Polygynax 35000 SV/35000 SV/100000 SV mīkstās vaginālās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

27-05-2015

Aktīvā sastāvdaļa:
Neomycini sulphas, Polymyxini B sulfas, Nystatinum
Pieejams no:
Laboratoire Innotech International SAS, France
ATĶ kods:
G01AA51
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Neomycini sulphas, Polymyxini B sulfas, Nystatinum
Deva:
35000 SV/35000 SV/100000 SV
Zāļu forma:
Vaginālā kapsula, mīkstā
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Innothera Chouzy, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000166

Saskaņots ZVA 27.05.2015.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA PACIENTAM

POLYGYNAX® 35000 SV/35000 SV/ 100000 SV mīkstās vaginālās kapsulas

Neomycini sulfas / Polymyxini B sulfas / Nystatinum

Neomicīna sulfāts / Polimiksīna B sulfāts / Nistatīns

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju,

jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.

punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt :

1. Kas ir Polygynax® un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Polygynax® lietošanas

3. Kā lietot Polygynax®

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Polygynax®

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR POLYGYNAX® UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Pret Polygynax® jutīgu mikroorganismu izraisīta vaginīta un nespecifiska vaginīta lokālai

ārstēšanai.

Jāievēro oficiālās vadlīnijas par antibakteriālās terapijas lietošanas nepieciešamību.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS POLYGYNAX® LIETOŠANAS

Nelietojiet Polygynax® šādos gadījumos:

ja Jums ir paaugstināta jutība pret aktīvām vielām un/ vai jebkuru no palīgvielām (vai

krusteniska jutība);

alerģija pret zemesriekstiem vai soju;

ja lietojat maksts diafragmu vai lateksa prezervatīvus.

Šīs zāles parasti nav lietojamas kopā ar spermicīdiem līdzekļiem.

Šaubu gadījumā lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam.

Īpaša piesardzība, lietojot Polygynax® nepieciešama šādos gadījumos:

ja Jums ir lokālas nepanesamības vai alerģiskas reakcijas, ārstēšana ir jāpārtrauc;

ja paaugstinātas jutības reakcijas rodas lietojot antibiotikas lokāli, tad vēlāk, lietojot šīs

vai līdzīgas antibiotikas iekšķīgi, arī ir iespējama paaugstinātas jutības reakcija;

ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju, nelietojiet Polygynax®;

ja Jums ir nieru mazspēja, informējiet par to savu ārstu;

nepārsniedziet ārsta norādīto ārstēšanās ilgumu.

Šaubu gadījumā lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam.

Citas zāles un Polygynax

Nelietojiet Polygynax® vienlaicīgi ar spermicīdiem līdzekļiem (var neitralizēt lokāla spermicīda

pretapaugļošanās līdzekļa darbību) un prezervatīviem, jo prezervatīvs var saplīst.

Saskaņots ZVA 27.05.2015.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Polygynax®, līdzīgi kā citas zāles, grūtniecības laikā jālieto piesardzīgi un tikai tad, ja tās Jums

izrakstījis ārsts.

Tā kā nav ziņu par šo zāļu izdalīšanos mātes pienā, nelietojiet Polygynax® barošanas ar krūti

laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē.

Polygynax® satur hidrogenizētu sojas pupiņu eļļu.

Nelietojiet šīs zāles, ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju.

3. KĀ LIETOT POLYGYNAX®

Vienmēr lietojiet Polygynax® tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

TIKAI PIEAUGUŠIEM. Ievadīt pa vienai mīkstai vaginālajai kapsulai dziļi maksts dobumā

vakarā. Ārstēšanas ilgums 12 dienas.

Lietošanas veids

Vaginālai lietošanai.

Mīksto vaginālo kapsulu vēlams ievadīt guļus stāvoklī. Vieglāk to izdarīt, guļot uz muguras un

plati pievelkot ceļgalus pie sevis.

Ieteikumi:

Ārstēšanas laikā jāievēro personiskā higiēna (kokvilnas veļa, neveikt maksts skalošanu,

terapijas laikā neizmantot tamponus u.t.t.).

Terapiju nedrīkst pārtraukt mēnešreižu laikā.

Ārsts var nozīmēt ārstēšanu arī Jūsu partnerim, lai izvairītos no atkārtotas inficēšanās.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, arī Polygynax® dažiem pacientiem var izraisīt nevēlamas blakusparādības,

kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retas blakusparādības (novēro 1 līdz 10 no 10000 pacientiem)

Iespējama alerģiskas izcelsmes kontaktekzēma, kas var skart ne tikai ārstētos apvidus. Biežāk to

novēro ilgstošas lietošanas gadījumā.

Iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas (anafilaktiskais šoks, nātrene), sakarā ar sastāvā esošo

hidrogenizēto sojas pupiņu eļļu.

Nav zināms blakusparādību biežums (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Ārstēšanas īslaicīguma dēļ sistēmiskas toksicitātes (nieru, ausu bojājumu u.c.) iespējamība ir

neliela.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot tīkla vietni www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām,

Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Saskaņots ZVA 27.05.2015.

5. KĀ UZGLABĀT POLYGYNAX®

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko Polygynax® satur

Aktīvās vielas: viena mīkstā vaginālā kapsula satur 35000 SV neomicīna sulfāta (Neomycinum

sulfas), 35000 SV polimiksīna B sulfāta (Polymyxini B sulfas), 100000 SV nistatīna

(Nystatinum).

Citas satāvdaļas ir: glicerīns, želatīns, dimetikons 1000, hidrogenizēta sojas pupiņu eļļa,

polietilēnglikola un etilēnglikola palmitostearāts (Tefose 63), attīrīts ūdens.

Polygynax® ārējais izskats un iepakojums

Polygynax® zāļu forma ir mīkstās vaginālās kapsulas.

Polygynax® ir gludas, ovālas, blāvi dzeltenas līdz dzeltenas kapsulas.

Vienā kastītē ir 6 mīkstās vaginālās kapsulas.

Primārā iepakojuma tulkojums

POLYGYNAX

®

35 000 SV/35 000SV/ 100 000 SV

Mīkstās vaginālās kapsulas

Ievērot noteikto devu.

LABORATOIRE INNOTHECH INTERNATIONAL

Neomicīna sulfāts, polimiksīna B sulfāts, nistatīns

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL

22 avenue Aristide Briand

94 110 Arcueil, Francija.

Tel.: (33) 1 46 15 29 00

Fakss: (33) 1 45 46 40 15

e-pasts: innotech@innotechinernational.fr

Ražotājs

INNOTHERA CHOUZY

Rue Rene Chantereau – L’lsle Vert

41150 Chouzy sur Cisse, Francija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA « INNOTHERA BALTICS »,

Bauskas iela 33-101,

Rīga, LV-1004

Tel.: 67808604

e-pasts: innotherabaltics@apollo.lv

Saskaņots ZVA 27.05.2015.

PADOMS

KAS JUMS BŪTU JĀZIN PAR ANTIBIOTIKĀM? Antibiotikas ir aktīvas tikai pret baktēriju

izraisītām infekcijām. Tās neiedarbojas uz vīrusu izraisītām infekcijām. Jūsu ārsts ir izrakstījis

Jums šīs zāles, jo tās ir nepieciešamas Jūsu patreizējai saslimšanai. Baktērijas piemīt īpašība

izdzīvot vai pat vairoties antibiotiku klātbūtnē. Šo īpašību sauc par rezistenci. Rezistence var

palielināties, ja antibiotikas lieto neatbilstoši vai nevajadzīgi. Ja Jūs neievērosiet pareizu devu,

lietošanas biežumu un ārstēšanas laiku, Jūs veicināsiet rezistentu baktēriju veidošanos un

tādējādi paildzināsiet savu atveseļošanās laiku.

Rezultātā, lai saglabātu zāļu efektivitāti, nelietojiet antibiotikas bez vajadzības, vienīgi tad, ja

ārsts Jums tās nozīmējis, ievērojiet ārsta nozīmētās devas un ārstēšanas ilgumu. Nedodiet

antibiotikas citai personai, tās var nederēt viņa slimībai.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015. gada aprīlī.

Reģistrācijas Nr.I000166

Paralēli importēto zāļu atļaujas turētājs, pārmarķētājs un pārpakotājs: SIA "Jelgavfarm",

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tel.63022249

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju