Nobilis IB+G+ND ūdens-eļļas emulsija injekcijai

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

17-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

17-07-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Inaktivēta infekcijas, bronhīts vīrusu serotipu Massachusetts, celms M41,Inaktivēta Ņūkāslas slimības vīruss, celms Klons 30,Inaktivēta infekcijas bursal slimības vīruss, celms, D78
Pieejams no:
Intervet International Booxmer, Nīderlande
ATĶ kods:
QI01AA08
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Inactivated infectious bronchitis virus, serotype Massachusetts, strain M41,Inactivated Newcastle disease virus, strain Clone 30,Inactivated infectious bursal disease virus, strain D78
Zāļu forma:
ūdens-eļļas emulsija injekcijai
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Intervet International B.V., Nīderlande
Ārstniecības grupa:
vistas
Produktu pārskats:
V/NRP/95/0178-01 - - Stikla pudelīte, 500 deva - Nav informācijas; V/NRP/95/0178-02 - - Stikla pudelīte, 1000 deva - Nav informācijas; V/NRP/95/0178-03 - - Stikla pudelīte, 500 deva - Nav informācijas; V/NRP/95/0178-04 - - Stikla pudelīte, 1000 deva - Nav informācijas; V/NRP/95/0178-05 - - Polietilēna flakons, 500 deva - Nav informācijas; V/NRP/95/0178-06 - - Polietilēna flakons, 500 deva - Nav informācijas; V/NRP/95/0178-07 - - Polietilēna flakons, 1000 deva - Nav informācijas; V/NRP/95/0178-08 - - Polietilēna flakons, 1000 deva - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/95/0178
Autorizācija datums:
2010-10-15

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/ 95/0178

Nobilis IB+G+ND

emulsija injekcijām vistām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobilis IB+G+ND

emulsija injekcijām vistām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viena deva (0,5 ml) satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēts infekciozā bronhīta vīruss (IBV), Masačūsetsas serotips, celms M41, kas ierosina ≥ 6,0 log

HI* vienības,

Inaktivēts infekciozās bursālās slimības vīruss (IBSV), celms D78, kas ierosina ≥ 14,5 log

VN**

vienības,

Inaktivēts Ņūkāslas slimības vīruss (ŅSV), celms Clone 30, kas ierosina ≥ 4,0 log

HI* vienības katrā

devas vai satur ≥ 50 PD

*** vienības.

*HI – hemaglutinācijas kavēšana

**VN – vīrusa neitralizācija

***PD

– 50% aizsargājošā deva

Adjuvants:

Gaišais šķidrais parafīns

līdz 0,5 ml

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Vaislas vistu aktīvai imunizācijai, lai:

- novērstu dējības samazināšanos, ko ierosina infekciozā bronhīta vīrusa Masačūsetsas serotips;

- novērstu mirstību un klīniskās pazīmes, ko ierosina Ņūkāslas slimības vīruss;

-vakcinēto putnu pēcnācēju pasīvai imunizācijai pret infekciozo bursālo slimību vismaz pirmās 4 dzīves

nedēļas.

Imunitātes iestāšanās: aktīvā imunitāte attīstās vaislas putniem 4 nedēļu laikā pēc vakcinācijas

Imunitātes ilgums: vienu dēšanas periodu.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Vakcinācijas vietā var novērot nelielu pietūkumu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Vistas (cāļi 14-20 nedēļu vecumā).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Katram putnam injicēt 0,5 ml vakcīnas intramuskulāri ciskas vai krūšu muskulī, vai subkutāni kakla

zemākajā daļā.

Nobilis IB+G+ND ir jālieto putniem aptuveni 14-20 nedēļu vecumā, bet ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms

gaidāmā dēšanas perioda sākuma.

Optimālai atbalstošai iedarbībai, putni ir jāsagatavo ar dzīvām vakcīnām pret infekciozo bronhītu,

infekciozo bursālo slimību un Ņūkāslas slimību. Vislabākie rezultāti tiks iegūti, ja vakcināciju ar

inaktivēto vakcīnu veic ne mazāk kā 4 nedēļas pēc dzīvās vakcīnas lietošanas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai.

Pirms un periodiski lietošanas laikā pudeli spēcīgi saskalināt.

Pirms lietošanas pārliecināties, ka vakcinācijas aprīkojums ir tīrs un sterils.

Nelietot vakcinācijas aprīkojumu ar gumijas daļām, jo papildvielas var bojāt noteikta tipa gumiju.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2

C - 8

Nesasaldēt.

Izlietot visu saturu 3 stundu laikā pēc flakona atvēršanas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Lietotājam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā/pašinjicēšanas gadījumā, pēc

injekcijas var rasties pietūkums un sāpes, parasti, ja zāles injicētas pirkstā vai locītavā, retos gadījumos,

ja atbilstoša medicīniskā palīdzība nav sniegta, persona var zaudēt skarto pirkstu.

Ja Jūs nejauši esiet inficējis šīs zāles, meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību, pat, ja nejauši

injicēts ļoti mazs zāļu daudzums un ņemiet līdzi šo zāļu lietošanas instrukciju.

Ja sāpes neizzūd vairāk kā 12 stundas pēc medicīniskajiem izmeklējumiem, meklējiet medicīnisko

palīdzību atkārtoti

Ārstam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Pat, ja nejauši injicēts neliels zāļu daudzums, var rasties spēcīgs

pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona var zaudēt pirkstu.

Prasmīga, TŪLĪTĒJA ķirurģiskā iejaukšanās ir vajadzīga un var būt nepieciešama savlaicīga injekcijas

vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirkstgals vai stiegra.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā un/vai vismaz 4 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Nav ievērojamu simptomu, ievadot dubultu devu. Vakcinācijas vietā var sajust vieglu pietūkumu.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai

kopā ar sadzīves atkritumiem.

Atkritumus iznīcina vārot, sadedzinot vai iemērcot piemērotā, kompetentu iestāžu atzītā dezinfekcijas

līdzeklī.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

07/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam

.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/ 95/0178

Nobilis IB+G+ND

emulsija injekcijām vistām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobilis IB+G+ND

emulsija injekcijām vistām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viena deva (0,5 ml) satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēts infekciozā bronhīta vīruss (IBV), Masačūsetsas serotips, celms M41, kas ierosina ≥ 6,0 log

HI* vienības,

Inaktivēts infekciozās bursālās slimības vīruss (IBSV), celms D78, kas ierosina ≥ 14,5 log

VN**

vienības,

Inaktivēts Ņūkāslas slimības vīruss (ŅSV), celms Clone 30, kas ierosina ≥ 4,0 log

HI* vienības katrā

devas vai satur ≥ 50 PD

*** vienības.

*HI – hemaglutinācijas kavēšana

**VN – vīrusa neitralizācija

***PD

– 50% aizsargājošā deva

Adjuvants:

Gaišais šķidrais parafīns

līdz 0,5 ml

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Vaislas vistu aktīvai imunizācijai, lai:

- novērstu dējības samazināšanos, ko ierosina infekciozā bronhīta vīrusa Masačūsetsas serotips;

- novērstu mirstību un klīniskās pazīmes, ko ierosina Ņūkāslas slimības vīruss;

-vakcinēto putnu pēcnācēju pasīvai imunizācijai pret infekciozo bursālo slimību vismaz pirmās 4 dzīves

nedēļas.

Imunitātes iestāšanās: aktīvā imunitāte attīstās vaislas putniem 4 nedēļu laikā pēc vakcinācijas

Imunitātes ilgums: vienu dēšanas periodu.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Vakcinācijas vietā var novērot nelielu pietūkumu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Vistas (cāļi 14-20 nedēļu vecumā).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Katram putnam injicēt 0,5 ml vakcīnas intramuskulāri ciskas vai krūšu muskulī, vai subkutāni kakla

zemākajā daļā.

Nobilis IB+G+ND ir jālieto putniem aptuveni 14-20 nedēļu vecumā, bet ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms

gaidāmā dēšanas perioda sākuma.

Optimālai atbalstošai iedarbībai, putni ir jāsagatavo ar dzīvām vakcīnām pret infekciozo bronhītu,

infekciozo bursālo slimību un Ņūkāslas slimību. Vislabākie rezultāti tiks iegūti, ja vakcināciju ar

inaktivēto vakcīnu veic ne mazāk kā 4 nedēļas pēc dzīvās vakcīnas lietošanas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai.

Pirms un periodiski lietošanas laikā pudeli spēcīgi saskalināt.

Pirms lietošanas pārliecināties, ka vakcinācijas aprīkojums ir tīrs un sterils.

Nelietot vakcinācijas aprīkojumu ar gumijas daļām, jo papildvielas var bojāt noteikta tipa gumiju.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2

C - 8

Nesasaldēt.

Izlietot visu saturu 3 stundu laikā pēc flakona atvēršanas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Lietotājam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā/pašinjicēšanas gadījumā, pēc

injekcijas var rasties pietūkums un sāpes, parasti, ja zāles injicētas pirkstā vai locītavā, retos gadījumos,

ja atbilstoša medicīniskā palīdzība nav sniegta, persona var zaudēt skarto pirkstu.

Ja Jūs nejauši esiet inficējis šīs zāles, meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību, pat, ja nejauši

injicēts ļoti mazs zāļu daudzums un ņemiet līdzi šo zāļu lietošanas instrukciju.

Ja sāpes neizzūd vairāk kā 12 stundas pēc medicīniskajiem izmeklējumiem, meklējiet medicīnisko

palīdzību atkārtoti

Ārstam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Pat, ja nejauši injicēts neliels zāļu daudzums, var rasties spēcīgs

pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona var zaudēt pirkstu.

Prasmīga, TŪLĪTĒJA ķirurģiskā iejaukšanās ir vajadzīga un var būt nepieciešama savlaicīga injekcijas

vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirkstgals vai stiegra.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā un/vai vismaz 4 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Nav ievērojamu simptomu, ievadot dubultu devu. Vakcinācijas vietā var sajust vieglu pietūkumu.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai

kopā ar sadzīves atkritumiem.

Atkritumus iznīcina vārot, sadedzinot vai iemērcot piemērotā, kompetentu iestāžu atzītā dezinfekcijas

līdzeklī.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

07/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam

.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju