Possia

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

01-02-2013

Aktīvā sastāvdaļa:
ticagrelor
Pieejams no:
AstraZeneca AB
ATĶ kods:
B01AC24
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
ticagrelor
Ārstniecības grupa:
Antithrombotic,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Perifēro Asinsvadu Slimības, Akūts Koronārais Sindroms
Ārstēšanas norādes:
Possia, pārvalda kopīgi ar acetilsalicilskābes (ASA), ir norādīts aterotrombotiskām notikumiem pieaugušiem pacientiem ar akūtu koronārā sindroma (nestabilu stenokardiju, ST pacēlums miokarda infarkta [NSTEMI] vai ST pacēlums novēršanai miokarda infarkta [STEMI]); tajā skaitā pārvalda medicīniski pacientiem un tiem, kuri tiek pārvaldīti ar koronāro Perkutānā toksicitāte iejaukšanās (PCI) vai koronāro artēriju apvedlīnijas potēšanas (CABG).
Produktu pārskats:
Revision: 2
Autorizācija statuss:
Atsaukts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/002303
Autorizācija datums:
2010-12-03
EMEA kods:
EMEA/H/C/002303

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

01-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

01-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

01-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

01-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

01-02-2013

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

07-01-2011

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

01-02-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

01-02-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

01-02-2013

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Zāles vairs nav reğistrētas

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Possia 90 mg apvalkotās tabletes

ticagrelor

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Possia un kādam nolūkam to lieto

Kas jāzina pirms Possia lietošanas

Kā lietot Possia

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Possia

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Possia un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Possia

Possia satur aktīvo vielu, ko sauc par tikagreloru. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par antiagregantu

zālēm.

Kā Possia darbojas

Possia ietekmē šūnas, ko sauc par trombocītiem. Salīpot kopā, šīs ļoti mazās asins šūnas palīdz apturēt

asiņošanu, noslēdzot sīkas griezuma vai bojājuma vietas asinsvados.

Tomēr trombocīti

var veidot arī asins recekļus bojāta asinsvada iekšpusē sirdī vai smadzenēs. Tas var

būt ļoti bīstami, jo:

asins receklis var pilnībā nosprostot asins piegādi – tas var izraisīt sirdslēkmi (miokarda

infarktu) vai insultu, vai

asins receklis var daļēji bloķēt sirds asinsvadu – tas var mazināt asins piegādi sirdij un izraisīt

periodiskas sāpes (ko sauc par „ nestabilo stenokardiju”).

Possia palīdz novērst trombocītu salipšanu. Tas mazina asinsvadu nosprostojoša asins tromba

veidošanos, kas var samazināt asins plūsmu.

Kādam nolūkam Possia lieto

Possia paredzēts lietošanai tikai pieaugušajiem. Jums jālieto Possia, jo Jums ir bijusi

sirdslēkme vai

nestabila stenokardija (stenokardija vai sāpes krūtīs, kas nav labi kontrolētas).

Possia mazina iespējamību, ka Jums būs cits insults vai sirdslēkme vai iestāsies nāve sirds un

asinsvadu slimības dēļ.

2.

Kas

jāzina pirms Possia lietošanas

Nelietojiet Possia šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret tikagreloru vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu (uzskaitītas apakšpunktā 6: „Sīkāka informācija”).

Zāles vairs nav reğistrētas

Ja Jums pašlaik ir vai nesen ir bijusi asiņošana Jūsu ķermenī, piemēram, kuņģa vai zarnu čūlas

asiņošana.

Jums ir vidēji smaga līdz smaga aknu slimība.

Jūs lietojot kādu no šiem medikamentiem: ketokonazolu (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai),

klaritromicīnu (lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai), nefazodonu (antidepresants), ritonaviru un

atazanaviru (lieto HIV infekcijas un AIDS ārstēšanai).

Jums ir bijis insults, ko izraisījusi asiņošana galvas smadzenēs.

Nelietojiet Possia, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts,

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms Possia lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Possia lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums ir palielināts asiņošanas risks, jo Jums

nesen bijusi nopietna trauma,

nesen v

eikta operācija (tostarp stomatoloģiska);

Jums ir stāvoklis, kas ietekmē asins recēšanu;

nesen bijusi kuņģa vai zarnu asiņošana (piemēram, no kuņģa čūlas vai resnās zarnas

polipiem);

Jums jāveic operācija (tostarp stomatoloģiska) jebkurā brīdī Possia lietošanas laikā. Tas

nepieciešams tādēļ, ka Jums ir palielināts asiņošanas risks. Jūsu ārsts var vēlēties, lai Jūs

pārtrauciet lietot Possia 7 dienas pirms operācijas.

Jūsu sirds ritms ir ļoti zems (parasti zemāks par 60 sitieniem minūtē) un jums vēl nav ievietota

ierīce, kas dod sirdij ritmu (sirds ritma devējs).

Jums ir astma vai cita plaušu slimība vai elpošanas grūtības.

Jūsu asins analīzēs i

r bijis vairāk urīnskābes nekā parasti pieļaujams.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), konsultējieties ar

savu ārstu, farmaceitu vai zobārstu pirms Possia lietošanas.

Bērni

Possia nav ieteicams lietot bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Possia

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat vai nesen lietojāt kādas citas zāles. Tas

attiecas uz zālēm, ko Jūs esat iegādājies bez receptes, uztura bagātinātājiem un ārstniecības augu

līdzekļiem. Tas nepieciešams tādēļ, ka Possia var ietekmēt dažu zāļu iedarbības veidu un dažas zāles

var ietekmēt Possia.

Pastāst

iet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

vairāk kā 40 mg dienā simvastatīna vai lovastatīna (lieto, lai ārstētu augstu holesterīna līmeni);

rifampicīnu (antibiotika), fenitoīnu, karbamazepīnu un fenobarbitālu (lieto krampju novēršanai),

deksametazonu (lieto iekaisīgu un autoimūnu stāvoklu ārstēšanai), digoksīnu (lieto sirds

mazsspējas ārstēšanai), ciklosporīnu (lieto organisma aizsargreakciju samazināšanai), hinidīnu

un diltiazemu (lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai), beta blokatorus un verapamilu (lieto

augsta asinsspiediena ārstēšanai).

Īpaši pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no tālāk m

inētajām zālēm, kas Jums

palielina asiņošanas risku:

„perorālie antikoagulanti” – kurus bieži dēvē par „asinis šķidrinošiem līdzekļiem”, pie kuriem

pieder arī varfarīns;

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (saīsinājumā kā NPIL), kurus lieto kā pretsāpju zāles,

piemēram, ibuprofēns un naproksēns;

selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (saīsina kā SSAI), kurus lieto kā antidepresantus,

piemēram paroksetīns, sertralīns un citaloprams;

citas zāles, piemēram, ketokonazols (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai), klaritromicīns (lieto

bakteriālu

infekciju ārstēšanai), nefazodons (antidepresants), ritonavirs un atazanavirs (lieto HIV

Zāles vairs nav reğistrētas

infekcijas un AIDS ārstēšanai), cisaprīds (lieto grēmu ārstēšanai), melno rudzu graudu alkaloīdi

(lieto migrēnu un galvassāpju ārstēšanai).

Ja Jūsu ārsts dod Jums fibrinolītiskus līdzekļus, bieži sauktus par „trombu šķīdinātājiem”, tādus kā

streptokināzi vai alteplāzi, pastāstiet savam ārstam, ka Jūs lietojiet Possia un tāpēc Jums var būt

paaugstināts asiņošanas risks.

Possia lietošana kopā ar uzturu

Jūs varat lietot Possia ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Possia nav ieteicams lietot, ja Jums ir iestājusies vai varētu iestāti

es grūtniecība. Sievietēm jālieto

atbilstoši pretapaugļošanās līdzekļi, lai izvairītos no grūtniecības iestāšanās šo zāļu lietošanas laikā.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar savu ārstu pirms Possia lietošanas. Ārsts ar Jums

apspriedīs ieguvumu un risku, ko rada Possia lietošana šajā laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jautājiet padomu savam ārstam vai farmaceitam pirms

jebkādu zāļu lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Possia nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

3.

Kā lietot Possia

Vienmēr li

etojiet Possia tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Cik daudz zāļu jālieto

Sākumdeva ir divas tabletes vienlaicīgi (piesātinošā deva 180 mg). Šī deva parasti tiks dota

slimnīcā.

Pēc sākuma devas, parastā deva ir viena 90 mg tablete divas reizes dienā līdz 12 mēnešiem, ja vien

Jūsu ārsts jums nenorāda savādāk. Ieņemiet Possia aptuveni vienā un tajā pašā laikā katru dienu

(piemēram, vienu tableti no rīta un vienu vakarā).

Jūsu ārsts Jums parasti liks lietot arī acetilsalicilskābi. Šī viela ir daudzu zāļu sas

tāvā, lai novērstu

asins sarecēšanu. Ārsts Jums norādīs, cik daudz zāļu Jums jālieto (parasti no 75 līdz 150 mg dienā).

Kā lietot Possia

Jūs varat lietot tableti ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Jūs varat pārbaudīt, kad pēdējo reizi esat lietojis Possia tableti, paskatoties uz blistera. Uz tā ir

saule (apzīmē rītu) un mēness (apzīmē vakaru). Jūs redzēsiet, vai esat ieņēmis devu.

Ja esat lietojis Possia vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Possia vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz

slimnīcu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu. Jums var būt p

alielināts asiņošanas risks.

Ja esat aizmirsis ieņemt Possia

Ja esat aizmirsis ieņemt devu, vienkārši lietojiet nākamo devu kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu (divas devas vienā reizē), lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Possia

Nepārtrauciet Possia lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu. Turpiniet lietot Possia tik ilgi, kamēr ārsts

Jums to paraksta. Ja Jūs pārtrauksiet lietot Possia, var palielināties iespējamība, ka Jums būs atkārtota

sirdslēkme, insults vai iestāties nāve, ko izraisa sirds vai asinsvadu problēmas.

Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Zāles vairs nav reğistrētas

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lietojot šīs

zāles, var rasties šādas blakusparādības:

Blakusparādības ir klasificētas, izmantojot šādu klasifikāciju: bieži (skar 1-10 pacientu no 100); reti

(skar 1-10 pacientu no 1000); ļoti reti (skar 1-10 pacientu no 10 000).

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajiem simptomiem, nekavējoties griezieties pie ārsta – Jums var

būt nepieciešama steidzama medicīniska ārstēšana:

Insulta pazīmes, piemēram:

pēkšņs rokas, kājas vai sejas notirpums vai vājums, īpa

ši tad, ja tas skar tikai vienu ķermeņa

pusi;

pēkšņs apjukums, apgrūtināta runāšana vai spēja saprast citus;

pēkšņi apgrūtināta iešana vai līdzsvara vai koordinācijas spējas zudums;

pēkšņs reibonis vai pēkšņas stipras galvassāpes nezināma iemesla dēļ.

Šīs ir insulta paveida pazīmes, ko izraisa asiņošana galvas smadzenēs. Tas novērojams retāk.

Asiņošana – viegla asiņošana sastopama bieži. Taču smaga asiņošana sastopama reti, bet tā var

būt bīstama dzīvībai. Var palielināties dažāda veida asiņošanas biežums, piemēram:

deguna asiņošana (bieži);

asin

s piejaukums urīnā (reti);

melni izkārnījumi vai asins piejaukums izkārnījumos (bieži);

acs asiņošana (reti);

asiņu atklepošana vai atvemšana (reti);

vagināla asiņošana, kas ir smaga vai notiek dažādos laikos, salīdzinot ar normālu

menstruālā cikla asiņošanu (reti);

spēcīgāka asiņošana pēc operācijas vai no griezieniem un brūcēm (bieži);

asiņošana no kuņģa gļotādas (čūla) (reti);

smaganu asiņošana (reti);

asiņošana no auss (reti);

iekšēja asiņošana (reti);

locītavu asiņošana, izraisot sāpīgu uztūkumu (reti).

Ja pamanāt kādu n

o tālāk minētajiem simptomiem, konsultējieties ar ārstu:

Elpas trūkums – tas novērojams bieži. To var izraisīt Jūsu sirds slimība vai kāds cits iemesls,

vai arī tā var būt Possia blakusparādība. Ja jūtat, ka Jums pastiprinās vai ilgstoši saglabājas elpas

trūkums, pastāstiet to ārstam. Jūsu ārsts izlems, vai Jums nepieciešama ārstēšana vai sīkāka

izmeklēšana.

Citas iespējamās blakusparādības

Bieži (skar 1-10 pacientus no 100)

Zilumu veidošanās

Retāk (skar 1-10 pacientus no 1000)

Alerģiskas reakcijas – izsitumi, nieze vai sejas, lūpu vai mēles pietūkums, kas var būt smagas

alerģisk

as reakcijas pazīmes ( skatīt 2.sadaļā “Kas jāzina pirms Possia lietošanas”)

Galvassāpes

Reibonis vai telpas griešanās sajūta

Sāpes vēderā

Caureja vai gremošanas traucējumi

Slikta dūša vai vemšana

Zāles vairs nav reğistrētas

Izsitumi

Nieze

Kuņģa iekaisums (gastrīts)

Reti (skar 1-10 pacientus no 10000)

Aizcietējums

Durstīšanas sajūta

Apjukums

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

5.

Kā uzglabāt Possia

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „EXP” (Derīgs

līdz

). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Possia satur

Aktīvā viela ir tikagrelors. Viena apvalkotā tablete satur 90 mg tikagrelora.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mannīts (E421), kalcija hidrogenfosfāts, nātrija cietes glikolāts, hidroksipropil-

celuloze (E463), magnija stearāts (E470b).

Tabletes apvalks: hipromeloze (E464), titāna dioksīds (E171), talks, polietilēn-glikols 400 un

dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Possia ārējais izskats un iepakojums

alkotās tabletes (tabletes): tabletes ir apaļas, abpusēji izliektas, dzeltenas, apvalkotas, ar

apzīmējumu „90” virs „T” vienā pusē.

Possia ir pieejams:

standarta blisteros (ar simboliem saule un mēness) kastītēs pa 60 un 180 tabletēm;

kalendāra blisteros (ar simboliem saule un mēnesss) kastītēs pa 14, 56 un 168 tabletēm;

perforētos blisteros kastītē pa 100x1 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Zāles vairs nav reğistrētas

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Lielbritānija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

NV AstraZeneca SA

Tel: +32 2 370 48 11

Luxembourg/Luxemburg

NV AstraZeneca SA

Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

България

AstraZeneca България ЕООД

Тел.: +359 2 971 25 33

Magyarország

AstraZeneca kft

Tel.: + 36 1 883 6500

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

Tel: +420 222 807 111

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: + 356 2277 8000

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: + 49 41 03 7080

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: + 47 21 00 64 00

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 654 9 6 00

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: + 30 2 10 68 71 500

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 874 35 00

España

aboratorios Almirall, S.A.

Tel: + 34 93 31 28 748

Portugal

Medinfar Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: + 351 21 4997400

France

AstraZeneca

Tél: + 33 1 41 29 40 00

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: + 40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: + 353 1 609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: + 386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB o.z.

Tel: + 421 2 5737 7777

Zāles vairs nav reğistrētas

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: + 39 02 98011

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: + 358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: + 371 67377 100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: + 44 1582 836 836

Lietuva

UAB AstraZeneca

Tel: +370 5 2660550

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē:

http://www.ema.europa.eu

.

Zāles vairs nav reğistrētas

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Zāles vairs nav reğistrētas

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Possia 90 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena apvalkotā tablete satur 90 mg tikagrelora (ticagrelor).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes (tabletes).

Apaļas, abpusēji izliektas, dzeltenas tabletes ar apzīmējumu „90” virs „T” vienā pusē un gludas no

otras puses.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Possia, lietojot kopā ar acetilsalicilskābi (ASS), ir indicēts aterotrombotisku traucējumu profilaksei

pieaugušiem pacientiem ar akūtu koronāro sindromu (nestabilu stenokardiju, miokarda infarktu bez ST

segmenta pacēluma (non ST elevation Myocardial Infarction [NSTEMI]) vai miokarda infarktu ar ST

segmenta pacēlumu (ST elevation Myocardial Infarction [STEMI]); tostarp medikamentozi ārstētiem

pacientiem un tiem, kas ārstēti ar perkutānu koronāru iejaukšanos (PKI) vai koronārās artērijas

šuntēšanu (KAŠ).

Papildus informāciju skatīt apakšpunktā 5.1.

4.2

Devas un lietošanas veids

Devas

Possia terapija jāsāk ar vienreizēju 180 mg piesātinošo devu (divas tabletes pa 90 mg) un pēc tam

jāturpina lietot pa 90 mg divreiz dienā.

Pacientiem, kuri lieto Possia, katru dienu jālieto arī ASS, izņemot gadījumus, kad ir specifiskas

kontrindikācijas. Possia jālieto kopā ar ASS uzturošo devu 75-100 mg (skatīt 5.1 apakšpunktā).

Ārstēšanu ieteicams veikt līdz 12 mēnešus ilgi, izņemot gadījumus, kad Possia lietošanas pārtraukšana

ir klīniski indicēta (skatīt 5.1apakšpunktā). Lietošanas pieredze ilgāk par 12 mēnešiem ir ierobežota.

Pacientiem ar akūtu koronāro sindromu (AKS) priekšlaicīga jebkāda antiagreganta, tostarp Possia

lietošanas pārtraukšana var palielināt kardiovaskulāras nāves vai miokarda infarkta risku pacienta

pamatslimības dēļ. Tāpēc jāizvairās no priekšlaicīgas terapijas pārtraukšanas.

Jāiz

vairās no terapijas kļūdām. Pacientam, kurš izlaiž Possia devu, jālieto tikai viena 90 mg tablete

(nākamā deva) plānotajā laikā.

Pacienti, kuri lieto klopidogrelu, var nekavējoties pāriet uz Possia lietošanu, ja nepieciešams (skatīt

5.1 apakšpunktā). Terapijas nomaiņa no prasugrela uz Possia nav pētīta.

Īpašas pacientu grupas

Zāles vairs nav reğistrētas

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2 apakšpunktā).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt

5.2 apakšpunktā). Informācija par pacientu, kam tiek veikta nieru dialīze, ārstēšanu nav pieejama un

tādēļ Possia šiem pacientiem nav ieteicams.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. Possia nav

pētīts pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem. Lietošana pacientiem ar

vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem ir kontrindicēta (skatīt 4.3, 4.4 un

5.2 apakšpunktā).

Pediatriskā populācija

Nav informācijas par Possia drošumu un efektivitāti bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, lietojot to

pieaugušajiem apstiprinātajās in

dikācijās. Dati nav zināmi (skatīt 5.1 un 5.2 apakšpunktā).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Possia var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām (skatīt 4.8 apakšpunktā).

Aktīva patoloģiska asiņošana.

Intrakraniāla asiņošana anamnēzē (skatīt 4.8 apakšpunktā).

Vidēji smagi vai smagi aknu darbības traucējumi (skatīt 4.2, 4.4 un 5.2 apakšpunktā).

Tikagrelora vienlaicīga lietošana ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram ketokonazolu,

klaritromicīnu, nefazadonu, ritonaviru un atazanaviru) ir kontrindicēta, jo vienlaikus lietošana

var ievērojami palielināt tikagrelora ietekmi (skatīt 4.4 un 4.5 apakšpunktā).

4.4

Īpaši

brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Asiņošanas risks

3. fāzes centrālajā pētījumā (PLATO [PLATelet Inhibition and Patient Outcomes], 18 624 pacienti)

galvenie izslēgšanas kritēriji ietvēra asiņošanas risku, klīniski nozīmīgu trombocitopēniju vai anēmiju,

iepriekšēju intrakraniālu asiņošanu, gastrointestinālu asiņošanu pēdējo 6 mēnešu laikā vai lielas

operācijas iepriekšējo 30 dienu laikā. Pacientiem ar akūtu koronāro sindromu, kuri terapijā saņēma

Possia un ASS, novēroja ar KAŠ nesaistītu palielinātu smagas asiņošanas risku un vairāk arī citus

asiņošanas gadījumus, kur nepieciešama medicīniska iejaukšanās, t.i., vieglu un smagu PLATO

asiņošanu, bet ne letālu vai dzīvībai bīstamu asiņošanu (skatīt 4.8 apakšpunktā).

Tāpēc Possia lietošana pacientiem ar diagnosticētu palielinātu

asiņošanas risku jāizvērtē, ņemot vērā

ieguvumu, ko sniedz aterotrombotisko traucējumu novēršana. Ja klīniski indicēts, Possia šādām

pacientu grupām jālieto piesardzīgi:

pacientiem ar noslieci uz asiņošanu (piemēram, nesenas traumas, nesen veiktas operācijas,

asinsreces traucējumi, aktīvas vai nesenas kuņģa-zarnu trakta asiņošanas dēļ). Possia lietošana ir

kontrindicēta pacientiem ar aktīvu patoloģisku asiņošanu, kuriem anamnēzē ir intrakraniāla

asiņošana, un pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt

4.3 apakšpunktā);

pacientiem, kuri vienlaikus lieto zāles, kas var palielināt asiņošanas risku (piemēram,

nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL), perorālos a

ntikoagulantus un/vai fibrinolītiskos

līdzekļus) 24 stundu laikā pēc Possia devas lietošanas.

Zāles vairs nav reğistrētas

Nav informācijas par Possia ietekmi uz trombocītu transfūzijas labvēlīgo ietekmi uz hemostāzi;

cirkulējošais Possia var nomākt pārlietos trombocītus. Tā kā Possia lietošana vienlaikus ar

desmopresīnu nemazināja standarta asinsteces laiku, desmopresīns nav efektīvs klīniskas asiņošanas

ārstēšanai (skatīt 4.5 apakšpunktā).

Antifibrinolītiskā terapija (aminokapronskābe vai traneksāmskābe) un/vai rekombinants VIIa faktors

var veicināt hemostāzi. Possia lietošanu drīkst atsākt pēc tam, kad ir noteikts asiņošanas cēlonis un tas

tiek kontrolēts.

Operācija

Pacientiem jāiesaka informēt ārstus un zobārstus par Possia lietošanu pirms jebkuras plānotas

operācijas un jebkuru jaunu zāļu lietošanas.

PLATO pētījumā pacientiem, kam tiek veikta koronārās artērijas šuntēšana (KAŠ), lietojot Possia bija

vairāk asiņošanas gadījumu salīdzinot ar klopidogrelu, pārtraucot terapiju 1 dienu pirms operācijas, bet

smagu asiņošanas gadījumu biežums bija līdzīgs kā pēc klopidogrela lietošanas terapijas pārtraukšanas

2 vai vairākas dienas pirms operācijas (skatīt 4.8 apakšpunktā). Ja pacientam jāveic plānveida

operācija un antiagreganta iedarbība nav vēlama, Possia lietošana jāpārtrauc 7 dienas pirms operācijas

(skatīt 5.1 apakšpunktā).

Pacienti, kuriem ir bradikardijas risks

Tā kā agrīnā klīniskā pētījumā novērotas galvenokārt asimptomātiskas ventrikulāras pauzes, pacientus

ar palielinātu bradikardijas risku (piemēram, pacientus bez elektrokardiostimulatora, kuriem ir sinusa

mezgla vājuma sindroms, 2. vai 3. pakāpes AV blokāde vai ar bradikardiju saistīts ģībonis) izslēdza no

galvenā pētījuma PLATO, kurā tika vērtēta Possia drošība un efektivitāte. Tādēļ ierobežotas klīniskās

pieredzes dēļ šiem pacientiem Possia jālieto piesardzīgi (skatīt 5.1 apakšpunktā).

Papildus jāievēro piesardzība, lietojot Possia vienlaicīgi ar zālēm, kas var izraisīt bradikardiju. Tomēr

PLATO pētījumā nenovēro

ja klīniski nozīmīgas blakusparādības vienlaicīgi lietojot vienu vai vairākas

zāles, kas var izraisīt bradikardiju (piemēram, 96% beta blokatori, 33% kalcija kanāla blokatori

diltiazēms un verapamils, un 4% digoksīns) (skatīt 4.5 apakšpunktā).

PLATO pētījuma Holter apakšpētījumā AKS akūtās fāzes laikā, pacientiem, kuri lietoja tikagreloru

bija vairāk ventrikulāras pauzes≥ 3 sekundēm salīdzinot ar klopidogrelu. Holter konstatēto

ventrikulāro paužu pieaugums ar tikagreloru AKS akūtajā fāzē bija lielāks pacientiem ar hronisku

sirds mazspēju (HSM) salīdzinot ar kopējo populāciju, bet nebija lielāks, lietojot tikagreloru 1 mēnesi

vai salīdzinot ar klopidogrelu. Šīs a

tšķirības dēļ šajā pacientu grupā nekonstatēja nelabvēlīgu klīnisku

iznākumu (t.sk. sinkopi vai sirds ritma devēja implantēšanu) (skatīt 5.1 apakšpunktā).

Elpas trūkums

Saņemti ziņojumi par elpas trūkumu 13,8% ar Possia un 7,8% ar klopidogrelu ārstētiem pacientiem.

Pēc pētnieku uzskata 2,2% gadījumos elpas trūkums ir saistīts ar Possia terapiju. Elpas trūkums parasti

ir viegls vai vidēji smags un bieži izzūd bez ārstēšanas pārtraukšanas. Pacientiem ar astmu vai HOPS,

kuri lieto Possia, var būt palielināts absolūtais elpas trūkuma risks (skatīt 4.8 apakšpunktā). Pacientiem

ar astmu un/vai HOPS anamnēzē tikagrelors jālieto piesardzīgi. Mehānisms nav noskaidrots. Ja

pacients ziņo par pirmreizēju elpas trūkumu, tā pagarināšanos vai pastiprināšanos, jāveic pilnīga

izmeklēšana un Possia nepanesamības gadījumā tā lietošana jāpārtrauc.

Kreatinīna līmeņa palielināšanās

Terapijas laikā ar Possia var palielināties kreatinīna līmenis asinīs (skatīt 4.8 apakšpunktā).

Mehānisms nav noskaidrots. Nieru funkcija jāpārbauda pēc 1 mēneša un turpmāk atbilstoši klīniskai

praksei, īpašu uzmanību pievēršot pacientiem ≥ 75 gadu vecuma, pacientiem ar vidēji smagiem vai

smagiem nieru funkcijas traucējumiem un pacientiem, kuri vienlaicīgi saņem terapiju ar ARB.

Hiperurikēmija

PLATO pētījumā pacientiem tikagrelora grupā bija lielāks hiperurikēmijas risks nekā klopidogrela

pacientiem (skatīt 4.8 apakšpunktā). Jāievēro piesardzība, nozīmējot tikagreloru pacientiem ar

Zāles vairs nav reğistrētas

hiperurikēmiju vai podagru. Piesardzības nolūkos nav ieteicams lietot tikagreloru pacientiem ar

urīnskābes nefropātiju.

Citi brīdinājumi

Pamatojot ar PLATO pētījumā novēroto mijiedarbību starp ASS uzturošo devu un tikagrelora relatīvo

efektivitāti salīdzinot ar klopidogrelu, vienlaicīga Possia un lielas ASS uzturošās devas (> 300 mg)

lietošana nav ieteicama (skatīt 5.1 apakšpunktā).

Possia lietošana vienlaikus ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, ketokonazolu,

klaritromicīnu, nefazadonu, ritonaviru un atazanaviru) ir kontrindicēta (skatīt 4.3 un 4.5 apakšpunktā).

Tā var izraisīt nozīmīgu Possia iedarbības pastiprināšanos (skatīt 4.5 apakšpunktā).

Tikagrelora vienlaicīga lietošana ar spēcīgiem CYP3A4 induktoriem (piemēram, rifampicīnu,

deksametazonu, fenitoīnu, karbamazepīnu un fenobarbitālu) nav ieteicama, jo vienlaicīga lietošana var

izraisīt tikagrelora iedarbības un efektivitātes pavājināšanos (skatīt 4.5 apakšpunktā).

Nav ieteicama Possia vienlaikus lietošana ar CYP3A4 substrātiem ar šauru terapeitisko iedarbību

(piemēram, cisaprīdu un melnā rudzu grauda alkaloīdiem), jo tikagrelors var palielināt šo medicīnisko

produktu ietekmi (skatīt 4.5 apakšpunktā). Nav ieteicama Possia vienlaikus lietošana ar simvastatīnu

vai lovastatīnu devās virs 40 mg (skatīt 4.5 apakšpunktā).

Jāveic stingra laboratorisko rādītāju uzraudzība, ja Possia lieto vienlaikus ar digoksīnu (skatīt

4.5 apakšpunktā).

Nav zināmi dati par Possia vienlaikus lietošanu ar spēcīgiem P-glikoproteīna (P-gp) inhibitoriem

(piemēram, verapamils, hinidīns, ciklosporīns), kas var palielināt tikagrelora iedarbību. Ja nevar

izvairīties no vienlaikus lietošanas, tas jādara piesardzīgi (skatīt 4.5 apakšpunktā).

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Tikagrelors ir galvenokārt CYP3A4 substrāts un viegls līdz vidēj

i stiprs CYP3A4 inhibitors.

Tikagrelors ir arī P-gp substrāts un vājš P-gp inhibitors, un tas var palielināt P-gp substrātu iedarbību.

Citu zāļu ietekme uz Possia

CYP3A4 metabolizētas zāles

CYP3A4 inhibitori

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori – ketokonazola lietošana vienlaikus ar tikagreloru palielināja

tikagrelora C

un AUC attiecīgi 2,4 un 7,3 reizes. Aktīvā metabolīta C

un AUC

samazinājās par attiecīgi 89% un 56%. Paredzams, ka citiem spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

(klaritromicīnam, nefazadonam, ritonaviram un atazanaviram) būs līdzīga ietekme un tos

nedrīkst lietot vienlaikus ar Possia (skatīt 4.3 un 4.4 apakšpunktā).

Mēreni CYP3A4 inhibitori – diltiazema lietošana vienlaikus ar tikagreloru palielināja

tikagrelora C

par 69% un AUC 2,7 reizes un samazināja aktīvā metabolīta C

par 38%, bet

tā AUC nemainījās. Tikagrelors diltiazema līmeni plazmā neietekmēja. Paredzams, ka citiem

vidēji stipriem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, amprenaviram, aprepitantam, eritromicīnam,

un flukonazolam) būs līdzīga ietekme un arī tos var lietot vienlaikus ar Possia.

CYP3A induktori

Lietojot rifampicīnu vienlaikus ar tikagreloru, samazinājās tikagrelora C

un AUC attiecīgi par 73%

un 86%. Aktīvā metabolīta C

nemainījās un AUC samazinājās par 46%. Paredzams, ka arī citi

CYP3A4 induktori (piemēram, deksametazons, fenitoīns, karbamazepīns un fenobarbitāls) samazinās

Possia iedarbību. Vienlaicīga tikagrelora lietošana ar spēcīgiem CYP3A induktoriem var samazināt

tikagrelora iedarbību un efektivitāti (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Zāles vairs nav reğistrētas

Citi

Klīniski farmakoloģiskās mijiedarbības pētījumi liecināja, ka tikagrelora lietošana vienlaikus ar

heparīnu, enoksapraīnu un ASS vai desmopresīnu neietekmēja tikagrelora vai aktīvo metabolītu

farmakokinētiku vai ADF inducētu trombocītu agregāciju, salīdzinot ar tikagrelora atsevišķu lietošanu.

Ja klīniski pamatoti, medicīniskie produkti, kuri izmaina hemostāzi jālieto piesardzīgi vienlaicīgi ar

Possia(skatīt 4.4 apakšpunktā).

Nav zināmi dati par Possia vienlaikus lietošanu ar spēcīgiem P-glikoproteīna (P-gp) inhibitoriem

(piemēram, verapamils, hinidīns, ciklosporīns), kas var palielināt tikagrelora iedarbību. Ja klīniski

pamatoti, šo zāļu vienlaikus lietošana jāveic piesardzīgi (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Possia ietekme uz citām zālēm

CYP3A4 metabolizēti medicīniskie produkti

Simvastatīns – tikagrelora lietošana vienlaikus ar simvastatīnu palielināja simvastatīna C

81% un AUC par 56%, bet simvastatīna skābes C

par 64% un AUC par 52%, atsevišķos

gadījumos palielinājums bija 2-3 reizes. Lietojot tikagreloru vienlaikus ar simvastatīnu par

40 mg lielākā dienas devā, iespējama nelabvēlīga simvastatīna ietekme un tas jāsamēro ar

iespējamo ieguvumu. Simvastatīns tikagrelora līmeni plazmā neietekmēja. Possia var līdzīgi

ietekmēt arī lovastatīnu. Nav ieteicama Possia vienlaikus lietošana ar simvastatīnu vai

lovastatīnu devās virs 40 mg (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Atorvastatīns – atorvastatīna un tikagrelora vienlaikus lietošana palielināja atorvastatīna skābes

par 23% un AUC par 36%. Līdzīgu AUC un C

palielināšanos novēroja visiem

atorvastatīna skābes metabolītiem. Šo palielināšanos neuzskata par klīniski nozīmīgu.

Nevar izslēgt līdzīgu efektu uz citiem statīniem, kurus metabolizē CYP3A4. Pacienti PLATO

pētījumā saņēma dažādus statīnus, 93% no PLATO pacientu grupas, kuri lietoja šīs zāles,

neradās bažas par statīnu drošību.

Tikagrelors ir vājš CYP3A4 inhibitors. Nav ieteicama Possia vienlaikus lietošana ar CYP3A4

substrātiem ar šauru terapeitisko iedarbību (piemēram, cisaprīds un melnā rudzu grauda alkaloīdi), jo

Possia var palielināt šo medicīnisko produktu ietekmi (skatīt 4.4 apakšpunktā).

CYP2C9 metabolizēti medicīniskie produkti

Possia lietošana vienlaikus ar tolbutamīdu neizraisīja koncentrācijas pārmaiņas plazmā nevienam no

medicīni

skajiem produktiem, kas liecina, ka tikagrelors nav CYP2C9 inhibitors un tam nav raksturīga

ietekme uz CYP2C9 mediētu medicīnisko produktu, piemēram, varfarīna un tolbutamīda,

metabolismu.

Perorālie kontracepcijas līdzekļi

Possia lietošana vienlaikus ar levonorgestrelu un etinilestradiolu palielināja etinilestradiola iedarbību

par aptuveni 20%, bet nemainīja levonorgestrela farmakokinētiku. Klīniski nozīmīga ietekme uz

perorālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāti, lietojot levonorgestrelu un etinilestradiolu vienlaikus ar

Possia, nav gaidāma.

P-glikoproteīna (P-gp) substrāti (arī digoksīns, ciklosporīns)

Lietojot vienlaikus ar Possia, digoksīna C

palielinājās par 75% un AUC par 28%. Lietojot

vienlaikus ar tikagreloru, vidējā minimālā digoksīna koncentrācija palielinājās par aptuveni 30%,

dažos atsevišķos gadījumos maksimālais palielinājums bija 2 reizes. Digoksīna klātbūtnē tikagrelora

un tā aktīvā metabolīta C

un AUC nemainījās. Tādēļ, lietojot vienlaikus ar Possia zāles ar šauru

terapeitisko indeksu, kas atkarīgas no P-gp, piemēram, digoksīnu vai ciklosporīnu, ieteicams veikt

atbilstošu klīnisku un/vai laboratorisku uzraudzību (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Cita vienlaikus terapija

Medicīniskie produkti, kas var izraisīt bradikardiju

Zāles vairs nav reğistrētas

Sakarā ar novērotām galvenokārt asimptomātiskām ventrikulārām pauzēm un bradikardiju, jāievēro

piesardzība, lietojot Possia vienlaicīgi ar medicīniskajiem produktiem, kas var izraisīt bradikardiju

(skatīt 4.4 apakšpunktā). Tomēr PLATO pētījumā nenovēroja klīniski nozīmīgas blakusparādības

vienlaicīgi lietojot vienu vai vairākus medicīniskos produktus, kas var izraisīt bradikardiju (piemēram,

96% beta blokatori, 33% kalcija kanāla blokatori diltiazēms un verapamils un 4% digoksīns).

PLATO pētījumā Possia lietoja vienlaikus ar ASS, protonu sūkņa inhibitoriem, statīniem, beta

blokatoriem, angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem un angiotenzīna receptoru blokatoriem,

kas nepieciešami blakusslimību ārstēšan

ai, kā arī heparīnu, zemas molekulārmasas heparīnu,

intravenozi ievadītiem GpIIb/IIIa inhibitoriem īslaicīgai terapijai (skatīt 5.1 apakšpunktā). Pierādījumi

par klīniski nozīmīgu nelabvēlīgu mijiedarbību ar šiem medicīniskajiem produktiem nav iegūti.

Lietojot Possia vienlaikus ar heparīnu, enoksaparīnu vai desmopresīnu, nebija ietekmes uz aktivēto

daļējo tromboplastīna laiku (aPTT), aktivēto koagulācijas laiku (ACT) vai Xa faktora pārbaudēm.

Tomēr iespējamo farmakodinamisko mijiedarbību dēļ jāievēro piesardzība, lietojot Possia vienlaikus

ar medicīniskajiem produktiem, kuri izmaina hemostāzi (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Sakarā ar ziņojumiem par ādas asiņošanas anomāli

jām lietojot SSAI (piemēram, paroksetīnu,

sertralīnu un citalopramu), ieteicama piesardzība lietojot SSAI vienlaicīgi ar Possia, jo var palielināties

asiņošanas risks.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Reproduktīvā vecuma sievietes

Reproduktīvā vecuma sievietēm jālieto piemēroti kontracepcijas līdzekļi, lai izvairītos no grūtniecības

Possia terapijas laikā.

Grūtniecība

Informācijas par tikagrelora lietošanu grūtniecēm nav vai tā ir ierobežota.

Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīta reproduktīvā toksicitāte (skatīt 5.3 apakšpunktā).

Possia nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Zīdīšanas periods

Pieejamie farmakodinamiskie un toksikoloģiskie dati dzīvniekiem liecina par tikagrelora un tā aktīvo

metabolītu izdalīšanos mātes pienā (skatīt 5.2 apakšpunktā). Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem vai

zīdaiņiem. Jāpieņem lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt Possia terapiju vai izvairīties no tās,

ņemot vērā ieguvumu, ko barošana ar krūti sniedz bērnam, un terapijas ieguvumu sievietei.

Fertilitāte

Tikagrelors neietekmēja vīriešu vai sieviešu auglību (skatīt 5.3 apakšpunktā).

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu Possia ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus. Sagaidāms, ka Possia neietekmēs vai nenozīmīgi ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekļus

un apkalpot mehānismus.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Drošības īpašību kopsavilkums

Possia drošību pacientiem ar akūtu koronāro sindromu (nestabilu stenokardiju, NSTEMI un STEMI)

vērtēja lielā centrālā 3. fāzes pētījumā PLATO ([PLATelet Inhibition and Patient Outcomes],

18 624 pacienti), kurā ar Possia (piesātinošā deva 180 mg Possia un balstdeva 90 mg divreiz dienā)

ārstētos pacientus salīdzināja ar klopidogrelu ārstētiem pacientiem (300-600 mg piesātinošā deva, pēc

tam uzturošā deva 75 mg vienreiz dienā), abus līdzekļus lietojot kombinācijā ar acetilsalicilskābi

(ASS) un citiem standarta terapijas līdzekļiem.

Zāles vairs nav reğistrētas

Ar tikagreloru ārstētiem pacientiem biežāk novērotās blakusparādības bija elpas trūkums, kontūzija un

deguna asiņošana, un šīs reakcijas radās biežāk nekā klopidogrela terapijas grupā.

Blakusparādību apkopojums tabulas veidā

Pēc Possia pētījumiem konstatētas šādas blakusparādības (1. tabula).

Blakusparādības ir klasificētas atbilstoši sastopamības biežumam un orgānu sistēmai. Biežuma

kategorijas definētas, izmantojot šādu klasifikāciju: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz

<

1/10),

retāk (≥ 1/1000 līdz

<

1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz

<

1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar

noteikt pēc pieejamiem datiem).

1. tabula – Blakusparādības pēc sastopamības biežuma un orgānu sistēmas grupas (System

Organ Class; SOC)

Bieži

Retāk

Reti

Orgānu sistēmu klasifikācija

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Hiperurikēmija

Psihiskie traucējumi

Apjukums

Nervu sistēmas traucējumi

Intrakraniāla asiņošana

reibonis, galvassāpes

Parestēzijas

Acu bojājumi

Acu asiņošana (intraokulāra,

konjunktīvas, tīklenes)

Ausu un labirinta bojājumi

Asiņošana no auss,vertigo

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Elpas trūkums

Deguna asiņošana

Asins spļaušana

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Asiņošana no kuņģa-zarnu

trakta

Asins vemšana, kuņģa-zarnu

trakta čūlas asiņošana

hemoroidāla asiņošana, gastrīts,

asiņošana no mutes dobuma

(t.sk. smaganu asiņošana),

vemšana, caureja, sāpes vēderā,

slikta dūša, dispepsija

Retroperitoneāla asiņošana,

aizcietējums

Ādas un zemādas audu bojājumi

Zemādas vai ādas

asiņošana

, zilumi

Izsitumi, nieze

Skeleta-muskuļu, saistaudu sistēmas un kaulu bojājumi

Hemartroze

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Urīnceļu asiņošana

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Vagināla asiņošana (t.sk.

asiņošana no dzemdes)

Zāles vairs nav reğistrētas

1. tabula – Blakusparādības pēc sastopamības biežuma un orgānu sistēmas grupas (System

Organ Class; SOC)

Bieži

Retāk

Reti

Orgānu sistēmu klasifikācija

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Izmeklējumi

Palielināts kreatinīna līmenis asinīs

Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Asiņošana manipulācijas

vietā

Asiņošana pēc manipulācijas,

asiņošana

Brūces asiņošana, asiņošana pēc

traumas

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība, ieskaitot

angioedēmu

Vairākas blakusparādības tabulā ir grupētas un ietver šādus medicīnas terminus:

Hiperurikēmija, palielināts urīnskābes līmenis asinīs

Cerebrāla asiņošana, intrakraniāla asiņošana, hemorāģisks insults

Elpas trūkums, elpas trūkums pie fiziskas slodzes, elpas trūkums miera stāvoklī, elpas trūkums miegā

Asiņošana no kuņģa-zarnu trakta, asiņošana no taisnās zarnas, asiņošana no zarnām, melena, asins pēdas

izkārnījumos

Kuņģa-zarnu trakta čūlas asiņošana, kuņģa čūlas asiņošana, divpadsmitpirkstu zarnas čūlas asiņošana,

peptiskas čūlas asiņošana

zemādas hematoma, ādas hemorāģija, zemādas hemorāģija, kapilāru asiņošana

Kontūzija, hematoma, ādas hemorāģija, pastiprināta nosliece uz zilumu veidošanos, traumatiska hematoma

Hematūrija, asinis urīnā, urīnceļu asiņošana

Asiņošana asinsvada punkcijas vietā, hematoma asinsvada punkcijas vietā, asiņošana injekcijas vietā,

asiņošana katetra vietā

PLATO pētījumā tikagrelora pacientu grupā (n=9235) nebija ziņojumu par intrartikulāru asiņošanu, biežums

aprēķināts, izmantojot 95% ticamības intervāla augšējo robežu punkta aprēķinam (par pamatu ņemot 3/X, kur

X ir kopējais grupas skaits, t.i. 9235). Aprēķinot 3/9235 atbilst biežuma kategorijai „reti”.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Asiņošana

Vispārējs asiņošanas iznākums PLATO pētījumā parādīts 2. tabulā.

2. tabula - Asiņošanas gadījumu analīze terapijas veidiem pēc Kaplan-Meier metodes

Possia

(%/gadā)

N=9235

Klopidogrels

(%/gadā)

N=9186

P

PLATO smaga asiņošana kopumā

11,6

11,2

0,4336

PLATO smaga letāla/dzīvībai bīstama asiņošana

0,6988

Ar KAŠ nesaistīta smaga asiņošana PLATO

pētījumā

0,0264

Ar manipulācijām nesaistīta smaga asiņošana

PLATO pētījumā

0,0058

PLATO smaga + viegla asiņošana kopumā

16,1

14,6

0,0084

Ar manipulācijām nesaistīta smaga + viegla

asiņošana PLATO pētījumā

<

0,0001

Smaga asiņošana pēc TIMI definīcijas

0,5669

Smaga + viegla asiņošana pēc TIMI definīcijas

11,4

10,9

0,3272

Zāles vairs nav reğistrētas

Asiņošanas kategorijas definīcijas

Smaga letāla/dzīvībai bīstama asiņošana: klīniski izpaužas kā hemoglobīna līmeņa pazemināšanās par > 50 g/l vai ar

≥ 4 eritrocītu vienību pārliešanu; vai letāla; vai intrakraniāla; vai intraperikardiāla ar sirds tamponādi, vai ar hipovolēmisku

šoku vai smagu hipotensiju, kuras dēļ jālieto asinsspiedienu paaugstinoši līdzekļi vai jāveic operācija.

Cita veida smaga asiņošana: klīniski izpaužas kā hemoglobīna līmeņa pazemināšanās par 30-50 g/l vai ar 2-3 eritrocītu

vienību pārliešanu; vai

nozīmīgu darba nespēju.

Viegla asiņošana: nepieciešama medicīniska iejaukšanās, lai apturētu vai ārstētu asiņošanu.

Smaga asiņošana pēc TIMI klasifikācijas: klīniski izpaužas ar hemoglobīna līmeņa pazemināšanos par > 50 g/l vai

intrakraniālu asiņošanu.

Viegla asiņošana pēc TIMI klasifikācijas: klīniski izpaužas ar hemoglobīna līmeņa pazemināšanos par 30-50 g/l.

Possia un klopidogrels neatšķīrās, vērtējot PLATO smagas letālas/dzīvībai bīstamas asiņošanas

biežumu, kopējo PLATO smagas asiņošanas gadījumu skaitu, TIMI smagas asiņošanas vai TIMI

vieglas asiņošanas biežumu (2. tabula). Tomēr, lietojot tikagreloru, PLATO kombinēta smaga un

viegla asiņošana radās biežāk nekā lietojot klopidogrelu. Dažiem pacientiem PLATO pētījumā bija

letāla asiņošana: 20 (0,2%) tikagrelora grupā un 23 (0,3%) klopidogrela grupā (skatīt

4.4 apakšpunktā).

Vecums, dzimums, ķermeņa masa, rase, ģeogrāfiskais reģions, blakusslimības, vienlaikus terapija un

medicīniskā anamnēze, tostarp pārciests insults vai tranzitora išēmijas lēkme, nebija kopējās vai ar

manipulācijām nesaistīta

s PLATO smagas asiņošanas paredzošie faktori. Līdz ar to nevienai konkrētai

grupai nekonstatēja kāda asiņošanas paveida risku.

Ar KAŠ saistīta asiņošana: PLATO pētījumā 42% no 1584 pacientiem (12% grupas dalībnieku),

kuriem veica koronāro artēriju šuntēšanu (KAŠ), bija PLATO smaga letāla/dzīvībai bīstama

asiņošana, atšķirību starp terapijas grupām nenovēroja. Letāla ar KAŠ saistīta asiņošana radās

6 pacientiem katrā terapijas grupā (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Ar KAŠ nesaistīta asiņošana un ar manipulācijām nesaistīta asiņošana: Possia un klopidogrels

neatšķīrās, vērtējot ar KAŠ nesaistītu PLATO definētu smagu letālu

/dzīvībai bīstamu asiņošanu, bet

PLATO definēta smaga asiņošana kopumā, TIMI smaga un TIMI smaga + viegla asiņošana biežāk

radās, lietojot tikagreloru. Līdzīgi, atņemot visus ar manipulācijām saistītos asiņošanas gadījumus,

asiņošana, lietojot Possia, radās biežāk nekā lietojot klopidogrelu (2. tabula). Terapija ar

manipulācijām nesaistītas asiņošanas dēļ biežāk tika pārtraukta tikagrelora grupā (2,9%) nekā

klopidogrela grupā (1,2%; p<0,001).

Intrakraniāla asiņošana: lietojot tikagreloru, intrakraniālas ar manipulācijām nesaistītas asiņošanas

gadījumus novēroja biežāk (n=27 gadījumi 26 pacientiem, 0,3%) nekā lietojot klopidogrelu (n=14

dījumi, 0,2%), no kuriem 11 asiņošanas gadījumi radās, lietojot tikagreloru, un viens gadījums,

lietojot klopidogrelu, beidzās letāli. Kopējais letālas asiņošanas biežums neatšķīrās.

Elpas trūkums

Ar Possia ārstētie pacienti ziņo par dispnoju - elpas trūkuma sajūtu. Par dispnojas blakusparādībām

(BP) (elpas trūkums, elpas trūkums miera stāvoklī, elpas trūkums pie slodzes, paroksizmāls elpas

trūkums naktī un elpas trūkums naktī) ziņoja 13,8% ar Possia un 7,8% ar klopidogrelu ārstēti pacienti.

Pēc pētnieku uzskata PLATO pētījumā elpas trūkums ir cēloniski saistīts ar terapiju 2,2% pacientu,

kuri lietoja tikagreloru un 0,6% pacientu, kuri lietoja klopidogrelu un daži gadījumi bija nopietni

(0,14% ar tikagreloru; 0,02% ar klopidogrelu), (skatīt 4.4 apakšpunktā). Lielākajā daļā ga

dījumu

ziņotie dispnojas simptomi bija viegli līdz vidēji smagi un vairumā gadījumu tā bija vienreizēja

epizode drīz pēc ārstēšanas sākšanas.

Pacientiem ar astmu/HOPS, kuri ārstēti ar tikagreloru, salīdzinot ar klopidogrelu, var būt paaugstināts

nesmagas dispnojas risks (3,29%, lietojot tikagrelors pret 0,53%, lietojot klopidogrelu) un būtiska

dispnoja (0,38%, lietojot tikagreloru pret 0,00% ,lietojot klopidogrelu). Absolūtos skaitļos šis risks

bija lielāks kā visā PLATO populācijā. Pacientiem ar astmu vai HOPS anamnēzē tikagrelors jālieto

piesardzīgi (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Zāles vairs nav reğistrētas

Aptuveni 30% gadījumu tas izzuda 7 dienu laikā. PLATO pētījumā bija iekļauti pacienti ar sastrēguma

sirds mazspēju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību vai astmu pētījuma sākumā; šiem un gados

vecākiem pacientiem par elpas trūkumu ziņots biežāk. Possia grupā pētījuma zāļu lietošanu elpas

trūkuma dēļ pārtrauca 0,9% pacientu salīdzinājumā ar 0,1% klopidogrela grupā. Lielāka elpas trūkuma

sastopamība, lietojot Possia, nav saistīta ar jaunu sirds vai plaušu slimību vai tās gaitas pasliktināšanos

(skatīt 4.4 apakšpunktā). Possia neietekmē plaušu darbības pārbaužu rezultātus.

Izmeklējumi

Kreatinīna paaugstinājumi: PLATO pētījumā 25,5% p

acientu, kas saņēma tikagreloru, kreatinīna

koncentrācija serumā nozīmīgi paaugstinājās vairāk kā par 30%, salīdzinot ar 21,3% pacientu, kas

saņēma klopidogrelu un vairāk kā 50% 8,3% pacientu, kas saņēma tikagreloru, salīdzinot ar 6,7%

pacientu, kas saņēma klopidogrelu. Kreatinīna paaugstinājums vairāk kā par 50% bija vairāk izteikts

pacientiem, kuri vecāki par 75 gadiem (tikagrelors 13,6% pret klopidogrels 8,8%) pacientiem ar

sākotnēji smagiem nieru bojājumiem (tikagrelors 17,8% pret klopidogrels 12,5%) un pacientiem, kuri

saņēma vienlaicīgi terapiju ar ARB (tikagrelors 11,2% pret klopidogrels 7,1%). Šajās apakšgrupās ar

nierēm saistītās blakusparādības un blakusparādības, kuru dēļ bija jāpārtrauc pētījuma zāļu lietošana

bija līdzīga

s terapijas grupās. Kopumā ar nierēm saistītās blakusparādības bija 4.9% tikagrelora un

3,8% klopidogrela grupā, tomēr pacientu skaits procentuāli, kuru ziņotās blakusparādības pētnieki

uzskatīja par saistītām ar terapiju, bija līdzīgs; 54 (0,6%) saņemot tikagreloru un 43 (0,5%) saņemot

klopidogrelu.

Urīnskābes paaugstinājumi: PLATO pētījumā urīnskābes koncentrācija serumā normas augšējo robežu

pārsniedza 22% pacientu, kas saņēma tikagreloru, salīdzinājumā ar 13% pacientu, kas saņēma

klopidogrelu. Lietojot tikagreloru, vidējā urīnskābes koncentrācija serumā palielinājās

par aptuveni

15% salīdzinājumā ar aptuveni 7,5%, lietojot klopidogrelu, un pēc ārstēšanas pārtraukšanas

samazinājās līdz aptuveni 7%, lietojot tikagreloru, bet klopidogrela lietotājiem samazināšanos

nenovēroja. Hiperurikēmijas blakusparādības ziņotas 0,5% ar tikagreloru un 0,2% ar klopidogrelu. No

šīm pētnieki kā saistītas ar terapiju novērtēja 0,05% tikagrelora un 0,002% klopidogrela grupās. Par

podagras artrītu ziņotās blakusparādības bija 0,6% ar tikagreloru un 0,1% ar klopidogrelu. Nevienu no

šīm blakusparādībām pētnieki nesaistīja ar terapiju.

4.9.

Pārdozēšana

Lietojot vienreizēju līdz 900 mg lielu devu, tikagrelora panesamība ir laba. Vienreizējas pieaugošas

devas pētījumā devu ierobežoja toksiskā ietekme uz kuņģa-zarnu traktu. Citas klīniski nozīmīgas

blakusparādības, kas var rasties pārdozēšanas gadījumā, ir elpas trūkums un kambaru darbības pauzes

(skatīt 4.8 apakšpunktā).

Pārdozēšanas gadījumā jānovēro, vai nerodas blakusparādības un jāapsver EKG uzraudzība.

Pašlaik nav antidota, kas varētu novērst Possia ietekmi, un nav sagaidāms, ka preparātu varētu izvadīt

ar dialīzi (skatīt 4.4 apakšpunktā). Veicot pārdozēšanas ārstēšanu, jāievēro vietējā standarta medicīnas

prakse. Paredzamā pārmērīg

as Possia lietošanas ietekme ir ilgākas asiņošanas risks saistībā ar

trombocītu inhibīciju. Ja rodas asiņošana, jāveic piemēroti atbalstoši pasākumi.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa:Trombu veidošanos nom cošie l dzek i, ieskaitot hepar nu, ATĶ kods:

B01AC24

Darbības mehānisms

Possia satur tikagreloru, kas pieder pie ciklopentiltriazolpirimidīnu (CPTP) ķīmisko vielu grupas un ir

selektīvs adenozīna difosfāta (ADF) receptoru antagonists, kas iedarbojas uz P2Y

ADF receptoriem,

Zāles vairs nav reğistrētas

kas var novērst ADF meditētu trombocītu aktivizāciju un agregāciju. Tikagrelors ir pēc iekšķīgas

lietošanas aktīvs un atgriezeniski mijiedarbojas ar trombocītu P2Y

ADF receptoriem. Tikagrelors

neietekmē pašu ADF saistīšanās vietu, bet gan trombocītu P2Y

ADF receptorus, lai novērstu signāla

pārvadi.

Farmakodinamiskā ietekme

Darbības sākums

Pacientiem ar stabilu koronāro artēriju slimību, lietojot ASS, tikagreloram konstatēts ātrs

farmakoloģiskās darbības sākums, par ko liecina tikagrelora vidējā trombocītu agregācijas inhibīcija

(IPA) 0,5 stundas pēc 180 mg piesātinošās devas lietošanas par aptuveni 41%, maksimālo IPA efektu

89% sasniedzot 2-4 stundas pēc devas lietošanas, un šī ietekme saglabājās 2-8 stundas. 90% pacientu

2 stundas pēc devas lietošanas tika sasniegta galīgā apjoma IPA > 70%.

Darbības beigšanās

Ja plānota koronārās artērijas šuntēšanas ķirurģija (CABG), asiņošanas risks ar tikagreloru ir lielāks

salīdzinot ar klopidogrelu, ja lietošana pārtraukta mazāk kā 96 stun

das pirms procedūras.

Informācija par terapijas maiņu

Nomainot terapiju no klopidogrela uz tikagreloru, absolūtā IPA palielinās par 26,4% un, nomainot

terapiju no tikagrelora uz klopidogrelu, absolūtā IPA samazinās par 24,5%. Pacientiem terapiju no

klopidogrela uz tikagreloru var nomainīt bez antiagreganta darbības pārtraukuma (skatīt

4.2 apakšpunktā).

Klīniskā efektivitāte un drošība

PLATO pētījumā iekļauti 18 624 pacienti, kuri bija nokļuvuši ārsta redzeslokā 24 stundu laikā pēc

nestabilas stenokardijas (NS), miokarda infarkta bez ST segmenta pacēluma (NSTEMI) vai miokarda

infarkta ar ST segmenta pacēlumu (STEMI) simptomu rašanās un sākotnēji tika ārstēti medikamentozi

vai ar perkutānu koronāru iejaukšanos (PKI) vai veicot koronārās artērijas šuntēšanu (KAŠ) (skatīt

4.1 apakšpunktā).

katru dienu lietota ASS fona, lietojot tikagreloru 90 mg 2 reizes dienā, konstatēja, ka Possia ir

pārāks par klopidogrelu 75 mg dienā, novēršot salikto vērtēto raksturlielumu (kardiovaskulāra [KV]

nāve, miokarda infarkts [MI] vai insults), ar atšķirību, ko nosaka KV nāve un MI. Pacienti, kas saņēma

300 mg slodzes devu klopidogrela (iespējams 600 mg pie PCI) vai 180 mg tikagrelora.

Rezultāts tika sasniegts agrīni (absolūtā riska samazinājums (Absolute Risk Reduction [ARR]) 0,6%

un relatīvā riska samazinājums (Relative Risk Reduction [RRR]) 12% pēc 30 dienām), stabils

ārstēšanas efekts saglabājās visu 12 mēnešu periodu, kā rezultātā ARR bija 1,9% gadā ar RRR 16%.

Tas liecina, ka pacientus ar tikagreloru var ārstēt līdz pat 12 mēnešiem (skatīt 4.2 apakšpunktā).

Ārstējot 54 AKS slimniekus ar tikagreloru nevis klopidogrelu, tiks novērsts viens aterotrombotisks

traucējum

s, ārstējot 91 pacientu, tiks novērsts viens KV nāves gadījums. (skatīt 1. attēlā un 3. tabulā).

Tikagrelora terapeitiskais efekts salīdzinājumā ar klopidogrelu ir viendabīgs daudzās apakšgrupās,

tostarp apakšgrupās, kas veidotas pēc ķermeņa masas, dzimuma, cukura diabēta, tranzitoras išēmijas

lēkmes vai nehemorāģiska insulta medicīniskā anamnēzē, revaskularizācijas, vienlaikus terapijas,

tostarp heparīnu, GpIIb/IIIa inhibitoru un protonu sūkņa inhibitoru lietošanas (skatīt 4.5 apakšpunktā);

galīgās traucējuma diagnozes (STEMI, NSTEMI vai NS) un nejaušināšanas brīdī plānotā terapijas

veida (invazīva vai medikamentoza).

Konstatēja vāji nozīmīgu ārstēš

anas saistību ar reģionu, lai gan primārā vērtētā raksturlieluma RA

citās pasaules daļās ir labvēlīga tikagreloram, Ziemeļamerikā tā ir labāka klopidogrelam, kas novērots

aptuveni 10% vispārējās pētītās populācijas (mijiedarbības p vērtība = 0,045).

Papildus analīzes liecina par iespējamu mijiedarbību ar ASS devām, novēroja samazinātu tikagrelora

efektivitāti, pieaugot lietotajām ASS devām. Ilgstošai lietošanai vienlaicīgi ar Possia, ieteicamā ASS

uzturošā dienas deva ir 75-150 mg (skatīt 4.2 un 4.4 apakšpunktā).

Zāles vairs nav reğistrētas

1. attēlā redzams aprēķinātais risks līdz kāda salikta efektivitātes vērtētā raksturlieluma traucējuma

pirmajai epizodei.

1. attēls – Laiks līdz pirmajam KV nāves, MI un insulta gadījumam (PLATO)

Possia mazināja primārā saliktā vērtētā raksturlieluma sastopamību salīdzinājumā ar klopidogrelu gan

NS/NSTEMI, gan STEMI populācijā (3. tabula).

3. tabula – PLATO pētījuma iznākumi

Possia

(pacienti,

kam radies

traucējums

(%))

N=9333

Klopidogrel

s (pacienti,

kam radies

traucējums

(%))

N=9291

ARR

a

(%

gadā)

RRR

a

(%)

(95% TI)

P

KV nāve, MI

(izņemot latentu MI)

vai insults

10,9

16 ( 8, 23)

0,0003

Plānota invazīva

terapija

10,0

16 ( 6, 25)

0.0025

Plānota

medikamentoza

terapija

11,3

13,2

15 (0,3, 27)

0,0444

KV nāve

21 ( 9, 31)

0,0013

MI (izņemot latentu

16 ( 5, 25)

0,0045

Insults

-0,2

-17 (-52, 9)

0,2249

Jebkāda iemesla

nāve, KV nāve, MI

(izņemot latentu MI)

vai insults

11,5

16 ( 8, 23)

0,0001

Zāles vairs nav reğistrētas

KV nāve, MI kopā,

insults, NRI, RI, TIL

vai cita veida ATT

13,8

15,7

12 ( 5, 19)

0,0006

Jebkāda cēloņa nāve

22 (11, 31)

0,0003

Noteikta stenta

tromboze

32 ( 8, 49)

0,0123

ARR = (absolute risk reduction) absolūtā riska samazinājums; RRR = (relative risk reduction) relatīvā riska

samazinājums = (1-riska attiecība) x 100%. Negatīvs RRR liecina par relatīvā riska palielināšanos.

izņemot latenta miokarda infarkta gadījumus.

NRI = nopietna recidivējoša išēmija; RI = recidivējoša išēmija; TIL = tranzitora išēmijas lēkme; ATT = arteriāls

trombotisks traucējums. MI gadījumi kopā ietver latentu MI, par traucējuma datumu nosakot konstatēšanas dienu.

nomināla nozīmības vērtība; visas citas ir oficiāli statistiski nozīmīgas pēc iepriekš definētas hierarhijas pārbaudes.

Holtera papildpētījums

Lai pētītu kambaru darbības pauzes vai cita veida aritmijas epizodes PLATO pētījumā, pētnieki veica

Holtera monitorēšanu gandrīz 3000 pacientiem, no kuriem aptuveni 2000 bija pieraksti gan AKS

akūtas fāzes laikā, gan pēc viena mēneša. Primārais interesējošais mainīgais raksturlielums bija

≥ 3 sekundes ilgu kambaru darbības paužu rašanās. Lietojot tikagreloru, akūtā fāzē kambaru darbības

pauzes radās vairāk pacientiem (6,0%) nekā lietojot klopidogrelu (3,5%), pēc 1 mēneša attiecīgi 2,2%

un 1,6% (skatīt 4.4 apakšpunktā). AKS akūtās fāzes laikā kambaru darbības pauzes bija izteiktākas

pacientiem ar HSM vēsturē, kas saņēma tikagreloru (9,2% pret 5,4% pacientiem bez HSM anamnēzē;

pacientiem, kas saņēma klopidogrelu 4,0% pret 3,6% pacientiem bez HSM anamnēzē). Š

nelīdzsvarotību nenovēroja 1 mēneša laikā: 2,0% pret 2,1% pacientiem, kuri saņēma tikagreloru

attiecīgi ar un bez HSM anamnēzē ; un 3,8% pret 1,4%, saņemot klopidogrelu. Šajā pacientu

populācijā klīniski nelabvēlīgas sekas neradīja (ieskaitot sirds ritma devēja implantēšanu).

PLATO ģenētiskais papildpētījums

CYP2C19 un ABCB1 genotipēšana 10 285 PLATO pacientiem sniedza informāciju par genotipa

grupu saistību ar PLATO iznākumiem. Possia pārākumu pār klopidogrelu nozīmīgu KV traucējumu

mazināšanā pacienta CYP2C19 vai ABCB1 genotips būtiski neietekmēja. Līdzīgi kā PLATO pētījumā

kopumā, kopējais PLATO smagas asiņošanas gadījumu skaits tikagreloram un klopidogrelam

neatšķīrās, neatkarīgi no CYP2C19 vai ABCB1 genotipa. Pacientiem, kam zudusi viena vai vairākas

CYP2C19 funkcionālās alēles, lietojot tikagreloru, ar KAŠ nesaistīta PLATO smaga asiņošana radās

biežāk nekā klopidogrela lietotājiem, bet pacientiem, kam funkcionālās alēles nebija zudušas, šis

biežums bija līdzīgs kā klopidogrelam.

Apvienots efektivitātes un drošības raksturlielums

Apvienotais efektivitātes un drošības raksturlielums (KV nāve, MI, insults vai PLATO definēti smagas

asiņošanas gadījumi kopumā) liecina, ka Possia labāko efektivitāti salīdzinājumā ar klopidogrelu

smagas asiņošanas gadījumi 12 mēnešu laikā pēc AKS nemazina (ARR 1,4%, RRR 8%, RA 0,92;

p=0,0257).

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Possia visās pediatriskās

populācijas apakšgrupās pieteiktajai indikācijai (skatīt apakšpunktos 4.2 un 5.2).

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Tikagreloram pierādīta lineāra farmakokinētika un tikagrelora un aktīvā metabolīta (AR-C124910XX)

iedarbība ir aptuveni proporcionāla devai līdz 1260 mg.

Uzsūkšanās

Tikagrelora uzsūkšanās ir strauja, un vidējais t

ir aptuveni 1,5 stundas. Galvenā cirkulējošā

metabolīta AR-C124910XX (arī aktīvs) veidošanās no tikagrelora notiek ātri, un vidējais t

aptuveni 2,5 stundas. Pēc 90 mg tikagrelora iekšķīgas lietošanas tukšā dūšā C

ir 529 ng/ml, un AUC

Zāles vairs nav reğistrētas

ir 3451 ng*h/ml. Metabolīta un pamatsavienojuma attiecība ir 0,28 C

un 0,42 AUC. Aprēķināts, ka

tikagrelora vidējā absolūtā biopieejamība ir 36%. Trekna maltīte tikagrelora AUC palielināja par 21%

un aktīvā metabolīta C

samazināja par 22%, bet tikagrelora C

vai aktīvā metabolīta AUC

neietekmēja. Uzskata, ka šīm nelielajām pārmaiņā ir minimāla klīniska nozīme, tādēļ tikagreloru var

lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.Tikagrelors kā arī tā aktīvais metabolīts ir P-gp

substrāti.

Izkliede

Tikagrelora izkliedes tilpums līdzsvara apstākļos ir 87,5 l. Tikagrelors un tā aktīvais metabolīts plaši

saistās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām (> 99,0%).

Biotransformācija

CYP3A4 ir galvenais enzīms, kas nodrošina tikagrelora metabolismu un aktīvā metabolīta veidošanos,

un tā mijiedarbība ar citiem CYP3A substrātiem ir diapazonā no aktivizēšanas līdz inhibīcijai.

Tikagrelora galvenais metabolīts ir AR-C124910XX, kas arī ir aktīvs, kā apliecina in vitro saistīšanās

ar trombocītu P2Y

ADF receptoru. Aktīvā metabolīta sistēmiskā iedarbība ir aptuveni 30-40% no

tikagrelora sistēmiskās iedarbības.

Eliminācija

Galvenais tikagrelora eliminācijas ceļš ir metabolisms aknās. Lietojot radioloģiski iezīmētu

tikagreloru, vidējā atgūtā radioaktivitāte ir aptuveni 84% (57,8% izkārnījumos, 26,5% urīnā). Gan

tikagrelora, gan aktīvā metabolīta izdalīšanās apjoms ar urīnu bija mazāk nekā 1% devas. Galvenais

aktīvā metabolīta eliminācijas ceļš ar vislielāko varbūtību ir sekrēcija ar žulti. Vidējais t

bija

aptuveni 7 stundas tikagreloram un 8,5 stundas aktīvam metabolītam.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Farmakokinētiskās analīzes populācijā gados vecākiem AKS pacientiem (≥ 75 g.v.) salīdzinājumā ar

jaunākiem pacientiem novēroja izteiktāku tikagrelora (gan C

, gan AUC palielinājās par aptuveni

25%) un aktīvā metabolīta iedarbību. Šīs atšķirības neuzskata par klīniski nozīmīgām. (Skatīt

4.2 apakšpunktā).

Bērni

Tikagrelora lietošana pediatriskā populācijā nav pētīta (skatīt 4.2 un 5.1 apakšpunktā).

Dzimums

Sievietēm, salīdzinot ar vīriešiem, novēroja izteiktāku tikagrelora (un aktīvā metabolīta (gan C

, gan

AUC lielāki par aptuveni 50%) iedarbību. Šīs atšķirības neuzskata par klīniski nozīmīgām.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem salīdzinājumā ar pacientiem ar normālu nieru

darbību (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min) tikagrelora un tā aktīvā metabolīta iedarbība bija par

aptuveni 20% mazāka (skatīt 4.2 apakšpunktā).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem salīdzinājumā ar atbilstošiem veseliem cilvēkiem

tikagrelora C

un AUC bija lielāks par attiecīgi 12% un 23 (skatīt 4.2 apakšpunktā). Tikagrelors nav

pētīts pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem, tā lietošana pacientiem

ar smagiem aknu darbības traucējumiem ir kontrindicēta (skatīt 4.3 un 4.4 apakšpunktā).

Etniskā piederība

Aziātu izcelsmes pacientiem vidējā biopieejamība salīdzinājumā ar baltās rases pārstāvjiem ir par 39%

lielāka. Pacientiem, kuri paši sevi atzinuši par melnādainiem, tikagrelora biopieejamība bija par 18%

mazāka nekā baltās rases pacientiem. Klīniskās farmakoloģijas pētījumos tikagrelora iedarbība (C

Zāles vairs nav reğistrētas

un AUC) japāņu pacientiem bija par aptuveni 40% (20% pēc tam, kad veikta pielāgošana atbilstoši

ķermeņa masai) lielāka nekā baltās rases pārstāvjiem.

5.3

Preklīniskie dati par drošību

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par tikagrelora un tā galvenā metabolīta farmakoloģisko

drošību, vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par nepieņemamu

blakusparādību risku cilvēkam.

Vairākām dzīvnieku sugām novēroja kuņģa-zarnu trakta kairinājumu pie klīniski atbilstoša iedarbības

līmeņa (skatīt apakšnodaļu 4.8).

Lietojot tikagreloru lielā devā žurku mātītēm, konstatēta palielināta dzemdes audzēju

(adenokarcinomu) un aknu adenomu sastopamība. Dzemdes audzēju rašanās mehānisms ir drīzāk

hormonālā līdzsvara traucējumi, kas žurkās var ietekmēt audzējus Iespējams, aknu adenomu rašanās

mehānisms ir grauzēju-specifiska enzīmu indukcija aknās. Tādēļ maz ticams, ka kancerogenitātes

pētījumus var attiecināt uz cilvēkiem.

Žurkām, lietojot mātītei toksisku devu, novēroja nelielas attīstības anomālijas (drošības robeža 5,1).

Trušu augļiem mātītēm, kas lietojušas lielas devas bez toksiskas ietekmes uz mātīti, novērota neliela

nu nobriešanas un skeleta attīstības aizkavēšanās (drošības robeža 4,5).

Ar žurkām un trušiem veiktajos pētījumos konstatēta toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju ar

nedaudz samazinātu ķermeņa masas pieaugumu mātītēm un samazinātu jaundzimušo dzīvotspēju un

ķermeņa masu dzimšanas brīdī, kā arī ar aizkavētu augšanu.

Tikagrelors izraisīja neregulārus ciklus (galvenokārt ciklu pagarināšanos) žurku mātītēm, bet

neietekmēja kopējo auglību žurku tēviņiem un mātītēm. Ar radioloģiski iezīmētu tikagreloru veiktajos

farmakokinētikas pētījumos pierādīts,

ka pamatsavienojums un tā metabolīti žurkām izdalās ar mātes

pienu (skatīt 4.6 apakšpunktā).

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Kodols

Mannīts (E421)

Kalcija hidrogenfosfāts

Magnija stearāts (E470b)

Nātrija cietes glikolāts

Hidroksipropil-celuloze (E463)

Apvalks

Talks

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Polietilēn-glikols 400

Hipromeloze (E464)

6.2

Nesaderība

Nav piemērojams.

6.3

Uzglabāšanas laiks

3 gadi

Zāles vairs nav reğistrētas

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5

Iepakojuma veids un saturs

PVH-PVDH/Al caurspīdīgs blisters (ar simboliem saule un mēness) pa 10 tabletēm; kastītēs pa

60 tabletēm (6 blisteri) un 180 tabletes (18 blisteri).

PVH-PVDH/Al caurspīdīgs kalendāra blisters (ar simboliem saule un mēness) pa 14 tabletēm;

kastītēs pa 14 tabletēm (1 blisters), pa 56 tabletēm (4 blisteri) un pa 168 tabletēm (12 blisteri).

PVH-PVDH/Al perforēti vienas devas caurspīdīgi blisteri pa 10 tabletēm; kastītēs

pa100x1 tabletēm 10 blisteri).

Visi iepakojuma lielumi var nebūt tirgū pieejami.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

v īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Zviedrija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/10/656/001-006

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2010 gada 3.decembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā

http://www.ema.europa.eu

Zāles vairs nav reğistrētas

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/671012/2010

EMEA/H/C/002303

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Possia

tikagrelors

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Possia. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

reģistrācijas apliecības piešķiršanas atzinumu un ieteikumus par Possia lietošanu.

Kas ir Possia?

Possia ir zāles, kas satur aktīvo vielu tikagreloru (ticagrelor). Tās ir pieejamas kā apaļas, dzeltenas

tabletes (90 mg).

Kāpēc lieto Possia?

Possia lieto kopā ar aspirīnu aterotrombotisku traucējumu (problēmu, ko rada trombi un artēriju

sacietēšana), piemēram, sirdslēkmju vai insulta, profilaksei. Tās lieto pieaugušiem pacientiem, kam

bijusi sirdslēkme vai kam ir nestabila stenokardija (sāpes krūtīs, ko rada asins piegādes uz sirdi

traucējumi).

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Possia?

Possia sākumdeva ir divas tabletes vienlaicīgi, kam seko parastā deva, kas ir viena tablete divas reizes

dienā. Pacientiem jālieto arī aspirīns atbilstoši ārsta norādījumiem. Veselības apsvērumu dēļ ārsts var

ieteikt nelietot aspirīnu. Ārstēšana jāturpina līdz vienam gadam, izņemot, ja ārsts liek pārtraukt zāļu

lietošanu.

Kā darbojas Possia?

Possia aktīvā viela tikagrelors ir trombocītu agregācijas inhibitors. Tas nozīmē, ka šīs zāles novērš

asins recekļu veidošanos. Asinis sarec, pateicoties tam, ka notiek īpašu asinsšūnu – trombocītu –

agregācija (salipšana).

Zāles vairs nav reğistrētas

Tikagrelors pārtrauc trombocītu agregāciju, bloķējot par ADF dēvētās vielas darbību, kad tā piesaistās

trombocītu virsmai. Tas novērš trombocītu „lipīgumu”, samazina asins recekļu veidošanās risku un

palīdz novērst atkārtotu sirdslēkmi vai insultu.

Kā noritēja Possia izpēte?

Pirms uzsākt pētījumus ar cilvēkiem, Possia iedarbība tika pārbaudīta eksperimentālos modeļos.

Possia tika salīdzinātas ar klopidogrelu (citu trombocītu agregācijas inhibitoru) pamatpētījumā, kurā

iekļauti vairāk nekā 18000 pieaugušo, kuriem bijusi sirdslēkme vai kuriem ir nestabilā stenokardija.

Pacienti lietoja arī aspirīnu un tika ārstēti līdz vienam gadam. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija to

pacientu skaits, kam bija vēl viena sirdslēkme, insults vai kuri nomira no kardiovaskulāras

saslimšanas.

Kāds ir Possia iedarbīgums šajos pētījumos?

Tika pierādīts, ka Possia sniedz ieguvumu pacientiem, kam bijusi sirdslēkme vai nestabila stenokardija.

Pamatpētījumā 9,3% pacientu, kas saņēma Possia, piedzīvoja atkārtotu sirdslēkmi, insultu vai nomira

no kardiovaskulāras saslimšanas, salīdzinājumā ar 10,9% pacientu, kas saņēma klopidogrelu.

Kāds pastāv risks, lietojot Possia?

Visbiežāk novērotās Possia blakusparādības (vienam līdz desmit pacientiem no simts) ir aizdusa (elpas

trūkums), epistakse (deguna asiņošana ), gastrointestināla hemorāģija (kuņģa vai zarnu asiņošana ),

asiņošana ādā vai zem ādas, zilumi un asiņošana injekcijas vietā (kur ir caurdurts asinsvads). Pilns

visu Possia izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Possia nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret tikagreloru vai kādu citu šo zāļu

sastāvdaļu. Tās nedrīkst dot pacientiem ar mēreni līdz smagi izteiktu aknu slimību un kam šobrīd ir

asiņošana, un pacientiem, kam ir bijis insults, ko izraisījis asinsizplūdums smadzenēs. Tās nedrīkst dot

arī t

em pacientiem, kas lieto citas zāles, kam ir stipra bloķējoša iedarbība uz vienu no aknu

fermentiem (CYP3A4). Šādas zāles ir, piemēram, ketokonazols (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai),

klaritomicīns (antibiotika), atazanavirs un ritonavirs (zāles HIV pacientiem) un nefazodons (depresijas

ārstēšanai).

Kāpēc Possia tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka pamatpētījums pierāda, ka salīdzinājumā ar

klopidogrelu Possia samazina sirds lēkmes un kardiovaskulāro saslimšanu izraisītu nāves gadījumu

risku. Tomēr Possia nebija iedarbīgākas par klopidogrelu attiecībā uz insulta riska samazināšanu.

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Possia, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt

šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Possia

Eiropas Komisija 2010.gada 03 izsniedza Possia reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas

Savienībā, uzņēmumam AstraZeneca. Reģistrācijas apliecība ir spēkā piecus gadus, pēc tam to var

atjaunot.

Pilns Possia EPAR teksts atrodams aģentūras tīmekļa vietnē ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Sīkākas ziņas par ārstēšanu ar Possia ir pieejamas

zāļu lietošanas pamācībā (kas arī ir daļa no EPAR), vai iegūstamas, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Possia

EMA/6013/2011

2. lappuse no 3

Zāles vairs nav reğistrētas

Possia

EMA/6013/2011

3. lappuse no 3

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2010. gada oktobrī.

Zāles vairs nav reğistrētas

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju