/ml attiecīgi 14., 10., 3. un 14. dienā. Pēc

lietošanas pārtraukšanas šie maksimālie līmeņi strauji samazinājās.

Saskaņā ar literatūrā pieejamiem datiem marbofloksacīns, gentamicīns un ketokonazols pēc

uzklāšanas uz ādas netiek vērā ņemami absorbēts. Prednizolona absorbcija caur ādu ir lēna,

bet gandrīz pilnīga. Katra no minētajām aktīvajām vielām tiek izvadīta no organisma dažu

dienu laikā (1–3 dienas).

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.6.

Palīgvielu saraksts

Dimetilsulfoksīds

Polisorbāts 80

Propilēnglikols

Etanols (96%)

Ūdens injekcijām

6.7.

Nesaderība

Fluorohinolonu un aminoglikozīdu baktericīdā iedarbība samazinās skābu ausu tīrīšanas

līdzekļu klātbūtnē. Jāizvairās no skābu ausu tīrīšanas līdzekļu izmantošanas.

6.8.

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.9.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.10.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Balta 10 ml LDPE pudelīte ar baltu LDPE uzgali un baltu HDPE vāciņu.

6.11.

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem

tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

ALPHA-VET. Állatgyógyászati Kft., H-1194 Budapest, Hoffher A. u. 38-40., Ungārija.

Tālr. +36-22-516-416

Fakss +36-22-516-419

E-pasts: alpha-vet@alpha-vet.hu

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/DCP/16/0026

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 01/07/2016

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07/2016

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju