Pemetrexed Pfizer (previously known as Pemetrexed Hospira UK Limited)

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

20-08-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
pemetrexed ditromethamine
Pieejams no:
Pfizer Europe MA EEIG
ATĶ kods:
L01BA04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
pemetrexed
Ārstniecības grupa:
Folijskābe analogi, ANTIMETABOLITES
Ārstniecības joma:
Karcinoma, Kas Nav Maza Šūnu Plaušu, Mezoteliomu
Ārstēšanas norādes:
Ļaundabīgi pleiras mezotelioma Pemetrexed Hospira UK Limited kopā ar cisplatin ir indicēts, lai ārstētu ķīmijterapijas naivs pacientiem ar unresectable ļaundabīgi pleiras mezotelioma. Nav maza šūnu plaušu vēzis Pemetrexed Hospira UK Limited kopā ar cisplatin ir norādīts pirmās līnijas ārstēšana pacientiem ar lokāli papildu vai metastātiska nav maza šūnu plaušu vēzis, izņemot galvenokārt plakanšūnu histoloģiju (skatīt Za 5. iedaļa. Pemetrexed Hospira UK Limited ir norādījis, kā monotherapy uzturēšanas apstrāde vietas papildu vai metastātiska nav maza šūnu plaušu vēzis, izņemot galvenokārt plakanšūnu histoloģija pacientiem, kuru slimība nav progresējusi tūlīt pēc platīna ķīmijterapija (skatīt Za 5. iedaļa. Pemetrexed Hospira UK Limited ir norādījis, kā monotherapy par otrā līnija ārstēšana pacientiem ar lokāli papildu vai metastātiska nav maza šūnu plaušu vēzis, izņemot galvenokārt plakanšūnu histoloģiju (skatīt Za 5. iedaļa.
Produktu pārskats:
Revision: 6
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/004488
Autorizācija datums:
2017-04-24
EMEA kods:
EMEA/H/C/004488

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

20-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

20-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

20-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

22-01-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

22-01-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

20-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

30-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

20-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

20-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

20-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

20-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

30-05-2017

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Pemetrexed Pfizer 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Pemetrexedum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Pemetrexed Pfizer un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Pemetrexed Pfizer lietošanas

Kā lietot Pemetrexed Pfizer

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Pemetrexed Pfizer

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Pemetrexed Pfizer un kādam nolūkam to lieto

Pemetrexed Pfizer ir zāles, ko izmanto vēža ārstēšanai.

Pemetrexed Pfizer lieto kombinācijā ar cisplatīnu, citām pretvēža zālēm, ļaundabīgas pleiras

mezoteliomas (vēža veids, kas skar plaušu apvalku) ārstēšanai pacientiem, kuri iepriekš nav saņēmuši

ķīmijterapiju.

Pemetrexed Pfizer lieto arī kombinācijā ar cisplatīnu vēlīnas stadijas plaušu vēža sākotnējai ārstēšanai.

Pemetrexed Pfizer Jums var nozīmēt, ja Jums ir vēlīnas stadijas plaušu vēzis un slimība ir reaģējusi uz

ārstēšanu vai ja sākotnējā ķīmijterapija to nav būtiski mainījusi.

Pemetrexed Pfizer ir arī līdzeklis vēlīnas stadijas plaušu vēža ārstēšanai pacientiem, kuriem slimība

progresējusi pēc sākotnējās ķīmijterapijas.

2.

Kas jums jāzina pirms Pemetrexed Pfizer lietošanas

Nelietojiet Pemetrexed Pfizer šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret pemetreksedu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti; ārstēšanas ar Pemetrexed Pfizer laikā barošana ar krūti jāpārtrauc;

ja nesen esat saņēmis(-usi) vai plānojat saņemt vakcīnu pret dzelteno drudzi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pemetrexed Pfizer lietošanas konsultējieties ar ārstu vai slimnīcas farmaceitu.

Ja Jums pašlaik ir vai agrāk ir bijuši nieru darbības traucējumi, konsultējieties ar ārstu vai slimnīcas

farmaceitu, jo varbūt Jūs nedrīkstat saņemt Pemetrexed Pfizer.

Pirms katras infūzijas Jums paņems asins paraugus, lai novērtētu, vai Jums ir pietiekama nieru un aknu

darbība un lai pārbaudītu, vai Jums ir pietiekami daudz asins šūnu, lai saņemtu Pemetrexed Pfizer.

Ārsts var izlemt mainīt devu vai atlikt ārstēšanu atkarībā no Jūsu vispārējā stāvokļa un, ja asins šūnu

skaits ir pārāk mazs. Ja Jūs saņemat arī cisplatīnu, ārsts pārliecināsies, vai Jums ir pietiekama

hidratācija un saņemat atbilstošu ārstēšanu, lai pirms un pēc cisplatīna saņemšanas novērstu vemšanu.

Lūdzu, informējiet ārstu, ja Jums ir veikta vai ir paredzēta staru terapija, jo, lietojot Pemetrexed Pfizer,

var būt agrīna vai vēlīna reakcija uz starojumu.

Ja nesen esat vakcinēts, lūdzu, pastāstiet to ārstam, jo, lietojot Pemetrexed Pfizer, tas var izraisīt

nevēlamas blakusparādības.

Ja Jums pašreiz ir vai agrāk bijusi sirds slimība, lūdzu, pastāstiet to savam ārstam.

Ja Jums ap plaušām uzkrājas šķidrums, ārsts var izlemt izvadīt šo šķidrumu pirms Pemetrexed Pfizer

lietošanas.

Bērni un pusaudži

Pemetrexed Pfizer nav paredzēts lietošanai pediatriskā populācijā.

Citas zāles un Pemetrexed Pfizer

Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat jebkādas zāles sāpju vai iekaisuma (pietūkuma) ārstēšanai,

piemēram, zāles, ko sauc par nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL), tajā skaitā zāles, ko

pārdod bez ārsta receptes (piemēram, ibuprofēnu). Pieejami vairāku veidu NPL ar atšķirīgu darbības

ilgumu. Pamatojoties uz Jums plānoto Pemetrexed Pfizer infūzijas datumu un/vai nieru stāvokli,

ārstam Jums jāsniedz padoms par to, kādas zāles un kad Jūs varat lietot. Ja neesat pārliecināts,

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai kādas no Jūsu zālēm ir NPL.

Pastāstiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat

lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pastāstiet

par to ārstam. Grūtniecības laikā ir jāizvairās no Pemetrexed Pfizer lietošanas. Ārsts apspriedīs ar

Jums iespējamo risku, ko rada Pemetrexed Pfizer lietošana grūtniecības laikā. Ārstēšanas laikā ar

Pemetrexed Pfizer sievietēm jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Barošana ar krūti

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, pastāstiet par to ārstam. Ārstēšanas ar Pemetrexed Pfizer laikā jāpārtrauc

bērna barošana ar krūti.

Fertilitāte

Vīriešiem nav ieteicams kļūt par bērna tēvu Pemetrexed Pfizer lietošanas laikā un līdz 6 mēnešiem pēc

ārstēšanas, tādēļ Pemetrexed Pfizer terapijas laikā un vēl 6 mēnešus pēc tās jāizmanto efektīva

kontracepcijas metode. Ja vēlaties kļūt par bērna tēvu ārstēšanas laikā vai 6 mēnešu laikā pēc zāļu

saņemšanas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Pirms ārstēšanas uzsākšanas Jūs varat konsultēties

par spermas saglabāšanu. Vīriešiem pirms ārstēšanas sākšanas ieteicams konsultēties par spermas

uzglabāšanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pemetrexed Pfizer Jums var izraisīt nogurumu. Esiet uzmanīgs, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot

mehānismus.

3.

Kā lietot Pemetrexed Pfizer

Pemetrexed Pfizer deva ir 500 miligrami uz katru ķermeņa virsmas laukuma kvadrātmetru. Jums

izmērīs auguma garumu un Jūs nosvērs, lai aprēķinātu ķermeņa virsmas laukumu. Ārsts izmantos šo

ķermeņa virsmas laukumu, lai aprēķinātu Jums pareizo devu. Šo devu var pielāgot vai ārstēšanu var

atlikt atkarībā no Jūsu asins šūnu skaita un Jūsu vispārējā stāvokļa. Pirms ievadīšanas Jums slimnīcas

farmaceits, medicīnas māsa vai ārsts sajauks Pemetrexed Pfizer pulveri ar ūdeni injekcijām un 5%

glikozes šķīdumu.

Jūs vienmēr saņemsiet Pemetrexed Pfizer infūzijas veidā kādā no vēnām. Infūzija ilgs aptuveni

10 minūtes.

Lietošana kombinācijā ar cisplatīnu

Ārsts vai slimnīcas farmaceits noteiks Jums nepieciešamo devu, ņemot vērā Jūsu garumu un ķermeņa

masu. Cisplatīnu arī ievada infūzijas veidā vienā no vēnām aptuveni 30 minūtes pēc tam, kad pabeigta

Pemetrexed Pfizer infūzija. Cisplatīna infūzija ilgs aptuveni 2 stundas.

Parasti Jums infūzija jāsaņem vienu reizi 3 nedēļās.

Papildu zāles

Kortikosteroīdi: ārsts Jums parakstīs steroīdu tabletes (kas atbilst 4 miligramiem deksametazona

divreiz dienā), kas Jums būs jālieto dienu pirms ārstēšanas ar Pemetrexed Pfizer, Pemetrexed Pfizer

lietošanas dienā un dienu pēc tam. Šīs zāles Jums jālieto, lai samazinātu ādas reakciju biežumu un

smaguma pakāpi, kas Jums var rasties pretvēža terapijas laikā.

Vitamīnu papildterapija: Pemetrexed Pfizer lietošanas laikā ārsts Jums parakstīs iekšķīgi folskābi

(vitamīnu) vai folskābi saturošus multivitamīnus (350 – 1000 mikrogramus), kas Jums būs jālieto

vienu reizi dienā. Jums jālieto vismaz 5 devas 7 dienas pirms Pemetrexed Pfizer pirmās devas

lietošanas. Jums jāturpina lietot folskābi 21 dienu pēc Pemetrexed Pfizer pēdējās devas lietošanas. Jūs

saņemsiet arī B

vitamīna injekciju (1 000 mikrogrami) nedēļu pirms Pemetrexed Pfizer lietošanas un

pēc tam aptuveni vienu reizi 9 nedēļās (atbilstoši 3 Pemetrexed Pfizer terapijas kursiem). B

vitamīns

un folskābe Jums tiek nozīmēti, lai samazinātu iespējamo pretvēža terapijas toksisko ietekmi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu, ja pamanāt kādu no šīm reakcijām:

drudzis vai infekcija (bieži): ja Jums ir temperatūra 38 ºC vai augstāka, svīšana vai infekcijas

pazīmes (jo Jums var būt mazāk balto asins šūnu nekā norma, kas ir novērojams ļoti bieži).

Infekcija (sepse) var būt smaga un izraisīt nāvi;

ja Jūs sajūtat sāpes krūtīs (bieži) vai Jums ir ātra sirdsdarbība (retāk);

ja Jums ir sāpes, apsārtums, pietūkums vai čūlas mutes dobumā (ļoti bieži);

alerģiska reakcija: ja Jums rodas izsitumi uz ādas (ļoti bieži)/dedzināšanas vai durstīšanas sajūta

(bieži) vai drudzis (bieži). Retos gadījumos ādas reakcijas var būt smagas un izraisīt nāvi.

Sazinieties ar savu ārstu, ja Jums ir smagi izsitumi, nieze vai bullas (Stīvensa-Džonsona

sindroms vai toksiska epidermas nekrolīze);

ja Jums rodas nogurums, ģībšanas sajūta, viegli rodas elpas trūkums vai ja Jūs izskatāties bāls

(jo Jums var būt mazāk hemoglobīna nekā norma, kas ir novērojams ļoti bieži);

ja Jums rodas asiņošana no smaganām, deguna vai mutes, vai asiņošana, kas neapstājas, sārts

vai rozīgs urīns, negaidīts asinsizplūdums (jo Jums var būt mazāk trombocītu nekā norma, kas ir

novērojams ļoti bieži);

ja Jums rodas pēkšņs elpas trūkums, stipras sāpes krūtīs vai klepus ar asiņainām krēpām (retāk)

(tas var liecināt par trombu plaušu asinsvados).

Lietojot Pemetrexed Pfizer, iespējamās blakusparādības ir šādas.

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Mazs balto asins šūnu skaits.

Zems hemoglobīna līmenis (anēmija).

Mazs trombocītu skaits.

Caureja.

Vemšana.

Sāpes, apsārtums, pietūkums vai čūlas mutē.

Slikta dūša.

Ēstgribas zudums.

Nogurums (nespēks).

Izsitumi.

Matu izkrišana.

Aizcietējums.

Sajūtu zudums.

Nieres: izmainītas asins analīzes.

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

Alerģiska reakcija: izsitumi uz ādas/dedzinoša vai durstoša sajūta.

Infekcija, ieskaitot sepsi.

Drudzis.

Atūdeņošanās (dehidratācija).

Nieru mazspēja.

Ādas kairinājums un nieze.

Sāpes krūtīs.

Muskuļu vājums.

Konjunktivīts (acs iekaisums).

Kuņģa darbības traucējumi.

Sāpes vēderā.

Garšas izmaiņas.

Aknas: izmainītas asins analīzes.

Asarojošas acis.

Pastiprināta ādas pigmentācija.

Retāk (var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

Akūta nieru mazspēja.

Ātra sirdsdarbība.

Barības vada gļotādas iekaisums novērots, lietojot Pemetrexed Pfizer/staru terapiju.

Kolīts (resnās zarnas gļotādas iekaisums ar vienlaicīgu zarnu vai taisnās zarnas asiņošanu).

Intersticiāls pneimonīts (rētaini plaušu gaisa maisu bojājumi).

Tūska (pārmērīga šķidruma uzkrāšanās organisma audos, kas rada pietūkumu). Dažiem pacientiem

bijusi sirdslēkme, insults vai „mikroinsults”, lietojot Pemetrexed Pfizer parasti kopā ar citu pretvēža

terapiju.

Pancitopēnija— maza leikocītu, eritrocītu un trombocītu skaita kombinācija.

Pacientiem, kuri pirms Pemetrexed Pfizer terapijas, tās laikā vai pēc tās ārstēti arī ar staru terapiju, var

rasties starojuma pneimonīts (plaušu gaisa maisu rētošanās, kas saistīta ar staru terapiju).

Ziņots par sāpēm ekstremitātēs, zemu temperatūru un ādas krāsas pārmaiņām.

Trombi plaušu asinsvados (plaušu embolija).

Reti (var skart ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem)

Ar staru terapiju saistīti specifiski, smagi ādas bojājumi (smagam saules apdegumam līdzīgi ādas

bojājumi), kas var rasties uz iepriekš apstarotas ādas vairākas dienas vai gadus pēc apstarošanas.

Bullozi stāvokļi (ar ādas lobīšanos saistītas slimības), ieskaitot Stīvensa-Džonsona sindromu un

toksisku epidermas nekrolīzi.

Hemolītiskā anēmija (anēmija, kuras cēlonis ir eritrocītu bojāeja).

Hepatīts (aknu iekaisums).

Anafilaktisks šoks (smaga alerģiska reakcija).

Nav zināmi: sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem

Apakšējo ekstremitāšu pietūkums ar sāpēm un apsārtumu.

Pastiprināta urīna izdalīšanās.

Slāpes un pastiprināta ūdens uzņemšana.

Hipernatrēmija – paaugstināts nātrija līmenis asinīs.

Ādas, galvenokārt apakšējo ekstremitāšu, iekaisums ar pietūkumu, sāpēm un apsārtumu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Pemetrexed Pfizer

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes/ etiķetes pēc Der.līdz.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

100 mg flakons jāuzglabā temperatūrā līdz 30 °C.

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

500 mg flakonam nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pemetrexed Pfizer 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

1000 mg flakonam nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pēc pulvera izšķīdināšanas un infūziju šķīdums: ja zāles ir pagatavotas atbilstoši norādījumiem, ir

pierādīta to ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā uz 24 stundām, uzglabājot ledusskapī

(temperatūrā no 2 °C līdz 8 °C) un 25 °C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jālieto nekavējoties. Ja zāles netiek lietotas nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs lietotājs, un tas nedrīkst pārsniegt

24 stundas 2 – 8°C temperatūrā.

Pagatavotais šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains līdz dzeltenā vai zaļgandzeltenā krāsā, kas nelabvēlīgi

neietekmē zāļu kvalitāti. Pirms parenterālu zāļu lietošanas, ir vizuāli jāpārbauda, vai tajās nav redzamu

daļiņu vai nav novērojama krāsas maiņa. Ja zālēs ir novērojamas daļiņas, tās nedrīkst lietot.

Šīs zāles paredzētas tikai vienreizējai lietošanai; neizlietotais šķīdums jāiznīcina atbilstoši vietējām

prasībām.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pemetrexed Pfizer satur

Aktīvā viela ir pemetrekseds.

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai: katrs flakons satur

100 miligramus pemetrekseda (pemetrekseda ditrometamīna veidā).

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai: katrs flakons satur

500 miligramus pemetrekseda (pemetrekseda ditrometamīna veidā).

Pemetrexed Pfizer 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai: katrs flakons satur

1000 miligramus pemetrekseda (pemetrekseda ditrometamīna veidā).

Pēc izšķīdināšanas šķīdums satur 25 mg/ml pemetrekseda. Pirms ievadīšanas veselības aprūpes

speciālistam ir jāveic papildus atšķaidīšana.

Cita sastāvdaļa ir mannīts.

Pemetrexed Pfizer ārējais izskats un iepakojums

Pemetrexed Pfizer ir pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai stikla flakonā. Tas ir balts

līdz gaiši dzeltens vai zaļgandzeltens liofolizēts pulveris.

Katrs iepakojums satur vienu stikla flakonu ar 100 mg, 500 mg vai 1000 mg pemetrekseda

(pemetrekseda ditrometamīna veidā).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Beļģija

Ražotājs

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Lielbritānija

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0) 800 8535555

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer

Tél: + 33 (0) 1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: +371 670 35 775

UK

Hospira UK Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas un veselības aprūpes speciālistiem:

Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu

1. Pemetrekseda šķīdināšanas un turpmākas atšķaidīšanas laikā ievadīšanai intravenozas infūzijas

veidā ievērojiet aseptikas tehniku.

2. Aprēķiniet devu un nepieciešamo Pemetrexed Pfizer flakonu skaitu. Katrā flakonā ir vairāk

pemetrekseda, lai nodrošinātu uz etiķetes norādītā daudzuma iegūšanu.

3. Pemetrexed Pfizer izšķīdināšanai drīkst izmantot tikai sterilu ūdeni injekcijām.

Pemetrexed Pfizer 100 mg flakons:

izšķīdiniet katru 100 mg flakonu 4,2 ml sterilā ūdenī injekcijām, iegūstot šķīdumu, kas satur 25 mg/ml

pemetrekseda.

Pemetrexed Pfizer 500 mg flakons:

izšķīdiniet katru 500 mg flakonu 20 ml sterilā ūdenī injekcijām, iegūstot šķīdumu, kas satur 25 mg/ml

pemetrekseda.

Pemetrexed Pfizer 1000mg flakons:

izšķīdiniet katru 1000 mg flakonu 40 ml sterilā ūdenī injekcijām, iegūstot šķīdumu, kas satur 25 mg/ml

pemetrekseda.

Viegli groziet katru flakonu, līdz pulveris ir pilnīgi izšķīdis. Iegūtais šķīdums ir dzidrs, un tā krāsa ir

no bezkrāsainas līdz dzeltenai vai zaļgani dzeltenai, kam nav nelabvēlīgas ietekmes uz preparāta

kvalitāti. Pagatavotā šķīduma pH ir robežās no 5,7 līdz 7,7. Nepieciešama turpmāka atšķaidīšana.

4. Pemetrexed Pfizer tālāk drīkst atšķaidīt tikai ar 5% glikozes šķīdumu, kas nesatur konservantus.

Atbilstošs pagatavotā pemetrekseda šķīduma tilpums jāatšķaida līdz 100 ml ar 5% glikozes šķīdumu

injekcijām bez konservantiem un jāievada intravenozas infūzijas veidā 10 minūšu laikā.

5. Iepriekš norādītajā veidā sagatavotie pemetrekseda infūziju šķīdumi ir saderīgi ar polivinilhlorīda un

poliolefīna ievadīšanas sistēmām un infūzijas maisiem. Pemetrekseds nav saderīgs ar šķīdinātājiem,

kas satur kalciju, arī Ringera laktāta šķīdumu injekcijām un Ringera šķīdumu injekcijām.

6. Parenterāli ievadāmās zāles pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda, vai tās nesatur sīkas daļiņas un, vai

nav mainījusies to krāsa. Ja redzamas sīkas daļiņas, nelietojiet zāles.

7. Pemetrekseda šķīdumi ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai atlikušie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Piesardzības pasākumi sagatavošanas un ievadīšanas laikā:

Tāpat kā lietojot citus iespējami toksiskus pretvēža līdzekļus, sagatavojot pemetrekseda infūziju

šķīdumus, jāievēro piesardzība. Ieteicams lietot cimdus. Ja pemetrekseda šķīdums nonāk saskarē ar

ādu, nekavējoties un rūpīgi nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja pemetrekseda šķīdumi nonāk

saskarē ar gļotādu, rūpīgi noskalojiet to ar ūdeni. Pemetrekseds nav čūlas veidojošs līdzeklis.

Pemetrekseda ekstravazācijas gadījumā specifiska antidota nav. Dažos gadījumos ziņots par

pemetrekseda ekstravazāciju, ko pētnieki nevērtēja kā nopietnu. Ekstravazācija jāārstē atbilstoši

vietējai standarta praksei, tāpat kā lietojot citus čūlas neveidojošus līdzekļus.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Pemetrexed Pfizer 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katrs flakons satur 100 mg pemetrekseda (pemetrekseda ditrometamīna veidā) (Pemetrexedum).

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katrs flakons satur 500 mg pemetrekseda (pemetrekseda ditrometamīna veidā) (Pemetrexedum).

Pemetrexed Pfizer 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katrs flakons satur 1000 mg pemetrekseda (pemetrekseda ditrometamīna veidā) (Pemetrexedum).

Pēc pagatavošanas (skatīt 6.6. apakšpunktu) katrs flakons satur 25 mg/ml pemetrekseda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Balts līdz gaiši dzeltens vai zaļgani dzeltens liofilizēts pulveris.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Ļaundabīga pleiras mezotelioma

Pemetrexed Pfizer kombinācijā ar cisplatīnu indicēts iepriekš ar ķīmijterapiju neārstētu pacientu,

kuriem ir nerezecējama ļaundabīga pleiras mezotelioma, ārstēšanai.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Pemetrexed Pfizer kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts pirmās izvēles terapijai pacientiem ar lokāli

progresējošu vai metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (skatīt 5.1.

apakšpunktu).

Pemetrexed Pfizer indicēts kā monoterapija lokāli progresējoša vai metastātiska nesīkšūnu plaušu vēža

bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas uzturošai terapijai pacientiem, kuriem slimība nav progresējusi

uzreiz pēc platīnu saturošas ķīmijterapijas (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pemetrexed Pfizer ir indicēts otrās izvēles monoterapijai pacientiem ar lokāli progresējošu vai

metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Pemetreksedu drīkst lietot tikai pretvēža ķīmijterapijas lietošanā kvalificēta ārsta uzraudzībā.

Devas

Pemetrekseds kombinācijā ar cisplatīnu

Ieteicamā pemetrekseda deva ir 500 mg/m

ķermeņa virsmas laukuma (ĶVL), ievadot intravenozas

infūzijas veidā 10 minūšu laikā katra 21 dienas cikla pirmajā dienā. Ieteicamā cisplatīna deva ir

75 mg/m

ĶVL infūzijas veidā 2 stundu laikā aptuveni 30 minūtes pēc pemetrekseda infūzijas katra

21 dienas cikla pirmajā dienā. Pirms un/vai pēc cisplatīna lietošanas pacientam jāsaņem atbilstoša

pretvemšanas ārstēšana un atbilstoša hidratācija (specifiskus norādījumus par devu skatīt arī cisplatīna

zāļu aprakstā).

Pemetrekseds monoterapijā

Pacientiem, kuriem ārstē nesīkšūnu plaušu vēzi pēc iepriekš veiktas ķīmijterapijas, ieteicamā

pemetrekseda deva ir 500 mg/m

ĶVL, ievadot intravenozas infūzijas veidā 10 minūšu laikā katra

21 dienas cikla pirmajā dienā.

Premedikācijas shēma

Lai mazinātu ādas reakciju sastopamību un smaguma pakāpi, jālieto kortikosteroīds dienu pirms

pemetrekseda lietošanas, lietošanas dienā un vienu dienu pēc tam. Kortikosteroīdam jāatbilst 4 mg

deksametazona, ko lieto iekšķīgi divreiz dienā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lai mazinātu toksicitāti, ar pemetreksedu ārstētiem pacientiem jāsaņem arī vitamīnu papildterapija

(skatīt 4.4. apakšpunktu). Pacientiem jālieto folskābe iekšķīgi vai folskābi saturoši multivitamīni (350

– 1 000 mikrogramu) katru dienu. 7 dienas pirms pemetrekseda pirmās devas ievadīšanas jālieto

vismaz 5 devas folskābes un jāturpina to lietot visu terapijas kursu un 21 dienu pēc pemetrekseda

pēdējās devas. Pacientiem jāsaņem arī intramuskulāra B

vitamīna injekcija (1 000 mikrogrami)

nedēļu pirms pemetrekseda pirmās devas ievadīšanas un pēc tam vienu reizi ik pēc 3 cikliem.

Turpmākas B

vitamīna injekcijas var veikt tajā pašā dienā, kad tiek lietots pemetrekseds.

Kontrole

Pacienti, kuri saņem pemetreksedu, jākontrolē pirms katras devas lietošanas, veicot pilnu asins analīzi,

tajā skaitā nosakot leikocītu formulu (WCC) un trombocītu skaitu. Pirms katra ķīmijterapijas kursa

jāpaņem asinis bioķīmiskām analīzēm, lai novērtētu nieru un aknu darbību. Pirms jebkura

ķīmijterapijas cikla uzsākšanas pacientiem jāatbilst šādiem kritērijiem: absolūtajam neitrofilo leikocītu

skaitam (ANS) jābūt ≥ 1500 šūnas /mm

un trombocītu skaitam jābūt ≥ 100 000 šūnas/mm

Kreatinīna klīrensam jābūt ≥ 45 ml/min.

Kopējam bilirubīna līmenim jābūt ≤ 1,5 reizes virs normas augšējās robežas. Sārmainās fosfatāzes

(SF), aspartātaminotransferāzes (AsAT) un alanīnaminotransferāzes (AlAT) līmenim jābūt ≤ 3 reizes

virs normas augšējās robežas. Ja audzējs ir skāris aknas, pieņemams ir sārmainās fosfatāzes, AsAT un

AlAT līmenis ≤ 5 reizes virs normas augšējās robežas.

Devas pielāgošana

Devas pielāgošana nākamā cikla sākumā jāveic, ņemot vērā mazāko asins šūnu skaitu vai maksimālo

nehematoloģisko toksicitāti no iepriekšējā terapijas cikla. Ārstēšanu var atlikt, lai dotu pietiekamu

laiku atlabšanai. Pēc atlabšanas pacienti jāārstē atkārtoti, izmantojot 1., 2. un 3. tabulā sniegtās

vadlīnijas, kas piemērojamas, ja pemetreksedu lieto monoterapijā vai kombinācijā ar cisplatīnu.

1. tabula. Pemetrekseda (monoterapijā vai kombinētā terapijā) un cisplatīna devas pielāgošanas

tabula – hematoloģiskā toksicitāte

Mazākais ANS < 500/mm

un mazākais trombocītu

skaits ≥ 50 000/mm

75% no iepriekšējās devas (gan

pemetreksedam, gan cisplatīnam)

Mazākais trombocītu skaits < 50 000/mm

neatkarīgi

no mazākā ANS

75% no iepriekšējās devas (gan

pemetreksedam, gan cisplatīnam)

Mazākais trombocītu skaits <50 000/mm

ar asiņošanu

neatkarīgi no mazākā ANS

50% no iepriekšējās devas (gan

pemetreksedam, gan cisplatīnam)

Šie kritēriji atbilst Nacionālā vēža institūta vispārējo toksicitātes kritēriju (VTK v2.0; NVI 1998)

≥VTK 2. pakāpes asiņošanas definīcijai.

Ja pacientam rodas ≥ 3. pakāpes nehematoloģiska toksicitāte (izņemot neirotoksicitāti), pemetrekseda

lietošana jāpārtrauc līdz rādītājs atjaunojas pacienta pirmsterapijas līmenī vai zemākā. Ārstēšana

jāatsāk atbilstoši 2. tabulā sniegtajām vadlīnijām.

2. tabula. Pemetrekseda (monoterapijā vai kombinētā terapijā) un cisplatīna devas pielāgošanas

tabula – nehematoloģiskā toksicitāte

a, b

Pemetrekseda deva

(mg/m

2

)

Cisplatīna deva (mg/m

2

)

Jebkura 3. vai 4. pakāpes toksicitāte,

izņemot mukozītu

75% no iepriekšējās devas

75% no iepriekšējās devas

Jebkura caureja, kuras dēļ

nepieciešama stacionēšana (neatkarīgi

no pakāpes), vai 3. vai 4. pakāpes

caureja

75% no iepriekšējās devas

75% no iepriekšējās devas

3. vai 4. pakāpes mukozīts

50% no iepriekšējās devas

100% no iepriekšējās devas

Nacionālā vēža institūta vispārējie toksicitātes kritēriji (VTK v2.0; NVI 1998)

Izņemot neirotoksicitāti

Neirotoksicitātes gadījumā ieteicamā pemetrekseda un cisplatīna devas pielāgošana ir aprakstīta

3. tabulā. Pacientam ir jāpārtrauc terapija, ja rodas 3. vai 4. pakāpes neirotoksicitāte.

3. tabula – Pemetrekseda (monoterapijā vai kombinētā terapijā) un cisplatīna devas

pielāgošanas tabula – neirotoksicitāte

VTK

a

pakāpe

Pemetrekseda deva (mg/m

2

)

Cisplatīna deva (mg/m

2

)

100% no iepriekšējās devas

100% no iepriekšējās devas

100% no iepriekšējās devas

50% no iepriekšējās devas

Nacionālā vēža institūta vispārējie toksicitātes kritēriji (VTK v2.0; NVI 1998)

Ārstēšana ar pemetreksedu jāpārtrauc, ja pacientam rodas 3. vai 4. pakāpes hematoloģiska vai

nehematoloģiska toksicitāte pēc 2 devas samazināšanas reizēm, vai nekavējoties, ja tiek novērota 3.

vai 4. pakāpes neirotoksicitāte.

Gados vecāki pacienti

Klīniskajos pētījumos nav konstatēts, ka 65 gadus veciem vai vecākiem cilvēkiem ir paaugstināts

nevēlamo blakusparādību risks, salīdzinot ar pacientiem, kuri ir jaunāki par 65 gadiem. Cita veida

devas samazināšana papildus tai, kas ieteikta visiem pacientiem, nav nepieciešama.

Pediatriskā populācija

Pemetrekseds nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā ļaundabīgas pleiras mezoteliomas un

nesīkšūnu plaušu vēža gadījumā.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem (standarta Cockcroft un Gault formula vai glomerulārās

filtrācijas ātrums, kas noteikts ar Tc99m-DPTA seruma klīrensa metodi)

Pemetrekseds tiek izvadīts galvenokārt neizmainītā veidā caur nierēm. Klīniskajos pētījumos

pacientiem ar kreatinīna klīrensu ≥ 45 ml/min nebija nepieciešama cita veida devas pielāgošana kā

tikai tā, kas ieteikta visiem pacientiem. Dati par pemetrekseda lietošanu pacientiem, kuriem kreatinīna

klīrenss ir mazāks par 45 ml/min, nav pietiekami, tādēļ pemetrekseda lietošana nav ieteicama (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Sakarība starp AsAT, AlAT vai kopējā bilirubīna līmeni un pemetrekseda farmakokinētiku nav

konstatēta. Tomēr pacienti ar aknu darbības traucējumiem, piemēram, tie, kuriem bilirubīna līmenis

> 1,5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu un/vai 5 aminotransferāžu līmenis > 3,0 reizes pārsniedz

normas augšējo robežu (nav metastāžu aknās), vai > 5,0 reizes pārsniedz normas augšējo robežu (ir

metastāzes aknās), nav specifiski pētīti.

Lietošanas veids

Informāciju par piesardzības pasākumiem, kas jāveic pirms rīkošanās ar Pemetrexed Pfizer vai tā

lietošanas laikā, skatīt 6.6. apakšpunktā.

Pemetrexed Pfizer paredzēts intravenozai lietošanai. Tas jāievada intravenozas infūzijas veidā

10 minūšu laikā katra 21 dienas cikla pirmajā dienā. Ieteikumus par Pemetrexed Pfizer sagatavošanu

un atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Bērna barošana ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Vienlaicīga dzeltenā drudža vakcīnas ievadīšana (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pemetrekseds var nomākt kaulu smadzeņu darbību, kas izpaužas ar neitropēniju, trombocitopēniju un

anēmiju (vai pancitopēniju) (skatīt 4.8. apakšpunktu). Kaulu smadzeņu nomākums parasti ir devu

ierobežojoša toksicitāte. Jānovēro, vai pacientiem terapijas laikā nerodas kaulu smadzeņu nomākums,

un pemetreksedu nedrīkst ievadīt pacientiem, kamēr absolūtais neitrofilo leikocītu skaits (ANS) nav

atjaunojies ≥ 1500 šūnas/mm

līmenī un trombocītu skaits nav atjaunojies ≥ 100 000 šūnas/mm

līmenī. Devu turpmākos ciklos samazina, ņemot vērā mazāko ANS, trombocītu skaitu un maksimālo

nehematoloģisko toksicitāti, kas novērota iepriekšējā ciklā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Mazāka toksicitāte un samazināta 3./4. pakāpes hematoloģiskas un nehematoloģiskas toksicitātes,

piemēram, neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un infekcijas ar 3./4. pakāpes neitropēniju sastopamība

ir ziņota, ja iepriekš ir veikta ārstēšana ar folskābi un B

vitamīnu. Tādēļ visiem pacientiem, kuri tiek

ārstēti ar pemetreksedu, jāiesaka lietot profilaktiski folskābi un B

vitamīnu, lai samazinātu ar

ārstēšanu saistīto toksicitāti (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri iepriekš nav ārstēti ar kortikosteroīdu, ziņots par ādas reakcijām. Iepriekšēja ārstēšana

ar deksametazonu (vai līdzvērtīgām zālēm) var samazināt ādas reakciju sastopamību un smaguma

pakāpi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pētīts nepietiekams daudzums pacientu, kuriem kreatinīna klīrenss ir < 45 ml/min. Tādēļ pemetrekseda

lietošana pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir < 45 ml/min, nav ieteicama (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 45 - 79 ml/min) jāizvairās no

tādu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) kā ibuprofēns un acetilsalicilskābe (> 1,3 g dienā)

lietošanas 2 dienas pirms pemetrekseda lietošanas, tā lietošanas dienā un vismaz 2 dienas pēc tam

(skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru mazspēju, kuri ir piemēroti pemetrekseda terapijai, NPL ar

ilgu eliminācijas pusperiodu lietošana jāpārtrauc vismaz 5 dienas pirms pemetrekseda lietošanas, tā

lietošanas dienā un vismaz 2 dienas pēc tam (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Lietojot pemetreksedu monoterapijā vai kopā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem, ir ziņots par

nopietniem nieru darbības traucējumiem, tajā skaitā par akūtu nieru mazspēju. Daudziem pacientiem,

kuriem radās šādi traucējumi, bija nieru darbības traucējumu riska faktori, tajā skaitā dehidratācija,

hipertensija vai diabēts anamnēzē. Pēcreģistrācijas periodā, lietojot pemetreksedu vienu pašu vai kopā

ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem, ir ziņots arī par nefrogēnu bezcukura diabētu un nieru tubulāru

nekrozi. Vairums no šīm blakusparādībām izzuda pēc pemetrekseda lietošanas pārtraukšanas. Pacienti

regulāri jākontrolē, vai nav akūta tubulāra nekroze, pavājināta nieru darbība un nefrogēna bezcukura

diabēta pazīmes un simptomi (piemēram, hipernatrēmija).

Šķidruma trešajā telpā, piemēram, izsvīduma pleirā vai ascīta, ietekme uz pemetreksedu nav pilnīgi

noskaidrota. Pemetrekseda 2. fāzes pētījumā 31 pacientam ar norobežotu audzēju un stabilu šķidrumu

trešajā telpā nebija atšķirības koncentrācijā plazmā vai klīrensā, kas standartizēti pēc pemetrekseda

devas, salīdzinot ar pacientiem bez šķidruma uzkrāšanās trešajā telpā. Tādēļ ir jāapsver trešās telpas

šķidruma uzkrāšanās drenāža pirms ārstēšanas ar pemetreksedu, bet tā var arī nebūt nepieciešama.

Kombinācijā ar cisplatīnu lietota pemetrekseda kuņģa-zarnu trakta toksicitātes dēļ novēroja smagu

dehidratāciju. Tāpēc pacientiem pirms un/vai pēc terapijas jāsaņem adekvāta pretvemšanas ārstēšana

un atbilstoša hidratācija.

Pemetrekseda klīniskajos pētījumos, parasti lietojot kombinācijā ar citu citotoksisku līdzekli, retāk

radās smagi kardiovaskulāri traucējumi, tajā skaitā miokarda infarkts, un cerebrovaskulāri traucējumi.

Vairumam pacientu, kuriem novēroja šos traucējumus, jau iepriekš bija kardiovaskulāri riska faktori

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Vēža pacientiem bieži ir nomākta imunitāte. Tādēļ nav ieteicams vienlaicīgi ievadīt dzīvas novājinātas

vakcīnas (skatīt 4.3 un 4.5. apakšpunktu).

Pemetreksedam var būt ģenētiski bojājoša iedarbība. Dzimumbriedumu sasniegušajiem vīriešiem

ieteicams nekļūt par bērna tēvu ārstēšanas laikā un līdz 6 mēnešiem pēc tam. Ieteicams lietot

kontracepcijas līdzekļus vai atturēties no dzimumdzīves. Tā kā pemetrekseda terapija var izraisīt

neatgriezenisku neauglību, vīriešiem pirms ārstēšanas uzsākšanas ieteicams konsultēties par spermas

uzglabāšanu.

Reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas laikā ar pemetreksedu jālieto efektīva kontracepcijas

metode (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri pirms vai pēc pemetrekseda terapijas, vai tās laikā ir ārstēti ar staru terapiju, ir ziņots

par jonizējoša starojuma izraisītu pneimonītu. Šiem pacientiem jāpievērš īpaša uzmanība, kā arī

jāievēro piesardzība, lietojot citas radiosensibilizējošas zāles.

Pacientiem, kuri pirms vairākām nedēļām vai gadiem saņēmuši staru terapiju, ziņots par staru terapijas

atcelšanas sindromu (specifiskiem, smagiem, ar staru terapiju saistītiem ādas bojājumiem).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pemetrekseds galvenokārt tiek izvadīts neizmainītā veidā caur nierēm tubulārās sekrēcijas ceļā un

mazākā mērā glomerulārās filtrācijas ceļā. Lietošana vienlaicīgi ar nefrotoksiskām zālēm (piemēram,

aminoglikozīdiem, cilpas diurētiskiem līdzekļiem, platīna savienojumiem, ciklosporīnu) var aizkavēt

pemetrekseda klīrensu. Šī kombinācija jālieto piesardzīgi. Ja nepieciešams, stingri jākontrolē

kreatinīna klīrenss.

Lietojot vienlaicīgi ar vielām, kas arī tiek sekretētas kanāliņos (piemēram, probenecīdu, penicilīnu),

var aizkavēties pemetrekseda klīrenss. Jāievēro piesardzība, ja šīs zāles tiek kombinētas ar

pemetreksedu. Nepieciešamības gadījumā rūpīgi jākontrolē kreatinīna klīrenss.

Pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss ≥ 80 ml/min) nesteroīdo pretiekaisuma

līdzekļu lielu devu lietošana (NPL, piemēram, ibuprofēna > 1600 mg dienā) un acetilsalicilskābes

lietošana lielā devā (≥ 1,3 g dienā) var mazināt pemetrekseda elimināciju un līdz ar to palielināt

pemetrekseda blakusparādību rašanos. Tādēļ jāievēro piesardzība, lietojot lielas NPL devas vai

acetilsalicilskābi vienlaicīgi ar pemetreksedu pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss

≥ 80 ml/min).

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 45 – 79 ml/min), jāizvairās

no pemetrekseda lietošanas vienlaicīgi ar NPL (piemēram, ibuprofēnu) vai acetilsalicilskābi lielākā

devā 2 dienas pirms pemetrekseda lietošanas, tā lietošanas dienā un 2 dienas pēc tam (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Tā kā nav datu par iespējamo mijiedarbību ar NPL, kam ir garāki eliminācijas pusperiodi, piemēram,

piroksikāmu vai rofekoksibu, to lietošana vienlaicīgi ar pemetreksedu pacientiem ar vieglu vai vidēji

smagu nieru mazspēju jāpārtrauc vismaz 5 dienas pirms pemetrekseda lietošanas, tā lietošanas dienā

un vismaz 2 dienas pēc tam (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja nepieciešama vienlaicīga NPL lietošana,

pacienti ir rūpīgi jākontrolē, vai nerodas toksicitāte, īpaši mielosupresija un kuņģa-zarnu trakta

toksicitāte.

Pemetrekseds ierobežoti metabolizējas aknās. In vitro pētījumu ar cilvēka aknu mikrosomām rezultāti

liecina, ka pemetrekseds neizraisīs klīniski nozīmīgu CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 un CYP1A2

metabolizēto zāļu metaboliskā klīrensa inhibīciju.

Visiem citotoksiskiem līdzekļiem kopīga mijiedarbība

Paaugstinātā trombožu riska dēļ vēža pacientiem bieži tiek lietoti antikoagulanti. Izteiktās koagulācijas

stāvokļa dažādības dēļ vienam pacientam slimību laikā un iespējamās mijiedarbības dēļ starp

perorālajiem antikoagulantiem un pretvēža ķīmijterapiju biežāk jākontrolē INR (International

Normalised Ratio - Starptautiskais standartizētais koeficients), ja tiek pieņemts lēmums ārstēt pacientu

ar perorālajiem antikoagulantiem.

Vienlaicīga lietošana kontrindicēta

Dzeltenā drudža vakcīna: letālas ģeneralizētas seruma slimības risks (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

Dzīvas novājinātas vakcīnas (izņemot dzeltenā drudža vakcīnu, ar kuru vienlaicīga lietošana ir

kontrindicēta): pastāv sistēmiskas, iespējami letālas slimības risks. Paaugstināts risks ir pacientiem,

kuriem jau ir pamatslimības nomākta imunitāte. Izmantojiet inaktivētās vakcīnas, ja tādas ir

(poliomielīts) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā ar pemetreksedu jālieto efektīva kontracepcijas

metode. Pemetreksedam iespējama ģenētiski bojājoša iedarbība. Dzimumbriedumu sasniegušiem

vīriešiem nav ieteicams kļūt par bērna tēvu ārstēšanas laikā un vēl līdz 6 mēnešiem pēc tam. Ieteicams

lietot kontracepcijas līdzekļus vai atturēties no dzimumdzīves.

Grūtniecība

Dati par pemetrekseda lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami, bet pemetrekseds, tāpat kā citi

antimetabolīti, lietojot grūtniecības laikā, var izraisīt nopietnus iedzimtus defektus. Pētījumi ar

dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pemetreksedu grūtniecības

laikā drīkst lietot tikai tad, ja ir absolūta nepieciešamība, rūpīgi apsverot tā lietošanas nepieciešamību

mātei un risku auglim (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai pemetrekseds izdalās cilvēka pienā, un nevar izslēgt nevēlamu ietekmi uz zīdaiņiem,

kas tiek baroti ar krūti. Pemetrekseda terapijas laikā jāpārtrauc bērna barošana ar krūti (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Ņemot vērā, ka pemetrekseds var izraisīt neatgriezenisku neauglību (skatīt 5.3. apakšpunktu), pirms

ārstēšanas vīriešiem ieteicams konsultēties par spermas uzglabāšanu.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, nav veikti.

Tomēr ir ziņots, ka pemetrekseds var izraisīt nogurumu. Tādēļ pacienti jābrīdina nevadīt

transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, ja šis traucējums rodas.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk saistībā ar pemetrekseda monoterapijas vai kombinētas terapijas lietošanu ziņots par šādām

blakusparādībām: kaulu smadzeņu nomākums, kas izpaužas kā anēmija, neitropēnija, leikopēnija,

trombocitopēnija; un toksiska ietekme uz kuņģa-zarnu traktu, kas izpaužas kā anoreksija, slikta dūša,

vemšana, caureja, aizcietējums, faringīts, mukozīts un stomatīts. Citas nevēlamās blakusparādības ir

toksiska ietekme uz nierēm, paaugstināts aminotransferāžu līmenis, alopēcija, nogurums,

dehidratācija, izsitumi, infekcija/sepse un neiropātija. Reti novērots Stīvensa-Džonsona sindroms un

toksiska epidermas nekrolīze.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk tabulā norādīts nevēlamo blakusparādību biežums un smaguma pakāpe, par ko ziņoja > 5% no

168 mezoteliomas pacientiem, kuri bija randomizēti, lai saņemtu cisplatīnu un pemetreksedu, un

163 mezoteliomas pacientiem, kuri bija randomizēti, lai saņemtu tikai cisplatīnu. Abās ārstēšanas

grupās šie ķīmijterapiju iepriekš nesaņēmušie pacienti saņēma pilnu folskābes un B

vitamīna

papildterapiju.

Biežuma novērtējums: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži ( ≥ 1/100 un < 1/10); retāk (≥ 1/1 000 un < 1/100); reti

(≥ 1/10 000 un < 1/1 000); ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem –

spontānie ziņojumi).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Biežums

Traucējums*

Pemetrekseds/cisplatīns

(N = 168)

Cisplatīns

(N = 163)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Samazināts

neitrofilo

leikocītu/granulocīt

u skaits

56,0

23,2

13,5

Samazināts

leikocītu skaits

53,0

14,9

16,6

Pazemināts

hemoglobīna

līmenis

26,2

10,4

Samazināts

trombocītu skaits

23,2

Vielmaiņas un

uztures traucējumi

Bieži

Dehidratācija

Nervu sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Sensora neiropātija

10,1

Bieži

Garšas sajūtas

traucējumi

0,0***

0,0***

Acu bojājumi

Bieži

Konjunktivīts

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Ļoti bieži

Caureja

16,7

Vemšana

56,5

10,7

49,7

Stomatīts/faringīts

23,2

Slikta dūša

82,1

11,9

76,7

Anoreksija

20,2

14,1

Aizcietējums

11,9

Bieži

Dispepsija

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Ļoti bieži

Izsitumi

16,1

Alopēcija

11,3

0,0***

0,0***

Nieru un urīnizvades

sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Kreatinīna līmeņa

paaugstināšanās

10,7

Samazināts

kreatinīna

klīrenss**

16,1

17,8

Vispārēji traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Nespēks

47,6

10,1

42,3

* Informāciju par visām toksicitātes pakāpēm, izņemot “samazināts kreatinīna klīrenss”, skatīt Nacionālā

Vēža institūta VTK 2. versijā.

**, kas atvasināts no termina “citi nieru/uroģenitālie traucējumi”.

*** Saskaņā ar Nacionālā Vēža institūta VTK (v2.0; NVI 1998) par garšas sajūtas traucējumiem un

alopēciju ir jāziņo tikai kā par 1. vai 2. pakāpes

Šīs tabulas mērķiem tika izmantota 5% robežvērtība visu traucējumu iekļaušanai, ja ziņotājs uzskatīja,

ka, iespējams, pastāv saistība ar pemetreksedu un cisplatīnu.

Klīniski nozīmīgas VTK toksicitātes, par kurām ziņoja ≥ 1% un ≤ 5% pacientu, kuri randomizēti, lai

saņemtu cisplatīnu un pemetreksedu, ir nieru mazspēja, infekcija, pireksija, febrila neitropēnija,

paaugstināts AsAT, AlAT un GGT līmenis, nātrene un sāpes krūtīs.

Klīniski nozīmīgas VTK toksicitātes, par kurām ziņoja < 1% pacientu, kuri randomizēti, lai saņemtu

cisplatīnu un pemetreksedu, ir aritmija un motora neiropātija.

Tālāk tabulā norādīts nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums un smaguma pakāpe, par ko

ziņoja > 5% no 265 pacientiem, kas randomizēti, lai saņemtu tikai vienu līdzekli – pemetreksedu –

kopā ar folskābes un B

vitamīna papildterapiju, un 276 pacientiem, kuri randomizēti, lai saņemtu

tikai vienu līdzekli – docetakselu. Visiem pacientiem bija diagnosticēts lokāli progresējošs vai

metastātisks nesīkšūnu plaušu vēzis un visi iepriekš bija saņēmuši ķīmijterapiju.

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Biežums

Traucējums*

Pemetrekseds

(N = 265)

Docetaksels

(N = 276)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Ļoti

bieži

Samazināts neitrofilo

leikocītu/granulocītu

skaits

10,9

45,3

40,2

Samazināts leikocītu

skaits

12,1

34,1

27,2

Pazemināts

hemoglobīna līmenis

19,2

22,1

Bieži

Samazināts trombocītu

skaits

Kuņģa-

zarnu

trakta

traucējumi

Ļoti

bieži

Caureja

12,8

24,3

Vemšana

16,2

12,0

Stomatīts/faringīts

14,7

17,4

Slikta dūša

30,9

16,7

Anoreksija

21,9

23,9

Bieži

Aizcietējums

Aknu

un/vai

žults

izvades

sistēmas

traucējumi

Bieži

AlAT līmeņa

paaugstināšanās

AsAT līmeņa

paaugstināšanās

Ādas un

zemādas

audu

bojājumi

Ļoti

bieži

Izsitumi/ lobīšanās

14,0

Bieži

Nieze

Alopēcija

0,4**

37,7

2,2**

Vispārēji

traucējumi

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Ļoti

bieži

Nespēks

34,0

35,9

Bieži

Drudzis

* Informāciju par visām toksicitātes pakāpēm skatīt Nacionālā Vēža institūta VTK 2. versijā.

** Saskaņā ar Nacionālā Vēža institūta VTK (v2.0; NVI 1998) par alopēciju jāziņo tikai kā par 1. vai

2. pakāpes alopēciju.

Šīs tabulas mērķiem tika izmantota 5% robežvērtība visu traucējumu iekļaušanai, ja ziņotājs uzskatīja,

ka, iespējams, pastāv saistība ar pemetreksedu.

Klīniski nozīmīgas VTK toksicitātes, par kurām ziņots ≥ 1% un ≤ 5% pacientu, kuri randomizēti, lai

saņemtu pemetreksedu, ir infekcija bez neitropēnijas, febrila neitropēnija, alerģiska

reakcija/paaugstināta jutība, paaugstināts kreatinīna līmenis, motora neiropātija, sensora neiropātija,

erythema multiforme un sāpes vēderā.

Klīniski nozīmīgas VTK toksicitātes, par kurām ziņots < 1% pacientu, kuri randomizēti, lai saņemtu

pemetreksedu, ir supraventrikulāras aritmijas.

Klīniski nozīmīgas 3. un 4. pakāpes laboratoriskās toksicitātes bija līdzīgas trīs pemetrekseda

monoterapijas 2. fāzes pētījumu integrētajos rezultātos (n = 164) un iepriekš aprakstītajā 3. fāzes

pemetrekseda monoterapijas pētījumā, izņemot neitropēniju (attiecīgi 12,8%, salīdzinot ar 5,3%) un

alanīnaminotransferāzes līmeņa paaugstināšanos (attiecīgi 15,2%, salīdzinot ar 1,9%). Šīs atšķirības,

iespējams, bija saistītas ar pacientu populācijas atšķirībām, jo 2. fāzes pētījumos bija iekļautas gan

ķīmijterapiju nesaņēmušas, gan iepriekš intensīvi ārstētas krūts vēža pacientes ar esošām metastāzēm

aknās un/vai patoloģiskiem sākotnējiem aknu funkcionālo testu rezultātiem.

Zemāk esošajā tabulā ir norādīts to nevēlamo blakusparādību biežums un smaguma pakāpe, kuras,

iespējams, ir izraisījušas pētāmās zāles un par kurām ir ziņots >5% no 839 pacientiem ar nesīkšūnu

plaušu vēzi, kuri tika randomizēti, lai saņemtu cisplatīnu un pemetreksedu, un 830 pacientiem ar

nesīkšūnu plaušu vēzi, kuri tika randomizēti, lai saņemtu cisplatīnu un gemcitabīnu. Visi pacienti

saņēma pētāmās zāles kā sākotnējo terapiju lokāli progresējoša vai metastātiska nesīkšūnu plaušu vēža

ārstēšanai, un pacienti abās grupās saņēma pilnu papildterapiju ar folskābi un B

vitamīnu.

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Biežums

Traucējums**

Pemetrekseds/cisplatīns

(N = 839)

Gemcitabīns/cisplatīns

(N = 830)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Ļoti

bieži

Pazemināts

hemoglobīna līmenis

33,0*

5,6*

45,7*

9,9*

Samazināts neitrofilo

leikocītu/granulocītu

skaits

29,0*

15,1*

38,4*

26,7*

Samazināts leikocītu

skaits

17,8

4,8*

20,6

7,6*

Samazināts

trombocītu skaits

10,1*

4,1*

26,6*

12,7*

Nervu

sistēmas

traucējumi

Bieži

Sensorā neiropātija

8,5*

0,0*

12,4*

0,6*

Garšas sajūtas

traucējumi

0,0***

0,0***

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Ļoti

bieži

Slikta dūša

56,1

7,2*

53,4

3,9*

Vemšana

39,7

35,5

Anoreksija

26,6

2,4*

24,2

0,7*

Aizcietējums

21,0

19,5

Stomatīts/faringīts

13,5

12,4

Caureja bez

kolostomijas

12,4

12,8

Bieži

Dispepsija/grēmas

Ādas un

zemādas

audu

bojājumi

Ļoti

bieži

Alopēcija

11,9*

0***

21,4*

0,5***

Bieži

Izsitumi/lobīšanās

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Ļoti

bieži

Paaugstināts

kreatinīna līmenis

10,1*

6,9*

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Biežums

Traucējums**

Pemetrekseds/cisplatīns

(N = 839)

Gemcitabīns/cisplatīns

(N = 830)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3. – 4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Vispārēji

traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas

vietā

Ļoti

bieži

Nespēks

42,7

44,9

*P-vērtības <0,05, salīdzinot pemetreksedu/cisplatīnu ar gemcitabīnu/cisplatīnu, izmantojot Fisher

Exact testu.

**Informāciju par katru toksicitātes pakāpi skatīt Nacionālā Vēža institūta VTK (v2.0; NVI 1998).

***Saskaņā ar Nacionālā Vēža institūta VTK (v2.0; NVI 1998) par garšas sajūtas traucējumiem un

alopēciju ir jāziņo tikai kā par 1. vai 2. pakāpes

Šīs tabulas mērķiem tika izmantota 5% robežvērtība visu traucējumu iekļaušanai, ja ziņotājs uzskatīja,

ka, iespējams, pastāv saistība ar pemetreksedu un cisplatīnu.

Klīniski nozīmīgā toksicitāte, par kuru ziņots ≥ 1% un ≤ 5% pacientu, kuri randomizēti, lai saņemtu

cisplatīnu un pemetreksedu, ir paaugstināts AsAT līmenis, paaugstināts AlAT līmenis, infekcija,

febrila neitropēnija, nieru mazspēja, pireksija, dehidratācija, konjunktivīts un samazināts kreatinīna

klīrenss.

Klīniski nozīmīgā toksicitāte, par kuru ziņots < 1% pacientu, kuri randomizēti, lai saņemtu cisplatīnu

un pemetreksedu, ir paaugstināts GGT līmenis, sāpes krūtīs, aritmija un motora neiropātija.

Klīniski nozīmīgā toksicitāte, ņemot vērā dzimumu, bija līdzīga toksicitātei kopējā pacientu, kuri

saņēma pemetreksedu un cisplatīnu, populācijā.

Tabulā zemāk norādīts to nevēlamo blakusparādību biežums un smaguma pakāpe, kas tiek uzskatītas

par iespējami saistītām ar pētāmajām zālēm un par kurām ziņots > 5% no 800 pacientiem, kas

randomizēti, lai saņemtu vienas zāles – pemetreksedu – un no 402 pacientiem, kuri randomizēti, lai

saņemtu placebo uzturošas pemetrekseda monoterapijas pētījumā (JMEN: N=663) un turpmākas

pemetrekseda uzturošas terapijas pētījumā (PARAMOUNT: N=539). Visiem pacientiem bija

diagnosticēts IIIB vai IV stadijas NSŠPV un viņi iepriekš bija saņēmuši platīnu saturošu ķīmijterapiju.

Pacienti abās pētījuma grupās saņēma pilnu papildterapiju ar folskābi un B

vitamīnu.

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Biežums*

Traucējums**

Pemetrekseds***

(N = 800)

Placebo***

(N = 402)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3./4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3./4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Pazemināts

hemoglobīna

līmenis

18,0

Bieži

Samazināts

leikocītu skaits

Samazināts

neitrofilo leikocītu

skaits

Nervu

sistēmas

traucējumi

Bieži

Sensora

neiropātija

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Biežums*

Traucējums**

Pemetrekseds***

(N = 800)

Placebo***

(N = 402)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3./4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Visu

pakāpju

toksicitāte

(%)

3./4.

pakāpes

toksicitāte

(%)

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Ļoti bieži

Slikta dūša

17,3

Anoreksija

12,8

Bieži

Vemšana

Mukozīts/stomatīts

Aknu un/vai

žults izvades

sistēmas

traucējumi

Bieži

Paaugstināts

ALAT (SGPT)

līmenis

Paaugstināts

ASAT (SGOT)

līmenis

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Bieži

Izsitumi/lobīšanās

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Ļoti bieži

Nogurums

24,1

10,9

Bieži

Sāpes

Tūska

Nieru darbības

traucējumi

Bieži

Nieru darbības

traucējumi****

Saīsinājumi: AlAT = alanīnaminotransferāze; AsAT = aspartātaminotransferāze; VTK = vispārējie

nevēlamo blakusparādību terminoloģijas kritēriji (Common Terminology Criteria for Adverse Event

CTCAE); NCI = Nacionālais Vēža institūts (National Cancer Institute); SGOT = seruma

glutāmoksalaminotransferāze; SGPT = seruma glutāmpiruvātaminotransferāze.

*Sastopamības biežuma terminu definīcija: ļoti bieži - ≥ 10%; bieži - > 5% un < 10%. Šajā tabulā

izmantota 5% robežvērtība visiem traucējumiem, ja ziņotājs uzskatīja saistību ar pemetreksedu par

iespējamu.

** Informāciju par visām toksicitātes pakāpēm skatīt Nacionālā Vēža institūta VTK (Versija 3.0; NCI

2003). Ziņojumu biežums norādīts saskaņā ar VTK 3.0 versiju.

***Integrētajā nevēlamo blakusparādību tabulā apvienoti rezultāti pemetrekseda uzturošās terapijas

pētījuma JMEN (N=663) un turpmākās pemetrekseda uzturošās terapijas pētījuma PARAMOUNT

(N=539).

**** Apvienotais termins ietver paaugstinātu kreatinīna koncentrāciju serumā/asinīs, samazinātu

glomerulārās filtrācijas ātrumu, nieru mazspēju un citus nieru/uroģenitālās sistēmas traucējumus.

Klīniski nozīmīga jebkuras pakāpes VTK toksicitāte, par ko ziņoja ≥ 1% un ≤ 5% pacientu, kuri

randomizēti, lai saņemtu pemetreksedu, ietvēra febrilu neitropēniju, infekcijas, samazinātu trombocītu

skaitu, caureju, aizcietējumu, matu izkrišanu, niezi, drudzi (bez neitropēnijas), acs virsmas slimību

(tajā skaitā konjunktivītu), pastiprinātu asarošanu, reiboni un motoru neiropātiju.

Klīniski nozīmīga VTK toksicitāte, par ko ziņoja < 1% pacientu, kuri randomizēti, lai saņemtu

pemetreksedu, ietvēra alerģisku reakciju/paaugstinātu jutību, erythema multiforme, supraventrikulāru

aritmiju un plaušu emboliju.

Drošums tika vērtēts pacientiem, kurus randomizēja, lai saņemtu pemetreksedu (N=800).

Nevēlamo blakusparādību biežums tika vērtēts pacientiem, kuri saņēma ≤ 6 pemetrekseda uzturošas

terapijas cikliem (N=519), un salīdzināts ar pacientiem, kuri saņēma > 6 pemetrekseda cikliem

(N=281). Līdz ar ilgāku iedarbību novēroja arī vairāk nevēlamo blakusparādību (visu pakāpju). Pēc

ilgākas pemetrekseda iedarbības tika novērota nozīmīga ar pētāmo zāļu lietošanu iespējami saistītas

3./4. pakāpes neitropēnijas sastopamības palielināšanās (pēc ≤ 6 cikliem 3,3%, pēc > 6 cikliem 6,4%:

p = 0,046). Statistiski ticama atšķirība saistībā ar ilgāku iedarbību nevienā citā atsevišķā 3./4./5.

pakāpes blakusparādību biežumā netika novērota.

Pemetrekseda klīniskajos pētījumos retāk ziņots par smagiem kardiovaskulāriem un

cerebrovaskulāriem notikumiem, tajā skaitā par miokarda infarktu, stenokardiju, cerebrovaskulāriem

traucējumiem un pārejošu išēmijas lēkmi, parasti lietojot to kombinācijā ar citu citotoksisku līdzekli.

Vairumam pacientu, kuriem novēroja šos traucējumus, jau iepriekš bija kardiovaskulāri riska faktori.

Pemetrekseda klīniskajos pētījumos retos gadījumos ziņots par hepatītu, kas var būt smags.

Pemetrekseda klīniskajos pētījumos retāk ziņots par pancitopēniju.

Klīniskajos pētījumos pacientiem, kuri tika ārstēti ar pemetreksedu, retāk ziņots par kolīta (tajā skaitā

zarnu un rektālu asiņošanas (reizēm ar letālu iznākumu), zarnu perforācijas, zarnu nekrozes un tiflīta)

gadījumiem.

Klīniskajos pētījumos pacientiem, kuri tika ārstēti ar pemetreksedu, retāk ziņots par intersticiālu

pneimonītu ar elpošanas nepietiekamību (reizēm ar letālu iznākumu).

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar pemetreksedu, retāk tika ziņots par tūskas gadījumiem.

Pemetrekseda klīniskajos pētījumos retāk tika ziņots par ezofagītu/starojuma izraisītu ezofagītu.

Pemetrekseda klīniskajos pētījumos bieži ziņots par sepsi, kas dažkārt bijusi letāla.

Pēcreģistrācijas novērojumos ar pemetreksedu ārstētiem pacientiem ir ziņots par šādām nevēlamām

blakusparādībām.

Bieži ziņots par hiperpigmentāciju.

Lietojot pemetreksedu monoterapijā vai kopā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem, retāk ir ziņots par

akūtu nieru mazspēju (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pēcreģistrācijas periodā ziņots par nefrogēnu

bezcukura diabētu ar nezināmu biežumu.

Pacientiem, kuriem pirms vai pēc pemetrekseda terapijas, vai tās laikā ir veikta staru terapija, ir retāk

ziņots par jonizējošā starojuma izraisītu pneimonītu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacientiem, kas iepriekš saņēmuši staru terapiju, reti ziņots par staru terapijas atcelšanas sindromu

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Retāk tika ziņots par perifērās išēmijas gadījumiem, kura reizēm izraisīja ekstremitāšu nekrozi.

Reti tika ziņots par bullām, tajā skaitā Stīvensa-Džonsona sindromu un toksisku epidermas nekrolīzi,

kas dažos gadījumos bija ar letālu iznākumu.

Pacientiem, kuri ārstēti ar pemetreksedu, reti ziņots par imūnās sistēmas mediētu hemolītisko anēmiju.

Ziņots par retiem anafilaktiska šoka gadījumiem.

Ziņots par eritematozo tūsku, galvenokārt apakšējās ekstremitātēs, ar nezināmu biežumu.

Ir ziņots par infekciozām un neinfekciozām dermas, hipodermas un/vai zemādas audu slimībām

(piemēram, akūtu bakteriālu dermo-hipodermatītu, pseidocelulītu, dermatītu), kuru biežums nav

zināms.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju

4.9.

Pārdozēšana

Ziņotie pārdozēšanas simptomi ietver neitropēniju, anēmiju, trombocitopēniju, mukozītu, sensoro

polineiropātiju un izsitumus. Pārdozēšanas paredzamās komplikācijas ir kaulu smadzeņu nomākums,

kas izpaužas ar neitropēniju, trombocitopēniju un anēmiju. Turklāt var novērot infekciju ar drudzi vai

bez tā, caureju un/vai mukozīus. Ja ir aizdomas par pārdozēšanu, pacienti jākontrolē, nosakot asins

ainu, un, ja nepieciešams, viņiem jāsaņem uzturoša terapija. Jāapsver kalcija folāta/folīnskābes

lietošana pemetrekseda pārdozēšanas ārstēšanā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, folskābes analogi, ATĶ kods: L01BA04.

Pemetrekseds ir daudzmērķu pretvēža antifolātu līdzeklis, kas darbojas, izjaucot svarīgos, no folāta

atkarīgos metabolisma procesus, kas ir svarīgi šūnas replikācijai.

In vitro pētījumos pierādīts, ka pemetrekseds darbojas kā daudzmērķu antifolāts, inhibējot timidilāta

sintāzi (TS), dihidrofolāta reduktāzi (DHFR) un glicīnamīda ribonukleotīdformiltransferāzi (GARFT),

kas ir galvenie no folāta atkarīgie enzīmi timidīna un purīna nukleotīdu biosintēzei de novo.

Pemetrekseds tiek transportēts šūnās gan ar reducētu folāta nesēju, gan ar membrānas folātu saistošo

olbaltumu transportsistēmas palīdzību. Šūnā enzīma folipoliglutamāta sintetāzes ietekmē pemetrekseds

tiek ātri un efektīvi pārvērsts par poliglutamāta formām. Poliglutamāta formas paliek šūnā un ir pat vēl

spēcīgāki TS un GARFT inhibitori. Poliglutamācija ir no laika un koncentrācijas atkarīgs process, kas

notiek audzēja šūnās un mazākā mērā normālos audos. Poliglutamācijas metabolītiem ir palielināts

intracellulārais pusperiods, kas izraisa ilgstošu zāļu iedarbību ļaundabīgās šūnās.

Klīniskā efektivitāte

Mezotelioma

EMPHACIS pētījumā, kas bija daudzcentru, randomizēts, vienkārši maskēts 3. fāzes pētījuma, lai

salīdzinātu pemetrekseda un cisplatīna kombinācijas lietošanu ar cisplatīna monoterapijas lietošanu

ķīmijterapiju iepriekš nesaņēmušiem pacientiem ar ļaundabīgu pleiras mezoteliomu, pierādīja, ka ar

pemetreksedu un cisplatīnu ārstētiem pacientiem ir klīniski nozīmīga dzīvildzes mediānas uzlabošanās

par 2,8 mēnešiem, salīdzinot ar pacientiem, kuri saņēma cisplatīna monoterapiju.

Pētījuma laikā, lai mazinātu toksicitāti, pacienta terapijai pievienoja papildterapiju ar folskābi un B

vitamīnu mazās devās. Šī pētījuma primāro analīzi veica visu to pacientu populācijai, kuri bija

randomizēti pētāmo zāļu saņemšanai (randomizētie un ārstētie). Apakšgrupas analīzi veica pacientiem,

kuri saņēma folskābes un B

vitamīna papildterapiju visas pētījuma terapijas laikā (pilna

papildterapija). Šīs efektivitātes analīzes rezultāti ir apkopoti tālāk sniegtajā tabulā.

Pemetrekseda un cisplatīna efektivitāte, salīdzinot ar cisplatīnu, ļaundabīgas pleiras

mezoteliomas gadījumā

Randomizētie un ārstētie pacienti

Pacienti, kuri saņem pilnu

papildterapiju

Efektivitātes

rādītājs

Pemetrekseds/cisplatīns

(N = 226)

Cisplatīns

(N = 222)

Pemetrekseds/cisplatīns

(N = 168)

Cisplatīns

(N = 163)

Kopējās dzīvildzes

mediāna (mēneši)

12,1

13,3

10,0

(95% TI)

(10,0-14,4)

(7,8-10,7)

(11,4-14,9)

(8,4-11,9)

Log rank testa p

0,020

0,051

Randomizētie un ārstētie pacienti

Pacienti, kuri saņem pilnu

papildterapiju

Efektivitātes

rādītājs

Pemetrekseds/cisplatīns

(N = 226)

Cisplatīns

(N = 222)

Pemetrekseds/cisplatīns

(N = 168)

Cisplatīns

(N = 163)

vērtība*

Laika līdz audzēja

progresēšanai

mediāna (mēneši)

(95% TI)

(4,9-6,5)

(2,8-4,4)

(5,3-7,0)

(2,8-4,5)

Log rank testa p

vērtība*

0,001

0,008

Laiks līdz

neveiksmīgam

ārstēšanas

rezultātam (mēneši)

(95% TI)

(3,9-4,9)

(2,1-2,9)

(4,3-5,6)

(2,2-3,1)

Log rank testa p

vērtība*

0,001

0,001

Kopējais atbildes

reakcijas rādītājs**

41,3%

16,7%

45,5%

19,6%

(95% TI)

(34,8-48,1)

(12,0-22,2)

(37,8-53,4)

(13,8-26,6)

Fišera testa p

vērtība*

<0,001

<0,001

Saīsinājums: TI = ticamības intervāls.

* p vērtība attiecas uz salīdzinājumu starp grupām.

** pemetrekseda/cisplatīna grupā randomizētie un ārstētie (N = 225) un pilnu papildterapiju (N = 167)

saņēmušie pacienti.

Statistiski nozīmīgu klīniski svarīgu simptomu (sāpju un aizdusas), kas saistīti ar ļaundabīgu pleiras

mezoteliomu, uzlabošanos pemetrekseda/cisplatīna grupā (212 pacienti), salīdzinot ar tikai cisplatīna

lietotāju grupu (218 pacienti), pierādīja, izmantojot Plaušu vēža simptomu skalu. Novēroja arī

statistiski nozīmīgas plaušu funkcionālo testu atšķirības. Atšķirības starp ārstēšanas grupām noteica

pēc plaušu funkcijas uzlabošanās pemetrekseda/cisplatīna grupā un pēc plaušu funkcijas

pasliktināšanās laika gaitā kontroles grupā.

Dati par pacientiem ar ļaundabīgu pleiras mezoteliomu, kas ārstēti tikai ar pemetreksedu, nav

pietiekami. Pemetrekseds 500 mg/m

devā tika pētīts kā monoterapija 64 iepriekš ķīmijterapiju

nesaņēmušajiem pacientiem ar ļaundabīgu pleiras mezoteliomu. Kopējais atbildes reakcijas rādītājs

bija 14,1%.

NSŠPV, otrās izvēles terapija

Daudzcentru, randomizētā, atklātā 3. fāzes pētījumā, salīdzinot pemetreksedu un docetakselu

pacientiem ar lokāli progresējošu vai metastātisku NSŠPV pēc iepriekšējas ķīmijterapijas, konstatēts,

ka ar pemetreksedu ārstētiem pacientiem (pacientu skaits, kuriem bija paredzēta terapija (ITT – intent

to treat population) n = 238) dzīvildzes mediāna bija 8,3 mēneši, bet ar docetakselu ārstētiem

pacientiem (ITT n = 288) – 7,9 mēneši. Iepriekšējā ķīmijterapijā nebija iekļauts pemetrekseds.

Nesīkšūnu plaušu vēža histoloģijas ietekmes uz terapijas efektivitāti saistībā ar kopējo dzīvildzi

analīze liecināja par pemetrekseda pārākumu salīdzinājumā ar docetakselu visās, izņemot pārsvarā

plakanšūnu histoloģijas gadījumā (n=399; 9,3, salīdzinot ar 8,0 mēnešiem, koriģētā RA = 0,78; 95%

TI = 0,61-1,00, p = 0,047), un par docetaksela pārākumu plakanšūnu vēža histoloģijas gadījumā (n =

172, 6,2, salīdzinot ar 7,4 mēnešiem, koriģētā RA = 1,56; 95% TI = 1,08-2,26, p = 0,018). Histoloģiju

klīniski nozīmīgas pemetrekseda drošuma profila atšķirības nenovēroja.

Viena atsevišķa, randomizēta, 3. fāzes, kontrolēta pētījuma ierobežotie klīniskie dati liecina, ka

pemetrekseda efektivitāte (kopējā dzīvildze, dzīvildze bez slimības progresēšanas) ir līdzīga gan

pacientiem, kuri iepriekš tika ārstēti ar docetakselu (n=41), gan pacientiem, kuri iepriekš nesaņēma

docetakselu (n=540).

Pemetrekseda efektivitāte, salīdzinot ar docetakselu, NSŠPV - ITT populācijā

Pemetrekseds

Docetaksels

Dzīvildze (mēneši)

Mediāna (m)

Mediānas 95% TI

RA

95% TI RA

Līdzvērtības p vērtība (RA)

(N = 283)

(7,0-9,4)

(N = 288)

(6,3-9,2)

0,99

(0,82-1,20)

0,226

Dzīvildze bez slimības progresēšanas

(mēneši)

Mediāna

RA (95% TI)

(N = 283)

(N = 288)

0,97 (0,82-1,16)

Laiks līdz neveiksmīgai ārstēšanai (TTTF -

mēneši)

Mediāna

RA (95% TI)

(N = 283)

(N = 288)

0,84 (0,71-0,997)

Atbildes reakcija (n: pacienti ar atbildes

reakciju)

Atbildes reakcijas rādītājs (%) (95% TI)

Stabila slimība (%)

(N = 264)

9,1 (5,9-13,2)

45,8

(N = 274)

8,8 (5,7-12,8)

46,4

Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls; RA = riska attiecība; ITT = pacienti, kuriem bija

paredzēta terapija; N = kopējais populācijas lielums

NSŠPV, pirmās izvēles terapija

Daudzcentru, randomizētā, atklātā, 3. fāzes pētījumā, kurā tika salīdzināta pemetrekseda un cisplatīna

lietošana ar gemcitabīna un cisplatīna lietošanu ķīmijterapiju iepriekš nesaņēmušiem pacientiem ar

lokāli progresējošu vai metastātisku (IIIb vai IV stadijas) nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), konstatēja,

ka, lietojot pemetreksedu un cisplatīnu (populācija, kurai bija paredzēta terapija (ITT) n = 862), tika

sasniegts primārais mērķa kritērijs un uzrādīta gemcitabīnam un cisplatīnam (ITT n = 863) līdzīga

klīniskā efektivitāte attiecībā uz kopējo dzīvildzi (RA 0,94; 95% TI = 0,84-1,05). Visiem šajā pētījumā

iekļautajiem pacientiem ECOG rādītājs bija 0 vai 1.

Primārā efektivitātes analīze pamatojās uz ITT populāciju. Galveno efektivitātes mērķa kritēriju

sensitivitātes analīzes tika izvērtētas arī Protokolam atbilstošajā (PA) populācijā. Efektivitātes

analīzes, izmantojot PA populāciju, saskan ar analīzēm attiecībā uz ITT populāciju un liecina, ka

pemetrekseda un cisplatīna kombinācija (AC) ir līdzvērtīga gemcitabīna un cisplatīna kombinācijai

(GC).

Dzīvildze bez slimības progresēšanas un vispārējais atbildes reakcijas rādītājs pētījuma grupās bija

līdzīgi: dzīvildzes bez slimības progresēšanas mediāna bija 4,8 mēneši, lietojot pemetreksedu un

cisplatīnu, un 5,1 mēnesis, lietojot gemcitabīnu un cisplatīnu (koriģētā riska attiecība 1,04; 95% TI =

0,94-1,15), un kopējais atbildes reakcijas rādītājs bija 30,6% (95% TI = 27,3- 33,9), lietojot

pemetreksedu un cisplatīnu, un 28,2% (95% TI = 25,0-31,4), lietojot gemcitabīnu un cisplatīnu.

Dzīvildzes bez slimības progresēšanas datus daļēji apstiprināja neatkarīga pārbaude (pārbaudei

randomizēti tika izraudzīti 400 no 1725 pacientiem).

Nesīkšūnu plaušu vēža histoloģijas ietekmes uz kopējo dzīvildzi analīze liecina par klīniski

nozīmīgām dzīvildzes atšķirībām atkarībā no histoloģijas (skatīt zemāk tabulu).

Pemetrekseda + cisplatīna efektivitāte salīdzinājumā ar gemcitabīnu + cisplatīnu pirmās izvēles

terapijā pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi – ITT populācija un histoloģijas apakšgrupas.

ITT populācija

un histoloģijas

apakšgrupas

Kopējās dzīvildzes mediāna mēnešos

(95% TI)

Koriģētā

riska

attiecība (RA)

(95% TI)

Līdzvērtīb

as p

vērtība

Pemetrekseds +

cisplatīns

Gemcitabīns +

cisplatīns

ITT populācija

(N = 1725)

10,3

(9,8 – 11,2)

N = 862

10,3

(9,6 – 10,9)

N = 863

0,94

(0,84 – 1,05)

0,259

Adenokarcinoma

(N=847)

12,6

(10,7 – 13,6)

N = 436

10,9

(10,2 –11,9)

N = 411

0,84

(0,71–0,99)

0,033

Lielšūnu

(N=153)

10,4

(8,6 – 14,1)

N = 76

(5,5 – 9,0)

N = 77

0,67

(0,48–0,96)

0,027

Cits

(N=252)

(6,8 – 10,2)

N = 106

(8,1 – 10,6)

N = 146

1,08

(0,81–1,45)

0,586

Plakanšūnu

(N=473)

(8,4 – 10,2)

N = 244

10,8

(9,5 – 12,1)

N = 229

1,23

(1,00–1,51)

0,050

Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls; ITT = pacienti, kuriem bija paredzēta terapija; N = kopējais

populācijas lielums

Statistiski nozīmīgi attiecībā uz līdzvērtību, ar visu ticamības intervālu RA ievērojami zem līdzvērtības

robežvērtības 1,17645 (p <0,001).

Kaplana -Meiera līknes: kopējā dzīvildze atkarībā no histoloģijas:

Histoloģiju apakšgrupās nebija klīniski nozīmīgas atšķirības attiecībā uz pemetrekseda un cisplatīna

kombinācijas drošuma profilu.

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar pemetreksedu un cisplatīnu, bija vajadzīgs mazāks skaits pārliešanu

(16,4%, salīdzinot ar 28,9%, p<0,001), eritrocītu pārliešanu (16,1% , salīdzinot ar 27,3%, p<0,001) un

trombocītu pārliešanu (1,8, salīdzinot ar 4,5%, p=0,002). Pacientiem vajadzēja arī mazāk

eritropoetīna/darbopoetīna (10,4% , salīdzinot ar 18,1%, p<0,001), G-CSF/GM-CSF (3,1% , salīdzinot

ar 6,1%, p=0,004), kā arī dzelzs preparātu (4,3% , salīdzinot ar 7,0%, p=0,021).

NSŠPV, uzturošā terapija

JMEN

Daudzcentru, randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā 3. fāzes pētījumā (JMEN) tika

salīdzināta uzturošās terapijas ar pemetreksedu un labākās atbalsta aprūpes (best supportive care, BSC)

(n = 441) efektivitāte un drošums salīdzinājumā ar placebo plus BSC (n = 222) pacientiem ar lokāli

progresējošu (IIIB stadija) vai metastātisku (IV stadija) nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), kuriem nebija

progresēšanas pēc 4 pirmās izvēles dubultterapijas cikliem ar cisplatīnu vai karboplatīnu kombinācijā

ar gemcitabīnu, paklitakselu vai docetakselu. Pirmās izvēles dubultterapija ar pemetreksedu nebija

iekļauta. Visiem šajā pētījumā iekļautajiem pacientiem ECOG rādītājs bija 0 vai 1. Pacienti saņēma

uzturošu terapiju līdz slimības progresēšanai. Efektivitāte un drošums tika noteikts no randomizācijas

brīža pēc pirmās izvēles (indukcijas) terapijas pabeigšanas. Pacienti saņēma mediāni 5 uzturošās

terapijas ciklus ar pemetreksedu un 3,5 ciklus ar placebo. Kopā 213 pacienti (48,3%) pabeidza ≥ 6

pemetrekseda terapijas cikliem un kopā 103 pacienti (23,4%) pabeidza ≥ 10 cikliem.

Pētījumā sasniedza primāro mērķa kritēriju un pierādīja statistiski nozīmīgu PFS (progression free

survival; dzīvildze bez slimības progresēšanas) uzlabošanos pemetrekseda grupā salīdzinājumā ar

placebo grupu (n = 581, neatkarīgi novērtēta populācija; mediāni attiecīgi 4,0 mēneši un 2,0 mēneši)

(riska attiecība = 0,60, 95% TI = 0,49-0,73, p < 0,00001). Pacientu skenēšanas attēlu neatkarīgs

novērtējums apstiprināja pētnieku PFS novērtējuma atrades. Kopējās populācijas (n = 663) kopējās

dzīvildzes mediāna bija 13,4 mēneši pemetrekseda grupā un 10,6 mēneši placebo grupā, riska attiecība

= 0,79 (95% TI = 0,65 – 0,95, p = 0,01192).

Tāpat kā citos pemetrekseda pētījumos, arī JMEN tika novērota efektivitātes atšķirība atbilstoši

NSŠPV histoloģijai. Pacientiem ar NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (n = 430, neatkarīgi

novērtēta populācija) PFS mediāna bija 4,4 mēneši pemetrekseda grupā un 1,8 mēneši placebo grupā,

riska attiecība = 0,47 (95% TI = 37-0,60, p = 0,00001. Kopējās dzīvildzes mediāna pacientiem ar

NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (n = 481) bija 15,5 mēneši pemetrekseda grupā un

10,3 mēneši placebo grupā (riska attiecība = 0,70 (95% TI = 0,56-0,88, p = 0,002). Iekļaujot

indukcijas fāzi, mediānā kopējā dzīvildze pacientiem ar NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas

bija 18,6 mēneši pemetrekseda grupā un 13,6 mēneši placebo grupā (riska attiecība = 0,71 (95% TI =

0,56-0,88, p = 0,002).

PFS un kopējās dzīvildzes rezultāti pacientiem ar plakanšūnu histoloģiju neliecina par kādām

pemetrekseda priekšrocībām salīdzinājumā ar placebo.

Klīniskas nozīmīgas pemetrekseda drošuma profila atšķirības histoloģijas apakšgrupās nenovēroja.

JMEN: Kaplana- Meiera dzīvildzes bez slimības progresēšanas (PFS) un kopējās dzīvildzes

līknes pemetreksedam, salīdzinot ar placebo, pacientiem ar NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu

histoloģijas

PARAMOUNT

Daudzcentru, randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā 3. fāzes pētījumā (PARAMOUNT),

kurā tika salīdzināta turpmākas pemetrekseda uzturošās terapijas plus BSC (n = 359) un placebo plus

BSC (n = 180) efektivitāte un drošums pacientiem ar lokāli progresējošu (IIIB stadija) vai metastātisku

(IV stadija) NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas, kuriem nebija slimības progresēšanas pēc

četriem pirmās izvēles dubultterapijas ar pemetrekseda un cisplatīna kombinācijas cikliem. No

939 pacientiem, kuri saņēma indukcijas terapiju ar pemetreksedu plus cisplatīnu, 539 pacienti tika

randomizēti, lai saņemtu pemetrekseda uzturošo terapiju vai placebo. No randomizētajiem pacientiem

44,9% bija pilnīga vai daļēja atbildes reakcija, un 51,9% bija stabilas slimības atbildes reakcija uz

indukcijas terapiju ar pemetreksedu plus cisplatīnu. Uzturošās terapijas saņemšanai randomizētajiem

pacientiem ECOG funkcionālā stāvokļa skalas rādītājam bija jābūt 0 vai 1. Laika mediāna no

pemetrekseda plus cisplatīna indukcijas terapijas līdz uzturošās terapijas uzsākšanai gan pemetrekseda

grupā, gan placebo grupā bija 2,96 mēneši. Randomizētie pacienti saņēma uzturošo terapiju līdz

slimības progresēšanai. Efektivitāte un drošums tika vērtēti no randomizācijas brīža pēc pirmās izvēles

(indukcijas) terapijas pabeigšanas. Pacienti saņēma mediāni 4 pemetrekseda uzturošās terapijas ciklus

un 4 placebo ciklus. Pavisam 169 pacienti (47,1 %) saņēma ≥ 6 pemetrekseda uzturošās terapijas

ciklus, kas kopumā veido vismaz 10 pemetrekseda terapijas ciklus.

Pētījumā tika sasniegts primārais mērķa kritērijs un pierādīta statistiski ticama PFS rādītāju

uzlabošanās pemetrekseda grupā salīdzinājumā ar placebo grupu (n = 472, neatkarīgi novērtētā

populācija; mediāna bija attiecīgi 3,9 mēneši un 2,6 mēneši) (riska attiecība = 0,64, 95 % TI = 0,51–

0,81, p = 0,0002). Pacientu skenēšanas attēlu neatkarīgs novērtējums apstiprināja pētnieka veiktā PFS

vērtējuma atrades. Randomizētajiem pacientiem, nosakot no pemetrekseda lietošanas sākuma plus

pirmās izvēles cisplatīna indukcijas terapijas, pētnieka novērtētās PFS mediāna bija 6,9 mēneši

pemetrekseda grupā un 5,6 mēneši placebo grupā (riska attiecība = 0,59; 95 % TI = 0,47–0,74).

Pēc indukcijas terapijas ar pemetreksedu un cisplatīnu (4 cikliem) ārstēšana ar pemetreksedu bija

statistiski pārāka par placebo attiecībā uz OS (mediāna 13,9 mēneši salīdzinājumā ar 11,0 mēnešiem,

riska attiecība = 0,78, 95% TI 0,64–0,96, p = 0,0195). Šīs dzīvildzes galīgās analīzes laikā

pemetrekseda grupā 28,7 % pacientu bija dzīvi vai zaudēti novērošanai salīdzinājumā ar 21,7 %

placebo grupā. Pemetrekseda relatīvā terapeitiskā efektivitāte bija vienāda visās apakšgrupās (tajā

skaitā atkarībā no slimības stadijas, atbildes reakcijas uz indukcijas terapiju, ECOG FS, smēķēšanas,

dzimuma, histoloģijas un vecuma) un līdzīga tai, kas novērota nekoriģētajā OS un PFS analīzē.

Pemetrekseda grupā viena un divu gadu dzīvildzes rādītāji bija attiecīgi 58% un 32 % salīdzinājumā ar

45% un 21 % pacientiem placebo grupā. Kopš tika sākta pirmās izvēles indukcijas terapija ar

pemetreksedu un cisplatīnu, pacientu kopējās dzīvildzes mediāna pemetrekseda un placebo grupā bija

attiecīgi 16,9 un 14,0 mēneši (riska attiecība 0,78, 95 % TI 0,64–0,96). Pēc pētījuma terapiju saņēma

attiecīgi 64,3% un 71,7 % pemetrekseda un placebo grupas pacientu.

PARAMOUNT: Kaplana- Meiera dzīvildzes bez slimības progresēšanas (PFS) un kopējās

dzīvildzes (OS) līknes, turpinot pemetrekseda uzturošo terapiju salīdzinājumā ar placebo

pacientiem ar NSŠPV bez izteiktas plakanšūnu histoloģijas (noteikts no randomizācijas)

Pemetrekseda uzturošās terapijas drošuma profils abos pētījumos — JMEN un PARAMOUNT — bija

līdzīgs.

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus atsauces zālēm, kas satur

pemetreksedu, visās pediatriskās populācijas apakšgrupās pieteiktajām indikācijām (informāciju par

lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pemetrekseda farmakokinētiskās īpašības pēc monoterapijas lietošanas novērtētas 426 vēža pacientiem

ar dažādiem norobežotiem audzējiem, ievadot 0,2 – 838 mg/m

devu infūzijas veidā 10 minūšu laikā.

Pemetrekseda līdzsvara stāvokļa izkliedes tilpums ir 9 l/m

. In vitro pētījumi liecina, ka aptuveni 81%

pemetrekseda saistās ar plazmas olbaltumiem. Saistīšanos būtiski neietekmē dažādas pakāpes nieru

darbības traucējumi. Pemetrekseds tiek pakļauts ierobežotam metabolismam aknās. Pemetrekseds tiek

izvadīts galvenokārt ar urīnu, 70 – 90% no lietotās devas tiek konstatēti nemainītā veidā urīnā pirmo

24 stundu laikā pēc lietošanas. In vitro pētījumi liecina, ka pemetreksedu aktīvi izvada OAT3

(organiskā anjona 3. transportviela).

Pemetrekseda kopējais sistēmiskais klīrenss ir 91,8 ml/min un plazmas eliminācijas pusperiods ir

3,5 stundas pacientiem ar normālu nieru darbību (kreatinīna klīrenss 90 ml/min). Klīrensa atšķirības

pacientu vidū ir mērenas 19,3% apjomā. Pemetrekseda kopējā sistēmiskā iedarbība (AUC) un

maksimālā koncentrācija plazmā palielinās proporcionāli devai. Pemetrekseda farmakokinētika ir

vienāda vairākos ārstēšanas ciklos.

Pemetrekseda farmakokinētiskās īpašības neietekmē vienlaicīgi lietots cisplatīns. Iekšķīgi lietotas

folskābes un intramuskulāri ievadīta B

vitamīna papildterapija neietekmē pemetrekseda

farmakokinētiku.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Pemetrekseda lietošana grūsnām pelēm izraisīja samazinātu augļa dzīvotspēju, samazinātu augļa masu,

nepilnīgu dažu skeleta struktūru pārkaulošanos un aukslēju šķeltni.

Pemetrekseda lietošana peļu tēviņiem izraisīja reproduktīvu toksicitāti, kam raksturīgi samazināti

fertilitātes rādītāji un sēklinieku atrofija. Pētījumā ar dzinējsuņiem, kuriem 9 mēnešus ilgi tika veiktas

intravenozas bolus injekcijas, novēroja ietekmi uz sēkliniekiem (sēklinieku epitēlija audu

deģenerācija/nekroze). Tas liecina, ka pemetrekseds var vājināt vīriešu fertilitāti. Sieviešu fertilitāte

nav pētīta.

Pemetrekseds nebija mutagēns ne in vitro hromosomu aberācijas testā Ķīnas kāmju olnīcu šūnās, ne

Eimsa testā. Pierādīts, ka pemetrekseds ir klastogēns in vivo kodoliņu testā pelēm.

Pētījumi pemetrekseda kancerogēno īpašību novērtēšanai nav veikti.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mannīts E 421

6.2.

Nesaderība

Pemetrekseds ir fizikāli nesaderīgs ar kalciju saturošiem šķīdinātājiem, to skaitā Ringera laktāta

šķīdumu injekcijām un Ringera šķīdumu injekcijām. Citu saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles

nedrīkst lietot maisījumā ar citiem produktiem.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērti flakoni

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

18 mēneši

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2 gadi

Pemetrexed Pfizer 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2 gadi

Šķīdums pēc pulvera izšķīdināšanas un infūziju šķīdums

Pemetrexed Pfizer šķīduma pēc pulvera izšķīdināšanas un infūzijas šķīduma ķīmiskā un fizikālā

stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta uz 24 stundām, uzglabājot ledusskapī un temperatūrā līdz 25°C.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jālieto nekavējoties. Ja zāles netiek lietotas nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs lietotājs, un tas nedrīkst pārsniegt

24 stundas 2°C līdz 8°C temperatūrā.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Pemetrexed Pfizer 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Pemetrexed Pfizer 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pemetrexed Pfizer 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

I klases stikla flakons ar brombutila gumijas aizbāzni, kas satur 100 mg, 500 mg vai 1000 mg

pemetrekseda.

Iepakojumā ir 1 flakons.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

1. Pemetrekseda šķīdināšanas un turpmākas atšķaidīšanas laikā ievadīšanai intravenozas infūzijas

veidā ievērojiet aseptiku.

2. Aprēķiniet devu un nepieciešamo Pemetrexed Pfizer flakonu skaitu. Katrs flakons satur vairāk

pemetrekseda, lai nodrošinātu uz etiķetes norādītā daudzuma iegūšanu.

3. Pemetrexed Pfizer izšķīdināšanai drīkst izmantot tikai sterilu ūdeni injekcijām.

Izšķīdiniet 100 mg flakonu saturu 4,2 ml sterilā ūdenī injekcijām, iegūstot šķīdumu, kas satur

25 mg/ml pemetrekseda. Viegli groziet katru flakonu, līdz pulveris ir pilnīgi izšķīdis. Iegūtais šķīdums

ir dzidrs un tā krāsa ir no bezkrāsainas līdz dzeltenai vai zaļgani dzeltenai, kam nav nelabvēlīgas

ietekmes uz zāļu kvalitāti. Pagatavotā šķīduma pH ir robežās starp 5,7 un 7,7. Nepieciešama

turpmāka atšķaidīšana, kā aprakstīts tālāk.

Izšķīdiniet 500 mg flakonu saturu 20 ml sterilā ūdenī injekcijām, iegūstot šķīdumu, kas satur 25 mg/ml

pemetrekseda. Viegli groziet katru flakonu, līdz pulveris ir pilnīgi izšķīdis. Iegūtais šķīdums ir dzidrs,

un tā krāsa ir no bezkrāsainas līdz dzeltenai vai zaļgani dzeltenai, kam nav nelabvēlīgas ietekmes uz

zāļu kvalitāti. Pagatavotā šķīduma pH ir robežās starp 5,7 un 7,7. Nepieciešama turpmāka

atšķaidīšana, kā aprakstīts tālāk.

Izšķīdiniet 1000 mg flakonu saturu 40 ml sterilā ūdenī injekcijām, iegūstot šķīdumu, kas satur

25 mg/ml pemetrekseda. Viegli groziet katru flakonu, līdz pulveris ir pilnīgi izšķīdis. Iegūtais šķīdums

ir dzidrs, un tā krāsa ir no bezkrāsainas līdz dzeltenai vai zaļgani dzeltenai, kam nav nelabvēlīgas

ietekmes uz preparāta kvalitāti. Pagatavotā šķīduma pH ir starp 5,7 un 7,7. Nepieciešama turpmāka

atšķaidīšana, kā aprakstīts tālāk.

4. Atbilstošs pagatavotā pemetrekseda šķīduma tilpums jāatšķaida līdz 100 ml ar 5% glikozes šķīdumu

injekcijām bez konservantiem un jāievada intravenozas infūzijas veidā 10 minūšu laikā.

5. Iepriekš norādītajā veidā pagatavotie pemetrekseda infūziju šķīdumi ir saderīgi ar polivinilhlorīda

un poliolefīna ievadīšanas sistēmām un i.v. infūzijas maisiem.

6. Parenterāli ievadāmās zāles pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda, vai tās nesatur sīkas daļiņas un vai

nav mainījusies to krāsa. Ja redzamas sīkas daļiņas, zāles nelietojiet.

7. Pemetrekseda šķīdumi ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai citi izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Piesardzības pasākumi pagatavošanas un ievadīšanas laikā

Tāpat kā, lietojot citus iespējami toksiskus pretvēža līdzekļus, pagatavojot pemetrekseda infūziju

šķīdumus, jāievēro piesardzība. Ieteicams lietot cimdus. Ja pemetrekseda šķīdums nonāk saskarē ar

ādu, nekavējoties un kārtīgi nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja pemetrekseda šķīdumi nonāk

saskarē ar gļotādām, noskalojiet tās kārtīgi ar ūdeni. Pemetrekseds nav čūlas veidojošs līdzeklis.

Specifiska antidota pemetrekseda ekstravazācijas gadījumā nav. Dažos gadījumos ziņots par

pemetrekseda ekstravazāciju, ko pētnieki nevērtēja kā nopietnu. Ekstravazācija jāārstē atbilstoši

vietējai standarta praksei, tāpat kā lietojot citus čūlas neveidojošus līdzekļus.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Beļģija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/17/1183/001

EU/1/17/1183/002

EU/1/17/1183/003

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2017. gada 24. aprīlis

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/147008/2017

EMEA/H/C/004488

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Pemetrexed Hospira UK Limited

pemetrekseds

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Pemetrexed Hospira UK

Limited. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas

Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Pemetrexed

Hospira UK Limited lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Pemetrexed Hospira UK Limited lietošanu, pacientiem jāizlasa

zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Pemetrexed Hospira UK Limited un kāpēc tās lieto?

Pemetrexed Hospira UK Limited ir pretvēža zāles, ko lieto, lai ārstētu divu veidu plaušu vēzi:

ļaundabīgo pleiras mezoteliomu (plaušu plēves vēzi, ko parasti izraisa azbesta iedarbība), kad šīs

zāles lieto kopā ar cisplatīnu pacientiem, kuri pirms tam nav saņēmuši ķīmijterapiju un kuru vēzi

nevar izoperēt;

progresējošu nesīkšūnu plaušu vēža veidu, ko dēvē par neplakanšūnu, iepriekš neārstētiem

pacientiem, lietojot kombinācijā ar cisplatīnu, vai vienas pašas pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši

pretvēža terapiju. Turklāt tās var lietot kā uzturošo terapiju pacientiem, kuri ir saņēmuši platīnu

saturošu ķīmijterapiju.

Pemetrexed Hospira UK Limited satur aktīvo vielu pemetreksedu. Tās ir “ģenēriskas zāles”. Tas

nozīmē, ka Pemetrexed Hospira UK Limited sastāvā ir tā pati aktīvā viela un tās darbojas līdzīgi

“atsauces zālēm”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Alimta. Sīkāku

informāciju par ģenēriskām zālēm skatīt jautājumu un atbilžu dokumentā šeit.

Pemetrexed Hospira UK Limited

EMA/147008/2017

2. lpp. no 3

Kā lieto Pemetrexed Hospira UK Limited?

Pemetrexed Hospira UK Limited ir pieejamas kā pulveris, no kura pagatavo šķīdumu infūzijai

(ievadīšanai vēnā pa pilienam). Zāles var iegādāties tikai pret recepti, un tās ir jāievada tikai tāda

ārsta uzraudzībā, kas ir specializējies ķīmijterapijas lietošanā.

Ieteicamo devu aprēķina, izmantojot pacienta augumu un svaru. Tās ievada reizi trīs nedēļās kā

10 minūšu ilgu infūziju. Lai samazinātu blakusparādības, pacientiem jālieto kortikosteroīds (zāles, kas

mazina iekaisumu) un folijskābe (vitamīna veids) un Pemetrexed Hospira UK Limited terapijas laikā

jāsaņem vitamīna B12 injekcijas. Kad Pemetrexed Hospira UK Limited ievada kopā ar cisplatīnu, pirms

vai pēc cisplatīna devas jādod arī „antiemētiskas” zāles (kas novērš vemšanu) un šķidrums (lai

novērstu dehidratāciju).

Pacientiem, kuriem ir patoloģiska asins aina vai noteiktas citas blakusparādības, ārstēšana ir jāatliek

vai jāpārtrauc, vai jāsamazina deva. Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir

EPAR daļa).

Pemetrexed Hospira UK Limited darbojas?

Pemetrexed Hospira UK Limited aktīvā viela pemetrekseds ir citotoksiskas zāles (zāles, kas iznīcina

šūnas, kuras dalās, piemēram, vēža šūnas), kuras pieder antimetabolītu grupai. Organismā

pemetrekseds tiek pārveidots par aktīvu formu, kas bloķē nukleotīdu (DNS un RNS uzbūves elementu,

šūnu ģenētiskā materiāla) sintēzē iesaistīto fermentu aktivitāti. Tā rezultātā pemetrekseda aktīvā

forma palēnina DNS un RNS veidošanos un novērš šūnu dalīšanos un vairošanos. Pemetrekseda

pārvēršana par tā aktīvo formu vēža šūnās norisinās labāk nekā normālās šūnās, tādējādi vēža šūnās

ir augstāks aktīvās vielas līmenis un tās iedarbība ir ilgāka. Tā rezultātā vēža šūnu dalīšanās tiek

samazināta, savukārt normālās šūnas tiek ietekmētas tikai nedaudz.

Kā noritēja Pemetrexed Hospira UK Limited izpēte?

Pētījumi par aktīvās vielas ieguvumiem un riskiem apstiprinātai lietošanai jau ir veikti attiecībā uz

atsauces zālēm Alimta, un tie nav jāatkārto ar Pemetrexed Hospira UK Limited.

Kā katrām zālēm, uzņēmums nodrošināja pētījumus par Pemetrexed Hospira UK Limited kvalitāti.

Nebija vajadzības veikt “bioekvivalences” pētījumus, lai pārliecinātos par Pemetrexed Hospira UK

Limited absorbciju līdzīgi atsauces zālēm un lai iegūtu to pašu aktīvās vielas līmeni asinīs. Tas ir tādēļ,

ka Pemetrexed Hospira UK Limited ievada infūzijas veidā vēnā, lai aktīvā viela tieši nonāktu asinsritē.

Kāda ir Pemetrexed Hospira UK Limited ieguvumu un riska attiecība?

Tā kā Pemetrexed Hospira UK Limited ir ģenēriskas zāles, to ieguvumu un riska attiecību uzskata par

līdzvērtīgu atsauces zāļu ieguvumu un riska attiecībai.

Kāpēc Pemetrexed Hospira UK Limited tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka saskaņā ar ES prasībām Pemetrexed

Hospira UK Limited un Alimta ir pierādīta kvalitātes līdzvērtība. Tāpēc CHMP uzskatīja, ka, tāpat kā

Alimta gadījumā, ieguvumi pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica Pemetrexed Hospira UK

Limited apstiprināt lietošanai ES.

Pemetrexed Hospira UK Limited

EMA/147008/2017

3. lpp. no 3

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Pemetrexed Hospira UK

Limited lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā ir ietverti arī ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem nekaitīgas un efektīvas Pemetrexed Hospira UK Limited

lietošanas nolūkos.

Cita informācija par Pemetrexed Hospira UK Limited

Pilns Pemetrexed Hospira UK Limited EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa

vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lai

saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar Pemetrexed Hospira UK Limited, izlasiet zāļu lietošanas

instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pilns atsauces zāļu EPAR teksts arī pieejams aģentūras tīmekļa vietnē.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju