Ofev

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

28-07-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
nintedanib
Pieejams no:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATĶ kods:
L01XE
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
nintedanib
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Idiopātiska plaušu fibroze
Ārstēšanas norādes:
Ofev ir indicēts pieaugušajiem idiopātiskā plaušu fibrozes (IPF) ārstēšanai.
Produktu pārskats:
Revision: 14
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/003821
Autorizācija datums:
2015-01-14
EMEA kods:
EMEA/H/C/003821

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

28-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

28-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

28-07-2020

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Ofev 100 mg mīkstās kapsulas

nintedanibum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Ofev un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Ofev lietošanas

Kā lietot Ofev

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ofev

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Ofev un kādam nolūkam to lieto

Ofev satur aktīvo vielu nintedanibu, zāles, kas pieder tirozīna kināzes inhibitoru zāļu klasei, un to lieto

idiopātiskas pulmonālās fibrozes (IPF), citu hronisku fibrozējošu intersticiālu plaušu slimību (ILD) ar

progresējošu fenotipu un ar sistēmisku sklerozi saistītas intersticiālas plaušu slimības (SSc-ILD)

ārstēšanai pieaugušajiem.

Idiopātiska pulmonāla fibroze (IPF)

IPF ir stāvoklis, kura gadījumā plaušu audi sabiezē, sacietē un laika gaitā sarētojas. Tā rezultātā

sarētojums mazina spēju pārnest skābekli no plaušām uz asinīm, un kļūst grūtāk dziļi elpot. Ofev

palīdz mazināt plaušu rētošanos un sacietēšanu.

Citas hroniskas fibrozējošas intersticiālas plaušu slimības (ILD) ar progresējošu fenotipu

Bez IPF sastopamas arī citas slimības, kuru gadījumā plaušu audi sabiezē, kļūst neelastīgi un laika

gaitā sarētojas (plaušu fibroze), un šīs izmaiņas arvien pasliktinās (progresējošs fenotips). Šādu

slimību piemēri ir hipersensitīvs pneimonīts, autoimūnas ILD (piemēram, ar reimatoīdo artrītu saistīta

ILD), idiopātiska nespecifiska intersticiāla pneimonija, neklasificējama idiopātiska intersticiāla

pneimonija un citas ILD. Ofev palīdz mazināt turpmāku plaušu rētošanos un elastības samazināšanos.

Ar sistēmisku sklerozi saistīta intersticiāla plaušu slimība (SSc-ILD)

Sistēmiskā skleroze (SSc), zināma arī kā sklerodermija, ir reta hroniska autoimūna slimība, kas

ietekmē saistaudus daudzās ķermeņa daļās. SSc izraisa ādas un citu iekšējo orgānu, piemēram, plaušu,

fibrozi (rētošanos un sacietēšanu). Ja plaušas skar fibroze, to sauc par intersticiālu plaušu slimību

(ILD), un tāpēc šo stāvokli sauc par SSc-ILD. Fibroze plaušās samazina spēju pārnest skābekli

asinsritē, kā arī samazinās elpošanas spēja. Ofev palīdz samazināt turpmāku plaušu rētošanos un

sacietēšanu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Ofev lietošanas

Nelietojiet Ofev šādos gadījumos:

ja Jūs esat grūtniece;

ja Jums ir alerģija pret nintedanibu, zemesriekstiem vai soju, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ofev lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir vai ir bijuši aknu darbības traucējumi;

ja Jums pašreiz ir vai jebkad ir bijuši nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir vai jebkad ir bijuši ar asiņošanu saistīti traucējumi;

ja Jūs lietojat asinis šķidrinošas zāles (piemēram, varfarīnu, fenprokumonu vai heparīnu), lai

novērstu asins recekļu veidošanos;

ja Jūs lietojat pirfenidonu, jo tas var palielināt caurejas, sliktas dūšas, vemšanas un aknu

darbības traucējumu risku;

ja Jums ir vai jebkad ir bijuši sirds darbības traucējumi (piemēram, sirdslēkme);

ja Jums nesen ir veikta ķirurģiska operācija. Nintedanibs var ietekmēt brūču dzīšanu. Tāpēc

parasti, ja Jums paredzēta ķirurģiska operācija, ārstēšanu ar Ofev uz laiku pārtrauks. Ārsts

izlems, kad atsākt Jūsu ārstēšanu ar šīm zālēm;

ja Jums ir augsts asinsspiediens;

ja Jums ir patoloģiski augsts asinsspiediens plaušu asinsvados (pulmonāla hipertensija);

ja Jums ir vai ir bijusi aneirisma (asinsvadu sieniņas paplašināšanās un pavājināšanās) vai

plīsums asinsvada sieniņā.

Pamatojoties uz šo informāciju, ārsts var veikt dažas asins analīzes, piemēram, lai pārbaudītu Jūsu

aknu darbību. Ārsts šo analīžu rezultātus apspriedīs ar Jums un izlems, vai Jūs drīkstat lietot Ofev.

Kamēr lietojat šīs zāles, nekavējoties informējiet ārstu:

ja Jums sākas caureja. Caureju ir svarīgi ārstēt agrīni (skatīt 4. punktu);

ja Jums ir vemšana vai slikta dūša (nelabums);

ja Jums ir neizskaidrojami simptomi, piemēram, ādas vai acu baltās daļas iekrāsošanās dzeltenā

krāsā (dzelte), tumšas vai brūnas krāsas (tējas krāsas) urīns, sāpes vēdera augšējā labajā pusē,

asiņošana vai asinsizplūdumi vairāk nekā parasti, vai noguruma sajūta. Tie var būt nopietnu

aknu darbības traucējumu simptomi;

ja Jums ir stipras sāpes vēderā, drudzis, drebuļi, slikta dūša, vemšana vai vēdera sienas

muskulatūras sasprindzinājums vai uzpūšanās, jo šādi simptomi var liecināt par caurumu zarnās

(kuņģa-zarnu trakta perforāciju). Pastāstiet ārstam arī, ja Jums agrāk ir bijusi peptiska čūla vai

divertikulārā slimība, vai vienlaikus tiekat ārstēts ar pretiekaisuma zālēm (NPL) (lieto, lai

mazinātu sāpes un pietūkumu) vai steroīdiem (lieto pret iekaisumu un alerģiju), jo tas var

palielināt šo risku;

ja Jums ir sāpes, pietūkums, apsārtums, siltuma sajūta kādā ekstremitātē, jo tie var būt

simptomi, kas liecina par asins recekli kādā Jūsu vēnā (asinsvada veids);

ja Jums ir spiediena sajūta vai sāpes krūškurvī (parasti ķermeņa kreisajā pusē), sāpes kaklā,

žoklī, plecā vai rokā, ātra sirdsdarbība, elpas trūkums, slikta dūša, vemšana, jo tie var būt

sirdslēkmes simptomi;

ja Jums ir liela asiņošana.

Bērni un pusaudži

Ofev nedrīkst lietot bērni un pusaudži vecumā līdz 18 gadiem.

Citas zāles un Ofev

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot, tai skaitā augu preparātus un bezrecepšu zāles.

Šīs zāles var mijiedarboties ar dažām citām zālēm. Nintedaniba līmeni asinīs un tādējādi

blakusparādību (skatīt 4. punktu) risku var paaugstināt šādas zāles:

zāles, kuras lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai (ketokonazols);

zāles, kuras lieto baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanai (eritromicīns);

zāles, kuras ietekmē imūno sistēmu (ciklosporīns).

Nintedaniba līmeni asinīs un tādējādi Ofev efektivitāti var pazemināt, piemēram, šādas zāles:

antibiotiskais līdzeklis, ko lieto tuberkulozes ārstēšanai (rifampicīns);

zāles epilepsijas ārstēšanai (karbamazepīns, fenitoīns);

augu preparāts depresijas ārstēšanai (asinszāle).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā, jo tās var kaitēt Jūsu nedzimušajam bērnam un izraisīt

iedzimtus defektus.

Pirms Ofev terapijas uzsākšanas Jums jāveic grūtniecības tests, lai pārliecinātos, ka Jums nav

iestājusies grūtniecība. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Kontracepcija

Sievietēm, kurām ir iespējama grūtniecība, Ofev lietošanas laikā un vismaz 3 mēnešus pēc

ārstēšanas beigām ir jālieto augsti efektīva pretapaugļošanās metode, lai novērstu grūtniecību.

Vispiemērotākās pretapaugļošanās metodes Jums ir jāpārrunā ar savu ārstu.

Pašreiz nav zināms, vai nintedanibs samazina hormonālo kontracepcijas līdzekļu, piemēram,

tablešu vai ierīču, efektivitāti, tādēļ papildus jālieto arī barjeras kontracepcijas metode (piem.,

prezervatīvi).

Nekavējoties pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja ārstēšanas laikā ar Ofev Jums iestājas

grūtniecība vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība.

Barošana ar krūti

Nebarojiet bērnu ar krūti, kamēr ārstējaties ar Ofev, jo ir iespējams kaitējuma risks ar krūti barotam

bērnam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ofev maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Jūs nedrīkstat vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ja nejūtaties vesels.

Ofev satur sojas lecitīnu

Nelietojiet šīs zāles, ja Jums ir alerģija pret soju vai zemesriekstiem (skatīt 2. punktu).

3.

Kā lietot Ofev

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena 100 mg kapsula divas reizes dienā (kopā 200 mg dienā). Lietojiet kapsulas ar

12 stundu starplaiku apmēram vienā un tajā pašā diennakts laikā, piemēram, vienu kapsulu no rīta un

vienu kapsulu vakarā. Tas nodrošina stabila nintedaniba līmeņa uzturēšanu asins plūsmā. Norijiet

kapsulas veselas, uzdzerot ūdeni, un nekošļājiet un nesasmalciniet kapsulas. Kapsulas ieteicams lietot

kopā ar uzturu, tas ir, tieši pirms vai pēc ēšanas.

Nelietojiet vairāk par ieteicamo Ofev 100 mg divu kapsulu devu dienā.

Ja Jums ir ieteicamās devas (divas Ofev 100 mg kapsulas dienā) nepanesība (skatīt iespējamās

blakusparādības 4. punktā), ārsts Jums var ieteikt pārtraukt šo zāļu lietošanu. Nesamaziniet devu un

nepārtrauciet ārstēšanu patstāvīgi, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Ja esat lietojis Ofev vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Ofev

Nelietojiet divas kapsulas kopā, ja esat aizmirsis(-usi) lietot iepriekšējo devu. Lietojiet nākamo 100 mg

Ofev devu plānotajā nākamajā reizē saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem.

Ja pārtraucat lietot Ofev

Nepārtrauciet lietot Ofev, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu. Ir svarīgi lietot šīs zāles katru dienu,

kamēr ārsts tās Jums ir izrakstījis.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Īpaša uzmanība jāpievērš, ja ārstēšanas laikā ar Ofev, Jums rodas šādas blakusparādības.

Caureja (ļoti bieži, var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

caureja var izraisīt organisma atūdeņošanos: šķidruma un svarīgu sāļu (tādu elektrolītu kā nātrijs un

kālijs) zudumu organismā. Ievērojot pirmās caurejas pazīmes, dzeriet daudz šķidruma un nekavējoties

sazinieties ar ārstu. Pēc iespējas ātrāk sāciet atbilstošu caurejas ārstēšanu, piemēram, ar loperamīdu.

Ārstēšanas laikā ar šīm zālēm, novēroja šādas citas blakusparādības.

Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas jebkādas blakusparādības.

Idiopātiska pulmonāla fibroze (IPF)

Ļoti biežas blakusparādības (iespējamas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

slikta dūša;

sāpes ķermeņa lejasdaļā (vēderā);

izmainīti aknu testu rezultāti.

Biežas blakusparādības (iespējamas līdz 1 no 10 cilvēkiem):

vemšana;

ēstgribas samazināšanās;

ķermeņa masas samazināšanās;

asiņošana;

izsitumi;

galvassāpes.

Retākas blakusparādības (iespējamas līdz 1 no 100 cilvēkiem):

pankreatīts;

resnās zarnas iekaisums;

būtiski aknu darbības traucējumi;

zems trombocītu skaits (trombocitopēnija);

paaugstināts asinsspiediens (hipertensija);

dzelte, t.i., augstas bilirubīna koncentrācijas izraisīta dzeltenīga ādas un acu ābolu krāsa;

nieze;

sirdstrieka;

matu izkrišana (alopēcija).

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

nieru mazspēja;

asinsvada sieniņas paplašināšanās un pavājināšanās vai plīsums asinsvada sieniņā (aneirismas

un artēriju disekcijas).

Citas hroniskas fibrozējošas intersticiālas plaušu slimības (ILD) ar progresējošu fenotipu

Ļoti biežas blakusparādības (iespējamas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

slikta dūša;

vemšana;

ēstgribas samazināšanās;

sāpes ķermeņa lejasdaļā (vēderā);

izmainīti aknu testu rezultāti.

Biežas blakusparādības (iespējamas līdz 1 no 10 cilvēkiem):

ķermeņa masas samazināšanās;

paaugstināts asinsspiediens (hipertensija);

asiņošana;

būtiski aknu darbības traucējumi;

izsitumi;

galvassāpes.

Retākas blakusparādības (iespējamas līdz 1 no 100 cilvēkiem):

pankreatīts;

resnās zarnas iekaisums;

zems trombocītu skaits (trombocitopēnija);

dzelte, t.i., augstas bilirubīna koncentrācijas izraisīta dzeltenīga ādas un acu ābolu krāsa;

nieze;

sirdstrieka;

matu izkrišana (alopēcija).

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

nieru mazspēja;

asinsvada sieniņas paplašināšanās un pavājināšanās vai plīsums asinsvada sieniņā (aneirismas

un artēriju disekcijas).

Ar sistēmisku sklerozi saistīta intersticiāla plaušu slimība (SSc-ILD)

Ļoti biežas blakusparādības (iespējamas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

slikta dūša;

vemšana;

sāpes ķermeņa lejasdaļā (vēderā);

izmainīti aknu testu rezultāti.

Biežas blakusparādības (iespējamas līdz 1 no 10 cilvēkiem):

asiņošana;

augsts asinsspiediens (hipertensija);

ēstgribas samazināšanās;

ķermeņa masas samazināšanās;

galvassāpes.

Retākas blakusparādības (iespējamas līdz 1 no 100 cilvēkiem):

resnās zarnas iekaisums;

būtiski aknu darbības traucējumi;

nieru mazspēja;

zems trombocītu skaits (trombocitopēnija);

izsitumi;

nieze.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

sirdstrieka;

pankreatīts;

dzelte, t.i., augstas bilirubīna koncentrācijas izraisīta dzeltenīga ādas un acu ābolu krāsa;

asinsvada sieniņas paplašināšanās un pavājināšanās vai plīsums asinsvada sieniņā (aneirismas

un artēriju disekcijas);

matu izkrišana (alopēcija).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Ofev

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt Ofev temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka blisteris, kurā ir kapsulas, ir atvērts vai kapsula ir salauzta.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ofev satur

Aktīvā viela ir nintedanibs. Viena kapsula satur 100 mg nintedaniba (esilāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir

Kapsulas apvalks: vidējas virknes triglicerīdi, cietie tauki, sojas lecitīns (E322) (skatīt

2. punktu)

Kapsulas apvalks: želatīns, glicerīns (85%), titāna dioksīds (E171), sarkanais dzelzs oksīds

(E172), dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Iespiedtinte:

šellaka glazūra, melnais dzelzs oksīds (E172), propilēnglikols (E1520)

Ofev ārējais izskats un iepakojums

Ofev 100 mg kapsulas ir oranži-dzeltenas krāsas, necaurspīdīgas, iegarenas, mīkstā želatīna kapsulas

ar vienā pusē iespiestu Boehringer Ingelheim uzņēmuma simbolu melnā krāsā un skaitli "100".

Ir pieejami divi Ofev 100 mg kapsulu iepakojuma lielumi:

30 x 1 mīkstā kapsula alumīnija/alumīnija perforētos dozējamu vienību blisteros

60 x 1 mīkstā kapsula alumīnija/alumīnija perforētos dozējamu vienību blisteros

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

Ražotājs

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Ofev 100 mg mīkstās kapsulas

Ofev 150 mg mīkstās kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Ofev 100 mg mīkstās kapsulas

Viena mīkstā kapsula satur 100 mg nintedaniba (esilāta veidā) (nintedanibum)

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katra 100 mg mīkstā kapsula satur 1,2 mg sojas lecitīna.

Ofev 150 mg mīkstās kapsulas

Viena mīkstā kapsula satur 150 mg nintedaniba (esilāta veidā) (nintedanibum)

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katra 150 mg mīkstā kapsula satur 1,8 mg sojas lecitīna.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Mīkstā kapsula (kapsula).

Ofev 100 mg mīkstās kapsulas

Ofev 100 mg mīkstās kapsulas ir oranži-dzeltenas krāsas, necaurspīdīgas, iegarenas mīkstā želatīna

kapsulas ar vienā pusē iespiestu Boehringer Ingelheim uzņēmuma simbolu melnā krāsā un skaitli

“100”.

Ofev 150 mg mīkstās kapsulas

Ofev 150 mg mīkstās kapsulas ir brūnas krāsas, necaurspīdīgas, iegarenas, mīkstā želatīna kapsulas ar

vienā pusē iespiestu Boehringer Ingelheim uzņēmuma simbolu melnā krāsā un skaitli “150”.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Ofev ir paredzēts pieaugušo pacientu ar idiopātisku pulmonālu fibrozi (IPF) ārstēšanai.

Ofev ir arī paredzēts pieaugušo pacientu ar citām hroniskām fibrozējošām intersticiālām plaušu

slimībām (interstitial lung diseases ILD) ar progresējošu fenotipu ārstēšanai (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ofev ir paredzēts pieaugušo pacientu ar sistēmisko sklerozi saistītu intersticiālu plaušu slimību

(systemic sclerosis associated interstitial lung disease SSc-ILD) ārstēšanai.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Terapija jāuzsāk ārstam ar pieredzi to slimību ārstēšanā, kurām Ofev ir apstiprināts.

Devas

Ieteicamā nintedaniba deva ir 150 mg divas reizes dienā, ko lieto ar aptuveni 12 stundu intervālu.

Devu 100 mg divas reizes dienā ieteicams lietot tikai tiem pacientiem, kuriem ir devas 150 mg divas

reizes dienā nepanesība.

Ja deva ir izlaista, lietošanu atsāk nākamajā plānotajā ieteicamās devas lietošanas reizē. Ja deva ir

izlaista, pacients nedrīkst lietot papildu devu. Nedrīkst pārsniegt maksimālo ieteicamo dienas devu

300 mg.

Devas pielāgošana

Papildus simptomātiskai ārstēšanai (ja nepieciešams) ar Ofev lietošanu saistītu nevēlamu

blakusparādību gadījumā (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu) var būt jāsamazina deva vai uz laiku

jāpārtrauc Ofev lietošana līdz brīdim, kad konkrētās nevēlamās blakusparādības samazinās līdz

līmenim, kas ļauj turpināt terapiju. Ofev terapiju var atsākt ar pilnu devu (150 mg divas reizes dienā)

vai samazinātu devu (100 mg divas reizes dienā). Ja pacientam ir devas 100 mg divas reizes dienā

nepanesība, Ofev terapija ir jāpārtrauc.

Ja pacientam nepāriet caureja, slikta dūša un/vai vemšana, neskatoties uz atbilstošu simptomātisku

ārstēšanu (tai skaitā pretvemšanas terapiju), var būt nepieciešams samazināt devu vai uz laiku

pārtraukt ārstēšanu. Ārstēšanu var atsākt ar samazinātu devu (100 mg divas reizes dienā) vai pilnu

devu (150 mg divas reizes dienā). Ja saglabājas smaga caureja, slikta dūša un/vai vemšana, neskatoties

uz simptomātisku ārstēšanu, Ofev terapija ir jāpārtrauc (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ja lietošana tiek pārtraukta sakarā ar to, ka aspartātaminotransferāzes (ASAT) vai

alanīnaminotransferāzes (ALAT) līmenis > 3x reizes pārsniedz normas augšējo robežu (NAR), pēc

tam, kad ir atjaunojušies sākotnējie transamināžu līmeņi, ārstēšanu ar Ofev drīkst atsākt ar samazinātu

devu (100 mg divas reizes dienā), to vēlāk palielinot līdz pilnajai devai (150 mg divas reizes dienā)

(skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti (≥ 65 gadi)

Gados vecākiem pacientiem kopumā nenovēroja atšķirīgu drošumu un efektivitāti. A-priori devas

pielāgošana atkarībā no pacienta vecuma nav nepieciešama. Lai kontrolētu nevēlamās

blakusparādības, 75 gadus veciem pacientiem visticamāk varētu būt nepieciešama devas

samazināšana (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Sākumdevas pielāgošana nav nepieciešama pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības

traucējumiem. Nintedaniba drošums, efektivitāte un farmakokinētika nav pētīti pacientiem ar smagiem

nieru darbības traucējumiem (< 30 ml/min kreatinīna klīrenss).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (Child Pugh A) ieteicamā Ofev deva ir 100 mg

divas reizes dienā ar apmēram 12 stundu intervālu. Pacientiem ar viegliem aknu darbības

traucējumiem (Child Pugh A) ir jāapsver ārstēšanas pārtraukšana vai izbeigšana, lai nodrošinātu

nevēlamu blakusparādību ārstēšanu. Nintedaniba drošums un efektivitāte nav pētīta pacientiem ar

aknu darbības traucējumiem (Child Pugh B un C). Pacientu ar vidēji smagiem (Child Pugh B) un

smagiem (Child Pugh C) aknu darbības traucējumiem ārstēšana ar Ofev nav ieteicama (skatīt

5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ofev drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, nav

pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Ofev ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Kapsulas jālieto ēšanas laikā, norijot veselas un uzdzerot ūdeni,

un tās nedrīkst košļāt vai sasmalcināt.

4.3.

Kontrindikācijas

Grūtniecība (skatīt 4.6. apakšpunktu)

Paaugstināta jutība pret nintedanibu, zemesriekstiem vai soju, vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā

uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Klīniskajos pētījumos (skatīt 5.1. apakšpunktu) visbiežāk ziņotā ar kuņģa-zarnu traktu saistītā

nevēlamā blakusparādība bija caureja (skatīt 4.8. apakšpunktu). Vairumam pacientu šī nevēlamā

blakusparādība izpaudās viegli līdz vidēji smagi un radās pirmo 3 ārstēšanas mēnešu laikā.

Pēcreģistrācijas periodā ziņots par nopietniem caurejas gadījumiem, kas izraisīja dehidratāciju un

elektrolītu līdzsvara traucējumus. Pacienti jāārstē, parādoties pirmajām pazīmēm, nodrošinot

pietiekamu hidratāciju un lietojot atbilstošus pretcaurejas līdzekļus, piemēram, loperamīdu, un var būt

nepieciešams samazināt devu vai uz laiku pārtraukt terapiju. Ārstēšanu ar Ofev var atsākt ar

samazinātu devu (100 mg divas reizes dienā) vai pilno devu (150 mg divas reizes dienā). Ja,

neskatoties uz simptomātisku ārstēšanu, smaga caureja nepāriet, Ofev terapija ir jāpārtrauc.

Slikta dūša un vemšana

Slikta dūša un vemšana bija bieži ziņotās kuņģa-zarnu trakta nevēlamās blakusparādības

(skatīt 4.8. apakšpunktu). Vairumam pacientu slikta dūša un vemšana bija viegla vai vidēji smaga.

Klīniskajos pētījumos sliktas dūšas dēļ Ofev lietošanu pārtrauca līdz 2,1% pacientu, un vemšanas dēļ

Ofev lietošanu pārtrauca līdz 1,4% pacientu.

Ja, neskatoties uz atbilstošu simptomātisku ārstēšanu (tai skaitā pretvemšanas terapiju), simptomi

nepāriet, var būt nepieciešams samazināt devu vai uz laiku pārtraukt ārstēšanu. Ārstēšanu var atsākt ar

samazinātu devu (100 mg divas reizes dienā) vai pilno devu (150 mg divas reizes dienā). Nepārejošu

smagu simptomu gadījumā Ofev terapija ir jāpārtrauc.

Aknu darbība

Ofev drošums un efektivitāte nav pētīta pacientiem ar vidēji smagiem (Child Pugh B) vai smagiem

(Child Pugh C) aknu darbības traucējumiem. Tāpēc šādiem pacientiem Ofev terapija nav ieteicama

(skatīt 4.2. apakšpunktu). Pamatojoties uz pastiprināto iedarbību, pacientiem ar viegliem aknu

darbības traucējumiem (Child Pugh A) var būt augstāks nevēlamo blakusparādību risks. Pacientiem ar

viegliem aknu darbības traucējumiem (Child Pugh A) ir jālieto mazāka Ofev deva (skatīt 4.2. un

5.2. apakšpunktu).

Nintedaniba terapijas laikā novēroti zāļu izraisīti aknu bojājumu gadījumi, tai skaitā smagi aknu

bojājumu gadījumi ar letālu iznākumu. Vairums aknu bojājumu radās pirmo trīs ārstēšanas mēnešu

laikā. Tāpēc aknu transamināžu un bilirubīna līmenis ir jāpārbauda pirms ārstēšanas ar Ofev

uzsākšanas un pirmā mēneša laikā. Pēc tam pacienti ir regulāri jāuzrauga nākamo divu ārstēšanas

mēnešu laikā un periodiski pēc terapijas sākšanas, piem., katra pacienta apmeklējuma laikā vai

atkarībā no klīniskās ainas.

Aknu enzīmu līmeņa (ALAT, ASAT, sārmainās fosfatāzes (SF) līmeņa asinīs, gamma

glutamiltransferāzes (GGT), skatīt 4.8. apakšpunktu) un bilirubīna līmeņa paaugstināšanās pēc devas

samazināšanas vai devas lietošanas pārtraukšanas vairumā gadījumu bija atgriezeniska. Ja

transamināžu (ASAT vai ALAT) līmenis paaugstinās > 3x NAR, ir ieteicams samazināt devu vai uz

laiku pārtraukt Ofev terapiju, un pacients ir rūpīgi jānovēro. Kad ir atjaunojušies transamināžu līmeņa

sākotnējie rādītāji, ārstēšanu ar Ofev var atsākt ar pilno devu (150 mg divas reizes dienā) vai

samazinātu devu (100 mg divas reizes dienā), pēc tam to palielinot līdz pilnajai devai

(skatīt 4.2. apakšpunktu). Ja jebkuru aknu rādītāju paaugstināšanās ir saistīta ar klīniskām aknu

bojājumu pazīmēm vai simptomiem (piem., dzelti), ārstēšana ar Ofev ir pilnībā jāpārtrauc. Ir jāizpēta

citi aknu enzīmu līmeņu paaugstināšanās cēloņi.

Pacientiem ar mazu ķermeņa masu (< 65 kg), aziātu izcelsmes pacientiem un sievietēm ir lielāks aknu

enzīmu līmeņa paaugstināšanās risks. Nintedaniba iedarbība, palielinoties pacienta vecumam,

palielinājās lineāri, kas var izraisīt lielāku aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās risku (skatīt

5.2. apakšpunktu). Pacientiem ar šiem riska faktoriem ieteicama rūpīga uzraudzība.

Nieru darbība

Lietojot nintedanibu, ziņots par nieru darbības traucējumiem/nieru mazspējas gadījumiem, atsevišķos

gadījumos ar letālu iznākumu (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Nintedaniba terapijas laikā pacienti ir jāuzrauga, īpašu uzmanību pievēršot pacientiem ar nieru

darbības traucējumu/nieru mazspējas riska faktoriem. Nieru darbības traucējumu/nieru mazspējas

gadījumā jāapsver terapijas pielāgošana (skatīt 4.2. apakšpunktu “Devas pielāgošana”).

Asiņošana

Vaskulārā endotēlija augšanas faktora receptora (Vascular endothelial growth factor receptor,

VEGFR) inhibīcija var būt saistīta ar paaugstinātu asiņošanas risku.

Klīniskajos pētījumos netika iekļauti pacienti ar zināmu asiņošanas risku, tai skaitā pacienti ar

iedzimtu noslieci uz asiņošanu, kā arī pacienti, kuri saņēma pilnas devas antikoagulācijas terapiju.

Pēcreģistrācijas periodā ir saņemti ziņojumi par mazāk būtiskiem un būtiskiem asiņošanas

gadījumiem, daži no kuriem bija letāli (tai skaitā pacientiem, kuri saņem vai nesaņem antikoagulantu

terapiju vai citas zāles, kas var izraisīt asiņošanu). Šī iemesla dēļ šādus pacientus drīkst ārstēt ar Ofev

tikai tad, ja paredzamais ieguvums ir lielāks nekā iespējamais risks.

Arteriālas trombembolijas gadījumi

No klīniskajiem pētījumiem bija izslēgti pacienti ar nesenu miokarda infarktu vai insultu anamnēzē.

Klīniskajos pētījumos retāk tika ziņots par arteriālas trombembolijas gadījumiem (2,5% Ofev grupā,

salīdzinot ar 0,7% placebo grupā INPULSIS pētījumos; 0,9% Ofev grupā, salīdzinot ar 0,9% placebo

grupā INBUILD pētījumā; 0,7% Ofev grupā, salīdzinot ar 0,7% placebo grupā SENSCIS pētījumā).

INPULSIS pētījumos Ofev grupā procentuāli lielākam pacientu daudzumam novēroja miokarda

infarktu (1,6%), salīdzinot ar placebo grupu (0,5%), lai arī par išēmisko sirds slimību liecinošo

nevēlamo blakusparādību sastopamība Ofev un placebo grupā bija līdzīga. INBUILD pētījumā tika

ziņots par retiem miokarda infarkta gadījumiem: 0,9% Ofev grupā, salīdzinot ar 0,9% placebo grupā.

SENSCIS pētījumā miokarda infarkts tika novērots reti placebo grupā (0,7%) un netika novērots Ofev

grupā. Ārstējot pacientus ar paaugstinātu kardiovaskulāro risku, tai skaitā koronāro sirds slimību, ir

jāievēro piesardzība. Ārstēšanas pārtraukšana jāapsver pacientiem, kuriem rodas akūtas miokarda

išēmijas pazīmes vai simptomi.

Aneirismas un artēriju disekcijas

VEGF inhibitoru lietošana pacientiem ar hipertensiju vai bez tās var veicināt aneirismu un/vai artēriju

disekciju veidošanos. Pirms Ofev terapijas šis risks ir rūpīgi jāapsver pacientiem ar riska faktoriem,

piemēram, hipertensiju vai aneirismu anamnēzē.

Venoza trombembolija

Klīniskajos pētījumos ar nintedanibu ārstētiem pacientiem netika konstatēts paaugstināts venozās

trombembolijas risks. Ņemot vērā nintedaniba darbības mehānismu, pacientiem var būt augstāks

trombembolisku notikumu risks.

Kuņģa-zarnu trakta perforācijas

Klīniskajos pētījumos pacientu ar perforāciju sastopamības biežums bija līdz 0,3% abās ārstēšanas

grupās. Ņemot vērā nintedaniba darbības mehānismu, pacientiem ir iespējams augstāks kuņģa-zarnu

trakta perforāciju risks. Pēcreģistrācijas periodā ir saņemti ziņojumi par kuņģa-zarnu trakta

perforācijas gadījumiem, no kuriem daži bija letāli. Īpaša piesardzība jāievēro, ārstējot pacientus,

kuriem iepriekš bijušas vēdera dobuma operācijas, peptiska čūla anamnēzē, divertikulārā slimība vai

kuri vienlaikus saņēmuši kortikosteroīdus vai NPL. Ofev terapiju drīkst sākt tikai vismaz 4 nedēļas

pēc vēdera dobuma operācijas. Pacientiem, kuriem rodas kuņģa-zarnu trakta perforācija, Ofev terapija

pilnībā jāpārtrauc.

Hipertensija

Ofev lietošana var izraisīt asinsspiediena paaugstināšanos. Sistēmiskais asinsspiediens ir jāmēra

periodiski un, ņemot vērā klīnisko ainu.

Pulmonāla hipertensija

Dati par Ofev lietošanu pacientiem ar pulmonālu hipertensiju ir ierobežoti.

Pacienti ar nozīmīgu pulmonālo hipertensiju (sirds minūtes indekss ≤ 2 l/min/m² vai

epoprostenols/treprostinils parenterāli, vai būtiska sirds labās puses mazspēja) tika izslēgti no

INBUILD un SENSCIS pētījumiem.

Pacientus ar smagu pulmonālo hipertensiju nedrīkst ārstēt ar Ofev. Pacientiem ar vieglu līdz vidēji

smagu pulmonālu hipertensiju ieteicama rūpīga uzraudzība.

Brūču dzīšanas komplikācijas

Klīniskajos pētījumos netika konstatēts lielāks brūču dzīšanas traucējumu biežums. Ņemot vērā tā

iedarbības mehānismu, nintedanibs var kavēt brūču dzīšanu. Speciāli pētījumi par nintedaniba ietekmi

uz brūču dzīšanu nav veikti. Tāpēc Ofev terapija jāuzsāk vai, perioperatīvas pārtraukšanas gadījumā,

jāatsāk tikai, pamatojoties uz klīnisku atzinumu par pietiekamu brūču dzīšanu.

Vienlaicīga lietošana ar pirfenidonu

Nintedaniba un pirfenidona vienlaicīga lietošana tika pētīta speciālā farmakokinētikas pētījumā

pacientiem ar IPF. Pamatojoties uz šiem pētījuma rezultātiem, nav pierādījumu par nozīmīgu

farmakokinētisku zāļu savstarpējo mijiedarbību kombinētas nintedaniba un pirfenidona terapijas laikā

(skatīt 5.2. apakšpunktu). Ņemot vērā abu zāļu drošuma profilu līdzību, var sagaidīt nevēlamo

blakusparādību summēšanos, ieskaitot kuņģa-zarnu takta nevēlamās blakusparādības un aknu darbības

traucējumus. Pirfenidona vienlaicīgās lietošanas ieguvuma un riska attiecība nav pierādīta.

Ietekme uz QT intervālu

Klīnisko pētījumu programmā netika iegūti pierādījumi, ka nintedanibs pagarina QT intervālu

(5.1. apakšpunkts). Tā kā daži citi tirozīnkināzes inhibitori ietekmē QT intervālu, ir jāievēro

piesardzība, lietojot nintedanibu pacientiem, kuriem ir iespējama QTc intervāla pagarināšanās.

Alerģiska reakcija

Ir zināms, ka sojas izstrādājumu lietošana uzturā personām ar sojas alerģiju izraisa alerģiskas

reakcijas, tai skaitā smagu anafilaksi. Pacientiem ar zināmu alerģiju pret zemesriekstu proteīnu ir

paaugstināts smagu reakciju pret sojas izstrādājumiem risks.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

P-glikoproteīns (P-gp)

Nintedanibs ir P-gp substrāts (skatīt 5.2. apakšpunktu). Lietošana kopā ar spēcīgu P-gp inhibitoru

ketokonazolu palielināja nintedaniba iedarbību 1,61 reizi, pamatojoties uz AUC, un 1,83 reizes,

pamatojoties uz C

speciālā zāļu savstarpējās mijiedarbības pētījumā. Zāļu savstarpējās

mijiedarbības pētījumā ar spēcīgu P-gp inducētāju rifampicīnu, nintedaniba iedarbība samazinājās līdz

50,3%, pamatojoties uz AUC, un līdz 60,3%, pamatojoties uz C

, lietojot kopā ar rifampicīnu

salīdzinot ar nintedaniba monoterapiju. Lietojot vienlaicīgi ar Ofev, spēcīgie P-gp inhibitori

(piemēram, ketokonazols, eritromicīns vai ciklosporīns) var palielināt nintedaniba iedarbību. Tādos

gadījumos pacienti ir rūpīgi jāuzrauga, lai noteiktu nintedaniba panesamību. Nevēlamo blakusparādību

kontrolēšanai var būt nepieciešama Ofev terapijas pārtraukšana, devas samazināšana vai terapijas

izbeigšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Spēcīgi P-gp inducētāji (piemēram, rifampicīns, karbamazepīns, fenitoīns un asinszāle) var samazināt

nintedaniba iedarbību. Ir jāapsver iespēja izvēlēties citas vienlaicīgi lietojamās zāles bez P-gp

indukcijas potenciāla vai ar minimālu P-gp indukcijas potenciālu.

Citohroma (CYP) enzīmi

CYP ceļi bija tikai neliela nintedaniba biotransformācijas daļa. Nintedanibs un tā metabolīti, brīvās

skābes daļa BIBF 1202 un tās glikuronīds BIBF 1202 neinhibēja vai neinducēja CYP enzīmus

preklīniskajos pētījumos (skatīt 5.2. apakšpunktu). Tāpēc zāļu savstarpējās mijiedarbības iespējamība

ar nintedanibu, pamatojoties uz CYP metabolismu, tiek uzskatīta par zemu.

Vienlaicīga lietošana ar citām zālēm

Nintedaniba mijiedarbības iespējamība ar hormonāliem kontracepcijas līdzekļiem nav pētīta.

Nintedaniba vienlaicīga lietošana ar bosentānu nemainīja nintedaniba farmakokinētiku (skatīt

5.2. apakšpunktu).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija

Nintedanibs var kaitēt cilvēka auglim (skatīt 5.3. apakšpunktu). Sievietēm reproduktīvā vecumā

jāiesaka izvairīties no grūtniecības Ofev terapijas laikā un jāiesaka lietot augsti efektīvas

kontracepcijas metodes Ofev lietošanas laikā un vismaz 3 mēnešus pēc pēdējās Ofev devas. Pašreiz

nav zināms, vai nintedanibs var samazināt hormonālo kontracepcijas līdzekļu efektivitāti, tādēļ

sievietēm, kuras lieto hormonālos kontracepcijas līdzekļus, papildus jālieto arī barjeras metode.

Grūtniecība

Informācija par Ofev lietošanu sievietēm grūtniecības laikā nav pieejama, bet preklīniskie pētījumi ar

dzīvniekiem pierāda šīs aktīvās vielas reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tā kā

nintedanibs var kaitēt arī cilvēka auglim, to nedrīkst lietot grūtniecības laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu)

un pirms ārstēšanas ar Ofev un tās laikā atbilstoši jāveic grūtniecības testēšana.

Pacientēm jādod norādījumi informēt savu ārstu vai farmaceitu, ja Ofev terapijas laikā iestājas

grūtniecība.

Ja Ofev lietošanas laikā pacientei iestājas grūtniecība, terapija jāpārtrauc un jānovērtē iespējamais

risks auglim.

Barošana ar krūti

Informācijas par nintedaniba un tā metabolītu izdalīšanos cilvēka pienā nav.

Preklīniskie pētījumi liecina, ka neliels nintedaniba un tā metabolītu daudzums (≤ 0,5% no lietotās

devas) izdalījās žurku mātīšu pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Terapijas laikā ar

Ofev bērna barošana ar krūti ir jāpārtrauc.

Fertilitāte

Pamatojoties uz preklīniskiem pētījumiem, nav iegūti pierādījumi par vīriešu fertilitātes traucējumiem

(skatīt 5.3. apakšpunktu). Subhroniskas un hroniskas toksicitātes pētījumos nav gūti pierādījumi par

nelabvēlīgu ietekmi uz žurku mātīšu fertilitāti sistēmiskās iedarbības līmenī, kurš ir pielīdzināms

līmenim, lietojot maksimālo ieteicamo devu cilvēkam (MIDC) 150 mg divas reizes dienā

(skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ofev maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pacientiem jāiesaka būt

piesardzīgiem, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus Ofev terapijas laikā.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas pieredzē visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības

saistībā ar nintedaniba lietošanu bija caureja, slikta dūša un vemšana, sāpes vēderā, samazināta

ēstgriba, svara samazināšanās un aknu enzīmu rādītāju paaugstināšanās

Informāciju par atsevišķu nevēlamo blakusparādību ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktā.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

1. tabulā ir sniegts zāļu nevēlamo blakusparādību (adverse drug reactions, ADR) kopsavilkums pēc

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas (OSK) un biežuma, izmantojot šādu iedalījumu:

ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz

< 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

1. tabula.

Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums pēc biežuma kategorijas

Biežums

Orgānu sistēmu

klasifikācija

vēlamais termins

Idiopātiska

pulmonāla fibroze

Citas hroniskas

fibrozējošas ILD

ar progresējošu

fenotipu

Sistēmiska skleroze,

kas saistīta ar

intersticiālu plaušu

slimību

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Trombocitopēnija

Retāk

Retāk

Retāk

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ķermeņa

masas

samazināšanās

Bieži

Bieži

Bieži

Samazināta ēstgriba

Bieži

Ļoti bieži

Bieži

Dehidratācija

Retāk

Retāk

Nav zināmi

Sirds funkcijas traucējumi

Miokarda infarkts

Retāk

Retāk

Nav zināmi

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Asiņošana

(skatīt

4.4. apakšpunktu)

Bieži

Bieži

Bieži

Hipertensija

Retāk

Bieži

Bieži

Aneirismas un artēriju

disekcijas

Nav zināmi

Nav zināmi

Nav zināmi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Slikta dūša

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Sāpes vēderā

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Vemšana

Bieži

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Pankreatīts

Retāk

Retāk

Nav zināmi

Kolīts

Retāk

Retāk

Retāk

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Zāļu izraisīts aknu bojājums

Retāk

Bieži

Retāk

Paaugstināti

aknu

enzīmu

rādītāji

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Paaugstināts

alanīnaminotransferāzes

(ALAT) līmenis

Bieži

Ļoti bieži

Bieži

Paaugstināts

aspartātaminotransferāzes

(ASAT) līmenis

Bieži

Bieži

Bieži

Paaugstināts

gamma

glutamiltransferāzes

(GGT)

līmenis

Bieži

Bieži

Bieži

Hiperbilirubinēmija

Retāk

Retāk

Nav zināmi

Paaugstināts

sārmainās

fosfatāzes

(SF)

līmenis

asinīs

Retāk

Bieži

Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Bieži

Bieži

Retāk

Nieze

Retāk

Retāk

Retāk

Alopēcija

Retāk

Retāk

Nav zināmi

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Nieru

mazspēja

(skatīt

4.4. apakšpunktu)

Nav zināmi

Retāk

Retāk

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Bieži

Bieži

Bieži

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Caureja

Klīniskajos pētījumos (skatīt 5.1. apakšpunktu) caureja bija visbiežāk ziņotā kuņģa-zarnu trakta

blakusparādība. Vairumam pacientu blakusparādība bija viegla līdz vidēji smaga. Vairāk nekā divas

trešdaļas pacientu, kuriem radās caureja, par tās sākšanos ziņoja jau ārstēšanas pirmo trīs mēnešu

laikā. Vairumam pacientu lietoja pretcaurejas terapiju, samazināja devu vai uz laiku pārtrauca

ārstēšanu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Klīniskajos pētījumos ziņoto caurejas gadījumu apkopojums

uzskaitīts 2. tabulā.

2. tabula.

Caureja klīniskajos pētījumos 52 nedēļu laikā

INPULSIS

INBUILD

SENSCIS

Placebo

Ofev

Placebo

Ofev

Placebo

Ofev

Caureja

18,4%

62,4%

23,9%

66,9%

31,6%

75,7%

Smaga caureja

0,5%

3,3%

0,9%

2,4%

1,0%

4,2%

Caureja, kas

izraisīja Ofev

devas

samazināšanu

10,7%

0,9%

16,0%

1,0%

22,2%

Caureja, kas

izraisīja Ofev

lietošanas

pārtraukšanu

0,2%

4,4%

0,3%

5,7%

0,3%

6,9%

Paaugstināti aknu enzīmu rādītāji

INPULSIS pētījumos par aknu enzīmu rādītāju paaugstināšanos (skatīt 4.4. apakšpunktu) ziņoja 13,6%

ar Ofev ārstēto pacientu, salīdzinot ar 2,6% pacientu, kuri tika ārstēti ar placebo. INBUILD pētījumā

par aknu enzīmu rādītāju paaugstināšanos ziņoja 22,6% ar Ofev ārstēto pacientu, salīdzinot ar 5,7%

pacientu, kuri tika ārstēti ar placebo. SENSCIS pētījumā par aknu enzīmu rādītāju paaugstināšanos

ziņoja 13,2% ar Ofev ārstēto pacientu, salīdzinot ar 3,1% pacientu, kuri tika ārstēti ar placebo. Aknu

enzīmu rādītāju paaugstināšanās bija atgriezeniska un nebija saistīta ar aknu slimības klīniskām

izpausmēm.

Papildu informāciju par īpašajām pacientu grupām, ieteiktajiem pasākumiem un devas pielāgošanu

caurejas un paaugstinātu aknu enzīmu rādītāju gadījumā skatīt attiecīgi 4.4. un 4.2. apakšpunktā.

Asiņošana

Klīniskajos pētījumos asiņošanas biežums pacientiem Ofev grupā bija nedaudz lielāks nekā placebo

grupā vai līdzīgs abās ārstēšanas grupās (10,3% Ofev grupā, salīdzinot ar 7,8% placebo grupā

INPULSIS pētījumos; 11,1% Ofev grupā, salīdzinot ar 12,7% placebo grupā INBUILD pētījumā;

11,1% Ofev grupā, salīdzinot ar 8,3% placebo grupā SENSCIS pētījumā). Ar asiņošanu saistītais

notikums, par ko ziņoja visbiežāk, bija nebūtiska deguna asiņošana. Nopietnu asiņošanas epizožu

sastopamības biežums abās ārstēšanas grupās bija neliels (1,3% Ofev grupā, salīdzinot ar 1,4%

placebo grupā INPULSIS pētījumos; 0,9% Ofev grupā, salīdzinot ar 1,5% placebo grupā INBUILD

pētījumā; 1,4% Ofev grupā, salīdzinot ar 0,7% placebo grupā SENSCIS pētījumā).

Pēcreģistrācijas periodā saņemtie ziņojumi par asiņošanu ietver, bet neaprobežojas ar asiņošanu

kuņģa-zarnu traktā, elpošanas un centrālajā nervu sistēmā, bet visbiežāk asiņošana novērota kuņģa-

zarnu traktā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

EMA/393557/2020

EMEA/H/C/003821

Ofev (nintedanibs)

Ofev pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Ofev un kāpēc tās lieto?

Ofev ir zāles, ko lieto, lai pieaugušiem pacientiem ārstētu:

idiopātisku pulmonālu fibrozi (IPF) jeb nezināma cēloņa izraisītu slimību, kuras gadījumā plaušās

rodas fibrozo audu formas;

ar sistēmisko sklerozi saistītu intersticiālu plaušu slimību jeb slimību, kuras gadījumā imūnsistēma

(organisma dabiskie aizsargspēki) ir pārmērīgi aktīva, izraisot fibrozo audu veidošanos un

progresējošu plaušu rētošanos;

citas progresējošas intersticiālas plaušu slimības.

Ofev satur aktīvo vielu nintedanibu.

Kā lieto Ofev?

Ofev var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana drīkst uzsākt ārsts ar pieredzi tādu slimību

diagnosticēšanā un ārstēšanā, ko ārstē ar Ofev.

Ofev ir pieejamas kapsulās (100 un 150 mg). Ieteicamā deva ir 150 mg, ko lieto divreiz dienā ar

ēdienu, ar 12 stundu starplaiku. Pacientiem, kuri nepanes šo devu, deva jāsamazina līdz 100 mg

divreiz dienā, vai arī jāpārtrauc ārstēšana.

Papildu informāciju par Ofev lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai

farmaceitam.

Ofev darbojas?

Ofev aktīvā viela, nintedanibs, bloķē dažu fermentu, ko dēvē par tirozīna kināzēm, aktivitāti. Šie

fermenti ir sastopami noteiktos plaušu šūnu receptoros (piemēram, VEGF, FGF un PDGF receptoros),

kur tie aktivizē vairākus fibrozo audu veidošanā iesaistītus procesus. Bloķējot šos fermentus,

nintedanibs palīdz mazināt fibrozo audu veidošanos plaušās, tādējādi novēršot slimības simptomu

saasināšanos.

Kādi Ofev ieguvumi atklāti pētījumos?

Ofev tika salīdzinātas ar placebo (zāļu imitāciju) četros pamatpētījumos, iesaistot kopumā

1066 pacientus ar idiopātisku pulmonālu fibrozi, 580 pacientus ar intersticiālu plaušu slimību, kas

saistīta ar sistēmisko sklerozi, un 663 pacientus ar progresējošu fibrozējošu intersticiālu plaušu

slimību. Visos pētījumos galvenais efektivitātes rādītājs bija pacientu plaušu funkcijas pavājināšanās

viena ārstēšanas gada laikā, vērtējot pēc forsētās vitālās kapacitātes (FVC). Forsētā vitālā kapacitāte ir

maksimālais gaisa daudzums, ko pacients spēj spiežot izelpot pēc dziļas ieelpas, un tas mazinās,

slimības gaitai pasliktinoties.

Ofev (nintedanibs)

EMA/393557/2020

2. lpp. no 3

Divos pētījumos pacientiem ar idiopātisku pulmonālu fibrozi, pacientiem, kuri lietoja Ofev, forsētā

vitālā kapacitāte samazinājās mazāk nekā pacientiem, kuri lietoja placebo, kas nozīmē, ka Ofev

palēnināja slimības progresēšanu. Vidējā forsētā vitālā kapacitāte pacientiem pirms ārstēšanas bija

2600-2700 mililitri (ml). Pirmajā pētījumā vidējais forsētās vitālās kapacitātes samazinājums gada

laikā pacientiem, kuri lietoja Ofev, bija 115 ml, salīdzinot ar samazinājumu par 240 ml pacientiem, kuri

lietoja placebo. Otrajā pētījumā vidējais samazinājums bija 114 ml Ofev lietotājiem, salīdzinot ar

207 ml placebo lietotājiem. Divu pamatpētījumu rezultātu turpmāka analīze, ņemot vērā, ka daži

pacienti pārtrauca ārstēšanu, apstiprināja Ofev ieguvumus, salīdzinot ar placebo, lai gan forsētās

vitālās kapacitātes atšķirība starp abu līdzekļu lietotājiem bija mazāk izteikta.

Pētījumā ar pacientiem, kuriem ir ar sistēmisku sklerozi saistīta intersticiāla plaušu slimība, vidējais

forsētās vitālās kapacitātes samazinājums bija 52 ml Ofev lietotājiem, salīdzinot ar 93 ml placebo

lietotājiem. Vidējā forsētā vitālā kapacitāte pacientiem pirms ārstēšanas bija aptuveni 2500 ml.

Pētījumā ar pacientiem ar progresējošu fibrozējošu intersticiālu plaušu slimību, vidējais forsētās vitālās

kapacitātes samazinājums Ofevlietotājiem bija 81 ml, salīdzinot ar 188 ml placebo lietotājiem. Vidējā

forsētā vitālā kapacitāte pacientiem pirms ārstēšanas bija aptuveni 2330 ml.

Kāds risks pastāv, lietojot Ofev?

Visbiežākās Ofev blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir caureja, slikta dūša

(nelabums), vemšana, sāpes vēderā, samazināta ēstgriba un paaugstināts aknu fermentu līmenis

asinīs (aknu problēmu pazīme). Bieži novēro arī ķermeņa masas zudumu (kas var rasties no 1 līdz 10

pacientiem). Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Ofev, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Ofev nedrīkst lietot pacientiem ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret nintedanibu, zemesriekstiem un

soju vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. Ofev nedrīkst lietot grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu

ar krūti.

Kāpēc Ofev ir reģistrētas ES?

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Ofev, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles var

reģistrēt lietošanai ES. Aģentūra uzskatīja, ka Ofev efektīvi palēnina plaušu funkcijas pasliktināšanos

pacientiem ar idiopātisku pulmonālu fibrozi, ar sistēmisku sklerozi saistītu intersticiālu plaušu slimību

un citām hroniskām fibrozējošām intersticiālām plaušu slimībām, kas progresē. Attiecībā uz drošumu

Ofev blakusparādības uzskatīja par novēršamām, pārtraucot zāļu lietošanu vai samazinot devu.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Ofev lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Ofev lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Ofev lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Ofev lietošanu

saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai nepieciešamie

pasākumi.

Cita informācija par Ofev

2015. gada 14. janvārī Ofev saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par Ofev ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ofev.

Ofev (nintedanibs)

EMA/393557/2020

3. lpp. no 3

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada jūnijā.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju