Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

26-08-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Diosmīns
Pieejams no:
Laboratoires Innothera, France
ATĶ kods:
C05CA03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Diosmin
Deva:
600 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Innothera Chouzy, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000676

SASKAŅOTS ZVA 26.08.2020.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes

Diosminum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Phlebodia 600 mg apvalkoto tablešu lietošanas

Kā lietot Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes un kādam nolūkam tās lieto

Šīs zāles ir venotonisks un vazoprotektīvs līdzeklis. Zāles izraisa vēnu sašaurināšanos, palielina asinsvadu izturību

un mazina asinsvadu caurlaidību.

Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes lieto:

venozās un limfātiskās nepietiekamības simptomu (smaguma sajūta kājās, sāpes, nemierīgas kājas guļus

stāvoklī) mazināšanai;

akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai;

papildterapijai kapilāru trausluma gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms Phlebodia 600 mg apvalkoto tablešu lietošanas

Nelietojiet Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret diosmīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Phlebodia 600 mg apvalkoto tablešu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Venozās un limfātiskās nepietiekamības simptomi

Ja diskomforta sajūta un asinsvadu trauslums nemazinās 15 dienu laikā, konsultējieties ar ārstu.

Lai sasniegtu vislabāko efektu, šo zāļu lietošana jāapvieno ar veselīgu dzīvesveidu.

Izvairieties no sauļošanās, pārmērīga karstuma, ilgstošas stāvēšanas un palielinātas ķermeņa masas. Pastaigas un

piemērotu zeķu lietošana var uzlabot asins cirkulāciju.

Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes nepalīdzēs samazināt apakšējo ekstremitāšu pietūkumu, ja to izraisa sirds,

nieru vai aknu slimība.

Akūti hemoroīdu simptomi

Ja hemoroīdu simptomi saglabājas arī pēc dažu dienu ārstēšanas, nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Šo zāļu lietošana akūtu hemoroīdu simptomu gadījumā neaizvieto citu anālo slimību specifisku ārstēšanu.

SASKAŅOTS ZVA 26.08.2020.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav ieteicama lietošana bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Līdz šim nav ziņots par klīniski nozīmīgu zāļu mijiedarbību ar diosmīnu.

Phlebodia 600 mg apvalkoto tablešu lietošana kopā ar uzturu

Uzturs neietekmē Phlebodia 600 mg apvalkoto tablešu darbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Grūtniecības laikā šīs zāles drīkst lietot tikai saskaņā ar ārsta ieteikumu. Ja Jūs esat stāvoklī, nekavējoties

informējiet par to ārstu, jo tikai viņš var lemt par turpmākās ārstēšanas nepieciešamību.

Barošana ar krūti

Tā kā nav ziņu par zāļu izdalīšanos ar mātes pienu, to nav ieteicams lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Nav datu par diosmīna ietekmi uz cilvēku fertilitāti.

Pētījumi ar dzīvniekiem neietekmēja fertilitāti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes satur azokrāsvielu - košenila sarkano A (E124).

Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. Kā lietot Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas

Ieteicamā deva ir:

venozās un limfātiskās nepietiekamības simptomi: 1 tablete dienā ēšanas laikā;

akūtu hemoroīdu simptomi: 2 – 3 tabletes dienā ēšanas laikā.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tableti norijiet, uzdzerot pusglāzi ūdens.

Ja esat lietojis Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes vairāk nekā noteikts, pastāstiet to savam ārstam.

SASKAŅOTS ZVA 26.08.2020.

Ja esat aizmirsis lietot Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

sāpes vēderā.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, nieze, nātrene, sejas un kakla pietūkums (angioedēma);

vēdera pūšanās;

caureja;

gremošanas traucējumi;

slikta dūša.

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10000 cilvēkiem):

- vemšana.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts

aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs

varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Termin ważności (EXP))”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Phlebodia 600 mg apvalkotās tabletes satur

Aktīvā viela ir diosmīns. Viena tablete satur 600 mg diosmīna.

Citas sastāvdaļas ir talks, hidrofobs koloidālais silīcija dioksīds, mikronizēta stearīnskābe, hipromeloze

(E464), mikrokristāliska celuloze (E460), makrogola 400 stearāts, propilēnglikols, titāna dioksīds (E171),

košenila sarkanais A (E124), melnais dzelzs oksīds (E172), sarkanais dzelzs oksīds (E172), karnaubas

vasks (E903), bišu vasks (E901), šellaks (E904), 95

etilspirts.

Phlebodia 600 mg apvalkoto tablešu ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes ir rozā krāsā. Apvalkotās tabletes svars ir 935 mg.

Katrā PVH/alumīnija folijas blisterī ir 15 apvalkotās tabletes.

Kastītē ir 2 blisteri un lietošanas instrukcija.

Informācija uz primārā iepakojuma

Phlebodia

Diosminum

600 mg apvalkotās tabletes

SASKAŅOTS ZVA 26.08.2020.

LABORATOIRES INNOTHERA

Sērija (Lot) / Derīgs līdz (EXP)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Laboratoires INNOTHERA

22 avenue Aristide Briand

94110 ARCUEIL - Francija.

Ražotājs

INNOTHERA CHOUZY

Rue Rene Chantereau – L’lsle Vert

41150 Chouzy sur Cisse, Francija.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2020

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju