Oncotrone 10 mg/5 ml šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

24-09-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

24-09-2015

Aktīvā sastāvdaļa:
Mitoksantrona hidrohlorīds
Pieejams no:
Baxter Oncology GmbH, Germany
ATĶ kods:
L01DB07
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Mitoxantroni hydrochloridum
Deva:
2 mg/ml
Zāļu forma:
Šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Baxter Oncology GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
96-0548

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ONCOTRONE 10mg/5ml šķīdums injekcijām

ONCOTRONE 20mg/10ml šķīdums injekcijām

Mitoxantroni hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības,

konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir ONCOTRONE un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms

ONCOTRONE lietošanas

Kā lietot ONCOTRONE

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ONCOTRONE

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir ONCOTRONE un kādam nolūkam to lieto

ONCOTRONE satur zāles mitoksantronu.ONCOTRONE

ir citostatisks jeb pretvēža līdzeklis. Tas

iznīcina vēža šūnas, dažreiz to sauc arī par ķīmijterapiju. To lieto dažādu vēža veidu

ārstēšanai.

Mitoksantronu bieži lieto kopā ar citām pretvēža zālēm vai staru terapiju.

2.

Kas Jums jāzina pirms

ONCOTRONE lietošanas

Nelietojiet ONCOTRONE šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu

(6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu

nedrīkst injicēt tauku slānī starp ādu un muskuli (zemādas), muskulī (

intramuskulāri),

muguras smadzenes apņemošajā apvalkā (intratekāli) vai artērijā

intraarteriāli);

ja Jūs esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

ONCOTRONE drīkst ievadīt tikai ārsts, kuram ir pieredze šo zāļu lietošanā.

Pirms Oncotrone lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir kāda sirds slimība, ja iepriekš esat lietojis/-usi antraciklīnus (kas pieder tai pašai zāļu grupai

kā mitoksantrons) vai saņēmis/-usi krūšu kurvja apstarošanu, Jums var attīstīties nopietni sirds darbības

traucējumi, piemēram, sirds mazspēja vai traucēta sirdsdarbība. Jūs varat saņemt pilnu ONCOTRONE

devu, tomēr piesardzības nolūkā Jums regulāri pārbaudīs sirds darbību;

ja Jums ir kaulu smadzeņu darbības traucējumi vai vispārēji novājināta veselība:

ārsts biežāk veiks Jums asins analīzes, īpašu uzmanību pievēršot balto asins šūnu skaitam

(neitrofiliem leikocītiem);

ja Jūs tiekat ārstēts/-a ar citām pretvēža ķīmijterapijas zālēm un/vai staru terapiju;

ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

ja Jums ir kāda infekcija. Jebkādas infekcijas ir jāārstē pirms vai pēc ārstēšanas ar ONCOTRONE.

Ārstēšanās laikā ar ONCOTRONE vakcinācija nav ieteicama. Dažas vakcīnas var būt neefektīvas, lietojot

vienlaicīgi ar ONCOTRONE.

Citas zāles un ONCOTRONE

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm. Tās nedrīkst ievadīt kopā ar citam zālēm vienā

infūzijas šķīdumā vai šļircē, vai intravenozā sistēmā.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot ONCOTRONE vienlaicīgi ar citām zālēm, ko izmanto vēžu ārstēšanai un/vai apstarošanu, var attīstīties

noteikta veida asins vēzis (leikoze) vai arī kaulu smadzeņu darbības traucējumi, ko sauc par mielodisplāziju.

Īpaša piesardzība jāievēro, ja ONCOTRONE lietošanas laikā Jums jāsāk lietot šādas zāles:

zāles, kas var kaitēt Jūsu sirdij (piem., antraciklīnus), jo var pastiprināties to nelabvēlīgā iedarbība uz

sirdi;

topoizomerāzes II inhibitorus (pretvēža zāļu grupa, tai skaitā mitoksantrons) vienlaicīgi ar citiem

ķīmijterapijas līdzekļiem un/vai staru terapiju. Tas var izraisīt:

balto asins šūnu vēzi (akūtu mieloleikozi, AML),

kaulu smadzeņu darbības traucējumus ar nepareizas formas asins šūnu veidošanos un leikozes

attīstību (mielodisplastiskais sindroms).

Iespējams, Jums būs jāveic regulāras asins analīzes un testi, lai pārbaudītu sirdi.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece, plānojat grūtniecību

vai barojat bērnu ar krūti,

Jūs nedrīkstat lietot

ONCOTRONE, ja vien

ārsts nav to īpaši ieteicis. Pirms ārstēšanas uzsākšanas barošana ar krūti ir jāpārtrauc, un ārsts Jums pastāstīs, cik

ilgā laikā pēc ārstēšanas beigām, Jūs varat to atsākt.

Ārstēšanas laikā un vismaz 6 mēnešus pēc šo zāļu lietošanas pārtraukšanas vīriešiem un sievietēm jālieto

efektīva kontracepcija.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pacientiem, kuri tiek ārstēti ar ONCOTRONE var būt tādas blakusparādības kā slikta dūša, vemšana un

asinsrites traucējumi. Tāpēc ārstējošajam ārstam jāizvērtē katra individuāla pacienta spēja vadīt transportlīdzekli

un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no ONCOTRONE 2mg/ml injekciju sastāvdaļām

Šīs zāles satur 0,148 mmol nātrija vienā mililitrā. Piesardzība jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

3.

Kā lietot ONCOTRONE

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Ieteicamā deva

Ārsts izlems, cik daudz un kad Jums šīs zāles būs jālieto.

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

ONCOTRONE tiks atšķaidītas un lēni injicētas Jums vēnā. To sauc par infūziju. To bieži ievada kopā ar

citām pretvēža zālēm vai steroīdiem. Dažreiz to veic vienlaikus vai neilgi pirms vai pēc staru terapijas.

Cik daudz un cik bieži zāles būs jālieto atkarīgs no:

vēža veida,

Jūsu apmēriem (Jūsu auguma garums un svars),

Jūsu vispārējā veselības stāvokļa,

tā, vai jūs saņemat citas pretvēža zāles vai staru terapiju.

Atkarībā no devas injekcija parasti ilgs no vismaz 5 minūtēm līdz pusstundai;

Ja Jums nav skaidrs, kā tiks veikta injekcija vai ir jebkādi citi jautājumi par ārstēšanu,

vaicājiet

ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Lietošana bērniem un

pusaudžiem

Pieredze par ONCOTONE lietošanu bērniem un pusaudžiem ir ierobežota.

Ja esat lietojis ONCOTRONE vairāk nekā noteikts

Tas var kaitīgi ietekmēt Jūsu aknas, nieres, gremošanas traktu un organisma spēju veidot sarkanās asins šūnas.

Retos gadījumos smagas pakāpes leikopēnija (ievērojami pazemināts balto asins šūnu skaits) ar infekciju var

izraisīt nāvi. Ārsts rūpīgi uzraudzīs Jūsu veselības stāvokli un nozīmēs simptomiem atbilstošu ārstēšanu.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

3.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Ja Jums rodas kāds no turpmāk tekstā uzskaitītajiem simptomiem vai stāvokļiem, nekavējoties pastāstiet

to savam ārstam:

infekcijas,

sepse (asins saindēšanās),

akūta mieloleikoze (AML, asins balto šūnu vēzis),

mielodisplastiskais sindroms (MDS), kaulu smadzeņu bojājums ar nepareizas formas asins šūnu

veidošanos, kas izraisa leikozi,

kaulu smadzeņu mazspēja (nepietiekama sarkano un balto asins šūnu un trombocītu veidošanās.

Sarkanās asins šūnas nosaka, cik daudz skābekļa tiek piegādāts organisma audiem),

pancitopēnija (visu trīs asins formelementu trūkums: sarkano un balto asins šūnu un trombocītu),

trombocitopēnija (zems trombocītu skaits – asins šūnas, kas iesaistītas asins recēšanas procesā),

febrilā neitropēnija (drudzis ar ievērojami pazeminātu balto asins šūnu skaitu (neitrofilie leikocīti),

kas nepieciešami cīņai ar infekcijām),

leikopēnija (pazemināts balto asins šūnu (leikocītu) skaits asinīs),

anēmija (ja organismā trūkst sarkanās asins šūnas),

paaugstinātas jutības reakcijas,

audzēja sabrukšanas sindroms (ievērojama vēza šūnu sabrukšana ar kālija, fosfāta un nukleīnskābju

izdalīšanos asinīs),

apjukums,

kardiomiopātija (sirds muskuļa novājināšanās vai struktūras izmaiņas),

kardiāla mazspēja (sirds mazspēja),

sirds kreisā kambara mazspēja (samazināts asins tilpums, ko sirds kreisais kambaris spēj izsūknēt),

miokarda infarkts (sirdslēkme),

izmainīta EKG (izmaiņas elektrokardiogrammā),

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

aritmija (sirds ritma traucējumi),

flebīts (vietējs vēnu iekaisums),

intersticiāls pneimonīts (plaušu iekaisums),

aizdusa (elpas trūkums),

slikta dūša,

vemšana,

stomatīts (mutes gļotādas iekaisums),

sāpes vēderā,

vēdera jutīgums,

caureja,

hepatotoksicitāte (aknu pataloģijas),

alopēcija (matu izkrišana),

nagu izmaiņas (piemēram, naga plātnītes atdalīšanās no pamatnes, naga struktūras un krasas maiņa),

augļa attīstības traucējumi,

amenoreja (menstruāciju trūkums),

oligospermija (spermatozoīdu skaita samazināšanās spermā),

injekcijas vietas nekroze,

injekcijas vietas krāsas maiņa,

injekcijas vietas apsārtums,

sāpes injekcijas vietā,

siltums injekcijas vietā,

vājums,

sāpes krūškurvī,

gļotādas iekaisums,

sāpes,

drudzis,

samazināta sirds izsviedes frakcija (samazināta sirds sūknēšanas spēja),

paaugstināts aknu fermentu un bilirubīna līmenis (asins analīzēs).

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, pastāstiet par tām savam ārstam. Tas attiecas arī

uz tām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa

vietne: www.zva.gov.lv Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju

par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt ONCOTRONE

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temparatūrā līdz

. Neuzglabāt ledusskapī un nesasaldēt.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Der. līdz.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Zāles Jums sagatavos un ievadīs veselības aprūpes speciālists. Par neizlietoto zāļu iznīcināšanau ir atbildīgi

veselības aprūpes speciālisti.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt nogulsnes vai vizuālas izmaiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi

Pēc iepakojuma pirmreizējas atvēršanas (atvērts injekciju šķīduma flakons):

ONCOTRONE šķīdumu infūzijām pēc vajadzības var sadalīt atsevišķās devās. Šķīduma sadalīšana jāveic

kontrolētos apstākļos saskaņā ar aseptikas noteikumiem. Ir pierādīts, ka šādos apstākļos ķīmiskā un fizikālā

stabilitāte ir 7 dienas temperatūrā + 25

Pēc šķīdināšanas vai pagatavošanas atbilstoši norādījumiem (mitoksantronu saturošs infūzijas šķīdums):

Ievadīšanai pagatavots infūzijas šķīdums jāizlieto 4 dienu laikā, ja tas tiek uzglabāts temperatūrā +4

C līdz

C, ja šķīdināšana vai atšķaidīšana notikusi kontrolētos apstākļos saskaņā ar aseptikas noteikumiem. Pēc tam

atlikušais šķīdums jāiznīcina.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ONCOTRONE satur

Aktīvā viela ir mitoksantrona hidrohlorīds. Zāļu stiprums ir 2 mg mitoksantrona/ml.

1 ml injekciju šķīduma satur terapeitiski aktīvo vielu – 2, 328 mg mitoksantrona hidrohlorīda (Mitoxantroni

hydrochloridum), kas atbilst 2 mg mitoksantrona.

Palīgvielas: nātrija hlorīds, nātrija acetāts, etiķskābe, ūdens injekcijām.

ONCOTRONE ārējais izskats un iepakojums:

ONCOTRONE šķīdums injekcijām ir tumši zilā krāsā, iepildīts caruspīdīgā stikla flakonā.

ONCOTRONE ir pieejams iepakojumos pa 1 injekciju flakonam ar 10 mg mitoksantrona 5 mililitros injekciju

šķīduma un 1 injekciju flakonam ar 20 mg mitoksantrona 10 mililitros injekciju šķīduma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Baxter Oncology GmbH

Kanstr.2

D-33790 Halle, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

08/2015

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

ZĀĻU APRAKSTS

ONCOTRONE 2mg/ml šķīdums injekcijām

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

ONCOTRONE 10mg/5ml šķīdums injekcijām

ONCOTRONE 20mg/10ml šķīdums injekcijām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šķīduma satur aktīvo vielu:

2,328 mg Mitoxantroni hydrochloridum, kas atbilst 2 mg ONCOTRONE.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām 2 mg/ml

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

ONCOTRONE paredzēts šādu slimību ārstēšanai:

progresējošs un/vai metastazējošs krūts vēzis;

vidējas un augstas aktivitātes ļaundabīga nehodžkina limfoma NHL) - kombinētai ķīmijterapijai

pieaugušajiem (ļaundabīgas nehodžkina limfomas);

akūta mieloleikoze (AML) - kombinētai ķīmijterapijai pieaugušajiem (akūta leikoze);

primārs aknu šūnu vēzis;

olnīcu vēzis;

progresējošs un hormonu rezistents prostatas vēzis – kombinētai terapijai ar mazām perorālo

glikokortikoīdu devām, tai skaitā hidrokortizonu, sāpju remdēšanai pacientiem, kuriem analgētiķi ir

neefektīvi un apstarošana nav indicēta.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Oncotrone drīkst ievadīt tikai ārsts, kuram ir pieredze šo zāļu lietošanā.

Deva jāpielāgo individuāli.

Devas, ārstēšanas ilgums un/vai ārstēšanas intervāli atkarīgi no terapeitiskajām indikācijām,

kombinētās terapijas shēmas, pacienta vispārējā veselības stāvokļa un laboratorisko izmeklējumu

rezultātiem.

Pacietiem ar aknu funkciju traucējumiem, turpmāk norādītās devas var būt jāsamazina atkarībā no aknu

izmeklējumu rādītājiem ( no bilirubīna 3,5 mg/dl). Vispārējas empīriskas devu mazināšanas shēmas nav

pieejamas, tāpēc par devu pielāgošanu katrā individuālā gadījumā atbildīgs ir ārsts.

Devu samazināšana atkarīga arī no hematoloģiskiem rādītājiem – galvenokārt, no leikocītu un

trombocītu skaita. Turpmāk redzamā tabula var tikt izmantota kā orientējošs palīglīdzeklis.

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Varētu dot šādus vispārējus ieteikumus:

Vismazākais leikocītu (galēji

zems) un trombocītu skaits

(parasti 6-15 dienas pēc

ievadīšanas)

Laiks, kurā raksturlielumi

normalizējas

Ieteicamā deva

>1500 leikocītu/µl un

> 50 000 trombocītu/µl

21 diena vai mazāk

Kā iepriekšējā deva

>1500 leikocītu/µl un

> 50 000 trombocītu/µl

Vairāk nekā 21 diena

Pagaidīt, līdz atjaunojas normāli

raksturlielumi, tad – kā iepriekšējā deva

<1500 leikocītu/µl vai

< 50 000 trombocītu/µl

Neatkarīgi no normalizēšanās

laika

Samazināt iepriekšējo devu par 2 mg/m

<1000 leikocītu/µl vai

< 25 000 trombocītu/µl

Neatkarīgi no normalizēšanās

laika

Samazināt iepriekšējo devu par 4 mg/m

Intravenoza ievadīšana

1.

Progresējošs un/vai metastazējošs

krūts vēzis, primārs aknu šūnu vēzis, olnīcu vēzis

Monoterapijas ietvaros kā sākumdeva pirmajā ciklā ieteicami 14 mg mitoksantrona /m

ķermeņa virsmas

laukuma (ĶVL). Pēc 21 dienas šo devu var ievadīt atkārtoti.

Pacientiem ar samazinātu kaulu smadzeņu rezervi sakarā ar iepriekš saņemtu apstarošanu un/vai ķīmijterapiju

vai smagu vispārējo stāvokli sākumdeva jāsamazina līdz 12 mg/m

ĶVL vai atbilstoši asins ainai.

Atkārtoti ievadot ONCOTRONE, deva katru reizi jāpielāgo individuāli, atkarībā no pacienta stāvokļa

izmaiņām un mielosupresijas smaguma pakāpes un ilguma.

Kombinējot ONCOTRONE ar citiem mielotoksiskas iedarbības citostatiskiem līdzekļiem, ieteicams

monoterapijai ieteikto sākumdevu samazināt par 2-4 mg mitoksantrona /m

ĶVL. Turpmākajos terapijas

ciklos mitoksantrona deva jāpielāgo mielosupresijas individuālajai norisei vai ilgumam un smaguma pakāpei.

Tabulā redzamās devas dotas kā piemēri (krūts vēža gadījumā).

Vielas

Deva

Lietošanas ilgums

Cikli

Mitoksantrons

12 mg/m

1 diena

3 cikli ik pa 28

dienām

Leikovorīns

100 mg/m

1 diena

5-florouracils

370 mg/m

1 – 3 dienas

2.

Ciklofosfamīds

500 mg/m

1 diena

6 cikli ik pa 21

dienu

Mitoksantrons

12 mg/m

1 diena

5-florouracils

500 mg/m

1 – 3 dienas

3.

Vinorelbīns

25 mg/m

1 – 8 dienas

6 cikli ik pa 21

dienu

Mitoksantrons

12 mg/m

1 diena

2. Vidējas un augstas aktivitātes ļaundabīga nehodžkina limfoma (NHL) - kombinētai ķīmijterapijai

pieaugušiem.

Kombinējot ar citiem mielotoksiskiem citostatiskiem līdzekļiem indukcijas terapijai ieteicamā deva ir 10-12

mg mitoksantrona /m

ĶVL. Turpmāko ārstēšanas ciklu devas jāpielāgo pacienta stāvoklim un

mielosupresijas pakāpei un ilgumam.

Pacientiem ar samazinātu kaulu smadzeņu rezervi sakarā ar iepriekš saņemtu apstarošanu un/vai ķīmijterapiju

vai smagu vispārējo stāvokli sākumdeva jāsamazina līdz 12 mg/m

ĶVL vai atbilstoši asins ainai. Literatūrā

aprakstītas dažādu kombināciju shēmas.

Kā piemēru, varētu minēt:

Ifosfamīds

1,5 g/m

1 – 3 dienas

Mitoksantrons

10 mg/m

1 diena

Etopozīds

80 mg/m

1 – 3 dienas

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Etopozīds

150 mg/m

1 diena

Mitoksantrons

12 mg/m

1 diena

Ciklofosfamīds

650 mg/m

1 diena

Prednizolons

60 mg/m

1 – 5 dienas

3. Akūta mieloleikoze (AML) - kombinētai ķīmijterapijai pieaugušiem

Pieaugušiem pacientiem akūtas mieloleikozes ieteicamā indukcijas terapijas deva ir 10 – 12 mg mitoksantrona

ĶVL, ievadot 5 dienas pēc kārtas (kopējā deva 50-60 mg mitoksantrona /m

ĶVL). Lielāku remisijas

biežumu iespējams panākt, ievadot 12 mg/m

5 dienas. Tomēr lielākā deva lietojama tikai tad, ja pacienta

stāvoklis to atļauj. Piemēram, lietojot mitoksantronu 10 – 12 mg /m

ĶVL devu trīs dienas kombinācijā ar

CYTARABINE.

Kā piemēru, varētu minēt:

6.

Citarabīns

3 g/m

2x dienā

1., 2., 8. un 9. dienā

Mitoksantrons

10 mg/m

3., 4., 10. un 11. dienā

Kombinējot ONCOTRONE ar citiem citostatiskiem līdzekļiem, atkarībā no pacienta veselības stāvokļa var

būt nepieciešama devu modifikācija. Tas jāievēro gan pirmā indukcijas kursa laikā un/vai visos sekojošos

terapijas kursos.

Ja pirmā indukcijas kursa laikā jau rodas smagas vai dzīvībai bīstamas (nehematoloģiskas) blakusparādības,

nākamo terapijas kursu drīkst sākt tikai pēc šo blakusparādību izzušanas.

4. Progresējošs un hormonu rezistents prostatas vēzis

Pamatojoties uz III fāzes pētījumu ar citu mitoksantrona preparātu un perorāli lietotu prednizolonu (10 mg)

vai atsevišķi nozīmētu prednizolonu, ieteicamā ONCOTRONE deva bija 12 mg/m

ĶVL, ievadot kā īslaicīgu

intravenozu infūziju ik pa 21 dienu. Literatūrā aprakstītas dažādu kombināciju shēmas.

Kā piemēru, varētu minēt:

Mitoksantrons

12 mg/m

1 diena

Prednizons

10 mg/dienā

katru dienu

Ja tiek nodrošināts minimālais leikocītu skaits virs 1000/mm

un minimālais trombocītu skaits virs 100 000/

, un neparādās smagas ne-hematoloģiskas toksicitātes pazīmes, nākamajā ciklā mitoksantrona devu var

paaugstināt par 2 mg/ m

ĶVL. Ja minimālais leikocītu skaits ir zem 500/mm

vai minimālais trombocītu

skaits zem 50 000/ mm

, mitoksantrona devu jāsamazina par 2 mg/ m

ĶVL.

Intrapleirāla instilācija (piem., pacientiem ar pleiras metastāzēm krūts vēža un ne-Hodžkina limfomas

gadījumā):

Intrapleirālai instilācijai ieteicama vienreizēja deva pa 20-30 mg mitoksantrona. Pirms terapijas pleiras

izsvīdums pēc iespējas jāevakuē. Šīs pirmās mitoksantrona devas atrašanās ilgums pleiras dobumā ir 48

stundas.

Šajā laika posmā pacients jāmobilizē, lai panāktu citostatiskā līdzekļa labu intrapleirālu sadalījumu.

Pēc šīm 48 stundām atkal tiek evakuēts iespējamais izsvīdums. Ja šajā laikā izveidojies mazāk nekā 200 ml

izsvīduma, pirmais terapijas cikls tiek pabeigts. Ja šis tilpums ir lielāks par 200 ml, veic vēl vienu instilāciju ar

30 mg mitoksantrona. Pirms šīs otrās ievadīšanas jākontrolē asins aina. Otro mitoksantrona devu var atstāt

intrapleirāli. Terapijas cikla maksimālā deva ir 60 mg mitoksantrona.

Pēc 4 nedēļām intrapleirālo instilāciju var atkārtot, ja vien leikocītu un trombocītu skaits ir normāls.

4 nedēļas pirms un pēc intrapleirālas mitoksantrona ievadīšanas nav ieteicama sistēmiska citostatiska terapija.

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem ONCOTRONE jālieto piesardzīgi. Mitoksantrona devu

pielāgošana pacientiem ar vidējas vai vieglas pakāpes nieru disfunkciju nav nepieciešama (skatīt

5.2. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Devas pacientiem ar aknu funkciju traucējumiem

Pacientiem ar smagiem aknu funkciju traucējumiem ONCOTRONE jālieto piesardzīgi. Devu nomaiņa

pacientiem ar vidējas vai vieglas pakāpes aknu funkciju traucējumiem parasti nav nepieciešama. Devu maiņa

vai starpdevu intervālu pagarināšana var būt nepieciešama tikai, ņemto vērā pacienta vispārējo veselības

stāvokli un hematoloģiskās vai ne-hematoloģiskās blakusparādības (skatīt 5.2.apakšpunktu).

Lietošanas veids

Intravenoza ievadīšana

ONCOTRONE jāievada lēnas intravenozas injekcijas veidā 15-30 minūšu laikā (ne ātrāk kā 5

minūtēs).

Aprēķinātā deva jāšķīdina 50-100 ml fizioloģiskā šķīduma vai 5% glikozes šķīduma.

Ja rodas paravenoza infiltrācija, zāļu ievadīšana nekavējoties jāpārtrauc un jāatsāk citā vēnā. Līdz šim

ir aprakstītas tikai atsevišķas smagas lokālas reakcijas (nekroze) kļūdainas paravenozas injekcijas

rezultātā.

Devas samazināšana būs atkarīga no hematoloģiskajiem rādītājiem, piemēram, leikocītu un

trombocītu skaita.

Intrapleirāla instilācija

Intrapleirālai instilācijai ONCOTRONE atšķaida ar 50 ml izotoniska nātrija hlorīda šķīduma.

Mitoksantronu saturošais šķīdums jāsasilda līdz ķermeņa temperatūrai un jāinstilē ļoti lēni (5-10 minūtēs),

izvairoties no jūtama spiedienu.

Lietošanas ilgums

Kad sasniegta kumulatīva kopējā deva – 200 mg mitoksantrona /m

ĶVL – lietošana jebkuru indikāciju

gadījumā jāpārtrauc.

4.3.

Kontrindikācijas

ONCOTRONE nedrīkst lietot:

pacientiem ar pierādītu paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā

uzskaitītajām palīgvielām;

ņemot vērā toksicitātes risku, nedrīkst ievadīt intraarteriāli, subkutāni, intramuskulāri vai intratekāli

(skatīt 4.2. apakšpunktu);

grūtniecības un zīdīšanas laikā (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

BRĪDINĀJUMI

Šeit un citos apakšpunktos aprakstītie mitoksantrona toksicitātes riska faktori un to sekas var būt zāļu

lietošanas kontrindikācijas. Šādos gadījumos ir nepieciešams individuāls riska un ieguvuma

novērtējums. Nevēlamo blakusparādību dēļ, atkarībā no to smaguma, var būt nepieciešama devas

pielāgošana vai ārstēšanas pārtraukšana.

Kardiotoksicitāte un lietošana pacientiem ar sirds slimībām

Īpaša piesardzība jāievēro pacientiem ar smagām sirds slimībām anamnēzē, kā arī pacientiem, kuri

iepriekš ir ārstēti ar antraciklīniem un/vai kuriem ir apstarota videne (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pacientiem ar kardiovaskulāriem riska faktoriem vai kombinējot ONCOTRONE ar citām

kardiotoksiskām zālēm, ārstēšanas gaita rūpīgi jākontrolē un nepieciešamības gadījumā jāpielāgo

devas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ieteicama rūpīga sirds funkcijas kontrole. Izteiktāku kardiotoksicitāti novēro gadījumos, kad

kumulatīvā deva pārsniedz 160 mg mitoksantrona/m

ĶVL (riska grupas pacientiem 140 mg/m

ĶVL). Kumulatīvā deva, kuru lietojot ārstēšanas pārtraukšanas varbūtība kardiotoksicitātes dēļ

pacientam ir 50%, aprēķināta 180 mg/m

ĶVL. Pacientiem ar sirds mazspēju var būt atbildes reakcija

uz atbalstošu terapiju ar uzpirkstītes preparātiem un/vai diurētiskiem līdzekļiem.

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Sekundāra akūtā mieloleikoze

Ir ziņots par sekundāras akūtas mieloleikozes (ar terapiju saistīta AML vai t-AML) attīstību

onkoloģiskiem pacientiem, kuri tika ārstēti ar mitoksantronu. Risks paaugstinās, kombinējot

topoizomerāzes II inhibitorus ar DNS- bojājošiem pretaudzēju līdzekļiem un/vai staru terapiju, ja

pacienti iepriekš ārstēti ar lielām citotoksisku zāļu devām vai ja topoizomerāzes II inhibitoru devas ir

palielinātas.

Genotoksicitāte un ietekme uz fertilitāti

ONCOTRONE var būt genotoksiska iedarbība.

Sievietēm nedrīkst iestāties grūtniecība ārstēšanas laikā un 6 mēnešus pēc ārstēšanas ar

ONCOTRONE (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Vīriešiem, kuri tiek ārstēti ar ONCOTRONE, ieteicams ārstēšanas laikā un 6 mēnešus pēc ārstēšanas

izvairīties radīt bērnus.

Gan vīriešiem, gan sievietēm šajā periodā jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Pacientiem ONCOTRONE terapijas laikā jākonsultējas ar ārstu par neatgriezeniskas neauglības risku.

PIESARDZĪBA

Mielosupresija un citas smagas injekcijas

Katru reizi pirms ONCOTRONE ievadīšanas, kā arī vismaz vienu reizi katra ārstēšanas cikla laikā

jānosaka pilna asins aina (skatīt 4.8. apakšpunktu).

ONCOTRONE jālieto piesardzīgi pacientiem ar mielosupresiju un/vai pancitopēniju, vai smagām

akūtām infekcijām.

Nieru darbības traucējumi

Piesardzība jāievēro pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem.

Aknu darbības traucējumi

Piesardzība jāievēro pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Aknu darbības rādītāji jāpārbauda katru reizi pirms ONCOTRONE lietošanas, kā arī vismaz vienu

reizi katra ārstēšanas cikla laikā (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Atkarībā no aknu darbības rādītājiem (piem., bilirubīna) var būt nepieciešams samazināt zāļu devu.

Pediatriskā populācija

Pētījumi pediatriskajā populācijā nav veikti.

Gados vecāki cilvēki

Geriatriskiem pacientiem nepieciešamas papildu toksicitātes kontrole un devu pielāgošana, jo šajā

vecuma grupā biežāk novēro pavājinātu aknu, nieru , sirds un citu orgānu darbību, kā arī

blakusslimības un citu zāļu lietošanu.

Rīkojoties ar ONCOTRONE, jāizvairās no saskares ar to (jānēsā cimdi un aizsargbrilles). Ja ONCOTRONE

nokļuvis uz ādas vai gļotādām, saskares vietas nekavējoties jānoskalo ar lielu daudzumu silta (bet ne karsta)

ūdens. Acis rūpīgi jāskalo ar ūdeni. Nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar oftalmologu (skatīt

6.6. apakšpunktu ).

Mitoksantrona iedarbības rezultātā 1-2 dienas pēc ievadīšanas urīns nokrāsojas zilgani zaļā krāsā.

Zāļu sastāvā ir nātrijs, tāpēc piesardzība jāievēro, ārstējot pacientus ar kontrolētu nātrija diētu.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Gadījumos, kad tiek plānota vienlaikus vai kombinētas terapijas ar citām zālēm vai ārstēšanas metodēm, kas

var ietekmēt toksiskās iedarbības smaguma pakāpi (farmakodinamiskās vai farmakokinētiskās mijiedarbības

dēļ), jāveic rūpīga, individuāla ieguvuma un riska izvērtēšana. Pacienti, kuri saņem šādu kombinētu terapiju,

rūpīgi jānovēro, vai nerodas toksicitātes simptomi un lai nodrošinātu savlaicīgu ārstēšanu.

Pretaudzēju zāles: kombinēta terapija var pastiprināt mielotoksisko un kardiotoksisko iedarbību.

Citas citostatiskās zāles un/vai staru terapija: kombinēta terapija tiek saistīta ar akūtu mieloleikozi

(AML) un mielodisplastisko sindromu (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Vakcīnas: sagaidāms, ka mitoksantrona imūnosupresīvā iedarbība varētu mazināt atbildes reakciju uz

vakcināciju. Dzīvu vakcīnu lietošana var izraisīt vakcīnas ierosinātu infekciju.

Ciklosporīns: pacientiem ar AML ciklosporīns var samazināt mitoksantrona klīrensa ātrumu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Atbilstošu datu par ONCOTRONE lietošanu grūtniecības laikā nav.

Ja ONCOTRONE lieto grūtniecības laikā vai grūtniecība iestājas ārstēšanas laikā, pacientei jāsaņem

medicīniska konsultācija par augļa bojājuma risku saistībā ar ārstēšanu.

ONCOTRONE iedarbība var izraisīt genotipa bojājumus un ietekmēt embrija attīstību (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Nav zināms, vai ONCOTRONE šķērso placentāro barjeru.

Barošana ar krūti

Pirms ārstēšanas ar ONCOTRONE uzsākšanas bērna barošana ar krūti ir jāpārtrauc. ONCOTRONE

nokļūst mātes pienā un var kaitēt bērnam.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem mitoksantronam nebija teratogēnas vai embriotoksiskas iedarbības, taču tas tiek

uzskatīts par teratogēnu cilvēkam, jo tā darbības mehānisms ir saistīts ar DNS interkalāciju.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pacientiem, kas tiek ārstēti ar ONCOTRONE var būt tādas blakusparādības, kā slikta dūša, vemšana un

asinsrites traucējumi. Tāpēc ārstējošajam ārstam jāizvērtē katra individuāla pacienta spēja vadīt

transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Lietojot ONCOTRONE, pacientiem bieži rodas smagas blakusparādības. To biežums un smaguma pakāpe,

neskaitot dažādus citus faktorus, atkarīga arī no devas, infūzijas ievadīšanas ātruma un intervāliem starp

individuālām devām.

Intrapleirālas instilācijas gadījumā var rasties blakusparādības, kas līdzīgas tām, ko izraisa sistēmiska

lietošana.

Blakusparādību biežums tiek definēts pēc šādiem kritērijiem:

Ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1,000 līdz <1/100); reti (≥1/10,000 līdz ≤1/1,000); ļoti

reti (≤1/10,000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēmu klasifikācija

Blakusparādība

Biežums

Infekcijas un infestācijas

drudzis

dzīvībai bīstamas infekcijas

sepse

infekcija

Ļoti bieži

Retāk

Nav zināmi

Nav zināmi

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti

audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

mielodisplastiskais sindroms,

akūta mieloleikoze

Reti

Reti

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

kaulu smadzeņu mazspēja

leikopēnija

neitropēnija (ļoti bieži pacientiem ar prostatas vēzi)

trombocitopēnija (ļoti bieži pacientiem ar prostatas vēzi)

anēmija

Bieži

Bieži

Bieži

Retāk

Reti

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Orgānu sistēmu klasifikācija

Blakusparādība

Biežums

pancitopēnija

febrilā neitropēnija

Nav zināmi

Nav zināmi

Imūnās sistēmas traucējumi

paaugstinātas jutības reakcijas (piem., eksantēma, elpas

trūkums, hipotensija)

anafilakse

imūnsupresija

Bieži

Reti

Ļoti reti

Vielmaiņas un uztures traucējumi

audzēja sabrukšanas sindroms

Nav zināmi

Psihiskie traucējumi

apjukuma stāvoklis

Nav zināmi

Nervu sistēmas traucējumi

neiroloģiski traucējumi (piem., miegainība, apjukums,

krampji, neirīts, parestēzija)

Bieži

Acu slimības

zilgana sklēru nokrāsa

Reti

Sirds funkcijas traucējumi

izmaiņas EKG

aritmija,

kreisā kambara mazspēja

elpas trūkums.

sirds mazspēja,

sāpes krūtīs

miokarda infarkts

sastrēguma kardiomiopātija

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Nav zināmi

Nav zināmi

Reti

Ļoti reti

Asinsvadu sistēmas traucējumi

zilgana vēnu nokrāsa

flebīts (pēc ekstravazācijas)

Reti

Ļoti reti

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu

kurvja un videnes slimības

elpas trūkums

intersticiāls pneimonīts

Retāk

Nav zināmi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

slikta dūša,

vemšana

Ļoti bieži

Ļoti bieži

stomatīts,

mukozīts,

apetītes zudums,

caureja,

sāpes vēderā,

aizcietējums

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

gastrointestināla asiņošana,

anoreksija

Retāk

Retāk

vēdera jutīgums

Nav zināmi

Aknu un/vai žultsceļu traucējumi

aknu darbības traucējumi

Retāk

hepatotoksicitāte

Nav zināms

Ādas un zemādas audu bojājumi

alopēcija

Ļoti bieži

onihiloze, tai skaitā nagu krasas maiņa

nagu bojājumi

Reti

Nav zināmi

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Orgānu sistēmu klasifikācija

Blakusparādība

Biežums

Traucējumi grūtniecības, pēcdzemdību un

perinatālajā periodā

embrija augšanas traucējumi

Nav zināmi

Reproduktīvās sistēmas un krūts slimības

amenoreja,

oligospermija

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Vispārējie traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

nogurums,

nespēks,

injekcijas vietas nekroze,

ādas krāsas izmaiņas injekcijas vietā

injekcijas vietas apsārtums

sāpes injekcijas vietā

siltums injekcijas vietā

astēnija

sāpes krūtīs

gļotādas iekaisums

sāpes

pireksija

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Ļoti reti

Nav zināmi

Nav zināmi

Nav zināmi

Nav zināmi

Nav zināmi

Nav zināmi

Nav zināmi

Nav zināmi

Nav zināmi

Izmeklējumi

zilganas krāsas urīns

paaugstināti aknu fermentu rādītāji,

paaugstināts kreatinīna un urīnvielas līmenis serumā,

paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs

samazināta izsviedes frakcija

Bieži

Reti

Reti

Reti

Nav zināmi

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV

1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Akūtas vai hroniskas pārdozēšanas gadījumā var pastiprināties novērotās blakusparādības, tajā skaitā

nieru, aknu un sirds toksicitāte (skatīt arī 4.8. apakšpunktu). Var rasties mutes un kuņģa-zarnu trakta

čūlas, hemorāģisks enterokolīts ar masīvu asiņošanu, caureja un pastāvīgas nefro- un

hepatotoksicitātes un kardiotoksicitātes simptomi.

Ja akūtas mitoksantrona pārdozēšanas rezultātā rodas kaulu smadzeņu aplāzija, tā var turpināties līdz

pat 3 nedēļām.

Kaulu smadzeņu nomākuma pakāpe un trombocitopēnijas rādītāji noteiks

terapiju, kas nepieciešama akūtas vai hroniskas pārdozēšanas rezultātā.

Lai novērstu agranulocitozi un trombocitopēniju, var būt nepieciešams

granulocītu koloniju stimulējošā faktora vai trombocītu koncentrāta ievadīšana.

Specifisks antidots pret mitoksantronu nav zināms. Neatliekamā palīdzība ietver atbilstošus

koriģējošus un uzturošus pasākumus.

Mitoksantrons ātri tiek eliminēts no plazmas, un tam piemīt augsta afinitāte pret audiem. Tādēļ to nav

iespējams izvadīt ar dialīzi.

Jāapsver infekciju profilakse ar antibiotiskiem līdzekļiem.

Var attīstīties arī agranulocitoze ar nekrotizējošu angīnu un kritisku

trombocitopēniju, kas ļaunākajā gadījumā var beigties letāli.

Jebkurā pārdozēšanas gadījumā nepieciešama rūpīga kontrole, lai savlaicīgi varētu konstatēt

iespējamās vēlīnās komplikācijas.

Stacionāra apstākļos jāveic parastie balstterapijas pasākumi (šķidruma un elektrolītu līdzsvara koriģēšana,

nieru un aknu darbības kontrole, rūpīga kardiovaskulārās sistēmas kontrole, kandidozes profilakse u.c.).

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠIBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

ATĶ kods: L01DB07

ONCOTRONE (mitoksantrona hidrohlorīds) ir sintētisks antracēndions. Tas ir citostatisks līdzeklis, kas

uzrāda ievērojamu pretvēža aktivitāti audzēju ārstēšanā.

Precīzs mitoksantrona onkolītiskās darbības mehānisms vēl nav pilnībā noskaidrots. Līdzīgi antraciklīniem,

mitoksantrons iesaistās DNS struktūrā, kā rezultātā rodas DNS bojājums, kas visbeidzot izraisa nukleīnskābju

sintēzes kavēšanu ar sekojošu šūnu bojāeju. Mitoksantrons nomāc DNS un RNS sintēzi, tam piemīt klastus

veidojoša darbība, un tas izraisa šūnu kodolu aberācijas ar hromosomu “sadrumstalošanu”.

Turklāt mitoksantrons rada arī DNS proteīnu šķērssavienojumus un proteīnu asociētus atsevišķu saišu

pārrāvumus ar aptuveni vienu pārrāvuma vietu uz šķērssavienojumu.

Līdztekus mijiedarbībai ir aprakstīts arī cits darbības mehānisms – mitoksantrona papildus elektrostatiska

saistīšanās ar DNS, kas izraisa neskaitāmus DNS pārrāvumus.

Mitoksantrons darbojas gan pret proliferējošām, gan neproliferējošām šūnām. Tas ir šūnas ciklam (fāzēm)

nespecifiska viela. Šūnas ciklā mitoksantrons bloķē galvenokārt G2 fāzi, līdz ar to palielinot celulārās RNS

daudzumu un izraisot poliploīdiju.

Vielai piemīt tikai neliela tendence aktivēt brīvos semikvinona radikāļus, un tā vienlaikus kavē lipīdu

peroksidāciju. Abas bioķīmiskās reakcijas ir atbildīgas par antraciklīnu specifiskās kardiotoksicitātes rašanos.

Šie novērojumi izskaidro mitoksantrona salīdzinoši nelielo kardiotoksicitāti salīdzinājumā ar antraciklīniem.

Līdztekus pretaudzēju darbībai mitoksantronam piemīt arī pretvīrusu, antibakteriāla, antiprotozoju un

selektīva imūnmodulējoša darbība.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Izplatība organismā

Pēc intravenozas ievadīšanas mitoksantrons ātri eliminējas no asins plazmas un intensīvi izplatās audos

(izņemot CNS). Tāpēc tam piemīt liels sadalījuma tilpums.

Sadaloties audos, 5-22 stundas pēc mitoksantrona ievadīšanas tā koncentrācija ir lielāka nekā plazmā.

Proporcionāli ievadītajai devai vielas lielākās koncentrācijas tika konstatētas aknās un plaušās un, ar tendenci

samazināties – kaulu smadzenēs, sirdī, vairogdziedzerī, liesā, aizkuņģa dziedzerī, virsnierēs un nierēs.

Iekļūšana smadzeņu šķidrumā

Hematoencefālo barjeru šķērso minimāli.

Spēja šķērsot placentu un nokļūt mātes pienā

Pašlaik nav pietiekami daudz datu par to, vai mitoksantrons šķērso placentu. Ir pierādīts, ka mitoksantrons

nokļūst mātes pienā.

Saistīšanās ar plazmas proteīniem:

90% mitoksantrona saistās ar plazmas olbaltumvielām.

Bioloģiskais eliminācijas pusperiods:

Elimināciju no plazmas ir iespējams aprakstīt ar 3 sadalījuma modeļu metodi. Sākotnējā sadalījuma fāzē

vidējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 12 minūtes (0,027 – 0,39 stundas), bet otrajā sadalījuma fāzē –

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

vidēji 93 minūtes (0,5-3 stundas). Terminālajam eliminācijas pusperiodam piemīt ievērojamas individuālas

svārstības, un var pieņemt, ka tas ir vismaz 215 stundas (aptuveni 9 dienas). Garais terminālais eliminācijas

pusperiods un ekstrēmais sadalījuma tilpums norāda uz mitoksantrona iespiešanos dziļi audos, no kurienes tas

atbrīvojas tikai ļoti lēni.

Eliminācija:

Mitoksantrona galvenais eliminācijas ceļš ir biliārā ekskrēcija un izdalīšanās ar fēcēm. Izvadīšanai caur

nierēm ir pakārtota nozīme. 5 dienu laikā ar fēcēm tiek izvadīti 18,3% (13,6 – 24,8%) no ievadītās, ar

iezīmētā mitoksantrona devas, bet ar urīnu – tikai 6,5% (5,2 – 7,9%). Renālais klīrenss ir apm. 26 ml/min.

Urīnā tika konstatēti 4 metabolīti, un galvenais metabolīts ir mitoksantrona di-ogļskābe.

Eliminācija nieru funkciju traucējumu gadījumā:

Līdz šim nav ziņots par nozīmīgu renālā klīrensa atšķirību pacientiem ar normālu un pavājinātu nieru darbību.

Pacientiem ar vieglas vai vidējas pakāpes nieru darbības traucējumiem nav nepieciešams pielāgot

mitoksantrona devu.

Eliminācija pavājinātas aknu darbības gadījumā:

Ir ļoti maz datu par mitoksantrona farmakokinētiku pacientiem ar pavājinātu aknu darbību, kas rodas aknu

metastāžu vai aknu audzēja gadījumā. Šiem pacientiem ir nosliece uz pagarinātu eliminācijas pusperiodu un

svārstīgu, kā arī pagarinātu klīrensu.

Pacientiem ar vieglas vai vidējas pakāpes aknu funkciju traucējumiem visdrīzāk nav nepieciešams pielāgot

devu. Pielāgojot devu vai pagarinot intervālus starp devām, jāvadās pēc pacienta vispārējā stāvokļa un

hematoloģisko un nehematoloģisko blakusparādību smaguma pakāpes.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Akūta toksicitāte

Mitoksantrona akūtā toksicitāte tika pētīta ar pelēm un žurkām pēc intravenozas un daļēji – intraperitoneālas

un subkutānas ievadīšanas.

Dzīvnieku suga

Ievadīšanas veids

LD 50

Peles

18 mg/kg

24 mg/kg

21 mg/kg

Žurkas

5 mg/kg

Hroniska toksicitāte

Pamatojoties uz specifiskām proliferējošo šūnu īpatnībām, eksperimenti ar žurkām, suņiem un pērtiķiem,

liecināja galvenokārt par devu-atkarīgu meilosupresiju un gastroeneropātiju. Žurkām attīstījās arī nefroze un

suņiem spermatogēnā epitēlija deģenerācija ar sekojošu atrofiju.

Atšķirībā no iedarbības uz cilvēkiem, eksperimentos ar dzīvniekiem nenovēroja devu-atkarīgu kardiotoksisko

iedarbību.

Vairākās in vitro- un in vivo testu sistēmās tika novērots mutagēnais potenciāls.

Ilgstošos pētījumos ar maziem grauzējiem novēroja biežāku audzēju sastopamību ārējās auss kanālā un peļu

tēviņiem aknu šūnu karcinomas un adenomas.

Teratogenitātes pētījumos ar žurkām un trušiem un fertilitātes pētījumos ar žurkām nekāda iedarbība netika

novērota.

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds, nātrija acetāts, etiķskābe un ūdens injekcijām.

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) kopā ar citām zālēm. Tās nedrīkst ievadīt kopā ar citām zālēm

vienā infūzijas šķīdumā vai šļircē. Neievadiet mitoksantronu ar citām zālēm caur vienu intravenozo sistēmu.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

ONCOTRONE nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz flakona un kastītes.

Pēc iepakojuma pirmreizējas atvēršanas (atvērts injekciju šķīduma flakons):

ONCOTRONE šķīdumu infūzijām pēc vajadzības var sadalīt atsevišķās devās. Šķīduma sadalīšana jāveic

kontrolētos apstākļos saskaņā ar aseptikas noteikumiem. Ir pierādīts, ka šādos apstākļos ķīmiskā un fizikālā

stabilitāte ir 7 dienas temperatūrā + 25

No mikrobioloģiskā viedokļa, ja vien atvēršanas metode nepieļauj mikrobioloģiskas inficēšanas risku,

produktu var lietot nekavējoties. Ja tas netiek izlietots nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir

atbildīgs lietotājs, un tas nedrīkst pārsniegt 7 dienas temperatūrā + 25

Pēc šķīdināšanas vai pagatavošanas atbilstoši norādījumiem (mitoksantronu saturošs infūzijas šķīdums):

Ievadīšanai pagatavots infūzijas šķīdums jāizlieto 4 dienu laikā, ja tas tiek uzglabāt temperatūrā +4

C līdz

C, ja šķīdināšana vai atšķaidīšana notikusi kontrolētos apstākļos saskaņā ar aseptikas noteikumiem. Pēc

tam atlikušais šķīdums jāiznīcina.

No mikrobioloģiskā viedokļa pagatavotais šķīdums jāizlieto nekavējoties. Ja pagatavotais šķīdums netiek

izlietots nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs, un tas nedrīkst pārsniegt 4

dienas temperatūrā +4

C līdz +25

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Atvērts ONCOTRONE injekciju flakons un gatavais, mitoksantronu saturošais infūzijas šķīdums jāuzglabā

temperatūrā līdz + 25

C. Šķīdumus nedrīkst sasaldēt!

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Primārais (tiešais) iepakojums

Dažādu izmēru caurspīdīgs I tipa stikla flakons , kas atbilst DIN-ISO prasībām.

Aizbāznis izgatavots no brombutila gumijas ar alumīnija aizsarguzmavu atbilstoši DIN-ISO prasībām.

Iepakojuma saturs

Oncotrone 2mg/ml ir sterils, tumši zils ūdeņains mitoksantrona hlorīda šķīdums. Ir pieejami šādi iepakojumu

lielumi:

injekciju flakons ar 10 mg mitoksantrona 5 ml injekciju šķīduma;

injekciju flakons ar 20 mg mitoksantrona 10 ml injekciju šķīduma.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Rīkojoties ar mitoksantronu jāizmanto aizsargcimdi un aizsargbrilles.

SASKAŅOTS ZVA 24-09-2015

Ja zāles nonāk saskarē ar ādu, gļotādu vai acīm, skartā vieta nekavējoties rūpīgi jāskalo ar ūdeni.

Mitoksantronu saturoši šķīdumi jāsavāc atsevišķi no citam zālēm.. Tukšie flakoni jāsavāc un

jāiznīcina atbilstoši.

Priekšmeti, kas nonākuši saskarē ar mitoksantronu saturošiem šķīdumiem, jānotīra ar suspensiju, kas

satur 5,5 svara daļas kalcija hipohlorīda uz 13 daļām ūdens. Pēc tam tie jāskalo ar lielu daudzumu

ūdens. Traukus, kuri no iekšpuses detoksicēti ar hipohlorīdu, drīkst lietot atkārtotai mitoksantrona

šķīdumu uzglabāšanai tikai pēc tam, kad tie izskaloti ar atšķaidītu etiķskābi un pēc tam ar ūdeni.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Baxter Oncology GmbH

Kanstr. 2

D-33790 Halle, Vācija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

96-0548

06-0260

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2001. gada 21. novembris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2006. gada 20. novembris.

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2015. gada augusts

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju