Paracetamol-Grindeks 500 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

10-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

10-10-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Paracetamols
Pieejams no:
Grindeks, AS, Latvija
ATĶ kods:
N02BE01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Paracetamolum
Deva:
500 mg
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Grindeks, AS, Latvija
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
98-0382

SASKAŅOTS ZVA 10-10-2019

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

PARACETAMOL-GRINDEKS 500 mg tabletes

Paracetamolum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums

teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc trīs dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Paracetamol-Grindeks un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Paracetamol-Grindeks lietošanas

Kā lietot Paracetamol-Grindeks

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Paracetamol-Grindeks

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Paracetamol-Grindeks un kādam nolūkam to lieto

Paracetamol-Grindeks 500 mg tabletes ir zāles ar temperatūru mazinošu un sāpes remdinošu darbību.

Tās lieto drudža un nelielu sāpju gadījumā.

Ja, ārstējoties ar paracetamolu, slimības simptomi neizzūd trīs dienu laikā, jākonsultējas ar ārstu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Paracetamol-Grindeks lietošanas

Nelietojiet Paracetamol-Grindeks šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret paracetamolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir smaga aknu slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Paracetamol-Grindeks lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir aknu un/vai nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir atkarība no alkohola.

Pārdozēšanas risks ir lielāks pacientiem ar alkohola izraisītām aknu slimībām, pat tad, ja nav aknu

cirozes parādību.

Nepārsniedziet ieteicamās devas. Lietojot īslaicīgi, Paracetamol-Grindeks ir maztoksisks, taču, ja to

lieto ilgstoši bez ārsta uzraudzības, var rasties bīstamas blakusparādības.

Nelietojiet Paracetamol-Grindeks kopā ar citām paracetamolu saturošām zālēm.

Bērni

Šīs zāles nedrīkst lietot bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem.

Citas zāles un Paracetamol-Grindeks

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

SASKAŅOTS ZVA 10-10-2019

Pirms uzsākat Paracetamol-Grindeks lietošanu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja lietojat kādas

no šīm zālēm:

citas zāles ar kaitīgu ietekmi uz aknām (vienlaicīga lietošana pastiprina paracetamola toksisko

iedarbību);

probenecīds (lieto podagras ārstēšanai);

varfarīns vai citas asins recēšanu kavējošas zāles (lietojot paracetamolu ilgstoši, palielinās

asiņošanas risks);

metoklopramīds un domperidons (zāles pret sliktu dūšu un vemšanu);

holestiramīns (lieto holesterīna līmeņa samazināšanai asinīs); tas aizkavē paracetamola darbību, ja

paracetamolu lieto vienu stundu pirms vai pēc tā lietošanas;

imatinibs (zāles vēža ārstēšanai).

Paracetamol-Grindeks kopā ar alkoholu

Ārstēšanās laikā jāizvairās no alkohola lietošanas. Hroniskas alkohola lietošanas gadījumā saindēšanās

risks ar šīm zālēm palielinās, pat lietojot tās ieteiktajās devās.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja nepieciešams, paracetamolu var lietot grūtniecības laikā. Jums pēc iespējas īsāku laika periodu

jālieto iespējami mazākā deva, kas mazina sāpes un/vai drudzi. Ja sāpes un/vai drudzis nemazinās vai

Jums zāles jālieto biežāk, sazinieties ar ārstu.

Paracetamols izdalās mātes pienā, taču tā daudzums pienā nav klīniski nozīmīgs. Pamatojoties uz

esošajiem datiem, šīs zāles ir atļauts lietot mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Paracetamol-Grindeks neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.

Kā lietot Paracetamol-Grindeks

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Iekšķīgai lietošanai.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

Pieaugušie (arī gados vecāki cilvēki): 1-2 tabletes (0,5-1 g) ik pēc 4-6 stundām pēc nepieciešamības.

Maksimālā dienas deva ir 8 tabletes (4 g), ko sadala vairākās reizes devās.

Lietošana bērniem

Bērni no 12 gadu vecuma: 1-2 tabletes (0,5-1 g) ik pēc 4-6 stundām pēc nepieciešamības. Maksimālā

dienas deva ir 8 tabletes (4 g), ko sadala vairākās reizes devās.

Bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem: ½-1 tableti (250-500 mg) ik pēc 4-6 stundām pēc nepieciešamības.

Maksimālā dienas deva ir 4 tabletes (2 g), ko sadala vairākās reizes devās.

Šo zāļu formu nedrīkst lietot bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem.

Ja veselības stāvoklis ir uzlabojies, ārstēšanos var pārtraukt.

Ja, ārstējoties ar paracetamolu, slimības simptomi neizzūd trīs dienu laikā, jākonsultējas ar ārstu.

Ja Jums šķiet, ka Paracetamol-Grindeks iedarbība ir pārāk stipra vai pārāk vāja, konsultējieties ar

ārstu.

SASKAŅOTS ZVA 10-10-2019

Ja esat lietojis Paracetamol-Grindeks vairāk nekā noteikts

Deva, lielāka par 15 tabletēm, ir toksiska pieaugušajiem. Pārdozējot zāles, 24 stundu laikā parādās

bālums, slikta dūša, vemšana, ēstgribas zudums, sāpes vēderā. Aknu bojājumi var rasties 12-48 stundu

laikā.

Ja notikusi pārdozēšana vai rodas aizdomas par to, nekavējoties jāuzsāk ārstēšana. Jāizraisa vemšana,

jādod aktivētā ogle. Pat tad, ja agrīnie saindēšanās simptomi nav vērojami, nekavējoties meklējiet

medicīnisko palīdzību. Ņemiet līdzi zāļu iepakojumu. Informējiet ārstu par veiktajiem pirmās

palīdzības pasākumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Paracetamol-Grindeks

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Paracetamol-Grindeks

Lietošanu pārtraucot, negatīva ietekme nav novērota.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot paracetamolu ieteicamajās devās, blakusparādības rodas reti, un parasti tās nav smagas.

Lielākā daļa blakusparādību rodas paracetamola pārdozēšanas gadījumā.

Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

izsitumi uz ādas un citas alerģiskas reakcijas.

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

elpas trūkums, atsevišķos gadījumos – bronhu spazmas;

smagas ādas reakcijas.

Iespējamas asins sastāva izmaiņas (piemēram, trombocitopēnija un agranulocitoze), tomēr nav tiešu

pierādījumu, ka šīs blakusparādības izraisījis paracetamols.

Agranulocitozes simptomi ir augsta ķermeņa temperatūra, drebuļi, sāpes rijot, rīšanas grūtības, mutes

un deguna dobuma, kakla, kā arī dzimumorgānu un tūpļa apvidus gļotādas bojājumi. Ja jebkādā veidā

pasliktinās vispārējais veselības stāvoklis vai rodas sāpīgi gļotādas (īpaši mutes dobuma vai

aizdegunes) bojājumi, jāpārtrauc zāļu lietošana un jāgriežas pie ārsta.

Trombocitopēnija palielina asiņošanas risku (var rasties sīki asinsizplūdumi ādā un gļotādā).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV-1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Paracetamol-Grindeks

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz” un uz

blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

SASKAŅOTS ZVA 10-10-2019

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Paracetamol-Grindeks satur

Aktīvā viela ir paracetamols.

Katra tablete satur 500 mg paracetamola.

Citas sastāvdaļas ir nātrija cietes glikolāts, stearīnskābe, magnija stearāts, povidons.

Paracetamol-Grindeks ārējais izskats un iepakojums

Baltas vai gandrīz baltas apaļas tabletes ar plakanām gludām virsmām, noslīpinātām šķautnēm, ar

dalījuma līniju vienā pusē.

PVH/Al blisteris, kas ievietots kartona kastītē.

Pa 10 tabletēm blisterī.

Pa 1 vai 2 blisteriem (10 vai 20 tabletes) kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tel.: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

E-pasts: grindeks@grindeks.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2019

SASKAŅOTS ZVA 10-10-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

PARACETAMOL-GRINDEKS 500 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 500 mg paracetamola (Paracetamolum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

Baltas vai gandrīz baltas apaļas tabletes ar plakanām gludām virsmām un noslīpinātām šķautnēm, ar

dalījuma līniju vienā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Drudzis. Nelielas sāpes.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie (arī gados vecāki cilvēki): 0,5-1 g (1-2 tabletes) ik pēc 4-6 stundām. Maksimālā dienas

deva ir 4 g (8 tabletes).

Pediatriskā populācija

Bērni no 12 gadu vecuma: 0,5-1 g (1-2 tabletes) ik pēc 4-6 stundām. Maksimālā dienas deva ir 4 g

(8 tabletes).

Bērni vecumā no 6-12 gadiem: 250-500 mg (½-1 tablete) ik pēc 4-6 stundām. Maksimālā dienas deva

ir 2 g (4 tabletes).

Šo zāļu formu nedrīkst lietot bērniem līdz 6 gadu vecumam.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Smagas aknu slimības.

SASKAŅOTS ZVA 10-10-2019

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paracetamols jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu un/vai nieru funkciju traucējumiem, kā arī

alkohola atkarības gadījumā.

Pārdozēšanas risks ir lielāks pacientiem ar alkohola izraisītām aknu slimībām, pat ja nav aknu cirozes

parādību.

Nedrīkst pārsniegt norādītās devas.

Ja, lietojot paracetamolu, slimības simptomi neizzūd trīs dienu laikā, pacientam jāiesaka konsultēties

ar ārstu.

Šīs zāles nedrīkst lietot kopā ar citām paracetamolu saturošām zālēm.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Paracetamola toksicitāte palielinās pacientiem, kuri lieto citas potenciālas hepatotoksiskas vai aknu

mikrosomālo enzīmu indukciju izraisošas zāles.

Vienlaicīga lietošana ar probenecīdu var ietekmēt paracetamola izvadīšanu no organisma un tā

koncentrāciju plazmā.

Paracetamola ilgstoša lietošana pastiprina varfarīna un citu kumarīna atvasinājumu asinsreci kavējošo

darbību, tā palielinot asiņošanas risku; lietojot paracetamolu īslaicīgi, šāds efekts nav novērots.

Metoklopramīds un domperidons var paātrināt paracetamola uzsūkšanos.

Holestiramīns kavē paracetamola uzsūkšanos, ja paracetamolu lieto vienu stundu pirms vai pēc tā

lietošanas.

Imatinibu saturošo zāļu ražotājs neiesaka lietot šīs zāles vienlaicīgi ar paracetamolu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Liels daudzums datu par grūtniecēm neliecina ne par anomālijas izraisošu iedarbību, ne toksisku

ietekmi uz augli/jaundzimušo. Epidemioloģisko pētījumu rezultāti par neiroloģisko attīstību bērniem,

kuri

in utero

pakļauti paracetamola iedarbībai, nav viennozīmīgi. Ja klīniski nepieciešams,

paracetamolu var lietot grūtniecības laikā, taču jālieto mazākā efektīvā deva iespējami īsāku laika

periodu un iespējami retāk.

Barošana ar krūti

Paracetamols izdalās mātes pienā, taču tā daudzums pienā nav klīniski nozīmīgs. Pamatojoties uz

esošajiem datiem, šīs zāles nav kontrindicētas mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Paracetamol-Grindeks neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Lietojot paracetamolu terapeitiskās devās, blakusparādības rodas reti, un parasti tās nav smagas.

Lielākā daļa blakusparādību rodas paracetamola pārdozēšanas gadījumā.

Turpmāk minētās blakusparādības ir norādītas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmas grupām; norādot

biežumu, izmantota šāda klasifikācija: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz

1/10), retāk (≥1/1000 līdz

1/100), reti (≥1/10 000 līdz

1/1000), ļoti reti (

1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc

pieejamajiem datiem).

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

SASKAŅOTS ZVA 10-10-2019

Hematoloģiskas

reakcijas,

piemēram,

trombocitopēnija,

purpura,

methemoglobinēmija

agranulocitoze, tomēr nav tiešu pierādījumu, ka tās izraisījis paracetamols.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti: elpas trūkums. Predisponētiem pacientiem paracetamols atsevišķos gadījumos ir izraisījis

bronhu spazmas (analgētisko līdzekļu izraisīta astma).

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: izsitumi uz ādas un citas alerģiskas reakcijas.

Ļoti reti ir ziņots par smagām ādas reakcijām.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga,

LV-1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Pārdozējot zāles, 24 stundu laikā vērojams bālums, rodas slikta dūša, vemšana, ēstgribas zudums,

sāpes kuņģī. Aknu bojājumi var rasties 12-48 stundu laikā. Iespējami glikozes metabolisma traucējumi

un metaboliskā acidoze.

Smagas saindēšanās gadījumā rodas aknu mazspēja, encefalopātija un koma, pēc tam var iestāties

nāve. Var būt akūta nieru mazspēja ar akūtu nieru kanāliņu nekrozi vai arī kanāliņu nekroze bez aknu

mazspējas parādībām. Novēroti sirds ritma traucējumi un pankreatīts.

Aknu bojājumi var rasties pieaugušajiem, kuri lietojuši vairāk par 10 g paracetamola, vai bērniem, kuri

lietojuši vairāk par 150 mg/kg ķermeņa masas paracetamola (lietojot paracetamolu parastajās devās,

metabolītus atindē glutations; toksiskā metabolīta pārākums izraisa neatgriezenisku aknu audu

bojājumu).

Pārdozējot šīs zāles vai rodoties aizdomām par to pārdozēšanu, būtiski svarīgi ir nekavējoties uzsākt

ārstēšanu (pat ja nav pārdozēšanas simptomu). Jāpiemēro vispārēja uzturoša terapija.

Lai kavētu zāļu uzsūkšanos no gremošanas trakta, var lietot aktivēto ogli, ja paracetamola deva, kas

lietota pēdējās stundas laikā, bijusi virs 150 mg/kg vai 12 g (lai kura no tām arī nebūtu mazāka).

Informācija par kuņģa skalošanas efektivitāti paracetamola pārdozēšanas gadījumā ir nepietiekama. Ja

par antidotu perorāli lieto acetilcisteīnu vai metionīnu, no kuņģa jāizvada aktivētā ogle, lai

nesamazinātos antidota uzsūkšanās. Lai acetilcisteīna vai metionīna darbība būtu efektīva, tie jālieto

pirmo 10-12 stundu laikā pēc pārdozēšanas; acetilcisteīna efektivitāte saglabājas 24 stundas, iespējams

arī ilgāk.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi pretsāpju un pretdrudža līdzekļi, anilīna atvasinājumi,

ATĶ kods: N02BE01

Paracetamola pretsāpju darbības pamatā ir tā spēja kavēt prostaglandīnu sintēzi. Temperatūru

pazeminošā darbība saistīta ar tā ietekmi uz hipotalāma termoregulācijas centru, temperatūras

pazemināšanos izraisa perifēriskās asins plūsmas pastiprināšanās un pastiprināta svīšana.

SASKAŅOTS ZVA 10-10-2019

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Paracetamols labi uzsūcas no kuņģa un zarnu trakta, maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta

½-2 stundu laikā pēc perorālas lietošanas. Paracetamols nonāk lielākajā daļā audu, šķērso placentāro

barjeru un izdalās ar mātes pienu. Paracetamols metabolizējas aknās un izdalās ar urīnu galvenokārt

glikuronīdu un sulfātu konjugātu veidā, aptuveni 10 % – glutationa konjugātu veidā. Mazāk par 5 %

paracetamola izdalās neizmainītā veidā. Eliminācijas pusperiods ir 1-4 stundas. Saistības pakāpe ar

plazmas olbaltumvielām ir atkarīga no devas, lietojot terapeitiskas devas, tā ir neliela.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Standartpētījumi, izmantojot šobrīd spēkā esošos standartus toksiskas ietekmes uz reproduktivitāti un

attīstību vērtēšanai, nav pieejami.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija cietes glikolāts

Stearīnskābe

Magnija stearāts

Povidons

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

PVH/Al blisteris, kas ievietots kartona kastītē.

Pa 10 tabletēm blisterī.

Pa 1 vai 2 blisteriem (10 vai 20 tabletes) kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Lai atvērtu blistera iepakojumu, viegli jāuzspiež uz tabletes un jāizņem no folijas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

SASKAŅOTS ZVA 10-10-2019

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tel.: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

E-pasts: grindeks@grindeks.lv

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

98-0382

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1998. gada 21. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 28. maijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

09/2019

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju